HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market Transitions of the Aged Finnish Workforce. Dahlström, Tom: Essays on the Theory of Irreversible Investment. Lombardini-Riipinen, Chiara: Essays on Environmental Quality Competition in a Vertically Differentiated Duopoly Model. Sierimo, Carolina: Testing the Efficient Market Hypothesis of the Helsinki Stock Exchange. Further Empirical Evidence Based on Nonlinear Models. Lisensiaattityöt Hietala, Harri: Suorien investointien verorasituksen mittaaminen efektiivisellä keskimääräisellä veroasteella. Holopainen, Helena: Ownership Structures, Human Capital Investments, and the Corporate Governance Debate. Huttunen, Kristiina: Trade, Technology and the Skill Structure of Labour Demand in Finland. Rudanko, Leena: On the Implications of a Balanced Budget Rule An Adaptive Learning Perspective. Vesala, Timo J.: Competition in Banking and Economic Growth. Aronen, Pasi: Julkisen sektorin palveluseteleitä. Heikkonen, Manu: Päästökauppajärjestelmän ominaisuuksia: epätäydellinen kilpailu ja epäsymmetrinen informaatio. Hyryläinen, Sami: Lainalla lyhyeksi osakelainaus, lyhyeksimyynti ja mielipide-erot. Jolma, Mirjami: Koulutuksen vaikutus talouskasvuun kehitysmaissa teorian ja empirian ristiriita. Kidi, Ukech: When and Under What Conditions can Inflation Positively Affect Economic Growth? Larjomaa, Asta: Access Pricing in the Mobile Telecommunication Sector. Lukkarila, Johanna: Uudet valuuttakriisiteoriat ja niiden relevanssi Aasian, Venäjän ja Turkin kriiseissä. Lyytikäinen, Taavetti: Pienituloisuuden dynamiikka Miettinen, Paavo: Uusi teknologia ja yritysten R&Dinvestointikannustimet. Moilanen, Reetta: Tuottavuus hyvinvoinnin mittarina Empiirinen sovellus Suomen kansantalouden tilinpidon aineistolla. Natunen, Anu-Maarit: Economic crises, exchange rate policy and bailing out. Oravainen, Henrikki: Suhdannekyselyt kiinteistömarkkinoiden suhdannetilan arvioinnissa ja ennustamisessa. Palmu, Petri: Veikkaus Oy:n urheiluvedonlyöntipelit myynnin ekonometrinen mallintaminen liikeyrityksessä ja sektoriyhtälöistä aggregoidut makromallit. Partanen, Maria: Määräysvallasta sopiminen venture capital -rahoituksen alkuvaiheessa. Poikkeus, Pasi: Laumakäyttäytyminen taloudellisessa päätöksenteossa. Schauman, Patric: Miljökuznetskurvan och Finland i ett historiskt perspektiv. Verho, Jouko: Terveydenhuollon taloudellinen arviointi Kustannusvaikuttavuusanalyysin teoria ja soveltaminen rokottamiseen. Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Väitöskirjoja Saqib, Omar Farooq: Currency Crises in Emerging Economies. Essays in International Macroeconomics. 470

2 Oker-Blom, Max: Bakom Rätten. En Rättsekonomisk Argumentationsmodell. Louhelainen, Mika: Viikonpäiväanomalia Helsingin pörssissä vuosina Piippo, Mira: Sairaalapalvelujen hinnoittelusta. Taipale, Leena: Pakkolunastuksen oikeustieteelliset perusteet ja tehokas pakkolunastuskorvaus. Turunen, Teemu: Kulutus ja likviditeettirajoitteet Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Pro gradu-tutkielmat Idström, Tiina: Suomen ratamaksun uudistaminen Ekonometrinen analyysi rataverkon käytön rajakustannuksista. Kukkonen, Tiina: Festivaalien avustuksenhaku opetusministeriöltä pitkän aikavälin yhteistoiminnallisena pelinä. Manninen, Mika: Asunto- ja sijoitusvakuudellisen asuntoluoton arvopaperistaminen. Putkonen, Kasperi: Ennakoivatko FOX osto- ja myyntioptioiden epäsymmetriset hinnat FOXindeksin liikkeitä. Saarela, Ansu: Jälleenyhdistyneen Saksan talouden tila ja alueellinen sopeutuminen vuosina Tiitinen, Piia: Euroopan rahaunionin vaikutus Suomen metsäteollisuuden valuutta- ja korkoriskeihin. Toivola, Taru: Euroopan unionin kilpailupolitiikka ja vientitoimialojen yritysten horisontaaliset fuusiot Turpeinen, Juha: Starttirahayritysten selviytyminen Keski-Suomen työvoimapiirissä Väitöskirjoja Nivalainen Satu: Migration and Employment A Family Perspective. Lisensiaatintyöt Haapanen Mika: Labour Migration and Wages. Tohmo Timo: Kulttuuri ja aluetalous vaikutukset ja käyttäjien kokema hyöty. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu-tutkielmat Jääskö, Maarit: Internet-pankkipalvelun omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä. (Luottamuksellinen saakka.) Karjalainen, Timo: Terveydenhuollon taloudellinen arviointi: Kuulolaiteasennusten kustannukset, hyödyt ja hoidon vaikuttavuus. Kuosmanen, Olli-Pekka: Korkojen aikarakenne ja inflaatioriskipreemio Suomen lyhyen rahan markkinoilla. Mustakangas, Aira: Suoritukseen perustuvan palkitsemisen vaikutus työn tuottavuuteen ja yrityksen kannattavuuteen. Yrttiaho, Kati: Korjausrakentamisen vaikutukset vanhusten kotona asumiseen. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos Hyväksytyt pro gradu -tutkielmat ajalla Eloranta, Kimmo: Valuation of Patents. Forsell, Tuukka: Evaluation of public R&D funding Tekes and R&D in the construction and real estate cluster. Korkala, Jaakko: Osakemarkkinoiden informaatiotehokkuus ja varianssisuhdetesti Suomen aineistolla. Kotakorpi, Kaisa: Access Pricing and Competition in Telecommunications. Luojus, Jaana: Verokilpailun toteutuminen Euroopan unionissa. Luukko, Olli-Pekka: Rahoituksen, talouden kasvun ja innovaation corporate governance -kysymykset. Lähde, Ville: VaR-menetelmät äärimmäisissä markkinaolosuhteissa ja sovellutukset portfolion optimointiin. Mattila, Kirsti: Markkinariskin mittaaminen Value at Risk -menetelmällä. Punkari, Sami: Asset pricing -mallit. Empiirinen tut- 471

3 kimus markkinapohjaisen ja kulutuspohjaisen mallin ennustettavuudesta Suomen aineistolla. Rajakangas, Sanna: Uudelleenjako ja endogeeniset palkat. Rajala, Lassi: Palkkaneuvottelut usean kierroksen pelinä. Rosvall Eevamari: Hedge-rahastojen strategiat, tuloksellisuus ja riskit. Rouhento Jussi: Pankkitoiminnan riskit, case: ISO 9001/2000 -laatujärjestelmän suhde Lammin Säästöpankin riskienhallintaan. Tiri, Juho: Omistajuuden keskittymisen suhde yrityksen arvoon. Toivakainen, Ville: Indeksoidut joukkovelkakirjalainat. Sivuaineen tutkielma Kaarlejärvi, Jani: Talous- ja rahaliitto EMU:n laajentuminen optimaalisen valuutta-alueteorian näkökulmasta. Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden EMU:un liittymisen makrotaloudelliset edellytykset. Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Laaksonen, Riitta: Kansainvälisten pääomaliikkeiden verottaminen pankkitoiminnan kansainvälistymisen näkökulmasta. Lehtinen, Sami: Tuottavuuskehityksen uudet piirteet Informaatio- ja viestintäteknologian tuottavuusvaikutukset Mattila, Mikko: Using high yield corporate bond spread as a predictive indicator in business cycle forecasting. Nieminen, Janne: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan analyysi. Rimmanen, Meri: Asumisen kysyntä ja kustannukset. Tuominen, Elisa: Informaatioteknologian vaikutukset vähittäispankkikilpailuun: verkkopankkistrategiat Vanne, Päivi: Kulutusperusteinen pääoman hinnoittelumalli ja equity premium -ongelma. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Saarikoski, Michael: Tuotevastuun taloustieteestä. JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Carolina Sierimo: Testing the Efficient Market Hypothesis of the Helsinki Stock Exchange. No. 91. Chiara Lombardini-Riipinen: Essays on Environmental Quality Competition in a Vertically Differentiated Duopoly Model. No 92. Leena Rudanko: On the Implications of a Balanced Budget Rule An Adaptive Learning Perspective. No. 93. Tom Dahlström: Essays on the Theory of Irreversible Investment. No. 94. Keskustelualoitteita Tapio Palokangas: Creative Destruction, Capital Accumulation, and Employment Cycles. No George W. Evans Seppo Honkapohja: Monetary Policy, Expectations and Commitment. No Seppo Honkapohja Kaushik Mitra: Learning Stability in Economies with Heterogenous Agents. No Klaus Kultti Juha Virrankoski: Option to Wait in a Search Model. No Samu Peura: Dividends, Costly External Capital, and Firm Value: The Case of Constant Scale. No Hannu Vartiainen: A Necessary and Sufficient Condition for Two-Player Subgame Perfect Implementation. No Samu Peura: On the Markup Interpretation of Optimal Stopping Rules. No Jussi Keppo Samu Peura: Optimal Capital Man- 472

4 agement with Fixed Costs and Implementation Delays. No Luis Alvarez Erkki Koskela: On Forest Rotation under Interest Rate Variability. No Marja-Liisa Halko Klaus Kultti Juha-Pekka Niinimäki: Evolutionary Stability of Trading Rules in an Urn-ball Matching Model. No Klaus Kultti Juha Virrankoski: Price Distribution in a Symmetric Economy. No. 542 Marja-Liisa Halko: Financing Unemployment Insurance. No Erkki Koskela Ronnie Schöb: Optimal Capital Taxation in Economies with Unionised and Competitive Labour Markets. No Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Keskustelualoitteita Määttä, Kalle & Pääkkönen, Jenni & Frank, Lauri: Sääntely vai kilpailu? Näkökohtia kilpailun avaamisesta sähkölaitteistojen tarkastustoiminnassa. No. 1. Viitanen, Jari: Envy, Habit Formation, and Durability in Aggregate Finnish Consumption. No. 2. Viitanen, Jari: Risk Aversion and Intertemporal Substitution in Aggregate Consumption: Finland No 3. Estola, Matti: Cournot-Nash Duopoly a la Newton. No. 4. Estola, Matti: A Framework for Modelling in Economics: Decision-Making Steelyard. No. 5. Estola, Matti: About the Adjustment of Exchange Rate, Interest Rate and Price Level. No. 6. Palkansaajien tutkimuslaitos Eero Lehto ja Olavi Lehtoranta, Mergers and acquisitions as means to transfer technology. No. 84. Kristiina Huttunen, Trade, technology and the skill structure of labour demand in Finland. No. 85. Pentti Puoskari ja Heikki Taimio: Suomen julkisen sektorin tila ja tulevaisuuden näkymät. No. 86. Työpapereita Tor Eriksson, Reija Lilja ja Hege Torp, Determinants of job search intensity some evidence from the Nordic countries. No Petri Böckerman ja Mika Maliranta, The micro-level sources of regional productivity growth in Finland. No Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Raportteja Satu Nivalainen Raija Volk: Väestön ikääntyminen ja hyvinvointipalvelut. No Anna-Kaisa Rämö Ritva Toivonen Anne Toppinen Päivi Mäki: The Forest Sector Development in Austria, Finland and Sweden During the 1970s to the 1990s. No Martti Patjas: Maatalouden tukijärjestelmien merkitys Suomessa ja EU:ssa. No Panu Kallio Juha Marttila Meri Virolainen Raija Volk: Baltian maiden merkitys Suomen elintarviketeollisuudelle. No Työpapereita Marko Mäki-Hakola: Cointegration of the Roundwood Markets Around the Baltic Sea. An Empirical Analysis of Roundwood Markets in Finland, Estonia, Germany and Lithuania. No. 55. Perttu Pyykkönen: Regional Differences in Land Prices. No. 56. Pasi Holm Vesa Vihriälä: Matalan tuottavuuden työn tuki Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi No. 57. Suomen Pankki Mika Kortelainen: Edge: a model of the euro area with applications to monetary policy. No. E:23. Keskustelualoitteita Heli Paunonen Hanna Jyrkönen: Cash usage in Finland How much can be explained? No. 10/2002. Heiko Schmiedel: Total factor productivity growth in European stock exchanges: A non-parametric frontier approach. No. 11/

5 Leena Mörttinen: Banking sector output and labour productivity in six European countries. No. 12/ Pertti Pylkkönen: Riskirahastot. No. 13/2002. Tapio Pohjola: Effects of fiscal policy on the durability of low inflation regimes. No. 14/2002. Iftekhar Hasan Sudipto Sarkar: Banks option to lend, interest rate sensitivity, and credit availability. No. 15/2002. Matti Keloharju Markku Malkamäki Kjell G. Nyborg Kristian Rydqvist: A descriptive analysis of the Finnish treasury bond market. No. 16/2002. Mikko Niskanen: Lender of last resort and the moral hazard problem. No. 17/2002. George W. Evans Seppo Honkapohja: Policy interaction, learning and the fiscal theory of prices. No. 18/2002. Kenneth Leong: Reconciling the New Keynesian model with observed persistence. No. 19/2002. Maritta Paloviita: Inflation dynamics in the euro area and the role of expectations. No. 20/2002. Markku Lanne: Nonlinear dynamics of interest rate and inflation. No. 21/2002. Jouko Vilmunen: Dynamics of investment behaviour in Finland: aggregate and firm level evidence. No. 22/2002. Harry Leinonen Veli-Matti Lumiala Riku Sarlin: Settlement in modern network-based payment infrastructures description and prototype of the E-Settlement model. No. 23/2002. Tuomas Välimäki: Variable rate liquidity tenders. 24/2002. Peik Granlund: Bank exit legislation in US, EU and Japanese financial centres. No. 25/2002. Heiko Schmiedel Markku Malkamäki Juha Tarkka: Economies of scale and technological development in securities depository and settlement systems. Np. 26/2002. Karlo Kauko: Links between securities settlement systems: An oligopoly theoretic approach. No. 27/2002. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Discussion Papers Balázs Égert: Investigating the Balassa-Samuelson hypothesis in transition: Do we understand what we see? No. 6/2002. Maurizio Michael Habib: Financial contagion, interest rates and the role of the exchange rate as shock absorber in Central and Eastern Europe. No. 7/2002. Christoph Fischer: Real currency appreciation in accession countries: Balassa-Samuelson and investment demand. No. 8/2002. John Bonin and Paul Wachtel: Financial sector development in transition economies: Lessons from the first decade. No. 9/2002. Juhani Laurila: Transition in FSU and sub-saharan countries: The role of institutions. No. 10/2002. Antje Hildebrandt: Too many to fail? Inter-enterprise arrears in transition economies. No. 11/ Alexander Muravyev: Federal state shareholdings in Russian companies: Origin, forms and consequences for enterprise perfomance. No. 12/ Svenska handelshögskolan Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Polsa, Pia: Power and Distribution Network Structure in the People s Republic of China The Case of an Inland City in Transition. No Westerholm, Joakim: The Relationship Between Liquidity, Trading Activity and Return Studies of the Finnish and Swedish Stock Markets. No Ekholm, Anders: Essays on Stock Market Reactions to New Information. No Pasternack, Daniel: Essays on Stock Options, Incentives, and Managerial Action. No Forskningsrapporter Kaj Ilmonen, Anne Kovalainen & Martti Siisiäinen: Lama ja Luottamus. No

6 Petra Sund-Norrgård: Domännamnstvister och Ond Tro En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii. No. 56. Meddelanden Matts Rosenberg: Does Uncertainty Affect Investment and Labor Demand? No Olga Karakozova: An Econometric Analysis and Forecast of Office Property Rents in the Helsinki Area. No Karl Felixson: The expiration day effect of indexoptions and index futures on the underlying shares. No Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Hannu Tervonen: Taloudellisen ennustamisen ja skenaarioiden välisestä suhteesta makroympäristön arvioinnissa. No. KR: Elias Oikarinen: Kajaanin varuskunnan ja maasotakoulun taloudelliset vaikutukset. No. KR: Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Research Reports: Matti Virén: Rahat vanhoille, velat nuorille Varallisuusjakauman muutosten tarkastelua. No. 98. Hannu Salonen: On Completeness of Contracts. No. 99. Sami Niemelä: Yleisen tasapainon numeeristen mallien soveltaminen. No Pekka Aarnisalo, Klaus Kultti ja Hannu Salonen: Insurance contracts: an experimental study. No Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisuja Edited by Jaakko Kiander, Sari Virtanen: 1990s Economic Crisis. The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland. Final Report. No. 27:7. Jouko Kajanoja (toim.), Jaakko Kiander (toim.), Iikko B. Voipio (toim.): Tutkimus ja talouspolitiikka Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta. No. 33. Tuulia Hakola: Economic Incentives and Labour Market Transitions of the Aged Finnish Workforce. No. 89. Takis Venetoklis: Public Policy Evaluation: Introduction to Quantitative Methodologies. No. 90. Elina Berghäll, Tuomo Heikkilä, Reino Hjerppe, Jaakko Kiander, Juha Kilponen, Vladimir Lavrac, Peter Stanovnik: The Role of Science and Technology Policy in Small Economies. No. 91. Heikki Räisänen (toim.): Rakenteellinen työttömyys. Tutkimusinventaari ja politiikkajohtopäätökset. No. 92. Antti Moisio: Essays on Finnish Municipal Finance and Intergovernmental Grants. No. 93. Pekka Parkkinen: Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen No. 94. Keskustelualoitteet Roope Uusitalo: Tulospalkkaus ja tuottavuus. No Heikki Kemppi, Antti Lehtilä: Hiilidioksidiveron taloudelliset vaikutukset. No Timo Rauhanen: Liikevaihtoraja arvonlisäverotuksessa pienyrityksen kasvun este? No Elina Berghäll (toim.), Juha Kilponen (toim.), Torsten Santavirta (toim.): Näkökulmia suomalaiseen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan KNOGG-työpajaseminaarin yhteenveto. No Veli Laine: Evaluating tax and benefit reforms in No Sari Pekkala, Hannu Tervo: Unemployment and Migration: Does Moving Help? No Juha Honkatukia, Esa Joutsenvirta, Heikki Kemppi, Adriaan Perrels: EU-laajuisen päästökaupan toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset Suomen kannalta. No Kaisa Kotakorpi: Access Pricing and Competition in Telecommunications. No Kari Hämäläinen, Petri Böckerman: Regional Labour Market Dynamics, Housing and Migration. No

7 KILPAILUOIKEUDELLINEN VUOSIKIRJA 2002 Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry julkaisee Kilpailuoikeudellisen Vuosikirjan 2002 vuoden 2003 alkupuolella. Kilpailuoikeudellinen Vuosikirja 2002 on ensimmäinen Suomessa julkaistava kilpailuoikeuteen ja kilpailun taloustieteeseen keskittyvä kausijulkaisu. Vuosikirja ilmestyy aina kerran vuodessa ja sisältää ajankohtaisia koti- ja ulkomaisia artikkeleita. Lisäksi kirjassa on oikeustapauskatsaus- ja kirja-arvosteluosiot sekä lyhyt katsaus Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry:n toiminnasta kuluvana vuonna. Ensimmäisen Kilpailuoikeudellisen Vuosikirjan 2002 saat omaksesi ennakkotilauksella maksamalla kirjan hinnan 35 euroa tilille Nordea ja ilmoittamalla samalla nimesi ja osoitteesi. Mikäli haluat lisätietoja vuosikirjasta, niin ota yhteyttä päätoimittaja Arttu Mentulaan, puh

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ?

343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ? Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 ISBN

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

317 EFEKTIIVINEN VEROASTE ERI SIJOITUSMUODOISSA

317 EFEKTIIVINEN VEROASTE ERI SIJOITUSMUODOISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 317 EFEKTIIVINEN VEROASTE ERI SIJOITUSMUODOISSA Seppo Kari Teemu Lyytikäinen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa Liikesivistysrahasto panostaa kansainvälistymiseen 1,2 miljoonaa euroa Liikesivistysrahaston ja sen erikoisrahastojen 19.4.2007 myöntämillä kevätjaon apurahoilla tuetaan 215 kauppatieteilijän ensisijassa

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA

BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 427 BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA Juha Honkatukia Kimmo Marttila Pekka Sulamaa Valtion

Lisätiedot

Bibliography of Finnish Population Research 1999

Bibliography of Finnish Population Research 1999 Yearbook of Population Research in Finland 36 (2000), pp 198-213 Bibliography of Finnish Population Research 1999 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A. Information Specialist The Population Research Institute Väestöliitto,

Lisätiedot

Tutkimustyöhön 143 hakijalle yhteensä. HTM Markku Anttonen Helsinki Ekotehokkaat palvelut kestävän kehityksen välineenä. Eino Waltimon rahastosta.

Tutkimustyöhön 143 hakijalle yhteensä. HTM Markku Anttonen Helsinki Ekotehokkaat palvelut kestävän kehityksen välineenä. Eino Waltimon rahastosta. Liikesivistysrahaston 8.12.2011 myöntämät apurahat 1 834 700 euroa Tutkimustyöhön 143 hakijalle yhteensä 1 447 000 euroa Aalto-yliopiston KKK Elizabeth Rose ja FIBO työryhmä Aalto FIBO-tietopankin päivitys.

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information Surname/First name Uusikylä, Petri Address Linnunlauluntie 11 E, 00530 Helsinki, Finland Telephone +358 50 521 7500 E-mail petri.uusikyla@gmail.com Nationality

Lisätiedot