Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan"

Transkriptio

1 Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan 1

2 Sis llys 3 Mene pidemmälle valitse teknillistieteellinen 4 Valitse oma huippualasi 8 8 syytä opiskella tekniikkaa Oulun yliopistossa 12 Paras vuosi ikinä 14 Onko opiskelijan arki yhtä juhlaa, teekkariaktiivi Elina Honkala? 16 Teekkarin opiskelumenetelmät 17 Teekkarikillat Oulussa 18 Ehdottomasti opiskelijavaihtoon! 20 Työelämän imuun 24 Hae opiskelemaan! 26 Ennakoi tulevaisuutta 28 Oulu vetää mukaan 31 Oulun TOP-3 Julkaisu tekniikan yliopisto-opinnoista kiinnostuneille Julkaisija Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, arkkitehtuurin tiedekunta Ilmestyminen Marraskuussa 2014 Painosmäärä kpl Jakelu Abit, opot ja muut opiskelusta kiinnostuneet Päätoimittaja Eija Pajunen Toimitus ja ulkoasu Siberia Paino Erweko Oy Tiedustelut 2

3 #solmukohdassa Solmukohta on Oulun yliopiston lehti kaikille, joita kiinnostaa opiskelu tekniikan parissa. Kattava kokonaisuus antaa tietoa tulevien opiskeluiden tai tulevaisuuden työuran suunnitteluun. Se käy oppaaksi abeille, opinto-ohjaajille, aineenopettajille ja muille tekniikan opiskelumahdollisuuksista lisätietoa haluaville. Nimensä lehti on saanut Oulun yliopiston teekkareiden omasta teekkariperinteestä: oululaiset teekkarit solmivat teekkarilakkinsa tupsunaruun solmun jokaisen vietetyn TeekkariWapun jälkeen. Solmut avataan teekkarin valmistuessa diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi. Lehden nimi viittaa myös siihen, miten opiskelupaikkaansa puntaroiva on monella tapaa valitsemisen solmukohdassa: mitä nyt, mitä seuraavaksi, entä mitä tulevaisuudessa? Tekniikan opiskelu on erinomainen valinta. Oulun yliopistossa teknillistieteellinen Kaiken päälle Oulun yliopisto on monitieteinen kansainvälinen yliopisto. tieteenala koostuu monipuolisista opinnoista runsaine erikoistumisalavaihtoehtoineen. Kaiken päälle Oulun yliopisto on monitieteinen kansainvälinen yliopisto, josta saatu tutkinto on arvostettu niin kotimaassa kuin ulkomailla. Oulu on myös sopivasti suuri opiskelijakaupunki. Valinnanvaraa riittää myös vapaaajalla niin päivä- kuin yöelämän harrastuk- Teekkarilakki on ylioppilaslakkia muistuttava päähine, jota teekkarit käyttävät ensimmäisen opiskeluvuotensa vapusta lähtien. Oulussa lakki otettiin käyttöön vappuna siin. Lisäksi esimerkiksi asuntojen vuokrat ovat kohtuulliset ja kulkuyhteydet erinomaiset sekä kaupungin sisällä että muualle päin Suomea. Solmukohdassa on uusi lehti sinulle. Käännä sivua, tutustu tekniikan opiskeluun ja mene pidemmälle hae Oulun yliopistoon! teknillistieteellisellä tieteenalalla on valinnanvaraa Koulutusohjelmat Arkkitehtuuri Konetekniikka Prosessitekniikka Sähkötekniikka Tietotekniikka Tuotantotalous Ympäristötekniikka 3

4 Teknillistieteellisen alan koulutusohjelmat Valitse oma huippualasi Oulun yliopiston teknillistieteellinen tieteenala muodostaa yhden Suomen suurimmista yliopisto-opetusta tekniikan alalla tarjoavista kokonaisuuksista. Perustutkintoa suorittaa kerrallaan noin opiskelijaa. Koulutusohjelmia on seitsemän, jokaisessa vielä useita erikoistumisaloja. Valinnanvaraa riittää niin opintojen kuin myös uravaihtoehtojen suhteen. Eri koulutusohjelmien opiskelijat kertovat kokemuksiaan! ARkkitehtuuri Arkkitehtuurin koulutusohjelmasta valmistuu arkkitehteja vaativiin ja monipuolisiin rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. Opinnot sisältävät mm. arkkitehtuurin historian, nykyarkkitehtuurin, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun, rakennus- ja korjaussuunnittelun, rakentamistekniikan, taiteen ja arkkitehtuuriin liittyvän muotoilun opintoja sekä käytännön työharjoittelua. Opintojen pääpaino on suunnitteluharjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä. CAD-opetus ja työpajatyöskentely on integroitu opintojaksoihin. Harjoitustöiden yhteiset kritiikkitilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuurikeskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään. Kolmen ensimmäisen vuoden opinnot antavat vahvan taiteellisen, teknistieteellisen ja ammatillisen perustan arkkitehdin tutkinnon suorittamiseksi. Erikoistumisalat - yhdyskuntasuunnittelu - rakennussuunnittelu - Architectural Design (kansainvälinen, englanninkielinen ohjelma) Valmistuneen työnimike - arkkitehti 4

5 #solmukohdassa Konetekniikka Prosessitekniikka Konetekniikka on laitteiden suunnittelua ja teknistä laskentaa, ohjausautomaatiota, materiaaliosaamista ja tuotantotekniikkaa. Laaja-alainen prosessitekniikan koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämässä useilla eri aloilla. Konetekniikka on mukana lähes kaikessa tekniikassa: prosessiteollisuuden ja ympäristöteknologian laitteissa, elektroniikan mekaniikassa ja valmistuksessa, rakennusteollisuuden tuotteissa ja tuotantovälineissä. Konetekniikan osaajana yhdistät eri tekniikan osa-alueet toimiviksi tuotteiksi. Voit hyödyntää koneteknistä perusosaamistasi kaikilla tekniikan soveltamisalueilla. Konetekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät teollisuudenaloilla, joiden merkitys kansantaloudessa on suuri sekä työpaikkojen että ulkomaanviennin kannalta. Erikoistumisalat - auto- ja työkonetekniikka - koneensuunnittelu - materiaalitekniikka - mekatroniikka ja konediagnostiikka - rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia - teknillinen mekaniikka - tuotantotekniikka Riittävän laajan osaamisalueen varmistamiseksi opiskelijat täydentävät opintojaan jonkin toisen opintosuunnan opinnoista. Valmistuneiden työnimikkeitä - tuotantojohtaja - tuotekehitysjohtaja - suunnittelija - tuotantoinsinööri - tuotekehitysinsinööri Prosessitekniikan opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt. Koulutus antaa sinulle valmiudet suunnitella ja kehittää tuotantoprosesseja. Hallitset energia-, raaka-aine- ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun, prosessien automaattisen säädön ja optimoinnin. Prosessitekniikasta valmistuneet ovat haluttuja asiantuntijoita, joille on tarjolla työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa myös eri puolilla maailmaa. Erikoistumisalat Voit valita oman erikoistumisalasi kandidaattiopintojen loppuvaiheessa useista vaihtoehdoista, jotka jakautuvat teollisuusaloittain laajalle prosessiteollisuuteen sekä teollisuuden ja yhdyskuntien vesi- ja ympäristöasioiden ympärille. Valmistuneiden työnimikkeitä - käyttöinsinööri - kehityspäällikkö - tuotekehityspäällikkö - automaatiosuunnittelija - prosessisuunnittelija Kaksi porrasta tutkinnossa Oulun yliopistossa kaikki teknillistieteellisen tieteenalan opiskelijat saavat automaattisesti opinto-oikeuden sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon. Tekniikan kandidaatin tutkinto kolmivuotinen, 180 op Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto kaksivuotinen, 120 op 5

6 Sähkötekniikka Tietotekniikka Sähkötekniikan koulutusohjelma keskittyy elektroniikkasuunnitteluun, teknilliseen fysiikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, jotka ovat maailmanlaajuisia, hyvin työllistäviä kasvualoja. Tietotekniikka on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt tärkeäksi osaksi elämäämme ja koko yhteiskuntaamme. Tässä kehityksessä ovat avainasemassa tietotekniikan diplomiinsinöörit. Sähkötekniikan kandidaattivaihe antaa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan sekä laajat perustiedot sähkötekniikasta. Koulutusohjelma antaa sinulle myös pohjaa hakeutua fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi. Koulutuksen myötä sinulla on syvälliset tiedot valitsemaltasi alueelta. Kykenet soveltamaan tietojasi mm. alan tuotekehitykseen, tuotantoon, markkinointiin sekä johtamiseen. Koulutuksessa pääset kehittämään monipuolisesti osaamistasi etenkin matemaattisluonnontieteellistä ajattelua ja teknistä osaamista. Valmistuneena diplomi-insinöörinä olet alan kehityksen eturintamassa. Erikoistumisalat - elektroniikan suunnittelu - elektroniikan materiaalit ja komponentit - fotoniikka ja mittaustekniikka - tietoliikennetekniikka Opintoihin sisältyy tavallisesti myös laajahko kokonaisuus jonkin toisen erikoistumisalan opinnoista sekä ns. valinnaisia opintoja. Valmistuneiden työnimikkeitä - elektroniikkasuunnittelija - projektipäällikkö - testausinsinööri - kehityspäällikkö - tuotejohtaja Tulossa tulevaisuudessa Oulun yliopistossa on tehty päätös perustaa kaivos- ja rikastustekniikan viisivuotinen DI-koulutusohjelma. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä Tietotekniikkaa opiskellessasi pääset kehittämään osaamistasi monin eri tavoin. Oulun yliopistossa tietotekniikan tutkimus on maailman ehdotonta kärkeä. Opintosuunnan voit valita oman kiinnostuksesi perusteella ja perehtyä esimerkiksi älykkäiden järjestelmien menetelmiin ja tekniikoihin kuten tekoälyyn ja digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Voit myös suuntautua suunnittelemaan sulautettuja järjestelmiä muun muassa älypuhelimiin, matkapuhelinverkkoihin, autoihin ja päälle puettaviin laitteisiin tai kouluttautua monipuoliseksi asiantuntijaksi, joka hallitsee uudet teknologiat, kuten jokapaikan tietotekniikan ja sosiaalisen laskennan, sekä kykenee kehittämään uusia ohjel- mistoja ja laitteita käyttäjien ja yritysten tunnistamiin tarpeisiin. Tutkintosi on kansainvälisesti arvostettu, ja se tarjoaa erinomaiset edellytykset ulkomailla työskentelyyn sekä yrityksissä että tutkimuslaitoksissa. Tietotekniikan diplomi-insinöörit ovat perinteisesti työllistyneet erinomaisesti, ja heidän työtehtävänsä ovat myös monipuolisia. Erikoistumisalat - informaatiotekniikka - soveltava tietotekniikka - sulautetut järjestelmät Valmistuneiden työnimikkeitä - ohjelmistosuunnittelija - järjestelmäsuunnittelija - kehityspäällikkö - tekninen asiantuntija - tutkija 6

7 #solmukohdassa Tuotantotalous Ympäristötekniikka Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteen menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Ympäristötekniikan opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit, lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt sekä luonnon vesiprosessit. Tuotantotalouden omilla teemoilla pyritään tehokkuuden, laadukkuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen huomioiden kestävän kehityksen hyvät periaatteet. Opiskelijana voit valita itseäsi kiinnostavat painotukset laajasta kokonaisuudesta. Lopullinen erikoistuminen tapahtuu diplomityövaiheessa. Diplomityö on noin puolen vuoden itsenäinen projekti, joka pääsääntöisesti tehdään yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten tahojen kuten teollisuusyritysten, suunnittelutoimistojen, asiantuntijapalveluyritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Erikoistumisalat - tuotannollinen toiminta - tuotehallinta Lisäksi näitä täydentävät - laatu- ja prosessijohtaminen - organisaation ja osaamisen johtaminen - projektijohtaminen Valmistuneiden työnimikkeitä - asiakaspäällikkö - laatupäällikkö - kehitysjohtaja - projektipäällikkö - hankintapäällikkö Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää teollisia ja luonnonprosesseja. Hallitset energia-, raaka-aine- ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun sekä tunnet ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia. Valmistuneet ovat haluttuja alansa asiantuntijoita, joille on tarjolla työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa eri puolilla maailmaa. Erikoistumisalat Voit valita oman erikoistumisalasi kandidaattiopintojen loppuvaiheessa useista vaihtoehdoista, jotka jakautuvat teollisuusaloittain laajalle prosessiteollisuuteen sekä teollisuuden ja yhdyskuntien vesi- ja ympäristöasioiden ympärille. Valmistuneiden työnimikkeitä - ympäristöinsinööri - vesistösuunnittelija - prosessisuunnittelija - tuotantopäällikkö - kehityspäällikkö Tiedekunnat Arkkitehtuurin tiedekunta Koulutusohjelma: - arkkitehtuuri Valmistuneen titteli: - tekniikan kandidaatti - arkkitehti Hallinnollisesti teknillistieteellinen tieteenala jakaantuu Oulun yliopistossa kolmeen tiedekuntaan. Teknillinen tiedekunta Koulutusohjelmat: - konetekniikka - prosessitekniikka - tuotantotalous - ympäristötekniikka Valmistuneen titteli: - tekniikan kandidaatti - diplomi-insinööri Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Koulutusohjelmat: - sähkötekniikka - tietotekniikka Valmistuneen titteli: - tekniikan kandidaatti - diplomi-insinööri Koulutusohjelma: - tietojenkäsittelytieteet Valmistuneen titteli: - luonnontieteiden kandidaatti - filosofian maisteri Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma on luonnontieteellinen koulutusala, josta valmistuu luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon. Hallinnollisesti se kuitenkin kuuluu Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan. Lue lisää koulutustarjonta. 7

8 Syytä opiskella tekniikka oulun yliopistoss Valinnanvaraa erinomaisesti! Oulun yliopistossa teknillistieteellisiä koulutusohjelmia on seitsemän ja niissä jokaisessa on useita erikoistumisaloja. Oulun yliopisto on monitieteinen yliopisto. Voit opiskella siellä myös lukuisia muita aloja ja laajentaa näin uranäkymiäsi! Tutkintosi ei vanhene. Yliopistossa hankittu teoreettinen osaaminen ei vanhene samalla tavalla kuin käytännön teknologiat, jotka vaihtuvat kolmesta viiteen vuoden välein. Sen sijaan saat laajat teoreettiset pohjatiedot sekä valmiudet luoda ja omaksua uusia teknologioita ja toimintatapoja. Yliopistossa suoritettu tekniikan alan tutkinto kestää aikaa. 8

9 #solmukohdassa a a Saat erittäin laadukasta opetusta. Oulun yliopiston opettajat ovat aktiivisia tieteenalallaan, ja opetus perustuu tutkimukseen. Opetuksen laatua ohjataan palautteiden perusteella: opiskelijapalautetta kerätään jokaisesta opintojaksosta ja vielä erikseen koko kandivaiheesta eli kolmen ensimmäisen vuoden opinnoista. Oulun yliopiston tekniikan koulutus on tuloksellista, mistä osoittavat muun muassa seuraavat saavutukset: Opetusministeriön nimeämä yliopistokoulutuksen laatuyksikkö: prosessi- ja ympäristötekniikka Valtakunnallinen taiteellisen toiminnan huippuyksikkö: arkkitehtuuri Oulun yliopiston opetuksen sisäinen laatuyksikkö: sähkö- ja tietotekniikka, arkkitehtuuri Opiskelet selkeiden suunnitelmien mukaan. Oulun yliopistossa DI- ja arkkitehtuuriopinnoissa etenet oikeassa tahdissa kohti päämääriäsi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Sen avulla ohjataan ja seurataan opintojen etenemistä. Saat myös oman lukujärjestyksesi sekä omaopettajan, joka tukee opintojen etenemistä ja suuntautumista! Opiskeluasi tuetaan monella tavalla. Oulun yliopistossa opiskelujasi tuetaan alkuvaiheessa hyvin monella tapaa. Lisäksi Oulussa on vahva teekkariyhteisö kiltoineen ja monipuolisine toimintoineen. Yhteyttä pidetään myös teekkareihin kautta maan ja rajojen ulkopuolelle. Opiskelija Salla Vaajoensuu kertoo fuksien pienryhmistä sivulla 12! 9

10 Kansainvälisyys on automaattisesti osa opintojasi. Oulun yliopiston tutkinto mahdollistaa kansainvälisen uran ja työskentelyn eri puolilla maailmaa. Jo opiskelu teknillistieteellisellä tieteenalalla on hyvin kansainvälistä. Maailmalta tulee Ouluun paljon sekä opiskelijoita että opettajia. Yhtä lailla Oulun yliopisto on satsannut erinomaisesti siihen, että sinulla on mahdollisuus lähteä vaihtoon melkein minne vain. Kööpenhaminassa opiskelijavaihdossa ollut Pauli Rikaniemi kertoo lisää sivulla 18! Joka päivä huippuopetusta ja huippututkimusta! Oulun yliopiston teknillistieteellisen opetuksen ja tutkimuksen laatu on arvioitu kansainvälisissä arvioinneissa huipputasolle. Esimerkiksi Suomen Akatemian ja Tekesin Oulun yliopistolle myöntämistä FiDIPro-tutkijoista suurin osa työskentelee teknillistieteellisillä aloilla. Ks. sinulla on erinomaiset verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti. Oulun yliopistossa opiskelee kaikkiaan opiskelijaa ja työskentelee lähes ihmistä. Pääset solmimaan erilaisia kontakteja ja rakentamaan näin tulevaisuutesi kannalta ensiarvoisen tärkeää verkostoa. Lisäksi teekkareilla on seitsemän kiltaa, joiden kautta tutustut muihin teekkareihin jopa ympäri maailman! 10

11 #solmukohdassa lisäksi paljon muuta Oulun yliopisto on monitieteinen yliopisto. Oulun yliopiston opiskelijana sinulla on erinomainen mahdollisuus hyödyntää muiden alojen asiantuntijoita ja asiantuntijuutta omissa opinnoissasi ja uravalinnassasi. Kehitä itseäsi uusilla, yllättävilläkin aloilla. Luo monitieteinen verkosto. Hyödynnä eri alojen asiantuntijuus. Kaikki Oulun yliopiston tieteenalat Hammaslääketieteellinen Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Teknillistieteellinen Terveystieteet Oulun yliopisto rankattiin jälleen 2. parhaaksi suomalaiseksi yliopistoksi Shanghain kansainvälisessä listauksessa v Muutakin kuin opiskelua Oulu on todellinen opiskelijakaupunki. Asuntotilanne on parempi kuin monessa muussa kaupungissa niin hinnoiltaan kuin tarjonnaltaan. Harrastusmahdollisuuksia riittää ja teekkarikillat pitävät huolta myös muusta vapaa-ajan hyvinvoinnista. Lue lisää s ! 11

12 Paras vuosi ikinä Tuotantotalouden pienryhmäohjaajalla Salla Vaajoensuulla oli yksi tavoite ylitse muiden: elämän paras vuosi fukseille. Salla Vaajoensuu opiskelee Oulun yliopistossa tuotantotaloutta. Hän on myös toiminut osaston palkkaamana prona, kuten teknillistieteellisellä tieteenalalla kutsutaan pienryhmäohjaajia. Syksyn ja kevään ajan hän on pitänyt tiivisti yhtä 15 fuksin eli ensimmäisen vuoden opiskelijan kanssa. Prolle uusien fuksien tuleminen yliopistoon tarkoittaa paitsi vauhdikasta myös hauskaa ja antoisaa aikaa. Jo ensimmäisellä viikolla on erilaisia infoja käytännön asioista, toisiin tutustumista, kaiken maailman kysymyksiä ja useammat bileet. Nukkua olisi voinut hiukan pidempään aamuisin, Salla naurahtaa muistellessaan pienryhmäohjaamisen alkumetrejä. Tärkeintä tutustua toisiin Oulun yliopistossa pienryhmäohjausta on järjestetty ensimmäisen vuoden opiskelijoille jo vuosikymmeniä. Salla on saanut tehtäväänsä ohjausta niin omalta osastoltaan kuin tuotantotalouden killalta Optiemilta. Tuoreessa muistissa on myös oma fuksivuosi. Kaikista tärkeintä on se, ettei kenelläkään ole sellainen olo, että olisi yksin, Salla painottaa. Salla tietää omasta kokemuksestaan, miten tärkeitä pienryhmät ovat etenkin niille, jotka muuttavat Ouluun. Hän itse tuli Rovaniemeltä. Yli 400 hengen massaluennolla ei paljon tutustuta. Sen lisäksi, että saa uudessa kaupungissa uusia kavereita ja ystäviä, tutustuminen oman alan opiskelijoihin on tärkeää muistakin syistä, myös Oulusta kotoisin oleville opiskelijoille. Opiskelupäivät ovat pitkiä yliopistossa. Kun on kavereita, joiden kanssa hengailla, jutella ja miettiä, asiat sujuvat paljon paremmin, Salla pohtii. Salla on saanut parhaat ystävänsä juuri omasta fuksiryhmästä. Jännää, miten nopeasti omassa ryhmässä tutustuttiin ensimmäisen syksyn aikana. Heti alettiin soitella, sopia tapaamisia, käydä kahvilla ja jakaa asioita vaikka Facebookissa. 12

13 #solmukohdassa Auki ihmeelliset systeemit Ryhmäytymisen, toisiin tutustumisen ja yhdessä tekemisen, lisäksi jokainen yliopiston pienryhmäohjaaja huolehtii, että uusi opiskelija pääsee hyvin sisälle opiskelukäytänteistä. Käymme läpi asioita aina kurssille ilmoittautumisesta lähtien. Uusille opiskelijoille systeemit ovat kuitenkin aika ihmeellisiä, Salla tietää kokemuksesta. Käytännön asioiden perusteellinen selvittäminen helpottaa opintojen aloittamista ja vähentää stressiä. Tavallaan tehtäväni on ollut myös rauhoitella. Alussa infoa tulee paljon, jolloin saattaa tulla myös pelko siitä, miten ihmeessä jaksaa ja onko tämä sittenkään oikea juttu, Salla pohtii. Olen iloinen siitä, että olen teekkari. Teekkarius yhdistää! Osa meitä kaikkia Teknillistieteellisen tieteenalan prona Sallan pienryhmäasioihin kuuluu myös teekkarius, teekkareiden oma ainutlaatuinen kulttuurinsa ja siitä kertominen. Perinteitä on paljon, samoin tapahtumia ja kiltaelämää. Ne kaikki myös yhdistävät. Itse olen iloinen siitä, että olen teekkari. Toivoisin, että uusista opiskelijoista tuntuisi, että he olisivat osa meitä kaikkia teekkareita, ei vain yksi ryhmä. Salla on toiminut aktiivisesti myös tuotantotalouden killassa. Olen päässyt näkemään toimintaa ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Lähde mukaan! Sallalla on kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille yksi neuvo ylitse muiden: Ei saa olla ennakkoluuloinen eikä saa ajatella, ettei kehtaa. Pitää lähteä mukaan, kysellä ja olla aktiivinen. Salla itse kertoo tärkeimmäksi tavoitteekseen prona oman pienryhmänsä innostamisen ja aktivoimisen. Meistä lähtee alkuinnostus. Mutta loppu on tietysti opiskelijasta itsestään kiinni. Oulun yliopisto tukee opintoja monella tavalla niiden alkumetreillä. Yhdessä monet käytännön asiat lähtevät sujumaan joutuisasti ja myös Oulu kaupunkina tulee tutuksi. Pienryhmät Ensimmäisestä opiskelupäivästäsi lähtien olet mukana pienryhmäohjauksessa. Se tarkoittaa, että sinä ja noin kymmenen muuta saman alan opiskelijaa tutustutte yhdessä tieteenalaan, yliopistoon, Ouluun ja ennen kaikkea opiskelukavereihin. Pienryhmää vetää saman alan ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmät järjestetään niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. Intensiivisimmillään pienryhmäohjaus on ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Orientoitumisviikko Orientoitumisviikko ajoittuu opintojen alkuun, usein viikolle, jolloin ei ole vielä varsinaista opetusta. Viikon aikana käydään läpi opiskeluasioita ja erilaisia käytännön juttuja sekä tutustutaan yliopistoon laajemmin. Orientoitumisviikkoja järjestävät useimmat laitokset. Omaopettaja Jokainen Oulun yliopiston opiskelija saa ns. omaopettajan eli tuutorin. Hän on niin ikään opintojen käynnistämisen tuki. Omaopettajan kanssa käydään läpi erilaisia asioita, joiden huomaaminen ja ymmärtäminen auttavat ja tukevat opiskelua. Yksi merkittävistä aiheista on ajankäyttö, toinen uravalinta ja työllistyminen. Oulun yliopiston omaopettajajärjestelmä on hyvin ainutlaatuinen. Se onkin saanut opiskelijoilta paljon kiitosta. Sen toimivuus näkyy myös käytännössä: opintoja keskeytetään vähemmän kuin ennen. Opiskelijakeskus Oulun yliopistossa on koottu yhteen keskukseen kaikki opiskelijan tarvitsemat palvelut ilmoittautumisesta opiskelijavaihtoon ja opintotukiasioista urasuunnitteluun. Palveluiden yhteen kokoaminen helpottaa monien käytännön asioiden hoitamista merkittävästi. 13

14 Onko opiskelijan arki yhtä juhlaa, teekkariaktiivi Elina Honkala? Prosessitekniikkaa Oulun yliopistossa opiskellut Elina Honkala on teekkariaktiivi, joka tietää paljon paitsi opiskelusta myös opiskelijan arkipäivästä. Kaikki ei todellakaan ole pelkkää puurtamista, vaan mukaan mahtuu paljon muuta. Miten päädyit teekkariksi? Lukiosta lähdettyäni päädyin lukemaan prosessitekniikkaa Oulun yliopistoon. Päätin ensin tarkkailla vuoden ja katsoa sitten, osuiko uravalinta oikeaan. Tähän mennessä en ole katunut päätöstäni: voin soveltaa luonnontieteitä käytäntöön ja oppia koko ajan jotain uutta. Millaista oli aloittaa opinnot? Opiskeluiden alku alkoi lupaavasti, kun uudet opiskelijat jaettiin pienryhmiin. Ei tarvinnut kauan olla ilman kavereita, sillä kuljimme pienryhmänä luennoille ja saunailtoihin. Lähes kaikki uudet opiskelijat ovat samassa tilanteessa, uudessa kaupungissa ilman kavereita. Kaikilla on siis tarve löytää uusia tuttavia. Mikä opinnoissa yllätti eniten? Yllätyin positiivisesti, kun huomasin, että ensimmäisestä vuodesta asti opiskellaan oman alan asioita. Toki lukiossa käydyt matematiikat, fysiikat ja kemiat piti kerrata peruskursseina, mutta samalla sain tuntuman siitä, mitä oikeasti olin tullut opiskelemaan. Onko opiskelu raskasta? Usein kurssit on rakennettu niin, että koko kurssin ajan palautetaan kotitehtäviä, portfolioita sekä luentopäiväkirjoja ja lopuksi on kevennetty loppukoe. Kurssien suorittaminen on siis tehty helpoksi. Samalla oppii pikku hiljaa eikä vain viimeisellä viikolla ennen tenttiä. Mikä muu kuin varsinainen opiskelu on ollut sinulle tärkeää tulevaisuuden kannalta? Opiskeluiden alettua olen ollut joka kesä oman alan kesätöissä. Vaikkakin olen ollut haalarihommissa, kesät ovat opettaneet paljon. Luennoilla ei aina konkreettisesti opi, miltä suodattimet tai valukoneet tehtaissa näyttävät, saatikka, miten ne käytännössä toimivat. Kesätyöt ovat lisäksi valaneet 14

15 #solmukohdassa Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa ei ole hukkaan heitettyä aikaa vaan satsaus tulevaisuuteen. uskoa siihen, että ala on juuri se, minkä parissa haluan tehdä töitä myös jatkossa. Valmistumisen jälkeen työllistyminen on lähes varmaa. Millainen on teekkariopiskelijan tyypillinen arkipäivä? Tavanomaiseen päivääni kuuluu kuusi tuntia luentoja. Luentojen välissä ja jälkeen teemme porukalla annettuja osatehtäviä ja kotilaskuja. Ehtiikö teekkari muuta kuin päntätä? Opiskelu ei ole pelkkää luennoilla istumista ja asioiden pänttäämistä. Killat ja muut opiskelijajärjestöt tarjoavat paljon aktiviteetteja opiskeluiden ulkopuolelle. Excursioilla olen päässyt katsomaan, miten vessapaperia tehdään ja mitä tapahtuu ennen kuin Koskenkorva on pullossa. Talvella olen käynyt Ruotsissa laskettelemassa ja loppukesästä rapujuhlilla. Kaikkein parasta on, että tapahtumia saa järjestää itse. Miten erikoistumisala selviää? Ensimmäiset kolme vuotta opinnoista kuluvat perus- ja aineopintojen kanssa. Kolmannen vuoden keväällä valitaan opintosuunta. Sitä ennen on varmasti aineopintojen ja kesätöiden pohjalta muodostunut mielikuva, mihin erikoistua ja mitä tulee valmistumisen jälkeen tekemään. Valinnanvaraa on, ja työkokemus ohjaa vielä valmistumisen jälkeen uraa eteenpäin. Olet ollut teekkariaktiivi. Mitä se on opettanut? Olen ollut monissa eri luottamustehtävissä ja saanut mm. itse suunnitella ja organisoida tapahtumia. Tiedän, ettei kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja opi luennoilla. Luottamustehtävissä tulee samalla opittua hallinnon koukeroita ja vastuullista taloudenhoitoa. Hienoa on ollut myös huomata, että osaa ja onnistuu sellaisissa asioissa, joita aiemmin piti melkein mahdottomana. Positiivisena lisänä olen saanut kasapäin uusia ystäviä ympäri Suomen ja Euroopan. Uskon, että heistä on tulevaisuudessa vielä hyötyä, kun haen töitä. Entä muut harrastukset Oulussa? Oulussa on hyvin toimiva ja edullinen korkeakoululiikunnan Sporttipassi, jolla pääsee helposti liikkumaan ja kokeilemaan uusia lajeja. Olen käynyt kokeilemassa oikeaoppista keilausta, laskuvarjohyppyä ja ryhmäliikuntatunteja. Olen ylpeä siitä, että opiskelijoita kannustetaan täällä Oulussa liikkumaan. Yllätyin positiivisesti, kun huomasin, että ensimmäisestä vuodesta asti opiskellaan oman alan asioita. Olet nainen miesvaltaisena pidetyllä alalla. Mitä sanot nuorille naisille tekniikan opiskelusta? Opiskelupaikan vastaanottaessani ajattelin olevani niitä harvoja naisia, jotka eksyvät tekniikan pariin. Teekkarinaisilla on kuitenkin laajat verkostot, ja tarjolla on monenlaista tekemistä. Teekkarimiehet ovat kaiken lisäksi herrasmiehiä, jotka ottavat mukaan porukkaan. Olet juuri valmistumassa. Miltä tulevaisuus nyt näyttää? Monipuolinen koulutus ja hyvät kesätyökokemukset ovat avanneet monia vaihtoehtoja tulevalle uralle. Taantumat eivät ole vaikuttaneet työllisyystilanteeseen niin merkittävästi kuin aluksi luultiin. Olen luottavainen, että löydän mieluisen työn. Mistä annat erityiskiitosta Oulun yliopistolle? Tekniikan puolella suuntautumisvaihtoehtoja on paljon, ja yliopisto kehittää kursseja ja uusia opintosuuntia työelämän tarpeita ajatellen. Yliopisto huomioi hyvin opiskelijoiden harrastustoiminnan ja antaa puitteet monenlaiselle tekemiselle. Erikoisterveiset kaikille vielä valintaansa epäröiville? Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa ei ole hukkaan heitettyä aikaa vaan satsaus tulevaisuuteen. Opiskelijaelämää Oulun yliopistossa Joka syksy Oulun yliopistossa aloittaa noin uutta opiskelijaa. Kaikkiaan yliopistossa opiskelee noin opiskelijaa kahdeksaa eri tieteenalaa, joissa jokaisessa on lukuisia pääaineita tai koulutusohjelmia. Kansainvälisiä opiskelijoita Oulun yliopistossa on noin 900. Luvussa ovat sekä vaihtoopiskelijat että tutkinto-opiskelijat. 15

16 Teekkarin opiskelumenetelmät Luennot Luennointi on perinteisimpiä opetusmenetelmiä yliopistomaailmassa. Perinteisen luennoinnin rinnalle on tullut myös muita opetusmenetelmiä. Luentojen aikana voidaan esimerkiksi harjoitella aihepiiriin liittyviä tehtäviä, pitää esitelmiä tai osatenttejä. Ensimmäisen syksyn aikana suurin osa opinnoista koostuu DI-koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisistä kursseista, joita luennoidaan suurelle joukolle isoissa luentosaleissa. Opintojen edetessä opetusryhmät pienenevät ja opetus muuttuu henkilökohtaisemmaksi, keskustelevammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. harjoitustyöt Harjoitustöissä pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön. Käytät tutkimus- ja mittauslaitteita ja opit taitoja, joita tarvitset työelämässä. Harjoitustyöt ovat usein ryhmätöitä. Näin pääset kiinni alalle luontevaan projektityöskentelyyn. Teet harjoitustöistä useimmiten työselostuksen, jossa kertaat, mitä olet tehnyt, miksi ja mitä tuloksia sait. Samalla erilaisten työselostusten kirjoittaminen tukee teknisen raportoinnin oppimista sekä kandidaatintyön ja diplomityön tekemistä. Laskuharjoitukset Laskuharjoituksissa eli laskareissa käydään läpi harjoitustehtäviä assistentin johdolla. Työharjoittelu Työharjoittelussa koet, millaista työ on käytännössä ja solmit kontakteja työelämään. Moni opiskelija tekee oman alan töitä jo opiskeluidensa aikana. Oulun yliopistossa seurataan opintojen kehittymistä hyvin tarkkaan. Seurantaa varten on kehitetty myös tilastollisia työkaluja. Esimerkiksi, jos suurella joukolla opiskelijoita on saman kurssin kanssa ongelmia, kurssin suoritustapoja voidaan muuttaa oppimista tukevammiksi tai ääritapauksessa korvata kurssi uudella. 16

17 #solmukohdassa Teekkarikillat Oulussa Oulun Teekkariyhdistys Kaikkien oululaisteekkareiden yhteinen etujärjestö on Oulun Teekkariyhdistys ry OTY. Se toimii yhdyssiteenä Oulun yliopiston teekkarikiltojen välillä. Lisäksi se ylläpitää yhteyttä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin ylioppilaskuntiin ja -yhdistyksiin. Oulun Teekkariyhdistys hallinnoi oululaista teekkarilakkia ja vaalii oululaista teekkarikulttuuria. Suurimpana jokavuotisena tapahtumana se järjestää oululaisen Teekkari- Wapun. Oulun Arkkitehtikilta Sähköinsinöörikilta SIK Oulun tietoteekkarit Otit Konekilta Prosessikilta Ympäristönrakentajakilta YMP Tuotantotalouden kilta Optiem Teekkaritalo järven rannalla Oulun yliopiston teekkareilla on oma teekkaritalo Kuivasjärven rannalla lähellä yliopistoa. Teekkarit rakensivat talon talkoovoimin 1990-luvun alussa. Sauna- ja lauluiltojen lisäksi talolla pidetään juhlia laidasta laitaan. Lue lisää teekkarielämästä sivuilta 28 31! Oulun Teekkariyhdistys hallinnoi oululaista teekkarilakkia ja vaalii oululaista teekkarikulttuuria. Oulun ylioppilaskunta OYY on kaikkien Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden etuja palvelujärjestö, jossa on kaikkiaan noin jäsentä. OYY tiedottaa opiskelijoita monipuolisesti niin ajankohtaisista tapahtumista, toiminnasta kuin uudistuksista ja hankkeista. Voit kääntyä OYY:n puoleen monissa opiskelijan elämään liittyvissä asioissa. 17

18 Ehdottomasti opiskelijavaihtoon! Pauli Rikaniemi kannustaa kaikkia opiskelijavaihtoon. Kokemuksen rikkaus on paitsi uuden kulttuurin kohtaamisessa myös oman kotiyliopiston näkemisessä toisin silmin. Pauli Rikaniemi on juuri palannut Brasiliasta Oulun yliopiston viidennen vuoden arkkitehtiopiskelijoiden yhteiseltä matkalta. Tiiviit päiväohjelmat sisälsivät tutustumista tulevien arkkitehtien näkökulmasta mielekkäisiin kohteisiin. Viime aikoina helsinkiläislähtöisen Paulin elämä on ollut muutoinkin varsin liikkuvaista: vasta pari kuukautta sitten hän palasi vaihdosta Tanskasta, jossa hän opiskeli vuoden arkkitehtuuria arvostetussa Kööpenhaminan taideakatemiassa. Lukioaikana hän oli puolestaan vuoden Jenkeissä, ennen opintojen aloittamista Lontoossa. Eräänlainen rajoja ylittävä kokemus oli myös tulla opiskelemaan Ouluun. En ollut koskaan käynyt Oulussa enkä pohjoisessa Suomessa. On ollut mukava oppia tuntemaan myös kotimaata laajemmin, Pauli toteaa. Mikä miestä sitten vetää uusiin paikkoihin? Mahdollisuus tavata uusia ihmisiä, nähdä erilaisia elämäntapoja. Kaikki se avartaa maailmankuvaa ja rikastuttaa omaa elämää, Pauli luettelee. Kööpenhaminan taideakatemian ja Oulun yliopiston välillä Pauli ei näe suurta eroa itse opiskelussa. Olen aina arvostanut Oulun yliopistoa mutta nyt vielä entistä enemmän. Kööpenhaminan taideakatemia on todella korkealla rankattu, mutta Oulussa opetus on yhtä hyvää ja meillä tehdään todella huippua duunia. Taideakatemiassa katsantokanta erosi jonkin verran suomalaisesta käytännöstä, jossa arkkitehtuuri on perinteisesti osa teknillistieteellistä koulutusalaa. Kööpenhaminan taideakatemiassa painotettiin prosessia ja pyrittiin vahvistamaan sitä. Meillä fokuksessa on enemmän lopputulos, se, että rakennetaan konkreettinen talo, Pauli avaa. Kilta-aktivistille suurin yllätys tuli vastaan opiskelijaelämän kuvioissa: Kööpenhaminan taideakatemiassa järjestötoiminta oli 18

19 #solmukohdassa Olen aina arvostanut Oulun yliopistoa mutta nyt vielä entistä enemmän. kansainvälistä menoa Tiedot vuodelta vaihtaria Oulussa 360 Oulusta vaihtoon vähäistä toisin kuin Oulussa. Oulussa saa hyvin ajan kulumaan kiltatoiminnassa. Kööpenhaminassa opiskelijat kulkivat kaveriporukoissa. Oulussa Pauli on toiminut fuksista lähtien aktiivisesti Oulun Arkkitehtikillassa, mm. fuksivastaavana ja vuotina eli kiltatalon vuokraamisesta vastaavana yhteysihmisenä. Nyt Paulilla on edessä jälleen uudenlaiset rajahaasteet. Tällä kertaa jalat pysyvät kotimaan kamaralla, mutta tiedossa on ensimmäinen työpaikka arkkitehtitoimistossa. Sillekin matkalle kaikkea hyvää ja tervetuloa viimeistelemään opinnot Ouluun ensi vuonna! Vaihtoon Teekkarina voit vaivattomasti suorittaa osan opintojasi ulkomaisessa yliopistossa. Vaihto-opintokohteita on miltei jokaisessa maassa. Kansainväliset maisteriohjelmat Alemman korkeakoulututkinnon jälkeen diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa loppuun tietyissä kansainvälisissä maisteriohjelmissa. Samoihin ohjelmiin voivat hakea opiskelijat ympäri maailman. Ohjelmien opetuskieli on englanti. Ohjelmat tarjoavat monikulttuurisen toimintaympäristön sekä kansainvälisillä työmarkkinoilla tarvittavaa tietotaitoa ja kontaktiverkostoja. Töihin maailmalle Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa. Tälläkin hetkellä Oulun yliopistossa teknillistieteellisen alan opintoja suorittaneita työskentelee kaikissa maanosissa hyvin erilaisissa työtehtävissä. 19

20 SingOnin tuotekehityspäällikön pesti sopii Tommi Haloselle kuin mikki käteen. Musikaalisella Tommilla on pitkä kuorotausta. 20

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Hallituskatu 1. www.nightravintolat.com

Hallituskatu 1. www.nightravintolat.com 1 Hallituskatu 1 2 www.nightravintolat.com SISÄLLYSLUETTELO FUKSIJAOKSEN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4 OTY:N PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>> 5 TIEDEKUNNAN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Älähän hättäile! Tämä Teknillisen tiedekunnan fukseille 06 suunnattu opus auttaa sinut hyvään vauhtiin opiskelujesi alkutaipaleella.

Älähän hättäile! Tämä Teknillisen tiedekunnan fukseille 06 suunnattu opus auttaa sinut hyvään vauhtiin opiskelujesi alkutaipaleella. FUKSIOPUS Teksuutimet erikoisnumero 2F/2006 OTY Apua! Miten minä pieni fuksi selviän tästä kaikesta? Älähän hättäile! Tämä Teknillisen tiedekunnan fukseille 06 suunnattu opus auttaa sinut hyvään vauhtiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitus Taitto Kansi Janne Inkilä Matti Hamarila Olli Kajan. Ville Viita

Sisällysluettelo. Toimitus Taitto Kansi Janne Inkilä Matti Hamarila Olli Kajan. Ville Viita Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Sähkötekniikka avaa tien tulevaisuuteen 4 Opiskelu ja työelämä 6 Teekkareita Nokia-uralla 8 Vaasassa on sähköä 10 Opintotuki 11 Poweria uralle 12 Vaihto-opiskelu 13 Vaihda

Lisätiedot

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl Sisällys Pääkirjoitus 3 Alaesittelyt 4 Insinööri vai diplomi-insinööri? 8 Sähkötekniikan opiskelu Lapin AMKissa 9 Aurinkotaloutta Lappeenrannassa 11 Kansainväliseksi elektroniikan ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA 2014 FUKSIKAPTEENIN TERVEHDYS SISÄLLYSLUETTELO Pidät juuri käsissäsi Koneinsinöörikillan fuksiopasta vuodelle 2014, mikä tarkoittaa sitä, että sinut on noin 150 muun ohella

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011 Kaksoistutkinnolla suoraan myyntipäälliköksi MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa

Lisätiedot

Lehdykkä. 3 Päätoimittajalta Juliana Heikkinen. Julkaisija Syntaksis ry. 4 Toimittajalta Marjaana Hellsten

Lehdykkä. 3 Päätoimittajalta Juliana Heikkinen. Julkaisija Syntaksis ry. 4 Toimittajalta Marjaana Hellsten fuksi ehdykkä 2004 3 Päätoimittajalta Juliana Heikkinen 4 Toimittajalta Marjaana Hellsten 5 Puheenjohtajalta Jonna Saapunki 6 Pienryhmäohjaajat 8 Mikä ihmeen YKL? 11 LAL 12 Perustietoa Oulusta 14 Biologian

Lisätiedot

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 /2008 /Kansainvälinen yhteistyö Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Ole hyvä ja lue! Painopaikka: Digipaino, Lappeenranta 2006. Vastaava päätoimittaja: Tuukka Laurila Kansi ja taitto: Ville Honkamäki

Ole hyvä ja lue! Painopaikka: Digipaino, Lappeenranta 2006. Vastaava päätoimittaja: Tuukka Laurila Kansi ja taitto: Ville Honkamäki Tämä kädessäsi oleva julkaisu on Fukslaaki vuosimallia 2006. Fukslaaki on vuosittain jokaiselle Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osastolle hyväksytylle uudelle opiskelijalle lähetettävä

Lisätiedot

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia.

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia. Palaako mielesi maailmalle? Käsissäsi on jo kahdeksas ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset kirjanen. Tähän on koottu Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokertomuksia akateemiselta vuodelta 2004-2005,

Lisätiedot

3/2014 Fuksiläystäke

3/2014 Fuksiläystäke 3/2014 Fuksiläystäke Sisällysluettelo Päätoimittajan palsta...4 Puheenjohtajan palsta...5 Fuksivastaavan tervehdys...6 Checklist...7 Mikä se Sähköinsinöörikilta on?...8 Mikä se Oulun Teekkariyhdistys on?...9

Lisätiedot

Oulun Teekkariyhdistys ry

Oulun Teekkariyhdistys ry FUXIOPUS 2002 Oulun Teekkariyhdistys ry Sisällysluettelo 3 Oma pienryhmäni 4 Fuksijaoksen tervehdys 5 OTYn pj:n tervehdys 6 TTK - Eero Wallin 7 Tupsut esittäytyvät 7 Ulkomaille 8 Phuksisanasto 12 Teekkarilakki

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Pohjois-Suomi 5 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Kapitalistisen ilosanoman tuoja 3/2010

Kapitalistisen ilosanoman tuoja 3/2010 Kapitalistisen ilosanoman tuoja 3/2010 Tulevan pörssiläisen selviytymisopas www.porssiry.fi www.porssiry.fi Kapitalistisen ilosanoman tuoja 3/2010 Tulevan pörssiläisen selviytymisopas Pörssikurssi Kapitalistisen

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas 04

Tietokillan Phuksiopas 04 Tietokillan Phuksiopas 04 PHUKSIOPAS(1) NAME SYNOPSIS phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan phuksiopas [-vtenl] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot