KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti klo Palokunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2007 Aika Ti klo Paikka Palokunnan kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2007 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 57 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 58 SAMMAKKOKANGAS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 59 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE JÄTEVEDEN PUMPPAAMON TARJOUSTEN KÄSITTELY 61 PERKAUDEN KAATOPAIKAN MAISEMOINNIN KASVUKERROKSESTA JÄTETTYJEN TARJOUSTEN KÄSITTELY 62 TRAKTORITÖIDEN SIIRTO UUDELLE YRITYKSELLE 63 PENTTI JA IRJA SANILAN PERIKUNNAN KIINTEISTÖJEN OSTO KAUKOLÄMPÖVERKON LAAJENNUS HAANKALLION ALUEELLE 65 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla, klo MERK. HEIKKI NÄSI HEIKKI NÄSI Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

3

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/ KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Palokunnan kokoushuone Näsi Heikki, pj. Hakkarainen Aira Korpi Jussi Liimatainen Marjatta Möttönen Laila Rekonen Teuvo Thorström Tarmo Hurme Vesa, vj. Möttönen Kirsti, vj. Sagulin Seppo vj. Urpilainen Kaija, vj. Klemetti Silja, vj. Piispanen Marko, vj. Havas Yrjö, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kauppinen Sirkka, kunnanhallituksen puheenjohtaja Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja Kokkinen Taina, kunnanjohtaja Sekki Seppo, kunnanrakennusmestari, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Hurskainen Jari, rakennustarkastaja, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 55 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 56 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä Hurskainen Jari, 58 Heikki Näsi Seppo Sekki, poissa 58 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Tarmo Thorström Laila Möttönen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema kunnanrakennusmestari Allekirjoitus Seppo Sekki

5 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknltk 55 Kivijärven teknisen lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja teknisen lautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Teknltk 56 valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarmo Thorström ja Laila Möttönen. Tarkastus perjantaina klo KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Teknltk 57 Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. Jussi Korven suullinen kysely, josta ei kirjattavaa.

6 64 SAMMAKKOKANGAS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Teknltk 58 Sammakkokangas Oy hakee ympäristölupaa Kivijärven kunnassa Puuniemen teollisuusalueella sijaitsevalle pienjäteasemalle, jossa vastaanotetaan ja välivarastoidaan pääasiassa asumisesta syntyvää jätettä. Pienjäteasemalla ei käsitellä eikä hyödynnetä jätteitä vaan ne lähetetään muualle käsiteltäväksi. Lupaa haetaan ympäristösuojelulain 28 : neljännen momentin ja ympäristösuojeluasetuksen 7 :n 13 kohdan sekä jäteasetuksen liitteen 5R 13 ja liitteen 6D 13 sekä D 14 mukaista ympäristölupaa pienjäteasemalle. Lupaa haetaan olemassa olevalle toiminnalle. Sammakkokangas Oy hakee myös ympäristölain 101 mukaista lupaa panna ympäristölupapäätös käytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupaa koskeva kuulutus on ollut nähtävillä Kivijärven kunnan viraston virallisella ilmoitustaululla välisenä aikana ja ympäristölupaa koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kivijärven kunnanviraston neuvonnassa. Haettavasta ympäristöluvasta ei ole tullut nähtävillä oloaikana muistutuksia eikä mielipiteitä. Lisätietoja: rakennustarkastaja Jari Hurskainen, puh Rakennustarkastajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy, että Sammakkokangas Oy:lle myönnetään ympäristölupa pienjäteasemalle joka sijaitsee Kivijärven kunnan Heinolahden kylässä sijaitsevalla Puuniemi 1:143 tilalla os. Sahantie Kivijärvi. Ympäristöluvan myöntämisen perusteena on että pienjäteasemalla vastaan otetaan ja välivarastoidaan hakemuksen mukaisesti pääasiassa normaalia asumisesta syntyvää jätettä joka kuljetaan muualle käsiteltäväksi eikä siten aiheuta alueen kohtuutonta ympäristökuormitusta. Sekki Seppo ei esteellisenä (yhteisöjäävi) osallistunut tämän pykälän käsittelyyn. Esittelijä/pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi rakennustarkastaja Jari Hurskainen. Ehdotus hyväksyttiin.

7 65 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE Teknltk 59 Jorma Piispanen Hoikanperäntie 381, KIVIJÄRVI on hakenut ympäristölupaa eläinsuojan rakentamiseen Kivijärven kunnan Kivijärven kylän Riihelä NR:O 14:77 tilalle. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki 28 :1 momentti Ympäristösuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11a Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin 11 kohdan perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristöviranomaisessa. Asian vireille tulo Lupahakemus on tullut vireille kunnan ympäristövirastossa Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttö rajoitukset Toiminta-alue sijaitsee kokonaisuudessaan haja-asutus alueella pohjavesi alueen ulkopuolella. Eläinsuojassa on tilat 60 emolehmälle sekä noin 60 vasikalle jotka vieroitetaan emolehmistä noin 6 kk:n ikäisinä syksyllä. Lehmiä ja vasikoita laidunnetaan eläinsuojan läheisyydessä olevilla laitumilla. Eläinsuojan sijaintialue on maatalousvaltaista haja-asutusaluetta. Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa eikä muitakaan maankäyttörajoituksia. Sijaintipaikka ja ympäristö Ympäristö pelto/metsätalousmaata Lähin asuinrakennus noin 200m:n päässä. Eläinsuoja sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialueen ulkopuolella. Osa käytössä olevista laidunmaista on pohjavesialueella. Tilan talouskeskus ei sijaitse tulevan eläinsuojan yhteydessä. 1. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Eläinsuojan wc vedet sosiaalitilojen käyttövedet johdetaan 3.0m3 umpisäiliöön. Eläinsuoja toimii kuivikelantamenetelmällä jossa virtsa imeytetään olkiin ja hiekkaan. Lanta varastoidaan tiivispohjaiseen lantasiiloon josta se levitetään pellolle.

8 66 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Eläinsuojan toiminta Hakemuksen mukaan eläinsuojaan tulee tilat 60 emolehmälle ja noin 60 alle 6 kk:den ikäiselle vasikalle. Eläinsuojan lannankäsittely tullaan toteuttamaan kuivikelantamenetelmällä jossa virtsa imeytetään olkiin ja hiekkaan. Lanta varastoidaan tiivispohjaiseen lantasiiloon (960 m3) josta se levitetään pellolle. Laidunmaita eläinten laiduntamiselle on noin 20 ha eläinsuojan välittömässä läheisyydessä. Laidunkausi on noin 4kk vuodessa. Syntyvä lanta käytetään peltoviljelyssä lannoitteena. Tilalla on lannan levitykseen käytettävissä peltoa yhteensä 79,04 ha joista omaa 42,94 ha ja vuokrapeltoa 36,09 ha. Lantasiilo tyhjennetään vuosittain. Säilörehua valmistetaan tuoreena pyöröpaalaus menetelmällä 700 tonnia vuodessa. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Tilan liikenne on lähinnä tilan normaalia maa- ja karjatalouden harjoittamiseen liittyvää liikennettä. Liikenne on voimakkainta rehunteon ja lannanlevityksen yhteydessä. Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat kiinteistöjäte, itsestään kuolleet eläimet, pilaantuneet rehut, muovit, kanisterit sekä ongelmajätteet. Kiinteistö kuuluu järjestetyn jätteen keräyksen piiriin. Kuolleet eläimet toimitetaan raatokeräily Lauha-Luomalle Honkajoelle. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Hakija ei ole esittänyt erityistä selvitystä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Hakemuksen liitelomakkeet ja muut liitteet Ympäristölupahakemuslomake Sijaintikartta Asemapiirros Kartta lannanlevitysalueista 11kpl Eläinsuojan ja kuivikelantasiilon pohjakuvat ASIAN KÄSITTELY

9 67 Asian vireille tulosta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti kuuluttamalla kivijärven kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutuksesta annettu tieto seuraaville asianosaisille, liite1. Muistutukset ja mielipiteet sekä esitetyt vaatimukset Hakemuksen johdosta on Reijo Uitto asianosaisena esittänyt muistutuksen, jossa hän vastustaa luvan antamista. Hän on todettu että hänen omistamansa jokiranta tontin arvo laskee hajuhaitoista ja näköhaitoista johtuen. Muita muistutuksia ja mielipiteitä hakemuksen johdosta ei ole esitetty. Asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Lisätietoja; rakennustarkastaja Jari Hurskainen, puh Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kivijärven tekninen lautakunta myöntää Jorma Piispaselle ympäristösuojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan karjasuojan rakentamiseen Riihelä NR:O 14:77 tilalle Kivijärven kunnan Kivijärven kylässä. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Lisäksi tulee noudattaa tämän päätöksen lupamääräyksiä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi: 1. Toiminta ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 2. Erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. 3. Lannan varastointisiilo tulee pitää asianomaisessa kunnossa ja kuivike aineita käytettävä riittävästi. Lupaharkinnan perustelut: Kivijärven kunnan ympäristöviranomainen katsoo, kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annet-

10 68 tuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristölain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Luvan myöntämisen edellytykset: Kivijärven kunnan ympäristöviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnon olosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräissä naapuruussuhteista annetusta laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut: Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristösuojelulain vaatimukset. Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräys 1 Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 60 emolehmää ja 60 alle 6 kk:den ikäistä vasikkaa. Lupamääräys 2 Toiminnassa syntyvä lanta on varastoitava tiiviissä lantasiilossa. Sosiaalitilojen wc-ja pesuvedet on johdettava umpisäiliöön. Lupamääräys 3 Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa alueen asukkaille eikä eikä ympäristön pilaantumista. Lupamääräys 4 Toiminnalla ei saa vaarantaa pohjavesialueen maaperää eikä pohjavettä.

11 69 Lupamääräys 5 Varmistetaan toiminnan asianmukaisuus, toiminnassa käytettävä parasta mahdollista tekniikkaa. Lupamääräys 6 Syntyvät jätteet on käsiteltävä asianomaisella tavalla. Kuolleet eläimet on toimitettava eläinten käsittelylaitokseen. Lupamääräys 7 Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannan levitysmäärissä on noudatettava annettuja ohjeita. Lupamääräys 8 Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit sekä tuotteet on varastoitava ja käsiteltävä siten ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pintaja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle Päätöksen voimassaolo: Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Asetuksen noudattaminen: Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) Ympäristölupa myönnetään esityksen mukaisesti. Tämä lupa kumoaa Jorma Piispaselle , 124 eläinsuojalle myönnetyn ympäristöluvan.

12 70 JÄTEVEDENPUMPPAAMON TARJOUSTEN KÄSITTELY Teknltk 60 Liite nro 19 Kunnan tämän vuoden talousarviossa on :n alv 0 määräraha uuden pumppaamon rakentamiseksi ns. Katajan alueelle. Mitoitusperusteet pumppaamosta on tehnyt Ins.tsto MVT Oy/Hannu Kytölä. Tarjouspyyntö perusteista on lähetetty suoraan pumppaamojen toimittajille. Tarjouspyynnöt on lähetetty seuraaville toimittajille: - Lining - Grundfos - Lvi-Dahl - Ahlsel - Septek - Onninen - Flygt - ABS-Pumput Liitteenä tarjousten tarjousosat. Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Jätetyistä tarjouksista on pyydetty lausunto Hannu Kytölältä. Lausunnon perusteella tehdään ehdotus valittavasta toimittajasta. Siirretään lisäselvitysten takia ratkaisu seuraavaan kokoukseen.

13 71 PERKAUDEN KAATOPAIKAN MAISEMOINNIN KASVUKERROKSESTA JÄTETTYJEN TARJOUSTEN KÄSITTELY Teknltk 61 Kaatopaikan sulkemiseen on vuodelle 2007 varattu :n määräraha. Sulkemistyö tulee toteuttaa vuoden 2007 aikana loppuun. Materiaalin toimittamisesta kaatopaikalle on pyydetty seuraavilta paikkakunnan yrityksiltä. Tarjoukset on pyydetty yksikköhintaperusteisesti Kivi-Set Oy T ja E Pasanen Oy Kivijärven Maanrakennus Oy Tarjouksen on jättänyt vain Kivijärven Maanrakennus Oy. I-kerros 8 /irto m 3 II-kerros 3,5 /irto m 3 (kompostoitu liete paikanpäältä) Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy Kivijärven maanrakennus Oy:n tarjouksen hintaan: I kerros 8 /irto m 3 ulkopuoliset massat. II kerros 3,5 /irto m 3 kompostoitu liete paikanpäältä.. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 72 TRAKTORITÖIDEN SIIRTO UUDELLE YRITYKSELLE Teknltk 62 Teknisen lautakunnan päätöksen , 111 traktorityöt hyväksytty Koneurakointi M. Kinnuselle, om. Marko Kinnunen. Marko Kinnunen on perustanut yhtiön Kivijärven Koneurakointi Oy ja esittää, että Koneurakointi M. Kinnunen nimissä oleva kunnan traktorityösopimus siirrettäisiin uudelle perustetulle yhtiölle Kivijärven Konetyö Oy. Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy siirron ehdolla, että uusi yhtiö noudattaa Kivijärven kunnan ja Koneurakointi M. Kinnusen kanssa voimassa olevia taksoja ja ehtoja. Lisäksi Kivijärven Konetyö Oy:n on toimitettava kunnalle kaupparekisteriote, jossa ilmenee arvonlisäverovelvollisuus ja ennakkoperintärekisteriin kuuluminen. Ehdotus hyväksyttiin täytäntöön pantavaksi sen jälkeen kun yrittäjä on toimittanut edellytetyn kaupparekisteriotteen.

15 73 PENTTI JA IRJA SANILAN PERIKUNNAN KIINTEISTÖJEN OSTO Teknltk 63 Kiinteistöjen myynti on ollut esillä Keskisuomalaisen ilmoituksessa lehden sunnuntainumerossa Lisäksi asia on tullut kunnassa esille kunnassa käydyissä keskusteluissa ja myyjän edustajan käynnillä kunnanjohtajan puheilla. Lehden myynti-ilmoituksessa hintapyyntö Tontin koko 4771 m 2. Alue muodostuu seuraavista kiinteistöistä: Pajala rno 3:7 pa m 2, jossa sijaitsee kaupparakennus Pajala II rno 3:172 pa.2116m 2 Peltola rno 3:6 pa.933m 2 Yhteensä pa m 2. Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Asiasta käydään lautakunnassa periaatekeskustelu, jossa huomioidaan mm. seuraavia tekijöitä. - Pyydetty hinta liian korkea saatavaan vastineeseen. - Kunnalla ei tarvetta kyseiselle rakennukselle. - Rakennusten kunto ja sijainti niin huono, että kysymykseen tulee purku. - Purkukustannukset. - Tontin tuleva käyttötarkoitus nykyisin, kaavassa ALK II e= 0,4 - Onko tarvetta liikerakennuksen rakentamiselle. - Kivijärvellä runsaasti vapaita asuntoja. - Mahdollinen hintaesitys kunnan puolesta mikäli kiinteistöt ostetaan. - Maapohjatutkimus? Lautakunta päätti yksimielisesti, että ostotarjousta ei tehdä.

16 74 KAUKOLÄMPÖVERKON LAAJENNUS HAANKALLION ALUEELLE Teknltk 64 Liite nro 20 Asia on tullut esille nopealla aikataululla As. Oy Kivijärven Haankallion lämmitysjärjestelmän ongelmien takia. Taloyhtiö on kysynyt kunnalta valmiutta/aikataulua mahdolliseen kaukolämpöön liittymisestä. Kyseisellä alueella ei ole rakennettua kaukolämpöverkkoa. Tämänhetkiset mahdollisuudet merkittävään kaukolämmön hyödyntämiseen ovat: As Oy Kivijärven Haankallio 2070 m 3 As Oy Tiaslahti 1900 m 3 Kiinteistö Oy Nousupellontie 2018 m 3 Yhteensä 5988 m 3 Liitettävien tahojen vuosienergian kulutus n. 330 Mwh. As. Oy Haankallion lämmitys sähköllä. Lisäksi mahdollisuus muutaman omakotitalon liittämiseen, mutta liittymisinnostus tässä vaiheessa epätodennäköinen. Hankkeen kustannus puh.kesk. T. Viik / S. Sekki 400 m x 100 /m Maantien alitus n Mahd. Suunnittelu n Yhteensä /alv 0% Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Hankkeen toteuttamisesta käydään lautakunnassa periaatekeskustelu, jonka perusteella tehdään päätös/esitys. Siirretään valmisteltavaan rakennusohjelmaan, jossa yhteydessä tutkitaan laajemmalti kaukolämpöverkoston rakentamista liittymätarpeen mukaan. Asia viedään valtuuston iltakouluun, jonka jälkeen lautakunta tekee esityksen asiasta.

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2010 16 Kokousaika Torstai 04.02.2010 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 724 08.10.2002 2 Ymp 8106-2002 (235) Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus Ympkaalk 724 Ympäristönsuojelutoimisto 23.9.2002/OPM 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot