Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus"

Transkriptio

1 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus Tähän kilpailuun sovelletaan: Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Senaatti-kiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) Vastaanottaja: Janne Johansson FI Helsinki SUOMI Puhelin: Sähköpostiosoite: Internet-osoite (-osoitteet): Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Edellä mainittu yhteyspiste/ yhteyspisteet I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos 1.3) Pääasiallinen toimiala Muu: kiinteistöhallinto 1.4) Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta Hankintaviranomainen/-yksikkö tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta: ei II kohta: Suunnittelukilpailun kohde / hankkeen kuvaus II.1) Kuvaus II.1.1) II.1.2) Hankintaviranomaisen/-yksikön suunnittelukilpailulle/hankkeelle antama nimi: A13101 Haapaniemenkatu 4, Suunnittelukilpailu. Lyhyt kuvaus: Helsingissä osoitteessa Haapaniemenkatu 4 sijaitseva vanha virastotalo puretaan ja tontille rakennetaan yleispätevä monikäyttäjätoimitalo valtion virastoille ja laitoksille. Uudisrakennuksen suunnittelusta järjestetään ideakilpailu kutsukilpailuna. Kilpailu järjestetään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailun tavoitteena on tuottaa voimassa olevan asemakaavan mukaisia ja kustannuksiltaan toteuttamiskelpoisia suunnitteluratkaisuja, jotka mahdollistavat uudet työnteon tavat monitilaympäristössä. Rakennusta ei suunnitella erityisesti kenellekään yksittäiselle käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle vaan tavoitteena on yleispätevyys ja monikäyttöisyys. Toimitilojen hallinnolliset rajapinnat ovat joustavia ja käyttäjäpalvelukonsepti kattava. Asemakaavan mukainen kerrosala sekä sallittu autopaikkamäärä tulee hyödyntää maksimaalisesti. Poikkeamat asemakaavasta voivat olla ainoastaan vähäisiä. Tavoitteet määritellään 1/5

2 2/5 II.1.3) tarkemmin kilpailuohjelmassa. Hanke suunnitellaan alusta lähtien tietomallina. Tilaaja laatii ehdotuksista kustannusarviot. Palkintolautakunta tulee arvostelussaan painottamaan seuraavia seikkoja: arkkitehtoninen kokonaisote ja rakennuksen kaupunkikuvallinen laatu, toiminnallisten tavoitteiden täyttyminen, työn tekemisen muutosta tukevat ratkaisut ja ideat, ratkaisun energiatehokkuus ja ekologinen kestävyys sekä keinot niiden saavuttamiseen, ratkaisun taloudellisuus ja toteutettavuus. Kilpailuun osallistuu 4 suunnitteluryhmää. Suunnitteluryhmän kokoaa arkkitehti. Osallistujien vähimmäiskelpoisuusehdot ja valintamenettely on määritetty kohdassa III.1). Suunnitteluryhmän tulee sisältää seuraava asiantuntemus: arkkitehtisuunnittelu (ARK), rakenne- ja geotekninen suunnittelu (RAK), LVIAJ-suunnittelu (LVI), sähkö-, tele- ja valaistusuunnittelu (SÄH), rakennettavuuden (kustannukset, toteutettavuus) asiantuntemus, ympäristö- ja elinkaariasioiden asiantuntemus. Muut paitsi arkkitehti voivat olla useamman kuin 1 suunnitteluryhmän jäsenenä. Osallistumishakemuksessa suunnitteluryhmän jäseniksi ilmoitettujen henkilöiden ja asiantuntijaorganisaatioiden tulee olla käytettävissä myös varsinaiseen suunnittelutehtävään. Kilpailuehdotuksista valitaan voittajiksi 2 parhaiksi arvioitua ehdotusta. Kohteen suunnitteluryhmä valitaan näiden suunnitteluryhmien kanssa käytävien sopimusneuvottelujen perusteella. Arkkitehtisuunnittelija nimeää ennen sopimusneuvottelujen käynnistämistä hankkeen vaativuustasoa vastaavan pääsuunnittelijan. Sopimusneuvotteluissa selvitetään suunnitteluryhmän ominaisuuksia ja yhteistoimintakykyä ja sovitaan suunnittelupalkkioista. Suunnittelusopimukset tehdään kunkin suunnittelualan kanssa erikseen. Tilaaja varaa oikeuden edellyttää konsulttiryhmän jäsenyrityksen tai ryhmään nimetyn henkilön vaihtamista toiseen vastaavat vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävään yritykseen tai henkilöön arkkitehtia ja arkkitehtitoimistoa lukuun ottamatta. Kilpailuun valituille suunnittelutyhmille maksetaan EUR (alv. 0 %) palkkio hyväksytyn kilpailuehdo-tuksen toimittamisesta. Kukin ryhmä voi toimittaa vain 1 ehdotuksen. Kilpailuaika on alustavasti Suunnittelukilpailun kohteena olevan rakennuksen on määrä valmistua syksyllä Senaatilla ei ole velvollisuutta toteuttaa kumpaakaan voittajaehdotusta. Ilmoittautumisessa, kilpailussa ja mahdollisesti toimeksi annettavassa suunnittelussa käytettävä kieli on suomi. Tarkemmat ehdot ja määrittelyt ilmoitetaan kilpailuohjelmassa. Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) , III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1) Osallistujien valintaperusteet: Vähimmäiskelpoisuusehdot Täyttääkseen tarjouskilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän jokaisen jäsenen tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Niiden täyttyminen tulee todistaa toimittamalla hankintayksikölle seuraavat suomenkieliset tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 1) kaupparekisteriote; 2) selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin; 2/5

3 3/5 3) selvitys siitä, että yritys on merkitty työnantajarekisteriin; 4) selvitys siitä, että yritys on merkitty arvonlisävelvollisten rekisteriin; 5) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus; 6) todistus eläkevakuutusvelvoitteiden täyttämisestä ja eläkemaksujen suorittamisesta; 7) selvitys toimistossa sovellettavasta työnantajan ja työntekijän välisestä työehtosopimuksesta; 8) todistus konsultin vastuuvakuutuksen suuruudesta ja voimassaolosta; 9) todistus voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta. Kilpailuun valittu suunnitteluryhmä toimittaa nämä todistukset / selvitykset hankintayksikölle kahden (2) päivän kuluessa saatuaan tiedon valinnasta. Hankintayksikkö tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset todistukset / selvitykset, jotka eivät saa olla 3 kk vanhempia. Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän ARK-, RAK-, LVIJA- ja SÄHsuunnittelukonsulttien vuonna 2014 päättyneen tilikauden liikevaihdon tulee olla vähintään: arkkitehtisuunnittelu (ARK) 0,8 M EUR, rakennesuunnittelu (RAK) 0,8 M EUR, LVIAJ-suunnittelu (LVI) 0,5 M EUR, sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu (SÄH) 0,5 M EUR. Mikäli jokin suunnitteluala ilmoittautuu työyhteenliittymänä, työyhteenliittymän päävastuullisen suunnittelijan työantajayrityksen liikevaihdon tulee olla yllä kirjatun mukainen. Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän ARK-, RAK-, LVIJA- ja SÄH-suunnittelutoimistoilla tulee olla vähintään kolmen vuoden kokemus tietomallinnukseen perustuvasta suunnittelusta. Tietomallinnuksen tulee olla konsultin oman henkilökunnan suorittamaa. Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän jäsenten tulee täyttää RakMK A2:n vaatimukset vähintään seuraavalla tavalla: ARK: arkkitehtisuunnittelijalta edellytetään AA-pätevyyttä, RAK: rakennesuunnittelun vastaavalta edellytetään betoni- tai teräsrakenteiden AA-pätevyyttä, LVI: LVIJA-suunnittelun vastaavalta edellytetään AA-luokan pätevyyttä, SÄH: sähkösuunnittelun vastaavalta suunnittelijalta edellytetään pätevyyslautakunnan mukaista AA-luokkaa tai vastaavaa pätevyyttä. Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot vastaavalla arkkitehtisuunnittelijalla tulee olla viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään 1 kappale talonrakennushankkeesta SAFA:n kilpailusääntöjen mukaan järjestetyn arkkitehtikilpailun palkintoa, lunastusta tai kunniamainintaa. Vastaavalla arkkitehdilla tulee olla tekijänoikeus kilpailussa menestyneeseen ehdotukseen. Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän vastaavilla ARK-, RAK-, LVIJA- ja SÄH-suunnittelijoilla tulee olla kokemusta vastaavan suunnittelijan tehtävistä vähintään kolmessa (3) Suomessa toteutetussa hankkeessa, joiden kohteina on ollut kaupunkialueelle uudisrakennettuja toimisto-, koulu-, hotelli- tai julkisia rakennuksia ja joiden laajuus on yli brm². Vähintään 1 nimetyn kohteen tulee olla toimistorakennus. Jokaisen em. henkilön kokemuksen tulee sisältää luonnos-, toteutussuunnittelu- ja työmaavaiheet. Hankkeet tulee olla vastaanotettu Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän vastaavilla ARK-, RAK-, LVIJA- ja SÄH-suunnittelijoilla tulee olla kokemusta vastaavan suunnittelijan tehtävistä vähintään kahdessa (2) Suomessa toteutetussa hankkeessa, jotka on toteutettu allianssi- tai projektinjohtourakkamallilla ja joiden laajuus on yli brm². Jokaisen em. henkilön kokemuksen tulee sisältää ainakin toteutussuunnittelu- ja työmaavaiheet. Hankkeet tulee olla vastaanotettu Hankkeet saavat olla samoja kuin edellisissä kohdissa. 3/5

4 4/5 III.2) Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän rakennettavuusasiantuntijan tulee osoittaa riittävä osaaminen ja vähintään 10 vuoden kokemus toimisto-, hotelli-, liike- tai julkisten uudisrakennusten kustannuksista, rakennuttamisesta tai toteutuksen johtamisesta. Kokemukseksi hyväksytään työskentely rakennuttajakonsulttina tai urakointiliikkeen palveluksessa. Asiantuntijan tulee olla erillinen konsultti. Täyttääkseen suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen ehdot suunnitteluryhmän ympäristö- ja elinkaariasiantuntijan tulee osoittaa tuntevansa ja osaavansa arvioida toimisto-, hotelli-, liike- tai julkisten rakennusten sekä rakentamisen ympäristövaikutuksia, energiatehokkuutta ja ekologista kestävyyttä. Asiantuntijalta edellytetään vähintään 5 vuoden työkokemusta em. osaamisalueilta. Asiantuntija voi olla erillinen konsultti tai suunnitteluryhmän jäsen. Yllä mainittujen kelpoisuusehtojen täyttymisen todistamiseksi suunnitteluryhmän tulee täyttää osallistumishakemuslomake sekä liittää siihen lomakkeessa pyydetyt selvitykset. Hakemuslomake tilataan kilpailutuskonsultti Tuire Kujalalta sähköpostilla Täyttääkseen tarjouskilpailuun valituksi tulemisen ehdot arkkitehdin tulee esittää kokoamansa suunnitteluryhmän ilmoittautumisessa sitoumukset kaikilta tässä hankintailmoituksessa määritellyiltä suunnitteluryhmän suunnittelu- / konsultointiosaamisalueiden edustajilta siitä, että nämä toimivat ko. suunnitteluryhmän jäsenenä, mikäli suunnitteluryhmä saa toimeksiannon kohteen suunnittelusta. Kilpailuryhmien valinta Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja vähimmäisvaatimukset täyttävien ryhmien kesken suoritetaan arvonta. Arvalla valitaan neljän suunnittelukilpailuun osallistuvan ryhmän lisäksi 2 ryhmää varasijoille 1. ja 2. Arvottujen osallistujaryhmien tilaajavastuulain mukainen kelpoisuus ja halu osallistua kilpailuun tarkistetaan arvonnan jälkeen. Mikäli 1 tai useampi ryhmä ei täytä kelpoisuusehtoja, tai he peruuttavat osallistumisensa, valitaan tilalle varasijajärjestyksessä varasijalle arvottu ryhmä taikka ryhmät. Kilpailuun valituille ryhmille lähetetään kirje valinnasta mennessä. Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei IV kohta: Menettely IV.1) Kilpailun tyyppi Rajoitettu Suunniteltu osallistujamäärä: 4 IV.2) IV.3) IV.4) IV.4.1) IV.4.2) IV.4.3) IV.4.4) IV.4.5) IV.5) IV.5.1) Jo valittujen osallistujien nimet Hankkeiden arviointiperusteet: Kts. kohta III.1). Hallinnolliset tiedot Hankintaviranomaisen/-yksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero: Hankinta- ja täydentävien asiakirjojen saantia koskevat ehdot Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika Päivämäärä: :00 Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille Kieli (kielet), jolla (joilla) hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia suomi. Palkinnot ja valintalautakunta Tietoa palkinnosta (palkinnoista): 4/5

5 5/5 IV.5.2) IV.5.3) IV.5.4) IV.5.5) Palkinto/palkintoja jaetaan: ei Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot Kts. kohta II.1.2). Jatkosopimukset Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä Valintalautakunnan päätös Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei Valintalautakunnan jäsenten nimet VI kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei VI.2) VI.3) VI.3.1) VI.3.2) VI.3.3) VI.4) Lisätiedot: Suunnittelukilpailu alkaa Senaatti-kiinteistöjen järjestämällä kilpailuseminaarilla ja tonttiin sekä kortteliin tutustumisella klo 9:00. Osallistumishakemusten jättäjien tulee sitoutua osallistumaan kyseiseen seminaariin. Seminaariin kutsutaan vain suunnittelukilpailun osallistujiksi valitut suunnitteluryhmät. Mahdolliset osallistumishakemukseen ja ryhmien valintaan liittyvät kysymykset on lähetettävä viimeistään mennessä sähköpostiosoitteeseen: Määräajassa saapuneet kysymykset sekä vastukset kysymyksiin lähetetään kaikille osallistumishakemuksen tilanneille ryhmille sähköpostilla viimeistään mennessä. Osallistumishakemus sekä hakemuksen liiteasiakirjat toimitetaan paperiversioina sekä muistitikulle tallennettuina PDF-tiedostoina klo 12:00 mennessä suljetussa kirjekuoressa seuraavaan osoitteeseen: Senaatti-kiinteistöt, PL 237, Lintulahdenkatu 5 A, FI Helsinki. Kirjekuoreen tulee merkitä vasempaan alanurkkaan seuraava teksti: A13101 Haapaniemenkatu 4, Osallistumishakemus suunnittelukilpailuun. Muutoksenhakumenettelyt Muutoksenhakuelin Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 FI Helsinki SUOMI Sähköpostiosoite: Puhelin: Internet-osoite: Faksi: Muutoksenhaku Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta Tämän ilmoituksen lähettämispäivä: /5

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349809-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Koivuhaan Palvelukeskus Oy, Mäntynäädänkatu 6, Yhteyshenk.

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 10.8.2015 232/10.03.02/2015 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot