HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1963

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2. R a h a t o i n t a k o s k e v a t asiat 3. Oikeus- ja j ä r j e s t y s t o i n t a koskevat asiat 4. P a l o t o i n t a k o s k e v a t asiat 5. Terveyden- ja sairaanhoitoa k o s k e v a t asiat 6. H u o l t o t o i n t a k o s k e v a t asiat 7. Erinäisiä sosiaalisia t e h t ä v i ä k o s k e v a t asiat. 8. Opetus- ja sivistystointa k o s k e v a t a s i a t 9. K i i n t e ä ä o m a i s u u t t a k o s k e v a t asiat 10. Yleisiä t ö i t ä k o s k e v a t asiat 11. L i i k e n n e t t ä k o s k e v a t asiat 12. S a t a m a o l o j a koskevat asiat 13. T e u r a s t a m o a, elintarvikekeskusta j a k a l a s a t a m a a k o s k e v a t asiat 14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 15. M u u t asiat Kaupunginhallitus 1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2. R a h a t o i n t a koskevat asiat 3. Oikeus- j a j ä r j e s t y s t o i n t a koskevat asiat 4. P a l o t o i n t a k o s k e v a t asiat 5. T e r v e y d e n - ja sairaanhoitoa k o s k e v a t asiat 6. H u o l t o t o i n t a k o s k e v a t asiat 7. Erinäisiä sosiaalisia t e h t ä v i ä k o s k e v a t asiat 8. Opetus- ja sivistystointa koskevat a s i a t 9. K i i n t e ä ä o m a i s u u t t a k o s k e v a t asiat 10. Yleisiä t ö i t ä k o s k e v a t asiat 11. L i i k e n n e t t ä k o s k e v a t asiat 12. S a t a m a o l o j a k o s k e v a t asiat 13. M u u t liikeluonteiset laitokset 14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 15. M u u t asiat Hakemisto Paasipaino, Helsinki 1963

3 ALKULAUSE Vuoden 1960 Kertomus Helsingin Kaupungin Kunnallishallinnosta käsittää entiseen tapaan kaksi erillistä osaa, joihin kumpaankin liittyy oma asiahakemistonsa. Ensimmäisen osan molemmat luvut: 1. Kaupunginvaltuusto ja 2. Kaupunginhallitus samoin kuin jälkimmäisen osan luvut: 3. Palkkalautakunta ja 4. Kiinteistölautakunta ovat laaditut tilastotoimistossa. Muut toisen osan luvut, jotka sisältävät kaupungin eri lautakuntien, virastojen ja laitosten toimintakertomukset t ovat ao. kunnallisten elinten laatimia ja kertomuksia on toimitustyön yhteydessä mm. lyhennetty, täydennetty ja yhdenmukaistettu. Lukujen määrä, 38, on lisääntynyt edellisestä vuodesta yhdellä, sillä sen sijaan että veroviraston valtiolle siirtymisen takia tämän viraston kertomus on jäänyt pois, on uusina kertomuksina tähän julkaisuun otettu selostukset asunnonjakotoimikunnan ja keskuspesulan toiminnasta. Toimitustyötä on johtanut aktuaari Marjatta Jännes. Helsingissä tammikuun 28 p:nä Karl-Erik Forsberg

4

5 1. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuutettuina olivat v:n 1960 alusta lukien: Pääjoht. Teuvo Aura Reht. Leo Backman Valtiot, maist. Maija Björklund Fil. maist. Margit Borg-Sundman Asianajaja Georg Ehrnrooth Ins. Yrjö Enne Past. Erkki Ervamaa Reht. Martin Fager Kaup. joht. Erik v. Frenckell Veturinkulj. Bruno Gröndahl Toim. joht. Janne Hakulinen Varat. Erkki Hara Pankinjoht. Eero Harkia Toimits. Uuno Hautala Liittopuh. joht. Reino Heinonen Fil. maist. Armi Hosia Ilmoituspääll. Anni Ikonen Fil. maist. Vivan Juthas Valtiot, kand. Veikko Järvinen Prof. Esa Kaitila Opetusneuvos Yrjö Kallinen Toim. joht. Salme Katajavuori Sähköasent. Pentti Kauhanen Toimitt. Eino Kilpi Dipl. ins. Ossian Kivelä Pääluottamusmies Yrjö Kivilinna Siht. Aarne Koskinen Huoltopääll. Kössi Kulo Rva Martta Kulonen Järjestösiht. Olavi Laine Pääjoht. Jussi Lappi-Seppälä Asianajaja Gustaf Laurent Toimits. Lempi Lehto Dipl. ins. Aare Leikola Prof. Erkki Leikola Toiminnanjoht. Laila Leskinen Toim. joht. Väinö Leskinen Sähköasent. Harry Lindgren Leht. Aarre Loimaranta Dipl. ins. Carl-Gustaf Londen Pääsiht. Veikko Loppi Katulähetystyöntekijä Arvid v. Martens Kauppias Leo Mattila Isänn. Juho Mehto Rva Hellä Meltti Toimistopääll. Gunnar Modeen Leht. Liisa Mäkinen Hallitussiht. Aune Mäkinen-Ollinen Toim. joht. Kauko Niemi Sosion. Tyyne Paasivuori Rekisteripääll. Axel Palmgren Merkon. Elsa Paronen Talousjoht. Kaarlo Pettinen Fil. maist. Victor Procopé Sosiaalijoht. Yrjö Rantala Sairaala-apul. Rauha Ruohonen 1

6 1. Kaupungin valtu usto Ylipormestari Eero Rydman Liittopuh.joht. Aarne Saarinen Koneenhoit. Eino Saastamoinen Varat. Inkeri Sahlan Opintosiht. Irja Salmela Hallitusneuvos Arvo Salminen Kouluneuvos Jussi Saukkonen Ohjelmajoht. Christoffer Schildt Pankinjoht. Aarre Simonen Toim. joht. Paavo Talvela Isänn. Lauri Taskinen Lääket. lis. Thor Thorström Pääsiht. Tyyne Tuominen Kaup. joht. Arno Tuurna Konttorinhoit. Olavi Valpas Viilaa ja Veikko Vanhanen Opetusneuvos Hilja Vilkemaa Toim. joht. Anni Voipio Toimitt. Eila Vuokko Pankinjoht. Arne Öhman Notariaattipääll. Kaj Erik Östenson Valtuutettujen varajäseninä olivat Alueisänn. Väinö Ahde Pakinjoht. Lennart Ahva Pankinjoht. Aarre Alava Asent. Kalevi Antikainen Kansakoulun] oh t. Pehr Back Prof. Elsa Bruun Lakit. kand. Lars Dufholm Prof. Zaida Eriksson-Lihr Teknikko Hannu Halme Toimitt. Håkan Hasselström Toiminnanjoht. Antti Honkanen Taloustireht. Jalmari Hopeavuori Toimit s. Anna-Liisa Hyvönen Toiminnanjoht. Olavi Hänninen Konepuuseppä Yrjö Hätinen Järjestösiht. Tor Högnäs Asent. Aaro Jäntti Kansak. op. Lauri Järvi Sair.hoit. Kirsti Järvinen Prof. Pentti Kalaja Mittarintarkast. Jonnu Kallio Peltiseppä Viljo Korhonen Ev. luutn. Jorma Korvenheimo Postilj. Tyyne Koskinen Liittopuh. joht. Viljo Kuukkanen Prof. Aarne Laitakari Os. pääll. Valtter Laitinen Ylilääk. Anders Langenskiöld Luottamusmies Aarne Lankinen Pankkivirk. Kristina Lauren Ylihoit. Aili Leppänen kertomusvuonna seuraavat: Toimistopääll. Aarne Leskinen Os. pääll. Bruno Lind Maanvilj. Lars Lindberg Sorvaaja Tuure Lohikivi Autonkulj. Oiva Lundén Fakt. Holger Mannerström Toimituspääll. Sulo Manninen Toim. joht. Irene Marttila Ekon. Martta Mustakallio Lääket. ja kir. tri Turo Niemi Toiminnanjoht. Elli Nurminen Joht. Algot Nyberg Varat. Osmo Oittinen Asianajaja Harry Olsson Voim.op. Liisa Orko Toimitt. Erkki Paavola Kaupunkilähetyksen joht. Veikko Päivänsalo Tutkimustoimiston esimies Toivo Rautavaara Toimitt. Tauno Rautiainen Asent. Väinö Saarela Hankintapääll. Simo Saari Sotilasmest. Viljo Saarinen Taloudenhoit. Terttu Sainio Myymälänhoit. Ilta Salomaa Toimitt. Maija Savutie-Myrsky Rva Aune Sihvo Teknikko Esko Soininen Ekon. Alf-Bertel Storskrubb Toiminnanjoht. Olavi Suominen 2

7 1. Kaupungin valtu usto Toimits. Väinö Tattari Toimitt. Mirjam Tiilikainen-Suvanto Autoilija Toivo Uotinen Toim. joht. Kaarlo Urho Varat. Alpo Varjola Toimistopääll. Reino Vauraste Veturinkulj. Gösta Widing Paistaja Lempi Vilenius Sosiaalij oht. Tapani Virkkunen Kattilamuurari Aarno Virtanen Kirvesmies Jaakko Virtanen Puuseppä Kalle Virtanen Past. Martti Voipio Toim. joht. Jorma Vuortama Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin vt Aura, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi vt Rantala sekä toiseksi varapuheenjohtajaksi vt Modeen ( ). Kertomusvuoden aikana valtuuston kokoonpanossa tapahtuivat seuraavat muutokset: ulkomaanmatkan takia ajaksi vapautusta anoneen vt Borg- Sundmanin tilalle tuli varajäsen Paavola ( ); ulkomaanmatkan takia ajaksi ja vapautusta anoneen vt Ehrnroothin tilalle tulivat vastaavasti varajäsenet Eriksson-Lihr ja Bruun ( , ); vt Enteen, joka oli anonut väliaikaista vapautusta ulkomaanmatkan takia ajaksi ja , tilalle tulivat vastaavasti varajäsenet Lunden ja Tattari ( , ); lisääntyneiden tehtäviensä takia ajaksi vapautusta anoneen vt Heinosen tilalle tuli varajäsen Nurminen. Myöhemmin oli vt Heinonen ilmoittanut esteensä lakanneen ( , ); vt Kaitilan anottua ulkomaanmatkan ja korkeakoulutehtävien takia vapautusta ajaksi ja korkeakouluja eduskuntatehtävien takia ajaksi tuli hänen tilalleen varajäsen Niemi ( , ); ulkomaanmatkan takia ajaksi vapautusta anoneen vt Kauhasen tilalle tuli varajäsen Lohikivi ( ); muiden julkisten tehtävien takia ajaksi vapautusta anoneen vt Kilven tilalle tuli varajäsen Lunden ( ); vt Kivelän anottua matkaesteiden takia vapautusta lukien toimikautensa loppuun tuli tilalle varajäsen Paavola ( ); ulkomaanmatkan takia ajaksi vapautusta anoneen vt Kivilinnan tilalle tuli varajäsen Tattari ( ); yksityisasioiden, matkojen ja virkaesteiden takia ajaksi ja vapautusta anoneen vt Lappi- Seppälän tilalle tuli varajäsen Ahva ( , ); virkamatkojen ja -tehtävien takia vapautusta anoneen vt V. Leskisen tilalle tuli varajäsen Uotinen ajaksi ( ); liikematkan takia väliaikaista vapautusta ajaksi anoneen vt Londenin tilalle tuli varajäsen Bruun ( ); vt Mehdon, joka ulkomaanmatkan takia oli anonut vapautusta ajaksi , tilalle tuli varajäsen Tattari ( ); ulkomaanmatkan takia väliaikaista vapautusta anoneen vt Meltin tilalle ajaksi tuli varajäsen Tattari ( ); vt Mäkisen tilalle, joka oli anonut virkatehtävien takia vapautusta ajaksi , tuli varajäsen Oittinen ( ); vt Saarisen tilalle, joka ajaksi ja oli anonut vapautusta ulkomaanmatkan takia, tuli varajäsen Tattari ( , ); tapaturman vuoksi ajaksi vapautusta anoneen vt Sahlanin tilalle tuli varajäsen Hopeavuori ( ); vt Salmisen anottua ulkomaanmatkan takia vapautusta ajaksi tuli hänen tilalleen varajäsen Orko ( ); vt Schildtin, joka oli anonut ulkomailla oleskelun 3

8 1. Kaupungin valtu usto takia vapautusta ajaksi , tilalle tuli varajäsen Storskrubb ( ); vt Simosen anottua virkatehtävien ja ulkomaanmatkojen takia vapautusta ajaksi tuli tilalle varajäsen Nurminen ( ); vt Talvelan anottua vapautusta sairauden ja ulkomaanmatkan takia tuli tilalle ajaksi varajäsen Hopeavuori ja ajaksi ja varajäsen Ahva ( , , ). Kaupunginvaltuusto kokoontui 21 kertaa; sen pöytäkirjojen pykäläluku oli 892. Kaupunginvaltuuston kertomusvuonna käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat Kaupunginvaltuusto Keskeneräiset aloitteet. Merkittiin tiedoksi, että v:n 1959 loppuun mennessä oli käsittelemättä 48 aloitetta, joita valtuutetut edellisinä vuosina olivat tehneet. Ao. selostuksessa mainittiin ne toimenpiteet, joihin aloitteiden johdosta oli ryhdytty ( ). Kaupunginhallitus ja välittömästi sen alaiset laitokset Kaupunginhallituksen jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin vtt Backman, Harkia, Jokinen, Järvinen, Lehto, Loppi, Meltti, Tuurna ja Östenson ( ). Kaupunginhallituksen ohjesäännön muuttaminen ja eräiden uusien virkojen perustaminen. Kaupunginvaltuusto oli v päättänyt perustaa kaupunginhallituksen, johon tulisivat kuulumaan kaupunginjohtaja, neljä apulaiskaupunginjohtajaa ja yhdeksän vuosijäsentä. Huolimatta kaupungin suuresta kasvusta ja sen hallinnon tehtävien suuresta lisääntymisestä on kaupunginhallituksen jäsenten lukumäärä pysynyt samana n. 30 v:n ajan. Tästä on ollut seurauksena, että kaupunginjohtajien valmisteltavaksi ja valvottavaksi kuuluvien asioiden määrä on huomattavasti kasvanut. Työn tehostamiseksi ja asioiden perusteellisemmaksi valmistelemiseksi oli kaupunginhallitus ehdottanut kahden uuden apulaiskaupunginjohtajan viran perustamista. Kaupunginhallituksen virkamiesjäsenten ja vuosijäsenten suhteen ennallaan pysyttämiseksi olisi myös vuosij äsenten määrää lisättävä kahdella. Samalla olisi kaupunginkansliaan vielä perustettava kaksi uutta apulaiskaupunginsihteerin virkaa. Kaupunginvaltuusto päätti 1) muuttaa Helsingin kaupunginhallituksen ohjesäännön 2 :n 1 momentin näin kuuluvaksi:»kaupunginhallitukseen kuuluu kaupunginjohtaja, kuusi apulaiskaupunginjohtajaa sekä yksitoista muuta jäsentä», 2) perustaa kaupunginhallitukseen kaksi apulaiskaupunginjohtajan virkaa kaupungin virkasäännön 21 :n 2 momentissa mainituin palkkaeduin, 3) perustaa kaupunginkansliaan kaksi 36. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvaa apulaiskaupunginsihteerin virkaa ja 4) kehottaa kaupunginhallitusta, sen jälkeen kun sisäasiainministeriö on vahvistanut kaupunginhallituksen ohjesäännön muutoksen > tekemään kaupunginvaltuus- 4

9 1. Kaupungin valtu usto tolle esityksen kaupunginjohtajiston tehtävien uudelleenjärjestelyn edellyttämästä muutoksesta kaupunginhallituksen johtosääntöön ja ehdottamaan, mistä ajankohdasta lukien nyt perustetut virat olisi täytettävä, sekä esittämään tarpeellisten lisämäärärahojen myöntämistä [uudelleenjärjestelyn aiheuttamia palkkaus- ym. kustannuksia varten. Ohjesäännön muuttamista koskeva asia alistettiin sisäasiainministeriön vahvistettavaksi, joka vahvisti sen ( , kunn. as. kok. n:o 142). Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä kaupunginhallituksen ohjesäännön 8 :ään uuden 28) kohdan j.a muuttaa 12 :n 1) kohdan. Muutokset koskivat karttojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten perimistä asemakaava- ja tonttijakoasioissa. Ministeriö vahvisti 8.8. ko. muutokset ( , , kunn. as. kok. n:o 88). Vielä kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupunginhallituksen ohjesäännön 4, 8, 12 ja 14 :n. Muutokset koskivat irtaimen omaisuuden hankintaa ja luovutusta, verohelpotuksia ja rahatointa johtavan kaupunginjohtajan toimivaltaa. Sisäasiainministeriö vahvisti kaupunginvaltuuston päätöksen ( , , kunn. as. kok. n:o 49). Kaupunginjohtajat. Kaupunginvaltuusto oikeutti kaup. joht. Lauri Ahon huhtikuun 1 pistä alkaen kaupunginjohtajan virassaan lukemaan hyväkseen ikälisiä ja vuosilomaa varten % Oy. Uusi Suomi -nimisessä yhtiössä kesäkuun 1 pistä 1934 syyskuun 30 piään 1956 palvelemastaan ajasta ( ). Kaupunginkanslia. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupunginkanslian avoimena olevan 36. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan apulaiskaupunginsihteerin viran vin 1961 alusta lukien em. palkkaluokkaan ja kielitaitoluokkaan kuuluvaksi talousarviopäällikön viraksi; perustaa kaupunginkansliaan samasta ajankohdasta lukien 32. palkkaluokkaan ja I kielitaitoluokkaan kuuluvan tiedotuspäällikön viran sekä muuttaa kaupunginkanslian johtosäännön 3 ja 4 :n sekä 5 :n 1 momentin. Muutokset koskivat kaupunginkanslian henkilökunnan kokoonpanoa, talousarviopäällikön ja tiedotuspäällikön valitsemista, viran pätevyysvaatimuksia ym. Vielä kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginkanslian johtosääntöön uuden 8 ja 9 in, johtosäännön pykäläjärjestystä vastaavasti muuttaen. Uusissa pykälissä määriteltiin talousarviopäällikön ja tiedotuspäällikön tehtävät ( , kunn. as. kok. n:o 17). Kahden apulaiskaupunginsihteerin viran perustaminen, ks. s. 4. Järjestelytoimiston työntutkimusinsinöörin virka päätettiin muuttaa virastotutkijan viraksi huhtikuun 1 pistä lukien ( ). Hankintatoimistoon päätettiin vin 1961 alusta lukien perustaa yksi 12. palkkaluokkaan ja yksi 11. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka ja lakkauttaa yksi 11. palkkaluokkaan kuuluva painajan virka ( , ). Kaupunginarkistoon päätettiin vin 1961 alusta perustaa 28. palkkaluokkaan kuuluva arkistonhoitajan virka ja 16. palkkaluokkaan kuuluva arkistojärjestäjän virka ( ). Asiakirjojen säilyttäminen, ks. s. 6. Rahatoimisto. Uuden verotuslainsäädännön aiheuttaman rahatoimiston veronkanto-osaston toiminnan lopettamisen vuoksi kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 5

10 1. Kaupungin valtu usto rahatoimistossa seuraavat virat, joiden palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: toukokuun 1 p:stä lukien osastopäällikön virka (28), apulaistoimentajan virka (14), neljä toimistoapulaisen virkaa (12) ja vahtimestarin virka (13) sekä kesäkuun 1 p:stä lukien kaksi toimistoapulaisen virkaa (12), v:n 1961 alusta lukien apulaistoimentajan virka (14) sekä seitsemän toimistoapulaisen virkaa (12) ( , ). Em. toimenpiteen vuoksi toisiin virkoihin siirretyille eräille viranhaltijoille myönnettiin henkilökohtaisena palkanlisänä heidän saamansa palkan ja uuden viran palkkaluokan välinen erotus ( , , , , ). Erinäisten kunnallisiin arkistoihin kuuluvien asiakirjojen hävittämisestä syyskuun 13 p:nä 1956 annetun sisäasiainministeriön päätöksen 4 :n ja valtionarkiston syyskuun 17 p:nä 1960 päivätyn kirjelmän n:o 808 nojalla kaupunginvaltuusto päätti määrätä, että rahatoimiston arkistosta saatiin hävittää määrätyt, v ja sen jälkeisenä aikana syntyneet asiakirjat, ottamalla huomioon kustakin asiakirjaryhmästä erikseen annetut määräykset, että rahatoimiston arkistosta saatiin hävittää vastaavanlaisia asiakirjoja v:lta , kuitenkin ainoastaan, mikäli kaupunginarkisto katsoo, että hävittäminen voidaan suorittaa virkatoiminnalle ja tutkimustyölle haittaa tuottamatta; edelleen valtuusto päätti oikeuttaa rahatoimiston ja kaupunginarkiston yhdessä ratkaisemaan, onko hävitettävä asiakirja-aineisto sisällöltään sellaista, että se on poltettava, vai voidaanko se asiakirjojen julkisuudesta annettuja säännöksiä loukkaamatta myydä jätepaperina. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi asiakirjojen säilyttämisen vähimmäisajat ( , kunn. as. kok. n:o 97). Puutavara- ja polttoainetoimistolle myönnettiin oikeus myydä Heinolan telakkaalue laitteineen sekä Koskensaari-niminen hinaaja Heinolan Konepaja Oy:lle 4.5 mmk:n käteisellä maksettavasta yhteishinnasta ja muuten puutavara- ja polttoainejaoston määrättävillä ehdoilla. Samalla kaupunginvaltuusto päätti myöntää mk:n määrärahan laiturin ja varastosuojan rakentamista varten Heinolan sahan alueelle ja 2.5 mmk moottorihinaajan uuden koneen hankkimista varten ( ). Revisiolaitos Revisiovirastoon päätettiin v:n 1961 alusta perustaa 14. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka ( ). Tilintarkastajien kertomuksen käsittelyn aika. Sisäasiainministeriöltä päätettiin pyytää, että v:n 1959 hallinnosta annettu kertomus sekä sanotun vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen saataisiin käsitellä viimeistään kertomusvuoden lokakuun aikana pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Sisäasiainministeriö suostui esitykseen, päätös ( , ). Kaupungin v:n 1957 ja 1958 tilien tarkastus. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 6

11 1. Kaupungin valtu usto vastuuvapauden v:n 1957 ja 1958 tileistä ja hallinnosta asuntotuotantokomitealle ja sähkölaitokselle ( , 530, ). Kaupungin v:n 1959 tilien ja hallinnon tarkastus. Vuosi tilintarkastajat olivat valinneet puheenjohtajakseen fil. maist. Matti Kalevan, varapuheenjohtajakseen ylikamr. Uuno Ahon ja sihteerikseen varat. Veikko Kanervan sekä jakautuneet jaostoihin, joista kukin sai tehtäväkseen perehtyä määrättyihin hallinnon haaroihin ja laitoksiin. Tutustuttuaan kaupungin v:n 1959 tilinpäätökseen sekä revisio viraston kertomukseen ko. vuodelta tilintarkastajat antoivat tilintarkastuskertomuksensa* jossa he totesivat aluksi, että kaupungin talouden kehitys oli v:n 1959 aikana muodostunut huomattavasti arvioitua paremmaksi. Tulot olivat nim. mainittuna vuonna kohonneet 623 mmk menoja suuremmiksi, edellisen vuoden tuloksen osoitettua menojen olleen mmk tuloja suuremmat. Lisäksi oli tulopuolelle merkitty v:n 1957 säästönä 774 mmk, joten v:n 1959 tilinpäätös osoitti säästöä yhteensä mmk. Lisäksi oli verontasausrahastoon siirretty 200 mmk ja käyttörahastoon 272 mmk. Kaupungin käteis- ja ennakko varojen sekä talletusten yhteismäärä oli ko. vuoden päättyessä 83 % suurempi kuin vuoden alussa. Suotuisa kehitys aiheutui pääasiassa työllisyysmenojen pienenemisestä ja eräiden tulojen voimakkaasta lisääntymisestä. Tarkastuksia suorittaessaan tilintarkastajat olivat tehneet eräitä huomautuksia, jotka koskivat mm. Koskelan sairaskodin mahdollisuuksia saada valtionapua, metrotoimikunnan mietinnön II osan viipymistä, Salmisaaren voimalaitoksen ja Hanasaaren höyryvoima-aseman rakentamisen kokonaissuunnitelman puuttumista ja rakentamiseen ennenaikaisesti sidottuja varoja, kaupungin vesikysymystä ja kaasulaitoksen harkitsematonta laajentamista. Edelleen tilintarkastajat olivat huomauttaneet, että hankinnoissa oli noudatettava annettuja ohjeita ja valvottava ohjeiden noudattamista. Kunnallisverojen jäämäperinnässä noudatettavaa järjestelmää eivät tilintarkastajat pitäneet tyydyttävänä. V:n 1958 (ks. s. 9) tilintarkastusta käsitellessään oli kaupunginvaltuusto kehottanut vuositilintarkastajia harkitsemaan kaupungin revisiotoiminnan tehostamista siten, että kaupunginvaltuusto voisi kunakin vuonna saada entistä täsmällisemmän selvityksen vuositilintarkastuksessa havaituista, kaupungin taloutta koskevista oleellisista puutteista. Asiaa harkitessaan tilintarkastajat olivat todenneet sen vaativan perusteellisen selvityksen ja ehdottaneet toimikunnan asettamista, jonka tehtäväksi annettaisiin harkita keinoja kaupungin revisiotoiminnan tehostamiseksi. Saatuaan kaupunginreviisorin ja vuositilintarkastajien kertomuksissaan tekemien huomautusten johdosta ao. laitoksilta ja lautakunnilta selitykset, jotka se katsoi tyydyttäviksi, kaupunginhallitus antoi niiden johdosta myös oman lausuntonsa, jonka mukaisesti kaupunginvaltuusto sittemmin päätti vahvistaa kaupungin v:n 1959 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaupunginhallitukselle ja muille tilivelvollisille v:lta Samalla kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupungin asianomaisia hallintoelimiä kiinnittämään huomiota tilintarkastajien ja kaupunginreviisorin kertomuksissa esitettyihin ehdotuksiin ja huomautuksiin ( , , khn mtö n:o 12 ja 14). Vuositilintarkastajat. Kaupunginhallinnon ja tilien tarkastajiksi kertomusvuodeksi valittiin kamr. Uuno Aho, pankinjoht. Aarre Alava, kauppat. maist. Stig 7

12 1. Kaupungin valtu usto Colliander, merkon. Erik Hautamäki, varat. Lars Homen, toim.joht. Matti Kaleva, varat. Veikko Kanerva, järjestösiht. Mauri Munter, toim.joht. Tarmo Sivula, järjestösiht. Lauri Suoranta, maist. Oiva Valtonen ja joht. Tyko Vanhala sekä varalle rva Mirjam Aalto, ekon. Olli Alho, kamr. Rauha Hasselblatt, kauppat. kand. Kurt Hjelt, toim. joht. Toivo Huttunen, taloudenhoit. Juhana Hämäläinen, joht. Yrjö Ihari, työnjoht. Erkki Kuusisto, puh.joht. Pentti Kymensalo, kontt.pääll. Eino Leino, varat. Harry Olsson ja kirj.pit. Maria Sinisalo ( ). Kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus. Kaupunginvaltuusto päätti, ettei kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus v:lta 1959 antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin ( , khn mtö n:o 11). Irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti, ettei irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus v:lta 1959 antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin ( , khn mtö n:o 10). V erot usviranomaiset Viranhaltijat. Koska verovirasto lähtien muuttui valtion virastoksi, kaupunginvaltuusto päätti kertomusvuoden alusta lukien lakkauttaa seuraavat veroviraston virat, joiden palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: verojohtajan viran (36), apulaisverojohtajan viran (33), kaksi sihteerin virkaa (32 ja 30), osastosihteerin viran (29), kolme osastosihteerin virkaa (18), kaksi apulaisosastonhoitajan virkaa (14), kuusitoista toimistonhoitajan virkaa (18), yhdeksän apulaistoimistonhoitajan virkaa (14), kirjanpitäjän viran (16), konekirjoitustoimiston toimistonhoitajan viran (15), konekirjoitustoimiston apulaistoimistonhoitajan viran (14), kirjaajan viran (17), apulaiskirjaajan viran (15), kolme toimistoapulaisen virkaa (13), kolmetoista toimistoapulaisen virkaa (12), kolme toimistoapulaisen virkaa (11), ylivahtimestarin viran (15) sekä kaksi vahtimestarin virkaa (13) ( ). Viranhaltijain ja työntekijäin palkkaeläke- y m s. kysymykset 3%:n palkankorotuksen suorittaminen kaupungin viranhaltijoille ja työsopimussuhteessa kuukausipalkalla oleville. Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä mainitun palkankorotuksen sekä vastaavan tarkistuksen suorittamisen viranhaltijain, työsopimussuhteessa kuukausipalkalla olevien ja työntekijäin eläkkeisiin sekä muuttaa virkasäännön 21 :n 1 momenttiin sisältyvän viranhaltijain palkkataulukon khn mietinnön n:o 4 liitteen 5 mukaiseksi 1.1. lukien. Samalla kehotettiin kaupunginhallitusta antamaan eri laitoksille ja virastoille kehotus ryhtyä Kaupunkiliiton toimiston yleiskirjeen n:o 10/ edellyttämiin työajan muutosta koskeviin valmisteleviin toimenpiteisiin, jotta aikanaan ko. asiasta mahdollisesti tehtävän päätöksen jälkeen uusia työaikoja voitaisiin välittömästi ryhtyä noudattamaan. Lisäksi kaupunginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin vanhan palkkausjärjestelmän valinneiden opettajien saamatta jääneiden palkankorotusten maksamiseksi. Päätös maistraatin, 8

13 1. Kaupungin valtu usto raastuvanoikeuden ja kaupunginviskaalinviraston eräiden viranhaltijain palkankorotusten osalta alistettiin oikeusministeriön vahvistettavaksi ( , khn mtö n:o 4, kunn. as. kok. n:o 46). Oikeusministeriö vahvisti em. päätöksen ( ). Merkittiin tiedoksi, että oikeusministeriö oli vahvistanut muuttamattomana kaupunginvaltuuston v (ks. s. 11) tekemän päätöksen maistraatin kunnallisneuvosmiesten ja kaupunginviskaalien palkkauksesta ( ). Eräitä vireillä olevia kuoppakorotuksia koskeva palkka-asia. Suomen Merimiesunioni oh palkkalautakunnalle osoittamassaan kirjelmässä esittänyt, että sen jäsenistöön kuuluvien Helsingin satamatarkastajien, satamavalvojien ja vedenantomiesten peruspalkkoja korotettaisiin kahdella palkkaluokalla. Asiasta oli käyty neuvotteluja jo parin vuoden ajan, mutta ratkaisuun ei ollut päästy. Satamalautakunta oli puoltanut ko. virkojen palkkojen tarkistusta. Palkkalautakunnan mielestä olisi asia ratkaistava samanaikaisesti muiden kuoppakorotusesitysten kanssa. Suomen Merimies-Unioni oli sittemmin ilmoittanut, ettei satamajäänsärkijöiden miehistö osallistuisi 1.4. lähtien satamasta lähtevien ja sinne saapuvien laivojen avustamiseen. Työriitojen sovittelijan johdolla käydyissä neuvotteluissa tehtiin 5.4. sopimus, jonka kaupunginhallitus sitoutui saattamaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto päätti, että vireillä olevien kuoppakorotusesitysten johdosta käytävät neuvottelut oli pyrittävä suorittamaan loppuun mennessä ja että em. kuoppakorotusesitysten johdosta mahdollisesti päätettävät korotetut palkat suoritettaisiin taannehtivasti alkaen. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Suomen Merimies-Unionin satamalaitoksen satamakonttorin eräiden viranhaltijain palkankorotusta koskeva ehdotus käsiteltäisiin samanaikaisesti muiden vireillä olevien kaupungin virkojen palkkojen korotusehdotusten kanssa ( ). Eräiden virkojen siirtämistä ylempiin palkkaluokkiin ja eräiden virkanimikkeiden muuttamista koskeva ehdotus. Sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto v (ks. s. 11) oli päättänyt eräiden virkojen siirtämisestä ylempiin palkkaluokkiin ja eräiden virkanimikkeiden muuttamisesta, oli palkkalautakunnalle tehty lukuisia samaa asiaa koskevia esityksiä. Palkankorotusesityksiä oli tehty niin paljon, että katsottiin välttämättömäksi käsitellä esitykset samalla kertaa erillisenä kuoppakorotusesityksenä. Koska kaupunginvaltuusto oli jo aikaisemmin määrännyt, että neuvottelut oli suoritettava mennessä, ryhdyttiin viipymättä neuvottelemaan ao. viranhaltijajärjestojen kanssa. Neuvottelujen aikana olivat kaupungin neuvottelijat todenneet, että useissa viroissa oli vanhentuneet pätevyysvaatimukset, taikka ne puuttuivat kokonaan, joten palkkauksen tarkistamisen ehdoksi oli eräissä tapauksissa asetettu sopivien pätevyysvaatimusten vahvistaminen. Vaikka tarkistukset yleensä olivat yhden palkkaluokan suuruisia, oli joissakin tapauksissa kuitenkin jouduttu myöntymään suurempiinkin korotuksiin. Toimisto virkojen palkkojen tarkistukset oli suoritettu toimisto virkojen pätevyysvaatimuskysymystä tutkineen komitean keräämää aineistoa hyväksi käyttämällä. Kaupungin neuvottelijat olivat ehdottaneet 527 viran palkkaluokan korottamista, mutta esitykset olivat koskeneet virkaa. Esityksissä ei ollut otettu huomioon virkoja, joiden tehtävät lähiaikoina tultaisiin järjestämään uudelleen. Kaupunginhallituksen jätettyä asiaa koskevan esityksensä kaupunginvaltuustolle, kaupunginvaltuusto päätti hylätä esityksen ( , khn mtö n:o 24). 9

14 1. Kaupungin valtu usto Uuden työehtosopimuksen tekeminen kaupungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestön välillä. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestön välillä tehtävän työehtosopimuksen kaupunginhallituksen mietinnön n:o 5 liitteen n:o 3 mukaisena. Työehtosopimuksen alaisille työntekijöille saatiin suorittaa kertomusvuoden helatorstaita taannehtivasti työehtosopimuksen 7 :n 5 kohdan mukainen korvaus ( , khn mtö n:o 5, kunn. as. kok. n:o 59). Kaupungin ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosaston välinen työehtosopimus. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosaston välisen työehtosopimuksen. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että maataloustyöntekijöille suoritetaan taannehtivana palkankorotuksena 1.1. alkaen todellisilta työtunneilta 7 mk tunnilta sekä että heille maksetaan ns. arkipyhien palkka myös kertomusvuoden helatorstailta ja II helluntaipäivältä ( , kunn. as. kok. n:o 67). Satamajäänsärkijäin miehistöä koskeva työehtosopimus. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tehtäväksi kaupungin ja Suomen Merimies-Unionin kesken kaupunginhallituksen ehdottaman kaupungin satamajäänsärkijäin miehistöä koskevan työehtosopimuksen ( , kunn. as. kok. n:o 38). Viranhaltijan eläkkeen myöntäminen. Liikennelaitoksen entisen 35. palkkaluokan konepajapäällikön tp. viran haltijana oli ollut dipl. ins. Veikko Martola, joka sittemmin alkaen oli ollut laitoksen teknillisen suunnitteluosaston osastopäällikön viransijaisena viran täyttämiseen saakka. Viransijaisuudesta oli hänelle maksettu henkilökohtaisena lisänä 35. ja 33. palkkaluokkien välinen erotus. Mainitun virkasuhteen päätyttyä oli ins. Martola välittömästi siirtynyt Ruskeasuon hallien rakennustoimikunnan alaisiin tehtäviin työsopimussuhteeseen saakka, irtisanomisaika 1 kk, ja lisäksi siten, että hänen aikaisemmat palkkaetunsa eivät pienentyneet. Mikäli ins. Martolan eläke hänen uuden työsuhteensa päättymisen jälkeen määrättäisiin työntekijäin eläkesäännön perusteella, olisi se jonkin verran pienempi kuin viranhaltijain eläkesäännön mukaan määrättynä. Mikäli asianomaista ei olisi palkattu työsopimussuhteeseen, olisi hän joutunut eroamaan ilman omaa syytään ja tällöin saanut eläkkeen viranhaltijain eläkesäännön perusteella. Kaupunginvaltuusto päätti, että ins. Martolalle saatiin hänen työsuhteensa kaupunkiin päätyttyä myöntää eläke viranhaltijain eläkesäännön perusteita noudattaen ( ). Myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. Seuraaville viranhaltijoille myönnettiin ylimääräinen eläke: ent. osastonhoit. Katri Ahoselle mk lukien ( ); työnvälitystoimiston ent. osastonhoit. Viljam Ahtiolle mk alkaen ( ); Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ent. opettajalle Inga Hannenille mk lukien ( ); ent. tp. kansak. op. Miina Järviselle 1.1. lukien ylimääräinen eläke, joka on 32 % hänelle kulloinkin maksettavasta valtion ylimääräisestä eläkkeestä ( ); rakennusviraston aputyönt. Abel Laukkaselle mk lukien ja ent. tp. verovalmistelijalle Aarne Röngälle mk lukien ( ); ent. kotisairaanhoitajalle Kerttu Suomiselle mk 1.4. lukien ( ). 10

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 72 1959 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1962 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1959 / SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1961 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISE MA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat ei aloitteen tulisi antaa aihetta muihin toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi edellä selostetun riittäväksi selvitykseksi (16. 11. 786, 21. 12. 887 ). Vaaliluetteloissa esiintyneiden virheellisyyksien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 76 1963 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1966 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 77 1964 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1969 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1957 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 67 1954 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1956 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 79 1966 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1968 Paasipaino, Helsinki 1968 ALKULAUSE Tämä julkaisu on toimitettu toisen kerran samaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 81 1968 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1970 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 86 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Kaupu ngin valtuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 74 1961 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1964 Paasipaino, Helsinki 1964 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISE MA HELSINKI 1961 Paasipaino 1961 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 76 1963 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1966 Paasipaino, Helsinki 1966 S I S Ä L L Y S LU E TTE 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1959 Työväen Kirjapaino, Helsinki 195? SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

120 2. Kaupunginhallitus 148

120 2. Kaupunginhallitus 148 120 2. Kaupunginhallitus 148 seman»pääkaupunkimme Helsinki» -nimisen teoksen suomen-, ruotsin-ja englanninkieliset, vielä jäljellä olevat kappaleet olisi jaettava ennen kuin niiden teksti- ja kuva-aineisto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen työsopimussuhteessa olevalle henkilölle 1.6. lukien vuorotyölisää siten, että säännöllisessä iltavuorossa tehdyiltä työtunneilta maksetaan 10 % asianomaisen saaman kuukausipalkan mukaisen yksinkertaisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 55 1942 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1946 SISÄLLYSLUETTELO Sivu m Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 Työväen Kirjapaino, Helsinki 1958. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

11. Rahatointa koskevat asiat

11. Rahatointa koskevat asiat 11. Rahatointa koskevat asiat Lainojen ottaminen. Päätettiin laskea liikkeelle 10 000 000 Yhdysvaltain dollarin määräinen obligaatiolaina, korko enintään 6.5 %, laina-aika 12 v, alkuperäinen liikkeellelaskuhinta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

130 11. Kaupunginh allitus 130

130 11. Kaupunginh allitus 130 130 11. Kaupunginh allitus 130 varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 2,447:50 markkaa 1 ); Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui 2 ) Helsingin komendanttiviraston esitykseen

Lisätiedot

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364.

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364. 10 1. Kaupunginva Uuusto Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden hylänneen rakennustoimiston muurarin A. Lindgrenin ja satamahallintotoimiston

Lisätiedot