VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo valtuustosalissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa."

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan vastaamista ostopalveluiden käyttöä koskevaan kysymykseen, joka jäi viime vuonna kesken. Asialista V 1 Aloitteet V 2 Hämeenkyrön kunnan kotouttamisohjelma... 4 V 3 Perusturvan johtosäännön tarkistaminen V 4 Lainan takaus; Hämeenkyrön Vesi Oy... 9 V 5 Talousarvio Ilmoitukset... 13

2 HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA s. 1 Valtuusto 1/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET VALTUUTETUT Liitteenä olevan nimenhuutoluettelon mukaisesti. MUUT SAAPUVILLA OLLEET JA KUTSUTUT ASIANTUNTIJAT Antero Alenius kunnanjohtaja Tiina Paloranta talousjohtaja 1) Kati Halonen sivistysjohtaja 1) Satu Hyötylä tekninen johtaja 1) Taina Niiranen sosiaalijohtaja 1) Pekka Nokso-Koivisto ylilääkäri Erkki Jortikka henkilöstöpäällikkö 1) velvollisuus olla läsnä valtuuston tilinpäätös- ja talousarviokokouksissa LÄSNÄOLO JA PUHEOIKEUS Eeva Linnainmaa nuorisovaltuuston edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 1-5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mari Kolan ja Kati Lahtisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Kirsi Parhankangas Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Mari Kola Kati Lahtinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Hallintopalvelusihteeri Erja-Riitta Myllymäki

3 HÄMEENKYRÖN KUNTA LÄSNÄOLO- JA NIMENHUUTOLUETTELO VALTUUSTO Liite valtuuston pöytäkirjaan Valtuutettu Alakastari Atso VAS x Autio Kauko KOK x 2) Eloranta Pasi Haavisto Hannele KESK x Evikoski Teemu KESK x Hakala Pekka KESK x Haukipää Sari VAS x Hiltunen Päivi KESK x Härkki-Santala Maria KESK x 2) Immonen Anna-Kaisa Järvinen Joel KD x Isokivijärvi Kari PS x Isomuotia Harri KOK x Juvonen Jukka PS x Järvenpää Esa SDP x Järvinen Jarmo SDP x Kalliola Jarmo KESK x Kola Mari KOK x Lahtinen Kati VIHR x Lampinen Jouni PS x Lepistö Maarit SDP x Lepola Mauri SDP x Leskinen Päivi KOK x Linnainmaa Risto KESK x Mäensivu Raija KESK x Mäki Rauno PS x Nieminen Marita SDP x Nordfors Heimo KOK x Ovaska Jouni KESK x Palomäki Susanna KD x Parhankangas Kirsi KOK x Perkiömäki Kauno KESK x Ponkiniemi Vilho VAS x Rikala Erkki PS x 1) Soukko Tarja, 3, x) Uusitalo Heikki, 3 :n ajan KOK Vatajaniemi Juhani SDP x Westergård Raija VAS x P x x Asia: Asia: Jaa Ei Tyhjä Jaa Ei Tyhjä P = paikalla kokouksessa x) Tarja Soukko paikalla; esteellinen vain 3 :n kohdalla. 1) esteellinen 3 :n ajan varajäsen Heikki Uusitalo paikalla. 2) poissa kokouksesta

4 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 2 Valtuusto V 1 ALOITTEET Hallitus , 1 Talousjohtaja Tiina Paloranta, puh : Liitteet Kuntalain 28 : Aloiteoikeus "Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta." Kuntalain 15 : Valtuuston työjärjestys "Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä ja valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä." Keskeneräisistä aloitteista ennen vuotta 2013 ja vuoden 2013 aikana jätetyistä uusista aloitteista on laadittu koonti. Yhdistelmään ei ole sisällytetty yksityisiä kirjelmiä, hakemuksia ja esityksiä ja aloitteiksi merkittyjä asiakirjoja, jotka eivät kuulu valtuuston ratkaisuvaltaan. Esitys: Päätös: HALLITUS esittää, että VALTUUSTO merkitsee tiedokseen luettelon aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

5 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 3 Valtuusto Valtuusto , 1 Liitteet Päätös: VALTUUSTO hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. arkistosihteeri Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

6 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 4 Valtuusto V 2 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA Perusturvalautakunta , 76 Hämeenkyrön kunnan edellinen kotouttamisohjelma on tehty Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan yhteisenä ohjelmana vuonna Sen jälkeen maahanmuuton merkitys on maassamme kasvanut ja asiaan liittyvä lainsäädäntö on muuttunut, joten kotouttamisohjelman tarkistaminen on välttämätöntä. Laki kotouttamisen edistämisestä ( /1386) tuli voimaan Lain tarkoituksena on tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea paikallisesti ja seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan palveluiden tulee soveltua myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että lainsäädännön maahanmuuttajille turvaamat palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava myös henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Laki edellyttää, että kunta tai useampi kunta yhdessä laatii kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelman, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma on laadittu Hämeenkyrön ja Ikaalisten yhteistyönä. Kummaltakin kunnalta on kotouttamisryhmän työskentelyssä ollut mukana eri hallintokuntien edustajia. Lisäksi valmistelussa on ollut mukana Luoteis-Pirkanmaan yhteinen maahanmuuttokoordinaattori ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän, Pirkanmaan TE - toimiston ja Pirkanmaan ELY - keskuksen edustajat. Kotouttamisohjelman koonnista on vastannut ALMA - alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen aluekoordinaattori. Pirkanmaan Ely-keskus on lähestynyt alueen kuntia tiedottaen ensi vuoden pakolaiskiintiöstä ja kertaluonteisesta lisätuesta, jonka kunnat saavat vastaanottaessaan pakolaisia. Ely-keskus tie- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

7 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 5 Valtuusto dustelee kunnilta niiden valmiuksia ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Edellisen kerran Hämeenkyrön valtuusto on käsitellyt pakolaisten vastaanottoasiaa vuonna 2011, jolloin valtuusto teki asiasta kielteisen päätöksen. Korvausten saamisen edellytys on voimassaoleva kotouttamisohjelma, joten tarvittaessa vastaanottoasia voidaan erikseen harkita uudelleen. Kotouttamisohjelmaluonnos on oheismateriaalina. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Hämeenkyrön ja Ikaalisten kotouttamisohjelman. Lisäksi perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus nimeää Hämeenkyrön kunnan edustajat kuntien yhteiseen kotouttamistyöryhmään sekä kunnan kotouttamisyhteyshenkilön. Päätös: Ote: - kunnanhallitus Hallitus , 140 Liite Esitys: Perusturvalautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se hyväksyy kotouttamisohjelman. HALLITUS nimeää - Hämeenkyrön kunnan edustajiksi Hämeenkyrön ja Ikaalisten yhteiseen kotouttamisryhmään palvelupäällikkö Mari Kolan ja johtavan sosiaalityöntekijän Päivi Niemen, - kunnan kotouttamisyhteyshenkilöksi Päivi Niemen. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Valtuusto , 2 Liite Päätös: VALTUUSTO hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

8 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 6 Valtuusto Ote:. Ikaalisten kaupunki. Luoteis-Pirkanmaan maahanmuuttokoordinaattori. Pirkanmaan TE-toimisto. Sasky. Pirkanmaan ELY-keskus. ALMA-kehittämishankkeen koordinaattori. Työryhmän jäsenet: Päivi Niemi ja Mari Kola. sosiaalijohtaja Niiranen. kunnanjohtaja Alenius. arkistosihteeri Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

9 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 7 Valtuusto V 3 PERUSTURVAN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Perusturvalautakunta , 3 Sosiaalijohtaja Taina Niiranen, puh : Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä kuntalaissa (365/1995) säädetyllä tavalla. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Perusturvan johtosääntö on tullut voimaan Johtosääntö on suurilta osiltaan ajantasainen. Tässä päivityksessä viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa on tarkistettu palveluohjaajien ja talouspäällikön tehtävien osalta. Lisäksi lastenvalvojan tehtävistä elatustuen myöntäminen on siirtynyt Kelan tehtäväksi Nykyisen käytännön mukaan täyttöluvan sosiaalijohtajan/ylilääkärin sijasta myöntää kunnanjohtaja. Lisäksi päivitetään johtosäännössä mainittujen seuraavien viranhaltijoiden nimikkeet nykyisiksi: kotipalveluohjaaja= kotihoidon esimies kehitysvammapalvelun vastaava ohjaaja= kehitysvammatyön esimies Rauhansalon/Tuulensuun vastaava ohjaaja= sosiaalipsykiatrisen työn esimies. Sosiaalijohtaja Taina Niiranen esittää, että perusturvan johtosääntöön tehdään edellä esitetyt muutokset. Esitetyt keskeiset muutokset on koottu oheismateriaalina olevaan taulukkoon. Perusturvan johtosääntö on liitteenä nro 1. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): Perusturvalautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perusturvalautakunnan johtosääntöön tehdään muutokset sosiaalijohtajan esityksen mukaisesti alkaen. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - hallitus - talousjohtaja Tiina Paloranta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

10 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 8 Valtuusto Hallitus , 16 Liite Esitys: Päätös: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE perusturvalautakunnan esityksen hyväksymistä. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Valtuusto , 3 Liite Päätös: VALTUUSTO hyväksyi esityksen yksimielisesti Tarja Soukko poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28. Varajäsen Heikki Uusitalo oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Ote.. perusturvalautakunta. arkistosihteeri (säännöt) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

11 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 9 Valtuusto V 4 LAINAN TAKAUS; HÄMEENKYRÖN VESI OY Hallitus , 14 Talousjohtaja Tiina Paloranta, puh : Hämeenkyrön Vesi Oy pyytää kunnan takausta Kuntarahoitus Oy:ltä otettavalle euron lainalle. Hämeenkyrön Vesi Oy on Hämeenkyrön kunnan ja Sastamalan kaupungin puoliksi omistama osakeyhtiö, joka tuottaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palveluita omistajilleen. Yhtiön tehtävänä on raakaveden hankkiminen ja talousveden tuottaminen ja myynti. Toiminta kuuluu yhtiön toimialaan eikä vääristä kilpailua. Hämeenkyrön Vesi Oy:n osakassopimuksen mukaan: Osakkaat sitoutuvat antamaan omavelkaisen takauksen yhtiön investointeja varten tarvitsemille rahoituslainoille, kumpikin omistusosuuksien suhteessa. Sastamalan kaupunki ja Hämeenkyrön kunta omistavat kumpikin 50 % Hämeenkyrön Vesi Oy:n osakkeista. Edellä olevan perusteella Hämeenkyrön kunnan omavelkaisen takauksen määrä Hämeenkyrön Vesi Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavasta 15 vuoden kiinteään viitekorkoon sidotusta lainasta on euroa. Sastamalan kaupunki antaa Hämeenkyrön Vesi Oy:lle omalta osaltaan vastaavan suuruisen omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalla lainalle. Yhtiö pyysi lainatarjousta kahdelta rahoitusyhtiöltä. Näistä edullisempi oli Kuntarahoitus Oyj:n tarjous. Takauksen myöntäminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat esteellisiä asiaa kunnanhallituksessa käsiteltäessä. Valtuutetun esteellisyys on luonteeltaan toisenlainen kuten kuntalaissa säädetään. Hämeenkyrön Vesi Oy aloittaa viidennen raakavesikaivon rakentamisen keväällä Viides raakavesikaivo on välttämätön vedenhankinnan turvaamiseksi kuivina vuosina ja se mahdollistaa myös nykyistä suuremman vesimäärän toimittamisen osakkaidensa käyttöön. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

12 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 10 Valtuusto Hämeenkyrön Vesi Oy:n ottolupa on 1800m3/vrk, mutta nykyisillä neljällä raakavesikaivolla voidaan vettä käytännössä ottaa vain 1100m3/vrk. Esitys: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se myöntää Kuntarahoitus Oyj:lle sen Hämeenkyrön Vesi Oy:lle myöntämän selosteosassa yksilöidyn lainan vakuudeksi omavelkaisen euron takauksen. Takauksen ehtona on, että Sastamalan kaupunki myöntää takauksen Hämeenkyrön Vesi Oy:n lainalle omalta osaltaan. Kunta ei vaadi lainalle vastavakuutta. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Valtuusto , 4 Päätös: VALTUUSTO hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Hämeenkyrön Vesi Oy. Sastamalan kaupunki. Kuntarahoitus Oy. arkistosihteeri (lainvoimaisuustodistus) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

13 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 11 Valtuusto V 5 TALOUSARVIO Hallitus , 17 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle Talousarviossa tuloslaskelman toimintakatteesta oli vähennetty euroa. Sen kohdennus kerrottiin tehtävän vuoden 2014 alussa tehtävässä muutostalousarviossa. Menoleikkauksen sanottiin kohdentuvan henkilöstömenoihin. Johtoryhmä on alkuvuoden valmistellut leikkauksen kohdennusta palvelualueille. Kunnanjohtajan antaman valmisteluohjauksen mukaisesti leikkaus kohdennetaan palvelualueille palkkamenojen suhteessa. Henkilöstömenosäästöjen vaihtoehtona voi toteuttaa myös muiden toimintamenojen vähentämistä, jotta päätavoitteeseen eli käyttömenojen supistamiseen päästään. Vaikutuksen tulisi kuitenkin olla pitkävaikutteisempi kuin vain 2014 talousarvio. Koska karsinnan voi toteuttaa myös muilla keinoin kuin henkilöstömenojen leikkaamisella, ei uusia talousarviolukuja voi antaa erikseen palkkamenojen ja muiden menojen osalta. Talousarvio 2014 muuttuu karsinnan jälkeen sitovuudeltaan nettositovaksi ja sitovuustaso valtuustoon nähden on palvelualue. Taulukossa on nettomenot palvelualueittain. Alkuperäinen TA 2014 karsinta TA 2014 Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Karsinta ei muuta talousarvion tekstejä. Lautakunnat kohdentavat säästön toimialallaan käyttösuunnitelmissa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se hyväksyy talousarvioluvut selosteosan mukaisesti. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

14 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 12 Valtuusto Valtuusto , 5 Päätös: VALTUUSTO hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. lautakunnat. talousjohtaja (toimeenpanovastuu) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

15 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivä 13 Valtuusto ILMOITUKSET 1. Valtuuston itsearviointilomake. Palautus oheisella kirjekuorella (valmiiksi maksettu kuori) mennessä. 2. Hallitus , 9 ; Kansalaisaloite Lavajärven ja Jumesniemen koulujen lakkauttamispäätöksestä (oheisena tiedoksi). 3. Ennakkotietoa tilinpäätöksestä Valtuustoaloite: Julkisissa hankinnoissa painottaminen vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseen ja työssäoppimispaikkojen tarjoaminen Hämeenkyrössä. Valtuustoaloite: Ympäristölautakunnan johtosäännön muuttaminen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

16 Hämeenkyrön kunta Valtuusto VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Kokouspäivä Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät 2, 3, 4 ja 5 Valitus-. oikeus. viranomainen sekä valitusajan laskeminen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Telekopio: Valitusaika on 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Määräaika (30 pv) lasketaan siten, ettei siihen lueta nähtäväksiasettamispäivää. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä - valittajan nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen tiedoksianto Lähetetty postitse pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle; pvm Allekirjoitus Muulla tavalla; Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

17 HÄMEENKYRÖN KUNTA Valtuusto VALITUSKIELTO Kokouspäivä Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai päätös ei sisällä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty silleen. Pykälät: 1

18 Hämeenkyrön kunta Hallitus ALOITELUETTELO Vuosi 2013 (= vireilletulovuosi) Aloitenumero ja aloitteen tekijä (t) Aloitteen allekirjoitusja saapumispäivä Aloitteen käsittely 1/ allekirjoittaja Antero Kuivanen sekä 21 muuta allekirjoittajaa Valtuuston kokous HÄMEENKYRÖN ITÄISELLE ALUEELLE STRATEGINEN YLEISKAAVA Lähetetty kaavoitusinsinöörille valmisteluun. Määräaika valtuustokäsittelyyn, syksy Valtuusto LOPPUUNKÄSITELTY - 2/ allekirjoittaja Kaipion koulun vanhempainyhdistys Kirsi Sovijärvi sekä 7 muuta allekirjoittajaa Antero Alenius ALOITE VALTUUSTOLLE PERUSOPETUKSEN JA VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKOSTRATEGIAN UUDELLEEN ARVIOIMISEKSI Lähetetty sivistyslautakunnalle valmistelua varten. Määräaika Kopio: hallintojohtaja. Kierto Aleniuksen kautta sivistyslautakunnalle. Valtuusto LOPPUUNKÄSITELTY- 3/2013 Rainer Järvenpää ja Matti Suni luovuttivat adressin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajille kunnantalolla Adressissa yhteensä 38 nimeä luovutettu YKSITYISTEIDEN HOITOSOPIMUSTEN IRTISANOMINEN allekirjoittaneet eivät hyväksy em. suunnitelmia. Lähetetty tekniselle lautakunnalle valmistelua varten (VP). Hallitus ; ei käsittelyä, koska tekninen lautakunta ei ole vielä käsitellyt asiaa. Tekninen ltk hallitus valtuusto. Valtuusto LOPPUUNKÄSITELTY-

19 Hämeenkyrön kunta Hallitus ALOITELUETTELO Vuosi 2013 (= vireilletulovuosi) Aloitenumero ja aloitteen tekijä (t) Aloitteen allekirjoitusja saapumispäivä Aloitteen käsittely 4/2013 Katariina Pylsy Nobeltie Hämeenkyrö 5/2013 Perussuomalaiset 1. allekirjoittaja Rauno Mäki 6/2013 Kansalaisaloite 1. allekirjoittaja Marja-Leena Erkkilä spostilla Valtuuston kokous ; luovutettu kh:n pj Jouni Ovaskalle NOBELTIEN JA KIERIKKALAN YKSITYISTIEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Hallitus ; ei käsittelyä. Lähetetty tekniselle lautakunnalle , määräaika Tekninen ltk hallitus valtuusto. Valtuusto LOPPUUNKÄSITELTY - PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTOALOITE PERUSTURVAN ORGANISAATION UUDELLEENARVIOINNISTA Vaatimus, että Hämeenkyrön kunnanvaltuuston tulee: 1. Käsitellä uudestaan Lavajärven ja Jumesniemen koulujen lakkauttamispäätös alkaen 2. Ottaa lisätalousarviossaan vuodelle 2014 määrärahan ko. koulujen toiminnan turvaamiseksi 2014 loppuun saakka 3. Päivittää hyväksymänsä palveluverkkomallin Hallitus , 9 ; hallitus saattaa asian valtuuston tietoon ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Anteron tekemä tiedote liittyen tähän asiaan läh. aloitteen 1. allekirjoittaja Marja-Leena Erkkilälle s-postilla (erm). Hallitus , 9 - LOPPUUNKÄSITELTY -

20 Hämeenkyrön kunta ALOITELUETTELO Hallitus Vuosi 2012 (= vireilletulovuosi), keskeneräiset vuonna 2013 Aloitenumero ja aloitteen tekijä (t) Aloitteen allekirjoitusja saapumispäivä Aloitteen käsittely 14/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous KUNTA KANNUSTAA PERUSKOULUN PÄÄTTÄNEITÄ NUORIA JATKAMAAN OPISKELUA Lähetetty sivistys- ja perusturvalautakunnille yhteistyössä valmistelua varten. Määräaika; valtuusto joulukuu Sivistyslk ja Hallitus Valtuusto , 12 LOPPUUNKÄSITELTY 20/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous HYVINVOINTILAUTAKUNTA Lähetetty sivistyslautakunnalle ja perusturvalautakunnalle valmistelua varten. Määräaika: Valtuusto , 16 - LOPPUUNKÄSITELTY 22/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous VELVOITE TYÖNTEKIJÄN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEKSI Lähetetty henkilöstöpäällikölle valmistelua varten. Määräaika maaliskuu 2013 (mahdollisesti jo ). Hallitus Valtuusto , 9 - LOPPUUNKÄSITELTY

21 Hämeenkyrön kunta ALOITELUETTELO Hallitus Vuosi 2012 (= vireilletulovuosi), keskeneräiset vuonna 2013 Aloitenumero ja aloitteen tekijä (t) Aloitteen allekirjoitusja saapumispäivä Aloitteen käsittely 23/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous ULKOILMAPÄIVÄKODIN PERUSTAMINEN Lähetetty sivistyslautakunnalle valmistelua varten. Määräaika maaliskuu Valtuusto LOPPUUNKÄSITELTY - 24/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous KUNTALIITOSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN IKAALISTEN KANSSA. Lähetetty kunnanjohtajalle valmistelua varten. Hallitus , 12 Valtuusto , 10 - LOPPUUNKÄSITELTY 25/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous PERUSKOULUN OPPITUNTIEN VIDEOINTI JA KUVAN LÄHETYS MUIHIN LUOKKIIN Lähetetty sivistyslautakunnalle valmistelua varten. Määräaika maaliskuu Valtuusto , 11 - LOPPUUNKÄSITELTY 26/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous EU-RUOKA-APUA HÄMEENKYRÖN KÖYHILLE Lähetetty perusturvalautakunnalle valmistelua varten. Jatko edellisen vastaavaan vastaukseen. Määräaika maaliskuu Hallitus Valtuusto , 14 - LOPPUUNKÄSITELTY

22 Hämeenkyrön kunta ALOITELUETTELO Hallitus Vuosi 2012 (= vireilletulovuosi), keskeneräiset vuonna 2013 Aloitenumero ja aloitteen tekijä (t) Aloitteen allekirjoitusja saapumispäivä Aloitteen käsittely 27/2012 Esa Järvenpää ja 6 muuta valtuutettua Valtuuston kokous LASTEN HOITOAIKOJEN SÄHKÖISEN SEURANNAN ALOITTAMINEN JA SIIRTYMINEN TUNTIPERUSTEISEEN LASKUTUKSEEN PÄIVÄHOIDOSSA Lähetetty sivistyslautakunnalle valmistelua varten. Määräaika maaliskuu Valtuusto LOPPUUNKÄSITELTY - 28/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous MAKSULLISIA ILMOITUKSIA VÄHENNETÄÄN. TOIMINNOT JÄRJESTETTÄVÄ KUNNAN OMISSA TILOISSA, EI ULKOPUOLISILTA VUOKRATTAVISSA Valmisteluvastuu talousjohtaja Paloranta Valtuusto , 13 - LOPPUUNKÄSITELTY 29/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous YKSITYISTEN PALVELUIDEN, KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSTO KIELLETÄÄN JA ESTETÄÄN Valmisteluvastuu talousjohtaja Paloranta. Valtuusto LOPPUUNKÄSITELTY 30/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous KOULUKYYTIEN UUDELLEEN SUUNNITTELU (Koulukyyditys lapsille puolen tunnin kävelymatkan päähän koulusta ja koulun päätyttyä puolentunnin kävelymatkan päästä koulusta. Valmisteluvastuu sivistyslautakunnalle. Määräaika: valtuustoon huhtikuussa Valtuusto LOPPUUNKÄSITELTY -

23 Hämeenkyrön kunta ALOITELUETTELO Hallitus Vuosi 2012 (= vireilletulovuosi), keskeneräiset vuonna 2013 Aloitenumero ja aloitteen tekijä (t) Aloitteen allekirjoitusja saapumispäivä Aloitteen käsittely 31/2012 Kirsti Pohjankuru Valtuuston kokous KUNTA EI OSALLISTU OHITUSTIEN RAKENTAMISEEN EIKÄ OTA HOITAAKSEEN VALTION HOITOON AIEMMIN KUULUNUTTA TIETÄ TAI KATUA Valmisteluvastuu tekniselle lautakunnalle. Määräaika: valtuustoon huhtikuussa Valtuusto , 15 - LOPPUUNKÄSITELTY

24 HÄMEENKYRÖN JA IKAALISTEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0

25 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 LÄHTÖKOHDAT JA KOTOUTTAMISOHJELMAN MERKITYS... 3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTUMISTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta Ohjaus ja neuvonta Kielipalvelujen järjestäminen Alkukartoitus Kotoutumissuunnitelma Kotoutumistuki LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Neuvolat Varhaiskasvatus Esiopetus Valmistava opetus, perusopetus ja S2-opetus Oman äidinkielen ja uskonnon opetus Toisen asteen koulutus Nuorisotyö AIKUISTEN PALVELUT Maahanmuuttajien työllistyminen Työvoimapalvelut ja kotouttamiskoulutus Kunnan työllistävät palvelut KAIKILLE IKÄRYHMILLE YHTEISIÄ PALVELUJA Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Asuminen Vapaa-aikatoimi Kolmannen sektorin toimijat MONIALAINEN YHTEISTYÖ Maistraatti Poliisi Kansaneläkelaitos, Kela ELY-keskus KOTOUTTAMISTYÖRYHMÄ HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ LIITE 1: Pirkanmaan tulkkikeskuksen ohjeet tulkin tilauksesta ja käytöstä LIITE 2: Kotoutumista edistävän lain 1386/2010 mukaisten kustannusten korvaaminen kunnalle

26 JOHDANTO Vuoden 2012 lopussa Hämeenkyrössä asui 92 ulkomaan kansalaista ja Ikaalisissa 78, eli noin yhden prosentin verran kuntien väkiluvusta. Virolaiset ovat kummassakin kunnassa suurin ryhmä, mutta yhteensä alueella ovat edustettuna 26 eri kansalaisuutta niin Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Aasiasta, Lähiidästä kuin Afrikastakin. Maahanmuutto voidaan nähdä yhtenä keinona elvyttää väestöltään vanhenevia kuntia, sillä maahanmuuttajien enemmistö on nuorta, työikäistä väestöä. Palveluja rakentamalla maahanmuutto mahdollistuu ja muuttajien viihtyminen taataan. Laki kotoutumisen edistämisestä ( /1386) tuli voimaan Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja kaikkien maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Lain mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava myös oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Hämeenkyröllä ja Ikaalisilla on yhteisen kotouttamistyöryhmä. Sen tavoitteena on saavuttaa synergiaetuja kotouttamisohjelman päivityksessä ja sen perusteella suoritettavien toimenpiteiden täytäntöönpanossa tekemällä asiat yhdessä kahden kunnan kesken. Kummaltakin kunnalta on työssä edustettuna eri hallintokunnat. Vastinparit on valittu seuraavilta sektoreilta: terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntatoimi sekä 3. sektori. Luoteis-Pirkanmaan yhteinen maahanmuuttokoordinaattori on mukana työryhmässä. Lisäksi Pirkanmaan TE-toimisto sekä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ovat edustettuina. Ryhmässä on myös mukana kunnanjohtaja tai hänen nimeämänsä edustaja. Kokouksen valmistelu ja kokoon kutsuminen toimivat vastuuvuoroperiaatteella. Nykyinen kotouttamisohjelma on laadittu yhteistyössä kotouttamistyöryhmän sekä ESR-rahoitteisen Alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen (ALMA) ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kotouttamistyöryhmä huolehtii jatkossa kotouttamisohjelman päivityksestä. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Se seuraa paikallista maahanmuuttoa ja millaisia palveluntarpeita se synnyttää. Vaikka maahanmuuttajia ei toistaiseksi Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa ole paljon, on hyvä suunnitella ja kehittää toimintaa, jotta valmius uusien kuntalaisten vastaan ottamiseen on olemassa. Kahden kunnan välisen yhteistyön lisäksi moniammatillinen yhteistyö lisää kuntien sisäistä yhteistyötä, konsultaatiomahdollisuuksia ja tiedonkulkua. Työryhmä toimii tarvittaessa elinkeinoelämän tukena. Lisäksi työryhmän kautta järjestetään yhteisiä teemakohtaisia koulutuksia kuntien henkilöstölle. Tulevaisuudessa esimerkiksi valmistava opetus ja S2-opetus ovat selkeitä yhteistyön paikkoja. Aktiivisesta työryhmätyöskentelystä kiittäen Aluekoordinaattori Katariina Tcheuffa ALMA - Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke Tampereen kaupunki PL 487, Tampere 2

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA Liisa Laukkanen Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Kehittämishanke

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot