Tulostinohjelmiston käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulostinohjelmiston käyttöopas"

Transkriptio

1 Tulostinohjelmiston käyttöopas (Canon Compact Photo Printer Solution Disk -CD-levyn versiota 6 varten) Windows 1

2 Sisällys Turvaohjeita...3 Lue tämä ensin...4 Tietoja oppaista...4 Tulostuksen vuokaavio...5 Tulostaminen...6 Kuvan valitseminen ja tulostaminen...7 Kuvan osan tulostaminen (Trimming/Rajaus)...10 Korjattujen/paranneltujen kuvien tulostus...12 Valittujen kuvien tulostus ZoomBrowser EX -sovelluksen avulla...14 Liite...17 Vianmääritys

3 Turvaohjeita Tässä oppaassa esitettyjen turvaohjeiden tarkoituksena on opastaa tuotteiden turvallisessa ja oikeassa käytössä sekä estää henkilö- ja laitevahingot. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin siirryt tämän oppaan muihin kohtiin. Varoitus Tällä symbolilla on merkitty ohjeet, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Varoitus Älä soita vakiovarusteina toimitettavia CD-levyjä CD-soittimessa, joka ei tue dataa sisältäviä CD-levyjä. Niiden soittaminen musiikin kuunteluun tarkoitetulla CD-soittimella voi vaurioittaa kaiuttimia. Jos dataa sisältävää CD-levyä yritetään soittaa musiikin kuunteluun tarkoitetulla CD-soittimella, kuulokkeista tulevat voimakkaat äänet voivat vahingoittaa kuuloa. Rajoitukset Tähän oppaaseen on pyritty sisällyttämään mahdollisimman täydelliset tiedot, mutta Canon ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteellisista tiedoista. Canon pidättää oikeuden muuttaa tässä oppaassa kuvatun laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Tätä opasta ei saa osittainkaan monistaa, lähettää, muuntaa toiseen muotoon, tallentaa tiedonhakujärjestelmään eikä kääntää muille kielille missään muodossa eikä millään tavalla ilman Canonin kirjallista lupaa. Canon ei korvaa kameran, ohjelmiston, muistikorttien, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden tai muiden kuin Canonin muistikorttien käyttö- tai toimintavirheistä johtuvaa tietojen vioittumista tai tuhoutumista. Tavaramerkkitietoja Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut yritysten ja tuotteiden nimet, joita ei ole mainittu yllä, saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Copyright 2006 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa käytetyt symbolit Tarkoittaa tärkeää ohjetta tai kieltoa, jota pitää aina noudattaa tätä laitetta käytettäessä. Se on syytä lukea laitteen vahingoittumisen ja virheellisten toimintatapojen välttämiseksi. Tarkoittaa viitteitä tai lisätietoja, joihin käyttäjän tulee kiinnittää huomiota. 3

4 Lue tämä ensin Tietoja oppaista Näissä käyttöoppaissa esitetään, miten tulostin kytketään tietokoneeseen ja miten kuvia tulostetaan. Tulostimen käyttöopas Sisältää erilaisia tietokoneesta tulostamiseen liittyviä tietoja, esimerkiksi tietoja tulostimen käsittelemisestä ja valmistelemisesta toimintakuntoon, osien nimiä sekä ohjeita tarvittavan ohjelmiston ja tulostinajurin asentamiseksi ja tulostimen liittämiseksi tietokoneeseen. Lue käyttöopas, ennen kuin otat tulostimen käyttöön. Tämä käyttöopas Tässä oppaassa esitetään, miten laitteen mukana toimitetun CD-levyn (Canon Compact Photo Printer Solution Disk CD-levyn) sisältämää ohjelmistoa käytetään tulostuksessa. Seuraavat näyttökuvat ovat Windows XP -käyttöjärjestelmästä. Toiminnot ja näyttökuvat saattavat vaihdella käyttöjärjestelmän tai sen version mukaan. Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on kunkin sovelluksen mukana toimitetussa käytönaikaisessa ohjeessa [Help/Ohje]. Jos ongelmia ilmenee, käytä seuraavia oppaita: Tulostimen ongelma: Tulostusongelmat: Katso Tulostimen käyttöopas. Katso ohjeita tästä käyttöoppaasta. 4

5 Tulostuksen vuokaavio Noudata seuraavia ohjeita, kun otat tulostimen käyttöön ja asennat tulostamiseen tarvittavan ohjelmiston. Valmistele tulostin toimintakuntoon. Aseta tulostimeen yhdistetty muste- ja paperikasetti (jäljempänä kasetti ). Katso Tulostimen käyttöopas. Asenna ohjelmisto ja tulostinajuri tietokoneeseen. Asenna tarvittavat ohjelmat ja tulostinajuri tietokoneeseen Compact Photo Printer Solution Disk -levyltä. Katso Tulostimen käyttöopas. Liitä tulostin tietokoneeseen. Liitä tulostin tietokoneeseen tavallisella USB-kaapelilla ja käynnistä tulostin. Katso Tulostimen käyttöopas. Tulosta. Aloita ohjelmisto, valitse kuva ja tulosta se. Katso ohjeita tästä käyttöoppaasta. 5

6 Tulostaminen Seuraava ohjelmisto on tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä. Tässä osassa selostetaan, miten kuvia tulostetaan tämän ohjelmiston avulla. Lisätietoja toisista toiminnoista on kunkin sovellusohjelman [Help/Ohje] -valikossa. Easy-PhotoPrint Tulostaminen on helppoa tämän ohjelman avulla: valitset vain kuvan ja paperin. Voit rajata tai korjata/parannella kuvia. ZoomBrowser EX Digitaalikameralla otettuja kuvia voidaan järjestää ja käsitellä tämän ohjelman avulla tietokoneessa. Voit valita kuvat ZoomBrowser EX -ohjelman avulla ja tulostaa ne Easy-PhotoPrint -ohjelman avulla. Ennen kuin alat tulostaa, varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että tulostin on asianmukaisesti liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tulostimet tuottavat värit eri tavoin kuin tietokonenäytöt, ja valaistusolot sekä näytön asetukset vaikuttavat näytön värien ulkoasuun. Siksi kuvien värit voivat olla erilaiset kuin näytössä näkemäsi. Kyseessä ei ole tulostimen toimintahäiriö. Älä muuta tulostusjonon asetuksia. Tilantarkkailu ei ehkä toimi oikein. Kuvauskohdetta ja kuvausolosuhteita koskevat tiedot tallentuvat kuviin, jotka on otettu Exif 2.2 (Exif Print) -yhteensopivalla kameralla. Easy-PhotoPrint-ohjelman avulla voit tulostaa entistä terävämpiä ja paremmalta näyttäviä kuvia, koska ohjelma optimoi kuvanlaadun automaattisesti (oletusasetuksena), jos kuvat on otettu Exif 2.2 -yhteensopivalla kameralla. Myös muiden kuvien laatu paranee. 6

7 Kuvan valitseminen ja tulostaminen Tässä esimerkissä tulostetaan yksi kuva reunattomasti arkille. 1 Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän [Easy-PhotoPrint]-kuvaketta. Jos [Easy-PhotoPrint]-kuvaketta ei ole työpöydällä, napsauta [start/käynnistä] -painiketta ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat] ja tämän jälkeen [Canon Utilities/Canon-apuohjelmat], [Easy-PhotoPrint] ja lopuksi [Easy-PhotoPrint]. 2 Valitse kansio, johon tulostettava kuva on tallennettu. 7

8 3 Valitse tulostettava kuva. Valitun kuvan tausta muuttuu siniseksi. Voit muuttaa kopiomäärää napsauttamalla kuvan alla olevia [ ] - ja [ ]-painikkeita. Kopiomäärä 4 Napsauta [2 Paper Selection/2 Paperin valinta] -välilehteä ja valitse tulostinmallin nimi, käytettävä paperikoko ja muut asetukset. Käytettävissä olevat asettelut vaihtelevat käytettävän paperin mukaan. Valitsemalla [8 stickers/8 tarraa] voit tulostaa 8 kuvaa yhdelle korttikokoiselle arkille. 8

9 5 Napsauta [3 Layout/Print/3 Asettelu/Tulostus] -välilehteä ja valitse [Borderless (full)/ei kehystä (täysi)]. Voit määrittää useita kuvia tulostettavaksi sivulle sekä valita joko Kehystetty- tai Ei kehystä -tulostusasetuksen. Jos valitset reunuksettoman tulostuksen, kuvan reunoista jää kapea alue tulostumatta. 6 Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa [Print/Tulosta]-painiketta. Tulostus alkaa. 9

10 Kuvan osan tulostaminen (Trimming/Rajaus) Voit valita kuvasta tietyn osan tulostettavaksi. Toiminnosta on hyötyä, jos haluat tulostaa kuvasta osan tai jos kuvan kiinnostavin kohde ei ole keskellä. Reunuksetonta tulostusta käytettäessä kuvan reunasta jää tulostumatta kapea alue, joten on suositeltavaa valita hieman tulosteeseen haluttua aluetta suurempi alue. 1 Noudata kohdan Kuvan valitseminen ja tulostaminen sivulla 7 ohjeita 1-5, valitse kuva ja napsauta sitten [Trimming/Rajaus]. Rajauksen [Trimming/Rajaus]-valintaikkuna tulee näkyviin. 10

11 2 Valitse tulostettava kuvan osa. Valkoisen rajauskehyksen sisäpuolella oleva alue tulostetaan. Voit muuttaa kehyksen kokoa vetämällä kehyksen reunaa tai siirtää kehystä napsauttamalla sen sisäpuolella ja vetämällä sitten. Reunuksetonta tulostusta käytettäessä punainen reunus näyttää tulostettavan alueen. Punaisen reunuksen ulkopuolella olevia kuvan osia ei tulosteta. 3 Sulje [Trimming/Rajaus]-valintaikkuna valitsemalla [OK]. 4 Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa [Print/Tulosta]-painiketta. Tulostus alkaa. 11

12 Korjattujen/paranneltujen kuvien tulostus Voit korjata salamavalon aiheuttamat punaiset silmät sekä epäselvät kasvot ja hämärät kuvat. Voit parannella myös kuvauskohteen ihoa käyttämällä digitaalista tasoitusta ja rumentavien jälkien poistotoimintoa. 1 Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän [Easy-PhotoPrint]-kuvaketta. Jos [Easy-PhotoPrint]-kuvaketta ei ole työpöydällä, napsauta [start/käynnistä] -painiketta ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat] ja tämän jälkeen [Canon Utilities/Canon-apuohjelmat], [Easy-PhotoPrint] ja lopuksi [Easy-PhotoPrint]. 2 Valitse kansio, johon korjattava tai paranneltava kuva on tallennettu. 12

13 3 Napsauta korjattavaa tai paranneltavaa kuvaa ja valitse sitten [Correct/Enhance/Korjaa/Paranna]. 4 Kun kuvien korjaus-/parantelunäyttö on näkyvissä, noudata näytössä olevia ohjeita. Lisätietoja korjauksesta ja parantelusta on [Correct/Enhance/Korjaa/ Paranna] -näytön [Help/Ohje]-valikossa. 5 Tulosta korjattu/paranneltu kuva. Lisätietoja korjatun/parannellun kuvan tulostamisesta on kohdassa Kuvan valitseminen ja tulostaminen sivulla 7. 13

14 Valittujen kuvien tulostus ZoomBrowser EX -sovelluksen avulla Digitaalikameralla otettuja kuvia voidaan järjestää ja käsitellä ZoomBrowser EX -sovelluksen avulla tietokoneessa. Sitä voidaan käyttää Easy-PhotoPrint-ohjelman kanssa kuvien tulostamiseen. Tässä osassa selostetaan, miten ZoomBrowser EX -ohjelman avulla valittuja kuvia tulostetaan Easy-PhotoPrint-ohjelmalla. Lisätietoja toisista ZoomBrowser EX -ohjelman toiminnoista on [Help/Ohje]-valikossa. 1 Käynnistä ZoomBrowser EX kaksoisnapsauttamalla työpöydän [ZoomBrowser EX] -kuvaketta. Jos [ZoomBrowser EX] -kuvaketta ei ole työpöydällä, napsauta [start/käynnistä]-valikkoa ja valitse [All Programs/Kaikki ohjelmat] tai [Programs/Ohjelmat] ja tämän jälkeen [Canon Utilities/Canon-apuohjelmat], [ZoomBrowser EX] ja lopuksi [ZoomBrowser EX]. 2 Napsauta [Print/Tulosta] ja sitten esiin tulevassa valikossa vaihtoehtoa [Easy-PhotoPrint]. Voit lisätä kuvaan tekstiä kaksoisnapsauttamalla kuvaa ja valitsemalla sitten [Edit/Muokkaa] ja [Insert Text/Lisää teksti]. 14

15 3 Kun [1. Select Images/1. Valitse kuvat] on valittuna, valitse tulostettava kuva. Voit valita useita kuvia pitämällä alhaalla [Vaihtonäppäintä] tai [Ctrl]-näppäintä, kun valitset kuvia. Valitun kuvan tausta muuttuu siniseksi. Valitse kansio. 15

16 4 Napsauta [2. Open Easy-PhotoPrint/2. Avaa Easy-PhotoPrint]. 5 Kun Easy-PhotoPrint on avattu, tulosta kuvat noudattamalla kohdan Kuvan valitseminen ja tulostaminen sivulla 8 ohjeita

17 Liite Vianmääritys Tässä osassa selostetaan, miten ongelmat ratkaistaan. Ratkaise tulostuksessa ilmenevät ongelmat noudattamalla tietokoneen näytössä olevia ohjeita. Käytä tämän osan tietoja yhdessä Tulostimen käyttöoppaan kanssa. Jos ongelma toistuu kokeiltuasi esitettyjä ratkaisuja, käynnistä tietokone uudelleen. Ellei siitäkään ole apua, poista tulostinajuri ja asenna se uudelleen. Tulostinta ei voi valita. Syy: Korjaus: Tulostinajuria ei ole asennettu. Asenna tulostinajuri Tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Asenna ajuri uudelleen, jos epäilet asentaneesi sen väärin. 17

18 Tulostus ei käynnisty. Syy: Korjaus: Syy: Korjaus: Syy: Korjaus: Tulostimen virtaa ei ole kytketty. Kytke tulostimeen virta. USB-kaapelia ei ole kiinnitetty oikein. Varmista, että USB-kaapeli on kiinnitetty oikein. Tulostin ei ole linjatilassa. Kokeile seuraavia toimia. Windows XP 1.Napsauta [start/käynnistä]-painiketta ja valitse [Control Panel/ Ohjauspaneeli], [Printers and Other Hardware/Tulostimet ja muut laitteet] ja [Printers and Faxes/Tulostimet ja faksit]. 2.Jos tulostin ei ole linjatilassa, napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Use Printer Online/Käytä tulostinta online-tilassa]. Windows Napsauta [Start/käynnistä]-painiketta ja valitse [Settings/Asetukset] ja [Printers/Tulostimet]. 2.Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Jos asetus [Use Printer Offline/Käytä tulostinta offline-tilassa] on valittu, poista sen valinta. 18

19 Tulostus keskeytyy. Syy: Korjaus: Syy: Korjaus: Syy: Korjaus: Syy: Korjaus: Tulostimesta katkeaa virta tulostuksen aikana. Kytke tulostimeen virta. USB-kaapelia ei ole kiinnitetty oikein. Varmista, että USB-kaapeli on kiinnitetty oikein. Tulostin on liitetty tietokoneeseen USB-keskittimen kautta. Muista liittää tulostin USB-kaapelilla suoraan tietokoneeseen. Jos liität tulostimen USB-keskittimeen, tulostin ei ehkä toimi kunnolla. Tulostimen sisäinen lämpötila on noussut. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Tulostus jatkuu automaattisesti, kun tulostin on jäähtynyt. Jos tulostimen sisäinen lämpötila on noussut liian korkeaksi, näyttöön tulee yleensä ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan tule, jos tulostinajurin ominaisuusikkunan [Utilities/Lisätoiminnot]-välilehdestä on poistettu asetuksen Notification messages are displayed/ilmoitukset näytetään valinta. Kuva on näytössä erilainen kuin tulostettuna. Syy: Korjaus: Tulostimet tuottavat värit eri tavoin kuin tietokonenäytöt, ja valaistusolot sekä näytön asetukset vaikuttavat näytön värien ulkoasuun. Voit säätää väriä ja kirkkautta ZoomBrowser EX -ohjelman tulostustoimintojen avulla. 1.Napsauta ZoomBrowser EX -ohjelman [Tools/Työkalut]-valikkoa ja valitse [Preferences/Määritykset], [Printing/Tulostus]-välilehti ja [Use the Print Function in ZoomBrowser EX/Käytä ZoomBrowser EX -ohjelman tulostustoimintoa]. 2.Napsauta [Print/Tulosta] ja sitten esiin tulevassa valikossa vaihtoehtoa [One Photo per Page Print/Yksi valokuva sivutulostusta kohti]. 3.Valitse kuva, määritä tulostin- ja asetteluasetukset ja säädä väri ja kirkkaus tulostimen ominaisuuksien avulla. CDB-FI CANON INC.

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

ImageBrowser EX -käyttöopas

ImageBrowser EX -käyttöopas ImageBrowser EX -käyttöopas ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RA60 Perus Käyttöoppaan käytännöt ja oppaassa siirtyminen Tämän käyttöoppaan käytännöt Käyttöoppaassa siirtyminen Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON PIXMA MG5150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3354851

Käyttöoppaasi. CANON PIXMA MG5150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3354851 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas Wordcraft International Limited, ohjelmiston käyttöoikeussopimus OSTOEHDOT Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään sallitun käytön rajoissa. Hyvitystä ei anneta sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin

Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin Versio: huhtikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

DYMO. Käyttöopas LabelWriter -tarratulostimet

DYMO. Käyttöopas LabelWriter -tarratulostimet DYMO Käyttöopas LabelWriter -tarratulostimet Copyright 2009-2010 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 10/10. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5127-00 FI

Käyttöopas NPD5127-00 FI NPD5127-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin, elektronisesti, mekaanisesti,

Lisätiedot

Online-käyttöopas RJ-

Online-käyttöopas RJ- Online-käyttöopas RJ- 3050/RJ-3150 RJ-3050 RJ-3150 Lue tämä Online-käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Käyttöopasta kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa. Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi Kaikki yhdessä tuotteessa Perustoimintaopas Suomi Turvallisuusohjeet................................3 Tärkeitä turvallisuusohjeita........................... 3 Varoitukset, muistutukset ja huomautukset.............

Lisätiedot

LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS DCP-J515W DCP-J715W. Versio 0 FIN

LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS DCP-J515W DCP-J715W. Versio 0 FIN LAAJEMPI KÄYTTÖOPAS DCP-J515W DCP-J715W Versio 0 FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Turvallisuus ja rajoitukset Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6 Tekijänoikeustiedot 2011 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää millään tavalla missään muodossa tai kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

HP Officejet 4300 All-in-One series. Käyttöopas

HP Officejet 4300 All-in-One series. Käyttöopas HP Officejet 4300 All-in-One series Käyttöopas HP Officejet 4300 All-in-One series Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Sisällysluettelo 1 HP Deskjet 1510 series -ohje... 1 2 HP Deskjet 1510 series -ohjelmistoon tutustuminen... 3 Tulostimen osat... 4 Ohjauspaneelin toiminnot... 5 Tilavalo... 6 Automaattinen

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

HP Officejet Pro 3610/3620 mustavalkoinen e-all-in-one. Käyttöopas

HP Officejet Pro 3610/3620 mustavalkoinen e-all-in-one. Käyttöopas HP Officejet Pro 3610/3620 mustavalkoinen e-all-in-one Käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Julkaisu 1, 4/2013 Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset Tämän

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2300N MX-2700N DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ Ohjelmiston asennusohje Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen. Kiitos tämän tuotteen hankkimisesta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 5442 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4167870

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 5442 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4167870 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP DESKJET 5442. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP DESKJET 5442 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS Kaikki mallit eivät ole saatavina kaikissa maissa. Versio A FIN Sisällysluettelo Osa I Windows 1 Tulostus 2 Brother-tulostinohjaimen käyttö... 2 Ominaisuudet... 2 Oikean paperityypin

Lisätiedot