Maanmittauslaitoksen rasteriaineistorajapinnan käytön perusteet QuantumGIS ohjelmalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittauslaitoksen rasteriaineistorajapinnan käytön perusteet QuantumGIS 1.7.0 ohjelmalla"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen rasteriaineistorajapinnan käytön perusteet QuantumGIS ohjelmalla Mikko Kiuttu Oulun yliopisto, Maantieteen laitos

2 Sisältö Sisältö... 2 Alkusanat... 3 Quantum GIS -ohjelman kytkeminen rasteriaineistorajapintaan... 4 Kytkeminen rajapintapalveluun... 4 Käytettävän koordinaattijärjestelmän valinta... 6 Aineiston lataaminen rasteritasoksi... 7 Rasteriaineistorajapinnan karttatason käyttö Quantum GIS -ohjelmassa... 7 Rasteriaineiston digitointi pistemuotoon... 7 Rasteriaineiston digitointi viivamuotoon Rasteriaineiston digitointi aluemuotoon Kartan viimeistely Harjoite Harjoite Harjoitteiden ohjeet ja vastaukset Harjoite Harjoite

3 Alkusanat Tämä moniste käsittelee Maanmittauslaitoksen internet-sivuilla olevan rasteriaineistorajapinnan käyttöä. Moniste on tehty Ylivieskassa järjestettävää Keski-Pohjanmaan biologian ja maantieteen aineenopettajien koulutusta varten. Ylivieskan koululla tietokoneilla on asennettuna ilmainen Quantum GIS paikkatieto-ohjelma, minkä vuoksi tämä moniste on tehty kyseisen ohjelman näkökulmasta. Aineistorajapinnan lisäksi moniste auttaa siis Quantum GIS ohjelman käytössä. Monisteessa käydään ensin lävitse Quantum GIS ohjelman kytkeminen aineistorajapintaan. Sen jälkeen käydään vaiheittain lävitse Quantum GIS ohjelman käyttöä aineistorajapintaan kytkettynä muutamien esimerkkien kautta. Samalla ohjelman perustoiminnot tulevat tutuiksi. Esimerkit ovat keksittyjä eivätkä välttämättä sovellu käytännön opetustyöhön. Sen sijaan monisteen lopussa olevat harjoitteet on laadittu siten, että ne voivat toimia vinkkinä opetustyötä ajatellen. Aineistorajapinnan rasteriaineistot ovat yksinkertaisia rasterikuvia eivätkä sisällä attribuuttitietoja. Niitä voidaan käyttää yksinkertaisten analyysien pohjana sekä taustakarttoina, mutta monimutkaisten analyysien tekeminen ei attribuuttitietojen puutteen vuoksi ole mahdollista. Rajapinnasta saatavat aineistot ovat kuitenkin tarkkoja ja ajantasaisia, joten monessa yhteydessä niiden suurin etu on siinä, että suuria tietomääriä ei tarvitse säilyttää oman tietokoneen kovalevyllä eikä niiden päivityksistä tarvitse itse murehtia. Loppujen lopuksi vain oma mielikuvitus on rajana, miten aineistorajapinnan kartta-aineistoja voi milloinkin käyttää! Toivottavasti tämä moniste antaa ideoita ja ennen kaikkea avaimet rasteriaineistorajapinnan käyttöön yleensä oman opetuksen ja kurssien tukena, sekä muutamia konkreettisia vinkkejä rajapinnan käyttöön Quantum GIS paikkatieto-ohjelmalla! Oulussa Mikko Kiuttu

4 4 Quantum GIS -ohjelman kytkeminen rasteriaineistorajapintaan Käynnistä Quantum GIS. Tarkista ensimmäisenä, että ohjelmaan on asennettu tietyt työkalusovellukset. Mene Liitännäiset -> Fetch Python Plugins ja katso sieltä, että ainakin Openlayers Overview, ftools, ValueTool, TopoColour, Gdal tool ja Plugin installer ovat asennettu (Status = installed). Mikäli eivät (Status = unistalled), etsi ne listasta ja klikkaa ikkunan oikeassa alakulmassa näkyvää Install plugin painiketta (kuva 1). Huom! Mikäli ikkunassa ei näy kuvan 1 mukaista listaa, käy Repositories -välilehdessä, valitse sieltä Add 3rd party repositories ja paina OK. Ohjelma kytkeytyy sitä tukeviin palveluihin, joista se lataa lisää liitännäisiä. Mene takaisin Liitännäiset -välilehteen, jolloin lista pitäisi näkyä kokonaisuudessaan. Kuva 1. Liitännäisten asennus ikkuna, jossa meneillään erään liitännäisen asennus. Kytkeminen rajapintapalveluun Kun liitännäiset on asennettu, kytketään Quantum GIS Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluun. (Huom! Liitännäisiä ei tarvitse kytkemiseen, vaan rasteriaineiston käsittelyyn.) Kytkeminen tapahtuu valitsemalla joko Tasot -> Lisää WMS taso tai klikkaamalla sivun yläreunassa näkyvää maapalloa (= Lisää WMS taso). Näyttöön ilmestyy kuvan 2 mukainen ikkuna, jonka ylälaidassa tulisi lukea Add layer(s) from a Server. Kun klikataan Layers-välilehdessä olevaa Uusipainiketta, saadaan aukeamaan kuvan 2 mukainen alaikkuna nimeltään Luo uusi WMS yhteys. Palvelimen nimeksi kenttään Nimi voidaan laittaa MML ja osoitteeksi kenttään URL

5 5 Maanmittauslaitoksen sivuilta saatu rasterirajapintapalvelun GetFeatureInfo-kyselyosoite https://ws.nls.fi/rasteriaineistot/image? (löytyy -> Aineistot ja palvelut -> Rasteriaineistojen palvelurajapinta -> Käyttöönotto). Tämän jälkeen kirjoitetaan oma käyttäjätunnus ja salasana ja painetaan OK. Halutessaan voi rastia Ignore-kohdat, mutta tällä ei ole käytännön merkitystä. Kuva 2. WMS-yhteyden luominen Maanmittauslaitoksen rasteriaineistorajapintaan. Painetaan seuraavaksi Layers-välilehden Yhdistä-painiketta, jolloin Quantum GIS muodostaa yhteyden rajapintaan. Ikkunan keskellä olevaan tilaan pitäisi ilmestyä lista rajapinnan rasteriaineistoista sekä lisäksi Image encoding ja Asetukset kentät. Image encoding kohdassa valitaan, esitetäänkö rasteriaineisto.png vai.jpeg muodossa. Käytännössä kaikki kartat voidaan esittää.png muodossa, mutta ortokuvien ja suurimittakaavaisten maastokarttojen kohdalla on suositeltavaa valita.jpeg muoto, joka tarkoittaa pakattua tiedostomuotoa. Tällöin tiedostokoko pysyy sellaisena, että tietokoneen suorituskyky ei ylity.

6 6 Käytettävän koordinaattijärjestelmän valinta Kun listasta klikataan jokin aineisto aktiiviseksi, muuttuu Asetukset-kenttä koordinaattien ja tason nimen hallintakentäksi. Suositeltavaa on hakea aineisto ETRS89 / ETRS-TM35FIN koordinaatteihin sidottuna, sillä kaikki rasteriaineistorajapinnan aineistot tukevat tätä koordinaattijärjestelmää (ks. -> Aineistot ja palvelut -> Rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS) -> Käyttöönotto -> Versiohallinta). (Vanhat KKJ:n mukaiset koordinaattijärjestelmät ovat poistumassa käytöstä.) Koordinaattien haku tapahtuu seuraavasti: valitse jokin aineisto listasta. Klikkaa tason nimi -kentän alla olevaa Vaihdapainiketta. Tällöin avautuu Koordinaattijärjestelmän valinta -välilehti (kuva 3). Syötä Haekenttään ETRS-TM35FIN ja valitse hakukentän yläpuolelta hakukriteeriksi nimi (Authority = kaikki, Search for = nimi). Yllä olevaan tilaan pitäisi ilmestyä haettu koordinaattijärjestelmä, klikataan se aktiiviseksi ja painetaan OK. Tällöin näkymä palautuu takaisin Add layer(s) from a Server -ikkunaan. Kuva 3. Koordinaattijärjestelmän valinta WMS-tasolle.

7 7 Aineiston lataaminen rasteritasoksi Kun aineisto halutaan avata ohjelmaan rasteritasoksi, klikataan se aktiiviseksi (voit valita tason väriominaisuuden klikkaamalla aineiston edessä olevaa +-painiketta ja valitsemalla haluamasi värivaihtoehdon aktiiviseksi), tarkistetaan koordinaattijärjestelmä ja painetaan Lisää-painiketta. Haluttu taso latautuu nyt Quantum GIS:n rasteritasoksi. Taso ei ole heti näkyvä ohjelman rajauksesta johtuen, ja lisäksi mitta-asteikko on virheellinen. Tässä vaiheessa projektin koordinaattijärjestelmä tulee määrittää ladatun rasteritason koordinaatistoa vastaavaksi. Klikataan Tasot ikkunassa rasteritasoa hiiren oikealla näppäimellä ja valitaan kohta Select project CRS from layer. Mikäli mittajana on näkyvissä, sen asteikon tulisi vaihtua nyt aste-asteikosta matkaa mittaavaksi asteikoksi. Kun työskentelyikkunassa aineistoa aletaan nyt lähentää (joko suurennuslasi-työkalulla tai hiiren rullaa pyörittämällä), pitäisi jossain vaiheessa kartan alkaa näkyä. Mikäli lähennys tehdään oletuksena olleeseen kuvan keskipisteeseen, ilmestyy ensimmäisten joukossa näkyviin Hailuodon alue. Rasteriaineistorajapinnan karttatason käyttö Quantum GIS -ohjelmassa Quantum GIS ohjelma on jatkuvasti kytketty rasteriaineistorajapintaan, eikä rasteriaineistoa voi ladata ohjelman tai tietokoneen omaan muistiin (huom! tässä voi olla poikkeuksia käyttösopimuksesta riippuen!). Lisäksi tulee muistaa, että rasteriaineistoon ei ole liitetty attribuuttitietoja, jolloin rasteriaineistoa voi käyttää lähinnä visuaaliseen tulkintaan ja mittatyökalun (työkalupalkissa) avulla tapahtuvaan etäisyyksien ja pinta-alojen määritykseen. Aineistoja voi kuitenkin käyttää pohjakarttana esimerkiksi digitoinnissa, jolloin rasterimuotoinen data saadaan vektorimuotoiseksi, ja voidaan laskea esim. pinta-aloja ja pituuksia eri kohteille ja ilmiöille. Digitoimalla voidaan tehdä myös omia karttoja. Samoin monipuolista karttavalikoimaa voidaan hyödyntää kartan tulkinnan harjoitteluun, ja ajantasaiset kartat ovat saatavilla ilman, että ne veisivät tietokoneelta ylimääräistä levytilaa tai niiden säilyttäminen ja päivittäminen muutoin aiheuttaisi harmaita hiuksia. Seuraavassa käydään lävitse ensin digitointi Quantum GIS ohjelmalla, ja sen jälkeen pari harjoitetta, joiden kautta sekä rasteriaineistorajapinta että Quantum GIS ohjelma tulevat tutummiksi. Rasteriaineiston digitointi pistemuotoon Pistetasolle voidaan digitoida pistemuotoista tietoa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi liikenteen solmukohdat, siirtolohkareet, tärkeät nähtävyydet jne. Voit harjoitella pistetason digitointia

8 8 esimerkiksi teiden risteyksien avulla. Lisää WMS-taso mtk_liikenneverkko, aseta väriksi normal. Muista asettaa oikea koordinaatisto!! Aseta se myös projektin oletuskoordinaatistoksi valitsemalla Set project CRS from layer. Avaa myös WMS-taso yleiskartta_12m, jonka pitäisi tulla näkyviin jo oletusrajauksella. Yleiskartan avulla voit rajata näkymään haluamasi alueen. Tieliikenneverkko tulee näkyviin, kun skaala on n. 1: Pistemuotoinen vektoritaso luodaan valitsemalla Tasot -> Uusi -> New shapefile layer. Tällöin avautuu kuvan 4 mukainen Uusi vektoritaso ikkuna. Valitse tyypiksi Piste. Määrätään haluttu koordinaattijärjestelmä Paikkatietojärjestelmän tunniste kohdassa klikkaamalla Määritä. Valitaan koordinaattijärjestelmäksi ETRS-TM35FIN ja painetaan OK. Tunnistekenttään pitäisi ilmestyä koodi EPSG:3067. Attribuutteihin ei tarvitse tässä vaiheessa laittaa mitään. Klikkaa OK, jolloin aukenee tason tallennusikkuna. Valitaan haluttu tallennuskansio, kirjoitetaan tasolle nimi (esim. Risteykset ) ja painetaan Tallenna. Tämän jälkeen Risteykset-tason tulisi ilmestyä Tasot -ikkunaan. Koordinaattijärjestelmän tulisi olla nyt yhteensopiva aiempien tasojen kanssa. Mikäli taso luotaisiin ilman aiempia tasoja, tulisi projektin koordinaattijärjestelmä asettaa pistetason mukaiseksi kohdasta Set project CRS from layer. Nyt sitä ei tarvitse tehdä, sillä se on tehty jo liikenneverkko-tason yhteydessä. Kuva 4. Pistetason luominen. Koordinaattijärjestelmäksi on asetettu ETRS-TM35FIN.

9 9 Valitse seuraavaksi Risteykset-taso aktiiviseksi klikkaamalla sitä. Tämän jälkeen valitse yläpalkista sinistä kynää Mahdollista muokkaus. Työkalut muuttuvat aktiivisiksi. Nyt voit valita työkalun nimeltä Kaappaa piste ja klikkaamalla karttaa voit asettaa pisteen haluttuun kohtaan. Ohjelma kysyy pisteen Id:n, kirjoitetaan siihen juoksevalla luvulla 1, 2, 3 jne. Kartalle laitettua pistettä voidaan siirtää Move Featur(s) -työkalulla. Pisteen voi valita aktiiviseksi Select feature - työkalulla, jonka jälkeen se voidaan esimerkiksi poistaa Poista valitut -työkalulla. Pisteen ulkoasua voit muokata, kun tuplaklikkaat Risteykset tasoa. Tällöin avautuu Layer properties ikkuna. Tyyli -välilehdessä (kuva 5) voit muokata pisteen ulkoasua (paina Change ), muista välilehdistä löytyy meta- ja attribuuttitietoja sekä toimintoja esim. analysointiin. Älä muuta kohtaa Yksittäinen symboli, sillä muuten ohjelma voi jumiutua ja ns. sanoo sopimuksen irti! Ohjelma sulkeutuu ja tallentamattomat tiedot häviävät! Kohdasta Apply voit kokeilla symbolin uutta ilmiasua ilman, että Layer properties -ikkuna sulkeutuu. Tyyli hyväksytään painamalla OK, jonka jälkeen ikkuna sulkeutuu. Kuva 5. Layer Properties -ikkunan Tyyli-välilehti, jonka kautta voi hallita symbolin ulkoasua kohdassa Change.

10 10 Pisteiden tietoja voidaan tarkastella valitsemalla työkalupalkista nuoli, jossa on ympyröity i nuolenkärjen vieressä. Klikataan pisteen päällä, jolloin avautuu Tunnista tulokset -ikkuna. Pisteen koordinaatit saadaan näkyviin aukaisemalla kohta (Derived). Rasteriaineiston digitointi viivamuotoon Rasteriaineiston digitointi viivamuotoon vaatii viiva-tyyppisen vektoritason luomisen. Se tapahtuu samalla tavalla kuin pistetason luominen, ainoa poikkeus on tason tyyppi. Uusi vektoritaso - ikkunassa valitaan tyypiksi Vektori, asetetaan koordinaattijärjestelmä ja tallennetaan esim. nimellä Tiet. Tämän jälkeen tasoa voidaan muokata, kunhan painetaan sinistä kynää. Viivan piirtäminen tapahtuu valitsemalla Kaappaa viiva -työkalu. Hiiren vasenta näppäintä klikkaamalla saadaan viivalle kulmapiste, oikeaa näppäintä painamalla saadaan viivan päätepiste. Ohjelma kysyy Id:n samalla tavoin kuin pisteiden kohdalla, vastataan kyselyyn samalla tavalla. Viivan kulmapisteitä voidaan siirtää Move feature(s) -työkalulla, ja ulkoasua muokata samoin kuin pisteiden ulkoasua. Ulkoasua muokatessa huomioi, että kaikkien tasolla olevien viivojen ulkoasu muuttuu samanlaiseksi. Erilaisia viivoja varten tarvitset eri tasot. Viivan tiedoista saadaan selville viivan pituus sekä alku- ja loppupään koordinaatit. Digitoi kokeeksi kahden merkitsemäsi risteyksen välinen tieosuus, ja selvitä sen pituus! Digitoi myös toinen tieosuus. Avaa tämän jälkeen Attribute tabel ja luo siihen uusi sarake New column -painikkeesta. Anna sarakkeelle nimeksi esim. Nimi, aseta tyypiksi Teksti ja leveydeksi esim. 12 (kuva 6). Paina OK. Avaa Layer properties -ikkuna. Vaihda Tyyli -välilehdessä Yksittäinen symboli -> Categorized. Valitse sarakkeeksi Nimi ja Color ramp -kohtaan esimkelta-punainen. Paina Luokittele ja katso mitä tapahtuu! Kuva 6. Uuden teksti-tyyppisen sarakkeen lisääminen Attribuutti-taulukkoon.

11 11 Rasteriaineiston digitointi aluemuotoon Aluemuotoisen tason digitoiminen vaatii monikulmio -tyyppisen tyhjän tason luomisen. Toimitaan kuten pistetasoa luodessa, mutta valitaan tyypiksi Monikulmio. Tallennetaan esim. nimellä Risteysalueet. Tämän jälkeen painetaan sinistä kynää, jolloin uutta tasoa voidaan muokata. Digitoidaan tasolle risteysalueet valitsemalla Kaappaa monikulmio ja sen jälkeen rajaamalla kulmapisteiden avulla jokin alue, esim. ramppien ja moottoritien rajaama alue (kuva 7). Painetaan viimeisen pisteen kohdalla hiiren oikeaa näppäintä, jolloin ohjelma täydentää monikulmion viimeisen särmän lopetuspisteestä aloituspisteeseen ja piirtää monikulmion. Jälleen asetetaan Id:ksi 1, 2, 3 jne. Monikulmion kulmapisteiden sijaintia voi myöhemmin muokata Solmutyökalun avulla valitsemalla se, ja klikkaamalla monikulmion rajaa. Pisteet ilmestyvät näkyviin jolloin niitä voi valita aktiiviseksi ja siirtää. Tuplaklikkaamalla jotain kohtaa monikulmion kehältä saadaan muodostettua siihen kohtaa uusi piste, jonka kautta kehä kulkee. Kuvassa 7 solmutyökalu on käytössä. Kuvassa 7 monikulmion ulkoasua on muutettu siten, että sille on asetettu läpinäkyvyyttä Layer properties -ikkunan Tyyli -välilehden Transparency -valinnalla. Kuva 7. Risteysalueelle luodun monikulmion muokkaamista solmutyökalun avulla. Tämän jälkeen monikulmion ominaisuuksia voidaan tarkastella valitsemalla Tunnista kohteet - työkalu ja klikkaamalla monikulmiota. Kuvan 7 monikulmion pinta-ala on työkalun mukaan 8,786 ha. Digitoidaan myös muut valitut risteysalueet. Luodaan tämän jälkeen attribuutti-taulukkoon uusi

12 12 sarake, annetaan sille nimeksi Risteysalueet, valitaan sen tyypiksi Teksti ja leveydeksi esim. 25. Tämän jälkeen attribuuttitaulukkoon voidaan määritellä, onko risteysalue esim. Moottoritien ramppi tai Kuusamontien ramppi (kuva 8). Tason ominaisuuksista voidaan sen jälkeen käydä muokkaamassa luokittelu Categirized -tyyppiseksi ja Color ramp -kohdasta käytettävät värit. Painetaan Luokittele, jolloin eri tyyppiset risteysalueet pitäisi luokittua omiksi luokikseen ja monikulmion värjäytyä sen mukaan. Tuplaklikkaamalla luokkaa voidaan sen ulkoasua muokata. Attribuutti-taulukkoon voidaan luoda myös pinta-ala-sarake valitsemalla Field calculator ja määrittelemällä nimi ja parametrit uudelle sarakkeelle. Tämän jälkeen painetaan Area-toimintoa laskimesta sekä OK, jolloin ohjelma luo attribuutti-taulukkoon sarakkeen, jossa näkyy pinta-ala määrätyllä tarkkuudella. Layer properties -ikkunan Label -välilehdestä voidaan valita Display labels ja valitsemalla Field containing label -kohtaan attribuutti-taulukon pinta-ala-sarake (kuva 8). Painetaan Apply tai OK, jolloin pinta-alat ilmestyvät näkyviin monikulmioiden päälle. Kuva 8. Monikulmioiden pinta-alat valittu näkymään karttatasolla monikulmioiden päällä. Huomaa luokittelu värisymboleineen Tasot -kentässä kuvan vasemmassa laidassa.

13 13 Kartan viimeistely Kun haluat tehdä projektistasi valmiin kartan, klikkaa ensimmäisenä työkalupalkissa olevaa Uusi tulosteenlaatija -painiketta. Näytölle aukeaa Laatija 1. Sen keskellä on valkoinen alue, joka on karttapohja. Oikeassa reunassa on valikko, josta voit muokata karttapohjan suuntaa (portrait - landscape), kokoa (A4, A3 jne) ja muita tietoja. Yläpalkissa näkyy painike Lisää uusi kartta. Paina sitä. Vedä sen jälkeen valkoiselle tasolle suorakulmio. Suorakulmio määrää, mihin ja minkä kokoiseksi haluat kartan. Ohjelma lataa siihen projektissa valittuna olevan alueen auki olevine tasoineen. Karttanäkymää voit liikutella Siirrä jäsensisältöä -työkalulla. Tämän jälkeen voit yläpalkissa olevilla työkaluilla lisätä labelin ( Lisää uusi vektoriselite), kartan nimen ( Lisää uusi nimiö ), mittajanan ( Lisää uusi mittakaava ) ja pohjoisnuolen ( Lisää nuoli ). Näiden kaikkien kokoa ja ominaisuuksia voit hallita oikealla olevasta palkista. Valitse ensin haluttu kenttä karttapohjasta aktiiviseksi, sen jälkeen palkista välilehti Jäsen, ja sen alta voit tehdä muokkauksia. Valmis kartta voisi näyttää esim. kuvan 9 kaltaiselta. Kuva 9. Projektista tehty valmis kartta.

14 14 Harjoite 1 Harjoitteessa 1 on tavoitteena käyttötarkoitusta vastaavien rasteriaineistojen hakeminen Maanmittauslaitoksen palvelurajapinnasta, ja yksinkertaisten analyysien teko kartta-aineiston pohjalta. Seuraavassa on tehtävän anto, vastaukset löytyvät liitteestä Hae kartta, jolta voi helposti tarkastella paikannimiä. Etsi kartalta Korentokangas (n. 15 km Pudasjärven keskustan itäpuolella Kuusamontien ja Puolangantien risteysalueella). 2. Tarkastele sen lähiseutua pelkkien korkeuskäyrien avulla (tarkasteltavan alueen keskipisteen koordinaatit , ; suositeltava skaala 1:39000). Mikä muodostuma näyttäisi olevan kyseessä? Tarkastele korkeuskäyriä hieman alueen ympäristössä, miten kuvailisit topografiaa? 3. Etsi pieni Hossa-Lampi (keskipisteen koordinaatit , ; skaala 1:30000). Mikä muodostuma kulkee lammen pohjoispuolitse? Muodostuma kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin Korentokangas. Mikä selittää eron alueiden topografiassa? 4. Tarkastele alueen vääräväri-ilmakuvaa (.JPEG -muodossa). Aseta taso korkeuskäyrien päälle, ja tason läpinäkyvyydeksi 30 %. Miten kohoumat näkyvät kuvassa? Mistä se kertoo? 5. Lataa alueen maastokartat 1:50k ja 1:500k. Miten kartat eroavat toisistaan? Miksi? 6. Digitoi Iso-Valkeainen ja määritä sen vesialueen pinta-ala. Tallenna järvi omaksi kartakseen. Harjoite 2 Harjoitteessa 2 on tavoitteena harjoitella rasteriaineistojen hakemista Maanmittauslaitoksen aineistorajapinnasta sekä tehdä kartta-analyysejä digitoimalla kartalta muutamia ilmiöitä ja tarkastelemalla niiden esiintymistä. Tavoitteena myös oan kartan luonti Quantum GIS -ohjelmalla useamman layerin projektista. 1. Tutki vääräväri-ilmakuvan perusteella, minne Ylivieskan alueella sijoittuvat rehevimmät pellot. 2. Miltä avoimet metsämaat näyttävät vääräväri-ilmakuvassa (Ylivieskan alueella)? Miksi? 3. Miten arvioisit maastotietokannan luotettavuutta avoimien metsämaiden kohdalla? 4. Etsi Ylivieskan lentokenttä. Rajaa sen ympärille 4x6 km alue (24 km 2 ). Digitoi alueen sisältä avoimet metsämaat sekä rehevät pellot. Miten niiden pinta-alat suhteutuvat toisiinsa?

15 15 5. Kuinka hyvin arvioisit löytäväsi hyvät puolukkamaat pelkän taustakartan avulla? Entä vääräväri-ilmakuvaa hyödyntäen? Digitoi itsellesi suunnistuskelpoinen kartta todennäköisistä puolukka-alueista! Harjoitteiden ohjeet ja vastaukset Harjoite 1 Kytke Quantum GIS Maanmittauslaitoksen rasteriaineistorajapintaan ja tuo näytölle lista saatavilla olevista kartta-aineistoista. Muista aina karttatasoa hakiessasi tarkistaa, että koordinaattijärjestelmä on valittu oikein! 1. Hakeaksesi helposti tiettyä paikkaa (esim. kaupunkia, kylää..), kannattaa avata taustakartta (esim. taustakartta 1:10k). Mittatyökalulla voi arvioida n. 15 km matkan, mutta helpoiten Korentokangas löytyy Kuusamon tietä itään seuraamalla. 2. Tarkastellaksesi pelkkiä korkeuskäyriä tarvitset mtk_korkeuskayrat -kartan. Korentokankaan ympärillä näyttäisi olevan delta, joka on osa Hossa-Taivalkoski-Pudasjärvi -saumaharjua. Muutenkin alue on tasaista, sillä harju on siinä kohtaa subakvaattinen. 3. Pieni-Hossalampi löytyy helposti koordinaattien avulla, sillä voit syöttää koordinaatit suoraan Quantum GIS:n koordinaattikenttään. Lammen pohjois- ja länsipuolitse kulkee kaksi harjua, jotka yhtyvät lammen luoteispuolella. Harju on samaa harjujaksoa Korentokankaan kanssa, mutta synnyltään se on supra-akvaattinen. Siksi topografia on vaihteleva ja reliefi pääsääntöisesti jyrkkä. 4. Hae ortokuva_vaaravari -taso ja aseta Layer properties -ikkunasta Tyyli -välilehdestä Transparency = 30. Liikuta Taso -ikkunassa ortokuva_vaaravari -taso mtk_korkeuskayra -tason yläpuolelle hiirellä vetämällä. Tällöin korkeuskäyrät näkyvät vääräväri-ilmakuvan läpi. Kohouma-alueet eli pääosin harjut näkyvät sinertävän vihreänä havupuiden ja hiekkamaan heijastusominaisuuksien vuoksi. Ne heijastavat voimakkaasti lämpösäteilyä, joka on asetettu vääräväri-ilmakuvassa näkymään vaaleana. Sen sijaan lehtimetsät näkyvät punertavina voimakkaan vihreän valon heijastuksen vuoksi, sillä vihreä on asetettu näkymään punaisella. Suot ja kosteikot näkyvät ruskeahkoina. 5. Maastokarttarasterit löytyvät nimillä maastokartta_50k ja maastokartta_500k. Jälkimmäisessä näkyy vain muutama suuri vesialue ja tasaista metsää, kun taas 1:50k kartassa näkyy hyvinkin yksityiskohtaisesti maaston vaihtelut. 1:500k kartassa on siis tehty hyvin paljon yleistystä, mikä soveltuu laajojen alueiden tarkasteluun ja analysointiin.

16 16 Suurimittakaavainen kartta puolestaan soveltuu pienen alueen tarkasteluun ja tarkkoihin tulkintoihin, mutta laajoja kokonaisuuksia tarkastellessa se on liian repaleinen. 6. Luo uusi rasteritaso (New shapefile -> monikulmio). Digitoi järvi reunoja myöten. Nyt saat selville koko järven pinta-alan. Kun haluat saada selville vesipinta-alan, aseta taso läpinäkyväksi. Valitse Lisää piiri -työkalu ja digitoi saaret samalla tavoin kuin digitoisit monikulmiota (lopetus hiiren oikealla, muutoin digitointi vasemmalla näppäimellä). Työkalu poistaa tekemäsi piirit monikulmiosta, jolloin niiden tilalle jää aukko. Huomaat, kun muokkaat tason uudelleen läpinäkyväksi. Nyt voit Info-työkalulla tarkistaa järven vesialueen pinta-alan. Iso-Valkeaisen pinta-ala on noin 1,2 km Tee lopuksi kartta valitsemalla Uusi tulosteen laatija ja viimeistele kartta sivun 11 ohjeiden mukaisesti. Harjoite 2 1. Samoin kuin harjoituksessa 1, kannattaa Ylivieskan etsimistä varten hakea taustakartta näkyviin. Rajaa taso näkymään Ylivieskan alueelle. Hae seuraavaksi mtk_hallintorajat - aineisto näkyviin. Luo uusi taso (New shapefile, tyyppi = vektori tai monikulmio) ja digitoi sille Ylivieskan hallinnolliset rajat mtk_hallintorajat -tason avulla. Hae sitten ortokuva_vaaravari -taso. Kuvan näkyviin tuleminen voi vaatia, että tarkennus tehdään kohtalaisen lähelle kuvaa. Kun kuva tulee näkyviin, Ylivieskan keskusta on helppo tunnistaa ja löytää kuvasta. Aseta digitoimasi hallintoraja-taso vääräväri-ilmakuvan päälle, jolloin voit tarkastella juuri Ylivieskan aluetta. Rehevimmät pellot näyttävät suurimmaksi osin olevan joen ympärillä, missä maaperä on todennäköisesti hedelmällisin ja kosteusolot parhaat. Rehevät pellot näkyvät kirkkaan punaisia / pinkkeinä. 2. Hae näkyviin mtk_avoimet_metsat -aineisto. Aseta se ortokuvan päälle. Vaihtelemalla avoimia metsämaita vuoroin näkyväksi ja vuoroin näkymättömäksi havaitset, missä niiden mukaan on avoimia metsämaita. Vertaamalla vääräväri-ilmakuvaan huomaa, että avoimet metsämaat näkyvät vihertävinä/sinertävinä alueina. Ne heijastavat voimakkaasti lämpösäteilyä ja klorofyllin määrä on olematon, jolloin ne heijastavat vähän vihreän aallonpituuksia (kuvassa punaisella) mutta runsaasti lämpösäteilyä (kuvassa sinisellä). 3. Vääräväri-ilmakuvassa hakkuita näkyy enemmän, jolloin voisi olettaa sen olevan tuoreempi tai tarkempi. Mikäli kartat edustavat samaa ajanhetkeä, vääräväri-ilmakuva on metsätyyppien arvioinnissa maastotietokantaa tarkempi ainakin hakkuiden osalta. 4. Ylivieskan lentokenttä löytyy keskustan itä-kaakkoispuolelta. Luo kaksi uutta rasteritasoa tyypiltään monikulmio New shapefile -toiminnolla. Nimeä tasot esim. rehevät pellot ja

17 17 avoimet metsämaat. Valitse aktiiviseksi digitoimasi hallintoraja-taso ja rajaa siihen käsketty alue. Helpoiten rajaaminen tapahtuu mittaamalla ensin mittatyökalun viivaimella lentokentästä 2 km etelään ja painamalla hiiren oikeaa, jolloin viiva jää harmaana näkyviin. Jatka sitten lopetuspisteestä 3 km suoraan itään ja paina hiiren oikeaa, jolloin jana jää näkyviin. Paina sinistä kynää, jolloin voit muokata tasoa. Valitse sen jälkeen rectangle - työkalu valitsemalla työkalupalkista Rectangle from center -toiminto. Klikkaa hiiren vasemmalla lentokentän keskikohdan päälle ja pidä näppäin painettuna pohjaan. Vedä suorakulmion kulmaa kaakkoon kohti itään piirretyn mittajanan päätä, jolloin työkalu piirtää samansuuruisen suorakulmion jokaiseen suuntaan keskipisteestä, eli lopputuloksena on 4 x 6 km suorakulmio. Valitse sitten vuoroin peltotaso ja vuoroin metsämaataso aktiiviseksi ja digitoi löytämäsi alueet niille. Yhdistä digitoimasi alueet molemmilla tasoille erikseen (ota käyttöön Select feature(s) -työkalu, paina Ctrl pohjaan ja klikkaa monikulmioita, jolloin ne jäävät aktiivisiksi, klikkaa sitten Yhdistä valitut kohteet -toimintoa ja valitse attribuuttikyselyyn OK ). Nyt monikulmiot ovat yhdistetty ja voit katsoa Info -työkalun avulla niiden yhteenlasketun pinta-alan. Voit myös tietysti luoda attribuutti-taulukkoon uuden sarakkeen ja laskin-työkalun avulla määrittää monikulmioiden pinta-alat. Avoimia metsämaita jää suorakulmion sisään n. 54 hehtaaria ja reheviä peltoja tulkinnan mukaan n. 90 hehtaaria. 5. Voit tehdä tämän kohdan halutessasi

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5.

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. Koordinaattijärjestelmä Koordinaattijärjestelmä määrittyy WMS- ja WFS-palveluita

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje Versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta Käyttöohje 1 (14) PAIKKATIETOTUOTTEET Hae paikkatietotuote Siirrä tuote kartalle Lataus ja Rajapinta Osto Paikkatietotuotteet ovat koordinaatteihin sidottuja digitaalisesti jaettavia erityyppisiä havainto-

Lisätiedot

Basic Vector Styling

Basic Vector Styling Basic Vector Styling QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Kari Salovaara This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje Versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Googlen Earthin asennus on helppoa ja maksutonta suoraan verkosta.

Googlen Earthin asennus on helppoa ja maksutonta suoraan verkosta. Quantum GIS QGIS eli Quantum GIS -ohjelmisto on ilmainen peruspaikkatieto-ohjelmisto. Ohjelmistoa kehitetään Open Source Geospatial Foundation:n eli OSGeo:n tuella. Ohjelmisto ei ole valmis kaupallinen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 1. 2 KARTAT 2 2.1 yleistä 2 2.2 Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 2 3 KARTAN TEKEMINEN JA SIIRTÄMINEN PUHELIMEEN 4

1 YLEISTÄ 1. 2 KARTAT 2 2.1 yleistä 2 2.2 Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 2 3 KARTAN TEKEMINEN JA SIIRTÄMINEN PUHELIMEEN 4 MyKartta Ohje SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 1 2 KARTAT 2 2.1 yleistä 2 2.2 Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 2 3 KARTAN TEKEMINEN JA SIIRTÄMINEN PUHELIMEEN 4 LIITTEET 1 1 YLEISTÄ Tähän oppaaseen on koottu suppeasti

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Erillinen liite Metsätehon raporttiin 202 Ohje 1 Metsätien vaikutusalueen määritys ja puustotiedot Marko Keisala ALKUSANAT Oheinen ohjeisto on

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Viivojen pituuksien laskenta ja tilastot

Viivojen pituuksien laskenta ja tilastot Viivojen pituuksien laskenta ja tilastot QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Kari Salovaara This work is licensed under a Creative Commons Attribution

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Harjoitus 1: PaikkaOppi.fi maantieteen opetuksessa

Harjoitus 1: PaikkaOppi.fi maantieteen opetuksessa Paikkatiedon jatkokurssi: Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? 6.10.2011 1 Harjoitus 1: PaikkaOppi.fi maantieteen opetuksessa Tutustumme PaikkaOppi -sivuston tarjoamiin mahdollisuuksiin maantieteen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

PaikkaOpin kartta-alustan käyttöohje

PaikkaOpin kartta-alustan käyttöohje PaikkaOpin kartta-alustan käyttöohje 1 Sisällysluettelo Käytön aloitus Yleistä kartta-alustan käytöstä... 3 Karttanäkymä... 3 Nimistöhaku... 3 Etäisyyksien ja pinta-alojen mittaaminen... 4 Kirjautuminen

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Epson EMP-765 langaton käyttö

Epson EMP-765 langaton käyttö Epson EMP-765 langaton käyttö Tämä on yleinen käyttöohje Epsonin videotykin langattomaan käyttöön. Kannattaakin huomioida, että eri kannettavissa koneissa langaton käyttö saattaa hieman poiketa tässä ohjeessa

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

3M Online Center sivuston käyttöopas

3M Online Center sivuston käyttöopas 3M Online Center sivuston käyttöopas 1 3M 2015. All Rights Reserved. 3M Online Center -sivuston käyttöopas Tuotteiden tilaaminen...3 1. Tilaa nyt...4 2. Pikatilaus...5 3. Lataa tilaustiedosto...6 4. Ostoslistat

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

5. Sijainnin määrittäminen olemassa olevalle liikuntapaikalle

5. Sijainnin määrittäminen olemassa olevalle liikuntapaikalle VIRKISTYSALUEEN LISÄÄMINEN KARTALLE JA TIETOJEN MUOKKAUS Sisältö: 1. Alueen sijainnin tallennus 2. Alueen ominaisuustietojen tallentaminen 3. Alueen poistaminen 4. Olemassa olevan alueen tietojen muokkaus

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Harjoitus Bones ja Skin

Harjoitus Bones ja Skin LIITE 3 1(6) Harjoitus Bones ja Skin Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Yksinkertaisen jalan luominen sylinteristä Luurangon luominen ja sen tekeminen toimivaksi raajaksi Luurangon yhdistäminen jalka-objektiin

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

Karttadatan digitointi

Karttadatan digitointi Karttadatan digitointi QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Kari Salovaara This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mozilla Firefox 17.2.2014 Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mac- käyttäjille suunnattuja erityishuomioita ohjeen lopussa. Selaimesta on aina suositeltavaa käyttää uusinta

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Liikunta- ja ulkoilureittien tallentaminen Lipas-järjestelmään

Liikunta- ja ulkoilureittien tallentaminen Lipas-järjestelmään Liikunta- ja ulkoilureittien tallentaminen Lipas-järjestelmään Sisältö 1. Yleistä johdantoa 2. Uuden reitistön lisääminen Lipas-järjestelmään Reitistö jossa on yksi reittivaihtoehto 3. Ominaisuustiedot

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, www.lipasinfo.fi, käyttöohjeet-alasivu. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta http://lipas.cc.jyu.

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, www.lipasinfo.fi, käyttöohjeet-alasivu. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta http://lipas.cc.jyu. Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 10.7.2014 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

LIPAS KARTTASOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE

LIPAS KARTTASOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE LIPAS KARTTASOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Sisältö Johdanto 1. Haku- ja tulostustyökalut 1.1 Pikahaku 1.2 Haku karttatasoista 1.3. Osoitteen haku kartalle 2. Karttatyökalut 2.1 Lähennä 2.2 Siirrä 2.3 Karttatason

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA 14.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Pieni ohje, miten PhotoScape-ohjelmalla voi liittää kuvan toiseen kuvaan Kuvat on tähän valittu

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen

Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen Kirjautuminen Seppo pelipalveluun Seppo (ex-smartfeet) löytyy nykyään osoitteesta seppo.io. Kirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Salpauksessa

Lisätiedot

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Mikä on PaikkaOppi? PaikkaOppi on verkkopohjainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea paikkatietotaitojen ja ympäristöntutkimuksen monipuolista

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

PIKAOHJEET PDF XChange Viewer -ohjelman

PIKAOHJEET PDF XChange Viewer -ohjelman Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PDF XChange Viewer -ohjelman KÄY TTÖÖN Sisällysluettelo Käytön aloittaminen Skannaus Tiedostojen avaaminen Työkalurivin muokkaaminen Hyödyllisimmät työkalut Oletusfontin

Lisätiedot