PORILAINEN. Heinäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORILAINEN. Heinäkuu 2 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr"

Transkriptio

1 PORILAINEN Heinäkuu

2

3 Heinäkuu Valmiusjoukon varusmiehet Latviassa...? SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 4 Valmiusjoukon koulutus huipentuu kansainvälisessä harjoituksessa... 6 Puolustuskykymme paranee... 9 Porin prikaatin kranaatinheitinkomppania kansainvälisessä syynissä Armeijan leivissä Rion olympialaisiin Ristomatti Hakolalle tunnustusta sotilashiihdosta Vanha Porilainen Suomi osallistuu Irakin koulutusoperaatioon Rauhanturvaamisen suosio on pysynyt tasaisena Seitsemän väärää uskomusta Puolustusvoimien Eläinklinikasta Elokuussa valalle Poriin Porin prikaati Jukolan viestin tukena Suunnistus - jokaiselle taistelijalle tärkeä taito Varusmiestoimikunta varusmiehen asialla Lippujuhlapäivänä 4.6. ylennetyt ja kunniamerkein palkitut Harjulintu-laavun kelot tuotiin Savukoskelta Viherhiukkaset Sotku liikkeellä Killan sivut Aliupseerikurssien kronikat PORILAINEN Toimitus SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin prikaati ja Porin prikaatin kilta ry. JOHTOKUNTA Puheenjohtaja eversti Arto-Pekka Nurminen Varapuheenjohtaja varatuomari Timo Mäki Jäsenet: everstiluutnantti Tommi Haapala pankinjohtaja Eino Järvinen PÄÄTOIMITTAJA everstiluutnantti Tommi Haapala puh (vaihde) TOIMITUSSIHTEERI FM Markus Malila puh TOIMITTAJAT Merja Hämäläinen puh Viestimies Aura Sainio AVUSTAJAT Esa-Pekka Avela puh Kari Nummila puh Asko Tanhuanpää puh Samuli Vahteristo puh Seija Heiska puh TAITTO Simo Nummi puh mainosnummi.inet.fi OSOITTEENMUUTOKSET puh TALOUDENHOITAJA Eino Järvinen puh PANKKI FI FI KIRJAPAINO Painorauma Oy PORILAINEN Kansi: Moottoripyörätiedustelija lähdössä tehtävään Latvian Adazissa. Kuva: Samuli Haapala. 3

4 Hyvät porilaislehden lukijat Eversti Janne Jaakkola (vas.) luovutti Porin prikaatin esikuntapäällikön tehtävät everstiluutnantti Tommi Haapalalle kesäkuun alussa. Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt etenkin Ukrainan kriisin seurauksena. Toimintaympäristössämme tapahtuneet muutokset edellyttävätkin yhteiskunnalta uudenlaista näkökulmaa varautumiseen ja valmiuteen. Haasteet eivät ole vain turvallisuuspoliittisella tasolla, vaan niitä riittää myös Puolustusvoimissa käytännön tasolle. Sota on taas Euroopassa. Hybridisodan käsite on noussut vahvasti julkisuuteen. Mietittäessä sodan ja taistelun kuvan muutosta on kuitenkin ehkä korostettava hybridisodankäynnin ja perinteisen voimankäytön yhteyttä. Meille luodaan kuvaa kasvottomasta ja tunnistamattomasta hyökkääjästä, joka toimii voimankäytön määritelmien ulkopuolella, rauhan ja sodan välisellä harmaalla alueella. Hybridisodankäynnin toimenpiteillä ei kuitenkaan välttämättä ole uskottavuutta ilman konventionaalisen sotilaallisen voiman uhkaa. Olemme myös nähneet, että ennakkovaroitusaikaa ei välttämättä ole kuukausista vuosiin. Joukkojen korkea toimintavalmius on saamassa uudenlaisen painoarvon. Valtioneuvoston tiedonannossa hallitusohjelmasta todetaan, että Suomi vähentää osallistumistaan sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin, keskittyen Suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin. Kun asiakirjaa lukee, on ehkä huomattava että kyseessä on nykyisten operaatioiden vahvistettujen kansallisten mandaattien suunnitelmien mukainen päättyminen. Joka tapauksessa näkyvissä oleva tilanne 90 hengen vahvuudesta on kovin erilainen tilanne verrattuna esimerkiksi vuosituhannen vaihteeseen, jolloin ulkona oli parhaimmillaan kolme pataljoonaa. Jos kehitys on edellä esitetyn kaltainen, sillä voi olla vaikutusta osaamiseen ja rekrytointiin, lähtien jo kansainvälisestä valmiusjoukosta. Operaatioiden rinnalla on kuitenkin huomattava tiivistyvä puolustusyhteistyö. On jo pitkään puhuttu Post-ISAF -tilanteesta, jossa ytimenä on operaatiossa saavutetun yhteistoimintakyvyn ylläpito. Tämä tarkoittaa käytännössä harjoituksia. Ukrainan tapahtumat ovat antaneet tälle kehitykselle oman mausteensa, ja onkin todennäköistä että artikla 5 -harjoitukset lisääntyvät. Voimme valita meille soveltuvimmat harjoitukset, mutta 4 harjoitusten luonne tulee vaatimaan ulko- ja turvallisuuspoliittista pohdintaa harjoitusten tilannekehysten vaihtuessa kriisinhallinnasta kollektiiviseen puolustukseen. Oma lukunsa on luonnollisesti yhteistyö Ruotsin kanssa. Kaikki tämä kehitys tapahtuu kuitenkin haastavassa resurssinäkymässä. Porin prikaatille riittää töitä. Rakenteiden ja toimintatapojen uudistukset hallitsivat ajatuksia ja toimintaa vuoden vaihteen kahta puolin, mutta katseet on jo siirretty tulevaisuuteen. Porilaisille on tilausta myös jatkossa, mutta pelkkä koko ei riitä, myös laadun on säilyttävä korkeana. Luovutin esikuntapäällikön ja Porilaislehden päätoimittajan tehtävät 1.6. seuraajalleni, everstiluutnantti Tommi Haapalalle. Tommilla vanhana Porilaisena ja entisenä kriisinhallintajoukon komentajana on hyvä käsitys prikaatista. Toivotan Tommille ja prikaatille menestystä tulevissa haasteissa sekä lehden lukijoille oikein hyvää kesää! Eversti Janne Jaakkola

5 KORKEALAATUISTA KUNTOUTUSTA JO 30 VUOTTA! Meillä Laitilan Terveyskodissa panostetaan myös maistuvaan ruokaan, hyvinvointiin ja ystävälliseen hoitoon. Hyvinvointia osuustoiminnalla Sairaalantie 8, Laitila puh. (02) kolmekymmentä vuotta! vuotta! yli Keittiömestarilaatua s-kanava.fi/satakunta facebook.com/satakunnanosuuskauppa twitter.com/satakunnanok Sinisellä siivellä Säkylässä luonto menee edelle. Koko yhteisö on esimerkiksi sitoutunut alueella viihtyvien harvinaisuuksien, ruususiipisirkan ja harjusinisiiven, suojelemiseen. Mikä on sinun syysi viihtyä? 5

6 SABER STRIKE Lipunnäyttöä ja yhteistä kansainvälistä oppia Valmiusjoukon koulutus huipentuu kansainvälisessä harjoituksessa Teksti: Markus Malila Kuvat: Markus Malila ja Samuli Haapala Porin prikaatissa koulutettavat Suomen kansainvälisen valmiusjoukon varusmiehet osallistuivat kesäkuussa kansainväliseen Yhdysvaltojen johtamaan Saber Strike 15 -yhteistoimintaharjoitukseen Latviassa. Kesäkuiseen harjoitukseen osallistui aikavälillä Suomesta yhteensä noin 100 henkilöä, joista 70 oli varusmiehiä. Saber Strike 15 -harjoitukseen osallistui yhteensä noin 6000 henkilöä 13 maasta. Harjoituksen päätavoitteena oli harjaannuttaa osallistuvia joukkoja toimimaan yhdessä monikansallisessa toimintaympäristössä. Suomalaisten osalta harjoituksen tavoitteena oli kehittää suomalaisten kykyä toimia vaativassa yhteistoimintaoperaatiossa sekä tuottaa valmiusjoukon varusmiehille heidän koulutusvaiheeseensa soveltuva kokemus kansainvälisestä yhteistoiminnasta. Saber Strike 15 -harjoitukseen osallistuminen oli Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan vuosisuunnitelman mukaista maavoimien harjoitustoimintaa. Saber Strike -harjoitus edeltäjineen on Baltian maissa vuorovuosin järjestettävä harjoitus. Suomi on osallistunut Saber Strike -harjoitukseen myös aiemmin vuosina 2013 ja 2014 sekä aiemmin vastaavanlaisiin harjoituksiin esimerkiksi Norjassa. Ukrainan kriisistä käynnistyneen kansainvälisen turvallisuuspoliittisen tilanteen jännittymisen myötä mielenkiinto kansainvälisiä harjoituksia kohtaan on kasvanut. Saber Strike 15 -harjoituksessa vieraillut Maavoimien komentaja muistuttaa, että harjoittelulle on kuitenkin todettu tarve jo aiemmin: - Kansainvälinen kiinnostus Saber Strike harjoitusta kohtaan on ollut mittavaa harjoituksen ajankohdan ja val- 6

7 litsevan poliittisen tilanteen johdosta, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen sanoo. - Se ei kuitenkaan ole muuttanut Suomen harjoitustavoitteita tähän harjoitukseen liittyen, vaan osallistumme harjoitukseen edelleen puhtaasti koulutuksellisista syistä ja riippumatta esimerkiksi Ukrainan tilanteesta. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa Puolustusvoimien henkilökunnan, reserviläisten sekä varusmiesten harjaantumisen kriisinhallinnan tehtävissä Puolustusvoimien kolmannen päätehtävän mukaisesti KV -harjoitus jokaiselle valmiusjoukon saapumiserälle Suomen kansainvälisen valmiusjoukon saapumiserien koulutukseen pyritään jokaisessa saapumiserässä sisällyttämään yksi kansainvälinen harjoitus. Koulutuksen suunnittelussa ajatuksena on, että monikansallisissa operaatioissa tarvittavia taitoja harjoitellaan ensin kotimaassa, minkä jälkeen koulutusta testataan monikansallisessa harjoituksessa. Kaikki tämä valmistaa valmiusjoukon varusmiehistä yhtä lailla kotimaan puolustuksen terävää kärkeä, kuin myös kriisinhallintatehtävien vaatimukset osaavaa reserviä. Valmiusjoukon varusmiehistä suurin osa on varusmiespalveluksen jälkeen toiminut myös kriisinhallintatehtävissä eri operaatioissa. Saber Strike 15 -harjoituksessa ahkeroineet upseerikokelas Jesse Järvinen ja alikersantti Jere Mäkipaakka arvioivat, että vaadittava osaaminen on liki vuoden kestäneen koulutuksen aikana onnistuttu hankkimaan: - Olemme pystyneet näyttämään täällä, että olemme sillä tasolla, millä pitääkin, Järvinen uskoo. AMOS-karanaatinheitinjärjestelmä sai Latviassa paljon huomiota osakseen. Varusmiehet esittelivät järjestelmää paikalliselle ja kansainväliselle medialle. 7

8 SABER STRIKE Latvialainen kiväärikomppania toimintanäytöksessä Latviassa. Mäkipaakka ja Järvinen ovat Kranaatinheitinkomppanian komentojoukkueen tuliasemaryhmän taistelijoita, joiden tehtävänä on mm. komppanian tuliasemien tiedustelu sekä sen toiminnan suojaaminen ja puolustaminen. Valmiusjoukon varusmiehet on alusta asti opetettu toimimaan kansainvälisesti yhteensopivilla toimintatavoilla. Koulutukseen on kuulunut mm. englanninkielisen radioliikenteen opettelua, yhteistoimintaa helikoptereiden kanssa sekä lääkintäevakuointien toteutusta. Kansainväliset käytänteet näihin ovat tulleet koulutukseen palkatun henkilökunnan kansainvälisten operaatioiden kokemuksen myötä. Varusmiesten sopeutumista Saber Strike 15 -harjoitukseen auttoivat myös paikalliset maasto-olosuhteet. Harjoituksen taistelut käydään Latviassa Adazin harjoitusalueella, noin 25 kilometriä Riikasta etelään. Harjoitusalue on Niinisalosta ja Säkylästäkin tuttua kangasmetsää. - Maasto muistuttaa Suomea, Järvinen vahvistaa. Harjoituksessa varusmiehet ovat saaneet käytännönläheistä oppia monikansallisesta yhteistyöstä. Muun muassa kielimuurin voittaminen ja erilaisten kansallisten toimintatapojen yhteensovittaminen tuovat omat lisänsä yhteistyöhön. Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen (oik.) ja Viron asevoimien komentaja kenraaliluutnantti Riho Terras vierailivat harjoituksessa. 8

9 Puolustuskykymme paranee vaativissa harjoituksissa Suomesta kansainvälisiin harjoituksiin osallistuvien joukkojen, esikuntaosien ja muiden suorituskykyjen osaaminen on nostettu Nato-maiden asevoimien tasolle. Tämä, jos mikä lisää puolustuksemme uskottavuutta ja nostaa ennalta ehkäisevää kynnystä. Tässä parin vuosikymmenen mittaisessa urakassa olemme saaneet merkittävästi tukea Nato-maiden asevoimilta, Ruotsia unohtamatta. On ollut paljon nopeampaa ja helpompaa, mutta myös edullisempaa kopioida operaatioissa testatut ratkaisut soveltuvin osin kansalliseen puolustukseen kuin keksiä ja kehittää niitä yksin. Tehokasta, mutta myös edullista. Puolustuskykymme laadullinen parantaminen edellyttää jatkossakin vaativia harjoituksia. EU ei järjestä joukkojen harjoituksia, joten parhaan harjoitusympäristön tarjoavat Naton nopean toiminnan joukot (NRF). Kustannustehokkuus on silmiinpistävää, sillä vaativien harjoituksen suunnittelu- ja järjestämiskustannukset lankeavat Nato-maiden kontolle. Yhteispohjoismaisissa rajat ylittävissä harjoituksissa kustannukset jaetaan osallistuvien kesken (cross-/over-boarder) sen sijaan, että rakentaisimme harjoitukset yksin. Erityisen tuloksekas yhteistoimintamuoto ovat vuosittaiset suorituskyvyn arviointitapahtumat (OCC E&F). Esimerkiksi 2014 toteutettiin arvioinnit raivaajaosastolle, helikopteriosastolle ja jääkäripataljoonan esikunnalle, esikunta- ja viestikomppanialle, henkilö- tiedustelujoukkueelle ja tukikomppanialle sekä rannikkojääkärikomppanialle. Uusinta-arviointi tehtiin maavoimien suojeluosastolle. Porin prikaati on ollut etulinjassa tässä yhteistyössä alusta alkaen. Tulokset ovat nähtävissä päivittäisessä koulutuksessa Huovinrinteellä ja harjoituksissa. ISAF -operaation päätyttyä 2014 Nato tarvitsi aiempaa vahvemman harjoitusohjelman, jolla varmistetaan Afganistanissa saavutettu kyky laajoihin monikansallisiin operaatioihin. Syksyllä 2014 Nato ryhmitti kumppanimaat osallistumistason mukaan, jolloin viidelle kehittyneimmälle (kärjessä Suomi ja Ruotsi) tarjottiin lisäoikeuksia ennestään meille tuttujen suunnittelu-, harjoitus- ja arviointityökalujen (PARP, MTEP, OCC jne) käyttöön. Uusiakin alueita on mahdollista kehittää ja testata, esimerkkeinä ulkomaisen avun vastaanotto- ja antokyky tai kyberyhteistyö sekä huoltovarmuus. Koska tämäkään yhteistyö ei ole täydellistä, johtamani työryhmä ( alkaen PIAG, entinen CFI Task Force) tunnistaa nykyisten yhteistyömuotojen epäkohtia ja hakee niihin korjausvaihtoehtoja. Esimerkkinä käytäntöön jo siirtyneestä parannuksesta on kumppanimaan hyväksyminen Naton suurten harjoitusten suunnitteluun ja valmisteluun heti alusta lukien (eli 3 vuotta aiemmin entisen runsaan vuoden sijasta). Työn alla olevia parannuskohteita ovat mm. kumppanimaan joukon liittäminen Naton korkean valmiuden joukkorakenteeseen (NRF täydennysosa), arviointikäytäntöjen joustavoittaminen ja PSE-upseereiden käytettävyyden parantaminen. Naton tarjoamat osallistumismahdollisuudet ovat määrällisesti riittäviä, mutta vaativiin harjoituksiin pääsyä olisi syytä syventää. Saavuttamamme korkea yhteensopivuuden taso Natomaiden joukkojen kanssa ei säily ilman yhteistä harjoittelua. Vaativissa harjoituksissa meille tarjotaan kustannustehokas kehittämisympäristö osaamisemme ja kansallisen puolustuksen suorituskykyjen kehittämiselle. Samalla säilytämme kriisinhallintaosaamisemme. Rahoituksen kiristyessä on keskityttävä oleelliseen, samaan suuntaan ajaa turvallisuusympäristön muutos. Taistelijoidemme onnistumiset ulkomaisen tarkkailun alla lisäävät Suomen kansallisen puolustuksen uskottavuutta välittömästi ja vaikuttavasti. NATON VUOSITARJOUS 2015 (Suomi mukana 2014) Harjoitukset yhteensä (MTEP) Nato-harjoituksia...95 ( - ) - Nato-harjoituksia avoinna kumppaneille (OTP)...52 (15) Nato-maiden harjoituksia (65) Naton koulutustapahtumia avoinna kumppaneille yhteensä... yli 1300 Opetus- ja koulutustapahtumat (ETOC) avoinna kumppaneille (200) Kirjoittaja: prikaatikenraali, valt. lis. Juha Pyykönen Puheenjohtaja, Partner Interoperability Advocacy Group, PIAG (entinen NATO CFI Task Force) 9

10 Porin prikaatissa Niinisalossa koulutettava Suomen kansainvälisen valmiusjoukon kranaatinheitinkomppania arvioitiin toukokuun puolivälissä. NATO:n NEL1 -yhteensopivuusarvioinnilla (Nato Evaluation 1). Arviointi järjestettiin valmiusjoukon varusmiesten koulutukseen kuuluvan viimeisen kriisinhallintaharjoituksen yhteydessä Säkylässä. Arviointiharjoituksen ajan komppania tukeutui Huovinrinteellä kriisinhallintatukikohta Camp Mauriin ja suoritti sieltä tehtäviä varuskunta-alueen lähimaastossa. Nyt arvioitu komppania oli ensimmäinen AMOS-kranaatinheitinjärjestelmälle koulutettu joukko Porin prikaatissa. Aiemmin AMOS-järjestelmän joukkoja on kouluttanut pääasiassa Karjalan prikaati. Kranaatinheitinkomppanian päällikkö, kapteeni Mikko Bäckström on ollut tyytyväinen valmiusjoukon varusmiehiin, heidän kouluttajiinsa ja kalustoonsa: - AMOS on järjestelmänä erinomainen ja toimiva. Voisi sanoa, että se on tuonut aselajimme tälle vuosituhannelle, Bäckström kehaisee. - Meillä on tähän tehtävään erittäin motivoitunut ja pätevä varusmiesjoukko, jolle olemme pystyneet antamaan uuden järjestelmän myötä haastavaa ja motivoivaa koulutusta. Varusmiehemme ovat kiitelleet koulutusta, jossa tulee koko ajan uutta opittavaa. Nykyisin kaikki Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen saapumiserien joukot arvioidaan koulutuksen loppuvaiheessa kansainvälisellä arvioinnilla. Arviointeja on tehty kaikille kansainvälisen valmiusjoukon saapumiserille vuodesta 2012 ja eri joukoille satunnaisemmin myös ennen sitä. Arviointiharjoituksen aikana mitattiin muun muassa komppanian osien lääkintä- ja evakuointitaitoja, yhteistoimintaa helikoptereiden kanssa sekä taistelutoimintaa erilaisissa ylläkkötilanteissa. Porin prikaatin kranaatinheitinkomppania kansainvälisessä syynissä Teksti: Markus Malila Kuva: Aura Sainio 10

11 Tekemisen taso on aina korkealla Suomessa Kansainvälisten standardien mukaan tehty arviointi auttaa Porin prikaatia ja Puolustusvoimia joukkojen suorituskyvyn mittaamisessa sekä koulutuksen kehittämisessä. Kansainvälisiä arviointeja suorittavat tavallisesti koulutetut suomalaiset ja kansainväliset arvioitsijat. Tällä kertaa ulkomaalaiset arvioijat tulivat Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta. - Arvioitsijoiden välitön arvio harjoituksen jälkeen oli, että saavutimme yhteensopivuuden, mutta tarkemman eritellyn palautteen saamme vasta parin kuukauden kuluttua. - Keskusteltuani erään arvioitsijan kanssa hän totesi, että Suomeen on aina mukava tulla, kun tekemisen taso on joka kerta korkealla, Bäckström kertaa. Kotimaan harjoitusten jälkeen Kranaatinheitinkomppanian koulutus huipentui kesäkuun alkupuolella Latviassa järjestettyyn kansainväliseen Saber Strike 15 -harjoitukseen. Suomen kansainvälinen valmiusjoukko Suomen kansainvälinen valmiusjoukko (SKVJ) on osa Porin prikaatin joukkotuotantoa ja joukko koulutetaan ensisijaisesti Suomen sotilaalliseen puolustamiseen. Lisäksi koulutettavat saavat erikoiskoulutuksen sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin 347 päivää kestävän varusmiespalveluksen loppupuoliskolla pidettävällä kansainvälisellä jaksolla. Kansainvälisiin valmiusjoukkoihin koulutetaan vapaaehtoisesti koulutukseen hakeneita miehiä ja naisia, jotka sitoutuvat koulutukseen ja joilla on halu toimia varusmiespalveluksen jälkeen kriisinhallintatehtävissä ulkomailla. 11

12 Kuulantyöntäjä Arttu Kangas liikunta-aliupseerin virassa Niinisalossa Kersantin siivekkeiden alla arvomerkkilaatassa oleva miekka erottaa Arttu Kankaan samanikäisistä varusmiehistä. 12

13 Armeijan leivissä Rion olympialaisiin Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää Suomen tämän hetken ykköskuulantyöntäjä, keväällä himoitun 20 metrin rajan ensimmäisen kerran hallissa puhkaissut Arttu Kangas on ollut toukokuun alusta lähtien Puolustusvoimien palkkalistoilla. 21-vuotias mörssäri työskentelee Porin prikaatin liikunta-aliupseerina kolmen vuoden sopimuksella. - Valehtelisin jos väittäisin, etteikö tämä ole urheilijan unelmahomma. Minun ja samalla vakanssilla työskentelevän hiihtäjä Risto-Matti Hakolan päätehtävä on urheilu ja käytännössä seuraavat olympialaiset. Niitä ajatellen vuosittaisesta työajasta on varattu 160 päivää omalle urheilulle. Sen sisällä ovat niin kansainväliset leirit kuin isot kilpailutkin. - Liikunta-aliupseerit huolehtivat viisihenkisen tiimin osana siitä, että prikaatin liikuntapaikat ovat kunnossa ja jos joku varusmies innostuu, saa varmasti vinkkejä treenaamiseenkin, Kangas selvittää. Liikuntatiimin esimiehenä toimii Porin Prikaatin liikuntavastaava, kapteeni Jussi Alanko. Niinisalossa vastaavana on ylikersantti Henri Pulkkinen. Reservin vänrikki Arttu Kankaalle Niinisalon maisemat ovat tuttuja jo poikavuosilta, sillä hänen isänsä, majuri Jarmo Kangas on työskennellyt varuskunnassa pitkään. Isä-Kangas on toiminut muun muassa Tykistöprikaatin henkilöstöpäällikkönä. - Olen saanut myös mahdollisuuden harjoitella Niinisalon hyvässä kunnossa olevilla suorituspaikoilla ja punttisalilla. Minulla oli kulkulupa alueelle jo ennen kuin tulin tänne töihin, kertoo Kangas. Oman varusmiesaikansa Arttu Kangas vietti Urheilukoulussa Lahdessa, reservin sotilasarvoltaan nykyinen aliupseerikersantti on vänrikki. - Suosittelen urheilukoulua varauksetta kaikille niille nuorille urheilijoille, jotka empivät oman varusmiespalveluksensa kanssa. Missään ei ole sen parempaa mahdollisuutta keskittyä urheilemiseen. Yrjölän tallissa Nuorempana pesäpalloa ja jääkiekkoa pelanneesta Kankaasta koulutti kuulantyöntäjän oma pappa, äidin isä Teuvo Rintee. Vuodesta 2009 valmentajana on ollut lajin kotimainen legenda Matti Yrjölä. - Voin sanoa suoraan, että ilman Mattia en olisi tässä. Hänellä on todella laaja näkemys ja tietotaitoa varmasti enemmän kuin kenelläkään muulla suomalaisella. Sillä ei ole mitään merkitystä, että Matti pakitti ja minä pyörähdän. Arttu Kangas on asettanut kuluvan kesän tulostavoitteekseen 20.45, mikä on sattumoisin myös Pekingin MM-kisojen tulosraja. Kankaanpäässä asuvan kuulantyöntäjän ennätys on Kesällä 2016 lähdetään sitten tavoittelemaan Matin ennätystä Siitä pitää lähteä, että valmennettavan ennätys on sentään parempi kuin valmentajan, virnistää Kangas. Kesän kolme tavoitetta Viime kesänä ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa työntäneen Kankaan ykköstähtäin on Rio de Janeiron olympialaisissa 2016, mutta sitä ennen ohjelmassa on vielä kosolti muitakin tavoitteita. Kuluvana kesänä mies aikoo osallistua peräti kolmeen huipputapahtumaan. - Tallinnassa järjestetään heinäkuussa alle 23-vuotiaiden EM-kisat, Pekingin MM-kisat ovat ohjelmassa elokuussa ja syyskuussa lähdetään vielä sotilaiden MM-kisoihin Etelä-Koreaan, Kangas luettelee. - Tallinnaan lähdetään ilman muuta kamppailemaan mitaleista. Siellä sulkeutuu tavallaan myös yksi ympyrä, sillä samassa paikassa järjestettiin 23-vuotiaiden EM-kisat myös vuonna Vuotta aikaisemmin olin tehnyt ensimmäisen ulkomaanreissuni nuorten olympialaisiin Singaporeen. Muutakin kuin kuulantyöntöä Ennen Rion olympialaisia Arttu Kangas sanoo panostavansa erityisesti voiman, nopeuden ja räjähtävyyden hankintaan. - Tekniikka, työntö ja suorittaminen alkavat olla jo sillä tasolla kuin pitääkin, 13

14 Niinisalon urheilu- ja liikuntapaikat ovat huippukunnossa. Urheilukentällä on samanlainen mondo-pinnoite kuin Oslon Bisletillä, mutta heittopaikat sieltä ikävä kyllä puuttuvat. mutta muita ominaisuuksia on vielä varaa parantaa. Mikään ei tule kuitenkaan hetkessä, vaan kärsivällisesti ja ajan kanssa. Aikaa tarvitaan myös massan kasvattamiseen, sillä rintamalla tavoitteena on 115 kiloa tiukkaa lihaa, 187-senttinen ja nyt 108-kiloinen Kangas ynnää. Kangas sanoo empimättä, että työpaikan saaminen kahden totaalisesti urheilulle annetun vuoden jälkeen on tervetullut asia. - Uskon, että nykyinen tilanne palvelee urheilua paljon paremmin. Nyt ajatukset ovat välillä muuallakin kuin pelkässä kuulantyönnössä. Urheilijallekin on tärkeää, että ympärillä on muitakin kuin vain urheilijoita, hän miettii. Urheilusta nuoren miehen ajatukset vie pois myös tyttöystävä, itse moukarinheittoa ja painonnostoa harrastava Taru Turkia. Arttu Kangas suostui antamaan valokuvaajan toivomuksesta työntönäytöksen työasussaan. 20 metrin kerho Kerhon jäsenet ja ensimmäinen 20 metrin ylitys: Seppo Simola... 20,15 ( ) Matti Yrjölä... 20,02 ( ) Bo Grahn... 20,09 ( ) Reijo Ståhlberg... 20,38 (26,7,1973) Markku Tuokko... 20,03 ( ) Aulis Akonniemi.. 20,12 ( ) Janne Ronkainen.. 20,02 ( ) Jari Kuoppa... 20,17 ( ) Kari Töyrylä... 20,05 ( ) Markus Koistinen. 20,31 ( ) Mika Halvari... 20,08 ( ) Arsi Harju... 20,16 ( ) Timo Aaltonen... 20,12 ( ) Jani Illikainen... 20,43 ( ) Ville Tiisanoja... 20,06 ( ) Tepa Reinikainen... 20,01 ( ) Jarkko Haukijärvi... 20,20 ( ) Conny Karlsson... 20,45 ( ) Robert Häggblom... 20,13 ( ) Mika Vasara... 20,04 ( ) Arttu Kangas... 20,09 ( ) 14

15 Ristomatti Hakolalle tunnustusta sotilashiihdosta Eversti Arto-Pekka Nurminen onnitteli Ristomatti Hakolaa saavutuksista Porilaisritin kera. Torstaina Niinisalon sotilaskodissa järjestettiin Porin prikaatin kauden hiihtovalmennettavien kahvitilaisuus. Tilaisuudessa palkittiin Sotilaiden hiihdon Suomen mestaruuskisoihin 2015 osallistuneita valmennettavia. Niinisalon liikuntakasvatusaliupseeri, kersantti Ristomatti Hakola palkittiin prikaatin komentajan toimesta Porilaisristillä. Sitä mä oon ihmetelly aina, että kuka mut on hiihtään laittanut. Isä on joskus vieny ja sillä tiellä vielä ollaan. Mä oon vähä tämmönen kaikkiruokainen urheilija ja rakastan urheilua, erityisesti pallopelejä. Niitä tulee talvisin melko vähän vaan harrastettua, kun hiihto vie runsaasti aikaa, kertoo Hakola. Hakola onkin selvästi oikealla tiellä lajivalintojen suhteen, sillä hän on kunnostautunut hiihdossa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla erityisen hyvin. Hiihtäjä on muun muassa kaikkien aikojen nuorin 50 km miesten FIS-kisan voittaja maailmassa. Hakola kertoo, että hiihtoa tehdään nyt kuitenkin niin ammattimaisesti, ettei pallopeleilläkään viitsi niin sanotusti keulia liikaa. Varusmiespalvelus urheilijana Hakola kertoo monien urheilijoiden olleen sitä mieltä, että varusmiespalvelusaika olisi huono vuosi kilpaurheilun kannalta. Hänelle se oli kuitenkin ensimmäinen todella hyvä vuosi. Hakola voitti kaksi nuorten suomenmestaruutta varusmiesvuotenaan ja kertoo kehityksen jatkuneen siitä ylöspäin askel askeleelta. Hän sanookin, että varusmiesajasta se lähti. Hakolalle palvelusaika oli askel säännöllisempään elämään, kun herättiin ja syötiin säännöllisesti. Varusmiespalveluksen rytmi on niin säännöllinen, että kyllä se monelle urheilijalle tekee ihan hyvää, Hakola toteaa. Kehityksen tahti on mars mars Hakola kertoo ettei sotilashiihto eroa juurikaan tavallisesta hiihdosta, hän valmistautuu kilpailuihin samalla lailla 15 ja aina haluaa voittaa. Hänelle on tullut viime aikoina kuitenkin melko vähän voittoja, sillä hän osallistuu nykyään niin kovatasoisiin kilpailuihin. Esimerkiksi maailmancup voitto ei Hakolan mielestä ole vielä ihan realistista, mutta jos kehitys jatkuu samana kuin tänä vuonna, voi hän vuoden kuluttua olla hyvinkin nopein hiihtäjä siellä. Hän kertoo kuitenkin olevansa tyytyväinen onnistumisiin. 27 sekkaa jäi maailmancupin voitosta tossa Lahdessa, että ku pikkusen kehittyy ja hyvä päivä niin se on mahdollista, Hakola toteaa. Sotilashiihdon suomenmestaruuskilpailuissa on Hakolan mukaan todella kovat vastukset. Siitä huolimatta hän toi kaksi kultamitalia kotiin tämän vuoden kilpailuista. Prikaatin komentaja henkilökohtaisesti kiitti Hakolaa menestyksestä porilaisten väreissä hiihtäen ja ojensi hänelle Porilaisristin. Hakola sanoi ristin pääsevän palkintokaapissa parhaalle paikalle mitalien kanssa.

16 Kärsimätön nuorimies pärjäsi harmaissa hyvin Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Jyrki Haran kotialbumi Yleisradion pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jyrki Hara sanoo muistavansa armeija-aikansa kaikin puolin valoisana jaksona, mutta yksi tekijä Porin prikaatissa vietetystä vuodesta nousee silti ylitse muiden. Nimittäin hyvä henki, joka poikaporukassa vallitsi. - Minulle armeija-ajasta jäivät tosiaankin miellyttävimpinä muistoina mieleen ne nuoret pojat, joiden kanssa elämää yhdessä ihmeteltiin. Meillä oli oikeasti hyvä henki, mikä ei varmastikaan ole mikään itsestäänselvyys, Hara muistaa. - On tietyllä tapaa koskettavaakin ajatella nyt parikymmentä vuotta myöhemmin silloista vuotiaiden po- rukkaa, joka yritti olla aikuisempi, mitä oikeasti olikaan, hän naurahtaa. Odottelu yhdistää armeijaa ja nykytyötä Jyrki Hara, 39, on lähtöjään Huittisten poikia ja 30 kilometrin päässä kotoa sijainnut varuskunta tuntui varusmiesajalle mitä luonnollisimmalta valinnalta. Hara kuitenkin paljastaa, että halusi kutsunnoissa kauemmaksi eli Niinisaloon asti. - Yksi hyvä ystäväni oli menossa tykistöön ja sinne minäkin olisin halunnut. Näin jälkeenpäin voin kuitenkin sanoa, että ei Säkylään joutuminen kovinkaan pitkään jaksanut harmituttaa. Sieltä pääsi ainakin helpommin kotiin viikonloppulomille ja jopa iltavapaita viettämään. - Pärjäsinkin harmaissa suhteellisen hyvin, vaikka olinkin siihen aikaan aika kärsimätön nuorimies. Mieluummin olisin lähtenyt heti maailmalle kuin kuluttanut aikaani armeijassa. Varsinkin turha odottelu turhautti, mutta siihen on saanut tottua tässä toimittajan työssäkin. Jos tänä kesänä ehtisi munkkikahville Porin prikaatissa 11 kuukautta vuosina viettänyt Jyrki Hara on sotilasarvoltaan reservin kersantti. Muis- 16

17 tojen palatessa 20 vuoden taakse hän sanoo nauttineensa erityisesti aliupseerikouluajasta, missä tekeminen tuntui monella tapaa mielekkäämmältä kuin vielä alokkaana. - Sen aikaisista esimiehistä muistan erityisen hyvin AUK:n linjanjohtajana toimineen kapteeni Rami Saaren (nykyinen eversti, Karjalan Prikaatin esikuntapäällikkö) ja kranaatinheitinkomppanian päälliköksi tulleen kapteeni Jouni Lipposen. Mieleen hienona persoonana jäi myös vääpelimme, sotilasmestari Markku Hakanperä. - Sääli sanoa, mutta en ole sen koommin edes käynyt prikaatin porttien sisäpuolella. Tänä kesänä senkin puutteen voisi viimein poistaa. Jos vaikka ajelisi ihan huvikseen munkkikahville vanhoja fiilistelemään, Hara heittää. Reserviläiskirjettä ei koskaan tullut Jyrki Hara sanoo empimättä edustavansa sitä osaa suomalaisista, joiden mielestä yleinen asevelvollisuus on Suomelle sopivin mahdollinen vaihtoehto. - Ymmärrän hyvin sen logiikan, että yleisestä asevelvollisuudesta halutaan pitää kiinni. Se on Suomen kaltaisen maan puolustukselle luonteva ja toimiva selkäranka. - Omaa paikkaani en reservissä ikävä kyllä tiedä, sillä en ole ollut ikinä kertaamassa, eikä reserviläiskirjekään saapunut jostain syystä koskaan lahden tälle puolelle. Pitänee ottaa selvää, mihin se on oikein hukkunut. Tukholma hyvä paikka toimittajalle Jyrki Haran kolmivuotinen kirjeenvaihtajan pesti päättyy tänä kesänä ja edessä on muutto perheen kanssa Tukholmasta Helsinkiin. Syksyllä alkavat taas tutut työt Ylen taloustoimittajana. - Toimittajan työn kannalta Tukholma on ollut hyvä paikka. Ruotsissa, kuten Jyrki Haran kolmen vuoden työkomennus Yleisradion pohjoismaiden kirjeenvaihtajana päättyy tähän kesään, minkä jälkeen Hara palaa taloustoimittajan tehtäviin. 19-vuotias nuorimies, jolle ei vielä kasvanut kunnolla partakaan, tuskastui välillä varusmiesajan odotteluun, mutta pääsääntöisesti muistot armeijasta ovat kuitenkin erittäin valoisia. ylipäätään muissakin pohjoismaissa on avoin yhteiskunta ja niin poliitikkoja kuin virkamiehiäkin on helppo lähestyä. Jos täällä haluaa haastattelun pääministeriltä, niin se varmasti myös järjestyy. - Ruotsissa on myös hyvät vahvat tiedotusvälineet, joista on ollut hyötyä minulle itsellenikin. Eikä unohtaa sovi myöskään turvallisuusnäkökulmaa. Pohjoismaat ovat toimittajalle turvallinen ja vakaa paikka työskennellä, mitä ei ikävä kyllä monista muista maista voi sanoa, Yleisradion ulkomaantoimittajana paljon kiertämään joutunut Hara vertaa. Eniten juttuja turvallisuusasioista Ruotsissa yksi kirjeenvaihtajan tärkeimmistä aihepiireistä on liittynyt turvallisuuspolitiikkaan. Jyrki Hara laskee tehneensä määrällisesti ehkä eniten juttuja juuri tältä alalta. - Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on ollut vakioaihe samoin kuin Itämeren alueen turvallisuusongelmat ja Venäjän tilanteen kehitys. Venäjä on noussut täällä keskustelunkin ykkösaiheeksi ja Ukrainan tilanne on vain kuumentanut tilannetta. En voi kuitenkaan sanoa, että Ruotsissa tunnettaisiin erityistä Venäjän pelkoa, puhuisin mieluummin Venäjän entistä korostetummasta huomioonottamisesta. - Ruotsissa on viime aikoina puhuttu varsin paljon myös jo kertaalleen kuopatun asevelvollisuusjärjestelmän palauttamisesta ainakin jossain määrin Tanskan mallin mukaisesti. Täällä on ollut pakko myöntää, että uudentyyppisen järjestelmän luominen on ollut paitsi kalliimpaa, myös hitaampaa, mitä odotettiin. Ammattiarmeijaan ei ole saatu rekrytoitua väkeä likikään niin hyvin, mitä odotettiin, Hara selvittää. Hauskempi tehtävä, mitä osasi odottaa Tätä haastattelua tehtäessä Jyrki Hara on juuri päässyt siirtämään prinssi Carl Philipin ja Sofia Hellqvistin häät tehtyjen töiden lokeroon. Hara ei epäile sanoa, että tehtävä ei välttämättä kovinkaan kauheasti innostanut. - Olin koko päivän kuninkaanlinnan tuntumassa odottamassa. Loppujen lopuksi se oli sittenkin hauskempi tehtävä, mitä odotin. Kuvallisesti keikka oli lopulta hyvinkin kiinnostava, myöntää Hara. 17

18 Jopa 5 % Bonusta LähiTapiolan vakuutuksista. Rekisteröi bonuksesi lahitapiola.fi/bonus Voit hoitaa rekisteröinnin myös puhelimitse numerossa * tai lähimmässä LähiTapiolan toimistossa (kts. lähin toimistosi lahitapiola.fi). Saat K-Plussa-etuja yli 3000 ostopaikasta. K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä. Tervetuloa kaupoille! *ma-pe klo , puhelu on maksuton. RAUTIA - K-MAATALOUS SALO Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Meriniitynkatu 11, SALO p , Erityisosaamista sotilaslakiasioissa. Brahenkatu 9 A 9, Turku Puh. (02) , fax (02) HYVÄ ILMA - SISÄLLÄKIN _Porilainen_88x30mm.indd 1 11/13/2014 8:52:36 AM 18

19 Oli hienoa saada tänään postista reserviläiskirje! Minusta tämä kirjeprojekti nostaa hyvin PV:n profiilia ja lisää meidän asevelvollisuusjärjestelmämme ja reserviläisiin perustuvan sodanajan joukkorakenteen tunnettavuutta. Lounais-Suomen aluetoimistoon saapunut palaute Sähköpostit laulavat reservin yhteydenotoista Reserviläiskirjeellä positiivisia vaikutuksia valmiuden kehittämiseen Toukokuun aikana kaikille reserviläisille lähetetty Puolustusvoimien reserviläiskirje on aktivoinut reserviläisiä ottamaan yhteyttä omiin aluetoimistoihinsa ja päivittämään asevelvollisuusrekisterin tietojaan. Kirjeessä reserviläisille toimitettiin tieto omasta sodan ajan sijoituksesta ja sen myötä Puolustusvoimat toivoi päivittävänsä mm. reserviläisten ammatilliseen osaamiseen liittyviä tietoja. Porin prikaatin johtamat aluetoimistot Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla ovat olleet tiiviisti tekemisissä kirjeprojektin kanssa. Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö, komentaja Sami Iso-Lauri kertoo: - Keskimäärin kolmen sotilaan työpanos on ollut täyspäiväisesti reserviläiskirjeen asiakaspalvelussa kolmen viikon ajan. Lounais-Suomen aluetoimiston omaa asiakaspalveluhenkilöstöä vahvennettiin yhdellä prikaatin esikunnan sotilashenkilöllä sekä yhdellä määräaikaisella toimistosihteerillä. Vahvennukset ovat olleet perin tärkeitä aluetoimiston kiireisen arjen keskellä. Aluetoimistojen puhelimet ja sähköpos- tit ovat laulaneet tiuhaan reserviläisten päivittäessä tietojaan ja varmistellessaan mm. kirjeessä olevien lyhenteiden merkityksiä. Julkisessa keskustelussa on ollut esillä kirjava joukko reaktioita kirjeeseen. - Yhteydenottoja, pääosassa sähköpostilla, on tullut lähes 1000 kolmen viikon aikana. Vaikuttaa siltä, että kirjeen sisältö on ollut selkeä, sillä ihmiset ovat osanneet toimia pääsääntöisesti ohjeiden mukaan. - Lähtökohtaisesti saatu palaute on ollut varsin hyvää. Aluetoimisto on saanut kiitosta selkeistä ja asiantuntevista sekä ennen kaikkea nopeista vastauksistaan. Kritiikkiä ei ole juuri tullut, mutta mainittakoon, että erityisesti varusmiespalveluksen aikaisten ylennysten merkitsemisessä järjestelmään on ollut puutteellisuuksia ja niistä on tullut palautetta. Palaute vain jäävuoren huippu Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö korostaa, että vaikka reserviläiskirje on aktivoinut palautekanavia, on 19 aluetoimiston pääasiallinen työ jossain muualla: - Yhteydenottoihin vastaaminen on ainoastaan jäävuoren huippu. Varsinainen työ tehdään aluetoimiston järjestämissä tarkastuksissa, joissa tehdään palveluskelpoisuuden tarkistukset sekä tehtäessä tarvittavat sijoitusmuutokset sodan ajan joukkoihin, Iso-Lauri muistuttaa. Päivitettyjen tietojen mukanaan tuomat henkilösijoitusten muuttamiset jatkunevat Iso-Laurin mukaan pitkälle loppuvuoteen. Työmäärää ei ole kuitenkaan aluetoimistoa hätkäyttänyt: - Työn määrää merkittävämpää on, että saamme korjattua sodan ajan joukkojemme henkilösijoituksia ja viranomaisten sekä muiden tärkeysluokiteltujen yritysten henkilövarauksia (VAP) paremmin ajan tasalle. Kysymys on valmiuden näkökulmasta perustavaa laatua olevasta työstä. Teksti: Markus Malila Kuva: Puolustusvoimat.fi

20 Suomi osallistuu Irakin koulutusoperaatioon Teksti: Markus Malila Kuva: Aura Sainio Porin prikaatissa on touko-kesäkuun aikana koulutettu henkilöstöä Irakin uuteen koulutusoperaatioon. Operation Inherent Resolve (OIR) -koulutusuoperaation tehtävänä on kouluttaa kurdien peshmerga-joukkoja taisteluun ääri-islamistista ISIL -järjestöä vastaan. Suomi osallistuu operaation koulutustoimintaan Pohjois-Irakissa Kurdistanin itsehallintoalueella, jossa toimintaa johtaa Saksa. Suomalaiset aloittavat toimintansa näillä näkymin heinä-elokuussa. OIR -operaatio käynnistettyyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman perusteella syksyllä Se on osa kansainvälistä yhteisyötä ääri-islamistisen ISIL:n vastaisen toiminnan koordinoimiseksi ja tehostamiseksi. Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisesta Irakin turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa enintään 50 sotilaan kouluttajaosastolla. Osasto asetetaan tehtävään enintään 12 kuukauden määräajaksi. Suojelupoliisin ja Puolustusvoimien operaatioon liittyviin uhka-arvioihin pohjautuen operaatiossa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöturvallisuuden kysymyksiin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi operaation tiedotuslinja on aiempia operaatioita tiukempi eivätkä rauhanturvaajat esimerkiksi näytä kasvojaan tai nimiään julkisuudessa. Toimenpiteellä halutaan varmistaa, että rauhanturvaajat tai heidän omaisensa eivät joudu painostuksen tai uhkailun kohteiksi. 20

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 ETTA PARTANEN MEIJU AHOMÄKI SAMU HÄMÄLÄINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Reserviläisliiton 2013 tutkimusraportti. Tutkimuksella selvitettiin

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 St1 2015-2016 Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 ST1 nuorten maajoukkue 2015-2016 Valmentajat: Jussi Piirainen ja Juho Halonen Urheilijat: Tytöt (6) Jasmi Joensuu (-96) Johanna Matintalo

Lisätiedot

Sotilassosiologinen Seura

Sotilassosiologinen Seura Sotilassosiologinen Seura Paikallispuolustus ja yhteiskunta 23.4.2015 Helsinki 1 2 Reserviläinen Reserviläinen on PV:n tuote PV vastuussa omasta tuotteesta Korkea MP-tahto -> johtuu monesta asiasta, mutta

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa Finnanest sairaalakierroksella Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa On kulunut alle viikko siitä, kun olin mukana partiomatkalla, jossa haavoittui vakavasti kaksi ruotsalaista.

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. 30.6.2011 sekä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/2015. Kuva Pertti Tiuttu.

Jäsentiedote 1/2015. Kuva Pertti Tiuttu. Jäsentiedote 1/2015 Kuva Pertti Tiuttu. HUITTISTEN LATU JA POLKU RY. perustettu 1976 Pankkiyhteydet: FI69 11193000052670 (Nordea) FI80 50590040008590 (OP) FI95 44561040010091 (SP) Toimihenkilöt vuonna

Lisätiedot

Valmennus Hankasalmen suunnistuslukiossa

Valmennus Hankasalmen suunnistuslukiossa Valmennus Hankasalmen suunnistuslukiossa Vs. päävalmentaja Pasi Ikonen Suunnistusvalmennusseminaari, Vierumäki 26.1.2014 Sisältö 1. Perustiedot 2. Valmennuksen ideologia 3. Valmennuksen sisällöt 4. Omia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 12.04.2012 Sivu 1 / 1 922/02.08.00/2012 89 Avustusta saavan palveluntuottajan valinta Veräjäpellon koulun läheisyydessä toimivassa erillisyksikössä toteutettavaan lakisääteiseen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lisätiedot

Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen. Arto Nokkala 21.3.2012

Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen. Arto Nokkala 21.3.2012 Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen Arto Nokkala 21.3.2012 Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen Asevelvollisuus ja muutoksen mahdollisuus: kolme näkökulmaa 1: Suomalaisen

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

LISÄÄ VAUHTIA SUOMALAISEEN SUUNNISTUKSEEN. Pajulahti Janne Salmi

LISÄÄ VAUHTIA SUOMALAISEEN SUUNNISTUKSEEN. Pajulahti Janne Salmi LISÄÄ VAUHTIA SUOMALAISEEN SUUNNISTUKSEEN Pajulahti 24.11.2006 Janne Salmi HUIPUILLAMME VAUHTI ON KOHDALLAAN , mutta NUORET OVAT HIDASTUmaan päin JS: 1986-1989 17v: TJ 10.6km 36:45, 18v: TJ 14.3km 52:15,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO

REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO 18.11.2014 RTM Antti Vainio SININEN ON LYHYEMPI AAVISTUKSEN, MUTTA KAITEEN YLI HYPPÄÄMINEN JA PORTAAT HIDASTAVAT TODELLA PALJON. HITAAMPI VAIHTOEHTO

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset sukupuolittain Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Maanpuolustuskiltojen liitto 12,0 % 11,7 % 17,9

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyysluokka oppilaan näkökulmasta MISSÄ OLEMME ONNISTUNEET? itse ja yhdessä tekeminen vastuu soittamaan oppiminen käytännönläheisyys yhdessä onnistuminen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

NUORTEN SUUNNISTAJIEN HARJOITTELU

NUORTEN SUUNNISTAJIEN HARJOITTELU NUORTEN SUUNNISTAJIEN HARJOITTELU - VAUHTIA & MIELIKUVITUSTA! - Imatra/Lappeenranta 18.-19.5.2007 Janne Salmi SUUNNISTUS ON (pitkähkö ja fyysisesti vaihteleva) KESTÄVYYSLAJI Harjoitusmäärien on oltava

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat

Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat Asevelvollisuusjärjestelmän säilyttäminen nykyisellään Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat Asevelvollisuusjärjestelmä Valikoivuuden lisääminen varusmieskoulutuksessa Vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot