Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC"

Transkriptio

1 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

2

3 - Alkuperäinen käyttöohje - Koneen tunnistus Merkitse konetta vastaanottaessasi sen tiedot seuraavaan listaan: Sarjanumero:... Koneen tyyppi:... Valmistusvuosi:... Ensimmäinen käyttöönotto:... Varusteet: Käyttöohjeen julkaisupäivämäärä: 07/2014 Viimeisin muutos: Voimassa ohjelmistojen: Myyjän osoite: Nimi:... Katuosoite:... Postitoimipaikka:... Puh.:... As. nro: Myyjä:... HORSCH:in osoite: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Puh.: +49 (0) 9431 / Faksi: +49 (0) 9431 / Sähköposti: As. nro: HORSCH:...

4

5 Sisällysluettelo 1 Turvallisuuden takaamiseksi Perustavia turvaohjeita Varoitusten rakenne ja merkitys Käyttäjälle asetetut vaatimukset Määräystenmukainen käyttö EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 11 2 Tästä käyttöohjeesta Tämän käyttöohjeen kohderyhmä Toimintaohjeiden rakenne Viitteiden rakenne 12 3 Tuotekuvaus Suoritustiedot Toimituksen sisältö Järjestelmävaatimukset Tyyppikilven tietojen ymmärtäminen 14 4 Asennus ja liittäminen Jälkivarustelua koskevia ohjeita Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon Päätteen liitännät Päätteen liittäminen ISOBUSiin ISOBUS-yhteensopivuuden tarkastaminen Päätteen liittäminen ISOBUSiin GPS-vastaanottimen liittäminen päätteeseen 18 5 Käytön perusteet Hallintalaitteisiin tutustuminen Toimintopainikkeiden käyttö Ensimmäinen käyttöönotto Konfigurointijärjestys 24 5

6 5.5 Käynnistä pääte uudelleen Tietojen syöttäminen 25 6 Sovellusten kutsuminen valintavalikossa Kuvaruudun rakenne valintavalikossa Sovellusten kutsuminen Kuvaruudun jako 28 7 Konfiguroi pääte "Palvelu"-sovelluksessa Käyttöelementit "Palvelu"-sovelluksessa Päätteen perusasetusten konfigurointi Symbolit Palvelu-sovelluksessa Kielen vaihtaminen Kirkkauden kytkeminen päivä- tai yökäyttöön Sovellusten aktivointi ja deaktivointi Ohjelmiston täysversioiden lisenssien aktivointi Päätteen käyttötarkoituksen asettaminen Tietojen poistaminen USB-tikulta Tietovarantojen tyhjennys "Diagnoosi"-toiminnon aktivointi Näyttökuvat CanTrace-asetukset GPS-vastaanotin GPS-vastaanottimen aktivointi GPS-vastaanottimen konfigurointi 42 8 Tractor-ECU -sovellus Ajoneuvoprofiilin lisääminen Ajoneuvoprofiilin parametrien konfigurointi Syötä GPS-vastaanottimen sijainti Ajoneuvoprofiilien aktivointi 50 9 Rinnakkaisajojärjestelmä TRACK-Leader Konfiguroi Yleiset asetukset 52 6

7 9.2 Konfiguroi TRACK-Leader Ensimmäinen käyttöönotto Aloitusikkunan rakenne Työskentelyikkunan rakenne Hallintalaitteet Tietojen syöttäminen Näyttöruudun valopalkin käyttö Kuvaruudun valopalkki grafiikkatilassa Kuvaruudun valopalkki tekstitilassa Käytä SECTION-View -sovellusta Työikkunan esityksen muuttaminen Valmistele navigointi Ohjaustilan valinta Käynnistä navigointi Käynnistä uusi navigointi Jatka aloitettua navigointia Käyttö työskentelyn aikana DGPS-kalibrointi GPS ilman korjaussignaalia DGPS korjaussignaalin kanssa Tarkasta DGPS-signaalin laatu Ohjauslinjojen käyttö rinnakkaisohjaukseen Suorat ohjauslinjat Ohjauslinjat käyränä Ohjauslinjat kompassin mukaan Useat ohjauslinjat Ohjauslinjat ympyränä Mukautuvat ohjauslinjat Ohjauslinjojen poisto Ohjauslinjojen siirto Aloita ajojen tallentaminen SECTION-Control -työtilan muuttaminen 80 7

8 13.5 Pellon raja Muokkaa päiste Esteiden selvittäminen USB-tikulla olevien tietojen käyttäminen Peltotietojen tallentaminen ja lataus Peltotietojen tallentaminen Peltotietojen lataaminen Peltotietojen hylkääminen Näytä dokumentoidut ajot Peltojen poistaminen USB-tikulta Ajojen poistaminen Yhteistoiminta muiden sovellusten kanssa Yhteistoiminta ISOBUS-TC -sovelluksen kanssa Yhteistoiminta työtietokoneiden kanssa Automaattinen osaleveyden ohjaus SECTION Control Perusteet SECTION-Controlin konfigurointi SECTION-Control -parametrit Kalibroi Hitaus, kun päällä ja Hitaus, kun pois Tilaustyöstö, ISOBUS-TC Perusteet Tietoja ISOBUS-TC:stä USB-tikku Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään ISOBUS-TC:n käynnistäminen Käyttöelementit ISOBUS-TC -sovelluksessa Kuvaruudun rakenne ISOBUS-TC -sovelluksessa Koneasetusten siirto peltokorttia varten ISO-XML-kantatietojen ylläpito Vaihe 1: Tietojen siirtäminen peltokortista päätteelle Tietojen siirtäminen USB-tikulla "Taskdata"-kansion luominen USB-tikulle Vaihe 2: Tilauksen valitseminen muokkausta varten 116 8

9 Uuden tilauksen luonti päätteellä Olemassa olevan tilauksen ottaminen käyttöön Vaihe 3: Tilaustietojen syöttö ja tallentaminen Tilaustietojen syöttö Tilaustietojen näyttö Tallenna tilaustiedot Vaihe 4: Käynnistä tilaus Valitse kone Valitse työntekijä Vaihe 5: ISOBUS-TC -sovelluksen käyttö työskentelyn aikana Työvuoron vaihdon syöttäminen Ohjearvon muuttaminen Tilaustyöstön vaiheen valinta Laskurin analysointi Koneen laskurin näyttö Täytön ja tyhjennyksen dokumentointi Poistuminen ISOBUS-TC -sovelluksesta Vaihe 6: Työskentelyn pysäyttäminen Pysäytä tilaus Tauota tilaus Vaihe 7: Tilausten siirtäminen peltokorttiin Tärkeät tiedostot USB-tikulla Huolto ja hoito Päätteen hoito ja puhdistaminen Laitteen hävittäminen Ohjelmistoversion tarkastaminen Tekniset tiedot Päätteen tekniset tiedot Liitännän A nastojen varaus Liitännän B nastojen varaus Liitännän C nastojen varaus Muistiinpanot 148 9

10 1 Turvallisuuden takaamiseksi 1.1 Perustavia turvaohjeita Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Ennen kuin huollat tai korjaat traktoria, irrota aina traktorin ja päätteen välinen liitos. Ennen kuin lataat traktorin akun, irrota aina traktorin ja päätteen välinen liitos. Ennen kuin hitsaat traktoria tai kiinnitettyä tai asennettua laitetta, keskeytä aina virransyöttö päätteeseen. Älä suorita tuotteelle mitään luvattomia muutoksia. Luvattomat muutokset tai luvaton käyttö voivat vaarantaa turvallisuuden ja haitata toimintaa ja vaikuttaa käyttöikään. Luvattomia ovat kaikki muutokset, joita ei kuvata tuotteen dokumenteissa. Noudata kaikkia yleisesti hyväksyttyjä turvallisuusteknisiä, teollisia, lääkinnällisiä ja tieliikenteellisiä määräyksiä. 1.2 Varoitusten rakenne ja merkitys Kaikki tästä käyttöohjeesta löytyvät turvaohjeet muodostetaan seuraavan kaavan mukaan: VAROITUS Tämä merkkisana on merkkinä keskinkertaisen riskin vaaroista, joiden seurauksena saattaa olla kuolema tai vakavat ruumiinvammat, jos niitä ei vältetä. VARO Tämä merkkisana on merkkinä alhaisen riskin vaaroista, joiden seurauksena voi olla lievät tai keskinkertaiset ruumiinvammat tai aineelliset vahingot, jos niitä ei vältetä. OHJE Tämä merkkisana on merkkinä toimista, jotka virheellisesti suoritettuna voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Näissä toimissa on oltava tarkkoja ja varovaisia ihanteellisten työskentelytulosten saavuttamiseksi. On olemassa toimia, jotka suoritetaan useammassa vaiheessa. Jos jossakin näistä vaiheista on olemassa vaara, turvaohje näkyy suoraan toimintaohjeessa. Turvaohjeet sijaitsevat aina suoraan vaarallisen toimintavaiheen edessä ja niiden ominaisuuksiin kuuluu lihavoitu teksti sekä merkkisana. 10

11 Esimerkki 1. OHJE! Tämä on ohje. Se varoittaa vaarasta, joka on olemassa seuraavassa toimintavaiheessa. 2. Vaarallinen toimintavaihe. 1.3 Käyttäjälle asetetut vaatimukset 1.4 Määräystenmukainen käyttö Opettele päätteen määräystenmukainen käyttö. Kukaan ei saa käyttää päätettä, ennen kuin tämä käyttöohje on luettu. Lue ja noudata huolellisesti kaikkia turvaohjeita ja varoituksia tässä käyttöohjeessa ja liitettyjen koneiden ja laitteiden ohjeissa. HORSCH-pääte on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi maataloudessa sekä viinin, hedelmien ja humalan viljelyssä. Kaikki tämän ylittävä asennus tai tämän ylittävä päätteen käyttö ei kuulu valmistajan vastuualueelle. Valmistaja ei vastaa mistään tästä aiheutuvista vahingoista henkilöille tai asioille. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa kaikista määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vaaroista. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien käyttö- ja kunnossapito-olosuhteiden noudattaminen. Valmistaja ei vastaa mistään ohjeiden laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista henkilöille tai asioille. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa kaikista määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vaaroista. Maatalouskoneiden käytöstä säädettyjä työsuojelumääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvatekniikkaan, teollisuuteen ja terveyteen liittyviä sekä maantieliikenteen sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava. Omatoimiset laitteelle suoritetut muutokset vapauttavat valmistajan vastuusta. 1.5 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämä tuote on valmistettu seuraavia kansallisia ja yhdenmukaistettuja normeja noudattaen ajankohtaisen EMC-direktiivin 2004/108/EY tarkoittamalla tavalla: EN ISO

12 2 Tästä käyttöohjeesta 2.1 Tämän käyttöohjeen kohderyhmä 2.2 Toimintaohjeiden rakenne Tämä käyttöohje on suunnattu henkilöille, jotka asentavat päätteen ja käyttävät sitä. Toimintaohjeet selvittävät vaihe vaiheelta, kuinka tietyt työt voidaan suorittaa tuotteella. Tässä käyttöohjeessa olemme käyttäneet seuraavia symboleja toimintaohjeiden merkitsemiseen: Esitystapa Merkitys Toiminnat, jotka on suoritettava peräkkäin. Toiminnan tulos. Tämä tapahtuu, kun toiminta suoritetaan. Toimintaohjeen tulos. Tämä tapahtuu, kun kaikkia vaiheita on noudatettu. Edellytykset. Kun edellytyksiä mainitaan, edellytysten on täytyttävä, ennen kuin toiminta suoritetaan. 2.3 Viitteiden rakenne Jos tässä ohjeessa on viitteitä, ne näyttävät aina seuraavilta: Esimerkki viitteestä: [ 12] Viitteen tunnistaa hakasulkeista ja nuolesta. Nuolen jälkeinen numero näyttää, miltä sivulta se luku alkaa, josta lukemista voidaan jatkaa. 12

13 3 Tuotekuvaus 3.1 Suoritustiedot Komponentit Pääte on varustettu seuraavilla komponenteilla: Liitäntä HORSCH-työtietokoneiden ohjaukselle Liitäntä muiden ISOBUS-työtietokoneiden ohjaukselle GPS-antennin sarjaliitäntä USB-liitäntä Ohjelmisto Seuraavat sovellukset ovat asennettuina ja käytettävissä: SERVICE - Tällä sovelluksella pääte konfiguroidaan. ISOBUS-UT - Liitäntä ISOBUS-työtietokoneiden ohjaukselle Pääte vastaa ISOBUS-normia ISO Yleiskäyttöisenä päätteenä (UT) kaikissa koneissa, jotka täyttävät ISOBUS-standardin vaatimukset, käytettävissä käyttöyksikkönä valmistajasta riippumatta. Tractor-ECU - Tällä sovelluksella voidaan esimerkiksi syöttää GPSvastaanottimen sijainti. Voit testata seuraavia sovelluksia 50 tunnin ajan: TRACK-Leader - Moderni järjestelmä, joka auttaa maatalouskoneen kuljettajaa ajamaan tarkasti rinnakkaisissa urissa. SECTION-Control Automaattinen osaleveyden kytkentä. TRACK-Leader -sovelluksen lisämoduuli (TRACK-Leader -moduuli vaaditaan SECTION- Control -moduulin käyttämiseksi). ISOBUS-TC - Sertifioitu ISOBUS-tehtäväohjain, valmistaja: Müller- Elektronik. Tällä sovelluksella voidaan muokata kaikkia päätteellä olevia tilauksia, jotka on suunniteltu PC-tietokoneessa (TRACK-Leader -moduuli ja SECTION-Control -moduuli vaaditaan ISOBUS-TC -moduulin käyttämiseksi) 3.2 Toimituksen sisältö Jos sovellusten testausaika on kulunut loppuun, ja sovelluksia on silti edelleen käytettävä, täytyy nämä sovellukset vapauttaa erikseen. Toimituslaajuuteen kuuluvat: Pääte Asennus- ja käyttöohje Pidike päätteen asennukseen USB-muistitikku 13

14 3.3 Järjestelmävaatimukset Jotta päätettä voitaisiin käyttää traktorissa, traktorin on täytettävä seuraavat edellytykset: Traktorin on oltava ISOBUS-yhteensopiva. Ohjaamon sisällä olevasta pistorasiasta olisi etua Liitä pääte mukana tulevan ISOBUS-liitäntäjohdon kanssa ISOBUS-yhteensopivan traktorin ohjaamon sisäpuoliseen ISOBUS-pistorasiaan. Jos traktori ei ole ISOBUS-yhteensopiva, se voidaan varustaa ISOBUSasennussarjan avulla. Jos ISOBUS-asennussarja ei sisälly toimitukseen tai asennuksessa esiintyy vaikeuksia, käänny jälleenmyyjän tai HORSCHasiakaspalvelun puoleen. Peltokortille asetetut vaatimukset: Peltokortin on oltava ISO-XML-yhteensopiva (ISO 11783, osa 10) 3.4 Tyyppikilven tietojen ymmärtäminen Päätteen taustapuolelta löytyy tyyppikilpi tarrana. Tästä tarrasta löytyy tietoja, joiden avulla tuote voidaan tunnistaa selkeästi. Pidä nämä tiedot käsillä ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. Tyyppikilpi päätteen taustapuolella Asiakasnumero HORSCH-tuotenumero Laitteiston versio Tuotenumero Müller-Elektronikilla Käyttöjännite Tuotteen saa liittää ainoastaan tällä alueella oleviin jännitteisiin. Ohjelmistoversio Kun ohjelmisto päivitetään, tästä versiosta ei enää tule ajankohtaista. Sarjanumero 14

15 4 Asennus ja liittäminen Asenna pääte ja varusteosat seuraavassa järjestyksessä: 1. Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon. 2. Liitä pääte ohjaamon sisäpuoliseen ISOBUS-pistorasiaan tai ISOBUS-asennussarjaan. 3. Liitä pääte muihin komponentteihin. 4.1 Jälkivarustelua koskevia ohjeita Ohje sähköisten ja elektronisten laitteiden ja/tai komponenttien jälkikäteiseen asennukseen: Nykyiset maatalouskoneet on varustettu elektronisilla komponenteilla ja rakenneosilla, joiden toiminta saattaa häiritä muita laitteita sähkömagneettisia aaltoja lähettämällä. Tällaiset häirinnät voivat johtaa henkilöihin kohdistuviin vaaroihin, jos seuraavia turvaohjeita ei noudateta. Komponenttien valinta Ota komponenttien valinnassa erityisesti huomioon se, että jälkikäteen asennetut sähköiset ja elektroniset rakenneosat vastaavat EMC-direktiiviä 2004/108/EY kulloinkin voimassa olevana versiona ja että niissä on CE-merkintä. Käyttäjän velvollisuus Sähköisten ja elektronisten laitteiden ja/tai komponenttien jälkikäteisessä asennuksessa koneeseen, liitännällä ajoneuvon sähköverkkoon, on omatoimisesti tarkastettava, aiheuttaako asennus häiriöitä ajoneuvon elektroniikkaan tai muihin komponentteihin. Tämä koskee erityisesti seuraavien osien elektronisia ohjauksia: Lisävaatimukset Sähköhydraulinen nostolaitesäätely Etunostolaite Tehon väliottoakseli Moottori Voimansiirto Liikkuvien viestintäjärjestelmien (esim. radio, puhelin) jälkikäteistä asennusta varten on lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset: Ainoastaan voimassa olevien maakohtaisten määräysten (esim. BZT-hyväksyntä Saksassa) mukaisesti hyväksyttyjä laitteita saa asentaa. Laite on asennettava kiinteästi. Kannettavien tai liikkuvien laitteiden käyttö ajoneuvossa on sallittua ainoastaan, jos sillä on yhteys kiinteästi asennettuun ulkoantenniin. Lähetinosa on asennettava tilallisesti erillään ajoneuvon elektroniikasta. Antennin asennuksessa on varmistettava asianmukainen asennus ja hyvä maadoitusliitäntä antennin ja ajoneuvon maaton välillä. Johdotuksessa ja asennuksessa sekä kork. sallittua virranottoa varten on huomioitava lisäksi koneen valmistajan asennusohje. 15

16 4.2 Päätteen asentaminen traktorin ohjaamoon OHJE Sähkömagneettiset häiriöt Päätteen toimintaa voidaan häiritä muiden laitteiden sähkömagneettisilla aalloilla. Asenna terminaali vähintään 1 m:n päähän radioantennista tai radiolaitteesta. 1. Ruuvaa pidike kiinni päätteeseen. Pidike 2. Kiinnitä pääte traktorin ohjaamoon pidikkeen avulla. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi peruskonsolia. Peruskonsoli ei sisälly päätteen toimitukseen. Se kuuluu ISOBUSperusvarustelun toimitukseen. Peruskonsoli 16

17 4.3 Päätteen liitännät Päätteen takapuoli. Liitäntä C RS232-sarjaliitäntä seuraaville: USB-liitäntä USB GPS-vastaanotin Liitäntä A CAN-väylän liitäntä ISOBUS-perusvarustuksen tai ohjaamon sisäpuolisen ISOBUSliitäntäjohdon liittämiseen Liitäntä B E käytössä USB-liitännän sulkukansi Suojaa USB-liitäntää pölyltä. 4.4 Päätteen liittäminen ISOBUSiin OHJE Vahingoittumisvaara käytettäessä muita kuin standardinmukaisia perusvarusteluja. Jos pääte liitetään muuhun kuin standardinmukaiseen perusvarusteluun, pääte ja perusvarustelu voi vaurioitua. Ennen kuin pääte liitetään olemassa olevaan perusvarusteluun, tarkasta niiden yhteensopivuus standardin ISO kanssa. Liitä pääte ainoastaan perusvarusteluihin, jotka vastaavat standardia ISO

18 4.4.1 ISOBUS-yhteensopivuuden tarkastaminen käytettäessä jo olemassa olevia perusvarusteluita ISO yhteensopivat HORSCH-perusvarustelut on merkitty ISOBUSpistorasiaan seuraavalla tarralla: Päätteen liittäminen ISOBUSiin 1. Työnnä ISOBUS-liitäntäjohto (ohjaamo tai asennussarja) 9-napaisella Sub-Dpistokkeella päätteen 9-napaiseen pistorasiaan A. 2. Kierrä pistokkeen varmistusruuvit tiukalle. 4.5 GPS-vastaanottimen liittäminen päätteeseen Edellytykset Jokaisen päätteeseen liitettävän GPS-vastaanottimen on täytettävä seuraavassa taulukossa määritetyt edellytykset. Müller-Elektronikilta saatavat GPS-vastaanottimet täyttävät nämä edellytykset. Tekniset edellytykset DGPS-vastaanottimen käytölle Käyttöjännite Virranotto Päätteen syöttöjännite 1,5V Maks. 200mA (70 C -asteen lämpötilassa) ilman muiden virrankuluttajien aiheuttamaa muuta kuormitusta GPS-vakio NMEA 0183 Päivitystiedot ja signaalit 5 Hz (GPGGA, GPVTG) 1 Hz (GPGSA, GPZDA) Siirtonopeus Baud Tietobitit 8 Pariteetti ei Loppubitit 1 Virtausohjaus ei 18

19 VARO Oikosulun aiheuttama laitevaurio Liitännän C nasta 4 on jännitteen alainen. Jännite riippuu päätteen käyttöjännitteestä ja se on tarkoitettu Müller-Elektronikin DGPS-vastaanottimen A100 virransyöttöön. Muut GPS-vastaanottimet voivat vaurioitua liitettäessä. Ennen kuin liität muun GPS-vastaanottimen: Tarkasta, mihin jännitteeseen pääte on liitetty (12V vai 24V). Tarkasta GPS-vastaanottimen nastojen varaus. Tarkasta GPS-vastaanottimen sallittu jännite. Vertaa päätteen jännitettä GPS-vastaanottimen sallittuun jännitteeseen. Vertaa nastojen varauksia. Liitä GPS-vastaanotin päätteeseen vain silloin, kun molempien laitteiden jännitealueet ja nastojen varaukset eivät eroa toisistaan. Ensimmäisellä käynnistyskerralla saattaa kestää n. 30 minuuttia ennen kuin GPSvastaanotin alkaa vastaanottaa tietoja. Jokaisella seuraavalla käynnistyskerralla se kestää enää n. 1-2 minuuttia. GPS-vastaanotin on asennettu traktorin katolle. Olet aktivoinut sopivan ajurin. [ 41] 1. - Sammuta pääte. 2. Vie liitäntäjohto GPS-vastaanottimesta ohjaamoon. 3. VARO! Varmista, ettei johtoa vedetä terävien reunojen yli ja ettei sitä voida taittaa. Vedä johto paikkaan, jossa kukaan ei voi kompastua siihen. 4. Liitä GPS-vastaanottimen liitäntäjohto päätteen liitäntään C. 19

20 5 Käytön perusteet 5.1 Hallintalaitteisiin tutustuminen Päätteen hallintalaitteet Kiertonuppi Painikkeet Toimintopainikkeet Hallintalaitteet Kiertonuppi Kiertonuppi sijaitsee päätteen oikeassa ylänurkassa. Käyttö kiertonupilla saattaa poiketa sovelluksissa hieman. Kiertonupilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: Kiertonupin kierto: Liikuta osoitinta ylös ja alas. Muuta parametrin arvoa. Kiertonupin painaminen: Napsauta merkittyä riviä. Aktivoi parametri. Vahvista syötetyt tiedot. 20

21 Toimintopainikkeet Toimintopainikkeiden käyttö on kaikissa sovelluksissa sama. Näytössä kuvattujen toimintojen suorittaminen Painikkeet Päätteen kytkeminen päälle ja pois päältä Ei toimintoa Ei toimintoa Ikkunasta poistuminen Tiedonsyötön keskeytys Varoitusten ja hälytysten poisto näytöstä "Valintavalikko"-sovelluksen kutsuminen "Valintavalikko"-sovelluksesta poistuminen 5.2 Toimintopainikkeiden käyttö Toimintopainikkeilla voidaan aina aktivoida se toiminto, joka on kuvattuna viereisessä toimintosymbolissa. Huomioi kuitenkin, että sovellukset TRACK-Leader ja Section Control on konfiguroitava tarkemmin. Asetusten määrä riippuu siitä, miten montaa toimintoa käytetään ja mitä koneita päätteellä käytetään. GPS-vastaanottimen aseman syöttö [ 48] Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään [ 105] Pääte on käyttövalmis, kun nämä asetukset määritetään. 21

22 VARO Toimintopainikkeiden tahattomasta painamisesta aiheutuva vaara Toimintopainikkeita painettaessa liitettyjen koneiden osat voivat liikkua tai aktivoitua. Tämän seurauksena ihmisiä voi vammautua ja voi syntyä aineellisia vahinkoja. Ennen toimintopainikkeen painamista: Ota selvää, mitä tapahtuu, kun toimintopainiketta painetaan. Lue liitetyn koneen käyttöohje tai sen maatalouskoneen käyttöohje, joka voi tällöin aiheuttaa vaaratilanteita. Suorita kaikki koneen käyttöohjeessa kuvatut toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi. Paina toimintopainiketta vasta sitten, kun ihmisille tai esineille ei aiheudu vaaraa. Kun painat toimintopainiketta, toimintosymboliin kuvattu toiminto / operaatio suoritetaan. Toimintopainikkeiden käyttö Toimintosymboli Käytettävissä olevan toiminnon kuvaus. Toimintopainike Suorittaa toiminnon, joka on kuvattu toimintosymbolissa. Esimerkki Jos painat toimintopainiketta, toimintosymbolissa kuvattu toiminto aktivoidaan. Jos jonkin toimintopainikkeen vieressä ei näy toimintosymbolia, tällä toimintopainikkeella ei ole tällä hetkellä mitään toimintoa. 22

23 5.3 Ensimmäinen käyttöönotto Näin käynnistät päätteen ensi kertaa: Olet asentanut ja liittänyt päätteen Kytke pääte päälle. 2. Odota n. 15 sekuntia, kunnes kaikki sovellukset on ladattu Kutsu esiin "Valintavalikko"-sovellus. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Olet valintavalikossa. Jos pääte on liitetty ISOBUS-työtietokoneeseen, ne ladataan nyt. Tunnistat tämän tapahtuman työtietokoneen symbolin vieressä olevasta edistyspalkista. Aina työtietokoneiden määrästä riippuen tämä tapahtuma voi kestää eri aikoja. 4. Odota, kunnes kaikki työtietokoneet on ladattu. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Työtietokoneet on silloin ladattu, kun edistyspalkkeja ei näy. 5. Valintavalikosta voidaan valita, minkä sovelluksen haluat näyttää seuraavaksi. 23

24 6. - Merkitse rivi "Palvelu". Rivi "Palvelu" on kehystettävä mustalla neliöllä: 7. - Napsauta riviä "Palvelu". Näkyviin tulee seuraava ikkuna: Olet kutsunut esiin "Palvelu"-sovelluksen. 8. Konfiguroi pääte Palvelu-sovelluksessa. [ 29] 5.4 Konfigurointijärjestys Pääte ja sen lisävarusteet on konfiguroitava eri tavoin riippuen siitä, mikä pääte on käytössä ja mitä sovelluksia on vapautettu käyttöön. Nämä asetukset on määritettävä ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. GPS-vastaanottimen aktivointi [ 41] GPS-vastaanottimen konfigurointi [ 42] GPS-vastaanottimen aseman syöttö [ 48] Aseta, miten ISOBUS-TC:tä käytetään [ 105] Pääte on käyttövalmis, kun nämä asetukset määritetään. Huomioi kuitenkin, että sovellukset TRACK-Leader ja Section Control on konfiguroitava tarkemmin. Asetusten määrä riippuu siitä, miten montaa toimintoa käytetään ja mitä koneita päätteellä käytetään. 5.5 Käynnistä pääte uudelleen Kun pääte käynnistetään uudelleen, liitetyille työtietokoneille on annettava hieman aikaa käynnistyä myös uudelleen. Odota siksi jokaisen päätteen sammuttamisen jälkeen n. 30 sekunnin ajan, ennen kuin käynnistät päätteen uudelleen. 24

25 1. - Sammuta pääte. 5.6 Tietojen syöttäminen 2. Odota 30 sekuntia, kunnes myös työtietokoneet sammutetaan Kytke pääte päälle. Kaikki tiedot on syötettävä tietojen syöttöikkunassa. Tietojen syöttöikkuna Hallintalaitteet Kirjainten alapuolella on 5 symbolia, jotka auttavat tietojen syöttämisessä. Kirjainten poistaminen Liikuta kursoria vasemmalle Liikuta kursoria oikealle Vahvista ja lopeta tietojen syöttö. Ei toimintoa Näin syötät tietoja: Tietojen syöttöikkuna on avattu Merkitse haluamasi kirjaimet Napsauta merkittyjä kirjaimia. 3. Jos kaikki kirjaimet on syötetty, merkitse symboli OK kiertonupilla ja napsauta sitä. Syötetty tieto otetaan käyttöön. 25

26 6 Sovellusten kutsuminen valintavalikossa Valintavalikossa voidaan valita, minkä sovelluksen halutaan näkyvät kuvaruudulla. Valintavalikko voidaan aina kutsua esiin. Se ei päätä käynnissä olevaa sovellusta. Hallintalaitteet Valintavalikon kutsuminen Uusi painallus viimeksi aktivoidun sovelluksen kutsuminen Sovellus näytetään jaetun kuvaruudun otsikkorivillä. Sovellus näytetään kuvaruudun pääalueella. 6.1 Kuvaruudun rakenne valintavalikossa Kuvaruutu koostuu seuraavista alueista: Toimintosymbolit vasemmalla ja oikealla Sovellusten alue keskellä, toimintosymbolien välissä. Valintavalikon alueet Sovelluksen nimike Toimintosymbolit vasemmalla Myöhemmin otsikkorivillä näytettävän sovelluksen merkintä. Merkintä Merkitty sovellus näytetään otsikkorivillä Sovelluksen ISO-ID Sovelluksen ISO-nimi Merkintä Merkitty sovellus näytetään pääkuvaruudulla Toimintosymbolit oikealla Sovelluksen kutsuminen pääkuvaruudulla. Osoitin Merkityn sovelluksen kutsuminen kiertonupilla. 26

27 6.2 Sovellusten kutsuminen Valintavalikossa voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: Kutsu sovellusta. Näytä sovellus jaetun kuvaruudun otsikkorivillä Aseta, mikä sovellus näytetään jaetun kuvaruudun otsikkorivillä. Valitussa sovelluksessa merkitään toimintosymboli vasemmalla pisteellä: 2. Sovelluksen käynnistäminen pääkuvaruudulle. Tällöin on olemassa seuraavat mahdollisuudet: a) Kiertonupilla: - Merkitse haluttu sovellus - Kutsu merkittyä sovellusta b) Oikealla puolella olevilla toimintopainikkeilla: - Toimintosymbolin vieressä olevan sovelluksen näyttö. Molemmat sovellukset näkyvät kuvaruudulla. 27

28 6.3 Kuvaruudun jako Päätteen kuvaruutu on jaettu kahteen alueeseen. Jokaisella alueella näytetään eri sovellus. Näin voidaan esim. ohjata traktoria pellolla ja samanaikaisesti valvoa peltoruiskua. Siihen ei tarvita ylimääräistä päätettä. Kuvaruudun jako Otsikkorivi tiedottava alue. Otsikkorivillä voidaan näyttää tietoja sovelluksesta. Pääkuvaruutu käytettävä alue. Pääkuvaruudussa näkyy ajankohtaisesti käynnistetty sovellus, toimintosymbolit ja tiedot, joita tarvitaan käynnistetyn sovelluksen käyttöön. Valintavalikossa voidaan nähdä, mitä sovelluksia jaetulla kuvaruudulla voidaan työstää. Toimintosymboli Toiminto Sovelluksen vaihto otsikkorivi-alueella. Sovellusten vaihtaminen kuvaruudun otsikkorivi- ja pääalueen välillä. 28

29 7 Konfiguroi pääte "Palvelu"-sovelluksessa. Sovelluksessa "Palvelu" voidaan pääte konfiguroida ja liitetyt laitteet aktivoida. "Palvelu"-sovelluksen käynnistämisen jälkeen näkyviin tulee seuraava ikkuna: "Palvelu"-sovelluksen aloitusikkuna Pääalue Ikkunan sisältö Versionumero Päätteen ja asennetun ohjelmiston kuvaus Osoitin Merkitsee rivin, jota voidaan napsauttaa kiertonupilla Toimintosymbolien alue Symbolit, joita tässä ikkunassa voidaan käyttää. 29

30 7.1 Käyttöelementit "Palvelu"-sovelluksessa Palvelu-sovellusta käytetään kiertonupilla ja toimintopainikkeilla. Hallintalaitteet Osa tässä kuvatuista toimintosymboleista tulee näkyviin vain silloin, kun tietty toiminto aktivoidaan. Näin näytetään kuvaruudulla vain ne tiedot, joita työhön tarvitaan. Toimintosymboli Merkitys Selaus Tulee näkyviin vain silloin, kun... On olemassa vielä yksi sivu toimintosymboleita. Takaisin Päiväkäytön aktivointi Yökäytön aktivointi Tiedoston poistaminen (harmaa) ei ole mahdollista Merkittyä kohdetta ei voida poistaa Tiedoston poistaminen (punainen) Merkitty kohde voidaan poistaa GPS-vastaanottimen konfigurointi GPS-vastaanotin on aktivoitu Diagnoosi-ikkunan kutsuminen Diagnoosi on aktivoitu Vakioarvojen palauttaminen. DGPS-yhteyden tilan näyttö 7.2 Päätteen perusasetusten konfigurointi Päätteen perusasetukset voidaan asettaa ikkunassa "Pääte asetukset". 1. "Päätteen asetukset" -ikkunaan vaihtaminen: Palvelu Päätteen asetukset 30

31 Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 3. - Muuta halutut parametrit. Parametrien luettelo Parametri Alaparametri Merkitys Kirkkaus Päivä Kirkkauden asettaminen päiväkäyttöä varten Yö Yökäyttö Kirkkauden asettaminen yökäyttöä varten Yökäytön kytkeminen päälle ja pois päältä 0 = päiväkäyttö on aktivoitu 1 = yökäyttö on aktivoitu Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuuden asettaminen Pvm / kellonaika Pvm Ajankohtaisen päiväyksen asettaminen Kellonaika Aikavyöhyke Ajankohtaisen kellonajan asettaminen 0 = Greenwichin aikavyöhyke (GMT) 1 = Greenwichin aika +1 tunti (Saksa) -1 = Greenwichin aika -1 tunti Kieli Valitse kieli Mittayksiköt metrinen Näytä kaikki yksiköt metrisinä yksikköinä imperiaalinen US Näytä kaikki yksiköt imperiaalisina yksikköinä Näytä kaikki yksiköt US-yksikköinä Näppäimistön valaistus Aseta näppäimistön valaistuksen aste prosentteina 31

32 7.3 Symbolit Palvelu-sovelluksessa Seuraavat symbolit voivat esiintyä Palvelu-sovelluksessa. Symbolit Toiminto on aktivoitu Toiminto on deaktivoitu 7.4 Kielen vaihtaminen Kun kytket päätteen päälle ensimmäistä kertaa, saattaa olla, että tekstit näkyvät vieraalla kielellä. Jos vaihdat Palvelu-sovelluksen kielen, samalla muuttuu myös ISOBUStyötietokoneiden kaikkien sovellusten kieli. Jos liitetty ISOBUS-työtietokone ei mahdollista valittua kieltä, aktivoidaan kyseisen tietokoneen vakiokieli Kytke pääte päälle Paina. Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 3. - Napsauta "Palvelu". Näkyviin tulee seuraava ikkuna: voivat näkyä vieraalla kielellä. Tämän ikkunan tekstit 32

33 4. - Napsauta Päätteen asetukset Napsauta "Kieli" Valitse kielesi kielilyhenne Paina. Näkyviin tulee seuraava ilmoitus: Käynnistä pääte uudelleen Paina. "Palvelu"-sovelluksen kieli muutetaan. Muiden sovellusten kieli muutetaan vasta, kun pääte käynnistetään uudelleen Käynnistä pääte uudelleen. Muiden sovellusten kieli muutetaan. 7.5 Kirkkauden kytkeminen päivä- tai yökäyttöön Tässä luvussa kerrotaan, kuinka kuvaruudun kirkkaus mukautetaan päivä- tai yökäyttöä varten. 1. "Palvelu"-sovelluksen kutsuminen: Palvelu Näkyviin tulee seuraava ikkuna: 2. Vaihda käyttötapa. Siitä riippuen, mikä käyttötapa on parhaillaan aktivoituna, voidaan käyttää yhtä toimintosymboleista: Päiväkäytön aktivointi. Yökäytön aktivointi Kuvaruudun kirkkautta sovitetaan heti. 33

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje. TRACK-Leader. Tila: V1.20111214. Lue tämä käyttöohje ja noudata sen ohjeita! Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Käyttöohje. TRACK-Leader. Tila: V1.20111214. Lue tämä käyttöohje ja noudata sen ohjeita! Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Käyttöohje TRACK-Leader Tila: V1.20111214 30302432-02-FI Lue tämä käyttöohje ja noudata sen ohjeita! Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Julkaisutiedot Asiakirja Copyright Käyttöohje Tuote:

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. HyCLICK. Lannoitteenlevittimen esivalintakytkin. ZA-M ja ZG-B ZG-B ZA-M

Käyttöohjeet. HyCLICK. Lannoitteenlevittimen esivalintakytkin. ZA-M ja ZG-B ZG-B ZA-M Käyttöohjeet az HyCLICK Lannoitteenlevittimen esivalintakytkin ZA-M ja ZG-B ZG-B ZA-M MG4176 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany fi Lue tämä käyttöohje ennen ensimmäistä käyttöönottokertaa ja noudata siinä

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto GO XSE Pikaopas FI Etupaneeli 1 Nro Näppäin Toiminto 1 Virta Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE

EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE AJONEUVOLÄMMITTIMET I TEKNINEN DOKUMENTTI FI EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN OHJAUKSEEN TARKOITETTU ÄLYPUHELINSOVELLUS A WORLD OF COMFORT AJONEUVOLÄMMITTIMET

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot