M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA"

Transkriptio

1 1 R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S B YLEISTIEDOT RAKENNUSKOHDE M A L M I N H A U T A U S M A A HUOLTORAKENNUS K57 JA VEDENPUMPPAUSASEMA Malmin kalmistotie Kaupunginosa/Tontti 38 Malmi / Rno Helsinki Alue kuuluu asemakaavoitettuun Malmin hautausmaa-alueeseen merkinnällä EH/hautausmaa eli alueelle saa sijoittaa hautausmaan toiminnan kannalta välttämättömiä rakennuksia. Rakennusalue sijaitsee hautausmaan pohjoisosassa, hautausmaan korttelissa 57. HUOLTORAKENNUS Huoltorakennukseen sijoitetaan kausityöntekijöiden sosiaalitilat ja tarvittavat tekniset tilat. ja yleisöwc-tilat. Rakennus on rakentamismääräyskokoelman C3 mukainen puolilämmin tila (sisälämpötila väh 10 C). Yleisöwc-tilat siivoustiloineen ovat ympärivuotisessa käytössä. Rakennuksen perustukset ovat paikallavalurakenteiset ja alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta. Perustusrakenteena kantavat sokkelipalkit, peruspilarit ja anturaperustukset nykyisten perustojen mallin mukaan noin 1,5 m syvyydessä. Rakennus on puurunkoinen, julkisivut ovat liimapuupaneelia, katto on puuristikkorakenteinen ja vesikatteena saumattu peltikate Kerrosala 216 krsm², josta wc-tilat ovat 34 krsm². Tilavuus 915 m³. VARASTORAKENNUS Varastorakennus on kylmä. Siihen sijoitetaan tarvittavat työvälineet, -tarvikkeet ja koneet. Rakennuksen perustukset ovat paikallavalurakenteiset ja alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta. Perustusrakenteena kantavat sokkelipalkit, peruspilarit ja anturaperustukset nykyisten perustojen mallin mukaan noin 1,5 m syvyydessä. Rakennus on puurunkoinen, julkisivut ovat liimapuupaneelia, katto on puuristikkorakenteinen ja vesikatteena saumattu peltikate Kerrosala 123 krsm². Tilavuus 435 m³. Rakennusten paloluokka P3 Kaupunkikuva Rakennukset sijoitetaan vanhojen rakennusten paikalle, kuitenkin eri sijoituksella. Tärkeät ja näkyvät pensasistutukset pyritään säilyttämään ja osittain uusimaan ja laajentamaan. Takana sijaitsevien hautapaikkojen rivistöstä siirrytään kauemmaksi n 3 m päähän ja väliin tulee laajempi pensasistutus. Purkutyöt Rakennuspaikalta puretaan vanhat puurakennukset: Sosiaalitilat ja varastotilat, jotka on rakennettu Niiden yhteinen kerrosala on n 275 krsm². Vanhat perustusrakenteet puretaan metrin syvyyteen maanpinnasta. Varaston kohdalla on pilarianturat peruspilareilla 3 metrin välein ja oviseinällä ovien pielijaolla. Sosiaalitilan vanha perustusrakenne on sokkelia kiertävä betoniperusmuuri noin 1,5 metrin syvyyteen. Piha-alueen vanhat saostuskaivot puretaan. Myöhempiin tarkemittauksiin perustuen selvitetään osittaista vanhojen perustusten hyödyntämistä.

2 2 VEDENPUMPPAUSASEMA Tattariharjuntie Helsinki Kaupunginosa/Kortteli/Tontti 38 Malmi Rakennus on rakennettu hautausmaan rautatien viereen n1938 vrt vesitornin rakentaminen. Vedenpumppausasema on jäänyt ympäristön rakentamisen vuoksi syvänteeseen tontille Tattariharjuntien viereen. Aseman vanhat puurakenteiset seinät ja katto puretaan ja rakennetaan uudestaan, ilman eteistä. Myös vanhat tulisijarakenteet ja uuni puretaan. Sisällä oleva vedenpumppaus-järjestelmä sähkökeskuksineen säilytetään. Ulkoseinät tehdään eristeharkoista. Seiniä korotetaan siten, että ympäröivää maanpintaa voidaan nostaa siten, että kallistus saadaan rakennuksesta poispäin. Ulkoverhous pural-pinnoitettua sileää peltiä. Vesikatteena saumattu peltikate. Kerrosala n 14 krsm²

3 3 Tilaaja/rakennuttaja Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22, Helsinki p. (09)23400 f. (09) Tilaajan edustaja, rakennuttaminen ja projektin johto Hankekehitysinsinööri Marko Hakkarainen p. (09) Käyttäjä Hautaustoimen päällikkö Risto Lehto p. (09) Malmin hautausmaa Malmin kalmistotie, Helsinki p. (09) f. (09) ylipuutarhuri Juha Ollila p. (09) aluepuutarhuri Irja Lohilahti p. (09) Ylläpito työpäällikkö Hannele Siitonen p. (09) Suunnittelijat arkkitehtisuunnittelu arkkitehtitoimisto Matti Rotko ja Pekka Hytönen Hiihtomäentie 39, Helsinki p. (09) f. (09) Pekka Hytönen p rakennesuunnittelu Ideastructura Oy Kutomotie 16 C, Helsinki Pentti Aho p lvi-suunnittelu Insinööritoimisto Äyräväinen Oy p. (09) f. (09) Malminkaari 23 A, Helsinki Pasi Heiskanen p , sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy Kuokkamaantie 4 B, Tampere p. (03) f. (03) Veikko Linnainmaa p

4 4 D D0 ALUERAKENTEET Olevat rakennukset ja rakenteet Huoltorakennukset K57 Vanhat puurakennukset ja rakenteet puretaan. Sosiaalitilat ja varastotilat, jotka on rakennettu Niiden yhteinen kerrosala on n 275 krsm². Vanhat perustusrakenteet puretaan metrin syvyyteen maanpinnasta. Varaston kohdalla on pilarianturat peruspilareilla 3 metrin välein ja oviseinällä ovien pielijaolla. Sosiaalitilan vanha perustusrakenne on sokkelia kiertävä betoniperusmuuri noin 1,5 metrin syvyyteen. Pihaalueen vanhat saostuskaivot puretaan. Myöhempiin tarkemittauksiin perustuen selvitetään osittaista vanhojen perustusten hyödyntämistä Pumppausasema Aseman seinät ja katto sekä vanhat tulisijarakenteet ja uuni puretaan. Sisällä oleva vedenpumppaus-järjestelmä sähkökeskuksineen säilytetään, tuetaan ja suojataan rakennustyön ajaksi. Rakennustyö on tehtävä vedenpitävän sääsuojan sisällä Purkutyöt tehdään purkusuunnitelman mukaan. Purkujätteet lajitellaan sekä kuljetetaan pois viranomaisten ohjeiden mukaan. Haitta-aineet erillisen raportin mukaan. D1 D2 D3 D4 D5 Olevat aluerakenteet Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla käsiteltäviksi merkityillä alueilla. Puut kantoineen mm kuuset uuden jalkakäytävän kohdalta. betonilaatoitukset, asfaltti jne poistetaan. Vanhat istutukset säilytetään suunnitelman mukaan ja ne suojataan rakennustyön ajaksi. Kivilaatoitukset siirretään käyttäjän osoittamaan paikkaan hautausmaalla. Alueen maakaivannot Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen, rakennepiirustusten, sekä putki- ja sähkösuunnitelmiin liittyvien asemapiirrosten mukaan. Rakennusalueen uudet korkeudet ja rakennekerrokset esitetään suunnitelmassa ja rakennetyypeissä. Kaivumassat pyritään käyttämään alueen täytöissä eikä viedä pois hautausmaalta. Ne voidaan välivarastoida hautausmaalla osoitetussa paikassa. Vedenpumppausasema kts. kohta E2 Alueen kalliokaivannot Ei ole Alueen täyttö- ja pohjarakenteet Istutettavilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla. Päällystettävät alueet täytetään suunnitelmien mukaan. Täytön on oltava routimatonta ainesta. Tiivistys RIL132 taulukon 6 vaatimusten mukaan. Vedenpumppausasema kts. kohta E4 Putki- ja johtorakenteet alueella Olemassa olevat, purettavat ja säilytettävät putkirakenteet ja kaivot ilmenevät LVsuunnitelmista. Olemassa olevat, purettavat ja säilytettävät kaapelit ilmenevät sähkösuunnitelmista. Vesijohto ja paineviemäröinti rakennetaan LVI-asemapiirroksen mukaan kappeleille johtavan tien viereen n 500m pituudelta. Sadevesiviemäröinti tehdään suunnitelmien mukaan, liitos vanhaan sadevesiviemäriin. Kaivannot täytetään ja tiivistetään kerroksittain murskesoralla mm. Uusien kaivojen täytöt tehdään murskesoralla. Täyttöön käytetään pihantasauksen ja rakennuskaivantojen massoja. Mahdolliset routarajan yläpuolelle jäävät putkilinjat routasuojataan. Uudet kaapelikaivannot tehdään sähkösuunnitelmien mukaan. Kaapeliojien kaivusyvyys vähintään 800 mm ja peittosyvyys 700 mm. Puistoalueelle valaisimet

5 D6 D7. D8 A R K K I T E H T I T O I M I S T O M A T T I R O T K O J A P E K K A H Y T Ö N E N Kasvillisuus ja kasvualustat Töihin kuuluu huoltorakennusten pihantasaus ja vedenpumppausaseman ympäristön tasaus suunnitelman mukaan. Nurmikot -300mm, pensaat -500mm valmiista pinnasta. Viherrakentamistyöt tehdään käyttäjän toimesta. Pintarakenteet Uusi jalkakäytävä tehdään putkikaivannon kohdalle sorapintaisena n 230 m pituisena Piha-alueet tehdään pääosin asfalttipintaisena. Asfaltoidun pihan alueelle sadevesiviemäröinti. Rakennusten ympärille kivimurske. Aluevarusteet Aidat ja jäteaitaus kootaan teräsverkkoelementeistä, terästolpat järjestelmän mukaan, kevytsorapilariharkkoperustus. Portti tehdään käsikäyttöisenä liukuporttina teräsverkkoelementistä. 5 Polkupyörätelineet 12 pp E E1 E2 E3 E4 E5 E6 POHJARAKENTEET Olevat pohjarakenteet Vedenpumppausasema Uudet rakenteet tehdään vanhan kaivon ja alapohjan päälle. Rakennusten maakaivannot Huolto- ja varastorakennus Kaivannot tehdään rakennepiirustusten mukaan. Maanvaraiset anturaperustukset tehdään häiriintymättömän perusmaan varaan ja vanhojen perustusten purkualueella tiivistetyn sorapatjan varaan pohjarakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Vedenpumppausasema Vieruskaivannot tehdään n 0.5 metrin syvyyteen nykyisestä maanpinnasta Rakennuksen kalliokaivannot Ei ole Rakennuksen täytöt Huolto- ja varastorakennus Vierustäytöt tehdään rakennetyypin mukaan kerroksittain tiivistettävällä routimattomalla maa-aineksella. Täyttöön voi käyttää pihan pinnantasauksen ja rakennuskaivantojen sorastuksia. Tiivistys RIL taulukon 6 mukaan. Alustäytön pintakerros soraa, paksuus vähintään 100 mm. Vedenpumppausasema Vierustäytöt tehdään suunnitelman mukaiseen korkeuteen n 1 metri nykyistä maanpintaa korkeammalle siten, että kallistus saadaan rakennuksesta poispäin. Täyttö tehdään suunnitelman mukaiseen laajuuteen. Putkirakenteet ja johdot rakennuskaivannossa Huoltorakennuksen ja varastorakennuksen syöksytorvien kohdille rännikaivot ja sadevesiviemäröinti. Molempiin rakennuksiin tehdään salaojat kaivoineen. Pohjarakenteet Ei ole

6 6 F1 F11 F12 F13 PERUSTUKSET Anturat Huolto- ja varastorakennuksen anturat ovat rakennesuunnitelmien mukaisia perusmaan varaan valettavia teräsbetonianturoita paikallavalurakenteena sorapatjalla. Perustamistaso arviolta n 1 metri maanpinnasta. Perustukset routasuojataan. Perustusrakenteena kantavat sokkelipalkit, peruspilarit ja anturaperustukset nykyisten perustojen mallin mukaan noin 1,5 m syvyydessä. Myöhempiin tarkemittauksiin perustuen selvitetään osittaista vanhojen perustusten hyödyntämistä. Perusmuurit, peruspilarit ja palkit Uudet perusmuurit / sokkelit ovat teräsbetonista paikalla valettuina, sileävalupinta Vedenpumppausaseman vanhan betonilaatan / kaivon halkeamat ym vauriot korjataan n 0.5 metrin syvyydelle nykyisestä maanpinnasta. Alapohjat Huolto- ja varastorakennuksen teräsbetonialapohja tehdään maanvaraisena laattana rakennetyyppien mukaan. Vedenpumppausaseman vanhaan betonilaattaan tehdään uusi rs-teräshuoltoluukku kaivoon ja vanhan luukun kohta suljetaan teräsbetonivalulla. F2 F23 F24 F25 F26 F27 RAKENNUSRUNKO Portaat Vedenpumppausasema Oven sisäpuolelle uudet kuumasinkityt teräsportaat. Kantavat väliseinät Kantavia väliseiniä ei tehdä. Pilarit Ulkoseinien aukkojen pielissä seinän runkotilassa toisiinsa kiinnitettynä kaksi 150x50 mm:n puusoiroa. Palkit Ulkoseinien puupalkit pitkillä sivuilla kattoristikoiden alla suunnitelmien mukaan saha/kertopuuta korkeus 200 mm Laatat kts kohta F13

7 7 F3 F31 F32 F33 F34 JULKISIVU Ulkoseinät Arkkitehtipiirustusten ja rakennetyyppien mukaan. Ulkoseinät tehdään puurunkoisina, runkotolpat 48x148mm k600. Pitkät sivut toimivat yläpohjaa kantavana seinärakenteena. Julkisivu liimapuuvaakapaneeli 42x312mm ulkoseinät lämpöeristetty, sisäpinta yleensä kipsilevy /GEK/ märkätilat/ Aquapanel Indoor maalaus/laatoitus. Huoltorakennuksen päätyseinien rungon sisäpintaan 15 mm:n vanerilevytys (rungon jäykistys) Varastorakennus sisäpinta vaakalaudoitus käsittelemätön. Vedenpumppausasema Ulkoseinät muurataan 240mm eristeharkoista. Ulkoverhous puralpinnoitettua sileää peltiä vaakasaumoin. Ikkunat Ikkunat ovat MSE/A- tyyppisiä maalattuja puuikkunoita, ulkopinta maalattua alumiinia. korkeat ikkunat ovat MEK/A- tyyppisiä kiinteitä maalattuja puuikkunoita, ulkopinta maalattua alumiinia. Varastorakennus Ikkunat ovat 1-lasisia kiinteitä maalattuja puuikkunoita, ulkopinta maalattua alumiinia. Ulko-ovet Lukot Abloy Sento, Teräsrakenteinen lämpöeristetty lasiovi, kulunvalvonta Wc-tilat: Teräsrakenteinen lämpöeristetty ovi, kulunvalvonta Tekniset tilat: Teräsrakenteiset lämpöeristetyt ovet. Varastorakennus Teräsrakenteiset liukuovet, Abloy riippulukot Sento Vedenpumppausasema Teräsrakenteinen lämpöeristetty ovi Julkisivun täydennysosat Terassi lämpökäsiteltyä lankkua rakennetyypin mukaan. Katokset kts kohta F42

8 8 F4 F41 YLÄPOHJARAKENTEET Yläpohja Rakennetyyppien mukaan Yläpohja lämpöeristetty. Alapinnassa yleensä kipsilevy GN. NR-puuristikkorakenne, k1200, Ristikot maalaus näkyviltä osin. Varastorakennus. Yläpohja NR-puuristikkorakenne, k1200 Vedenpumppausasema Yläpohja lämpöeristetty, puupalkit k400. Ylä- ja alapinnassa Luja A levy. Kaikkien yläpohjien päällä laudoitus, jolle tehdään konesaumattu 0.6 mm peltikate Pelti kuumasinkitty ja pural-pinnoitettu. F42 F43 Räystäät Räystäät arkkitehtisuunnitelmien mukaan, umpiponttilaudoitus. ja varastorakennus Terassin katto ja varaston oviseinän katto Puupalkit ulokkeena kattoristikoista 2 kpl 50x200/150 sahatavarapalkkia k1200, umpiponttilaudoitus. Yläpohjavarusteet Räystäskourut, syöksytorvet, tikkaat ja kattosillat

9 9 F5 F51 F52 F53 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT Sisäovet Ovet ovat maalattuja huullettuja puulaakaovia ja puulasiovia, joiden puukarmit maalattuja. Lukot Abloy Sento. Pesuhuoneiden suihkuovet turvalasia. Kevyet väliseinät Rakennetyypit Eristetyt kertopuurunkoiset kipsilevyseinät, yleensä kipsilevyt GEK, yleisöwc- ja siivoustilan ympärysseinä 2 levyä molemmin puolin, wc- ja siivoustilat Aquapanel Indoor. Pesu- ja yleisöwc-tiloissa 85mm kahiharkkoseinät. alakattoon saakka, yläpuolella kipsilevyseinät. Varastorakennuksen seinät puurunkoisia laudoitus molemminpuolin, betonisokkeli. Alakatot Rakennetyyppi Alakatot puurunko, eristys, alapinnassa yleensä maalattu kipsilevy GN, märkätilat Aquapanel Indoor, huoltoluukut/gyproc, yläpinnassa vanerilevy. F6 F61 F62 F63 F64 SISÄPINNAT Seinäpinnat Yleensä maalaus pesu-, wc- ja siivoustilat keraamiset laatat Iv-laitetila metallipintaiset (50 mm) villalevyt Varastorakennus Vaakalaudoitus, ei maalata Vedenpumppausasema Tasoitettu ja maalattu harkkopinta Kattopinnat Yleensä maalaus Taukotila (puuristikot näkyvissä) väleissä akustiset levyt MasterSQ/40mm Iv-laitetilat metallipintaiset (50 mm) villalevyt Varastorakennus Puuristikot ja laudoitus, ei maalata. Lattiapinnat Rakennetyypit Kauttaaltaan pintabetonilaatta, jossa lämmityskaapelit Eteinen, taukotila, pukuhuoneet, (Lifeline CS Enomer) Yleisöwc-tilat, pesu-, wc-, kuivaus- ja siivoustilat keraamiset laatat Tekninen tila epoksipinnoite, sähkötilat muovimatto Varastorakennus Betonilaatta, pintaan MasterTop 100 Maalaus Kaikki pinnat maalataan, jollei muuta mainittu. Kts kohta 35

10 10 F7 F71 F72 F73 F74 RAKENNUSVARUSTEET Kalusteet Kalusteet piirustusten mukaan. Eteinen: naulakot, kenkätelineet ja säilytyskaapit Taukotilan keittiökalusteet laitteineen: jk 2kpl, mikrouunit 4 kpl Siivous: metallihyllyt Varastot: metallihyllyt Varusteet Pesu-, wc- ja siivoustilojen varusteet. Ikkunat: sälekaihtimet Kuivaushuoneet: muovipintaiset teräsvaijerit Varastot: seinäkoukut työkaluille Laitteet Kts kohta 71 Tilaryhmäkalusteet Pukuhuoneiden kaapit ja penkit Irtokalusteet: Taukotila: pöydät ja tuolit Työhuone: pöytä, tuolit ja kaapit lisäksi ilmoitustaulu ja tussitaulu ulkopöydät ja -penkit F8 SIIRTOLAITTEET ei ole Pekka Hytönen arkkitehti ARKKITEHTITOIMISTO MATTI ROTKO JA PEKKA HYTÖNEN

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi Kiantama 2015 751 laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx VILLE RAKENTAJA RAKENNUSSELOSTUS Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx NAVETTARAKENNUSHANKE HANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohteen tyyppi 1.2 Sijainti 2 Rakennuttaja

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO Honkalan koulu Muhos 1 Sisällys: ESIPUHE... 2 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Rakennustekniikka... 3 1.3 Asiakirjatilanne... 3

Lisätiedot

ASUNTO OY LAUTTASAAREN METALLI, HELSINKI Rakennustapaseloste, 22.8.2013

ASUNTO OY LAUTTASAAREN METALLI, HELSINKI Rakennustapaseloste, 22.8.2013 ASUNTO OY LAUTTASAAREN METALLI, HELSINKI Rakennustapaseloste, 22.8.2013 Rakennustapaselosteessa on esitetty yhtiön ja rakennuksen tiedot sekä materiaalit. Asuntojen sisustuskonseptit: Helsinki, Milano

Lisätiedot

ÖVRE NYBACKA, MAATILARAKENNUKSET Päärakennus, Renkitupa, Luhtiaitta ja Navetta

ÖVRE NYBACKA, MAATILARAKENNUKSET Päärakennus, Renkitupa, Luhtiaitta ja Navetta 29.10.2010 PÄÄRAKENNUS RENKITUPA LUHTIAITTA NAVETTA ASB-YHTIÖT ASB -Consult Oy Ab, Helsinki Unto Kovanen (GSM 040 848 4354) Rakennusarkkitehti, kuntotutkija RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO ÖVRE NYBACKA, MAATILARAKENNUKSET

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot