Marraskuun ajankohtaiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marraskuun ajankohtaiset"

Transkriptio

1 Marraskuun ajankohtaiset - Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaarissa Liedossa pureudutaan esimerkiksi puunpolton vaikutukseen ilmanlaatuun. Ilmoittautuminen mennessä. - Lasten ja nuorten ympäristöviikon teemana on kestävä kuluttaminen. Koulut ovat voineet tilata yhteisöpedagogiopiskelijoiden suunnittelemia oppitunteja. - Koulutus ympäristöjärjestelmästandardin uudistuksista järjestetään Turussa yritysten ympäristövastaaville. Ilmoittautuminen mennessä. Julkisuudessa viime aikoina käyty poliittinen keskustelu haja-asutusalueita koskevan jätevesiasutuksen muuttamisesta tai perumisesta ei juuri vaikuta Valonian jätevesineuvontaan. Valonia ja sen edeltäjä Varsinais-Suomen Agendatoimisto ovat tehneet neuvontatyötä jo ennen kiistellyn asetuksen voimaantuloa. Katso lisää: tai seuraa Valoniaa Facebookissa tai Twitterissä Valonia neuvoo jätevesiasioissa kuten aiemminkin Jätevesien puhdistusvelvollisuus perustuu lakiin ei vain asetukseen Jätevesien puhdistamisvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja asetus vain täydentää lakia. Ympäristönsuojelulain mukainen jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Joka jätevesiä tuottaa, on ne velvollinen myös käsittelemään, sanoo vesiasiantuntija Jussi Heikkinen Valoniasta. Hajajätevesiasetus määrittelee raamit ympäristönsuojelulaissa määrätylle velvollisuudelle. Omien jätevesien asianmukainen käsittely on osa nykyaikaista asumista niin kaupungissa kuin haja-asutusalueilla. Valonia ja sitä edeltänyt Varsinais- Suomen Agendatoimisto on tarjonnut puolueetonta neuvontaa haja-asutuksen jätevesien asianmukaisesta käsittelystä jo vuodesta Poliittinen keskustelu asetuksen mahdollisista muutoksista ei vaikuta Valonian toimintaan tasapuolisen ja puolueettoman tiedon tarjoajana. Valonia toimii voimassaolevan lainsäädännön puitteissa ja tulee jatkossakin tarjoamaan neuvontapalveluja omien jätevesien asianmukaisesta käsittelystä henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet lähiympäristönsä tilasta, Heikkinen toteaa. Lisätietoja: vesiasiantuntijat Jussi Heikkinen, p , ja Hanna Sarkki, p ,

2 Kohti kestäviä julkisia hankintoja Julkinen sektori hankkii vuosittain tuotteita ja palveluita noin 30 miljardilla eurolla, mikä on viidennes Suomen bruttokansantuotteesta. Hankintojen kautta ohjautuu suuria rahamääriä julkiselta sektorilta yrityksille. Näin ollen ei ole työllisyyden, ympäristön tai aluetalouden kannalta yhdentekevää, minkälaisia hankintapäätöksiä kunnat tekevät. Valonia on toteuttanut selvityksen kuntien hankintoihin liittyen osana Sitran Kohti resurssiviisautta -hankekokonaisuutta. Selvitys julkaistaan marraskuun aikana. Hankintojen suunnitteluun kohdennetut resurssit ovat kunnissa vähäisiä, mutta hankintaprosessien kehittymisen kannalta on selvityksen mukaan tärkeää, että toimialojen välillä on luontevaa hankintayhteistyötä, jotta osaaminen kunnissa kasvaa. Tärkeää on myös ottaa loppukäyttäjät aina mukaan hankintojen suunnitteluun. Hankintojen kehittämisen vähäiset resurssit kannattaa kohdentaa Valonian Y-klubi järjestää koulutuksen ISO ympäristöjärjestelmästandardin uudistuksista keskiviikkona klo Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Turussa. Koulutus on suunnattu yritysten ympäristöasioiden parissa työskenteleville. Hankinnoissa on aloitettava avoin vuoropuhelu markkinoiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa. strategisesti merkittäville aloille, kuten urakoihin, tekniselle ja sotesektorille sekä ruokapalveluihin. Hankintojen hyvä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Jo varhaisessa vaiheessa on aloitettava avoin vuoropuhelu markkinoiden kanssa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Koulutuksen aiheena ovat ISO/ DIS 14001:2015 keskeinen sisältö, muutokset ja ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Aiheeseen opastaa Qualitas Fennican kouluttaja. Koulutus on maksullinen. Y-klubi on yritysten ympäristöasioista vastaaville tarkoitettu verkosto Varsinais-Suomessa. Klubi antaa mahdollisuuden tavata ja verkostoitua muiden samojen asioiden kanssa työskentelevien kanssa. Y-klubi kokoontuu 4 6 edesauttaa sellaisten ratkaisujen löytämisessä, jotka tuottavat lisäarvoa kunnalle pitkällä tähtäimellä. Kun varmistetaan, että viestintä tulevasta hankintaprosessista on ennakoivaa, avointa ja tasapuolista, on erilaisilla tarjoajilla paremmat mahdollisuudet osallistua ja esittää tarjouksia. Alueelliset verkostot ja vertaistuki ovat avainasemassa kuntien hankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta edistettäessä. Kaikkea osaamista ei välttämättä ole mahdollista saada omaan kuntaan, mutta Varsinais- Suomen alueelta löytyy runsaasti hyviä esimerkkejä, osaavia henkilöitä ja arvokkaita kokemuksia. Yhteistyöllä saadaan osaaminen valjastettua yhteiseen käyttöön. Hankintaselvitys on luettavissa marraskuussa myös Valonian verkkosivuilla (www.valonia.fi). Lisätietoja: projektipäällikkö Riikka Leskinen, p , Ilmoittaudu Y-klubin ympäristöjärjestelmästandardi-koulutukseen kertaa vuodessa ja tapaamisten järjestäjinä ja koolle kutsujina ovat Valonia ja Turun ammattikorkeakoulun egreennet-hanke. Sitovat ilmoittautumiset mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Martin Brandt, p ,

3 Valonia järjesti energiateollisuudelle opintomatkan Saksaan Valonia järjesti syyskuun lopulla Aalto-yliopiston toimeksiannosta opintomatkan Saksaan suomalaisen energiateollisuuden edustajille. Matkan tarkoituksena oli tarjota kokonaiskuva Saksan energiakäänteestä ja pyrkimyksestä luopua ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä. Hampurin energiabunkkerissa varastoidaan ja tuotetaan vihreää sähköä ja lämpöä alueelle. Matkalla vierailtiin WindEnergy Hamburg -tuulivoimamessuilla, Hampurin energiabunkkerissa, kestävän kehityksen asuinalue Jenfelder Aussa, Saerbeckin ilmastokunnassa ja Ruhrin alueen vetyja polttokennotutkimuskeskittymässä. Onnistuneiden käytännön esimerkkien lisäksi tutustuttiin myös Saksan energiantuotannon tämänhetkisiin haasteisiin, kuten älykkäiden verkkojen kehittämiseen ja rakentamiseen sekä uusiutuvan energian talteenottoon. Saksalaisten asiantuntijoiden esitykset, keskustelut heidän kanssaan sekä vuorovaikutus suomalaisryhmän sisällä avasivat osallistujille uusia Saerbeckissä koulun oppilaat ja vanhemmat ovat osallistuneet aurinkopaneelien hankintaan ja asennukseen. näkökulmia ja loivat konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia heidän välilleen. Matkasta saatu palaute oli hyvin positiivista. Valonia tarjosi matkan räätälöitynä pakettiratkaisuna, johon sisältyivät lennot, hotellit, siirtymiset Saksassa, ohjelma, opastus ja tulkkaus paikan päällä. Lue lisää energiateollisuuden opintomatkasta Saksaan Valonian verkkosivuilta: yrityspalvelut Tilaa Valonialta opintomatka Saksaan Saksa ja saksankielinen alue tarjoavat lukemattomia mielenkiintoisia kohteita, joita vasten voi peilata omia intressejä ja kehityssuunnitelmia energia- ja ympäristöasioiden osalta. Matkan ohjelma ja vertaistuen muodot suunnitellaan tapauskohtaisesti. Opintomatka on mainio tilaisuus laajentaa näkemyksiä ja kontaktiverkostoja sekä jalostaa vuorovaikutusta omiin sidosryhmiin. Valonian projektisuunnittelija Martin Brandtilla on laaja tuntemus saksalaisesta yhteiskunnasta sekä siellä toteutetuista kestävän kehityksen esimerkeistä. Brandt on uransa aikana järjestänyt suomalaisyrityksille, -kunnille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille lukuisia opintomatkoja Saksaan. Lisätietoja: projektisuunnittelija Martin Brandt, p ,

4 VS NYT! -tapahtumasta saatiin hieno startti Vihreää taloutta edistetään Varsinais-Suomessa uusin keinoin Varsinais-Suomessa on aloitettu määrätietoinen kestävän kasvun edistäminen. Käynnistys toiminnan ja keskustelun aktivoimiselle oli järjestetty Varsinais-Suomen tulevaisuus NYT! -tapahtuma, jossa koottiin yhteen vihreän kasvun edellytyksiä, mahdollisuuksia ja aiheen kannalta keskeisiä toimijoita. Tarkoituksena on luoda Varsinais-Suomeen älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tapahtumassa nousi esille aloite selvittää niitä pullonkauloja ja esteitä (lainsäädännöllisiä, organisatorisia jne.), joita vihreän talouden ja kestävän liiketoiminnan edistämiseen liittyy. Tätä työtä vetävät nyt Valonia ja Turun ammattikorkeakoulu. Tarkoituksena on perustaa alueellinen vihreän talouden edistämiseen tähtäävä yhteistyöryhmä, johon kuuluu eri viranomaistahoja, kuntia ja asiantuntijoita. Konkreettisten yritystapausten kautta ryhmä etsii kasvun ja innovatiivisen liiketoiminnan esteitä ja vaikuttaa niiden poistamiseen tai ainakin viranomaisprosessien selkeyttämiseen. Yhteistyössä alueen vihreän talouden veturiyritysten kanssa pohditaan lisäksi mahdollisuutta vihreän talouden rahaston perustamiseen. Varsinais-Suomella on täydet mahdollisuudet olla innovatiivinen ja resurssiviisas mallialue sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tähän tavoitteeseen pyrkii uusi Energiansäästöviikolla perehdyttiin lamppujen hankintaan Nyt on aika tuoda oma panostus esille ja oma ääni kuuluviin. Myös pienet teot ratkaisevat. Jokainen meistä on vastuussa ja kaikissa meissä on uuden kestävämmän kasvun potentiaalia. Esitykset ja videot Varsinais-Suomen tulevaisuus NYT! -seminaarista löytyvät tapahtuman sivuilta: Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietettiin lokakuuta. Tänä vuonna keskityttiin energiatehokkaisiin hankintoihin, esimerkiksi valaistukseen. Käytännössä energiansäästöviikko venyy kuitenkin kuukauden mittaiseksi sillä mielenkiintoisia tapahtumia aiheesta on järjestetty ja tullaan järjestämään viikon molemmin puolin. Sallila Energian Energiapäivä keräsi Alastarolle 600 kiinnostunutta henkilöä. Päivän aikana tilaisuudessa oli esillä muun muassa sähkönkulutuksen seurantaa ja sähköverkkojen rakentamisessa tarvittavia työkoneita. Taustalla pyöri esitys Sallila Energian sadan vuoden pituisesta historiasta. Valonia oli paikalla opastamassa lamppujen valinnassa ja kertomassa niiden pakkausmerkinnöistä. Naisten energiaillassa Turussa opittiin lampuista, sähkön tuntiseurannasta, sähkökatkoihin varautumisesta sekä kotivarasta. Tiesitkö, että sähkökatkoihin kannattaa varautua hankkimalla paristokäyttöinen radio ja kotivaraa pitäisi olla useaksi päiväksi, jopa viikoksi? Illan hupailuosuudesta vastasi stand maakuntastrategia ja lisäksi mm. Turun kaupungin strategiset linjaukset. Yhtenä suurena haasteena on, kuinka kunnissa saadaan edistettyä resurssiviisaiden hankintojen tekemistä. Lisätietoja: projektisuunnittelija Martin Brandt, p , up -koomikko Piia Rekola. Illan järjestivät Turku Energia, Valonia ja Martat ja tapahtuma houkutteli paikalle 150 kuulijaa. Valonian energianeuvoja oli mukana yhteensä viidessä tapahtumassa kertomassa lamppujen valinnasta ja pakkausmerkinnöistä. Näissä tilaisuuksissa lamppujen saloihin vihkiytyi 370 kuntalaista. Lampuista puhuttiin myös Yle Turun Radiossa. Lisätietoja: Liisa Harjula, p ,

5 Ilmanlaatu- ja pienhiukkasongelmiin pureudutaan Liedossa Liedon kunnantalolla järjestetään tiistaina Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaari, jossa keskustellaan ja otetaan kantaa ilmanlaatukysymyksiin ja esimerkiksi siihen, miksi puun pienpoltosta aiheutuvat ilmanlaatuongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina ja mitä ilmiölle olisi tehtävissä. Puun pienpoltosta aiheutuvat ilmanlaatuongelmat ovat erikoinen ilmiö, sillä jo kertaalleen vähentyneet päästöt ovat viime aikoina yllättäen lisääntyneet voimakkaasti. Samaan aikaan teollisuuden ja energialaitosten sekä liikenteen päästöt ovat huomattavasti vähentyneet. Puun käyttö lämmityksessä on 2000-luvulla kasvanut lähes 50 prosenttia. Pientulisijat kuten takat, kamiinat ja puukiukaat aiheuttavat nyt yhtä suuren osan Suomen nokipäästöistä kuin diesel-ajoneuvot. Helsingissä puun pienpoltto on Ilmatieteenlaitoksen mukaan suurin ilman pilaaja liikenteen tullessa vasta toisena. Puunpoltossa syntyy aina pienhiukkasia sekä muun muassa myrkyllisiä PAH-yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa sydän- ja hengitystiesairauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan noin 250 suomalaista kuolee vuosittain ennenaikaisesti puun pienpoltosta syntyvien pienhiukkasten aiheuttamiin sairauksiin. Huonosti toteutetussa puunpoltossa pienhiukkas- ja PAH-päästöt voivat olla kymmen- tai jopa satakertaisia korkean hyötysuhteen polttoon verrattuna. Puunpolton ilta Somerolla Syksyn ja vuoden 2014 viimeinen Puunpolton ilta järjestetään Somerolla tiistaina klo Kiiruun talolla, osoitteessa Joensuuntie 22. Illan aikana Vesa Salminen Warma-Uunit Oy:stä kertoo, miten Hyvään ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa esimerkiksi oikeilla puunpolttotavoilla ja tulisijojen kehittämisellä. oikealla polttotekniikalla voi vähentää tarvittavan puun määrää ja samalla pienentää hiukkaspäästöjä. Someron piirinuohooja Pertti Mikkonen perehdyttää aiheeseen nuohoojan näkövinkkelistä. Jaossa on myös tietoa puiden varastoinnista ja hankinnasta. Liikenteen päästöt tulevat suurella todennäköisyydellä jatkossakin pienenemään, siitä pitänevät huolen esimerkiksi veropolitiikka ja EURO-päästöluokitukset. Puun pienpolton osalta vastaavanlainen sääntely kuitenkin puuttuu. Onko kysymyksessä kuitenkin niin suuri ongelma, että jonkinlaiset rajoitukset olisivat tarpeen? Voidaanko asiaan vaikuttaa riittävästi tulisijojen kehittämistyöllä ja tiedottamalla oikeista puunpolttotavoista? Esimerkiksi näistä asioista keskustellaan Liedossa Paikalla ovat asiantuntijoina mm. ylilääkäri Raimo O. Salonen THL:stä ja professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen mennessä: Antti Numminen, energianeuvoja p , Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisätietoja: Liisa Harjula, p ,

6 Taloyhtiöiden energiakorttiperhe kasvaa Turun kaupungin energianeuvontahankkeen yhdessä Valonian kanssa laatimat taloyhtiöiden energiakortit ovat saaneet jatkoa. Nyt on julkaistu perusteellinen esimerkkikortti pellettilämmityksestä sekä kevyempiä neuvontakortteja taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden avuksi. Uusi esimerkkikortti pellettilämmityksestä tarjoaa tietoa ja kokemuksia pellettilämmityksestä ja siihen siirtymisen kustannuksista. Taloyhtiön korjausrakentamisen esimerkkikortti 3 esittelee Kaarinan Piikkiössä sijaitsevan taloyhtiön pellettilämmitystä. Kyseessä on uudisrakennuskohde, mutta vastaavanlainen lämmitysjärjestelmä soveltuu myös vanhoille taloyhtiöille. Kolmen talon yhteinen pellettikattila ja tarvittava pellettivarasto on sijoitettu erilliseen konttiin piha-alueelle. Kattilan teho on mitoitettu neljän talon tarpeisiin. Neuvontakorteista täydentävää tietoa Esimerkkikortteja täydentämään on laadittu neuvontakortteja taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden avuksi. Teknisen laitetilan koko -kortti antaa esimerkkejä tilantarpeesta, kun lämmitysjärjestelmään lisätään poistoilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu tai muu lisälaite. Taloyhtiöiden energiansäästötoimenpiteitä -kortti listaa Esimerkki- ja neuvontakorteista saa tietoa taloyhtiön uusiutuvan energian ratkaisuista ja energiansäästötoimenpiteistä. tärkeimmät toimenpiteet, joiden avulla hallitus ja huoltoyhtiö voivat varmistua energian järkevästä käytöstä. Kortissa on vinkkejä myös asukkaiden aktivoimiseen. Kolmas neuvontakortti on tarkoitettu niille taloyhtiöille, jotka suunnittelevat maalämpöpumpun, aurinkopaneelien tai sähköauton latauspisteiden hankkimista. Uusissa vuoden alussa voimaan tulevissa Energiateollisuus ry:n suosittelemissa verkkopalveluehdoissa on suurten käynnistysvirtojen osalta mainittu, että usein käynnistyvien suuren käynnistysvirran tarvitsevien laitteiden, kuten pumppujen, kompressorien ja moottoreiden käyttö ei saa ylittää liittymissopimuksessa määriteltyä liittymän kokoa. Aikaisemmin julkaistut esimerkkikortit esittelevät korjaushankkeita, joissa toteutettiin muun muassa ilmanvaihdon lämmön talteenotto, lämmitysverkoston perussäätö ja pienkerrostalon siirtyminen öljystä maalämpöön. Esimerkkikortit on toteutettu yhteistyössä Valonian, Varsinais- Suomen kiinteistöyhdistyksen, Kiinteistösäätiön ja Turun kaupungin kanssa. Lisätietoja: energianeuvoja Matts Almgrén, p , turku.fi energianeuvoja Johanna Rinne, p , turku.fi

7 Turun kaupungin smart city -profiili on päivitetty Valonia edustaa Turun kaupunkia kolmivuotisessa PLEEC (Planning for Energy Efficient Cities) -energiatehokkuushankkeessa, joka on edennyt puoleen väliin. Lokakuun viimeisellä viikolla pidetyssä Energiatehokkuusfoorumissa Kööpenhaminassa julkaistiin hankkeessa mukana olevan kuuden kaupungin smart city -profiilit. Profiileissa arvioidaan kaupunkien talouden, hallinnon, väestön, asumisen, liikkumisen ja ympäristön tilaa 81 indikaattorin avulla. Vertailukohtana on käytetty 77 eurooppalaista kaupunkia. Turku pärjäsi vertailussa keskivertoa paremmin. Turun erityisiä vahvuuksia ovat työmarkkinoiden joustavuus, elinikäinen oppiminen ja osaavat asukkaat. Samoin IT-infrastruktuuri on hyvin rakennettu. Turun ympäristöindikaattoreissa oli jonkin verran parantamisen varaa ja etenkin matkailijoiden houkuttelemisessa oli puutteita lähinnä saavutettavuuden kannalta. Turun erityisiä vahvuuksia 77 kaupungin vertailussa ovat työmarkkinoiden joustavuus, elinikäinen oppiminen ja osaavat asukkaat. Energiatehokkuudella on potentiaalia Turussa Turun kaupungin energiatehokkuuden nykytilaa ja innovaatiopotentiaalia tutkittiin sidosryhmäkyselyiden avulla. Erityistä energiatehokkuuden lisäämispotentiaalia nähtiin uusissa rakennustekniikoissa, yksityisautoilussa sekä vesi-, jätevesi- ja jätehuollossa. Sidosryhmien edustajat nimesivät merkittävimmiksi energiatehokkuutta edistäviksi tekijöiksi julkiset ja yksityiset investoinnit ja hankinnat sekä eri toimijoiden yhteistyön. Lisäksi paikallisten energialähteiden käyttö ja hajautetun energiatuotannon edistäminen saivat kannatusta. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ( Public-Private-Partnership ) edistettiin PLEEC-hankkeen järjestämässä rakennusalan allianssi-mallia esittelevässä tapaamisessa Paikalla oli yli 50 edustajaa mm. rakennusurakointiyrityksistä ja kaupungilta. Lisätietoja: johtava energia-asiantuntija Anne Ahtiainen, p , Haja-asutuksen jätevesiristeily helmikuussa Valonia kutsuu kaikki haja-asutuksen jätevesien käsittelyn kanssa töitä tekevät mukaan Valonian perinteiselle jätevesiristeilylle Turusta Tukholmaan. Matkaan lähdetään aamulähdöllä ja laiva palaa Turkuun seuraavana aamuna. Seminaarissa on mahdollisuus saada uusinta tietoa jätevesien sisältämistä haitta-aineista, vesihuoltolain uudistuksista ja jätevesien käsittelystä Saksassa. Risteily on myös oiva tilaisuus tavata eri toimijoita ja saada äänensä kuuluviin itselleen tärkeistä seikoista. Matka on aiemmin kerännyt ison määrän henkilöitä, jotka työskentelevät kunnallisella sektorilla, valtion laitoksissa ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi mukana on ollut asiasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Seminaariin on mahdollista osallistua myös picnic-risteilynä. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta Ilmoittautuminen päättyy Lisätietoja: Jarkko Leka, p ,

8 Ensimmäinen kestävän kehityksen työntekijä eläkkeelle Helena Nikkasella on takana kaksi vuosikymmentä pallon pelastusta Kaarinan kaupunki haki 1990-luvun puolivälissä agendatyöntekijää eli ihmistä laatimaan ja toteuttamaan paikallistason ympäristöohjelmaa. Työtä tekemään valittiin Helena Nikkanen, joka nyt, melkein 20 vuotta myöhemmin on ensimmäinen kestävän kehityksen työstä eläkkeelle jäävä työntekijä Varsinais-Suomessa. Nikkasen tie kulki Kaarinasta Varsinais-Suomen Agendatoimistoon, joka yhdistyttyään Varsinais- Suomen Energiatoimiston kanssa nimettiin Valoniaksi. Tuon nimen juuri Nikkanen keksi aamiaispöydässä sivistyssanakirjaa selatessaan. Kysyttäessä kuinka vieraita kestävän kehityksen asiat ja ympäristöhaasteet 1990-luvulla olivat ja millaisesta lähtötilanteesta Kaarinan paikallisagendaa lähdettiin laatimaan, vastaa Nikkanen, että ihmiset oli yllättävänkin helppo saada kiinnostumaan aiheesta. Järjestimme esimerkiksi asiantuntijoiden luentosarjan, jonka puhujat olivat varsin nimekkäitä. Saimme aikaan neljä työryhmää ja ohjelmaa oli laatimassa yli 40 henkilöä. Esimerkkejä hyvistä toimintamalleista kerättiin jo tuolloin. Huolta ja positiivista kehitystä Helena Nikkanen on koulutukseltaan biologi ja ympäristöasiat ovatkin luonnollisesti kiinnostaneet häntä aina. Happosateet Helena Nikkanen on tehnyt kestävän kehityksen työtä Varsinais- Suomessa kahden vuosikymmenen ajan. ja otsoniaukosta huolehtiminen mietityttivät jo kauan ennen Kaarinassa työskentelyä. Jo 70-luvulla puhuttiin, että edessä on todella huono tulevaisuus ja maailma suurin piirtein loppuu ilmansaasteisiin eikä tähän maailmaan kannata hankkia lapsia. Niin synkästi ei ole onneksi mennyt. Tällä hetkellä ilmastonmuutos on suurin huolenaiheeni. Sitä ei oteta tosissaan vaikka puhetta onkin jo paljon. Jo Kaarinan aikaan puhuttiin, että rajut myrskyt ovat lisääntyneet. Tähän kiinnittivät ensimmäisenä huomiota vakuutusyhtiöt korvaussummien noustessa. Positiivistakin muutosta ympäris-

9 tön tilassa on Nikkasen mukaan toki tapahtunut. Kotona Paraisilla sen näkee naavan lisääntyneessä määrässä, Turussa taas siinä että Aurajokeen nousee jälleen lohia. Suuri muutos on tapahtunut myös ihmisten suhtautumisessa ympäristöasioihin. Kaarinan-aikoina sitä vertautui välillä kettutyttöihin, pyydettiin vähän varomaan jyrkkiä ympäristöpuheita, koska ihmisiä saattaisi alkaa ärsyttämään. Siihen aikaan pitikin vähän ensin herättää ihmisiä pelottelemalla, mutta jälkeenpäin on oppinut, että on mentävä sen kautta, mitä ihmiset voivat tehdä. Yritysten toimintaan muutosta kilpailemalla Nikkanen siirtyi Varsinais-Suomen Agendatoimistoon Monet hänen Kaarinassa alulle panemansa asiat jatkuivat luontevasti Agendatoimistossa. Tällaisia olivat muun muassa tähän päivään asti joka viikko ilmestynyt ekovinkki sekä pk-yritysten ympäristötekokilpailu, jota on järjestetty jo 17 kertaa. Kovin pieniä olivat monet ympäristöteoiksi katsotut teot siihen aikaan. Alkuaikoina ilmoittautuneiden keskuudessa koettiin, että jo pelkkä jätteiden lajittelukin oli ympäristöteko. Nimenomaan ilmoittautuneissa huiman kehityksen huomaa, kun taas voittajat ovat olleet hyvinkin vaikuttavia alusta alkaen. Ensimmäinen voittaja oli vihanneskuorimo Paraisilta. Aiemmin kuorijätteet oli ajettu pellolle, mutta yritys oli hankkinut Venäjältä käyttöönsä linja-auton kokoisen vanhan kompostorin. Toisesta Parasta on kuitenkin ollut se, että on saanut nähdä, kuinka ihmiset ovat lähteneet mukaan ja innostuneet. päästä laitettiin kuorijätteet sisään ja toisesta päästä tuli kolmessa viikossa multaa, joka jälkikompostoitiin pellolla. Nikkanen kertoo yrityksen innostuneen voitosta niin paljon, että he palkkasivat biokemistin tutkimaan mihin kaikkeen sivutuotteena syntyvää ravinteikasta vihannestenpesuvettä voitaisiin käyttää. Veden todettiin olevan erityisen hyvää omenoille ja yritys perustikin vielä valtavan omenatarhan, johon vesi johdettiin. Oli valtavan innostavaa nähdä vuosi toisensa jälkeen, kuinka ihmiset innostuivat positiivisesta palautteesta ja siitä, että heidän tekonsa huomioidaan. Monesta yrittäjästä on tullut hyviä tuttavia ja muutamasta jopa ystäviä, Nikkanen kertoo. Ympäristötekokilpailussa on haettu nimenomaan yrityksiä, jotka toimivat esimerkillisesti omalla alallaan. Kilpailun avulla on rikottu myös ennakkoluuloja. Eräänä vuonna palkinto annettiin laitilalaiselle huoltamolle. Monesti ajatellaan, että autoala ei voi olla ympäristöystävällinen, mutta tämä huoltamo oli tehnyt kaiken, minkä heidän alallaan näiden asioiden hyväksi voi tehdä, paljon enemmän kuin alalla yleisesti vaaditaan. Kunnat kestävän kehityksen keskiössä Kuntien hankkijat ovat avainasemassa kestävän kehityksen työssä ja Nikkanen on ollut järjestämässä kuntien hankintapäiviä 2000-luvun alusta alkaen. Kuntien tilanne hankinnoissa on kehittynyt paljon. Vaikeinta on monesti tulkinta ja usein hankintapäivillä onkin jaettu tietoa hankintalain muutoksista ja siitä, miten esimerkiksi sanavalinnat vaikuttavat kilpailutuksessa. Leipä on hyvä esimerkki. Sellaisenaan kilpailutettuna voittaja saattaa olla toiselta puolelta maata, mutta jos edellytyksenä on pakkaamattomuus, niin silloin lähileipä voittaa. Kuntien yleisessä suhtautumisessa ympäristöasioihin on tapahtunut suuri muutos. Oma-aloitteisuutta on tullut paljon lisää. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Iso asia on nyt saada kunnat laajemmin ymmärtämään, että nämä toimet todella säästävät rahaa. Näin ei välttämättä tarvita edes investointirahaa vaan pelkästään halu tehdä muutos. Lue haastattelu laajempana Valonian verkkosivuilta fi. Helena on tavattavissa Valonian jouluglögeillä

10 Lasten ja nuorten ympäristöviikko Kouluille oppitunteja vastuullisesta kuluttamisesta Lasten ja nuorten ympäristöviikkoa vietetään viikolla 46 eli Viikon teemana on vastuullinen kuluttaminen. Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Liedossa ja Ruskolla 5. ja 6. luokille on voinut tilata oppitunteja ruokaan, veteen, vaatteisiin ja tavaroihin liittyen. Lisäksi ympäristöviikkoa voi viettää päiväkodeissa ja kouluissa valmiiden materiaalien avulla. seudun joukkoliikenteen alueella Turkuun, Kaarinaan, Raisioon, Naantaliin, Lietoon ja Ruskolle. Oppituntien teemoina ovat 1. ruoka, 2. vesi, 3. vaatteet ja 4. tavarat. Humanistisen ammattikorkeakoulun, Humakin, yhteisöpedagogiopiskelijat ovat suunnitelleet oppitunnit yhteistyössä Valonian kanssa ja he toteuttavat oppitunnit vierailemalla kouluilla. Oppitunnit ovat maksuttomia. Roslöf, p , ursula. Humanistinen ammattikorkeakoulu Lisätietoja Lasten ja nuorten ympäristöviikosta: Pirjo Rinne, p , Oppitunteja luokille Vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä oppitunteja on ollut tarjolla peruskoulun 5. ja 6. luokille Lasten ja nuorten ympäristöviikolla Kaikki tunnit on jo varattu. Kouluvierailijoita on voinut tilata Fölin eli Turun Oppitunnit sisältävät tiivistettyä tietoa teemoista ja niissä käytetään toiminnallisia menetelmiä aiheiden käsittelyssä. Kuvaukset tunneista löytyvät osoitteesta www. valonia.fi/ymparistoviikko2014. Lisätietoja oppitunneista: Ursula Valonian näyttely on avoinna joulumarkkinoilla Valonian näyttely virittäytyy joulun aikaan marraskuun lopulla. Näyttely antaa vinkkejä rauhallisen ja vähäpäästöisen joulun viettoon. Näyttelyssä on esillä mm. kestäviä lahja- ja paketointivinkkejä sekä ruoka- ja askarteluteemaa. Hiljaisuuden nurkkauksessa voi rauhoittua kesken markkinahumua. Lisäksi yksi kokonaisuus keskittyy jätteiden lajitteluun ja materiaalien hyödyntämiseen. Näyttely on auki arkipäivinä marras- ja joulukuussa tiistaista torstaihin klo Ryhmät voivat varata opastetun käynnin myös muina aikoina. Viikonloppuisin Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden aikaan näyttely on avoinna neljänä viikonloppuna, joista ensimmäinen on ja viimeinen Lauantaina ja sunnuntaina ovet ovat avoinna klo Lisätietoja: ympäristökouluttaja Susanna Auvinen, p , fi

11 Ekotiimi-info Haavin syyskokouksen yhteydessä to Ekotiimi on työkalu kotien ympäristötyöhön Oman kodin ympäristövaikutuksia voi pienentää käymällä läpi ekotiimiohjelman. Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys järjestää Ekotiimi-infon torstaina klo 17 Itämeritalossa Vanhalla Suurtorilla Turussa. Samana iltana on yhdistyksen syyskokous. Marraskuussa Turussa aloittaa toimintansa yksi ekotiimiryhmä. Vaikka metsän varjoisimmissa katveissa alkoikin jo hämärtää, loistivat heleänvihreät sammaleet ja vaaleanharmaat jäkälät vielä laskevan auringon viistossa valossa. Sillä niin vain oli käynyt, että juuri kun sammalretken piti alkaa, väistyivät vihma ja mustanpuhuvat pilvet taivaanrannan taakse. Perhekunnittain paikalle tulleet parikymmentä retkeilijää olivat varustautuneet keliin, mutta sateenvarjoja ei enää tarvinnut avata. Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavin lokakuussa järjestämä sammal- ja jäkäläretki suuntautui Ruissaloon. Jalopuumetsikössä menestyvät harvinaisemmatkin lajit, joiden tunnistamisessa opasti biologian opiskelija Katariina Vuorinen. Polun varrelta löytyi myös tuttuja seinäsammalia, liekosammalia ja poronjäkäliä. Ekotiimissä toimiminen on helppoa ja käytännönläheistä. Siinä vähennetään oman kodin ympäristövaikutuksia ja saadaan tukeatiimin muilta jäseniltä. Kullekin osallistujalle etsitään sopivia kestäviä ratkaisuja ja tähdätään pysyviin elämäntapamuutoksiin. Ympäristövaikutusten pienentämistä konkretisoidaan mittauksilla ja jakamalla kokemuksia ryhmässä. Työkaluna on kansainvälinen ekotiimiohjelma ja uudistettu Kotien ekotiimi -materiaali, jonka teemoina ovat asuminen, liikkuminen, ruoka, ostostavat ja hyvinvointi. Ekotiimitoimintaan tutustutaan Sammalten tunnistaminen on hankalaa, koska ne ovat niin pieniä. Siksi osallistujille jaettiin Valonian luontokoulun luupit, joilla pienet yksityiskohdat pystyi näkemään. Monelle lapselle luuppi olikin ennestään tuttu tutkimusväline, ja pian mättäillä nähtiin iloisenvärisiä myttyjä syventyneinä mikromaailman ihmeisiin. Parituntisen retken aikana opimme, että sammaleet ja jäkälät ovat ekotiimioppaana eli tiimin tukihenkilönä toimivan Jaana Itälä- Laineen johdolla. Illan jälkeen halukkaat voivat lähteä mukaan perustettavaan ekotiimiin. Ekotiimi-infon jälkeen on tarjolla kahvia ja Haavin syyskokous alkaa noin klo 18. Te ta on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumisia toivotaan mennessä: Pirjo Rinne, p , Sammalretki houkutteli perheet Ruissaloon Luuppien avaama mikromaailma hurmasi retkelle osallistuneet lapset. selviytyjiä. Ne kestävät kuivuutta ja pakkasta, kasvavat kivien päällä ja kaatuneiden puiden rungoilla. Ne ovat myös planeettamme vanhimpia eliöitä. Jo parisataa miljoonaa vuotta sitten loisti sammaleen vihreä matto pehmentämässä muinaisen maapallon kovaa kivipintaa. Lisätietoja: Susanna Auvinen, p , valonia.fi

12 Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus to Helsingissä Kodista ekokodiksi palveluiden, työkalujen ja neuvonnan avulla Kaksivuotinen Ekokoti-hanke päättyy vuoden lopussa. Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin palveluita, jotka motivoivat suomalaisia kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä parantamaan asumisen energiatehokkuutta ja asumismukavuutta sekä omaksumaan kestäviä elämäntapoja. Ekokodin loppuseminaarissa keskustellaan energiaviisaista koulutus- ja neuvontapalveluista sekä ohjauskeinoista vähähiiliseen arkeen. Tilaisuus järjestetään torstaina klo Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa Helsingissä. Loppuseminaarin paneelikeskusteluissa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Mikä saa kotitaloudet muuttamaan arjen kulutusvalintojaan? Tukevatko verkkotyökalut sekä kulutusmittaukset tiedonhankintaa ja neuvontaa? Näistä kodin ilmastovaikutukset koostuvat. Kuka voi toimia kotitalouksien ympäristöneuvojana? Energiatehokkuuden palveluista uutta liiketoimintaa? Mikä on energiaeksperttien rooli taloyhtiössä? Millaisia ohjauskeinoja tarvitaan energiatehokkaaseen ja laadukkaaseen asumiseen? Toimivatko koulutus- ja palvelutuotteet energiaremonttien kannustimina? Keskustelijoina on alan asiantuntijoita mm. työ- ja elinkeinoministeriöstä, Motivasta, ympäristöministeriöstä, Kiinteistöliitosta, Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta sekä yrityspuolelta ja osahankkeista. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan vähähiilisen arjen edistämisestä. Tilaisuuden ohjelma aikatauluineen löytyy osoitteesta: ekokoti => Ajankohtaista Ekokoti-hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. Toteuttajia olivat Ekokumppanit Oy, Ekoleima Ay, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Valonia. Ympäristöministeriön rahoittama hanke on osa kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa (KULTU). Lisätietoja Ekokoti-hankekokonaisuudesta: Marja Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE, marja. Varsinais-Suomessa kulutusmittausta ja räätälöityä neuvontaa Valonian Ekokodin osahankkeessa seurattiin 20 varsinaissuomalaisen kotitalouden kulutustottumuksia. Hankkeessa kokeiltiin ensi kertaa reaaliaikaista kulutusmittausta Elomaticin kanssa kehitetyllä ESCdata-tiedonkeruujärjestelmällä ja siitä saadun tiedon hyödyntämistä ympäristöneuvontapalvelussa. Kotitalouksia kannustettiin ympäristövaikutusten pienentämiseen räätälöidyn neuvonnan ja nettityökalujen avulla. Valonian osahankkeen tuloksia ja tuotoksia esitellään joulukuun kuukausitiedotteessa. Lisätietoja: energianeuvoja Liisa Harjula, p , liisa. ympäristöneuvoja Martina Uotinen, p , martina. ( saakka)

13

14 Työbussaile2-kampanjan kausikortin saajat on valittu Syksyn myötä Turun seudun bussit saavat taas kyytiinsä uusia työmatkalaisia Työbussaile2-kampanjan käynnistyessä marraskuun alussa. Valonian ja Turun seudun joukkoliikenteen viisaan työmatkaliikkumisen edistämiskampanjaan haki yhteensä 470 henkilöä. Hakijoita oli kaikista kuudesta Föli-kunnasta. Jaossa oli 200 ilmaista Turun seudun joukkoliikenteen 30 vuorokauden kausikorttia työmatkansa pääsääntöisesti autoileville henkilöille. Korteista 150 annettiin seudun asukkaille ja 50 jaettiin ennalta valittujen kampanjatyöpaikkojen työntekijöiden kesken. Työpyöräile!-kampanja sai tunnustusta Valonian vuonna 2012 toteuttama Työpyöräile!-kampanja on valittu Euroopan pyöräilyjärjestön, European Cyclists Federationin Book of Ideas -ideakirjaan. Julkaisuun kootaan 20 parasta pyöräilyä edistävää kampanjaideaa Euroopan Liikkujan viikkoon liittyen. Puolet ideoista valittiin Facebookäänestyksen perusteella ja loput valitsi tuomaristo. Työpyöräile!- kampanja oli yksi tuomariston valinnoista. Äänestyksessä voiton vei Kansallinen Pyöräilyviikko Nigeriassa yli äänellä. Kampanjaan valitut onnekkaat aloittavat työbussailun marraskuussa. Työpyöräile!-kampanjassa oli mukana 20 työpaikkaa, joille lainattiin varsinaissuomalaisten taiteilijoiden tuunaamia taidepyöriä. Työntekijät tekivät lainapyörillä pääosin työasiamatkoja ja polkukokemuksia jaettiin sosiaalisessa mediassa ja muissa viestimissä. Työpaikoille tehtiin lisäksi työmatkaliikkumiskysely ja kartoitus, joiden avulla työpaikat voivat arvioida toimenpiteitä pyöräilyn edistämiseksi. Seuraa matkakertomuksia Facebookissa Kampanja kannustaa kokeilemaan bussinkäyttöä työmatkoilla ja pyrkii luomaan positiivisia linja-autoilukokemuksia. Osallistujien tuntemuksia voi marraskuun alusta helmikuun loppuun seurata Facebookissa Työbussaile-sivulla (www.facebook.com/tyobussaile). Mukaan on valjastettu myös muita sosiaalisen median kanavia kuten Twitter ja Instagram. Kommentit toimivat kannustuksena ja vertaistukena muille työmatkalaisille positiivisista kokemuksista lukeminen voi madaltaa linjaautoilun kokeilemisen kynnystä työmatkoilla. Lisätietoja: projektityöntekijä Aino Yrttiranta, p , Kampanjan Facebook-sivuista muodostui aidosti innostava ja interaktiivinen foorumi, jossa käytiin vilkasta keskustelua. Mieleenpainuvimman päivityksen tehnyt työpaikka sai yhden taidepyöristä itselleen. Paimion MLL valitsi kuvanveistäjä Ann Sundholmin Yönuudelin. Hanketta on esitelty myös kansainvälisessä ECOMM-konferenssissa vuonna Lisätietoja: kestävän liikkumisen koordinaattori Paula Väisänen, p , valonia.fi Mikäli et halua olla kuukausitiedotteen postituslistalla, ilmoita siitä osoitteessa

JÄSENTIEDOTE 2 / 2013 7.11.2013

JÄSENTIEDOTE 2 / 2013 7.11.2013 Tule mukaan hallitukseen Haavin hallituksessa toimii iloinen ja aktiivinen joukko ympäristökasvattajia. Haluaisitko sinä tulla mukaan? Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Marraskuun ajankohtaiset

Marraskuun ajankohtaiset Marraskuun ajankohtaiset - Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaarissa Liedossa 4.11. pureudutaan esimerkiksi puunpolton vaikutukseen ilmanlaatuun. Ilmoittautuminen 3.11. mennessä. - Lasten ja nuorten ympäristöviikon

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, kestävän liikkumisen asiantuntija 22.3.2017, paula.vaisanen@valonia.fi, p. 044 907 5986 Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile!

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile! Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012 Työpyöräile! Kuinka työasiamatkapyöräily voi sosiaalisen median avulla voi nousta aivan uudelle tasolle. Työpyöräile!-kampanja Varsinaissuomalaisille

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kestävät hankinnat keskimäärin 1,2 % halvempia Kestävillä hankinnoilla keskimäärin 25 % vähennys

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Viranomainen

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Anne Ahtiainen, Valonia Päivi Rae, Turku Energia Sähköverkot Oy Energianeuvontayhteistyö Turussa Käytännön yhteistyö Turku Energian ja Valonian sekä

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Toukokuun parhaat tapahtumat

Toukokuun parhaat tapahtumat Toukokuun parhaat tapahtumat - Pyörällä töihin -kilpailu 7. 14.5. Koulut voivat puolestaan osallistua Pyörällä kouluun -kampanjaan. - Työpyöräile!-kampanja starttaa. Valonian lainapyörät lähtevät maailmalle

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8. Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus, Liikennevirasto Valtionavustuksen

Lisätiedot

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 17.11.2016 Liikkumisen ohjaus Valtionavustuksen myöntämisestä

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumatarjontaa

Marraskuun tapahtumatarjontaa Marraskuun tapahtumatarjontaa - Tietoa biokaasun tuotannosta Tuorlassa 6.11. klo 8.30 14.30. Päivän aikana tutustutaan pienen mittakaavan biokaasulaitoksiin, suunnitteluun ja käyttöönottoon. - Koulutus-

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM HINKU hanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Vuodenvaihteen tapahtumatarjontaa

Vuodenvaihteen tapahtumatarjontaa Vuodenvaihteen tapahtumatarjontaa - Elämyksellisiä bussivuoroja ajetaan Turun seudullisessa joukkoliikenteessä 14., 16. ja 17.12. Tarkemmat tiedot aikatauluista löytyvät Valonian nettisivuilta ja Facebookista.

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta Verkostossa vaikuttavaa yhteistyötä

Kuluttajien energianeuvonta Verkostossa vaikuttavaa yhteistyötä Kuluttajien energianeuvonta Verkostossa vaikuttavaa yhteistyötä 11.12.2017 Leila Timonen, Motiva Oy 11/12/2017 Motiva - Kuluttajien energianeuvonta 1 Energianeuvontaa valtakunnallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija

Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 14.3.2017 Koko Turku liikkuu -kampanja Koko Turku liikkuu -kampanja oli arkiliikuntaan ja arjen

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Energiatehokkaan talon tunnusmerkit. Ylijohtaja Helena Säteri 28.03.2008

Energiatehokkaan talon tunnusmerkit. Ylijohtaja Helena Säteri 28.03.2008 Energiatehokkaan talon tunnusmerkit Ylijohtaja Helena Säteri 28.03.2008 Ilmastonmuutos on maailman vakavin huolenaihe. Eurobarometri-tutkimus, syyskuu 2008 20 20 20 vuoteen 2020 Kasvihuonekaasuja vähennetään

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 Asiantuntijaryhmille järjestettyjä energia- ja ympäristöaiheisia opintomatkoja n ja Suomen välillä (sis. ohjelma, matkajärjestelyt, briiffaus sekä opastusta ja tulkkausta.

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Syyskuun ajankohtaiset

Syyskuun ajankohtaiset Syyskuun ajankohtaiset - Työbussaile2-kampanjan haku alkaa 1.9. Kampanja jakaa työmatkaliikenteessä henkilöautosta bussiin vaihtaville 200 ilmaista kuukausikorttia Turun seudulliseen joukkoliikenteeseen.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Riina Antikainen, Maija Mattinen, Marja Salo Suomen ympäristökeskus (SYKE) 18.12.2013 Kuva: Mauri Mahlamäki Muut kuvat: Sitran resurssiviisaus

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Vihreät hankinnat haltuun - seminaari

Vihreät hankinnat haltuun - seminaari Vihreät hankinnat haltuun - seminaari Kehitä innovatiivinen hankintaratkaisu! Sini Uuttu 18.1.2011 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä kilpailuttamismenettely

Lisätiedot

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1 Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy 16.11.2017 16.11.2017 Motiva Oy 1 KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA Mistä tietoa energiansäästöön? 16.11.2017 Motiva Oy 2 Kuluttaja

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot

Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Kuva: Kalle Keituri 2012 Torstaina 24.8.2017 Sibelius-talo, Lahti #työelämä2020 #tyhyverkosto Ohjelma tänään 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00 Tervetuloa

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Maaliskuun ajankohtaiset

Maaliskuun ajankohtaiset Maaliskuun ajankohtaiset - Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu Ympäristöteko 2014 -kilpailu käynnistyy maaliskuun alussa. Tänä vuonna kilpailussa on myös oma sarja ympäristöinnovaatioille.

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Key facts PLEEC. Rahoitus. Kumppanit. Kesto. Planning for energy efficient cities. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma

Key facts PLEEC. Rahoitus. Kumppanit. Kesto. Planning for energy efficient cities. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Key facts PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria 13:sta Euroopan maasta 6 keskikokoista kaupunkia, 9 yliopistoa, 3 yritystä Kesto 36

Lisätiedot

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ Tavoite: Oppilaat tietävät, mistä saa tietoa laitteiden energiankulutuksesta ja he ovat tietoisia energiamerkinnän sisällöstä. Oppilaat ymmärtävät mitä etua on valita A-luokan

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Toimintasuunnitelma Tiivistelmä Reijo Laine Projektipäällikkö Senior & Sons Oy Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti vision

Lisätiedot

Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat. 9.10.2014, Helsinki

Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat. 9.10.2014, Helsinki Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat 9.10.2014, Helsinki VNP periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa 13.6.2013 Cleantech ratkaisut: tuotteita,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Ekohankintaverkoston kokous. 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo

Ekohankintaverkoston kokous. 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo Ekohankintaverkoston kokous 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo Ohjelma aamupäivä Kokouksen avaus 10:15 Espoon puheenvuoro YM:n puheenvuoro ja keskustelua Taina Nikula, ympäristöministeriö KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Miten Motiva palvelee 22.5.2012

Miten Motiva palvelee 22.5.2012 Miten Motiva palvelee 22.5.2012 Ajankohtaista Tiedote 15.5. Motivan palvelut Julkaisut Miten Motiva palvelee neuvontaorganisaatioita Verkkosivut, työkalut Kuluttajaneuvonnan www-portaali Neuvojien koulutukset

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

Palvelutori Päijät-Hämeessä

Palvelutori Päijät-Hämeessä Palvelutori Päijät-Hämeessä Arja-Tuulikki Wilén, HT, Projektipäällikkö Päijät-Hämeen liitto arja-tuulikki.wilen@paijat-hame.fi Terveydenhuollon atk-päivät 25.5.2016 Kansalaisen aktiivinen rooli sote-palvelukentässä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Jari Viinanen

Hiilineutraali Helsinki Jari Viinanen Hiilineutraali Helsinki 2035 Jari Viinanen OHJELMA 18.1.2018 8:30 Kahvia 9:00 Esitelmät, taustaa Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelma (Jari Viinanen, Kymp/Ympa) Päästölaskenta; BAU ja kuinka

Lisätiedot