Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Tuohela Jorma puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri Husso Markku Kuronen Aino KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö ylipuutarhuri pääemäntä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pentti Helttunen Reijo Huuskonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 60. Kokouksen avaus 61. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 63. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 64. Rauhannummen arkkuhautojen ja muistolehdon kunnostuksen urakka-asiakirjat 65. Kirkon työmaakokousten 1 ja 2 pöytäkirjat 66. Vanhan kirkon urkujen hyvitys ja ilmankostutuksen hankkiminen 67. Kehitysvammaisten työntekijöiden mahdollinen palkkaaminen tuettuun työsuhteeseen avotyötoiminnan sijaan 68. Päiväkerhojen ja koululaisten iltapäiväkerhojen ryhmäkoot 69. Lapsityön toiminnan ja talouden selvitys sekä tulevaisuuden pohtiminen selvitystyöryhmän perustaminen 70. Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsenten ehdokasasettelu kesäkuun 2009 vuosikokoukseen 71. Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuutta pohtivissa aluetyöryhmissä 72. Seurakunnan edustaja 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaa vuosiksi Diakoniatyöntekijä Kristiina Leinosen opintovapaa-anomus 74. Ajanvarausohjelmiston hankinta 75. IT-alueyhteistyön aiesopimuksen hyväksyminen 76. Sääksin emännän tehtävän haettavaksi julistaminen 77. Siivoustoimen tehtävien uudelleen järjestely ja siivoojan toimen uudelleen täyttäminen 78. Veikkarin kerhotilan tulevaisuuden vaihtoehdot 79. Linja-autokuljetusten kilpailuttaminen 80. Mannerheim-ristin ritarien muistolaatan toisinnon sijoittaminen Kytäjän kirkon eteistilaan 81. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 82. Johto- ja toimikuntien sekä alueneuvostojen kokousten asialistat 83. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 84. Järjestelyerän käyttö 85. Hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksen suorittajien valinta 86. Virkamääräyksen pyytäminen pastori Merja Olinille ja pastori Petra Pohjanraidolle 87. Virkamääräyksen pyytäminen teologian maisteri Tarmo Halttuselle 88. Muita asioita 89. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 54 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 62 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taisto Heimonen ja Pentti Helttunen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Taisto Heimosen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Reijo Huuskonen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 63 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksen suorittajien valinta 2. Virkamääräyksen pyytäminen pastori Merja Olinille ja pastori Petra Pohjanraidolle 3. Virkamääräyksen pyytäminen teologian maisteri Tarmo Halttuselle

4 Kirkkoneuvosto Rauhannummen arkkuhautojen ja muistolehdon kunnostuksen urakka-asiakirjat (Husso) Investointitaloudessa on varattu euroa Rauhannummen arkkuhautaalueen kunnostustöihin sekä euroa Rauhannummen muistolehdon kunnostustöihin. Arkkuhauta-alueen kunnostus vaatii kaavanmuutoksen. Kirkkoneuvosto on tehnyt kaavamuutoksesta päätöksen, joka on alistettu tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Vahvistusta ei ole vielä saatu. Liitteenä 1 on urakkaohjelma ja liitteenä 2 tarjouspyyntö. Maarakennustöiden rakennustapaselitys, vihertyöselitys ja suunnitelmakartat ovat nähtävillä taloustoimistossa ennen kokousta sekä kokouksessa. Hankkeen kustannukset ylittävät kansallisen kilpailutusrajan, joten hankintailmoitus on hankintalain mukaisesti julkaistava työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä, virallisessa sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa. Tämän lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat voidaan lähettää suoraan alan yrityksille. Liitteenä 3 on ehdotus yrityksistä, joille tarjouspyynnöt lähetetään suoraan. Laskenta-aikaa on varattu siten, että tarjoukset tulee jättää viimeistään Urakan tulee olla valmis Hyväksytään toteutussuunnitelmat sekä urakka-asiakirjat. Julkaistaan hankintailmoitus HILMA:ssa sekä lähetetään tarjouspyyntöasiakirjat liitteessä ehdotetuille yrityksille. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Kirkon työmaakokousten 1 ja 2 pöytäkirjat (Halme) Hyvinkään kirkon sähkö-, valaistus- ja äänentoistourakkaan liittyen remontti etenee ja työt ovat puolessa välissä. Työmaakokouksia on pidetty kaksi kappaletta. Muiden töiden ohella tiloja on maalausehostettu. Työmaakokouspöytäkirjat ovat erillisenä liitteenä. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. 66 Vanhan kirkon urkujen hyvitys ja ilmankostutuksen hankkiminen (Halme) Vanhan kirkon urkujen korjaus on loppusuoralla. Gripentrop-Mäkinen huomasivat, että osa työsuorituksesta oli vielä tekemättä. Heidän aliurakoitsijansa katsoi vanhojen osien olevan hyväkuntoisia ja näin ollen vaihtaminen uusiin ei ollut järkevää. Hyvityksenä tekemättömistä töistä he ehdottivat 7000 euroa (kts muistio). Kokouksessa katsottiin summan olevan hyväksyttävä. Urkuasiantuntija Markku Hietaharju suosittelee urkujen paikallista kostuttamista. Asiasta oli keskustelua jo kirkon remontin yhteydessä. Takuu urkujen korjaukselle oli, että ilman suhteellinen kosteus on vähintään 30 %. Hietaharju suosittelee Hygromatic-merkkistä laitetta. Laitteen alustava kustannusarvio on 3700 euroa ja putkityön alustava kustannusarvio on noin 2000 euroa. Liitteenä 4 on hinta-arvio Spirax Oy:ltä ja liitteenä 5 LVI-Ropposelta. Kokousmuistio on liitteenä 6. Hyväksytään urakasta jääneet työt poisluetuksi ja siitä säästyneellä 7000 eurolla rakennetaan urkujen kostutuslaitteisto ja mahdollisesti puuttuva summa rahoitetaan muista investoinneista säästyvistä määrärahoista. Kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Kehitysvammaisten työntekijöiden mahdollinen palkkaaminen tuettuun työsuhteeseen avotyötoiminnan sijasta (Lätti) Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan kannanoton, jonka mukaan se suhtautuu myönteisesti kehitysvammaisten palkkaamiseen tuettuun työsuhteeseen ja edellyttää asian valmistelua vuoden 2009 talousarviokäsittelyyn (KV 18, , erillinen liite). Asian valmistelu viivästyi, ja talousarvio vuodelle 2009 ei sisällä vielä asiaa koskevia päätöksiä. Palkkauskysymystä on tarkasteltu eräiltä osin valtuustokäsittelyä yksityiskohtaisemmin liitteessä 7 (salainen, sisältää mm. henkilökohtaista suoriutumisarviointia). Asiaan liittyy erilaisia puoltavia ja kielteisiä näkökohtia, joten jatkovalmistelua varten on toivottavaa käydä kirkkoneuvostossa vielä periaatekeskustelu ja arvioida seurakunnan käytännön tilannetta. Seurakunnassa avotyötoiminnassa olevien kahden kehitysvammaisen esimiehet eli pääemäntä Aino Kuronen ja kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme on pyydetty kokoukseen antamaan lisätietoja avotyötoiminnan kokemuksista ja vastaamaan kirkkoneuvoston jäsenten kysymyksiin. Merkitään selvitys tiedoksi (liite 7). Käydään asiasta periaatekeskustelu ja kirjataan mahdolliset kirkkoneuvoston näkemykset ja valmisteluohjeet jatkovalmistelua varten. Puheenjohtajan käytyä liitteinä olevat asiakirjat ja selvityksen läpi, kirkkoneuvosto kuuli tällä hetkellä seurakunnassa avotyötoiminnassa työskentelevän kahden kehitysvammaisen esimiehiä pääemäntä Aino Kurosta ja kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmetta. Aino Kurosen ja Olli-Petri Halmeen puheenvuorojen, kysymysten ja keskustelun jälkeen he poistuivat kokouksesta ja kirkkoneuvosto jatkoi asian käsittelyä. Keskustelun kuluessa esittelijä Jouni Lätti muutti päätösehdotuksensa jälkimmäisen osan kuulumaan: Käydään periaatekeskustelu kahden tällä hetkellä seurakunnassa avotyötoiminnassa työskentelevän kehitysvammaisen palkkaamisesta työsuhteeseen. Kirkkoneuvosto totesi keskustelun jälkeen, että asian jatkokäsittelyä ei enää tarvita. Todettiin, että kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti seurakunta suhtautuu myönteisesti kehitysvammaisten palkkaamiseen tuettuun työsuhteeseen, mutta nyt seurakunnassa avotyötoiminnassa työskenteleviä kehitysvammaisia ei palkata työsuhteeseen.

7 Kirkkoneuvosto Päiväkerhojen ja koululaisten iltapäiväkerhojen ryhmäkoot Kasvatusjohtokunta on kokouksessaan käsitellyt päiväkerhojen ja koululaisten iltapäiväkerhojen ryhmäkokoja. Kasvatusjohtokunnan kokouksen / 8, Päiväkerho- ja koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmäkoot, on liitteenä 8. Johtokunnassa asian esittelyssä todetaan ryhmäkokokysymyksen tulleen ajankohtaiseksi mm. Seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet 2007 julkaisun johdosta. Edellisen kerran kirkkoneuvosto on käsitellyt ryhmäkokoja v Johtokunnan esittelyssä on tarkasteltu myös kerhoryhmien kokomuutoksen vaikutusta tuloihin ja on todettu, että tuloihin muutoksella ei ole vaikutusta. Kasvatusjohtokunta on tehnyt kirkkoneuvostolle seuraavan esityksen ryhmäkokojen määrittelemiseksi. Päiväkerhot: 3-vuotiaat 7 lasta/1 ohjaaja 8 14 lasta/2 ohjaajaa (3 t/2 kertaa viikossa) 3 5-vuotiaat 7 lasta/1 ohjaaja 8 17 lasta/2 ohjaajaa (3 t/3 kertaa viikossa) 4 5-vuotiaat 8 lasta/1 ohjaaja 9 20 lasta/2 ohjaajaa (3 t/3 kertaa viikossa) Pienin ryhmän koko on 7 lasta (3-vuotiaat ja 3 5-vuotiaat) ja 8 lasta (4 5- vuotiaat). Ryhmien pienentyessä järjestely- ja siirtymäaika on 2 kk. Lapset sijoitetaan toisiin ryhmiin samassa tai toisessa kerhopisteessä. Koululaisten iltapäivätoiminta: 9 10 lasta/1 ohjaaja lasta/2 ohjaajaa Pienin ryhmäkoko on 9 lasta. Ryhmän pienentyessä toimitaan samoin kuin päiväkerhoissa. Ennen kirkkoneuvoston kokousta selvitetään vielä lisää päätöksen taloudellisia vaikutuksia liittyen myös seuraavan pykälän lapsityön selvitykseen. Kirkkoneuvosto käsittelee kasvatusjohtokunnan esityksen ja tekee päätöksen keskustelun jälkeen. Keskustelun jälkeen päätettiin jättää asia pöydälle siten, että se liitetään seuraavan pykälän asian, 69, käsittelyn yhteyteen. Kirkkoneuvosto korosti kaikkien seurakunnan toimintaan pyrkivien lasten mukaan ottamisen tärkeyttä.

8 Kirkkoneuvosto Lapsityön toiminnan ja talouden selvitys sekä tulevaisuuden pohtiminen selvitystyöryhmän perustaminen Kirkkovaltuuston hyväksymässä Talousarvio vuodeksi 2009/Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi asiakirjassa on kirjattu lapsi- ja perhetyön muuna tavoitteena, että lapsityön toiminnasta ja taloudesta tehdään selvitys mennessä. Ajatus selvityksen tekemisestä syntyi talousarvion valmistelun yhteydessä, kun valmisteluprosessissa oli todettu, että lapsityö on Hyvinkään seurakunnassa erittäin kalliisti toteutettu työmuoto. Virkamiehet ja luottamushenkilöt halusivat selvittää, mitä tuon lausuman ja laskelmien takana todellisuudessa on. Selvityksessä tulee katsella työmuotoa Hyvinkään seurakunnan tarpeista ja meillä toimiviksi koetuista toimintamuodoista ja mahdollisuuksista käsin. On tarkasteltava, mitä lapsi- ja siihen liittyvä perhetyö käsittää, mitkä ovat viranhaltija- ja työntekijäresurssit työalalla. Minkälaista ja minkä laajuista kerho- ja muu toiminta lapsityössä on ja tulisi olla. Myös alue- ja toimitilakysymykset ovat tärkeitä. Samoin merkittävä asia on mm. kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö. Selvityksen käytännön toteutukseen ja toteuttajiin on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Selvityksen tekijä voi olla kasvatusjohtokunta, joku virkamies tai työryhmä. Kun tämänkaltaista selvitystä lähdetään tekemään, on siihen tarkoituksenmukaista liittää myös näkemyksiä työmuodon tulevaisuudesta. Miten työtä tulisi kehittää lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi, laaja-alaisemman työryhmän perustaminen saattaisi olla tehokkain vaihtoehto laadukkaan selvityksen syntymiseksi. Selvityksessä on kysymys sekä toiminnasta että taloudesta ja lisäksi tulevaisuuden visioinnista. Näin ryhmässä tulisi olla työalan osaajia ja myös talouden asiantuntija. Luottamushenkilöiden osallistuminen työskentelyyn on myös tarkoituksenmukainen ja arvokas lisä. Valitaan työryhmä tekemään selvitys lapsityön toiminnasta ja taloudesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Valitaan työryhmän puheenjohtajaksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen ja muiksi jäseniksi kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Marjaana Salmi, kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti, johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä, talousjohtaja Jouni Lätti ja lapsityön sihteeri Sari Mäkelä. Ehdotus hyväksyttiin ja työryhmä valittiin ehdotuksen mukaisesti siten muutettuna, että Riitta Puupposen esityksestä ryhmään valittiin myös lastenohjaaja Maarit Rytkönen.

9 Kirkkoneuvosto Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsenten ehdokasasettelu kesäkuun 2009 vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran jäsenilleen marraskuussa 2008 lähettämässä kirjeessä todetaan, että Suomen Lähetysseura ry:n jäseniä pyydetään jälleen asettamaan ehdokkaita Lähetysseuran johtokunnan jäsenten valitsemiseksi erovuoroisten tilalle. Uudet johtokunnan jäsenet valitaan Lähetysseuran vuosikokouksessa Tampereella Johtokunta päättää Lähetysseuran toiminnan periaatteellisista linjauksista ja seuraa toiminnan toteutumista. Johtokunta hyväksyy seuran toiminta- ja taloussuunnitelman ja sillä on vastuu vajaan 30 miljoonan euron budjetin toteutumisesta. Kirjeessä todetaan, että ehdokkailla tulee olla monipuolista, suuren järjestön johtokuntatyöskentelyssä tarvittavaa osaamista ja koemusta. Lisäksi johtokunnassa on oltava riittävän tasapuolinen hiippakuntien, järjestöä tukevien hengellisten suuntausten sekä molempien sukupuolten edustus. Ehdollepano tapahtuu ehdokasasettelulomakkeella, johon tulee liittää ote kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, jossa mahdollinen ehdokas on asetettu. Lomake tulee olla Lähetysseurassa viimeistään Julistusjohtokunta on käsitellyt asiaa Tauno Tuomisen valmistelemana johtokunnan kokouksessa seuraavasti: Johtokunnassa ollutta esittelyä ja ehdotus Suomen Lähetysseuran (SLS) johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Sitä ennen seurakunnilla ja SLS:n jäsenillä on mahdollisuus esittää vaalitoimikunnalle ehdokkaita johtokunnan jäseniksi. Ehdokasasettelun jälkeen vaalitoimikunta valitsee ehdokkaista neljä (4), joita esitetään vuosikokouksessa SLS:n johtokuntaan. Tällä hetkellä johtokunnassa on kaksi jäsentä Espoon hiippakunnasta, joista toinen on erovuorossa. Koska Järvenpään seurakunnan lähetyssihteeri Minna Lairi jatkaa SLS:n johtokunnassa, julistusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se pitäytyy oman ehdokkaan asettamisessa. Johtokunnan päätös Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, ettei ehdokasta aseteta. Hyvinkään seurakunta ei aseta omaa ehdokasta Suomen Lähetysseuran johtokuntaan. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtivissa aluetyöryhmissä Kirkkoneuvosto on kokouksessaan sosiaalihuollon silloisen johtajan Liisa Rahkosen kirkkoherralle esittämän pyynnön perusteella nimennyt edustajat Hyvinkäälle perustettaviin turvallisuusasioita pohtiviin aluetyöryhmiin. Kaupunginhallitus ja valtuusto olivat alkuvuodesta 2003 hyväksyneet Hyvinkäälle oman turvallisuussuunnitelman, johon aluetyöryhmät myös liittyvät. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajat v seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Hannu Tiainen ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Anita Passilahti, varajäsen Päivi Lammela läntinen aluetyöryhmä: Jouni Salko, Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, Pertti Niiranen. Jouni Salkon tilalle on kirkkoneuvostossa valittu Tuula Liivola. Hannu Tiaisen tilalle ei ole valittu uutta varsinaista jäsentä, vaan Maria Kahra on ollut varajäsenenä työskentelyssä mukana, Anita Passilahden sijainen Kimmo Hujanen on toiminut itäisessä aluetyöryhmässä, läntisessä aluetyöryhmässä on Tuula Liivolan jälkeen ollut samassa tehtävässä sijaisena toiminut Anu Valkama. Myöskään Pertti Niirasen tilalle ei ole valittu uutta varajäsentä ydinkeskustan aluetyöryhmään. Päivitetään seurakunnan osalta jäsenet ja varajäsenet aluetyöryhmiin. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajat aluetyöryhmiin seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Virpi Koivisto ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Kimmo Hujanen, varajäsen Päivi Lammela läntinen aluetyöryhmä: Petra Pohjanraito, varajäsen Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, varajäsen Juha Koivulahti. 72 Seurakunnan edustaja 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan vuosiksi Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakunnan edustajaksi 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan vuosiksi kirkkoherra Ilkka Järvisen, joka on toiminut myös neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Toimintaryhmään kirkkoneuvosto samassa kokouksessaan valitsi kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen.

11 Kirkkoneuvosto Nyt ohjausryhmän ja neuvottelukunnan sihteeri, kaupungin suunnittelujohtaja Seppo Nieminen on lähettänyt kirkkoherralle pyynnön ilmoittaa seurakunnan edustaja neuvottelukuntaan toimikaudeksi Toiminta- tai ohjausryhmästä pyynnössä ei ollut mainintaa. Valitaan seurakunnan edustaja. 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan vuosiksi Marja-Leena Virtasen esityksestä seurakunnan edustajaksi 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan vuosiksi valittiin kirkkoherra Ilkka Järvinen. 73 Diakoniatyöntekijä Kristiina Leinosen opintovapaa-anomus Kristiina Leinonen anoo opintovapaata yhteiskuntatieteiden opintojaan varten Anomus on liitteenä 9. Diakoniasihteeri Tuija Mattila puoltaa anomusta. Sijaisen palkkaamiseen palataan myöhemmin. Myönnetään Kristiina Leinoselle opintovapaata Kirkkovaltuuston puheenjohtaja jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Ajanvarausohjelmiston hankinta (Lätti) Ajanvarausohjelmiston hankintaa valmisteltiin vuoden 2008 aikana ja tarjouspyyntö lähetettiin joulukuussa kaikille kolmelle seurakuntasektorilla toimivalle alan toimittajalle (liite 10). Hankintaa on valmistellut työryhmä, jossa ovat olleet mukana kirkkoherra Ilkka Järvinen, vastuukappalainen Tauno Tuominen, hallintosihteeri Ritva Marjamäki, toimistosihteeri Anne Nieminen ja talousjohtaja Jouni Lätti. Tarjousten vertailuyhteenveto (tuotetietoja, toimitukseen liittyviä tietoja sekä yritykseen liittyviä tietoja) on liitteessä 11 ja taloudellinen vertailu liitteessä 12. Tarjousvertailussa on laskettu viiden vuoden kulut. Koska osa tarjouksista ylittää euron summan vertailujaksolla, päätöksenteko kuuluu kirkkoneuvostolle. Tarjousten perusteella työryhmä on arvioinut laadullisesti ja toiminnallisesti ohjelmista parhaaksi Innofactorin Prime ohjelmiston. M&V Softwaren Katriina on arvioitu toiseksi parhaaksi ja Rauhala Yhtiöiden Varaaja kolmanneksi. Kaikkien ohjelmien on todettu kattavan pääosin seurakunnan tarjouspyynnössä esittämät tarpeet. Taloudellisen vertailun perusteella Varaaja ja Katriina ovat hinnaltaan hyvin samaa tasoa. Innofactorin Prime (ASP-palveluna) on hinnaltaan kaksinkertainen verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Vertailulaskelmassa on tehty laskentaoletukset koulutuksen tarpeesta ja järjestelmään liittyvien matkapuhelimien määristä, jotta on voitu laskea vertailukelpoiset kulut eri tarjouksista. Tarjoajien osaamista, resursseja, markkinaosuutta arvioitaessa toimittajien vahvuudet ovat erilaisia. Resursseiltaan selvästi pienin on M&S Software, jolla toisaalta on suurin markkinaosuus seurakuntien lukumäärän perusteella laskien. Innofactorin asiakkaina on suuria seurakuntatalouksia, joten jäsenmäärällä mitaten se on myös iso toimittaja. Kaikilla tarjoajilla on edellytykset ajanvarausohjelmiston toimittamiseen, asiakastukeen ja ohjelmiston kehittämiseen. Myös asiakasreferenssit vahvistavat tätä näkemystä. Tarjouspyynnössä mainituin valintakriteerein on päädytty esittämään, että ajanvarausohjelmistoksi valitaan M&S Softwaren Katriina. Laadullisesti parhaaksi arvioidun Prime ohjelmiston ominaisuudet eivät ole niin olennaisesti parempia, että kaksinkertainen kustannustaso olisi perusteltavissa. Tarjouspyynnössä mainittujen arviointiperusteiden perusteella seurakunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu on siten Katriina ohjelmisto. Valitaan seurakunnan ajanvarausohjelmistoksi M&S Software Oy:n Katriina. Hankinnan tarjouspyynnön mukainen arvo on noin euroa sisältäen hankinnan ja koulutuksen kertakulut sekä viiden vuoden käyttökulut. Talousjohtaja Jouni Lätin suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto IT-alueyhteistyön aiesopimuksen hyväksyminen (Lätti) Yleistä Kirkon tietohallinnon uudelleen organisointi ja seurakuntien sopimuspohjaiset IT-yhteistyöalueet ovat yksi Meidän kirkko tietoverkoissa -nimisen kirkon tietohallintostrategian mukaisista kehittämiskohteista (kirkon tietohallintostrategia erillisenä liitteenä). Kirkon uusi Kirjuri-jäsentietojärjestelmä tulee tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alussa. IT-yhteistyöalueita tarvitaan jo vuosina 2009 ja 2010 Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönoton valmistelutehtävissä etenkin seurakuntien teknisen tietoturvan kehittämisessä (mm. kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän käyttöönotto) ja ns. hallinnollisen tietoturvan kehittämisessä. IT-yhteistyöalueet tarvitsevat ns. isäntäseurakunnan, jonka palkkaamat ITasiantuntijat auttavat muita alueen seurakuntia IT-asioissa. Isäntäseurakunnassa on yhteistyöalueen IT-palvelukeskus. Kirkkohallitus on valmistellut luettelon mahdollisista isäntäseurakunnista vuoden 2009 alkuun mennessä yhdessä hiippakuntien tuomiokapitulien ja seurakuntien kanssa. Kuhunkin hiippakuntaan on tulossa 1-3 sopimuspohjaista IT-yhteistyöaluetta siten, että kussakin on yli 300 mikrotietokonetta ja vähintään kaksi päätoimista ja kokoaikaista ITasiantuntijaa. Kirkkohallitus työstää IT-yhteistyöalueiden malliasiakirjoja, jotka on viimeisimmän tiedon mukaan määrä saada valmiiksi viimeistään Maaliskuussa 2009 järjestetään hiippakunnalliset joissa em. asiat ovat esillä. Kirkkohallituksen taloudellinen tuki IT-yhteistyöalueiden rakentamiskuluihin: - aiesopimuksen viimeistään kesäkuussa tekevät seurakunnat saavat euroa seurakuntataloutta kohti valmistelutöihin - varsinaisen yhteistyösopimuksen viimeistään tammikuussa 2010 solmineet saavat seurakuntataloutta kohti euroa ja lisäksi 69 euroa kutakin yhteistyöalueen vakituista työntekijää kohti. Valmistelutyö Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien alueella Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien rovastikuntien seurakuntien talousjohtajat ja IT-asiantuntijat ovat valmistelleet yhteisen kirkkohallituksen edellyttämän IT-aluekeskuksen perustamista. Tämän alueen IT-palvelukeskus esitetään perustettavaksi Järvenpäähän. Tarkoituksena on keskittää käyttäjätukea, palvelinlaitteistoja ja perushankintoja sekä muuta yhteistä IT-toimintaa. Valmistelutyössä on ollut mukana Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien seurakuntien lisäksi Sipoon seurakuntayhtymä. Sipoo on vetäytynyt jatkoneuvotteluista, koska koko Helsingin hiippakunta ja Espoon seurakuntayhtymä perustanevat yhden IT-aluekeskuksen.

14 Kirkkoneuvosto Valmistelun alkuvaiheessa käytiin keskusteluja myös Riihimäen seurakunnan kanssa mahdollisesta mukaantulosta tähän IT-aluekeskukseen, mutta Riihimäki jäänee johonkin Tampereen hiippakunnan alueelle muodostuvaan alueeseen. Lohjan rovastikunta on äskettäin ilmaissut kiinnostuksensa käynnistää keskustelut IT-alukeskusyhteistyöstä. Lohjan rovastikunta on liian pieni muodostamaan yksin toimintakykyistä IT-aluekeskusta. Aiesopimus on laadittu siten, että kevään neuvotteluissa voidaan tarvittaessa ottaa joustavasti lisää seurakuntia mukaan yhteistyöhön. Espoon hiippakunnan alueelliset pidetään Järvenpään seurakuntaopistolla. Ohjeiden mukaan seurakuntien tulee ilmoittaa tuomiokapitulille mennessä IT-alueiden alustava kokoonpano ja mennessä IT-alueiden (lopullinen) kokoonpano. Muita näkökohtia Alkuvaiheessa kunkin seurakunnan IT-henkilöt (yleensä yksi/seurakunta) tullevat toimimaan oman seurakuntansa tiloissa ja palkkalistoilla, mutta samalla yhteistyössä keskenään. Kirkkohallituksen ohjeistuksessa lähdetään siitä, että koko IT-aluekeskuksen henkilökunta olisi isäntäseurakunnan palkkalistoilla. Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien alueella on useita suuria, saman kokoluokan seurakuntatalouksia. Valmistelukeskusteluissa on arvioitu, että on perusteltua aloittaa yhteistyö siten, että nykyiset IT-henkilöt jäävät omiin seurakuntiinsa ainakin yhteistyön alkuvaiheessa. Hankkeen toteutustapa kiinteytyy kevään 2009 aikana yhteistoimintasopimukseksi ja yhteistyökäytännöt vakiintunevat luultavasti pari kolme lähivuotta kestävän muutosprosessin aikana. Mahdollinen Lohjan rovastikunnan mukaantulo vaikuttaa aikatauluihin ja myös esitetyn toimikunnan kokoonpanoa voi olla syytä harkita uudestaan. Hyväksytään aiesopimus Tuusulan ja Nurmijärven seurakuntien yhteistyö- ja kustannustenjakosopimus IT-alueyhteistyöstä (liite 13). Hyväksytään luonnos Järvenpään IT-palvelukeskuksen toimikunnan johtosäännöksi Hyvinkään seurakunnan puolesta (liite 14). Hyvinkään seurakunnan edustajina toimikunnassa toimivat talousjohtaja Jouni Lätti ja ATK-pääkäyttäjä, palkanlaskija Marja-Leena Rilla. Kirjataan kirkkoneuvoston havainnot ja tarkennukset, jotka tulisi ottaa huomioon lopullista yhteistyösopimusta laadittaessa. Talousjohtaja Jouni Lätin suorittaman esittelyn jälkeen asiasta käytiin vilkas keskustelu. Kirkkoneuvosto suhtautui kriittisesti siihen, että kirkossa ei luoda yhtä yhtenäistä järjestelmää, jollaiseen ajan kanssa muiden yhteiskunnan sektoreiden

15 Kirkkoneuvosto tapaan joudutaan joka tapauksessa siirtymään. Tämänkaltaisia välivaiheen ratkaisuja kirkkoneuvosto ei näe tarkoituksenmukaisina eikä taloudellisina. Kirkkoneuvosto korosti voimakkaasti sitä, että ainakin hiippakuntatasolla tulisi pysyä yhtenäisenä yksikkönä. Lisäksi kirkkoneuvosto ihmetteli kirkkohallituksen tarkemman ohjeistuksen puuttumista mm. sopimusmalleista. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen korostaen kuitenkin voimakkaasti lausumiaan näkökohtia. 76 Sääksin emännän tehtävän haettavaksi julistaminen (Lätti) Sääksin emäntä Toini Peltonen on irtisanoutunut tehtävästään lukien. Sääksiin tarvitaan mahdollisimman pian uusi emäntä. Talvikaudella Sääksin emäntä työskentelee hiljaisimpina aikoina pitopalvelussa yhteensä 1-2 kuukauden työpanosta vastaavan ajan. Talousarviossa edellytetään, että kirkkoneuvosto harkitsee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Irtisanominen tuli tiedoksi tammikuun lopussa. Kirkkoherran kanssa todettiin, että tehtävä on välttämätöntä täyttää uudelleen ja valintaprosessiin tarvittavan ajan vuoksi haku on syytä käynnistää ennen kirkkoneuvoston seuraavaa kokousta. Kopio hakuilmoituksesta on liitteessä 15. Emännän valitsee talousjohtaja. Täytetään Sääksin emännän tehtävä uudestaan. Hyväksytään kirkkoherran ja talousjohtajan menettely käynnistää hakuprosessi ennen kuin kirkkoneuvosto oli tehnyt päätöksen tehtävän uudelleen täyttämisestä. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Siivoustoimen tehtävien uudelleen järjestely ja siivoojan toimen uudelleen täyttäminen (Lätti) Kirkon ym. alueiden osa-aikainen (35 tuntia/viikko) siivooja Ulla Nikki jää eläkkeelle lukien ja Helenenkadun ym. osa-aikainen (24 tuntia/viikko) siivooja Mervi Syrman lukien. Eläkkeelle jäävien siivoojien työpanos on siten yhteensä 59 tuntia/viikko Kiinteistöpäällikkö ja siivoustyönohjaaja ovat esittäneet, että 1) Osa-aikaisista tehtävistä muodostetaan yksi kokoaikainen tehtävä (38,25 tuntia/viikko). 2) Vehkojan ja Puolimatkan siivoojan nykyinen työaika 31,25 tuntia/viikko nostetaan kokoaikaiseksi eli 38,25 tuntiin/viikko, lisäys 7 tuntia/viikko. 3) Mervi Syrman jatkaa toistaiseksi Hakalan kerhotilan siivousta eläkkeellä ollessaan (4 tuntia/viikko) 4) Loput 9,75 tuntia/viikko tuntia jäävät säästöön ja tarvittaessa käytettäväksi tilapäisiin lisä- ja lomitustarpeisiin. Menettelyllä kiinteistötoimen tehtävät saadaan lähes kaikilta osin kokopäivätoimisiksi. Siivoustyönohjaaja suunnittelee työalueiden jaot ja tarvittavat kausija lomakohtaiset painopistemuutokset eri alueiden kesken. Tarkoituksena on käynnistää työnkierto viiden kokoaikaisen siivoojan kesken siten, että he oppivat tuntemaan seurakunnan eri tilat ja niiden siivoustarpeet. Talousarvion mukaan kirkkoneuvosto harkitsee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Siivoojan valitsee talousjohtaja. 1) Kahdesta osa-aikaisesta siivoojan tehtävästä muodostetaan yksi kokoaikainen tehtävä (38,25 tuntia/viikko). Täytetään uusi tehtävä lukien. 2) Vehkojan ja Puolimatkan siivoojan nykyinen työaika 31,25 tuntia/viikko nostetaan kokoaikaiseksi eli 38,25 tuntiin/viikko lukien, lisäys 7 tuntia/viikko. 3) Mervi Syrman jatkaa toistaiseksi Hakalan kerhotilan siivousta eläkkeellä ollessaan (4 tuntia/viikko) 4) Loput 9,75 tuntia/viikko tuntia jäävät säästöön ja tarvittaessa käytettäväksi tilapäisiin lisä- ja lomitustarpeisiin. Ehdotus hyväksyttiin.

17 Kirkkoneuvosto Veikkarin kerhotilan tulevaisuuden vaihtoehdot (Lätti) Seurakunnalla on Veikkarissa vuokralla paikallisten taloyhtiöiden omistama, alun perin asuinhuoneistoksi rakennettu 94 m 2 :n suuruinen kerhotila. Kaupunki aikaisempana tilavuokraajana on tehnyt tilassa päiväkotitoimintaa varten tarpeelliset muutostyöt. Huoneisto on parhaillaan myytävänä ja sen hintapyyntö on euroa. Tilaa ei ole tarjottu seurakunnalle ostettavaksi. Seurakunta maksaa tilasta tällä hetkellä vuokraa 686,50 euroa kuukaudessa eli vuodessa. Liitteessä 16 on johtavan lapsityönohjaajan Tuija Vänskän kokoama selvitys Veikkarin kerhotilan nykytilanteesta ja tehdyistä kyselyistä. Selvitys sisältää myös kuvauksen nykyisestä kerhotoiminnasta sekä arvion syksyn 2009 toimikauden tarpeista. Veikkarin kerhotilan kunto (kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen kokoamia havaintoja): Katolle tarvitaan luultavasti huippuimuri parantamaan tilan ilmanvaihtoa. Piha-aita tarvitsee maalausta ja lautojen vaihtoa. Betoninen tukimuuri tarvitsee paikkausta ja ehostuksen. Sisätilat ovat muuten silmämääräisesti hyvässä kunnossa, mutta pihanpuoleiset isot ikkunat tarvitsisivat lisäpuitteet ja huoltomaalauksen. Tämän hetkiset ikkunat ovat kaksilasisia. Energiakulutuksen vähentämiseksi sekä mukavuuden parantamiseksi ikkunat olisi tehtävä kolmilasisiksi. Arvioitu työpanostarve on noin 40 tuntia ja tarvikkeet sekä lisäyksien muut kustannukset ovat noin 5500 euroa. Veikkarin kerhotila on käytettävissä kevään 2009 loppuun. Seurakunta tarvitsee uuden vuokratilan tai seurakunnan tulee ostaa oma tila, jos Veikkarissa halutaan pitää jatkossakin kerhoa. Tällä hetkellä kerhotilan käyttöaste on matala, mutta toiminnan jatkamista puoltaa pitkään jatkuneen kerhotoiminnan turvaaminen tulevaisuudessakin. Veikkarin alueelta on melko pitkä matka lähimpiin seurakunnan muihin kerhopisteisiin (Vehkoja ja Talvisilta). Mikäli seurakunta haluaa ostaa tilan, kirkkovaltuustolta tarvitaan hankkeen hyväksyminen ja lisämääräraha. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on toukokuun lopussa. Kirkkoneuvosto voi tietenkin valmistella ehdollisena hankintaa aikaisemminkin, jos se katsotaan perustelluksi. Käydään yleiskeskustelu Veikkarin kerhotilan tilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista. Päätetään niistä lisäselvityksistä ja/tai toimenpiteistä, joilla kerhotoiminta Veikkarissa pyritään turvaamaan myös tulevaisuudessa.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta lähtee valmistelemaan nyt vuokralla olevan kerhotilan ostamista. Talousjohtaja Jouni Lätti ja kirkkoneuvoston jäsen Pentti Helttunen valtuutettiin valmistelemaan asiaa toukokuun 2009 valtuustokäsittelyä varten. Valmistelu käsitellään kirkkoneuvoston maaliskuun 2009 kokouksessa. 79 Linja-autokuljetusten kilpailuttaminen (Lätti) Linja-autokuljetukset on kilpailutettu viimeksi 10 vuotta sitten. Sen jälkeen sopimusta on jatkettu vuosittain kustannustason nousua vastaavin korotuksin. Linja-autokuljetusten vuosikulu on noin euroa. Nykyinen sopimustoimittaja on Hyvinkään Liikenne Oy. Hyvinkäällä on kaksi merkittävää alan yritystä (Hyvinkään Liikenne Oy ja Ventoniemi Oy). Näille yrityksille on perusteltua lähettää erikseen tarjouspyyntö. Hankintalain perusteella tarjouspyyntö tulee julkaista lisäksi Hilmassa. Pyydetään tarjoukset linja-autokuljetuksista Hyvinkään Liikenne Oy:ltä ja Ventoniemi Oy:ltä sekä julkaistaan tarjouspyyntö lisäksi Hilmassa. Annetaan tarjouspyyntö talousjohtajan tehtäväksi. Tarjouspyynnössä tulee ottaa mm. seuraavat seikat huomioon: - tarjousta pyydetään koko seurakunnan linja-autokuljetusten tarpeesta, osatarjouksia ei hyväksytä (paikalliset Sääksin ja hautausmaiden reittikuljetukset, rippi- ja muiden leirien kuljetukset, erilaiset muut tilausajot) - sopimusjakso on kaksi vuotta, jonka lisäksi sopimusta voidaan jatkaa enintään kaksi vuotta - sopimuksen tulee sisältää etukäteen määritelty hinnantarkistusmenettely - tarjousten valintaperuste kokonaistaloudellinen edullisuus tärkeysjärjestyksessä seuraavien kriteerien mukaan arvioituna: 1. hinta, 2. laatu (bussien taso ja valikoima, tilauskäytännön joustavuus yms.). Ehdotus hyväksyttiin.

19 Kirkkoneuvosto Mannerheim-ristin ritarien muistolaatan toisinnon sijoittaminen Kytäjän kirkon eteistilaan Kirkkoneuvosto käsitteli Mannerheim-ristin ritarien muistolaatan sijoittamista Vanhaan kirkkoon kokouksissaan ja Asia käynnistyi seurakunnassa Hyvinkään Sotaveteraanien ja reserviläisjärjestöjen aloitteesta. Järjestöjen edustajat olivat kirjallisesti esittäneet, että muistolaatta sijoitettaisiin joko Hyvinkään kirkkoon tai Hyvinkään Vanhaan kirkkoon. Kirkkoneuvosto päätti , että muistolaatta sijoitetaan Vanhan kirkon pääoven jälkeen olevaan eteistilaan. Kirkkoherra oli yhdessä veteraanijärjestöjen edustajien kanssa katsonut muistolaatalle sopivan paikan. Asian tultua tietoisuuteen myös Kytäjän alueneuvosto on käsitellyt sitä kokouksessaan Alueneuvostosta on tullut esitys, että muistolaatan toisinto sijoitettaisiin Kytäjän kirkon eteistilaan. Esitystä perustellaan sillä, että molemmat Mannerheim-ristin ritarit ovat Kytäjältä. Toinen ritareista, Lauri Skyttä, on myös haudattu Kytäjän hautausmaalle. Torsten Korkkisen hauta on Puolimatkan hautausmaalla. Sijoitetaan Mannerheim-ristien ritarien muistolaatan toisinto Kytäjän kirkon eteistilaan. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 81 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 45/ Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon välinen yhteistyösopimus Kirkkohallituksen yleiskirje 46/ Earth hour valon hetki Kirkkohallituksen yleiskirje 47/ Rakkauden lahja kirjan tilaaminen Kirkkohallituksen yleiskirje 48/ Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen valokopiointisopimus vuosille Kirkkohallituksen yleiskirje 42/ Kirkon kukko palkinto

20 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen yleiskirje 1/ Kirkon, tuomiokapituli-, seurakunta-, seurakuntayhtymä ja sopimustyönantajien ilmoittamien palvelussuhde- ja eläkemaksutietojen tarkastustoiminnan käynnistäminen Kirkkohallituksen yleiskirje 2/ Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (Heta-projekti) suunnittelu jatkuu vuonna 2009 Kirkkohallituksen yleiskirje 3/ Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2008 Kirkkohallituksen yleiskirje 4/ Kirkon tilastolomakkeiden A7 A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2008 Kirkkohallituksen yleiskirje 5/ Kirkon keskusrahaston eläkepalvelusivulla voi laskea arvion omasta kirkon eläkkeestään Kirkkohallituksen yleiskirje 6/ Laskennallinen osuus eläkevastuusta Kirkkohallituksen yleiskirje 7/ Verotulojen päivitys verovuodelta Ansio- ja pääomatulojen jako-osuudet vuodelle Kela-maksujen poisto Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/ Luottamushenkilökurssit 2. Kirkko työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2008 Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm /2017

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm /2017 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 04.01.2017 1/2017 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 11.01.2017 1 Parasniemen seurakuntatalo, Parasniementie 84, 95450 Tornio OSALLISTUJAT Osallistujista luettelo seuraavalla sivulla.

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot