Y L E I S O PA S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013-2014 Y L E I S O PA S"

Transkriptio

1 YLEISOPAS

2 Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa Vaasan yliopisto Kampusalue Tilojen numerointi Kopiokoneet Opiskelijaravintolat Pysäköinti Tiedottaminen Laadunvarmistus ja opiskelun palautejärjestelmät Opiskelu Vaasan yliopistossa Tutkinnot ja opinnot Lukuvuoden opetusajat ja ilmoittautuminen Uuden opiskelijan ilmoittautuminen Vanhan opiskelijan ilmoittautuminen Myöhästynyt ilmoittautuminen Opintojen keskeyttäminen Opiskeluoikeudesta luopuminen Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot Opintojen suunnittelun välineet Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS Urasuunnittelu Opiskelutaidot Oppimaan opppiminen oppimisen tehostaminen Oppimisstrategiat Mikä tekee oppimisesta ja opiskelusta vaikeaa? Opiskelijana verkossa Opintopiiri (= Study group) Opintojen suorittaminen Opintojen suorittamistavat Keskitetysti järjestettävät tentit Sähköinen tenttipalvelu Opintosuoritusten arvostelu ja rekisteröinti Tutkintoon sisältyvä tiedonhankintakoulutus Opintoaikojen rajaaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Esteetön opiskelu Pääaineopinnot Kieliopinnot Sivuaineopinnot Vaihto-opiskelu ja kansainvälisyys Liiketoimintaosaamisen opinnot Harjoittelu Valmistuminen Opintojen neuvonta- ja tukipalvelut Tutkintokohtainen opintoneuvonta ja ohjaus Opintopsykologi Hyvinvointi ja terveys Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS Muita hyvinvointipalveluja Opintotuki Urapalvelut Kansainväliset asiat Vaasanseudun urheiluakatemia Atk-palvelut Tritonia Vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen kirjasto ja opetuksen tukiyksikkö Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Vaasan yliopistossa toimivat ainejärjestöt, osakunnat ja kerhot Ylioppilaskunnan tiedotus Vaasan kaupunki...32 Vaasan yliopiston kampusalue...34 Vaasan yliopisto Postiosoite: PL 700, Vaasa Käyntiosoite: Wolffintie 34, Vaasa Puhelinvaihde: Toimitus: Mari Ala-Mikkula ja Sannakaisa Holmlund Taitto: Mari Ala-Mikkula Painatus: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy ISSN

3 Palvelut pähkinänkuoressa Opiskelu ulkomailla study/internationalisation Olemme koonneet tähän oppaaseen Vaasan yliopistoa ja opiskelua koskevaa yleistä tietoa sekä opiskelijan hyvinvointia edistäviä palveluita. Opas on tehty ensisijaisesti opiskelijoiden tarpeita silmällä pitäen, mutta myös henkilökunta löytää oppaasta arvokasta opiskeluun liittyvää tietoa. Alla olevaan kuvioon on kerätty tiivistetysti olennaisimmat opiskelijalle tarjottavat palvelut. Lisätietoa niistä on mm. tässä oppaassa sekä Opiskelijat-verkkosivuilla. Harjoittelu/urasuunnittelu Opiskelutaidot study/practice planning Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ja yliopiston yhteistyössä julkaisemasta Uuden opiskelijan ABC:sta löydät myös tietoa akateemisen opiskelun aloittamisesta. Opintojen ohjaus- ja neuvontapalvelut uva.fi/fi/for/student/guidance Uuden opiskelijan ilmoittautuminen Vanhan opiskelijan ilmoittautuminen Tenttijärjestelyt Opintojen suunnittelu new/registration academic_year/registration study/information/exams planning Tiedonhakutaidot Atk-palvelut Opintotuki Hyvinvointi ja terveys study uva.fi/fi/for/student/services/ helpdesk uva.fi/fi/for/student/guidance/ study_grant YTHS ja uva.fi/fi/for/student/ guidance/well-being Asuminen voas.fi ja vaasa.fi Tiedottaminen uva.fi/fi/for/student Esteetön opiskelu accessibility Harrastaminen ja vapaa-aika vyy.fi ja vaasa.fi Kieliopinnot study/language_studies Sivuaineopinnot study/minor 4 5

4 1 Vaasan yliopisto Vaasan yliopisto on monialainen liiketoimintaorientoitunut yliopisto, jossa voi opiskella kauppatieteitä, kieliä ja viestintää, hallintotieteitä ja tekniikkaa. Kauppatieteellinen ala kattaa laaja-alaisesti modernin kauppakorkeakoulun tarjonnan. Humanistinen ala on erikoistunut nykykieliin ja viestintään, yhteiskuntatieteellinen ala hallintotieteisiin ja tekniikka energia-alaan. Yliopistossa opiskelee n opiskelijaa. Tiivis opiskeluyhteisö, hyvä opintojen suunnittelu ja toimivat opiskelijapalvelut edistävät opiskelua ja valmistumista. Voit suunnata tukintoasi sivuaineilla, joita voit opiskella omassa yliopistossa, muissa Vaasan korkeakouluissa sekä kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa. Yliopisto tekee yhteistyötä myös Vaasanseudun Urheiluakatemian kanssa tarjoten mahdollisuuden yhdistää opiskelu ja huipulle tähtäävä urheilu. Vaasan yliopistolla on vahvat yhteydet maailmalle, minkä ansiosta vaihto-opiskelupaikkoja on tarjolla runsaasti. Aktiivisen opiskelija- ja opettajavaihdon sekä englanninkielisten maisteriohjelmien myötä kansainvälisyys on kampuksella arkipäivää. Yliopisto on suomenkielinen, mutta sekä ruotsia että muita kieliä kuulee kampuksella päivittäin. Painoalat ovat monitieteisiä opetuksen ja tutkimuksen teemoja, jotka profiloivat yliopistoa. Vaasan yliopiston painoalat ovat: Energia Johtaminen Monikielisyys Rahoitus Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Yliopiston toimintaa johtaa hallituksen valitsema rehtori. Tiedekuntien hallinnosta vastaavat kunkin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Rehtori johtaa ja valvoo myös yliopistopalveluiden toimintaa. Yliopistopalvelujen tehtävänä on yliopiston perustehtävien eli opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukeminen. Yliopistolla on myös erillislaitoksia. Tritonia on vaasalaisten korkeakouluyksiköiden yhteinen tiedekirjasto ja opetuksen tukiyksikkö. Vaasan yliopiston Levón-instituutti on koulutus- ja tutkimuskeskus, joka organisoi ulkopuolisella rahoituksella hoidettavia tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Instituutti koordinoi myös Vaasan yliopiston toimintaa Seinäjoella ja välittää yliopiston osaamista ja tutkimustietoa alueiden tarpeisiin. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, Vaasan yliopiston ja alkaen myös Vaasan ammattikorkeakoulun yhteinen yksikkö Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluita yrityksille ja julkisille organisaatioille. Ylioppilaskunta edustaa opiskelijoita Vaasan yliopiston hallinnossa sekä muissa ylioppilaskuntaa lähellä olevissa yhteisöissä. Opiskelijoilla on oma edustuksensa mm. yliopiston hallituksessa, tiedekuntaneuvostoissa sekä monissa muissa toimikunnissa ja työryhmissä. 1.1 Kampusalue Yliopisto sijaitsee keskustan kyljessä Palosaarella lähellä muita korkeakouluja. Vanhat tehdasrakennukset ja modernit uudisrakennukset tekevät meren rannalla sijaitsevasta kampuksesta kiinnostavan ja kauniin kokonaisuuden. Koko yliopisto sijaitsee samalla kampusalueella. Vuonna 1856 perustetun puuvillatehtaan säilytetyt rakennukset, Fabriikki, Technobothnia ja Konttori sekä Puuvillatalot, edustavat kampuksen historiallista puolta. Osa entisistä Puuvillatehtaan työntekijöiden asunnoista on 6 7

5 opiskelijoiden asuntoina. Vanhassa tehdasrakennuksessa Fabriikissa sijaitsevat filosofinen ja teknillinen tiedekunta, opintoasioiden palvelupiste, opetustiloja, info-piste sekä Buffetti-ravintola. Entisestä kutomohallista on saneerattu vanhaa tehdasmiljöön henkeä kunnioittaen moderni tekniikan tutkimus- ja opetuslaboratorio, Technobothnia, jossa on atk-saleja, tietokoneistettuja ryhmätyötiloja sekä tekniikan opetuksen laboratoriotiloja. Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi Technobothniassa toteutetaan kehittämishankkeita yhteistyössä teollisuuden kanssa. Katso lisää: www. technobothnia.fi/fi. Technobothnian tiloissa ovat myös ylioppilaskunnan palvelutoimisto ja ainejärjestöjen tilat. Yliopiston ylimmän johdon työtilat sijaitsevat museoviraston suojelemassa Konttorissa, joka aikoinaan oli Puuvillatehtaan konttorirakennus. Tervahovi- ja Luotsi-rakennukset edustavat kampuksen uutta puolta. Alueella aikoinaan sijainneen tervavaraston mukaan nimetyssä päärakennus Tervahovissa sijaitsevat kauppatieteellinen tiedekunta ja opintoasioiden palvelupiste, yliopiston suurimmat auditoriot Levón, Wolff ja Kurtén. Tervahovissa on myös muita opetustiloja, opiskelijoiden itseopiskelutiloja, info-piste, Tietohallinnon tilat sekä opiskelijaruokala Mathilda. Luotsi-rakennuksessa sijaitseva Opiskelija- ja hakijapalvelut tarjoaa mm. yleistä opintoneuvontaa, kansliapalveluita, hakijapalveluita, opintotukineuvontaa ja uraohjausta sekä opiskelijan hyvinvointiin ja esteettömään opiskeluun liittyviä palveluita, joihin sisältyy myös opintopsykologin antama neuvonta ja ohjaus. Lisäksi Luotsissa sijaitsevat mm. Kansainvälisten asioiden yksikkö, Tietohallinnon Helpdesk, Avoin yliopisto, Tilapalvelut sekä yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Levón-instituutti. Vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen kirjasto ja opetuksen tukiyksikkö sijaitsee Tritonia-rakennuksessa. Kirjaston ja opetuksen tukipalveluiden lisäksi Tritoniassa on auditorio Nissi, ryhmätyötiloja, luokkia sekä luku- ja tutkijanpaikkoja. Rakennuksessa sijaitsee myös Café Oskar. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan palvelutoimisto (huone F6P12) sijaitsee Technobothnian ainejärjestökäytävällä, johon on käynti Konttorin puoleisesta ulko-ovesta (F6). Ylioppilaskunnan henkilökunnan työtilat ovat kampuksen rannalla sijaitsevan ylioppilastalo Domus Bothnican 1. kerroksessa. Rakennuksessa on konttoritiloja ja kokoushuoneita sekä saunatiloja ja upea juhlasali. Opiskelijoille tarkoitetut itseopiskelutilat sijaitsevat Tervahovin 1. kerroksessa, Fabriikin 2. kerroksessa sekä Tritoniassa. Opiskelijat voivat näiden lisäksi käyttää itseopiskeluun ja ryhmätöihin vapaita luokkatiloja sekä Mathilda- ja Buffetti-ruokaloiden tiloja. Tarkempia tietoja Tervahovin ja Fabriikin itseopiskelutiloista on osoitteessa facilities/self-study. Lisätietoja Tritonian tiloista on Tritonian verkkosivuilla kohdassa Varaa ryhmätyötila. Kampusalueen kartta on liitteenä oppaan lopussa. Tarkempia tietoja tiloista osoitteesta Tilojen numerointi Kaikilla yliopiston tiloilla on oma koodi, joka koostuu kirjaimesta ja numeroista. Kirjaintunnus kertoo tilan sijainnin ja se määrittyy joko rakennuksen tai rappukäytävän mukaan. Kirjaimen jälkeinen ensimmäinen numero kertoo, missä kerroksessa tila sijaitsee. Kirjaintunnus Sijainti A, B, C, D päärakennus Tervahovi (kirjain määräytyy lähimmän rappukäytä vän mukaan) F Fabriikki K Tritonia TF Technobothnia L Luotsi Kopiokoneet Käytössäsi on kopiokoneita, jotka on sijoitettu Tervahoviin, Fabriikkiin ja Tritoniaan. Kopiokoneissa käytetään Helpdeskissä tai Tritonian lainauksessa myynnissä olevia kopiokortteja. Tarkempia tietoja kopiokoneiden sijainnista ja käytöstä löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Palvelut kampuksella > Kopiokoneet (www.uva.fi/fi/for/student/ services/copiers) Opiskelijaravintolat Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Alennushintaisen aterian saat voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Lisätietoja opiskelijaruokailusta ja kampuksen ravintoloista löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Palvelut kampuksella > Opiskelijaravintolat (www.uva.fi/fi/for/student/services/restaurants) Pysäköinti Tarvitset autoosi voimassa olevan pysäköintiluvan, mikäli pysäköit autosi kampuksen pysäköintipaikoille. Voit hakea pysäköintitarran opiskelijakansliasta (Luotsi-rakennus) tai infopisteestä (Tervahovi-rakennus) osoittamalla olevasi opiskelija. Pysäköintitarra liimataan kuljettajan puoleiseen takalasiin ja se on voimassa kaksi vuotta. Kampusalueella vierailevat voivat noutaa pysäköintiluvan päärakennus Tervahovin aulassa sijaitsevasta infopisteestä. Kampusalueen pysäköinninvalvonnasta vastaa Vaasan kaupungin pysäköintivalvonta. Vältyt pysäköintivirhemaksulta kun pysäköit autosi vain pysäköinnille varattuun paikkaan. Kampusalueen pelastustiet sekä logistiikkaväylät ja -alueet tulee pitää vapaina. Ethän myöskään pysäköi autoasi liikkumisesteisille varattuun esteettömään pysäköintipaikkaan ilman siihen oikeuttavaa lupaa. Katso myös 1.2 Tiedottaminen Opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedotetaan pääasiassa Opiskelijat-verkkosivuilla (www.uva.fi/fi/for/student), jonne on kerätty opiskelijoille suunnattu tieto. Sivujen sisältö on järjestetty siten, että ylemmältä tasolta löytyvät tiettyä asiaa koskevat kaikille opiskelijoille yhteiset tiedot ja materiaalit, ja niiden alta tarkentavat koulutusalakohtaiset sisällöt. Linkit opiskelijoille tärkeisiin työkaluihin löytyvät sekä Opiskelijat-etusivulta että kohdasta Opiskelumateriaalit. Koulutusohjelmilla on lisäksi omat verkkosivut, joilla on ko. koulutusohjelmaan liittyvää, lähinnä yleistä tietoa ja ohjelman rakenteen kuvaus. Myös eri verkkopalveluiden (mm. WebOodi, Lukkari jne.) kautta tiedotetaan niihin liittyvistä asioista. Yliopiston verkkosivuja uudistettiin vuoden 2012 lopussa entistä käyttäjälähtöisemmiksi. Suurin osa aikaisemmin eri verkkosivuilla hajallaan olleista opiskelua koskevista materiaaleista on jo keskitetty uusille verkkosivuille, mutta joidenkin materiaalien osalta työ on vielä kesken. Tällä hetkellä opiskelijoiden tiedonvälityskanavana palvelee myös opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen intranetsivusto yliopistoportaali (port.uwasa.fi), jonka sisältöä siirretään verkkosivuille. Osa verkkosivuille siirrettävistä materiaaleista saattaa vaatia kirjautumista haka-tunnuksilla ja myös portaalin käyttö vaatii haka-tunnuksia. Tunnukset saat opintojen alkaessa. Yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä on myös yhteinen keskustelufoorumi, joka löytyy osoitteesta forum.uwasa.fi. Myös keskustelufoorumin käyttö vaatii yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksen. Verkkosivuja kehitetään jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan palautetta sivuista. Mikäli esim. jotain tietoa on vaikea löytää tai se puuttuu kokonaan, on tärkeää että saamme asiasta nopeasti tiedon. Palaute on helppo lähettää jokaisen sivun alalaidassa olevan Lähetä palautetta tästä sivusta -toiminnon avulla. 8 9

6 1.3 Laadunvarmistus ja opiskelun palautejärjestelmät Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut eli arvioinut Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän syksyllä Auditoinnilla on varmistettu, että yliopistolla on toiminnan jatkuvaa kehittämistä tukeva laadunvarmistusjärjestelmä ja että se on kansainvälisesti luotettava. Yliopisto läpäisi auditoinnin hyväksytysti. Auditointi on voimassa kuusi vuotta. KKA:n auditoinnin lisäksi yliopisto osallistuu muihin, mm. kansainvälisiin koulutusalakohtaisiin arviointeihin ja tulevaisuudessa myös rankingeihin. Muun muassa yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys todettiin KKA:n auditoinnissa Vaasan yliopiston vahvuuksiksi. Opiskelijalähtöisyyttä heijastaa esim. koulutuksen, opetuksen ja opiskelijapalveluiden kehittäminen opiskelijoilta useilla eri tavoilla kerättävän palautteen pohjalta. Opiskelijoilta kerätään palautetta opiskelun ja opetuksen sekä niitä koskevien palveluiden kehittämiseksi ja laadun arvioimiseksi. Tavoitteena on motivoida opiskelijoita vaikuttamaan sekä osallistumaan opetuksen, koulutuksen ja oppimisen sekä niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen. Palautejärjestelmät sisältävät eri lähteistä saatavan koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen liittyvän palautteen. Myös ylioppilaskunta ja ainejärjestöt keräävät palautetta ja ovat mukana kehittämässä yliopiston palautekulttuuria. Syksyllä 2012 yliopistossa otettiin käyttöön uudenlainen suunnittelu- ja ideointimenetelmä Yliopistoraati. Siinä opiskelijat ja yliopiston henkilökunta yhdessä ideoivat ja antavat toimenpide-ehdotuksia yhteisestä, tiedekunta- ja koulutusalarajat ylittävästä, vuosittain vaihtuvasta teemasta. Lisätietoa opiskelun palautejärjestelmistä ja Yliopistoraadista Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet > Palautteen antaminen (www. rights/feedback). 2 Opiskelu Vaasan yliopistossa Kielipalvelut-yksikkö antaa tutkintoihin kuuluvaa kielten opetusta kaikille Vaasan yliopiston opiskelijoille. Kauppatieteellisen tiedekunnan opinnoissa ja tutkimuksessa ovat edustettuina kaikki liiketaloustieteet (johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus sekä markkinointi), taloustiede ja talousoikeus. Tiedekunnassa on lisäksi kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa (Master s Degree Programme in International Business, Master s Degree Programme in Finance ja Master s Programme in Strategic Management). Teknillisessä tiedekunnassa vahvuutena on tekniikan opetuksen ja tutkimuksen lisäksi kauppatieteiden ja tekniikan yhdistäminen. Tiedekunta vastaa diplomi-insinöörikoulutuksesta, jossa suuntautumisvaihtoehtoina on automaatiotekniikka, energiatekniikka, ohjelmistotekniikka, sähkötekniikka tai tietoliikennetekniikka sekä teollisuusekonomikoulutuksesta, jossa pääaineina voi olla tietotekniikka tai tuotantotalous ja lisäksi maisteriopinnoissa teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma. Tiedekunta antaa myös fysiikan, matematiikan, talousmatematiikan ja tilastotieteen opetusta. Lisäksi tiedekunnassa on kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa (Master s Programme in Telecommunication Engineering ja Master s Programme in Industrial Management). 2.2 Lukuvuoden opetusajat ja ilmoittautuminen Virallinen lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Vaasan yliopiston uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät järjestetään ja Osana uusien opiskelijoiden alkuohjausta ja orientoivia opintoja yliopisto järjestää myöhemmin syksyllä myös muita infotilaisuuksia. Orientaatiopäivien ohjelmat löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Uudelle opiskelijalle > Orientaatiopäivät (www. new/start). Opetusta järjestetään syyslukukaudella ja kevätlukukaudella Pääsiäisloman aikana ei ole opetusta. Viralliset yliopiston lukuvuoden avajaiset pidetään maanantaina klo 14. Avajaisjuhlan aikana ei ole opetusta ja se on avoin kaikille. Vain läsnäoleviksi ilmoittautuneena voit suorittaa opintoja lukukausien aikana. Myös kaikkien opiskelijavaihtoon lähtevien ja JOO-opintoja muualla suorittavien opiskelijoiden on ilmoittauduttava kotiyliopistoonsa läsnäoleviksi. 2.1 Tutkinnot ja opinnot Vaasan yliopistossa on filosofinen, kauppatieteellinen ja teknillinen tiedekunta. Yliopistossa on mahdollista suorittaa perustutkintoina kandidaatin ja maisterin tai diplomiinsinöörin tutkinnot. Tieteellisinä jatkotutkintoina voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tarkempia tietoja mm. tiedekuntien koulutustarjonnasta ja tutkintojen rakenteesta saa tiedekuntien/koulutusalojen omista opinto-oppaista sekä yliopiston verkkosivuilta. Opintojen alkaessa saat Yleisoppaan lisäksi oman tiedekuntasi/koulutusalasi ja Kielipalvelut-yksikön opinto-oppaat. Oppaat löytyvät myös yliopiston verkkosivuilta opiskelijan työkaluista. Filosofinen tiedekunta kouluttaa hallintotieteiden sekä kielten ja viestinnän asiantuntijoita valtion, kuntien ja yritysten palvelukseen. Hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Kielten opiskelu ja tutkimus painottuvat nykykieliin ja tämän päivän kielenkäyttöön. Kielten ja viestinnän koulutus on keskittynyt kääntämiseen, ammattikieliin, monikielisyyteen ja kielikylpyyn, kielialueiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä multimedia- ja tietoverkkopainotteiseen viestintään. Tiedealueella on viisi suomenkielistä maisteriohjelmaa ja yksi kansainvälinen, englanninkielinen maisteriohjelma. Intercultural Studies in Communication and Administration (ICS) antaa monialaiset valmiudet kulttuurin ja hallinnon asiantuntijatehtäviin. Tiedekuntaan kuuluva Vaasan yliopiston linjauksen mukaisesti yliopiston opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana valmiudet kansainvälistymiseen ja liiketoimintaosaamisen perustuntemus. Muille kuin kauppatieteellisen alan opiskelijoille tarjotaan opintojakso Johdatus liiketoimintaosaamiseen. Kansainvälistymisvalmiudet voivat muodostua esim. vaihto-opiskelusta tai muista vieraalla kielellä suoritetuista opinnoista. Katso lisää luvusta 4.9 ja Tiedekuntien tarjoamien koulutusohjelmien ja pääaineopintojen lisäksi voit suorittaa sivuaineopintoja tiedekuntien muista oppiaineista. Voit hakeutua sivuaineopintoihin myös muihin yliopistoihin tai korkeakouluihin näiden keskenään solmimien yhteistyösopimusten perusteella. Sivuaineopiskelumahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin luvussa 4.8. Yliopisto ei peri lukukausimaksuja. Perustutkintoja suorittavien, läsnäoleviksi ilmoittautuvien on kuitenkin maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksuun sisältyy terveydenhoitomaksu, joka oikeuttaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen käyttöön. Muita opiskelijaetuuksia ovat mm. alennukset juna- ja linja-automatkoissa sekä opiskelijaruokaloissa. Poissaolevaksi ilmoittautuneena et voi suorittaa opintoja Vaasan yliopistossa, etkä olla ylioppilaskunnan jäsen. Poissaolevaksi voit ilmoittautua esim. varusmiespalveluksen vuoksi. Jos haluat jatkaa opintojasi samana lukuvuonna, voit tehdä läsnäoloilmoituksen milloin tahansa lukuvuoden aikana

7 Opetusperiodit Vaasan yliopistossa lukuvuosi jaksotetaan viiteen periodiin. Periodit alkavat ja päättyvät kaikissa tiedekunnissa samaan aikaan. Periodit sijoitetaan lukuvuosittaisissa suunnitelmissa kalenteriviikoille ottaen huomioon juhlapyhät (esim. joulu- ja pääsiäispyhät). Syyslukukausi 2013: I periodi (vk 36 43) vk 36: to 5.9., pe 6.9. ja la 7.9. tentit klo 12 15, muina aikoina (klo 8 12 ja klo 15 eteenpäin) opetusta vk 43: tentit klo 12 15, muina aikoina (klo 8 12 ja klo 15 eteenpäin) opetusta II periodi (vk 44 50) vk 50: ti , ke , to , pe ja la tentit klo 12 15, muina aikoina (klo 8 12 ja klo 15 eteenpäin) opetusta vk 51: ma , ti , ke , to ja pe tentit klo Kevätlukukausi 2014: III periodi (vk 2 8) vk 2: to 9.1., pe ja la tentit klo 12 15, muina aikoina (klo 8 12 ja klo 15 eteenpäin) opetusta vk 8: tentit klo 12 15, muina aikoina (klo 8 12 ja klo 15 eteenpäin) opetusta IV periodi (vk 9 14) vk 14: to 3.4., pe 4.4. ja la 5.4. tentit klo 12 15, muina aikoina (klo 8 12 ja klo 15 eteenpäin) opetusta V periodi (vk 15 21) pääsiäisloma (to ma) vk 21: tentit klo 12 15, muina aikoina (klo 8 12 ja klo 15 eteenpäin) opetusta vk 22: ma tentit klo Kesätentit järjestetään ja Läsnäoloa vaativa lähiopetus järjestetään periodien aikana. Periodien aikana järjestetään opintojakson opetus, opettajan järjestämät opintojakson kuulustelut ja/tai muu oppimisen arviointi sekä kerätään palautetta opinnoista. Yhden opintojakson vaatima kontaktiopetus voi tarpeen vaatiessa kestää pidempään kuin yhden periodin. Opintojen suorittamistavoista on kerrottu tarkemmin luvussa Uuden opiskelijan ilmoittautuminen Tutkinto-opiskelijoiden on lukuvuosittain ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnäoleviksi tai poissaoleviksi. Vain läsnäolevana voit suorittaa opintoja. Opintoaika kuluu, vaikka jättäisitkin ilmoittautumatta. Katso myös kohta 4.3 Opintoaikojen rajaaminen. Opiskelupaikan säilyttämiseksi sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi ensimmäiselle lukuvuodelle. Ellet ilmoittaudu yliopistoon, menetät opiskeluoikeutesi. Kaikkien syksyllä 2013 alkavaan koulutukseen hyväksyttyjen uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopistoon viimeistään klo Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi uusille opiskelijoille järjestettävien orientaatiopäivien alussa. Ilmoittautumistilaisuuden alkamisajan ja paikan voit tarkistaa orientaatiopäivien ohjelmasta. Muina aikoina voit ilmoittautua opiskelijakansliassa. Ilmoittautuessasi läsnäolevaksi opiskelijaksi sinulla on oltava mukana kuitti tai kuittikopio maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkistetaan lisäksi niiltä, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, IB-, EB- tai RP-tutkinnon tai muun kuin ylioppilastutkinnon. Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot saadaan valtakunnallisesta yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteristä. Poissaolevaksi opiskelijaksi voit ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna asepalveluksen, äitiysloman tai muun henkilökohtaisen syyn takia. Mikäli aiot ilmoittautua poissaolevaksi tai et pääse yhteiseen ilmoittautumistilaisuuteen, sinun tulee täyttää ilmoittautumislomake ja palauttaa se opiskelijakansliaan tai hakijapalveluihin klo 15 mennessä. Poissaolevaksi ilmoittautuvien ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Poissaolevaksi ilmoittautuva ei voi suorittaa opintoja. Lomake ja muut ilmoittautumisohjeet löytyvät myös uusille opiskelijoille suunnatuilta verkkosivuilta Opiskelijat > Opinnot ja opiskelu > Uudelle opiskelijalle (www.uva.fi/ fi/for/student/studies/new/registration) Vanhan opiskelijan ilmoittautuminen Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi on Vaasan yliopistossa on käytössä WebOoditietojärjestelmän lukukausi-ilmoittautuminen. Tämä mahdollistaa ilmoittautumisen lukukaudelle ja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamisen sähköisesti verkkopankkitunnuksen avulla. Tällä hetkellä verkkomaksu on mahdollista Osuuspankin, Nordean, Danske Bankin, Paikallisosuuspankin ja Aktian asiakkaille. Jos sinulla ei ole minkään edellä mainitun pankin verkkopankkitunnusta, voit tulostaa WebOodista maksulomakkeen, jolla lukukausimaksun voi suorittaa oman pankin kautta. Maksulomakkeella maksavien on lisäksi täytettävä ilmoittautumislomake, joka löytyy osoitteesta lipas.www. uwasa.fi/weboodi/ohjeet/lk-ilmo_lomake-fi.pdf. Myös poissaolevaksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden sähköpostitunnukset ovat voimassa, joten edellisellä lukukaudella poissaolevaksi ilmoittautuneet voivat ilmoittautua läsnäolevaksi Weboodissa. Käyttäjätunnuksiin liittyvissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä Tietohallinnon Helpdeskiin, puh tai Myöhästynyt ilmoittautuminen Mikäli et ilmoittaudu yliopistoon määräaikana, menetät opiskeluoikeutesi. Uuden opiskelijan tulee ilmoittautua viimeistään ja vanhan opiskelijan mennessä. Mikäli haluat myöhemmin jatkaa opintojasi, on sinun anottava kirjallisesti uudelleen opiskelijaksi pääsyä. Uudelleen opiskelijaksi ottamisesta peritään 35 euron maksu. Pidempään kuin yhden lukuvuoden kirjoilta poissaolleiden on liitettävä anomukseensa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Anomukset toimitetaan opiskelijakansliaan ja ne käsitellään tiedekunnissa. Maksu koskee myös jatko-opiskelijoita. Lisätietoja luvuista ja sekä Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Lukuvuoden opetusajat ja ilmoittautuminen > Lukuvuosiilmoittautuminen > Unohditko ilmoittautua määräaikana? (www.academic_ year/registration/afterwards) Opintojen keskeyttäminen Työvoimaviranomaiset edellyttävät työttömyysturvaa myöntäessään, ettei hakijan opiskelu ole esteenä työvoimaan kuulumiselle. Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös opiskelun lomajaksoja. Työttömyysturvalakiin tuli muutoksia vuoden 2013 alussa. Yliopisto-opiskelijalle ei enää makseta työttömyysturvaetuutta sillä perusteella, että hän on keskeyttänyt opintonsa vähintään vuodeksi. Lisätietoja saa työvoimaviranomaisilta. Ennen opintonsa todisteellisesti keskeyttäneet Yliopisto-opiskelijaa, joka on keskeyttänyt opintonsa vähintään vuoden ajaksi, ei keskeytysaikana pidetä päätoimisena opiskelijana. Opiskelija voi tehdä keskeyttämisilmoituksen opiskelijakansliassa. Keskeyttämisajanjakso on vuosi (12 kk) ja sinä aikana yliopisto ei ota vastaan opintosuorituksia. Keskeytystä ei voi tehdä takautuvasti. Työttömyysetuudella opiskelu Vuoden 2010 alusta lukien voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Jos opiskelun tukemisesta on sovittu TE-toimistossa, opintojen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea

8 2.2.5 Opiskeluoikeudesta luopuminen Voit luopua tutkinnon suoritusoikeudesta kokonaan ilmoittamalla asiasta kirjallisesti opiskelijakansliaan. Tutkinnon suoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien. Voit saada opiskeluoikeuden takaisin vain normaalin valintamenettelyn kautta. Tiedeyhteisöön liittyy käsite akateeminen vapaus, jolla tarkoitetaan mm. vapautta ja oikeutta oppia, tehdä opiskeluun liittyviä valintoja, suunnitella opintoja sekä vapautta osallistua opetukseen. Sinulla on oikeus edellyttää yliopistolta laadukasta koulutusta, tasapuolista kohtelua sekä toimivia opiskelun tukipalveluita. 3 Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot 2.3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Yliopisto on tiedeyhteisö, jonka tehtäviin kuuluvat tieteellinen toiminta ja uuden tiedon tuottaminen. Tiedeyhteisön jäseniä ovat kaikki yliopiston toimijat opiskelijoista professoreihin. Lähtökohtana on kaikkien tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja kunnioittava kohtelu sekä työpanoksen arvostaminen. Akateemiseen vastuuseen kuuluu myös asiallinen käyttäytyminen kaikkia yliopistoyhteisössä toimivia kohtaan Yliopistossa on yhteisiä pelisääntöjä, joiden tavoitteena on tukea oppimista edistävää hyvää ilmapiiriä. Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia määritellään Yliopistolain 5. luvussa. Valtakunnallisen lainsäädännön ja suositusten lisäksi yliopistolla on omia sisäisiä sääntöjä ja ohjeita, jotka löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet > Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet (www.uva.fi/ fi/for/student/studies/rights/regulations). Akateeminen vastuu tarkoittaa mm. vastuuta omasta oppimisesta ja opintojen etenemisestä. Päätät itse, miten toimimalla ja mihin osallistumalla opit asettamiesi tavoitteiden mukaisesti. Sinulla on myös mahdollisuus antaa palautetta opetuksesta ja esittää kehittämisajatuksia yhteisen opiskeluympäristön parantamiseksi. Palautteen antaminen ja vaikuttaminen yliopistoyhteisössä ovat paitsi oikeuksia myös osa akateemista vastuuta. Lisätietoja opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista on Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet > Akateeminen vapaus ja vastuu (www. rights/academic_freedom). Tutkintojen rakenteet ja sisällöt sekä muut tutkintoja koskevat keskeiset lukuvuosittaiset asiat esitetään opetussuunnitelmissa, jotka löytyvät tiedekunta-/koulutusalakohtaisista opinto-oppaista. Vaasan yliopiston tutkintoihin sisältyy pakollisia opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä sekä yhdessä tai kahdessa vieraassa kielessä. Kieli- ja viestintäopintojen määrä ja sisältö vaihtelevat tutkinnoittain. Yliopiston opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana myös valmiudet kansainvälistymiseen ja liiketoimintaosaamisen perustuntemus. 3.1 Opintojen suunnittelun välineet Opintoja suunnitellessa täytyy tietää, mitä on tarjolla ja milloin, joten avuksi tarvitaan ainakin opinto-opas ja opetusaikataulu. Vaasan yliopiston tiedekunnilla/koulutusaloilla on omat opinto-oppaat. Lisäksi kaikkiin tutkintoihin vaadittavat kieliopinnot sisältyvät erilliseen Kielipalvelut-oppaaseen. Opinto-oppaat sisältävät opintojaksojen yksityiskohtaiset opetussuunnitelmat sekä tietoa tiedekunnista, koulutusaloista, opiskelusta ja suoritettavista tutkinnoista. Opintojaksokuvaukset ovat verkossa olevissa opinto-oppaissa (www.uva.fi/fi/for/student/materials/handbooks) ja WebOodissa (weboodi.uwasa.fi). WebOodin avulla voit mm. päivittää yhteystietosi, seurata omia opintosuorituksiasi ja tilata epävirallisen opintosuoritusotteen sekä tehdä lukukausi-ilmoittautumisen ja ilmoittautua tentteihin. Myös opintojaksoille ilmoittautumiset hoidetaan pääsääntöisesti WebOodin kautta. WebOodissa on lisäksi työkalu opintojaksojen palautteen keräämiseen opiskelijoilta sekä HOPS-työkalu opintojen suunnittelemisen tueksi (lisätietoa luvussa 3.2 ). Lukkari Opetusaikataulut ja niiden muutokset julkaistaan yliopiston lukujärjestys- ja opetusaikataulujärjestelmässä, johon pääsee Opiskelijat-verkkosivujen etusivulta. Lukkarissa voi suunnitella opintojen aikataulutusta lukuvuoden ajalle. 3.2 Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on omien opintojen ja oppimisen suunnittelun, ohjaamisen ja arvioinnin väline. HOPS sisältää ainakin suunnitelman opintojen etenemisestä ja päämääristä sekä valituista opinnoista ja ajankäytöstä. HOPSin tekeminen selkiyttää opintoihin tarvittavaa aikaa sekä oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. Lisäksi se auttaa hahmottamaan suoritettavan tutkinnon kokonaisuuden. Lisätietoja tiedekunta- tai koulutusalakohtaisista opinto-oppaista. WebOodi Oodi on yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Opiskelijoiden käyttöliittymä Oodiin on selaimen kautta toimiva WebOodi ja se löytyy osoitteesta weboodi.uwasa.fi. Vaasan yliopistossa on käytössä WebOodin ehops-työkalu, jolla on mahdollista tehdä sähköinen HOPS. Kun olet laatinut itsellesi HOPSin ja hyväksyttänyt sen, tallentuu järjestelmään virallinen hyväksytty HOPS. Samalla alkuperäisestä HOPSista tehdään kopio, jota voit tarvittaessa 14 15

9 muokata opintojen edetessä. Työkalu mahdollistaa myös vaihtoehtoisten HOPSien tekemisen. Lisätietoja ja ohjeita HOPSin laatimisesta Opiskelijatverkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot > Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (www.planning/psp). 3.3 Urasuunnittelu Uraohjaus on osa opintojen ohjausta. Sillä tarkoitetaan opiskelijan auttamista tulevan työuran pohtimisessa ja suunnittelussa. Ohjauksen tavoitteena on selkiyttää opiskelun tavoitteita, henkilökohtaisia vahvuuksia sekä omaa osaamista. Päämääränä on opintojen etenemisen edistäminen, valmistuminen ja työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin. Oman uran suunnittelu kannattaa aloittaa jo opintojen alussa. Esim. sivuainevalintoja pohtiessa on hyvä miettiä, mitä työelämältä odottaa ja millaisiin tehtäviin haluaa hakeutua. Uraohjaus on tarkoitettu kaikille opiskelijoille tarpeen mukaan. Yhteyttä voi ottaa opintojen alkuvaiheessa sopivien valintojen löytämiseksi ja päätösten tueksi. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään yleensä enemmän työnhakuun liittyviin asioihin. Uraohjaukseen tulee varata aika etukäteen. HOPS, työhakemus ja ansioluettelo kannattaa lähettää ennen ohjausta tai ainakin ottaa mukaan. Ohjauskeskustelu kestää noin tunnin. Tarvittaessa tapaamisia voi olla useita. Ajan voi varata uraohjaajalta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen urapalvelut(a)uva.fi. Urasuunnittelua voi tehdä myös itsenäisesti tai esim. valmistautuessaan uraohjauskeskusteluun. Apua urasuunnittelun aloittamiseen löytyy osoitteesta student/guidance/career. 3.4 Opiskelutaidot Mielekkäät opiskelutekniikat, itsenäisen vastuun ottaminen, ajankäytön hallitseminen sekä erityisesti ajan antaminen opiskelulle ja ymmärryksen kehittymiselle ovat edellytyksiä opiskelun sujumiselle. Oppiminen ei ole pelkästään tiedon ja valmiuksien lisääntymistä, vaan ajattelun jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä. Oppiminen on ymmärtämistä ja soveltamista, mikä edellyttää tietojen ja kokemusten prosessointia eli aktiivista ponnistelua ja ajan antamista oppimiselle. Yliopisto-opiskelu edellyttää erilaisten opiskelutaitojen hallitsemista. Tärkeä osa opiskelutaitoa on kyky työskennellä ja opiskella itsenäisesti, kyky suunnitella opintojaan ja ajankäyttöään sekä tehdä opintoihin liittyviä valintoja. Vastuu opiskelusta ja oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Kirjoittaminen, ymmärtävä lukeminen ja tiedonhakutaidot ovat keskeisimpiä opiskelutaitoja ja niitä on hyvä kehittää opintojen alusta alkaen. Myös opinnoissa ja työelämässä tarvittavat keskustelu- ja esiintymistaidot kehittyvät luontevasti opiskelukokemusten karttuessa. Lisätietoa oppimisesta, opiskelutekniikoista ja -taidoista on Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot > Opi oppimaan (www.planning/learning). Lisätietoa tutkintoon sisältyvästä tiedonhankintakoulutuksesta on kohdassa Oppimaan oppiminen oppimisen tehostaminen Oppiminen ei ole itsestään selvä taito, vaan sitä voi oppia ja harjoitella tietoisesti. Oppimaan oppimisella tarkoitetaan opiskelijan kykyä ajatella ja seurata eli reflektoida omaa oppimistaan. Taitava oppija on tietoinen omasta oppimisestaan sekä siihen vaikuttavista tekijöistä ja kykenee ohjaamaan oppimistaan tiettyyn suuntaan. Oppimaan oppimista edistääkseen voit mm. miettiä, miksi opiskelet tiettyä oppiainetta tai asiaa (motivaatio), millä tavoin opit tai ymmärrät parhaiten uuden asian ja miten opiskelet (oppimisstrategia). Opintojakson tai -kokonaisuuden jälkeen on myös hyvä arvioida, mitä on opintojen aikana oppinut. Oman oppimisen jäsentäminen ja hahmottaminen auttaa myös seuraamaan omien opintojen edistymistä. Yliopisto-opiskelu edellyttää sinulta aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta opinnoissa. Itseohjautuvana opiskelijana toimit oma-aloitteisesti ja tehokkaasti, otat vastuuta opinnoistasi, asetat tavoitteita, valitset ja suunnittelet. Seuraat oman ajattelun ja tietotaitosi kehittymistä sekä etsit uusia tapoja tehostaa oppimistasi Oppimisstrategiat Tiedon hankkimisessa ja käsittelyssä sekä mieleen painamisessa ja palauttamisessa käytetään erilaisia oppimisstrategioita. Käytetty strategia vaikuttaa ratkaisevasti siihen, mitä ja miten opitaan. Strategiat ovat tilanne- ja tehtäväkohtaisia, joten taitava oppija voi vaihdella niiden käyttöä, mikäli tunnistaa omat strategiansa. Oppimiseen liittyvät strategiat jaetaan tavallisesti tiedon pintaprosessointiin ja tiedon syvälliseen prosessointiin perustuviin strategioihin. Pintatason strategioita käyttävälle oppijalle on tyypillistä ulkoa opettelu, huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin, pyrkimys tiedon toistamiseen sekä vähäinen oman toiminnan havainnointi ja suunnittelu. Opittu tieto unohtuu helposti, koska oppimisen tuloksena on hajanaisia ja liikaa yksityiskohtia sisältäviä tietorakenteita. Syvätason strategioita käyttävän oppijan tavoitteena on tiedon syventyminen ja tarkentuminen, mihin hän pyrkii hahmottamalla opiskeltavaa asiaa kokonaisuutena, arvioimalla opiskeltavan sisällön perusteita sekä analysoimalla opiskeltavan asian eri näkökohtien välisiä yhteyksiä. Syvätason strategioiden käyttäminen tukee ymmärtävää oppimista ja tiedon muistamista, sillä opittu tieto sisältää monipuolisia yhteyksiä aikaisempaan tietoon sekä laajempia kokonaisuuksia yksityiskohtien sijaan Mikä tekee oppimisesta ja opiskelusta vaikeaa? Oppimista vaikeuttavat tekijät voivat johtua paitsi oppimisvaikeuksista (esim. erilaisista lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvistä hankaluuksista, matematiikan vaikeuksista sekä hahmottamis- ja koordinaatiovaikeuksista), fyysisten valmiuksien vajavuudesta tai jännittämisestä, myös monista muista tekijöistä. Keskeistä opiskelun sujumiselle on oman ajankäytön hahmottaminen opiskelun ja muun elämän rytmittäminen. Suunnitelmallisuuden puute ja ajankäytön ongelmat ovatkin monelle opiskelun kompastuskiviä. Oppimiselle ja ymmärryksen kehittymiselle täytyy antaa tarpeeksi aikaa. Myös käsitys itsestä oppijana vaikuttaa oppimiseen: oman oppimis- ja omaksumiskyvyn aliarvioiminen ja toisaalta taas itselle asetetut liian korkeat vaatimukset eivät edistä mielekästä oppimista. On hyvä tiedostaa omat rajansa ja muistaa levon ja vapaa-ajan merkitys opiskelun rinnalla. Myös erilaiset elämänkriisit ja -muutokset voivat vaikeuttaa opiskelun sujumista. Opiskelun suunnitteluun voit poimia vinkkejä Opiskelijatverkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot (www.planning). Jos opiskelu tuntuu hankalalta, tutustu myös yliopiston Esteetön opiskelu -verkkosivuihin, mistä löydät mm. ohjeet opiskelun erityisjärjestelyitä varten (www.accessibility) Opiskelijana verkossa Opintoja voi suorittaa myös verkon välityksellä. Verkkoopiskeluun liittyy kaikenlainen tieto- ja viestintätekniikan käyttö, kuten videoneuvottelut tai -luennot sekä verkossa tai sähköpostitse käytävät keskustelut. Verkko-opintoja opiskellaan itsenäisesti opiskellen ja/tai ryhmissä keskustellen ja tehtäviä tehden. Opintoihin voi kuulua mm. esseiden kirjoittamista, keskustelua, oppimistehtäviä ja kirjojen tai verkkomateriaalin lukemista. Verkkokurssilla ajankäyttö on usein joustavaa, eikä kursseja 16 17

10 yleensä ole sidottu tiukkaan aikatauluun luento- ja harjoitusaikoineen. Verkko-opiskelu on mahdollista kotikoneelta käsin, mutta myös yliopisto tarjoaa opiskelijoiden käyttöön tarvittavat laitteet ja tilat, jotka löytyvät mm. yliopiston ja Tritonian atk-luokista. Myös yliopistolle hankittuja sähköisiä aineistoja, kuten tietokantoja, kirjoja ja lehtiä, voi käyttää kotikoneelta. Etäkäyttö tapahtuu kirjautumalla yliopiston tunnuksilla Nelli-tiedonhakuportaaliin (www.nelliportaali.fi). Verkko-opiskeluna suoritettavaan kurssiin on syytä kuitenkin varata aikaa vähintään yhtä paljon kuin luentokurssiinkin. Verkkokurssille osallistuminen ei yleensä vaadi erityistaitoja tietotekniikasta, vaan perusosaaminen tietokoneen ja internetin käytöstä riittää Opintopiiri (= Study group) Ryhmässä tapahtuu usein oppimista ja uusia oivalluksia, joihin yksin toimimalla ei välttämättä pystytä. Keskusteleminen opiskeltavasta asiasta, sen selventäminen tai opettaminen toisille tehostaa oppimista ja auttaa opittujen asioiden sisäistämisestä ja ymmärtämisestä. Opintopiirin voi muodostaa esimerkiksi kokoamalla yhteen omasta tuutoriryhmästä, samalta vuosikurssilta, oppiaineesta tai tietyltä opintojaksolta opiskelijoita, jotka haluavat tehostaa opiskeluaan kokoontumalla itsenäisesti keskustelemaan opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Ryhmässä voi lukea yhdessä tenttiin, keskustella luentojen teemoista tai pohtia opintojaksoilla annettuja tehtäviä. Mikäli mahdollista, voi yhdessä opiskelun yhdistää opintojen suorittamiseen valitsemalla opintojen suoritusmuodoksi ryhmätehtäviä. 4 Opintojen suorittaminen Opiskeluun ja opintosuorituksiin liittyvät määräykset löytyvät Vaasan yliopiston tutkintosäännöstä, tiedekuntien/ koulutusalojen opinto-oppaista alakohtaisista tutkintomääräyksistä ja verkkosivuilta. Kaikki tiedekunnat/koulutusalat ovat myös hyväksyneet perustutkintojen opintosuorituksia koskevat ohjeet, joihin voi tutustua verkossa. Katso lisää: Lisätietoja löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen (www.uva.fi/ fi/for/student/studies/study). 4.1 Opintojen suorittamistavat Opintojen suorittamistavat käyvät ilmi opintojaksokuvauksista ja opetusaikatauluista. Opetus ja opintosuoritukset järjestetään niin, että voit edetä opinnoissasi tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja suorittaa tutkinnon säädetyssä ajassa. Opintojaksosta voidaan järjestää tentti tai sitä voidaan arvioida esim. harjoitustyön, esseen, luentopäiväkirjan, oppimispäiväkirjan tai oppimistuloksia esittelevän portfolion perusteella tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Joihinkin opintoihin vaadittavan lähtötason osoittamiseksi voidaan järjestää myös tasokokeita ja opintojakson aikana välikokeita. Opettaja laatii antamaansa opetukseen liittyvät tentit ja muun oppimisen arvioinnin. Jos opintojaksoon sisältyy tentti, siitä järjestetään opetuksen päätteeksi ns. perioditentti ja kaksi uusintatenttiä. Tenttien ajankohdat vahvistetaan opetussuunnitelman yhteydessä. Perustutkintojen opintosuoritusten arvostelua ja tenttien järjestämistä koskevat ohjeet löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet > Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet (www.study/information/exams) Keskitetysti järjestettävät tentit Periodijärjestelmässä opettajat voivat järjestää antamaansa opetukseen liittyvät tentit tai muun arvioinnin opetusperiodin aikana. Uusintakuulusteluja sekä sellaisia kuulusteluja, joita ei ole järjestetty opetusperiodin aikana, järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin sekä tenttiviikoilla. Nämä keskitetysti järjestettävät tentit alkavat aina klo ja kestävät kolme tuntia. Lista keskitetysti järjestettävistä kirjallisista tenteistä ja niiden aikatauluista löytyy WebOodi-tietojärjestelmästä (weboodi. uwasa.fi). Tenttiin ilmoittautumisesta ja sen peruuttamisesta lisätietoja Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Opintojen suorittamistavat > Keskitetysti järjestettävät tentit (www.uva.fi/fi/for/ student/studies/study/information/exams). Keskitetysti järjestettävien tenttien saleista tiedotetaan yliopistoportaalin opiskelijoiden osion uutisissa kohdassa Tentit (port.uwasa.fi). Salitiedot löytyvät viimeistään päivää ennen tenttiä myös Tervahovista opintoasioiden ilmoitustaululta sekä infopisteen edustalla olevasta tiedotteesta. Käänny etukäteen tentteihin liittyvissä erityiskysymyksissä tenttijärjestelyistä vastaavan Luotsin 1. kerroksen Opiskelija- ja hakijapalveluiden opintoasiainsihteerin (Riitta Hulkki) puoleen. Lisätietoja tenttien erityisjärjestelyistä löytyy myös Esteettömän opiskelun verkkosivuilta kohdasta Erityisjärjestelyt tenteissä (www.uva.fi/fi/for/student/ studies/accessibility). Mikäli opiskelija haluaa osallistua kahteen tenttiin samanaikaisesti, on hänen saatava kirjallinen lupa oman koulutusalansa opintoneuvonnasta vastaavalta henkilöltä. Tarkemmat ohjeet menettelyyn saat oman tiedekunnan/ koulutusalan opintoneuvonnasta. Ohjeita tenttitilaisuuksia varten: Saavu paikalle ajoissa ennen tentin alkua. Tenttisaliin on tultava viimeistään 15 minuutin kuluessa tentin alkamisesta (siis viimeistään klo 12.15). Istumaan käydään tentin valvojan osoittamassa järjestyksessä. Istumapaikalle saa viedä vain kirjoitusvälineet ja muut tentissä sallitut apuvälineet. Puhelimet, laukut yms. jätetään salin eteen tai sivustoille. Puhelimet on suljettava. Keskustelu on kielletty sen jälkeen kun kysymyksiä on alettu jakaa. Kysymyspaperin saa katsoa vasta, kun valvoja antaa luvan. Tentti katsotaan alkaneeksi tästä. Katse tulee pitää vain omassa paperissa. Mikäli valvoja epäilee vilppiä, hän voi poistaa tenttijän salista ja tentti hylätään. Turhaa liikkumista ja häiriöääniä on vältettävä. WC:hen saa poistua vain valvojan kanssa. Mikäli tentin aikana on asiaa valvojalle, voi hänet kutsua paikalle nostamalla käden ylös. Poistua saa aikaisintaan 45 minuutin kuluttua tentin ilmoitetusta alkamisajasta (siis aikaisintaan klo 12.45). Tentti kestää 3 tuntia alkaen siitä, kun tenttijöille on annettu lupa katsoa kysymyspaperit. Poistuessa on aina palautettava ainakin yksi nimellä varustettu vastauspaperi. Yrityksestä luopuneet kirjoittavat paperiin luovun. Vastauspaperia palautettaessa on esitettävä opiskelijakortti tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus. Lisätietoja opintojen suorittamisesta ja tenttimiskäytännöistä on Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Opintojen suorittamistavat (www.study/ information) Sähköinen tenttipalvelu Vaasan yliopistossa on käytössä sähköinen tenttipalvelu. Sähköisinä tentteinä voi suorittaa sekä ns. tavallisia tenttejä että kypsyysnäytteitä. Sähköinen tenttipalvelu löytyy osoitteesta tenttis.uwasa.fi, ja palveluun pääsee myös Opiskelijat-verkkosivujen etusivulta. Sähköinen tenttipalvelu on avoin kaikille, joilla on voimassa olevat Vaasan yliopiston käyttäjätunnukset. Sinun täytyy 18 19

11 kuitenkin ennen tentin varaamista varmistaa, että sinulla on oikeus kyseisen opintojakson suorittamiseen. Tenttien määrä sähköisessä tenttipalvelussa lisääntyy vähitellen, kun uusia tentin vastaanottavia opettajia liittyy palvelun käyttäjiksi Opintosuoritusten arvostelu ja rekisteröinti Opintosuoritukset arvostellaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Hyväksytyistä opintosuorituksista voidaan lisäksi antaa arvosana viisiportaisen asteikon mukaan, jossa 5 = erinomainen, 4 = erittäin hyvä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = välttävä. Suoritettua arvosanaa voi korottaa, jolloin suorituksista parempi jää voimaan. Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön voi pyytää oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tutkintosäännössä määritellyllä tavalla. Opintosuoritusten tulokset on julkistettava opetusperiodien aikana 30 päivän kuluessa suorituspäivästä. Voit tarkastella opintosuorituksiasi myös WebOodin kautta. Web- Oodissa voit tilata myös epävirallisen suoritusotteen tai tarkastella omia opintosuorituksiasi suoraan näytöllä. Sähköpostitse tilattava ote on tarkoitettu lähinnä omien opintojen suunnitteluun ja suoritustietojen tarkistamiseen. Virallisen, yliopiston leimalla varustetun suoritusotteen saat kansliapalveluista tilaamalla sen edellisenä päivänä. Tarvittaessa voit tilata myös englanninkielisen opintosuoritusotteen. Lisätietoja Opiskelijat-verkkosivulta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Opintosuoritusten arvostelu ja rekisteröinti (www.uva.fi/fi/for/student/ studies/study/information/grading). 4.2 Tutkintoon sisältyvä tiedonhankintakoulutus Suurimpaan osaan Vaasan yliopiston tutkinnoista sisältyy kaksi kirjaston järjestämää tiedonhankintakurssia. Tiedonhankintataidot 1 -kurssin voi suorittaa ensimmäisen lukuvuoden syys- tai kevätlukukaudella tai korvata kokeella, joka järjestetään ennen kurssin alkua. Tiedonhankintataidot 2 -kurssi järjestetään samanaikaisesti kandidaattiseminaarin tai siihen valmistavan opetuksen kanssa. Lisätietoa tutkintoon sisältyvästä tiedonhankintakoulutuksesta löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen (www.uva.fi/fi/ for/student/studies/study) sekä Tritonian verkkosivuilla kohdassa Tiedonhaun koulutukset > Vaasan yliopisto. 4.3 Opintoaikojen rajaaminen Opintoaikojen rajaaminen (Laki yliopistolain muuttamisesta 556/2005) koskee lukuvuonna tai sen jälkeen opiskeluoikeuden saaneita perustutkinto-opiskelijoita. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tämä tarkoittaa, että opinnot on suoritettava seitsemässä vuodessa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa eli neljässä vuodessa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Opintojen suorittamisaika kuitenkin kuluu, mikäli jätät ilmoittautumatta läsnä- tai poissaolevaksi. Opintoajan päättymisaika näkyy WebOodissa opiskeluoikeustiedoissasi ja se päivittyy automaattisesti ilmoittautumistietojen perusteella. Mikäli et ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, voi yliopisto myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Lisäaikaa voidaan myöntää, kun esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta. Muutoin menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin jatkaa opintojasi, on sinun haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Lisätietoja Opiskelijat-verkkosivulta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Opintoaikojen rajaaminen (www.study/ time). 4.4 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) mahdollistaa sekä muualla suoritettujen opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa. Saat tiedekunnan päätöksen mukaisesti lukea hyväksi toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aloite ja vastuu aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvusta on aina sinulla, samoin kuin osaamisen todentaminen. Hyväksilukemisen hakeminen on vapaaehtoista, ja se kannattaa tehdä heti opintojen alussa. Lisätietoja Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (www.uva.fi/ fi/for/student/studies/study/compensation). 4.5 Esteetön opiskelu Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys merkitsee myös tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä. Opetusjärjestelyt, kuten luentoihin ja tentteihin liittyvät erityisjärjestelyt, hoidetaan tapauskohtaisesti. Erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevan opiskelijan tai erityisjärjestelyitä opiskelunsa tueksi tarvitsevan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä oman tiedekunnan/koulutusalan opintoneuvonnasta vastaavaan henkilöön. Erityisjärjestelyitä tarvitsevan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tiedekuntaan mielellään jo ennen opintojen aloittamista tai mikäli kyseessä on lyhytaikainen/ äkillinen tarve (esim. käden murtuminen), mahdollisimman pian tarpeen ilmenemisen jälkeen, jotta opetuksen erityisjärjestelyt ehdittäisiin ottaa huomioon. Tenttiin osallistuva voi tarvita erityisjärjestelyjä tentin suorittamiseksi. Erityisjärjestelyjä voivat olla esim. lisäaika, erillinen tila, apuvälineet tai tenttikysymykset suuremmalla fontilla. Katso tarkemmat ohjeet Esteetön opiskelu -verkkosivuilta kohdasta Erityisjärjestelyt tenteissä. Lisätietoa esteettömyydestä ja esteettömästä opiskelusta sekä esim. yliopiston tiloista on Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opinnot ja opiskelu > Esteetön opiskelu (www. accessibility). Sivuilta löydät mm. esteettömyysyhteyshenkilöiden yhteystiedot ja tarkemmat toimintaohjeet erityisjärjestelyiden hakemiseen

12 4.6 Pääaineopinnot Lisätietoja pääaineista saat koulutusalakohtaisista opintooppaista sekä Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Pääaineopinnot (www.study/major). 4.7 Kieliopinnot Vaasan yliopiston kandidaatin tutkintoihin sisältyy pakollisia opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä sekä yhdessä tai kahdessa vieraassa kielessä. Maisterin tutkintoon voi kuulua pakollisia opintoja tieteellisessä kirjoittamisessa, toisessa vieraassa kielessä sekä syventäviä kieliopintoja. Kieli- ja viestintäopintojen määrä ja sisältö vaihtelevat eri koulutusaloilla. Vaadittavat opinnot on esitelty Kielipalveluiden opinto-oppaassa. Kieliopintojen vähimmäismäärän lisäksi kieliä voi sisällyttää tutkintoon sivuaineina tai vapaavalintaisina kansainvälistymistä vahvistavina opintoina. Kielipalveluiden tarjoama opetus on suunniteltu vastaamaan eri koulutusalojen tarpeita. Opetustarjontaan kuuluu opintojaksoja suomen, ruotsin, englannin, saksan, ranskan, venäjän, espanjan ja kiinan kielissä. Kielipalvelut järjestää myös opintojaksoja ulkomaalaisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille. Kieliopinnot tulisi suunnitella huolellisesti, jotta ne sopivat luontevasti omaan opintosuunnitelmaan. Kielten opintojaksot ovat intensiivisiä ja niiden suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Kielipalvelujen tarjoamien opintojaksojen syksyn opintoryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa heti syyslukukauden alussa. Ruotsin, saksan ja ranskan kielen peruskursseille aikovien on osallistuttava tasotesteihin, joilla tarkistetaan, että sinulla on vaadittavat pohjatiedot. Mikäli sinulla on laajempi ja erikoistuneempi kielitaito kuin lukion oppimäärän yleiskielitaito, voit korvata pakollisia kielten opintojaksoja korvaavalla kielikokeella. Jos sinulla on aikaisempia korkeakoulutasoisia kieliopintoja, voit anoa suoraan kyseisen kielen opintojen korvaamista. Kielten tasotestit järjestetään syyslukukauden alussa ja korvaavat kielikokeet syyslukukauden aikana. Alkukevään opetusryhmiin ilmoittaudutaan marras joulukuun vaihteessa ja myöhäiskevään ryhmiin maaliskuussa. Fabriikki-rakennuksessa sijaitseva Kielipalvelut-yksikkö antaa kieltenopetusta kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Kieli- ja viestintäopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle opiskelua ja työelämää varten mahdollisimman monipuolinen kielitaito, johon kuuluu omaan alaan liittyvää kielellistä ja viestinnällistä osaamista. Lisätietoja ilmoittautumisista, aikatauluista, korvaavista kokeista, tasotesteistä sekä kielten opiskelusta löytyy Kielipalveluiden opinto-oppaasta ja Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Kieliopinnot (www. study/language_studies). 4.8 Sivuaineopinnot Opintojen suunnittelussa tärkeitä elementtejä ovat pääainevalintojen lisäksi sivuainevalinnat, joilla voit suunnata tutkintoa omien tavoitteittesi ja kiinnostusten mukaisesti. Vaasan yliopistossa on mahdollista opiskella oman tiedekunnan oppiaineiden lisäksi muiden tiedekuntien aineita tai tiedekuntarajat ylittäviä monitieteisiä opintokokonaisuuksia. Tiedekuntien opetustarjonnan lisäksi Avoin yliopisto ja Kesäyliopisto järjestävät avoimena yliopisto-opetuksena sekä Vaasan yliopiston tiedekuntien opetussuunnitelmien että muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Voit hakeutua myös kotimaisten yhteistyösopimusten ja kansainvälisten vaihtosopimusten puitteissa opiskelemaan joko Vaasan muihin korkeakouluyksiköihin, muihin kotimaisiin yliopistoihin, valtakunnallisiin verkostoyliopistoihin tai ulkomaisiin yliopistoihin. Yhteistyösopimuksista ja käytännöistä tarkemmin Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Sivuaineopinnot (www.uva.fi/fi/for/ student/studies/study/minor). 4.9 Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu Ulkomailla opiskelu antaa mahdollisuuden kohdata kulttuureja, kehittää kielitaitoa, kartuttaa viestintätaitoja ja valmistautua kansainvälisiin ja monikulttuurisiin toimintaympäristöihin. Voit hakeutua opiskelemaan ulkomaille joko yliopiston solmimien vaihtosopimusten puitteissa tai omatoimisesti. Yliopiston omiin vaihtopaikkoihin haetaan vuosittain marras- ja tammikuussa. Vaihtoyliopistoihin ja niiden opintotarjontaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Jos hankit opiskelupaikan itsenäisesti, ns. freemoverina, on sinun otettava selvää vastaanottavan korkeakoulun tai vaihtoja tarjoavan yrityksen pääsyvaatimuksista hakujoista ja kustannuksista. Valmisteluille on varattava riittävästi aikaa. Ulkomailla suoritetut opinnot tulee voida sisällyttää tai korvata osana opiskelijan tutkintoa. Siksi sinun tulee suunnitella ja sopia opintojen hyväksiluku tiedekunnan kanssa ennen vaihtoon lähtöä. Tietoja opiskelumahdollisuuksista eri maissa ja linkkejä vaihtoyliopistoihin löytyy osoitteesta student/studies/study/internationalisation. Kansainvälisten asioiden suunnittelijalta (Luotsin 1. kerros, huone 131) saa lisätietoja ja ohjeistusta ulkomailla opiskelusta. Kansainväliset opiskelijavaihto-ohjelmat Vaihtoon voi päästä kerran kunkin vaihto-ohjelman kautta (Erasmus-vaihto Eurooppaan, Nordplus-ohjelmat Pohjoismaihin ja Baltiaan, sekä kahdenväliset kohteet Euroopan ulkopuolelle) ja kerran kunkin tutkinnon aikana (kandidaatti, maisteri ja jatko-opinnot). Voi hakeutua ulkomaille opiskelemaan tai harjoitteluun myös mm. erilaisten stipendiohjelmien tai kansainvälisten harjoittelijavaihtojen kautta. Lisätietoja Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu (www. study/internationalisation). Myös Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn verkkosivuilta löytyy tietoa (www.cimo.fi) Liiketoimintaosaamisen opinnot Vaasan yliopiston strategian mukaisesti kaikkien alojen kandidaatin tutkintoon sisältyy liiketoimintaosaamisen opintoja. Opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana liiketoimintaosaamisen perustuntemus. Muille kuin kauppatieteellisen alan opiskelijoille tarjotaan johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin yleiset periaatteet sisältävä opintojakso Johdatus liiketoimintaosaamiseen. Lisätietoja löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Liiketoimintaosaamisen opinnot (www.uva.fi/fi/for/student/ studies/study/business_competence) Harjoittelu Opintojen aikana suoritetulla työharjoittelulla kartutat oman alan työkokemusta ja luot kontakteja työelämään. Työharjoittelu myös vahvistaa osaamistasi, parantaa opiskelumotivaatiota ja vaikuttaa valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. Työharjoittelu on osa opetussuunnitelman mukaista opiskelua, jota voit sisällyttää sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Voi suorittaa työharjoittelun pääsääntöisesti omassa pääaineessasi. Harjoittelun soveltuvuudesta tutkintoon tulee sopia etukäteen oppiaineen harjoittelusta vastaavan henkilön kanssa. Pääsääntöisesti harjoittelun 22 23

13 on oltava vähintään kolmen kuukauden pituinen ja siitä on kirjoitettava tiedekunnan/koulutusalan ohjeiden mukainen raportti, jotta se voidaan sisällyttää tutkintoon. Harjoittelupaikan etsimisestä, hakemisesta, harjoittelutuen tai matka-apurahan hakemisesta, harjoittelusopimuksen solmimisesta, tutkintoon liittämisestä ym. asiaan liittyvästä saat lisätietoa urapalveluista sekä Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Harjoittelu (www. study/practice). Työnantajilta yliopistolle tulevat harjoittelupaikkailmoitukset ovat portaalissa osoitteessa port.uwasa.fi/opiskelija/ura/ilmoitukset. Kieliharjoittelusta kerrotaan humanistisen koulutusalan ja Kielipalveluiden opinto-oppaissa Valmistuminen Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot, voit pyytää tutkintotodistuksen. Sinun on itse huolehdittava siitä, että kaikki vaadittavat opintosuoritukset on todistuspyyntöä jätettäessä hyväksytty ja merkitty opintorekisteriin. Myös kandidaatintutkielman, pro gradu -tutkielman tai diplomityön ja kypsyysnäytteen tulee olla hyväksytty. Tutkinnon sisältö on hyvä tarkistuttaa oman tiedekunnan/koulutusalan opintopäälliköllä tai amanuenssilla hyvissä ajoin ennen todistuspyyntölomakkeen jättämistä. Kaikki valmistuvat saavat myös erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen selvityksen tutkintoon kuuluvista opinnoista (Diploma Supplement) sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen. Vaasan yliopistossa on mahdollista suorittaa jatkotutkintoja kauppatieteiden, hallintotieteiden, humanististen tieteiden (kielten ja viestinnän) sekä tekniikan alalla. Jatkoopinnot tähtäävät ensi sijassa tohtorin tutkintoihin, mutta halutessaan voi suorittaa myös lisensiaatin tutkinnon. Tohtorikoulutus on organisoitu Vaasan yliopiston tutkijakoulun alle. Kaikki jatko-opiskelijat sijoittuvat Vaasan yliopiston tutkijakouluun ja tiedekuntien tohtoriohjelmiin, joihin valitaan opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa. Tarkempia tietoja tohtorikoulutuksesta löydät Vaasan yliopiston tutkijakoulun verkkosivuilta (www.uva.fi/tutkijakoulu). Lisätietoja valmistumisesta saat tiedekunta-/koulutusalakohtaisista opinto-oppaista, tutkintomääräyksistä ja Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Valmistuvalle (www. graduation). 5 Opintojen neuvonta- ja tukipalvelut Opintojen alussa uusille opiskelijoille järjestetään sekä yhteisiä että tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisia tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa opiskelijoille nimetään oma opiskelijatuutori, tehtäväänsä koulutettu saman alan aikaisemmin opintonsa aloittanut opiskelija. Tuutori auttaa sinua opiskeluympäristöön, yliopistoyhteisöön ja muihin opiskelijoihin tutustumisessa sekä ohjaa opintojen aloittamiseen ja opiskeluprosessiin liittyvissä asioissa. Tutkintokohtaisesta opintoneuvonnasta ja opintojen ohjauksesta vastaavat tiedekuntien/koulutusalojen opintopäälliköt tai amanuenssit sekä oppiaineiden opettajat. Luotsi-rakennuksen Opiskelija- ja hakijapalvelut tarjoaa mm. yleistä opintoneuvontaa, kansliapalveluita ja opintotukineuvontaa. Myös opintopsykologin työhuone sijaitsee Luotsissa. Opintoasioiden henkilökunnan ja opettajien vastaanottoajat löytyvät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opiskelun neuvonta- ja tukipalvelut > Opintoneuvonta ja ohjaus > Opintoneuvonnan yhteystiedot (www.uva.fi/ fi/for/student/guidance/counselling/contact). Lisätietoja ja ohjeita on myös yliopiston toimittamissa opiskelua koskevissa oppaissa, joita ovat mm. opinto-oppaat (www.uva.fi/fi/for/student/materials/handbooks) sivuaineopas (www.study/minor) ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset (www.study/internationalisation/exchange/stories) jatkokoulutusoppaat (www.uva.fi/fi/for/student/ materials/handbooks/doctoral) opiskelijan atk-aapinen (port.uwasa.fi/opiskelija/atk). Opintoihin liittyviä tietoja saa myös erilaisista tiedotteista ja ilmoituksista, jotka ovat nähtävillä yliopiston verkkosivuilla (www.uva.fi) ja muissa verkkopalveluissa sekä ilmoitustauluilta. Tiedotuksesta tarkemmin luvussa 1.2. Opiskelija- ja hakijapalvelut Opiskelija- ja hakijapalvelut Luotsin 1. kerroksessa tarjoaa mm. yleistä opintoneuvontaa, kansliapalveluita, hakijapalveluita, opintotukineuvontaa, uraohjausta sekä opiskelijan hyvinvointiin ja esteettömään opiskeluun liittyviä palveluita, ml. opintopsykologin palvelut. Kansliapalveluissa hoidetaan lukuvuosi-ilmoittautumiset ja tenttijärjestelyt. Lisäksi kansliapalveluista saa erilaisia opiskeluun liittyviä todistuksia ja viralliset opintorekisteriotteet, joita saa myös tiedekuntien/koulutusalojen opintoasiainsihteereiltä. Kanslia on avoinna ma to klo 10 14, pe suljettu. Muina aikoina kansliapalvelut huoneessa L125 (Luotsin 1. krs). Opintotukipalveluissa hoidetaan kaikki Vaasan yliopiston opiskelijoiden opintotukiasiat. Opintotuesta lisätietoa luvussa 5.4 sekä osoitteessa Urapalvelut vastaa opiskelijoiden uraohjauksesta ja työharjoittelusta sekä työelämään ja työnhakuun liittyvästä neuvonnasta ja valmistuneiden uraseurannasta. Yliopistoopiskelijoiden harjoittelusta kerrotaan tarkemmin luvussa 4.11 ja urasuunnittelusta luvussa 3.3. Hakijapalvelut koordinoi yliopiston opiskelijavalintoja sekä yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa uusien opiskelijoiden tuutorointia ja kehittää tuutoritoimintaa

14 Opiskelija- ja hakijapalvelut tarjoaa myös tietoa opiskelijan hyvinvoinnista ja esteettömästä opiskelusta. Opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä opintopäällikkö Marja Vettenrantaan. Lisätietoja opiskelijapalveluista mm. Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opiskelun neuvonta- ja tukipalvelut (www.uva.fi/fi/for/student/guidance). Sähköpostin käyttö opintoneuvonnassa Sähköposti on usein helpoin tapa kysellä asioista, mutta sen käytössä tulee käyttää harkintaa. Usein käynti opettajan tai opintoneuvonnasta vastaavan henkilön luona on nopeampi tapa selvittää asioita. Monet opiskelua koskevat asiat voi helposti selvittää myös opinto-oppaasta tai yliopiston verkkopalveluista. Kun lähetät opettajille tai muulle henkilökunnalle sähköpostia, on syytä otsikoida viesti selvästi. Kun kysyt opintoihin tai tentteihin liittyviä asioita, kannattaa kertoa riittävän tarkasti nimi sekä mihin ja milloin käytyyn kurssiin tai tenttiin liittyviä tietoja kysyt. Monet opettajat ja muuhun henkilökuntaan kuuluvat vastaavat sähköposteihin vain tiettyinä aikoina, joten vastaus saattaa tulla muutamien päivien viiveellä. Lisätietoja Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opintojen neuvonta- ja tukipalvelut > Opintoneuvonta ja ohjaus > Sähköpostin käyttö opintoneuvonnassa (www.uva.fi/fi/ for/student/guidance/counselling/ ). 5.1 Tutkintokohtainen opintoneuvonta ja ohjaus Tiedekuntien/koulutusalojen opintoneuvontahenkilöstö antaa opintoihin liittyvää opinto-neuvontaa sekä tutkintojen rakenteisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa: tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen opintoneuvonta ja opintojen suunnittelu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) opintojen korvaavuudet opintojen sisällyttäminen tutkintoon (myös ulkomailla suoritetut) pääainevalinnat sivuainevalinnat ja puollot valmistumiseen liittyvät asiat (mm. opintojen tarkistaminen ennen valmistumista) tutkintotodistukset. Koulutusohjelmilla/oppiaineilla on myös nimetyt HOPSvastaavat, joiden kanssa voit keskustella opintojen sisällöllisistä kysymyksistä ja muista suunnitelmista. Opintojaksokohtaista neuvontaa antavat ko. opintojakson opettajat tai muut vastuuhenkilöt. Opintoneuvontaa ja opintojen ohjausta antavan henkilöstön yhteystiedot löydät opinto-oppaista tai Opiskelijatverkkosivuilta kohdasta Opintojen neuvonta- ja tukipalvelut > Opintoneuvonta ja ohjaus > Opintoneuvonnan yhteystiedot (www.uva.fi/fi/for/student/guidance/ counselling/contact). 5.2 Opintopsykologi Osana opintojen ohjausta toimii myös opintopsykologi, jonka kanssa voit mm. selvitellä oppimiseen ja opiskeluympäristöön liittyviä asioita tai pohtia opiskelun tavoitteita. Ohjauksessa keskitytään opintojen etenemisen vaikeuksiin, kuten esim. motivaatioon liittyviin kysymyksiin, jaksamiseen, ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan, opiskelukyvyn ylläpitämiseen sekä opiskelu- ja oppimistaitojen kehittämiseen. Keskustelussa voidaan käsitellä myös tutkielman teon tai kirjoittamisen/lukemisen vaikeuksia sekä palaamista opintojen pariin pitkän tauon jälkeen. Lisätietoja opintopsykologin palveluista Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opiskelun neuvonta- ja tukipalvelut > Opintopsykologi (www.uva.fi/fi/for/student/guidance/psychologist). 5.3 Hyvinvointi ja terveys Hyvinvointi on henkilökohtainen kokemus, jolla jokainen tarkoittaa hieman eri asioita. Hyvinvoinnin voidaan määritellä tarkoittavan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tai tasapainoa. Hyvinvointi syntyy monista tekijöistä, esim. ystävyyssuhteista, taloudellisesta toimeentulosta tai terveydentilasta. Hyvinvointi voi olla tunne oman elämän hallinnasta tai ylipäänsä myönteinen elämänasenne. Opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi käsittää terveyteen, jaksamiseen, taloudelliseen toimeentuloon, turvallisuuteen, asumiseen ja ruokailuun liittyviä sekä opintoja tukevia palveluja. Myös opiskelukyky on osa opiskelijan hyvinvointia. Yliopisto ja ylioppilaskunta järjestävät syksyisin yliopiston yhteisen hyvinvointiviikon, jonka aikana tiedotetaan erilaisista hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lisätietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opiskelijan neuvonta- ja tukipalvelut > Hyvinvointi (www.uva.fi/fi/for/student/guidance/ well-being) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS Yliopisto-opiskelijoiden terveyteen liittyvistä kysymyksistä huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS, joka tarjoaa monipuolisia terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveyden sekä suunterveyden palveluja. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneet perustutkinto- ja vaihto-opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään terveydenhoitoaseman palveluja (2013 Vaasan YTHS:n terveysasema on suljettu ). Jos elokuussa on tarvetta YTHS:n palveluille, on tuolloin siis oltava maksettuna 1.8. alkaneen lukuvuoden jäsenmaksu. Vastaanotolla on oltava mukana voimassaoleva opiskelijakortti. Ennen opiskelijakortin saamista uusilla opiskelijoilla riittää kuitti maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetään sähköpostitse linkki sähköiseen terveyskyselyyn, jonka perusteella sinut voidaan kutsua henkilökohtaiseen terveystapaamiseen tarpeen vaatiessa. Halutessasi voit hakeutua terveystapaamiseen, vaikkei erityistä syytä terveyskyselyn vastausten perusteella olisikaan. Ensimmäinen hammaslääkärin tutkimuskäynti on maksuton syksyllä 2005 tai sen jälkeen aloittaneille perustutkintoopiskelijoille, riippumatta opintojen vaiheesta tai kestosta. Jatko- ja muut käynnit ovat aina maksullisia. YTHS:n verkkosivuilla (www.yths.fi) on kattava terveystietopaketti, terveysasemien yhteystiedot sekä tietoa aukioloajoista, mahdollisista poikkeusaikatauluista ja maksuista. Sivuilla on myös mahdollisuus tehdä kysymyksiä YTHS:n verkkoneuvonnan asiantuntijoille. Vaasan YTHS:n terveysasema sijaitsee osoitteessa Hovioikeudenpuistikko 15 C (sisäänkäynti Hartmaninkujalta), Vaasa, puh Asema on auki lukukausien aikana ma to klo 8 15 ja pe 8 14, ajanvaraus ja vastaanotot aukeavat klo 8. Suun terveydenhuollon ajanvaraus arkisin ma to klo 8 15 ja pe 8 14, puh Mahdolliset poikkeamat aukioloissa ilmoitetaan osoitteessa YTHS:n terveysaseman ollessa suljettuna päivystää Vaasan pääterveysasema klo 8 22 osoitteessa Sepänkyläntie 14 16, puh. (06) Yöaikaan päivystää Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikka osoitteessa Hietalahdenkatu 2 4, puh. (06) Hammashuollon päivystys terveyskeskuksessa puh. (06) Lisätietoja Vaasan kaupungin verkkosivuilta (www.vaasa.fi > Sosiaali ja terveys) Muita hyvinvointipalveluja Vaasan yliopistossa on Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä, joka keskittyy yliopiston vastuulla oleviin, opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin asioihin ja teemoihin. Työryhmä pyrkii vastaamaan opiskelijoilta nouseviin konkreettisiin tarpeisiin, joita kartoitetaan mm. kyselyiden 26 27

15 avulla. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan ryhmään, jonka kokoonpano ja yhteystiedot löytyvät mm. yliopistoportaalista sekä opiskelijoille jaettavasta esitteestä. Vaasalaisten yliopistojen ja YTHS:n yhteinen Terveystyöryhmä toimii myös opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena. Ylioppilaskunnat voivat hakea vuosittain YTHS:ltä hankerahaa, jonka avulla ne voivat järjestää erilaisia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä kursseja, tapahtumia yms. Vaasan suomalainen seurakunta järjestää myös opiskelijoille suunnattua toimintaa. Vaasan yliopiston opiskelijat voivat esim. keskustella mieltään askarruttavista kysymyksistä oppilaitospastorin kanssa. Oppilaitospastori on tavattavissa sovittavissa olevana aikana ylioppilastalolla tai seurakuntatalolla osoitteessa Koulukatu 26. Hänet tavoittaa myös sähköpostitse osoitteesta fi. Lisätietoja muusta toiminnasta ja yhteystiedot löytyvät Vaasan suomalaisen seurakunnan verkkosivuilta osoitteesta Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti tarjoaa yliopisto-opiskelijoille mm. elämänhallintaan, ihmissuhteisiin ja elämäntapoihin sekä opiskeluun liittyviä palveluita. Nyytin verkkosivuilta (www.nyyti.fi) löytyy myös muiden auttajatahojen yhteystietoja sekä artikkeleita eri aihealueilta. Valtakunnallisen Suomen ylioppilaskuntien (SYL) toteuttaman Kyky-projektin tavoitteena on vakiinnuttaa opiskelukyvyn edistämistyö osaksi yliopistoyhteisöjen toimintaa. Tavoitteena on opiskelijoiden opiskelukyvyn, yhteisöllisyyden ja opintojen sujumisen lisääntyminen. Lisätietoa Kykyprojektista löytyy SYL:n verkkosivuilta osoitteesta Asuminen Vaasassa on hyvä opiskelija-asuntotilanne. Joulun ja kevään aikaan valinnanvaraa on enemmän, vaikka ensisijaista hakukohdettaan et ensimmäisenä syksynä onnistuisikaan saamaan. Suurin yksittäinen vaasalainen opiskelija-asuntojen vuokraaja on Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS (www. voas.fi). Monipuoliseen asuntotarjontaan kuuluu soluasuntoja, yksiöitä ja perheasuntoja eri puolilta kaupunkia. Lähes kaikissa asunnoissa vuokraan sisältyy tietoverkkoyhteys ja sähkö. Ylioppilaskunta auttaa omalta osaltaan opiskelijoita löytämään asunnon. Ylioppilaskunnan verkkosivuilla (www.vyy. fi > Tori) on ilmoituspalvelu, jossa on mm. asuntoilmoituksia. Myös Vaasan kaupungin asumissivuilta (www.vaasa.fi > Julkiset palvelut > Asuminen) löytyvät mm. vuokra-asuntoja välittävien firmojen yhteystiedot sekä yleistä tietoa asumisesta ja vaasalaisista asuntoalueista. Harrastusmahdollisuudet Vaasa tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon. Tarjolla on liikunta- ja kulttuuripalveluita, harrastuskerhoja ja -kursseja sekä erilaisia illanviettomahdollisuuksia. Opiskelijana saat yleensä opiskelijaalennusta tapahtumien pääsylipuista. Vaasa on monipuolisen liikuntatoiminnan kaupunki. Eri liikuntalajien harrastajia palvelevat ympäri vuoden mm. uimahalli, jäähalli ja kuntosalit. Kaupungin rantojen ulkoilureitit tarjoavat myös upean ympäristön ulkoilun harrastamiselle. Kulttuurista kiinnostuneille on Vaasassa tarjolla mm. korkeatasoista teatteria, taidetta ja musiikkia sekä muita tapahtumia ja tutustumiskohteita. Lisätietoja erilaisista harrastusmahdollisuuksista mm. Vaasan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta > Vapaa-aika tai Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan verkkosivuilta osoitteesta 5.4 Opintotuki Voit hakea opintotukea Kelan asiointipalvelussa (www. kela.fi/asiointi) tai paperisella hakemuslomakkeella. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty. Vaasan yliopiston opiskelijoiden kaikki opintotukiasiat hoidetaan Vaasan yliopiston opintotukipalveluissa. Opintotukipalvelut sijaitsee Luotsi-rakennuksen 1. kerroksessa. Opintotuesta löytyy tietoa osoitteesta for/student/guidance/study_grant ja Kelan verkkosivuilta. Opintotukipalveluiden yhteystiedot: Käyntiosoite: Luotsi-rakennus, 1. kerros (Wolffintie 34) Postiosoite: Vaasan yliopisto, Opintotuki, PL 700, Vaasa Sähköpostiosoite: Puhelintiedustelut: Aikuiskoulutustuki Aikuiskoulutustukea myöntää koulutusrahasto. Lisätiedot: Koulutusrahasto, puh , 5.5 Urapalvelut Urapalvelut tukee opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen mm. järjestämällä harjoittelumahdollisuuksia ja antamalla uraohjausta sekä välittämällä tietoa työ- ja harjoittelupaikoista, työnhausta ja ammattiliitoista. Lisäksi urapalvelut järjestää opiskelijoille kursseja, joilla kehitetään työelämätietoutta, urasuunnittelua ja siihen liittyvää itsetuntemusta. Urapalvelut toteuttavat myös seurantaa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään. Urapalvelut sijaitsee Luotsi-rakennuksen 1. kerroksessa. Lisätietoja urasuunnittelusta Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opiskelun neuvonta- ja tukipalvelut > Urapalvelut > Uraohjaus (www.uva.fi/fi/for/student/guidance/ career/guidance) ja harjoittelusta kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Harjoittelu (www. study/practice). 5.6 Kansainväliset asiat Kansainväliset asiat -yksikkö neuvoo opiskelijoita kaikissa vaihto-opiskeluun liittyvissä asioissa. Luotsin 1. kerroksessa sijaitseva yksikkö vastaa yliopiston kansainvälisistä suhteista ja kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä, koordinoi tulevien ja lähtevien opiskelijoiden vaihto-opiskelua, Erasmus-harjoittelijavaihtoa, henkilökuntavaihtoa sekä opettajavaihtoa. Kansainvälisten asioiden yksikkö myös koordinoi kansainvälisiä maisterivalintoja ja antaa yleistä opintoneuvontaa sekä sopeutumisvalmennusta kansainvälisille tutkintoopiskelijoille. Yksiköstä voi pyytää tietoa myös Vaasan yliopiston englanninkielisistä maisteriohjelmista. Lisätietoja opiskelusta ulkomailla luvussa 4.9 ja Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu (www.study/internationalisation). 5.7 Vaasanseudun urheiluakatemia Vaasanseudun urheiluakatemia on palvelukokonaisuus Vaasan seudulla opiskeleville huippu-urheilijoille. Urheiluakatemian tavoite on mahdollistaa yhtäaikainen opiskelu ja huippu-urheilu. Urheiluakatemian opinto-ohjaajat auttavat opiskelijoita mm. opintojen suunnittelussa, tenttijärjestelyissä sekä sopivan työharjoittelupaikan löytämisessä. Urheiluakatemian muita palveluita ovat esim. valmennuspalvelut, lääkäri- ja fysioterapiapalvelut, urasuunnittelu sekä henkinen valmennus. Lisätietoja Vaasanseudun urheiluakatemian toiminnasta osoitteessa

16 5.8 Atk-palvelut Tietohallinto sijaitsee yliopiston päärakennuksen Tervahovin merenpuoleisessa päädyssä 0-kerroksessa, lisäksi toimitiloja on myös Technobothniassa. Neuvontaa tai pikaapua yliopiston järjestelmiin liittyvissä ongelmatilanteissa saat Luotsin 1. kerroksessa sijaitsevasta Helpdeskistä, johon voit ottaa yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse Lisätietoja Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Palvelut kampuksella > Tietohallinnon helpdesk (www.uva.fi/fi/ for/student/services/helpdesk). 5.9 Tritonia Vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen kirjasto ja opetuksen tukiyksikkö Tritonia on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin Vaasan ja Pietarsaaren yksiköiden sekä Svenska handelshögskolanin ja Yrkeshögskolan Novian Vaasan yksiköiden yhteinen kaksikielinen kirjasto ja opetuksen tukiyksikkö. Tritoniassa on opiskelijoiden käytössä runsaasti opiskelutiloja. Lisäksi Tritoniassa on ryhmätyö- ja videoneuvotteluhuoneita, kielten opiskelutila Lingua sekä kahvila Café Oscar. Kaiken kaikkiaan Tritoniassa on n. 420 työskentelypaikkaa. Kirjastosta voi lainata kurssikirjoja ja opintoja tukevaa tieteellistä kirjallisuutta. Suuri osa kirjaston aineistosta, erityisesti lehdistä ja hakuteoksista, on saatavissa verkkojulkaisuina Nelli-portaalista, johon voit kirjautua yliopiston tunnuksilla myös etäpalveluna. Kirjastoon kuuluu myös kaksi muuta toimipaikkaa osoitteissa Raastuvankatu ja Sarjakatu 2. Yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot koulutuksista, aukioloajoista, kokoelmista ja palveluista osoitteesta www. tritonia.fi. Sivuilta pääset myös kirjaston kokoelmatietokantaan Triaan ja Nelli-portaaliin. 6 Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan eli VYY:n jäseniä ovat kaikki Vaasan yliopistossa perustutkintoaan (kandidaatin ja maisterin tutkinnot) suorittavat opiskelijat. Myös jatko- ja vaihto-opiskelijat voivat halutessaan liittyä jäseniksi ylioppilaskuntaan. Jäsenyyden merkiksi opiskelija voi hankkia opiskelijakortin. VYY toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja aktiivisena opiskelijoiden edunvalvojana kampustasolla opintoasioissa, valtakunnallisen tason koulutus- ja sosiaalipolitiikassa sekä näihin liittyvissä kansainvälisissä asioissa. Ylioppilaskunta antaa myös neuvontaa opintososiaalisiin asioihin liittyen. Lisäksi se tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluita, esimerkiksi mahdollisuuden sauna- ja kokoustilojen vuokraukseensekä lukuisia etuja yhteistyöyrityksissä. Opiskelun vastapainoksi ylioppilaskunta järjestää myös bileitä sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Ylioppilaskunta järjestää yhdessä yliopiston opintoasioiden kanssa opiskelijatuutoroinnin, joka on tärkeä osa yliopiston uusien opiskelijoiden alkuohjausta. Ylioppilaskunta on mukana kehittämässä yliopiston toimintaa olemalla tiiviissä yhteydessä yliopiston, tiedekuntien ja oppiaineiden johtoon. Ylioppilaskunta edustaa opiskelijoita Vaasan yliopiston hallinnossa sekä muissa ylioppilaskuntaa lähellä olevissa yhteisöissä hallinnon opiskelijaedustajien kautta. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan palvelutoimisto (huone F6P12) sijaitsee Technobothnian ainejärjestökäytävällä. Ylioppilaskunnan henkilökunnan työtilat sijaitsevat ylioppilastalo Domus Bothnicassa kampusalueen rannassa. Lisätietoa ylioppilaskunnasta osoitteesta 6.1 Vaasan yliopistossa toimivat ainejärjestöt, osakunnat ja kerhot Ylioppilaskunnan piirissä toimii ainejärjestöjä, osakuntia sekä kerhoja ja muita järjestöjä. Ainejärjestöt ajavat oman koulutusalansa opiskelijoiden etuja osallistumalla opetuksen kehittämiseen eri sektoreilla. Lisäksi ne järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa, esim. liikuntatapahtumia, excursioita, sitsejä ja saunailtoja. VYY:n piirissä toimii seitsemän ainejärjestöä: CoMedia ry, viestintätieteiden opiskelijoiden ainejärjestö ry, teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö Hallinnoijat ry, hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Tutti ry, tekniikan alan opiskelijoiden ainejärjestö Warrantti ry, kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Övertäjät ry, kielten opiskelijoiden ainejärjestö Justus ry, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä opiskelevien ainejärjestö. Osakunnat kokoavat opiskelijat omalta kotiseudultaan vaalimaan kotipaikkansa perinteitä ja luomaan uusia. Osakunnissa pyritään edistämään jäsenten yhteenkuuluvuutta ja lievittämään koti-ikävää erilaisten aktiviteettien ja illanviettojen avulla. Erilaiset kerhot ja järjestöt tarjoavat monenlaista vapaaajan toimintaa, esim. eri harrastuksiin, kulttuuriin, liikuntalajeihin tai politiikkaan liittyen. Ainejärjestöjen, osakuntien ja kerhojen yhteystietoja löytyy mm. VYY:n lukuvuosikalenterista ja osoitteesta fi

17 6.2 Ylioppilaskunnan tiedotus Ylioppilaskunta tiedottaa toiminnastaan, tehdyistä päätöksistä, tapahtumistaan ja palveluistaan osoitteessa www. vyy.fi. Muita ylioppilaskunnan käyttämiä tiedotuskanavia ovat portaalissa sijaitseva foorumi, kampuksella sijaitsevat ilmoitustaulut, VYY:n sähköpostilistat ja viikkotiedote. Lisäksi ylioppilaskunta tiedottaa Facebookissa omaslla sivullaan sekä erillisten tapahtumien yhteydessä. toimista, opiskelijakorteista ja muista jäseneduista). Sähköpostilistoille voit liittyä osoitteessa VYY:n viikkotiedote lähetetään kaikille VYY-info-listalle liittyneille opiskelijoille ja se sisältää viikkokohtaisen koonnin ylioppilaskunnan yleisistä asioista ja tapahtumista. Monilla VYY:n piirissä toimivilla järjestöillä on omat sähköpostilistansa, joista saat tietoa heidän omilta toimijoiltaan. Ylioppilaskunnalla on kaksi sähköpostilistaa: Tapahtumat, jonka kautta saat tiedon sekä ylioppilaskunnan että sen piirissä toimivien järjestöjen tulevista tapahtumista ja VYYinfo, jonka kautta saa ajankohtaisimman tiedon VYY:n jäseniä koskevista asioista (esim. avoimista luottamus- 7 Vaasan kaupunki Luontevasti kaksikielinen Vaasa on kasvava, yli asukkaan kaupunki ja Pohjanmaan suurin taloudellinen keskus. Sekä väestö- että työpaikkakehitys ovat olleet hyvin suotuisia Vaasassa 2000-luvulla. Kehitystä on vauhdittanut se, että Vaasanseutu on Pohjoismaiden suurin energiaosaamisen keskittymä, joka työllistää suoraan noin ihmistä. Vaasalaisista 70,6 % on suomenkielisiä ja noin 22,6 % ruotsinkielisiä. Muunkielisten osuus kaupungin väestöstä on 6,8 %. Kaupungin tarjoamista runsaista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista löydät varmasti itsellesi mieluisan harrastuksen, etsit sitten kulttuuria, luontoelämyksiä, urheilua, liikuntaa tai muita huveja. Meri on myös lähellä, ja se tarjoaa upeita elämyksiä ympäri vuoden. Vaasa on yksi Suomen merkittävimmistä korkeakoulukaupungeista tilastollisesti joka viides vaasalainen on korkeakouluopiskelija. Vaasan seitsemässä eri korkeakouluyksikössä opiskelee yli opiskelijaa. Tutkintojen monipuolisuus, monikielisyys ja kansainvälisyys ovat korkeakoulujen vahvuuksia. Koulutusohjelmia on tarjolla yli 30 suomen, ruotsin ja englannin kielellä ja kansainvälinen opiskelija- ja tutkijavaihto on vilkasta. Korkeakouluopetusta Vaasassa tarjoavat Vaasan yliopisto, Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus Vaasassa, Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova, Yrkeshögskolan Novia sekä Vaasan ammattikorkeakoulu. Nämä seitsemän korkeakouluyksikköä muodostavat Vaasan korkeakoulukonsortion (www.vaasahighedu.fi), jonka toiminnan tarkoituksena on mm. kehittää korkeakoulujen yhteistyötä lisäämällä vuorovaikutusta sekä tarjota vaasalaisille opiskelijoille joustavia opiskelumahdollisuuksia ja monipuolisia opintokokonaisuuksia korkeakoulujen osaamista ja tarjontaa hyödyntäen. Vastavalmistuneille avautuu Vaasassa haastavia mahdollisuuksia siirtyä joustavasti työelämään heti opiskelujen päätyttyä. Kaupungin, yritysten ja eri yhteisöjen yhteinen panostus korkean teknologian tutkimus- ja kehitystoimintaan varmistaa Vaasan talousalueen menestymisen yhdentyvässä Euroopassa ja yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa. Lisätietoa kaupungista:

18 Vaasan yliopiston kampusalue Fabriikki (Yliopistonranta 10) - Filosofinen tiedekunta - Teknillinen tiedekunta - Kielipalvelut - Ravintola Buffetti - Vaasan energiainstituutti Konttori (Puuvillakuja 8) - Rehtori - Yliopistopalvelut Luotsi (Wolffintie 34) - Yliopistopalvelut - Opintoasiat - Kansainväliset asiat - Avoin yliopisto ja Levón-instituutti - Helpdesk Muova (Wolffintie 36 F 11, 4. krs) - Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova Puuvillatalo (Puuvillakuja 6) - Yliopistopalvelut Technobothnia (Puuvillakuja 3) - Tekniikan tutkimus- ja koulutuslaboratorio - Ainejärjestöt - Ylioppilaskunnan palvelutoimisto Tervahovi (Wolffintie 34) Päärakennus - Kauppatieteellinen tiedekunta - Teknillinen tiedekunta - Matemaattiset tieteet - Tietohallinto - Auditoriot Levón, Wolff, Kurten - Ravintola Mathilda - Ainejärjestö Warrantti Tritonia (Yliopistonranta 7) - Tiedekirjasto - Café Oskar - Auditorio Nissi Ylioppilastalo Domus Bothnica (Yliopistonranta 5) - Ylioppilaskunta 34 35

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Valintaopas 2015. Urvalsguide

Valintaopas 2015. Urvalsguide Valintaopas 2015 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 2015... 10 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...10

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot