TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Aika klo 17: klo Strategian suunnitteluseminaari kasvatustyön johtavien ja vastaavien kanssa Paikka Kyttälänkatu 1, Glooria sali Osallistujat Jäsenet Ropo, Eero puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Kuusela, Viivi Laaksonen, Leena Peltola, Auli, läsnä 24 lähtien Suni, Pentti Kestilä, Tapio Skyttä, Juha Pekka varajäsen Vetikko, Aila varajäsen Muut osallistujat Aarnio, Antero Eskolin, Antero Harju, Kaisa Kosonen, Jussi Mäkelä, Mirva Pulkkinen, Jari YKN:n edustaja kirkkoherrojen edustaja lapsityön edustaja nuorisotyöntekijöiden edustaja joht. nuorisotyönt. edustaja kasvatusteologien edustaja Esittelijät Hakala, Kirsi lapsityön johtaja Lähdesmäki, Kari nuorisotyön johtaja Sihteeri Lähdesmäki, Kari nuorisotyön johtaja Allekirjoitukset Eero Ropo Kari Lähdesmäki Eero Ropo Kari Lähdesmäki puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella 23 / Pentti Suni Pentti Suni Leena Laaksonen Leena Laaksonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Nuorisotoimisto 26/ Todistaa sihteeri Kari Lähdesmäki Kari Lähdesmäki

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 2(10) Käsitellyt asiat 18 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 3 19 Työjärjestyksen vahvistaminen 3 20 Pöytäkirjan tarkistajat 3 21 Ilmoitusasiat 3 22 Esitys kasvatustyön toimitilojen riittävyydestä 4 23 Tuomiokapitulin selvitysmiesten kuulemistilaisuus 5 24 Vuorotteluvapaan anominen 6 25 Reilusti Kristitty Strategiaan liittyvä suunnitteluseminaari 6 26 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös 7

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 3(10) 18 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 19 Työjärjestyksen vahvistaminen 20 Pöytäkirjan tarkistajat 21 Ilmoitusasiat Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pentti Suni ja Leena Laaksonen. 1. Vuosina viisi lastenohjaajaa siirtyi eläkkeelle / muihin tehtäviin. Keväällä 2009 oli julkisessa haussa yksi lastenohjaajan vakituinen ja yksi määräaikainen toimi ( saakka). Lisäksi kolme tointa on täytetty kesäkuuhun 2010 saakka. Johtokunta valitsi vakituiseen toimeen Kaisa Harjun ja määräaikaiseen Tuula Vartiaisen. Varalle valittiin tässä järjestyksessä Elisa Manninen ja Saara Maria Satoranta. Päätöksessä todetaan lisäksi: Mikäli ilmenee tarvetta täyttää ennen kesää 2010 vapautuvia lastenohjaajien toimia ja johtoryhmältä saadaan siihen lupa, voidaan toimien vakinaistaminen suorittaa näiden henkilöiden kesken. Koska kaikkia yksiköitä koskevat myös vuoden 2011 säästötavoitteet eikä lapsityön toimintamäärärahoista ole mahdollista enää saada aikaiseksi tarvittavia säästöjä, on niitä haettava henkilöstömäärärahoista. Tästä johtuen johtoryhmä on lapsityönjohtajan ehdotuksen pohjalta antanut luvan 1) jatkaa määräaikaisen toimen täyttöä kesäkuuhun 2011 asti 2) täyttää kaksi kesäkuulle 2010 asti olevaa määräaikaista tointa vakituisesti alkaen kiertävien sairauslomasijaisten toimina. Yksi määräaikaisesti täytetty toimi laitetaan jäihin eli sitä ei toistaiseksi täytetä. Kasvatustyön johtokunnan päätöksen (32 /2009) mukaisesti lapsityönjohtaja on päättänyt vakinaistaa kiertäviksi sijaisiksi alkaen Tuula Vartiaisen ja Elisa Mannisen sekä kutsua määräaikaiseen toimeen Saara Maria Satorannan. 2. Yhteisen nuorisotyön johtotiimi keskusteli 1.2. nuorisotyön uhkista. Tilanne koettiin vakavana ja toivottiin asioiden nopeata loppuun vientiä, että päästäisiin lopultakin tekemään työtä. 3. Tampereen NMKY:n ja Tampereen seurakuntien välinen neuvottelu perheleirien ja erityisesti isä poika leirien yhteisestä järjestämisestä pidettiin Kyttälässä Sovittiin, että yhteistä kehittämistyötä jatketaan. 4. Nuorisotyön johtotiimin nimeämä neuvotteluryhmä keskusteli TAYS:in nuorisopsykiatrisen osaston johtavien osastonhoitajien ja lääkärien kanssa mahdollisesta yhteistyöstä. Neuvottelussa todettiin mo

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 4(10) Liite 8. Päätösehdotus lemminpuolinen kiinnostus ja hyöty. Neuvotteluja päätettiin jatkaa laajennetulla foorumilla. 5. Nuorisotoimistolla vietettiin nuorisotyönohjaaja Johanna Rajamäen läksiäisiä. 6. Koska täyttölupa on voimassa, nuorisotyönjohtaja päätti 11.2.valita Kalevan seurakunnan alueen varhaisnuorisotyöntekijäksi väliseksi ajaksi nuorisotyönohjaaja Mika Mäen. Hänen työsuhteensa on 75% 502 vaativuusryhmän peruspalkasta (1548,33e) täydennettynä hänelle aikaisemminkin maksetuilla vuosisidonnaisilla palkanosilla, jolloin palkka on 1827,03e/kk. 7. Nuorisotyönjohtaja päätti maksaa nuorisotyönohjaaja Eero Kettuselle määräaikaista palkanlisää 2% vtr 502 peruspalkasta. Perusteena on vuoden vaihteesta hänen työtehtäviinsä määrätty Lounaalueen (Härmälä) nuorten iltojen toiminnasta vastaaminen nykyisten töiden lisäksi. 8. Nuorisotyönohjaaja Anne Katriina Niemi täytti täydet 50 vuotta. Nuorisotoimisto onnitteli. 9. Nuorisotyön aikuisohjaajat keväällä Leirikeskushenkilökunta Kari Lähdesmäki ei osallistunut asiakohdan käsittelyyn. 11. Kyttälän Viesti 3/2010. Merkittiin tiedoksi. D:NUO: 65/320/ Esitys kasvatustyön toimitilojen riittävyydestä Esittely Vuodenvaihteen jälkeen seurakuntien yksiköiden tietoon saatettiin kiinteistöselvitysryhmän mietintö Tampereen seurakuntien toimitilojen vähennyssuunnitelmaksi. Siinä esitetään myytäväksi tai muutoin järjestelyjen alaiseksi suuri osa niistä toimitiloista, joissa yhteisellä kasvatustyöllä on toimintaa. Kyttälän toimitilat esitetään myytäväksi, eikä tilalle esitetä mitään. Samoin on laita useiden sellaisten seurakunnissa sijaitsevien toimitilojen, joissa on lasten, partion, varhaisnuorten ja musiikkikasvatuksen toimintaa. Kasvatustyön kannalta suunnitelma voi olla hyvinkin ratkaiseva. Kasvatustyössä on tähän saakka noudatettu ainakin kolmea keskeistä järjestelyperiaatetta: pienryhmätoimintaa, toimipaikan tavoitettavuutta ja mahdollisimman paljon seurakunnan yhteisiä toimitiloja käyttäen. Tavoitettavuudessa toimipaikan läheisyys on olennaista siten, että kerho muu kasvatuksen toimitila sijaitsee enintään noin metrin etäisyydellä lasten kodeista. Jos matkat pitenevät vanhemmat eivät enää uskalla lähettää lapsiaan kerhoon, vaan joutuvat järjestämään erilaisia kuljetus tai saatto operaatioita erityisesti iltapäivisin, jolloin usein vanhemmat ovat

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 5(10) työssä. Toinen ja ehkä vieläkin tärkeämpi on kasvatustyön toteutuminen pienryhmätoimintana. Jos säännöllinen tapaaminen pienryhmätoiminnan muodossa ei ole enää mahdollista, jää kasvattaminen satunnaisten tapaamisten varaan. Siinä taas ei synny kasvatuksen kannalta tärkeää suhdetta ohjaajan ja ohjattavan välille. Silloin ei myöskään kasvatusta sanan varsinaisessa merkityksessä tapahdu. On vakavammasta asiasta kysymys, jos kirkko menettää mahdollisuuden läheisten ystävyyssuhteiden ja sen myötä kasvattajarooliin muodostamiseen. Kolmanneksi kasvatustyö on pyritty järjestämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevissa paikoissa, seurakuntataloilla ja kirkkojen yhteydessä. Vain vähäisessä määrin on kasvatustyötä varten hankittu omia kerhotiloja, esim. musiikkikasvatus toteutuu lähes pelkästään olemassa olevissa tiloissa ja silloin, kun siellä ei ole muuta toimintaa. Liite 9. Päätösehdotus Kasvatuksen työntekijät ovat erittäin huolissaan toimintamahdollisuuksiensa olennaisesta kutistumisesta, jos esitetty toimitilojen supistamisohjelma toteutetaan esitetyssä muodossa. Yhteisen nuorisotyön johtotiimi keskusteli asiasta ja esittää, että Kasvatustyön johtokunta ilmaisisi asiasta huolensa ennen kuin se on myöhäistä. Nuorisotyönjohtaja ehdottaa, että 1. johtokunta pitää tärkeänä turvata kasvatuksen tilatarve nykyisen toimintavolyymin laajuisena. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää eri tilojen käyttöaste yhdessä toiminnan toteuttajien kanssa. 2. johtokunta lähettää kannanottonsa yhteiselle kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla(kl. 24:5). Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto, hallintopäällikkö, yhteisten työmuotojen johtaja D:TAL: 85/011/ Tuomiokapitulin selvitysmiesten kuulemistilaisuus Esittely Päätösehdotus Kansliasihteeri Leena Waismaa on lähettänyt toimeksisaaneena kasvatustyön johtokunnalle kirjelmän, jossa Tuomiokapitulin asettamat selvitysmiehet haluavat kuulla eräitä johtokuntia yhdessä. Tapaamisen päivämääriksi esitetään jotakin seuraavista 31.5., 1.6. ja Nuorisotyön johtaja ehdottaa, että 1. valitaan ehdotuksista se päivämäärä, johon enemmistö pääsee mukaan ja se oli saatetaan tieto kansliasihteerille.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 6(10) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla (KL. 24:5) Tiedoksi kansliasihteeri D:NUO: 66/023/ Vuorotteluvapaan anominen Esittely Liite 10. Päätösehdotus Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Nuorisotyönohjaaja Pepe Lindqvist anoo vuorotteluvapaata (359 päivää) rippikoulun jälkeisen nuorisotyön ohjaajan virastaan Harjun seurakunnan alueella ajalle Perusteeksi hän esittää perhesyyt ja lasten hoitamisen. Vuorotteluvapaan sijaistajaksi on etsittävä joku, joka on tuohon aikaan työtön. Nuorisotyönjohtaja ehdottaa, että myönnetään nuorisotyönohjaaja Pepe Lindqvistille hänen anomaansa virkavapaata vuorotteluvapaata varten ajalle Päätösehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL. 24:3). Hakija, henkilöstösihteeri, toimistonhoitaja D:TAL: 85/011/ Reilusti Kristitty Strategiaan liittyvä suunnitteluseminaari Pidettiin oheisen ohjelman mukaisesti ja seminaariin osallistui 36 kutsuttua työntekijää ja luottamushenkilöä. Kokouksesta on laadittu erillinen muistio. Alkuhartaus Tapio Kestilä Timo Takala esitteli yhtymän uuden strategian, lähikirkkoajattelun ja alueet. Työskentely ryhmissä ja työskentelyjen yhteenveto Työskentelysaate ryhmille Iltasiunaus

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 7(10) 26 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjeen ja päätti johtokunnan kokouksen klo ja yhteinen suunnitteluseminaari päättyi klo

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 8(10) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälät Liitetään pöytäkirjaan MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 22, 23, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 24 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere Postiosoite: PL 226, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: evlsrk.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 9(10) VALITUSOSOITUS Liitetään pöytäkirjaan Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pykälät PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Hankinta asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Aika 26.10.2010 klo 15:00 17:15 Paikka Seurakuntien talo 4. krs, Diakonian kokoushuone Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) Aika: Tiistai 10.3.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola jäsen Harri Hernesmaa jäsen Kyllikki Honkanen jäsen Aimo Ilomäki

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

HEINÄVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA torstai 6.2.2014 klo 16.30-17.30 KOKOUSPAIKKA kirkonkylän seurakuntakoti, Vahvalahdentie 17, 79700 Heinävesi SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Helge Itkonen, pj x VARAJÄSENET Martti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot