IHME-nykytaidefestivaali. IHME-teos 2011 OPETUSAINEISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHME-nykytaidefestivaali. IHME-teos 2011 OPETUSAINEISTO"

Transkriptio

1 IHME-nykytaidefestivaali IHME-teos 2011 OPETUSAINEISTO SUPERFLEX Eläköön Nykyaika (Stora Enson talo, Helsinki) Kauppatori, Helsinki 23.3 klo klo Kaija Kaitavuori Superflexin IHME-teoksen opetusmateriaali koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta. Aluksi on esitelty Superflex-ryhmän toimintaa ja siihen liittyvää taidekäsitystä. Sitten siirrytään Kauppatorille, jossa IHME-teos sijaitsee, ja tarkastellaan kaupunkia, arkkitehtuuria ja kulttuuriympäristöä. Kolmannessa osassa pohditaan aikaa ja muutosta sekä reaalimaailmassa että taiteessa. Jokaisessa osiossa on johdantoteksti ja sen jälkeen tehtäviä pohdittavaksi ja keskusteltavaksi sekä linkkejä tai ehdotuksia lisälukemiseksi. Osista voi koota omaan käyttöön ja ohjelmaan sopivan kokonaisuuden; tehtäviä voi soveltaa eri ikäryhmille sopiviksi. Keskustelunaiheita voi hyödyntää myös esimerkiksi esseen aiheina. 1. TAIDE Superflex-ryhmällä on totutusta poikkeava taidekäsitys. Superflex kutsuu taidettaan usein työkaluiksi tai välineiksi. On selvää, että tämä on jotain muuta kuin modernismin taidetta taiteen vuoksi -ajattelu, jossa taide oli vain katsomista varten ja irrallaan muusta maailmasta. Sen puhtaimpien ihanteiden mukaan taiteellisella ilmaisulla ei saanut olla mitään yhteyttä mihinkään muuhun toiminnan alueeseen, vaan taiteen oli toimittava itsenäisenä, omassa maailmassaan, eikä sen tehtävä missään nimessä ollut esimerkiksi kertoa tarinoita tai varsinkaan olla väline yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Superflexin taiteessa on kyse jostain aivan muusta: sen projektit toimivat pikemminkin eräänlaisina interventioina sosiaalisiin rakenteisiin ja tilanteisiin, toisin sanoen ne puuttuvat johonkin konkreettiseen asiaan ja muuttavat sitä. Ne myös kanavoivat keskustelua yhteiskunnallisista asioista. Superflexin taideprojekteja

2 voikin olla helpompi jäsentää ennemminkin kulttuurisen aktivismin tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen kuin taiteen käsittein. Esimerkiksi biojätteistä kotitalouksille kaasua tuottava Supergas on projekti, jonka voi hyvin ymmärtää kehitysyhteistyön toimintakehyksessä: se mahdollistaa ekologisen, edullisen ja suurista yhtiöistä ja verkostoista riippumattoman energiantuotannon niukoissa olosuhteissa eläville ihmisille. Taidemaailmassa yhden perheen kaasuvoimalan kehittely, tuotanto ja levitys voi sitä vastoin äkkiseltään tuntua oudolta. Toimivan systeemin luomiseen on tarvittu paljon insinööritietoa ja - taitoa ja sen tuotantoa varten Superflex on perustanut oman yhtiön. Superflex toimii monilla elämän alueilla, esimerkiksi teknologian ja talouselämän kentillä, mutta esittelee toimintaansa taiteen foorumeilla. Ryhmän kolme jäsentä ovat taidekoulun käyneitä taiteilijoita ja sijoittavat toimintansa siten taidemaailmaan. Taide toimii paikkana, joka mahdollistaa erilaisten, totutusta poikkeavien ratkaisujen kokeilun. Taidekonteksti pitäisikin ehkä nähdä pikemminkin tietynlaisen ajattelutavan viljelynä kuin joihinkin ennalta päätettyihin tekniikoihin tai perinteisiin taidemuotoihin sitoutuneena toimintana. Taide on esineiden sijaan erilaisten prosessien katalysaattori ja asioiden mahdollistaja; se on ympäristö nähdä ja ajatella maailmaa uusilla tavoilla ja saattaa näitä ajatuksia laajempaan keskusteluun. Informaatioteknologia ja internet ovat myös yksi Superflexin paljon käyttämä toimintaympäristö. Superchannel, interaktiivinen TV internetissä, on työkalu, jonka Superflex tarjoaa erilaisille ryhmille ja yhteisöille tuoda esiin ajatuksiaan ja synnyttää keskustelua haluamistaan asioista. Karlskrona2 oli puolestaan projekti, jossa ruotsalaisen kaupungin asukkaat voivat rakentaa kaupungille vaihtoehtoisia malleja ja ratkaisuja virtuaali-karlskronassa. Hanke herätti kysymyksissä siitä, keiden äänen pitäisi kaupungin asioista päätettäessä kuulua ja millä tavalla, sekä miten teknologia voi tarjota siihen keinoja. Free shop vuorostaan kääntää päälaelleen kaupankäynnin periaatteet. Sen sijaan että kaupassa asioiva asiakas maksaisi ostoksistaan hän saakin kassalla käteensä nollakuitin ja tavarat ilmaiseksi. Free Shop on toteutunut monessa maassa, Suomessa mm. syksyllä 2010 Kauppatorilla ja tammikuussa 2011 juustokaupassa Hakaniemen hallissa. Free Shop on osa Superflexin soveltamaa vaihtoehto- tai vastatalousstrategiaa. Siinä talouden toimintaperiaatteet ikään kuin kaapataan ja käännetään toimimaan toiseen suuntaan. Asiakkaan ällistys kertoo siitä, miten käsittämätöntä kapitalismin murtuminen arjessa on. Äärimmillään reaktiot ovat

3 olleet riemastuksen ohella myös raivostumista, kun ihmiset ovat kokeneet että heitä huijataan. Muita projekteja, joissa Superflex sotkee totunnaisia talouden periaatteita ja käytäntöjä on mm. Supershow, jossa näyttelyssä kävijälle maksettiin sisään tullessa sen sijaan että tämä olisi joutunut ostamaan pääsylipun, tai Supercopy, sarja tuotteita jotka kopioivat olemassa olevia tuotemerkkejä uuteen käyttöön. Tällainen on mm. Quaraná Power, jonka puitteissa Superflex liittoutui brasilialaisten quaranámarjojen kasvattajien kanssa ja loi uuden tuotemerkin marjoista valmistetulle virvoitusjuomalle. Uusi tuote asettui kilpailemaan markkinoita hallitsevan yhtiökartellin vastaavien tuotteiden kanssa, joiden vuoksi marjoista saatava hinta oli laskenut dramaattisesti samalla kun yhtiöiden juomasta saama hinta oli noussut. Nämä projektit toimivat samaan aikaan sekä konkreettisesti ne vaikuttavat asioihin että symbolisella tasolla ne saavat pohtimaan kuvien, merkkien ja tekojen merkityksiä. TEHTÄVÄÄ JA TUTKITTAVAA Lue esittely Superflex-ryhmästä Ryhmän omat kotisivut osiosta tools löytyy kuvaukset yllä mainituista projekteista. Pohtikaa, ketkä ovat yllä kuvattujen Superflexin projektien yleisöä. Onko yleisö eri asia kuin osallistujat ja onko niillä eri tehtävä? Entä miten taiteilijan rooli muuttuu tällaisissa projekteissa suhteessa perinteiseen taiteeseen? Miettikää myös miten tällaisia yhteiskunnallisia ja ihmisiä osallistavia taideprojekteja tulisi arvioida: Miten onnistumisen kriteerit vaihtelevat (vai vaihtelevatko), jos projekteja tarkastellaan taiteena tai aktivismina? Miettikää erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen kanavia. Mitä välineitä sinulla on saada äänesi kuuluviin yhteisissä asioissa, mitä voit tehdä jos haluat protestoida tai vaikuttaa muiden mielipiteisiin? Voiko asioita muuttaa paremmin ulkopuolelta hyökkäämällä vai sisältä käsin käyttämällä järjestelmien toimintaperiaatteita omiin tarkoituksiin? Miettikää konkreettisia esimerkkejä omasta elinympäristöstä. Missä asioissa ja miten taide voisi olla väline herättää keskustelua ja vaikuttaa? Keskustelkaa pyyteettömän tai voittoa tavoittelemattoman toiminnan mahdollisuuksista. Kapitalismi perustuu siihen, että sijoitus tuottaa voittoa voiko sen ulkopuolelle päästä? Ohjaako sama periaate myös ihmissuhteita? Onko lahja

4 pyyteetön ele? Onko ilmaisia lounaita olemassa? Miten näet ympäristöaktivismin, jossa toimija vaarantaa oman vapautensa tai uhraa varojaan luonnon ja eläinten hyväksi? Entä liikeyritykset, voivatko niiden sosiaalisesti perustellut teot (esimerkiksi lahjoitukset luonnonsuojeluun tai kehitysyhteistyöhankkeisiin) perustua puhtaaseen hyväntekeväisyyteen? Tutkikaa internetissä ja kirjastossa myös muita taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä, joiden taide osallistuu erilaisiin keskusteluihin yhteiskunnassa ja tarjoaa ihmisille tilaisuuksia tehdä asioita. Aloittakaa vaikka tutustumalla Joseph Beuysin taidekäsitykseen. Mitä hän ajattelee taiteesta, taiteilijan tehtävästä, taiteen tekemisestä ja ihmisistä? Muita esimerkkejä voivat olla Guerilla Girls, Santiago Sierra, Stephen Willats, Thomas Hirschhorn, Rirkrit Tiravanija (aineistoa löytyy lähinnä englanniksi). 2. KAUPUNKI Kaupunkirakenne koostuu monista ajallisista kerroksista: sekä kaupungin pohjakaavasta että rakennuskannasta voi lukea historian vaiheita ja muutoksia. Kaupunkirakenteen muotoutumiseen vaikuttavat hallinnolliset päätökset, teollisuuden ja liikenteen kehitys, muuttoliikkeet ja elinkeinoelämän muutokset. Myös tekniikat ja materiaalit kehittyvät ja mahdollistavat erilaista rakentamista. Eriikäiset talot kertovat lisäksi oman aikansa ihanteista ja tyyleistä. Vaihtuvat arvostukset ovat puolestaan vaikuttaneet siihen, mikä on säilynyt ja mikä purettu uuden tieltä pois. Kaupungin rakennuskannassa ja pohjakaavassa elää siten eri aikakausia ja eri sukupolvien maailmoja rinnakkain. Kauppatorin alue on vanhinta Helsinkiä, se on osa 1812 perustettua suuriruhtinaskunnan pääkaupunkia ja sen varhaisinta asemakaavaa. Toria ympäröi monia julkisia rakennuksia: tärkeitä valtiollisia ja kunnallisia hallintorakennuksia ja instituutioita. Torin pohjoislaidan talot olivat tosin alunperin kauppiaiden yksityistaloja, mutta ne on muutettu sittemmin julkiseen käyttöön. Torin tuntumassa on myös kahden henkisen instituution keskeiset maamerkit, luterilainen ja ortodoksinen katedraali. Kauppatori on julkista tilaa; alue ei ole ihmisten asuinympäristöä. Virallisten rakennusten keskellä torilla käydään kuitenkin kauppaa ihmisten jokapäiväisen elämän perusasioista, elintarvikkeista. Katajanokan puolella oleva Enson talona tai marmoripalatsina tunnettu Stora Enso Oyj:n pääkonttori on poikkeus: sen omistaa yritys, ja yksityisen yrityksen, aikoinaan

5 Enso-Gutzeitin, rakennukseksi se on alun alkaen myös suunniteltu. Alvar Aallon piirtämä rakennus on myös alueen uusimpia tulokkaita, 1950-luvun lopun modernin arkkitehtuurin edustaja lähinnä 1800-luvun arvovanhusten rinnalla. Superflex on ottanut juuri tämän rakennuksen teoksensa aiheeksi. Stora Enso Oyj:n pääkonttori Stora Enso Enso-Gutzeitin pääkonttori (rakennettu ) on yksi kiistellyimpiä Alvar Aallon suunnittelemista rakennuksista. Sen paikalta purettiin vanhempi asuinrakennus, jonka oli piirtänyt Theodor Höijer, mm. Ateneumin taidemuseon arkkitehti. Aallon uusi talo on matalampi kuin edellinen. Siinä on viisi kerrosta, ylin kattokerros on

6 sisään vedetty. Rakennusmassa on kuutiomainen, ja julkisivu koostuu neliön muotoisista ikkunaelementeistä. Materiaali on valkoista marmoria. Toimistorakennuksen pääsisäänkäynti on lännen puolella, torilta katsoen vasemmalla, mutta se ei erityisemmin korostu rakennusmassasta. Rakennukseen suunniteltiin alusta lähtien lisäosaa (alta oli tarkoitus purkaa viereinen Suomen Rahapajan rakennus), mutta sitä ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Aalto suunnitteli Enso-Gutzeitille myös lukuisia teollisuus- ja asuinrakennuksia. Kaupunki muuttuu, uusia rakennuksia nousee vanhojen rinnalle ja tilalle. Näitä kaupungin eri aikakerrostumia suojellaan tarkoituksellisesti, eikä pelkästään vanhinta rakennuskantaa vaan myös uusia merkittäviä rakennuksia ja ympäristöjä. Kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyttämistä kutsutaan rakennussuojeluksi, ja se voi ulottua laajemman kaupunkikuvan vaalimisesta tärkeiden yksityiskohtien suojeluun saakka. Rakennussuojelua toteutetaan kaavoituksella ja lainsäädännöllä. Suojelukaavaksi kutsutaan asemakaavaa, jolla tähdätään kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti tai maisemakulttuurin kannalta arvokkaiden alueiden ja rakennusten säilyttämiseen. Lainsäädännön puitteissa rakentamista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla. Rakennuksia voidaan suojella myös rakennussuojelulain nojalla. Näiden välineiden lisäksi on erityinen asetus, jolla on suojeltu joukko valtion omistamia rakennuksia. Rakennusperinnön vaaliminen on toki muutakin kuin säädöksiä ja paperityötä : se on rakennusten jatkuvaa hoitamista sekä rakennusperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Superflexin IHME-teos näyttää yhden vision siitä, mitä tapahtuu, jos suojelu pettää. Samalla teos sijoittuu torialueelle ja rinnastuu siten myös torin muihin julkisiin taideteoksiin. Keskellä toria seisoo vuoden 1833 keisarivierailun muistoksi pystytetty obeliski kaksoiskotkineen. Torin toisessa päädyssä sijaitsee Ville Vallgrenin suunnittelema Havis Amanda -suihkulähdeveistos. Nämä pysyvät monumentit ovat muotokieleltään kovin erilaisia kuin Superflexin elokuva ja sitä varten rakennettu esitysalusta. Teos muistuttaakin ehkä enemmän kaupunkitilan väliaikaisia rakenteita, joita pystytetään etenkin mainostarkoituksiin. Tällä kertaa kuvalla ei kuitenkaan myydä mitään, vaan se keskustelee välittömän sijaintiympäristönsä kanssa. Niin kuin paikkasidonnaisella (site-specific) nykytaiteella yleensä teoksella on konkreettinen suhde paikkaan, jossa se sijaitsee. Myös Helsingin ensimmäinen Free Shop (ks. yllä) sijoittui samaan paikaan, Kauppatorille. Se soluttautui fyysisten rakenteiden sijaan sosiaalisiin rakenteisiin.

7 TEHTÄVÄÄ JA TUTKITTAVAA Tutustu rakennusperintörekisteriin (klikkaa rakennusperintörekisteri). Aallon suunnittelemia rakennuksia on Helsingissä kymmenkunta. Etsi rakennusperintörekisteristä ne Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset, jotka ovat suojelukohteita Helsingissä. Onko Enso-Gutzeitin pääkonttori niiden joukossa? Miksi? Tutustu myös lakiin rakennusperinnön suojelusta (linkki kohdassa lisätietoja). Katso luvusta 2 miten suojelupäätös tehdään ja mitä se sisältää. Enson talon paikalla seisoi ennen Norrménin talo, punatiilinen, uusrenessanssia edustanut asuintalo. Sen suunnitteli arkkitehti Theodor Höijer Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Alfred Norrménille, joka tilasi Höijeriltä rakennuksen piirustukset vuonna Talo purettiin vuonna 1960 Aallon talon tieltä. Miten arvelisit Norrménin talon sopivan muuhun ympäristöön nykypäivänä? Norrménin talo Helsingin kaupunginmuseo

8 Katso myös Helsinki panoraama Tuomiokirkon katolta nähtynä vuosina 1866 ja 2003: Näkymässä on mm. Uspenskin katedraali ja Katajanokka. Uudemmassa otoksessa näkyy myös Enson talo, klikkaa ja lue kuinka sen pystytystä kommentoitiin. Pohtikaa millaiset arvot ja arvostukset ovat vaikuttaneet näiden rakennusten syntyyn (ja tuhoon). Millä perusteilla nykyään säilytetään tai puretaan rakennuksia? Samoihin aikoihin Enson talon kanssa Aalto suunnitteli Akateemisen kirjakaupan Pohjoisesplanadi 39:ssä. Vertaa talojen ulkopuolen rakennetta. Aalto vertasi itse molempia rakennuksia italialaisiin palazzoihin; löydätkö mitään yhteyksiä? Molemmissa käytetään myös valkoista marmoria, Akateemisessa kirjakaupassa marmori on sisätiloissa. (Mikä muu Aallon rakennus Helsingissä on marmoria?) Vertaa näitä myös varhaisempaan Rautataloon Keskuskatu 3:ssa. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löydät? Pohtikaa miten rakennus kommunikoi. Valitkaa Helsingin keskustasta (tai oman asuinpaikan läheltä) eri tyyppisiä julkisia rakennuksia tarkastelun kohteeksi. Tehkää rakennusten ulkoarkkitehtuurista analyysi. Tarkastelkaa esimerkiksi ikkunapinnan ja seinäpinnan suhdetta, ikkunoiden ja aukkojen sijoittelua; rakennuksen korkeutta ja kerrosten lukumäärää, kattomuotoa ja sisäänkäyntejä; rakennuksen massoittelua ja yksityiskohtia; rakennusmateriaaleja. Miten rakennus sijoittuu ympäristöön ja kaupunkitilaan? Minkälaisilla keinoilla rakennus kutsuu lähestymään ja astumaan sisään? Mitä rakennusmateriaalit ja yksityiskohdat kertovat? Miksi ikkunat ovat isot/pienet; miksi niitä on vähän/paljon? Miksi rakennuksen osat ovat eri korkuisia? Miten eri tyyppiset rakennukset eroavat toisistaan toiminnaltaan ja ulkonäöltään? Millainen visuaalinen vaikutelma syntyy, miten rakennuksesta näkee, että se on julkinen? Miten ne kertovat arkkitehtuurillaan käyttötarkoituksestaan? Vertaa valokuvaa Norrménin talosta Ensoon. Mitä niiden muotokieli kertoo? Minkälainen symbolinen merkitys sijaintipaikalla on? Miksi yrityksen pääkonttori seisoo juuri tuossa, ja onko sen edustamalla teollisuudenhaaralla merkitystä asiaan? Vertaa IHME-teosta mainostauluihin ja muihin kaupallisiin videoseiniin. Ero on ilmeinen. Millä elementeillä mainoskieli toimii? Millainen IHME-teos olisi, jos se olisi esimerkiksi elokuvan Marmoripalatsin tuho traileri? Mieti miksi Superflex teki elokuvastaan juuri tällaisen eikä mainosmaista.

9 LISÄTIETOA Tutustu kulttuuriympäristön suojelua sääteleviin lakeihin, säädöksiin ja viranomaisiin: Laki rakennusperinnön suojelemisesta Tietoa kulttuuriperinnön suojelua koskevasta lainsäädännöstä Museoviraston sivuilla Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristön yksikkö Paljon asiaa rakennusperinnöstä ja suojelusta Kauppatorin historiaa Tutustu Alvar Aaltoon: tai Tutustu muihin Aallon rakennuksiin Helsingissä: 3 AIKA Kaupungin rakenteessa ja arkkitehtuurissa on luonnostaan useita historiallisia kerrostumia. Superflexin Eläköön Nykyaika (Stora Enson talo, Helsinki) rakentaa Katajanokan rantaan vielä yhden aikaviipaleen: se nopeuttaa ajan kulkemaan eteenpäin ja tuo eri historioiden rinnalle kuvitteellisen tulevaisuuden. Enso- Gutzeitin rakennus rapistuu ilman että kukaan puuttuu siihen. Jotain on tapahtunut, marmoripalatsin loiston aika on takana päin. Elokuva ikään kuin näyttää rakennuksen menneisyyden tulevaisuudessa. Olemme tottuneet näkemään raunioita maissa, joissa on antiikin ajan jäännöksiä tai vaikkapa keskiaikaisia linnoja. Monet vanhat rauniot ovat matkailukohteita ja niitä vaalitaan historiallisina monumentteina. Mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, sitä vähemmän esteettistä tai historiallista arvoa raunioilla nähdään. Teollisuusajan

10 käyttämättömät ja romuttuneet rakennukset yleensä puretaan pois tavallisimmin jo ennen kuin ne ehtivät rapistua kokonaan tai ne muutetaan muuhun käyttöön. Nykyajan rakennusten näkeminen raunioina kertookin jostain muusta kuin ajan luonnollisesta kulumisesta. Se saa meidät ajattelemaan joko luonnonmullistusten tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja ja tuhoa. Tieteiselokuvat esittävät fantasioita maailmasta kaukaisessa tulevaisuudessa, usein juuri katastrofivisioina ja dystopioina. Superflex on tehnyt samantapaiseen tuhoskenaarion elokuvassa Flooded McDonalds, jossa vesi nousee hiljalleen tyhjässä hampurilaisbaarissa ja peittää alleen kaiken. Elokuva kestää sen ajan, jonka veden nouseminen ottaa. Niin kuin Kauppatorin installaatiossa siinäkään ei anneta mitään selityksiä tapahtumille eikä kummassakaan näy ihmisiä toimijoina eikä kärsijöinä. Selitysten hakeminen jää katsojalle. Vaikka mitään ei osoitella, elokuvan kohteella tuntuu olevan jokin merkitys kuvatulle tapahtumalle. Pikaruoka on eräänlainen symboli piittaamattomalle kulutuskulttuurille yleensä: tavarantuotantoa ohjaa nopeiden voittojen tavoittelu, luontoa riistetään välittämättä seurauksista, jätemäärät kasvavat; ilmastonmuutos kiihtyy, ekokatastrofi on väistämätön. Elokuvassa tarina kiertyy umpeen, ihmisten jätteitä syytävä ja luontoa tuhoava elämäntapa koituu lopulta kohtalokkaaksi ja tuhoaa itse itsensä. Myös IHME-teoksessa elokuvan kohteella ja sen kohtalolla on ainakin ajatuksellinen yhteys. Stora Enson toimiala metsäteollisuus toimii kestävyyden ja katoavaisuuden rajapinnalla, sillä sen toiminta vaikuttaa osaltaan maapallon hiilitasapainoon. Kun moderni elämäntapa perustuu pitkälti hiilen polttamiseen ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa, ovat metsät tärkeämpiä kuin koskaan ns. hiilinieluina. Jos nekin vähenevät kiihtyy ilmastonmuutos entisestään. Metsäteollisuuden olisi siis pidettävä huolta metsien uusiutumisesta, muutoin sen oma perusta, ja samalla maapallon elinolosuhteet, tuhoutuu. Kestävän kehityksen mukainen ajattelu ja toiminta tähtää siihen, että ihmiskunnalla olisi myös tulevaisuus ja että se ei näyttäisi siltä kuin IHME-teoksessa. Liiketoimintaa ohjaavat ja voiton maksimointiin tähtäävät periaatteet kuitenkin voivat olla tämän kanssa ristiriidassa. Stora Enso, niin kuin monet muutkin kansainväliset yritykset, toimii useissa maissa maailmanlaajuisesti ja sen toimet vaikuttavat monen maan, kaupungin ja niissä elävien ihmisten elämään ja tulevaisuuteen. Ilmaston saastuminen on myös täysin globaali ilmiö, se ei rajoitu minkään maan tai mantereen alueelle. Ilman saasteet tuhoavat mm. marmoria niin Akropolis-kukkulalla Ateenassa jossa rauniot

11 raunioituvat entisestään kuin Finlandia-talon tai Enson talon seinäpintaa Helsingissä. IHME-teos ei kerro, miksi rakennus rapistuu. Kyse voisi olla myös sodan jälkeisestä tuhosta. Samantapaisia apokalyptisia maisemia on myös tietokone- ja internetpeleissä, joissa taistelu ja sotiminen jättää jälkeensä savuavia raunioita. IHME-teos on HD-filmi ja muistuttaa tietokoneanimaatiota. Superflex on liikkunut pelimaailmassa ennenkin käyttäen välineenä olemassa olevaa peliä, internetissä pelattavaa Counterstrikea. Myös nykyiset seikkailuelokuvat käyttävät animaatiota; ne voivat olla niin pitkälle perinteisen eli näytellyn, lavastetun ja kuvatun elokuvan sekä tietokoneella tehdyn tai manipuloidun animaation sekoituksia että voi olla turhaa kysellä, missä menee todellisen ja rakennetun raja. Elokuvakerronnalla on myös monia keinoja käsitellä aikaa. Yhden elokuvan aikana voidaan käydä läpi kokonaisia elämäntarinoita tai elää satoja vuosia historiaa. Kerronta ei noudata kronologiaa vaan voi leikkauksen ja takautumien avulla liikkua vapaasti nykyisessä ja menneessä. Yleensä elokuvan kerronnallinen aika ei vastaa reaaliaikaa, mutta poikkeuksiakin on; kokeellisen elokuvan parissa löytyy filmejä, joiden tarina on leikkaamaton ja kesto on täsmälleen sama kuin kuvatun tapahtuman. Tunnetuimpia esimerkkejä lienee Andy Warholin Uni, jossa kuvataan nukkuvaa henkilöä. Superflexin elokuvassa taiteen aika ja todellinen aika osuvat yksiin siten, että elokuva kestää täsmälleen sen ajan, kymmenen päivää, jonka teos on esillä. Teoksen lähtötilanne on eräänlainen nollatilanne, jossa elokuva ja todellisuus vastaavat toisiaan. Elokuvan tapahtumat kuitenkin lähtevät kehittymään eri suuntaan tai eri aikaan kuin todellisuus edessämme. TEHTÄVÄÄ JA TUTKITTAVAA Mitä tieteiselokuvia tiedät, joissa matkustetaan menneisyyteen tai tulevaisuuteen? Entä kirjallisuutta? Keskustelkaa mitä eroja on kirjallisella ja elokuvallisella aikamatkailulla. Tarkastelkaa taiteen ajan ja todellisen ajan suhdetta seuraavien esimerkkien valossa: Christian Marclay on tehnyt 24 tunnin videon The Clock. Se koostuu tuhansista elokuvapätkistä, joissa kaikissa näkyy kello ja jokin täsmällinen vuorokaudenaika. Elokuva etenee reaaliajassa ja kun se esitetään, se synkronoidaan esityspaikan ajan kanssa. Marclay kertoo videon tekemisestä:

12 Douglas Gordonin 24-hour Psycho puolestaan on vuorokauden kestävä hidastettu versio Alfred Hitchcockin kuuluisasta trilleristä. Tässä puolen minuutin pätkä youtubessa, huom. ei heikkohermoisille! Katsokaa myös Flooded McDonalds Superflexin kotisivuilta (tai 3 minuutin lyhennelmä Oletko lähellä keskustaa: käykää ottamassa valokuva IHME-teoksen elokuvasta kerran päivässä ja kootkaa kuvista muutosta seuraava kymmenen kuvan sarja ja laatikaa kuvatekstit. Jos käytössä on sopiva laitteisto (periaatteessa digikamera riittää), tehkää oma ajankulua esittävä animaatio jostain hitaasta prosessista, esimerkiksi vuorokauden ajan tai sään muutoksesta tai vaikka kasvin kuihtumisesta. Ohjeita ks. valokuvaanimaatio. Arkkitehtuuri toisaalta ilmentää aikaa ja samalla uhmaa aikaa säilyttämällä asioita historiasta. Arkistoissa tallennetaan historiallista aineistoa aivan tarkoituksella. Arkistoihin tutustumalla voi siis tehdä matkan menneisyyteen. Tutkikaa näitä arkistokuvia Helsingin Kauppatorista. Kauppatori Helsingin kaupunginmuseo

13 Kauppatori Kuvaaja Kari Hakli Helsingin kaupunginmuseo Kauppatori Kuvaaja Volker von Bonin Helsingin kaupunginmuseo

14 Tunnistakaa rakennukset ja monumentit. Mikä on muuttunut, mikä on säilynyt samana? Tarkastelkaa ihmisiä, vaatteita, kampauksia, esineitä, kulkuvälineitä, viestejä. Mitkä yksityiskohdat kertovat, että kyseessä ei ole nykyaika? Mikä on muuttunut? Keskustelkaa siitä, mitä tästä omasta ajastamme jää historiaan, kuka tai mikä sitä tallentaa. Tehkää kuva siitä miltä Kauppatorilla näyttää (ihmisistä, rakennuksista, liikennevälineistä...) sadan vuoden päästä. Ostoksilla Kauppatorilla Kuvaaja Atte Matilainen Helsingin kaupunginmuseo

15 Free shop Kauppatorilla syksyllä Kuvaaja Veikko Somerpuro Taidesäätiö Pro Arte Jos mahdollista, yhdistäkää Kauppatorilla käyntiin tutustuminen Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistoon (Sofiankatu 4, avoinna maanantaisin ja torstaisin klo ) ja etsikää lisää kuvia Kauppatorista. Käynnistä on hyvä sopia etukäteen, yhteystiedot: (09) ,

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun 1 / 13 2015 Etelä-Karjalan taidemuseo Sisällys 3 Johdanto tehtävät: 4 Museo ilmiönä 1 5 Museo ilmiönä 2 6 Henkilökohtainen taidekokemus 1 7 Henkilökohtainen taidekokemus

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Rakennussuojelu Turvaa rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä ja kulttuurisesti kestävää hoitoa

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Art Pro

Etkot & Jatkot. Art Pro Etkot & Jatkot Art Pro Sisällys 1. Tervetuloa Kiasmaan 2. Taidetestaajien Kiasma-käynti 3. Etkot ja jatkot 4. Tutustu Kiasmaan 5. Yhteystiedot 1. Tervetuloa Kiasmaan Art Pro-käynnillä taidetestaajat tutustuvat

Lisätiedot

Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta. Tehtäviä alakoulun 5.-6.

Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta. Tehtäviä alakoulun 5.-6. Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta Tehtäviä alakoulun 5.-6. -luokkalaisille Voima-asema 1. Mitä koneita tai työvälineitä näet kuvassa? 2.

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa Etkot & Jatkot 3. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 4. Seuraa

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa 3. Etkot & Jatkot 4. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 5.

Lisätiedot

Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla

Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla Opinnäytetyöesitelmä Medialaboratorio 23.11.2009 Jukka Liukkonen Tutkimusongelma Millainen taiteen tulevaisuus voisi olla? Miten taiteen tulevaisuutta

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS. Tulevaisuutta tehdään täällä

HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS. Tulevaisuutta tehdään täällä HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS Tulevaisuutta tehdään täällä Tervetuloa Harald Herlin - oppimiskeskukseen! Oppimiskeskus on osa Aalto-yliopistoa, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Opi

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 Ello -verstas 4.5.2011 Turku TY kauppakorkeakoulu Alueelliset tulevaisuuspajat sekä prosessi Ellohankkeessa Webropol-kysely 1: Kuljetuskäytävän hahmottelu, muutostekijät

Lisätiedot

Anu Laurila Museovirasto

Anu Laurila Museovirasto Anu Laurila Museovirasto 21.09.2011 Vähän rakennussuojelusta Vähän historiallisten rakennusten paloturvallisuudesta Turvallisuustekniikan asentamisen periaatteista Esimerkkejä Suomen perustuslain mukaan:

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo b My Silence - Näyttely keskittyy hiljaisuuteen, teoksiin, jotka ovat vähäeleisiä ja pelkistettyjä, mutta yksinkertaisuudessaan syvällisiä ja vaikuttavia. Näyttelyssä ei ole teoslappuja. Olennaista on

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA.

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA. pari pari 1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. POHTIKAA...miten niiden toteutuminen vaikuttaa Naomin/Dain elämään....mitä tapahtuu, jos tavoitteet eivät toteudukaan....miten tavoitteiden

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT OHJE Ohje kuvaa, kuinka rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkia sovelletaan Helsingissä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa, sekä kaupunkitilaan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Espoon kaupunginmuseo Tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualue 3.11.2015 2 Rakennuskannan ikä Suomessa 2010

Lisätiedot

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi KESTÄVÄ KULTTUURI- SEMINAARI HELSINGISSÄ 27.1.2011 Tämä talo on minun eikä kuitenkaan minun Ne jotka

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1246-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL 2016-004225 10.5.2016 ANNALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7. Käyttötarkoituksen muutos

MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7. Käyttötarkoituksen muutos MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7 Käyttötarkoituksen muutos TÖÖLÖ RAUTATIEASEMA SENAATINTORI KAMPPI PUNAVUORI KAIVOPUISTO KATAJANOKKA Yhteensä neljä arvorakennusta: Bruttoala: 13 380 m2 Huoneistoala:

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Nortamonkatu 3, Tallikedonkatu 1, 26100 RAUMA Kohdetyyppi: liike-elämä

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle MONSTERIN JÄLJILLÄ ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle Kiasmassa asuu ujo monsteri, joka rakastaa taidetta. Se on merkannut Kiasman neljännen kerroksen Face to Face-näyttelyyn (13.3.2015-7.2.2016) viisi

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Ympäristötaiteen säätiö Perustettu 1990 OKM ja RAKLI Suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen edistämällä

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti.

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti. Taivas+Helvettikirjan käyttäminen opetuksessa Opettajan ohje Taivas+Helvetti Taivas+Helvetti Vol. 1 julkaistiin vuonna 2013 ja sen suosio ylitti kaikki odotukset. Lukijat inspiroituivat kirjan rehellisistä

Lisätiedot

KIRJALLISUUDEN EKODYSTOPIAT. FT, Toni Lahtinen Tampereen yliopisto

KIRJALLISUUDEN EKODYSTOPIAT. FT, Toni Lahtinen Tampereen yliopisto KIRJALLISUUDEN EKODYSTOPIAT FT, Toni Lahtinen Tampereen yliopisto toni.lahtinen@uta.fi Ekologiset dystopiat kulttuuriteollinen trendi? Vuosituhannen vaihteessa luonnon ja kulttuurin suhteesta tuli yksi

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa. Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori

ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa. Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori AINEETON KULTTUURIPERINTÖ "Aineettomalla kulttuuriperinnöllä" tarkoitetaan

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

HEL RATAKATU 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HEL RATAKATU 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Oas 1300-00/17 Hankenro 2121_6 HEL 2017-002905 2.5.2017 1 (6) RATAKATU 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osoitteessa Ratakatu 9 sijaitsee

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Kuolemmeko JÄTTEISIIMME?

Kuolemmeko JÄTTEISIIMME? Kuolemmeko JÄTTEISIIMME? Mieti ensin kaksi kertaa heitätkö roskat luontoon. Tiesitkö, että yksi veteen heitetty tupakka saastuttaa 7 litraa vettä? Kuolemmeko jätteisiimme? Kännykkä vaihtoon uutta ostattaessa,

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Miten keskustella yhdessä arviointituloksista? Tämä ohjeistus on tarkoitettu Sykettätyöhön.fi-palvelun käyttäjille.

Miten keskustella yhdessä arviointituloksista? Tämä ohjeistus on tarkoitettu Sykettätyöhön.fi-palvelun käyttäjille. Miten keskustella yhdessä arviointituloksista? Tämä ohjeistus on tarkoitettu Sykettätyöhön.fi-palvelun käyttäjille. Sykettätyöhön.fi-palvelu työpaikan kehittämisen apuna Sykettätyöhön.fi-palvelu tukee

Lisätiedot

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta.

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta. Kouvolan taidemuseo aloitti toimintansa 1.8.1987 Kouvola-talon toisen osan valmistuttua. Taidemuseo keskittyy moderniin ja uuteen suomalaiseen taiteeseen. koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan

Lisätiedot

Oas /17 Hankenro 2121_6 HEL (6) Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus RATAKATU 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Oas /17 Hankenro 2121_6 HEL (6) Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus RATAKATU 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus RATAKATU 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS Oas 1300-01/17 Hankenro 2121_6 HEL 2017-002905 22.9.2017 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Itäinen Puistotie 1. Myyntiesite 1.6.2015. Myyntikohde. Kohteen nimi Marmoripalatsi - Helsinki Kuvaus 1 / 12

Itäinen Puistotie 1. Myyntiesite 1.6.2015. Myyntikohde. Kohteen nimi Marmoripalatsi - Helsinki Kuvaus 1 / 12 Myyntiesite 1.6.2015 Myyntiesitteen tiedot, kuvat ja kuvaukset. Tämän myyntiesitteen tiedot ovat peräisin monista eri tietolähteistä ja eri aikakausilta. Senaatti-kiinteistöjen tarkoituksena on antaa mahdollisimman

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten maailmankuva Tehtävät

Lasten ja nuorten maailmankuva Tehtävät Lasten ja nuorten maailmankuva Tehtävät TIEDÄ 1. Selitä omin sanoin, mikä on maantieteellinen maailmankuva. 2. Mitä tarkoittaa, että me katsomme maailmaa "kulttuurin värittämien silmälasien läpi"? 3. Miksi

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA JAKSO ❶2 3 4 5 6 KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA 4 OLETKO MIETTINYT: Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi ympäristöösi? Miten kasvit voivat kasvaa niin monenlaisissa paikoissa? Miten kasvien

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS Elävä veistos -taidepaja Elävä veistos -taidepajan teemoina ovat ihmiskeho, liike ja roolit. Työskentelymuodot ovat leikillisiä ja pajan sisältö suhteutetaan lasten

Lisätiedot

OSMONKULMA SUOJELUKAAVA

OSMONKULMA SUOJELUKAAVA 25. KAUPUNGINOSA KÄPYLÄ / PUU-KÄPYLÄ // KORJAUSKORTTI // SUOJELUKAAVA OSMONKULMA SUOJELUKAAVA KORJAUSKORTTEIHIN ON KOOTTU YHTEEN OSMONKULMAN SUOJELTUJA RAKENNUKSIA JA PIHATILOJA KOSKEVAT ASE- MAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa Anna Kanerva / CUPORE Cuporen toimeksianto Verrokkiselvitys Kyselyt toimijoille Loppuraportti ja luetteloinnin kriteeristöluonnos maaliskuussa

Lisätiedot

Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä

Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä Kulttuuriperintökasvatus kasvattaa juuret ja antaa siivet (Mervi Eskelinen ja Ulla Bovellan) Museot ja kestävä kehitys 25.3.2010 Tuula Vuolio-Vallenius

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot