Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC"

Transkriptio

1 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

2

3 - Alkuperäinen käyttöohje - Koneen tunnistus Merkitse konetta vastaanottaessasi sen tiedot seuraavaan listaan: Sarjanumero:... Koneen tyyppi:... Valmistusvuosi:... Ensimmäinen käyttöönotto:... Varusteet: Käyttöohjeen julkaisupäivämäärä: 07/2014 Viimeisin muutos: Voimassa ohjelmistojen: Myyjän osoite: Nimi:... Katuosoite:... Postitoimipaikka:... Puh.:... As. nro: Myyjä:... HORSCH:in osoite: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Puh.: +49 (0) 9431 / Faksi: +49 (0) 9431 / Sähköposti: As. nro: HORSCH:...

4

5 Sisällysluettelo 1 Turvallisuuden takaamiseksi Perustavia turvaohjeita Varoitusten rakenne ja merkitys Käyttäjälle asetetut vaatimukset Määräystenmukainen käyttö EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 11 2 Tästä käyttöohjeesta Tämän käyttöohjeen kohderyhmä Toimintaohjeiden rakenne Viitteiden rakenne 12 3 Tuotekuvaus Suoritustiedot Toimituksen sisältö Järjestelmävaatimukset Tyyppikilven tietojen ymmärtäminen 14 4 Asennus ja liittäminen Jälkivarustelua koskevia ohjeita Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon Päätteen liitännät Päätteen liittäminen ISOBUSiin ISOBUS-yhteensopivuuden tarkastaminen Päätteen liittäminen ISOBUSiin GPS-vastaanottimen liittäminen päätteeseen 18 5 Käytön perusteet Hallintalaitteisiin tutustuminen Toimintopainikkeiden käyttö Ensimmäinen käyttöönotto Konfigurointijärjestys 24 5

6 5.5 Käynnistä pääte uudelleen Tietojen syöttäminen 25 6 Sovellusten kutsuminen valintavalikossa Kuvaruudun rakenne valintavalikossa Sovellusten kutsuminen Kuvaruudun jako 28 7 Konfiguroi pääte "Palvelu"-sovelluksessa Käyttöelementit "Palvelu"-sovelluksessa Päätteen perusasetusten konfigurointi Symbolit Palvelu-sovelluksessa Kielen vaihtaminen Kirkkauden kytkeminen päivä- tai yökäyttöön Sovellusten aktivointi ja deaktivointi Ohjelmiston täysversioiden lisenssien aktivointi Päätteen käyttötarkoituksen asettaminen Tietojen poistaminen USB-tikulta Tietovarantojen tyhjennys "Diagnoosi"-toiminnon aktivointi Näyttökuvat CanTrace-asetukset GPS-vastaanotin GPS-vastaanottimen aktivointi GPS-vastaanottimen konfigurointi 42 8 Tractor-ECU -sovellus Ajoneuvoprofiilin lisääminen Ajoneuvoprofiilin parametrien konfigurointi Syötä GPS-vastaanottimen sijainti Ajoneuvoprofiilien aktivointi 50 9 Rinnakkaisajojärjestelmä TRACK-Leader Konfiguroi Yleiset asetukset 52 6

7 9.2 Konfiguroi TRACK-Leader Ensimmäinen käyttöönotto Aloitusikkunan rakenne Työskentelyikkunan rakenne Hallintalaitteet Tietojen syöttäminen Näyttöruudun valopalkin käyttö Kuvaruudun valopalkki grafiikkatilassa Kuvaruudun valopalkki tekstitilassa Käytä SECTION-View -sovellusta Työikkunan esityksen muuttaminen Valmistele navigointi Ohjaustilan valinta Käynnistä navigointi Käynnistä uusi navigointi Jatka aloitettua navigointia Käyttö työskentelyn aikana DGPS-kalibrointi GPS ilman korjaussignaalia DGPS korjaussignaalin kanssa Tarkasta DGPS-signaalin laatu Ohjauslinjojen käyttö rinnakkaisohjaukseen Suorat ohjauslinjat Ohjauslinjat käyränä Ohjauslinjat kompassin mukaan Useat ohjauslinjat Ohjauslinjat ympyränä Mukautuvat ohjauslinjat Ohjauslinjojen poisto Ohjauslinjojen siirto Aloita ajojen tallentaminen SECTION-Control -työtilan muuttaminen 80 7

8 13.5 Pellon raja Muokkaa päiste Esteiden selvittäminen USB-tikulla olevien tietojen käyttäminen Peltotietojen tallentaminen ja lataus Peltotietojen tallentaminen Peltotietojen lataaminen Peltotietojen hylkääminen Näytä dokumentoidut ajot Peltojen poistaminen USB-tikulta Ajojen poistaminen Yhteistoiminta muiden sovellusten kanssa Yhteistoiminta ISOBUS-TC -sovelluksen kanssa Yhteistoiminta työtietokoneiden kanssa Automaattinen osaleveyden ohjaus SECTION Control Perusteet SECTION-Controlin konfigurointi SECTION-Control -parametrit Kalibroi Hitaus, kun päällä ja Hitaus, kun pois Tilaustyöstö, ISOBUS-TC Perusteet Tietoja ISOBUS-TC:stä USB-tikku Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään ISOBUS-TC:n käynnistäminen Käyttöelementit ISOBUS-TC -sovelluksessa Kuvaruudun rakenne ISOBUS-TC -sovelluksessa Koneasetusten siirto peltokorttia varten ISO-XML-kantatietojen ylläpito Vaihe 1: Tietojen siirtäminen peltokortista päätteelle Tietojen siirtäminen USB-tikulla "Taskdata"-kansion luominen USB-tikulle Vaihe 2: Tilauksen valitseminen muokkausta varten 116 8

9 Uuden tilauksen luonti päätteellä Olemassa olevan tilauksen ottaminen käyttöön Vaihe 3: Tilaustietojen syöttö ja tallentaminen Tilaustietojen syöttö Tilaustietojen näyttö Tallenna tilaustiedot Vaihe 4: Käynnistä tilaus Valitse kone Valitse työntekijä Vaihe 5: ISOBUS-TC -sovelluksen käyttö työskentelyn aikana Työvuoron vaihdon syöttäminen Ohjearvon muuttaminen Tilaustyöstön vaiheen valinta Laskurin analysointi Koneen laskurin näyttö Täytön ja tyhjennyksen dokumentointi Poistuminen ISOBUS-TC -sovelluksesta Vaihe 6: Työskentelyn pysäyttäminen Pysäytä tilaus Tauota tilaus Vaihe 7: Tilausten siirtäminen peltokorttiin Tärkeät tiedostot USB-tikulla Huolto ja hoito Päätteen hoito ja puhdistaminen Laitteen hävittäminen Ohjelmistoversion tarkastaminen Tekniset tiedot Päätteen tekniset tiedot Liitännän A nastojen varaus Liitännän B nastojen varaus Liitännän C nastojen varaus Muistiinpanot 148 9

10 1 Turvallisuuden takaamiseksi 1.1 Perustavia turvaohjeita Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Ennen kuin huollat tai korjaat traktoria, irrota aina traktorin ja päätteen välinen liitos. Ennen kuin lataat traktorin akun, irrota aina traktorin ja päätteen välinen liitos. Ennen kuin hitsaat traktoria tai kiinnitettyä tai asennettua laitetta, keskeytä aina virransyöttö päätteeseen. Älä suorita tuotteelle mitään luvattomia muutoksia. Luvattomat muutokset tai luvaton käyttö voivat vaarantaa turvallisuuden ja haitata toimintaa ja vaikuttaa käyttöikään. Luvattomia ovat kaikki muutokset, joita ei kuvata tuotteen dokumenteissa. Noudata kaikkia yleisesti hyväksyttyjä turvallisuusteknisiä, teollisia, lääkinnällisiä ja tieliikenteellisiä määräyksiä. 1.2 Varoitusten rakenne ja merkitys Kaikki tästä käyttöohjeesta löytyvät turvaohjeet muodostetaan seuraavan kaavan mukaan: VAROITUS Tämä merkkisana on merkkinä keskinkertaisen riskin vaaroista, joiden seurauksena saattaa olla kuolema tai vakavat ruumiinvammat, jos niitä ei vältetä. VARO Tämä merkkisana on merkkinä alhaisen riskin vaaroista, joiden seurauksena voi olla lievät tai keskinkertaiset ruumiinvammat tai aineelliset vahingot, jos niitä ei vältetä. OHJE Tämä merkkisana on merkkinä toimista, jotka virheellisesti suoritettuna voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Näissä toimissa on oltava tarkkoja ja varovaisia ihanteellisten työskentelytulosten saavuttamiseksi. On olemassa toimia, jotka suoritetaan useammassa vaiheessa. Jos jossakin näistä vaiheista on olemassa vaara, turvaohje näkyy suoraan toimintaohjeessa. Turvaohjeet sijaitsevat aina suoraan vaarallisen toimintavaiheen edessä ja niiden ominaisuuksiin kuuluu lihavoitu teksti sekä merkkisana. 10

11 Esimerkki 1. OHJE! Tämä on ohje. Se varoittaa vaarasta, joka on olemassa seuraavassa toimintavaiheessa. 2. Vaarallinen toimintavaihe. 1.3 Käyttäjälle asetetut vaatimukset 1.4 Määräystenmukainen käyttö Opettele päätteen määräystenmukainen käyttö. Kukaan ei saa käyttää päätettä, ennen kuin tämä käyttöohje on luettu. Lue ja noudata huolellisesti kaikkia turvaohjeita ja varoituksia tässä käyttöohjeessa ja liitettyjen koneiden ja laitteiden ohjeissa. HORSCH-pääte on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi maataloudessa sekä viinin, hedelmien ja humalan viljelyssä. Kaikki tämän ylittävä asennus tai tämän ylittävä päätteen käyttö ei kuulu valmistajan vastuualueelle. Valmistaja ei vastaa mistään tästä aiheutuvista vahingoista henkilöille tai asioille. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa kaikista määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vaaroista. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien käyttö- ja kunnossapito-olosuhteiden noudattaminen. Valmistaja ei vastaa mistään ohjeiden laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista henkilöille tai asioille. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa kaikista määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vaaroista. Maatalouskoneiden käytöstä säädettyjä työsuojelumääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvatekniikkaan, teollisuuteen ja terveyteen liittyviä sekä maantieliikenteen sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava. Omatoimiset laitteelle suoritetut muutokset vapauttavat valmistajan vastuusta. 1.5 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä tuote on valmistettu seuraavia kansallisia ja yhdenmukaistettuja normeja noudattaen ajankohtaisen EMC-direktiivin 2004/108/EY tarkoittamalla tavalla: EN ISO

12 2 Tästä käyttöohjeesta 2.1 Tämän käyttöohjeen kohderyhmä 2.2 Toimintaohjeiden rakenne Tämä käyttöohje on suunnattu henkilöille, jotka asentavat päätteen ja käyttävät sitä. Toimintaohjeet selvittävät vaihe vaiheelta, kuinka tietyt työt voidaan suorittaa tuotteella. Tässä käyttöohjeessa olemme käyttäneet seuraavia symboleja toimintaohjeiden merkitsemiseen: Esitystapa Merkitys Toiminnat, jotka on suoritettava peräkkäin. Toiminnan tulos. Tämä tapahtuu, kun toiminta suoritetaan. Toimintaohjeen tulos. Tämä tapahtuu, kun kaikkia vaiheita on noudatettu. Edellytykset. Kun edellytyksiä mainitaan, edellytysten on täytyttävä, ennen kuin toiminta suoritetaan. 2.3 Viitteiden rakenne Jos tässä ohjeessa on viitteitä, ne näyttävät aina seuraavilta: Esimerkki viitteestä: [ 12] Viitteen tunnistaa hakasulkeista ja nuolesta. Nuolen jälkeinen numero näyttää, miltä sivulta se luku alkaa, josta lukemista voidaan jatkaa. 12

13 3 Tuotekuvaus 3.1 Suoritustiedot Komponentit Pääte on varustettu seuraavilla komponenteilla: Liitäntä HORSCH-työtietokoneiden ohjaukselle Liitäntä muiden ISOBUS-työtietokoneiden ohjaukselle GPS-antennin sarjaliitäntä USB-liitäntä Ohjelmisto Seuraavat sovellukset ovat asennettuina ja käytettävissä: SERVICE - Tällä sovelluksella pääte konfiguroidaan. ISOBUS-UT - Liitäntä ISOBUS-työtietokoneiden ohjaukselle Pääte vastaa ISOBUS-normia ISO Yleiskäyttöisenä päätteenä (UT) kaikissa koneissa, jotka täyttävät ISOBUS-standardin vaatimukset, käytettävissä käyttöyksikkönä valmistajasta riippumatta. Tractor-ECU - Tällä sovelluksella voidaan esimerkiksi syöttää GPSvastaanottimen sijainti. Voit testata seuraavia sovelluksia 50 tunnin ajan: TRACK-Leader - Moderni järjestelmä, joka auttaa maatalouskoneen kuljettajaa ajamaan tarkasti rinnakkaisissa urissa. SECTION-Control Automaattinen osaleveyden kytkentä. TRACK-Leader -sovelluksen lisämoduuli (TRACK-Leader -moduuli vaaditaan SECTION- Control -moduulin käyttämiseksi). ISOBUS-TC - Sertifioitu ISOBUS-tehtäväohjain, valmistaja: Müller- Elektronik. Tällä sovelluksella voidaan muokata kaikkia päätteellä olevia tilauksia, jotka on suunniteltu PC-tietokoneessa (TRACK-Leader -moduuli ja SECTION-Control -moduuli vaaditaan ISOBUS-TC -moduulin käyttämiseksi) 3.2 Toimituksen sisältö Jos sovellusten testausaika on kulunut loppuun, ja sovelluksia on silti edelleen käytettävä, täytyy nämä sovellukset vapauttaa erikseen. Toimituslaajuuteen kuuluvat: Pääte Asennus- ja käyttöohje Pidike päätteen asennukseen USB-muistitikku 13

14 3.3 Järjestelmävaatimukset Jotta päätettä voitaisiin käyttää traktorissa, traktorin on täytettävä seuraavat edellytykset: Traktorin on oltava ISOBUS-yhteensopiva. Ohjaamon sisällä olevasta pistorasiasta olisi etua Liitä pääte mukana tulevan ISOBUS-liitäntäjohdon kanssa ISOBUS-yhteensopivan traktorin ohjaamon sisäpuoliseen ISOBUS-pistorasiaan. Jos traktori ei ole ISOBUS-yhteensopiva, se voidaan varustaa ISOBUSasennussarjan avulla. Jos ISOBUS-asennussarja ei sisälly toimitukseen tai asennuksessa esiintyy vaikeuksia, käänny jälleenmyyjän tai HORSCHasiakaspalvelun puoleen. Peltokortille asetetut vaatimukset: Peltokortin on oltava ISO-XML-yhteensopiva (ISO 11783, osa 10) 3.4 Tyyppikilven tietojen ymmärtäminen Päätteen taustapuolelta löytyy tyyppikilpi tarrana. Tästä tarrasta löytyy tietoja, joiden avulla tuote voidaan tunnistaa selkeästi. Pidä nämä tiedot käsillä ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. Tyyppikilpi päätteen taustapuolella Asiakasnumero HORSCH-tuotenumero Laitteiston versio Tuotenumero Müller-Elektronikilla Käyttöjännite Tuotteen saa liittää ainoastaan tällä alueella oleviin jännitteisiin. Ohjelmistoversio Kun ohjelmisto päivitetään, tästä versiosta ei enää tule ajankohtaista. Sarjanumero 14

15 4 Asennus ja liittäminen Asenna pääte ja varusteosat seuraavassa järjestyksessä: 1. Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon. 2. Liitä pääte ohjaamon sisäpuoliseen ISOBUS-pistorasiaan tai ISOBUS-asennussarjaan. 3. Liitä pääte muihin komponentteihin. 4.1 Jälkivarustelua koskevia ohjeita Ohje sähköisten ja elektronisten laitteiden ja/tai komponenttien jälkikäteiseen asennukseen: Nykyiset maatalouskoneet on varustettu elektronisilla komponenteilla ja rakenneosilla, joiden toiminta saattaa häiritä muita laitteita sähkömagneettisia aaltoja lähettämällä. Tällaiset häirinnät voivat johtaa henkilöihin kohdistuviin vaaroihin, jos seuraavia turvaohjeita ei noudateta. Komponenttien valinta Ota komponenttien valinnassa erityisesti huomioon se, että jälkikäteen asennetut sähköiset ja elektroniset rakenneosat vastaavat EMC-direktiiviä 2004/108/EY kulloinkin voimassa olevana versiona ja että niissä on CE-merkintä. Käyttäjän velvollisuus Sähköisten ja elektronisten laitteiden ja/tai komponenttien jälkikäteisessä asennuksessa koneeseen, liitännällä ajoneuvon sähköverkkoon, on omatoimisesti tarkastettava, aiheuttaako asennus häiriöitä ajoneuvon elektroniikkaan tai muihin komponentteihin. Tämä koskee erityisesti seuraavien osien elektronisia ohjauksia: Lisävaatimukset Sähköhydraulinen nostolaitesäätely Etunostolaite Tehon väliottoakseli Moottori Voimansiirto Liikkuvien viestintäjärjestelmien (esim. radio, puhelin) jälkikäteistä asennusta varten on lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset: Ainoastaan voimassa olevien maakohtaisten määräysten (esim. BZT-hyväksyntä Saksassa) mukaisesti hyväksyttyjä laitteita saa asentaa. Laite on asennettava kiinteästi. Kannettavien tai liikkuvien laitteiden käyttö ajoneuvossa on sallittua ainoastaan, jos sillä on yhteys kiinteästi asennettuun ulkoantenniin. Lähetinosa on asennettava tilallisesti erillään ajoneuvon elektroniikasta. Antennin asennuksessa on varmistettava asianmukainen asennus ja hyvä maadoitusliitäntä antennin ja ajoneuvon maaton välillä. Johdotuksessa ja asennuksessa sekä kork. sallittua virranottoa varten on huomioitava lisäksi koneen valmistajan asennusohje. 15

16 4.2 Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon OHJE Sähkömagneettiset häiriöt Päätteen toimintaa voidaan häiritä muiden laitteiden sähkömagneettisilla aalloilla. Asenna terminaali vähintään 1 m:n päähän radioantennista tai radiolaitteesta. 1. Ruuvaa pidike kiinni päätteeseen. Pidike 2. Kiinnitä pääte traktorin ohjaamoon pidikkeen avulla. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi peruskonsolia. Peruskonsoli ei sisälly päätteen toimitukseen. Se kuuluu ISOBUSperusvarustelun toimitukseen. Peruskonsoli 16

17 4.3 Päätteen liitännät Päätteen takapuoli. Liitäntä C RS232-sarjaliitäntä seuraaville: USB-liitäntä USB GPS-vastaanotin Liitäntä A CAN-väylän liitäntä ISOBUS-perusvarustuksen tai ohjaamon sisäpuolisen ISOBUSliitäntäjohdon liittämiseen Liitäntä B E käytössä USB-liitännän sulkukansi Suojaa USB-liitäntää pölyltä. 4.4 Päätteen liittäminen ISOBUSiin OHJE Vahingoittumisvaara käytettäessä muita kuin standardinmukaisia perusvarusteluja. Jos pääte liitetään muuhun kuin standardinmukaiseen perusvarusteluun, pääte ja perusvarustelu voi vaurioitua. Ennen kuin pääte liitetään olemassa olevaan perusvarusteluun, tarkasta niiden yhteensopivuus standardin ISO kanssa. Liitä pääte ainoastaan perusvarusteluihin, jotka vastaavat standardia ISO

18 4.4.1 ISOBUS-yhteensopivuuden tarkastaminen käytettäessä jo olemassa olevia perusvarusteluita ISO yhteensopivat HORSCH-perusvarustelut on merkitty ISOBUSpistorasiaan seuraavalla tarralla: Päätteen liittäminen ISOBUSiin 1. Työnnä ISOBUS-liitäntäjohto (ohjaamo tai asennussarja) 9-napaisella Sub-Dpistokkeella päätteen 9-napaiseen pistorasiaan A. 2. Kierrä pistokkeen varmistusruuvit tiukalle. 4.5 GPS-vastaanottimen liittäminen päätteeseen Edellytykset Jokaisen päätteeseen liitettävän GPS-vastaanottimen on täytettävä seuraavassa taulukossa määritetyt edellytykset. Müller-Elektronikilta saatavat GPS-vastaanottimet täyttävät nämä edellytykset. Tekniset edellytykset DGPS-vastaanottimen käytölle Käyttöjännite Virranotto Päätteen syöttöjännite 1,5V Maks. 200mA (70 C -asteen lämpötilassa) ilman muiden virrankuluttajien aiheuttamaa muuta kuormitusta GPS-vakio NMEA 0183 Päivitystiedot ja signaalit 5 Hz (GPGGA, GPVTG) 1 Hz (GPGSA, GPZDA) Siirtonopeus Baud Tietobitit 8 Pariteetti ei Loppubitit 1 Virtausohjaus ei 18

19 VARO Oikosulun aiheuttama laitevaurio Liitännän C nasta 4 on jännitteen alainen. Jännite riippuu päätteen käyttöjännitteestä ja se on tarkoitettu Müller-Elektronikin DGPS-vastaanottimen A100 virransyöttöön. Muut GPS-vastaanottimet voivat vaurioitua liitettäessä. Ennen kuin liität muun GPS-vastaanottimen: Tarkasta, mihin jännitteeseen pääte on liitetty (12V vai 24V). Tarkasta GPS-vastaanottimen nastojen varaus. Tarkasta GPS-vastaanottimen sallittu jännite. Vertaa päätteen jännitettä GPS-vastaanottimen sallittuun jännitteeseen. Vertaa nastojen varauksia. Liitä GPS-vastaanotin päätteeseen vain silloin, kun molempien laitteiden jännitealueet ja nastojen varaukset eivät eroa toisistaan. Ensimmäisellä käynnistyskerralla saattaa kestää n. 30 minuuttia ennen kuin GPSvastaanotin alkaa vastaanottaa tietoja. Jokaisella seuraavalla käynnistyskerralla se kestää enää n. 1-2 minuuttia. GPS-vastaanotin on asennettu traktorin katolle. Olet aktivoinut sopivan ajurin. [ 41] 1. - Sammuta pääte. 2. Vie liitäntäjohto GPS-vastaanottimesta ohjaamoon. 3. VARO! Varmista, ettei johtoa vedetä terävien reunojen yli ja ettei sitä voida taittaa. Vedä johto paikkaan, jossa kukaan ei voi kompastua siihen. 4. Liitä GPS-vastaanottimen liitäntäjohto päätteen liitäntään C. 19

20 5 Käytön perusteet 5.1 Hallintalaitteisiin tutustuminen Päätteen hallintalaitteet Kiertonuppi Painikkeet Toimintopainikkeet Hallintalaitteet Kiertonuppi Kiertonuppi sijaitsee päätteen oikeassa ylänurkassa. Käyttö kiertonupilla saattaa poiketa sovelluksissa hieman. Kiertonupilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: Kiertonupin kierto: Liikuta osoitinta ylös ja alas. Muuta parametrin arvoa. Kiertonupin painaminen: Napsauta merkittyä riviä. Aktivoi parametri. Vahvista syötetyt tiedot. 20

21 Toimintopainikkeet Toimintopainikkeiden käyttö on kaikissa sovelluksissa sama. Näytössä kuvattujen toimintojen suorittaminen Painikkeet Päätteen kytkeminen päälle ja pois päältä Ei toimintoa Ei toimintoa Ikkunasta poistuminen Tiedonsyötön keskeytys Varoitusten ja hälytysten poisto näytöstä "Valintavalikko"-sovelluksen kutsuminen "Valintavalikko"-sovelluksesta poistuminen 5.2 Toimintopainikkeiden käyttö Toimintopainikkeilla voidaan aina aktivoida se toiminto, joka on kuvattuna viereisessä toimintosymbolissa. Huomioi kuitenkin, että sovellukset TRACK-Leader ja Section Control on konfiguroitava tarkemmin. Asetusten määrä riippuu siitä, miten montaa toimintoa käytetään ja mitä koneita päätteellä käytetään. GPS-vastaanottimen aseman syöttö [ 48] Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään [ 105] Pääte on käyttövalmis, kun nämä asetukset määritetään. 21

22 VARO Toimintopainikkeiden tahattomasta painamisesta aiheutuva vaara Toimintopainikkeita painettaessa liitettyjen koneiden osat voivat liikkua tai aktivoitua. Tämän seurauksena ihmisiä voi vammautua ja voi syntyä aineellisia vahinkoja. Ennen toimintopainikkeen painamista: Ota selvää, mitä tapahtuu, kun toimintopainiketta painetaan. Lue liitetyn koneen käyttöohje tai sen maatalouskoneen käyttöohje, joka voi tällöin aiheuttaa vaaratilanteita. Suorita kaikki koneen käyttöohjeessa kuvatut toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi. Paina toimintopainiketta vasta sitten, kun ihmisille tai esineille ei aiheudu vaaraa. Kun painat toimintopainiketta, toimintosymboliin kuvattu toiminto / operaatio suoritetaan. Toimintopainikkeiden käyttö Toimintosymboli Käytettävissä olevan toiminnon kuvaus. Toimintopainike Suorittaa toiminnon, joka on kuvattu toimintosymbolissa. Esimerkki Jos painat toimintopainiketta, toimintosymbolissa kuvattu toiminto aktivoidaan. Jos jonkin toimintopainikkeen vieressä ei näy toimintosymbolia, tällä toimintopainikkeella ei ole tällä hetkellä mitään toimintoa. 22

23 5.3 Ensimmäinen käyttöönotto Näin käynnistät päätteen ensi kertaa: Olet asentanut ja liittänyt päätteen Kytke pääte päälle. 2. Odota n. 15 sekuntia, kunnes kaikki sovellukset on ladattu Kutsu esiin "Valintavalikko"-sovellus. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Olet valintavalikossa. Jos pääte on liitetty ISOBUS-työtietokoneeseen, ne ladataan nyt. Tunnistat tämän tapahtuman työtietokoneen symbolin vieressä olevasta edistyspalkista. Aina työtietokoneiden määrästä riippuen tämä tapahtuma voi kestää eri aikoja. 4. Odota, kunnes kaikki työtietokoneet on ladattu. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Työtietokoneet on silloin ladattu, kun edistyspalkkeja ei näy. 5. Valintavalikosta voidaan valita, minkä sovelluksen haluat näyttää seuraavaksi. 23

24 6. - Merkitse rivi "Palvelu". Rivi "Palvelu" on kehystettävä mustalla neliöllä: 7. - Napsauta riviä "Palvelu". Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Olet kutsunut esiin "Palvelu"-sovelluksen. 8. Konfiguroi pääte Palvelu-sovelluksessa. [ 29] 5.4 Konfigurointijärjestys Pääte ja sen lisävarusteet on konfiguroitava eri tavoin riippuen siitä, mikä pääte on käytössä ja mitä sovelluksia on vapautettu käyttöön. Nämä asetukset on määritettävä ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. GPS-vastaanottimen aktivointi [ 41] GPS-vastaanottimen konfigurointi [ 42] GPS-vastaanottimen aseman syöttö [ 48] Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään [ 105] Pääte on käyttövalmis, kun nämä asetukset määritetään. Huomioi kuitenkin, että sovellukset TRACK-Leader ja Section Control on konfiguroitava tarkemmin. Asetusten määrä riippuu siitä, miten montaa toimintoa käytetään ja mitä koneita päätteellä käytetään. 5.5 Käynnistä pääte uudelleen Kun pääte käynnistetään uudelleen, liitetyille työtietokoneille on annettava hieman aikaa käynnistyä myös uudelleen. Odota siksi jokaisen päätteen sammuttamisen jälkeen n. 30 sekunnin ajan, ennen kuin käynnistät päätteen uudelleen. 24

25 1. - Sammuta pääte. 5.6 Tietojen syöttäminen 2. Odota 30 sekuntia, kunnes myös työtietokoneet sammutetaan Kytke pääte päälle. Kaikki tiedot on syötettävä tietojen syöttöikkunassa. Tietojen syöttöikkuna Hallintalaitteet Kirjainten alapuolella on 5 symbolia, jotka auttavat tietojen syöttämisessä. Kirjainten poistaminen Liikuta kursoria vasemmalle Liikuta kursoria oikealle Vahvista ja lopeta tietojen syöttö. Ei toimintoa Näin syötät tietoja: Tietojen syöttöikkuna on avattu Merkitse haluamasi kirjaimet Napsauta merkittyjä kirjaimia. 3. Jos kaikki kirjaimet on syötetty, merkitse symboli OK kiertonupilla ja napsauta sitä. Syötetty tieto otetaan käyttöön. 25

26 6 Sovellusten kutsuminen valintavalikossa Valintavalikossa voidaan valita, minkä sovelluksen halutaan näkyvät kuvaruudulla. Valintavalikko voidaan aina kutsua esiin. Se ei päätä käynnissä olevaa sovellusta. Hallintalaitteet Valintavalikon kutsuminen Uusi painallus viimeksi aktivoidun sovelluksen kutsuminen Sovellus näytetään jaetun kuvaruudun otsikkorivillä. Sovellus näytetään kuvaruudun pääalueella. 6.1 Kuvaruudun rakenne valintavalikossa Kuvaruutu koostuu seuraavista alueista: Toimintosymbolit vasemmalla ja oikealla Sovellusten alue keskellä, toimintosymbolien välissä. Valintavalikon alueet Sovelluksen nimike Toimintosymbolit vasemmalla Myöhemmin otsikkorivillä näytettävän sovelluksen merkintä. Merkintä Merkitty sovellus näytetään otsikkorivillä Sovelluksen ISO-ID Sovelluksen ISO-nimi Merkintä Merkitty sovellus näytetään pääkuvaruudulla Toimintosymbolit oikealla Sovelluksen kutsuminen pääkuvaruudulla. Osoitin Merkityn sovelluksen kutsuminen kiertonupilla. 26

27 6.2 Sovellusten kutsuminen Valintavalikossa voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: Kutsu sovellusta. Näytä sovellus jaetun kuvaruudun otsikkorivillä Aseta, mikä sovellus näytetään jaetun kuvaruudun otsikkorivillä. Valitussa sovelluksessa merkitään toimintosymboli vasemmalla pisteellä: 2. Sovelluksen käynnistäminen pääkuvaruudulle. Tällöin on olemassa seuraavat mahdollisuudet: a) Kiertonupilla: - Merkitse haluttu sovellus - Kutsu merkittyä sovellusta b) Oikealla puolella olevilla toimintopainikkeilla: - Toimintosymbolin vieressä olevan sovelluksen näyttö. Molemmat sovellukset näkyvät kuvaruudulla. 27

28 6.3 Kuvaruudun jako Päätteen kuvaruutu on jaettu kahteen alueeseen. Jokaisella alueella näytetään eri sovellus. Näin voidaan esim. ohjata traktoria pellolla ja samanaikaisesti valvoa peltoruiskua. Siihen ei tarvita ylimääräistä päätettä. Kuvaruudun jako Otsikkorivi tiedottava alue. Otsikkorivillä voidaan näyttää tietoja sovelluksesta. Pääkuvaruutu käytettävä alue. Pääkuvaruudussa näkyy ajankohtaisesti käynnistetty sovellus, toimintosymbolit ja tiedot, joita tarvitaan käynnistetyn sovelluksen käyttöön. Valintavalikossa voidaan nähdä, mitä sovelluksia jaetulla kuvaruudulla voidaan työstää. Toimintosymboli Toiminto Sovelluksen vaihto otsikkorivi-alueella. Sovellusten vaihtaminen kuvaruudun otsikkorivi- ja pääalueen välillä. 28

29 7 Konfiguroi pääte "Palvelu"-sovelluksessa. Sovelluksessa "Palvelu" voidaan pääte konfiguroida ja liitetyt laitteet aktivoida. "Palvelu"-sovelluksen käynnistämisen jälkeen näkyviin tulee seuraava ikkuna: "Palvelu"-sovelluksen aloitusikkuna Pääalue Ikkunan sisältö Versionumero Päätteen ja asennetun ohjelmiston kuvaus Osoitin Merkitsee rivin, jota voidaan napsauttaa kiertonupilla Toimintosymbolien alue Symbolit, joita tässä ikkunassa voidaan käyttää. 29

30 7.1 Käyttöelementit "Palvelu"-sovelluksessa Palvelu-sovellusta käytetään kiertonupilla ja toimintopainikkeilla. Hallintalaitteet Osa tässä kuvatuista toimintosymboleista tulee näkyviin vain silloin, kun tietty toiminto aktivoidaan. Näin näytetään kuvaruudulla vain ne tiedot, joita työhön tarvitaan. Toimintosymboli Merkitys Selaus Tulee näkyviin vain silloin, kun... On olemassa vielä yksi sivu toimintosymboleita. Takaisin Päiväkäytön aktivointi Yökäytön aktivointi Tiedoston poistaminen (harmaa) ei ole mahdollista Merkittyä kohdetta ei voida poistaa Tiedoston poistaminen (punainen) Merkitty kohde voidaan poistaa GPS-vastaanottimen konfigurointi GPS-vastaanotin on aktivoitu Diagnoosi-ikkunan kutsuminen Diagnoosi on aktivoitu Vakioarvojen palauttaminen. DGPS-yhteyden tilan näyttö 7.2 Päätteen perusasetusten konfigurointi Päätteen perusasetukset voidaan asettaa ikkunassa "Pääte asetukset". 1. "Päätteen asetukset" -ikkunaan vaihtaminen: Palvelu Päätteen asetukset 30

31 Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 3. - Muuta halutut parametrit. Parametrien luettelo Parametri Alaparametri Merkitys Kirkkaus Päivä Kirkkauden asettaminen päiväkäyttöä varten Yö Yökäyttö Kirkkauden asettaminen yökäyttöä varten Yökäytön kytkeminen päälle ja pois päältä 0 = päiväkäyttö on aktivoitu 1 = yökäyttö on aktivoitu Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuuden asettaminen Pvm / kellonaika Pvm Ajankohtaisen päiväyksen asettaminen Kellonaika Aikavyöhyke Ajankohtaisen kellonajan asettaminen 0 = Greenwichin aikavyöhyke (GMT) 1 = Greenwichin aika +1 tunti (Saksa) -1 = Greenwichin aika -1 tunti Kieli Valitse kieli Mittayksiköt metrinen Näytä kaikki yksiköt metrisinä yksikköinä imperiaalinen US Näytä kaikki yksiköt imperiaalisina yksikköinä Näytä kaikki yksiköt US-yksikköinä Näppäimistön valaistus Aseta näppäimistön valaistuksen aste prosentteina 31

32 7.3 Symbolit Palvelu-sovelluksessa Seuraavat symbolit voivat esiintyä Palvelu-sovelluksessa. Symbolit Toiminto on aktivoitu Toiminto on deaktivoitu 7.4 Kielen vaihtaminen Kun kytket päätteen päälle ensimmäistä kertaa, saattaa olla, että tekstit näkyvät vieraalla kielellä. Jos vaihdat Palvelu-sovelluksen kielen, samalla muuttuu myös ISOBUStyötietokoneiden kaikkien sovellusten kieli. Jos liitetty ISOBUS-työtietokone ei mahdollista valittua kieltä, aktivoidaan kyseisen tietokoneen vakiokieli Kytke pääte päälle Paina. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 3. - Napsauta "Palvelu". Näkyviin tulee seuraava ikkuna: voivat näkyä vieraalla kielellä. Tämän ikkunan tekstit 32

33 4. - Napsauta Päätteen asetukset Napsauta "Kieli" Valitse kielesi kielilyhenne Paina. Näkyviin tulee seuraava ilmoitus: Käynnistä pääte uudelleen Paina. "Palvelu"-sovelluksen kieli muutetaan. Muiden sovellusten kieli muutetaan vasta, kun pääte käynnistetään uudelleen Käynnistä pääte uudelleen. Muiden sovellusten kieli muutetaan. 7.5 Kirkkauden kytkeminen päivä- tai yökäyttöön Tässä luvussa kerrotaan, kuinka kuvaruudun kirkkaus mukautetaan päivä- tai yökäyttöä varten. 1. "Palvelu"-sovelluksen kutsuminen: Palvelu Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 2. Vaihda käyttötapa. Siitä riippuen, mikä käyttötapa on parhaillaan aktivoituna, voidaan käyttää yhtä toimintosymboleista: Päiväkäytön aktivointi. Yökäytön aktivointi Kuvaruudun kirkkautta sovitetaan heti. 33

HORSCH Terminal ME. Terminal Basic Task Manager Track Leader II Section Control

HORSCH Terminal ME. Terminal Basic Task Manager Track Leader II Section Control 11/2011 HORSCH Terminal ME Terminal Basic Task Manager Track Leader II Section Control Käyttöohje Art.: 80651801 fi Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68 KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68 LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE! ART.: PAINOS : 80661809 07/2015 - Alkuperäisen käyttöohjeen käännös - Koneen

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Käyttöohje. TRACK-Leader. Tila: V1.20111214. Lue tämä käyttöohje ja noudata sen ohjeita! Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Käyttöohje. TRACK-Leader. Tila: V1.20111214. Lue tämä käyttöohje ja noudata sen ohjeita! Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Käyttöohje TRACK-Leader Tila: V1.20111214 30302432-02-FI Lue tämä käyttöohje ja noudata sen ohjeita! Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Julkaisutiedot Asiakirja Copyright Käyttöohje Tuote:

Lisätiedot

Tuen kotisivu: http://support.magix.net

Tuen kotisivu: http://support.magix.net Manual 26 Tuki Tuki Kun otat yhteytää MAGIX-tukeen, varmista että saatavillasi on tarvittavat tiedot järjestelmästäsi ja tarkka kuvaus ongelmasta. Mitä enemmän pystyt antamaan tietoa ongelmastasi, sitä

Lisätiedot

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä FI7211 Usein kysyttyä Transformer TF201:stä Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

ON!Track smart tag AI T380 Suomi

ON!Track smart tag AI T380 Suomi ON!Track smart tag AI T380 Suomi 1 Dokumentaation tiedot 1.1 Tästä dokumentaatiosta Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje TRACK-Guide Tila: 20110512 30302705-02-FI Lue tämä käyttöohje ja noudata sen ohjeita! Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Julkaisutiedot Asiakirja Copyright Asennus-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 KÄYTTÖOHJE E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE! ART.: PAINOS : 80721807 FI 02/2015 - Alkuperäisen käyttöohjeen käännös - Koneen tunnistus

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

VIANMÄÄRITYSMENETTELY SD-NAVI (versio 1.00)

VIANMÄÄRITYSMENETTELY SD-NAVI (versio 1.00) 1 - SISÄLLYS Asiakkaan valitus Vianmääritys Yleiskuvaus ja pinnijärjestys Luku 2 Yleinen toimintaongelma Luku 3 Ei toimintaa tai ei käynnisty (musta ruutu): Luku 3-1 Painike ei toimi Luku 3-2 Kosketusnäyttö

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Drive

Käyttöohje HERE Drive Käyttöohje HERE Drive 1.0. painos FI HERE Drive HERE Drive ohjaa sinut haluamaasi paikkaan ääniopastettujen reittiohjeiden avulla. Voit löytää kotimaassasi tai -alueellasi perille tarkkojen reittiohjeiden

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Garmin GPSmap 60CSx -laite

Garmin GPSmap 60CSx -laite Garmin GPSmap 60CSx -laite GPS koulutus 20.6.2007 PAIKKATIETOPAJA -hanke Näppäimet ja laitteen osat Power - virta päälle/pois, taustavalon säätö Keinunäppäin valitse vaihtoehtoja / kenttiä, syötä tietoja,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

VIDA OHJELMISTOTILAUS SISÄLTÖ

VIDA OHJELMISTOTILAUS SISÄLTÖ MITEN ITSENÄISET OPERAATTORIT TILAAVAT JA LATAAVAT OHJELMISTOJA AUTOIHIN KÄYTTÄMÄLLÄ VIDA-SOVELLUSTA SISÄLTÖ 1 OHJELMISTON TILAAMINEN JA LATAAMINEN AUTOIHIN KÄYTTÄMÄLLÄ VIDAA... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

RollerMouse Pro3 Käyttöohje

RollerMouse Pro3 Käyttöohje RollerMouse Pro3 Käyttöohje Pakkauksen sisältö 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 2 3 1 /1 RollerMousen toiminnot A. Ohjaustanko B. Osoittimen

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen.

Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen. Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen. Home onnect tuo esiin kylmälaitteesi parhaat puolet. Home onnect -sovelluksen kautta voit vilkaista kylmälaitteesi sisälle älypuhelimellasi riippumatta siitä, missä

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Terminal TOUCH800 TRACK-Leader ISOBUS-TC

KÄYTTÖOHJE Terminal TOUCH800 TRACK-Leader ISOBUS-TC KÄYTTÖOHJE Terminal TOUCH800 TRACK-Leader ISOBUS-TC ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE! ART.: PAINOS : 806518 07 06/2016 - Alkuperäisen

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

Käyttöopas. Confienta Piccolo

Käyttöopas. Confienta Piccolo Käyttöopas Confienta Piccolo Sisällysluettelo 1. Confienta Piccolo... 3 1.1. Piccolon painikkeet... 4 1.2. Piccolon käyttöönotto... 6 2. Karttasovellus... 7 2.1. Sovellukseen kirjautuminen... 7 2.2. Karttanäkymä...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot