Oulun lääketieteellinen tiedekunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun lääketieteellinen tiedekunta"

Transkriptio

1 Oulun lääketieteellinen tiedekunta FUKSIOPAS 2015

2 NÄIN KÄYTÄT FUKSIOPASTA Fuksiopas on tarkoitettu yhteisesti sekä hammaslääketieteen ja lääketieteen uusille opiskelijoille. Oppaasta löydät perustietoa lääkiksestä, yliopisto-opiskelusta ja muusta tarpeellisesta. Jos tarvitset neuvoa jossakin asiassa jo ennen opintojen alkua, tärkeimmät yhteystiedot löydät oppaan loppupuolelta. Mikäli opas vilisee sinulle täysin uusia tuntemattomia sanoja tai ilmaisuja, käännä silloinkin katseesi oppaan viimeisille sivuille, sillä Kiltojen sanasto auttaa pääsemään alkuun lääkiksen termistön kanssa! Osa sivuista on merkitty alakohtaisesti suunnatuiksi, mutta koko oppaan lukeminen kannesta kanteen on sallittua jopa toivottavaa. Mukavia lukuhetkiä! Medisiinareille suunnatut sivustot on merkitty tällä symbolilla Denttareille suunnatut sivustot on merkitty tällä symbolilla FUKSIOPAS 2015 / Kannen kuva: Anna Mansisto / Taitto: Irena Saarinen / Julkaisija: OLK ja OHLK / 2

3 TIEDEKUNNAN TERVEHDYS Tervetuloa opiskelemaan yhteisöömme! lette nyt aloittaneet taipaleenne O lääkärin ammattiin kasvamisessa. Tulette kohtaamaan uusia tietoja ja taitoja, joita oppia ja omaksua, antoisia oivaltamisen hetkiä, mutta myös vaativaa työtä oppimisen parissa. tapahtuvassa opetuksessa. Tähän päästään viemällä osa kliinisestä opetuksesta Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa perustettuun moniammatilliseen oppimiskeskukseen Kontinkankaan kampuksella. Lääketieteen koulutusohjelman tavoitteena on, että valmistuttuanne teillä on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksekkäästi niin sairaalassa kuin perusterveydenhuollon tehtävissä lääkärinä, asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Koulutuksen tavoitteena on myös tuottaa valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Olette viides vuosikurssi, joka nyt aloittaa opintonsa lääketieteen koulutusohjelman uudistetun opetussuunnitelman mukaan. Uuden opetussuunnitelman suunnittelun perustana on ollut pyrkimys vastata yhteiskunnan muuttuviin vaatimuksiin painottaen perusterveydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidon parissa 3 Tietotekniikan käytön voimakas lisääntyminen ja arkipäiväistyminen ja tiedon saatavuuden räjähdysmäinen kasvu tuo myös omat haasteensa. Tähän vastaamme panostamalla erityisesti ns. tietoon perustuvaan lääketieteeseen kehittämällä Evidence Based Medicine -opintojuonteen sisältöjä. Muina koko opetusohjelman läpäisevinä juonteina kulkevat Lääkäriksi kasvaminen- sekä Elinympäristö, elintavat ja terveysopintojuonteet. Lääkäriksi kasvaminen -juonteessa perehdytään esimerkiksi lääkärin työhön liittyviin eettisiin kysymyksiin, vuorovaikutukseen liittyviin asioihin sekä omaan oppimiseen. Ohjausta ja neuvontaa saatte opintojenne aikana usealta eri taholta. Heti opintojen alussa pienryhmäohjaajina toimivat vanhemmat opiskelijat tutustuttavat teidät tiedekuntaan,

4 opetustiloihin ja tiedekuntamme keskeisiin toimintatapoihin. Pienryhmäohjauksen jälkeen jokaiselle opiskelijalle nimetään opettajatutori (omaopettaja), joka toimii ohjaajana koko opintojen keston ajan. Ohjausta opintoihin saatte myös niin eri opintojaksojen opettajilta, opintohallinnon henkilöstöltä kuin toisilta opiskelijoiltakin. Päärakennuksen (Kieppi) opintohallinnon palvelupisteessä sekä tiedekunnan kansliassa työskentelee opintohallinnon henkilöstö, jonka puoleen voitte aina kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä tilanteissa. Muistattehan kuitenkin, että vastuu opintojen etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Opiskelijat kurssillanne, vanhemmat opiskelijat sekä tulevat nuoremmat TIEDEKUNNAN TERVEHDYS opiskelijat ja opettajat, joita opintojenne aikana kohtaatte, ovat myös tulevia kollegojanne. Opintojenne aikana solmitte suhteita ja verkostoidutte tulevan ammattinne kannalta merkityksellisten henkilöiden kanssa. Vaativan opiskelun ohella on myös hyvä muistaa sosiaalisen verkostoitumisen merkitys. Toivotamme teidät uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi opiskelemaan Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan ja toivotamme teille antoisaa opiskeluaikaa opinnoissanne lääkärin ammattiin. Jyrki Mäkelä Koulutusdekaani Minna Hallia Koulutuspäällikkö 4

5 Hyvä kollega, OLK:N TERVEHDYS ydämelliset onnittelut lääkikseen S pääsyn johdosta ja tervetuloa oululaisten medisiinareiden joukkoon! Olet juuri menestyksekkäästi suorittanut lääkiksen haastavimman tentin! Kevään pääsykoeurakkasi vaihtuu nyt (vähintään) kuuden vuoden matkaan, jonka aikana tulet kokemaan uskomattomia asioita ja oppimaan paljon mm. elämästä, ihmisistä, kollegiaalisuudesta, Oulusta ja siinä sivussa lääketieteestä. Lääkiksen aikana tulet varmasti muodostamaan useita ihmissuhteita, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen! Oulun lääketieteellinen kilta sinun kandiseurasi on lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö, johon kuuluu yli 700 medisiinaria! Oulun lääketieteellinen kilta, tutummin OLK, järjestää monipuolista harrastustoimintaa, toimii opiskelijoiden edunvalvojana koulutuksen suhteen, sekä ennen kaikkea yhdistää medisiinareita niin opiskelu- kuin vapaa-ajalla. Kollegiaalisuus on asia, joka yhdistetään perinteisesti lääkärikuntaan, eikä suotta. Kollegiaalisuus on yhteisten pelisääntöjen noudattamista, yhteistä vastuunkantamista, mutta myös toverillisuutta, rehellisyyttä ja 5 opiskelijana esimerkiksi sitä, että ollessasi tenttiä edeltävänä iltana ihan kujalla aiheesta, kaveri ojentaa sinulle muistiinpanonsa! Kollegiaalisuus toisin sanoen näkyy jo opiskeluaikana, ja lääketieteen opiskelijat kuuluvat tulevina lääkäreinä heti alusta alkaen kollegakuntaan. On meidän kaikkien yhteinen velvollisuutemme, ja ennen kaikkea, oikeutemme vaalia kollegiaalisuutta! Opiskeluaikana kandiseurat edustavat kollegiaalisuuden aatetta mitä makkeimmillaan. Kiltalaisten keskuudessa on aina vallinnut hyvä henki, ja vaikka opiskeluaikana tulet monta kertaa kuulemaan kuinka Oulu pilaa aina kaiken, kääntyy sekin aina voitoksemme. Tulemme kutsumaan sinut kiltamme jäseneksi jo alkusyksystä. Liittyminen kannattaa, sen voin taata! Tervetuloa kiltaan ja yhteiselle matkalle lääkäriyteen! Walhallassa tavataan ;) Maaret Laakso Puheenjohtaja Oulun lääketieteellinen kilta

6 OHLK:N TERVEHDYS Sinulle, tuleva kollega! nnittelut Sinulle uusi hammaslääketieteen opiskelija opiskelu- O paikasta ja loistavasta uravalinnasta! Takana on pitkä ja uuvuttava lukuurakka, joka huipentui 5 tunnin uurastukseen pääsykokeessa, mutta palkintona oli mieleinen opiskelupaikka. Muistan sen kuin eilisen päivän, kun lähdin pääsykokeesta kaiken antaneena, mutta vielä elävämmin muistan sen helpotuksen tunteen, kun valinnan tulokset tulivat ja hyväksymiskirje kolahti postiluukusta. Tästä alkoikin sitten ensimmäisen koulupäivän odotus. Viimeiset neljä vuotta ovat minun kohdallani menneet todella nopeasti ja valmistuminen häämöttää. Kannustan Teitä nauttimaan kaikista uuden opiskelijaelämän mukanaan tuomista seikkailuista, kommelluksista, uusista ystävistä ja muistoista. Olen monesti sanonut, että kunnon opiskelijaelämän haluaa kokea vain kerran kaikkine iloineen ja suruineen, sillä energiaa ei riittäisi toiseen 5,5 vuoden puristukseen! Hammaslääketieteen koulutusohjelmaan pääsy ei ole itsestäänselvyys, mutta se on jokaisen hammaslääketiedettä opiskelemaan haluavan suuri haave. Uudessa kaupungissa tai Kontinkankaan kampuksella opiskelu on varmasti jännittävää ja mielenkiintoista. Kahden ensimmäisen vuoden 6 aikana hammaslääketieteen opiskelijat ovat yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa, käyvät prekliniisen vaiheen suuria teoriaopintoja mm. anatomiaa ja fysiologiaa. Hammaslääketieteen opiskelijoille on myös ripoteltu pienempiä oman alan kursseja isojen väliin, joista mielenkiintoisimpana hammasmorfologia. Oulun Hammaslääketieteen kilta järjestää 1. vuoden opiskelijoille perinteisen Hampaan päiväksi kutsutun tapahtuman, jossa pääsette poraamaan, paikkaamaan ja ompelemaan vanhempien opiskelijoiden ohjaamana. 3. vuoden syksyllä alkava kliininen vaihe on ihan toinen maailmansa, kun pääsette harjoittelemaan kliinisiä taitoja hammaslääkärinä ensin muovisilla fantom-kalloilla ja tämän jälkeen oikeiden potilaiden kanssa Opetusterveyskeskuksessa. Olette myös enemmän kuin tervetulleita avustamaan ja seuraamaan kliinisen vaiheen opiskelijoiden potilastyöskentelyä klinikkasaliin. Siitä on hyötyä myös teille kliiniseen vaiheeseen siirtymistänne ajatellen ja se motivoi opiskelemaan loppuun asti. Tällä hetkellä hammaslääketieteen laitosta rakennetaan, joten Te pääsette opiskelemaan täysin uusiin tiloihin kliinisessä vaiheessanne. Kuten jo aiemmin vihjasin, opiskelu pitkine päivineen ja tentteineen

7 ei aina ole helppoa ja mukavaa. Onneksi sitä varten Teillä on olemassa opiskelijakaverit, jotka painivat samojen ongelmien ja murheiden kanssa. Tulette huomaamaan hyvin pian, kuinka Teistä muodostuu oma pieni perhe. OHLK:N TERVEHDYS Olette myös tervetulleita killan toimintaan mukaan heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Hammaslääketieteen kilta on kaikkien hammaslääketieteen opiskelijoiden oma ainejärjestö, joka järjestää sekä vapaa-ajan toimintaa että aktiviteetteja juhlista omiin liikuntavuoroihin ja kulttuuritapahtumiin. Ensimmäinen killan tapahtuma, fuksiexcursio järjestetään heti opiskeluiden alettua ja sinne kannattaa lähteä mukaan! Killan järjestämissä tapahtumissa pääset tutustumaan eri vuosikurssien hammaslääketieteen opiskelijoihin. Lisää informaatiota luvassa syksyllä killan järjestämässä infossa. Sitä ennen vieraile myös killan nettisivuilla Vielä kerran oikein paljon onnea, menestystä ensimmäiseen opiskelijavuoteen ja lämpimästi tervetuloa! Helena Ukkonen Hallituksen puheenjohtaja Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry 7

8 CURSUS KOKKOSEN TERVEHDYS Tervehdys tulevat kollegat, uudet fuksit! piskelupaikkasi myötä toivotamme sinut lämpimästi tervetul- O leeksi opiskelemaan lääketiedettä maailman parhaaseen seuraan Oulun lääketieteelliseen tiedekuntaan. Onnea vielä haaveilemastasi opiskelupaikasta, jonka myötä syksyllä alkaa elämässäsi uusi mahtava seikkailu. Meillä ensimmäinen vuosi on jo takana, joten voidaan varmuudella luvata, että myös teidän fuksivuodesta on tulossa aivan huippu! Aika lääkiksessä kuluu todella nopeasti ja pian huomaattekin fuksivuoden vilahtaneen ohi, joten muistakaa ottaa jokaisesta hetkestä kaikki irti heti syksyn alusta alkaen. Ensimmäinen vuosi uudessa opiskelupaikassa ja mahdollisesti jopa uudessa kotikaupungissa jännittää varmasti kaikkia, mutta aivan turhaan, sillä kurssirajat ylittävä kollegiallisuus tarttuu heti Aapistien ovista sisään astuttaessa. Jokainen lääkisopiskelija on aloittanut taipaleensa joskus ja ymmärtää teitä vastaaloittajia. Itsekkin muistamme, kuinka koulun alkaessa oltiin aivan ihmeissämme lukujärjestyksessä olevista histoista ja makroista. Mitä ne on? Ei hätää nämäkin tulee tulevana syksynä jopa liian tutuiksi kavereiksi teille. Teitä opastamaan ja auttamaan on valittu mahtava joukko toinen toistaan mukavampia pienryhmäohjaajia, joilta voi aina kysyä, jos jokin asia askarruttaa. Ensimmäisenä koulupäivänä järjestettävissä vaaleissa valitaan kurssin toimihenkilöt. Mene vaaleihin avoimella mielellä, sillä saatat päätyä kurssin toimihenkilöksi, jopa ilman suunnittelua, näin Santerikin päätyi meidän kurssin isännäksi. Me isäntänä ja emäntänä voimme omasta puolestamme suositella näitä tehtäviä ilolla. Vuoden aikana on päästy hoitamaan tehtäviä kurssin yleisistä asioista ja bileistä edustamistapahtumiin. Isäntien ja emäntien veljeskuntaan kuuluminen vie vapaa-aikaa ja saattaa aiheuttaa välillä pientä stressiäkin, mutta on myös erittäin antoisaa puuhaa. Ensimmäisiksi viikoiksi teille on suunniteltu paljon erilaista tekemistä, joissa tutustuu parhaiten uusiin kurssilaisiin rennoissa merkeissä, joten osallistukaa mahdollisimman moniin näistä. Jääkää siis Ouluun ensimmäisiksi viikonlopuiksi ja raivatkaa kalenterista tilaa ikimuistoisille illanvietoille ja tuleville koulukavereille. Fuksiaiset on yksi ehdoton kohokohta koko opiskeluaikana, joista puhutaan koko vuosi, ellei jopa 8

9 CURSUS KOKKOSEN TERVEHDYS pidempäänkin, tätä et missään nimessä halua jättää välistä! kurssikaverit taas auttavat tulevina lääkäreinä ikävä kyllä enemmän kuin mielellään. Walhalla, meidän lääkisläisten oma kiltatalomme tulee kaikille tutuksi jo ensimmäisinä viikkoina. Täällä järjestetään paljon bileitä vuoden mittaan, joista voi hakea vastapainoa rankalle tai ei-niin-rankalle opiskelulle. Fuksikurssi järjestää emäntiensä johdolla kahdet bileet jo heti syksyllä. Bileisiin kannattaa ehdottomasti mennä töihin, sillä se on hyvä tapa tutustua kurssilaisiin yli pienryhmärajojen ja parhaat bileethän ovat aina keittiössä! Walhalla on ihmeellinen paikka, jossa joskus vaatteet ja muisti hukkuvat. Vaatteet löytää yleensä seuraavana päivänä kiltikseltä. Yöllisten muistinmenetysten palauttamisessa Ensimmäiset kouluviikot ovat ainutlaatuista aikaa täynnä ikimuistoisia tapahtumia ja uusia ihmisiä. Jo näin vuoden päästä näitä viikkoja muistelee kaiholla. Teillä se kaikki uusi ja jännittävä on vielä edessä. Elkää stressatko nyt mistään, vaan nauttikaa koko keväisen (luultavasti paljon pidemmänkin) luku-urakan edestä! Syksyllä nähdään! Santeri Kokkonen ja Sara-Sofia Paavola Isäntä ja emäntä Cursus Kokkonen 9 KUVA: ANNA MANSISTO

10 DC MANSISTON TERVEHDYS Hei fuksi! aljon onnea uudesta opiskelupaikasta, olet sen ansainnut! Odo- P tamme innolla teidän fuksien saapumista ja haluamme toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Me (Anna ja Ulla-Maija) ollaan hampaan tehokaksikko, eli isäntä ja emäntä. Tulette tutustumaan meihin paremmin ensimmäisten päivien aikana, kun olemme mukana teille järjestetyissä huikeissa ohjelmanumeroissa. Isäntä ja emäntä valitaan jokaiselta vuosikurssilta fuksivuoden ensimmäisenä päivänä. Isäntä hoitaa kurssin virallisia opiskeluun ja suhteisiin liittyviä asioita eli tiedotusasiat opettajien, hammaslääkäriliiton ja hammaslääkäriseura Apollonian välillä. Emännän huolehdittavaksi jääkin sitten kaikki vapaa-ajan aktiviteetit ja juhlien järjestelyt. Joten jos jompikumpi homma kuulostaa omalta, kannattaa ihmeessä hakea näihin tehtäviin! Ensimmäisten päivien aikana kannattaakin olla aktiivisesti mukana kaikissa riennoissa. Silloin tutustut parhaiten uusiin kurssikavereihin ja vanhempiin opiskelijoihin. Fuksivuonna monet asiat ovat uusia ja ihmeellisiä, mutta jos tulee jotain kysyttävää, niin autamme mielellämme! Muutenkin ensimmäisestä vuodesta kannattaa ottaa ilo irti eikä stressata, tämä tulee olemaan vuosi jonka tulet muistamaan aina! Onnea loistavasta valinnastasi tulla opiskelemaan hammaslääketiedettä ja muista nauttia joka hetkestä! Anna Mansisto ja Ulla-Maija Oivio Isäntä ja emäntä DC Mansisto 10

11 OULUN LÄÄKETIETEELLINEN KILTA ulun lääketieteellinen kilta ry on 1960 perustettu Oululaisten lääketieteenopiskelijoiden edunvalvoja. Killan jäseniksi kutsutaan kaikki Oulun O yliopistossa lääketiedettä opiskelevat. Killan tärkeimpiä toimielimiä ovat valtuusto, hallitus ja isännistö. Kaikki toimielimet tekevät töitä yhteisen etumme eteen. Kilta pyörii kiltalaisten voimin ja on siten kiltalaistensa näköinen kaikki ovat tervetulleita osallistumaan aktiivisesti Killan toimintaan! Killan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka kiltalaiset valitsevat vuosittain syksyllä järjestettävillä vaaleilla. Valtuustoon voi asettua ehdolle kuka tahansa Killan jäsenistä ja pyrkimyksenä on, että edustettuna olisivat kaikki vuosikurssit (myös fuksikurssi!). Valtuuston tehtävänä on ohjata Killan toimintaa toimintasuunnitelman, talousarvio, toimihenkilövalintojen ja ennen kaikkea keskustelun kautta. Lisäksi valtuusto hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuusto kokoontuu noin 3-6 kertaa vuodessa. Killan toimeenpanevana elimenä on hallitus, joka hoitaa Killan asioita käytännössä. Hallituspesti tuo mukanaan hieman enemmän työtä, mutta yhdessä hyvällä porukalla tekemällä hommat ovat enemmänkin ilo kuin velvollisuus! Hallituksen valitsee valtuusto ja myös hallituspaikkoihin voi asettua ehdolle jokainen Killan jäsen. Hallituksen lisäksi Killan eteen tekevät töitä valtuuston valitsemat toimihenkilöt. Isännistö huolehtii muun muassa Killan juhlatoiminnan järjestämisestä, kiltatalostamme Walhallasta (joka tulee fukseillekin tutuksi jo ensimmäisenä iltana!), Burana-pakusta ja suhteista yhteistyötahoihin. Isännistö valitsee itse omat jäsenensä ja fuksikurssiltakin tullaan kutsumaan aktiivisia henkilöitä mukaan isännistön toimintaan. Lisäksi vuosikurssien isännät ja emännät muodostavat isäntäkollegion, joka on tiiviisti yhteydessä Kiltaan. 11

12 KILLAN ARVOVALTAINEN HALLITUS Maaret Laakso, hallituksen pj Killan virallinen nuijanpaukuttaja eli hallituksen puheenjohtaja. Olen 5. vuosikurssilla ja kotoisin Enontekiöltä. Ennen Ouluuntumista ehdin asustella mm. Levin tuntumassa ja kehä I:n (sic!) sisällä. Harrastelin ennen lääkistä muutaman vuoden ajan ensihoitoa, kunnes tajusin että lääkärinä saa silläkin saralla tehdä mitä haluaa, kenenkään rajoittamatta. Lääkiksessä olen kunnostautunut mm. killan virallisena kirkkoveneen perämiehenä sekä Walhallan musiikkimaestrona eli dj:nä. Minua (ja tiedotusvastaavaamme Tiiaa) on turha tulla suklaalla lepyttelemään, sillä meiltä puuttuu suklaanhimogeeni. Tuomas Anttila, hallituksen varapj Hop! Tämä 5. vuoden #poromies vaikuttaa killassa hallituksen varapuheenjohtajana. Nuijan heiluttamisen lomassa harrastan bingoa, laskettelua, haukirugbyä ja häröilyä, usein "Vergin voimalla". Kiltahommia suosittelen lämpimästi, itse olen ahneuksissani kahminut useammankin pestin ja hauskaa on ollut joka ikisessä jo ensimmäisestä vuodesta lähtien! Muut lempihashtagini ovat #voittaja, #bostonbruins ja #palju. Lisäksi tykkään smällistä. Niilo Saviaro, killan isäntä Toimitan tällä hetkellä hienoa Killan isännän pestiä. Olen kotoisin Suomen Monacosta, jonka monet paremmin Kemin nimellä tuntevat. Aikanaan pelasin aktiivisesti jääkiekkoa, nykyisin urheilulliset intohimoni kohdistuvat lasketteluun, kiipeilyyn sekä purjehdukseen. Muistakaa, että elämä on todella paljon muutakin, kuin lääkiksen tenttien läpäisy. Nähkää maailmaa, tutustukaa toisiinne ja nauttikaa elämästä! Tervetuloa parraimpaan tiedekuntaan! Markus Seppälä, talousvastaava Ei tehdä tästä nyt mitään deitti-ilmoitusta, mutta olen Mäntsälästä Pohjoiseen lähtenyt 23-vuotias sporttinen ja kuuluisan Lassin mukaan: Killan makkein mies. Harrastan jääkiekkoa niin erotuomarina kuin pelaajanakin ja käyn myös kuntosalilla ahkerasti. Meneillään on kolmas vuosi killan hallituksessa ja tänä vuonna pidän killan talouden kurissa ja istun tiukasti rahakirstun päällä! Odotan innolla, että pääsen tutustumaan myös Sinuun! 12

13 OLK:N HALLITUS Henry Sundqvist, varainhankintavastaava Hallå allihopa. Pyöritän killassa varainhankintavastaavan roolia ja aloittelen syksyllä uutena viidennen vuosikurssin isäntänä! Olemukseni voi vaikuttaa hyvin ruotsalaiselta, mutta en valitettavasti puhu em. sanoja enempää ruotsin kieltä. Muistakaa ettei elämää (ja opiskelua) saa ottaa liian vakavasti, vaan täytyy osata pitää myös hauskaa. Jopa niin hauskaa, että murtaa sääriluunsa kurssimökillä. Kyllä ne tentit mennee aikanaan läpi. Syksyllä nähdään! :) Annika Ström, sosiaalipoliittinen vastaava Kolmas vuosi hallituksessa, huolehdin killan autopaikoista, pukukaapeista yms. Jag kommer från Vasa. Fyysiseltä iältäni hallituksen vanhin, henkiseltä en välttämättä :) Punaiset hiukseni ja hersyvä nauruni ansaitsevat erityismaininnan. Olen myös erittäin pahalla tuulella nälkäisenä, silloin minua kannattaa varoa! Saa (PITÄÄ) myös ruokkia, mieluiten suklaalla (tätä virhettä ei kannata tehdä pj:n kanssa :D ). Tiia Ojala, tiedotusvastaava Spämmään sähköpostilistoja ehtymättömällä tarmolla, ja aina kun muistan myös killan facebook-, insta- ja twittertilejä. Aloittaisin viidennen vuoteni lääkiksessä, mutta menen mieluummin mongoliaan syksyksi. Kiltahommissakin on tullut pyörittyä (jo liikaakin?). Pidämme Maaretin kanssa yhtä rintamaa suklaata ja sen kannattajia vastaan. Tärkein neuvoni fukseille: kannattaa ehdottomasti lähteä kaikkeen mukaan mikä vähänkään kiinnostaa vaikka seuraavana aamuna on luento ja seuraavalla viikolla tentti. Kyllä ne kaikki tentit ennen valmistumista pääsee läpi! Janne Lähdekorpi, kansainvälisten asioiden vastaava आपक स व गत ह Olen killan kv-vastaava ja lisäksi FiMSIC:n kansallinen vaihtovirkailja. Olen 4. vuoden opiskelija ja saavun keskuuteenne Suomen neutraaleimmasta kunnasta eli Nurmijärveltä. Kiinnostaako sinuakin Bhutanin lohikäärmekunikaalliset tai Norsunluurannikon puuveistokset? Bueno sillä näistä, vaihtoon lähtemisestä ja vaihtarien kanssa hengailemisesta kannattaa ottaa yhteyttä. Perussääntönä minun kanssa kommunikoinnissa on, että mitä kauemmas Suomesta ja Euroopasta aiheesi liittyy - sitä todennäköisemmin vaivaudun kuuntelemaan. P.S. Ruotsi ei ole vaihtokohde; se on naapurin tädillä käynti. Katsokaa edes nyt Islantiin asti. 13

14 OLK:N HALLITUS Juho Huhtala, koulutuspoliittinen vastaava Heij. Mä olen mies etelästä, kuin lohi nousin tätä valumavirtaa vastaan pohjoiseen opiskelemaan, ja se vähä mitä Tampere minuun tartutti on ikävä kyllä karissut matkan varrelle. Ja hyvän ratkaisun teinkin, Oulussa on Suomen paras lääkisilmapiiri. Mä olen 5. vuosikurssilla, Killan koulutuspoliittinen vastaava, utelias ja innoissani kaikesta uudesta. Elän ja hengitän urheilusta, tällä hetkellä etenkin kiipeilystä, acroyogasta sekä salihommista. Teille uusille opiskelijoille haluaisin sanoa saman, jonka minulle sanoi eräs vanhempi opiskelija fuksivuonna: muista nauttia opiskeluajasta, sillä se loppuu nopeammin kuin arvaatkaan! Tervetuloa kollegajoukkoon. Ella Vuoti, hallituksen sihteeri Hei, olen Ella, toisen vuosikurssin opiskelija ja alun perin kotoisin Kokkolasta. Hallituksen sihteerinä kirjoitan pöytäkirjat ja hankin kokouseväät. Harrastuksiini kuuluu saleilu, musiikki ja kissavideoiden katselu. Lääkiksellä tulette todennäköisesti bongaamaan minut anatomian laitokselta tai kiltikseltä välttelemästä tenttiin lukemista. Huippua fuksivuotta kaikille ja lähtekää rohkeasti mukaan kiltatoimintaan! Edu, suhdetoimintavastaava Edu, Oulusta, viimeinen vuosi lääkiksessä. Hoidan suhteita muihin kiltoihin ja milloin mitäki asiaa mikä minä tahansa hetkenä sattuu kiinnostamaan. Kirjoittelen ajottain lääkislistalle semiluettavia viestejä erittäin huonolla suomella. Harrastan lenkkeilyä, välillä aina cross fittiä ja kokkailua. Tavoitteenani elämässäi on saada syvärini tehtyä ennen teitä. Tervetuloa kiltaan. Jenni Mattila, vapaa-aika- ja kulttuurivastaava Jenni, Cursus Terhon (IV vuosikurssi) emäntä ja myös hallituksen biletysva st a a va ja h a rraste ryhmä - koordinaattori. Älä kysy, mistä olen kotoisin, sillä vastaus on: en tiedä! Olen asunut aivan liian monessa paikassa siihen pystyäkseni vastaamaan. Ouluun olen tosin kotiutunut mainiosti, meillä on täällä lääkiksessä hieno henki ja muutenkin opiskelijakaupunkina Oulu on maan kermaa! Minut saattaa joskus myös bongata lauleskelemasta jos jonkinmoisista tapahtumista, aina Walhallan takkahuoneesta Terwaspeksin parrasvaloihin. Harrastan myös parturipalveluita halpaan opiskelijahintaan! Jos on h yviä ideoita killan vapaa - ajantoimintaan, tai on kysyttävää nykyisistä harrasteryhmistä sun muista, tuleppa nykäisemään hihasta! Tervetuloa kiltaamme! Nauttikaa tulevista vuosista täysillä! :) 14

15 OLK:N HALLITUS Lotta Peltola, valtuuston pj Olen Lotta C. Terholta, hej på er! Kolmas vuosi kiltahommissa menee valtuuston puheenjohtana toimiessa, lisäksi vietän aikaa ylioppilaskunnan edustajiston kokouksissa. Ennen minut löysi kiltikseltä valittamasta kahvinjuontikyvyttömyyttäni (halsbränna) sekä nauramasta muiden ja usein omille jutuille, nykyään olen useimmiten liian laiska raahautumaan sinne asti sairaalan puolelta - potkulautaa etsitään, tositarkoituksella. Mieluiten punaista. Sellainen olisi pähee. Camilla Laaksonen, valtuuston pääsihteeri Flickan från Esbo stad. Ehkä vähän blondi, älkää välittäkö. Ei omaa minkäänlaista suuntavaistoa tai Oulun tuntemusta. Tuntee kuitenkin Stockmannin kuin omat taskunsa, kunhan löytää ensin paikalle. Pitää erityisen paljon Oulun vastatuulesta ja pyöräilykulttuurista. Harvoja ihmisiä, joka on ollut todistettavasti Walhallassa täysin selvinpäin. Kaipailee kaiholla vanhoja hyviä napakymppi-aikoja. Kirjoita Camillan seurassa yhdys sanat oikein. Killan pääsihteeri eli valtuuston puheenjohtajan vasen ja oikea käsi. 15

16 OLK:N ISÄNNISTÖ sännistö on oululaisen killan erikoisuus. Isännistön päätehtävinä on pitää huolta, I että rakas kiltatalomme Walhalla pysyy aktiivisesti juhlapaikkana ja rellestyksen jälkeen ehjänä. Isännistön järkkäämistä vuosittaisista juhlista kolme suurinta ovat iltapukukoodin Vuosijuhlat, itsenäisyyspäivän Itsarit sekä vaihtuvan naamiaisteeman elokuvajuhlat KaamOskarit sekä joka viides vuosi MediOlympialaiset eli Medixit, seuraavan kerran vuonna Rellestyksen jälkeen Isännistö puunaa ja korjaa rakkaan kiltatalomme jälleen uuteen kukoistukseen. Siis siivoaa sotkut, täyttää varastot, leikkaa nurmen, haravoi lehdet, lokaa lumet (viisi kertaa viikossa), pitää Kiltamestarin kropan kunnossa, maalaa, nikkaroi sekä remppaa. Lisäksi Isännistön nakkeja ovat muun muassa Walhallan sekä Burana-pakun vuokraaminen, tapahtumien järjestäminen, yhteistyötahojen suhteiden hoitaminen, talkootyöskentely killan hyväksi, yhteistoiminta hallituksen kanssa sekä monien muiden juoksevien taikka matelevien asioiden hoitaminen. Vuonna 2015 Isännistöön kuuluu Killan Emäntä ja Isäntä, Kiltamestari sekä 9 apuisäntää ja 6 apuemäntää kaikille vuosikursseille jakaantuen. Isännistö valitsee itse jäsenensä ja perinteisesti Isännistöön etsitään vuosittain uusia aktiivitoiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita, jotka ovat valmiita sitoutumaan koko opiskelun ajaksi työskentelemään tiiviisti yhdessä. Varteenotettavan isännistöläisen ominaisuuksia ovat aktiivisuus, oma-alotteisuus, idearikkaus, hienoinen hulluus sekä söpö nallemaisuus. Killan puolesta haluamme toivottaa juuri sinut mitä muikeimmin tervetulleeksi tiedekuntaamme ja kiltaamme! Onnea, olet päässyt huippuun kiltaan ja mitä parraimpaan tiedekuntaan! 16

17 OHLK:N ARVOVALTAINEN HALLITUS Helena Ukkonen, pj Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle säännöllisin väliajoin kokoustamaan. Edustaa kiltaa ja opiskelijoita sekä ottaa kantaa opiskelijoihin liittyvissä asioissa niin Yliopiston kuin valtakunnallisellakin tasolla. Salla Koivisto, varapj Tarttuu pj:n nuijaan mikäli pj itse on estynyt tai poissa oleva. Aappo Keränen, kiltamestari Kiltamestari huolehtii tapahtumien ja reissujen logistiikasta ja majoituksien varaamisista. Hoitaa yhdessä isännän kanssa yhteistyökumppaniasioita ja hoitaa killan juoksevia asioita. Silja Lahti, sihteeri Sihteeri kirjoittaa jokaisesta kokouksesta pöytäkirjan sekä kokoustiivistelmän, pitää yllä killan jäsenrekisteriä ja jakaa killan autopaikat. Mikko Tilja, isäntä Isäntä neuvottelee killan ja yhteistyökumppaneiden väliset yhteistyösopimukset. Lisäksi osallistuu tapahtumien järjestelyihin kiltamestarin ja apuisäntien avustuksella. 17 Kuvat: Jukka Säkkinen

18 OHLK:N HALLITUS Ellinoora Raninen, emäntä Emäntä järjestää tapahtumia yhdessä apuemäntien kanssa, vastuualueena: ruuat, astiat, tarjoilut, koristelut ja henkilökunnan rekrytöinti, sekä vuosijuhlien organisointi. Iiris Lukkarinen, koulutus- ja sosiaalipoliitinen vastaava Pitää opiskelijoiden puolia koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa ja järjestää Hampaanpäivää sekä abipäivän ja Vulcanalia järjestömessujen esittely ständit. Antti Toratti, rahastonhoitaja Rahastonhoitaja pitää huolta killan rahaliikenteestä ja tekee vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion seuraavalle vuodelle. Anne Ekman, tiedotus- ja ulkoasiainvastaava Tiedotus- ja ulkoasiainvastaava on killan ahkerin sähköpostin lähettäjä, tiedonvälittäjä ja yhteystietojen hallitsija. Jaana Sverloff, kulttuuri- ja fuksivastaava Kulttuuri- ja fuksivastaava pitää huolta uusien opiskelijoiden integroitumisen opiskelijayhteisöön. Yhdessä fuksipaimenen kanssa tekevät keväällä fuksioppaan. Kulttuurivastaava puolestaa järjestää kiltalaisille vapaa-ajan tapahtumia yhteistyössä kaupungin kulttuuritapahtuma järjestäjien kanssa. 18 Kuvat: Jukka Säkkinen

19 OLK:N PALVELUT Oulun Lääketieteellinen Kilta tarjoaa jäsenilleen palveluita, joihin kuuluvat muun muassa iki-ihana kiltahuone, asiallisen asiaton Cykli-lehti, kiltatalo Walhallan tai Burana-pakun vuokrausoikeus edulliseen hintaan, autopaikat, kanditakit, amanuensuurien paikanvälitys ja sairaalan pukukaapit. Täydellinen lista jäseneduista löytyy killan nettisivuilta jossa myös muuta tärkeää kuten tenttiarkisto ja ruokalistat, sieltä löydät myös mm. hallituksen yhteystiedot ja kaikki muut mitä voit tarvita. Käyhän tutustumassa! Käykää tykkäämässä myös OLK:n facebook-sivuista (Oulun Lääketieteellinen Kilta ry), niin saatte faboonne jännittäviä OLK-päivityksiä ja tärkeitä tiedotuksia. Muistakaa liittyä killan jäseniksi palauttamalla jäsenhakemus PRO:llenne tai Killan toimistoon! OLK:n toimisto sijaitsee osoitteessa Aapistie 7, eli lääkiksen vanhalla päärakennuksella naulakoiden takana ja toimisto on auki maanantaista torstaihin klo Toimistossa on myynnissä erilaisia toimistotarvikkeita (vihkoja, kyniä ym.), haalarmerkkejä ja lisäksi myös käytettyjä oppikirjoja. Toimistolla voi ihanan Sirpan avustuksella myös hoitaa erinäisiä asioita kuten autopaikkoja, pukukaappeja jne. OLK:n hallitus järjestää syksyllä myös kirjanvaihtopäivät, jolloin vanhemmat vuosikurssilaiset voivat myydä käytettyjä kirjojaan aloittaville opiskelijoille. Kurssin kirjavastaava hoitaa 1. vuosikurssin kirjatilauksia syksyllä. Mitään kiirettä kirjojen hommaamiseen kesällä ei periaatteessa ole, toki kirjat saa halutessaan tilata jo etukäteen, mutta aivan hyvin ehtii vielä koulun alettuakin. 19

20 HARRASTERYHMÄT oko olemassaolonsa ajan OLK on tukenut harrastustoimintaa mitä moninaisimmissa muodoissa. Harrastetoiminnan tukemisessa kiteytyykin K kauniilla tavalla koko Killan tarkoitus: olla olemassa kiltalaisia varten, kurssiasemaan ja mielenkiinnon kohteisiin katsomatta. On kyseessä ollut sitten urheilu, kulttuuri tai hengellinen toiminta oululaisten medisiinareiden keskuudesta on löytynyt aktiiveja, jotka ovat perustaneet toinen toistaan hienompia harrasteryhmiä. Harrasteryhmien toimintaan ovat kaikki Killan jäsenet tervetulleita! Muista siis täyttää jäsenhakemus heti elokuussa ja liittyä Kiltaan! Myös hampaan opiskelijat voivat liittyä kannatusjäseniksi. Tanssiryhmä Arytmia Arytmia on toiminut vuodesta 2004 lähtien tavoitteena koota kiltalaisia tanssin pyörteisiin. Tunnit pidetään kerran viikossa tiedekunnan vieressä sijaitsevan koulun peilisalissa. Ohjaajat löytyvät kiltalaisten joukosta ja heidän johdollaan ollaan tanssittu esimerkiksi show-tanssia, streettansseja, itämaista tanssia, jazzia, nykytanssia, capoeiraa, afora jne. Arytmia esiintyy kiltapäivillä sekä Killan juhlissa, kuten pikkujouluissa sekä kevään upeissa KaamOskareissa! Kaikki rohkeasti mukaan kokeilemaan eri lajeja ikään, sukupuoleen tai kokemukseen katsomatta! Lavantautiset Lavantautiset on sekalainen joukko yliopistossa opiskelevia, muualla opiskelevia, joskus jossain opiskelleita tai mahdollisesti tulevaisuudessa opiskelevia mielellään pakkomielteisesti tanssivia immeisiä. Lavantautiset ehkäisevät oireitaan enimmäkseen epäjärjestelmällisesti erinäisissä tilaisuuksissa kukin tahollaan. Järjestetyissä harjoituksissa uusille, aloitteleville, tauolta tulleille ja kelle tahansa paikalle pyrähtäneelle opetetaan humppataitoa - tuota jalointa ihmisyyden muotoa. Tanssimiseen tarvitaan jalat ja kädet. Lavantautisten reeneissä löytyy kyllä tanssittajia, parin kanssa ei ole välttämätöntä tulla. Rytmitajun ja mahtikset jenkkakengät voi hankkia myöhemmin tulevaisuudessa, jos nappaa. Ei siis turhia väline- tai pariutumispaineita! Reenit järjestetään ensisijaisesti ensikertalaisille. On siellä toki paikalla jokunen superpro, jotka mielellään opettavat ja tanssittavat ensikertalaisiakin. Harjoituksissa käy mukavan paljon väkeä ja hinta on pidetty alhaisena. OLK Salibandy OLK Salibandy on Killan salibandyjoukkue, jossa pelaajat nauttivat tälläkin kaudella verrattomia etuja - tärkeimpänä tietysti saunaillat. Joukkueessa myös suorastaan vilisee tulevaisuuden (ja menneisyyden) merkkihenkilöitä ja Killan komeimpia miehiä. 20

21 Harjoituksissa ja turnauksissa nuoremmilla kollegoilla on oivallinen tilaisuus saada urheilulääketieteellisiä ja traumatologisia oppitunteja - vammoja tulee aina! Henkireikä Henkireikä on Oulun yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden yhteiskristillinen harrastejärjestö. Kokoonnumme noin joka toinen viikko jonkun opiskelijan luo viettämään aikaa yhdessä. Illoilla on yleensä jokin teema. Joskus mukana on puhujavieras ja toisinaan kokoonnumme muun aktiviteetin pariin. Kaikki toimintamme perustuu kristilliselle arvopohjalle. Henkireiän Fuksi-ilta pidetään kiltatalollamme Walhallassa vielä elokuun aikana. Kaikki uudet ja vanhat opiskelijat ovat sydämellisesti tervetulleita tutustumaan, laulamaan, saunomaan ja hengailemaan silloin! Illan ohjelmaan sisältyy myös hartaus. Lisää informaatiota Henkireiän toiminnasta syksyllä. OLP OLP on palloilusta kiinnostuneen lääkisläisen turvasatama. Kentällä mahdolliset koulun tuomat paineet unohtuvat pallon perässä mylviessä. Syksyisin käymme pelaamassa lähialueiden viherkentillä kerran pari HARRASTERYHMÄT viikossa. Talvisin pyörivät futsalvuorot kerran viikkoon. Lisäksi haastamme muut tiedekunnat syksyisin pelattavassa yliopiston sarjassa ja keväisin pelaamme lääkistenvälisessä futisturnauksessa. Viime vuonna tuli mestaruus yliopistosarjassa ja oltiin paras lääkis, vaikka hävittiin finaali rankkareissa. Oulun lääkisläiset laittavat myös vuosittain vuosikurssit paremmuusjärjestykseen jalkapallossa, mikä on myös huikea tapahtuma! Kaikki taitotasoon ja kokemukseen katsomatta ovat tervetulleita OLPin toimintaan mukaan. Meininki on rentoa, välitöntä ja tarkoitus on saada hyvä fiilis peleistä! LäSki LäSkin eli Lääketieteellisen Skin toiminnan idea kiteytyy mielestäni hyvin erään perustajajäsenen ajatuksiin. Siis Juusoa vapaasti mukaillen: LäSkin toiminnan tarkoitus ei ole irtaantua keskusten kiirteestä, hissikoneiden öljystä nousuladulla, vaan pikemminkin tarjota tilanne ja asetelma, jossa näitä tekijöitä ei tarvita. Pyrkimyksenä ei o le karttaa aamusin konein ajettuja rinteitä tai hiihtohissien metallin kylmää kalsketta vaan sallia ymmärrys pehmeään lumeen ja sen lumoavuuteen etäällä massasta ja koneistetusta liikunnas - 21

22 ta. Ajavana voimana toiminnalle onkin vapaus, luonnonläheisyys ja intohimo puhtaaseen, pehmeään puuterilumeen. Jokaisella on mahdollisuus tehdä nousulatunsa itse, vaikka jokaisella nousulla uusi. Välineillä ei ole ollut koskaan niin väliä: puikat, lauta, tellut, monoski tai vaikkapa pulkka - kunhan on nyppylä ja sen päällä hento kuorutuslunta, LäSkiläisen elinympäristö on valmis... Ja mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki Killan jäsenet! Terwaspeksi TerwaSpeksi on Oulun Lääketieteellisen Killan teatteriryhmä, joka luo joka vuosi koko illan musiikkinäytelmän. TerwaSpeksi-perinne aloitettiin vuonna 2010 eikä loppua näy! TerwaSpeksi koostuu vuosittain noin 40 lääkisläisestä. Hommaa on sekä näyttelijöille, soittajille ja tanssijoille kuin myös taustaorganisaation ihmisille. Ihmiset vaihtuvat vuosittain, joten mukaan lähtemistä ei tarvitse pelätä. Kaikki ovat aluksi toisilleen HARRASTERYHMÄT tuntemattomia, mutta yhteisten harjoitusten ja vapaa-ajan vieton jälkeen TerwaSpeksin tekoon lähtenyt saa varmasti uusia tuttavuuksia kaikilta vuosikursseilta. Uuden Terwa - Speksiporukan kasaaminen alkaa syyskuussa ja näytelmä valmistuu kevääksi. Tule mukaan tekemään taidetta sen jaloimmassa muodossaan! Cykli Cykli on OLK:n huumoripainotteinen kilta- ja tiedotuslehti, joka saattaa välillä ilmestyä, yleensä myöhässä jos silloinkaan. Cykli on absurdi, raflaava ja röyhkeä, mutta myös oivaltava ja huikeen hauska! Mikäli mielesi halajaa kirjoittamaan täyttä dadaa, luokatonta läppää tai ihan asiaakin, tajunnanvirtasi tuotoksia voit osoittaa nykyiselle päätoimittajalle Hanna Rousulle 22

23 MEDISIINARILIITTO uomen Medisiinariliitto (SML S eli kavereiden kesken "smälli") on suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestö, johon kuuluvat kaikkien Suomen viiden lääketieteellisen tiedekunnan kandiseurojen jäsenet ja suomalaiset medisiinarit ulkomailla. Liittymällä kiltaan liityt samalla automaattisesti SML:n jäseneksi. SML:n tehtävä on toimia lääketieteen opiskelijoidenetujärjestönä ja edustaa opiskelijoita Lääkäriliitossa ja Nuorten lääkäreiden yhdistyksessä. SML huolehtii koulutusasioista ja sen tärkein tehtävä onkin peruskoulutuksen tason ja kehityksen seuraaminen. Viime aikoina SML:n huolena on ollut lääketieteellisten tiedekuntien kasvaneet sisäänottomäärät ja opetusresurssien puute sekä muuttuvat työkäytännöt ja lainsäädäntö. Opiskelijoiden äänitorvena toimimisen lisäksi SML tarjoaa medisiinareille muitakin käytännöllisiä etuja. SML julkaisee kolmen vuoden välein Kandidaatin käsikirjaa, joka sisältää tuhdin paketin perustietoa kaikista tärkeistä asioista mm. amanuenssuureista, työpaikan hakemisesta ja palkkauksesta. SML tarjoaa jäsenilleen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, joka kattaa mm. potilaaseen ja hänen pukimiinsa kohdistuvat vahingot opetustilanteissa ja tutkintoon sisältyvässä harjoittelussa koko peruskoulutuksen ajan, aina lisensiaattitutkintoon asti. SML:n alaisuudessa toimiva ulkoasiainvaliokunta FiMSIC tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden lähteä opiskelu- tai tutkimusvaihtoon missä opiskelujen vaiheessa tahansa. SML myös pitää yhteyttä ulkomaisiin opiskelijajärjestöihin ja pyrkii lisäämään kansainvälistä yhteistyötä eri maiden medisiinareiden välillä. FiMSIC esittäytyy oppaassa seuraavaksi!! 23

24 Tulevaisuudessa alkaessasi tehdä lääkärin sijaisuuksia, SML tarjoaa sinulle MiniVES-oppaan (="pienois-virkaehtosopimus"), joka on uraansa aloittelevalle lääkärille painonsa arvoista kultaa. Lisäksi SML järjestää palkkakuitinluku-, ammatinvalinta- ja "Ennen ekaa työpaikkaa" - tilaisuuksia ym. käytännöllistä koulutusta. MEDISIINARILIITTO Kevät- ja syysliittokokoukset järjestetään vuorotellen lääketieteen opiskelupaikkakunnilla. Liittokokoukseen ovat tervetulleita kaikki medisiinarit vuosikurssiin katsomatta, myös fuksit! Tuohilampiseminaari järjestetään kerran vuodessa Orionin kurssikeskuksessa Vihdissä. Viikonloppuna kuullaan luento perusopetuksessa vähemmälle jääneestä aiheesta, ulkoillaan, urheillaan, syödään ja juodaan erittäin hyvin! Muista: SML toimii edunvalvojanasi koko opiskeluajan ja SML:ään liityt jo maksamalla killan jäsenmaksun. SML:ään liittyminen kannattaa, sillä suuressa yhteisössä on voimaa ja yhdessä pidämme huolen, että medisiinareiden ääntä kuullaan nyt ja tulevaisuudessa. Muistathan, että tuhat ääntä kuuluu paremmin kuin yksi. Tervetuloa Oulun lääkikseen ja antoisia vuosia killan ja SML:n jäsenenä sinulle toivottaa Oulun SML:n tiimi Tuomas Anttila ja Tiia Ojala 24

25 FIMSIC Finnish Medical Students International Committee (FIMSIC) Parempia lääkäreitä! FiMSIC on Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta, joka edustaa suomalaisia lääketieteen opiskelijoita maailman lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestössä, IFMSA:ssa. Lisäksi FiMSIC:llä on aktiivista toimintaa Suomessa kaikilla viidellä lääkispaikkakunnalla. Autamme lääketieteen opiskelijoita kasvamaan paremmaksi lääkäriksi tarjoamalla mahdollisuuden kansainvälistyä, kehittää itseään lukuisten koulutuksiemme kautta sekä osallistua projektitoimintaamme niin paikallisesti kuin kansallisesti. Toimintamme kautta pääset tutustumaan medisiinareihin kaikista Suomen lääketieteellisistä tiedekunnista ja tietenkin myös solmimaan suhteita Suomen rajojen ulkopuolelle! FiMSIC:n kautta voit lähteä kuukauden mittaiseen harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon mille tahansa viidestä maailman mantereesta tai kotikansainvälistyä mm. toimimalla yhteyshenkilönä (kummina) Suomeen tulevalle IFMSA-vaihtarille. Kansallisissa koulutusviikonlopuissamme sekä lukuisissa paikallistapahtumissamme saat koulutusta lääketieteen opinto-ohjelmassa vähemmän katetuista aiheista, kuten seksuaaliterveydestä, kehitysyhteistyöstä, vuorovaikutustaidoista ja kansanterveydestä. Voit myös hypätä Nallesairaalan mukaan pitämään lääkärinvastaanottoa päiväkotilasten pehmoleluille lasten lääkäripelon hälventämiseksi tai lähteä S.U.L.L.E.- seksuaaliterveys- ja vertaiskasvatushankkeeseen, jonka puitteissa pääset FiM- SIC:n tarjoaman koulutuksen jälkeen puhumaan seksistä yläkouluikäisille yhdessä 1-2 muun vertaiskasvattajan kanssa. FiMSIC järjestää Tampereella National Meeting - koulutusviikonlopun, joka on ensimmäinen mahdollisuutesi tulla tutustumaan kansalliseen toimintaamme. Koulutuksen teemana on tänä vuonna Terveyden tasaarvo. Tapahtuma on kaikille avoin ja mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä ilman ennakkotietoja aiheesta. Lauantai-ilta tuo mukanaan sitsit ja paljon muuta mukavaa. Lokakuussa 2015 sinulla on mahdollisuus osallistua S.U.L.L.E.- vertaiskasvattajien koulutusviikonloppuumme. Lisäksi FiMSIC on mukana kaikissa syksyn perehdytysviikkojen tapahtumissa, joissa voit rohkeasti tulla juttelemaan lisää toiminnastamme. Tarkkaile myös oman FiMSIC-paikallistoimikuntasi tapahtumatiedotteita. Äläkä epäröi hakea FiMSIC:n paikallisvirkailijaksi kaudelle 2016! Antoisaa opiskeluaikaa (ja opiskelun ulkopuolista aikaa) toivotaa, Oulun FiMSIC-tiimi Lisätietoja: Tykkää meistä Facebookissa https://www.facebook.com/fimsic ja seuraa Twitterissä https://twitter.com/fimsic. FiMSIC-Oulun paikallispuheenjohtaja Jukka Paavilainen 25

26 FUKSISYKSYN TAPAHTUMIA Walhalla-ilta ma 10.8 Ekan illan tapahtuma, jossa tutustutaan muihin pienryhmiin kiltatalomme Walhallan raittiissa ulkoilmassa. Mukavaa yhdessäoloa, ehdottomasti kaikki mukaan! FuksiPiknik Ekojen viikkojen aikana järjestettävä nyyttärihenkinen ulkoilmatapahtuma. Tutustutaan toisiin ja vietetään mukavasti iltaa. Kiltailta Killan järjestämä virallinen iltama, jossa killan toimihenkilöt esittäytyvät. Luvassa mm. grillausta ja saunomista. PROlympialaiset to 13.8 Pienrymien välinen mittelö, jossa ratkaistaan etulyöntiasema fuksiaisiin. Laittakaa vaatteet päälle, tapahtuma kesäteatterilla (lue: ulkona). Jatkot Oulun suosituimmassa yökerhossa, Kaarlenholvissa. Fuksi Race Oulu Alkuviikoilla järjestettävä henkeäsalpaava leikkimieinen pyöräsuunnistuskilpailu Oulun keskustan tuntumassa. Tarkoituksena oppia hieman Oulun morfologiaa. säävarauksella. Fuksiaiset ti 25.8 Fuksisyksyn tärkein mittelö, luvassa kunniaa ja mainetta koko loppuopiskeluajaksi. Valmistautukaa tähän henkisesti ja fyysisesti jo kesäkuusta alkaen. Vulcanalia Oulun yliopiston avajaisbileet, jotka perinteisesti järjestetään syyskuun alussa. Lisää infoa lukukauden alkaessa. 26

27 TAPAHTUMIA Fuksiaiset Tapahtuma, jossa otetaan mittaa pienryhmistä. Luvassa on suunnistusta ympäri Oulua kera monenmoisten tehtävärastien. Pukeutuminen on teeman mukaista, mutta parhaimmat kamppeet kannattaa jättää kotiin! Jatkot Walhallassa. Ei kannata missata! Vuosijuhlat OLK:n vuoden kohokohta lokakuussa. Iltapuvut ja frakit kaivetaan esiin, ruokaillaan hienosti ravintolassa, kohotetaan maljoja ja pidetään puheita vuonna vuotiaan Killan kunniaksi. Meno jatkuu kiltatalo Walhallassa, jossa bailataan aamun pikkutunneille asti. Sitkeimmät sissit jatkavat matkaa vielä bussikuljetuksella aamupalalle. Itsarit Myös lääkisläiset haluavat toisinaan muistaa koto-suomeaan ja juhlia samalla sivistyneesti sitsitunnelmissa (=hyvää ruokaa ja juomaa). Pukukoodi on juhlava ja kaikki tervetulleita. (Btw. työntekijöitä myös tarvitaan...) Hailuodon fuksiexcursio Perinteinen OHLK:n järjestämä fuksiexcu Hailuodon Marjaniemeen, jossa tähdet tuikkivat, meri kohisee ja mieli kirkastuu (tai sumentuu). Tämä suosittu reissu pitää sisällään tutustumista omaan kurssiin sekä vanhempiin opiskelijoihin. Lisäksi luvassa on hulvatonta ohjelmaa, makkaran paistoa ja sanomista tietenkin. Mukana menossa yleensä myös kliinisen vaiheen opettajia. Reissu on suunnattu ensisijaisesti hampaan fukseille. Makuupussit ja excumieli valmiuteen, kohta mennään! Odarit Hampaan killan vuosijuhla, jossa fuksit ovat pääosassa, sillä he saavat mystisen, juhlavan ja ainutlaatuisesti vaikuttavan odontofiilikasteen. He tulevat osaksi odontofiiliyhteisöä ja saavat todistuksen yhteisöön kuulumisesta. Juhlissa on kaikkien vuosikurssien opiskelijoita sekä odontoseniilejä että -lyylejä, jotka toivottavat tervetulleeksi uudet nuoret odontofiilit. Juhlissa on hulppea tarjoilu ruuan, juoman ja tunnelman osalta. Tästä et halua jäädä paitsi! 27

28 TAPAHTUMIA Pikkujoulut Näiden lukuvuoden lopetusbileiden vetovastuu kuuluu fuksikurssille ja paikalle ovat tervetulleita kaikki lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat vuosikurssiin katsomatta. Pikkujoulut, ja niiden teema, on jo niin vanha perinne, että uusista teemoistakin alkaa olla pulaa! Proffikset Valmistuvan vuosikurssin viimeisen luennon kunniaksi järjestettävä juhlatilaisuus. Kyseessä yhdet vuoden hienommista juhlista. Tänne kannattaa lähteä töihin! Markkarit Eli Markuksenpäivän bileet ovat Oulun hammaslääketieteen laitoksen perustajan emeritusprofessorin Markku Larmaksen kunniaksi pidettävät vapun alottajaisbileet. Juhla alkaa perinteisillä leikkimielisillä MarkkuGameseillä, jossa kisailevat opiskelijoiden lisäksi yliopiston sekä klinikan henkilökunta. Gameseissä mitataan nokkeluutta, nopeutta, kädentaitoja ja ryhmänjohtamista. Gamesien finaalin jälkeen pöytä on koria ja juoma virtaa aamutunneille asti. Medixit Haluatko tutustua myös muiden kaupunkien lääkisläisiin? Ja samalla kokea yhteenkuuluvuutta oman kiltasi kesken? Medixit järjestetään vuosittain jokaisessa viidessä lääkiskaupungissa vuorollaan. Jos haluat mukaan viikonlopun kestäviin bileisiin, tämä tapahtuma on sinulle! KaamOskarit Alkuvuoden kaamoksentappajaisbileet, joihin kurssit valmistavat toinen toistaan sävähdyttävämpiä lyhytelokuvia. Jälleen kerran on kyseessä naamiaiset, joiden teema saattaa olla mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Kandiaiset Nämä toukokuiset pukujuhlat järjestetään toisen vuosikurssin kandidaatin arvonimen saamisen kunniaksi. Järjestelyt kuuluvat juhlivalle vuosikurssille, mutta työnteosta vastaavat fuksit. Juuri nämä ovat ne juhlat, joita varten kerätään rahaa koko preklinikan ajan! 28

29 FUKSIKAPTEENIT Isot onnittelut ja tervetuloa osaksi ihan parasta porukkaa! Me fuksikapteenit olemme vastuussa fuksisyksynne mitä mahtavimmista tapahtumista ja tempauksista yhdessä hampaan fuksivastaavan ja fuksipaimenen kanssa. Toimimme orkesterinjohtajina teille ja pienryhmäohjaajillenne ja tavoitteenamme on tehdä ensimmäisestä syksystänne ikimuistoinen. Nähdään (viimeistään) elokuussa! Sitä ennen voitte kaikki (myös denttarit) liittyä perustamaamme Facebook ryhmään Oulun lääkiksen fuksit Siellä voitte kysellä meiltä teitä askarruttavia asioita jo ennen opintojen alkua ja me voimme puolestamme käyttää ryhmää tiedotuskanavana koko fuksisyksyn ajan. XOXO. Joni Kalermo KUVA: ANNA MANSISTO Koko elämänsä Oulussa viettänyt Joni pääsi lääkikseen suoraan lukiosta viettäen välivuoden intin vihreissä larpaten. Jonilla on tapana vajota humalassa post-traumaattisen stressin sekaiseen inttihurmokseen, mikä päättyy vasta kun Joni on kykenemätön verbaaliseen kommunikoimiseen. Bileitten jälkeen hän lähtee kotiin jonkun tuntemattoman pyörä kainalossaan, palauttaen sen seuraavana päivänä nöyrästi oikealle omistajalleen. Joni harrastaa junttikuulaa (a.k.a. jalkapalloa), mistä hän on oppinutkin Kaamoskarileffassa esittelemänsä eeppiset näyttelytaidot. Hänen muita erikoistaitoja on mm. lääkismeemit ja humalassa pyöräily. Ensivaikutelman perusteella Joni on maanläheinen ja lämmin ihmissielu. Tiivistettynä Joni on kuin kandien tekemä tuseeraus: kaikki sitä kestävät ja osa siitä jopa tykkää. 29

30 Irena Saarinen FUKSIKAPTEENIT Vuoden 2015 fuksikapteenin Irenan (siis I-RE-NA) tehtävänä on organisoida teille hemokromatoosiakin rautaisemmalla otteella mucho fantastico fuksivuosi! Vaikka Irena pessimisti ei pety Saarinen on yleensä sitä mieltä, että kaikki tulee menemään pieleen, uskaltautui hän silti harhautumaan biotieteiden tutkijanuraltaan lääkiksen pääsykokeisiin ja toki pääsi sisään ensi yrittämällä. Irenan kaksi Oulun lumille Bahrainista asti matkannutta koiraa ovat sulattaneet kaikkien sydämet ja joutuneet jos jonkilaisen lääketieteellisen tutkimuksen kohteeksi. Muun muassa heistä Irena puhuu lakkaamatta oululaistuvalla Turu murtteellans. Irena huolehtii myös ihmiskavereistaan. Jo ensimmäisen vuoden aikana hän on ehtinyt lainata kanssaopiskelijoilleen niin patjaa, lakanaa (toogasitsit!), pyörää, koiraa, seinäkelloa kuin hakaneulojakin (toogasitsit!). Edellisen illan tenttistressiset kollegat saa myös takuuvarmasti rauhoittumaan Irenan laatimilla histologian superkertauskuvilla. Fuksikapteenien selviytymisvinkit Jos et jo omista pyörää, hanki sellainen! Oulu on pyöräilijöiden luvattu kaupunki ja ilman poljettavaa ystävää on hidasta löytää perille! Ota kaikki irti fuksisyksystä! Välillä väsymys ja opiskelustressi saattavat painaa päälle, mutta ensimmäisen syksyn tapahtumia ei kannata missata. Erityisen tärkeässä roolissa ovat parin ensimmäisen kuukauden tapahtumat, jotta tutustut mahtaviin opiskelukavereihisi. Auta kollegaa mäessä! Kun kaveri tarvitsee apua, riennä ritarillisesti auttamaan. Oli kyse sitten CV:n teosta tai tenttiin pänttäämisestä, niin muistakaa, että olette samassa veneessä. Kova kilpailu kurssilaisten kesken esimerkiksi opiskelutuloksissa ei aiheuta muuta kuin hampaiden kiristelyä ja tulehtuneita ikeniä! Lähde mukaan kurssirajoja ylittävään toimintaan! Hae oman kurssin toimihenkilöksi, Killan valtuustoon tai lähde harrastetoimintaan, kuten tekemään Terwaspeksiä! Tutustut huippuihin tyyppeihin ja saat mahtavaa täytettä vapaa-aikaasi. 30

31 PIENRYHMÄOHJAAJAT Pienryhmäohjaaja eli PRO on toisen vuoden lääketieteen opiskelija, joka ohjaa ja auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkutaipaleella. Ensimmäisenä päivää kaikki fuksit jaetaan pienryhmiin ja jokaisella pienryhmällä on oma PRO:nsa. KUVAT: ANNA MANSISTO Krista Lappalainen Tämä paljasjalkainen oululainen neiti on sisukas ja erittäin avulias pikkuenkeli. Toisinaan enkelinsiivet ovat jääneet kotiin ja siksipä tasapainoaisti on heikentynyt. Tämän seurauksena painovoima on tehnyt Kristalle ja hänen pyörälleen silloin tällöin tepposet. Älä anna kauniin ulkokuoren hämätä, sillä kyseessä on varsinainen tietojenkäsittelyn ekspertti (lue: Wordissa sivunumerot onnistuu). Kristan intohimoihin kuuluu ahkera kuntoilu, erityisesti lenkkeily. Lenkkipolut taitavatkin olla ainoa reitti, jossa hän osaa suunnistaa ilman Google Mapsia. Krista on iloinen ja innostava ja muiden heikoilla hetkillä aina auttavana olkapäänä. Hanna Korpela Tämä Oulussa syntynyt, mutta Etelä- Suomessa kymmenisen vuotta kuluttanut valtiotieteilijä-seniori löysi viimein takaisin kotikonnuilleen liian pitkäksi venyneen harharetken jälkeen. Helsinkiin ja Turkuun Hanna jätti lukuisia kaipailijoita, eikä aurinkoisen ja optimistisen Hannan paikkaa helposti täytetäkään, mutta Oulu sai aurinkotyttönsä takaisin kotiin. Pitkä pinna, rauhallisuus ja hyväntuulisuus ovat neidin hyveitä. Huippu tyyppi, joka kuuntelee ja jonka kanssa voit olla ihan oma itsesi. Kombo nälkä + väsy tuovat esiin hyveiden vastakohdat. Vapaa-ajan Hanna täyttää olemalla mukana vähän kaikessa ja liikunta on tämän mimmin sydäntä lähellä. 31

32 Asta Rukajärvi PIENRYHMÄOHJAAJAT 22 vuoden taipaleen aikana Asta on pääsykokeen lisäksi menestynyt myös voileipäkakku-, täytekakku-, jouluiset suklaakonvehdit - ja pikkuleipäkursseilla sekä lisäksi hän on hankkinut hyödyllistä työkokemusta Tornion kirkkojen esittelijänä. Säihkysilmäisyydestään ja kiltistä olemuksestaan huolimatta tämän jokapaikanhöylän viiltävä sarkasmi ei lakkaa hämmentämästä kanssakulkijoita -mieti siis kahdesti ennen kuin alat näsäviisastelemaan tämän neitokaisen seurassa.astaa ei kannata myöskään unohtaa tequilanjuontiringistä, sillä muuten saatat joutua kääntymään 180 astetta ympäri. Vapaa-aikanaan Asta keskittyy muodostelmapyöräilyyn ja leipomiseen, erityisosaamisenaan porkkanoiden raastaminen. Jos kesäkuntosi jäi saavuttamatta, tämän jumppahirmun lanseeraama abcrusher voi vielä pelastaa tilanteen. Teemu Ilmakangas Teemu, tuo Raahen kylmien ja autioiden katujen lahja Oulun lääketieteelliselle yhteisölle ei turhaan tavoitteissaan vitkastellut, vaan päräytti suoraan lukiosta lääkikseen. Itse asiassa raadollisen opiskelijaelämän vetovoima osoittautui niin suureksi, että alkuperäisestä suunnitelmasta (ja kolmen päivän mittaiseksi jääneestä pyssykylän vierailusta) huolimatta Teemu päätti jättää sotaleikit sikseen ja ottaa osoitteeksi Sairaalanrinteen. Vaan eipä uusi kotikaupunki päästänyt tuoretta asukkiaan helpolla: heti ensimmäisten opiskelijabileiden aikaan Teemun pyörä mystisesti katosi, kuitenkin löytäen kuin ihmeen kaupalla tiensä takaisin omistajansa hellään huomaan. Pakukuskinakin tunnettu Teemu on aktiivinen killan jäsen: valtuuston kokousten ohella voit bongata hänet lähes takuuvarmasti myös kaikista lääkiksen bileistä. PS. kaikkia sisustussuunnittelusta kiinnostuneita fukseja pyydetään ottamaan yhteyttä Teemuun viipymättä. 32

33 PIENRYHMÄOHJAAJAT Teemu Rantala Kuuletko discojytinän keskeltä Walhallan takkahuoneesta kaikuvan pianomusiikin? Koskettimien äärestä saattaakin löytyä Teemu laulattamasta hurmioituneita naisia. Tämä puhelinmyyjämaneereiden kyllästämä pikkunero muistaa pianokappaleiden lisäksi puhelinnumerot ja jakaa nekin, kuinkas muuten, kuin laulun keinoin. Ja vaikka lauluääni vastaa jotain Kimi Räikkösen ja väsyneen sonnin väliltä, osaa hän puhua poliitikon tavoin kaverinsa mukaan mitä villeimpiin ideoihin. Älä siis pelkää haastaa Teemua hämmennystä aiheuttavaan tempaukseen, sillä hänen tapoihinsa kuuluu seurauksien analysointi vasta seuraavana päivänä, esimerkiksi kaupungin suihkulähteessä vaatteet päällä uimisen jälkeen. Jos muodonmuutos kyykkysiasta maratoonariksi lukukauden aikana yllättää, entä sitten roolinvaihdos suomalaisesta karjusta parodiseksi sisustussuunnittelijaksi kesken kahvitauon? Teemu on toisin sanoen tilannekomiikan mestari hauskoine rooleineen ja letkautuksineen ja saa naurun remahtamaan uupuneemmastakin lääketieteilijäporukasta, vaikka huumori tilanteesta olisikin liuotettu formaliinihöyryjen katkuilla. Tuukka Marttila Lukeutuu isännistöön eli ns. bättre folkkia. Aamuheräämiset ei kuulu vahvuuksiin ja aamuluennolle tullaan myöhässä, koska aika kuluu seinien tuijotteluun. Jos jokin vitsi kuulostaa liian hyvältä, niin anna Tuukan kertoa se uudestaan. Laulaen Tuukka piristää kanssaopiskelijoiden päivää laajalla biisivalikoimallaan (Paperilennokki tai Sua varten). Ei pröystäile nahkasalkulla, vaan kantaa ylpeänä ipadinsä ala-asteen Mighty Ducks repussaan. Nauttii säbästä ja skimbaamisesta. Huippu tyyppi, jonka seurassa varmasti viihtyy. 33

34 Lauri Koskela Susanna Luomanen PIENRYHMÄOHJAAJAT Rakkaalla lapsellamme on monta nimeä, kuten Tale, Taulu, Laubert, Latte, Late jne. Tämä Toholammin (Keski- Pohjanmaa, as. 3381) kasvatti omaa loistavan tilannehuumorin ja herrasmiehen elkeet. Hän saa jutuillaan ja käytöksellään maanantain tuntumaan perjantailta. Latea kuvaa hyvin sana päättäväisyys, sillä jos jokin asia on sovittu, se hoituu varmasti. Luottoa Laurilta löytyy myös moneen asiaan; näistä turhimpana esimerkkinä hänen pyöränsä, johon hän useista vastoinkäymisistä huolimatta luottaa kuin Neuvostoliittoon. Summa summarum, Lauri on loistava tyyppi, johon on onni tutustua. Susanna, tuo Etelä-Pohjanmaan alfanaaras, ylilääkäri jo syntyessään on oman elämänsä Paula Koivuniemi ja Seinäjoen lahja maailmalle. Mama Luomaseksikin tituleerattu äitihahmo huolehtii omistaan niin maalla kuin merellä ja tarpeen vaatiessa ilmassakin. Tämän Värtön Onnelan kodinhengettären kahvipöydästä ei kukaan poistu nälkäisenä. Susannan unelmien sunnuntai alkaa Avaralla Luonnolla ja päättyy lentopallomatsin jälkeen vanhapiikanuttura päässä saunan puunaukseen. Älä kuitenkaan erehdy luulemaan häntä kotihiireksi; kun tämä kottarainen lähtee ystävänsä Chardonnayn kanssa radalle peto on irti! Huom, älä kutsu tätä willimirriä Suskiksi! 34

35 PIENRYHMÄOHJAAJAT Annika Seppälä Annikan tunnistatte siitä, että hän on about kaikessa mukana. On speksiä, tuutorointia, syväriprojektia, töitä psykiatrian laitoksella Ihan vain muutamia mainitaksemme. Tämän lisäksi aikaa löytyy helposti myös lenkkeilylle, Hukkailulle tai vaikka lasilliselle Graalissa. Annikan seurassa ei tule ikinä tylsää tai kiusallisen hiljaisia hetkiä, sillä juttua hänellä riittää. Lisämausteen Helsingissä aiemmin opiskelleen Annikan hauskoille jutuille tuo Stadin slangi mut pohjimmiltaan hän on kyl _salee_ forssalainen. Annika tulee pienryhmäohjaajana olemaan innostava eikä hänen ryhmäläistensä tarvitse pelätä jäävänsä paitsi fuksivuoden toinen toistaan hauskemmista tapahtumista. Neidin sosiaalisen ja puheliaan luonteen ansiosta voimme taata, että uusia ystävyyssuhteita muodostuu, pienryhmärajojen ulkopuolellakin. Annikan ohjattavilla tulee varmasti olemaan ikimuistoinen syksy. Matti Muittari Viitasaaren ABC:n komein mies saa naisihmisten sukat pyörimään jaloissa. Matin upeisiin ominaispiirteisin lukeutuu kulinaristinen lahjakkuus, joka ilmenee uskomattomina ruokaelämyksinä. Tämä yltää joskus muiden mielestä jopa hifistelyyn asti, kun pastakin täytyy tehdä itse. Toisen Matin sydämen lokeron on vallannut kiipeily, jossa reitit sujuvat sunnuntaikiipeilijöiden silmissä vinhaan tahtiin. Vuosikurssistaan Matti lienee olemukseltaan lähimpänä valmista lääkäriä uskottavien lasiensa ja ammattimaisen epäselvän nimikirjoituksensa vuoksi. Matti on hyväsydäminen ja nauravainen juttukumppani. 35

36 Niko Hiltunen Niko on herttainen, ihanasti rauman murretta vääntävä, 23-vuotias viiksiveikko. Hän ehti kartuttaa analyyttistä elämänasennettaan fysiikan laitoksella parin vuoden ajan, kunnes vihdoin neljännellä hakukerralla onnistui raapaisemaan kaiken tarpeellisen koepaperille. Cheers! Niko osaa nauttia arjen pienistä iloista ja niinpä myös hänen fuksivuotensa oli unohtumaton ainakin muutamia hetkiä lukuunottamatta. Huhun mukaan Niko päätyikin pienryhmänohjaajaksi lähinnä täydentääkseen näitä aamuyön pikkutunneille sijoittuvia aukkoja. Niko on tunnettu myös innokkaana yöuimarina ja hän on lisäksi ennättänyt brändäämään oman sfinkter-tanssinsa. Luottamustehtäväänsä varten Niko on harjoitellut koko viime kevään laumanjohtajan taitoja 5-vuotiasta Ainokoiraansa sekä kihlattuaan hyödyntämällä. Hänestä saattekin itsellenne fuksiaisiin, prolympialaisiin ja koko loppu fuksivuodelle varmaotteisen, mutta rennon letkeän johtajan! Henna Pitkämäki PIENRYHMÄOHJAAJAT Etelä-Suomea edustava Henna on pohjoisen Oulun oloihin vielä tätä kirjoitettaessa mukautuva pitkänhuiskea vaaleaverikkö. Mukautumisen tarve tulee esille hieman puutteellisessa sään mukaisessa pukeutumisessa; lämpömittarin huidellessa arktisissa lukemissa, Henna käyttää edelleen myös tuulitakiksi kutsuttavaa hilpaisutakkiaan. Onneksi kuitenkin hän on osannut varustautua huulia kuivattavaan talveen huulirasvalla, joita häneltä laukusta löytyykin vain tusinan verran. Pukeutumistapojensa lisäksi Henna on tuonut synkkään Ouluun palan etelän aurinkoa, joka loistaa hänen läsnäolostaan. Aina naurava Henna luo fukseille rennon ja tervetulleen fiiliksen. 36

37 OHLK:N YHTEYSHENKILÖT Johanna Nelimarkka Fuksipaimen Johanna on Kuopion ja Seinäjoen kautta Ouluun kurvannut Alajärven tyttö. Ennen hammaslääkäriopiskelijan titteliä taskuun tarttui farmaseutin tutkinto ja työkokemusta pillerinpyörittäjänä. Johanna on aikataulutuksen ammattilainen kurssien, salitreenien, pilleribisneksen, kiltatoiminnan ja bileiden löytäessä kukin oman paikkansa kalenterin sivuilta. Johannan kalenteri ei toki ole kuin tulostettu lukujärjestys, joka loppuvuodesta muistuttaa lähinnä rekaleista suttupaperia, josta hän kuitenkin, ihmeellistä kyllä, saa itse selvää. Usein Johannan voi tavata suihkimassa pyörällä Aapistien ja Joutsen apteekin väliä kuin tuulispää. Jaana Sverloff Fuksivastaava Jaana, tämä loputtoman ilon, valon & puheenpälpätyksen lähde. Kukaan ei allekirjoita nähneensä häntä allapäin, joskin hänen mukaansa ilmiötä joskus tapahtuu. Biletys on tämän Ivalon kasvatin geeneissä, mutta tunnetustikaan häntä ei kannata pyytää uusiin kekkereihin ennen kuin edelliset on unohdettu. Hän kun hartaasti uskoo joka juhlien jälkeen olevansa absolutisti loppuikänsä. Jaana jatkuvasti hämmästyttää etenkin etelän hetelmiä pitämällä kiinni pohjoisessa periferiassa opitusta murteestaan, ja yleensä niin hennon hiljaisesti että naapuritkin pitävät korvatulppia. KUVA: ANNA MANSISTO 37

38 PIENRYHMÄOHJAAJAT Pienryhmäohjaaja eli PRO on toisen vuoden hammaslääketieteen opiskelija, jonka tehtävänä on olla mukana fuksien opintojen alkutaipaleella. Ensimmäisestä päivästä lähtien PRO:si tutustuttaa sinut ja pienryhmäsi tiedekuntaan ja opiskelijaelämään. KUVAT: ANNA MANSISTO Tiia Järvistö Ihanainen karatekaballerinamme Tildo on meneväisen fuksin unelmapro. Hetkeä ei kulu ettei hän olisi bileissä tai kinuaisi sellaisiin. Aamuluento, koe tai muutamakin (olkaa tarkkana englannin hyväksilukevan kanssa) on neitokaisella vierähtänyt verivihollisensa tequilan selättämänä (pidä ystävät lähellä & viholliset lähimpänä). Luennot, joille hänen onnistuu saapua kuluvat bipolaarisen bilehäiriön kourissa ikuisen herkkulakkoilun synkistämänä tai harrastuksenomaisen hottisten googlailun virkistämänä. Latinan lisäksi Tiian fuksit oppivat toisenkin kielen: Hä? Kui? Mis? Ketä? EI TEQUILAA! Tiia - Pinkein denttari, sulokasta PR:ää Porille jo vuodesta Ulla-Maija Oivio (Uma) Upea, aina 20,5-vuotias hampaan tehokas emäntä. Kotoisin pääkaupunkiseudulta (Hesestä) eli täysi etelän vetelä. Urheilu on iso osa Uman elämää, salille on niin kiire aamuisin, että luksusaamupala nautitaan ensimmäisellä luennolla. Täten ei ole myöskään ihme, että häntä näkee enemmän treenitrikoissa, kuin farkuissa. HYII! - Umalle hygienia on lähellä sydäntä; juomapulloa ei voi muiden kanssa jakaa, mutta Walhallan lattialle pudonneen pitsan voi syödä, tietty. Hyvällä fiiliksellä ja iloisella mielellä Uma ottaa uudet fuksit vastaan ja opastaa heidät yliopistoelämän pyörteisiin. 38

39 Marianne Impiö PIENRYHMÄOHJAAJAT Mariannesta ei ensinäkemältä voi päätellä, onko hän koltta vai kiinalainen, vaikka onkin liian pitkä molemmiksi. Omistaa nutukkaat, muttei käytä. Tämän Hesburgerin vuoden työntekijän tunnistaa iloisesta naurusta ja suorasta puheesta. Käsistään näppärä, aikaansaava ja organisoiva kilpa-aerobic - valmentaja onnistuu järjestelmällisyydestään huolimatta hukkaamaan kissansa yksiöön. Kolminkertaisena fuksina ja juhlinnan puoliammattilaisena tämä suuhunpantavan makoisa Marianne-karkki hallitsee keinot "selvitä" opiskelijabileistä aamuluennolle. Tähän Kemin kasvattamaan kottaraiseen pätee sanonta "tyttö voi lähteä Kemistä, mutta Kemi ei lähde tytöstä". Jermu Itävuori Jermu [Xérmu:] Itävuori on Teuvan Horonkylän lahja hammaslääketieteelle. Tämä entinen fyysikko on jo ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana saavuttanut merkittävät taidot mm. juurihoitojen parissa (ns. Jermun metodi, "juurihoito ilman käsiä", maailman ainoa neilikkaöljytön menetelmä). Jerminuksen [ʒɛʀminys] ainoat harrastukset ovat kaljanjuonti ja saksofonin soitto (tärkeysjärjestyksessä). Jerdolfin tapaakin yleensä kaljaa ja foni mukanaan. Tämän vannoutuneen teekkaritorven suosikkijoogaasento on kaikki digiti manukset ja pedikset apparatus digastricuksen kaudaalipäässä. Hänen suurin salaisuutensa on viimeinen sija hampaalle päässeiden joukossa. Jermulin elämänfilosofia kiteytyy sanoihin: "Tätähän sä halusit". 39

40 Jasmi Törmä PIENRYHMÄOHJAAJAT Jasmi aloittaa päivänsä aina yhtä pirtsakkana ja onnellisena, kunhan vain aurinko paistaa. Musiikki on lähellä hänen sydäntään ja kasupillin löytäminen on ollutkin yksi fuksivuoden kohokohtia. Täsmällisyydestä hän pitää huolen saapumalla paikalle aina minuutilleen ajoissa toisinaan myös jalat edellä. Olipa kyseessä sitten killan toiminta, Speksi, kuntosali, Walhallabileet, randombileet siellä on Jasmi! Tälle neidille rauhallinen illanvietto sisältää etkot, bileet & jatkot täynnä tequilanhuuruista bailausta. Tämä valloittava nappisilmä on helposti lähestyttävä ja sosiaalinen persoona. Hänen fuksivuotensa oli täynnä hulinaa, huisketta ja niin hienoa aikaa, että hän haluaa elää tapahtumat uudelleen PRO:na. Onnittelut ja tervetuloa joukkoomme! Syksyllä nähdään! 40 KUVA: ANNA MANSISTO

41 TIETOA YLIOPISTO-OPISKELUSTA Kursseille ilmoittautuminen? Ensimmäisen syksyn kursseille ei tarvitse ilmoittautua. Myöhemmin syksyllä kurssien ilmoittautumisperiaatteista tiedotetaan erikseen. teillä on lukujärjestys, jota te seuraatte ensimmäisen vuoden. Päivä eivät kuitenkaan ole useinkaan kovin pitkiä. Iltapäivien histot ja makrot suoritetaan pienemmissä ryhmissä ja näitä harjoituskertoja on muutaman kerran viikossa. Luennoilla läsnäolo? Luentoja tulee opiskelujen aikana olemaan paljon. Moni niissä viihtyy, mutta ne eivät ole (poikkeuksia lukuun ottamatta) pakollisia. Omasta opiskelutyylistä riippuen toiset saavat niistä enemmän irti kuin toiset. Tentit? Tentit ovat yliopisto-opiskelun suola. Jokainen odottaa niitä aina kylmä hiki otsalla, osuivatko kysymykset omalle osaamisalueelle vai eivät. Tentteihin pitää ilmoittautua aina WebOodissa, joka on Oulun yliopiston ylläpitämä sivusto opiskelijoiden opiskelun avuksi. Uusinnat? Mikäli tärpit eivät menneet nappiin, tulevat uusinnat tutuiksi. Kaikkien pitää kuitenkin tietää, että hammaslääketieteen/lääketieteen opiskelu ei ole helppoa, vaan uusintoja tulee opiskelujen aikana lähes kaikille. Niissä ei ole mitään hävettävää. Uusintoihinkin ilmoittaudutaan WedOodissa ja ne ovat yleensä pari viikkoa ensimmäisen tentin jälkeen tai sitten lääketieteen laitoksen virallisina tenttipäivinä. Akateeminen vartti? Yliopistolla on tapana aloittaa luennot aina varttia yli ilmoitetun ajan (kello kahdeksan luento alkaa 8.15). Tämä pätee useimmilla kursseilla ainakin ennen lounastaukoa pidettävillä luennoilla, mutta vaihtelee hieman oppiaineiden välillä. Tentit alkavat kuitenkin aina tasatunnein! Myös monet pakolliset opetukset alkavat jo tasalta. 41

42 FUKSIN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Tätä päivää olet odottanut koko loppukesän ja nyt se vihdoinkin on täällä sinusta tulee lääkisläinen! Ensimmäinen päivä alkaa juhlallisesti suuressa luentosalissa, jossa tiedekunnan edustajat pitävät tervetuliaispuheet uusille opiskelijoille. Tämän jälkeen opiskelijat jaetaan n. 10 hengen pienryhmiin. Jokaisella pienryhmällä on oma pienryhmäohjaaja, joka tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa ja kouluun. Ensimmäisenä päivänä tarvitset ruokailua varten uudella lukuvuositarralla varustetun opiskelijakortin TAI kuitin maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Näin saat opiskelijahintaista ruokaa koulumme ruokaloista. Ruokailun jälkeen uudet opiskelijat kokoontuvat taas suureen luentosaliin, jossa valitaan yleisen ja hampaan fuksikurssille oma isäntä, emäntä ja muita vastuuhenkilöitä (mm. rahastonhoitaja ja kirjavastaava). Kurssi nimetään isännän sukunimen mukaan (esim. DC Keränen). Isäntä toimii kurssin keulakuvana ja on päävastuussa kurssia koskevista asioista. Emännän vastuulle puolestaan jää vapaa-ajan aktiviteetit ja juhlat. Hänen tehtävänään on koota vapaa-ajan toimikunta (VAT), jossa kyseisten juhlien suunnittelu ja toteutus tapahtuu. Ensimmäisten kahden vuoden aikana yleisen ja hampaan emännät tekevät paljon yhteistyötä tapahtumien suunnittelussa. Isännän ja emännän pesti tuo mukanaan myös paljon etuuksia. Pääset osallistumaan eri firmojen järjestämille illallisille ja muuta mukavaa. Jos kurssin keulakuvan tai emännän pesti yhtään kutkuttaa mielessäsi, niin rohkeasti vaan mukaan vaaleihin! Ensimmäisen päivän illalla järjestetään yhteistä illanviettoa kiltatalollamme Walhallassa, joten varaa ilta vapaaksi. Koko ensimmäiselle viikolle on luvassa paljon ohjelmaa, joten kannattaa varata iltapäivät vapaaksi, jotta pääset varmasti mukaan. Tapahtumissa, kuten fuksiaisissa, liikutaan pitkälti pyörillä, joten pyörä kannattaa olla heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kurssille valitaan heti ensimmäisenä päivänä toimihenkilöt, jotka huolehtivat käytännön asioista ja edesauttavat kurssin hyvinvointia. Toimihenkilöksi hakemista kannattaa miettiä jo etukäteen, jos jokin tehtävä vaikuttaa mielenkiintoiselta. 42

43 Asunto NÄIN PÄÄSET ALKUUN Moni lääkisopiskelija löytää asuntonsa Peltolasta, Välkkylästä, Raksilasta, Sairaalanrinteeltä (Oulun Medikiinteistöt Oy), Kastellista tai keskustasta. Kohtuuhintaisia asuntoja löytyy PSOAS:in (Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö), Sivakan, SATO:n ja OsNa:n (Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys) valikoimista sekä yksityisiltä markkinoilta. Kannattaa täyttää oma hakemus heti, sillä heinäkuun aikana käydään kovaa kilpailua opiskelija-asunnoista. Yleisesti Oulun hintatasosta voisi todeta, etteivät vuokra-asunnot ole kovin kalliita. Kaksiot eivät yleensä maksa paljon yli 500 euroa ja yksiön löytää usein noin 400:lla eurolla. Huomioithan, että PSOAS antaa yksiöt yleensä niille, jotka ovat ensin asuneet heidän soluasunnoissaan. PSOAS:in solukämppiä löytyy esim. Peltolasta. Huonekalut ja kodinkoneet Suurin osa Oulun huonekalu- ja kodinkoneliikkeistä sijaitsevat Limingantullissa (Jysk, Gigantti) ja Taka- Lyötyssä (Kodin1, Asko, Isku, Sotka, Musta Pörssi, Vepsäläinen yms.) Kaupunginosat yhdistää 560m pitkä Joutsensilta, joka ylittää 29 junaraidetta. Jos ei ole syntynyt kultalusikka suussa (=omat vanhemmat eivät ole hammaslääkäreitä), voi edullisia käytettyjä huonekaluja löytää kierrätyskeskuksesta (http:// tai Suomen punaisen ristin Kontista (http://kontti.punainenristi.fi/oulu). Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden sähköpostilistalle tulee myös usein ilmoituksia edullisista tai jopa ilmaisista huonekaluista, joten jos jaksaa odottaa muutaman viikon, voi sitä kautta tehdä mainioita löytöjä. Kulkeminen Tarvitset omaa polkupyörää heti ensimmäisen koulupäivän illanvietossa, joten se kannattaa ottaa kotoa mukaan tai hankkia ennen opintojen alkua. Pyöriä kannattaa käydä katselemassa esim. Pyörä-Suvalasta, Jussin Pyöräpisteestä, Intersport Joutsensillalta ja Rintamäeltä. Pyöriä varastetaan todella paljon, joten osta samalla kunnon lukko. Oulun joukkoliikenteestä vastaa pääasiassa Koskilinjat Oy, jonka nettisivujen Linjakas-palvelulla voi kätevästi etsiä bussivuoroja. Kuukauden opiskelijalippu maksaa noin 40 (riippuen vuodesta) ja kertalippu vähän yli 3 (yöllä tuplana). 43

44 NÄIN PÄÄSET ALKUUN Ruokaa Opiskelijahintaista ruokaa saat lääkikseltä ravintola Medisiinasta, Amikastilta (Kastellin tutkimuskeskuksella) ja Kotkasta (Oyssilla). Opiskelijakortilla vain 2,60!! Myös lähellä sijaitsevan OAMK:n Sodexolta saat opiskelijaruokaa TODEL- LA halpaan hintaan 1,25. Keskustassa opiskelijaruokaa tarjoavat ravintola Vanilla, ODL:n Kantri Antell ja Fazer Amica. Parkkipaikat lääkiksellä Lääkiksen läheisyydessä on erittäin niukasti parkkipaikkoja, ja sakkoja jaetaan hyvin paljon. Omaa parkkipaikkaa voi anoa erittäin painavilla perusteilla omalta killalta. Muita hyviä ruokapaikkoja ovat Burgerbaari Kauppuri 5 (kaupungin parasta burgeria), Olivia, Street Cafe (salaattia ja uuniperunaa), Tuba (mahtavat brunssit!) ja Cafe Rooster (täälläkin kannattaa testata brunssi!) sekä Ravintola Pannu (ruokaa moneen makuun). YTHS:n palvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa yliopiston opiskelijoille terveyspalveluita ja tulee esittäytymään aloittaville opiskelijoille ensimmäisten viikkojen aikana. YTHS tarjoaa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ilmaisen terveys- ja hammastarkastuksen. Syyskuusta 2013 alkaen on otettu käyttöön iltavastaanotto Kontinkankaan kampuksella opiskelevia varten. Iltavastaanottoja (noin klo 14:20 17:00) järjestetään kerran kuussa Linnanmaalla. Iltavastaanotolle hoitajan ajan voi varata sekä sairaudenhoitoa että terveydenhoitoa varten. Samoin yleislääkärin ajat ovat sekä sairaanhoitoa että terveydenhoitoa varten. Käyntiosoite: Yliopistokatu 1 A, Oulu (Linnanmaalla) Toimipiste on avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14 Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus: Ma-to klo 8-15, pe klo 8-14 puh Akuuttiluonteisissa asioissa ota mieluiten yhteyttä aamupäivisin klo 8-9. Terveydenhoitajan vastaanotto äkillisesti sairastuneille ilman ajanvarausta ma-to klo 8-10, pe klo Lue lisää hoidontarpeen arvioinnista ja takaisinsoittopalvelusta osoitteesta Näytteenoton ajanvaraus (vain sähköisesti): 44

45 KURSSIN TOIMIHENKILÖT Kurssille valitaan heti ensimmäisenä päivänä toimihenkilöt, jotka edesauttavat kurssin hyvinvointia ja huolehtivat käytännönasioista. Toimihenkilöksi hakemista kannattaa miettiä jo etukäteen, jos ja kun jokin tehtävä vaikuttaa kiinnostavalta. Isäntä Isäntä toimii kurssin keulakuvana. Kurssin nimeksi tulee isännän sukunimi. Isännän tehtäviin kuuluu mm. opiskeluun liittyvien käytännönasioiden hoitaminen ja yhteyden pitäminen yhteistyökumppaneihin. Emäntä Emäntä vastaa kurssin juhlien ja vapaa-ajan aktiviteettien järjestämisestä. Tehtävä vaatii organisointikykyä ja toimeliasta luonnetta. Emäntä toimii Isännän apurina ja joissakin tilanteissa enemmän kuin oikeana kätenä. Rahastonhoitaja Kurssin kirstunvartija. Avaa kurssille tilin sekä huolehtii ja pitää kirjaa sen rahaliikenteestä. Kirjavastaava Järjestää kurssilaisille yhteistilauksia oppikirjoista muutaman kerran vuodessa. Käytännössä saa itse kirjoja ilmaiseksi tai edullisesti. Kahvivastaava(t) Huolehtii että kiltiksellä on kahvia. Saa ilmaiset kahvit, kunniaa, mainetta ja palvontaa. ATK-vastaavat Käynnistävät luentojen aluksi etäyhteyden ja neuvovat luennoitsijoita sen käytössä. Etäseuraajien pelastavia enkeleitä! Haalarivastaavat Huolehtivat haalarien tilaamisesta ja sponsorien hankkimisesta haalareihin. Saavat haalarit edullisemmin. VAT? Eli Vapaa-ajantoimikunta Lisäksi ensimmäisten viikkojen aikana muodostetaan kurssin emännän johdolla vapaa-ajantoimikunta eli VAT, joka huolehtii kurssinsa vapaaajantoiminnasta ja henkisestä hyvinvoinnista. Omia juhlia, illanviettoja, retkiä, sitsejä - jokaisen vuosikurssin vapaa-aika muodostuu omanlaisekseen riippuen VATin idearikkaudesta. Oman toiminnan lisäksi fukseilla on oma tärkeä roolinsa koko Killan ja vanhempien vuosikurssien tapahtumien järjestämisen auttamisessa - esimerkkinä vanhempien vuosikurssien kandiaiset ja proffikset. 45

46 KAMPUSKARTTA Lääketieteellinen tiedekunta (kontinkankaan kampus) sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä. Ensimmäisen kahden vuoden opetus tapahtuu lähinnä tiedekunnan tiloissa, myöhemmin kliinisessä vaiheessa myös OYS tulee tutuksi. Tämä kartta opastaa sinua syksyllä löytämään tiesi oikeaan paikkaan tiedekunnan puolella. KONTINKANKAAN KAMPUS KARTTA: HENRY SUNDQVIST 46

47 SANAKIRJA Alkoholi: Varsinkin fuksivuonna yleisesti nautittu humalluttava aine, joka aiheuttaa ajoittaista muistin menetystä ja hulluja mielitekoja. On myös sallittua olla ilman. Alumni: Jo valmistunut kiltamme entinen jäsen. Tällainen sinustakin tulee todennäköisesti reilun viiden tai kuuden vuoden kuluttua. Amanuenssi: Amanuenssuuria suorittava henkilö. Amanuenssuuri: Aikaisintaan 2. vuosikurssin jälkeen tehtävä harjoittelu. Myöhemmässä opiskelujen vaiheessa yleisen opiskelijoiden täytyy suorittaa tietty opintopistemäärä näitä. Assistentti: varsinkin anatomian harjoitustöissä ja kemian labroissa hääräilevä opettajan apuri, joka vastailee oppilaiden kiperiin kysymyksin ja auttaa töiden suorittamisessa. Burana-paku: lääketieteellisen killan omistama pakettiauto, jota jokainen killan jäsen voi edullisesti lainata muuttoon ja muuten vaan bilistelyyn. Ei kannata kolhia Cursus: Jokaisen vuosikurssin nimi määräytyy kurssin isännän sukunimen mukaan, esim. Cursus Palander. Cykli: Kyseenalaista huumoria sisältävä lääketieteen killan julkaisu. Dekaani: Tiedekunnan herra Isoherra eli johtaja. Dens Cursus: Jokaisen vuosikurssin nimi määräytyy kurssin isännän sukunimen mukaan, esim. Dens Cursus Mansisto(= DC Mansisto). Denttari: Hammaslääketieteen opiskelija. Etkot: Ennen varsinaisia bileitä jonkun opiskelijan kotona järjestettävät illanistujaiset (=ryyyppäjäiset) halpaa= omaa juomaa ja hyvää seuraa! Kts. kohta pohjat. Excursio eli excu: Opinto- tai tutustumismatka, joka voi olla pidempi tai lyhyempi, ja josta voi jäädä muistikuvia enemmän tai vähemmän. Fuksi: Yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelija eli SINÄ <3 47

48 SANAKIRJA Fuksiaiset: Fukseille järjestettävä rastimuotoinen ympäri Oulun keskustaa kulkeva huvittelukierros, jossa joka vuosi vaihtuva teema. Ilta huipentuu Walhallan bileisiin. Monen mielestä vuoden parhaat juhlat. Haalarit: Yleinen pukukoodi yliopistojuhlissa, jokaisella koulutusohjelmalla on omanlaisensa. Lääkisläiset tunnistaa Burana-lahkeisesta, vähitellen harmaantuvasta valkeasta haalarista. Jos et tiedä miten pukeutua, haalarit on varma valinta ;) Hallitus: Killan toimeenpaneva elin. Huippuja tyyppejä ainakin omasta mielestään. Toisinaan saatat löytää heidät Karaokebaarista, yleensä kuitenkin ilakoimasta kiltikseltä (kts. kiltahuone). Hallitukseen voi hakea kalenterivuoden lopulla. Histot: Solubiologian kurssiin kuuluvat histologian mikroskooppityöt. Preparaatit tosin usein muistuttavat enemmän marjapuuroa kuin mitään lääketieteeseen liittyvää... Jatkot: Varsinaisten bileiden jatkamista paikassa X. Wapun aikaan jatkot voivat muuttua etkoiksi. Kts. etkot. Isännistö (OLK): Tehotiimi, joka vastaa muun muassa Walhallan ja Burana -pakun ylläpidosta sekä useiden killan bileiden järjestämisestä. Isännistö valitsee itse uudet jäsenensä. Kaarle: Kaarlenholvi. Lääkisläisten vakiobaari, jonne todennäköisesti päädyt viimeistään tokalla opiskeluviikolla. Mesta paikka. Oulun hikisin tanssilattia ja kaikkia kuumottavat ikkunalaudat. Kandi: Eli hammaslääketieteen tai lääketeiteen kandidaatti. Prekliinisen vaiheen eli kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta suorittanut kliinisen vaiheen opiskelija. Kandiaiset: Toisen opiskeluvuoden keväällä järjestettävät juhlat, jossa railakkaasti mutta toisaalta arvokkaan akateemiseen tyyliin juhlitaan kandiksi valmistumista Kastellin Amikast: Kastellin tutkimuskeskuksessa sijaitseva opiskelijaravintola. <3 <3 Kiltahuone (OHLK): Täällä voi pyörähtää vaikkapa kahvilla tai piparilla kesken päivän ja tutustua muihin opiskelutovereihin. 48

49 SANAKIRJA Kiltahuone (OLK): Kiltis eli lääkisläisten oma hengailutila, jossa voi nautiskella paitsi edullisesta myös erinomaisesta seurasta. Myös hallituslaiset löytää todennäköisimmin pyörimästä kiltikseltä. Fukseista tykätään aina, sekaan vaan! Muistathan kuitenkin maksaa kahvisi ja pestä kuppisi Kotka: Lintu ja samalla OYSsilta löytyvä henkilökunnan ruokala. Krapula: Bileiltaa seuraava olotila, joka sisältää kolme vaikeusastetta: 1. Pelkää, että kuolee 2. Toivoo, että kuolee 3. Pahoin pelkää, ettei kuolekaan. Kuspi: Ehkä maailman paras kiltalehti (ainakin jos hampaalaisilta kysytään). Sopivassa suhteessa asiaa ja asian laitaa. Laskiainen: Talven suurimmat, teekkareiden järjestämät haalaribileet. Päivä alkaa mäenlaskutapahtumalla Välkkylän mäessä ja ilta huipentuu bileisiin Oulun yössä. Luento: Yliopisto-opintojen perustan muodostava opiskelumetodi, jossa joku viisas ja tärkeä henkilö puhuu ja muut kuuntelevat. Ei välttämättä pakollinen. Makrot: Anatomian kurssiin kuuluvat makroskooppiset anatomian ryhmätyöt. Näissä pääset ensimmäistä kertaa harjoittelemaan oikeita toimenpiteitä opiskelukaverilla. Luvassa mm. ultraääni-, kurkunpää- ja silmänpohjantutkimuksia sekä papa-näytteenoton harjoittelua Medisiina: Päärakennuksen aulassa sijaitseva muonituskeskus. Morkkis: Aamulla bileillan jälkeen ilmenevä olotila, joka johtuu yleensä siitä, että on juonut liikaa muistaakseen tai liian vähän unohtaakseen OHLK: Oulun Hammaslääketieteen Kilta, joka järjestää jäsenilleen monenlaista mukavaa toimintaa heti fuksivuodesta lähtien. OLK: Oulun Lääketieteellinen Kilta. Tähän haluat ehdottomasti kuulua! 49

50 SANAKIRJA OYY: Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta. Jokainen oululainen yliopistoopiskelija kuuluu tähän. Pienryhmäohjaaja, PRO: Fuksien tuki ja turva opiskelujen alussa. Tutustuttavat teidät yliopistoelämän saloihin ja auttavat tarvittaessa, onpa kyseessä sitten etkojen järjestäminen tai hukassa olevan luentosalin löytäminen. Pohjat: Yleensä alkoholipitoista juomaa, jota nautitaan ennen varsinaisia bileitä. Usein omaa eli halpaa juotavaa. Kts. kohta etkot. Pruju: Nyt jo sukupuutton kuolemassa oleva käsite, kopiovastaavien tulostama luentomonisteiden paperiversio. PSOAS: Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Tarjoaa monelle opiskelijalle katon pään päälle kohtuuhintaan. Rotuaari: Oulun keskustan kävelykatu, jonka varrella sijaitsee useita mukavia kahviloita sekä Rotuaarin pallo, perinteinen oululainen kohtaamispaikka. Sitsit: Akateeminen pöytäjuhla, johon kuuluu runsaasti juomalauluja, lämmin tunnelma sekä tietenkin runsain mitoin ruokaa ja juomaa. Seremoniamestari ohjailee illan kulkua sitsietiketin mukaisesti. Speksi: Interaktiivinen musiikki- ja tanssinumeroilla höystetty opiskelijateatteriesitys. Yleisö saa siis osallistua ja vaikuttaa esityksen kulkuun huutamalla OMSTART! Teekkari: Kovaääninen ja erinäisiin tempauksiin taipuva teknillisen tiedekunnan opiskelija, joihin todennäköisesti törmäät sitseillä tai viimeistään wappuna! Uusinta: Toinen, kolmas tai n:nnes kerta tentin teossa. Tulee todennäköisesti vastaan jokaisella yliopisto-opiskelijalla jossain vaiheessa, ei siis mikään häpeä. Valtuusto: Killan ylin päättävä elin, joka valitaan vaaleilla lukuvuoden alkupuolella. Valitsee muun muassa hallituksen. Luontaisetuna kokoussämpylät. 50

51 SANAKIRJA Vuohiveljet: Perinneasuissa Wapun aikaan esiintyvä voittoa tavoitteleva ryhmä. Walhalla: Lääkiksen Hietasaaressa sijaitseva legendaarinen kiltatalo. Täällä tulet viettämään monia hienoja hetkiä lääkisopintojesi aikana mahtavien bileiden ja muiden tapahtumien merkeissä. Wappu: Keskimäärin viikon kestävä opiskelijoiden suosikkijuhla. Oululaiseen vappuun voi kuulua muun muassa Ainolan puistossa haalarit päällä hengailua, eri tiedekuntien bileitä, kirkkoveneellä soutamista, Wesibussiajelua sekä iloista oleskelua ystävien kanssa. Wappuviikolla luennolle osallistuvien määrä on tavallistakin vähäisempi, opiskelusta wappuna on siis turha ressata, uusintoja on vielä kesälläkin... YTHS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Sijaitsee pitkän taipaleen takana Linnanmaalla. Ensin jonotetaan puhelimessa, sitten bussissa, sitten paikan päällä ja lopuksi nettipankissa. Silti vaivat varmasti paranevat. :) PS. hammasvaivat kannattaa korjauttaa klinikassa oman koulun kandeilla 51

52 YHTEYSTIEDOT Tästä löydät tärkeimpiä yhteystietoja. Otathan kuitenkin huomioon, että erityisesti heinäkuussa moni yliopiston henkilökunnasta viettää ansaittua kesälomaansa, eikä välttämättä ole heti tavoitettavissa. Opintohallinnon palvelupiste Palvelupiste sijaitsee tiedekunnan päärakennuksen 2. kerroksessa (285B) ja on avoinna klo Palvelunumero: Koulutuspäällikkö Minna Hallia Puhelinnumero: Ensimmäisen lukuvuoden opintosuunnittelija Piia Rantakokko Puhelinnumero: Voit ottaa yhteyttä myös esimerkiksi fuksisyksystä vastaaviin kiltojen toimihenkilöihin: Yleisen Fuksikapteenit Irena Saarinen Joni Kalermo Hampaan fuksivastaava Jaana Sverloff 52

53 53

SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET

SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET SISÄLLYSLUETTELO SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET... 1 YHTEINEN TERVEHDYS... 2 OMAT TERVEHDYKSET... 3 Eronen Ville... 3 Husso Oki... 4 Karjalainen Maiju... 5 Malkavaara Heikki... 6

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Orientaatioviikon aikataulu

Orientaatioviikon aikataulu Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Fuksit 2013 Orientaatioviikon aikataulu 2. 6. syyskuuta 2013 Hyvä uusi opiskelija, kädessäsi on orientaatioviikon ohjelmaesite, josta löydät tiedot orientaatioviikon

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Posted on 14.8.2015 by helehilt Kirjaston viestintätiimi sai kesän lopulla lisäystä, kun Sofia Blanco Sequeiros aloitti korkeakouluharjoittelunsa viestinnän

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5. Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.2008 Anna Launonen Opintojen aloitus Rehjassa Osa opintojaksoa: Opiskelu ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Tervetuloa opettajankoulutuslaitokseen Turkuun!

Tervetuloa opettajankoulutuslaitokseen Turkuun! Tervetuloa opettajankoulutuslaitokseen Turkuun! Alkuseikkailu 2016 17. 19.8.2016 Tervetuloa Opexiin! Onnea, onnea ja vielä kerran onnea uuden opiskelupaikkasi johdosta, sinä uunituore OKL-fuksi! VAKAVA-koe

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TUUTORIT 2015 2016 / ITÄ SUOMEN YLIOPISTO

YHTEISKUNTATIETEIDEN TUUTORIT 2015 2016 / ITÄ SUOMEN YLIOPISTO YHTEISKUNTATIETEIDEN TUUTORIT 2015 2016 / ITÄ SUOMEN YLIOPISTO Moikkamoi! Olen Eeva, 21-vuotias sosiaalityön opiskelija, tuutori ja teidän tulevan ainejärjestönne Socius ry:n fuksi- ja tuutorvastaava.

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Ilves esitteestä 2012 voit lukea junioriedustusjoukkuetoiminnasta:

Ilves esitteestä 2012 voit lukea junioriedustusjoukkuetoiminnasta: ILVEKSEN HUIPPUPELAAJAN POLKU ILVEKSEN TAITOKOULUJEN JA JUNIORIEDUSTUSJOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN 2012 (2006 2004 syntyneet) HALUATKO SINÄ MUKAAN? Ilves käynnistää jälleen syksyllä 2012 F7 ikäluokassa (vuonna

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JYTYN TASKUKALENTERI 2016 - TILAUSOHJEET Vuoden 2016 kalenterissa tulee olemaan laadukas, kuten on ollut aikaisemminkin. AIKATAULUT ja MUUTA HUOMIOITAVAA Aikataulut ovat tänä vuonna

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Puisto kuuluu kaikille

Puisto kuuluu kaikille 4 Neljäs oppitunti Rekvisiitta: Leikkiraha, Helsingin kaupungin yhteiset rahat -laatikko (kopiopohja 4) Valokuvia/digikuvia puistosta: penkki, roska-astia, keinu, isoin leikkiväline, puu, lamppu, vesi-aihe

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Aika: Keskiviikko klo 18:00 Paikka: Ravintola Myöhä Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja Jonas Hammarström sihteeri Sara

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön ABC

Kehitysyhteistyön ABC Kehitysyhteistyön ABC järjestöille Oletko kiinnostunut kansainvälisistä asioista? Vaikuttamisesta? Yhteiskunnallisista kysymyksistä? Oletko miettinyt, mikä on roolisi globaalissa maailmassa? Millainen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

KILPAILUVIIKONLOPPU. www.oifbadminton.org

KILPAILUVIIKONLOPPU. www.oifbadminton.org KILPAILUVIIKONLOPPU - ENNEN KISAA HYVISSÄ AJOIN - EDELLINEN PÄIVÄ - KILPAILUPÄIVÄN AAMU - MATKA - KILPAILUPAIKALLA ENNEN PELEJÄ - PELIEN KESTÄESSÄ - PELIEN JÄLKEEN - KOTIMATKA ENNEN KISAA HYVISSÄ AJOIN

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot