Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC"

Transkriptio

1 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

2

3 - Alkuperäinen käyttöohje - Koneen tunnistus Merkitse konetta vastaanottaessasi sen tiedot seuraavaan listaan: Sarjanumero:... Koneen tyyppi:... Valmistusvuosi:... Ensimmäinen käyttöönotto:... Varusteet: Käyttöohjeen julkaisupäivämäärä: 07/2014 Viimeisin muutos: Voimassa ohjelmistojen: Myyjän osoite: Nimi:... Katuosoite:... Postitoimipaikka:... Puh.:... As. nro: Myyjä:... HORSCH:in osoite: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Puh.: +49 (0) 9431 / Faksi: +49 (0) 9431 / Sähköposti: As. nro: HORSCH:...

4

5 Sisällysluettelo 1 Turvallisuuden takaamiseksi Perustavia turvaohjeita Varoitusten rakenne ja merkitys Käyttäjälle asetetut vaatimukset Määräystenmukainen käyttö EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 11 2 Tästä käyttöohjeesta Tämän käyttöohjeen kohderyhmä Toimintaohjeiden rakenne Viitteiden rakenne 12 3 Tuotekuvaus Suoritustiedot Toimituksen sisältö Järjestelmävaatimukset Tyyppikilven tietojen ymmärtäminen 14 4 Asennus ja liittäminen Jälkivarustelua koskevia ohjeita Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon Päätteen liitännät Päätteen liittäminen ISOBUSiin ISOBUS-yhteensopivuuden tarkastaminen Päätteen liittäminen ISOBUSiin GPS-vastaanottimen liittäminen päätteeseen 18 5 Käytön perusteet Hallintalaitteisiin tutustuminen Toimintopainikkeiden käyttö Ensimmäinen käyttöönotto Konfigurointijärjestys 24 5

6 5.5 Käynnistä pääte uudelleen Tietojen syöttäminen 25 6 Sovellusten kutsuminen valintavalikossa Kuvaruudun rakenne valintavalikossa Sovellusten kutsuminen Kuvaruudun jako 28 7 Konfiguroi pääte "Palvelu"-sovelluksessa Käyttöelementit "Palvelu"-sovelluksessa Päätteen perusasetusten konfigurointi Symbolit Palvelu-sovelluksessa Kielen vaihtaminen Kirkkauden kytkeminen päivä- tai yökäyttöön Sovellusten aktivointi ja deaktivointi Ohjelmiston täysversioiden lisenssien aktivointi Päätteen käyttötarkoituksen asettaminen Tietojen poistaminen USB-tikulta Tietovarantojen tyhjennys "Diagnoosi"-toiminnon aktivointi Näyttökuvat CanTrace-asetukset GPS-vastaanotin GPS-vastaanottimen aktivointi GPS-vastaanottimen konfigurointi 42 8 Tractor-ECU -sovellus Ajoneuvoprofiilin lisääminen Ajoneuvoprofiilin parametrien konfigurointi Syötä GPS-vastaanottimen sijainti Ajoneuvoprofiilien aktivointi 50 9 Rinnakkaisajojärjestelmä TRACK-Leader Konfiguroi Yleiset asetukset 52 6

7 9.2 Konfiguroi TRACK-Leader Ensimmäinen käyttöönotto Aloitusikkunan rakenne Työskentelyikkunan rakenne Hallintalaitteet Tietojen syöttäminen Näyttöruudun valopalkin käyttö Kuvaruudun valopalkki grafiikkatilassa Kuvaruudun valopalkki tekstitilassa Käytä SECTION-View -sovellusta Työikkunan esityksen muuttaminen Valmistele navigointi Ohjaustilan valinta Käynnistä navigointi Käynnistä uusi navigointi Jatka aloitettua navigointia Käyttö työskentelyn aikana DGPS-kalibrointi GPS ilman korjaussignaalia DGPS korjaussignaalin kanssa Tarkasta DGPS-signaalin laatu Ohjauslinjojen käyttö rinnakkaisohjaukseen Suorat ohjauslinjat Ohjauslinjat käyränä Ohjauslinjat kompassin mukaan Useat ohjauslinjat Ohjauslinjat ympyränä Mukautuvat ohjauslinjat Ohjauslinjojen poisto Ohjauslinjojen siirto Aloita ajojen tallentaminen SECTION-Control -työtilan muuttaminen 80 7

8 13.5 Pellon raja Muokkaa päiste Esteiden selvittäminen USB-tikulla olevien tietojen käyttäminen Peltotietojen tallentaminen ja lataus Peltotietojen tallentaminen Peltotietojen lataaminen Peltotietojen hylkääminen Näytä dokumentoidut ajot Peltojen poistaminen USB-tikulta Ajojen poistaminen Yhteistoiminta muiden sovellusten kanssa Yhteistoiminta ISOBUS-TC -sovelluksen kanssa Yhteistoiminta työtietokoneiden kanssa Automaattinen osaleveyden ohjaus SECTION Control Perusteet SECTION-Controlin konfigurointi SECTION-Control -parametrit Kalibroi Hitaus, kun päällä ja Hitaus, kun pois Tilaustyöstö, ISOBUS-TC Perusteet Tietoja ISOBUS-TC:stä USB-tikku Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään ISOBUS-TC:n käynnistäminen Käyttöelementit ISOBUS-TC -sovelluksessa Kuvaruudun rakenne ISOBUS-TC -sovelluksessa Koneasetusten siirto peltokorttia varten ISO-XML-kantatietojen ylläpito Vaihe 1: Tietojen siirtäminen peltokortista päätteelle Tietojen siirtäminen USB-tikulla "Taskdata"-kansion luominen USB-tikulle Vaihe 2: Tilauksen valitseminen muokkausta varten 116 8

9 Uuden tilauksen luonti päätteellä Olemassa olevan tilauksen ottaminen käyttöön Vaihe 3: Tilaustietojen syöttö ja tallentaminen Tilaustietojen syöttö Tilaustietojen näyttö Tallenna tilaustiedot Vaihe 4: Käynnistä tilaus Valitse kone Valitse työntekijä Vaihe 5: ISOBUS-TC -sovelluksen käyttö työskentelyn aikana Työvuoron vaihdon syöttäminen Ohjearvon muuttaminen Tilaustyöstön vaiheen valinta Laskurin analysointi Koneen laskurin näyttö Täytön ja tyhjennyksen dokumentointi Poistuminen ISOBUS-TC -sovelluksesta Vaihe 6: Työskentelyn pysäyttäminen Pysäytä tilaus Tauota tilaus Vaihe 7: Tilausten siirtäminen peltokorttiin Tärkeät tiedostot USB-tikulla Huolto ja hoito Päätteen hoito ja puhdistaminen Laitteen hävittäminen Ohjelmistoversion tarkastaminen Tekniset tiedot Päätteen tekniset tiedot Liitännän A nastojen varaus Liitännän B nastojen varaus Liitännän C nastojen varaus Muistiinpanot 148 9

10 1 Turvallisuuden takaamiseksi 1.1 Perustavia turvaohjeita Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Ennen kuin huollat tai korjaat traktoria, irrota aina traktorin ja päätteen välinen liitos. Ennen kuin lataat traktorin akun, irrota aina traktorin ja päätteen välinen liitos. Ennen kuin hitsaat traktoria tai kiinnitettyä tai asennettua laitetta, keskeytä aina virransyöttö päätteeseen. Älä suorita tuotteelle mitään luvattomia muutoksia. Luvattomat muutokset tai luvaton käyttö voivat vaarantaa turvallisuuden ja haitata toimintaa ja vaikuttaa käyttöikään. Luvattomia ovat kaikki muutokset, joita ei kuvata tuotteen dokumenteissa. Noudata kaikkia yleisesti hyväksyttyjä turvallisuusteknisiä, teollisia, lääkinnällisiä ja tieliikenteellisiä määräyksiä. 1.2 Varoitusten rakenne ja merkitys Kaikki tästä käyttöohjeesta löytyvät turvaohjeet muodostetaan seuraavan kaavan mukaan: VAROITUS Tämä merkkisana on merkkinä keskinkertaisen riskin vaaroista, joiden seurauksena saattaa olla kuolema tai vakavat ruumiinvammat, jos niitä ei vältetä. VARO Tämä merkkisana on merkkinä alhaisen riskin vaaroista, joiden seurauksena voi olla lievät tai keskinkertaiset ruumiinvammat tai aineelliset vahingot, jos niitä ei vältetä. OHJE Tämä merkkisana on merkkinä toimista, jotka virheellisesti suoritettuna voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Näissä toimissa on oltava tarkkoja ja varovaisia ihanteellisten työskentelytulosten saavuttamiseksi. On olemassa toimia, jotka suoritetaan useammassa vaiheessa. Jos jossakin näistä vaiheista on olemassa vaara, turvaohje näkyy suoraan toimintaohjeessa. Turvaohjeet sijaitsevat aina suoraan vaarallisen toimintavaiheen edessä ja niiden ominaisuuksiin kuuluu lihavoitu teksti sekä merkkisana. 10

11 Esimerkki 1. OHJE! Tämä on ohje. Se varoittaa vaarasta, joka on olemassa seuraavassa toimintavaiheessa. 2. Vaarallinen toimintavaihe. 1.3 Käyttäjälle asetetut vaatimukset 1.4 Määräystenmukainen käyttö Opettele päätteen määräystenmukainen käyttö. Kukaan ei saa käyttää päätettä, ennen kuin tämä käyttöohje on luettu. Lue ja noudata huolellisesti kaikkia turvaohjeita ja varoituksia tässä käyttöohjeessa ja liitettyjen koneiden ja laitteiden ohjeissa. HORSCH-pääte on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi maataloudessa sekä viinin, hedelmien ja humalan viljelyssä. Kaikki tämän ylittävä asennus tai tämän ylittävä päätteen käyttö ei kuulu valmistajan vastuualueelle. Valmistaja ei vastaa mistään tästä aiheutuvista vahingoista henkilöille tai asioille. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa kaikista määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vaaroista. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien käyttö- ja kunnossapito-olosuhteiden noudattaminen. Valmistaja ei vastaa mistään ohjeiden laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista henkilöille tai asioille. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa kaikista määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vaaroista. Maatalouskoneiden käytöstä säädettyjä työsuojelumääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvatekniikkaan, teollisuuteen ja terveyteen liittyviä sekä maantieliikenteen sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava. Omatoimiset laitteelle suoritetut muutokset vapauttavat valmistajan vastuusta. 1.5 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä tuote on valmistettu seuraavia kansallisia ja yhdenmukaistettuja normeja noudattaen ajankohtaisen EMC-direktiivin 2004/108/EY tarkoittamalla tavalla: EN ISO

12 2 Tästä käyttöohjeesta 2.1 Tämän käyttöohjeen kohderyhmä 2.2 Toimintaohjeiden rakenne Tämä käyttöohje on suunnattu henkilöille, jotka asentavat päätteen ja käyttävät sitä. Toimintaohjeet selvittävät vaihe vaiheelta, kuinka tietyt työt voidaan suorittaa tuotteella. Tässä käyttöohjeessa olemme käyttäneet seuraavia symboleja toimintaohjeiden merkitsemiseen: Esitystapa Merkitys Toiminnat, jotka on suoritettava peräkkäin. Toiminnan tulos. Tämä tapahtuu, kun toiminta suoritetaan. Toimintaohjeen tulos. Tämä tapahtuu, kun kaikkia vaiheita on noudatettu. Edellytykset. Kun edellytyksiä mainitaan, edellytysten on täytyttävä, ennen kuin toiminta suoritetaan. 2.3 Viitteiden rakenne Jos tässä ohjeessa on viitteitä, ne näyttävät aina seuraavilta: Esimerkki viitteestä: [ 12] Viitteen tunnistaa hakasulkeista ja nuolesta. Nuolen jälkeinen numero näyttää, miltä sivulta se luku alkaa, josta lukemista voidaan jatkaa. 12

13 3 Tuotekuvaus 3.1 Suoritustiedot Komponentit Pääte on varustettu seuraavilla komponenteilla: Liitäntä HORSCH-työtietokoneiden ohjaukselle Liitäntä muiden ISOBUS-työtietokoneiden ohjaukselle GPS-antennin sarjaliitäntä USB-liitäntä Ohjelmisto Seuraavat sovellukset ovat asennettuina ja käytettävissä: SERVICE - Tällä sovelluksella pääte konfiguroidaan. ISOBUS-UT - Liitäntä ISOBUS-työtietokoneiden ohjaukselle Pääte vastaa ISOBUS-normia ISO Yleiskäyttöisenä päätteenä (UT) kaikissa koneissa, jotka täyttävät ISOBUS-standardin vaatimukset, käytettävissä käyttöyksikkönä valmistajasta riippumatta. Tractor-ECU - Tällä sovelluksella voidaan esimerkiksi syöttää GPSvastaanottimen sijainti. Voit testata seuraavia sovelluksia 50 tunnin ajan: TRACK-Leader - Moderni järjestelmä, joka auttaa maatalouskoneen kuljettajaa ajamaan tarkasti rinnakkaisissa urissa. SECTION-Control Automaattinen osaleveyden kytkentä. TRACK-Leader -sovelluksen lisämoduuli (TRACK-Leader -moduuli vaaditaan SECTION- Control -moduulin käyttämiseksi). ISOBUS-TC - Sertifioitu ISOBUS-tehtäväohjain, valmistaja: Müller- Elektronik. Tällä sovelluksella voidaan muokata kaikkia päätteellä olevia tilauksia, jotka on suunniteltu PC-tietokoneessa (TRACK-Leader -moduuli ja SECTION-Control -moduuli vaaditaan ISOBUS-TC -moduulin käyttämiseksi) 3.2 Toimituksen sisältö Jos sovellusten testausaika on kulunut loppuun, ja sovelluksia on silti edelleen käytettävä, täytyy nämä sovellukset vapauttaa erikseen. Toimituslaajuuteen kuuluvat: Pääte Asennus- ja käyttöohje Pidike päätteen asennukseen USB-muistitikku 13

14 3.3 Järjestelmävaatimukset Jotta päätettä voitaisiin käyttää traktorissa, traktorin on täytettävä seuraavat edellytykset: Traktorin on oltava ISOBUS-yhteensopiva. Ohjaamon sisällä olevasta pistorasiasta olisi etua Liitä pääte mukana tulevan ISOBUS-liitäntäjohdon kanssa ISOBUS-yhteensopivan traktorin ohjaamon sisäpuoliseen ISOBUS-pistorasiaan. Jos traktori ei ole ISOBUS-yhteensopiva, se voidaan varustaa ISOBUSasennussarjan avulla. Jos ISOBUS-asennussarja ei sisälly toimitukseen tai asennuksessa esiintyy vaikeuksia, käänny jälleenmyyjän tai HORSCHasiakaspalvelun puoleen. Peltokortille asetetut vaatimukset: Peltokortin on oltava ISO-XML-yhteensopiva (ISO 11783, osa 10) 3.4 Tyyppikilven tietojen ymmärtäminen Päätteen taustapuolelta löytyy tyyppikilpi tarrana. Tästä tarrasta löytyy tietoja, joiden avulla tuote voidaan tunnistaa selkeästi. Pidä nämä tiedot käsillä ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. Tyyppikilpi päätteen taustapuolella Asiakasnumero HORSCH-tuotenumero Laitteiston versio Tuotenumero Müller-Elektronikilla Käyttöjännite Tuotteen saa liittää ainoastaan tällä alueella oleviin jännitteisiin. Ohjelmistoversio Kun ohjelmisto päivitetään, tästä versiosta ei enää tule ajankohtaista. Sarjanumero 14

15 4 Asennus ja liittäminen Asenna pääte ja varusteosat seuraavassa järjestyksessä: 1. Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon. 2. Liitä pääte ohjaamon sisäpuoliseen ISOBUS-pistorasiaan tai ISOBUS-asennussarjaan. 3. Liitä pääte muihin komponentteihin. 4.1 Jälkivarustelua koskevia ohjeita Ohje sähköisten ja elektronisten laitteiden ja/tai komponenttien jälkikäteiseen asennukseen: Nykyiset maatalouskoneet on varustettu elektronisilla komponenteilla ja rakenneosilla, joiden toiminta saattaa häiritä muita laitteita sähkömagneettisia aaltoja lähettämällä. Tällaiset häirinnät voivat johtaa henkilöihin kohdistuviin vaaroihin, jos seuraavia turvaohjeita ei noudateta. Komponenttien valinta Ota komponenttien valinnassa erityisesti huomioon se, että jälkikäteen asennetut sähköiset ja elektroniset rakenneosat vastaavat EMC-direktiiviä 2004/108/EY kulloinkin voimassa olevana versiona ja että niissä on CE-merkintä. Käyttäjän velvollisuus Sähköisten ja elektronisten laitteiden ja/tai komponenttien jälkikäteisessä asennuksessa koneeseen, liitännällä ajoneuvon sähköverkkoon, on omatoimisesti tarkastettava, aiheuttaako asennus häiriöitä ajoneuvon elektroniikkaan tai muihin komponentteihin. Tämä koskee erityisesti seuraavien osien elektronisia ohjauksia: Lisävaatimukset Sähköhydraulinen nostolaitesäätely Etunostolaite Tehon väliottoakseli Moottori Voimansiirto Liikkuvien viestintäjärjestelmien (esim. radio, puhelin) jälkikäteistä asennusta varten on lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset: Ainoastaan voimassa olevien maakohtaisten määräysten (esim. BZT-hyväksyntä Saksassa) mukaisesti hyväksyttyjä laitteita saa asentaa. Laite on asennettava kiinteästi. Kannettavien tai liikkuvien laitteiden käyttö ajoneuvossa on sallittua ainoastaan, jos sillä on yhteys kiinteästi asennettuun ulkoantenniin. Lähetinosa on asennettava tilallisesti erillään ajoneuvon elektroniikasta. Antennin asennuksessa on varmistettava asianmukainen asennus ja hyvä maadoitusliitäntä antennin ja ajoneuvon maaton välillä. Johdotuksessa ja asennuksessa sekä kork. sallittua virranottoa varten on huomioitava lisäksi koneen valmistajan asennusohje. 15

16 4.2 Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon OHJE Sähkömagneettiset häiriöt Päätteen toimintaa voidaan häiritä muiden laitteiden sähkömagneettisilla aalloilla. Asenna terminaali vähintään 1 m:n päähän radioantennista tai radiolaitteesta. 1. Ruuvaa pidike kiinni päätteeseen. Pidike 2. Kiinnitä pääte traktorin ohjaamoon pidikkeen avulla. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi peruskonsolia. Peruskonsoli ei sisälly päätteen toimitukseen. Se kuuluu ISOBUSperusvarustelun toimitukseen. Peruskonsoli 16

17 4.3 Päätteen liitännät Päätteen takapuoli. Liitäntä C RS232-sarjaliitäntä seuraaville: USB-liitäntä USB GPS-vastaanotin Liitäntä A CAN-väylän liitäntä ISOBUS-perusvarustuksen tai ohjaamon sisäpuolisen ISOBUSliitäntäjohdon liittämiseen Liitäntä B E käytössä USB-liitännän sulkukansi Suojaa USB-liitäntää pölyltä. 4.4 Päätteen liittäminen ISOBUSiin OHJE Vahingoittumisvaara käytettäessä muita kuin standardinmukaisia perusvarusteluja. Jos pääte liitetään muuhun kuin standardinmukaiseen perusvarusteluun, pääte ja perusvarustelu voi vaurioitua. Ennen kuin pääte liitetään olemassa olevaan perusvarusteluun, tarkasta niiden yhteensopivuus standardin ISO kanssa. Liitä pääte ainoastaan perusvarusteluihin, jotka vastaavat standardia ISO

18 4.4.1 ISOBUS-yhteensopivuuden tarkastaminen käytettäessä jo olemassa olevia perusvarusteluita ISO yhteensopivat HORSCH-perusvarustelut on merkitty ISOBUSpistorasiaan seuraavalla tarralla: Päätteen liittäminen ISOBUSiin 1. Työnnä ISOBUS-liitäntäjohto (ohjaamo tai asennussarja) 9-napaisella Sub-Dpistokkeella päätteen 9-napaiseen pistorasiaan A. 2. Kierrä pistokkeen varmistusruuvit tiukalle. 4.5 GPS-vastaanottimen liittäminen päätteeseen Edellytykset Jokaisen päätteeseen liitettävän GPS-vastaanottimen on täytettävä seuraavassa taulukossa määritetyt edellytykset. Müller-Elektronikilta saatavat GPS-vastaanottimet täyttävät nämä edellytykset. Tekniset edellytykset DGPS-vastaanottimen käytölle Käyttöjännite Virranotto Päätteen syöttöjännite 1,5V Maks. 200mA (70 C -asteen lämpötilassa) ilman muiden virrankuluttajien aiheuttamaa muuta kuormitusta GPS-vakio NMEA 0183 Päivitystiedot ja signaalit 5 Hz (GPGGA, GPVTG) 1 Hz (GPGSA, GPZDA) Siirtonopeus Baud Tietobitit 8 Pariteetti ei Loppubitit 1 Virtausohjaus ei 18

19 VARO Oikosulun aiheuttama laitevaurio Liitännän C nasta 4 on jännitteen alainen. Jännite riippuu päätteen käyttöjännitteestä ja se on tarkoitettu Müller-Elektronikin DGPS-vastaanottimen A100 virransyöttöön. Muut GPS-vastaanottimet voivat vaurioitua liitettäessä. Ennen kuin liität muun GPS-vastaanottimen: Tarkasta, mihin jännitteeseen pääte on liitetty (12V vai 24V). Tarkasta GPS-vastaanottimen nastojen varaus. Tarkasta GPS-vastaanottimen sallittu jännite. Vertaa päätteen jännitettä GPS-vastaanottimen sallittuun jännitteeseen. Vertaa nastojen varauksia. Liitä GPS-vastaanotin päätteeseen vain silloin, kun molempien laitteiden jännitealueet ja nastojen varaukset eivät eroa toisistaan. Ensimmäisellä käynnistyskerralla saattaa kestää n. 30 minuuttia ennen kuin GPSvastaanotin alkaa vastaanottaa tietoja. Jokaisella seuraavalla käynnistyskerralla se kestää enää n. 1-2 minuuttia. GPS-vastaanotin on asennettu traktorin katolle. Olet aktivoinut sopivan ajurin. [ 41] 1. - Sammuta pääte. 2. Vie liitäntäjohto GPS-vastaanottimesta ohjaamoon. 3. VARO! Varmista, ettei johtoa vedetä terävien reunojen yli ja ettei sitä voida taittaa. Vedä johto paikkaan, jossa kukaan ei voi kompastua siihen. 4. Liitä GPS-vastaanottimen liitäntäjohto päätteen liitäntään C. 19

20 5 Käytön perusteet 5.1 Hallintalaitteisiin tutustuminen Päätteen hallintalaitteet Kiertonuppi Painikkeet Toimintopainikkeet Hallintalaitteet Kiertonuppi Kiertonuppi sijaitsee päätteen oikeassa ylänurkassa. Käyttö kiertonupilla saattaa poiketa sovelluksissa hieman. Kiertonupilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: Kiertonupin kierto: Liikuta osoitinta ylös ja alas. Muuta parametrin arvoa. Kiertonupin painaminen: Napsauta merkittyä riviä. Aktivoi parametri. Vahvista syötetyt tiedot. 20

21 Toimintopainikkeet Toimintopainikkeiden käyttö on kaikissa sovelluksissa sama. Näytössä kuvattujen toimintojen suorittaminen Painikkeet Päätteen kytkeminen päälle ja pois päältä Ei toimintoa Ei toimintoa Ikkunasta poistuminen Tiedonsyötön keskeytys Varoitusten ja hälytysten poisto näytöstä "Valintavalikko"-sovelluksen kutsuminen "Valintavalikko"-sovelluksesta poistuminen 5.2 Toimintopainikkeiden käyttö Toimintopainikkeilla voidaan aina aktivoida se toiminto, joka on kuvattuna viereisessä toimintosymbolissa. Huomioi kuitenkin, että sovellukset TRACK-Leader ja Section Control on konfiguroitava tarkemmin. Asetusten määrä riippuu siitä, miten montaa toimintoa käytetään ja mitä koneita päätteellä käytetään. GPS-vastaanottimen aseman syöttö [ 48] Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään [ 105] Pääte on käyttövalmis, kun nämä asetukset määritetään. 21

22 VARO Toimintopainikkeiden tahattomasta painamisesta aiheutuva vaara Toimintopainikkeita painettaessa liitettyjen koneiden osat voivat liikkua tai aktivoitua. Tämän seurauksena ihmisiä voi vammautua ja voi syntyä aineellisia vahinkoja. Ennen toimintopainikkeen painamista: Ota selvää, mitä tapahtuu, kun toimintopainiketta painetaan. Lue liitetyn koneen käyttöohje tai sen maatalouskoneen käyttöohje, joka voi tällöin aiheuttaa vaaratilanteita. Suorita kaikki koneen käyttöohjeessa kuvatut toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi. Paina toimintopainiketta vasta sitten, kun ihmisille tai esineille ei aiheudu vaaraa. Kun painat toimintopainiketta, toimintosymboliin kuvattu toiminto / operaatio suoritetaan. Toimintopainikkeiden käyttö Toimintosymboli Käytettävissä olevan toiminnon kuvaus. Toimintopainike Suorittaa toiminnon, joka on kuvattu toimintosymbolissa. Esimerkki Jos painat toimintopainiketta, toimintosymbolissa kuvattu toiminto aktivoidaan. Jos jonkin toimintopainikkeen vieressä ei näy toimintosymbolia, tällä toimintopainikkeella ei ole tällä hetkellä mitään toimintoa. 22

23 5.3 Ensimmäinen käyttöönotto Näin käynnistät päätteen ensi kertaa: Olet asentanut ja liittänyt päätteen Kytke pääte päälle. 2. Odota n. 15 sekuntia, kunnes kaikki sovellukset on ladattu Kutsu esiin "Valintavalikko"-sovellus. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Olet valintavalikossa. Jos pääte on liitetty ISOBUS-työtietokoneeseen, ne ladataan nyt. Tunnistat tämän tapahtuman työtietokoneen symbolin vieressä olevasta edistyspalkista. Aina työtietokoneiden määrästä riippuen tämä tapahtuma voi kestää eri aikoja. 4. Odota, kunnes kaikki työtietokoneet on ladattu. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Työtietokoneet on silloin ladattu, kun edistyspalkkeja ei näy. 5. Valintavalikosta voidaan valita, minkä sovelluksen haluat näyttää seuraavaksi. 23

24 6. - Merkitse rivi "Palvelu". Rivi "Palvelu" on kehystettävä mustalla neliöllä: 7. - Napsauta riviä "Palvelu". Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Olet kutsunut esiin "Palvelu"-sovelluksen. 8. Konfiguroi pääte Palvelu-sovelluksessa. [ 29] 5.4 Konfigurointijärjestys Pääte ja sen lisävarusteet on konfiguroitava eri tavoin riippuen siitä, mikä pääte on käytössä ja mitä sovelluksia on vapautettu käyttöön. Nämä asetukset on määritettävä ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. GPS-vastaanottimen aktivointi [ 41] GPS-vastaanottimen konfigurointi [ 42] GPS-vastaanottimen aseman syöttö [ 48] Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään [ 105] Pääte on käyttövalmis, kun nämä asetukset määritetään. Huomioi kuitenkin, että sovellukset TRACK-Leader ja Section Control on konfiguroitava tarkemmin. Asetusten määrä riippuu siitä, miten montaa toimintoa käytetään ja mitä koneita päätteellä käytetään. 5.5 Käynnistä pääte uudelleen Kun pääte käynnistetään uudelleen, liitetyille työtietokoneille on annettava hieman aikaa käynnistyä myös uudelleen. Odota siksi jokaisen päätteen sammuttamisen jälkeen n. 30 sekunnin ajan, ennen kuin käynnistät päätteen uudelleen. 24

25 1. - Sammuta pääte. 5.6 Tietojen syöttäminen 2. Odota 30 sekuntia, kunnes myös työtietokoneet sammutetaan Kytke pääte päälle. Kaikki tiedot on syötettävä tietojen syöttöikkunassa. Tietojen syöttöikkuna Hallintalaitteet Kirjainten alapuolella on 5 symbolia, jotka auttavat tietojen syöttämisessä. Kirjainten poistaminen Liikuta kursoria vasemmalle Liikuta kursoria oikealle Vahvista ja lopeta tietojen syöttö. Ei toimintoa Näin syötät tietoja: Tietojen syöttöikkuna on avattu Merkitse haluamasi kirjaimet Napsauta merkittyjä kirjaimia. 3. Jos kaikki kirjaimet on syötetty, merkitse symboli OK kiertonupilla ja napsauta sitä. Syötetty tieto otetaan käyttöön. 25

26 6 Sovellusten kutsuminen valintavalikossa Valintavalikossa voidaan valita, minkä sovelluksen halutaan näkyvät kuvaruudulla. Valintavalikko voidaan aina kutsua esiin. Se ei päätä käynnissä olevaa sovellusta. Hallintalaitteet Valintavalikon kutsuminen Uusi painallus viimeksi aktivoidun sovelluksen kutsuminen Sovellus näytetään jaetun kuvaruudun otsikkorivillä. Sovellus näytetään kuvaruudun pääalueella. 6.1 Kuvaruudun rakenne valintavalikossa Kuvaruutu koostuu seuraavista alueista: Toimintosymbolit vasemmalla ja oikealla Sovellusten alue keskellä, toimintosymbolien välissä. Valintavalikon alueet Sovelluksen nimike Toimintosymbolit vasemmalla Myöhemmin otsikkorivillä näytettävän sovelluksen merkintä. Merkintä Merkitty sovellus näytetään otsikkorivillä Sovelluksen ISO-ID Sovelluksen ISO-nimi Merkintä Merkitty sovellus näytetään pääkuvaruudulla Toimintosymbolit oikealla Sovelluksen kutsuminen pääkuvaruudulla. Osoitin Merkityn sovelluksen kutsuminen kiertonupilla. 26

27 6.2 Sovellusten kutsuminen Valintavalikossa voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: Kutsu sovellusta. Näytä sovellus jaetun kuvaruudun otsikkorivillä Aseta, mikä sovellus näytetään jaetun kuvaruudun otsikkorivillä. Valitussa sovelluksessa merkitään toimintosymboli vasemmalla pisteellä: 2. Sovelluksen käynnistäminen pääkuvaruudulle. Tällöin on olemassa seuraavat mahdollisuudet: a) Kiertonupilla: - Merkitse haluttu sovellus - Kutsu merkittyä sovellusta b) Oikealla puolella olevilla toimintopainikkeilla: - Toimintosymbolin vieressä olevan sovelluksen näyttö. Molemmat sovellukset näkyvät kuvaruudulla. 27

28 6.3 Kuvaruudun jako Päätteen kuvaruutu on jaettu kahteen alueeseen. Jokaisella alueella näytetään eri sovellus. Näin voidaan esim. ohjata traktoria pellolla ja samanaikaisesti valvoa peltoruiskua. Siihen ei tarvita ylimääräistä päätettä. Kuvaruudun jako Otsikkorivi tiedottava alue. Otsikkorivillä voidaan näyttää tietoja sovelluksesta. Pääkuvaruutu käytettävä alue. Pääkuvaruudussa näkyy ajankohtaisesti käynnistetty sovellus, toimintosymbolit ja tiedot, joita tarvitaan käynnistetyn sovelluksen käyttöön. Valintavalikossa voidaan nähdä, mitä sovelluksia jaetulla kuvaruudulla voidaan työstää. Toimintosymboli Toiminto Sovelluksen vaihto otsikkorivi-alueella. Sovellusten vaihtaminen kuvaruudun otsikkorivi- ja pääalueen välillä. 28

29 7 Konfiguroi pääte "Palvelu"-sovelluksessa. Sovelluksessa "Palvelu" voidaan pääte konfiguroida ja liitetyt laitteet aktivoida. "Palvelu"-sovelluksen käynnistämisen jälkeen näkyviin tulee seuraava ikkuna: "Palvelu"-sovelluksen aloitusikkuna Pääalue Ikkunan sisältö Versionumero Päätteen ja asennetun ohjelmiston kuvaus Osoitin Merkitsee rivin, jota voidaan napsauttaa kiertonupilla Toimintosymbolien alue Symbolit, joita tässä ikkunassa voidaan käyttää. 29

30 7.1 Käyttöelementit "Palvelu"-sovelluksessa Palvelu-sovellusta käytetään kiertonupilla ja toimintopainikkeilla. Hallintalaitteet Osa tässä kuvatuista toimintosymboleista tulee näkyviin vain silloin, kun tietty toiminto aktivoidaan. Näin näytetään kuvaruudulla vain ne tiedot, joita työhön tarvitaan. Toimintosymboli Merkitys Selaus Tulee näkyviin vain silloin, kun... On olemassa vielä yksi sivu toimintosymboleita. Takaisin Päiväkäytön aktivointi Yökäytön aktivointi Tiedoston poistaminen (harmaa) ei ole mahdollista Merkittyä kohdetta ei voida poistaa Tiedoston poistaminen (punainen) Merkitty kohde voidaan poistaa GPS-vastaanottimen konfigurointi GPS-vastaanotin on aktivoitu Diagnoosi-ikkunan kutsuminen Diagnoosi on aktivoitu Vakioarvojen palauttaminen. DGPS-yhteyden tilan näyttö 7.2 Päätteen perusasetusten konfigurointi Päätteen perusasetukset voidaan asettaa ikkunassa "Pääte asetukset". 1. "Päätteen asetukset" -ikkunaan vaihtaminen: Palvelu Päätteen asetukset 30

31 Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 3. - Muuta halutut parametrit. Parametrien luettelo Parametri Alaparametri Merkitys Kirkkaus Päivä Kirkkauden asettaminen päiväkäyttöä varten Yö Yökäyttö Kirkkauden asettaminen yökäyttöä varten Yökäytön kytkeminen päälle ja pois päältä 0 = päiväkäyttö on aktivoitu 1 = yökäyttö on aktivoitu Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuuden asettaminen Pvm / kellonaika Pvm Ajankohtaisen päiväyksen asettaminen Kellonaika Aikavyöhyke Ajankohtaisen kellonajan asettaminen 0 = Greenwichin aikavyöhyke (GMT) 1 = Greenwichin aika +1 tunti (Saksa) -1 = Greenwichin aika -1 tunti Kieli Valitse kieli Mittayksiköt metrinen Näytä kaikki yksiköt metrisinä yksikköinä imperiaalinen US Näytä kaikki yksiköt imperiaalisina yksikköinä Näytä kaikki yksiköt US-yksikköinä Näppäimistön valaistus Aseta näppäimistön valaistuksen aste prosentteina 31

32 7.3 Symbolit Palvelu-sovelluksessa Seuraavat symbolit voivat esiintyä Palvelu-sovelluksessa. Symbolit Toiminto on aktivoitu Toiminto on deaktivoitu 7.4 Kielen vaihtaminen Kun kytket päätteen päälle ensimmäistä kertaa, saattaa olla, että tekstit näkyvät vieraalla kielellä. Jos vaihdat Palvelu-sovelluksen kielen, samalla muuttuu myös ISOBUStyötietokoneiden kaikkien sovellusten kieli. Jos liitetty ISOBUS-työtietokone ei mahdollista valittua kieltä, aktivoidaan kyseisen tietokoneen vakiokieli Kytke pääte päälle Paina. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 3. - Napsauta "Palvelu". Näkyviin tulee seuraava ikkuna: voivat näkyä vieraalla kielellä. Tämän ikkunan tekstit 32

33 4. - Napsauta Päätteen asetukset Napsauta "Kieli" Valitse kielesi kielilyhenne Paina. Näkyviin tulee seuraava ilmoitus: Käynnistä pääte uudelleen Paina. "Palvelu"-sovelluksen kieli muutetaan. Muiden sovellusten kieli muutetaan vasta, kun pääte käynnistetään uudelleen Käynnistä pääte uudelleen. Muiden sovellusten kieli muutetaan. 7.5 Kirkkauden kytkeminen päivä- tai yökäyttöön Tässä luvussa kerrotaan, kuinka kuvaruudun kirkkaus mukautetaan päivä- tai yökäyttöä varten. 1. "Palvelu"-sovelluksen kutsuminen: Palvelu Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 2. Vaihda käyttötapa. Siitä riippuen, mikä käyttötapa on parhaillaan aktivoituna, voidaan käyttää yhtä toimintosymboleista: Päiväkäytön aktivointi. Yökäytön aktivointi Kuvaruudun kirkkautta sovitetaan heti. 33

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 Päivitetty: Kesäkuu 2006 Impressum 8NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. NAVIGON 63xx. Suomi

Käyttöohjekirja. NAVIGON 63xx. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 63xx Suomi Syyskuu 2009 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä. Se tarkoittaa itse

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110 Suomi Elokuu 2007 Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 PNA

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 PNA Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 PNA Päivitetty: Joulukuu 2006 Julkaisijan tiedot NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

www.dtco.vdo.com DLKPro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions

www.dtco.vdo.com DLKPro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions www.dtco.vdo.com DLKPro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions Sisältö Sisältö 1 Yleistietoja...3 2 DLK Pro -lataustyökalu...4 Pakkauksen sisältö...4 Tuotteen yleiskuvaus...4 3 DLK Pro:n käytön

Lisätiedot

Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Käyttöopas Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Magellan Maestro

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta!

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Käyttöopas SL320 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vaurioista. Pyrimme

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila...

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 4 Liittäminen...

Lisätiedot

PMD-B200P versio 2.0 käyttöopas

PMD-B200P versio 2.0 käyttöopas 1 1 Tärkeää tietoa Lue huolellisesti ennen tuotteen käyttöä Tämän tuotteen tarkoitus on ohjata sinut turvallisesti vaihe vaiheelta haluamaasi määränpäähän. Lue seuraavat varotoimet. Näin varmistat, että

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Käyttöopas. 9357225 Issue 3 FI

Käyttöopas. 9357225 Issue 3 FI 9357225 Issue 3 FI Käyttöopas Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Copyright Nokia Mobile Phones 2000-2001.

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers Sisältö Sisältö 1 Yleistietoja...3 2 DLK Pro TIS-Compact...4 Pakkauksen sisältö...4

Lisätiedot

Tärkeitä turvallisuustietoja

Tärkeitä turvallisuustietoja Käyttöpas Tärkeitä turvallisuustietoja LUE HUOLELLA ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan henkilövahinkojen vaarasta. Noudata kaikkia

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 507. Suomi

Doro PhoneEasy 507. Suomi Doro PhoneEasy 507 Suomi 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 1. Kuuloke 2. Vasen valintanäppäin 3. Soittopainike 4. Pikavalintanäppäimet 5. Vastaaja 6. Näppäinlukko 7. Äänetön/Syöttötapa 8. Mikrofoni

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

C75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot