Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan"

Transkriptio

1 Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan 1

2 Sis llys 3 Mene pidemmälle valitse teknillistieteellinen 4 Valitse oma huippualasi 8 8 syytä opiskella tekniikkaa Oulun yliopistossa 12 Paras vuosi ikinä 14 Onko opiskelijan arki yhtä juhlaa, teekkariaktiivi Elina Honkala? 16 Teekkarin opiskelumenetelmät 17 Teekkarikillat Oulussa 18 Ehdottomasti opiskelijavaihtoon! 20 Työelämän imuun 24 Hae opiskelemaan! 26 Ennakoi tulevaisuutta 28 Oulu vetää mukaan 31 Oulun TOP-3 Julkaisu tekniikan yliopisto-opinnoista kiinnostuneille Julkaisija Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, arkkitehtuurin tiedekunta Ilmestyminen Marraskuussa 2014 Painosmäärä kpl Jakelu Abit, opot ja muut opiskelusta kiinnostuneet Päätoimittaja Eija Pajunen Toimitus ja ulkoasu Siberia Paino Erweko Oy Tiedustelut 2

3 #solmukohdassa Solmukohta on Oulun yliopiston lehti kaikille, joita kiinnostaa opiskelu tekniikan parissa. Kattava kokonaisuus antaa tietoa tulevien opiskeluiden tai tulevaisuuden työuran suunnitteluun. Se käy oppaaksi abeille, opinto-ohjaajille, aineenopettajille ja muille tekniikan opiskelumahdollisuuksista lisätietoa haluaville. Nimensä lehti on saanut Oulun yliopiston teekkareiden omasta teekkariperinteestä: oululaiset teekkarit solmivat teekkarilakkinsa tupsunaruun solmun jokaisen vietetyn TeekkariWapun jälkeen. Solmut avataan teekkarin valmistuessa diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi. Lehden nimi viittaa myös siihen, miten opiskelupaikkaansa puntaroiva on monella tapaa valitsemisen solmukohdassa: mitä nyt, mitä seuraavaksi, entä mitä tulevaisuudessa? Tekniikan opiskelu on erinomainen valinta. Oulun yliopistossa teknillistieteellinen Kaiken päälle Oulun yliopisto on monitieteinen kansainvälinen yliopisto. tieteenala koostuu monipuolisista opinnoista runsaine erikoistumisalavaihtoehtoineen. Kaiken päälle Oulun yliopisto on monitieteinen kansainvälinen yliopisto, josta saatu tutkinto on arvostettu niin kotimaassa kuin ulkomailla. Oulu on myös sopivasti suuri opiskelijakaupunki. Valinnanvaraa riittää myös vapaaajalla niin päivä- kuin yöelämän harrastuk- Teekkarilakki on ylioppilaslakkia muistuttava päähine, jota teekkarit käyttävät ensimmäisen opiskeluvuotensa vapusta lähtien. Oulussa lakki otettiin käyttöön vappuna siin. Lisäksi esimerkiksi asuntojen vuokrat ovat kohtuulliset ja kulkuyhteydet erinomaiset sekä kaupungin sisällä että muualle päin Suomea. Solmukohdassa on uusi lehti sinulle. Käännä sivua, tutustu tekniikan opiskeluun ja mene pidemmälle hae Oulun yliopistoon! teknillistieteellisellä tieteenalalla on valinnanvaraa Koulutusohjelmat Arkkitehtuuri Konetekniikka Prosessitekniikka Sähkötekniikka Tietotekniikka Tuotantotalous Ympäristötekniikka 3

4 Teknillistieteellisen alan koulutusohjelmat Valitse oma huippualasi Oulun yliopiston teknillistieteellinen tieteenala muodostaa yhden Suomen suurimmista yliopisto-opetusta tekniikan alalla tarjoavista kokonaisuuksista. Perustutkintoa suorittaa kerrallaan noin opiskelijaa. Koulutusohjelmia on seitsemän, jokaisessa vielä useita erikoistumisaloja. Valinnanvaraa riittää niin opintojen kuin myös uravaihtoehtojen suhteen. Eri koulutusohjelmien opiskelijat kertovat kokemuksiaan! ARkkitehtuuri Arkkitehtuurin koulutusohjelmasta valmistuu arkkitehteja vaativiin ja monipuolisiin rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. Opinnot sisältävät mm. arkkitehtuurin historian, nykyarkkitehtuurin, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun, rakennus- ja korjaussuunnittelun, rakentamistekniikan, taiteen ja arkkitehtuuriin liittyvän muotoilun opintoja sekä käytännön työharjoittelua. Opintojen pääpaino on suunnitteluharjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä. CAD-opetus ja työpajatyöskentely on integroitu opintojaksoihin. Harjoitustöiden yhteiset kritiikkitilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuurikeskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään. Kolmen ensimmäisen vuoden opinnot antavat vahvan taiteellisen, teknistieteellisen ja ammatillisen perustan arkkitehdin tutkinnon suorittamiseksi. Erikoistumisalat - yhdyskuntasuunnittelu - rakennussuunnittelu - Architectural Design (kansainvälinen, englanninkielinen ohjelma) Valmistuneen työnimike - arkkitehti 4

5 #solmukohdassa Konetekniikka Prosessitekniikka Konetekniikka on laitteiden suunnittelua ja teknistä laskentaa, ohjausautomaatiota, materiaaliosaamista ja tuotantotekniikkaa. Laaja-alainen prosessitekniikan koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämässä useilla eri aloilla. Konetekniikka on mukana lähes kaikessa tekniikassa: prosessiteollisuuden ja ympäristöteknologian laitteissa, elektroniikan mekaniikassa ja valmistuksessa, rakennusteollisuuden tuotteissa ja tuotantovälineissä. Konetekniikan osaajana yhdistät eri tekniikan osa-alueet toimiviksi tuotteiksi. Voit hyödyntää koneteknistä perusosaamistasi kaikilla tekniikan soveltamisalueilla. Konetekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät teollisuudenaloilla, joiden merkitys kansantaloudessa on suuri sekä työpaikkojen että ulkomaanviennin kannalta. Erikoistumisalat - auto- ja työkonetekniikka - koneensuunnittelu - materiaalitekniikka - mekatroniikka ja konediagnostiikka - rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia - teknillinen mekaniikka - tuotantotekniikka Riittävän laajan osaamisalueen varmistamiseksi opiskelijat täydentävät opintojaan jonkin toisen opintosuunnan opinnoista. Valmistuneiden työnimikkeitä - tuotantojohtaja - tuotekehitysjohtaja - suunnittelija - tuotantoinsinööri - tuotekehitysinsinööri Prosessitekniikan opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Koulutus antaa sinulle valmiudet suunnitella ja kehittää tuotantoprosesseja. Hallitset energia-, raaka-aine- ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun, prosessien automaattisen säädön ja optimoinnin. Prosessitekniikasta valmistuneet ovat haluttuja asiantuntijoita, joille on tarjolla työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa myös eri puolilla maailmaa. Erikoistumisalat Voit valita oman erikoistumisalasi kandidaattiopintojen loppuvaiheessa useista vaihtoehdoista, jotka jakautuvat teollisuusaloittain laajalle prosessiteollisuuteen sekä teollisuuden ja yhdyskuntien vesi- ja ympäristöasioiden ympärille. Valmistuneiden työnimikkeitä - käyttöinsinööri - kehityspäällikkö - tuotekehityspäällikkö - automaatiosuunnittelija - prosessisuunnittelija Kaksi porrasta tutkinnossa Oulun yliopistossa kaikki teknillistieteellisen tieteenalan opiskelijat saavat automaattisesti opinto-oikeuden sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon. Tekniikan kandidaatin tutkinto kolmivuotinen, 180 op Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto kaksivuotinen, 120 op 5

6 Sähkötekniikka Tietotekniikka Sähkötekniikan koulutusohjelma keskittyy elektroniikkasuunnitteluun, teknilliseen fysiikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, jotka ovat maailmanlaajuisia, hyvin työllistäviä kasvualoja. Tietotekniikka on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt tärkeäksi osaksi elämäämme ja koko yhteiskuntaamme. Tässä kehityksessä ovat avainasemassa tietotekniikan diplomiinsinöörit. Sähkötekniikan kandidaattivaihe antaa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan sekä laajat perustiedot sähkötekniikasta. Koulutusohjelma antaa sinulle myös pohjaa hakeutua fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi. Koulutuksen myötä sinulla on syvälliset tiedot valitsemaltasi alueelta. Kykenet soveltamaan tietojasi mm. alan tuotekehitykseen, tuotantoon, markkinointiin sekä johtamiseen. Koulutuksessa pääset kehittämään monipuolisesti osaamistasi etenkin matemaattisluonnontieteellistä ajattelua ja teknistä osaamista. Valmistuneena diplomi-insinöörinä olet alan kehityksen eturintamassa. Erikoistumisalat - elektroniikan suunnittelu - elektroniikan materiaalit ja komponentit - fotoniikka ja mittaustekniikka - tietoliikennetekniikka Opintoihin sisältyy tavallisesti myös laajahko kokonaisuus jonkin toisen erikoistumisalan opinnoista sekä ns. valinnaisia opintoja. Valmistuneiden työnimikkeitä - elektroniikkasuunnittelija - projektipäällikkö - testausinsinööri - kehityspäällikkö - tuotejohtaja Tulossa tulevaisuudessa Oulun yliopistossa on tehty päätös perustaa kaivos- ja rikastustekniikan viisivuotinen DI-koulutusohjelma. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä Tietotekniikkaa opiskellessasi pääset kehittämään osaamistasi monin eri tavoin. Oulun yliopistossa tietotekniikan tutkimus on maailman ehdotonta kärkeä. Opintosuunnan voit valita oman kiinnostuksesi perusteella ja perehtyä esimerkiksi älykkäiden järjestelmien menetelmiin ja tekniikoihin kuten tekoälyyn ja digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Voit myös suuntautua suunnittelemaan sulautettuja järjestelmiä muun muassa älypuhelimiin, matkapuhelinverkkoihin, autoihin ja päälle puettaviin laitteisiin tai kouluttautua monipuoliseksi asiantuntijaksi, joka hallitsee uudet teknologiat, kuten jokapaikan tietotekniikan ja sosiaalisen laskennan, sekä kykenee kehittämään uusia ohjel- mistoja ja laitteita käyttäjien ja yritysten tunnistamiin tarpeisiin. Tutkintosi on kansainvälisesti arvostettu, ja se tarjoaa erinomaiset edellytykset ulkomailla työskentelyyn sekä yrityksissä että tutkimuslaitoksissa. Tietotekniikan diplomi-insinöörit ovat perinteisesti työllistyneet erinomaisesti, ja heidän työtehtävänsä ovat myös monipuolisia. Erikoistumisalat - informaatiotekniikka - soveltava tietotekniikka - sulautetut järjestelmät Valmistuneiden työnimikkeitä - ohjelmistosuunnittelija - järjestelmäsuunnittelija - kehityspäällikkö - tekninen asiantuntija - tutkija 6

7 #solmukohdassa Tuotantotalous Ympäristötekniikka Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteen menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Ympäristötekniikan opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit, lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt sekä luonnon vesiprosessit. Tuotantotalouden omilla teemoilla pyritään tehokkuuden, laadukkuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen huomioiden kestävän kehityksen hyvät periaatteet. Opiskelijana voit valita itseäsi kiinnostavat painotukset laajasta kokonaisuudesta. Lopullinen erikoistuminen tapahtuu diplomityövaiheessa. Diplomityö on noin puolen vuoden itsenäinen projekti, joka pääsääntöisesti tehdään yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten tahojen kuten teollisuusyritysten, suunnittelutoimistojen, asiantuntijapalveluyritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Erikoistumisalat - tuotannollinen toiminta - tuotehallinta Lisäksi näitä täydentävät - laatu- ja prosessijohtaminen - organisaation ja osaamisen johtaminen - projektijohtaminen Valmistuneiden työnimikkeitä - asiakaspäällikkö - laatupäällikkö - kehitysjohtaja - projektipäällikkö - hankintapäällikkö Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää teollisia ja luonnonprosesseja. Hallitset energia-, raaka-aine- ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun sekä tunnet ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia. Valmistuneet ovat haluttuja alansa asiantuntijoita, joille on tarjolla työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa eri puolilla maailmaa. Erikoistumisalat Voit valita oman erikoistumisalasi kandidaattiopintojen loppuvaiheessa useista vaihtoehdoista, jotka jakautuvat teollisuusaloittain laajalle prosessiteollisuuteen sekä teollisuuden ja yhdyskuntien vesi- ja ympäristöasioiden ympärille. Valmistuneiden työnimikkeitä - ympäristöinsinööri - vesistösuunnittelija - prosessisuunnittelija - tuotantopäällikkö - kehityspäällikkö Tiedekunnat Arkkitehtuurin tiedekunta Koulutusohjelma: - arkkitehtuuri Valmistuneen titteli: - tekniikan kandidaatti - arkkitehti Hallinnollisesti teknillistieteellinen tieteenala jakaantuu Oulun yliopistossa kolmeen tiedekuntaan. Teknillinen tiedekunta Koulutusohjelmat: - konetekniikka - prosessitekniikka - tuotantotalous - ympäristötekniikka Valmistuneen titteli: - tekniikan kandidaatti - diplomi-insinööri Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Koulutusohjelmat: - sähkötekniikka - tietotekniikka Valmistuneen titteli: - tekniikan kandidaatti - diplomi-insinööri Koulutusohjelma: - tietojenkäsittelytieteet Valmistuneen titteli: - luonnontieteiden kandidaatti - filosofian maisteri Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma on luonnontieteellinen koulutusala, josta valmistuu luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon. Hallinnollisesti se kuitenkin kuuluu Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan. Lue lisää koulutustarjonta. 7

8 Syytä opiskella tekniikka oulun yliopistoss Valinnanvaraa erinomaisesti! Oulun yliopistossa teknillistieteellisiä koulutusohjelmia on seitsemän ja niissä jokaisessa on useita erikoistumisaloja. Oulun yliopisto on monitieteinen yliopisto. Voit opiskella siellä myös lukuisia muita aloja ja laajentaa näin uranäkymiäsi! Tutkintosi ei vanhene. Yliopistossa hankittu teoreettinen osaaminen ei vanhene samalla tavalla kuin käytännön teknologiat, jotka vaihtuvat kolmesta viiteen vuoden välein. Sen sijaan saat laajat teoreettiset pohjatiedot sekä valmiudet luoda ja omaksua uusia teknologioita ja toimintatapoja. Yliopistossa suoritettu tekniikan alan tutkinto kestää aikaa. 8

9 #solmukohdassa a a Saat erittäin laadukasta opetusta. Oulun yliopiston opettajat ovat aktiivisia tieteenalallaan, ja opetus perustuu tutkimukseen. Opetuksen laatua ohjataan palautteiden perusteella: opiskelijapalautetta kerätään jokaisesta opintojaksosta ja vielä erikseen koko kandivaiheesta eli kolmen ensimmäisen vuoden opinnoista. Oulun yliopiston tekniikan koulutus on tuloksellista, mistä osoittavat muun muassa seuraavat saavutukset: Opetusministeriön nimeämä yliopistokoulutuksen laatuyksikkö: prosessi- ja ympäristötekniikka Valtakunnallinen taiteellisen toiminnan huippuyksikkö: arkkitehtuuri Oulun yliopiston opetuksen sisäinen laatuyksikkö: sähkö- ja tietotekniikka, arkkitehtuuri Opiskelet selkeiden suunnitelmien mukaan. Oulun yliopistossa DI- ja arkkitehtuuriopinnoissa etenet oikeassa tahdissa kohti päämääriäsi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Sen avulla ohjataan ja seurataan opintojen etenemistä. Saat myös oman lukujärjestyksesi sekä omaopettajan, joka tukee opintojen etenemistä ja suuntautumista! Opiskeluasi tuetaan monella tavalla. Oulun yliopistossa opiskelujasi tuetaan alkuvaiheessa hyvin monella tapaa. Lisäksi Oulussa on vahva teekkariyhteisö kiltoineen ja monipuolisine toimintoineen. Yhteyttä pidetään myös teekkareihin kautta maan ja rajojen ulkopuolelle. Opiskelija Salla Vaajoensuu kertoo fuksien pienryhmistä sivulla 12! 9

10 Kansainvälisyys on automaattisesti osa opintojasi. Oulun yliopiston tutkinto mahdollistaa kansainvälisen uran ja työskentelyn eri puolilla maailmaa. Jo opiskelu teknillistieteellisellä tieteenalalla on hyvin kansainvälistä. Maailmalta tulee Ouluun paljon sekä opiskelijoita että opettajia. Yhtä lailla Oulun yliopisto on satsannut erinomaisesti siihen, että sinulla on mahdollisuus lähteä vaihtoon melkein minne vain. Kööpenhaminassa opiskelijavaihdossa ollut Pauli Rikaniemi kertoo lisää sivulla 18! Joka päivä huippuopetusta ja huippututkimusta! Oulun yliopiston teknillistieteellisen opetuksen ja tutkimuksen laatu on arvioitu kansainvälisissä arvioinneissa huipputasolle. Esimerkiksi Suomen Akatemian ja Tekesin Oulun yliopistolle myöntämistä FiDIPro-tutkijoista suurin osa työskentelee teknillistieteellisillä aloilla. Ks. sinulla on erinomaiset verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti. Oulun yliopistossa opiskelee kaikkiaan opiskelijaa ja työskentelee lähes ihmistä. Pääset solmimaan erilaisia kontakteja ja rakentamaan näin tulevaisuutesi kannalta ensiarvoisen tärkeää verkostoa. Lisäksi teekkareilla on seitsemän kiltaa, joiden kautta tutustut muihin teekkareihin jopa ympäri maailman! 10

11 #solmukohdassa lisäksi paljon muuta Oulun yliopisto on monitieteinen yliopisto. Oulun yliopiston opiskelijana sinulla on erinomainen mahdollisuus hyödyntää muiden alojen asiantuntijoita ja asiantuntijuutta omissa opinnoissasi ja uravalinnassasi. Kehitä itseäsi uusilla, yllättävilläkin aloilla. Luo monitieteinen verkosto. Hyödynnä eri alojen asiantuntijuus. Kaikki Oulun yliopiston tieteenalat Hammaslääketieteellinen Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Teknillistieteellinen Terveystieteet Oulun yliopisto rankattiin jälleen 2. parhaaksi suomalaiseksi yliopistoksi Shanghain kansainvälisessä listauksessa v Muutakin kuin opiskelua Oulu on todellinen opiskelijakaupunki. Asuntotilanne on parempi kuin monessa muussa kaupungissa niin hinnoiltaan kuin tarjonnaltaan. Harrastusmahdollisuuksia riittää ja teekkarikillat pitävät huolta myös muusta vapaa-ajan hyvinvoinnista. Lue lisää s ! 11

12 Paras vuosi ikinä Tuotantotalouden pienryhmäohjaajalla Salla Vaajoensuulla oli yksi tavoite ylitse muiden: elämän paras vuosi fukseille. Salla Vaajoensuu opiskelee Oulun yliopistossa tuotantotaloutta. Hän on myös toiminut osaston palkkaamana prona, kuten teknillistieteellisellä tieteenalalla kutsutaan pienryhmäohjaajia. Syksyn ja kevään ajan hän on pitänyt tiivisti yhtä 15 fuksin eli ensimmäisen vuoden opiskelijan kanssa. Prolle uusien fuksien tuleminen yliopistoon tarkoittaa paitsi vauhdikasta myös hauskaa ja antoisaa aikaa. Jo ensimmäisellä viikolla on erilaisia infoja käytännön asioista, toisiin tutustumista, kaiken maailman kysymyksiä ja useammat bileet. Nukkua olisi voinut hiukan pidempään aamuisin, Salla naurahtaa muistellessaan pienryhmäohjaamisen alkumetrejä. Tärkeintä tutustua toisiin Oulun yliopistossa pienryhmäohjausta on järjestetty ensimmäisen vuoden opiskelijoille jo vuosikymmeniä. Salla on saanut tehtäväänsä ohjausta niin omalta osastoltaan kuin tuotantotalouden killalta Optiemilta. Tuoreessa muistissa on myös oma fuksivuosi. Kaikista tärkeintä on se, ettei kenelläkään ole sellainen olo, että olisi yksin, Salla painottaa. Salla tietää omasta kokemuksestaan, miten tärkeitä pienryhmät ovat etenkin niille, jotka muuttavat Ouluun. Hän itse tuli Rovaniemeltä. Yli 400 hengen massaluennolla ei paljon tutustuta. Sen lisäksi, että saa uudessa kaupungissa uusia kavereita ja ystäviä, tutustuminen oman alan opiskelijoihin on tärkeää muistakin syistä, myös Oulusta kotoisin oleville opiskelijoille. Opiskelupäivät ovat pitkiä yliopistossa. Kun on kavereita, joiden kanssa hengailla, jutella ja miettiä, asiat sujuvat paljon paremmin, Salla pohtii. Salla on saanut parhaat ystävänsä juuri omasta fuksiryhmästä. Jännää, miten nopeasti omassa ryhmässä tutustuttiin ensimmäisen syksyn aikana. Heti alettiin soitella, sopia tapaamisia, käydä kahvilla ja jakaa asioita vaikka Facebookissa. 12

13 #solmukohdassa Auki ihmeelliset systeemit Ryhmäytymisen, toisiin tutustumisen ja yhdessä tekemisen, lisäksi jokainen yliopiston pienryhmäohjaaja huolehtii, että uusi opiskelija pääsee hyvin sisälle opiskelukäytänteistä. Käymme läpi asioita aina kurssille ilmoittautumisesta lähtien. Uusille opiskelijoille systeemit ovat kuitenkin aika ihmeellisiä, Salla tietää kokemuksesta. Käytännön asioiden perusteellinen selvittäminen helpottaa opintojen aloittamista ja vähentää stressiä. Tavallaan tehtäväni on ollut myös rauhoitella. Alussa infoa tulee paljon, jolloin saattaa tulla myös pelko siitä, miten ihmeessä jaksaa ja onko tämä sittenkään oikea juttu, Salla pohtii. Olen iloinen siitä, että olen teekkari. Teekkarius yhdistää! Osa meitä kaikkia Teknillistieteellisen tieteenalan prona Sallan pienryhmäasioihin kuuluu myös teekkarius, teekkareiden oma ainutlaatuinen kulttuurinsa ja siitä kertominen. Perinteitä on paljon, samoin tapahtumia ja kiltaelämää. Ne kaikki myös yhdistävät. Itse olen iloinen siitä, että olen teekkari. Toivoisin, että uusista opiskelijoista tuntuisi, että he olisivat osa meitä kaikkia teekkareita, ei vain yksi ryhmä. Salla on toiminut aktiivisesti myös tuotantotalouden killassa. Olen päässyt näkemään toimintaa ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Lähde mukaan! Sallalla on kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille yksi neuvo ylitse muiden: Ei saa olla ennakkoluuloinen eikä saa ajatella, ettei kehtaa. Pitää lähteä mukaan, kysellä ja olla aktiivinen. Salla itse kertoo tärkeimmäksi tavoitteekseen prona oman pienryhmänsä innostamisen ja aktivoimisen. Meistä lähtee alkuinnostus. Mutta loppu on tietysti opiskelijasta itsestään kiinni. Oulun yliopisto tukee opintoja monella tavalla niiden alkumetreillä. Yhdessä monet käytännön asiat lähtevät sujumaan joutuisasti ja myös Oulu kaupunkina tulee tutuksi. Pienryhmät Ensimmäisestä opiskelupäivästäsi lähtien olet mukana pienryhmäohjauksessa. Se tarkoittaa, että sinä ja noin kymmenen muuta saman alan opiskelijaa tutustutte yhdessä tieteenalaan, yliopistoon, Ouluun ja ennen kaikkea opiskelukavereihin. Pienryhmää vetää saman alan ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmät järjestetään niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. Intensiivisimmillään pienryhmäohjaus on ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Orientoitumisviikko Orientoitumisviikko ajoittuu opintojen alkuun, usein viikolle, jolloin ei ole vielä varsinaista opetusta. Viikon aikana käydään läpi opiskeluasioita ja erilaisia käytännön juttuja sekä tutustutaan yliopistoon laajemmin. Orientoitumisviikkoja järjestävät useimmat laitokset. Omaopettaja Jokainen Oulun yliopiston opiskelija saa ns. omaopettajan eli tuutorin. Hän on niin ikään opintojen käynnistämisen tuki. Omaopettajan kanssa käydään läpi erilaisia asioita, joiden huomaaminen ja ymmärtäminen auttavat ja tukevat opiskelua. Yksi merkittävistä aiheista on ajankäyttö, toinen uravalinta ja työllistyminen. Oulun yliopiston omaopettajajärjestelmä on hyvin ainutlaatuinen. Se onkin saanut opiskelijoilta paljon kiitosta. Sen toimivuus näkyy myös käytännössä: opintoja keskeytetään vähemmän kuin ennen. Opiskelijakeskus Oulun yliopistossa on koottu yhteen keskukseen kaikki opiskelijan tarvitsemat palvelut ilmoittautumisesta opiskelijavaihtoon ja opintotukiasioista urasuunnitteluun. Palveluiden yhteen kokoaminen helpottaa monien käytännön asioiden hoitamista merkittävästi. 13

14 Onko opiskelijan arki yhtä juhlaa, teekkariaktiivi Elina Honkala? Prosessitekniikkaa Oulun yliopistossa opiskellut Elina Honkala on teekkariaktiivi, joka tietää paljon paitsi opiskelusta myös opiskelijan arkipäivästä. Kaikki ei todellakaan ole pelkkää puurtamista, vaan mukaan mahtuu paljon muuta. Miten päädyit teekkariksi? Lukiosta lähdettyäni päädyin lukemaan prosessitekniikkaa Oulun yliopistoon. Päätin ensin tarkkailla vuoden ja katsoa sitten, osuiko uravalinta oikeaan. Tähän mennessä en ole katunut päätöstäni: voin soveltaa luonnontieteitä käytäntöön ja oppia koko ajan jotain uutta. Millaista oli aloittaa opinnot? Opiskeluiden alku alkoi lupaavasti, kun uudet opiskelijat jaettiin pienryhmiin. Ei tarvinnut kauan olla ilman kavereita, sillä kuljimme pienryhmänä luennoille ja saunailtoihin. Lähes kaikki uudet opiskelijat ovat samassa tilanteessa, uudessa kaupungissa ilman kavereita. Kaikilla on siis tarve löytää uusia tuttavia. Mikä opinnoissa yllätti eniten? Yllätyin positiivisesti, kun huomasin, että ensimmäisestä vuodesta asti opiskellaan oman alan asioita. Toki lukiossa käydyt matematiikat, fysiikat ja kemiat piti kerrata peruskursseina, mutta samalla sain tuntuman siitä, mitä oikeasti olin tullut opiskelemaan. Onko opiskelu raskasta? Usein kurssit on rakennettu niin, että koko kurssin ajan palautetaan kotitehtäviä, portfolioita sekä luentopäiväkirjoja ja lopuksi on kevennetty loppukoe. Kurssien suorittaminen on siis tehty helpoksi. Samalla oppii pikku hiljaa eikä vain viimeisellä viikolla ennen tenttiä. Mikä muu kuin varsinainen opiskelu on ollut sinulle tärkeää tulevaisuuden kannalta? Opiskeluiden alettua olen ollut joka kesä oman alan kesätöissä. Vaikkakin olen ollut haalarihommissa, kesät ovat opettaneet paljon. Luennoilla ei aina konkreettisesti opi, miltä suodattimet tai valukoneet tehtaissa näyttävät, saatikka, miten ne käytännössä toimivat. Kesätyöt ovat lisäksi valaneet 14

15 #solmukohdassa Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa ei ole hukkaan heitettyä aikaa vaan satsaus tulevaisuuteen. uskoa siihen, että ala on juuri se, minkä parissa haluan tehdä töitä myös jatkossa. Valmistumisen jälkeen työllistyminen on lähes varmaa. Millainen on teekkariopiskelijan tyypillinen arkipäivä? Tavanomaiseen päivääni kuuluu kuusi tuntia luentoja. Luentojen välissä ja jälkeen teemme porukalla annettuja osatehtäviä ja kotilaskuja. Ehtiikö teekkari muuta kuin päntätä? Opiskelu ei ole pelkkää luennoilla istumista ja asioiden pänttäämistä. Killat ja muut opiskelijajärjestöt tarjoavat paljon aktiviteetteja opiskeluiden ulkopuolelle. Excursioilla olen päässyt katsomaan, miten vessapaperia tehdään ja mitä tapahtuu ennen kuin Koskenkorva on pullossa. Talvella olen käynyt Ruotsissa laskettelemassa ja loppukesästä rapujuhlilla. Kaikkein parasta on, että tapahtumia saa järjestää itse. Miten erikoistumisala selviää? Ensimmäiset kolme vuotta opinnoista kuluvat perus- ja aineopintojen kanssa. Kolmannen vuoden keväällä valitaan opintosuunta. Sitä ennen on varmasti aineopintojen ja kesätöiden pohjalta muodostunut mielikuva, mihin erikoistua ja mitä tulee valmistumisen jälkeen tekemään. Valinnanvaraa on, ja työkokemus ohjaa vielä valmistumisen jälkeen uraa eteenpäin. Olet ollut teekkariaktiivi. Mitä se on opettanut? Olen ollut monissa eri luottamustehtävissä ja saanut mm. itse suunnitella ja organisoida tapahtumia. Tiedän, ettei kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja opi luennoilla. Luottamustehtävissä tulee samalla opittua hallinnon koukeroita ja vastuullista taloudenhoitoa. Hienoa on ollut myös huomata, että osaa ja onnistuu sellaisissa asioissa, joita aiemmin piti melkein mahdottomana. Positiivisena lisänä olen saanut kasapäin uusia ystäviä ympäri Suomen ja Euroopan. Uskon, että heistä on tulevaisuudessa vielä hyötyä, kun haen töitä. Entä muut harrastukset Oulussa? Oulussa on hyvin toimiva ja edullinen korkeakoululiikunnan Sporttipassi, jolla pääsee helposti liikkumaan ja kokeilemaan uusia lajeja. Olen käynyt kokeilemassa oikeaoppista keilausta, laskuvarjohyppyä ja ryhmäliikuntatunteja. Olen ylpeä siitä, että opiskelijoita kannustetaan täällä Oulussa liikkumaan. Yllätyin positiivisesti, kun huomasin, että ensimmäisestä vuodesta asti opiskellaan oman alan asioita. Olet nainen miesvaltaisena pidetyllä alalla. Mitä sanot nuorille naisille tekniikan opiskelusta? Opiskelupaikan vastaanottaessani ajattelin olevani niitä harvoja naisia, jotka eksyvät tekniikan pariin. Teekkarinaisilla on kuitenkin laajat verkostot, ja tarjolla on monenlaista tekemistä. Teekkarimiehet ovat kaiken lisäksi herrasmiehiä, jotka ottavat mukaan porukkaan. Olet juuri valmistumassa. Miltä tulevaisuus nyt näyttää? Monipuolinen koulutus ja hyvät kesätyökokemukset ovat avanneet monia vaihtoehtoja tulevalle uralle. Taantumat eivät ole vaikuttaneet työllisyystilanteeseen niin merkittävästi kuin aluksi luultiin. Olen luottavainen, että löydän mieluisen työn. Mistä annat erityiskiitosta Oulun yliopistolle? Tekniikan puolella suuntautumisvaihtoehtoja on paljon, ja yliopisto kehittää kursseja ja uusia opintosuuntia työelämän tarpeita ajatellen. Yliopisto huomioi hyvin opiskelijoiden harrastustoiminnan ja antaa puitteet monenlaiselle tekemiselle. Erikoisterveiset kaikille vielä valintaansa epäröiville? Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa ei ole hukkaan heitettyä aikaa vaan satsaus tulevaisuuteen. Opiskelijaelämää Oulun yliopistossa Joka syksy Oulun yliopistossa aloittaa noin uutta opiskelijaa. Kaikkiaan yliopistossa opiskelee noin opiskelijaa kahdeksaa eri tieteenalaa, joissa jokaisessa on lukuisia pääaineita tai koulutusohjelmia. Kansainvälisiä opiskelijoita Oulun yliopistossa on noin 900. Luvussa ovat sekä vaihtoopiskelijat että tutkinto-opiskelijat. 15

16 Teekkarin opiskelumenetelmät Luennot Luennointi on perinteisimpiä opetusmenetelmiä yliopistomaailmassa. Perinteisen luennoinnin rinnalle on tullut myös muita opetusmenetelmiä. Luentojen aikana voidaan esimerkiksi harjoitella aihepiiriin liittyviä tehtäviä, pitää esitelmiä tai osatenttejä. Ensimmäisen syksyn aikana suurin osa opinnoista koostuu DI-koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisistä kursseista, joita luennoidaan suurelle joukolle isoissa luentosaleissa. Opintojen edetessä opetusryhmät pienenevät ja opetus muuttuu henkilökohtaisemmaksi, keskustelevammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. harjoitustyöt Harjoitustöissä pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön. Käytät tutkimus- ja mittauslaitteita ja opit taitoja, joita tarvitset työelämässä. Harjoitustyöt ovat usein ryhmätöitä. Näin pääset kiinni alalle luontevaan projektityöskentelyyn. Teet harjoitustöistä useimmiten työselostuksen, jossa kertaat, mitä olet tehnyt, miksi ja mitä tuloksia sait. Samalla erilaisten työselostusten kirjoittaminen tukee teknisen raportoinnin oppimista sekä kandidaatintyön ja diplomityön tekemistä. Laskuharjoitukset Laskuharjoituksissa eli laskareissa käydään läpi harjoitustehtäviä assistentin johdolla. Työharjoittelu Työharjoittelussa koet, millaista työ on käytännössä ja solmit kontakteja työelämään. Moni opiskelija tekee oman alan töitä jo opiskeluidensa aikana. Oulun yliopistossa seurataan opintojen kehittymistä hyvin tarkkaan. Seurantaa varten on kehitetty myös tilastollisia työkaluja. Esimerkiksi, jos suurella joukolla opiskelijoita on saman kurssin kanssa ongelmia, kurssin suoritustapoja voidaan muuttaa oppimista tukevammiksi tai ääritapauksessa korvata kurssi uudella. 16

17 #solmukohdassa Teekkarikillat Oulussa Oulun Teekkariyhdistys Kaikkien oululaisteekkareiden yhteinen etujärjestö on Oulun Teekkariyhdistys ry OTY. Se toimii yhdyssiteenä Oulun yliopiston teekkarikiltojen välillä. Lisäksi se ylläpitää yhteyttä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin ylioppilaskuntiin ja -yhdistyksiin. Oulun Teekkariyhdistys hallinnoi oululaista teekkarilakkia ja vaalii oululaista teekkarikulttuuria. Suurimpana jokavuotisena tapahtumana se järjestää oululaisen Teekkari- Wapun. Oulun Arkkitehtikilta Sähköinsinöörikilta SIK Oulun tietoteekkarit Otit Konekilta Prosessikilta Ympäristönrakentajakilta YMP Tuotantotalouden kilta Optiem Teekkaritalo järven rannalla Oulun yliopiston teekkareilla on oma teekkaritalo Kuivasjärven rannalla lähellä yliopistoa. Teekkarit rakensivat talon talkoovoimin 1990-luvun alussa. Sauna- ja lauluiltojen lisäksi talolla pidetään juhlia laidasta laitaan. Lue lisää teekkarielämästä sivuilta 28 31! Oulun Teekkariyhdistys hallinnoi oululaista teekkarilakkia ja vaalii oululaista teekkarikulttuuria. Oulun ylioppilaskunta OYY on kaikkien Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden etuja palvelujärjestö, jossa on kaikkiaan noin jäsentä. OYY tiedottaa opiskelijoita monipuolisesti niin ajankohtaisista tapahtumista, toiminnasta kuin uudistuksista ja hankkeista. Voit kääntyä OYY:n puoleen monissa opiskelijan elämään liittyvissä asioissa. 17

18 Ehdottomasti opiskelijavaihtoon! Pauli Rikaniemi kannustaa kaikkia opiskelijavaihtoon. Kokemuksen rikkaus on paitsi uuden kulttuurin kohtaamisessa myös oman kotiyliopiston näkemisessä toisin silmin. Pauli Rikaniemi on juuri palannut Brasiliasta Oulun yliopiston viidennen vuoden arkkitehtiopiskelijoiden yhteiseltä matkalta. Tiiviit päiväohjelmat sisälsivät tutustumista tulevien arkkitehtien näkökulmasta mielekkäisiin kohteisiin. Viime aikoina helsinkiläislähtöisen Paulin elämä on ollut muutoinkin varsin liikkuvaista: vasta pari kuukautta sitten hän palasi vaihdosta Tanskasta, jossa hän opiskeli vuoden arkkitehtuuria arvostetussa Kööpenhaminan taideakatemiassa. Lukioaikana hän oli puolestaan vuoden Jenkeissä, ennen opintojen aloittamista Lontoossa. Eräänlainen rajoja ylittävä kokemus oli myös tulla opiskelemaan Ouluun. En ollut koskaan käynyt Oulussa enkä pohjoisessa Suomessa. On ollut mukava oppia tuntemaan myös kotimaata laajemmin, Pauli toteaa. Mikä miestä sitten vetää uusiin paikkoihin? Mahdollisuus tavata uusia ihmisiä, nähdä erilaisia elämäntapoja. Kaikki se avartaa maailmankuvaa ja rikastuttaa omaa elämää, Pauli luettelee. Kööpenhaminan taideakatemian ja Oulun yliopiston välillä Pauli ei näe suurta eroa itse opiskelussa. Olen aina arvostanut Oulun yliopistoa mutta nyt vielä entistä enemmän. Kööpenhaminan taideakatemia on todella korkealla rankattu, mutta Oulussa opetus on yhtä hyvää ja meillä tehdään todella huippua duunia. Taideakatemiassa katsantokanta erosi jonkin verran suomalaisesta käytännöstä, jossa arkkitehtuuri on perinteisesti osa teknillistieteellistä koulutusalaa. Kööpenhaminan taideakatemiassa painotettiin prosessia ja pyrittiin vahvistamaan sitä. Meillä fokuksessa on enemmän lopputulos, se, että rakennetaan konkreettinen talo, Pauli avaa. Kilta-aktivistille suurin yllätys tuli vastaan opiskelijaelämän kuvioissa: Kööpenhaminan taideakatemiassa järjestötoiminta oli 18

19 #solmukohdassa Olen aina arvostanut Oulun yliopistoa mutta nyt vielä entistä enemmän. kansainvälistä menoa Tiedot vuodelta vaihtaria Oulussa 360 Oulusta vaihtoon vähäistä toisin kuin Oulussa. Oulussa saa hyvin ajan kulumaan kiltatoiminnassa. Kööpenhaminassa opiskelijat kulkivat kaveriporukoissa. Oulussa Pauli on toiminut fuksista lähtien aktiivisesti Oulun Arkkitehtikillassa, mm. fuksivastaavana ja vuotina eli kiltatalon vuokraamisesta vastaavana yhteysihmisenä. Nyt Paulilla on edessä jälleen uudenlaiset rajahaasteet. Tällä kertaa jalat pysyvät kotimaan kamaralla, mutta tiedossa on ensimmäinen työpaikka arkkitehtitoimistossa. Sillekin matkalle kaikkea hyvää ja tervetuloa viimeistelemään opinnot Ouluun ensi vuonna! Vaihtoon Teekkarina voit vaivattomasti suorittaa osan opintojasi ulkomaisessa yliopistossa. Vaihto-opintokohteita on miltei jokaisessa maassa. Kansainväliset maisteriohjelmat Alemman korkeakoulututkinnon jälkeen diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa loppuun tietyissä kansainvälisissä maisteriohjelmissa. Samoihin ohjelmiin voivat hakea opiskelijat ympäri maailman. Ohjelmien opetuskieli on englanti. Ohjelmat tarjoavat monikulttuurisen toimintaympäristön sekä kansainvälisillä työmarkkinoilla tarvittavaa tietotaitoa ja kontaktiverkostoja. Töihin maailmalle Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa. Tälläkin hetkellä Oulun yliopistossa teknillistieteellisen alan opintoja suorittaneita työskentelee kaikissa maanosissa hyvin erilaisissa työtehtävissä. 19

20 SingOnin tuotekehityspäällikön pesti sopii Tommi Haloselle kuin mikki käteen. Musikaalisella Tommilla on pitkä kuorotausta. 20

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen valitse monitieteinen valitse teknillistieteellinen Oulun yliopisto on erinomainen alallaan. Markus Leinonen, sähkötekniikka 2 AIKAA KESTÄVÄ TUTKINTO Oulun yliopistossa teknisiä tieteitä voit opiskella

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma

Sähkötekniikan tutkintoohjelma Sähkötekniikan tutkintoohjelma 23.8.2016 Ohjelma - Sähkötekniikan tutkintoohjelman esittely - Jari Hannu - Opintojen ohjaus ja omaopettajuus sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa - Timo Kokkonen - Vaihto-opiskelu

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kielten opiskelu Jyväskylän yliopistossa

Kielten opiskelu Jyväskylän yliopistossa Kielten opiskelu Jyväskylän yliopistossa Rakenteellisia muutoksia v. 2017 älä näytä tätä diaa lukiossa! Kielten laitos ja viestintätieteiden laitos yhdistyvät (1.1.) uusia oppiaineita Vaasan yliopiston

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Jatko-opintoihin hakeminen

Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintovaihtoehtoja Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ammattiopisto, YO-pohjainen koulutus nuorisokoulutus aikuiskoulutus oppisopimus Valintakriteerit AMK ja yliopisto YO-todistusvalinta

Lisätiedot

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5. Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.2008 Anna Launonen Opintojen aloitus Rehjassa Osa opintojaksoa: Opiskelu ja

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON.

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. ABI-PÄIVÄT 9. 10.11. 2011 Opiskelijapalvelun päällikkö SAKARI JUSSI-PEKKA KOULUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Opintojen sujuvoittaminen läpäisy tutkintosaanto Työllistävyys

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 4.11. 2016 / HANKEN Helsingin yliopiston hakijapalvelut / Anne Hopia, markkinointisuunnittelija anne.hopia@helsinki.fi 11/11/2016 1 Ajankohtaista hakemisessa 1. Hakemisen rakenne

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 )

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Valintaperusteet Hakukelpoisuus ja mahdolliset hakemista koskevat rajoitukset: Hakukelpoisia ovat

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen INSSI-seminaari VOV! Valmistuminen opiskelijasta välittämällä Risto Salminen Välittämisen trendi? Viimeisten järkyttävien tapahtumien lisäksi aiempia trendejä johtamisessa suunta yksilöjohtamiseen vanhemmuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot