Marraskuun ajankohtaiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marraskuun ajankohtaiset"

Transkriptio

1 Marraskuun ajankohtaiset - Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaarissa Liedossa pureudutaan esimerkiksi puunpolton vaikutukseen ilmanlaatuun. Ilmoittautuminen mennessä. - Lasten ja nuorten ympäristöviikon teemana on kestävä kuluttaminen. Koulut ovat voineet tilata yhteisöpedagogiopiskelijoiden suunnittelemia oppitunteja. - Koulutus ympäristöjärjestelmästandardin uudistuksista järjestetään Turussa yritysten ympäristövastaaville. Ilmoittautuminen mennessä. Julkisuudessa viime aikoina käyty poliittinen keskustelu haja-asutusalueita koskevan jätevesiasutuksen muuttamisesta tai perumisesta ei juuri vaikuta Valonian jätevesineuvontaan. Valonia ja sen edeltäjä Varsinais-Suomen Agendatoimisto ovat tehneet neuvontatyötä jo ennen kiistellyn asetuksen voimaantuloa. Katso lisää: tai seuraa Valoniaa Facebookissa tai Twitterissä Valonia neuvoo jätevesiasioissa kuten aiemminkin Jätevesien puhdistusvelvollisuus perustuu lakiin ei vain asetukseen Jätevesien puhdistamisvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja asetus vain täydentää lakia. Ympäristönsuojelulain mukainen jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Joka jätevesiä tuottaa, on ne velvollinen myös käsittelemään, sanoo vesiasiantuntija Jussi Heikkinen Valoniasta. Hajajätevesiasetus määrittelee raamit ympäristönsuojelulaissa määrätylle velvollisuudelle. Omien jätevesien asianmukainen käsittely on osa nykyaikaista asumista niin kaupungissa kuin haja-asutusalueilla. Valonia ja sitä edeltänyt Varsinais- Suomen Agendatoimisto on tarjonnut puolueetonta neuvontaa haja-asutuksen jätevesien asianmukaisesta käsittelystä jo vuodesta Poliittinen keskustelu asetuksen mahdollisista muutoksista ei vaikuta Valonian toimintaan tasapuolisen ja puolueettoman tiedon tarjoajana. Valonia toimii voimassaolevan lainsäädännön puitteissa ja tulee jatkossakin tarjoamaan neuvontapalveluja omien jätevesien asianmukaisesta käsittelystä henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet lähiympäristönsä tilasta, Heikkinen toteaa. Lisätietoja: vesiasiantuntijat Jussi Heikkinen, p , ja Hanna Sarkki, p ,

2 Kohti kestäviä julkisia hankintoja Julkinen sektori hankkii vuosittain tuotteita ja palveluita noin 30 miljardilla eurolla, mikä on viidennes Suomen bruttokansantuotteesta. Hankintojen kautta ohjautuu suuria rahamääriä julkiselta sektorilta yrityksille. Näin ollen ei ole työllisyyden, ympäristön tai aluetalouden kannalta yhdentekevää, minkälaisia hankintapäätöksiä kunnat tekevät. Valonia on toteuttanut selvityksen kuntien hankintoihin liittyen osana Sitran Kohti resurssiviisautta -hankekokonaisuutta. Selvitys julkaistaan marraskuun aikana. Hankintojen suunnitteluun kohdennetut resurssit ovat kunnissa vähäisiä, mutta hankintaprosessien kehittymisen kannalta on selvityksen mukaan tärkeää, että toimialojen välillä on luontevaa hankintayhteistyötä, jotta osaaminen kunnissa kasvaa. Tärkeää on myös ottaa loppukäyttäjät aina mukaan hankintojen suunnitteluun. Hankintojen kehittämisen vähäiset resurssit kannattaa kohdentaa Valonian Y-klubi järjestää koulutuksen ISO ympäristöjärjestelmästandardin uudistuksista keskiviikkona klo Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Turussa. Koulutus on suunnattu yritysten ympäristöasioiden parissa työskenteleville. Hankinnoissa on aloitettava avoin vuoropuhelu markkinoiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa. strategisesti merkittäville aloille, kuten urakoihin, tekniselle ja sotesektorille sekä ruokapalveluihin. Hankintojen hyvä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Jo varhaisessa vaiheessa on aloitettava avoin vuoropuhelu markkinoiden kanssa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Koulutuksen aiheena ovat ISO/ DIS 14001:2015 keskeinen sisältö, muutokset ja ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Aiheeseen opastaa Qualitas Fennican kouluttaja. Koulutus on maksullinen. Y-klubi on yritysten ympäristöasioista vastaaville tarkoitettu verkosto Varsinais-Suomessa. Klubi antaa mahdollisuuden tavata ja verkostoitua muiden samojen asioiden kanssa työskentelevien kanssa. Y-klubi kokoontuu 4 6 edesauttaa sellaisten ratkaisujen löytämisessä, jotka tuottavat lisäarvoa kunnalle pitkällä tähtäimellä. Kun varmistetaan, että viestintä tulevasta hankintaprosessista on ennakoivaa, avointa ja tasapuolista, on erilaisilla tarjoajilla paremmat mahdollisuudet osallistua ja esittää tarjouksia. Alueelliset verkostot ja vertaistuki ovat avainasemassa kuntien hankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta edistettäessä. Kaikkea osaamista ei välttämättä ole mahdollista saada omaan kuntaan, mutta Varsinais- Suomen alueelta löytyy runsaasti hyviä esimerkkejä, osaavia henkilöitä ja arvokkaita kokemuksia. Yhteistyöllä saadaan osaaminen valjastettua yhteiseen käyttöön. Hankintaselvitys on luettavissa marraskuussa myös Valonian verkkosivuilla (www.valonia.fi). Lisätietoja: projektipäällikkö Riikka Leskinen, p , Ilmoittaudu Y-klubin ympäristöjärjestelmästandardi-koulutukseen kertaa vuodessa ja tapaamisten järjestäjinä ja koolle kutsujina ovat Valonia ja Turun ammattikorkeakoulun egreennet-hanke. Sitovat ilmoittautumiset mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Martin Brandt, p ,

3 Valonia järjesti energiateollisuudelle opintomatkan Saksaan Valonia järjesti syyskuun lopulla Aalto-yliopiston toimeksiannosta opintomatkan Saksaan suomalaisen energiateollisuuden edustajille. Matkan tarkoituksena oli tarjota kokonaiskuva Saksan energiakäänteestä ja pyrkimyksestä luopua ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä. Hampurin energiabunkkerissa varastoidaan ja tuotetaan vihreää sähköä ja lämpöä alueelle. Matkalla vierailtiin WindEnergy Hamburg -tuulivoimamessuilla, Hampurin energiabunkkerissa, kestävän kehityksen asuinalue Jenfelder Aussa, Saerbeckin ilmastokunnassa ja Ruhrin alueen vetyja polttokennotutkimuskeskittymässä. Onnistuneiden käytännön esimerkkien lisäksi tutustuttiin myös Saksan energiantuotannon tämänhetkisiin haasteisiin, kuten älykkäiden verkkojen kehittämiseen ja rakentamiseen sekä uusiutuvan energian talteenottoon. Saksalaisten asiantuntijoiden esitykset, keskustelut heidän kanssaan sekä vuorovaikutus suomalaisryhmän sisällä avasivat osallistujille uusia Saerbeckissä koulun oppilaat ja vanhemmat ovat osallistuneet aurinkopaneelien hankintaan ja asennukseen. näkökulmia ja loivat konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia heidän välilleen. Matkasta saatu palaute oli hyvin positiivista. Valonia tarjosi matkan räätälöitynä pakettiratkaisuna, johon sisältyivät lennot, hotellit, siirtymiset Saksassa, ohjelma, opastus ja tulkkaus paikan päällä. Lue lisää energiateollisuuden opintomatkasta Saksaan Valonian verkkosivuilta: yrityspalvelut Tilaa Valonialta opintomatka Saksaan Saksa ja saksankielinen alue tarjoavat lukemattomia mielenkiintoisia kohteita, joita vasten voi peilata omia intressejä ja kehityssuunnitelmia energia- ja ympäristöasioiden osalta. Matkan ohjelma ja vertaistuen muodot suunnitellaan tapauskohtaisesti. Opintomatka on mainio tilaisuus laajentaa näkemyksiä ja kontaktiverkostoja sekä jalostaa vuorovaikutusta omiin sidosryhmiin. Valonian projektisuunnittelija Martin Brandtilla on laaja tuntemus saksalaisesta yhteiskunnasta sekä siellä toteutetuista kestävän kehityksen esimerkeistä. Brandt on uransa aikana järjestänyt suomalaisyrityksille, -kunnille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille lukuisia opintomatkoja Saksaan. Lisätietoja: projektisuunnittelija Martin Brandt, p ,

4 VS NYT! -tapahtumasta saatiin hieno startti Vihreää taloutta edistetään Varsinais-Suomessa uusin keinoin Varsinais-Suomessa on aloitettu määrätietoinen kestävän kasvun edistäminen. Käynnistys toiminnan ja keskustelun aktivoimiselle oli järjestetty Varsinais-Suomen tulevaisuus NYT! -tapahtuma, jossa koottiin yhteen vihreän kasvun edellytyksiä, mahdollisuuksia ja aiheen kannalta keskeisiä toimijoita. Tarkoituksena on luoda Varsinais-Suomeen älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tapahtumassa nousi esille aloite selvittää niitä pullonkauloja ja esteitä (lainsäädännöllisiä, organisatorisia jne.), joita vihreän talouden ja kestävän liiketoiminnan edistämiseen liittyy. Tätä työtä vetävät nyt Valonia ja Turun ammattikorkeakoulu. Tarkoituksena on perustaa alueellinen vihreän talouden edistämiseen tähtäävä yhteistyöryhmä, johon kuuluu eri viranomaistahoja, kuntia ja asiantuntijoita. Konkreettisten yritystapausten kautta ryhmä etsii kasvun ja innovatiivisen liiketoiminnan esteitä ja vaikuttaa niiden poistamiseen tai ainakin viranomaisprosessien selkeyttämiseen. Yhteistyössä alueen vihreän talouden veturiyritysten kanssa pohditaan lisäksi mahdollisuutta vihreän talouden rahaston perustamiseen. Varsinais-Suomella on täydet mahdollisuudet olla innovatiivinen ja resurssiviisas mallialue sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tähän tavoitteeseen pyrkii uusi Energiansäästöviikolla perehdyttiin lamppujen hankintaan Nyt on aika tuoda oma panostus esille ja oma ääni kuuluviin. Myös pienet teot ratkaisevat. Jokainen meistä on vastuussa ja kaikissa meissä on uuden kestävämmän kasvun potentiaalia. Esitykset ja videot Varsinais-Suomen tulevaisuus NYT! -seminaarista löytyvät tapahtuman sivuilta: Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietettiin lokakuuta. Tänä vuonna keskityttiin energiatehokkaisiin hankintoihin, esimerkiksi valaistukseen. Käytännössä energiansäästöviikko venyy kuitenkin kuukauden mittaiseksi sillä mielenkiintoisia tapahtumia aiheesta on järjestetty ja tullaan järjestämään viikon molemmin puolin. Sallila Energian Energiapäivä keräsi Alastarolle 600 kiinnostunutta henkilöä. Päivän aikana tilaisuudessa oli esillä muun muassa sähkönkulutuksen seurantaa ja sähköverkkojen rakentamisessa tarvittavia työkoneita. Taustalla pyöri esitys Sallila Energian sadan vuoden pituisesta historiasta. Valonia oli paikalla opastamassa lamppujen valinnassa ja kertomassa niiden pakkausmerkinnöistä. Naisten energiaillassa Turussa opittiin lampuista, sähkön tuntiseurannasta, sähkökatkoihin varautumisesta sekä kotivarasta. Tiesitkö, että sähkökatkoihin kannattaa varautua hankkimalla paristokäyttöinen radio ja kotivaraa pitäisi olla useaksi päiväksi, jopa viikoksi? Illan hupailuosuudesta vastasi stand maakuntastrategia ja lisäksi mm. Turun kaupungin strategiset linjaukset. Yhtenä suurena haasteena on, kuinka kunnissa saadaan edistettyä resurssiviisaiden hankintojen tekemistä. Lisätietoja: projektisuunnittelija Martin Brandt, p , up -koomikko Piia Rekola. Illan järjestivät Turku Energia, Valonia ja Martat ja tapahtuma houkutteli paikalle 150 kuulijaa. Valonian energianeuvoja oli mukana yhteensä viidessä tapahtumassa kertomassa lamppujen valinnasta ja pakkausmerkinnöistä. Näissä tilaisuuksissa lamppujen saloihin vihkiytyi 370 kuntalaista. Lampuista puhuttiin myös Yle Turun Radiossa. Lisätietoja: Liisa Harjula, p ,

5 Ilmanlaatu- ja pienhiukkasongelmiin pureudutaan Liedossa Liedon kunnantalolla järjestetään tiistaina Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaari, jossa keskustellaan ja otetaan kantaa ilmanlaatukysymyksiin ja esimerkiksi siihen, miksi puun pienpoltosta aiheutuvat ilmanlaatuongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina ja mitä ilmiölle olisi tehtävissä. Puun pienpoltosta aiheutuvat ilmanlaatuongelmat ovat erikoinen ilmiö, sillä jo kertaalleen vähentyneet päästöt ovat viime aikoina yllättäen lisääntyneet voimakkaasti. Samaan aikaan teollisuuden ja energialaitosten sekä liikenteen päästöt ovat huomattavasti vähentyneet. Puun käyttö lämmityksessä on 2000-luvulla kasvanut lähes 50 prosenttia. Pientulisijat kuten takat, kamiinat ja puukiukaat aiheuttavat nyt yhtä suuren osan Suomen nokipäästöistä kuin diesel-ajoneuvot. Helsingissä puun pienpoltto on Ilmatieteenlaitoksen mukaan suurin ilman pilaaja liikenteen tullessa vasta toisena. Puunpoltossa syntyy aina pienhiukkasia sekä muun muassa myrkyllisiä PAH-yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa sydän- ja hengitystiesairauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan noin 250 suomalaista kuolee vuosittain ennenaikaisesti puun pienpoltosta syntyvien pienhiukkasten aiheuttamiin sairauksiin. Huonosti toteutetussa puunpoltossa pienhiukkas- ja PAH-päästöt voivat olla kymmen- tai jopa satakertaisia korkean hyötysuhteen polttoon verrattuna. Puunpolton ilta Somerolla Syksyn ja vuoden 2014 viimeinen Puunpolton ilta järjestetään Somerolla tiistaina klo Kiiruun talolla, osoitteessa Joensuuntie 22. Illan aikana Vesa Salminen Warma-Uunit Oy:stä kertoo, miten Hyvään ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi oikeilla puunpolttotavoilla ja tulisijojen kehittämisellä. oikealla polttotekniikalla voi vähentää tarvittavan puun määrää ja samalla pienentää hiukkaspäästöjä. Someron piirinuohooja Pertti Mikkonen perehdyttää aiheeseen nuohoojan näkövinkkelistä. Jaossa on myös tietoa puiden varastoinnista ja hankinnasta. Liikenteen päästöt tulevat suurella todennäköisyydellä jatkossakin pienenemään, siitä pitänevät huolen esimerkiksi veropolitiikka ja EURO-päästöluokitukset. Puun pienpolton osalta vastaavanlainen sääntely kuitenkin puuttuu. Onko kysymyksessä kuitenkin niin suuri ongelma, että jonkinlaiset rajoitukset olisivat tarpeen? Voidaanko asiaan vaikuttaa riittävästi tulisijojen kehittämistyöllä ja tiedottamalla oikeista puunpolttotavoista? Esimerkiksi näistä asioista keskustellaan Liedossa Paikalla ovat asiantuntijoina mm. ylilääkäri Raimo O. Salonen THL:stä ja professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen mennessä: Antti Numminen, energianeuvoja p , Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisätietoja: Liisa Harjula, p ,

6 Taloyhtiöiden energiakorttiperhe kasvaa Turun kaupungin energianeuvontahankkeen yhdessä Valonian kanssa laatimat taloyhtiöiden energiakortit ovat saaneet jatkoa. Nyt on julkaistu perusteellinen esimerkkikortti pellettilämmityksestä sekä kevyempiä neuvontakortteja taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden avuksi. Uusi esimerkkikortti pellettilämmityksestä tarjoaa tietoa ja kokemuksia pellettilämmityksestä ja siihen siirtymisen kustannuksista. Taloyhtiön korjausrakentamisen esimerkkikortti 3 esittelee Kaarinan Piikkiössä sijaitsevan taloyhtiön pellettilämmitystä. Kyseessä on uudisrakennuskohde, mutta vastaavanlainen lämmitysjärjestelmä soveltuu myös vanhoille taloyhtiöille. Kolmen talon yhteinen pellettikattila ja tarvittava pellettivarasto on sijoitettu erilliseen konttiin piha-alueelle. Kattilan teho on mitoitettu neljän talon tarpeisiin. Neuvontakorteista täydentävää tietoa Esimerkkikortteja täydentämään on laadittu neuvontakortteja taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden avuksi. Teknisen laitetilan koko -kortti antaa esimerkkejä tilantarpeesta, kun lämmitysjärjestelmään lisätään poistoilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu tai muu lisälaite. Taloyhtiöiden energiansäästötoimenpiteitä -kortti listaa Esimerkki- ja neuvontakorteista saa tietoa taloyhtiön uusiutuvan energian ratkaisuista ja energiansäästötoimenpiteistä. tärkeimmät toimenpiteet, joiden avulla hallitus ja huoltoyhtiö voivat varmistua energian järkevästä käytöstä. Kortissa on vinkkejä myös asukkaiden aktivoimiseen. Kolmas neuvontakortti on tarkoitettu niille taloyhtiöille, jotka suunnittelevat maalämpöpumpun, aurinkopaneelien tai sähköauton latauspisteiden hankkimista. Uusissa vuoden alussa voimaan tulevissa Energiateollisuus ry:n suosittelemissa verkkopalveluehdoissa on suurten käynnistysvirtojen osalta mainittu, että usein käynnistyvien suuren käynnistysvirran tarvitsevien laitteiden, kuten pumppujen, kompressorien ja moottoreiden käyttö ei saa ylittää liittymissopimuksessa määriteltyä liittymän kokoa. Aikaisemmin julkaistut esimerkkikortit esittelevät korjaushankkeita, joissa toteutettiin muun muassa ilmanvaihdon lämmön talteenotto, lämmitysverkoston perussäätö ja pienkerrostalon siirtyminen öljystä maalämpöön. Esimerkkikortit on toteutettu yhteistyössä Valonian, Varsinais- Suomen kiinteistöyhdistyksen, Kiinteistösäätiön ja Turun kaupungin kanssa. Lisätietoja: energianeuvoja Matts Almgrén, p , turku.fi energianeuvoja Johanna Rinne, p , turku.fi

7 Turun kaupungin smart city -profiili on päivitetty Valonia edustaa Turun kaupunkia kolmivuotisessa PLEEC (Planning for Energy Efficient Cities) -energiatehokkuushankkeessa, joka on edennyt puoleen väliin. Lokakuun viimeisellä viikolla pidetyssä Energiatehokkuusfoorumissa Kööpenhaminassa julkaistiin hankkeessa mukana olevan kuuden kaupungin smart city -profiilit. Profiileissa arvioidaan kaupunkien talouden, hallinnon, väestön, asumisen, liikkumisen ja ympäristön tilaa 81 indikaattorin avulla. Vertailukohtana on käytetty 77 eurooppalaista kaupunkia. Turku pärjäsi vertailussa keskivertoa paremmin. Turun erityisiä vahvuuksia ovat työmarkkinoiden joustavuus, elinikäinen oppiminen ja osaavat asukkaat. Samoin IT-infrastruktuuri on hyvin rakennettu. Turun ympäristöindikaattoreissa oli jonkin verran parantamisen varaa ja etenkin matkailijoiden houkuttelemisessa oli puutteita lähinnä saavutettavuuden kannalta. Turun erityisiä vahvuuksia 77 kaupungin vertailussa ovat työmarkkinoiden joustavuus, elinikäinen oppiminen ja osaavat asukkaat. Energiatehokkuudella on potentiaalia Turussa Turun kaupungin energiatehokkuuden nykytilaa ja innovaatiopotentiaalia tutkittiin sidosryhmäkyselyiden avulla. Erityistä energiatehokkuuden lisäämispotentiaalia nähtiin uusissa rakennustekniikoissa, yksityisautoilussa sekä vesi-, jätevesi- ja jätehuollossa. Sidosryhmien edustajat nimesivät merkittävimmiksi energiatehokkuutta edistäviksi tekijöiksi julkiset ja yksityiset investoinnit ja hankinnat sekä eri toimijoiden yhteistyön. Lisäksi paikallisten energialähteiden käyttö ja hajautetun energiatuotannon edistäminen saivat kannatusta. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ( Public-Private-Partnership ) edistettiin PLEEC-hankkeen järjestämässä rakennusalan allianssi-mallia esittelevässä tapaamisessa Paikalla oli yli 50 edustajaa mm. rakennusurakointiyrityksistä ja kaupungilta. Lisätietoja: johtava energia-asiantuntija Anne Ahtiainen, p , Haja-asutuksen jätevesiristeily helmikuussa Valonia kutsuu kaikki haja-asutuksen jätevesien käsittelyn kanssa töitä tekevät mukaan Valonian perinteiselle jätevesiristeilylle Turusta Tukholmaan. Matkaan lähdetään aamulähdöllä ja laiva palaa Turkuun seuraavana aamuna. Seminaarissa on mahdollisuus saada uusinta tietoa jätevesien sisältämistä haitta-aineista, vesihuoltolain uudistuksista ja jätevesien käsittelystä Saksassa. Risteily on myös oiva tilaisuus tavata eri toimijoita ja saada äänensä kuuluviin itselleen tärkeistä seikoista. Matka on aiemmin kerännyt ison määrän henkilöitä, jotka työskentelevät kunnallisella sektorilla, valtion laitoksissa ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi mukana on ollut asiasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Seminaariin on mahdollista osallistua myös picnic-risteilynä. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta Ilmoittautuminen päättyy Lisätietoja: Jarkko Leka, p ,

8 Ensimmäinen kestävän kehityksen työntekijä eläkkeelle Helena Nikkasella on takana kaksi vuosikymmentä pallon pelastusta Kaarinan kaupunki haki 1990-luvun puolivälissä agendatyöntekijää eli ihmistä laatimaan ja toteuttamaan paikallistason ympäristöohjelmaa. Työtä tekemään valittiin Helena Nikkanen, joka nyt, melkein 20 vuotta myöhemmin on ensimmäinen kestävän kehityksen työstä eläkkeelle jäävä työntekijä Varsinais-Suomessa. Nikkasen tie kulki Kaarinasta Varsinais-Suomen Agendatoimistoon, joka yhdistyttyään Varsinais- Suomen Energiatoimiston kanssa nimettiin Valoniaksi. Tuon nimen juuri Nikkanen keksi aamiaispöydässä sivistyssanakirjaa selatessaan. Kysyttäessä kuinka vieraita kestävän kehityksen asiat ja ympäristöhaasteet 1990-luvulla olivat ja millaisesta lähtötilanteesta Kaarinan paikallisagendaa lähdettiin laatimaan, vastaa Nikkanen, että ihmiset oli yllättävänkin helppo saada kiinnostumaan aiheesta. Järjestimme esimerkiksi asiantuntijoiden luentosarjan, jonka puhujat olivat varsin nimekkäitä. Saimme aikaan neljä työryhmää ja ohjelmaa oli laatimassa yli 40 henkilöä. Esimerkkejä hyvistä toimintamalleista kerättiin jo tuolloin. Huolta ja positiivista kehitystä Helena Nikkanen on koulutukseltaan biologi ja ympäristöasiat ovatkin luonnollisesti kiinnostaneet häntä aina. Happosateet Helena Nikkanen on tehnyt kestävän kehityksen työtä Varsinais- Suomessa kahden vuosikymmenen ajan. ja otsoniaukosta huolehtiminen mietityttivät jo kauan ennen Kaarinassa työskentelyä. Jo 70-luvulla puhuttiin, että edessä on todella huono tulevaisuus ja maailma suurin piirtein loppuu ilmansaasteisiin eikä tähän maailmaan kannata hankkia lapsia. Niin synkästi ei ole onneksi mennyt. Tällä hetkellä ilmastonmuutos on suurin huolenaiheeni. Sitä ei oteta tosissaan vaikka puhetta onkin jo paljon. Jo Kaarinan aikaan puhuttiin, että rajut myrskyt ovat lisääntyneet. Tähän kiinnittivät ensimmäisenä huomiota vakuutusyhtiöt korvaussummien noustessa. Positiivistakin muutosta ympäris-

9 tön tilassa on Nikkasen mukaan toki tapahtunut. Kotona Paraisilla sen näkee naavan lisääntyneessä määrässä, Turussa taas siinä että Aurajokeen nousee jälleen lohia. Suuri muutos on tapahtunut myös ihmisten suhtautumisessa ympäristöasioihin. Kaarinan-aikoina sitä vertautui välillä kettutyttöihin, pyydettiin vähän varomaan jyrkkiä ympäristöpuheita, koska ihmisiä saattaisi alkaa ärsyttämään. Siihen aikaan pitikin vähän ensin herättää ihmisiä pelottelemalla, mutta jälkeenpäin on oppinut, että on mentävä sen kautta, mitä ihmiset voivat tehdä. Yritysten toimintaan muutosta kilpailemalla Nikkanen siirtyi Varsinais-Suomen Agendatoimistoon Monet hänen Kaarinassa alulle panemansa asiat jatkuivat luontevasti Agendatoimistossa. Tällaisia olivat muun muassa tähän päivään asti joka viikko ilmestynyt ekovinkki sekä pk-yritysten ympäristötekokilpailu, jota on järjestetty jo 17 kertaa. Kovin pieniä olivat monet ympäristöteoiksi katsotut teot siihen aikaan. Alkuaikoina ilmoittautuneiden keskuudessa koettiin, että jo pelkkä jätteiden lajittelukin oli ympäristöteko. Nimenomaan ilmoittautuneissa huiman kehityksen huomaa, kun taas voittajat ovat olleet hyvinkin vaikuttavia alusta alkaen. Ensimmäinen voittaja oli vihanneskuorimo Paraisilta. Aiemmin kuorijätteet oli ajettu pellolle, mutta yritys oli hankkinut Venäjältä käyttöönsä linja-auton kokoisen vanhan kompostorin. Toisesta Parasta on kuitenkin ollut se, että on saanut nähdä, kuinka ihmiset ovat lähteneet mukaan ja innostuneet. päästä laitettiin kuorijätteet sisään ja toisesta päästä tuli kolmessa viikossa multaa, joka jälkikompostoitiin pellolla. Nikkanen kertoo yrityksen innostuneen voitosta niin paljon, että he palkkasivat biokemistin tutkimaan mihin kaikkeen sivutuotteena syntyvää ravinteikasta vihannestenpesuvettä voitaisiin käyttää. Veden todettiin olevan erityisen hyvää omenoille ja yritys perustikin vielä valtavan omenatarhan, johon vesi johdettiin. Oli valtavan innostavaa nähdä vuosi toisensa jälkeen, kuinka ihmiset innostuivat positiivisesta palautteesta ja siitä, että heidän tekonsa huomioidaan. Monesta yrittäjästä on tullut hyviä tuttavia ja muutamasta jopa ystäviä, Nikkanen kertoo. Ympäristötekokilpailussa on haettu nimenomaan yrityksiä, jotka toimivat esimerkillisesti omalla alallaan. Kilpailun avulla on rikottu myös ennakkoluuloja. Eräänä vuonna palkinto annettiin laitilalaiselle huoltamolle. Monesti ajatellaan, että autoala ei voi olla ympäristöystävällinen, mutta tämä huoltamo oli tehnyt kaiken, minkä heidän alallaan näiden asioiden hyväksi voi tehdä, paljon enemmän kuin alalla yleisesti vaaditaan. Kunnat kestävän kehityksen keskiössä Kuntien hankkijat ovat avainasemassa kestävän kehityksen työssä ja Nikkanen on ollut järjestämässä kuntien hankintapäiviä 2000-luvun alusta alkaen. Kuntien tilanne hankinnoissa on kehittynyt paljon. Vaikeinta on monesti tulkinta ja usein hankintapäivillä onkin jaettu tietoa hankintalain muutoksista ja siitä, miten esimerkiksi sanavalinnat vaikuttavat kilpailutuksessa. Leipä on hyvä esimerkki. Sellaisenaan kilpailutettuna voittaja saattaa olla toiselta puolelta maata, mutta jos edellytyksenä on pakkaamattomuus, niin silloin lähileipä voittaa. Kuntien yleisessä suhtautumisessa ympäristöasioihin on tapahtunut suuri muutos. Oma-aloitteisuutta on tullut paljon lisää. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Iso asia on nyt saada kunnat laajemmin ymmärtämään, että nämä toimet todella säästävät rahaa. Näin ei välttämättä tarvita edes investointirahaa vaan pelkästään halu tehdä muutos. Lue haastattelu laajempana Valonian verkkosivuilta fi. Helena on tavattavissa Valonian jouluglögeillä

10 Lasten ja nuorten ympäristöviikko Kouluille oppitunteja vastuullisesta kuluttamisesta Lasten ja nuorten ympäristöviikkoa vietetään viikolla 46 eli Viikon teemana on vastuullinen kuluttaminen. Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Liedossa ja Ruskolla 5. ja 6. luokille on voinut tilata oppitunteja ruokaan, veteen, vaatteisiin ja tavaroihin liittyen. Lisäksi ympäristöviikkoa voi viettää päiväkodeissa ja kouluissa valmiiden materiaalien avulla. seudun joukkoliikenteen alueella Turkuun, Kaarinaan, Raisioon, Naantaliin, Lietoon ja Ruskolle. Oppituntien teemoina ovat 1. ruoka, 2. vesi, 3. vaatteet ja 4. tavarat. Humanistisen ammattikorkeakoulun, Humakin, yhteisöpedagogiopiskelijat ovat suunnitelleet oppitunnit yhteistyössä Valonian kanssa ja he toteuttavat oppitunnit vierailemalla kouluilla. Oppitunnit ovat maksuttomia. Roslöf, p , ursula. Humanistinen ammattikorkeakoulu Lisätietoja Lasten ja nuorten ympäristöviikosta: Pirjo Rinne, p , Oppitunteja luokille Vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä oppitunteja on ollut tarjolla peruskoulun 5. ja 6. luokille Lasten ja nuorten ympäristöviikolla Kaikki tunnit on jo varattu. Kouluvierailijoita on voinut tilata Fölin eli Turun Oppitunnit sisältävät tiivistettyä tietoa teemoista ja niissä käytetään toiminnallisia menetelmiä aiheiden käsittelyssä. Kuvaukset tunneista löytyvät osoitteesta www. valonia.fi/ymparistoviikko2014. Lisätietoja oppitunneista: Ursula Valonian näyttely on avoinna joulumarkkinoilla Valonian näyttely virittäytyy joulun aikaan marraskuun lopulla. Näyttely antaa vinkkejä rauhallisen ja vähäpäästöisen joulun viettoon. Näyttelyssä on esillä mm. kestäviä lahja- ja paketointivinkkejä sekä ruoka- ja askarteluteemaa. Hiljaisuuden nurkkauksessa voi rauhoittua kesken markkinahumua. Lisäksi yksi kokonaisuus keskittyy jätteiden lajitteluun ja materiaalien hyödyntämiseen. Näyttely on auki arkipäivinä marras- ja joulukuussa tiistaista torstaihin klo Ryhmät voivat varata opastetun käynnin myös muina aikoina. Viikonloppuisin Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden aikaan näyttely on avoinna neljänä viikonloppuna, joista ensimmäinen on ja viimeinen Lauantaina ja sunnuntaina ovet ovat avoinna klo Lisätietoja: ympäristökouluttaja Susanna Auvinen, p , fi

11 Ekotiimi-info Haavin syyskokouksen yhteydessä to Ekotiimi on työkalu kotien ympäristötyöhön Oman kodin ympäristövaikutuksia voi pienentää käymällä läpi ekotiimiohjelman. Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys järjestää Ekotiimi-infon torstaina klo 17 Itämeritalossa Vanhalla Suurtorilla Turussa. Samana iltana on yhdistyksen syyskokous. Marraskuussa Turussa aloittaa toimintansa yksi ekotiimiryhmä. Vaikka metsän varjoisimmissa katveissa alkoikin jo hämärtää, loistivat heleänvihreät sammaleet ja vaaleanharmaat jäkälät vielä laskevan auringon viistossa valossa. Sillä niin vain oli käynyt, että juuri kun sammalretken piti alkaa, väistyivät vihma ja mustanpuhuvat pilvet taivaanrannan taakse. Perhekunnittain paikalle tulleet parikymmentä retkeilijää olivat varustautuneet keliin, mutta sateenvarjoja ei enää tarvinnut avata. Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavin lokakuussa järjestämä sammal- ja jäkäläretki suuntautui Ruissaloon. Jalopuumetsikössä menestyvät harvinaisemmatkin lajit, joiden tunnistamisessa opasti biologian opiskelija Katariina Vuorinen. Polun varrelta löytyi myös tuttuja seinäsammalia, liekosammalia ja poronjäkäliä. Ekotiimissä toimiminen on helppoa ja käytännönläheistä. Siinä vähennetään oman kodin ympäristövaikutuksia ja saadaan tukeatiimin muilta jäseniltä. Kullekin osallistujalle etsitään sopivia kestäviä ratkaisuja ja tähdätään pysyviin elämäntapamuutoksiin. Ympäristövaikutusten pienentämistä konkretisoidaan mittauksilla ja jakamalla kokemuksia ryhmässä. Työkaluna on kansainvälinen ekotiimiohjelma ja uudistettu Kotien ekotiimi -materiaali, jonka teemoina ovat asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi. Ekotiimitoimintaan tutustutaan Sammalten tunnistaminen on hankalaa, koska ne ovat niin pieniä. Siksi osallistujille jaettiin Valonian luontokoulun luupit, joilla pienet yksityiskohdat pystyi näkemään. Monelle lapselle luuppi olikin ennestään tuttu tutkimusväline, ja pian mättäillä nähtiin iloisenvärisiä myttyjä syventyneinä mikromaailman ihmeisiin. Parituntisen retken aikana opimme, että sammaleet ja jäkälät ovat ekotiimioppaana eli tiimin tukihenkilönä toimivan Jaana Itälä- Laineen johdolla. Illan jälkeen halukkaat voivat lähteä mukaan perustettavaan ekotiimiin. Ekotiimi-infon jälkeen on tarjolla kahvia ja Haavin syyskokous alkaa noin klo 18. Te ta on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumisia toivotaan mennessä: Pirjo Rinne, p , Sammalretki houkutteli perheet Ruissaloon Luuppien avaama mikromaailma hurmasi retkelle osallistuneet lapset. selviytyjiä. Ne kestävät kuivuutta ja pakkasta, kasvavat kivien päällä ja kaatuneiden puiden rungoilla. Ne ovat myös planeettamme vanhimpia eliöitä. Jo parisataa miljoonaa vuotta sitten loisti sammaleen vihreä matto pehmentämässä muinaisen maapallon kovaa kivipintaa. Lisätietoja: Susanna Auvinen, p , valonia.fi

Syyskuun ajankohtaiset

Syyskuun ajankohtaiset Syyskuun ajankohtaiset - Työbussaile2-kampanjan haku alkaa 1.9. Kampanja jakaa työmatkaliikenteessä henkilöautosta bussiin vaihtaville 200 ilmaista kuukausikorttia Turun seudulliseen joukkoliikenteeseen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Alkuvuoden parhaat tapahtumat

Alkuvuoden parhaat tapahtumat Alkuvuoden parhaat tapahtumat - Energianeuvontaa Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turussa 1. 3.2. Valonian energianeuvonta antaa vinkkejä lämmitysjärjestelmän valintaan sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen

Lisätiedot

Tammikuun parhaat tapahtumat

Tammikuun parhaat tapahtumat Tammikuun parhaat tapahtumat - Ratkaisujen markkinat. Innovatiivinen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kurkistava kestävän kehityksen näyttely- ja verkostoitumistapahtuma Panimoravintola Koulussa

Lisätiedot

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013 Motiva 20 v. Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat moduuliajattelua elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motivan tie hankkeesta yhtiöksi s. 4

Lisätiedot

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat 2 2010 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9 Valonian Toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Sisällys 2 JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 6 1.3. asiantuntijana

Lisätiedot

Toukokuun ajankohtaiset

Toukokuun ajankohtaiset Toukokuun ajankohtaiset - Pyöräilyviikko 10. 18.5. käynnistyy Kansallisena pyöräilypäivänä 10.5. klo 10 15 Vanhalla Suurtorilla järjestettävällä koko perheen pyöräilytapahtumalla. Viikon ohjelmassa ovat

Lisätiedot

UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas

UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas Uusi päivitetty ja laajennettu UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas Kirjoittajat: Jutta Kivikallio, Tuula Suontamo, Jari Keinänen, Kaarina Kärnä, Salli Lindstedt, Päivi Aalto UIMAHALLIEN ja kosteiden

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

Kuivakäymälä pelastaa maailman

Kuivakäymälä pelastaa maailman KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2013 Puutteellinen sanitaatio pilaa juomavedet Keniassa Kuivakäymäläkursseja Sambiassa Kenian pääkaupungin Nairobin liepeillä on tiiviisti asuttu Kiberan

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

Maaliskuun parhaat tapahtumat

Maaliskuun parhaat tapahtumat Maaliskuun parhaat tapahtumat - Perustietoa biokaasusta -tilaisuus kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille Loimaalla 4.3. Infotilaisuudessa käsitellään muun muassa biokaasuun liittyvää lainsäädäntöä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Helmikuun parhaat tapahtumat

Helmikuun parhaat tapahtumat Helmikuun parhaat tapahtumat - Globaalia ympäristökasvatusta Valoniassa 7.2. klo 15 18. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 3.2. - Varsinais-Suomen energia- ja päästötaseen julkistamisseminaari

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. 3 / 2 0 0 5 L O K A K U U 3 Kuvat: Fortum Heat, La Rocca Oy, Motiva Oy Energiansäästöviikko

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Taustamateriaali 2011 / www.4v.fi/julkaisut Milla Talja, 4V-hanke Tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille ideoita ja työkaluja kestävän

Lisätiedot

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Oulun Kauppakamarilehti 1/2014 Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Kainuuntien parantaminen alkaa Norjan markkinat

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2015 Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon sivu 6 Hajuja vai helpotusta? Huussinomistajat kertovat kokemuksistaan sivut 12 14 Seminaarissa

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot