FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S Hankintailmoitus. Palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut"

Transkriptio

1 1/9 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S Hankintailmoitus Palvelut Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Kirkkonummen kunta / Yhdyskuntatekniikka Pl 20 Vastaanottaja: Kirkkonummen kunta FI Kirkkonummi Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksi: Internet-osoite (-osoitteet): Hankintaviranomaisen yleisosoite: Osoite, josta saa lisätietoja: Kirkkonummen kunta / Yhdyskuntatekniikka Pl 20 Yhteyspiste(et): kts. edellä FI Kirkkonummi Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksi: Internet-osoite: Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Kirkkonummen kunta / Yhdyskuntatekniikka Ervastintie 2 2 krs. Vastaanottaja: Erja Saksholm FI Kirkkonummi Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksi: Internet-osoite: I.2) I.3) Hankintaviranomaisen tyyppi Alue- tai paikallistason virasto/laitos Pääasiallinen toimiala 1/9

2 2/9 I.4) Yleinen julkishallinto Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei II kohta: Hankintasopimuksen kohde II.1) Kuvaus II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osallistumishakemus, Kirkkonummen terveyskeskuksen laajennuksen (vaihe I) ja peruskorjauksen (vaihe II), arkkitehti- ja pääsuunnittelu, rakennesuunnittelu, GEO-suunnittelu, LVIA-suunnittelu, sähkösuunnittelu, sairaalalaitesuunnittelu ja energiatehokkuussuunittelu. Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Palvelut Palvelujen pääluokka nro 12: Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Virkatie 1, Kirkkonummi. NUTS-koodi FI181 Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS) Tietoa puitejärjestelystä Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista) Tällä hankeilmoituksella haetaan Kirkkonummen terveyskeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeeseen suunnitteluyrityksiä: Arkkitehti- ja pääsuunnitteluun, Rakennesuunnitteluun, GEO-tekniseen suunnitteluun, LVlA-suunnitteluun, Sähkösuunnitteluun, Sairaalalaitesuunnitteluun, Energiatehokkuussuunnitteluun. Hankkeeseen valitaan yksi suunnitteluyritys kutakin em. suunnittelualaa varten. Suunnittelupalvelujen hankinta tehdään rajoitettuna menettelynä, jossa ne suunnitteluyritykset, jotka haluavat saada tarjouspyynnön tietystä suunnittelualasta, lähettävät sitä koskevan osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee sitten tässä hankintailmoituksessa kuvatulla tavalla ne yritykset, joille se lähettää tarjouspyynnön tietystä suunnittelualasta. Tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella valitaan yksi suunnitteluyritys kutakin suunnittelualaa varten. Tällöin valintaperusteena on halvin hinta. Hanke käsittää Kirkkonummen terveyskeskuksen laajennusosan rakentamisen (vaihe 1) sekä olemassa olevan vuodeosaston peruskorjauksen perusturvan avopalveluita varten (vaihe 2). Tontti sijaitsee osoitteessa Virkatie 1. Alueen omistaa Kirkkonummen kunta. Alustava vahvistamaton aikataulu: suunnittelijakilpailuun ilmoittautuminen , suunnittelijakilpailun tarjousvaihe , tarjouskilpailun suunnittelijavalinta valmis , 2/9

3 3/9 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) suunnittelu käynnistyy huhtikuussa 2013, urakka-asiakirjat valmiit 2/2014, vaiheen I toteutus 4/2014-8/2015, vaiheen II toteutus 9/2015-6/2016. Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei Osat Tämä sopimus on jaettu osiin: ei Tietoa eri vaihtoehdoista Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus Kokonaismäärä tai laajuus: Hankkeen uudisrakentamisen laajuus on brm2 ja peruskorjauksen laajuus brm2. Arvioitu arvo ilman alv:tä: Vaihteluväli ja EUR Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet: ei Tietoa järjestelmien jatkamisesta Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika Kesto (kuukausina): 42 (sopimuksen tekemisestä) III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1) Hankintasopimukseen liittyvät ehdot III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Vaaditut takuut ja vakuudet: Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin: Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa yhtiön kaupparekisteriote. Muut erityisehdot Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei Osallistumisehdot Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Osallistumishakemukseen on liitettävä tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain. (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavasti: 1. Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot. 2. Selvitys siitä onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/196) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 3/9

4 4/9 III.2.2) III.2.3) 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista. 6. Todistus siitä, että sopijapuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen (työntekijän lakisääteinen tapaturmavakuutus). Em. selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Mikäli todistukset ovat vanhentuneita sopimuksentekohetkellä. on sopijapuolen varauduttava toimittamaan tilaajalle uudet vastaavat selvitykset. Laadunvalvonta. 1. Yrityksellä tulee olla käytössään laatujärjestelmä tai yrityksen on annettava kuvaus laadunhallinnastaan. Tarjoajan on liitettävä osallistumishakemukseen selvitys laatujärjestelmästä tai kuvaus laadunhallinnastaan. Ulkomaalaisella toimittajalla em. todistukset ja selvitykset tulee olla käännettynä suomen kielelle ja oikeaksi varmennettuja. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: 1. Yrityksellä tulee olla voimassa oleva konsulttitoiminnan vastuuvakuutus hanketta varten arvoltaan vähintään EUR. Sairaalalaitesuunnittelu- ja energiatehokkuussuunnitteluhankinnan vastuuvakuutus vähintään EUR. 2. Yrityksen taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät: Yrityksen liikevaihdon viimeisimpään hyväksyttyyn tilikauteen perustuen on oltava sopimukseen nähden kaksinkertainen. Sairaalalaite- ja energiatehokkuussuunnittelun osalta liikevaihdon viimeisimpään hyväksyttyyn tilikauteen perustuen on oltava vähintään EUR. Tarjoajan tulee esittää voimassaoleva vastuuvakuutustoditus sekä tilinpäätöstiedot viimeisimmältä hyväksytyltä tilinpäätöskaudelta. Ulkomaalaisella toimittajalla em. todistukset tulee olla käännettynä suomen kielelle ja oikeaksi varmennettuja. Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Katso kohdat III. 1.1-III Tekninen suorituskyky Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: 1. Arkkitehti ja pääsuunnittelupalvelu, selvitykset ja vaatimukset Arkkitehti, joka toimii pääsuunnittelijana, cv josta käy ilmi henkilön pätevyys, koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit viimeisen seitsemän vuoden ajalta. Projektisuunnittelijoiden cv:t josta käy ilmi henkilöiden koulutus sekä yksityskohtaiset referenssit. Referenssit Arkkitehti, joka toimii pääsuunnittelijana, tulee täyttää RakMKA2:n luokka A:n edellyttämät kelpoisuusehdot tai vastaavat, kuitenkin vähintään yliopistotasoinen loppututkinto sekä yli kymmenen vuotta valmistumisen jälkeistä kokemusta arkkitehtisuunnittelualalla sekä pääsuunnittelijan kokemusta yli seitsemän vuotta. Pääsuunnittelijalla tulee olla toteutettu yksi > 3000 m2 sairaala-tai terveyskeskusrakennus (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen seitsemän vuoden ajalta, jossa hän on toiminut pääsuunnittelijana. Projektisuunnittelijalla (varamies) tulee olla toteutettu yksi > 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennus (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen seitsemän vuoden ajalta. 2. Rakennesuunnittelupalvelu, selvitykset ja vaatimukset Rakennesuunnittelusta vastaavan suunnittelijan (projektipäällikkö) cv josta käy ilmi henkilön pätevyys, koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit viimeisen 10 vuoden ajalta. 4/9

5 5/9 Projektisuunnittelijoiden cv:t josta käy ilmi henkilöiden koulutus sekä yksityskohtaiset referenssit viimeisen 7 vuoden ajalta. Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee täyttää RakMKA2:n luokka A:n edellyttämät kelpoisuusehdot tai vastaavat, kuitenkin vähintään opistotasoinen loppututkinto sekä yli kymmenen vuotta valmistumisen jälkeistä kokemusta ko. suunnittelualalla sekä vastuullisen suunnittelijan kokemusta yli seitsemän vuotta. Rakennesuunnittelusta vastaavalla projektipäälliköllä tulee olla toteutettuna kaksi vähintään > 3000 m2 sairaala-, terveyskeskus- tai vastaavaa rakennusta vastaavana suunnittelijana Projektisuunnittelijalla tulee olla toteutettuna kaksi vähintään > 3000 m2 sairaala-, terveyskeskus- tai vastaavaa rakennusta 3. GEO-tekninen suunnittelupalvelu. selvitykset ja vaatimukset GEO-suunnittelusta vastaavan suunnittelijan (projektipäällikkö) cv josta käy ilmi henkilön pätevyys, koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit viimeisen 10 vuoden ajalta. Projektisuunnittelijoiden cv:t josta käy ilmi henkilöiden koulutus sekä yksityskohtaiset referenssit. Referenssit GEO-suunnittelijan tulee täyttää RakMKA2:n luokka A:n edellyttämät kelpoisuusehdot tai vastaavat, kuitenkin vähintään opistotasoinen loppututkinto sekä yli kymmenen vuotta valmistumisen jälkeistä kokemusta ko. suunnittelualalla sekä vastuullisen suunnittelijan kokemusta yli 7 vuotta. GEO-suunnittelusta vastaavalla projektipäälliköllä tulee olla toteutettuna kaksi vähintään> 3000 m2 sairaala-, terveyskeskus- tai vastaavaa rakennusta vastuullisena suunnittelijana viimeisen seitsemän vuoden ajalta. 4. LVIA-suunnittelupalvelu, selvitykset ja vaatimukset LVIA-suunnittelusta vastaavan suunnittelijan (projektipäällikkö) cv josta käy ilmi henkilön pätevyys, koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit viimeisen. 10 vuoden ajalta. Projektisuunnittelijoiden cv:t josta käy ilmi henkilöiden koulutus sekä yksityskohtaiset referenssit. Referenssit LVI-suunnittelusta vastaavan tulee täyttää RakMKA2:n luokka A:n edellyttämät kelpoisuusehdot tai vastaavat, kuitenkin vähintään opistotasoinen loppututkinto sekä yli kymmenen vuotta valmistumisen jälkeistä kokemusta ko. suunnittelualalla sekä vastuullisen suunnittelijan kokemusta yli 7 vuotta. LVIA-suunnittelusta vastaavalla projektipäälliköllä tulee olla toteutettuna yksi vähintään > 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskus rakennus (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen seitsemän vuoden ajalta, jossa hän on toiminut vastuullisena suunnittelijana. LVIA-suunnittelusta vastaavalla projektisuunnittelijalla tulee olla toteutettuna yksi vähintään > 3000 m2 sairaalatai terveyskeskus rakennusta viimeisen seitsemän vuoden ajalta. 5. Sähkösuunnittelupalvelu, selvitykset ja vaatimukset Sähkösuunnittelusta vastaavan suunnittelijan (projektipäällikkö) cv josta käy ilmi henkilön pätevyys, koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit viimeisen. 10 vuoden ajalta. Projektisuunnittelijoiden cv:t josta käy ilmi henkilöiden koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit Sähkö- ja tjä-suunnittelusta vastaavan projektipäällikön tulee täyttää RakMKA2:n tai Sähkösuunnittelijat NSS ry:n luokka A:n tai vastaava edellyttämät kelpoisuusehdot tai vastaavat, kuitenkin vähintään korkeakoulu- tai 5/9

6 6/9 opistotasoinen loppututkinto sekä yli 10 vuotta valmistumisen jälkeistä kokemusta ko. suunnittelualalla sekä yli 7 vuoden kokemus vastaavana suunnittelijana toimimisesta. Sähkösuunnittelusta vastaavalla projektipäälliköllä tulee olla toteutettuna yksi vähintään> 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskus- rakennus (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen seitsemän vuoden ajalta, jossa hän on toiminut vastuullisena suunnittelijana. Sähkösuunnittelusta vastaavalla projektisuunnittelijalla tulee olla yksi vähintään> 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskus rakennusta viimeisen seitsemän vuoden ajalta. 6. Sairaalalaitesuunnittelupalvelu, selvitykset ja vaatimukset Sairaalalaitesuunnittelusta vastaavan suunnittelijan (projektipäällikkö) cv josta käy ilmi henkilön pätevyys, koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit viimeisen 10 vuoden ajalta. Projektisuunnittelijoiden cv:t josta käy ilmi henkilöiden koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit Sairaalalaitesuunnittelijan tulee täyttää RakMKA2:n luokka A:n edellyttämät kelpoisuusehdot tai vastaavat, kuitenkin vähintään opistotasoinen loppututkinto sekä yli kymmenen vuotta valmistumisen jälkeistä kokemusta ko. suunnittelualalla sekä vastuullisen suunnittelijan kokemusta yli seitsemän vuotta. Sairaalalaitesuunnittelusta vastaavalla projektipäälliköllä tulee olla toteutettuna yksi vähintään > 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskushanke vastuullisena suunnittelijana viimeisen seitsemän vuoden ajalta. Projektisuunnittelijalla tulee olla toteutettuna yksi vähintään> 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskushanke viimeisen seitsemän vuoden ajalta. 7. Energiatehokkuussuunnittelupalvelu, selvitykset ja vaatimukset Energiatehokkuussuunnittelusta vastaavan suunnittelija (projektipäällikkö) cv josta käy ilmi henkilön pätevyys, koulutus sekä yksityiskohtaiset referenssit. Referenssit viimeisen viiden vuoden ajalta. Projektisuunnittelijoiden cv:t josta käy ilmi henkilöiden koulutus sekä yksityskohtaiset referenssit. Referenssit viimeisen viiden vuoden ajalta. Toimittajan on yksilöitävä hankkeet nimen, pinta-alan, käytetyn laskentaohjelman ja sen version sekä lopputuloksen osalta, joihin toimittaja haluaa osallistumishakemuksessaan viitata. Kohteen energialaskenta pitää suorittaa laskentatyökalulla, jonka lämmönsiirron laskenta pystyy ottamaan huomioon rakenteiden lämmönvaraus- ominaisuuden ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskenta-menetelmä). Dynaamisen laskentatyökalun kelpoisuus tulee todistuksella osoittaa (RakMK D3 2012). Energiatehokkuussuunnittelijalla tulee olla suoritettuna soveltuva alan korkeakoulututkinto tai vastaava alempi tutkinto. Energiakonsultilla tulee olla valmistumisen jälkeistä kokemusta energiasuunnittelutehtävissä vähintään viisi vuotta. Tehtävien on pitänyt sisältää taloteknisten järjestelmien kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden tarkastelun ja ohjauksen. Energiatehokkuussuunnittelusta vastaavalla projektipäälliköllä tulee olla toteutettuna kaksi vähintään > 3000 m2 sairaala-, terveyskeskus- tai vastaavaa hanketta (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen viiden vuoden ajalta, joissa hän on toiminut vastuullisena energiakonsulttina. Em. lisäksi kaikkien suunnittelualojen tulee toimittaa seuraavat selvitykset: 1. Kelpoisuuden osoittamiseksi osallistumishakemuksessa tulee esittää selvitys henkilöstön koulutuksesta, pätevyyksistä ja kokemuksesta referensseineen. 2. Hankkeeseen nimettyjen henkilöiden tulee olla työsuhteessa yritykseen. 3. Mikäli konsultin toimittamat selvitykset (vaatimukset) ovat joko osin tai kokonaan puutteelliset, niin tilaajalla on oikeus olla huomioimatta osallistumishakemusta. 4. Selvitysten on oltava suomenkielisiä. 6/9

7 7/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Tietoa varatuista hankintasopimuksista Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä IV kohta: Menettely IV.1) Menettelyn luonne IV.1.1) IV.1.2) Menettelyn luonne Rajoitettu Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset Suunniteltu vähimmäismäärä 5: ja enintään 8 Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä: hankkeen vaativuus konsultille, hankkeen erityinen merkitys tilaajalle, suunnittelutarjousten max. 8 kpl/suunnitteluala tilaajan käsittelyn työmäärän kohtuullistaminen. Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita ilmoittautuu enemmän kuin 8 kpl, ehdokkaat laitetaan paremmuusjärjestykseen (yhteenlasketut pisteet: 1. Arkkitehti, joka toimii pääsuunnittelijana: pääsuunnittelijalla toteutettuna yksi > 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennusta (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen 7 vuoden aikana (5 pistettä), pääsuunnittelijalla toteutettuna kaksi tai useampia> 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennuksia (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen 7 vuoden aikana (5 pistettä/hanke), pääsuunnittelijalla toteutettuna yksi tai useampia> 6000 m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennuksia (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen 7 vuoden aikana (10 pistettä/hanke), pääsuunnittelijalla toteutettuna yksi tai useampia> m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennuksia (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen 7 vuoden aikana (15 pistettä/hanke). 2. Rakennesuunnitteluja GEO-suunnittelu: vastaavalla projektipäälliköllä kaksi toteutettua > 3000 m2 sairaala-, terveyskeskus- tai vastaavaa rakennusta viimeisen 7. vuoden aikana (5 pistettä): vastaavalla projektipäälliköllä toteutettuna kolme tai useampia> 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskus- tai vastaavia rakennuksia viimeisen 7 vuoden aikana (5 pistettä/hanke). 3. LVlA-, sähkö- ja sairaalalaitesuunnittelu: vastaavalla projektipäälliköllä toteutettuna yksi> 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennusta (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen 7 vuoden aikana. (5 pistettä/hanke): vastaavalla projektipäälliköllä toteutettuna kaksi tai useampia> 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennuksia (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen 7 vuoden aikana (5 pistettä/ hanke), vastaavalla projektipäälliköllä toteutettuna yksi tai useampia> 6000 m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennuksia (vähintään urakkalaskentavaiheeseen saakka) viimeisen 7 vuoden aikana (10 pistettä/hanke). 4. Energiatehokkuussuunnittelu: 7/9

8 8/9 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) vastaavalla projektipäälliköllä toteutettuna yksi> 3000 m2 sairaala-, terveyskeskus- tai vastaavaa rakennusta viimeisen 7 vuoden aikana (5 pistettä), vastaavalla projektipäälliköllä toteutettuna kaksi tai useampia> 3000 m2 sairaala- tai terveyskeskusrakennuksia tai vastaavaa viimeisen 7 vuoden aikana (5 pistettä/hanke). Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain ei Ratkaisuperusteet Ratkaisuperusteet Alhaisin hinta Tietoa sähköisestä huutokaupasta Hallinnolliset tiedot Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero: Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika :00 Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia suomi. Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa Tarjousten avaamista koskevat ehdot Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: ei VI kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Lisätiedot Muutoksenhakumenettelyt Muutoksenhakuelin Markkinaoikeus PL 118 FI Helsinki Sähköpostiosoite: Puhelin: Internet-osoite: Faksi: Muutoksenhaku Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta Kirkkonummen kunta/ Yhdyskuntatekniikka 8/9

9 9/9 VI.5) Pl 20 FI Kirkkonummi Sähköpostiosoite: Puhelin: Internet-osoite: Faksi: Tämän ilmoituksen lähettämispäivä: /9

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349809-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131220-2012:text:fi:html FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277097-2013:text:fi:html Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Koivuhaan Palvelukeskus Oy, Mäntynäädänkatu 6, Yhteyshenk.

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140256-2015:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256 Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus Tähän

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S 174-232471

FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S 174-232471 232471-2008-ES Comunidades Europeas Servicios Procedimiento restringido 1/1 FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317 Hankintailmoitus Palvelut Osa I: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et): Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos )

Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Finland Tender Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Tarjoukset 26.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Nokian

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Finland Tender Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Tarjoukset 4.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Kansaneläkelaitos/Palveluosasto PL 450

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot