Marraskuun ajankohtaiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marraskuun ajankohtaiset"

Transkriptio

1 Marraskuun ajankohtaiset - Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaarissa Liedossa pureudutaan esimerkiksi puunpolton vaikutukseen ilmanlaatuun. Ilmoittautuminen mennessä. - Lasten ja nuorten ympäristöviikon teemana on kestävä kuluttaminen. Koulut ovat voineet tilata yhteisöpedagogiopiskelijoiden suunnittelemia oppitunteja. - Koulutus ympäristöjärjestelmästandardin uudistuksista järjestetään Turussa yritysten ympäristövastaaville. Ilmoittautuminen mennessä. Julkisuudessa viime aikoina käyty poliittinen keskustelu haja-asutusalueita koskevan jätevesiasutuksen muuttamisesta tai perumisesta ei juuri vaikuta Valonian jätevesineuvontaan. Valonia ja sen edeltäjä Varsinais-Suomen Agendatoimisto ovat tehneet neuvontatyötä jo ennen kiistellyn asetuksen voimaantuloa. Katso lisää: tai seuraa Valoniaa Facebookissa tai Twitterissä Valonia neuvoo jätevesiasioissa kuten aiemminkin Jätevesien puhdistusvelvollisuus perustuu lakiin ei vain asetukseen Jätevesien puhdistamisvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja asetus vain täydentää lakia. Ympäristönsuojelulain mukainen jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Joka jätevesiä tuottaa, on ne velvollinen myös käsittelemään, sanoo vesiasiantuntija Jussi Heikkinen Valoniasta. Hajajätevesiasetus määrittelee raamit ympäristönsuojelulaissa määrätylle velvollisuudelle. Omien jätevesien asianmukainen käsittely on osa nykyaikaista asumista niin kaupungissa kuin haja-asutusalueilla. Valonia ja sitä edeltänyt Varsinais- Suomen Agendatoimisto on tarjonnut puolueetonta neuvontaa haja-asutuksen jätevesien asianmukaisesta käsittelystä jo vuodesta Poliittinen keskustelu asetuksen mahdollisista muutoksista ei vaikuta Valonian toimintaan tasapuolisen ja puolueettoman tiedon tarjoajana. Valonia toimii voimassaolevan lainsäädännön puitteissa ja tulee jatkossakin tarjoamaan neuvontapalveluja omien jätevesien asianmukaisesta käsittelystä henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet lähiympäristönsä tilasta, Heikkinen toteaa. Lisätietoja: vesiasiantuntijat Jussi Heikkinen, p , ja Hanna Sarkki, p ,

2 Kohti kestäviä julkisia hankintoja Julkinen sektori hankkii vuosittain tuotteita ja palveluita noin 30 miljardilla eurolla, mikä on viidennes Suomen bruttokansantuotteesta. Hankintojen kautta ohjautuu suuria rahamääriä julkiselta sektorilta yrityksille. Näin ollen ei ole työllisyyden, ympäristön tai aluetalouden kannalta yhdentekevää, minkälaisia hankintapäätöksiä kunnat tekevät. Valonia on toteuttanut selvityksen kuntien hankintoihin liittyen osana Sitran Kohti resurssiviisautta -hankekokonaisuutta. Selvitys julkaistaan marraskuun aikana. Hankintojen suunnitteluun kohdennetut resurssit ovat kunnissa vähäisiä, mutta hankintaprosessien kehittymisen kannalta on selvityksen mukaan tärkeää, että toimialojen välillä on luontevaa hankintayhteistyötä, jotta osaaminen kunnissa kasvaa. Tärkeää on myös ottaa loppukäyttäjät aina mukaan hankintojen suunnitteluun. Hankintojen kehittämisen vähäiset resurssit kannattaa kohdentaa Valonian Y-klubi järjestää koulutuksen ISO ympäristöjärjestelmästandardin uudistuksista keskiviikkona klo Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Turussa. Koulutus on suunnattu yritysten ympäristöasioiden parissa työskenteleville. Hankinnoissa on aloitettava avoin vuoropuhelu markkinoiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa. strategisesti merkittäville aloille, kuten urakoihin, tekniselle ja sotesektorille sekä ruokapalveluihin. Hankintojen hyvä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Jo varhaisessa vaiheessa on aloitettava avoin vuoropuhelu markkinoiden kanssa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Koulutuksen aiheena ovat ISO/ DIS 14001:2015 keskeinen sisältö, muutokset ja ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Aiheeseen opastaa Qualitas Fennican kouluttaja. Koulutus on maksullinen. Y-klubi on yritysten ympäristöasioista vastaaville tarkoitettu verkosto Varsinais-Suomessa. Klubi antaa mahdollisuuden tavata ja verkostoitua muiden samojen asioiden kanssa työskentelevien kanssa. Y-klubi kokoontuu 4 6 edesauttaa sellaisten ratkaisujen löytämisessä, jotka tuottavat lisäarvoa kunnalle pitkällä tähtäimellä. Kun varmistetaan, että viestintä tulevasta hankintaprosessista on ennakoivaa, avointa ja tasapuolista, on erilaisilla tarjoajilla paremmat mahdollisuudet osallistua ja esittää tarjouksia. Alueelliset verkostot ja vertaistuki ovat avainasemassa kuntien hankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta edistettäessä. Kaikkea osaamista ei välttämättä ole mahdollista saada omaan kuntaan, mutta Varsinais- Suomen alueelta löytyy runsaasti hyviä esimerkkejä, osaavia henkilöitä ja arvokkaita kokemuksia. Yhteistyöllä saadaan osaaminen valjastettua yhteiseen käyttöön. Hankintaselvitys on luettavissa marraskuussa myös Valonian verkkosivuilla (www.valonia.fi). Lisätietoja: projektipäällikkö Riikka Leskinen, p , Ilmoittaudu Y-klubin ympäristöjärjestelmästandardi-koulutukseen kertaa vuodessa ja tapaamisten järjestäjinä ja koolle kutsujina ovat Valonia ja Turun ammattikorkeakoulun egreennet-hanke. Sitovat ilmoittautumiset mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Martin Brandt, p ,

3 Valonia järjesti energiateollisuudelle opintomatkan Saksaan Valonia järjesti syyskuun lopulla Aalto-yliopiston toimeksiannosta opintomatkan Saksaan suomalaisen energiateollisuuden edustajille. Matkan tarkoituksena oli tarjota kokonaiskuva Saksan energiakäänteestä ja pyrkimyksestä luopua ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä. Hampurin energiabunkkerissa varastoidaan ja tuotetaan vihreää sähköä ja lämpöä alueelle. Matkalla vierailtiin WindEnergy Hamburg -tuulivoimamessuilla, Hampurin energiabunkkerissa, kestävän kehityksen asuinalue Jenfelder Aussa, Saerbeckin ilmastokunnassa ja Ruhrin alueen vetyja polttokennotutkimuskeskittymässä. Onnistuneiden käytännön esimerkkien lisäksi tutustuttiin myös Saksan energiantuotannon tämänhetkisiin haasteisiin, kuten älykkäiden verkkojen kehittämiseen ja rakentamiseen sekä uusiutuvan energian talteenottoon. Saksalaisten asiantuntijoiden esitykset, keskustelut heidän kanssaan sekä vuorovaikutus suomalaisryhmän sisällä avasivat osallistujille uusia Saerbeckissä koulun oppilaat ja vanhemmat ovat osallistuneet aurinkopaneelien hankintaan ja asennukseen. näkökulmia ja loivat konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia heidän välilleen. Matkasta saatu palaute oli hyvin positiivista. Valonia tarjosi matkan räätälöitynä pakettiratkaisuna, johon sisältyivät lennot, hotellit, siirtymiset Saksassa, ohjelma, opastus ja tulkkaus paikan päällä. Lue lisää energiateollisuuden opintomatkasta Saksaan Valonian verkkosivuilta: yrityspalvelut Tilaa Valonialta opintomatka Saksaan Saksa ja saksankielinen alue tarjoavat lukemattomia mielenkiintoisia kohteita, joita vasten voi peilata omia intressejä ja kehityssuunnitelmia energia- ja ympäristöasioiden osalta. Matkan ohjelma ja vertaistuen muodot suunnitellaan tapauskohtaisesti. Opintomatka on mainio tilaisuus laajentaa näkemyksiä ja kontaktiverkostoja sekä jalostaa vuorovaikutusta omiin sidosryhmiin. Valonian projektisuunnittelija Martin Brandtilla on laaja tuntemus saksalaisesta yhteiskunnasta sekä siellä toteutetuista kestävän kehityksen esimerkeistä. Brandt on uransa aikana järjestänyt suomalaisyrityksille, -kunnille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille lukuisia opintomatkoja Saksaan. Lisätietoja: projektisuunnittelija Martin Brandt, p ,

4 VS NYT! -tapahtumasta saatiin hieno startti Vihreää taloutta edistetään Varsinais-Suomessa uusin keinoin Varsinais-Suomessa on aloitettu määrätietoinen kestävän kasvun edistäminen. Käynnistys toiminnan ja keskustelun aktivoimiselle oli järjestetty Varsinais-Suomen tulevaisuus NYT! -tapahtuma, jossa koottiin yhteen vihreän kasvun edellytyksiä, mahdollisuuksia ja aiheen kannalta keskeisiä toimijoita. Tarkoituksena on luoda Varsinais-Suomeen älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tapahtumassa nousi esille aloite selvittää niitä pullonkauloja ja esteitä (lainsäädännöllisiä, organisatorisia jne.), joita vihreän talouden ja kestävän liiketoiminnan edistämiseen liittyy. Tätä työtä vetävät nyt Valonia ja Turun ammattikorkeakoulu. Tarkoituksena on perustaa alueellinen vihreän talouden edistämiseen tähtäävä yhteistyöryhmä, johon kuuluu eri viranomaistahoja, kuntia ja asiantuntijoita. Konkreettisten yritystapausten kautta ryhmä etsii kasvun ja innovatiivisen liiketoiminnan esteitä ja vaikuttaa niiden poistamiseen tai ainakin viranomaisprosessien selkeyttämiseen. Yhteistyössä alueen vihreän talouden veturiyritysten kanssa pohditaan lisäksi mahdollisuutta vihreän talouden rahaston perustamiseen. Varsinais-Suomella on täydet mahdollisuudet olla innovatiivinen ja resurssiviisas mallialue sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tähän tavoitteeseen pyrkii uusi Energiansäästöviikolla perehdyttiin lamppujen hankintaan Nyt on aika tuoda oma panostus esille ja oma ääni kuuluviin. Myös pienet teot ratkaisevat. Jokainen meistä on vastuussa ja kaikissa meissä on uuden kestävämmän kasvun potentiaalia. Esitykset ja videot Varsinais-Suomen tulevaisuus NYT! -seminaarista löytyvät tapahtuman sivuilta: Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietettiin lokakuuta. Tänä vuonna keskityttiin energiatehokkaisiin hankintoihin, esimerkiksi valaistukseen. Käytännössä energiansäästöviikko venyy kuitenkin kuukauden mittaiseksi sillä mielenkiintoisia tapahtumia aiheesta on järjestetty ja tullaan järjestämään viikon molemmin puolin. Sallila Energian Energiapäivä keräsi Alastarolle 600 kiinnostunutta henkilöä. Päivän aikana tilaisuudessa oli esillä muun muassa sähkönkulutuksen seurantaa ja sähköverkkojen rakentamisessa tarvittavia työkoneita. Taustalla pyöri esitys Sallila Energian sadan vuoden pituisesta historiasta. Valonia oli paikalla opastamassa lamppujen valinnassa ja kertomassa niiden pakkausmerkinnöistä. Naisten energiaillassa Turussa opittiin lampuista, sähkön tuntiseurannasta, sähkökatkoihin varautumisesta sekä kotivarasta. Tiesitkö, että sähkökatkoihin kannattaa varautua hankkimalla paristokäyttöinen radio ja kotivaraa pitäisi olla useaksi päiväksi, jopa viikoksi? Illan hupailuosuudesta vastasi stand maakuntastrategia ja lisäksi mm. Turun kaupungin strategiset linjaukset. Yhtenä suurena haasteena on, kuinka kunnissa saadaan edistettyä resurssiviisaiden hankintojen tekemistä. Lisätietoja: projektisuunnittelija Martin Brandt, p , up -koomikko Piia Rekola. Illan järjestivät Turku Energia, Valonia ja Martat ja tapahtuma houkutteli paikalle 150 kuulijaa. Valonian energianeuvoja oli mukana yhteensä viidessä tapahtumassa kertomassa lamppujen valinnasta ja pakkausmerkinnöistä. Näissä tilaisuuksissa lamppujen saloihin vihkiytyi 370 kuntalaista. Lampuista puhuttiin myös Yle Turun Radiossa. Lisätietoja: Liisa Harjula, p ,

5 Ilmanlaatu- ja pienhiukkasongelmiin pureudutaan Liedossa Liedon kunnantalolla järjestetään tiistaina Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaari, jossa keskustellaan ja otetaan kantaa ilmanlaatukysymyksiin ja esimerkiksi siihen, miksi puun pienpoltosta aiheutuvat ilmanlaatuongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina ja mitä ilmiölle olisi tehtävissä. Puun pienpoltosta aiheutuvat ilmanlaatuongelmat ovat erikoinen ilmiö, sillä jo kertaalleen vähentyneet päästöt ovat viime aikoina yllättäen lisääntyneet voimakkaasti. Samaan aikaan teollisuuden ja energialaitosten sekä liikenteen päästöt ovat huomattavasti vähentyneet. Puun käyttö lämmityksessä on 2000-luvulla kasvanut lähes 50 prosenttia. Pientulisijat kuten takat, kamiinat ja puukiukaat aiheuttavat nyt yhtä suuren osan Suomen nokipäästöistä kuin diesel-ajoneuvot. Helsingissä puun pienpoltto on Ilmatieteenlaitoksen mukaan suurin ilman pilaaja liikenteen tullessa vasta toisena. Puunpoltossa syntyy aina pienhiukkasia sekä muun muassa myrkyllisiä PAH-yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa sydän- ja hengitystiesairauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan noin 250 suomalaista kuolee vuosittain ennenaikaisesti puun pienpoltosta syntyvien pienhiukkasten aiheuttamiin sairauksiin. Huonosti toteutetussa puunpoltossa pienhiukkas- ja PAH-päästöt voivat olla kymmen- tai jopa satakertaisia korkean hyötysuhteen polttoon verrattuna. Puunpolton ilta Somerolla Syksyn ja vuoden 2014 viimeinen Puunpolton ilta järjestetään Somerolla tiistaina klo Kiiruun talolla, osoitteessa Joensuuntie 22. Illan aikana Vesa Salminen Warma-Uunit Oy:stä kertoo, miten Hyvään ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi oikeilla puunpolttotavoilla ja tulisijojen kehittämisellä. oikealla polttotekniikalla voi vähentää tarvittavan puun määrää ja samalla pienentää hiukkaspäästöjä. Someron piirinuohooja Pertti Mikkonen perehdyttää aiheeseen nuohoojan näkövinkkelistä. Jaossa on myös tietoa puiden varastoinnista ja hankinnasta. Liikenteen päästöt tulevat suurella todennäköisyydellä jatkossakin pienenemään, siitä pitänevät huolen esimerkiksi veropolitiikka ja EURO-päästöluokitukset. Puun pienpolton osalta vastaavanlainen sääntely kuitenkin puuttuu. Onko kysymyksessä kuitenkin niin suuri ongelma, että jonkinlaiset rajoitukset olisivat tarpeen? Voidaanko asiaan vaikuttaa riittävästi tulisijojen kehittämistyöllä ja tiedottamalla oikeista puunpolttotavoista? Esimerkiksi näistä asioista keskustellaan Liedossa Paikalla ovat asiantuntijoina mm. ylilääkäri Raimo O. Salonen THL:stä ja professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen mennessä: Antti Numminen, energianeuvoja p , Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisätietoja: Liisa Harjula, p ,

6 Taloyhtiöiden energiakorttiperhe kasvaa Turun kaupungin energianeuvontahankkeen yhdessä Valonian kanssa laatimat taloyhtiöiden energiakortit ovat saaneet jatkoa. Nyt on julkaistu perusteellinen esimerkkikortti pellettilämmityksestä sekä kevyempiä neuvontakortteja taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden avuksi. Uusi esimerkkikortti pellettilämmityksestä tarjoaa tietoa ja kokemuksia pellettilämmityksestä ja siihen siirtymisen kustannuksista. Taloyhtiön korjausrakentamisen esimerkkikortti 3 esittelee Kaarinan Piikkiössä sijaitsevan taloyhtiön pellettilämmitystä. Kyseessä on uudisrakennuskohde, mutta vastaavanlainen lämmitysjärjestelmä soveltuu myös vanhoille taloyhtiöille. Kolmen talon yhteinen pellettikattila ja tarvittava pellettivarasto on sijoitettu erilliseen konttiin piha-alueelle. Kattilan teho on mitoitettu neljän talon tarpeisiin. Neuvontakorteista täydentävää tietoa Esimerkkikortteja täydentämään on laadittu neuvontakortteja taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden avuksi. Teknisen laitetilan koko -kortti antaa esimerkkejä tilantarpeesta, kun lämmitysjärjestelmään lisätään poistoilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu tai muu lisälaite. Taloyhtiöiden energiansäästötoimenpiteitä -kortti listaa Esimerkki- ja neuvontakorteista saa tietoa taloyhtiön uusiutuvan energian ratkaisuista ja energiansäästötoimenpiteistä. tärkeimmät toimenpiteet, joiden avulla hallitus ja huoltoyhtiö voivat varmistua energian järkevästä käytöstä. Kortissa on vinkkejä myös asukkaiden aktivoimiseen. Kolmas neuvontakortti on tarkoitettu niille taloyhtiöille, jotka suunnittelevat maalämpöpumpun, aurinkopaneelien tai sähköauton latauspisteiden hankkimista. Uusissa vuoden alussa voimaan tulevissa Energiateollisuus ry:n suosittelemissa verkkopalveluehdoissa on suurten käynnistysvirtojen osalta mainittu, että usein käynnistyvien suuren käynnistysvirran tarvitsevien laitteiden, kuten pumppujen, kompressorien ja moottoreiden käyttö ei saa ylittää liittymissopimuksessa määriteltyä liittymän kokoa. Aikaisemmin julkaistut esimerkkikortit esittelevät korjaushankkeita, joissa toteutettiin muun muassa ilmanvaihdon lämmön talteenotto, lämmitysverkoston perussäätö ja pienkerrostalon siirtyminen öljystä maalämpöön. Esimerkkikortit on toteutettu yhteistyössä Valonian, Varsinais- Suomen kiinteistöyhdistyksen, Kiinteistösäätiön ja Turun kaupungin kanssa. Lisätietoja: energianeuvoja Matts Almgrén, p , turku.fi energianeuvoja Johanna Rinne, p , turku.fi

7 Turun kaupungin smart city -profiili on päivitetty Valonia edustaa Turun kaupunkia kolmivuotisessa PLEEC (Planning for Energy Efficient Cities) -energiatehokkuushankkeessa, joka on edennyt puoleen väliin. Lokakuun viimeisellä viikolla pidetyssä Energiatehokkuusfoorumissa Kööpenhaminassa julkaistiin hankkeessa mukana olevan kuuden kaupungin smart city -profiilit. Profiileissa arvioidaan kaupunkien talouden, hallinnon, väestön, asumisen, liikkumisen ja ympäristön tilaa 81 indikaattorin avulla. Vertailukohtana on käytetty 77 eurooppalaista kaupunkia. Turku pärjäsi vertailussa keskivertoa paremmin. Turun erityisiä vahvuuksia ovat työmarkkinoiden joustavuus, elinikäinen oppiminen ja osaavat asukkaat. Samoin IT-infrastruktuuri on hyvin rakennettu. Turun ympäristöindikaattoreissa oli jonkin verran parantamisen varaa ja etenkin matkailijoiden houkuttelemisessa oli puutteita lähinnä saavutettavuuden kannalta. Turun erityisiä vahvuuksia 77 kaupungin vertailussa ovat työmarkkinoiden joustavuus, elinikäinen oppiminen ja osaavat asukkaat. Energiatehokkuudella on potentiaalia Turussa Turun kaupungin energiatehokkuuden nykytilaa ja innovaatiopotentiaalia tutkittiin sidosryhmäkyselyiden avulla. Erityistä energiatehokkuuden lisäämispotentiaalia nähtiin uusissa rakennustekniikoissa, yksityisautoilussa sekä vesi-, jätevesi- ja jätehuollossa. Sidosryhmien edustajat nimesivät merkittävimmiksi energiatehokkuutta edistäviksi tekijöiksi julkiset ja yksityiset investoinnit ja hankinnat sekä eri toimijoiden yhteistyön. Lisäksi paikallisten energialähteiden käyttö ja hajautetun energiatuotannon edistäminen saivat kannatusta. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ( Public-Private-Partnership ) edistettiin PLEEC-hankkeen järjestämässä rakennusalan allianssi-mallia esittelevässä tapaamisessa Paikalla oli yli 50 edustajaa mm. rakennusurakointiyrityksistä ja kaupungilta. Lisätietoja: johtava energia-asiantuntija Anne Ahtiainen, p , Haja-asutuksen jätevesiristeily helmikuussa Valonia kutsuu kaikki haja-asutuksen jätevesien käsittelyn kanssa töitä tekevät mukaan Valonian perinteiselle jätevesiristeilylle Turusta Tukholmaan. Matkaan lähdetään aamulähdöllä ja laiva palaa Turkuun seuraavana aamuna. Seminaarissa on mahdollisuus saada uusinta tietoa jätevesien sisältämistä haitta-aineista, vesihuoltolain uudistuksista ja jätevesien käsittelystä Saksassa. Risteily on myös oiva tilaisuus tavata eri toimijoita ja saada äänensä kuuluviin itselleen tärkeistä seikoista. Matka on aiemmin kerännyt ison määrän henkilöitä, jotka työskentelevät kunnallisella sektorilla, valtion laitoksissa ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi mukana on ollut asiasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Seminaariin on mahdollista osallistua myös picnic-risteilynä. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta Ilmoittautuminen päättyy Lisätietoja: Jarkko Leka, p ,

8 Ensimmäinen kestävän kehityksen työntekijä eläkkeelle Helena Nikkasella on takana kaksi vuosikymmentä pallon pelastusta Kaarinan kaupunki haki 1990-luvun puolivälissä agendatyöntekijää eli ihmistä laatimaan ja toteuttamaan paikallistason ympäristöohjelmaa. Työtä tekemään valittiin Helena Nikkanen, joka nyt, melkein 20 vuotta myöhemmin on ensimmäinen kestävän kehityksen työstä eläkkeelle jäävä työntekijä Varsinais-Suomessa. Nikkasen tie kulki Kaarinasta Varsinais-Suomen Agendatoimistoon, joka yhdistyttyään Varsinais- Suomen Energiatoimiston kanssa nimettiin Valoniaksi. Tuon nimen juuri Nikkanen keksi aamiaispöydässä sivistyssanakirjaa selatessaan. Kysyttäessä kuinka vieraita kestävän kehityksen asiat ja ympäristöhaasteet 1990-luvulla olivat ja millaisesta lähtötilanteesta Kaarinan paikallisagendaa lähdettiin laatimaan, vastaa Nikkanen, että ihmiset oli yllättävänkin helppo saada kiinnostumaan aiheesta. Järjestimme esimerkiksi asiantuntijoiden luentosarjan, jonka puhujat olivat varsin nimekkäitä. Saimme aikaan neljä työryhmää ja ohjelmaa oli laatimassa yli 40 henkilöä. Esimerkkejä hyvistä toimintamalleista kerättiin jo tuolloin. Huolta ja positiivista kehitystä Helena Nikkanen on koulutukseltaan biologi ja ympäristöasiat ovatkin luonnollisesti kiinnostaneet häntä aina. Happosateet Helena Nikkanen on tehnyt kestävän kehityksen työtä Varsinais- Suomessa kahden vuosikymmenen ajan. ja otsoniaukosta huolehtiminen mietityttivät jo kauan ennen Kaarinassa työskentelyä. Jo 70-luvulla puhuttiin, että edessä on todella huono tulevaisuus ja maailma suurin piirtein loppuu ilmansaasteisiin eikä tähän maailmaan kannata hankkia lapsia. Niin synkästi ei ole onneksi mennyt. Tällä hetkellä ilmastonmuutos on suurin huolenaiheeni. Sitä ei oteta tosissaan vaikka puhetta onkin jo paljon. Jo Kaarinan aikaan puhuttiin, että rajut myrskyt ovat lisääntyneet. Tähän kiinnittivät ensimmäisenä huomiota vakuutusyhtiöt korvaussummien noustessa. Positiivistakin muutosta ympäris-

9 tön tilassa on Nikkasen mukaan toki tapahtunut. Kotona Paraisilla sen näkee naavan lisääntyneessä määrässä, Turussa taas siinä että Aurajokeen nousee jälleen lohia. Suuri muutos on tapahtunut myös ihmisten suhtautumisessa ympäristöasioihin. Kaarinan-aikoina sitä vertautui välillä kettutyttöihin, pyydettiin vähän varomaan jyrkkiä ympäristöpuheita, koska ihmisiä saattaisi alkaa ärsyttämään. Siihen aikaan pitikin vähän ensin herättää ihmisiä pelottelemalla, mutta jälkeenpäin on oppinut, että on mentävä sen kautta, mitä ihmiset voivat tehdä. Yritysten toimintaan muutosta kilpailemalla Nikkanen siirtyi Varsinais-Suomen Agendatoimistoon Monet hänen Kaarinassa alulle panemansa asiat jatkuivat luontevasti Agendatoimistossa. Tällaisia olivat muun muassa tähän päivään asti joka viikko ilmestynyt ekovinkki sekä pk-yritysten ympäristötekokilpailu, jota on järjestetty jo 17 kertaa. Kovin pieniä olivat monet ympäristöteoiksi katsotut teot siihen aikaan. Alkuaikoina ilmoittautuneiden keskuudessa koettiin, että jo pelkkä jätteiden lajittelukin oli ympäristöteko. Nimenomaan ilmoittautuneissa huiman kehityksen huomaa, kun taas voittajat ovat olleet hyvinkin vaikuttavia alusta alkaen. Ensimmäinen voittaja oli vihanneskuorimo Paraisilta. Aiemmin kuorijätteet oli ajettu pellolle, mutta yritys oli hankkinut Venäjältä käyttöönsä linja-auton kokoisen vanhan kompostorin. Toisesta Parasta on kuitenkin ollut se, että on saanut nähdä, kuinka ihmiset ovat lähteneet mukaan ja innostuneet. päästä laitettiin kuorijätteet sisään ja toisesta päästä tuli kolmessa viikossa multaa, joka jälkikompostoitiin pellolla. Nikkanen kertoo yrityksen innostuneen voitosta niin paljon, että he palkkasivat biokemistin tutkimaan mihin kaikkeen sivutuotteena syntyvää ravinteikasta vihannestenpesuvettä voitaisiin käyttää. Veden todettiin olevan erityisen hyvää omenoille ja yritys perustikin vielä valtavan omenatarhan, johon vesi johdettiin. Oli valtavan innostavaa nähdä vuosi toisensa jälkeen, kuinka ihmiset innostuivat positiivisesta palautteesta ja siitä, että heidän tekonsa huomioidaan. Monesta yrittäjästä on tullut hyviä tuttavia ja muutamasta jopa ystäviä, Nikkanen kertoo. Ympäristötekokilpailussa on haettu nimenomaan yrityksiä, jotka toimivat esimerkillisesti omalla alallaan. Kilpailun avulla on rikottu myös ennakkoluuloja. Eräänä vuonna palkinto annettiin laitilalaiselle huoltamolle. Monesti ajatellaan, että autoala ei voi olla ympäristöystävällinen, mutta tämä huoltamo oli tehnyt kaiken, minkä heidän alallaan näiden asioiden hyväksi voi tehdä, paljon enemmän kuin alalla yleisesti vaaditaan. Kunnat kestävän kehityksen keskiössä Kuntien hankkijat ovat avainasemassa kestävän kehityksen työssä ja Nikkanen on ollut järjestämässä kuntien hankintapäiviä 2000-luvun alusta alkaen. Kuntien tilanne hankinnoissa on kehittynyt paljon. Vaikeinta on monesti tulkinta ja usein hankintapäivillä onkin jaettu tietoa hankintalain muutoksista ja siitä, miten esimerkiksi sanavalinnat vaikuttavat kilpailutuksessa. Leipä on hyvä esimerkki. Sellaisenaan kilpailutettuna voittaja saattaa olla toiselta puolelta maata, mutta jos edellytyksenä on pakkaamattomuus, niin silloin lähileipä voittaa. Kuntien yleisessä suhtautumisessa ympäristöasioihin on tapahtunut suuri muutos. Oma-aloitteisuutta on tullut paljon lisää. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Iso asia on nyt saada kunnat laajemmin ymmärtämään, että nämä toimet todella säästävät rahaa. Näin ei välttämättä tarvita edes investointirahaa vaan pelkästään halu tehdä muutos. Lue haastattelu laajempana Valonian verkkosivuilta fi. Helena on tavattavissa Valonian jouluglögeillä

10 Lasten ja nuorten ympäristöviikko Kouluille oppitunteja vastuullisesta kuluttamisesta Lasten ja nuorten ympäristöviikkoa vietetään viikolla 46 eli Viikon teemana on vastuullinen kuluttaminen. Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Liedossa ja Ruskolla 5. ja 6. luokille on voinut tilata oppitunteja ruokaan, veteen, vaatteisiin ja tavaroihin liittyen. Lisäksi ympäristöviikkoa voi viettää päiväkodeissa ja kouluissa valmiiden materiaalien avulla. seudun joukkoliikenteen alueella Turkuun, Kaarinaan, Raisioon, Naantaliin, Lietoon ja Ruskolle. Oppituntien teemoina ovat 1. ruoka, 2. vesi, 3. vaatteet ja 4. tavarat. Humanistisen ammattikorkeakoulun, Humakin, yhteisöpedagogiopiskelijat ovat suunnitelleet oppitunnit yhteistyössä Valonian kanssa ja he toteuttavat oppitunnit vierailemalla kouluilla. Oppitunnit ovat maksuttomia. Roslöf, p , ursula. Humanistinen ammattikorkeakoulu Lisätietoja Lasten ja nuorten ympäristöviikosta: Pirjo Rinne, p , Oppitunteja luokille Vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä oppitunteja on ollut tarjolla peruskoulun 5. ja 6. luokille Lasten ja nuorten ympäristöviikolla Kaikki tunnit on jo varattu. Kouluvierailijoita on voinut tilata Fölin eli Turun Oppitunnit sisältävät tiivistettyä tietoa teemoista ja niissä käytetään toiminnallisia menetelmiä aiheiden käsittelyssä. Kuvaukset tunneista löytyvät osoitteesta www. valonia.fi/ymparistoviikko2014. Lisätietoja oppitunneista: Ursula Valonian näyttely on avoinna joulumarkkinoilla Valonian näyttely virittäytyy joulun aikaan marraskuun lopulla. Näyttely antaa vinkkejä rauhallisen ja vähäpäästöisen joulun viettoon. Näyttelyssä on esillä mm. kestäviä lahja- ja paketointivinkkejä sekä ruoka- ja askarteluteemaa. Hiljaisuuden nurkkauksessa voi rauhoittua kesken markkinahumua. Lisäksi yksi kokonaisuus keskittyy jätteiden lajitteluun ja materiaalien hyödyntämiseen. Näyttely on auki arkipäivinä marras- ja joulukuussa tiistaista torstaihin klo Ryhmät voivat varata opastetun käynnin myös muina aikoina. Viikonloppuisin Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden aikaan näyttely on avoinna neljänä viikonloppuna, joista ensimmäinen on ja viimeinen Lauantaina ja sunnuntaina ovet ovat avoinna klo Lisätietoja: ympäristökouluttaja Susanna Auvinen, p , fi

11 Ekotiimi-info Haavin syyskokouksen yhteydessä to Ekotiimi on työkalu kotien ympäristötyöhön Oman kodin ympäristövaikutuksia voi pienentää käymällä läpi ekotiimiohjelman. Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys järjestää Ekotiimi-infon torstaina klo 17 Itämeritalossa Vanhalla Suurtorilla Turussa. Samana iltana on yhdistyksen syyskokous. Marraskuussa Turussa aloittaa toimintansa yksi ekotiimiryhmä. Vaikka metsän varjoisimmissa katveissa alkoikin jo hämärtää, loistivat heleänvihreät sammaleet ja vaaleanharmaat jäkälät vielä laskevan auringon viistossa valossa. Sillä niin vain oli käynyt, että juuri kun sammalretken piti alkaa, väistyivät vihma ja mustanpuhuvat pilvet taivaanrannan taakse. Perhekunnittain paikalle tulleet parikymmentä retkeilijää olivat varustautuneet keliin, mutta sateenvarjoja ei enää tarvinnut avata. Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavin lokakuussa järjestämä sammal- ja jäkäläretki suuntautui Ruissaloon. Jalopuumetsikössä menestyvät harvinaisemmatkin lajit, joiden tunnistamisessa opasti biologian opiskelija Katariina Vuorinen. Polun varrelta löytyi myös tuttuja seinäsammalia, liekosammalia ja poronjäkäliä. Ekotiimissä toimiminen on helppoa ja käytännönläheistä. Siinä vähennetään oman kodin ympäristövaikutuksia ja saadaan tukeatiimin muilta jäseniltä. Kullekin osallistujalle etsitään sopivia kestäviä ratkaisuja ja tähdätään pysyviin elämäntapamuutoksiin. Ympäristövaikutusten pienentämistä konkretisoidaan mittauksilla ja jakamalla kokemuksia ryhmässä. Työkaluna on kansainvälinen ekotiimiohjelma ja uudistettu Kotien ekotiimi -materiaali, jonka teemoina ovat asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi. Ekotiimitoimintaan tutustutaan Sammalten tunnistaminen on hankalaa, koska ne ovat niin pieniä. Siksi osallistujille jaettiin Valonian luontokoulun luupit, joilla pienet yksityiskohdat pystyi näkemään. Monelle lapselle luuppi olikin ennestään tuttu tutkimusväline, ja pian mättäillä nähtiin iloisenvärisiä myttyjä syventyneinä mikromaailman ihmeisiin. Parituntisen retken aikana opimme, että sammaleet ja jäkälät ovat ekotiimioppaana eli tiimin tukihenkilönä toimivan Jaana Itälä- Laineen johdolla. Illan jälkeen halukkaat voivat lähteä mukaan perustettavaan ekotiimiin. Ekotiimi-infon jälkeen on tarjolla kahvia ja Haavin syyskokous alkaa noin klo 18. Te ta on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumisia toivotaan mennessä: Pirjo Rinne, p , Sammalretki houkutteli perheet Ruissaloon Luuppien avaama mikromaailma hurmasi retkelle osallistuneet lapset. selviytyjiä. Ne kestävät kuivuutta ja pakkasta, kasvavat kivien päällä ja kaatuneiden puiden rungoilla. Ne ovat myös planeettamme vanhimpia eliöitä. Jo parisataa miljoonaa vuotta sitten loisti sammaleen vihreä matto pehmentämässä muinaisen maapallon kovaa kivipintaa. Lisätietoja: Susanna Auvinen, p , valonia.fi

12 Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus to Helsingissä Kodista ekokodiksi palveluiden, työkalujen ja neuvonnan avulla Kaksivuotinen Ekokoti-hanke päättyy vuoden lopussa. Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin palveluita, jotka motivoivat suomalaisia kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä parantamaan asumisen energiatehokkuutta ja asumismukavuutta sekä omaksumaan kestäviä elämäntapoja. Ekokodin loppuseminaarissa keskustellaan energiaviisaista koulutus- ja neuvontapalveluista sekä ohjauskeinoista vähähiiliseen arkeen. Tilaisuus järjestetään torstaina klo Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa Helsingissä. Loppuseminaarin paneelikeskusteluissa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Mikä saa kotitaloudet muuttamaan arjen kulutusvalintojaan? Tukevatko verkkotyökalut sekä kulutusmittaukset tiedonhankintaa ja neuvontaa? Näistä kodin ilmastovaikutukset koostuvat. Kuka voi toimia kotitalouksien ympäristöneuvojana? Energiatehokkuuden palveluista uutta liiketoimintaa? Mikä on energiaeksperttien rooli taloyhtiössä? Millaisia ohjauskeinoja tarvitaan energiatehokkaaseen ja laadukkaaseen asumiseen? Toimivatko koulutus- ja palvelutuotteet energiaremonttien kannustimina? Keskustelijoina on alan asiantuntijoita mm. työ- ja elinkeinoministeriöstä, Motivasta, ympäristöministeriöstä, Kiinteistöliitosta, Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta sekä yrityspuolelta ja osahankkeista. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan vähähiilisen arjen edistämisestä. Tilaisuuden ohjelma aikatauluineen löytyy osoitteesta: ekokoti => Ajankohtaista Ekokoti-hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. Toteuttajia olivat Ekokumppanit Oy, Ekoleima Ay, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Valonia. Ympäristöministeriön rahoittama hanke on osa kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa (KULTU). Lisätietoja Ekokoti-hankekokonaisuudesta: Marja Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE, marja. Varsinais-Suomessa kulutusmittausta ja räätälöityä neuvontaa Valonian Ekokodin osahankkeessa seurattiin 20 varsinaissuomalaisen kotitalouden kulutustottumuksia. Hankkeessa kokeiltiin ensi kertaa reaaliaikaista kulutusmittausta Elomaticin kanssa kehitetyllä ESCdata-tiedonkeruujärjestelmällä ja siitä saadun tiedon hyödyntämistä ympäristöneuvontapalvelussa. Kotitalouksia kannustettiin ympäristövaikutusten pienentämiseen räätälöidyn neuvonnan ja nettityökalujen avulla. Valonian osahankkeen tuloksia ja tuotoksia esitellään joulukuun kuukausitiedotteessa. Lisätietoja: energianeuvoja Liisa Harjula, p , liisa. ympäristöneuvoja Martina Uotinen, p , martina. ( saakka)

13

14 Työbussaile2-kampanjan kausikortin saajat on valittu Syksyn myötä Turun seudun bussit saavat taas kyytiinsä uusia työmatkalaisia Työbussaile2-kampanjan käynnistyessä marraskuun alussa. Valonian ja Turun seudun joukkoliikenteen viisaan työmatkaliikkumisen edistämiskampanjaan haki yhteensä 470 henkilöä. Hakijoita oli kaikista kuudesta Föli-kunnasta. Jaossa oli 200 ilmaista Turun seudun joukkoliikenteen 30 vuorokauden kausikorttia työmatkansa pääsääntöisesti autoileville henkilöille. Korteista 150 annettiin seudun asukkaille ja 50 jaettiin ennalta valittujen kampanjatyöpaikkojen työntekijöiden kesken. Työpyöräile!-kampanja sai tunnustusta Valonian vuonna 2012 toteuttama Työpyöräile!-kampanja on valittu Euroopan pyöräilyjärjestön, European Cyclists Federationin Book of Ideas -ideakirjaan. Julkaisuun kootaan 20 parasta pyöräilyä edistävää kampanjaideaa Euroopan Liikkujan viikkoon liittyen. Puolet ideoista valittiin Facebookäänestyksen perusteella ja loput valitsi tuomaristo. Työpyöräile!- kampanja oli yksi tuomariston valinnoista. Äänestyksessä voiton vei Kansallinen Pyöräilyviikko Nigeriassa yli äänellä. Kampanjaan valitut onnekkaat aloittavat työbussailun marraskuussa. Työpyöräile!-kampanjassa oli mukana 20 työpaikkaa, joille lainattiin varsinaissuomalaisten taiteilijoiden tuunaamia taidepyöriä. Työntekijät tekivät lainapyörillä pääosin työasiamatkoja ja polkukokemuksia jaettiin sosiaalisessa mediassa ja muissa viestimissä. Työpaikoille tehtiin lisäksi työmatkaliikkumiskysely ja kartoitus, joiden avulla työpaikat voivat arvioida toimenpiteitä pyöräilyn edistämiseksi. Seuraa matkakertomuksia Facebookissa Kampanja kannustaa kokeilemaan bussinkäyttöä työmatkoilla ja pyrkii luomaan positiivisia linja-autoilukokemuksia. Osallistujien tuntemuksia voi marraskuun alusta helmikuun loppuun seurata Facebookissa Työbussaile-sivulla (www.facebook.com/tyobussaile). Mukaan on valjastettu myös muita sosiaalisen median kanavia kuten Twitter ja Instagram. Kommentit toimivat kannustuksena ja vertaistukena muille työmatkalaisille positiivisista kokemuksista lukeminen voi madaltaa linjaautoilun kokeilemisen kynnystä työmatkoilla. Lisätietoja: projektityöntekijä Aino Yrttiranta, p , Kampanjan Facebook-sivuista muodostui aidosti innostava ja interaktiivinen foorumi, jossa käytiin vilkasta keskustelua. Mieleenpainuvimman päivityksen tehnyt työpaikka sai yhden taidepyöristä itselleen. Paimion MLL valitsi kuvanveistäjä Ann Sundholmin Yönuudelin. Hanketta on esitelty myös kansainvälisessä ECOMM-konferenssissa vuonna Lisätietoja: kestävän liikkumisen koordinaattori Paula Väisänen, p , valonia.fi Mikäli et halua olla kuukausitiedotteen postituslistalla, ilmoita siitä osoitteessa

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Marraskuun ajankohtaiset

Marraskuun ajankohtaiset Marraskuun ajankohtaiset - Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaarissa Liedossa 4.11. pureudutaan esimerkiksi puunpolton vaikutukseen ilmanlaatuun. Ilmoittautuminen 3.11. mennessä. - Lasten ja nuorten ympäristöviikon

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 17.11.2016 Liikkumisen ohjaus Valtionavustuksen myöntämisestä

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8. Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus, Liikennevirasto Valtionavustuksen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 Asiantuntijaryhmille järjestettyjä energia- ja ympäristöaiheisia opintomatkoja n ja Suomen välillä (sis. ohjelma, matkajärjestelyt, briiffaus sekä opastusta ja tulkkausta.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani

Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani 21.11.2016 Envitecpolis Oy HELMET-hankkeen vastuullinen päätoteuttaja on Envitecpolis Oy, joka on vuonna 2008 perustettu hajautetun uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 TERVETULOA! Jouni Ponnikas Kajaanin yliopistokeskus, AIKOPA 6.5.2011 Ilmasto muuttuu Väistämätön muutos johon on sopeuduttava ja jota on hillittävä, mutta joka luo myös uutta

Lisätiedot

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Mitä ekotukitoiminta on? Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Thermopolis Oy - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Energiatehokkuuden hanketreffit 28.1.2016 Mika Yli-Petäys, Thermopolis Oy Thermopolis Oy:n tavoitteet Parantaa energiateollisuuden

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 Aloitustilaisuus 28.11.2016 Päivi Laitila, paivi.laitila@motiva.fi Timo Määttä, timo.maatta@motiva.fi LIFE15 IPE FI 004 CIRCWASTE-FINLAND 5

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 22.4.2010 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä MAL-vision ja strategisten linjausten taustaa Helsingin seutu 14 itsenäistä ja heterogeenistä kuntaa Painetta yhteistyölle

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot