PORILAINEN. Heinäkuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORILAINEN. Heinäkuu 2 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr"

Transkriptio

1 PORILAINEN Heinäkuu

2

3 Heinäkuu Valmiusjoukon varusmiehet Latviassa...? SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 4 Valmiusjoukon koulutus huipentuu kansainvälisessä harjoituksessa... 6 Puolustuskykymme paranee... 9 Porin prikaatin kranaatinheitinkomppania kansainvälisessä syynissä Armeijan leivissä Rion olympialaisiin Ristomatti Hakolalle tunnustusta sotilashiihdosta Vanha Porilainen Suomi osallistuu Irakin koulutusoperaatioon Rauhanturvaamisen suosio on pysynyt tasaisena Seitsemän väärää uskomusta Puolustusvoimien Eläinklinikasta Elokuussa valalle Poriin Porin prikaati Jukolan viestin tukena Suunnistus - jokaiselle taistelijalle tärkeä taito Varusmiestoimikunta varusmiehen asialla Lippujuhlapäivänä 4.6. ylennetyt ja kunniamerkein palkitut Harjulintu-laavun kelot tuotiin Savukoskelta Viherhiukkaset Sotku liikkeellä Killan sivut Aliupseerikurssien kronikat PORILAINEN Toimitus SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin prikaati ja Porin prikaatin kilta ry. JOHTOKUNTA Puheenjohtaja eversti Arto-Pekka Nurminen Varapuheenjohtaja varatuomari Timo Mäki Jäsenet: everstiluutnantti Tommi Haapala pankinjohtaja Eino Järvinen PÄÄTOIMITTAJA everstiluutnantti Tommi Haapala puh (vaihde) TOIMITUSSIHTEERI FM Markus Malila puh TOIMITTAJAT Merja Hämäläinen puh Viestimies Aura Sainio AVUSTAJAT Esa-Pekka Avela puh Kari Nummila puh Asko Tanhuanpää puh Samuli Vahteristo puh Seija Heiska puh TAITTO Simo Nummi puh mainosnummi.inet.fi OSOITTEENMUUTOKSET puh TALOUDENHOITAJA Eino Järvinen puh PANKKI FI FI KIRJAPAINO Painorauma Oy PORILAINEN Kansi: Moottoripyörätiedustelija lähdössä tehtävään Latvian Adazissa. Kuva: Samuli Haapala. 3

4 Hyvät porilaislehden lukijat Eversti Janne Jaakkola (vas.) luovutti Porin prikaatin esikuntapäällikön tehtävät everstiluutnantti Tommi Haapalalle kesäkuun alussa. Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt etenkin Ukrainan kriisin seurauksena. Toimintaympäristössämme tapahtuneet muutokset edellyttävätkin yhteiskunnalta uudenlaista näkökulmaa varautumiseen ja valmiuteen. Haasteet eivät ole vain turvallisuuspoliittisella tasolla, vaan niitä riittää myös Puolustusvoimissa käytännön tasolle. Sota on taas Euroopassa. Hybridisodan käsite on noussut vahvasti julkisuuteen. Mietittäessä sodan ja taistelun kuvan muutosta on kuitenkin ehkä korostettava hybridisodankäynnin ja perinteisen voimankäytön yhteyttä. Meille luodaan kuvaa kasvottomasta ja tunnistamattomasta hyökkääjästä, joka toimii voimankäytön määritelmien ulkopuolella, rauhan ja sodan välisellä harmaalla alueella. Hybridisodankäynnin toimenpiteillä ei kuitenkaan välttämättä ole uskottavuutta ilman konventionaalisen sotilaallisen voiman uhkaa. Olemme myös nähneet, että ennakkovaroitusaikaa ei välttämättä ole kuukausista vuosiin. Joukkojen korkea toimintavalmius on saamassa uudenlaisen painoarvon. Valtioneuvoston tiedonannossa hallitusohjelmasta todetaan, että Suomi vähentää osallistumistaan sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin, keskittyen Suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin. Kun asiakirjaa lukee, on ehkä huomattava että kyseessä on nykyisten operaatioiden vahvistettujen kansallisten mandaattien suunnitelmien mukainen päättyminen. Joka tapauksessa näkyvissä oleva tilanne 90 hengen vahvuudesta on kovin erilainen tilanne verrattuna esimerkiksi vuosituhannen vaihteeseen, jolloin ulkona oli parhaimmillaan kolme pataljoonaa. Jos kehitys on edellä esitetyn kaltainen, sillä voi olla vaikutusta osaamiseen ja rekrytointiin, lähtien jo kansainvälisestä valmiusjoukosta. Operaatioiden rinnalla on kuitenkin huomattava tiivistyvä puolustusyhteistyö. On jo pitkään puhuttu Post-ISAF -tilanteesta, jossa ytimenä on operaatiossa saavutetun yhteistoimintakyvyn ylläpito. Tämä tarkoittaa käytännössä harjoituksia. Ukrainan tapahtumat ovat antaneet tälle kehitykselle oman mausteensa, ja onkin todennäköistä että artikla 5 -harjoitukset lisääntyvät. Voimme valita meille soveltuvimmat harjoitukset, mutta 4 harjoitusten luonne tulee vaatimaan ulko- ja turvallisuuspoliittista pohdintaa harjoitusten tilannekehysten vaihtuessa kriisinhallinnasta kollektiiviseen puolustukseen. Oma lukunsa on luonnollisesti yhteistyö Ruotsin kanssa. Kaikki tämä kehitys tapahtuu kuitenkin haastavassa resurssinäkymässä. Porin prikaatille riittää töitä. Rakenteiden ja toimintatapojen uudistukset hallitsivat ajatuksia ja toimintaa vuoden vaihteen kahta puolin, mutta katseet on jo siirretty tulevaisuuteen. Porilaisille on tilausta myös jatkossa, mutta pelkkä koko ei riitä, myös laadun on säilyttävä korkeana. Luovutin esikuntapäällikön ja Porilaislehden päätoimittajan tehtävät 1.6. seuraajalleni, everstiluutnantti Tommi Haapalalle. Tommilla vanhana Porilaisena ja entisenä kriisinhallintajoukon komentajana on hyvä käsitys prikaatista. Toivotan Tommille ja prikaatille menestystä tulevissa haasteissa sekä lehden lukijoille oikein hyvää kesää! Eversti Janne Jaakkola

5 KORKEALAATUISTA KUNTOUTUSTA JO 30 VUOTTA! Meillä Laitilan Terveyskodissa panostetaan myös maistuvaan ruokaan, hyvinvointiin ja ystävälliseen hoitoon. Hyvinvointia osuustoiminnalla Sairaalantie 8, Laitila puh. (02) kolmekymmentä vuotta! vuotta! yli Keittiömestarilaatua s-kanava.fi/satakunta facebook.com/satakunnanosuuskauppa twitter.com/satakunnanok Sinisellä siivellä Säkylässä luonto menee edelle. Koko yhteisö on esimerkiksi sitoutunut alueella viihtyvien harvinaisuuksien, ruususiipisirkan ja harjusinisiiven, suojelemiseen. Mikä on sinun syysi viihtyä? 5

6 SABER STRIKE Lipunnäyttöä ja yhteistä kansainvälistä oppia Valmiusjoukon koulutus huipentuu kansainvälisessä harjoituksessa Teksti: Markus Malila Kuvat: Markus Malila ja Samuli Haapala Porin prikaatissa koulutettavat Suomen kansainvälisen valmiusjoukon varusmiehet osallistuivat kesäkuussa kansainväliseen Yhdysvaltojen johtamaan Saber Strike 15 -yhteistoimintaharjoitukseen Latviassa. Kesäkuiseen harjoitukseen osallistui aikavälillä Suomesta yhteensä noin 100 henkilöä, joista 70 oli varusmiehiä. Saber Strike 15 -harjoitukseen osallistui yhteensä noin 6000 henkilöä 13 maasta. Harjoituksen päätavoitteena oli harjaannuttaa osallistuvia joukkoja toimimaan yhdessä monikansallisessa toimintaympäristössä. Suomalaisten osalta harjoituksen tavoitteena oli kehittää suomalaisten kykyä toimia vaativassa yhteistoimintaoperaatiossa sekä tuottaa valmiusjoukon varusmiehille heidän koulutusvaiheeseensa soveltuva kokemus kansainvälisestä yhteistoiminnasta. Saber Strike 15 -harjoitukseen osallistuminen oli Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan vuosisuunnitelman mukaista maavoimien harjoitustoimintaa. Saber Strike -harjoitus edeltäjineen on Baltian maissa vuorovuosin järjestettävä harjoitus. Suomi on osallistunut Saber Strike -harjoitukseen myös aiemmin vuosina 2013 ja 2014 sekä aiemmin vastaavanlaisiin harjoituksiin esimerkiksi Norjassa. Ukrainan kriisistä käynnistyneen kansainvälisen turvallisuuspoliittisen tilanteen jännittymisen myötä mielenkiinto kansainvälisiä harjoituksia kohtaan on kasvanut. Saber Strike 15 -harjoituksessa vieraillut Maavoimien komentaja muistuttaa, että harjoittelulle on kuitenkin todettu tarve jo aiemmin: - Kansainvälinen kiinnostus Saber Strike harjoitusta kohtaan on ollut mittavaa harjoituksen ajankohdan ja val- 6

7 litsevan poliittisen tilanteen johdosta, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen sanoo. - Se ei kuitenkaan ole muuttanut Suomen harjoitustavoitteita tähän harjoitukseen liittyen, vaan osallistumme harjoitukseen edelleen puhtaasti koulutuksellisista syistä ja riippumatta esimerkiksi Ukrainan tilanteesta. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa Puolustusvoimien henkilökunnan, reserviläisten sekä varusmiesten harjaantumisen kriisinhallinnan tehtävissä Puolustusvoimien kolmannen päätehtävän mukaisesti KV -harjoitus jokaiselle valmiusjoukon saapumiserälle Suomen kansainvälisen valmiusjoukon saapumiserien koulutukseen pyritään jokaisessa saapumiserässä sisällyttämään yksi kansainvälinen harjoitus. Koulutuksen suunnittelussa ajatuksena on, että monikansallisissa operaatioissa tarvittavia taitoja harjoitellaan ensin kotimaassa, minkä jälkeen koulutusta testataan monikansallisessa harjoituksessa. Kaikki tämä valmistaa valmiusjoukon varusmiehistä yhtä lailla kotimaan puolustuksen terävää kärkeä, kuin myös kriisinhallintatehtävien vaatimukset osaavaa reserviä. Valmiusjoukon varusmiehistä suurin osa on varusmiespalveluksen jälkeen toiminut myös kriisinhallintatehtävissä eri operaatioissa. Saber Strike 15 -harjoituksessa ahkeroineet upseerikokelas Jesse Järvinen ja alikersantti Jere Mäkipaakka arvioivat, että vaadittava osaaminen on liki vuoden kestäneen koulutuksen aikana onnistuttu hankkimaan: - Olemme pystyneet näyttämään täällä, että olemme sillä tasolla, millä pitääkin, Järvinen uskoo. AMOS-karanaatinheitinjärjestelmä sai Latviassa paljon huomiota osakseen. Varusmiehet esittelivät järjestelmää paikalliselle ja kansainväliselle medialle. 7

8 SABER STRIKE Latvialainen kiväärikomppania toimintanäytöksessä Latviassa. Mäkipaakka ja Järvinen ovat Kranaatinheitinkomppanian komentojoukkueen tuliasemaryhmän taistelijoita, joiden tehtävänä on mm. komppanian tuliasemien tiedustelu sekä sen toiminnan suojaaminen ja puolustaminen. Valmiusjoukon varusmiehet on alusta asti opetettu toimimaan kansainvälisesti yhteensopivilla toimintatavoilla. Koulutukseen on kuulunut mm. englanninkielisen radioliikenteen opettelua, yhteistoimintaa helikoptereiden kanssa sekä lääkintäevakuointien toteutusta. Kansainväliset käytänteet näihin ovat tulleet koulutukseen palkatun henkilökunnan kansainvälisten operaatioiden kokemuksen myötä. Varusmiesten sopeutumista Saber Strike 15 -harjoitukseen auttoivat myös paikalliset maasto-olosuhteet. Harjoituksen taistelut käydään Latviassa Adazin harjoitusalueella, noin 25 kilometriä Riikasta etelään. Harjoitusalue on Niinisalosta ja Säkylästäkin tuttua kangasmetsää. - Maasto muistuttaa Suomea, Järvinen vahvistaa. Harjoituksessa varusmiehet ovat saaneet käytännönläheistä oppia monikansallisesta yhteistyöstä. Muun muassa kielimuurin voittaminen ja erilaisten kansallisten toimintatapojen yhteensovittaminen tuovat omat lisänsä yhteistyöhön. Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen (oik.) ja Viron asevoimien komentaja kenraaliluutnantti Riho Terras vierailivat harjoituksessa. 8

9 Puolustuskykymme paranee vaativissa harjoituksissa Suomesta kansainvälisiin harjoituksiin osallistuvien joukkojen, esikuntaosien ja muiden suorituskykyjen osaaminen on nostettu Nato-maiden asevoimien tasolle. Tämä, jos mikä lisää puolustuksemme uskottavuutta ja nostaa ennalta ehkäisevää kynnystä. Tässä parin vuosikymmenen mittaisessa urakassa olemme saaneet merkittävästi tukea Nato-maiden asevoimilta, Ruotsia unohtamatta. On ollut paljon nopeampaa ja helpompaa, mutta myös edullisempaa kopioida operaatioissa testatut ratkaisut soveltuvin osin kansalliseen puolustukseen kuin keksiä ja kehittää niitä yksin. Tehokasta, mutta myös edullista. Puolustuskykymme laadullinen parantaminen edellyttää jatkossakin vaativia harjoituksia. EU ei järjestä joukkojen harjoituksia, joten parhaan harjoitusympäristön tarjoavat Naton nopean toiminnan joukot (NRF). Kustannustehokkuus on silmiinpistävää, sillä vaativien harjoituksen suunnittelu- ja järjestämiskustannukset lankeavat Nato-maiden kontolle. Yhteispohjoismaisissa rajat ylittävissä harjoituksissa kustannukset jaetaan osallistuvien kesken (cross-/over-boarder) sen sijaan, että rakentaisimme harjoitukset yksin. Erityisen tuloksekas yhteistoimintamuoto ovat vuosittaiset suorituskyvyn arviointitapahtumat (OCC E&F). Esimerkiksi 2014 toteutettiin arvioinnit raivaajaosastolle, helikopteriosastolle ja jääkäripataljoonan esikunnalle, esikunta- ja viestikomppanialle, henkilö- tiedustelujoukkueelle ja tukikomppanialle sekä rannikkojääkärikomppanialle. Uusinta-arviointi tehtiin maavoimien suojeluosastolle. Porin prikaati on ollut etulinjassa tässä yhteistyössä alusta alkaen. Tulokset ovat nähtävissä päivittäisessä koulutuksessa Huovinrinteellä ja harjoituksissa. ISAF -operaation päätyttyä 2014 Nato tarvitsi aiempaa vahvemman harjoitusohjelman, jolla varmistetaan Afganistanissa saavutettu kyky laajoihin monikansallisiin operaatioihin. Syksyllä 2014 Nato ryhmitti kumppanimaat osallistumistason mukaan, jolloin viidelle kehittyneimmälle (kärjessä Suomi ja Ruotsi) tarjottiin lisäoikeuksia ennestään meille tuttujen suunnittelu-, harjoitus- ja arviointityökalujen (PARP, MTEP, OCC jne) käyttöön. Uusiakin alueita on mahdollista kehittää ja testata, esimerkkeinä ulkomaisen avun vastaanotto- ja antokyky tai kyberyhteistyö sekä huoltovarmuus. Koska tämäkään yhteistyö ei ole täydellistä, johtamani työryhmä ( alkaen PIAG, entinen CFI Task Force) tunnistaa nykyisten yhteistyömuotojen epäkohtia ja hakee niihin korjausvaihtoehtoja. Esimerkkinä käytäntöön jo siirtyneestä parannuksesta on kumppanimaan hyväksyminen Naton suurten harjoitusten suunnitteluun ja valmisteluun heti alusta lukien (eli 3 vuotta aiemmin entisen runsaan vuoden sijasta). Työn alla olevia parannuskohteita ovat mm. kumppanimaan joukon liittäminen Naton korkean valmiuden joukkorakenteeseen (NRF täydennysosa), arviointikäytäntöjen joustavoittaminen ja PSE-upseereiden käytettävyyden parantaminen. Naton tarjoamat osallistumismahdollisuudet ovat määrällisesti riittäviä, mutta vaativiin harjoituksiin pääsyä olisi syytä syventää. Saavuttamamme korkea yhteensopivuuden taso Natomaiden joukkojen kanssa ei säily ilman yhteistä harjoittelua. Vaativissa harjoituksissa meille tarjotaan kustannustehokas kehittämisympäristö osaamisemme ja kansallisen puolustuksen suorituskykyjen kehittämiselle. Samalla säilytämme kriisinhallintaosaamisemme. Rahoituksen kiristyessä on keskityttävä oleelliseen, samaan suuntaan ajaa turvallisuusympäristön muutos. Taistelijoidemme onnistumiset ulkomaisen tarkkailun alla lisäävät Suomen kansallisen puolustuksen uskottavuutta välittömästi ja vaikuttavasti. NATON VUOSITARJOUS 2015 (Suomi mukana 2014) Harjoitukset yhteensä (MTEP) Nato-harjoituksia...95 ( - ) - Nato-harjoituksia avoinna kumppaneille (OTP)...52 (15) Nato-maiden harjoituksia (65) Naton koulutustapahtumia avoinna kumppaneille yhteensä... yli 1300 Opetus- ja koulutustapahtumat (ETOC) avoinna kumppaneille (200) Kirjoittaja: prikaatikenraali, valt. lis. Juha Pyykönen Puheenjohtaja, Partner Interoperability Advocacy Group, PIAG (entinen NATO CFI Task Force) 9

10 Porin prikaatissa Niinisalossa koulutettava Suomen kansainvälisen valmiusjoukon kranaatinheitinkomppania arvioitiin toukokuun puolivälissä. NATO:n NEL1 -yhteensopivuusarvioinnilla (Nato Evaluation 1). Arviointi järjestettiin valmiusjoukon varusmiesten koulutukseen kuuluvan viimeisen kriisinhallintaharjoituksen yhteydessä Säkylässä. Arviointiharjoituksen ajan komppania tukeutui Huovinrinteellä kriisinhallintatukikohta Camp Mauriin ja suoritti sieltä tehtäviä varuskunta-alueen lähimaastossa. Nyt arvioitu komppania oli ensimmäinen AMOS-kranaatinheitinjärjestelmälle koulutettu joukko Porin prikaatissa. Aiemmin AMOS-järjestelmän joukkoja on kouluttanut pääasiassa Karjalan prikaati. Kranaatinheitinkomppanian päällikkö, kapteeni Mikko Bäckström on ollut tyytyväinen valmiusjoukon varusmiehiin, heidän kouluttajiinsa ja kalustoonsa: - AMOS on järjestelmänä erinomainen ja toimiva. Voisi sanoa, että se on tuonut aselajimme tälle vuosituhannelle, Bäckström kehaisee. - Meillä on tähän tehtävään erittäin motivoitunut ja pätevä varusmiesjoukko, jolle olemme pystyneet antamaan uuden järjestelmän myötä haastavaa ja motivoivaa koulutusta. Varusmiehemme ovat kiitelleet koulutusta, jossa tulee koko ajan uutta opittavaa. Nykyisin kaikki Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen saapumiserien joukot arvioidaan koulutuksen loppuvaiheessa kansainvälisellä arvioinnilla. Arviointeja on tehty kaikille kansainvälisen valmiusjoukon saapumiserille vuodesta 2012 ja eri joukoille satunnaisemmin myös ennen sitä. Arviointiharjoituksen aikana mitattiin muun muassa komppanian osien lääkintä- ja evakuointitaitoja, yhteistoimintaa helikoptereiden kanssa sekä taistelutoimintaa erilaisissa ylläkkötilanteissa. Porin prikaatin kranaatinheitinkomppania kansainvälisessä syynissä Teksti: Markus Malila Kuva: Aura Sainio 10

11 Tekemisen taso on aina korkealla Suomessa Kansainvälisten standardien mukaan tehty arviointi auttaa Porin prikaatia ja Puolustusvoimia joukkojen suorituskyvyn mittaamisessa sekä koulutuksen kehittämisessä. Kansainvälisiä arviointeja suorittavat tavallisesti koulutetut suomalaiset ja kansainväliset arvioitsijat. Tällä kertaa ulkomaalaiset arvioijat tulivat Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta. - Arvioitsijoiden välitön arvio harjoituksen jälkeen oli, että saavutimme yhteensopivuuden, mutta tarkemman eritellyn palautteen saamme vasta parin kuukauden kuluttua. - Keskusteltuani erään arvioitsijan kanssa hän totesi, että Suomeen on aina mukava tulla, kun tekemisen taso on joka kerta korkealla, Bäckström kertaa. Kotimaan harjoitusten jälkeen Kranaatinheitinkomppanian koulutus huipentui kesäkuun alkupuolella Latviassa järjestettyyn kansainväliseen Saber Strike 15 -harjoitukseen. Suomen kansainvälinen valmiusjoukko Suomen kansainvälinen valmiusjoukko (SKVJ) on osa Porin prikaatin joukkotuotantoa ja joukko koulutetaan ensisijaisesti Suomen sotilaalliseen puolustamiseen. Lisäksi koulutettavat saavat erikoiskoulutuksen sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin 347 päivää kestävän varusmiespalveluksen loppupuoliskolla pidettävällä kansainvälisellä jaksolla. Kansainvälisiin valmiusjoukkoihin koulutetaan vapaaehtoisesti koulutukseen hakeneita miehiä ja naisia, jotka sitoutuvat koulutukseen ja joilla on halu toimia varusmiespalveluksen jälkeen kriisinhallintatehtävissä ulkomailla. 11

12 Kuulantyöntäjä Arttu Kangas liikunta-aliupseerin virassa Niinisalossa Kersantin siivekkeiden alla arvomerkkilaatassa oleva miekka erottaa Arttu Kankaan samanikäisistä varusmiehistä. 12

13 Armeijan leivissä Rion olympialaisiin Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää Suomen tämän hetken ykköskuulantyöntäjä, keväällä himoitun 20 metrin rajan ensimmäisen kerran hallissa puhkaissut Arttu Kangas on ollut toukokuun alusta lähtien Puolustusvoimien palkkalistoilla. 21-vuotias mörssäri työskentelee Porin prikaatin liikunta-aliupseerina kolmen vuoden sopimuksella. - Valehtelisin jos väittäisin, etteikö tämä ole urheilijan unelmahomma. Minun ja samalla vakanssilla työskentelevän hiihtäjä Risto-Matti Hakolan päätehtävä on urheilu ja käytännössä seuraavat olympialaiset. Niitä ajatellen vuosittaisesta työajasta on varattu 160 päivää omalle urheilulle. Sen sisällä ovat niin kansainväliset leirit kuin isot kilpailutkin. - Liikunta-aliupseerit huolehtivat viisihenkisen tiimin osana siitä, että prikaatin liikuntapaikat ovat kunnossa ja jos joku varusmies innostuu, saa varmasti vinkkejä treenaamiseenkin, Kangas selvittää. Liikuntatiimin esimiehenä toimii Porin Prikaatin liikuntavastaava, kapteeni Jussi Alanko. Niinisalossa vastaavana on ylikersantti Henri Pulkkinen. Reservin vänrikki Arttu Kankaalle Niinisalon maisemat ovat tuttuja jo poikavuosilta, sillä hänen isänsä, majuri Jarmo Kangas on työskennellyt varuskunnassa pitkään. Isä-Kangas on toiminut muun muassa Tykistöprikaatin henkilöstöpäällikkönä. - Olen saanut myös mahdollisuuden harjoitella Niinisalon hyvässä kunnossa olevilla suorituspaikoilla ja punttisalilla. Minulla oli kulkulupa alueelle jo ennen kuin tulin tänne töihin, kertoo Kangas. Oman varusmiesaikansa Arttu Kangas vietti Urheilukoulussa Lahdessa, reservin sotilasarvoltaan nykyinen aliupseerikersantti on vänrikki. - Suosittelen urheilukoulua varauksetta kaikille niille nuorille urheilijoille, jotka empivät oman varusmiespalveluksensa kanssa. Missään ei ole sen parempaa mahdollisuutta keskittyä urheilemiseen. Yrjölän tallissa Nuorempana pesäpalloa ja jääkiekkoa pelanneesta Kankaasta koulutti kuulantyöntäjän oma pappa, äidin isä Teuvo Rintee. Vuodesta 2009 valmentajana on ollut lajin kotimainen legenda Matti Yrjölä. - Voin sanoa suoraan, että ilman Mattia en olisi tässä. Hänellä on todella laaja näkemys ja tietotaitoa varmasti enemmän kuin kenelläkään muulla suomalaisella. Sillä ei ole mitään merkitystä, että Matti pakitti ja minä pyörähdän. Arttu Kangas on asettanut kuluvan kesän tulostavoitteekseen 20.45, mikä on sattumoisin myös Pekingin MM-kisojen tulosraja. Kankaanpäässä asuvan kuulantyöntäjän ennätys on Kesällä 2016 lähdetään sitten tavoittelemaan Matin ennätystä Siitä pitää lähteä, että valmennettavan ennätys on sentään parempi kuin valmentajan, virnistää Kangas. Kesän kolme tavoitetta Viime kesänä ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa työntäneen Kankaan ykköstähtäin on Rio de Janeiron olympialaisissa 2016, mutta sitä ennen ohjelmassa on vielä kosolti muitakin tavoitteita. Kuluvana kesänä mies aikoo osallistua peräti kolmeen huipputapahtumaan. - Tallinnassa järjestetään heinäkuussa alle 23-vuotiaiden EM-kisat, Pekingin MM-kisat ovat ohjelmassa elokuussa ja syyskuussa lähdetään vielä sotilaiden MM-kisoihin Etelä-Koreaan, Kangas luettelee. - Tallinnaan lähdetään ilman muuta kamppailemaan mitaleista. Siellä sulkeutuu tavallaan myös yksi ympyrä, sillä samassa paikassa järjestettiin 23-vuotiaiden EM-kisat myös vuonna Vuotta aikaisemmin olin tehnyt ensimmäisen ulkomaanreissuni nuorten olympialaisiin Singaporeen. Muutakin kuin kuulantyöntöä Ennen Rion olympialaisia Arttu Kangas sanoo panostavansa erityisesti voiman, nopeuden ja räjähtävyyden hankintaan. - Tekniikka, työntö ja suorittaminen alkavat olla jo sillä tasolla kuin pitääkin, 13

14 Niinisalon urheilu- ja liikuntapaikat ovat huippukunnossa. Urheilukentällä on samanlainen mondo-pinnoite kuin Oslon Bisletillä, mutta heittopaikat sieltä ikävä kyllä puuttuvat. mutta muita ominaisuuksia on vielä varaa parantaa. Mikään ei tule kuitenkaan hetkessä, vaan kärsivällisesti ja ajan kanssa. Aikaa tarvitaan myös massan kasvattamiseen, sillä rintamalla tavoitteena on 115 kiloa tiukkaa lihaa, 187-senttinen ja nyt 108-kiloinen Kangas ynnää. Kangas sanoo empimättä, että työpaikan saaminen kahden totaalisesti urheilulle annetun vuoden jälkeen on tervetullut asia. - Uskon, että nykyinen tilanne palvelee urheilua paljon paremmin. Nyt ajatukset ovat välillä muuallakin kuin pelkässä kuulantyönnössä. Urheilijallekin on tärkeää, että ympärillä on muitakin kuin vain urheilijoita, hän miettii. Urheilusta nuoren miehen ajatukset vie pois myös tyttöystävä, itse moukarinheittoa ja painonnostoa harrastava Taru Turkia. Arttu Kangas suostui antamaan valokuvaajan toivomuksesta työntönäytöksen työasussaan. 20 metrin kerho Kerhon jäsenet ja ensimmäinen 20 metrin ylitys: Seppo Simola... 20,15 ( ) Matti Yrjölä... 20,02 ( ) Bo Grahn... 20,09 ( ) Reijo Ståhlberg... 20,38 (26,7,1973) Markku Tuokko... 20,03 ( ) Aulis Akonniemi.. 20,12 ( ) Janne Ronkainen.. 20,02 ( ) Jari Kuoppa... 20,17 ( ) Kari Töyrylä... 20,05 ( ) Markus Koistinen. 20,31 ( ) Mika Halvari... 20,08 ( ) Arsi Harju... 20,16 ( ) Timo Aaltonen... 20,12 ( ) Jani Illikainen... 20,43 ( ) Ville Tiisanoja... 20,06 ( ) Tepa Reinikainen... 20,01 ( ) Jarkko Haukijärvi... 20,20 ( ) Conny Karlsson... 20,45 ( ) Robert Häggblom... 20,13 ( ) Mika Vasara... 20,04 ( ) Arttu Kangas... 20,09 ( ) 14

15 Ristomatti Hakolalle tunnustusta sotilashiihdosta Eversti Arto-Pekka Nurminen onnitteli Ristomatti Hakolaa saavutuksista Porilaisritin kera. Torstaina Niinisalon sotilaskodissa järjestettiin Porin prikaatin kauden hiihtovalmennettavien kahvitilaisuus. Tilaisuudessa palkittiin Sotilaiden hiihdon Suomen mestaruuskisoihin 2015 osallistuneita valmennettavia. Niinisalon liikuntakasvatusaliupseeri, kersantti Ristomatti Hakola palkittiin prikaatin komentajan toimesta Porilaisristillä. Sitä mä oon ihmetelly aina, että kuka mut on hiihtään laittanut. Isä on joskus vieny ja sillä tiellä vielä ollaan. Mä oon vähä tämmönen kaikkiruokainen urheilija ja rakastan urheilua, erityisesti pallopelejä. Niitä tulee talvisin melko vähän vaan harrastettua, kun hiihto vie runsaasti aikaa, kertoo Hakola. Hakola onkin selvästi oikealla tiellä lajivalintojen suhteen, sillä hän on kunnostautunut hiihdossa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla erityisen hyvin. Hiihtäjä on muun muassa kaikkien aikojen nuorin 50 km miesten FIS-kisan voittaja maailmassa. Hakola kertoo, että hiihtoa tehdään nyt kuitenkin niin ammattimaisesti, ettei pallopeleilläkään viitsi niin sanotusti keulia liikaa. Varusmiespalvelus urheilijana Hakola kertoo monien urheilijoiden olleen sitä mieltä, että varusmiespalvelusaika olisi huono vuosi kilpaurheilun kannalta. Hänelle se oli kuitenkin ensimmäinen todella hyvä vuosi. Hakola voitti kaksi nuorten suomenmestaruutta varusmiesvuotenaan ja kertoo kehityksen jatkuneen siitä ylöspäin askel askeleelta. Hän sanookin, että varusmiesajasta se lähti. Hakolalle palvelusaika oli askel säännöllisempään elämään, kun herättiin ja syötiin säännöllisesti. Varusmiespalveluksen rytmi on niin säännöllinen, että kyllä se monelle urheilijalle tekee ihan hyvää, Hakola toteaa. Kehityksen tahti on mars mars Hakola kertoo ettei sotilashiihto eroa juurikaan tavallisesta hiihdosta, hän valmistautuu kilpailuihin samalla lailla 15 ja aina haluaa voittaa. Hänelle on tullut viime aikoina kuitenkin melko vähän voittoja, sillä hän osallistuu nykyään niin kovatasoisiin kilpailuihin. Esimerkiksi maailmancup voitto ei Hakolan mielestä ole vielä ihan realistista, mutta jos kehitys jatkuu samana kuin tänä vuonna, voi hän vuoden kuluttua olla hyvinkin nopein hiihtäjä siellä. Hän kertoo kuitenkin olevansa tyytyväinen onnistumisiin. 27 sekkaa jäi maailmancupin voitosta tossa Lahdessa, että ku pikkusen kehittyy ja hyvä päivä niin se on mahdollista, Hakola toteaa. Sotilashiihdon suomenmestaruuskilpailuissa on Hakolan mukaan todella kovat vastukset. Siitä huolimatta hän toi kaksi kultamitalia kotiin tämän vuoden kilpailuista. Prikaatin komentaja henkilökohtaisesti kiitti Hakolaa menestyksestä porilaisten väreissä hiihtäen ja ojensi hänelle Porilaisristin. Hakola sanoi ristin pääsevän palkintokaapissa parhaalle paikalle mitalien kanssa.

16 Kärsimätön nuorimies pärjäsi harmaissa hyvin Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Jyrki Haran kotialbumi Yleisradion pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jyrki Hara sanoo muistavansa armeija-aikansa kaikin puolin valoisana jaksona, mutta yksi tekijä Porin prikaatissa vietetystä vuodesta nousee silti ylitse muiden. Nimittäin hyvä henki, joka poikaporukassa vallitsi. - Minulle armeija-ajasta jäivät tosiaankin miellyttävimpinä muistoina mieleen ne nuoret pojat, joiden kanssa elämää yhdessä ihmeteltiin. Meillä oli oikeasti hyvä henki, mikä ei varmastikaan ole mikään itsestäänselvyys, Hara muistaa. - On tietyllä tapaa koskettavaakin ajatella nyt parikymmentä vuotta myöhemmin silloista vuotiaiden po- rukkaa, joka yritti olla aikuisempi, mitä oikeasti olikaan, hän naurahtaa. Odottelu yhdistää armeijaa ja nykytyötä Jyrki Hara, 39, on lähtöjään Huittisten poikia ja 30 kilometrin päässä kotoa sijainnut varuskunta tuntui varusmiesajalle mitä luonnollisimmalta valinnalta. Hara kuitenkin paljastaa, että halusi kutsunnoissa kauemmaksi eli Niinisaloon asti. - Yksi hyvä ystäväni oli menossa tykistöön ja sinne minäkin olisin halunnut. Näin jälkeenpäin voin kuitenkin sanoa, että ei Säkylään joutuminen kovinkaan pitkään jaksanut harmituttaa. Sieltä pääsi ainakin helpommin kotiin viikonloppulomille ja jopa iltavapaita viettämään. - Pärjäsinkin harmaissa suhteellisen hyvin, vaikka olinkin siihen aikaan aika kärsimätön nuorimies. Mieluummin olisin lähtenyt heti maailmalle kuin kuluttanut aikaani armeijassa. Varsinkin turha odottelu turhautti, mutta siihen on saanut tottua tässä toimittajan työssäkin. Jos tänä kesänä ehtisi munkkikahville Porin prikaatissa 11 kuukautta vuosina viettänyt Jyrki Hara on sotilasarvoltaan reservin kersantti. Muis- 16

17 tojen palatessa 20 vuoden taakse hän sanoo nauttineensa erityisesti aliupseerikouluajasta, missä tekeminen tuntui monella tapaa mielekkäämmältä kuin vielä alokkaana. - Sen aikaisista esimiehistä muistan erityisen hyvin AUK:n linjanjohtajana toimineen kapteeni Rami Saaren (nykyinen eversti, Karjalan Prikaatin esikuntapäällikkö) ja kranaatinheitinkomppanian päälliköksi tulleen kapteeni Jouni Lipposen. Mieleen hienona persoonana jäi myös vääpelimme, sotilasmestari Markku Hakanperä. - Sääli sanoa, mutta en ole sen koommin edes käynyt prikaatin porttien sisäpuolella. Tänä kesänä senkin puutteen voisi viimein poistaa. Jos vaikka ajelisi ihan huvikseen munkkikahville vanhoja fiilistelemään, Hara heittää. Reserviläiskirjettä ei koskaan tullut Jyrki Hara sanoo empimättä edustavansa sitä osaa suomalaisista, joiden mielestä yleinen asevelvollisuus on Suomelle sopivin mahdollinen vaihtoehto. - Ymmärrän hyvin sen logiikan, että yleisestä asevelvollisuudesta halutaan pitää kiinni. Se on Suomen kaltaisen maan puolustukselle luonteva ja toimiva selkäranka. - Omaa paikkaani en reservissä ikävä kyllä tiedä, sillä en ole ollut ikinä kertaamassa, eikä reserviläiskirjekään saapunut jostain syystä koskaan lahden tälle puolelle. Pitänee ottaa selvää, mihin se on oikein hukkunut. Tukholma hyvä paikka toimittajalle Jyrki Haran kolmivuotinen kirjeenvaihtajan pesti päättyy tänä kesänä ja edessä on muutto perheen kanssa Tukholmasta Helsinkiin. Syksyllä alkavat taas tutut työt Ylen taloustoimittajana. - Toimittajan työn kannalta Tukholma on ollut hyvä paikka. Ruotsissa, kuten Jyrki Haran kolmen vuoden työkomennus Yleisradion pohjoismaiden kirjeenvaihtajana päättyy tähän kesään, minkä jälkeen Hara palaa taloustoimittajan tehtäviin. 19-vuotias nuorimies, jolle ei vielä kasvanut kunnolla partakaan, tuskastui välillä varusmiesajan odotteluun, mutta pääsääntöisesti muistot armeijasta ovat kuitenkin erittäin valoisia. ylipäätään muissakin pohjoismaissa on avoin yhteiskunta ja niin poliitikkoja kuin virkamiehiäkin on helppo lähestyä. Jos täällä haluaa haastattelun pääministeriltä, niin se varmasti myös järjestyy. - Ruotsissa on myös hyvät vahvat tiedotusvälineet, joista on ollut hyötyä minulle itsellenikin. Eikä unohtaa sovi myöskään turvallisuusnäkökulmaa. Pohjoismaat ovat toimittajalle turvallinen ja vakaa paikka työskennellä, mitä ei ikävä kyllä monista muista maista voi sanoa, Yleisradion ulkomaantoimittajana paljon kiertämään joutunut Hara vertaa. Eniten juttuja turvallisuusasioista Ruotsissa yksi kirjeenvaihtajan tärkeimmistä aihepiireistä on liittynyt turvallisuuspolitiikkaan. Jyrki Hara laskee tehneensä määrällisesti ehkä eniten juttuja juuri tältä alalta. - Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on ollut vakioaihe samoin kuin Itämeren alueen turvallisuusongelmat ja Venäjän tilanteen kehitys. Venäjä on noussut täällä keskustelunkin ykkösaiheeksi ja Ukrainan tilanne on vain kuumentanut tilannetta. En voi kuitenkaan sanoa, että Ruotsissa tunnettaisiin erityistä Venäjän pelkoa, puhuisin mieluummin Venäjän entistä korostetummasta huomioonottamisesta. - Ruotsissa on viime aikoina puhuttu varsin paljon myös jo kertaalleen kuopatun asevelvollisuusjärjestelmän palauttamisesta ainakin jossain määrin Tanskan mallin mukaisesti. Täällä on ollut pakko myöntää, että uudentyyppisen järjestelmän luominen on ollut paitsi kalliimpaa, myös hitaampaa, mitä odotettiin. Ammattiarmeijaan ei ole saatu rekrytoitua väkeä likikään niin hyvin, mitä odotettiin, Hara selvittää. Hauskempi tehtävä, mitä osasi odottaa Tätä haastattelua tehtäessä Jyrki Hara on juuri päässyt siirtämään prinssi Carl Philipin ja Sofia Hellqvistin häät tehtyjen töiden lokeroon. Hara ei epäile sanoa, että tehtävä ei välttämättä kovinkaan kauheasti innostanut. - Olin koko päivän kuninkaanlinnan tuntumassa odottamassa. Loppujen lopuksi se oli sittenkin hauskempi tehtävä, mitä odotin. Kuvallisesti keikka oli lopulta hyvinkin kiinnostava, myöntää Hara. 17

18 Jopa 5 % Bonusta LähiTapiolan vakuutuksista. Rekisteröi bonuksesi lahitapiola.fi/bonus Voit hoitaa rekisteröinnin myös puhelimitse numerossa * tai lähimmässä LähiTapiolan toimistossa (kts. lähin toimistosi lahitapiola.fi). Saat K-Plussa-etuja yli 3000 ostopaikasta. K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä. Tervetuloa kaupoille! *ma-pe klo , puhelu on maksuton. RAUTIA - K-MAATALOUS SALO Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Meriniitynkatu 11, SALO p , Erityisosaamista sotilaslakiasioissa. Brahenkatu 9 A 9, Turku Puh. (02) , fax (02) HYVÄ ILMA - SISÄLLÄKIN _Porilainen_88x30mm.indd 1 11/13/2014 8:52:36 AM 18

19 Oli hienoa saada tänään postista reserviläiskirje! Minusta tämä kirjeprojekti nostaa hyvin PV:n profiilia ja lisää meidän asevelvollisuusjärjestelmämme ja reserviläisiin perustuvan sodanajan joukkorakenteen tunnettavuutta. Lounais-Suomen aluetoimistoon saapunut palaute Sähköpostit laulavat reservin yhteydenotoista Reserviläiskirjeellä positiivisia vaikutuksia valmiuden kehittämiseen Toukokuun aikana kaikille reserviläisille lähetetty Puolustusvoimien reserviläiskirje on aktivoinut reserviläisiä ottamaan yhteyttä omiin aluetoimistoihinsa ja päivittämään asevelvollisuusrekisterin tietojaan. Kirjeessä reserviläisille toimitettiin tieto omasta sodan ajan sijoituksesta ja sen myötä Puolustusvoimat toivoi päivittävänsä mm. reserviläisten ammatilliseen osaamiseen liittyviä tietoja. Porin prikaatin johtamat aluetoimistot Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla ovat olleet tiiviisti tekemisissä kirjeprojektin kanssa. Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö, komentaja Sami Iso-Lauri kertoo: - Keskimäärin kolmen sotilaan työpanos on ollut täyspäiväisesti reserviläiskirjeen asiakaspalvelussa kolmen viikon ajan. Lounais-Suomen aluetoimiston omaa asiakaspalveluhenkilöstöä vahvennettiin yhdellä prikaatin esikunnan sotilashenkilöllä sekä yhdellä määräaikaisella toimistosihteerillä. Vahvennukset ovat olleet perin tärkeitä aluetoimiston kiireisen arjen keskellä. Aluetoimistojen puhelimet ja sähköpos- tit ovat laulaneet tiuhaan reserviläisten päivittäessä tietojaan ja varmistellessaan mm. kirjeessä olevien lyhenteiden merkityksiä. Julkisessa keskustelussa on ollut esillä kirjava joukko reaktioita kirjeeseen. - Yhteydenottoja, pääosassa sähköpostilla, on tullut lähes 1000 kolmen viikon aikana. Vaikuttaa siltä, että kirjeen sisältö on ollut selkeä, sillä ihmiset ovat osanneet toimia pääsääntöisesti ohjeiden mukaan. - Lähtökohtaisesti saatu palaute on ollut varsin hyvää. Aluetoimisto on saanut kiitosta selkeistä ja asiantuntevista sekä ennen kaikkea nopeista vastauksistaan. Kritiikkiä ei ole juuri tullut, mutta mainittakoon, että erityisesti varusmiespalveluksen aikaisten ylennysten merkitsemisessä järjestelmään on ollut puutteellisuuksia ja niistä on tullut palautetta. Palaute vain jäävuoren huippu Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö korostaa, että vaikka reserviläiskirje on aktivoinut palautekanavia, on 19 aluetoimiston pääasiallinen työ jossain muualla: - Yhteydenottoihin vastaaminen on ainoastaan jäävuoren huippu. Varsinainen työ tehdään aluetoimiston järjestämissä tarkastuksissa, joissa tehdään palveluskelpoisuuden tarkistukset sekä tehtäessä tarvittavat sijoitusmuutokset sodan ajan joukkoihin, Iso-Lauri muistuttaa. Päivitettyjen tietojen mukanaan tuomat henkilösijoitusten muuttamiset jatkunevat Iso-Laurin mukaan pitkälle loppuvuoteen. Työmäärää ei ole kuitenkaan aluetoimistoa hätkäyttänyt: - Työn määrää merkittävämpää on, että saamme korjattua sodan ajan joukkojemme henkilösijoituksia ja viranomaisten sekä muiden tärkeysluokiteltujen yritysten henkilövarauksia (VAP) paremmin ajan tasalle. Kysymys on valmiuden näkökulmasta perustavaa laatua olevasta työstä. Teksti: Markus Malila Kuva: Puolustusvoimat.fi

20 Suomi osallistuu Irakin koulutusoperaatioon Teksti: Markus Malila Kuva: Aura Sainio Porin prikaatissa on touko-kesäkuun aikana koulutettu henkilöstöä Irakin uuteen koulutusoperaatioon. Operation Inherent Resolve (OIR) -koulutusuoperaation tehtävänä on kouluttaa kurdien peshmerga-joukkoja taisteluun ääri-islamistista ISIL -järjestöä vastaan. Suomi osallistuu operaation koulutustoimintaan Pohjois-Irakissa Kurdistanin itsehallintoalueella, jossa toimintaa johtaa Saksa. Suomalaiset aloittavat toimintansa näillä näkymin heinä-elokuussa. OIR -operaatio käynnistettyyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman perusteella syksyllä Se on osa kansainvälistä yhteisyötä ääri-islamistisen ISIL:n vastaisen toiminnan koordinoimiseksi ja tehostamiseksi. Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisesta Irakin turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa enintään 50 sotilaan kouluttajaosastolla. Osasto asetetaan tehtävään enintään 12 kuukauden määräajaksi. Suojelupoliisin ja Puolustusvoimien operaatioon liittyviin uhka-arvioihin pohjautuen operaatiossa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöturvallisuuden kysymyksiin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi operaation tiedotuslinja on aiempia operaatioita tiukempi eivätkä rauhanturvaajat esimerkiksi näytä kasvojaan tai nimiään julkisuudessa. Toimenpiteellä halutaan varmistaa, että rauhanturvaajat tai heidän omaisensa eivät joudu painostuksen tai uhkailun kohteiksi. 20

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU Taitoharjoittelu Suunnistustaito SUUNNISTAJAN TAVOITTEENA on löytää kullekin rastivälille paras mahdollinen reitti ja toteuttaa se nopeasti ja virheettömästi. Suunnistustaito

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 100-prosenttisesti suositeltu KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 www.kuntarekry.fi Kunta-alan työpaikkailmoitukset www.kuntarekry.fi Joka puolelta Suomea Organisaatiomuodosta riippumatta Eri asematasoilta

Lisätiedot

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta - missio ja kyky - Kansainvälisen toiminnan perusmotiivit - missio - Ennaltaehkäistä ja rajoittaa kriisejä sekä estää niiden vaikutusten ulottuminen Suomeen. Parantaa

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitus 2016

Sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitus 2016 Muistio 1 (5) Hallinto- ja turvallisuusjaosto 14.10.2015 Sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitus 2016 Hallitusohjelman mukaan Suomi jatkaa aktiivista osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Hallitusohjelman

Lisätiedot

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Lapin alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi 1.11.2017 Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 ETTA PARTANEN MEIJU AHOMÄKI SAMU HÄMÄLÄINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Reserviläisliiton 2013 tutkimusraportti. Tutkimuksella selvitettiin

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen

Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen "Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti?" Koko väestö Pysyä liittoutumattomana

Lisätiedot

Mitä kuuluu. politiikan journalismille?

Mitä kuuluu. politiikan journalismille? Mitä kuuluu politiikan journalismille? Politiikan toimittajien jäsenkyselyn tulokset Jukka Vahti Jäsenkysely Toteutettiin touko kesäkuussa 2014 sähköpostitse 49 vastaajaa yhdistyksen 132 jäsenestä vapaamuotoinen

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 Muistio 1 (5) Puolustusvaliokunta 22.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 1 Puolustusvoimien

Lisätiedot

400m harjoittelu. Seppo Haaviston johdolla 1980 luvulla. Juha Pyy Yrittäjä. Lappajärvi. Urheilu-ura

400m harjoittelu. Seppo Haaviston johdolla 1980 luvulla. Juha Pyy Yrittäjä. Lappajärvi. Urheilu-ura 400m harjoittelu Seppo Haaviston johdolla 1980 luvulla Juha Pyy Yrittäjä Lappajärvi Urheilu-ura 43 SM-tason mitalia Noin 20 Eri sarjojen SE-tulosta Ennätys 400m 45,75 33 maaotteluedustusta 10v ura 1979

Lisätiedot

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa KARJALAN PRIKAATI Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus ssa Työ SUOMI Osasto100 TAPATURMIA 0 n tehtävät 1.1.2015 alkaen Operatiivisen valmiuden ylläpito Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Inskomkapt Ilmo Suurnäkki ADR-seminaari 11.5. Esityksen sisältö Logistiikka operaatioiden mahdollistaja 1. Puolustusvoimien intressit kuljettajakoulutukseen 2. Nykytilanne

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

Häjyjen pj:n kommentti Simo Nikulan Ilkassa 25.7.2014 olleeseen kirjoitukseen, jossa hän käsitteli E-P:n liikuntatapahtumia.

Häjyjen pj:n kommentti Simo Nikulan Ilkassa 25.7.2014 olleeseen kirjoitukseen, jossa hän käsitteli E-P:n liikuntatapahtumia. Sippolan Eero hei! Olen Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry:n puheenjohtaja. Toivon, että julkaisette ao. tekstini Ilkassa ja mahd. muissakin Ilkka-konsernin julkaisuissa. Asia koskee mm. Nikun kommenttia

Lisätiedot

Hakemus Suosituskirje

Hakemus Suosituskirje - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva Hyvä Herra / Rouva Hyvä Herra / Rouva Virallinen,

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Sotilassosiologinen Seura

Sotilassosiologinen Seura Sotilassosiologinen Seura Paikallispuolustus ja yhteiskunta 23.4.2015 Helsinki 1 2 Reserviläinen Reserviläinen on PV:n tuote PV vastuussa omasta tuotteesta Korkea MP-tahto -> johtuu monesta asiasta, mutta

Lisätiedot

ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA

ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? 01 lokakuu 1- v. - v. - v. 0- v. ylioppil/opisto Yliopist/Ammatikork koulu Toimihenk.Yritt/Johtava

Lisätiedot

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Amazing Race Amazing racessa kilpailijat toimivat joukkueina, joissa on kaksi henkeä, jotka jotenkin tuntevat toisensa. Joillakin tuotantokausilla on ollut enemmänkin henkilöitä

Lisätiedot

Katsaus pohjoismaiseen sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön

Katsaus pohjoismaiseen sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön Katsaus pohjoismaiseen sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, NORDEFCON sotilaskomitean puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Mika Peltonen, Pääesikunta 26. maaliskuuta 2013

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Kevätretki Tykistöprikaatiin

Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkan Viesti Kesäkuu 3/2009 Teksti : Ilkka Mäntyvaara Kuvat: Jorma Hautala Tykkiä 155K98 laitetaan ampumakuntoon. Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ja Tampereen Reserviupseerien

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta 9.9.2016 Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström HE 72/2016 vp: laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta;

Lisätiedot

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari HOK-Elanto lyhyesti Suomen suurin alueosuuskauppa, osa S-ryhmää Toimialueena pääkaupunkiseutu ja

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Osallistujan palautelomake

Osallistujan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 45 Osallistujan palautelomake 1. Ikäni Kysymykseen vastanneet: 42 (ka: 4,9) (1.1) Alle 7 v 9,5% 4 (1.2) 7 v 14,3% 6 (1.3) 8 v 9,5% 4 (1.4) 9 v 9,5% 4 (1.5) 10 v 14,3% 6 (1.6) 11

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015

VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015 VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015 MATKAPÄIVÄKIRJA Suomen palloliitto järjestää vuosittain valioerotuomareille ja Veikkausliigan avustaville erotuomareille koulutus- ja harjoitusleirin. Tänä vuonna

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 St1 2015-2016 Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 ST1 nuorten maajoukkue 2015-2016 Valmentajat: Jussi Piirainen ja Juho Halonen Urheilijat: Tytöt (6) Jasmi Joensuu (-96) Johanna Matintalo

Lisätiedot

Kaveritoimintaa on montaa erilaista!

Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, kesäkuu 201 2 Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Esimerkkinä Best Buddies -kaveritoiminta Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Kriisien kehittyminen

Kriisien kehittyminen Kriisien kehittyminen Sivistystoimen varautuminen 9.11.2017 Oulu PPOHMKAIALTSTOPÄÄLL evl Mika Seppä 21.11.2017 1 Globaalit muutostrendit Talouden globalisaatio Ilmastonmuutos Arktinen sulaa Rannikoituminen

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Vakuutuksilla turvaa pahan päivän varalle Henkilövakuutukset antavat tärkeää turvaa elämän eri tilanteissa. Vakuutusyhtiö Turvan henkilövakuutusten avulla voit varautua esimerkiksi sairauden tai tapaturman

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. 30.6.2011 sekä

Lisätiedot

HT Anniina Autero Tampereen yliopisto

HT Anniina Autero Tampereen yliopisto 21.1.2014 HT Anniina Autero Tampereen yliopisto anniina.autero@uta.fi Viranomaisten yhteistoimintaharjoituksia koskevassa arvioinnissa tarkasteltiin virtuaaliteknologioita hyödyntävän InstaSkills palvelukonseptin

Lisätiedot

Nordea Suunnistuskoulu 2015. Yhteenveto

Nordea Suunnistuskoulu 2015. Yhteenveto Nordea Suunnistuskoulu 2015 Yhteenveto Suunnistuskoulu Kaudella 2015 suunnistuskoulu järjesti 14 suunnistustilaisuutta, niistä 4 iltarastien yhteydessä. Vakituisia ohjaajia oli 19 ja oppilaita 96. Suunnistuskoulun

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

L nt. Täyttä laukkaa Lontooseen! Lontoo 2012 -projekti

L nt. Täyttä laukkaa Lontooseen! Lontoo 2012 -projekti 2012 L nt Täyttä Lontoo 2012 -projekti Pohjoissuomalainen urheilijatiimi Perustettu maaliskuussa 2011 Tiimiin kuuluu kolme lahjakasta ja jo kansainvälistä menestystä niittänyttä pohjoissuomalaista uimaria

Lisätiedot

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua 1 Lähtömaakoulutus ja Suomessa alkava kielikoulutus rekrytoidulle Mitä koulutus on: Suomen kielen koulutusta, usein työtehtävään liittyvää, perustietoa työelämästä

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön

Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan 1A Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan 1B Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan.

Lisätiedot

Kainuun prikaati Maavoimien valmiusyhtymä. Liikenneturvallisuus

Kainuun prikaati Maavoimien valmiusyhtymä. Liikenneturvallisuus Maavoimien valmiusyhtymä Liikenneturvallisuus Varusmiehet Varusmiehet 3 500/vuosi 1850 varusmiestä kahdesti vuodessa noin 30 naista kahdesti vuodessa maksimivahvuus 2520 11,8 10,1 33,5 8,6 22,5 9,8 Muut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Nuorten miesten työttömyys vähenee Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta:

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta: JÄSENTIEDOTE 1/2015 HYVÄT JÄSENET Toimintavuosi 2015 on jo hyvässä vauhdissa. Yhdistyksen vuosikokouksessa valittu johtokunta on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. Johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Lisätiedot

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta 1 Lähtökohtia: sotilaallinen globaalissa turvallisuudessa 2 Sodan luonne ja sen muutos 3 Sotilaallinen työkaluna 4 Seurauksia Itämerellä ja Pohjolassa

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Suomen ulkopolitiikan hoito

Suomen ulkopolitiikan hoito Suomen ulkopolitiikan hoito "Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu?" hyvin hyvin huonosti huonosti Koko väestö Nainen Mies Alle vuotta - vuotta - vuotta

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa Finnanest sairaalakierroksella Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa On kulunut alle viikko siitä, kun olin mukana partiomatkalla, jossa haavoittui vakavasti kaksi ruotsalaista.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Suunnistajia. Suunta Jyväskylä. Eeli Viholainen (1994)

Suunnistajia. Suunta Jyväskylä. Eeli Viholainen (1994) Suunta Jyväskylä Suunnistajia Eeli Viholainen (1994) Vanhemmat vei suunnistuskouluun siitä asti laji on ollut omassa elämässä hyvin läheisenä. Vanhempani Nuorten EM Pitkä Sijoitus: 2. 2012 (H18) Nuorten

Lisätiedot

M PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0. M TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3 +2,1

M PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0. M TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3 +2,1 Hiihdon sotilaiden SM-kilpailut Sodankylässä TULOKSET Maastohiihto 22.3.2017 Miehet 45v M45 1. 7 PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0 M45 2. 4 TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry 14.2.2013 Kettu vaikeni ja katseli kauan pikku prinssiä. - Ole hyvä - kesytä minut! se sanoi. - Kyllähän minä mielelläni, pikku prinssi vastasi, mutta minulla ei ole paljon aikaa. Minun täytyy löytää ystäviä

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko STETEn seminaari 20.2.2009 Erityisasiantuntija Karoliina Honkanen Puolustuspoliittinen osasto Esityksen sisältö Toimintaympäristö

Lisätiedot