Uutta liiketoimintaa teollisista symbiooseista Paula Eskola, Motiva Oy Jätehuoltopäivät Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta liiketoimintaa teollisista symbiooseista Paula Eskola, Motiva Oy Jätehuoltopäivät 10.10.2013 Tampere"

Transkriptio

1 Uutta liiketoimintaa teollisista symbiooseista Paula Eskola, Motiva Oy Jätehuoltopäivät Tampere

2 Luonnonvarojen riittävyys nousemassa globaalina huolenaiheena ilmastokysymyksen rinnalle Vettä varastoidaan kuivuuden varalle Harvinaisille metalleille vientikiintiöitä Pulaa rakentamattomasta maasta (tilasta) Ravinnoksi, energiaksi vai materiaksi? Kiinan ja USAn taistelu Afrikan luonnonvaroista kiihtyy Ruokakriisit ja luonnonkatastrofit yleistyvät (inhimillinen hätä) Urban mining yhä tärkeämpi raaka-aineiden lähde Lähde:Sitra

3 Jäte ei ole enää uhka vaan mahdollisuus Kaatopaikat Jätteiden hävitys massapoltossa Kierrätys ja hyödyntäminen Suljetut kierrot, teolliset symbioosit Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen Tavoitteena jätteiden hävittäminen Jätteiden hyödyntäminen vähäistä Kalliit investoinnit Tavoitteena jätteiden synnyn ehkäisy sekä materiaalien maksimaalinen hyödyntäminen aineena Suljetut kierrot, materiaalitehokkuus ja ilmastonmuutoksen torjunta Jätteestä tuottava raaka-aine Urban mining Lähde:Sitra

4 Jätteiden määrät ja hyödyntäminen Hyödyntämisaste 33 % Materiaalihyödyntäminen 13 % Energiahyödyntäminen 20 % 2013 Lähde: Mattila et al. YM raportteja 3/2011. Materiaalitehokkuuden parantamisen ja jätteiden vähentämisen ympäristöinnovaatioiden tarpeet

5 2013 Lähde: YM raportteja 3/2011

6 Suomen kierrätysaste läntisen Euroopan alhaisimpia Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet vuoteen 2016 Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite 50 % Rakentamisen jätteistä hyödynnetään 70 % Lanta & lietteet hyödynnetään 100 % Maarakentamisessa korvataan 5 % luonnonmateriaaleista sivuvirroilla Jätehierarkia jätepolitiikan yleiseksi periaatteeksi Tarvitaan nopeaa ja radikaalia muutosta! 2013

7 Teollinen symbioosi Teollisessa symbioosissa pyritään resurssien suljettuun kiertoon luonnon ekosysteemien tavoin Yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia. Mahdollisuus myös palvelu- ja teknologialiiketoiminnalle 2013

8 Teollisten symbioosien tuoma muutos Enemmän lisäarvoa vähäisemmällä luonnonvarojen käytöllä alkutuotanto teknologia palvelut loppukäyttö Jätteen määrä Resurssitehokkuus Jätteen määrä Resurssitehokkuus Osaamisintensiivisyys Osaamisintensiivisyys Liikevaihto Liikevaihto Lähde:Sitra

9 TS esiselvitys Työpaketti 1 - Kansallinen toimintamalli Tavoitteet Selvittää käytännön kokeilujen pohjalta, mikä olisi tehokkain tapa edistää teollisia symbiooseja Suomessa Tehdä ehdotus kansallisesta etenemistavasta ja siihen sisältyvistä käytännön toimintatavoista Mallina Britannian NISP (National Industrial Symbiosis Programme) 2013

10 Mitä teollisen symbioosin kansallisella toimintamallilla halutaan saada aikaan? Toimiva malli, joka auttaa yrityksiä löytämään toisensa sekä luomaan kysynnän ja tarjonnan kansallinen kohtaamispalvelu materiaalivirtojen hyödyntämiseksi sekä ainekiertojen sulkemiseksi.

11 National Industrial Symbiosis Programme Britannian NISP -ohjelma Kansallinen ohjelma teollisten symbioosien edistämiseksi ollut toiminnassa 2005 alkaen jäsenorganisaatiota Toiminnan tavoitteena on verkottaa yrityksiä keskenään ja luoda raakaaineista tai sivuvirroista uutta liiketoimintaa. Toiminta perustuu siihen, että resurssitiedot kerätään yhteiseen tietokantaan, jonka avulla tunnistetaan potentiaalisia synergioita eri toimijoiden välillä. Näiden synergioiden edistämiseen tarjotaan aktiivisesti apua. Resurssitiedon keräämisessä käytetään mm. työpajatyöskentelyä Ohjelmaa pyörittää International Synergies Ltd.

12 UK NISP saavutukset Huhti 2005 Maalis 2012 METRICS In Year Benefits* Life6me Impact (Max 5 year) Landfill diversion 9 million tonnes 45 million tonnes CO 2 reduc6on 8 million tonnes 39 million tonnes Virgin material savings 12 million tonnes 58 million tonnes Hazardous waste 0.4 million tonnes 2 million tonnes eliminated Water savings 14 million tonnes 71 million tonnes Cost savings 243 million 1.21 billion Addi6onal sales 234 million 1.71 billion Jobs 10,000+??? Private investment 374 million??? 40 million investment since 2005 *all outputs independently verified Rate Euro 1 = 1.18

13 Recognition from all sectors European Resource Efficiency Platform (EREP) The EU and Member States should foster industrial symbiosis by promo=ng a pan- European network of industrial symbiosis ini=a=ves. Worldwatch Ins=tute Europe, Best Prac=ce Business Innova=on in a Living Economy features NISP as exemplar Economic analysis of EU resource efficiency policies; NISP has the maximum possible score based on economic and environmental benefits amongst 120 policies from 23 countries NISP highlighted as 1 of 20 Worldwide Green Game Changing Innova=ons in a report commissioned by the World Wide Fund for Nature (WWF) 2010 Interna=onal Synergies received the Environmental Excellence Award for Best Carbon Reduc=on Programme for NISP OECD declares Industrial Symbiosis a la NISP an excellent example of systemic innova=on vital for future green growth Bri=sh Exper=se Interna=onal Award for implemen=ng the Na=onal Industrial Symbiosis Programme on a Global Scale NISP is accredited by the European Commission as an Exemplar of Eco- Innova=on through its Environmental Technologies Ac=on Plan Copyright Interna=onal Synergies Limited

14 6. Toteutuneiden synergioiden raportointi 5. Synergioiden käytännön toteutus -idean tunnistaminen -toimijoiden yhteen saattaminen -tekninen apu -uusien innovaatioiden / teknologioiden hyödyntäminen / tarpeiden tunnistaminen 1. Verkoston rakentaminen -uusien jäsenten hankinta -mahdollistaa tiedon saannin resursseista ja niiden sijainnista NISP verkoston toimintatapa 4. Resurssien kartoitus -materiaalitiedon sijoittaminen kartalle (tarjoajat ja tarvitsijat) 2. Työpajatyöskentely -materiaalitiedon keruu (tarjoajat ja tarvitsijat) -tiedonvaihto ja synergioiden etsintä eri toimijoiden välillä -parhaiden käytäntöjen vaihto 3. Materiaalien hallintajärjestelmä -materiaalitiedon tallentaminen järjestelmään -uusien synergioiden tunnistaminen 2013 Lähde: International Synergies

15 Työpajan tarkoitus Yksinkertaisesti: kerätä resurssitietoa synergioiden tunnistamiseksi Mitä on TARJOLLA? Ylimääräiset resurssit Mille olisi TARVETTA? Resurssit, jota voisit hyödyntää SYNERGIAT löytyvät + = ja saattaa toimijoita yhteen. Lähde: International Synergies

16 VANHAAN EI ENÄÄ VARAA teolliset symbioosit -työpaja Juhlahovi, Rauma Osallistujat 3DTech Oy Ape6t Oy Biokasvu Oy Biovakka Oy BMH Technology Oy Bunge Finland Oy Ekopine Oy Envor Group Oy Forchem Oy FP Food Park Oy HSY kuntayhtymä Hämeen AMK Kierrätysverkko Oy Oras Oy Lassila & Tikanoja Oyj MTT Outotec Oyj Rauman kauppakamari Rauman kaupunki Satakunnan AMK Senior & Sons Oy Siemens Osakeyh6ö Specialty Minerals Inc. SPU Oy Sybimar Oy TEM TTY Turku Science Park Oy Turun AMK Turun kaupunki Turun seudun kehiaämiskeskus UPM Corpora6on Varsinais- Suomen ELY VTT Yhteenveto työpajasta Tiistaina järjeste`in teollisia symbiooseja edistävä työpaja Rauman Juhlahovissa. Aamupäivän aikana yritykset ja muut organisaa=ot kokoontuivat verkocumaan sekä jakamaan =etoa tarjolla olevista ja hyödynnecävistä resursseista. Viiden pöydän ääreen kokoontuneet resurssien tarjoajat ja hyödyntäjät tunnis=vat kaikkiaan 202 resurssia ja 360 mahdollista synergiaa. Mahdollistajien pöydässä etsi`in keinoja teollisten symbioosien edistämiseen ja tähän liicyvien esteiden purkamiseen. Pöydässä myös pohdi`in eri toimijoiden rooleja tässä edistämistyössä. Eri toimijat antoivat konkree`sia lupauksia toimista, joilla he aikovat osallistua resurssitehokkuuden ja teollisten symbioosien edistämiseen. Tästä on hyvä lähteä kehicämään uusia teollisia symbiooseja Rauman seudulla ja lounaisrannikolla! Mitä työpajan jälkeen? Sinulle lähetetään yritys- /organisaa(okohtainen synergiarapor= Käynnistä keskustelut mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa edistääksesi mahdollisia synergioitasi. Tähän voit saada apua työpajan järjestäjiltä Olemme käyteaävissäsi. Ole ak(ivinen ja pyydä apua. Haluamme seurata synergioiden edistymistä. Miten symbioosien verkosto kehiayy seuraavaksi? Resurssi(edot viedään yhteiseen (etokantaan. Tietokantaa täydennetään eri tavoin Tietokannan avulla tunnistetaan uusia synergioita ja vauhditetaan niiden toteutumista. Ota yhteyaä! Paula Eskola Maija Aho

17 Resurssien kuvaaminen kartalla 2013

18 Synergiat kartalla Lähde: International Synergies

19 Esimerkki edistecävistä synergioista Biojalostamo, BioGTS Oy Biopolcoaineiden valmistusta, biojalostamohanke Keski- Suomeen Raaka- aineena kierrätetyt ravintolarasvat, elintarviketeollisuuden rasvajakeet Raaka- ainepoten=aalin ja logis=ikkakontak=en kartoitus RAAKA- AINE LOGISTIIKKA TEKNOLOGIA Elintarviketeollisuus Lihajalostamon rasvaisten jätejakeiden loppusijoitus Meijerin rasvaisten jätejakeiden loppusijoitus kalanperkuujäceiden loppusijoitus Logis6ikka- ja kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelut Biodieselin käycö omissa kulkuneuvoissa Energiayh6öt Ovat kiinnostuneita teknologiasta (Biopolcoaineita hyödyntävät moocorit)

20 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Uusia tukijalkoja talouteen Globaalilla markkinalla toimivaa monipuolista teollisuutta Resurssien tehokkaampaa käyttöä Toimintaympäristön haasteet Symbiooseja ja liiketoimintamahdollisuuksia ei tunnisteta Yritysyhteistyö yli toimialarajojen Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Demonstraatioiden puute Lupamenettelyt ja regulaatio Rahoitus Globaali liiketoimintamahdollisuus Teollisten symbioosien toimintamalli on nousemassa maailmalla kestävän talouskasvun kärjeksi. Jätteiden, raakaaineiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen tuo jo yhä useammalle yritykselle uutta bisnestä kansainvälisesti. Tarve uusille innovatiivisille liiketoimintamalleille yritysten välillä, puhtaiden teknologioiden kaupallistamiselle sekä toimintaympäristön esteiden purkamiselle Lähde:Sitra

21 Industrial symbiosis will be recognised across the world for its contribution to the circular economy through green growth, ecoinnovation, job creation and resource efficiency. Global Green Growth Forum Proposal 2013 Toimintamalliksi teollinen symbioosi - Teolliset symbioosit vihreän kasvun kärjeksi - Puhtaat teknologiat ja ratkaisut kv-markkinoille - Systemaattinen fasilitoitu toimintamalli Suomeen - Kaikki osapuolet mukaan yli toimialarajojen (teollisuus, jätehuolto, verkottajat, teknologiankehittäjät, palvelut, muut mahdollistajat)

22 KIITOS! Motiva Oy, Paula Eskola

Uusi työkalu kiertotalouden edistämiseen FISS -teolliset symbioosit Suomessa

Uusi työkalu kiertotalouden edistämiseen FISS -teolliset symbioosit Suomessa Uusi työkalu kiertotalouden edistämiseen FISS -teolliset symbioosit Suomessa Paula Eskola, Motiva Oy Teolliset Symbioosit työpaja Kotkassa 11.6.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Industrial Symbiosis Activity Around the Globe

Industrial Symbiosis Activity Around the Globe Industrial Symbiosis Activity Around the Globe Peter Laybourn Chief Executive, International Synergies Limited Chairman, European Industrial Symbiosis Association 19 th February 2014 Ankara, Turkey Agenda

Lisätiedot

Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS. Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014

Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS. Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014 Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014 Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS Sitra, Motiva, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus apuun ilmastopäästöjen vähentämisessä. 13.02.2013 Helsingin seudun ilmastoseminaari Motiva Oy, Henrik Österlund

Materiaalitehokkuus apuun ilmastopäästöjen vähentämisessä. 13.02.2013 Helsingin seudun ilmastoseminaari Motiva Oy, Henrik Österlund Materiaalitehokkuus apuun ilmastopäästöjen vähentämisessä 13.02.2013 Helsingin seudun ilmastoseminaari Motiva Oy, Henrik Österlund Materiaalitehokkuuden edistämisen taustatekijät Materiaalikustannukset,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 166 TUTKIMUKSIA Henna Knuutila, Anna Kangas, Ellinoora Leino-Richert & Arttu Koskinen VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

Uudelleenvalmistus osana kiertotaloutta. Iris Karvonen Kim Jansson Saija Vatanen Hannele Tonteri Mikko Uoti Helena Wessman-Jääskeläinen

Uudelleenvalmistus osana kiertotaloutta. Iris Karvonen Kim Jansson Saija Vatanen Hannele Tonteri Mikko Uoti Helena Wessman-Jääskeläinen SEARCH 207 O G HL I G H T S VI S I Iris Karvonen Kim Jansson Saija Vatanen Hannele Tonteri Mikko Uoti Helena Wessman-Jääskeläinen HI NS SC IE N CE T RE Uudelleenvalmistus osana kiertotaloutta ISBN 978-951-38-8210-5

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications

LUT Scientific and Expertise Publications LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi

Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi Ympäristöministeriön raportteja 15 2015 Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi Anu Vaahtera, Antti Pitkämäki, Mari Hjelt ja Mari Saario YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

KOHTI KIERTOTALOUTTA. - askeleita Suomen menestykselle JULKILAUSUMA + RESEPTIVIHKO

KOHTI KIERTOTALOUTTA. - askeleita Suomen menestykselle JULKILAUSUMA + RESEPTIVIHKO KOHTI KIERTOTALOUTTA - askeleita Suomen menestykselle JULKILAUSUMA + RESEPTIVIHKO KOHTI KIERTOTALOUTTA - askeleita Suomen menestykselle Suomen tulee etsiä uusia tapoja menestyä tulevaisuuden resurssipulasta

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)

SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION) SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION) SISÄLLYSLUETTELO 1 EXECUTIVE SUMMARY... 5 2 Johdanto... 7 3 Tilannekatsaus... 8 3.1 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Energia-alan murros ja osaamistarpeet

Energia-alan murros ja osaamistarpeet Energia-alan murros ja osaamistarpeet Mikael Ohlström Johtava asiantuntija (energia, ilmasto, cleantech) Elinkeinoelämän keskusliitto EK 29.5.2013 Energia-alan ennakointikamari Sähkötalo, Helsinki Maailman

Lisätiedot

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 : 2 0 0 6 E k o t e o l l i s u u

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Harmaakorpi,

Lisätiedot

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 131 Susanna Vanhamäki

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot