1. Kokouksen avaus Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Irene Äyräväinen avasi kokouksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaus Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Irene Äyräväinen avasi kokouksen."

Transkriptio

1 Muistio BusinessLohja-neuvottelukunta Aika klo 8:30 10:45 Paikka Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsalissa, Karstuntie 4, Lohjan kaupunki Läsnä Irene Äyräväinen, Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan Kauppakamari ry:n edustaja Juhani Hyry, Lohjan Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Esko Jääskeläinen, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Päivi Kallo, Länsi-Uusimaa -lehden päätoimittaja Erja Kononen, Uudenmaan TE-toimisto, Lohjan palvelupäällikkö Teija Mesimäki, Nummi-Pusulan Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Sandström, Novago Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Martti Savelainen, Sappi Finland I Oy:n tehtaanjohtaja Raimo Selenius, Karjalohjan-Sammatin Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Seija Paasovaara, Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan yksikön johtaja Matti Pajuoja, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ari Pihlström, Lohcase ry:n hallituksen puheenjohtaja Eeva Puttonen, Virkkalan Yrittäjät ry Toni Rinnet, Lohjan Nuorkauppakamari ry:n hallituksen puheenjohtaja Leo Rintanen, Novago Yrityskehitys Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Nina Virtanen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eero Soinio, Lohjan kehittämisjohtaja, va. elinkeinojohtaja Raija Rajantaus, hallintopäällikkö, sihteeri 1. Kokouksen avaus Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Irene Äyräväinen avasi kokouksen. 2. Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestys hyväksyttiin. 3. Lohjan elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuosille Kehittämisjohtaja, va. elinkeinojohtaja Eero Soinio esitteli luonnosvaiheessa olevaa Lohjan elinvoima- ja kilpailukykyohjelmaa. Kommentit ja palautteet esiteltyyn ohjelmaan voi lähettää sähköpostitse Esitys on muistion liitteenä. Keskustelu: Viestintä ja Lohjan imago: Pidettiin tärkeänä sitä, että paikkakuntalaisten oma viesti olisi positiivista. Lohjan sijainti on hieno järven, harjun ja Tytyrin maastossa. Nostetaan Lohjan imagoa viemällä positiivista viestiä Lohjasta asumis- ja yrittäjäpaikkakuntana.

2 Kaavoitus: Kaavoitukseen toivotaan nopeutta, mutta valitettavasti valitukset hidastavat kaavojen etenemisestä. Elinvoima- ja kilpailukykyohjelman seuranta: Vuosittain raportoimalla seurataan ohjelman toteutumista ja etenemistä kuvataan myös määriteltyjen mittareiden avulla. Kaupungin päätösten kauaskantoiset vaikutukset tulee tiedostaa ja ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden vastaisiin päätöksiin tulee reagoida välittömästi. Säädökset: Yhteiskunnassamme on lisätty luvanvaraisuutta ja ne usein vaikeuttavat ja hidastavat yrittäjien toimintaa. Säädösten toteuttamisen valvontaa ei tulisi sälyttää yrityksille. Toivomuksena on, että lainsäädäntömuutosehdotukset olisivat yrittäjäystävällisempiä. Säädöksiin kaivataan selkeyttä. Yrittäjäjärjestöt ovat tietoisia epäkohdista ja toimivat asioiden korjaamiseksi. Sääntelyn määrä kokonaisuudessaan on kasvanut ja siihen vaikuttaa myös kuuluminen Euroopan Unioniin. Suomen energiapolitiikan ja verotuksen seurauksena selvitysten mukaan 2/3 suuryrityksistä on tehnyt suunnitelmansa tuotannon siirtämisestä pois Suomesta lähimmän viiden vuoden kuluessa. Lohjan ympäristösäädösten valmistelu on meneillään ja Lohjan omat erityisvaatimukset säädöksiin tunnutaan otettavan liian tarkasti. Kilpailukyky: Eri tekijöiden vaikutusta kilpailukykyyn pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä ja se tukee menestystä ja kilpailukykyä. Kilpailukyky on laaja käsite ja se muodostuu monista asioista, joista yhtenä on henkilöstö. Osaaminen ja oppilaitosyhteistyö: Osaaminen Suomessa on korkeatasoista. Oppilaitokset voivat opettaa nuorille yrittäjyysmyönteisyyttä. Yrityksen perustaminen oppiaineena on perusteltua. Nuoria tulee rohkaista yrittäjyyteen, mutta riskin ottaminen koetaan usein haasteena. Sijoittajien hakeminen nuorille yrityksille voisi olla edistämässä ja innostamassa yritysten perustamisia. Uusien yritysten ja yrittäjien tukena voisi toimia myös yrittäjämentorointi, jonka avulla nuori yritys saisi ohjausta. Asenteet: Yrittäjille tehdyn tutkimuksen perusteella motivoituneen työvoiman saaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin ammattitaitoisen työvoiman. Yrittäjät palkkaavat mieluummin henkilön, joka on motivoitunut ja innostunut tekemään työtä, kuin että henkilöllä on pätevyyttä, mutta ei kiinnostusta oppia ja kehittyä. Oikealla asenteella henkilö oppii tekemään haasteellisiakin töitä. Hinku-seminaari: Energiatehokkuuden eteenpäin vieminen Hinku-projektin avulla tuntuu yrityksissä olevan pysähdyksissä. Siihen kaivataan panostusta. Toiveena on Hinku-seminaarin järjestäminen ja voisiko järjestäminen hoitua Novagon kautta. Energiatehokkuudella voitaisiin saada Lohjaa positiivisesti esille. 4. Novago Yrityskehitys Oy:n ja Lohjan Yritystalon tilanne Novago Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Carl-Johan Sandström esitteli yrittäjätalon vaiheita suunnittelusta toteutukseen ja tämänhetkistä tilannetta. Esitys on muistion liitteenä. Keskustelu: Novagon henkilöstö:

3 Töissä on vuodenvaihteen jälkeen 16 henkilöä, jotka tekevät neuvonta-, projekti- ja hallintotöitä. Lohjalaiset saavat saman palvelun kuin aikaisemminkin kahden yritysneuvojan poistumisen jälkeen. Työt on jaettu neuvojien kesken ja kaikkia asiakkaita palvellaan. Tilojen vuokraus: Hautomoon tuleville yrityksille ei ole rajoitteita, mutta sopimukset yleensä tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Novago on vuokrannut omia 3. kerroksen tiloja Kauppakamarille ja lakiasiaintoimistolle. Myös uusi matkailuyhtiö LUMO toimii Novagon 3. kerroksen tiloissa. Yrittäjätalon tontin kaavavalituksista aiheutuvien viivästysten ja rakentamiskustannusten kohoamisen vuoksi rakentamiskustannukset tulivat % kalliimmiksi. Hautomotilojen vuokra on kokonaishinta, johon kuuluu neuvontapalvelut, toimistohuonetila, sosiaaliset tilat, neuvotteluhuoneet, lämmitys, siivous, nettiyhteys yms. Yleiset tilat on jyvitetty vuokriin. Novago on tehostanut tilojen markkinointia. Hautomotiloissa työskenteleville yrittäjille on tarjolla valmis hautomoverkosto, joissa esille nousseet ideat muuttuvat konkreettiseksi tekemiseksi. Novago markkinoi aktiivisesti tiloja ja järjestää siellä tilaisuuksia, että tilat tulevat tutuiksi yrittäjille ja tieto tarjottavista mahdollisuuksista leviäisi yrittäjien keskuudessa. Tilaisuuksiin on osallistunut useita kymmeniä yrittäjiä kerrallaan. EU ja projektit: Miten yritykset pääsevät mukaan EU-rahoihin? Yritykset voivat hakea rahoituksia suoraan EU:lta, mutta Novagolla on valmiudet opastaa yrityksiä niiden hankinnassa Uudenmaan liiton ja Helsingin EU-toimiston kanssa. Yrittäjät saavat tietoa EUhankkeiden valmisteluun sekä sopivien hankekumppaneiden kartoitukseen kotimaasta ja Euroopasta. Uudenmaan liitto myöntää myös Uusimaa-ohjelman mukaisiin alueelle merkittäviin EUhankkeiden valmisteluun maakunnan kehittämisrahaa. Sijoittumispalvelut: Onko Novagolla keskitettyä firmojen hankintaa? Firmojen hankkiminen alueelle ei kuulu Novagolta ostettaviin palveluihin. Elinkeinopolitiikka ja uusien firmojen sijoittumispalvelut ovat osakaskuntien omia tehtäviä, mutta Novago toimii välineenä kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamisessa. Tutkimustyö: Novago ei tee tutkimusta, mutta kokonaisuuteen osallistutaan vesi- ja ympäristöalan sektorilla. Novagolla on päivittäinen hyvä kontakti oppilaitoksiin ja yliopistoihin myös ulkomailla. Novagon yhteydessä toimii entisen Keksintösäätiön protopaja ja Novago uutena omistajana toimii uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittäjänä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi toiminnan jatkuvan esittelyn mukaisessa yhteistyössä. 5. Muut suositukset ja toimenpiteet Lohjan kehittämiseksi Yritysten palvelu: Suomessa on todettavissa, että yritysten koko pienenee, mutta määrä kasvaa. Yrittäjät toivovat, että panostetaan myös vahvasti pienien yritysten palveluihin.

4 Novago on hyvä mahdollisuus palvelujen tarjoajana. Novagon mainontaa ja tiedottamista tarvitaan. Yrittäjille tulee tarjota yhteistyötä ja apu tietyssä vaiheessa. Toivotaan yhteistyötä siten, että avuntarve havaittaisiin ajoissa, ennen kuin ongelmat kasautuvat. Novagon tulee tiedottaa avoimesti mahdollisuudesta yritystukeen. Neuvontapalvelun tulisi olla mukana yrityksen kehittämisessä ja havainnoimassa ja yrityksen edun ymmärtämisessä. Työttömyys: Työttömyys on kasvussa. Vaikka pieniä yrityksiä syntyy, niin ei synny kuitenkaan riittävästi. Sijainti: Lohjan sijainti on hyvä. Lohja on lähellä pääkaupunkiseutua, joka kasvaa kovaa vauhtia. Lohjan kaupunkikuva: Lohjan keskusta on iltaisin kuollut ja kaupunkikuvan aktivointia kaivataan. Lohjan keskusta kaipaa aktiivista elämää ja kokeiluja. Kaupunkikeskustan aktivoiminen on pitkäjänteistä työtä ja erilaiset aktivointikokeilut tulee kestää vähintään vuoden, että voidaan tehdä johtopäätöksiä. Yrittäjien odotukset ovat alamaissa, mutta voittaja panostaa nyt. Lohja-kuvaan tarvitaan positiivinen noste. Tietoyhteiskunta: Miten syntyy tietoyhteiskunta? Panostamalla ja kehittämällä. Yrittäjien keihäänkärkenä voisi olla tietotekniikan kehittäminen. Tulee tiedostaa uuden tekniikan mahdollisuudet. Voisiko kaupunki panostaa siihen yhteistyössä yrittäjien kanssa? Myös kivijalkakaupan mahdollisuudet voidaan nähdä tietotekniikan kehittämisessä. Maankäyttö ja kaavoitus: Paloniemen alueen kaavoituksessa nähdään mahdollisuudet myös uusien asukkaiden saamisessa alueelle. Yrityspuisto: Yrityspuiston saaminen Lohjalle on ollut esillä pitkään ja asiaa tulee kehitellä eteenpäin. Benchmarking: Elinkeinotiimin toimintaa seurataan. Toimintamalleja tulee hakea muista kaupungeista ja tarkastella vaihtoehtoja, miten ne sopisivat Lohjalle. Vertailukehittäminen kuuluu tuottavuushankkeeseen ja vierailuja asian tiimoilta on tehty useille paikkakunnille. Yhteistyö: Lohjan yrittäjien ja Lohcasen kanssa on hyvä yhteistyö. Säädökset: Säädöksiä tulee mm. EU:sta. Tehdäänkö Lohjalla sen eteen työtä, ettei byrokratiaa lisättäisi ainakaan lohjalaisten virkamiesten taholta. Harva on kuullut byrokratian poistamista. Yrittäjien viesti on, ettei lisättäisi byrokratiaa, vaan helpotettaisiin yrittäjän toimintaa ja autettaisiin yrittäjiä. Yrittäjien toiveena on, että säädöksiä ruvettaisiin purkamaan. Yrittäjäjärjestöt ovat valppaina ja valvovat omalta osaltaan, ettei tehdä turhia sääntöjä. Lohjan kaupungin säännöt ja määräykset ovat olleet nähtävillä ja niistä on kerätty palautetta. Johtaminen:

5 Työntekijän pitää saada kunnollista johtamista. Lohjan kaupungilla nähdään tarve tarkastella johtamista kaikilla tasoilla. Yritysvaikutusarviointi: Lohjan kaupungin päättäjillä ei välttämättä ole käsitystä siitä, miten päätökset vaikuttavat yrittäjyyteen ja miten kauaskantoisia päätökset toisinaan ovat, esim. ympäristömääräykset. Lohjan mahdollisuudet: Lohjalla on paljon mahdollisuuksia ja niitä tulee tuoda esille ja tarjota Lohjan ulkopuolelle. Helsinkiin muuttaa asukkaita ja Lohjan on mahdollisuus saada vetovoimaisuutta keskeisen infran suhteen. Asukkaille tulee tuoda esille hyvää ja se vie eteenpäin. Esimerkiksi Menneen ajan joulumarkkinoiden, Omenakarnevaalien ja Rantajamien mahdollisuuksia tulee laajentaa yrittäjille. Yrittäjillä voisi olla samanaikaisesti tarjouksia ja mainoksia, että tapahtumissa kävijät pysähtyisivät lohjalaisiin yrityksiin, ravintoloihin ja Lohjan nähtävyyksiin. Elämyskaivoshanke on toteutuessaan myös mahdollisuus. Urheilutapahtumat tuovat myös yrittäjille mahdollisuuksia. Jos ulkopaikkakuntalainen tulee Lohjalle tilaisuuksiin, niin rahaa jää muuhun lohjalaiseen elinkeinoelämään 2/3 käyttämästään lipun hinnasta. Lohjalaisten kauppiaiden ja ravintoloitsijoiden tulisi aktivoitua markkinointiin. Tarvitaan mainontaa. Lohjalla on todella hyviä kauppoja ja niiden tarjousten tulisi olla sellaisia, ettei niistä voisi kieltäytyä. Yrittäjät ovat aikaisemmin toivoneet, että laskettaisiin summa, joka muodostuu, jos kaikki lohjalaiset ostaisivat tuotteensa Lohjalta. Toivotaan, että laskelma tehtäviin. Todettiin, että joulukadun avajaiset oli upea tapahtuma. Asukkaille tulee olla houkuttelevuutta, että saataisiin virtaa lisää. Jokaisen yrittäjän tulee olla kiinnostunut oman yrityksensä kehittämisestä. Keskustan alueella olevien kauppiaiden toivotaan aktivoituvan näyteikkunoiden somistamiseen. Benchmarking-vertailukehittämistyötä on tehty aktiivisesti. Vertailukehittämistyö tulee ensi vuoden aikana esittelyyn. Organisaation uudistaminen tulee pian ajankohtaiseksi. Keskustan kauppojen aukiolon pidennys esim. kerran viikossa: Yhtenä esimerkkinä ulkomailta ja markkinointikeinona voisi olla jo aikaisemminkin esitetty pidennetty kauppojen aukiolo kerran viikossa esim. klo 21:een. Jotta siitä saataisiin koko hyöty, tulisi kaikkien keskustan kauppojen sitoutua siihen ja mainostaa yhdessä. Yhteistyötä tässä voitaisiin tehdä paikallislehden, Lohcasen ja kaupungin kanssa. Yrittäjien koulutus: Yrittäjien tietoteknisten taitojen kehittämiseen kaivataan tukea. Yrittäjien tulee nähdä siinä olevat mahdollisuudet. Novagon tehtäviin kuuluu olemassa olevien yritysten sparraus. Keskustan kauppiaiden yhteistyöyhdistys Lohcase voisi mahdollistaa yrittäjille tietotekniikka- ja markkinointikoulutusta tai sparrausta. Lohjan yrittäjien järjestämään internetmarkkinointikurssiin oli ilmoittautuneita niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet kurssille. Tarjouskilpailut: Julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Kun tarjouskilpailut järjestetään, tarjoukset tulee pyytää myös lohjalaisilta yrityksiltä. Tarjousten pyytäjä voi hankintalain puitteissa pyytää tarjousta siten, että lohjalaisilla yrityksillä on mahdollista pärjätä kilpailussa.

6 Markkinointi ja mainostaminen: Lohjalaiset yritykset kattavassa mainoksessa voisi olla kaikki lohjalaiset ravintolat, kaupat, palvelutarjoajat sekä markkinatapahtumat koottuna. Siitä saataisiin tieto lohjalaisista tuotteista ja tarjoajista ja voitaisiin välittää tietoa eteenpäin. Asiaa tiedustellaan markkinointipäälliköltä. Jatkotoimenpiteet: Kokouksesta laaditaan muistio ja jaetaan BusinessLohjan jäsenille. Lohjan kaupungissa muistio lähetetään kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle. Kaupungin organisaation toimialoille tiedotetaan kaupungin johtoryhmän kautta, että virkamiehet voivat ottaa kokouksessa tulleet asiat huomioon omissa työtehtävissään. Vuoden 2015 BusinessLohjan kokoukset aikataulutetaan koko vuodelle. Muistion laati Raija Rajantaus

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 3/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 3/2015 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta AIKA 26.03.2015 klo 13:05-15:19 PAIKKA Kaupungintalo Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Veivo Sointu 13:05-15:19 Puheenjohtaja Pesonen Mika 13:05-15:19 Jäsen Honkanen

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Omistuksenvaihdokset. puhuttavat yrittäjiä. Yrittäjyys luo elinvoimaa! Mirka Vanhala jatkaa yritystä realistisin ajatuksin.

Omistuksenvaihdokset. puhuttavat yrittäjiä. Yrittäjyys luo elinvoimaa! Mirka Vanhala jatkaa yritystä realistisin ajatuksin. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yritystoiminta ei tunne kuntarajoja 3 kymen Yrittäjyys luo elinvoimaa! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2012 10 Omistuksenvaihdokset puhuttavat

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista

Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista Valtuustoaloite / Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimen organisaatiomuutosten selvittäminen Kaupunginvaltuusto 21.03.2011 23 Anu Helena Frosterus jätti Karkkilan vihreät ry:n nimissä seuraavan valtuustoaloitteen:

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö RAKLI, toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys

Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö RAKLI, toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys Kutsu Brunssi-tilaisuuteen keskiviikkona 5.5.2010 klo 8.30-11.00 Paikka: Ostrobotnian juhlasali, Museokatu 10, Helsinki Kauppakeskusten uudet palvelut Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 kymen Zoomaa kymenlaaksolaiseen yrittäjäkesään! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2013 15 Smile with your eyes Yrittäjä

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon sähköisen viestinnän kehittämisen työryhmä 31.10.2009 Mikkeli

Suomen ortodoksisen kirkon sähköisen viestinnän kehittämisen työryhmä 31.10.2009 Mikkeli 1/9 SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.00 ruokailu, 11.30 kokous. Paikka n Päämajakoulu (Päämajankuja 1 3) Työryhmä Petja Pyykkönen, puheenjohtaja Joonas Lyytinen Helsinki Ronja Venesperä

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Jukka S. Rannila LIITE 2:

Jukka S. Rannila LIITE 2: Juokseva sivunumero: 1 / 121 (Johdanto) 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Jukka S. Rannila LIITE 2: Nuorisoasuntoselvitys: uudelleenarviointia (2000, 2009, 2014) sähköisessä muodossa A B C B C A 9 10 11 2014 Juokseva

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot