IHME-nykytaidefestivaali. IHME-teos 2011 OPETUSAINEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHME-nykytaidefestivaali. IHME-teos 2011 OPETUSAINEISTO"

Transkriptio

1 IHME-nykytaidefestivaali IHME-teos 2011 OPETUSAINEISTO SUPERFLEX Eläköön Nykyaika (Stora Enson talo, Helsinki) Kauppatori, Helsinki 23.3 klo klo Kaija Kaitavuori Superflexin IHME-teoksen opetusmateriaali koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta. Aluksi on esitelty Superflex-ryhmän toimintaa ja siihen liittyvää taidekäsitystä. Sitten siirrytään Kauppatorille, jossa IHME-teos sijaitsee, ja tarkastellaan kaupunkia, arkkitehtuuria ja kulttuuriympäristöä. Kolmannessa osassa pohditaan aikaa ja muutosta sekä reaalimaailmassa että taiteessa. Jokaisessa osiossa on johdantoteksti ja sen jälkeen tehtäviä pohdittavaksi ja keskusteltavaksi sekä linkkejä tai ehdotuksia lisälukemiseksi. Osista voi koota omaan käyttöön ja ohjelmaan sopivan kokonaisuuden; tehtäviä voi soveltaa eri ikäryhmille sopiviksi. Keskustelunaiheita voi hyödyntää myös esimerkiksi esseen aiheina. 1. TAIDE Superflex-ryhmällä on totutusta poikkeava taidekäsitys. Superflex kutsuu taidettaan usein työkaluiksi tai välineiksi. On selvää, että tämä on jotain muuta kuin modernismin taidetta taiteen vuoksi -ajattelu, jossa taide oli vain katsomista varten ja irrallaan muusta maailmasta. Sen puhtaimpien ihanteiden mukaan taiteellisella ilmaisulla ei saanut olla mitään yhteyttä mihinkään muuhun toiminnan alueeseen, vaan taiteen oli toimittava itsenäisenä, omassa maailmassaan, eikä sen tehtävä missään nimessä ollut esimerkiksi kertoa tarinoita tai varsinkaan olla väline yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Superflexin taiteessa on kyse jostain aivan muusta: sen projektit toimivat pikemminkin eräänlaisina interventioina sosiaalisiin rakenteisiin ja tilanteisiin, toisin sanoen ne puuttuvat johonkin konkreettiseen asiaan ja muuttavat sitä. Ne myös kanavoivat keskustelua yhteiskunnallisista asioista. Superflexin taideprojekteja

2 voikin olla helpompi jäsentää ennemminkin kulttuurisen aktivismin tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen kuin taiteen käsittein. Esimerkiksi biojätteistä kotitalouksille kaasua tuottava Supergas on projekti, jonka voi hyvin ymmärtää kehitysyhteistyön toimintakehyksessä: se mahdollistaa ekologisen, edullisen ja suurista yhtiöistä ja verkostoista riippumattoman energiantuotannon niukoissa olosuhteissa eläville ihmisille. Taidemaailmassa yhden perheen kaasuvoimalan kehittely, tuotanto ja levitys voi sitä vastoin äkkiseltään tuntua oudolta. Toimivan systeemin luomiseen on tarvittu paljon insinööritietoa ja - taitoa ja sen tuotantoa varten Superflex on perustanut oman yhtiön. Superflex toimii monilla elämän alueilla, esimerkiksi teknologian ja talouselämän kentillä, mutta esittelee toimintaansa taiteen foorumeilla. Ryhmän kolme jäsentä ovat taidekoulun käyneitä taiteilijoita ja sijoittavat toimintansa siten taidemaailmaan. Taide toimii paikkana, joka mahdollistaa erilaisten, totutusta poikkeavien ratkaisujen kokeilun. Taidekonteksti pitäisikin ehkä nähdä pikemminkin tietynlaisen ajattelutavan viljelynä kuin joihinkin ennalta päätettyihin tekniikoihin tai perinteisiin taidemuotoihin sitoutuneena toimintana. Taide on esineiden sijaan erilaisten prosessien katalysaattori ja asioiden mahdollistaja; se on ympäristö nähdä ja ajatella maailmaa uusilla tavoilla ja saattaa näitä ajatuksia laajempaan keskusteluun. Informaatioteknologia ja internet ovat myös yksi Superflexin paljon käyttämä toimintaympäristö. Superchannel, interaktiivinen TV internetissä, on työkalu, jonka Superflex tarjoaa erilaisille ryhmille ja yhteisöille tuoda esiin ajatuksiaan ja synnyttää keskustelua haluamistaan asioista. Karlskrona2 oli puolestaan projekti, jossa ruotsalaisen kaupungin asukkaat voivat rakentaa kaupungille vaihtoehtoisia malleja ja ratkaisuja virtuaali-karlskronassa. Hanke herätti kysymyksissä siitä, keiden äänen pitäisi kaupungin asioista päätettäessä kuulua ja millä tavalla, sekä miten teknologia voi tarjota siihen keinoja. Free shop vuorostaan kääntää päälaelleen kaupankäynnin periaatteet. Sen sijaan että kaupassa asioiva asiakas maksaisi ostoksistaan hän saakin kassalla käteensä nollakuitin ja tavarat ilmaiseksi. Free Shop on toteutunut monessa maassa, Suomessa mm. syksyllä 2010 Kauppatorilla ja tammikuussa 2011 juustokaupassa Hakaniemen hallissa. Free Shop on osa Superflexin soveltamaa vaihtoehto- tai vastatalousstrategiaa. Siinä talouden toimintaperiaatteet ikään kuin kaapataan ja käännetään toimimaan toiseen suuntaan. Asiakkaan ällistys kertoo siitä, miten käsittämätöntä kapitalismin murtuminen arjessa on. Äärimmillään reaktiot ovat

3 olleet riemastuksen ohella myös raivostumista, kun ihmiset ovat kokeneet että heitä huijataan. Muita projekteja, joissa Superflex sotkee totunnaisia talouden periaatteita ja käytäntöjä on mm. Supershow, jossa näyttelyssä kävijälle maksettiin sisään tullessa sen sijaan että tämä olisi joutunut ostamaan pääsylipun, tai Supercopy, sarja tuotteita jotka kopioivat olemassa olevia tuotemerkkejä uuteen käyttöön. Tällainen on mm. Quaraná Power, jonka puitteissa Superflex liittoutui brasilialaisten quaranámarjojen kasvattajien kanssa ja loi uuden tuotemerkin marjoista valmistetulle virvoitusjuomalle. Uusi tuote asettui kilpailemaan markkinoita hallitsevan yhtiökartellin vastaavien tuotteiden kanssa, joiden vuoksi marjoista saatava hinta oli laskenut dramaattisesti samalla kun yhtiöiden juomasta saama hinta oli noussut. Nämä projektit toimivat samaan aikaan sekä konkreettisesti ne vaikuttavat asioihin että symbolisella tasolla ne saavat pohtimaan kuvien, merkkien ja tekojen merkityksiä. TEHTÄVÄÄ JA TUTKITTAVAA Lue esittely Superflex-ryhmästä Ryhmän omat kotisivut osiosta tools löytyy kuvaukset yllä mainituista projekteista. Pohtikaa, ketkä ovat yllä kuvattujen Superflexin projektien yleisöä. Onko yleisö eri asia kuin osallistujat ja onko niillä eri tehtävä? Entä miten taiteilijan rooli muuttuu tällaisissa projekteissa suhteessa perinteiseen taiteeseen? Miettikää myös miten tällaisia yhteiskunnallisia ja ihmisiä osallistavia taideprojekteja tulisi arvioida: Miten onnistumisen kriteerit vaihtelevat (vai vaihtelevatko), jos projekteja tarkastellaan taiteena tai aktivismina? Miettikää erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen kanavia. Mitä välineitä sinulla on saada äänesi kuuluviin yhteisissä asioissa, mitä voit tehdä jos haluat protestoida tai vaikuttaa muiden mielipiteisiin? Voiko asioita muuttaa paremmin ulkopuolelta hyökkäämällä vai sisältä käsin käyttämällä järjestelmien toimintaperiaatteita omiin tarkoituksiin? Miettikää konkreettisia esimerkkejä omasta elinympäristöstä. Missä asioissa ja miten taide voisi olla väline herättää keskustelua ja vaikuttaa? Keskustelkaa pyyteettömän tai voittoa tavoittelemattoman toiminnan mahdollisuuksista. Kapitalismi perustuu siihen, että sijoitus tuottaa voittoa voiko sen ulkopuolelle päästä? Ohjaako sama periaate myös ihmissuhteita? Onko lahja

4 pyyteetön ele? Onko ilmaisia lounaita olemassa? Miten näet ympäristöaktivismin, jossa toimija vaarantaa oman vapautensa tai uhraa varojaan luonnon ja eläinten hyväksi? Entä liikeyritykset, voivatko niiden sosiaalisesti perustellut teot (esimerkiksi lahjoitukset luonnonsuojeluun tai kehitysyhteistyöhankkeisiin) perustua puhtaaseen hyväntekeväisyyteen? Tutkikaa internetissä ja kirjastossa myös muita taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä, joiden taide osallistuu erilaisiin keskusteluihin yhteiskunnassa ja tarjoaa ihmisille tilaisuuksia tehdä asioita. Aloittakaa vaikka tutustumalla Joseph Beuysin taidekäsitykseen. Mitä hän ajattelee taiteesta, taiteilijan tehtävästä, taiteen tekemisestä ja ihmisistä? Muita esimerkkejä voivat olla Guerilla Girls, Santiago Sierra, Stephen Willats, Thomas Hirschhorn, Rirkrit Tiravanija (aineistoa löytyy lähinnä englanniksi). 2. KAUPUNKI Kaupunkirakenne koostuu monista ajallisista kerroksista: sekä kaupungin pohjakaavasta että rakennuskannasta voi lukea historian vaiheita ja muutoksia. Kaupunkirakenteen muotoutumiseen vaikuttavat hallinnolliset päätökset, teollisuuden ja liikenteen kehitys, muuttoliikkeet ja elinkeinoelämän muutokset. Myös tekniikat ja materiaalit kehittyvät ja mahdollistavat erilaista rakentamista. Eriikäiset talot kertovat lisäksi oman aikansa ihanteista ja tyyleistä. Vaihtuvat arvostukset ovat puolestaan vaikuttaneet siihen, mikä on säilynyt ja mikä purettu uuden tieltä pois. Kaupungin rakennuskannassa ja pohjakaavassa elää siten eri aikakausia ja eri sukupolvien maailmoja rinnakkain. Kauppatorin alue on vanhinta Helsinkiä, se on osa 1812 perustettua suuriruhtinaskunnan pääkaupunkia ja sen varhaisinta asemakaavaa. Toria ympäröi monia julkisia rakennuksia: tärkeitä valtiollisia ja kunnallisia hallintorakennuksia ja instituutioita. Torin pohjoislaidan talot olivat tosin alunperin kauppiaiden yksityistaloja, mutta ne on muutettu sittemmin julkiseen käyttöön. Torin tuntumassa on myös kahden henkisen instituution keskeiset maamerkit, luterilainen ja ortodoksinen katedraali. Kauppatori on julkista tilaa; alue ei ole ihmisten asuinympäristöä. Virallisten rakennusten keskellä torilla käydään kuitenkin kauppaa ihmisten jokapäiväisen elämän perusasioista, elintarvikkeista. Katajanokan puolella oleva Enson talona tai marmoripalatsina tunnettu Stora Enso Oyj:n pääkonttori on poikkeus: sen omistaa yritys, ja yksityisen yrityksen, aikoinaan

5 Enso-Gutzeitin, rakennukseksi se on alun alkaen myös suunniteltu. Alvar Aallon piirtämä rakennus on myös alueen uusimpia tulokkaita, 1950-luvun lopun modernin arkkitehtuurin edustaja lähinnä 1800-luvun arvovanhusten rinnalla. Superflex on ottanut juuri tämän rakennuksen teoksensa aiheeksi. Stora Enso Oyj:n pääkonttori Stora Enso Enso-Gutzeitin pääkonttori (rakennettu ) on yksi kiistellyimpiä Alvar Aallon suunnittelemista rakennuksista. Sen paikalta purettiin vanhempi asuinrakennus, jonka oli piirtänyt Theodor Höijer, mm. Ateneumin taidemuseon arkkitehti. Aallon uusi talo on matalampi kuin edellinen. Siinä on viisi kerrosta, ylin kattokerros on

6 sisään vedetty. Rakennusmassa on kuutiomainen, ja julkisivu koostuu neliön muotoisista ikkunaelementeistä. Materiaali on valkoista marmoria. Toimistorakennuksen pääsisäänkäynti on lännen puolella, torilta katsoen vasemmalla, mutta se ei erityisemmin korostu rakennusmassasta. Rakennukseen suunniteltiin alusta lähtien lisäosaa (alta oli tarkoitus purkaa viereinen Suomen Rahapajan rakennus), mutta sitä ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Aalto suunnitteli Enso-Gutzeitille myös lukuisia teollisuus- ja asuinrakennuksia. Kaupunki muuttuu, uusia rakennuksia nousee vanhojen rinnalle ja tilalle. Näitä kaupungin eri aikakerrostumia suojellaan tarkoituksellisesti, eikä pelkästään vanhinta rakennuskantaa vaan myös uusia merkittäviä rakennuksia ja ympäristöjä. Kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyttämistä kutsutaan rakennussuojeluksi, ja se voi ulottua laajemman kaupunkikuvan vaalimisesta tärkeiden yksityiskohtien suojeluun saakka. Rakennussuojelua toteutetaan kaavoituksella ja lainsäädännöllä. Suojelukaavaksi kutsutaan asemakaavaa, jolla tähdätään kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti tai maisemakulttuurin kannalta arvokkaiden alueiden ja rakennusten säilyttämiseen. Lainsäädännön puitteissa rakentamista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla. Rakennuksia voidaan suojella myös rakennussuojelulain nojalla. Näiden välineiden lisäksi on erityinen asetus, jolla on suojeltu joukko valtion omistamia rakennuksia. Rakennusperinnön vaaliminen on toki muutakin kuin säädöksiä ja paperityötä : se on rakennusten jatkuvaa hoitamista sekä rakennusperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Superflexin IHME-teos näyttää yhden vision siitä, mitä tapahtuu, jos suojelu pettää. Samalla teos sijoittuu torialueelle ja rinnastuu siten myös torin muihin julkisiin taideteoksiin. Keskellä toria seisoo vuoden 1833 keisarivierailun muistoksi pystytetty obeliski kaksoiskotkineen. Torin toisessa päädyssä sijaitsee Ville Vallgrenin suunnittelema Havis Amanda -suihkulähdeveistos. Nämä pysyvät monumentit ovat muotokieleltään kovin erilaisia kuin Superflexin elokuva ja sitä varten rakennettu esitysalusta. Teos muistuttaakin ehkä enemmän kaupunkitilan väliaikaisia rakenteita, joita pystytetään etenkin mainostarkoituksiin. Tällä kertaa kuvalla ei kuitenkaan myydä mitään, vaan se keskustelee välittömän sijaintiympäristönsä kanssa. Niin kuin paikkasidonnaisella (site-specific) nykytaiteella yleensä teoksella on konkreettinen suhde paikkaan, jossa se sijaitsee. Myös Helsingin ensimmäinen Free Shop (ks. yllä) sijoittui samaan paikaan, Kauppatorille. Se soluttautui fyysisten rakenteiden sijaan sosiaalisiin rakenteisiin.

7 TEHTÄVÄÄ JA TUTKITTAVAA Tutustu rakennusperintörekisteriin (klikkaa rakennusperintörekisteri). Aallon suunnittelemia rakennuksia on Helsingissä kymmenkunta. Etsi rakennusperintörekisteristä ne Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset, jotka ovat suojelukohteita Helsingissä. Onko Enso-Gutzeitin pääkonttori niiden joukossa? Miksi? Tutustu myös lakiin rakennusperinnön suojelusta (linkki kohdassa lisätietoja). Katso luvusta 2 miten suojelupäätös tehdään ja mitä se sisältää. Enson talon paikalla seisoi ennen Norrménin talo, punatiilinen, uusrenessanssia edustanut asuintalo. Sen suunnitteli arkkitehti Theodor Höijer Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Alfred Norrménille, joka tilasi Höijeriltä rakennuksen piirustukset vuonna Talo purettiin vuonna 1960 Aallon talon tieltä. Miten arvelisit Norrménin talon sopivan muuhun ympäristöön nykypäivänä? Norrménin talo Helsingin kaupunginmuseo

8 Katso myös Helsinki panoraama Tuomiokirkon katolta nähtynä vuosina 1866 ja 2003: Näkymässä on mm. Uspenskin katedraali ja Katajanokka. Uudemmassa otoksessa näkyy myös Enson talo, klikkaa ja lue kuinka sen pystytystä kommentoitiin. Pohtikaa millaiset arvot ja arvostukset ovat vaikuttaneet näiden rakennusten syntyyn (ja tuhoon). Millä perusteilla nykyään säilytetään tai puretaan rakennuksia? Samoihin aikoihin Enson talon kanssa Aalto suunnitteli Akateemisen kirjakaupan Pohjoisesplanadi 39:ssä. Vertaa talojen ulkopuolen rakennetta. Aalto vertasi itse molempia rakennuksia italialaisiin palazzoihin; löydätkö mitään yhteyksiä? Molemmissa käytetään myös valkoista marmoria, Akateemisessa kirjakaupassa marmori on sisätiloissa. (Mikä muu Aallon rakennus Helsingissä on marmoria?) Vertaa näitä myös varhaisempaan Rautataloon Keskuskatu 3:ssa. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löydät? Pohtikaa miten rakennus kommunikoi. Valitkaa Helsingin keskustasta (tai oman asuinpaikan läheltä) eri tyyppisiä julkisia rakennuksia tarkastelun kohteeksi. Tehkää rakennusten ulkoarkkitehtuurista analyysi. Tarkastelkaa esimerkiksi ikkunapinnan ja seinäpinnan suhdetta, ikkunoiden ja aukkojen sijoittelua; rakennuksen korkeutta ja kerrosten lukumäärää, kattomuotoa ja sisäänkäyntejä; rakennuksen massoittelua ja yksityiskohtia; rakennusmateriaaleja. Miten rakennus sijoittuu ympäristöön ja kaupunkitilaan? Minkälaisilla keinoilla rakennus kutsuu lähestymään ja astumaan sisään? Mitä rakennusmateriaalit ja yksityiskohdat kertovat? Miksi ikkunat ovat isot/pienet; miksi niitä on vähän/paljon? Miksi rakennuksen osat ovat eri korkuisia? Miten eri tyyppiset rakennukset eroavat toisistaan toiminnaltaan ja ulkonäöltään? Millainen visuaalinen vaikutelma syntyy, miten rakennuksesta näkee, että se on julkinen? Miten ne kertovat arkkitehtuurillaan käyttötarkoituksestaan? Vertaa valokuvaa Norrménin talosta Ensoon. Mitä niiden muotokieli kertoo? Minkälainen symbolinen merkitys sijaintipaikalla on? Miksi yrityksen pääkonttori seisoo juuri tuossa, ja onko sen edustamalla teollisuudenhaaralla merkitystä asiaan? Vertaa IHME-teosta mainostauluihin ja muihin kaupallisiin videoseiniin. Ero on ilmeinen. Millä elementeillä mainoskieli toimii? Millainen IHME-teos olisi, jos se olisi esimerkiksi elokuvan Marmoripalatsin tuho traileri? Mieti miksi Superflex teki elokuvastaan juuri tällaisen eikä mainosmaista.

9 LISÄTIETOA Tutustu kulttuuriympäristön suojelua sääteleviin lakeihin, säädöksiin ja viranomaisiin: Laki rakennusperinnön suojelemisesta Tietoa kulttuuriperinnön suojelua koskevasta lainsäädännöstä Museoviraston sivuilla Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristön yksikkö Paljon asiaa rakennusperinnöstä ja suojelusta Kauppatorin historiaa Tutustu Alvar Aaltoon: tai Tutustu muihin Aallon rakennuksiin Helsingissä: 3 AIKA Kaupungin rakenteessa ja arkkitehtuurissa on luonnostaan useita historiallisia kerrostumia. Superflexin Eläköön Nykyaika (Stora Enson talo, Helsinki) rakentaa Katajanokan rantaan vielä yhden aikaviipaleen: se nopeuttaa ajan kulkemaan eteenpäin ja tuo eri historioiden rinnalle kuvitteellisen tulevaisuuden. Enso- Gutzeitin rakennus rapistuu ilman että kukaan puuttuu siihen. Jotain on tapahtunut, marmoripalatsin loiston aika on takana päin. Elokuva ikään kuin näyttää rakennuksen menneisyyden tulevaisuudessa. Olemme tottuneet näkemään raunioita maissa, joissa on antiikin ajan jäännöksiä tai vaikkapa keskiaikaisia linnoja. Monet vanhat rauniot ovat matkailukohteita ja niitä vaalitaan historiallisina monumentteina. Mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, sitä vähemmän esteettistä tai historiallista arvoa raunioilla nähdään. Teollisuusajan

10 käyttämättömät ja romuttuneet rakennukset yleensä puretaan pois tavallisimmin jo ennen kuin ne ehtivät rapistua kokonaan tai ne muutetaan muuhun käyttöön. Nykyajan rakennusten näkeminen raunioina kertookin jostain muusta kuin ajan luonnollisesta kulumisesta. Se saa meidät ajattelemaan joko luonnonmullistusten tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja ja tuhoa. Tieteiselokuvat esittävät fantasioita maailmasta kaukaisessa tulevaisuudessa, usein juuri katastrofivisioina ja dystopioina. Superflex on tehnyt samantapaiseen tuhoskenaarion elokuvassa Flooded McDonalds, jossa vesi nousee hiljalleen tyhjässä hampurilaisbaarissa ja peittää alleen kaiken. Elokuva kestää sen ajan, jonka veden nouseminen ottaa. Niin kuin Kauppatorin installaatiossa siinäkään ei anneta mitään selityksiä tapahtumille eikä kummassakaan näy ihmisiä toimijoina eikä kärsijöinä. Selitysten hakeminen jää katsojalle. Vaikka mitään ei osoitella, elokuvan kohteella tuntuu olevan jokin merkitys kuvatulle tapahtumalle. Pikaruoka on eräänlainen symboli piittaamattomalle kulutuskulttuurille yleensä: tavarantuotantoa ohjaa nopeiden voittojen tavoittelu, luontoa riistetään välittämättä seurauksista, jätemäärät kasvavat; ilmastonmuutos kiihtyy, ekokatastrofi on väistämätön. Elokuvassa tarina kiertyy umpeen, ihmisten jätteitä syytävä ja luontoa tuhoava elämäntapa koituu lopulta kohtalokkaaksi ja tuhoaa itse itsensä. Myös IHME-teoksessa elokuvan kohteella ja sen kohtalolla on ainakin ajatuksellinen yhteys. Stora Enson toimiala metsäteollisuus toimii kestävyyden ja katoavaisuuden rajapinnalla, sillä sen toiminta vaikuttaa osaltaan maapallon hiilitasapainoon. Kun moderni elämäntapa perustuu pitkälti hiilen polttamiseen ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa, ovat metsät tärkeämpiä kuin koskaan ns. hiilinieluina. Jos nekin vähenevät kiihtyy ilmastonmuutos entisestään. Metsäteollisuuden olisi siis pidettävä huolta metsien uusiutumisesta, muutoin sen oma perusta, ja samalla maapallon elinolosuhteet, tuhoutuu. Kestävän kehityksen mukainen ajattelu ja toiminta tähtää siihen, että ihmiskunnalla olisi myös tulevaisuus ja että se ei näyttäisi siltä kuin IHME-teoksessa. Liiketoimintaa ohjaavat ja voiton maksimointiin tähtäävät periaatteet kuitenkin voivat olla tämän kanssa ristiriidassa. Stora Enso, niin kuin monet muutkin kansainväliset yritykset, toimii useissa maissa maailmanlaajuisesti ja sen toimet vaikuttavat monen maan, kaupungin ja niissä elävien ihmisten elämään ja tulevaisuuteen. Ilmaston saastuminen on myös täysin globaali ilmiö, se ei rajoitu minkään maan tai mantereen alueelle. Ilman saasteet tuhoavat mm. marmoria niin Akropolis-kukkulalla Ateenassa jossa rauniot

11 raunioituvat entisestään kuin Finlandia-talon tai Enson talon seinäpintaa Helsingissä. IHME-teos ei kerro, miksi rakennus rapistuu. Kyse voisi olla myös sodan jälkeisestä tuhosta. Samantapaisia apokalyptisia maisemia on myös tietokone- ja internetpeleissä, joissa taistelu ja sotiminen jättää jälkeensä savuavia raunioita. IHME-teos on HD-filmi ja muistuttaa tietokoneanimaatiota. Superflex on liikkunut pelimaailmassa ennenkin käyttäen välineenä olemassa olevaa peliä, internetissä pelattavaa Counterstrikea. Myös nykyiset seikkailuelokuvat käyttävät animaatiota; ne voivat olla niin pitkälle perinteisen eli näytellyn, lavastetun ja kuvatun elokuvan sekä tietokoneella tehdyn tai manipuloidun animaation sekoituksia että voi olla turhaa kysellä, missä menee todellisen ja rakennetun raja. Elokuvakerronnalla on myös monia keinoja käsitellä aikaa. Yhden elokuvan aikana voidaan käydä läpi kokonaisia elämäntarinoita tai elää satoja vuosia historiaa. Kerronta ei noudata kronologiaa vaan voi leikkauksen ja takautumien avulla liikkua vapaasti nykyisessä ja menneessä. Yleensä elokuvan kerronnallinen aika ei vastaa reaaliaikaa, mutta poikkeuksiakin on; kokeellisen elokuvan parissa löytyy filmejä, joiden tarina on leikkaamaton ja kesto on täsmälleen sama kuin kuvatun tapahtuman. Tunnetuimpia esimerkkejä lienee Andy Warholin Uni, jossa kuvataan nukkuvaa henkilöä. Superflexin elokuvassa taiteen aika ja todellinen aika osuvat yksiin siten, että elokuva kestää täsmälleen sen ajan, kymmenen päivää, jonka teos on esillä. Teoksen lähtötilanne on eräänlainen nollatilanne, jossa elokuva ja todellisuus vastaavat toisiaan. Elokuvan tapahtumat kuitenkin lähtevät kehittymään eri suuntaan tai eri aikaan kuin todellisuus edessämme. TEHTÄVÄÄ JA TUTKITTAVAA Mitä tieteiselokuvia tiedät, joissa matkustetaan menneisyyteen tai tulevaisuuteen? Entä kirjallisuutta? Keskustelkaa mitä eroja on kirjallisella ja elokuvallisella aikamatkailulla. Tarkastelkaa taiteen ajan ja todellisen ajan suhdetta seuraavien esimerkkien valossa: Christian Marclay on tehnyt 24 tunnin videon The Clock. Se koostuu tuhansista elokuvapätkistä, joissa kaikissa näkyy kello ja jokin täsmällinen vuorokaudenaika. Elokuva etenee reaaliajassa ja kun se esitetään, se synkronoidaan esityspaikan ajan kanssa. Marclay kertoo videon tekemisestä:

12 Douglas Gordonin 24-hour Psycho puolestaan on vuorokauden kestävä hidastettu versio Alfred Hitchcockin kuuluisasta trilleristä. Tässä puolen minuutin pätkä youtubessa, huom. ei heikkohermoisille! Katsokaa myös Flooded McDonalds Superflexin kotisivuilta (tai 3 minuutin lyhennelmä Oletko lähellä keskustaa: käykää ottamassa valokuva IHME-teoksen elokuvasta kerran päivässä ja kootkaa kuvista muutosta seuraava kymmenen kuvan sarja ja laatikaa kuvatekstit. Jos käytössä on sopiva laitteisto (periaatteessa digikamera riittää), tehkää oma ajankulua esittävä animaatio jostain hitaasta prosessista, esimerkiksi vuorokauden ajan tai sään muutoksesta tai vaikka kasvin kuihtumisesta. Ohjeita ks. valokuvaanimaatio. Arkkitehtuuri toisaalta ilmentää aikaa ja samalla uhmaa aikaa säilyttämällä asioita historiasta. Arkistoissa tallennetaan historiallista aineistoa aivan tarkoituksella. Arkistoihin tutustumalla voi siis tehdä matkan menneisyyteen. Tutkikaa näitä arkistokuvia Helsingin Kauppatorista. Kauppatori Helsingin kaupunginmuseo

13 Kauppatori Kuvaaja Kari Hakli Helsingin kaupunginmuseo Kauppatori Kuvaaja Volker von Bonin Helsingin kaupunginmuseo

14 Tunnistakaa rakennukset ja monumentit. Mikä on muuttunut, mikä on säilynyt samana? Tarkastelkaa ihmisiä, vaatteita, kampauksia, esineitä, kulkuvälineitä, viestejä. Mitkä yksityiskohdat kertovat, että kyseessä ei ole nykyaika? Mikä on muuttunut? Keskustelkaa siitä, mitä tästä omasta ajastamme jää historiaan, kuka tai mikä sitä tallentaa. Tehkää kuva siitä miltä Kauppatorilla näyttää (ihmisistä, rakennuksista, liikennevälineistä...) sadan vuoden päästä. Ostoksilla Kauppatorilla Kuvaaja Atte Matilainen Helsingin kaupunginmuseo

15 Free shop Kauppatorilla syksyllä Kuvaaja Veikko Somerpuro Taidesäätiö Pro Arte Jos mahdollista, yhdistäkää Kauppatorilla käyntiin tutustuminen Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistoon (Sofiankatu 4, avoinna maanantaisin ja torstaisin klo ) ja etsikää lisää kuvia Kauppatorista. Käynnistä on hyvä sopia etukäteen, yhteystiedot: (09) ,

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo b My Silence - Näyttely keskittyy hiljaisuuteen, teoksiin, jotka ovat vähäeleisiä ja pelkistettyjä, mutta yksinkertaisuudessaan syvällisiä ja vaikuttavia. Näyttelyssä ei ole teoslappuja. Olennaista on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Espoon kaupunginmuseo Tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualue 3.11.2015 2 Rakennuskannan ikä Suomessa 2010

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA JAKSO ❶2 3 4 5 6 KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA 4 OLETKO MIETTINYT: Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi ympäristöösi? Miten kasvit voivat kasvaa niin monenlaisissa paikoissa? Miten kasvien

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

tiistai Kaksiosainen: Suoritetaan ensin kohta a, aikaa 15 min. Sen jälkeen paperit kootaan ja aloitetaan kohta b.

tiistai Kaksiosainen: Suoritetaan ensin kohta a, aikaa 15 min. Sen jälkeen paperit kootaan ja aloitetaan kohta b. tehtävä 2: tiistai 13 17 Kaksiosainen: Suoritetaan ensin kohta a, aikaa 15 min. Sen jälkeen paperit kootaan ja aloitetaan kohta b. tehtävä 2 a OMENA ESINEENÄ Omenan voi syödä, mutta miten muuten sitä voisi

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS152 17.2.2014 Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan käytännön toteutus 1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 2. Digitaalisen tarinan koostaminen Editointi

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä.

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. Innovaatioiden ja teknologian aallot otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. 1 Teknologia on kehittynyt vahvoina aaltoina, jotka ovat perustuneet merkittäviin innovaatiohin. Aallot ovat toistuneet noin

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Eksamen 21.11.2013. PSP5011 Finsk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. PSP5011 Finsk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 PSP5011 Finsk nivå III Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Anna aikaa hitaudelle Oppgåve/Oppgave 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin liitteen 1 tekstin pohjalta.

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

Ari Tarkiainen YTT Hankeasiantuntija Karelia-amk 14.2.2013 Mikkeli

Ari Tarkiainen YTT Hankeasiantuntija Karelia-amk 14.2.2013 Mikkeli Ari Tarkiainen YTT Hankeasiantuntija Karelia-amk 14.2.2013 Mikkeli Kokemuksellisen hyvinvointitiedon haaste Tiedontuotannon analyysi Uudet menetelmät ja kanssakehittäminen Hyvinvointikertomus- hyvinvointijohtaminen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Ohjelmallinen Rakennussuojelu (OHRA -hanke)

Ohjelmallinen Rakennussuojelu (OHRA -hanke) Ohjelmallinen Rakennussuojelu (OHRA -hanke) Kaavoituksen ajankohtaispäivä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue, Kirsti VIrkki, Alueiden käytön yksikkö 27.5.2015 Rahoittajana

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

Tietoinen (kirjallinen) lupa

Tietoinen (kirjallinen) lupa Tietoinen (kirjallinen) lupa Tutkittava voi antaa tietoon perustuvan suostumuksensa osallistua tutkimukseen ainoastaan asianmukaisen informaation perusteella Läpinäkyvyys ja vastuullisuus Toisinaan vaaditaan,

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot