Suomalainen teknologiaosaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky: Ydinvoimateknologiaa Energia- ja ympäristö -SHOKissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalainen teknologiaosaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky: Ydinvoimateknologiaa Energia- ja ympäristö -SHOKissa"

Transkriptio

1 Suomalainen teknologiaosaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky: Ydinvoimateknologiaa Energia- ja ympäristö -SHOKissa Ydinenergiarenessanssin mahdollisuudet Hanasaaren kulttuurikeskus Petra Lundström Teknologiajohtaja, Fortum Oyj 1

2 Sisältö Ydinvoiman merkitys energiajärjestelmässä Suomen energiatutkimuksen nykytila Mikä on SHOK? Energia- ja ympäristö -SHOK Cleen Oy visio, missio ja tavoitteet organisaatio ja toimintamalli ydinvoimateknologiat SHOK:in strategisella tutkimusagendalla Yhteenveto 2

3 Ydinvoiman merkitys energiajärjestelmässä Teknologioiden vaikutukset päästöjen vähentämiseen vuonna 2050: 3 Lähde: IEA Energy Technology Perspectives 2008

4 Ydinvoiman merkitys energiajärjestelmässä Päästöjen puolittaminen 2050 edellyttää valtavaa päästöttömän tuotantokapasiteetin lisärakennusta (vuosina ): 4 Lähde: IEA Energy Technology Perspectives 2008

5 Ydinvoiman merkitys energiajärjestelmässä Sähköntuotannon rakenne vuonna 2050: 5 Lähde: IEA Energy Technology Perspectives 2008

6 Suomen energiatutkimuksen nykytila Suomen Akatemian kansainvälisen arvioinnin suositukset (2006) Tutkimusaiheet- ja tulokset top-down -ohjattu energiatutkimusohjelma huomattavasti suuremmilla resursseilla tarpeen ydinvoima-t&k:ta (ja erityisesti opetusta) vahvistettava bioenergiassa ylläpidettävä ja laajennettava teknologiajohtajuutta Yliopisto- ja korkeakoulusuositukset enemmän yhteistyötä ja koordinointia lukuisten tutkimusryhmien (ja VTT:n) välille lisää kokenutta tutkimushenkilöstöä tutkijoiden liikkuvuutta lisättävä väitöskirjat valmiiksi nopeammin Graduate School for Energy perustutkimuksen (tai vapaan akateemisen tutkimuksen) merkitys huomioitava tiettyjä tutkimusaloja voisi hyödyntää monipuolisemmin (esim. sähkönjakelu ja siirto, sääilmiöiden simulointilaboratoriot) 6

7 Mikä on SHOK? Mikä on SHOK? SHOK = Strategisen huippuosaamisen keskittymä valtioneuvoston kanslian globalisaatioraportissa ehdotetaan perustettavan uusia tutkimusyksiköitä, -keskuksia ja -ohjelmia, jotka ovat kansainvälisesti näkyviä, tuottavat erittäin laadukasta ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, kehitystyötä ja innovointia SHOKit perustetaan Tiede- ja teknologianeuvoston alaisuuteen seurauksena tutkimuksen ja kehityksen merkittävä uudelleen organisointi ja vahvistuminen viidelle alueelle: metsäteollisuus, ICT, koneenrakennus, energia ja ympäristö, terveyspalvelut 7

8 Cleen Oy:n missio ja visio Missio Suomen kilpailukyky kansainväliselle huipputasolle energia- ja ympäristömarkkinoilla yhteisen, pitkäaikaisen ja verkostoituneen strategisen tutkimus- ja kehitystyön kautta. Visio Vuonna 2050 energia- ja ympäristöteollisuus on Suomen johtava teollisuudenala sekä maailmanlaajuisesti markkinajohtaja valikoiduilla liiketoiminta-alueilla. Energiaja ympäristöteollisuuden liikevaihto on vuonna 2020 kasvanut vuoden 2006 noin 32 miljardista eurosta 100 miljardiin euroon. Erinomaisen tietotaitonsa ja innovatiivisten tuotantojärjestelmiensä ansiosta Suomen energia- ja ympäristöteollisuudella on maailmanlaajuisesti merkittävä kilpailuetu muihin toimijoihin nähden. Vuonna 2020 Suomi on matkalla kohti vuoden 2050 kestävän yhteiskunnan tavoitteen saavuttamista. Kaikki energia- ja ympäristötavoitteet tullaan saavuttamaan tavoiteaikataulussa. Vuosittaiset tutkimus- ja kehitysvarat ovat kasvaneet vuoden 2010 noin 70 miljoonasta eurosta 120 miljoonaan euroon v ja 160 miljoonaan euroon v

9 Cleen Oy:n tavoitteet Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä tutkimuksen volyymi tulee olemaan 70 miljoonaa euroa vuonna 2010, kun toiminta on saatu hyvin käyntiin. Tavoitteena on, että tutkimusvolyymi kasvaa 120 miljoonaan euroon vuoteen 2015 mennessä ja 160 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä. Tavoite saavutetaan kasvattamalla tutkimusvolyymiä kohdennetulla tavalla tietyillä strategisesti tärkeillä aloilla. Erityisesti odotetaan, että teollisuus kasvattaa yhteistutkimuksen rahoitusta merkittävästi nykytasosta. 9

10 Organisaatio 10

11 Toimintamalli Muodostetaan osakeyhtiö Cleen Oy, jossa yritys- ja tutkimuslaitososakkaita, osakkaiden edustajat muodostavat hallituksen (osakemerkintä päättyy 29.8.) Julkista tutkimusrahoitusta kanavoidaan enenevässä määrin keskittymien ohjelmiin. Tekes tekee rahoituspäätöksensä ohjelmakohtaisesti. SHOK lähtee käyntiin kevyellä organisaatiolla: tj, tutkimusjohtaja, assistentti. Tekes maksaa osan toimintakuluista alkuvaiheessa. (Yritys)osakkaat rahoittavat erillisten päätösten perusteella tutkimusohjelmia sekä ylimenokauden jälkeen 100% yhtiön toimintakuluista. Jokainen osakas saa jäsenyyden t&k-neuvostoon, hallituspaikat kiertävät. 11

12 Osakkaat (alustavasti) Large corporate shareholders (shares) ABB Oy 100 Fortum Oyj 100 Foster Wheeler Energia Oy 100 Helsingin Energia 100 Kemira Oyj 100 Kuusakoski Oy 100 Lassila & Tikanoja Oyj 100 Metso Oyj 100 Neste Oil Oyj 100 Stora Enso Oyj 100 Vaisala Oyj 100 Vapo Oy 100 Wärtsilä Finland Oy 100 Small corporate shareholders (shares) Andritz Oy 40 Ecocat Oy 40 Ekokem Oy Ab 40 FCG Planeko Oy 40 Gasum Oy 40 Hollming Oy 40 Kumera Oy 40 Outokumpu Oyj 40 Outotec Oyj 40 Pohjolan Voima Oy 40 Rautaruukki Oyj 40 Tammerkosken Energia Oy 40 The Switch Engineering Oy 40 UPM-Kymmene Oyj 40 Vantaan Energia Oy 40 Vattenfall Verkko Oy 40 ÅF-Consult Oy 40 Institutions (shares) Helsingin yliopiston rahastot 40 Ilmatieteen laitos 40 Joensuun Yliopiston Tukisäätiö 40 Jyväskylän yliopisto 40 Kuopion yliopisto 40 Lappeenrannan teknillisen yliopiston rahasto 40 Metsäntutkimuslaitos 40 Mittatekniikan keskus 40 Oulun yliopisto / Oulun yliopistorahasto 40 Suomen ympäristökeskus 40 Tampereen teknillisen yliopiston vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto 40 Teknillisen korkeakoulun yliopistorahasto 40 Vaasan yliopisto 40 Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT 100 Åbo Akademi 40 12

13 Ydinvoimaa Cleenin tutkimusagendalla Hiilineutraalin energiatuotannon teema-alueen yhtenä aihepiirinä ydinvoimateknologiat Ajatuksena on, että SHOK ei sekoittaisi vakiintunutta tapaa suorittaa ydinvoimaan liittyvää kehitystyötä Suomessa, vaan toisi siihen uutta pontta: Nykyisten reaktoreiden turvallisen ja taloudellisen käytön edellytykset ydinturvallisuus, automaatiouudistukset, käytetyn polttoaineen loppusijoitusratkaisut. voimayhtiöt, STUK, VTT... esim. SAFIR, KYT 2010 Uutta kehitystoimintaa, joka sopisi SHOKiin suomalaista teknologiaa tuleviin reaktorihankkeisiin GenIV ja fuusio ydinjätehallinnan ratkaisujen kaupallistaminen Teknologiakehitystä 4. sukupolven reaktoreita ja fuusioreaktoria varten GenIV-verkostoja, Jules Horowitz Reactor (JHR), teknologiaa ITER:iä varten voimayhtiöt, VTT, korkeakoulut... esim. Suomen Akatemian SUSENohjelma 13

14 Yhteenveto Näyttää ilmeiseltä, että SHOKit vaikuttavat merkittävästi suomalaiseen t&k-toimintaan, vahvistaen sekä julkista rahoitusta että yritysten panostuksia valituille alueille Energia- ja ympäristö -SHOK:in valmistelussa on pyritty pitämään myös ydinvoimaan liittyvä teknologiakehitys tärkeiden tutkimusteemojen joukossa. Ydinvoima selkeästi esillä strategisella tutkimusagendalla Mikäli ydinvoimayhteisö haluaa, että Cleen-toiminnassa todella panostetaan ydinvoima-t&k:hon, pitää olla aktiivinen, kun ohjelmia valmistellaan Yritysten intressit ja panostukset pitkälti ratkaisevat, mitä SHOKeissa tehdään 14

15 Tausta-aineistoja 15

16 Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan prioriteetit T&K:N VISIO Mahdollistaa hiilidioksidivapaa, kestävän kehityksen mukainen tulevaisuus Fortumille PAINOPISTE- ALUEET Nykyisen toiminnan jatkuva parantaminen ~ Tänään 0-10 vuotta vuotta Osallistuminen päästöttömän energiajärjestelmän kehittämiseen pitkällä aikavälillä Kasvumahdollisuuksien luominen Osallistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 30 vuotta 50+ vuotta TYÖSKENTELY- TAVAT T&k-yhteistyö ja verkostot alan johtavien kumppaneiden kanssa Oma sisäinen kehitystyö avainalueilla 16

17 T&K panostus kasvussa Uudet t&k-strategiat sekä konsernitasolla että liiketoimintayksiköissä, toiminnan suunnitelmallisuus Voimayhtiön t&k:ssa tärkeää: demonstraatiotoiminta, yhteistyö johtavien laite- ja laitostoimittajien sekä tutkimuslaitosten kanssa Uusia konserninlaajuisia t&k-ohjelmia: Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi Bioenergian uudet teknologiat Kestävä energiajärjestelmä Uudet uusiutuvat ja niiden rooli Fortumissa Investoimme start-up -yrityksiin suoraan tai Cleantech-rahastojen kautta Panostuksen kehitys: 2005 Raportoitu 2006 Raportoitu 2007 Raportoitu 2008 Ennuste T&K panostus (M ) T&K panostus/ liikevaihto (%) 0,4 0,4 0,5 0,5 17

18 Ydinvoimaan liittyvä tutkimus- ja kehitystyö Fortumin ydinvoima-t&k: nykyisten laitosten turvallinen käyttö Loviisa 3:n edellyttämät analyysit kestävän kehityksen mukainen ydinvoima pidemmällä aikavälillä Talon sisällä osaamista vaativassa mallinnuksessa (esim. neste/rakennevuorovaikutus), Loviisa 1&2:n laitosmuutokset ja turvallisuusanalyysit Loviisa 3:n ympäristövaikutusanalyysin vaatima kehitystyö: jäähdytysveden vaikutukset Hästholmenin merelliseen ympäristöön Tutkimme Loviisa 3:n mahdollisuutta sähkön ja lämmön yhteistuotantoon Ydinvoiman merkitys kasvaa ison mittakaavan kannattavana, päästöttömänä sähköntuotantomuotona. Pidemmällä aikavälillä tulee hyödyntää polttoaineen energiasisältöä tehokkaammin Generation IV, toorium-reaktorit Osallistumme toorium-reaktoreita kehittävään tutkimushankkeeseen Norjassa yhteistyössä ThorEnergyn kanssa Osallistumme EU:n tärkeisiin verkostoihin: MICANET, RAPHAEL, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform 18

19 Ydinvoimaan liittyvä tutkimus- ja kehitystyö Reaktoripaineastian käyttäytyminen paineen vaihdellessa nopeasti Lämpötilan nousu meressä, Loviisa 3 YVA 19

20 Ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeimmät teknologiat ovat vahvasti esillä Fortumin T&K:ssa Uusiutuvat energiamuodot Ydinvoima Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi Energiatehokkuus 20

EnYm-alalla toimivien yritysten strategisten tutkimushankkeiden edistäminen

EnYm-alalla toimivien yritysten strategisten tutkimushankkeiden edistäminen EnYm-alalla toimivien yritysten strategisten tutkimushankkeiden edistäminen Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin syysseminaari 2010 6.10.2010 Tommy Jacobson Sisällys Mitä ovat SHOKit CLEEN Oy:n esittely Miksi

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta

Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta Climbus Päätösseminaari 2009 9.-10 kesäkuuta Finlandia talo, Helsinki Marja Englund Fortum Power and Heat Oy 11 6 2009 1 Sisältö Hiilidioksidin talteenotto ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Yhtiökokous 2010 1 (8) Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Tänä vuonna minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020

UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020 UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020 2 1. JOHDANTO... 3 2. ENERGIASTRATEGIA OSANA MAAKUNNAN SUUNNITTELUA... 4 2.1 Energiastrategian valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

SHOKeista on tullut teollisuuskelpoisia

SHOKeista on tullut teollisuuskelpoisia SHOKeista on tullut teollisuuskelpoisia Teksti Bo-Eric Forstén Kuvat Leena Forstén Tähän saakka olemme pääasiallisesti puhuneet siitä, mitä pitää tehdä. Nyt meillä on tuloksiakin esittää, totesi Harri

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla

Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2009 Iiro Viinanen Yrittämisen ja ympäristön asiamies Yliopistoilta odotetaan

Lisätiedot

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI VTT-katsaus 2014 VTT-katsaus 2014 ETUKANSI Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut 10 Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Fortum

Toimintaympäristö: Fortum Toimintaympäristö: Fortum SAFIR2014 Strategiaseminaari 22.4.2010, Otaniemi Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Sisältö Globaali haastekuva Fortum tänään Fortumin T&K-prioriteetit Ajatuksia SAFIRin

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti 2013 Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Sisältö 4 FIMA nostaa yritysten kilpailukykyä tutkimustyön avulla 10 Käyttäjä suunnittelun keskiössä

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot