Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Tuohela Jorma puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri Husso Markku Kuronen Aino KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö ylipuutarhuri pääemäntä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pentti Helttunen Reijo Huuskonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 60. Kokouksen avaus 61. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 63. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 64. Rauhannummen arkkuhautojen ja muistolehdon kunnostuksen urakka-asiakirjat 65. Kirkon työmaakokousten 1 ja 2 pöytäkirjat 66. Vanhan kirkon urkujen hyvitys ja ilmankostutuksen hankkiminen 67. Kehitysvammaisten työntekijöiden mahdollinen palkkaaminen tuettuun työsuhteeseen avotyötoiminnan sijaan 68. Päiväkerhojen ja koululaisten iltapäiväkerhojen ryhmäkoot 69. Lapsityön toiminnan ja talouden selvitys sekä tulevaisuuden pohtiminen selvitystyöryhmän perustaminen 70. Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsenten ehdokasasettelu kesäkuun 2009 vuosikokoukseen 71. Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuutta pohtivissa aluetyöryhmissä 72. Seurakunnan edustaja 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaa vuosiksi Diakoniatyöntekijä Kristiina Leinosen opintovapaa-anomus 74. Ajanvarausohjelmiston hankinta 75. IT-alueyhteistyön aiesopimuksen hyväksyminen 76. Sääksin emännän tehtävän haettavaksi julistaminen 77. Siivoustoimen tehtävien uudelleen järjestely ja siivoojan toimen uudelleen täyttäminen 78. Veikkarin kerhotilan tulevaisuuden vaihtoehdot 79. Linja-autokuljetusten kilpailuttaminen 80. Mannerheim-ristin ritarien muistolaatan toisinnon sijoittaminen Kytäjän kirkon eteistilaan 81. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 82. Johto- ja toimikuntien sekä alueneuvostojen kokousten asialistat 83. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 84. Järjestelyerän käyttö 85. Hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksen suorittajien valinta 86. Virkamääräyksen pyytäminen pastori Merja Olinille ja pastori Petra Pohjanraidolle 87. Virkamääräyksen pyytäminen teologian maisteri Tarmo Halttuselle 88. Muita asioita 89. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 54 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 62 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taisto Heimonen ja Pentti Helttunen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Taisto Heimosen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Reijo Huuskonen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 63 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksen suorittajien valinta 2. Virkamääräyksen pyytäminen pastori Merja Olinille ja pastori Petra Pohjanraidolle 3. Virkamääräyksen pyytäminen teologian maisteri Tarmo Halttuselle

4 Kirkkoneuvosto Rauhannummen arkkuhautojen ja muistolehdon kunnostuksen urakka-asiakirjat (Husso) Investointitaloudessa on varattu euroa Rauhannummen arkkuhautaalueen kunnostustöihin sekä euroa Rauhannummen muistolehdon kunnostustöihin. Arkkuhauta-alueen kunnostus vaatii kaavanmuutoksen. Kirkkoneuvosto on tehnyt kaavamuutoksesta päätöksen, joka on alistettu tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Vahvistusta ei ole vielä saatu. Liitteenä 1 on urakkaohjelma ja liitteenä 2 tarjouspyyntö. Maarakennustöiden rakennustapaselitys, vihertyöselitys ja suunnitelmakartat ovat nähtävillä taloustoimistossa ennen kokousta sekä kokouksessa. Hankkeen kustannukset ylittävät kansallisen kilpailutusrajan, joten hankintailmoitus on hankintalain mukaisesti julkaistava työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä, virallisessa sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa. Tämän lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat voidaan lähettää suoraan alan yrityksille. Liitteenä 3 on ehdotus yrityksistä, joille tarjouspyynnöt lähetetään suoraan. Laskenta-aikaa on varattu siten, että tarjoukset tulee jättää viimeistään Urakan tulee olla valmis Hyväksytään toteutussuunnitelmat sekä urakka-asiakirjat. Julkaistaan hankintailmoitus HILMA:ssa sekä lähetetään tarjouspyyntöasiakirjat liitteessä ehdotetuille yrityksille. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Kirkon työmaakokousten 1 ja 2 pöytäkirjat (Halme) Hyvinkään kirkon sähkö-, valaistus- ja äänentoistourakkaan liittyen remontti etenee ja työt ovat puolessa välissä. Työmaakokouksia on pidetty kaksi kappaletta. Muiden töiden ohella tiloja on maalausehostettu. Työmaakokouspöytäkirjat ovat erillisenä liitteenä. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. 66 Vanhan kirkon urkujen hyvitys ja ilmankostutuksen hankkiminen (Halme) Vanhan kirkon urkujen korjaus on loppusuoralla. Gripentrop-Mäkinen huomasivat, että osa työsuorituksesta oli vielä tekemättä. Heidän aliurakoitsijansa katsoi vanhojen osien olevan hyväkuntoisia ja näin ollen vaihtaminen uusiin ei ollut järkevää. Hyvityksenä tekemättömistä töistä he ehdottivat 7000 euroa (kts muistio). Kokouksessa katsottiin summan olevan hyväksyttävä. Urkuasiantuntija Markku Hietaharju suosittelee urkujen paikallista kostuttamista. Asiasta oli keskustelua jo kirkon remontin yhteydessä. Takuu urkujen korjaukselle oli, että ilman suhteellinen kosteus on vähintään 30 %. Hietaharju suosittelee Hygromatic-merkkistä laitetta. Laitteen alustava kustannusarvio on 3700 euroa ja putkityön alustava kustannusarvio on noin 2000 euroa. Liitteenä 4 on hinta-arvio Spirax Oy:ltä ja liitteenä 5 LVI-Ropposelta. Kokousmuistio on liitteenä 6. Hyväksytään urakasta jääneet työt poisluetuksi ja siitä säästyneellä 7000 eurolla rakennetaan urkujen kostutuslaitteisto ja mahdollisesti puuttuva summa rahoitetaan muista investoinneista säästyvistä määrärahoista. Kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Kehitysvammaisten työntekijöiden mahdollinen palkkaaminen tuettuun työsuhteeseen avotyötoiminnan sijasta (Lätti) Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan kannanoton, jonka mukaan se suhtautuu myönteisesti kehitysvammaisten palkkaamiseen tuettuun työsuhteeseen ja edellyttää asian valmistelua vuoden 2009 talousarviokäsittelyyn (KV 18, , erillinen liite). Asian valmistelu viivästyi, ja talousarvio vuodelle 2009 ei sisällä vielä asiaa koskevia päätöksiä. Palkkauskysymystä on tarkasteltu eräiltä osin valtuustokäsittelyä yksityiskohtaisemmin liitteessä 7 (salainen, sisältää mm. henkilökohtaista suoriutumisarviointia). Asiaan liittyy erilaisia puoltavia ja kielteisiä näkökohtia, joten jatkovalmistelua varten on toivottavaa käydä kirkkoneuvostossa vielä periaatekeskustelu ja arvioida seurakunnan käytännön tilannetta. Seurakunnassa avotyötoiminnassa olevien kahden kehitysvammaisen esimiehet eli pääemäntä Aino Kuronen ja kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme on pyydetty kokoukseen antamaan lisätietoja avotyötoiminnan kokemuksista ja vastaamaan kirkkoneuvoston jäsenten kysymyksiin. Merkitään selvitys tiedoksi (liite 7). Käydään asiasta periaatekeskustelu ja kirjataan mahdolliset kirkkoneuvoston näkemykset ja valmisteluohjeet jatkovalmistelua varten. Puheenjohtajan käytyä liitteinä olevat asiakirjat ja selvityksen läpi, kirkkoneuvosto kuuli tällä hetkellä seurakunnassa avotyötoiminnassa työskentelevän kahden kehitysvammaisen esimiehiä pääemäntä Aino Kurosta ja kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmetta. Aino Kurosen ja Olli-Petri Halmeen puheenvuorojen, kysymysten ja keskustelun jälkeen he poistuivat kokouksesta ja kirkkoneuvosto jatkoi asian käsittelyä. Keskustelun kuluessa esittelijä Jouni Lätti muutti päätösehdotuksensa jälkimmäisen osan kuulumaan: Käydään periaatekeskustelu kahden tällä hetkellä seurakunnassa avotyötoiminnassa työskentelevän kehitysvammaisen palkkaamisesta työsuhteeseen. Kirkkoneuvosto totesi keskustelun jälkeen, että asian jatkokäsittelyä ei enää tarvita. Todettiin, että kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti seurakunta suhtautuu myönteisesti kehitysvammaisten palkkaamiseen tuettuun työsuhteeseen, mutta nyt seurakunnassa avotyötoiminnassa työskenteleviä kehitysvammaisia ei palkata työsuhteeseen.

7 Kirkkoneuvosto Päiväkerhojen ja koululaisten iltapäiväkerhojen ryhmäkoot Kasvatusjohtokunta on kokouksessaan käsitellyt päiväkerhojen ja koululaisten iltapäiväkerhojen ryhmäkokoja. Kasvatusjohtokunnan kokouksen / 8, Päiväkerho- ja koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmäkoot, on liitteenä 8. Johtokunnassa asian esittelyssä todetaan ryhmäkokokysymyksen tulleen ajankohtaiseksi mm. Seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet 2007 julkaisun johdosta. Edellisen kerran kirkkoneuvosto on käsitellyt ryhmäkokoja v Johtokunnan esittelyssä on tarkasteltu myös kerhoryhmien kokomuutoksen vaikutusta tuloihin ja on todettu, että tuloihin muutoksella ei ole vaikutusta. Kasvatusjohtokunta on tehnyt kirkkoneuvostolle seuraavan esityksen ryhmäkokojen määrittelemiseksi. Päiväkerhot: 3-vuotiaat 7 lasta/1 ohjaaja 8 14 lasta/2 ohjaajaa (3 t/2 kertaa viikossa) 3 5-vuotiaat 7 lasta/1 ohjaaja 8 17 lasta/2 ohjaajaa (3 t/3 kertaa viikossa) 4 5-vuotiaat 8 lasta/1 ohjaaja 9 20 lasta/2 ohjaajaa (3 t/3 kertaa viikossa) Pienin ryhmän koko on 7 lasta (3-vuotiaat ja 3 5-vuotiaat) ja 8 lasta (4 5- vuotiaat). Ryhmien pienentyessä järjestely- ja siirtymäaika on 2 kk. Lapset sijoitetaan toisiin ryhmiin samassa tai toisessa kerhopisteessä. Koululaisten iltapäivätoiminta: 9 10 lasta/1 ohjaaja lasta/2 ohjaajaa Pienin ryhmäkoko on 9 lasta. Ryhmän pienentyessä toimitaan samoin kuin päiväkerhoissa. Ennen kirkkoneuvoston kokousta selvitetään vielä lisää päätöksen taloudellisia vaikutuksia liittyen myös seuraavan pykälän lapsityön selvitykseen. Kirkkoneuvosto käsittelee kasvatusjohtokunnan esityksen ja tekee päätöksen keskustelun jälkeen. Keskustelun jälkeen päätettiin jättää asia pöydälle siten, että se liitetään seuraavan pykälän asian, 69, käsittelyn yhteyteen. Kirkkoneuvosto korosti kaikkien seurakunnan toimintaan pyrkivien lasten mukaan ottamisen tärkeyttä.

8 Kirkkoneuvosto Lapsityön toiminnan ja talouden selvitys sekä tulevaisuuden pohtiminen selvitystyöryhmän perustaminen Kirkkovaltuuston hyväksymässä Talousarvio vuodeksi 2009/Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi asiakirjassa on kirjattu lapsi- ja perhetyön muuna tavoitteena, että lapsityön toiminnasta ja taloudesta tehdään selvitys mennessä. Ajatus selvityksen tekemisestä syntyi talousarvion valmistelun yhteydessä, kun valmisteluprosessissa oli todettu, että lapsityö on Hyvinkään seurakunnassa erittäin kalliisti toteutettu työmuoto. Virkamiehet ja luottamushenkilöt halusivat selvittää, mitä tuon lausuman ja laskelmien takana todellisuudessa on. Selvityksessä tulee katsella työmuotoa Hyvinkään seurakunnan tarpeista ja meillä toimiviksi koetuista toimintamuodoista ja mahdollisuuksista käsin. On tarkasteltava, mitä lapsi- ja siihen liittyvä perhetyö käsittää, mitkä ovat viranhaltija- ja työntekijäresurssit työalalla. Minkälaista ja minkä laajuista kerho- ja muu toiminta lapsityössä on ja tulisi olla. Myös alue- ja toimitilakysymykset ovat tärkeitä. Samoin merkittävä asia on mm. kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö. Selvityksen käytännön toteutukseen ja toteuttajiin on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Selvityksen tekijä voi olla kasvatusjohtokunta, joku virkamies tai työryhmä. Kun tämänkaltaista selvitystä lähdetään tekemään, on siihen tarkoituksenmukaista liittää myös näkemyksiä työmuodon tulevaisuudesta. Miten työtä tulisi kehittää lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi, laaja-alaisemman työryhmän perustaminen saattaisi olla tehokkain vaihtoehto laadukkaan selvityksen syntymiseksi. Selvityksessä on kysymys sekä toiminnasta että taloudesta ja lisäksi tulevaisuuden visioinnista. Näin ryhmässä tulisi olla työalan osaajia ja myös talouden asiantuntija. Luottamushenkilöiden osallistuminen työskentelyyn on myös tarkoituksenmukainen ja arvokas lisä. Valitaan työryhmä tekemään selvitys lapsityön toiminnasta ja taloudesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Valitaan työryhmän puheenjohtajaksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen ja muiksi jäseniksi kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Marjaana Salmi, kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti, johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä, talousjohtaja Jouni Lätti ja lapsityön sihteeri Sari Mäkelä. Ehdotus hyväksyttiin ja työryhmä valittiin ehdotuksen mukaisesti siten muutettuna, että Riitta Puupposen esityksestä ryhmään valittiin myös lastenohjaaja Maarit Rytkönen.

9 Kirkkoneuvosto Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsenten ehdokasasettelu kesäkuun 2009 vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran jäsenilleen marraskuussa 2008 lähettämässä kirjeessä todetaan, että Suomen Lähetysseura ry:n jäseniä pyydetään jälleen asettamaan ehdokkaita Lähetysseuran johtokunnan jäsenten valitsemiseksi erovuoroisten tilalle. Uudet johtokunnan jäsenet valitaan Lähetysseuran vuosikokouksessa Tampereella Johtokunta päättää Lähetysseuran toiminnan periaatteellisista linjauksista ja seuraa toiminnan toteutumista. Johtokunta hyväksyy seuran toiminta- ja taloussuunnitelman ja sillä on vastuu vajaan 30 miljoonan euron budjetin toteutumisesta. Kirjeessä todetaan, että ehdokkailla tulee olla monipuolista, suuren järjestön johtokuntatyöskentelyssä tarvittavaa osaamista ja koemusta. Lisäksi johtokunnassa on oltava riittävän tasapuolinen hiippakuntien, järjestöä tukevien hengellisten suuntausten sekä molempien sukupuolten edustus. Ehdollepano tapahtuu ehdokasasettelulomakkeella, johon tulee liittää ote kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta, jossa mahdollinen ehdokas on asetettu. Lomake tulee olla Lähetysseurassa viimeistään Julistusjohtokunta on käsitellyt asiaa Tauno Tuomisen valmistelemana johtokunnan kokouksessa seuraavasti: Johtokunnassa ollutta esittelyä ja ehdotus Suomen Lähetysseuran (SLS) johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Sitä ennen seurakunnilla ja SLS:n jäsenillä on mahdollisuus esittää vaalitoimikunnalle ehdokkaita johtokunnan jäseniksi. Ehdokasasettelun jälkeen vaalitoimikunta valitsee ehdokkaista neljä (4), joita esitetään vuosikokouksessa SLS:n johtokuntaan. Tällä hetkellä johtokunnassa on kaksi jäsentä Espoon hiippakunnasta, joista toinen on erovuorossa. Koska Järvenpään seurakunnan lähetyssihteeri Minna Lairi jatkaa SLS:n johtokunnassa, julistusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se pitäytyy oman ehdokkaan asettamisessa. Johtokunnan päätös Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, ettei ehdokasta aseteta. Hyvinkään seurakunta ei aseta omaa ehdokasta Suomen Lähetysseuran johtokuntaan. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtivissa aluetyöryhmissä Kirkkoneuvosto on kokouksessaan sosiaalihuollon silloisen johtajan Liisa Rahkosen kirkkoherralle esittämän pyynnön perusteella nimennyt edustajat Hyvinkäälle perustettaviin turvallisuusasioita pohtiviin aluetyöryhmiin. Kaupunginhallitus ja valtuusto olivat alkuvuodesta 2003 hyväksyneet Hyvinkäälle oman turvallisuussuunnitelman, johon aluetyöryhmät myös liittyvät. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajat v seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Hannu Tiainen ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Anita Passilahti, varajäsen Päivi Lammela läntinen aluetyöryhmä: Jouni Salko, Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, Pertti Niiranen. Jouni Salkon tilalle on kirkkoneuvostossa valittu Tuula Liivola. Hannu Tiaisen tilalle ei ole valittu uutta varsinaista jäsentä, vaan Maria Kahra on ollut varajäsenenä työskentelyssä mukana, Anita Passilahden sijainen Kimmo Hujanen on toiminut itäisessä aluetyöryhmässä, läntisessä aluetyöryhmässä on Tuula Liivolan jälkeen ollut samassa tehtävässä sijaisena toiminut Anu Valkama. Myöskään Pertti Niirasen tilalle ei ole valittu uutta varajäsentä ydinkeskustan aluetyöryhmään. Päivitetään seurakunnan osalta jäsenet ja varajäsenet aluetyöryhmiin. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajat aluetyöryhmiin seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Virpi Koivisto ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Kimmo Hujanen, varajäsen Päivi Lammela läntinen aluetyöryhmä: Petra Pohjanraito, varajäsen Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, varajäsen Juha Koivulahti. 72 Seurakunnan edustaja 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan vuosiksi Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakunnan edustajaksi 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan vuosiksi kirkkoherra Ilkka Järvisen, joka on toiminut myös neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Toimintaryhmään kirkkoneuvosto samassa kokouksessaan valitsi kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen.

11 Kirkkoneuvosto Nyt ohjausryhmän ja neuvottelukunnan sihteeri, kaupungin suunnittelujohtaja Seppo Nieminen on lähettänyt kirkkoherralle pyynnön ilmoittaa seurakunnan edustaja neuvottelukuntaan toimikaudeksi Toiminta- tai ohjausryhmästä pyynnössä ei ollut mainintaa. Valitaan seurakunnan edustaja. 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan vuosiksi Marja-Leena Virtasen esityksestä seurakunnan edustajaksi 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan vuosiksi valittiin kirkkoherra Ilkka Järvinen. 73 Diakoniatyöntekijä Kristiina Leinosen opintovapaa-anomus Kristiina Leinonen anoo opintovapaata yhteiskuntatieteiden opintojaan varten Anomus on liitteenä 9. Diakoniasihteeri Tuija Mattila puoltaa anomusta. Sijaisen palkkaamiseen palataan myöhemmin. Myönnetään Kristiina Leinoselle opintovapaata Kirkkovaltuuston puheenjohtaja jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Ajanvarausohjelmiston hankinta (Lätti) Ajanvarausohjelmiston hankintaa valmisteltiin vuoden 2008 aikana ja tarjouspyyntö lähetettiin joulukuussa kaikille kolmelle seurakuntasektorilla toimivalle alan toimittajalle (liite 10). Hankintaa on valmistellut työryhmä, jossa ovat olleet mukana kirkkoherra Ilkka Järvinen, vastuukappalainen Tauno Tuominen, hallintosihteeri Ritva Marjamäki, toimistosihteeri Anne Nieminen ja talousjohtaja Jouni Lätti. Tarjousten vertailuyhteenveto (tuotetietoja, toimitukseen liittyviä tietoja sekä yritykseen liittyviä tietoja) on liitteessä 11 ja taloudellinen vertailu liitteessä 12. Tarjousvertailussa on laskettu viiden vuoden kulut. Koska osa tarjouksista ylittää euron summan vertailujaksolla, päätöksenteko kuuluu kirkkoneuvostolle. Tarjousten perusteella työryhmä on arvioinut laadullisesti ja toiminnallisesti ohjelmista parhaaksi Innofactorin Prime ohjelmiston. M&V Softwaren Katriina on arvioitu toiseksi parhaaksi ja Rauhala Yhtiöiden Varaaja kolmanneksi. Kaikkien ohjelmien on todettu kattavan pääosin seurakunnan tarjouspyynnössä esittämät tarpeet. Taloudellisen vertailun perusteella Varaaja ja Katriina ovat hinnaltaan hyvin samaa tasoa. Innofactorin Prime (ASP-palveluna) on hinnaltaan kaksinkertainen verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Vertailulaskelmassa on tehty laskentaoletukset koulutuksen tarpeesta ja järjestelmään liittyvien matkapuhelimien määristä, jotta on voitu laskea vertailukelpoiset kulut eri tarjouksista. Tarjoajien osaamista, resursseja, markkinaosuutta arvioitaessa toimittajien vahvuudet ovat erilaisia. Resursseiltaan selvästi pienin on M&S Software, jolla toisaalta on suurin markkinaosuus seurakuntien lukumäärän perusteella laskien. Innofactorin asiakkaina on suuria seurakuntatalouksia, joten jäsenmäärällä mitaten se on myös iso toimittaja. Kaikilla tarjoajilla on edellytykset ajanvarausohjelmiston toimittamiseen, asiakastukeen ja ohjelmiston kehittämiseen. Myös asiakasreferenssit vahvistavat tätä näkemystä. Tarjouspyynnössä mainituin valintakriteerein on päädytty esittämään, että ajanvarausohjelmistoksi valitaan M&S Softwaren Katriina. Laadullisesti parhaaksi arvioidun Prime ohjelmiston ominaisuudet eivät ole niin olennaisesti parempia, että kaksinkertainen kustannustaso olisi perusteltavissa. Tarjouspyynnössä mainittujen arviointiperusteiden perusteella seurakunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu on siten Katriina ohjelmisto. Valitaan seurakunnan ajanvarausohjelmistoksi M&S Software Oy:n Katriina. Hankinnan tarjouspyynnön mukainen arvo on noin euroa sisältäen hankinnan ja koulutuksen kertakulut sekä viiden vuoden käyttökulut. Talousjohtaja Jouni Lätin suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto IT-alueyhteistyön aiesopimuksen hyväksyminen (Lätti) Yleistä Kirkon tietohallinnon uudelleen organisointi ja seurakuntien sopimuspohjaiset IT-yhteistyöalueet ovat yksi Meidän kirkko tietoverkoissa -nimisen kirkon tietohallintostrategian mukaisista kehittämiskohteista (kirkon tietohallintostrategia erillisenä liitteenä). Kirkon uusi Kirjuri-jäsentietojärjestelmä tulee tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alussa. IT-yhteistyöalueita tarvitaan jo vuosina 2009 ja 2010 Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönoton valmistelutehtävissä etenkin seurakuntien teknisen tietoturvan kehittämisessä (mm. kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän käyttöönotto) ja ns. hallinnollisen tietoturvan kehittämisessä. IT-yhteistyöalueet tarvitsevat ns. isäntäseurakunnan, jonka palkkaamat ITasiantuntijat auttavat muita alueen seurakuntia IT-asioissa. Isäntäseurakunnassa on yhteistyöalueen IT-palvelukeskus. Kirkkohallitus on valmistellut luettelon mahdollisista isäntäseurakunnista vuoden 2009 alkuun mennessä yhdessä hiippakuntien tuomiokapitulien ja seurakuntien kanssa. Kuhunkin hiippakuntaan on tulossa 1-3 sopimuspohjaista IT-yhteistyöaluetta siten, että kussakin on yli 300 mikrotietokonetta ja vähintään kaksi päätoimista ja kokoaikaista ITasiantuntijaa. Kirkkohallitus työstää IT-yhteistyöalueiden malliasiakirjoja, jotka on viimeisimmän tiedon mukaan määrä saada valmiiksi viimeistään Maaliskuussa 2009 järjestetään hiippakunnalliset joissa em. asiat ovat esillä. Kirkkohallituksen taloudellinen tuki IT-yhteistyöalueiden rakentamiskuluihin: - aiesopimuksen viimeistään kesäkuussa tekevät seurakunnat saavat euroa seurakuntataloutta kohti valmistelutöihin - varsinaisen yhteistyösopimuksen viimeistään tammikuussa 2010 solmineet saavat seurakuntataloutta kohti euroa ja lisäksi 69 euroa kutakin yhteistyöalueen vakituista työntekijää kohti. Valmistelutyö Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien alueella Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien rovastikuntien seurakuntien talousjohtajat ja IT-asiantuntijat ovat valmistelleet yhteisen kirkkohallituksen edellyttämän IT-aluekeskuksen perustamista. Tämän alueen IT-palvelukeskus esitetään perustettavaksi Järvenpäähän. Tarkoituksena on keskittää käyttäjätukea, palvelinlaitteistoja ja perushankintoja sekä muuta yhteistä IT-toimintaa. Valmistelutyössä on ollut mukana Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien seurakuntien lisäksi Sipoon seurakuntayhtymä. Sipoo on vetäytynyt jatkoneuvotteluista, koska koko Helsingin hiippakunta ja Espoon seurakuntayhtymä perustanevat yhden IT-aluekeskuksen.

14 Kirkkoneuvosto Valmistelun alkuvaiheessa käytiin keskusteluja myös Riihimäen seurakunnan kanssa mahdollisesta mukaantulosta tähän IT-aluekeskukseen, mutta Riihimäki jäänee johonkin Tampereen hiippakunnan alueelle muodostuvaan alueeseen. Lohjan rovastikunta on äskettäin ilmaissut kiinnostuksensa käynnistää keskustelut IT-alukeskusyhteistyöstä. Lohjan rovastikunta on liian pieni muodostamaan yksin toimintakykyistä IT-aluekeskusta. Aiesopimus on laadittu siten, että kevään neuvotteluissa voidaan tarvittaessa ottaa joustavasti lisää seurakuntia mukaan yhteistyöhön. Espoon hiippakunnan alueelliset pidetään Järvenpään seurakuntaopistolla. Ohjeiden mukaan seurakuntien tulee ilmoittaa tuomiokapitulille mennessä IT-alueiden alustava kokoonpano ja mennessä IT-alueiden (lopullinen) kokoonpano. Muita näkökohtia Alkuvaiheessa kunkin seurakunnan IT-henkilöt (yleensä yksi/seurakunta) tullevat toimimaan oman seurakuntansa tiloissa ja palkkalistoilla, mutta samalla yhteistyössä keskenään. Kirkkohallituksen ohjeistuksessa lähdetään siitä, että koko IT-aluekeskuksen henkilökunta olisi isäntäseurakunnan palkkalistoilla. Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien alueella on useita suuria, saman kokoluokan seurakuntatalouksia. Valmistelukeskusteluissa on arvioitu, että on perusteltua aloittaa yhteistyö siten, että nykyiset IT-henkilöt jäävät omiin seurakuntiinsa ainakin yhteistyön alkuvaiheessa. Hankkeen toteutustapa kiinteytyy kevään 2009 aikana yhteistoimintasopimukseksi ja yhteistyökäytännöt vakiintunevat luultavasti pari kolme lähivuotta kestävän muutosprosessin aikana. Mahdollinen Lohjan rovastikunnan mukaantulo vaikuttaa aikatauluihin ja myös esitetyn toimikunnan kokoonpanoa voi olla syytä harkita uudestaan. Hyväksytään aiesopimus Tuusulan ja Nurmijärven seurakuntien yhteistyö- ja kustannustenjakosopimus IT-alueyhteistyöstä (liite 13). Hyväksytään luonnos Järvenpään IT-palvelukeskuksen toimikunnan johtosäännöksi Hyvinkään seurakunnan puolesta (liite 14). Hyvinkään seurakunnan edustajina toimikunnassa toimivat talousjohtaja Jouni Lätti ja ATK-pääkäyttäjä, palkanlaskija Marja-Leena Rilla. Kirjataan kirkkoneuvoston havainnot ja tarkennukset, jotka tulisi ottaa huomioon lopullista yhteistyösopimusta laadittaessa. Talousjohtaja Jouni Lätin suorittaman esittelyn jälkeen asiasta käytiin vilkas keskustelu. Kirkkoneuvosto suhtautui kriittisesti siihen, että kirkossa ei luoda yhtä yhtenäistä järjestelmää, jollaiseen ajan kanssa muiden yhteiskunnan sektoreiden

15 Kirkkoneuvosto tapaan joudutaan joka tapauksessa siirtymään. Tämänkaltaisia välivaiheen ratkaisuja kirkkoneuvosto ei näe tarkoituksenmukaisina eikä taloudellisina. Kirkkoneuvosto korosti voimakkaasti sitä, että ainakin hiippakuntatasolla tulisi pysyä yhtenäisenä yksikkönä. Lisäksi kirkkoneuvosto ihmetteli kirkkohallituksen tarkemman ohjeistuksen puuttumista mm. sopimusmalleista. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen korostaen kuitenkin voimakkaasti lausumiaan näkökohtia. 76 Sääksin emännän tehtävän haettavaksi julistaminen (Lätti) Sääksin emäntä Toini Peltonen on irtisanoutunut tehtävästään lukien. Sääksiin tarvitaan mahdollisimman pian uusi emäntä. Talvikaudella Sääksin emäntä työskentelee hiljaisimpina aikoina pitopalvelussa yhteensä 1-2 kuukauden työpanosta vastaavan ajan. Talousarviossa edellytetään, että kirkkoneuvosto harkitsee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Irtisanominen tuli tiedoksi tammikuun lopussa. Kirkkoherran kanssa todettiin, että tehtävä on välttämätöntä täyttää uudelleen ja valintaprosessiin tarvittavan ajan vuoksi haku on syytä käynnistää ennen kirkkoneuvoston seuraavaa kokousta. Kopio hakuilmoituksesta on liitteessä 15. Emännän valitsee talousjohtaja. Täytetään Sääksin emännän tehtävä uudestaan. Hyväksytään kirkkoherran ja talousjohtajan menettely käynnistää hakuprosessi ennen kuin kirkkoneuvosto oli tehnyt päätöksen tehtävän uudelleen täyttämisestä. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Siivoustoimen tehtävien uudelleen järjestely ja siivoojan toimen uudelleen täyttäminen (Lätti) Kirkon ym. alueiden osa-aikainen (35 tuntia/viikko) siivooja Ulla Nikki jää eläkkeelle lukien ja Helenenkadun ym. osa-aikainen (24 tuntia/viikko) siivooja Mervi Syrman lukien. Eläkkeelle jäävien siivoojien työpanos on siten yhteensä 59 tuntia/viikko Kiinteistöpäällikkö ja siivoustyönohjaaja ovat esittäneet, että 1) Osa-aikaisista tehtävistä muodostetaan yksi kokoaikainen tehtävä (38,25 tuntia/viikko). 2) Vehkojan ja Puolimatkan siivoojan nykyinen työaika 31,25 tuntia/viikko nostetaan kokoaikaiseksi eli 38,25 tuntiin/viikko, lisäys 7 tuntia/viikko. 3) Mervi Syrman jatkaa toistaiseksi Hakalan kerhotilan siivousta eläkkeellä ollessaan (4 tuntia/viikko) 4) Loput 9,75 tuntia/viikko tuntia jäävät säästöön ja tarvittaessa käytettäväksi tilapäisiin lisä- ja lomitustarpeisiin. Menettelyllä kiinteistötoimen tehtävät saadaan lähes kaikilta osin kokopäivätoimisiksi. Siivoustyönohjaaja suunnittelee työalueiden jaot ja tarvittavat kausija lomakohtaiset painopistemuutokset eri alueiden kesken. Tarkoituksena on käynnistää työnkierto viiden kokoaikaisen siivoojan kesken siten, että he oppivat tuntemaan seurakunnan eri tilat ja niiden siivoustarpeet. Talousarvion mukaan kirkkoneuvosto harkitsee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Siivoojan valitsee talousjohtaja. 1) Kahdesta osa-aikaisesta siivoojan tehtävästä muodostetaan yksi kokoaikainen tehtävä (38,25 tuntia/viikko). Täytetään uusi tehtävä lukien. 2) Vehkojan ja Puolimatkan siivoojan nykyinen työaika 31,25 tuntia/viikko nostetaan kokoaikaiseksi eli 38,25 tuntiin/viikko lukien, lisäys 7 tuntia/viikko. 3) Mervi Syrman jatkaa toistaiseksi Hakalan kerhotilan siivousta eläkkeellä ollessaan (4 tuntia/viikko) 4) Loput 9,75 tuntia/viikko tuntia jäävät säästöön ja tarvittaessa käytettäväksi tilapäisiin lisä- ja lomitustarpeisiin. Ehdotus hyväksyttiin.

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ 27.3.2012/ 40 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/ 2012 Aika Tiistai 27.3.2012 klo 18.06-19.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot