KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS VUODEN TOIMINTAKERTOMUS / 2013 MUKANA VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNTEILMA. kuvat Ulla Leppävuori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS VUODEN TOIMINTAKERTOMUS / 2013 MUKANA VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNTEILMA. kuvat Ulla Leppävuori"

Transkriptio

1 KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS VUODEN TOIMINTAKERTOMUS / 2013 MUKANA VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNTEILMA kuvat Ulla Leppävuori 1

2 UTÖN RESIDENSSIN TOIMINTASUUNNITELMA /kirjoitettu joulukuussa 2012 yhdistystä perustettaessa Mahdollistaa residenssitoimintaa Utössä ympärivuotisesti Kuvataideakatemian opiskelijoille. Yhdistys jatkaa Kuvataideakatemian oppilaskunnan v Utössä alkanutta residenssitoimintaa sellaisenaan. Residenssin siirtyminen siitä huolehtivalle yhdistykselle selkeyttää ja tehostaa residenssiin liittyviä käytäntöjä ja helpottaa yhdyshenkilöiden toimintaa sekä Kuvassa että Utössä. Tavoitteet Tarjota Kuvan opiskelijoille mahdollisuudet työskentely- ja ideointiperiodiin ulkomerellä residenssi- pohjaisista lähtökohdista. TOIMINTASUUNNTELMA VUODELLE 2013 Vuosikokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma on lyhyt ja ytimekäs. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013: ylläpitää residenssiä Utön saarella ja suunnitella siihen liittyvää näyttely- ja julkaisutoimintaa. Vuoden 2012 lopulla sovittu toiminnan sisältö ja käytännöt selviävät tarkemmin yhdistyksen perustamisvaiheessa loppusyksyllä kirjoitetusta toimintasuunnitelmasta joka koskee ainoaa tämänhetkistä kohdetta Utön residenssiä. Tehdä saaristolaiselämää sekä sen nykymuotoa että kulttuuriin vaikuttanutta historiaa tutuksi taideopiskelijoille. Tarjota mahdollisuus tutustua ulkomeren luontoon ja sääolosuhteisiin kaikkina vuodenaikoina. Kasvattaa tietämyksen ja kokemuksen kautta tämän erityisen asuinympäristön ja luonnon arvostusta. Tarjota mahdollisuuksia liittää saaristo tulevaisuudessa osaksi omaa elämää. Käytäntö Yhdistys vuokraa Telegrafenia eli Impilinnaa Öjer Utvekling ab:lta. Yhdistys jakaa siellä käyttäjilleen viikkojen pituisia työskentelyjaksoja. Käyttäjäryhmän määrittely Ensisijaiset käyttäjät: Taideyliopiston kuvanveiston, taidegrafiikan, maalauksen ja tila- aikataiteen opiskelijat sekä Kuvan tohtoriopiskelijat, Taideyliopiston yhteistyöprojektit, Kuvan alumnit Residenssiaikojen jako Puolivuosittain hakemusten perusteella. Peruutusaikoja niille perustetun listan kautta. Rahoitus Yhdistys pyrkii ensisijaisesti hakemaan rahoitusta apurahojen ja yhdistyksen mahdollisten tulojen muodossa, esim. myydyt julkaisut. Viime kädessä ottaa vastaan Kuvan säätiöltä tukea sen mukaan kuin sitä on mahdollisuus saada. Voittoa tavoittelematon, mahdolliset voitot sijoitetaan residenssitoiminnan profiilin nostamiseen, kiinteistön ja irtaimiston kunnostamiseen. Edistämissuunnitelmia Kunnostaa kiinteistöä ja hakea rahoitusta sen kunnostamiseen. Pyrkiä enemmän avaamaan residenssissä syntyneitä ideoita ja taideprojekteja, esim. julkaisujen ja mantereella pidettävien näyttelyiden muodossa. Etsiä ja ehdottaa uusia saaristoelämään soveltuvia tapoja tehdä yhteistyötä nykytaiteilijoiden kanssa. Nimetyt vastuuhenkilöt Kuvan opiskelijoista ja sieltä valmistuneista 2

3 Yhdistyksen aktiivijäsenet saavat pienimuotoisia ja ennalta sovitun pituisia palkkioaikoja hoitamissaan kohteissa KUVAN RESIDENSSI YHDISTYKSEN 1.VUODEN TOIMINTAKERTOMUS/ 2013 SISÄLLYSLUETTELO s. 2 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013, Utön residenssin toimintasuunnitelma s.3 Utön residenssin aikaisempi toiminta ja sen siirtyminen residenssi yhdistykselle Osa 1. Sisältö s.4 Idea residenssistä saaressa Yhdistyksen vastuu Jäsenistä s.5 Tavoitteiden saavuttaminen ja toiminta Kuvan residenssi ry:n tarkoitus ja toiminta, lainaus yhdistysrekisteristä Osa 2. Päätöksen teko s. 5 Yhdistyksen järjestäytyminen Kokoukset Osa 3. Käytäntö s. 6 Tiedottaminen Residenssiaikojen jako ja käytännöt Peruutusaikalista Residenssiaikojen jako vuonna 2013 s. 7 Näyttelytoiminta, Utö, mantere Toteutunut näyttelytoiminta Utön residenssin näkyminen näyttelyissä s.8 Vuoden 2013 aikana pidetyt talkoot ja kiinteistön kunnostus s.9 Kiinteistön kunnostus tulevaisuudessa Muu toteutunut toiminta s.10 Haetut apurahat Kehittämissuunnitelma KUVALIITE / keskittyy Impilinnassa tehtyihin kunnostuksiin s. 1 3 Vanhan terassin purku ja uuden rakentaminen s. 4 Luonnonkiviportaiden ja kasvimaalaatikon rakennus ja mukulakiven esille otto s. 5 Uusien rännien rakennus, talon maalin poisto ja kasvimaan istutus s. 6-7 Kuvataideakatemian talkoot s Peruskunnostusta s. 12 Telegrafen syyskuussa 2013 Toimintakertomuksen kuvat: Ulla Leppävuori kannen kuvat; isot Telegrafen joulukuu 2012, Telgrafen syyskuu 2013, pienet; Telegrafen huhtikuu 2013, toukokuu 2013, majakalta Telegrafenille päin syyskuu 2012 UTÖN RESIDENSSIN AIKASEMPI TOIMINTA JA SEN SIIRTYMINEN KUVAN RESIDENSSI YHDISTYKSELLE Kuvataideakatemian Ylioppilaskunta eli Kuvyo on ylläpitänyt vuodesta 2007 lähtien residenssitoimintaa Kuvan opiskelijoille Utön Telegrafen tai Impilinna nimisessä talossa. Vaikka oppilaskunta oli pieni, resursseja ja toimijoita niukasti, onnistuttiin residenssitoimintaa pitämään yllä ympärivuotisesti ja jatkuvasti. Vuosien aikana Utön residenssi oli osoittautunut käyttäjilleen tarpeelliseksi. Idean on ollut taloudellisesti realistinen eli kustannukset on saatu katetuksi. Toiminta on arvokasta ja rahalla mittaamattomissa. Utön residenssi on käsite käyttäjilleen. Kuvan residenssi yhdistyi syntyi, jotta sen kautta Kuvyon ylläpitämä residenssitoiminta Utön saarella voisi jatkua. Kuvyo lakkasi olemasta Kuvataideakatemian liityttyä Taideyliopistoon vuoden 2013 alusta. Idea yhdistyksen perustamisesta syntyi opiskelijoiden keskuudessa, jotka paikan käyttäjinä kokivat sen olemassaolon tärkeäksi. Haluttiin turvata paikan toimiminen samoista lähtökohdista myös tulevaisuudessa. Utö nähtiin pysyvyyden arvoja puolustavana vaihtuvassa ja muotoaan hakevassa ja alussa vaikeasti hahmotettavassa Taideyliopisto kuviossa. Matalan kynnyksen residenssitoiminta pidettiin turvaamisen arvoisena. Haluttiin turvata residenssitoiminnan pysymisen rentona ja joustavana ja pienimuotoisena ja sen mahdollisuudet olla marginaalisuuden puolustaja. Toiminta haluttiin pitää Taideyliopistosta itsenäisenä ja ennen kaikkea opiskelijalähtöisenä. Pelkona oli mm. että toiminta ison Ylioppilaskunnan myötä byrokratisoituisi, muuttuisi lisääntyvien välikäsien kautta joustamattomaksi eikä marginaalisuuden kanssa osattaisi luovia tai pystyttäisi antamaan sille tilaa. Toiminnan pelättiin tyrehtyvän omaan mahdottomuuteensa liian monimutkaisessa pienen ja ison suhteessa. Yhdistystä perustettiin loppuvuodesta 2012 alkaen. Rakennetta mietittiin yhteistyössä Kuvyon ja Kuvataideakatemian hallinnon kanssa. Residenssin käytäntöjen ylläpito lipui vaiheittain vuoden 2012 alusta lähtien Taideyliopiston yhdistymiskiireissä painivalta Kuviolta residenssin nykyisille ylläpitäjille. Kuvataideakatemian hallinto lupasi resursseja perusmenojen kattamiseen murrosvaiheessa ja oli tällä osaltaan pelastamassa toiminnan olemassaoloa. Yhdistys jatkaa Kuvion aloittamaa residenssitoimintaa, muuttaen toimintaa jäntevämmäksi, kantaa vastuuta ja on läsnä Utössä ja kehittää residenssiin liittyvää julkaisu- ja näyttelytoimintaa. Yhdistyksen säännöissä tarkoitus ja toiminta mahdollistaa tulevaisuudessa myös muiden profiiliin sopivien residenssikohteiden ylläpidon. Tällä hetkellä yhdistyksen ainoa kohde on Utön residenssi ja aktiivijäsenten toiminta sekä tehty työ kohdistuu Utön residenssin toimintaan ja sen kehittämiseen. Myös vuoden 2013 toimintakertomus keskittyy erittelemättömästi tähän. 3

4 OSA 1. SISÄLTÖ IDEA RESIDENSSISTÄ SAARESSA Residenssimme toimii Utön saaressa ulkomerellä ja sijaitsee siellä Utön kylän laidalla. Saari on Suomen eteläisin asuinpaikka. Se on ainakin luvulta lähtien rakentunut saalistustukikohtana ja laitumena, kalamajasaarena ja myöhemmin korkean paikan maamerkin / majakan ympärille ja luotsisaareksi. Nykyään Utö on maamme pienimpiä edelleen ympärivuotisesti asuttuja saaristolaiskyliä. Saaressa sijaitsee Suomen pienin koulu, ympärivuotinen kauppa, luotsitukikohta, säähavaintoasema, oma vesilaitos ja vedenpuhdistamo. Yhteysalus saareen lähtee Korppoon saaristotieltä ja matkaa sinne n. 5 tuntia edeten kohti karumpaa maisemaa. Residenssi miljöössä, jossa löytyvät nämä luonnonolosuhteet, kulttuurihistorialliset lähtökohdat sekä nykyaikaisena muotoaan hakeva kylä, pystyy tarjoamaan arvokasta ja merkityksellistä aineistoa erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla metodeilla työskenteleville kuvataiteilijoille. Residenssin suosio tähänastisen olemassaolon aikana kertoo siitä, että se edustaa asioita, joita usea kuvataiteilija kokee työskentelynsä kannalta olennaiseksi vuotias entinen sähköttäjän talo toimii residenssinä ympäri vuoden. Talon saa ilmaiseksi käyttöönsä opiskelija tai kuvataiteilija, joka pystyy vakuuttamaan mielenkiintonsa paikkaa kohtaan, sitoutumisensa ja läsnäolonsa saaren sijaintiin, olosuhteisiin ja pieneen kylään. Myönnettävien jaksojen pituus vaihtelee viikosta kuukauteen. Aikoja saa sekä aikaisemmin residenssissä vierailleet että ensikertalaiset. YHDISTYKSEN JÄSENISTÄ Utön residenssistä ja Kuvan residenssi yhdistyksestä huolehtii pieni ydinryhmä eli Kuvan residenssi yhdistys. Yhteinen huoli residenssin tulevaisuudesta ja asemasta Taideyliopisto yhdistymisessä kokosi toisilleen entuudestaan vieraampia opiskelijoita ja valmistuneita miettimään mahdollisuutta toiminnan jatkolle. Aihe yhdisti; Utössä oli ehditty viettää paljon aikaa tai pitkä kiinnostus paikkaa ja toimintaa kohtaan, vaikka siihen ei ehkä vielä ollut ehtinyt osallistua tai purjehtiminen ja saariston kuuluminen elämään monella tavalla tai halu mahdollistaa pienimuotoisen, ja tulosvastuuseen tähtäämättömän toiminnan tarpeellisuus kasvavan Yliopiston sivussa ovat vaikuttaneet toimintaan hakeutumiseen. Myös yleisemmin taiteilijavetoinen residenssitoiminta arvokkaiksi ja mielenkiintoisiksi koetuissa paikoissa ja miljöissä ja siellä vastuun kanto ja läsnäolo ovat tulevaisuuden yhteisiä motiiveja. Residenssissä aikaa viettävä pistäytyy Utön elämässä hetken voimakkaana kokemuksenakin käynti on kävijälle pieni raapaisu, sellaisenaankin arvokas ja uutta avaava. Saarella residenssissä aikaa viettänyt jatkaa yleensä löytyneitä aiheita myöhemmin toisessa muodossa tai palaa saarelle niitä jatkamaan Matka saareen on konkreettinen siirtyminen paikassa. Aloitteleva kuvataiteilija on etäällä Instituution järjestämästä ohjelmasta ja työhuonerutiineista. Irrallaan olon kokemus on lempeällä tavalla erillään oloa ja koettelemassa sietokyvyn rajoja, mutta tarjoaa vastapainoksi jotain tilalle. Tässä paikassa on tilaa ja aikaa. Elämässä luonnon olosuhteiden ehdoilla ja luonnon jatkuvasti vaikuttaessa elämään myös hyvin konkreettista. Residenssiasukas on omalla tavallaan myös osa kyläyhteisöä hetken aikaa. Residenssissä kohtaa omillaan oloa, joka kuuluu osaltaan aina kuvataiteilijan ammattiin ja josta hän voi tulla houkutelluksi jopa nauttimaan tai oppia hyödyntämään tai ainakin sietämään. Nykyinen toiminta on kasvavasta Taideyliopisto- kompleksista erillistä vapaaehtoistyötä. Se kulkee itsenäisesti reittiään, joka saattaa näyttää pienimuotoiselta ja marginaaliselta. Nämä koetaan voimavaroiksi sekä toiminnassa itsessään, mutta myös globaalimmista lähtökohdistakin, joissa yhdistyksen toiminta keskittyy ulos ruuhkakeskuksista. YHDISTYKSEN VASTUU Utö on yhdistyksen jäsenille merkityksellinen paikka. Miljöötä, sen pitkää ja erityistä syntytapaa ja nykymuotoja olla olemassa saaristolaiskylänä arvostetaan kunnioitetaan. Sidoksia Utöseen halutaan pitää yllä ja kantaa vastuuta omalta osalta niin kuin se meille on mahdollista. Residenssitoimintaa ja kiinteistöä hoidetaan Utön saarta ja sen asukkaita kunnioittaen. Siltä osin kuin asioita ei ole hallittu tai vielä hallita ollaan halukkaita ja oppimiskykyisiä. Residenssin ja kylän yhteistyön ja vuorovaikutteisuuden rakentaminen ei voi olla yksittäisten residenssiajan saaneiden varassa. He ovat toiminnan voimavarana ja moottorina toiminnalle. Taustalla oleva ja pitkäjänteisesti paikkaan sitoutunut yhdistys pystyy näkemään jatkuvuuden, luomaan vuorovaikutteisuutta ja pääsemän vähän myös sisälle saaren elämään siellä toimimisen kautta. Yhteistyö vaatii kasvualustan. Se synny tyhjästä tai hetkessä. Yhteistyön toteutuminen vaatii sekä ulkopuolisena saareen tulevalta että saaressa jo olevilta asiaan kasvamista, sopivien yhteyksien löytämistä ja oivaltamista. Pitkäjänteisellä saaressa olemisella voi löytyä tapoja, ulkopuolelta tullut toimija löytää paikkaansa ja pystyy tuomaan saareen sellaisia voimavaroja, jotka myös saarelaiset voisivat kokea aidosti resursseiksi. myynnissä olleita joulukortteja 4

5 OSA 2. PÄÄTÖKSEN TEKO VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Residenssitoiminta Utössä on kaikilta osin muuttunut toimivammaksi ja laajentunut enemmän kuin uskallettiin toivoa. Vuodeksi 2013 tehty edistämissuunnitelma toteutui. Kautta toiminnan on yritetty kehittyä niin, että luovuus, joustavuus ja vapaamuotoisuus säilyy mutta silti toiminta jäntevöityy ja tulee määrätietoisemmaksi sekä on läsnä Utön kylässä enemmin kuin ennen. Huoli residenssimahdollisuuden vetovoimaisuuden säilymisestä Taideyliopiston kasvavan tarjonnan keskellä, osoittautui turhaksi. Residenssi on ollut lähes 100 % käytössä. Hakemuksia on tullut runsaasti enemmän kuin aikoja on tarjolla, ne ovat muuttuneet keskittyvämmiksi ja ajan saaneet ovat sitoutuneempia pitämään kiinni sovitusta eli peruutuslistan toiminta on kutistunut. Siitä huolimatta, että tuloksellisuus ei ole päätavoite, vaan rauhallinen paikka olla, miettiä ja työskennellä on residenssissä työskentely näkynyt vuoden aikana Kuvan keväässä sekä muissa gallerioissa. Useaa residenssissä alkunsa saanutta projektia työstetään parhaillaankin, joista osa on lopputöitä. Uusi yhdistys hakee muotoaan edelleen. Kokouksia on pidetty yhden sääntömääräisen lisäksi kaksi muuta, joista on pöytäkirjat. Aikojen jako ja talon käytännöt ovat jäsentyneet vuoden aikana. Talkoot ja kiinteistön kunnostaminen edistivät Impilinnan viihtyisyyttä ja peruskuntoa. Yhteistyö Utön kylän ja vuokranantajan kanssa on kehittynyt. JÄRJESTÄYTYMINEN Kuvan residenssi ry. on hyväksytty ja merkitty yhdistysrekisteriin Vuoden 2013 hallitus on : Ulla Leppävuori puheenjohtaja /perustajajäsen Erika Erre varapuheenjohtaja /perustajajäsen Elina Vainio sihteeri /perustajajäsen Anna Sailamaa rahastonhoitaja /perustajajäsen Uudet jäsenet: Nuutti Koskinen toiminnantarkastaja /jäseneksi 13.3 (varalla Ulla Leppävuori) Eveliina Hämäläinen / jäseneksi 2.10 Nykyinen kokoonpano on 4 perustajajäsentä ja 3 hakemisen ja hyväksymisen kautta tullutta uutta jäsentä Toistaiseksi jäsenmäärä on pidetty pienenä. Kuluvan vuoden aikana ei mahdollisuudesta hakea jäseneksi ole yleisesti ilmoitettu. 1. vuoden aikana olemme hakeneet sellaisia toiminnan muotoja, joilla voitaisiin turvata alkuperäisen idean säilyminen. Kaikille uusille jäsenille paikka on entuudestaan tuttu ja merkityksellinen, joista Nuutti Koskinen perusti residenssin Impilinnaan ollessaan Kuvyon puheenjohtaja. KUVAN RESIDENSSI YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA Lainaus Patentti- ja rekisterihallinnon hyväksymistä yhdistyksen säännöistä Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Taideyliopistossa pääaineenaan kuvanveistoa, maalausta, taidegrafiikkaa, tila- aikataiteita ja Kuvan jatkotutkinto- osastolla opiskelevien, sekä edellisistä laitoksista tai Kuvataideakatemiasta aikaisemmin valmistuneiden henkilöiden mahdollisuuksia työskentelyyn residenssitoiminnan kautta. Opiskelijoille tehdään tutuksi residenssilähtöistä työskentelyä ja luodaan mahdollisuudet sen kokeiluun käytännössä. Luonnon ja elämäntavan kannalta erityisessä kohteessa olevan residenssin kautta halutaan tutustuttaa ja kasvattaa ymmärrystä paikallisuutta ja sen ilmenemismuotoja kohtaan. Valmistuneita opiskelijoita halutaan kannustaa residenssissä alkaneiden ideoiden loppuun saattamiseen ja suoda mahdollisuus niiden jatkamiseen sekä kannustaa jopa hakeutumaan työskentelemään jatkossa vastaaviin paikkoihin Kannustaa ja mahdollistaa tulevia taiteilijoita työskentelemään ja ideoimaan ympäröivien olosuhteiden ehdoilla ja niitä huomioimalla särkemään työhuone- ja työtoverirutiineja. Työskentelyn kannalta poikkeuksellisissa olosuhteissa halutaan altistaa työskentely uusille lähtökohdille. Ne kannustavat löytämään uusia näkökulmia, mutta toisaalta selkeämmin havaitsemaan oman työskentelyn päälinjoja muuttuvissakin tilanteissa. Yhdistys valitsee residenssikohteensa arvostaen ja ollen kiinnostunut luonto- ja ympäristöarvoista sekä niiden ja paikan historian tuottamasta kulttuurista ja sen ilmenemismuodoista. KOKOUKSET 1.vuosikokous pidettiin 13.3 ja se on samalla vuoden ainoa sääntömääräinen kokous. Paikalla oli kaikki yhdistyksen neljä aikaisempaa jäsentä sekä uusi kokouksessa hyväksyttävä jäsen. Kokous oli yhdistyksen ensimmäinen sen aikana hahmoteltiin yhdistyksen käytännön asioita mm; uusien jäsenten otto menetelmää, tarkastettiin residenssiaikojen jakamisen periaatteita, peruutusaikalistan suhdetta aikojen jakamiseen sekä listan funktiota. Sovittiin vastuuhenkilöistä kotisivujen ja pankkitilin perustamiseen. Päätettiin aloitta talon remontointi talkoilla. Sovittiin yhdistyksen omien palkkioaikojen kiintiöstä ja periaatteista. Yhdistyksen ylimääräiset viralliset kokoukset on pidetty 9.5 osallistui 4/ 6 jäsentä ja 2.10 osallistui 4/ 6 jäsentä. Kevään kokouksessa mm. päätettiin yhdistyksen rakenteesta siinä tapauksessa, että tulevaisuudessa kohteita olisi saaristossa muitakin kuin Utö. Jatkettiin peruutuslistan ja peruutusten toimintatapojen kehittelyä. Suunniteltiin tulevia talkoita. Syksyn kokouksessa mm. kehiteltiin edelleen residenssiaikojen jakamisen periaatteita, ideoitiin mahdollista näyttelyä Utön Vapenlagretiin ja sen käytännön järjestelyitä. Katsottiin vapaamuotoinen kuvallinen toimintakertomus. Suunniteltiin seuraavan vuoden budjettia. Sovittiin apurahojen hakemiseen panostamisesta. Kokoukset ovat tällä hetkellä myös hallituksen kokouksia, koska yhdistykseen ei kuluu toistaiseksi kuin sen hallitus. 5

6 OSA 3. KÄYTÄNTÖ TIEDOTTAMINEN Sääntöjen mukaan pakottaminen ei ole ollut toiminnan periaatteiden mukaista vaan asioihin on vaikutettu parantamalla tiedottamista ja sen mukana tiedostamista. On kannustettu perättäisten ajan saaneita pitämän yhteyttä toisiinsa. Näin on saatu hukkaan menevät käyttämättömät päivät käyttöön ja talon käytäntörutiinit paikan päällä toimimaan paremmin Ajan saanut kuittaa s- postissa lukeneensa yhdistyksen valmistaman tietopaketin ja vasta näin lunastaa residenssiajan itselleen. Paketti sisältää sekä tietoa saaresta ja residenssistä sekä ohjeet siitä, mitä residenssin asukkaalta odotetaan ja miten yhteisessä talossa ja saarella ollaan. Saareen menijöitä kannustetaan itsenäisesti ottamaan selvää tulevasta matkasta. Sähköposti vastaa kysymyksiin ja ottaa yhteyttä saareen menijään muutamaa viikkoa ennen matkustamista varmistaakseen, että matka toteutuu. Talon käytännön pyörimisestä vapaaehtoisvoimin on jaettu tietoa ja sitä kautta sitoutettu käyttäjät noudattamaan talon käytännöstä huolehtimista. Niiden kautta Telegrafen on nyt pääosin odottanut puhtaana ja siistinä ja raikkaana seuraavaa tulijaa. Käyttäjät ovat myös vapaaehtoisesti varustaneet taloa. Vuokrasopimuksen siirryttyä yhdistykselle vuokranantaja Öjar Utvekling halusi, että vieraskirjan lisäksi talossa aloitettaisiin lokikirja, josta kävisi ilmi jokainen käyttäjä, hänen sidoksensa Kuvaan sekä mitä oleskelun aikana teki. Vaikka ÖU näin halusi vakuuttua, että Telegrafen pysyy vuokrasopimuksen mukaisessa residenssikäytössä eikä tule väärinkäytetyksi esim. turismiin, on vuoden 2013 alusta pidetty lokikirja myös hyvä taltiointi yleisesti siitä, mitä talossa on puuhailtu. RESIDENSSIAIKOJEN JAKO JA KÄYTÄNNÖT Periaatteita, joilla residenssiaikoja annetaan on tarkastettu ja hiottu pitkin vuotta. Tarkkailun perusteella on aktiivisesti mietitty parannuskeinoja aikojen jakoon, joita on kokouksissa täsmennetty. Vaikka käytäntöjä on jäntevöitetty on lähtökohta turvata residenssivieraille mahdollisuus rauhoittumiseen meren äärellä ja mahdollisuus antaa ajatusten muodostaa uutta ollut itseisarvoisen tärkeää. Aikoja myönnetään sekä paikassa olleille sekä ensikertaa vieraileville. Aikaisempi käytäntö, joka halusi tasapuolisesti tarjota mahdollisuuden kaikille vierailla saarella ja jossa residenssiajan sai pääsääntöisesti vain kerran opiskeluidensa aikana on lopetettu. Nyt on myönnetty, että paikka ei sovi eikä sen edes tule sopia kaikille. Koska residenssiin on mahdollisuus palata ainoan käyntikerran muodostama rasite ja dramatiikka ovat hävinneet. Tieto siitä, että saarelle pääsee takaisin auttaa ideoimaan pitkäjänteisemmin ja suunnittelemaan saarelle tuloa esim. toisena vuodenaikana tai myöhemmin. Saarella oloon ja työskentelyyn on helpompi syventyä. Mahdollisuus palata antaa mahdollisuuden ideoille kasvaa jälkeenpäin. Vastuunkanto kiinteistöstä ja yleisesti saaresta ja miljööstä näyttäytyy konkreettisemmalta. Ei olla läpikulkumatkalla. Hakemuksissa, joilla aikoja haetaan ei vaadita yksityiskohtaista työsuunnitelmaa. Rentojen ja vapaamuotoisten hakemusten odotetaan osoittavan paneutumista ja motivaatiota liittää oleskelu saarella omaan taiteelliseen työskentelyyn ja kehittämiseen sekä sitoumusta residenssijaksoon. Tulijalla on mahdollisuus olla läsnä saarella ja ajatella saari lähtökohtanaan eikä edeltä ajatellun idean pohjalta. Aikojen jakaminen aikaisemman työskentelyn jatkamiseen kasvattaa hakijamäärää. Aikoja jaettaessa pyritään hahmottamaan tapoja löytää ne käyttäjät jotka paikasta hyötyvät. Vaikka jokainen kokemus on merkityksellinen pyritään residenssi antamaan sellaisten käyttöön, jotka siitä hyötyvät rakentavasti. Vuosien 2012 ja 2013 aikana on ollut kaksi Utöseen päätynyttä, joiden mielestä paikassa oleminen on heti alkuun ollut raskasta ja epämieluisaa tai muuten omaan sen hetkiseen tilanteeseen sopimatonta; on ollut kokemus hämätyksi tulemisesta paikkaan, jossa ei halua olla. Vaikka yhdistys ei voi olla vastuussa yksittäiselle käyttäjälle muodostuneista vääristä mielikuvista, pyritään näitä ehkäisemään tiedottamisen avulla. Jo hakuvaiheessa kannustetaan paneutumaan kohteeseen. Residenssi aikoja annetaan monenlaiselle työskentelylle ja erialisista lähtökohdista tekemiselle. Tietoisesti vältetään paikassa tehtävien teosten profiloitumista johonkin selkeään kategoriaan. Tällainen toiminta on mielestämme luovaa ja tuo myös saarelle luovuutta lisää. Ainoa lähtökohta, joka jokaisen saareen tulijan tulee täyttää on että hän kunnioittaa saaren luontoa sekä paikallisten ja muiden saarella liikkuvien elämänmuotoa sekä sitoutuu noudattamaan residenssin käyttäjille kirjoitettuja ohjeita talon käytännöistä. Pidemmälle edenneiden opiskelijoiden sekä alumnien hakemuksista toivotaan käyvän ilmi syventyminen oman vaiheen mukaisesti. Residenssiajoista pääosa jaetaan opiskelijoille ja pienempi osa valmistuneille taiteilijoille eli Kuvan alumneille. Alumneilta peritään pieni korvaus residenssin käytöstä. Summa on pienempi kuin kiinteistön käyttökulut. Tällä hetkellä korvaus on 90e/ viikko / ryhmä. Suositaan pidentyviä residenssiaikoja niille, jotka paikkaan pystyvät syventymään ja löytävät ajanjaksolle sopivan ajan eli myös 1kk:n aika on mahdollinen. Ensikertalaisille on päätetty tarjota n. viikon aikoja tammikuun 2014 hakemisen yhteydessä ja siitä eteenpäin. PERUUTUSAIKALISTA Peruutusaikalista perustettiin tammikuussa 2012 samalla kun toiminta alkoi liukua yhdistykselle. Listan tarkoitus oli pitää talo asuttuna ja välittää peruutetut ajat listalla niitä odottaville. Impilinna oli aikaisemmin seisonut n. 1/3 osan ajasta tyhjänä peruutusten vuoksi. Tieto ei kulkenut mantereelle ja siellä oleville halukkaille käyttäjille. Viime vuosien peruutusten suuri määrä johtui siitä, että Kuvyolla ei ollut enää resursseja valmistuessaan kasvaviin Taideyliopistokuvioihin hoitaa Utön residenssiä sen vaatimalla tavalla, sekä tiedotus että aikojen jako tapahtui satunnaisemmin kuin olisi ollut tarpeen. Viimeisimpien Kuvyon aikojen jako meni lähes kokonaan uusiksi peruutuslistan kautta ja oli listan ylläpitämisen näkökulmasta työlästä. Peruutusaikalista tarjoaa edelleen pidempien peruutusjaksojen lisäksi lyhyitä peruutusaikoja kahden perättäisen ajan saaneen välillä ja mahdollistaa nopean käynnin saarella ensikertalaiselle tutustumista varten ja jo saarella käyneelle työskentelyn jatkamiseen. Peruutuslistan ajat jaettaan listalle ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä aikaisempia käyntejä laskettu. Tärkeää on, että talo pysyi käytössä ja ne jotka nopean peruutusajan kykenevät käyttämään pääsevät sinne. Peruutusaikalistan tarkoitus oli osoittaa paikan haluttavuus ja saada ajan saaneet ottamaan vastuuta ja sitoutumaan vastaan ottamaansa aikansa paremmin. Se tähtäsi siihen, että tekisi itsestään loppujen lopuksi turhan, - nyt ollaan tässä tilanteessa. Peruutuslista on edelleen olemassa, mutta käytännössä sen toiminta on olematonta. Peruutettuja aikoja kysellään, mutta nyt näyttäisi esim. siltä, että syyskuun jaossa jaetuista puolen seuraavan vuoden ajoista halutaan kaikista pitää kiinni ja vain viimehetken peruutukset sairauden tai muun odottamattoman syyn vuoksi ovat todennäköisiä. Peruutusaikalistan toiminnan tyrehtyminen vie nyt mahdollisuuden sellaisilta lähtijöiltä, joille äkkilähtö entuudestaan tuttuun saaren kun se tuntui tarpeelliselta, oli tervetullut vaihtoehto. VUODEN 2013 AIKOJEN JAKAANTUMINEN Vuoden 2013 sekä kevään, että syksyn hakemukset ovat olleet entiseen verrattuna paneutuvia, perusteltuja ja sisältäneet kuvaliitteitä. On haettu uusia residenssiaikoja jo aloitetuille projekteille. Mukana on myös Taideyliopiston maisterinnäytetöitä ja kurssitöitä. Haettujen aikojen ruuhka sijoittuu loma- aikohin, jolloin ei ole kursseja eli kesälomaan ja joululomaan. Tammikuun haku Hakuaika Jaettavat ajat Hakemuksia saapui 43 (yksityisen henkilön), joista aika pystyttiin antamaan 18, lisäksi viikon talkooaika sekä 1 palkkioaika. Ajoista 1 ei voitu ottaa vastaan, muut otettiin vastan järjestelyiden ja muutamien vaihdosten jälkeen. Viimehetken peruutuksia tuli 3 alkukeväästä. Ajat menivät peruutuslistalle. Niistä 3 viikkoa käytettiin talkoisiin pääsiäisenä ja sen jälkeen, talkoille tehtiin tilaa myös toukokuussa. Impilinna oli vapaa 1 viikon koko aikana. Syyskuun haku Hakuaika Jaettavat ajat Hakemuksia saapui 19( 17 yksittäisen hakija ja 2 työryhmän), joista pystyttiin antamaan 14 aikaa, ei palkkioaikoja yhdistykselle, ei talkooaikoja 2 aikaa jäi vastaanottamatta, koska niitä yhdistys halusi hyväntahdon eleenä / kannustuksena ehdottaa sellaisille, jotka eivät juuri sitä ajankohtaa hakeneetkaan. Ajat löysivät ottajan peruutuslistan kautta. 6

7 NÄYTTELYTOIMINTA UTÖN RESIDENSSIN NÄKYMINEN NÄYTTELYISSÄ Ideoitu näyttelytoiminta Utöseen - Galleria FAFA: Eveliina Hämäläinen ja Kristin Hec kova, Utössä tehtyjä piirustuksia ja maalauksia Kun kylä ja yhteisö on pieni, tekijöitä tarvitaan. 2006, jolloin residenssitoiminta Impilinnassa alkoi liittyi Utön saaren puolelta vuokrasopimukseen toive, että residenssin toiminta näkyisi jollain lailla saarella. - Pariisin DDessin piirustusmessut, Atelier Richeliu, sama näyttely kuin edellä Vaikka Kuvyo onnistui ylläpitämään jatkuvaa residenssitoimintaa, - ei sillä ollut resursseja näkyä saarella tai rakentaa sinne parempia siltoja paikallisten ja itsensä välille esim. kehittyvän näyttelytoiminnan muodossa. Kuvion aikana residenssissä tehdyn tuotannon esittely saarella on ollut pienimuotoista ja rajoittunut useana vuonna järjestettyyn muutaman kesäpäivän pituiseen työpajamaiseen esittelyyn, jonne halukkaat ovat voineet viedä töitään esille vapaasti ja kokonaisuutta suunnittelematta. Hembydsgården on paikkana rajoittanut paneutuvampaa kokonaisuutta. Yksittäisiä opiskelijoita on oman residenssioleskelunsa aikana tehnyt yhteisöllisiä projekteja saarella, yhteistyötä Utön ala- asteen kanssa, residenssi on muutettu neulanreikäkameraksi, jonne yleisö on ollut tervetullut havaitsemaan camera obscura ilmiön tekemän majakan ylösalaisin seinällä. Näyttelytoimintaan on liittynyt myös väärinkäsityksiä tai vaikeuksia sopia käytännöistä, jotka ovat vaikeuttaneet luottamuksen syntymistä ja asian oikeaa kehitystä. Vaikka yhdistyksessä on nyt eri ihmiset, se lähtee eteenpäin myös näitä kokemuksia viisaampana ja niistä toimintaansa parantaen. - Kuvan kevät : Eveliina Hämäläinen, Diana Soria Hernandez - Oksasenkadun Galleria, Jenni Markkanen videoteos Olemme ideoineet näyttelytoimintaa, joka sijoittuisi luontevasti Utön saareen. Utössä järjestettävien näyttelyiden ideoidaan olevan osa residenssitoimintaa ja sen kasvavan saaren lähtökohdista. Näyttelyt syntyvän saarella olosta ja siellä syntyneistä ideoista tai tarpeista ja siellä työskentelystä tai siellä löydetystä. Näyttelyiden ei haluta olevan ulkopuolinen idea jonka viedään irrallisena saareen vaan idealla on saaressa jonkinlaiset juuret ja kasvaminen. Ideoita ei haluta rajata, vaan monenlaiselle kuvataiteelle haluttaisiin antaa luovasti mahdollisuus kasvaa tarinoiksi saarelaisten ja tekijöiden välillä. Residenssi on jo lähes 10 vuotta ollut saarella. Usein saarella kuulee mainittavan, että olisi mielenkiintoista nähdä talon tuotoksia. Saaren matkailijoille näyttely kertoo yhdestä tavasta, miten Utössä ollaan olemassa ympäri vuoden. Näyttelyn ideointitoiveet kohdistuvat Vapanlagretiin, Utön venäläistyyliseen asevarastoon. Rakennus valmistuu peruskorjauksesta kesällä 2014, jossa se on Museoviraston valvonnassa saanut alkuperäisen asunsa. Rakennus jugend- henkisine vihreine seinineen ja valkoisine kaareutuvine paneelikattoineen olisi hyvä näyttelytila. Tila on osa kylän historiaa ja arvokkaasta remontista valmistuessaan se on yksi kylän harvoja yleisiä tiloja. Tilaan suunnitteilla olevan ja sinne ehdotettavan toiminnan tulee olla tilaa arvostavaa. Jotta voisimme jatkaa keskusteluita Utön kanssa kyseisen näyttelyn järjestämisestä tähän tilaan, on meidän ennen sitä varmistuttava asianmukaisen budjetin olemassaolosta. Vaikka ulkomerellä järjestettävän taidenäyttelyn tulee olla rakenteeltaan helppo pystyttää ja keveyden säilyttäminen teemassa ja tekemisessä on perusteltua, vaatii suunnittelu ja järjestely oman työnsä ja etukäteen päätetyn aikataulun. Haemme rahoitusta kustannuksiin, jotka vaaditaan näyttelyn järjestämiseen paikassa, jossa näyttelytoiminta ei ole rutiini eikä olemassa olevia rakenteita löydy, mm valvojan palkkio ja asunto, kuljetuskustannukset jne. Näyttelytoiminta mantereella Olemme suunnitelleet mantereella järjestettävää näyttelyä, jossa esillä olisi Utössä syntyneitä tai sieltä alkunsa saaneita töitä vuosien varrelta - tai talon käyttäjien pyydetysti uudelleen lämmittelemiä vanhoja saarelle alkaneita teemoja. Näyttelyyn liittyisi julkaisu. TOTEUTUNUT NÄYTTELYTOIMINTA JA MYYNTITAPAHTUMAT V.2013 Kuvan kirjasto, lokakuu: Esillä kirjaston uusia Utön seutuja käsittelevää kirjallisuutta, karttoja, informaatioita residenssistä ja valokuvia Utön saarelta eri vuodenaikoina / apuraha Kuvalta 200 e materiaaleihin Ehdotettu ja jo ideoitu näyttely Utön Vapenlagretiin kesällä 2014 tai 2015 Joulumyyjäiset Kuvalla; kahvila,yhdistyksen kortteja, informaation jakoa Suomenlinnan Joulumyyjäiset; kortteja Kuvan joulumyyjäisten kahvila ja Erika myymässä sekä korttien myyntiä. 7

8 VUODEN 2013 AIKANA PIDETYT TALKOOT JA KIINTEISTÖN KUNNOSTUS Yhdistys välittää Impilinnasta; arvostaa rakennusta sekä kulttuuriympäristöä, johon se kuuluu. Impilinnan parempi kunto on kaikkien etu. Vuoden kunnostuksissa aloitetut asiat haluttiin tehdä vastuullisesti. Ei haluttu pakata tutkimattomia ongelmia uusitun kuoren alle piiloon. Uuden laudoituksen tekeminen tuntui turhalta, jos se jouduttaisiin purkamaan pois kun talon kuntoa tutkittaisiin. Haluttiin tehdä taloa ajattelevaa ja tulevaisuudessakin hyödyttävää parannustyötä. Tämä johti seinien purkamiseen ulkoapäin hirsiin asti, jolloin saatiin ajankohtaista tietoa hirsirungon kunnosta. Peruskunnostusta vaativien töiden aikaan saaminen olisi yhdistyksen motiivi ja halu. Jos omistajan kanssa ja asiantuntija- apua käyttäen voitaisiin kunnostussuunnitelman järjestystä mietittyä, olisi yhdistys halukas organisoimaan suunnitelman mukaista peruskunnostuksen etenemistä. Yhdistys olisi halukas järjestämään avustuksia ja asiantuntevaa työvoimaa. Olisimme halukkaita tekemään yhteystyötä museoviraston ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Vuoden 2013 talkoiden tarkoitus oli edistää Impilinnan ja sen pihan kuntoa niin kuin tilanteessa oli mahdollista. Hiljattain perustetulla yhdistyksellä oli motivaatio, mutta ei omia taloudellisia resursseja, oltiin vapaaehtoistyövoiman ja sekä vaihtelevan kokoisena ilmoittautuvan talkootyövoiman varassa. Kaikille suunnitelluille materiaalikustannuksille oli löydettävä maksaja etukäteen. Suunnittelu oli haasteellista. Saaristossa muutenkin rakentamista vapaaehtoistyönä nuorten kanssa tehnyt Jari Suormaa ehdotti haluavansa rakentaa terassin vanhan lahon tilalle. Yhdistys ehdotti kesän urakaksi ulko- ja sisämaalausta. Omistaja piti kiireellisimpinä asioina ulkolaudoituksen uusimista muutamasta kohdasta ennen maalausta sekä rännien asentamisen taloon. Ne puuttuivat talosta yhtä seinämää lukuun ottamatta kokonaan. Jari Suormaa halusi huolehtia rännien asennuksesta ja Kuvalaiset halusivat mahdollisuuksiensa mukaan uusia ulkolaudoitusta ennen ja etsivät siihen sopivaa tekijää. Vuoden 2013 aikana tehdyt kunnostukset ovat lisänneet Impilinnan käytettävyyttä. Uusi entistä käyttökelpoisempi terassi sekä vanhojen mukulakivien esille otto kivijalan vierestä sekä kulkureitti terasilta kivetykselle kiviportaiden kautta ja nurmikon matalana pito ovat lisänneet tilan tuntua ja tehneet pihan käyttökelpoiseksi merkittävästi eri tavalla kuin ennen. Pihan käyttökausi on pidentynyt sekä eri ilmoilla ja tuulissa löytyy talon ympäriltä yleensä paikka sille, joka haluaa ulkona lukea tai työskennellä. Kasvimaalaatikko tuottaa satoa pitkälle syksyyn. Lahon terassin paikalle tarjoutui mahdollisuus rakentaa uusi terassi, Jari Suormaa oli halukas toteuttamaan sen osana Notke- projektia, joka edistää nuorten työelämään nivellyttämistä keskiasteen ja ammattiopintojen välillä. Terassi rakennettiin Pääsiäislomalla, rakennusmateriaaleista ja ylläpitokustannuksista sekä ohjaajien palkasta huolehti Turun yliopisto, joka organisoima Notke oli. Jari Suormaa ja Ulla Leppävuori organisoivat ja huolehtivat kuljetuksista ja toimivat ohjaajina. Myös kaksi nuorista, joilla oli ammattitutkinto olivat ohjaajan roolissa ja saivat Yliopistolta siitä korvausta. Lopputuloksena nuoret saivat mukavan, mutta työntäyteisen Pääsiäisen, onnistumisen tunteen projektin loppuun saattamisesta, Utön sai uuden pitkäaikaisen terassin vanhan ja lahon paikalle ja residenssiasukkaat käyttökelpoisemman talon. Sama projekti toetutti myös kasvilaatikon ja talosta puuttuvat rännit kevään aikana toteutuneella toisella projektillaan samoista lähtökohdista. Turun yliopisto kustansi materiaalit. Kuvataideakatemian opiskelijoille oli yleisesti esitetty kutsu osallistua kesän talkoisiin, jossa maalattaisiin Impilinna ulkoa ja sisältä. Paikalle saapui osa ilmoittautuneista eli yhdistyksestä Erika ja Ulla sekä opiskelijoista Eveliina Hämäläinen, Timo Kurppa ja Sini Havukainen. Ulkopuolisina talkoisiin otti osaa Esko Pesonen sekä saaressa jo paljon entuudestaan rakentanut Jari Suormaa. Koska urakka oli osanottajiin nähden iso, jäi maalaustyö kesken. Myös rännejä ja terassia viimeisteltiin. Kunnostustyö on kaikessa työläydessään tuntunut perustellulta ja tärkeältä. Talkoiden avulla Impilinnaa varmasti jatkossakin pidetään hyvässä kunnossa pienen kunnostuksen osalta. Peruskunnostukseen liittyvät urakat ja niiden työvoiman rahoittaminen on myös tulevaisuudessa mahdollista, jos ulkopuolisen rahoituksen hakeminen on mahdollista. Vuonna 2013 tehdyt parannukset: - Uusi lankkuterassi - Nurmikon alle unohtuneen 100- vuotiaan mukulakiven esille otto talon vierustasta - Kasvimaalaatikko ja kiviportaat terasilta mukulakiville - Uudet rännit - Ulkoseinien maalaus ja vanhan maalin poisto - Sisäseinien maalaus - Kahden ulkoseinän osalta purettiin vanha laudoitus, sekä sen alla oleva vanha laudoitus, tehtiin kuntokartoitus ja poistettiin vanhojen hirsien huonoja osia ja rakennettiin väliaikaistuet niiden paikalle. Seinä tiivistettiin ekovillalla ja rakennettiin asianmukainen kolinkin ja tervapaperointi sekä uusi laudoitus. - Aita maalattiin - Vuokranantaja on asentanut uudet patterit koko taloon syksyllä 2012 ja syksyllä 2013 hankkinut uuden jääkaapin - Ruohikkoa pidetään lyhyenä sekä aidan sisältä, että sen ulkopuolelta. Käärmeiden havaitseminen on helpompaa ja punkkien vaara pienentynyt. Pihalla kasvaneet luonnonkukat esim. neilikat eivät valitettavasti ole saaneet mahdollisuutta kasvuun myöskään. Kunnostustöiden työvoima on ollut palkatonta vapaaehtoistyötä. Näistä kuvaliitteessä tarkemmin. Rakennustarvikkeet ja työkalut tulivat suurelta osin vapaaehtoistyövoiman projektien mukana, mutta myös vuokranantajan taholta. Turun Yliopiston Nuorten Notke- hanke kustansi materiaalit lankkuterassiin, rännit, lankut kasvilavaan ja multaa sekä edellisiin tarvittavien materiaalien tilaamisen ja kuljetuksen työvälineet ja peräkärryn sekä työnohjauksen ja ruuat. Kuvalaisten talkoisiin materiaalit maksoi vuokranantaja, mutta tilaamisesta ja kuljetuksesta vastasi yhdistys. Työvälineet olivat osittain omia ja osittain vuokranantajan. Kesän aikana tapahtuneeseen peruskunnostukseen vuokranantaja kustansi materiaalit ja lainasi työvälineitä. Myös yksityiset utöläiset lainasivat työvälineitä. Residenssi toimi kunnostustöiden aikana majoituspaikkana. Seinien kunnostusten osalta vuokranantajan kustansi työparille lounaan päivittäin sekä kustansi tai auttoi asumisessa eri puolilla saarta (vierasmaja Fågell, Vapenlagret, telttailu)koska Telegrafen toimi samaan aikaan residenssinä residenssivieraille. Kun laudoituksen uusimiselle tarjoutui mahdollisuus, asia haluttiin tehdä kunnolla. Selvisi, että uusimalla pelkkä päällyslaudoitus, jätettäisiin seinän sisälle monta kysymystä ja tutkimatonta ongelmaa, joiden selvittäminen tulevaisuudessa vaatisi uusimamme laudoituksen purkamisen pois. Tämä tuntui epäkäytännölliseltä ratkaisulta eikä kokonaisuuden ja talon kannalta oikealta tavalta tehdä asioita. Sen takia päätimme tarkastaa koko hirsirungon kunnon siltä osin kuin se olisi saatavissa näkyviin. Alun perin pelkän laudoituksen uusimisena lähtenyt projekti johti lopuksi koko hirsipinnan esille ottoon kahden seinän osalta. Saimme hirsirungon kunnosta paljon uutta tietoa, josta on olemassa hyvät kuvadokumentit. Alta paljastuneet yksityiskohdat on dokumentoitu. Alimpien hirsien lahoja kohtia on korvattu väliaikaistukien avulla. Seinään tehtiin koolaus, ekovilloitus ja tervapaperi. Seinä tehtiin hyvin, niin ettei sen avaamiselle ole tarvetta pitkää aikaan. Alimmat laudat kiinnitettiin ruuveilla, jotta hirret pääsisi tulevaisuudessa vaihtamaan ilman laudoituksen uusimista. Sama tehtiin ulko- oven viereiselle seinälle. 8

9 Suunnittelupiirrokset terassista, joka toteutettiin Pääsiäisenä. Terassin piirsi Ulla Leppävuori kuunnellen yhdistyksen ja ÖU:n mielipiteitä. Tämä ehdotus valittiin neljästä. Terassin korkeus on sama kuin vahan terassin. Se on 20 cm entistä terassia leveämpi. KIINTEISTÖN KUNNOSTUS TULEVAISUUDESSA Kesän 2013 seinien purkamisen yhteydessä saatiin arvokasta tietoa kiinteistön peruskunnon tilanteesta. Tähän asti tieto on ollut oletuksia sekä sen varassa minkälaisia ratkaisuja on löytynyt Utön muista rakennuksista, joiden peruskunnosta armeija on pitkään huolehtinut. Yhdistys näkisi mahdollisena jatkaa talon peruskunnostuksen organisointia vaihe kerrallaan, jos omistaja on siihen halukas. Kesällä 2013 Kalle Sjöberg näki mahdolliseksi, että Kuvan residenssi yhdistys hakisi itsenäisesti rahoitusta peruskunnostusprojekteihin ja palkkaisi ja etsisi ammattilaisia urakoihin. Tähän tarvittaisiin peruskunnostussuunnitelma, joka tulisi tehdä yhdessä omistajan kanssa Lyhyesti todettuna kesän kunnostuksissa kävi ilmi, että talon hirret ovat pääosin hyvässä kunnossa. Kaksi alinta hirttä näyttäisi olevan kuitenkin kaikkien seinien osalta täysin tai osittain lahoja. Talon alla olevien juoksujen tilanne oli sama eli ne ovat lahot / kosteat, siltä osin kuin niihin päästiin käsiksi. Hirsitalon alkuperäinen ilmastointi on armeijan remonteissa estetty. Hirsiseinien ilmastointiaukot on tukittu samalla massalla, jota on käytetty lattian ponttilautojen päälle tasoitteena. Hirsien sisäpinta näyttäisi olevan vuorattu muovilla. Talossa ei tällä hetkellä ole ilmastointia, vaan tuuletus on tapahtuu ikkunoiden tiivisteiden kautta. Oikein tiivistetyt ikkunat saavat huoneilman muuttumaan hengittämättömäksi ja ikkunoihin kerääntyy kosteutta. Julkisivun peruskunnostuskohteita, joista yhdistys voisi huolehtia mahdollisesti kesän 2014 aikana - Rännien asennuksen loppuun saattaminen, verannan yläpuolella olevaan kouruun sopiva pysäyttäjä, ämpärit vettä keräämään tai vaihtoehtoisesti pidemmän juoksutorvet. - Mukulakiven esille kaivamisen loppuun saattaminen ja kosteuden poispääsy kivijalasta - Pienen huoneen ikkunan ja osan pokista uusiminen - Julkisivun maalauksen saattaminen loppuun valkoisten osien ja ikkunoiden osalta Tulevaisuuden peruskunnostusta vaativia kohteita rungossa: - Talon kaikkien alahirsien uusiminen 2 alimman hirren osalta - Talon alla olevien juoksujen uusiminen - Talon kivijalan rappaus ja oudon kourun, jossa vesi seisoo ratkaiseminen. Kosteuden seisominen estäminen talon lähellä. Esille otettu 100- vuotias mukulakivi on todennäköisesti juuri ollut hoitamassa tätä, mutta se ei ole enää ehjä talon kaikilla seinustoilla. - Tuuletuksen avaaminen Tulevaisuuden peruskunnostusta vaativia kohteita julkisivussa: - Ulkokaton maalaaminen, jota ennen ylimääräisen maalin poisto painepesurilla ja katon parempi kiinnitys. - Portaiden ja kivijalan välisen vettä seisottavan kourun ratkaiseminen, rappujen poisto ja puisten rakentaminen tilalle (?) Tulevaisuuden peruskunnostusta vaativia kohteita Sisätiloissa: - Keittiökalusteiden uusiminen ja keittiön toimivuuden parantaminen - Keittiön seinien sisällä mahdollisesti olevien kahden vanhan ikkunan esille otto, jolloin keittiöstä avautuisi näkymä sekä merelle että pirunpellolle. - Sisäseinien alla olevien muovien ja mahdollisten homevaurioiden kartoittaminen keittiössä ja kylpyhuoneessa. - Ponttilattian paljastamisen mahdollisuus ja mahdollisen asbestipitoisen tasoitekerroksen olemassaolon selvittäminen MUUTA TOTEUTUNUTTA KÄYTÄNNÖN TOIMINTAA - Kevättalvella on laadittu linkistä löytyvä info- paketti Utön saaresta ja sinne menemisestä sekä kohteliaat residenssin käyttöohjeet sekä kartta saaresta. Paketti on sekä suomeksi että englanniksi. - Nuutti Koskinen on tekemässä yhdistykselle kotisivuja, jotka tulevat olemaan osoitteessa Sivujen alle tulee tulevaisuudessa myös muut yhdistyksen residenssi kohteet, Impilinna nimenä valittiin tulevaisuutta ajatelleen muistuttamaan siitä, mistä kaikki alkoi ja profiloimaan sitä kautta toiminnan laatua. - Kuva- lehdessä numero 2 ilmestyi 3 sivun pituinen informatiivinen artikkeli kuvineen, joka kertoi saaresta ja residenssistä ja kuvasi arkea saarella. - Tiedottava kirje Kuvan alumneille taukokuussa Taloon on tehty pieniä kierrätystavara hankintoja: erityisesti uudet pihakalusteet, joita voi käyttää myös sänkyinä sekä maalausjalustoina, lahjoituksena on saatu käytetyt sängyt patjoineen sekä 2 käyttämätöntä vieraspatjaa - On sovittu, että vankila tekee saareen soveltuvat ja kestävät maitokärryt tilauksesta 9

10 HAETUT AVUSTUKSET Koneen säätiö: Residenssitoimintaa Utön saarella aloitteleville kuvataiteilijoille sekä kiinteistön peruskunnostukseen/ vuoden arvioitu budjetti Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto : Residenssitoimintaan Utön saarella / peruskuihin, residenssitoiminnan ja varustetason kehittämiseen ja kiinteistön peruskorjauksen edistämiseen /vuoden arvioitu budjetti Taike tuet residensseille: Residenssitoimintaan Utön saarella / peruskuluihin, residenssitoiminnan ja varustetason kehittämiseen ja kiinteistön peruskorjauksen edistämiseen Tarkoitus hakea kiinteistön kunnostukseen rahoitusta mm. ELY- keskukselta ja Svenska Kulturfondetilta Kuvataideakatemian Ystävät halusivat siirsivät ehdotetusta yhteistyöstä sekä avustusten pyynnöstä toistaiseksi oman epäselvän ja muotoa hakevan rakenteensa takia. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Rahoitusta on tarpeen kehittää kuluvan vuoden aikana yhdistyksen ainoa käyttöraha on ollut n. 300 e eli Joulumyyjäisten 2012 tuotto. Käyttörahaa ei ole ollut hankintoihin ja niitä on tehty osaksi yhdistyksen jäsenten omista rahoista. Moni välttämätön tarve on jäänyt roikkumaan kuten saareen hankittavat maitokärryt. Yhdistys on ollut aktiivinen asioissa, joita olisi saatu paremmin hoidettua rahoituksen ollessa olemassa. Talkoisiin ei ollut kunnon rahoitusta materiaaleihin joilla kunnostaa irtaimistoa eikä talkooporukan ruokaan tai saunaan. Jos yhdistys pystyisi jakamaan palkkioita tehdystä työstä tekijöilleen yhdistyksen asiat edistyisivät nopeammin esim. kotisivut. Toiminnan parissa työskentelevien mahdollisuus pieneen korvaukseen tekemästään takaisi, että toimintaa olisi jatkossakin mahdollista paneutua ja pitää se tasokkaana. Talossa ei ole työkaluja; niitä jouduttu tuomaan saareen edestakaisin (Jari Suormaa ) sekä lainaamaan hätäavuksi saaresta paikallisten välillä sietokykyä venyttäenkin. Tiedottamisessa on vielä mahdollisuuksia parantaa. Toimenkuvien selkeyttäminen ja tehtävien tasapuolisemmin jakautuminen. Nyt lopullinen vastuu kaikesta on puheenjohtajalla. Rahallinen palkkio toiminnasta tekisi monelle realistiseksi toteuttaa niitä asioita yhdistyksessä joita haluaisi. Kuluvan vuoden aikana yhdistys on pienimuotoisesti ollut yhteydessä Suomen majakkaseuraan ja Seilin saaren tutkimuskeskukseen. Yhteistyömahdollisuuksia olisi mukava kehittää varsinkin jos löytyy uusia vastuuhenkilöitä uusien residenssikohteiden organisointiin. Kohteiden ja kapasiteetin mahdollisesti lisääntyessä, voitaisiin tarjota rajatusti toimintaa TEAK:in ja SIBIksen opiskelijoille. vuoden 2013 joulukortteja yhdistyksen hyväksi 10

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744.

tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744. Taide-Laakson näyttelytila Lääkärinkatu 8, P-porras (rakennus 4), ovella lukee isolla teksti INFO, jalankulkijoille käynti myös Urheilukatu 52:a vastapäätä Laakson sairaala vietti 75-vuotisjuhlaansa 10.6.2004.

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle.

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle. 3/2016 Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 9.02 2. Kaupungin tervehdys

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Laukaa 11. Laukaan työkohteet

Laukaa 11. Laukaan työkohteet 11. n työkohteet Työnsuunnittelija Jukka Leinonen on laatinut loppuraportit n työkohteista. Loppuraporttien henkilötyöpäiviin on merkitty työntekijöiden työpäivät. n kunta työllisti työkohteille neljä

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto Yhdistyskoulutus Samu Nurmi Rahastosta Perustettu 2006 Alkupääoma (noin 5 miljoonaa ) Teekkaritoiminnan edistämisyhdistykseltä TTEY:ltä (nykyinen Pyöreän tornin

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki Työrauhaprojektin taustaa Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilashuoltotyöryhmä alkoi keväällä 2009 valmistella projektia, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 31.5.2013 Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 01 Johdanto miksi tasa-arvosuunnitelma? Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot