Energiantuotannon näkymät Suomessa ja Euroopassa - strategia hiilineutraaliin sähköön ja lämpöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiantuotannon näkymät Suomessa ja Euroopassa - strategia hiilineutraaliin sähköön ja lämpöön"

Transkriptio

1 Energiantuotannon näkymät Suomessa ja Euroopassa - strategia hiilineutraaliin sähköön ja lämpöön Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pirkanmaan ilmastoseminaari Tampere 1

2 CO2-päästöt verrattuna vuosi 1990 Suunta on selvä ja muutos tarvitaan Kokonaispäästöt 80 %, sähkö % Ilmastotiekartta kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet: 20% vuoteen 2020 (25% nykyisin politiikkatoimin + energiatehokkuus) 40% vuoteen 2030 (54-68% vähennys sähkösektorille) 80% vuoteen

3 EU:n energiatiekartta 2050 Energiasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 85 % tarkoittaa: Energian kokonaiskäyttö vähenee 30 % % Sähkön osuus energian loppukäytöstä kasvaa tasolta 20 % tasolle % sähkön kokonaiskäyttö kasvaa noin 30 % Uusiutuvien osuus koko energian käytöstä nykytasolta (10%) tasolle % (tai jopa 75 %) sähköstä tasolle % (tai jopa 85%) 3

4 Kestävä energia Ympäristö (ilmasto, luonnonvarat, biodiversiteetti, päästöt,...) Saatavuus (toimitusvarmuus, turvallisuus, luotettavuus, saavutettavuus,...) Kestävyys Talous (kohtuullinen hinta, kilpailukyky, hyvinvoinnin luonti,...) 4

5 Historiallinen kehitys melko hidasta EU:n energiankäyttö 1990 ja

6 Sähköntuotanto energialähteittäin EU-27 Yhteensä 3210 TWh (2009) 19 % 26 % 3 % 28 % 24 % 6

7 Uusi asennettu kapasiteetti ja kapasiteetin poistuma EU:ssa vuonna 2012 FIGURE 1.3 NEW INSTALLED POWER CAPACITY AND DECOMMISSIONED POWER CAPACITY IN MW Lähde: EWEA ,000 9,000 16,750 11,895 10,535 4,000 3,065 Tuuli ja aurinko: MW MW Hiili: MW MW 0 1, , , ,204-6,000-5,495-5,441 PV Wind Gas Coal Biomass Hydro Waste Nuclear CSP Fuel oil New Decommissioned 7

8 TWh Vuonna 2020 EU:n sähköstä uusiutuvilla tuotetaan 35 % (EUROSTAT) 2008 (EUROSTAT) 2020 (NREAP) Hydro Biomass Wind Solar TOTAL RES-E TWh TWh Lähde: kansalliset uusiutuvan energian suunnitelmat 8

9 Komission esittämä 40 % päästövähennystavoite vuoteen 2030 Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukäytöstä olisi noin 25 % % sähköntuotannosta uusiutuvilla energialähteillä tuotettaisiin noin 45 % % lämmityksessä ja jäähdytyksessä 25 % % liikenteessä 12 % % Lähde: Komission 2030 paketin vaikutusarvio (2014) 9

10 Sähköntuotannon ominais CO 2 -päästöt eräissä EU-maissa v Tanska Kreikka Irlanti Alankomaat Iso-Britannia Saksa Italia EU-27 Portugali Luxenburg Belgia Suomi 2010 Espanja Itävalta Suomi 2012 Ranska Ruotsi g CO2/kWh Lähde: Eurelectric, Power Statistics 2010, tiedot arvioita 10

11 Uusiutuvan energian osuus ja tavoitteet EU:ssa vuoteen 2020 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Ranska Espanja Kreikka Saksa Italia Iso-Britannia Puola Alankomaat Tshekinmaa Belgia 2005 % Kasvu %-yks

12 Suomen metsähakkeen käyttö kahdeksankertaistunut luvulla Tavoite lisätä 19 TWh/a (n. 10 milj.m3/a) metsähakkeen käyttöä vuoden 2005 tasosta vuoteen Metsähakkeen käyttö, 1000 m Kannot Järeä runkopuu Pienpuu Hakkuutähteet Lähde: Energia- ja ilmastostrategian taustaraportti, TEM

13 Energiateollisuuden visio 2050: Täysin mahdollista Suomessa Hiilineutraali energiantuotanto Omavaraisuus paranee Energiatehokkuus lisääntyy Uusiutuvat ja kotimaiset energialähteet kasvavat Kansantalous vahvistuu; hyvinvointi ja bruttokansantuote kasvavat Ostovoima nousee sähkön ja kaukolämmön hintoja nopeammin Energiateollisuuden visio valmistui vuonna

14 Energiateollisuuden visio 2050 Monipuolinen energiapaletti jatkossakin 85 TWh TWh Sähkönhankinnan muutos Energiateollisuuden Visiossa vuoteen

15 ET:n hiilineutraali visio: Sähköntuotantokapasiteetti 2050 Tuotantokapasiteetti MW vuonna 2050 tarvitsemme uutta kapasiteeettia MW

16 Kokonaistyöllisyysvaikutus, htv/a Energiateollisuuden visio 2050 Suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset yhteensä Välilliset vaikutukset arvioitu Tilastokeskuksen panos-tuotostaulukon työpanoskertoimien perusteella Kertoimien kokonaistyöllisyysvaikutus koostuu kolmesta tekijästä: Välitön työpanos Välituotepanosten (toiminnan aikaansaamiseksi käytetyt tuotteet ja palvelut) työllisyysvaikutukset Kulutuksen kautta lisääntyvän tuotantotoiminnan työllisyysvaikutukset Käytetyt panos-tuotoskertoimet ovat vuodelta 2007 Eri arvioiden mukaan panos-tuotostaulukon kokonaistarkkuus pysyy luotettavana noin 5-10 vuotta Polttoaineiden tuotannon ja jakelun suorat työpaikat on vähennetty energiantuotannon välillisistä työllisyysvaikutuksista päällekkäisyyksien välttämiseksi Välilliset työllisyysvaikutukset karkeasti suorien työllisyysvaikutusten suuruiset Nykyisellä työn tuottavuudella energia-alan työllisyysvaikutus kasvaa yli 50 % Energia-alan työllisyys kasvaa hieman, mikäli huomioidaan työn tuottavuuden 1 %:n vuosikasvu Lähde: ÅF Consult Nykyhetki 2050, nykyisellä työn tuottavuudella Kaukolämmön jakelu, välillinen Kaukolämmön jakelu, suora Polttoaineiden tuotanto ja jakelu, välillinen Polttoaineiden tuotanto ja jakelu, suora Sähkön siirto ja jakelu, välillinen Sähkön siirto ja jakelu, suora Energian tuotanto, välillinen Energian tuotanto, suora Laitosrakentaminen, välillinen Laitosrakentaminen, suora 16

17 EU:n energiatavoitteet vuoteen 2020 Ilmastotavoite -20%/2020 (vuodesta 2005) Uusiutuva energia 20%/2020 loppuenergiasta Energiatehokkuus +20%/2020 (vuodesta 2005) Yhteiset sähkömarkkinat v EU:n päästökauppa Muut sektorit Kansalliset tukijärjestelmät EU:n valtiontukisäännöt Energiatehokkuusdirektiivi + muut keinot Normit, energiaverot... Markkinaregulaatio Lisäksi EU:n sääntelyä mm. päästörajat (IED), paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), jätteet ja kemikaalit (REACH), ydinturvallisuus ja -vastuut, vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD), YVA-direktiivi, kalakantojen hoito, bioenergian kestävyys... 17

18 Tuottaako nykyinen politiikka tuloksia Ilmasto KYLLÄ, MUTTA nykytavoite ei vuoden 2050 tavoitetason mukainen, luottamus päästökauppaan heikentynyt Toimitusvarmuus EI, huomattavia haasteita sähköjärjestelmän luotettavuudessa Kestävyys Talous EI, asiakashinnat nousseet, kilpailukyky heikentynyt, investoinnit perustuvat tukiin 18

19 Sähkön hinnan kehitys pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle snt/k Wh ( ) Sources: Eurostat (for EU, Finland and Germany): Total end-user price without VAT, customer consumption MWh/a EIA (USA). Total price for industrial customers Source for currency change European Central Bank 19

20 Tukkusähkömarkkinoiden hinnat laskeneet Hintaongelma johtuu muusta (= verot ja tuet) /MWh 80 Annual average wholesale electricity prices (real 2012) GE: y = -1,9031x + 58, SE: y = -0,2412x + 45, YTD GE FI SE FR US Linear (GE) Linear (SE) Wholesale energy prices in the US (including both electricity and capacity components) are close to the European prices. Clearly higher end-user electricity prices in Europe are explained by other factors than costs of generation, in particular, higher taxes which include RES support mechanisms Source: Fortum, US EIA, Eurostat, Bank of Finland 20

21 Euroopan sähköyhtiöiden talous romahtanut, miten rahoitetaan energiainvestoinnit? 21

22 Päästökaupan ohjaus on huvennut Source: Greenstream

23 Euroopan sähkömarkkinat hajautuvat: omia markkinasääntöjä, uusiutuvan tukijärjestelmiä, CO2 veroja... Esimerkkinä kansallisia markkinasäännöksiä 23

24 Euroopan talouskriisi Teollisuustuotanto ja energian kysyntä alas CO 2 -päästöt alas NYKYPOLITIIKAN ONGELMAT Runsaat ja riskittömät uusiutuvan sähkön tuet Paljon tuuli- ja aurinkosähkökapasiteettia Päästöoikeuksien ylitarjonta Sähkön tukkuhinnat laskevat Sähköntuotanto vaihtelee sääolojen mukaan -> hintavaihtelut Päästöoikeuksien hinnat alas CO 2 -hintaohjaavuus menetetään Voimalaitoksia suljetaan paljon ennenaikaisesti Ei kannusteita energiatehokkuuteen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon Toimitusvarmuusongelmia Kapasiteettimaksuja käyttöön eri maissa Hajautuneet, kansalliset sähkömarkkinat Eurooppalaisten sähkölasku kasvaa Fossiilipolttoaineet kilpailukykyisiä Tarvitaan lisää tukia TARVITAAN USA:n liuskekaasubuumi MUUTOSTA OHJAUKSEEN 24

25 S Ä H K Ö V E R K K O INVESTOINNIT, JOTKA TUKEVAT PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ, TOIMITUSVARMUUTTA JA ELINKEINOELÄMÄN KILPAILUKYKYÄ Päästömarkkina Energiatehokkuus ja vähäpäästöinen tuotanto Teknologian kehittäminen ja kaupallistaminen Uudet ratkaisut markkinoille Kilpailukyky, Sähkömarkkina Oikea hintasignaali A S I A K K A A T Päästöt, CO 2 Kestävyys Toimitusvarmuus, MW 25

26 Strategia kestävään energiajärjestelmään Energia- ja ilmastopolitiikka 2030 Ilmastokysymys pitää ratkaista Päästötavoite 2030 oltava linjassa tavoitteen kanssa Markkinoita hyödynnettävä kilpailukyvyn ja päästövähennysten toteuttamisessa Päällekkäisten ohjauskeinojen purku RES-tuet suunnataan tutkimukseen, kehitykseen ja kaupallistamiseen Päästökaupan vakauttaminen Tasapainoiset toimet päästökaupan piirissä ja muilla sektoreilla Jäsenmaat voivat valita tuotantomuodot ja huolehtia siten energian toimitusvarmuudesta ja kilpailukyvystä Jäsenmaat voivat ottaa omia uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteitaan Verkkoinvestointeja ja kysyntäjoustoja kehitettävä markkinoiden toiminnan parantamiseksi Saatavuus Ympäristö Talous 26

27 Kiitos! Lisätietoa: Jukka Leskelä Energiateollisuus ry p

Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas 10.9.2014

Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas 10.9.2014 Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas Sähkön markkinahintaodotukset selvästi alemmat kuin uuden sähköntuotannon kustannukset Lähde:

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet 9 energia Vuonna 2007 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1476 petajoulea eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensivät edellisvuotista lämpimämpi sää ja lauhdesähkön tuotannon korvautuminen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Biopolttoaineiden edistäminen energiateollisuuden näkökulmasta

Biopolttoaineiden edistäminen energiateollisuuden näkökulmasta Biopolttoaineiden edistäminen energiateollisuuden näkökulmasta Jukka Makkonen Energiateollisuus ry Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta -seminaari Oulu, 1 Energiateollisuus ry energia-alan elinkeino-

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A1 Energiamarkkinat Puheenjohtaja: Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Working Paper Suomen ilmastostrategian kokonaistaloudelliset kustannukset

Working Paper Suomen ilmastostrategian kokonaistaloudelliset kustannukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan aluekehitysrahasto SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA 1. ESIPUHE Savon Voima Oyj:n bioenergiaohjelman tavoitteena on tehdä Savon Voiman eri menestystekijöitä tukeva, Keski- ja

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Loppuraportti 52A07161-Ejpc-1 9.8.2006 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäenergian tuotannon, korjuun ja käytön kustannustehokkuus sekä tukijärjestelmien vaikuttavuus päästökaupan olosuhteissa 1 Kaikki

Lisätiedot