HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 97"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 15:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys ry:n lainan jatkoaikahakemus 52 Sodan ja Rauhan Rata ry, ilmoitus lainasta luopumisesta Vapaa-aikatoimen yhteistoiminta Ristijärven kunnan kanssa 54 Maataloussihteerin viran lakkauttaminen lukien Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen 56 Maanhankinta Ukkohallasta matkailua palvelevia toimintoja varten 57 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma vuoteen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 15:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Bäckman Markku 15:00-16:40 jäsen Hankkila Liisa 15:00-16:40 jäsen Heikkinen Aira 15:00-16:40 jäsen Heikkinen Anu 15:00-16:40 jäsen Heikkinen Asta 15:00-16:40 jäsen Heikkinen Pertti 15:00-16:40 jäsen Helenius Anssi 15:00-16:40 jäsen Juntunen Pirjo 15:00-16:40 jäsen Kemppainen Esa 15:00-16:40 jäsen Kemppainen Tapani 15:00-16:40 jäsen Kemppainen Tyyne 15:00-16:40 jäsen Keränen Liisa 15:00-16:40 jäsen Keränen Taisto 15:00-16:40 jäsen Mulari Reetta 15:00-16:40 jäsen Niskanen Markku 15:00-16:40 jäsen Pulliainen Timo 15:00-16:40 jäsen Romppainen Mirja 15:00-16:40 jäsen Takila Kai 15:00-16:40 jäsen Toivanen Osmo 15:00-16:40 jäsen Turunen Tuomo 15:00-16:40 jäsen Keränen Helka 15:00-16:40 varajäsen Keränen Heimo 15:00-16:40 kunnanjohtaja Mäkeläinen Veli-Pekka 15:00-16:40 sivistyspalvelujen päällikkö Heikkinen Tuula 15:00-16:40 pöytäkirjanpitäjä Kuvaja Raimo 15:10-16:40 rakennustarkastaja Oikarinen Pekka 15:00-16:40 kehityspäällikkö POISSA Romppainen Mika jäsen Pesola Leila kh:n jäsen ALLEKIRJOITUKSET Esa Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 49-57

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Kai Takila tarkastanut etänä Osmo Toivanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 49 Kuntalain 54 :n mukaan kunnanvaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu val tuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lä hetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk sessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tie to julkis ten kuulutusten ilmoitustaululla ja niissä tiedotus välineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämän ko kouksen kokouskutsu on postitettu ja julkaistu ilmoitustaululla ja toi mitettu julkaistavaksi kunnanvaltuuston päättämässä ilmoitus leh dessä Esityslistat on lähetetty kokouskutsun yhtey dessä kul lekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnä olo- ja pu heoikeus. Esityslista on lähetetty kunkin vaaliliiton, puolu een ja yh teislistan ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä hintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 50 Kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkas tusvuorossa ovat valtuutetut Kai Takila ja Osmo Toivanen ja varalla Tuomo Turunen ja Markku Bäckman. Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Kai Takilan ja Osmo Toivasen ja varalle Tuomo Turusen ja Markku Bäckmanin.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys ry:n lainan jatkoaikahakemus 18/20.204/ /20.204/2011 KH 9 Kunnanvaltuusto on :n 41 kohdalla myöntänyt Hyrynsalmen yrittäjäyhdistykselle euron korottoman kassalainan Hyryn Sysäys -hankkeen toteuttamiseen. Lainan takaisinmaksuaika oli Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys hakee saapuneessa kirjeessään lainalle jatkoaikaa saakka. Kainuun naisyrittäjyys leaderin rahoitta man Hyryn Sysäys -hank keen to teut ta mis ai ka on saak ka. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen Yrittäjä yhdistys ry:n euron korottomalle lainalle maksuaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 4 KH 184 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys hakee saapuneessa kirjeessään lainalle jatkoaikaa saakka. Hyryn Sysäys -hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa saakka. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys ry:n euron korottamalle lainalle maksuaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 34 KH 198 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Hyrynsalmen Yrittäjät ry hakee saapuneessa kirjeessään lainalle jatkoaikaa saakka. Yhdistys ilmoittaa perusteluissaan että Hyryn Sysäys -projektille on haettu jatkoaika ja se jatkuu vielä vuo den 2012 loppuun saakka. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen Yrittäjät ry:n euron korottomalle lainalle maksuaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Reetta Mulari poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. KV 51 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Reetta Mulari poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sodan ja Rauhan Rata ry, ilmoitus lainasta luopumisesta 350/20.204/2011 KH 203 Sodan ja Rauhan Rata ry kirjoittaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle osoittamassaan kirjeessään: "Viitaten Juhani Heinosen tekemään valitukseen yhdistyksemme hankkeen välirahoituksesta tuomme kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon seuraavaa: Sodan ja Rauhan Rata ry on tänään maksanut kunnalle takaisin kesällä saamamme lainan euroa. Kunnanjohtaja ystävällisesti myönsi lainan yhdistykselle kesällä, koska maksatus Elävä Kainuu Leaderistä kesti kesälomien vuoksi yli kolme kuukautta. Laina oli tarkoitettu Hyrynsalmen entisen rautatieaseman kunnostamiseen sekä kyläläisten käyttöön että yhdistyksen omalla kustannuksellaan ylläpitämäksi näyttely- ja tapahtumapaikaksi missä esitellään mm. Hyrynsalmen omaa historiaa että mennyttä sotahistoriaa. Yhdistys kiittää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa edellä mainitun lainan myöntämisestä. Koska Juhani Heinosen tekemän valituksen käsittely Oulun hallinto-oikeudessa saattaa kestää hankkeemme etenemisen kannalta liian kauan, ilmoitamme luopuvamme meille myönnetystä euron lainasta. Haluamme kuitenkin painottaa, että valituksesta poiketen laina ei ollut vakuudeton, vaan yhdistyksen hankkeille on myönnetty rahoituspäätös Kainuun ELY-keskuksesta ja Elävä Kainuu Leader-järjestöstä. Kyseessä on ollut yleishyödylliselle hankkeille tyypillinen välirahoi tuk sen tarve. Yhdistyksemme jatkaa kuitenkin edelleen vapaaehtoistyötään kunnan kehittämiseksi toistaiseksi kunnan ulkopuolisten tahojen tuella. Sodan ja Rauhan Rata ry" Kunnanvaltuusto myönsi ( 40) Museoyhdistys Sodan ja Rau han Rata ry:lle Kehittämishanke Alppitähden ja Alppitähti 2 hankkeiden väliaikaisena ra hoi tuk se na eu ron va kuu dettoman lai nan. Juhani Heinonen on tehnyt kunnanvaltuuston päätöksestä ( ) kunnallisvalituksen Ou lun hallinto-oikeudelle. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Mu seo yh dis tys So dan ja Rau han Ra ta ry:n ilmoituksen kunnanvaltuuston ( ) myöntämästä lainasta luopumisesta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 52 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaa-aikatoimen yhteistoiminta Ristijärven kunnan kanssa SIV 104 Ristijärven kunnasta tulleen aloitteen seurauksena on tutkittu yhteistyön mahdollisuutta vapaa-aikatoimen tehtävien hoitamisessa. Ristijär vel lä pi de tys sä palaverissa on kartoitettu yhteistyön käy tän nön mahdolli suu det ja kokeilusta todennäköisesti saatavat edut. Palave riin osal lis tuivat molempien kuntien kunnanjohtajat, sivistys toimesta vastaa vat viranhaltijat sekä vapaa-aikatoimien hoitajat. Li säksi pala veriin osal listui työntekijä monitoimikeskus Virtaalasta. Hyrynsalmen kunnan vapaa-aikatoimen viranhaltijat ovat osallistuneet asian valmisteluu. Yhteistyömallissa Hyrynsalmen kunnan vapaa-aikasihteeri järjestäisi kahtena päivänä viikossa nuorisotoimintaa Ristijärvellä ja kolmena päivänä Hyrynsalmella ja vas taa vas ti Ristijärven kunnan palkkaama lii kun nan oh jaaja toi misi kah tena päivänä viikossa Hyrynsalmella ja kolme na päi vänä Ristijär vel lä. Täl lä jär jes te lyl lä kun nille ei tu lisi lisäkus tan nuk sia. Vii konpäi vät mää ri tel täi siin etu kä teen kiin teiksi ja niis tä tie do tet tai siin kuntalai sille. Yhteistyökokeilu ei vaatisi tilajärjestelyjä, koska molemmissa kunnissa on olemassa työhuoneet työntekijöille. Lisäksi käytössä olevat atk -ohjelmat ja -järjestelmät ovat samat molemmissa kunnissa. Järjestely olisi määräaikainen ja toteutettaisiin välisenä aikana. Kokeilu ja mahdollinen jatko arvioitaisiin syksyllä 2012 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Lisätietoja: sivistyspalvelujen päällikkö p SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi, että vapaa-aikatoimen yhteistyökokeilu to teutetaan edellä esitetysti välisenä ai kana. Kokeilusta laaditaan kirjallinen sopimus, jonka kunnanjohtaja ja sivistyspalvelujen päällikkö allekirjoittavat Hyrynsalmen kunnan puolesta. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi. KH 200 Lisätietoja asiasta antaa sivistyspalvelujen päällikkö, puh Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää että vapaa-aikatoimen yhteistyö-

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ kokeilu Ristijärven kunnan kanssa toteutetaan sivistyslautakunnan esi tyk sen mukaisena välisenä aikana. Kirjallisen yhteistyösopimuksen allekirjoittavat kunnanjohtaja ja sivistyspalvelujen päällikkö. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 53 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Teknisten palvelujen päällikkö Raimo Kuvaja saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn kuluessa. Tuomo Turunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Maataloussihteerin viran lakkauttaminen lukien KH 201 Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (21/2010) tuli voimaan Valtuusto on kokouksessaan ( 24) hyväksynyt sopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä yhteistyössä Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kuntien kanssa siten, että toiminta järjestetään isäntäkuntamallilla, jossa isäntäkuntana toimii Puolangan kunta. Hyrynsalmen kunnan maataloussihteerin virka lakkautetaan , koska tehtävät siirtyvät Puolangan kunnan hoidettaviksi. Hyrynsalmen kunnan maataloussihteeri siirtyy vanhana työntekijänä Puolangan kunnan palvelukseen. Hyrynsalmen kunnassa säilyy toimipiste, jolloin maataloussihteeri toimii Hyrynsalmelta käsin. Puolangan kunnanvaltuusto on ( 20) perustanut maaseu tu hal lin non jär jestämiseen tarvittavat virat. Ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista tai purkamista viranhaltijalle on va rattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syistä pe rusteluineen. Yt-lain mukainen kuuleminen on suoritettu Lisätietoja antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Hyrynsalmen kunnan maataloussihteerin virka lakkautetaan maaseututoimen uudelleen organisoinnin takia lukien. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 54 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kainuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen 336/00.004/ /00.001/2011 KH 160 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perustettiin Perustamisen yhteydessä v kirjattiin perussopimukseen siirtymäsääntö, joka koski sopimusperusteisen kuljetuksen säilyttämistä kymmenen vuoden ajan kun tayhtymän perustamisesta lukien. Siirtymäsäännösaika päättyy kulu van vuo den lopussa ja vuoden 2012 alusta noudatettavasta kuljetus järjes telmästä on tehtävä päätös kuluvan vuoden aikana. Kainuussa on käyty keskustelua kuntien, Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ja yritysten kesken jätehuollon järjestämismallista, erityisesti jätteiden kuljetuksesta. Tämän keskustelun pohjalta Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus on valmistellut kunnan järjestämälle jätteenkuljetukselle vaihtoehtoisen mallin, jossa pyritään kompromissiin siten, että yrittäjien tahto ns. sopimusperusteisen kuljetuksen jatkumisesta saadaan toteutettua, samoin hyödynnettävien jätteiden kä sitte lyyn liittyneet erimielisyydet saataisiin ratkaistua. Mallilla varmis te taan myös kuntayhtymän lakisääteisen velvollisuuden toteutumi nen niin jätehuollon yleisessä järjestämisessä kuin kunnan vastuulle kuu lu van jätteen käsittelyssä. Kuntayhtymäjohdon tekemä esitys mah dol listaisi edelleen sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän säi ly misen, jossa asiakkaat tekevät sopimuksen haluamansa yrittäjän kanssa. Kukin yrittäjä tarjoaa palveluja vähintään kuntayhtymän päät tä millä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueilla. Kuntayhtymä on pyytänyt Kainuun kunnilta lausunnon valmistelemastaan jätehuollon järjestämismallista. Järjestämismalli jaetaan esitys listan oheismateriaalina. Samalla yh ty mä halli tus esit tää peruskunnil le sako- ja um pi kai vo jen liet tei siin liit ty vien val vonta vel voitteiden siir tä mistä kun ta yh ty mäl le. Kajaanin ja Kuh mon kau pun git ovat teh neet esi tyk set Kai nuun jä tehuol lon pe russo pi muksen ja hal linto sään nön tar kas ta mi seksi. Tarkasta mis tar vetta pe rustellaan mm. muuttu neella jäte lain säädän nöllä. Perussopimuksen uudistamista on käsitellyt sitä varten asetettu työryhmä (kunnan edustaja na raken nustarkas taja, teknisten palvelujen päällikkö Raimo Kuvaja), joka on käsitellyt pe rus sopi muksen luonnosta kaksi kertaa ja Työryhmän lisäksi perussopimus luon nos on ollut käsit telyssä Kainuun kunnanjohtajien kokouksessa Kainuun jäte huollon kuntayhtymä pyytää saapuneella kir-

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ jeellä peruskuntien lau sun toa työ ryh män val mis te le mas ta perussopimusluonnoksesta. Lopullisesti lausuntokierrok sen jäl keen perus sopimuk sen hy väksyvät pe ruskuntien valtuustot. Perussopimukseen on tehty muutoksia, joilla sopimuksen teks ti on päi vi tet ty vastaamaan uudistettua lainsäädäntöä ja on ra ken teeltaan aiempaa selkeämpi ja mahdollistaa operatiivisella tasolla joustavat toimintamallit. Sopimuksen nojalla kuntayhtymä vas taa lain mu kai sista vi ran omais teh tä vis tä ja pal ve lutehtä vistä. Perussopimuksen luon nos on liitteenä 2. Lisätietoja asiasta antaa kun nanjohtaja Heimo Keränen, p Hyrynsalmen kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Kainuun jätehuollon kuntayhtymän valmistelema jätehuollon järjestämismalli vastaa uudistuvaa jätelainsäädäntöä ja ottaa myös huomioon yritysten halukkuuden säilyttää sopimusperusteinen jätteenkuljetusmahdollisuus. Näillä perusteilla kunnanhallitus puoltaa kuntayhtymän valmistelemaa järjestämismallia. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen esitys sako- ja umpikaivojen lietteisiin liittyvien valvontavelvoitteiden siirtämisestä kuntayhtymälle on uuden jätelain mukainen ja näin ollen perusteltu. Uuden perussopimuksen valmisteluun liittyen kunnanhallitus toteaa, et tä sil lä ei ole huo mau tet ta vaa perussopimusluonnoksesta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KH 202 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus on käsitellyt jätehuollon kuntayhtymän perussopimusta kokouksessaan Yhtymähallitus esittää kaikille peruskunnille hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän uuden perussopimuksen (oheisliite). Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kai nuun jätehuollon kuntayhtymän perussopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 55 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi perussopimuksen liitteen 1 mukaisena.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Maanhankinta Ukkohallasta matkailua palvelevia toimintoja varten MAANKTK 13 Kunnanvaltuuston hyväksymässä elinkeinoelämän kehittämissuunnitelmassa yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi on määritelty matkailuelin keino ja siellä Ukkohalla. Yksi tärkeimpiä asioita Ukkohallan kehitty miselle on onnistunut maa- ja kaavoituspolitiikka. Maa- ja kaavoi tuspolitiikassa tulee osata ja uskaltaa tehdä pitkäjänteistä ennakoi vaa maanhankintaa jopa vuosikymmenien päähän. Riittävä maavaranto antaa mahdollisuuden varautua vaihtoehtoisiin kehittämissuuntiin yhden suunnan mennessä esim. valituk sen tai ym pä ris töön liittyvien ongelmien vuoksi tukkoon. Laskettelu kes kuk sis sa, joissa kunta omistaa runsaasti maata, kaavoitus sujuu pa rem min, koska kaavoitus on omissa käsissä ja koko prosessin hal linta on si ten helpompaa. Ukkohallassa on maanomistussuhteet alkaneet jarruttaa ohjelmapalveluyrittäjien toimintaa. Reitistöjen rakentaminen ei ole enää onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Suurimmat ongelmat liittyvät moottorikelkkailuun, mönkijä-, hevos- ja koiravaljakkoreitteihin. UPM-Kymmene Oy:llä/Bonvesta on myynnissä Tervaharjunpalsta tilasta Tuomivaara kiinteistötunnus Tervaharjun palstan pinta-ala on n. 73,7 hehtaaria. Palsta ulottuu n. 150 metrin päähän Hyrynsalmen kunnan omistamasta maa-alueesta. Kunnalla on palstalla jo nyt reitistösopimuksia. Palstan puuston kokonaismäärä on noin 6390 m³. Keskipuusto on 86 m³/ha. Kohteen metsämaasta n. 97 % on nuorta kasvatusmetsää. Heti harvennettavaa nuorta metsää on noin euron edestä. Palstan hinta on euroa. Tarkemmat tiedot löytyvät sivulta. Lisäksi tiedot on mo nis tettu oheis liitteeksi. Raimo Kuvaja ja Pekka Oikarinen selvittävät tarkemmin kokouksessa maanhankintaan liittyviä reitistö- ja rekentamisasioita. Lisätietoja antaa Raimo Kuvaja p ESITYS: Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Hyrynsalmen kunta ostaa noin 73,7 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Tuomivaara, kiinteistötunnus Ukkohallan matkailukeskuksen kehittämistarpeisiin sadanviidenkym menentuhannen ( ,00) euron kauppahinnalla. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi yksimielisesti.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KH 199 Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus käsitteli tämän asian asialistan viimeisenä asiana. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Hyrynsalmen kunta os taa noin 73,7 hehtaarin suuruisen määräalan Kytömäen kylästä, tilasta Tuomi vaara, kiin teistö tunnus Uk ko hallan matkailukes kuksen ke hittä mistarpeisiin sadanviidenkym me nentu hannen ( ) eu ron kauppahinnalla). 2. kunnanvaltuusto varaa vuoden 2012 talousarvion inves toin tei hin maan hankintaan euron määrärahan. KV 56 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Taisto Keränen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma vuoteen 2014 KH 140 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuo den lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka lente rivuo dek si talousarvio ja taloussuunnitelma vähintään kol meksi vuo deksi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudel li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva taan ja sen edellyt tämät määrärahat osoitetaan. Lisäksi talousar viossa ja -suunnitel massa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisten vuosien alijäämät katetaan suunnittelukaudella. Kunnanhallitus on antanut alkuvuodesta talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeen ja sa malla viitannut säästöohjelmaan, jossa on yksi tyis koh tai sesti kä si telty eri säästökohteita pitkällä aikavälillä (vuoteen 2014). Talousarvion suunnittelun lähtökohtana on pyrkiä menokehityk sessä kunnan osalta lähes nollakasvuun, koska Kainuun maakunta -kuntayhtymälle maksettavien maksuosuuksien kasvu on vähäinen. Lisäksi lähtökohtana on, että verotulot pysyvät vuoden 2011 tasolla kuten myös valtionosuudet. Valtionosuuden leikkauksen vaikutus tarkentuu syksyn aikana. Poh ja na voi daan käyt tää vuo den 2011 ta lous arvio ta, jo ka on to teu tu mas sa hy vin puo len vuo den seu rannan pe rusteel la. Liitteenä 4 on talousarvion laadintaohje. Lisätietoja asiasta an taa kunnanjohtaja p ja hallintosih teeri p Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen talousarvion laadintaohjeen vuodelle Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KH 187 Vuoden 2012 talousarvion suunnittelutilanne esitellään kokouksessa. Esityslistan oheisaineistona on tilanteen budjettivertailuraportti (tuloslaskelmaraportti). Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvioehdotuksen ja ohjeistaa hallintokuntia talousarvion jatkovalmistelussa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KH 204 Talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuoteen 2014 jaetaan esityslistan oheisliitteenä. Vuoden 2012 ta lous ar vio esi tyk sen tun nus lu ku ja: milj. Toimintakate 17,040 Verotulot 7,3 Valtionosuudet 10,364 Vuosikate 0,538 Tilikauden ylijäämä 0,170 Nettoinvestoinnit 2,113 Talousarvioon esitetyt investoinnit katetaan lainanotolla. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja p ja hallintosihteeri p Kunnanhallitus hyväksyy esityksen Hyrynsalmen kun nan ta lous arvioksi vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös:Kunnanhallitus kävi talousarvioesityksestä ja investoinneista yleis- ja yksityiskohtaista keskustelua. Keskustelun päätyttyä kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Veli-Pekka Mäkeläinen ja Pekka Oikarinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.00, Esa Kemppainen klo ja Raimo Kuvaja klo KV 57 Päätös: Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallituksen käsittelemän ja hyväksymän vuoden 2012 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelmaesityksen. Käsittelyn pohjana oli liitteenä 2 jaettu talousarvio 2012 ja taloussuun nitelma vuosille Kunnanvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta. Käsitel täessä yksityiskohtaista talousarviota, Osmo Toivanen esitti Markku Bäckmanin kannattamana seuraavaa: Polanteen höyläyksen yhteydessä syntyvien polannevallien poistaminen tonttiliittymästä.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hyrynsalmen vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kunta ryh tyisi poistamaan tonttiliittymiin polanteen höyläyksen yhteydessä kertyvät vallit kirkon kylän taajama-alueella. Perusteluina väestön ikääntyminen, jolloin työstä on vaikea suoriutua omin voimin. Laki antaa mahdollisuuden ottaa kunnan hoidettavaksi myös tontin omista jalle kuuluvan tonttiliittymän puhdistuksen joko omalla kustannuk sellaan tai perimällä syntyneet kustannukset tonttien omistajilta. Arvioimme polanteen poistokustannusten olevan noin 3000 euroa kun työ suoritetaan samalla koneella kuin muu talvikunnossapito. Koska työkustannus tonttia kohden jää niin pieneksi, ei kustannusten las kuttaminen tontinomistajilta ole tarkoituksenmukaista laskutuskus tannukset huomioiden. Esitämme talousarvioon lisättäväksi asemakaavateiden puhtaanapitokohtaan 3000 euroa. Mikäli on tarvetta jostakin vähentää euroja esityksemme johdosta esitämme Iskuntalon avustusta pienennettäväksi 4000 euroon, mistä summasta myös aiemmin valtuustossa on keskusteltu. Mikäli asia ei tule valtuustossa hyväksytyksi, esitämme tämän saman asian valtuustoaloitteena. Osmo Toivanen, Markku Bäckman, Anssi Helenius Keskustelun kuluessa Tapani Kemppainen esitti Esa Kemppaisen kannattamana, et tä Toi va sen esit tämä asemakaavateiden tonttiliitty mien puh dis tus po lan teen poiston yhteydessä lisätään talousarviotekstiin eikä li sätä mää rära haa talousarvioon, vaan tonttiliittymien puhdistuk sen kustan nuk set makse taan lii ken ne väylät vas tuu alu een ta lous ar vios ta. Kunnanvaltuusto hyväksyi Tapani Kemppaisen esityksen yksimielisesti. Keskustelun päätyttyä tämän asian osalta puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, et tä ne jot ka kan nat ta vat kunnan hal li tuk sen talousarvioesitykseen si sälty vää Hy ryn sal men kirkonkylän ky lä yhdis tys ry:n avus tusta Iskun talon yl läpi toon (7000 euroa) ää nes tä vät JAA ja ne jotka kan nattavat Os mo Toiva sen esi tys tä (4000 euroa) äänestävät EI. Hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin seitsemäntoista (17) ja EI-ääniä kolme (3). Äänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen Iskun talon avustusmäärä-

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ rahasta. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen 2 mukaisena. Tuomo Turunen poistui kokouksesta esteellisenä käsiteltäessä talous ar vio esi tyk seen sisältyvää Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n Is kun ta lon avustusta.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mis te lua tai täytäntöönpanoa (Kun talaki 91 ): Pykälät 49-50, 52 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviran omai nen ja va litusaika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 51, Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa pää tök sen tie dok si saan nis ta. Va li tus ai kaa las ket taes sa tie dok si saan ti päi vää ei ote ta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valituskirjel mä Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toi mielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta, - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan muutettavak si, sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta, - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet tu viranomaiselle, - asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitus asiakir jo jen toimittami nen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitus ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuul la va li tus asia kirjat voi lä het tää pos tit se tai lä he tin vä li tyk sel lä. Pos tiin va li tus asia kir jat on jä tettä vä niin ajois sa, että ne ehti vät pe rille en nen vali tus ajan päätty mis tä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keu dessa. Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 95

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 95 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 95 Kunnanvaltuusto 16.12.2015 AIKA 16.12.2015 klo 19:00-19:28 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 33

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kunnanvaltuusto 28.02.2011 AIKA 28.02.2011 klo 13:00-13:30 PAIKKA Ukkohalla, Hallan Saagan kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot