1. Kokouksen avaus Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Irene Äyräväinen avasi kokouksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaus Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Irene Äyräväinen avasi kokouksen."

Transkriptio

1 Muistio BusinessLohja-neuvottelukunta Aika klo 8:30 10:45 Paikka Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsalissa, Karstuntie 4, Lohjan kaupunki Läsnä Irene Äyräväinen, Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan Kauppakamari ry:n edustaja Juhani Hyry, Lohjan Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Esko Jääskeläinen, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Päivi Kallo, Länsi-Uusimaa -lehden päätoimittaja Erja Kononen, Uudenmaan TE-toimisto, Lohjan palvelupäällikkö Teija Mesimäki, Nummi-Pusulan Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Sandström, Novago Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Martti Savelainen, Sappi Finland I Oy:n tehtaanjohtaja Raimo Selenius, Karjalohjan-Sammatin Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Seija Paasovaara, Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan yksikön johtaja Matti Pajuoja, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ari Pihlström, Lohcase ry:n hallituksen puheenjohtaja Eeva Puttonen, Virkkalan Yrittäjät ry Toni Rinnet, Lohjan Nuorkauppakamari ry:n hallituksen puheenjohtaja Leo Rintanen, Novago Yrityskehitys Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Nina Virtanen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eero Soinio, Lohjan kehittämisjohtaja, va. elinkeinojohtaja Raija Rajantaus, hallintopäällikkö, sihteeri 1. Kokouksen avaus Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Irene Äyräväinen avasi kokouksen. 2. Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestys hyväksyttiin. 3. Lohjan elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuosille Kehittämisjohtaja, va. elinkeinojohtaja Eero Soinio esitteli luonnosvaiheessa olevaa Lohjan elinvoima- ja kilpailukykyohjelmaa. Kommentit ja palautteet esiteltyyn ohjelmaan voi lähettää sähköpostitse Esitys on muistion liitteenä. Keskustelu: Viestintä ja Lohjan imago: Pidettiin tärkeänä sitä, että paikkakuntalaisten oma viesti olisi positiivista. Lohjan sijainti on hieno järven, harjun ja Tytyrin maastossa. Nostetaan Lohjan imagoa viemällä positiivista viestiä Lohjasta asumis- ja yrittäjäpaikkakuntana.

2 Kaavoitus: Kaavoitukseen toivotaan nopeutta, mutta valitettavasti valitukset hidastavat kaavojen etenemisestä. Elinvoima- ja kilpailukykyohjelman seuranta: Vuosittain raportoimalla seurataan ohjelman toteutumista ja etenemistä kuvataan myös määriteltyjen mittareiden avulla. Kaupungin päätösten kauaskantoiset vaikutukset tulee tiedostaa ja ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden vastaisiin päätöksiin tulee reagoida välittömästi. Säädökset: Yhteiskunnassamme on lisätty luvanvaraisuutta ja ne usein vaikeuttavat ja hidastavat yrittäjien toimintaa. Säädösten toteuttamisen valvontaa ei tulisi sälyttää yrityksille. Toivomuksena on, että lainsäädäntömuutosehdotukset olisivat yrittäjäystävällisempiä. Säädöksiin kaivataan selkeyttä. Yrittäjäjärjestöt ovat tietoisia epäkohdista ja toimivat asioiden korjaamiseksi. Sääntelyn määrä kokonaisuudessaan on kasvanut ja siihen vaikuttaa myös kuuluminen Euroopan Unioniin. Suomen energiapolitiikan ja verotuksen seurauksena selvitysten mukaan 2/3 suuryrityksistä on tehnyt suunnitelmansa tuotannon siirtämisestä pois Suomesta lähimmän viiden vuoden kuluessa. Lohjan ympäristösäädösten valmistelu on meneillään ja Lohjan omat erityisvaatimukset säädöksiin tunnutaan otettavan liian tarkasti. Kilpailukyky: Eri tekijöiden vaikutusta kilpailukykyyn pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä ja se tukee menestystä ja kilpailukykyä. Kilpailukyky on laaja käsite ja se muodostuu monista asioista, joista yhtenä on henkilöstö. Osaaminen ja oppilaitosyhteistyö: Osaaminen Suomessa on korkeatasoista. Oppilaitokset voivat opettaa nuorille yrittäjyysmyönteisyyttä. Yrityksen perustaminen oppiaineena on perusteltua. Nuoria tulee rohkaista yrittäjyyteen, mutta riskin ottaminen koetaan usein haasteena. Sijoittajien hakeminen nuorille yrityksille voisi olla edistämässä ja innostamassa yritysten perustamisia. Uusien yritysten ja yrittäjien tukena voisi toimia myös yrittäjämentorointi, jonka avulla nuori yritys saisi ohjausta. Asenteet: Yrittäjille tehdyn tutkimuksen perusteella motivoituneen työvoiman saaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin ammattitaitoisen työvoiman. Yrittäjät palkkaavat mieluummin henkilön, joka on motivoitunut ja innostunut tekemään työtä, kuin että henkilöllä on pätevyyttä, mutta ei kiinnostusta oppia ja kehittyä. Oikealla asenteella henkilö oppii tekemään haasteellisiakin töitä. Hinku-seminaari: Energiatehokkuuden eteenpäin vieminen Hinku-projektin avulla tuntuu yrityksissä olevan pysähdyksissä. Siihen kaivataan panostusta. Toiveena on Hinku-seminaarin järjestäminen ja voisiko järjestäminen hoitua Novagon kautta. Energiatehokkuudella voitaisiin saada Lohjaa positiivisesti esille. 4. Novago Yrityskehitys Oy:n ja Lohjan Yritystalon tilanne Novago Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Carl-Johan Sandström esitteli yrittäjätalon vaiheita suunnittelusta toteutukseen ja tämänhetkistä tilannetta. Esitys on muistion liitteenä. Keskustelu: Novagon henkilöstö:

3 Töissä on vuodenvaihteen jälkeen 16 henkilöä, jotka tekevät neuvonta-, projekti- ja hallintotöitä. Lohjalaiset saavat saman palvelun kuin aikaisemminkin kahden yritysneuvojan poistumisen jälkeen. Työt on jaettu neuvojien kesken ja kaikkia asiakkaita palvellaan. Tilojen vuokraus: Hautomoon tuleville yrityksille ei ole rajoitteita, mutta sopimukset yleensä tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Novago on vuokrannut omia 3. kerroksen tiloja Kauppakamarille ja lakiasiaintoimistolle. Myös uusi matkailuyhtiö LUMO toimii Novagon 3. kerroksen tiloissa. Yrittäjätalon tontin kaavavalituksista aiheutuvien viivästysten ja rakentamiskustannusten kohoamisen vuoksi rakentamiskustannukset tulivat % kalliimmiksi. Hautomotilojen vuokra on kokonaishinta, johon kuuluu neuvontapalvelut, toimistohuonetila, sosiaaliset tilat, neuvotteluhuoneet, lämmitys, siivous, nettiyhteys yms. Yleiset tilat on jyvitetty vuokriin. Novago on tehostanut tilojen markkinointia. Hautomotiloissa työskenteleville yrittäjille on tarjolla valmis hautomoverkosto, joissa esille nousseet ideat muuttuvat konkreettiseksi tekemiseksi. Novago markkinoi aktiivisesti tiloja ja järjestää siellä tilaisuuksia, että tilat tulevat tutuiksi yrittäjille ja tieto tarjottavista mahdollisuuksista leviäisi yrittäjien keskuudessa. Tilaisuuksiin on osallistunut useita kymmeniä yrittäjiä kerrallaan. EU ja projektit: Miten yritykset pääsevät mukaan EU-rahoihin? Yritykset voivat hakea rahoituksia suoraan EU:lta, mutta Novagolla on valmiudet opastaa yrityksiä niiden hankinnassa Uudenmaan liiton ja Helsingin EU-toimiston kanssa. Yrittäjät saavat tietoa EUhankkeiden valmisteluun sekä sopivien hankekumppaneiden kartoitukseen kotimaasta ja Euroopasta. Uudenmaan liitto myöntää myös Uusimaa-ohjelman mukaisiin alueelle merkittäviin EUhankkeiden valmisteluun maakunnan kehittämisrahaa. Sijoittumispalvelut: Onko Novagolla keskitettyä firmojen hankintaa? Firmojen hankkiminen alueelle ei kuulu Novagolta ostettaviin palveluihin. Elinkeinopolitiikka ja uusien firmojen sijoittumispalvelut ovat osakaskuntien omia tehtäviä, mutta Novago toimii välineenä kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamisessa. Tutkimustyö: Novago ei tee tutkimusta, mutta kokonaisuuteen osallistutaan vesi- ja ympäristöalan sektorilla. Novagolla on päivittäinen hyvä kontakti oppilaitoksiin ja yliopistoihin myös ulkomailla. Novagon yhteydessä toimii entisen Keksintösäätiön protopaja ja Novago uutena omistajana toimii uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittäjänä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi toiminnan jatkuvan esittelyn mukaisessa yhteistyössä. 5. Muut suositukset ja toimenpiteet Lohjan kehittämiseksi Yritysten palvelu: Suomessa on todettavissa, että yritysten koko pienenee, mutta määrä kasvaa. Yrittäjät toivovat, että panostetaan myös vahvasti pienien yritysten palveluihin.

4 Novago on hyvä mahdollisuus palvelujen tarjoajana. Novagon mainontaa ja tiedottamista tarvitaan. Yrittäjille tulee tarjota yhteistyötä ja apu tietyssä vaiheessa. Toivotaan yhteistyötä siten, että avuntarve havaittaisiin ajoissa, ennen kuin ongelmat kasautuvat. Novagon tulee tiedottaa avoimesti mahdollisuudesta yritystukeen. Neuvontapalvelun tulisi olla mukana yrityksen kehittämisessä ja havainnoimassa ja yrityksen edun ymmärtämisessä. Työttömyys: Työttömyys on kasvussa. Vaikka pieniä yrityksiä syntyy, niin ei synny kuitenkaan riittävästi. Sijainti: Lohjan sijainti on hyvä. Lohja on lähellä pääkaupunkiseutua, joka kasvaa kovaa vauhtia. Lohjan kaupunkikuva: Lohjan keskusta on iltaisin kuollut ja kaupunkikuvan aktivointia kaivataan. Lohjan keskusta kaipaa aktiivista elämää ja kokeiluja. Kaupunkikeskustan aktivoiminen on pitkäjänteistä työtä ja erilaiset aktivointikokeilut tulee kestää vähintään vuoden, että voidaan tehdä johtopäätöksiä. Yrittäjien odotukset ovat alamaissa, mutta voittaja panostaa nyt. Lohja-kuvaan tarvitaan positiivinen noste. Tietoyhteiskunta: Miten syntyy tietoyhteiskunta? Panostamalla ja kehittämällä. Yrittäjien keihäänkärkenä voisi olla tietotekniikan kehittäminen. Tulee tiedostaa uuden tekniikan mahdollisuudet. Voisiko kaupunki panostaa siihen yhteistyössä yrittäjien kanssa? Myös kivijalkakaupan mahdollisuudet voidaan nähdä tietotekniikan kehittämisessä. Maankäyttö ja kaavoitus: Paloniemen alueen kaavoituksessa nähdään mahdollisuudet myös uusien asukkaiden saamisessa alueelle. Yrityspuisto: Yrityspuiston saaminen Lohjalle on ollut esillä pitkään ja asiaa tulee kehitellä eteenpäin. Benchmarking: Elinkeinotiimin toimintaa seurataan. Toimintamalleja tulee hakea muista kaupungeista ja tarkastella vaihtoehtoja, miten ne sopisivat Lohjalle. Vertailukehittäminen kuuluu tuottavuushankkeeseen ja vierailuja asian tiimoilta on tehty useille paikkakunnille. Yhteistyö: Lohjan yrittäjien ja Lohcasen kanssa on hyvä yhteistyö. Säädökset: Säädöksiä tulee mm. EU:sta. Tehdäänkö Lohjalla sen eteen työtä, ettei byrokratiaa lisättäisi ainakaan lohjalaisten virkamiesten taholta. Harva on kuullut byrokratian poistamista. Yrittäjien viesti on, ettei lisättäisi byrokratiaa, vaan helpotettaisiin yrittäjän toimintaa ja autettaisiin yrittäjiä. Yrittäjien toiveena on, että säädöksiä ruvettaisiin purkamaan. Yrittäjäjärjestöt ovat valppaina ja valvovat omalta osaltaan, ettei tehdä turhia sääntöjä. Lohjan kaupungin säännöt ja määräykset ovat olleet nähtävillä ja niistä on kerätty palautetta. Johtaminen:

5 Työntekijän pitää saada kunnollista johtamista. Lohjan kaupungilla nähdään tarve tarkastella johtamista kaikilla tasoilla. Yritysvaikutusarviointi: Lohjan kaupungin päättäjillä ei välttämättä ole käsitystä siitä, miten päätökset vaikuttavat yrittäjyyteen ja miten kauaskantoisia päätökset toisinaan ovat, esim. ympäristömääräykset. Lohjan mahdollisuudet: Lohjalla on paljon mahdollisuuksia ja niitä tulee tuoda esille ja tarjota Lohjan ulkopuolelle. Helsinkiin muuttaa asukkaita ja Lohjan on mahdollisuus saada vetovoimaisuutta keskeisen infran suhteen. Asukkaille tulee tuoda esille hyvää ja se vie eteenpäin. Esimerkiksi Menneen ajan joulumarkkinoiden, Omenakarnevaalien ja Rantajamien mahdollisuuksia tulee laajentaa yrittäjille. Yrittäjillä voisi olla samanaikaisesti tarjouksia ja mainoksia, että tapahtumissa kävijät pysähtyisivät lohjalaisiin yrityksiin, ravintoloihin ja Lohjan nähtävyyksiin. Elämyskaivoshanke on toteutuessaan myös mahdollisuus. Urheilutapahtumat tuovat myös yrittäjille mahdollisuuksia. Jos ulkopaikkakuntalainen tulee Lohjalle tilaisuuksiin, niin rahaa jää muuhun lohjalaiseen elinkeinoelämään 2/3 käyttämästään lipun hinnasta. Lohjalaisten kauppiaiden ja ravintoloitsijoiden tulisi aktivoitua markkinointiin. Tarvitaan mainontaa. Lohjalla on todella hyviä kauppoja ja niiden tarjousten tulisi olla sellaisia, ettei niistä voisi kieltäytyä. Yrittäjät ovat aikaisemmin toivoneet, että laskettaisiin summa, joka muodostuu, jos kaikki lohjalaiset ostaisivat tuotteensa Lohjalta. Toivotaan, että laskelma tehtäviin. Todettiin, että joulukadun avajaiset oli upea tapahtuma. Asukkaille tulee olla houkuttelevuutta, että saataisiin virtaa lisää. Jokaisen yrittäjän tulee olla kiinnostunut oman yrityksensä kehittämisestä. Keskustan alueella olevien kauppiaiden toivotaan aktivoituvan näyteikkunoiden somistamiseen. Benchmarking-vertailukehittämistyötä on tehty aktiivisesti. Vertailukehittämistyö tulee ensi vuoden aikana esittelyyn. Organisaation uudistaminen tulee pian ajankohtaiseksi. Keskustan kauppojen aukiolon pidennys esim. kerran viikossa: Yhtenä esimerkkinä ulkomailta ja markkinointikeinona voisi olla jo aikaisemminkin esitetty pidennetty kauppojen aukiolo kerran viikossa esim. klo 21:een. Jotta siitä saataisiin koko hyöty, tulisi kaikkien keskustan kauppojen sitoutua siihen ja mainostaa yhdessä. Yhteistyötä tässä voitaisiin tehdä paikallislehden, Lohcasen ja kaupungin kanssa. Yrittäjien koulutus: Yrittäjien tietoteknisten taitojen kehittämiseen kaivataan tukea. Yrittäjien tulee nähdä siinä olevat mahdollisuudet. Novagon tehtäviin kuuluu olemassa olevien yritysten sparraus. Keskustan kauppiaiden yhteistyöyhdistys Lohcase voisi mahdollistaa yrittäjille tietotekniikka- ja markkinointikoulutusta tai sparrausta. Lohjan yrittäjien järjestämään internetmarkkinointikurssiin oli ilmoittautuneita niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet kurssille. Tarjouskilpailut: Julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Kun tarjouskilpailut järjestetään, tarjoukset tulee pyytää myös lohjalaisilta yrityksiltä. Tarjousten pyytäjä voi hankintalain puitteissa pyytää tarjousta siten, että lohjalaisilla yrityksillä on mahdollista pärjätä kilpailussa.

6 Markkinointi ja mainostaminen: Lohjalaiset yritykset kattavassa mainoksessa voisi olla kaikki lohjalaiset ravintolat, kaupat, palvelutarjoajat sekä markkinatapahtumat koottuna. Siitä saataisiin tieto lohjalaisista tuotteista ja tarjoajista ja voitaisiin välittää tietoa eteenpäin. Asiaa tiedustellaan markkinointipäälliköltä. Jatkotoimenpiteet: Kokouksesta laaditaan muistio ja jaetaan BusinessLohjan jäsenille. Lohjan kaupungissa muistio lähetetään kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle. Kaupungin organisaation toimialoille tiedotetaan kaupungin johtoryhmän kautta, että virkamiehet voivat ottaa kokouksessa tulleet asiat huomioon omissa työtehtävissään. Vuoden 2015 BusinessLohjan kokoukset aikataulutetaan koko vuodelle. Muistion laati Raija Rajantaus

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit.

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit. Humanpolis Oy Toiminta ja resurssit 2016-2017 Ritva Okkonen Humanpolis Oy hallitus/ 24.5.2016 Humanpolis Oy:n omistajakunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala myönsivät keväällä 2016 yhtiölle pääomalainaa yhteensä

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j.

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j. ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 29.1.2015 klo 18.00-20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j. Eskola Jari Ladec Koivisto

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Kaisa Saario LAUSUNTO 9.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Työ- ja elinkeinoministeriö on 25.3.2015

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 2016 aikana asioineiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 1 (8) Aika 17.03.2017, klo 13:30 Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) NEUVOSTO 3.7.2012

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) NEUVOSTO 3.7.2012 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 26.6.2012 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä: Karunki, VPK:n kokoustilat Osallistujalista liitteenä. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot