Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu 12 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu 12 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit Talousarviolainan ottaminen Oikaisuvaatimus perusturvajohtajan viranhaltijapäätöksesta Ohjeet Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen Palveluverkon toteuttamisen valmistelun koordinaatio- ja hankeryhmät Maanvuokrasopimus, Krado Oy Tiedoksi saatettavat asiat 51

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:45 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I vpj Suhonen Virpi valtuuston II vpj Syyrakki Pauli Mikkola Lotta Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Jenna Koskelo Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Jorma Koskelainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, europarlamenttivaalit /00.001/2014 Kunnanhallitus 12 Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa Europarlamenttivaalit vuonna Vaalien toimittamisajanjakso on , jona aikana kunkin jäsenvaltion on jär jestettävä vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai Vaalien toi mittamises sa noudatetaan perustuslain 54 :ää, vaalilakia (714/1998) ja lakia eh dokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (273/2009). Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Edellisillä eduskuntavaaleilla tarkoitetaan maaliskuussa 2011 toimitettuja vaaleja. Yleensä lain vaatimuksen toteu tuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä. Valinnassa on otettava huomioon ta sa-arvolain vaatimus 40 %:n sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Europarlamenttivaalien 2014 vaalipäivänä sähköinen äänioikeusrekisteri on käy tös sä kol mel la äänestysalueella: äänestysalue 004 Kirkonkylä, äänioikeutettuja noin 2150 äänestysalue 002 Ersta, äänioikeutettuja noin 1800 äänestysalue 009 Rakokivi, äänioikeutettuja noin 2100 Nämä kolme äänestysaluetta kattavat noin 50 % Nastolan äänioikeutetuista. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus asettaa vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten vaa lilautakunnat ja vaalitoimikunnan ja valitsee niihin jäsenet sekä vaa-

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus li lautakuntiin viisi varajäsentä sekä vaalitoimikuntaan kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Lisäksi kunnan hallitus määrää vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kotiäänestyksen hoitajat (2) nimeää keskusvaalilautakunta. Kunnanhallitus päättää asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavasti: Ehdotus: (kunnanjohtaja) 1. Pyhäntaan äänestysalueen vaalilautakunta Grönroos Rauno Ajo Simo Pakkanen Raija Viitanen Juha Pellikka Marja-Leena varastomies, eläkeläinen yrittäjä perhepäivähoitaja maalari toiminnanjohtaja Puheenjohtajaksi määrättiin Pellikka Marja-Leena ja varapuheenjohtajaksi Grönroos Rauno Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan Gran Raimo Pesonen Jari Hahl Sari Pakkanen Lasse Anttolainen Mirja kirvesmies lasityöntekijä liikunnanohjaaja mittamestari nahanleikkaaja 2. Erstan äänestysalueen vaalilautakunta Järvinen Mia Vappula Heikki Mäkinen Jarmo Kemppilä Antti Kaitainen Marja johdon assistentti yrittäjä, eläkeläinen maanviljelijä suunnitteluinsinööri aikuiskouluttaja Puheenjohtajaksi määrättiin Mäkinen Jarmo ja varapuheenjohtajaksi Järvinen Mia Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan Karjalainen Pasi muovilinjan hoitaja

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Rantapelkonen Heimo Raaska Riikka Siltanen Riitta Kämäräinen Susanna asettaja laboratorionhoitaja rehtori ryhmäperhepäiväkodin hoitaja 4. Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta Ruuska Sinikka Reinikka Sami Koskelo Jenna Purmonen Sirpa Vainikainen Hannu perushoitaja myyntipäällikkö kotiäiti myynninedistäjä kääntäjä Puheenjohtajaksi määrättiin Reinikka Sami ja varapuheenjohtajaksi Ruuska Sinikka Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan Helin Marko Ollila Arja Salakka Milla Kaikkonen Kaarina Arvaja Pertti hall.kand pussikoneen vastaanottaja opiskelija terveydenhoitaja liikunnanopettaja 5. Uudenkylän äänestysalueen vaalilautakunta Kärkkäinen Paavali Honkanen Petri Kukkonen Heli Hakatie Tapio Aulén Pirkko koneenhoitaja DI, mittauspäällikkö merkonomi eläkeläinen diakonissa Puheenjohtajaksi määrättiin Kärkkäinen Paavali ja varapuheenjohtajaksi Honkanen Petri Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan Hassinen Sirpa yrittäjä Okkonen Riitta kuvanvalmistaja Varjonen Marko taloussuunnittelija Riihioja Risto maanviljelijä Björkman Pirjo puheterapeutti 8. Villähteen äänestysalueen vaalilautakunta Lampio Eila kustannuslaskija, eläkeläinen Mikkanen Anne hankejohtaja Matinpalo Matti merkonomi

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Salminen Vesa Kulonen Esko yrittäjä nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen Puheenjohtajaksi määrättiin Eila Lampio ja varapuheenjohtajaksi Anne Mikkanen Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan Gran Hilkka ompelija Manninen Veijo eläkeläinen Rahkonen Hannu kapteeni Talasoja Susanna yrittäjä Ylä-Rotiala Kaija eläkeläinen 9.Rakokiven äänestysalueen vaalilautakunta Jerndahl Mirja Koivusaari Elma Stranden Liisa Holmberg Timo Anttolainen Terho puuseppä, eläkeläinen opetusneuvos insinööri sähköasentaja kuvatuottaja Puheenjohtajaksi määrättiin Jerndahl Mirja ja varapuheenjohtajaksi Koivusaari Elma Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan Hakatie Seija Kähäri Veli-Matti Nousiainen Marja-Terttu Honkanen Reino Väisänen Tarja eläkeläinen sähköasentaja luokanopettaja kehitysvammaohjaaja, eläkeläinen erikoissairaanhoitaja 10. Nastonharjun pohjoisen äänestysalueen vaalilautakunta Mäkinen Eero Virtanen Olavi Nurmela Sylvi Kaapro Seppo Honkanen Anja ostaja, eläkeläinen ekonomi, opettaja emäntä, eläkeläinen maalari kehitysvammahoitaja Puheenjohtajaksi määrättiin Virtanen Olavi ja varapuheenjohtajaksi Kaapro Seppo Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Eerikäinen Ritva Lähteenmäki Maire Ylönen Hannu Suppi Merja Nissinen Matti keittäjä terveydenhoitaja, eläkeläinen projektipäällikkö alue-edustaja eläkeläinen 11. Nastonharjun eteläisen äänestysalueen vaalilautakunta Virtanen Tero Lilja Mervi Ojanen Veijo Brandelin Sirpa Björkman Reijo metallimies liikkeenharjoittaja painaja vuoropäällikkö eläkeläinen Puheenjohtajaksi määrättiin Brandelin Sirpa ja varapuheenjohtajaksi Lilja Mervi Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan Sandberg Ulla Immonen Marja-Liisa Misukka Ari Aulén Rainer Ojanen Petja kirjanpitäjä lähihoitaja rehtori porari opiskelija Vaalitoimikunta Sillanmäki Juhani Niemi Harri Mehta Heli työteknikko, eläkeläinen liikkeenharjoittaja lehtori Varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan, lukuun ottamatta kotiäänestystä Hassinen Sirpa Kaitainen Mauno Pylvänäinen Milja yrittäjä sairaanhoitaja terveyskeskusavustaja, eläk Esitystä täydennetään kokouksessa niiltä osin, kuin ehdotukset jäseniksi puut tuvat. Päätös: Kunnanhallitus valitsi yllä esitetyn mukaisesti jäsenet ja varajäsenet vaa li lau ta kun tiin ja vaa litoimikuntaan.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Talousarviolainan ottaminen 622/03.034/2014 Kunnanhallitus 13 Vuoden 2014 talousarvion rahoitusosan mukaiseen pitkäaikaisten lainojen tarpeeseen perustuen on pyydetty tarjouksia yhteensä euron lainasta seuraavilta tahoilta: Handelsbanken, Kuntarahoitus Oyj, Kuntien eläkevakuutus, Nordea Pankki Suomi Oyj, Päijät-Hämeen Osuuspankki ja Danske Bank Oyj. Lainatarjoukset on pyydetty viimeistään klo 15:00 mennessä. Lainat on pyydetty sekä vaihtuvakorkoisena että kiinteäkorkoisena. Laina jakaantuu kunnalle, vesihuollolle ja tilapalvelulle niin, että lainasta 3,9 M otetaan Nastolan kunnalle, 4,0 M Nastolan vesihuoltolaitokselle ja 2,0 M otetaan tilapalvelulle. Tarjouksessa on pyydetty erittelemään myös se, mitä kustannuksia aiheuttaa mahdollinen lainan kohdistaminen suoraan ko. yksikölle. Kuntien eläkevakuutus ei jättänyt tarjousta. Lainoja on tarjottu erilaisilla korkovaihtoehdoilla. Tarjoukset sisältävät myös vaihtoehdon lainan ja koronvaihtosopimuksen yhdistelmästä. Jos valitaan vaihtoehto, jossa hyödynnetään koronvaihtosopimusta, tulisi se kilpailuttaa erikseen rahoituslaitoksen kesken, jotta saataisiin hyödynnetyksi kunnalle edullisin vaihtoehto. Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kiinteäkorkoista lainaa seuraavilla ehdoilla: Luottoaika: Lyhennysohjelma: 10 vuotta Luottoa lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain Korko: 2,420 %, korkoindikaatio klo Muut kulut: Muita kuluja ei peritä. Handelsbanken tarjoaa vaihtuvakorkoista lai naa seuraavilla eh doil la: Luottoaika: Lyhennysohjelma: Marginaali: 10 vuotta Luottoa lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain 0,850 %, marginaalin tarkistus neljän vuoden kuluttua Korko: 1,258%, korkoindikaatio klo Muut kulut: Toimitusmaksu Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää ottaa - Kuntarahoitus Oyj:ltä lainaa yllä olevin ehdoin kiinteällä korolla niin, et tä Nas to lan vesihuoltolaitokselle otetaan 4,0 miljoonaa euroa ja Nasto lan ti la pal velul le 2,0 mil joonaa euroa - Svenska Handelsbanken Ab:ltä lainaa yllä olevin ehdoin vaihtuvalla korolla Nastolan kunnalle 3,9 miljoonaa euroa. Lainatarjousvertailu on pöytäkirjan liitteenä nro 2/

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus perusturvajohtajan viranhaltijapäätöksesta /43.430/2013 Kunnanhallitus 14 Oikaisuvaatimus Lapakiston kahden määräaikaisen ulkoaluetyöntekijän valinnasta Kunta on hakenut kahta määräaikaista ulkoaluetyönteki jää Lapakiston luonnonsuojelualueen retkeilyreitistön parantamiseksi. Haku perustuu Hämeen Ely-keskuksen rahoituspäätökseen ajalle Hakuilmoitus jul kaistiin Kuntarekryssä, työhal linnon mol.fi -sivuilla sekä kunnan ilmoi tustaululla ajalla Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin oli ympäristö-, viherra kennus- tai rakennusalan tutkinto tai muu sovel tuva koulutus ja/tai vankka työkokemus vastaavanlaisista luonnonsuo jelualueen rakennus tehtävistä. Lisäksi edellytettiin vähintään B-ajokort tia sekä hyvää ter veydentilaa ulkona tehtävään fyysiseen työhön. Tehtäviin saapui 29 hakemusta. Hakijoista haasteltiin 4 henkilöä. Heistä yksi, metsätyönjohtaja Tarmo Mäki, vaatii oikaistavaksi perusturvajohtajan teke män valintapäätöksen perustuen perusteettomiin valintaperusteisiin. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Oikaisuvaatimus hylätään perusteetto mana, koska valituilla Jaakko Partasella ja Veijo Vainiolla on vankka työkokemus vastaavista tehtävis tä. Lisäksi haas tatte lussa tuli esille hakija Tarmo Mäen palkkaesitys, mikä oli tasoltaan sel lainen, ett ei kyseessä olevissa ulko aluetehtävissä voi maksaa sel laista palk kaa. Palkkataso on sovitettu Ely-keskuksen myöntämään ra hoituk seen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ohjeet Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen Kunnanhallitus 15 Kunnan konserniohjeiden mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin. Samoin kunnanhallitus antaa ohjeet kunnan edustajalle kuntayhtymien yhtymäkokouksissa sekä tytärettä osakkuusyhteisöjen yhteisökokouksissa käsiteltäviin asioihin. Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Nastolan kunta omistaa yhtiös tä 80,9 %. Yh tiöko kouk sessa valitaan yhtiölle hallitus, jossa on ollut kuusi jä sentä. Yhtiökokousedustajaksi on valittu Reino Honkanen. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus asettaa ehdokkaansa Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy:n hallitukseen ja antaa tarvittavat muut ohjeet yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista kunnan yhtiökokousedustajille. Kunnanhallitus asetti ehdokkaikseen Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Hannu Ylönen, Rauno Grönroos, Sirpa Hassinen ja Liisa Stranden. Puheenjohtajaksi esitetään Rauno Grönroosia.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Palveluverkon toteuttamisen valmistelun koordinaatio- ja hankeryhmät 293/01.017/2013 Kunnanhallitus 16 Valtuusto on ja päättänyt, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään valmistelussa olleen vaihtoehto D:n mukaisesti. Vaihtoehto D sisältää seuraavat asiat: - esiopetus ja esikouluoppilaiden päivähoito siirtyy päiväkodeilta kouluille ja samaan yhteyteen liitetään koululaisten iltapäivätoiminta - Rakokiven opistotalon tilat otetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttöön, Wellamo opistolle osoitetaan asianmukaiset tilat olemas sa olevista rakennuksista - Villähteen kouluun rakennetaan lisätiloja koulun, varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan käyttöön - kunnassa siirrytään yhteen yläkouluun Kukka sen koulua laajentamalla - Rakokiven koulu peruskorjataan ja laajennetaan itäosan alakouluksi - Kanervan koulu muutetaan päiväkodiksi - Männistön, Uudenkylän ja Tapiolan koulut lak kautetaan Seuraavassa vaiheessa tulee tehdä edellä valitun kehittämissuunnitelman mukaiset seuraavat toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat: 1 Suunnitelma, jossa määritellään lisätilojen, peruskorjausten ja muutos töiden järjestys toteuttamisaikatauluineen - sisältäen alustavat hankkeen laajuus- ja kustannustiedot, vaikutukset käyttötalou teen ja hen kilöstöön sekä vaikutukset kunnan kokonaistalouteen. - Hankesuunnitelma tulee laatia mennessä niin, että se voi daan käsitellä sivistyslautakunnassa ennen kunnanhalli tuk sen käsittelyä ja valtuustossa Villähteen koulun laajennuksen ja peruskor jauksen hankesuunnitelma - hankesuunnitelma tehdään tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuun nitteluohjeen 2 :n 3. kohdan mukaisesti - hankesuunnitelma tulee laatia men nessä 3 Rakokiven koulun laajennuksen ja peruskor jauksen hankesuunnitelma - hankesuunnitelma tehdään tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuun nitteluohjeen 2 :n 3. kohdan mukaisesti - hankesuunnitelma tulee laatia men nessä

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kaikissa edellä mainituissa suunnitelmissa pitää huomioida kunnan heikko investointien rahoi tuskyky, minkä vuoksi hankkeiden laajuus tulee pitää välttämättömissä investointi-, perusparannus- ja muutostöissä, millä saadaan aikaan asianmukaiset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja perusopetuksen tarvitsemat tilat. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus asettaa edellä mainitut valmisteluryhmät edellä olevilla tehtäviksi annoilla ja ni meää: Kohdan 1 mukaisen suunnitelman laadin nan koordinaatioryh mään seuraavat henkilöt: kunnanhallituksen puheenjohtaja (hankeryhmän puheenjohtaja), sivistyslautakunnan puheenjohtaja (hanke ryhmän va rapuheenjohta ja), teknisen lautakunnan jäsen Seppo Kaapro sekä sivistystoimenjohtaja tekninen johtajan, tilapalveluinsinööri, päivähoidon johtaja tai hänen määräämänsä päivähoidon edustaja, rehtori Jo han nes Rinkinen, kaavasuunnittelija Pauli Lindströmin tilasuunnittelun asiantuntijana, hallintojohtaja ta lous asiantuntijana ja OAJ:n nimeämä henkilös tön edus taja. Kohtien 2 ja 3 mukaisten hankesuunnitelmien laadinnan hankeryhmiin seuraavat henkilöt: sivistyslautakunnan puheenjohtaja (hankeryhmien puheenjohtaja), edustaja kunnanhallituk sesta (varapuheenjohtaja), edustaja tekni sestä lau takunnasta sekä sivistystoimenjohtaja, tilapalveluinsinööri, päivähoidon johtaja tai hänen määräämänsä päivähoidon edustaja, kaavasuunnittelija Pauli Lindström tilasuunnittelun asiantuntijana, ao. koulun rehtori ja ao. koulun henkilöstön nimeämä edustaja se kä Rakokiven koulun han keryh mään myös ruo ka- ja siivouspalvelupäällikkö. Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanhallituksen edustajiksi hankeryh miin Jetta Laakson ja Jenna Koskelon. Laakso toimii varapuheenjohtajana Rakokiven koulun laajennuksen ja peruskor jauksen hankesuunnitel man hankeryhmässä ja Koskelo Villähteen koulun laajennuksen ja pe ruskor jauksen hankesuunnitelman hankeryhmässä.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Maanvuokrasopimus, Krado Oy 631/41.411/2014 Kunnanhallitus 17 Nastolan kunnan ja Krado Oy:n kesken on allekirjoitettu seuraavan sisältöinen maanvuokrasopimus: Sopimuksen osapuolet: Vuokranantaja: Nastolan kunta, PL 4, Nastola Y-tunnus: Vuokralainen: Krado Oy, Pikosuonkatu 19, Hyvin kää Y-tunnus: Vuokrauksen kohde: Kunta: Nastola (532) Kylä: Nastola (406) Tila: Vesitorninharju RN:o 33:18 Kiinteistötunnus: Pinta-ala: määräala noin 50 m² Vuokra-alueen sijainti ja rajat ilmenevät esitetystä kartasta. Käyttötarkoitus Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla teknisten rakennelmien sijoituspaikaksi. Vuokra-aika Vuokra-aika on kaksikymmentä (20) vuotta alkaen ja päättyen Vuokra Vuokra-alueen vuokra 20 vuoden vuokra-ajalta on kahdeksantuhatta euroa (8.000,00 ). Vuokrahinta perustuu pylvään korkeuteen, ei vuokra-alueen pinta-alaan. Vuokra maksetaan koko vuokra-ajalta etukäteen kunnan osoittamalle tilille 30 päivän kuluessa, siitä kun rakennus- tai toimenpidelupa on saanut lainvoiman Muilta osin maanvuokrasopimus vastaa valtuuston hy-

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus väksymää vuokrasopimusmallia. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen johtosääntönsä 5 :n 2. kohdan perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 18 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. A. Nastolan kunnan viranomaiset 1 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset Lainapäätös , tilapäislainan ottaminen 2 Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Yleispäätös , Viljo Taipaleen perintö, maksusuoritusten jaksottaminen Manna ry:lle 3 Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäätös, julkinen , irtisanoutuminen luokanopettajan virasta nro Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset Yleispäätökset , edustajan nimeäminen liikennejärjestelmätyöryhmään, Päijät-Hämeen liitto Tilapalvelu, hankintapäätökset , Nastolan uimahallin perusparannus , Rakennusautomaatiourakka, RAU Vhl suunnitelman hyväksymispäätös , vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Kouvolantien alitus, V338 5 Vs. yleiskaavoittajan viranhaltijapäätökset Kaavoitusta koskevat päätökset , Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092, päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 6 Perusturvalautakunnan pöytäkirjanotteet: - 5, Nastolan kunnan peruspalvelujen/peruspalvelukeskus Aavan määrärahavaraus vuodelle , Nastolan kunnan pitkäaikaisen hoidon ja hoivan rakenne muutos, tehostetun palveluasumisen li sääminen - 7, Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa koskevan palvelusopimuksen 2014 hyväksyminen B. Kuntayhtymät ja muut osakkuusyhteisöt 1 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä : Lah den korkeakoulun yhtiöittämisen valmisteluun liittyvä korjattu koelaskelma, liite nro 8, Koelaskelma

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus kuntien omistus osuuksista hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokouksen pöytäkirjanotteet:. - 1, Periaatteet ja menettelytavat jätemaksun kohtuullistamiseen ja perimättä jättämiseen sekä jäteastioiden tyhjennysvälin har ventamiseen - 3, jät teen kul je tuk sen järjestäminen 3 Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja Päijät-Hämeen Jätelautakunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja liitteineen. C. Muut kunnat 1 Hollolan kunnanhallituksen pöytäkirjanote 8, Valtion ja Lahden kaupunkiseudun välinen kasvusopimus. D. Valtion viranomaiset erikseen luokiteltuja asioita lukuun ottamatta 1 Valtiovarainministeriön kutsu : Kuntien, järjestöjen ja tutkijoiden kuulemistilaisuus, kuntalain kokonaisuudistus, demokratiajaosto. 2 Hämeen Ely-keskuksen työllisyyskatsaus, joulukuu Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue : Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Stena Recycling Oy, Lahden Kujalan teollisuusalueen yksikön toiminnan laajennus. E. Asuminen, liikenne, rakentaminen ja kaavoitus 1 Nastolan kunnan tekniset palvelut/kaavoitus: Työohjelma 2014, kaavoitustyöt ja niihin liittyvät selvitykset. F. Rahoitus, verotus ja kuntatalous 1 Valtiovarainministeriö päivätty päätös kuntien koti kun ta korvauksen pe rusosis ta vuodelle 2014, päivätty maksuerittely, kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2014, päivätty päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö - vuoden 2013 valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä, opetus- ja kulttuuritoimi - vuoden 2014 valtionosuus-/rahoituspäätöksiä,esi- ja pe rusopetuksen yksikköhintapäätöksiä ja/tai aamu- ja iltapäivätoimin-

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus nan yksikköhinta- ja ohjaustuntipäätöksiä. 3 Hämeen TE-toimisto, palkkatukipäätöksiä , toimistotyöntekijä, tukiaika , toimistotyöntekijä, tukiaika , ulkoaluetyöntekijä, tukiaika H. Suomen Kuntaliitto 1. Yleiskirje 3/80/2014, , Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle I. Muut 1 Itä-Hämeen kansansivistyssäätiö , ilmoitus Päijät-Hämeen toisen asteen koulutuksen yhteistyösopimuksesta irtisanoutumisesta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Nastolan kunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 18 Hallintolainkäyttölaki 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjalli- Kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin -aika sen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Nastolan kunnanhallitus Pekkalantie 5, PL NASTOLA Puh (vaihde) faksi Sähköpostiosoite: Aukioloaika maanantai klo , tiistai perjantai klo Pykälät 12, 13, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Kunnanhallituksen / lautakunnan päätöksestä tehtävässä oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: Oikaisuvaatimuskirjassa on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän ja laatijan, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Valitusviranomainen Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA Puhelin Faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 14 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA Puhelin Faksi sähköposti Muu valitusviranomainen, käynti ja postiosoite, faksinumero, sähköpostiosoite pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä ja todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: 1):, osoite ja postiosoite Pykälät

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / Valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 82 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan. HAKEMUSOSOITUS Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Valituskielto Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä. Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Puh Faksi Pykälät Liitetään pöytäkirjaan

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 18/2014 430 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 15:00-18:40 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 194 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, eduskuntavaalit 2015

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, eduskuntavaalit 2015 Kunnanhallitus 3 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen, eduskuntavaalit 2015 930/00.001/2014 Kunnanhallitus 3 Vaalien toimittamisessa noudatetaan perustuslain 54 :ää, vaalilakia

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 6/2014 120 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 18:00-21:10 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Iitin kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Iitin kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 30 Perusturvalautakunta Aika 26.03.2014 klo 18:00-19:24 Paikka Iitin kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2014 83. Perusturvalautakunta. Aika 28.08.2014 klo 18:00-19:10. Iitin kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2014 83. Perusturvalautakunta. Aika 28.08.2014 klo 18:00-19:10. Iitin kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2014 83 Perusturvalautakunta Aika 28.08.2014 klo 18:00-19:10 Paikka Iitin kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42. Valtuusto. Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05. Nastolan kunnantalo, valtuustosali.

Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42. Valtuusto. Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05. Nastolan kunnantalo, valtuustosali. Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42 Valtuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05 Paikka Nastolan kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Talouden tasapainottamisen toimenpiteet vuodelle

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/2015 113. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/2015 113. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 6/2015 113 Kunnanhallitus Aika 16.03.2015 klo 10:00-13:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11.6.2014 nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Maarit Flinck

Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11.6.2014 nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Maarit Flinck Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 Yhtymähallitus Aika 24.04.2014 klo 17:30-18:50 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Osallistujat Päätöksentekijät: Salo Juha Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2014 63. Tekninen lautakunta 22.05.2014. Aika 22.05.2014 klo 17:00-18:06. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2014 63. Tekninen lautakunta 22.05.2014. Aika 22.05.2014 klo 17:00-18:06. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2014 63 Tekninen lautakunta 22.05.2014 Aika 22.05.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 65 40 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 90. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 90. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 90 Kunnanhallitus Aika 02.03.2015 klo 13:30-17:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 483

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 483 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 483 Kunnanhallitus 09.12.2013 AIKA 09.12.2013 klo 18:30-21:16 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 27.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 27.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, SIbeliuksenväylä 55 A, Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, SIbeliuksenväylä 55 A, Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus Aika 23.04.2015 klo 17:30-19:42 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, SIbeliuksenväylä 55 A, Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 2/2014 KOKOUSAIKA Torstai 30.1.2014 klo 17:30, kahvi klo 18 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 21 22 23 24 25 26 27 28 Vammalan seurakuntatalo Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Peltola Anniina puheenjohtaja

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Peltola Anniina puheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 194 Koulutuslautakunta 26.11.2013 Aika 26.11.2013 klo 18:00-18:55 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Suursalmi Pentti Lonka Merja Dahl Mika Martikainen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479)

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Aika Maanantaina 25. marraskuuta 2013 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 61 Kunnan takauksen myöntäminen /

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot