Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa"

Transkriptio

1 puhdasta energiaa huomiseen Katsaus tuulimittauksiin Alkuperätakuut tulevat oletko valmis? Projektirahoitus yleistyy tuulivoimahankkeissa 04/13

2 Pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja Millaisen perinnön haluamme jättää jälkeläisillemme? Haluatko, että tulevat sukupolvet muistavat sinut vastuuttomana kerskakuluttajana? Muistavatko jälkeläisemme meidät sukupolvena, joka seurauksista piittaamatta eli ympäristöä säästämättä ja käytti miljoonien vuosien aikana maankuoren alle varastoituneen fossiilisen energian ja siinä sivussa suuren osan muistakin luonnonvaroista? Vai olisiko vielä mahdollista muuttaa suuntaa ja tulla muistetuiksi valistuneina käänteentekijöinä, jotka ymmärsivät nykymenon kestämättömät periaatteet? Meillä on käytettävissä moderni teknologia ja resurssit eli avaimet uuteen energiaviisaaseen maailmaan, jossa tuulella puhtaana ja kustannustehokkaana energiana on merkittävä edelläkävijän rooli. Energia-alallakaan muutos ei tapahdu odottamalla, että joku muu tekee sen puolestamme. Muutos vaatii aina näkemystä ja rohkeutta, jonkun on näytettävä esimerkkiä. Tie tulevaisuuteen on viitoitettava selkeillä, konkreettisilla ja pitkälle ulottuville loppu- ja välitavoitteilla, jotta ne toteutuisivat myös käytännössä. Ihminen rakastaa turvallisuutta ja varmuutta, vaikka se olisi vain näennäistä. Siksi meidät yksilöinä pakotettava muutokseen; on käytettävä sekä raippaa että porkkanaa. Muutoksissa onnistumisista on syytä ottaa oppia. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta poliittisesta ohjauksesta on biopolttoaineiden lisäysvelvoite, joka velvoittaa toimijat korvaamaan osan fossiilisesta energiasta uusiutuvalla energialla. Tie on viitoitettu kasvavalla velvoitteella vuoteen Lisäksi päästövähennyksestä saa lisäporkkanaa verojen kautta. Näillä toimilla liikenteen päästöt ovat Suomessa kääntyneet laskuun, vaikka samaan aikaan liikumme entistä enemmän. Tuulivoima on toinen hyvä esimerkki selkeän 2500 MW:n tavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2020 mennessä: Yhteiskunta saa tulovirtaa tuulivoiman työllistämien ihmisten ja yritysten maksamista veroista, tuontienergialaskun pienenemisestä ja sähkön markkinahinnan alenemisesta. Osa näistä tuloista jaetaan toimijoille syöttötariffin muodossa mikä edelleen kiihdyttää investointeja tuulivoimaan ja voimistaa sitä kautta tulovirtaan päätyviä puroja. Myös epäonnistumisista pitää oppia. Esimerkki toimimattomasta ohjausmekanismista on päästökauppa, joka nostaa sähkön markkinahintaa, eikä ole johtanut fossiilisten energialähteiden käytön vähenemiseen. Hiiltä poltetaan niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa kiihtyvällä tahdilla, eikä loppua näy. Ohjausmekanismi on suhdanteiden ja markkinavoimien armoilla, ja ennustamattomana sen varaan ei voi rakentaa investointeja. Lisäksi on muistettava, että emme voi rakentaa tulevaisuuttamme toisten käsissä olevan tuontienergian varaan. Suomen kilpailukyvyn ja energiatulevaisuuden kannalta tuulivoimalla on tärkeitä ominaisuuksia: Polttoaine on puhdasta ja ilmaista auringon energiaa. Sen hyödyntäminen on omissa käsissämme. Kotimaisella tuotannolla työllistämme itseämme, ja tuontienergialaskun pieneneminen voitelee tehokkaasti kansantalouttamme. Vuoden 2020 jälkeen tarvitsemme siis pelkän päästötavoitteen ja päästökaupan lisäksi selkeät, realistiset ja kustannustehokkaat sekä teknologianeutraalit tavoitteet ja ohjausmekanismit. Kyseiset tavoitteet tarvitaan sekä uusiutuvalle energialle että tuulivoimalle. TEM:n energia- ja ilmastostrategiassa linjaaman vuoden TWh:n tuulivoimatavoitteen lisäksi tarvitsemme yhtä konkreettisen jatkotavoitteen vuodelle Tavoite voisi olla esimerkiksi TWh tuulivoimalla tuotettua sähköenergiaa. Jari 2

3 Tuulienergia ISSN VUOSIKERTA Julkaisija: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Päätoimittaja: Heidi Paalatie Toimitussihteeri: Anna Tiihonen Ulkoasu: Mainostoimisto Avokado Oy Kansikuva Panu Paalatie Taitto ja painopaikka: M-Print Oy, Vilppula 2013 Ilmoitushinnat: Sivu 1/1 995 euroa + alv 1/2 745 euroa + alv 1/4 495 euroa + alv Tilaushinta: Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa Vuosikertatilaus 40 euroa + alv Yhdistyksen jäsenmaksut: Opiskelijat 15 euroa Henkilöjäsenet 40 euroa Pienyritykset 300 euroa + alv Keskisuuret yritykset euroa + alv Suuryritykset euroa + alv Yhteisöt hallituksen jäsenten määrä x henkilöjäsenmaksu Hinta sis. lehden vuosikerran. Postiosoite: SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Asemakatu 11 A (2 kerros) Jyväskylä S-posti: Pankkitili: Nordea FI Sisällys 04/13 2 Millaisen perinnön haluamme jättää jälkeläisillemme? Jari Suominen 4 Tuulta päin! Anni Mikkonen 6 Kohti luotettavampia uusiutuvan energian markkinoita Pilvimaari Heikkinen 8 Vuoden 2013 energia-asenteet selvitetty: kansa haluaa kotimaista ja uusiutuvaa Anna Tiihonen 10 Uusiutuvan energian sujuva integrointi - älykkään verkon avainkysymys Sami Haapamäki ja Jenni Tolonen 14 Katsaus tuulimittauksiin Merja Paakkari 18 Tuulivoiman projektirahoitus Hans Bergmann 21 Energia-alan palveluyritys kasvoi kiinteäksi osaksi Suomen tuulivoimaa Pilvi Pirkonen 24 Skotlannin offshore-tuulivoimamarkkinat kiinnostavat suomalaisia yrityksiä Jouko Putkonen 26 Pienituulivoimala Pekka Agge, Esa Eklund, Jari Ihonen, Heidi Paalatie, Juha Pölönen, Kari Wahlroos 29 Tuulivoimapuistojen ohjauskyltti ohjaa turvalliseen liikkumiseen puistoalueella Anna Tiihonen 31 Kokemus vaikuttaa enemmän kuin tuhat kuvaa Heidi Paalatie 32 Tilastot VTT 34 Mistä katsot maailmaa Heidi Paalatie 3

4 Kolumni Anni Mikkonen Toiminnanjohtaja Tuulta päin! Vuosi 2013 on ollut tuulivoimarakentamisen kannalta erittäin turbulenttinen: toisaalta tuulivoimarakentamisen käyntiinlähtö on ollut edellisvuotta selvempää, toisaalta hankekehityksen haasteeksi nousivat loppuvuonna viranomaisten antamat tuulivoimarakentamista koskevat yllättävät lausunnot. Viime vuosi oli tuulivoimarakentamisen ennätysvuosi Suomessa. Uuden kapasiteetin määrä on jatkanut kasvuaan kuluvana vuonna: Uutta kapasiteettia on otettu tänä vuonna käyttöön ainakin 150 MW:a. Vuoden lopussa Suomessa on yli 200 tuulivoimalaa kumulatiivisen kapasiteetin ollessa 450 MW:a. Uusi vuosi ei tule olemaan edeltäjiään huonompi, sillä vuodelle 2014 tiedetään jo tilatun uusia voimaloita yli 150 MW:n edestä. Lisäksi muutamalla hankkeella on rakennusluvat, mutta voimalatilauksia ei ole vielä julkistettu. Nekin hankkeet ehtinevät ensi vuonna valmiiksi. Tuulivoimarakentamisen käynnistyminen on kuitenkin ollut hitaampaa kuin aiemmin ajateltiin. Viime vuoden loppupuolella arvioitiin, että tänä vuonna olisi voinut valmistua jopa 200 MW:a uutta kapasiteettia. Haasteita rakentamisen tiellä on vieläkin. Edunvalvontaa on tehty muun muassa tuulivoiman ja tutkien yhteensovittamiseksi, ministeriöiden ja sidosryhmien välisessä edistämistyöryhmässä, vuoden 2030 EU-tavoitteiden parissa, äänen mallinnus- ja mittausohjeiden valmistelussa sekä muissa äänikysymyksissä. Työtä jatketaan vuonna Tänäkin vuonna olemme työskennelleet aktiivisesti sen eteen, että tuulivoimaa olisi mahdollista saada rakennettua Suomeen kestävällä tavalla. Nähtävissä on ollut, että siellä missä tapahtuu paljon, syntyy myös paljon keskustelua. STY ja hanketoimijat ovat alkaneet yhä enemmän panostaa keinoihin, joilla saadaan kasvatettua hankkeiden paikallista hyväksyttävyyttä, huomioitua alueen asukkaiden mielipiteitä ja otettua heidät mukaan hankkeiden suunnitteluun. Toivon lämpimästi, että kehitys jatkuu samaan suuntaan, koska aktiivinen tiedottaminen, keskustelu ihmisten kanssa ja heidän huoliinsa vastaaminen ovat paras keino lisätä hankkeen paikallista hyväksyttävyyttä ja edistää hankkeen etenemistä. Monessa kohtaa äänikeskustelu on enemmänkin oire kuin oikea syy; muutos elinympäristössä huolettaa. Huoli on otettava vakavasti, mutta sen takia ei ole syytä kiristää ohjearvoja. Ympäristöministeriön mallinnusohjeet, joiden on luvattu valmistuvan talven 2014 aikana, huomioivat tuulivoiman äänen ominaispiirteet sekä tuovat tarvittavaa selkänojaa kaikille tahoille. Niin hankekehittäjät, konsultit kuin virkamiehetkin voivat luottaa siihen, että mallinnustulokset vastaavat todellisuutta, eivätkä mallinnetut äänentasot ylity asuntojen ja loma-asuntojen pihamailla. Myös asukkaat voivat luottaa mallinnusten tuloksiin, eikä ääntä tarvitse pelätä. Virheelliset mallinnustulokset eivät ole kenenkään etu. Syksyllä 2013 vahvistettavaksi tulleet maakuntakaavat ovat saaneet joukon aiemmin tuulivoimaan melko passiivisesti suhtautuneita viranomaisia reagoimaan. Tänäkään vuonna ei ole vältytty uusilta, ylimitoitetuilta viranomaisvaatimuksilta. Pahin ylilyönti on ollut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vaatimus sijoittaa maakuntakaavojen tuulivoimaalueet vähintään kahden kilometrin päähän asutuksesta. Vaikka lausunto on annettu maakuntakaavaan, ovat hankkeita vastustavat tahot tarttuneet lausuntoon, ja vaatimus löytynee valtaosasta valituksia ja lausuntoja, joita on jätetty syksyn aikana eri kaavoihin. Tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivässä asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen linjasi selkeästi, että Suomessa tuulivoimaloiden sijoittaminen suhteessa asutukseen ratkaistaan jatkossakin mallinnuksilla ja ulkomelutaso-ohjearvoilla, ei kategorisilla etäisyyksillä. Linjaus oli erittäin tervetullut ja se selkeyttää STM:n lausuntojen aiheuttamaa kaaosta. STY:n kasvava jäsenjoukko ja edunvalvontatyössä aktiivisesti mukana olevat jäsenet mahdollistavat tavoitteiden eteenpäin viemisen. Iso kiitos kuluneesta vuodesta! Näissä tunnelmissa onkin hyvä toivottaa rentouttavaa joulunaikaa ja menestyksekästä vuotta 2014! Anni Ps. Lokakuun tilastot kertovat sen mihin ollaan tuulivoimatuotannossa menossa: lokakuussa tuulivoimalla katettiin yli 1 % sähkönkulutuksesta. Hienoa! 4

5 Creating good living enviroment yit.fi/tuulivoima 5

6 Alkuperätakuut Pilvimaari Heikkinen EKOenergia Kohti luotettavampia uusiutuvan energian markkinoita Oletko tietoinen sähkömarkkinoilla vuodenvaihteessa tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat uusiutuvan energian myyntiin? Onko yrityksesi jo tutustunut alkuperätakuumarkkinoiden tuomiin mahdollisuuksiin? Sähkömarkkinoiden vapautuminen Euroopassa on luonut tarpeen viralliselle järjestelmälle sähkön alkuperän jäljittämiseksi. Euroopan Unionin direktiiviin pohjautuva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta tuli voimaan 2004 ja uudistui tänä vuonna siten, että aikaisemmin vapaaehtoinen alkuperän varmentaminen muuttuu pakolliseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Lakimuutos koskee jokaista yritystä, joka haluaa jatkossakin myydä uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä. Guarantees of Origin -alkuperätakuujärjestelmän avulla loppukäyttäjät saavat varmistuksen siitä, että heidän kuluttamansa sähkö todella tulee uusiutuvasta lähteestä. Järjestelmä koskee tuuli-, aurinko-, ja ilmalämpöenergiaa, geotermistä ja hydrotermistä energiaa, valtamerienergiaa, vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikkakaasuja, jäteveden käsittelylaitoksen kaasuja ja biokaasuja. Suomessa alkuperätakuista vastaa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Lain noudattamista valvoo Energiamarkkinavirasto, joka tuottaa myös vuosittain julkaistavan kansallisen sekasähkön jäännösjakauman. Jäännösjakauma koostuu fossiilisten energialähteiden ja turpeen, ydinvoiman sekä uusiutuvien energialähteiden tuotanto-osuuksista, joista vähennetään uusiutuvana sähkönä loppukuluttajille myyty eli alkuperältään varmennettu energia. Jäännösjakauman avulla annetaan alkuperä varmentamattomalle uusiutuvalle energialle, ETA-alueen ulkopuolelta tuodulle varmentamattomalle sähkölle ja alkuperältään tuntemattomalle sähkölle. Alkuperätakuita myönnetään kutakin tuotettua megawattituntia kohden ja ne ovat voimassa 12 kuukautta myöntämishetkestä lähtien. Alkuperätakuiden myöntäminen ja peruuttaminen tapahtuu sähköisesti. KEITÄ MUUTOS KOSKEE? Velvollisuus sähkön alkuperän varmentamiseksi koskee sähkönmyyjää, -tuottajaa ja -käyttäjää tietyin edellytyksin. Sähkönmyyjän, joka myy uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä, on varmennettava myymänsä sähkö alkuperätakuilla. Tämä tapahtuu peruuttamalla myytyä sähköä vastaava määrä alkuperätakuita Energiamarkkinaviraston määräämänä ajankohtana. Sähköntuottajan on varmennettava muussa liiketoiminnassaan käyttämänsä uusiutuvan sähkön alkuperä, mikäli hän ilmoittaa asiakkailleen käyttävänsä uusiutuvaa energiaa. Niin ikään sähkönkäyttäjä, joka ilmoittaa markkinointiaineistossaan uusiutuvan sähkön käytöstä, on velvoitettu varmentamaan tieto alkuperätakuilla. Sähkön alkuperätakuut voidaan myydä varsinaisesta sähköstä erillisinä. Niille onkin syntynyt uusi markkina jo olemassa olevien sähkömarkkinoiden rinnalle. Uusiutuvan energian alkuperätakuita ja muita vihreitä sertifikaatteja on vaihdettu markkinoilla jo useita vuosia, mutta järjestelmän muuttuessa pakolliseksi on odotettavissa markkinoiden kasvua. On huomioitava, että mikäli tuotetun sähkön alkuperätakuut myydään markkinoilla, ei loppukäyttäjille voida enää kyseisen fyysisen sähkön osalta ilmoittaa sen olevan peräisin uusiutuvasta lähteestä. Näin pidetään huolta siitä, että uusiutuvista lähteistä tuotettu energiayksikkö huomioidaan vain kerran, mikä on yksi lakimuutoksen tavoitteista. Mahdollisuus myydä sähkö ja alkuperätakuut erikseen, tarjoaa yrityksille erilaisia strategisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi yritys, joka tuottaa ja myy sekä uusiutuvaa että fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa, voi myydä osan tai kaikki alkuperätakuistaan sähköstä erillisinä, mikäli sen asiakaskunta ei ole kiinnostunut uusiutuvasti tuotetusta energiasta. Alkuperätakuilla on myös imagoon liittyvää arvoa rahallisen arvon lisäksi, mitä yritykset voivat hyödyntää eri tavoin. TUULIVOIMAN OSUUS JÄRJESTELMÄSSÄ Suomalaisesta tuulivoimasta alkuperätakuujärjestelmään on merkitty 160 6

7 MW edestä tuotantolaitoksia, kun elokuussa 2013 Suomen kapasiteetti oli 323 MW. Näin ollen puolet kapasiteetista on yhä rekisteröimättä. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Jotta tuulivoimalalle voidaan myöntää alkuperätakuita on laitos syötettävä rekisteriin, jota tällä hetkellä ylläpitää Fingrid Oyj:n valtuuttamana Grexel Systems Ltd. Rekisteriin pääsemiseksi laitos tulee todentaa arviointilaitoksen toimesta, mutta valtioneuvoston asetuksen 417/2013 mukaan laitos voidaan varmentaa myös Eurooppalaisen energian alkuperätodistusjärjestelmän (European Energy Certificate System) todennuksella. EECS-todennus voidaan tehdä, mikäli laitoksesta rekisteriin tarvittavat tiedot ovat saatavissa luotettavista lähteistä. Tällöin käyntiä paikan päällä ei tarvita. Yhtiölle koituu järjestelmästä kustannuksia, mutta myös tuottoja. Kustannuksia syntyy järjestelmään liittymisestä ja alkuperätakuiden myöntämisestä ja tuottoja yritys saa myydessään alkuperätakuitaan markkinoilla. Mitä sitten tapahtuu tuulivoimaa myyvälle yhtiölle, joka ei lähde mukaan järjestelmään? Järjestelmään siirtyminen on vapaaehtoista, mutta pois jättäytyminen aiheuttaa rajoituksia liiketoiminnalle. Tällaisessa tapauksessa sähkötuotetta ei saa enää myydä eikä markkinoida tuulivoimana. Aikaisemmin tuulivoimana myydyn sähkön alkuperä on tällöin ilmoitettava jäännösjakauman mukaisesti, jolloin se tulee sisältämään myös ydinvoimaa ja fossiilisia energialähteitä. Sähköä tuulivoimalla tuottava yritys ei myöskään saa ilmoittaa käyttävänsä tuulisähköä ilman alkuperän varmentamista. EKOENERGIALLA LISÄARVOA EKOenergia on ensimmäinen ja ainoa yleiseurooppalainen ympäristömerkki sähkölle. EKOenergia-merkin tarkoitus on auttaa sähkönmyyjiä myymään helposti tunnistettavaa ja laajasti hyväksyttyjä sähkötuotteita. Sen tarkoitus on myös auttaa kuluttajia tekemään oikeita valintoja monimutkaisilla eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla. EKOenergian käyttäjät saavat oikeaa tietoa käyttämänsä sähkön alkuperästä sekä väitteistä, joita he voivat käyttää ostamastaan sähköstä. Miksi sähkö sitten merkitään ympäristömerkillä, eivätkö alkuperätakuut riitä? EKOenergia-merkkiä ei myönnetä kaikelle uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle sähkölle. EKOenergia-merkin kriteerit tuulivoimalle perustuvat laitoksen sijantiin. Mikäli laitos sijaitsee Natura alueilla tai muilla luonnonsuojelualueilla, tärkeillä lintualueilla tai UNESCON maailman perintökohteissa, EKOenergian hallitus keskustelee merkittävien sidosryhmien kanssa ennen laitoksen toteamista EKOenergia-kelpoiseksi. Osalle sidosryhmistä sähkön ympäristömerkki on tärkeä tae luonnon monimuotoisuuden, elinympäristöjen ja ekosysteemipalveluiden suojelemisesta. Näin ollen EKOenergia-merkki luo merkittävää lisäarvoa loppukuluttajille, mutta myös sähkön tuottajille ja myyjille. On odotettavissa, että EKOenergia-merkityillä alkuperätakuilla tulee olemaan korkeampihinta kuin tavanomaisilla alkuperätakuilla. Pelkkiin alkuperätakuisiin verrattuna EKOenergia-merkityn sähkön kuluttaminen johtaa myös aina uusiutuvan energian tuotannon lisääntymiseen. Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista sijoitetaan vähintään 0,10 euroa ilmastorahastoon, jonka varoja käytetään edistämään uusiutuvan energian lisäinvestointeja. Tällä hetkellä EKOenergia-merkityn sähkön myyjiä on Suomessa 13, minkä lisäksi EKOenergia-merkittyjä alkuperätakuita välittää kuusi kansainvälistä palveluntarjoajaa. EKOenergia-kelpoisiksi tuotantolaitoksiksi on todettu jo yli sata voimalaitosta Euroopassa ja määrä nousee jatkuvasti. Verkosto kasvaa ja kansainvälistyy edelleen - jäseniä on jo 21 maasta. Kuluttajat alkavat hiljalleen herätä sähkön kilpailutukseen, omien valintojensa tärkeyteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa uusiutuvan energian lisääntymiseen. EKOenergia haluaa auttaa heitä tekemään parempia valintoja ja samalla edistää ympäristötietoisuuden kasvamista. n Lisätietoja: Ekoenergia.fi 7

8 Abstract TOWARDS MORE RELIABLE RENEWABLE ENERGY MARKET In the beginning of 2014 changes in the electricity market in Finland will affect producers, sellers, and in some cases also users of renewable energy. The Guarantees of Origin system has been created as an instrument for tracking the origin of electricity. It will become mandatory for those, who want to continue to sell renewable electricity next year. This means that renewable energy can no longer be sold as renewable without a guarantee of its origin. Electricity consumers who are producing their own electricity in other business actions, must also have a Guarantee of Origin if they wish to announce the use of renewables publicly. End users of renewable energy must also verify the origin, if they want to use the information in their marketing materials. Companies can opt out of the system, but that will influence their business. The energy, which was earlier sold as renewable, will now have its origin from the national residual mix. The residual mix is the grid mix of which the GO-verified renewable electricity is subtracted. It always includes fossil fuel, nuclear power, and renewable energy. In cases like this, the energy cannot be marketed or sold as renewable anymore. The mix is calculated by Energy Market Authority, who also supervises the legislation. The wind power capacity in Finland was 323 MW in August At the moment, only 160 MW have been registered to the GO-system. Although the system will bring along some costs, companies will also have revenues from selling the GOs in the market. EKOenergy is a network of European environmental NGOs promoting the use of sustainable electricity. The most visible tool is the EKOenergy ecolabel. It is an ecolabel for electricity, and it sets criteria for consumer information and sustainability. From every MWh sold as EKOenergy, 10 cents is invested into the Climate Fund. The money of the Fund will be used to stimulate further investments in renewable energy. The price for GOs is expected to be higher for those with EKOenergy tag. For more information: ekoenergy.org Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry Vuoden 2013 energia-asenteet selvitetty: kansa haluaa kotimaista ja uusiutuvaa Energiateollisuus ry:n vuosittain tilaaman tutkimuksen mukaan suomalaisten energia-asenteissa ei ole tapahtunut radikaaleja muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna; tuulivoiman kannatus on edelleen uusiutuvien energialähteiden kärkiluokkaa. Tutkimuksen mukaan etenkin kotimaisten ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen kannatus on väestön keskuudessa suurta. Tuulivoiman kannatuksessa ei ole tapahtunut suurta muutosta edellisen vuoden 87 % kannatukseen verrattuna. Tuulivoiman käytön lisäämistä haluavien määrä on pysynyt melko tasaisesti samalla tasolla (87 91 %) vuodesta 2006 saakka. On hienoa huomata, että julkisuudessa käyty keskustelu esimerkiksi tuulivoiman äänistä ei ole säikäyttänyt ihmisiä, vaan luotto tuulivoimaan on edelleen korkealla tasolla. Ydinvoiman kannatus taas jakoi mielipiteitä; noin kolmannes lisäisi ydinvoiman käyttöä, kun vajaa kolmannes vähentäisi sitä. Neljännes pitää tämänhetkistä käyttötasoa sopivana. Suomalaisten energia-asenteita kartoittava tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat edelleen tuulivoimamyönteinen kansa. Tulosten mukaan väestö haluaa kehittää sähköntuotantoa yleisestikin uusiutuvien energialähteiden suuntaan: 90 % vastaajista lisäisi aurinkosähköä, 85 % tuulisähköä, 75 % bioenergiaa ja 65 % vesivoimaa. Näiden energiantuotantotapojen kotimaiseen tuotantoon panostamalla uskotaan olevan positiivinen vaikutus kotimaisen työllisyyden kasvuun. Myös toive energiaomavaraisuudesta näkyy selvästi tuloksissa, joiden mukaan puolet väestöstä vähentäisi ulkomaisen energian tuontia entisestään. Ilmastonmuutosta pidetään tutkimustulosten mukaan edelleen vakavana uhkana ja ydinvoiman merkitys kasvihuonekaasupäästöjen hillitsijänä korostui. Fossiilisista polttoaineista maakaasun käyttöä lisäisi puolet vastaajista kun taas kolme neljästä vastaajasta vähentäisi kivihiilen ja öljyn käyttöä. Turpeen käytön lisäämistä tai sen tämän hetken käyttötasoa kannattaa yli puolet suomalaisista. n 8

9 Efficient technology for highest yield E-115 3,000 kw ENERCON has added yet another efficient wind turbine to its product range the new E-115 / 3 MW specially designed for sites with moderate wind speeds. Thanks to its performance-optimized blade design and a rotor diameter of 115 metres, the E-115 generates high output even in the partial load range. The two-part rotor blade design allows for enhanced transport flexibility. And, as in all ENERCON wind energy converters, the E-115 is equipped with intelligent grid management features which fulfil all international grid codes. Furthermore, ENERCON s tried and tested innovative wind turbine technology provides for high availability. For further information: 9

10 Tutkimus Sami Haapamäki ja Jenni Tolonen Landis+Gyr Oy Uusiutuvan energian sujuva integrointi - älykkään verkon avainkysymys Suomessa on totuttu varmaan sähkönjakeluun ja sähköverkon vakaaseen toimintaan panostetaan jatkuvasti. Muutokset energian tuotanto- ja käyttötavoissa tuovat mukanaan uudenlaisia haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan uutta teknologiaa. Suomen sähköverkot menestyvät kansainvälisessä vertailussa erinomaisesti, kun tarkastellaan sähköverkkojen toimitusvarmuutta. Verkkoja kehitetään ja uutta teknologiaa otetaan käyttöön jatkuvasti. Viimeisin merkittävä muutos on ollut kotitalouksien etäluettavat sähkömittarit, jotka toimivat pohjana älykkäälle verkolle. Suomi kuuluu EU:n kärkimaihin myös uusiutuvan energian käyttöönotossa, ja sen myötä energiantuotanto hajautuu tulevaisuudessa. Sekä vakaan energianjakelun turvaaminen että uusiutuvan energian tuotannon hyödyntäminen kattavasti edellyttävät älykästä verkkoteknologiaa. Älykkään verkon avulla voidaan myös optimoida energian jakelu ja tuotanto, kun kysyntä lisääntyy. HAJAUTUVA TUOTANTO HAASTAA VERKON TOIMINTAKYVYN Energiantuotannon monipuolistuminen ja lisääntyvä uusiutuvan energian tuotanto tuovat mukanaan monia hyötyjä, ja ne ovat elinehto ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisessä. Tuotannon hajautuminen asettaa kuitenkin myös haasteita pien- ja keskijänniteverkon toiminnalle ja toimitusvarmuudelle: esimerkiksi tuulivoiman tuotannon todellista määrää on vaikea ennustaa, mikä hankaloittaa verkon tehotasapainon ja jännitetason ylläpitämistä. Tulevaisuudessa myös energian kysynnän ennakoiminen voi olla vaikeampaa, kun esimerkiksi pientuotanto ja sähköautot lisääntyvät. Sähköverkosto muuttuu tulevaisuudessa yhä dynaamisemmaksi, ja tuotannon ja kysynnän muutoksiin on voitava reagoida nopeasti. Verkon käytönohjauksessa on pystyttävä hyödyn- 10

11 tämään laajemmin kysynnän ja kuormien reaaliaikaista ohjausta. Tarvitaan uutta teknologiaa, jolla varmistetaan laadukas ja varma sähkönjakelun myös tulevaisuuden dynaamisesti muuttuvassa tuotanto- ja jakelukentässä. RATKAISUNA REAALIAIKAINEN PIEN- JA KESKIJÄNNITEVERKON HALLINTA Suurjänniteverkon hallinnassa automatiikka ja energianhallintajärjestelmät ovat arkipäivää. Tulevaisuuden älykästä verkkoa varten tarvitaan kuitenkin myös erityisesti pien- ja keskijänniteverkon reaaliaikaiseen hallintaan kehitettyjä energianhallintajärjestelmiä, jotka mahdollistavat verkon osien toimimisen sujuvasti yhteen energian tuotannon ja kysynnän vaatimusten mukaan ja joilla voidaan integroida uusiutuva energiantuotanto osaksi sähköverkkoa. Näin mahdollistetaan energian tuotannon ja kysynnän oikea-aikaiset ohjaukset ja voidaan ajoittaa oikein uusiutuvan energian syöttö verkkoon. Toshiban kehittämän µems-ener gianhallintajärjestelmän toiminta perustuu monesta eri lähteestä peräisin olevan tiedon yhdistämiseen ja käsittelyyn. Järjestelmä muun muassa ennakoi uusiutuvan energian tuotantotehon esimerkiksi tuulipuistossa sääennusteen perusteella. Lisäksi se hyödyntää etäluettavien mittareiden historiatietoa energian kysynnän arvioimiseen. µems kerää tiedot yhteen ja vertailee niitä reaaliaikaisiin kulutus- ja tuotantotietoihin. Vertailun perusteella µems ohjaa verkoston eri osien toimintaa: järjestelmä voi esimerkiksi säätää yksittäisten muuntamoiden jännitetasoa ja siten mahdollistaa tehotasapainon ylläpitämisen reaaliajassa. Näin vältetään tehotasapainoa uhkaavat tilanteet ja esimerkiksi riski, että verkon jännite nousee yli sallittujen raja-arvojen, kun tuotanto ylittää kysynnän. Ohjauksien avulla voidaan välttää yliteho ja verkkoon syötetään vain tarvittava määrä energiaa. AKUSTOT MAKSIMOIVAT UUSIUTUVAN ENERGIAN POTENTIAALIN Olennainen osa älykästä verkkoa ja kattavaa energianhallintajärjestelmää on energian varastointiratkaisu. Toshiballa on sekä paikallisena että keskitettynä teho- ja energiavarastona toimiva SCiB -akustoratkaisu. Akustojen ansiosta esimerkiksi alhaisen kulutuksen aikana tuulivoimalla tuotettu ylimää- räinen energia voidaan varastoida eikä voimaloiden tuotantoa tarvitse rajoittaa liikatuotannon ja ylitehon uhatessa verkon tasapainoa. Tämä mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon potentiaalin hyödyntämisen kattavasti. Akustoihin varastoitu energia voidaan hyödyntää korkean kulutuksen aikana eikä käyttöön tarvitse ottaa esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla toimivaa varavoimaa. Myöskään kulutusta ei tarvitse rajoittaa. Lisäksi Toshiban µems hyödyntää akustoja tehotasapainon ylläpitämiseen tasoittamalla uusiutuvan energian vaihtelevaa lähtötehoa: järjestelmä ajoittaa oikein uusiutuvan energian ja akustoon varastoidun energian syötön verkkoon tuotannosta ja kysynnästä saatavan reaaliaikaisen tiedon tai ennusteiden perusteella. Näin µems mahdollistaa keski- ja pienjänniteverkon jännitteen ja tasapainon hallinnan sekä varmistaa vakaan sähkönjakelun myös tulevaisuudessa. n Toshiban µemsjärjestelmä vähentää jännitevaihtelun haittavaikutuksia jakelu- ja siirtoverkossa, kun uusiutuvaa energiaa otetaan käyttöön. µems-energianhallintajärjestelmä hyödyntää reaaliaikaista tietoa. Tuulipuiston tuottaman energian määrästä saadaan tietoa etäluettavan mittarin avulla. 11

12 Landis+Gyr Oy tarjoaa integroituja energianhallintaratkaisuja ja toimittaa sähkö-, kaasu- ja kaukolämpömittareita, etäluentajärjestelmiä ja luentapalveluita energiayhtiöiden tarpeisiin. Yritys on aktiivisesti mukana älykkään verkon kehittämisessä. Landis+Gyr on Toshiban itsenäinen tytäryhtiö, ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat Toshiban siirto- ja jakeluverkon tuotteet, ratkaisut uusiutuvan energian hallintaan ja tuotannon ohjaukseen sekä akustoratkaisut energian varastointiin. Landis+Gyrin vuotuinen liikevaihto on yli 1,6 miljardia USA:n Landis+Gyr dollaria, ja yritys toimii yli 30 maassa. Suomen yksikkö toimii etäluentajärjestelmien ja älykkään mittauksen teknologiakeskuksena, ja sen toimipaikat sijaitsevat Jyväskylässä ja Vantaalla. Abstract INTEGRATING RENEWABLES THE KEY QUESTION OF SMART GRID In Finland, the reliability of electricity supply is excellent and new technology, such as smart metering, is implemented continuously. However, to maintain and further enhance this reliability of the grid, proactive measures geared toward long term sustainability should also be taken into context. First steps include securing energy supply through optimizing energy production and renewable integration. Both require introduction of smart-grid technology. Decentralized energy production and increasing production of renewables entail many benefits. However, they also set challenges as, for example, predicting future electricity demand and wind power output complicates the management of power balance and voltage level in the network. Moreover, electricity networks will become more dynamic in the future and reacting to changes in demand and supply must be fast and accurate. Also, real-time demand and load controls must be deployed more widely. Smart Grids are well capable of addressing even these types of challenges. To make the smart grid come true, we need real-time energy management solutions created especially for the low and medium voltage network. New solutions are needed to enable smooth operation of the network based on energy supply and demand needs. Toshiba s Micro Energy Management System (µems) combines and manages information from several sources to stabilize the network when renewable energy production is integrated as part of the network. The system exploits, for example, smart metering history data and wind power output forecasts. It compares the information with real time consumption and production data. Based on this data management, the system controls different parts of the network: it can, for example, adjust the voltage level in individual substations. This helps to avoid overload situations. Comprehensive energy storage solutions are essential part of the smart grid. Toshiba s SCiB is a solution for storing energy and power. The solution enables to deploy, for example, the wind power to full extent. The produced energy can be stored and there is no need to limit the production during low consumption periods. Stored energy can be utilized during high energy demand periods. In addition to this, Toshiba s µems utilizes battery solutions to balance the fluctuating output of the renewables: based on real-time information the system schedules the stored energy supply into the network. This way µems enables managing the power balance in low and medium voltage network, and ensures energy stability also in future. Lyhyesti Tuulienergia uudistuu ehdota uutta nimeä TuuliE, Tuuli, TuuliVOIMA, Tuulella, Tuulee!, Vire, Puuska, joku ihan muu? Mikä nimeksi uudistuvalle jäsenlehdelle? Ehdota uutta nimeä ja voita palkinto! Nimiehdotuksia voi lähettää tammikuun loppuun asti Heidille. Äänet asetuksiin Tuulienergia jää historiaan, ja seuraava numero STY:n jäsen- ja sidosryhmälehteä ilmestyy uudella nimellä ja ilmeellä. Taittaja ja painopaikka vaihtuvat uudistusten vauhdittamiseksi. Jatkossa lehti ilmestyy neljän numeron sijasta kolme kertaa vuodessa, mutta entistä tuhdimpana. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista valmistellaan valtioneuvoston asetus keväällä Asetuksessa tullaan määrittelemään tuulivoimaloiden desibelirajoitukset, ja alueet, joille näitä rajoituksia tullaan soveltamaan. Kategorisia vähimmäisetäisyyksiä esimerkiksi asutukseen ei tulla määrittelemään, sillä riittävään etäisyyteen vaikuttavat muun muassa maaston muoto ja kasvillisuus. Asetuksen tarkoituksena on tarjota vastauksia esiinnousseisiin kysymyksiin tuulivoiman ääniohjearvoista. Asetuksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassa ministeriön asetuksen sisämelutasoista talven 2014 aikana. Asumisterveysohjeen terssikaistaiset raja-arvot siirretään samassa yhteydessä asetuksen tasolle. 12

Tuulivoimaa Energiamessuilla

Tuulivoimaa Energiamessuilla puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoimaa Energiamessuilla 03/10 LED-valot loistavat tuulivoimaloissa Lapalämmityksen avulla jäätymistä vastaan pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Jäätämisatlas 04/12 Kyllä meidän takapihallemme pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi Tuulivoima muuttaa

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 01. 2015 PUHDASTA. TURVALLISTA. SUOMALAISTA. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia MERITUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN: Onnistunut hanke perustuu

Lisätiedot

the key to success Markets are increasingly volatile in wind projects is hidden in the contract ... Teemana PUHDASTA ENERGIAA HUOMISEEN

the key to success Markets are increasingly volatile in wind projects is hidden in the contract ... Teemana PUHDASTA ENERGIAA HUOMISEEN SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 02. 2014 PUHDASTA ENERGIAA HUOMISEEN the key to success in wind projects is hidden in the contract... Markets are increasingly volatile Teemana TURVALLINEN

Lisätiedot

ÄÄNI. Suomalaisen. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille. tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen. ja sen mallintaminen

ÄÄNI. Suomalaisen. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille. tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen. ja sen mallintaminen SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 02. 2015 PUHDASTA. TURVALLISTA. SUOMALAISTA. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille Suomalaisen tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen ÄÄNI

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

LINNUSTO- SELVITYKSET tuulivoimahankkeissa

LINNUSTO- SELVITYKSET tuulivoimahankkeissa SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI 01. 2014 PUHDASTA ENERGIAA HUOMISEEN LINNUSTO- SELVITYKSET tuulivoimahankkeissa Kuvasovitteiden käyttö tuulipuistojen suunnitteluprosessissa Tuulivoimaosaajien

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani

Destia - vastuullinen ja osaava kumppani puhdasta energiaa huomiseen 2/09 Tuulivoima tarvitsee vahvaa edunvalvontaa Destia - vastuullinen ja osaava kumppani Tuulivoimaprojektien logistiikka vaatii osaamista pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULEN Nro 3/2005 16. vuosikerta SILMÄ RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULIVOIMAVALITUKSET EDENNEET HEIKOSTI PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulimittaukset Viestinnällä paikallista hyväksyttävyyttä Rahoittajan kiinnostus tuulivoimaan analyysit

puhdasta energiaa huomiseen Tuulimittaukset Viestinnällä paikallista hyväksyttävyyttä Rahoittajan kiinnostus tuulivoimaan analyysit puhdasta energiaa huomiseen Viestinnällä paikallista hyväksyttävyyttä Tuulimittaukset ja analyysit 02/12 Rahoittajan kiinnostus tuulivoimaan pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2284 Janne Valkonen, Teemu Tommila, Lauri Jaakkola, Björn Wahlström, Pekka Koponen, Seppo Kärkkäinen, Lauri Kumpulainen, Pekka Saari, Simo Keskinen, Hannu Saaristo & Matti Lehtonen

Lisätiedot

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland 1 2/2012 kesä syyskuu Directors Institute of Finland Sustainability Hallituksen iso asia Haastattelussa Jorma Eloranta ja Kari Stadigh Vuosikokous kuvina Policy-valiokunnan lainsäädäntökatsaus Pääkirjoitus

Lisätiedot

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti ja yliopistonlehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Aino Kuitunen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu Syyskuu 2013 1 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

EKOenergia-verkosto ja -merkki

EKOenergia-verkosto ja -merkki EKOenergia-verkosto ja -merkki Tämän tekstin alkuperäinen versio on englanninkielinen. Käännöksiin liittyvissä ristiriitatilanteissa käytetään englanninkielistä versiota. Jos sinulla on ehdotuksia tämän

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Olli Vaittinen Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi voimalaitokseksi Diplomityö,

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot