Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkärit Suomessa Physicians in Finland"

Transkriptio

1 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2011 Statistics on physicians and the health care system Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association

2 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Lääkärit Suomessa Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Julkaisija Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, Helsinki Puhelin Faksi Sisällöntuotanto Piitu Parmanne, tutkija Juho Ruskoaho, tutkija Jukka Vänskä, tutkimuspäällikkö Toimitus Paula Launonen Juttusampo Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Graafit Heikki Pälviä ISBN (painettu) ISBN (verkkojulkaisu) Paino Aksidenssi Oy Helsinki 8/2011 Physicians in Finland Statistics on physicians and the health care system Publisher The Finnish Medical Association Mäkelänkatu 2, P.O. Box 49, FI Helsinki Tel Fax Content production Piitu Parmanne, Researcher Juho Ruskoaho, Researcher Jukka Vänskä, Research chief Managing editor Paula Launonen Juttusampo Layout Workshop Pälviä Oy Graphs Heikki Pälviä ISBN (print) ISBN (online) Printing house Aksidenssi Oy Helsinki 8/ Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

3 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Sisältö Contents Esipuhe... 4 Foreword Lääkärikunta kasvanut, isot alueelliset erot... 7 Number of physicians has increased, major regional differences Jatkuvaa osaamisen kehittämistä Continuous development of professional skills Lääkärit työssä Physicians at work Tulevaisuuden haasteena erikoislääkärien riittävyys Future challenges: ensuring a sufficient number of specialists Perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa Primary care and specialist health care Palkat vaihtelevat työnantajan ja tehtävän mukaan Salaries vary depending on employers and tasks 3 Statistics on physicians and the health care system

4 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Tuhti annos suomalaista terveydenhuoltoa Lääkärit Suomessa -tilastojulkaisu antaa kokonaiskuvan suomalaisesta terveydenhuollosta ja sen kehitystrendeistä. Julkaisu toteuttaa osaltaan Suomen Lääkäriliiton strategiaa, jossa asiantuntija- ja ammattijärjestön tehtäväksi määritellään hyödyn tuottaminen jäsenilleen sekä keskeisille sidosryhmille. Lääkäriliitolla on pitkät perinteet lääkärien määrää, työhön sijoittumista ja sosiodemografisia taustoja koskevien tietojen tuottajana. Jotta lääkärin toiminta ja rooli asettuisivat oikein yhteiskunnan koko kuvaan, tarvitaan tietoa myös terveydenhuollon rakenteista ja rahoituksesta. Lääkäriliiton tutkimustiimi tarttui haasteeseen ja keräsi Lääkärit Suomessa -julkaisuun muiden muassa Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan tuottamia tietoja. Samalla uudistimme omia tilastoluokituksiamme. Valitettavasti tämä katkaisee joitakin vakiintuneita aikasarjoja. Toisaalta uudet luokitukset antavat aiempaa tarkemman kuvan esimerkiksi lääkärien työhön sijoittumisen nykytilanteesta. Tilastot on jaettu kuuteen aihealueeseen: lääkärien määrä, koulutus, työhön sijoittuminen, työvoimaennusteet, terveydenhuolto ja palkkaus. Julkaisun kaksikielisyys palvelee kansainvälistyvää lääkärikuntaa ja ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Lääkärit Suomessa -julkaisun sähköinen versio löytyy Lääkäriliiton nettisivuilta. Suomen Lääkäriliiton toiminta perustuu tutkimukseen ja tietoon, joten jatkossakin satsaamme laadukkaaseen ja kattavaan tilastointiin. Toivon, että Lääkärit Suomessa tarjoaa tukevan pohjan laajalle yhteistyölle suomalaisen terveydenhuollon edelleen kehittämiseksi. Helsinki Jukka Vänskä tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto 4 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

5 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland A good dose of Finnish health care The statistical publication Physicians in Finland provides an overall view of the Finnish health care system and its development. The publication is part of the Finnish Medical Association s strategy, which states that the main task of this expert and professional organisation is to work for the benefit of its members and key interest groups. The Finnish Medical Association has a long history of generating information on physicians: their numbers, employment and sociodemographic background. To ensure that information on the work and role of physicians is placed in a realistic societal context, information on health care system structures and health care funding is also required. The Finnish Medical Association s research team has risen to the challenge and produced Physicians in Finland using information produced by Statistics Finland, the National Institute for Health and Welfare, the Finnish Social Insurance Institution and others. We have also revised some statistical classifications. In some cases, this unfortunately breaks established time series. On the other hand, the new classifications provide a more detailed view of matters such as physicians employment situation today. The statistics have been grouped under six categories: the number of physicians, their education, their employment situation, future workforce estimates, the health care system, and salaries. The publication is bilingual to meet the needs of the increasingly international medical profession and foreign collaboration partners. An electronic version of Physicians in Finland will be available at the Finnish Medical Association s website. The Finnish Medical Association s activities are based on research and scientific evidence, and we will therefore continue to put great emphasis on producing extensive, high-quality statistics. I hope that Physicians in Finland will provide a strong base for extensive collaboration for the continued development of the Finnish health care system. Helsinki Jukka Vänskä Research chief Finnish Medical Association 5 Statistics on physicians and the health care system

6 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association 6 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

7 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärikunta kasvanut, isot alueelliset erot Number of physicians has increased, major regional differences Määrä lähes kymmenkertaistunut The number of physicians has increased 50 vuodessa. almost tenfold over the past 50 years. Ammatti on naisistunut. The proportion of women has grown. Neljäsosa työikäisistä on yli 55-vuotiaita. One in four working-age physicians is aged over 55. Kainuussa on 2 ja Pohjois-Savossa For each 1,000 inhabitants, there are 5 lääkäriä tuhatta asukasta kohti. 2 physicians in Kainuu and 5 in Pohjois-Savo. 7 Statistics on physicians and the health care system

8 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Kuvio 1 Figure 1 Suomessa laillistetut lääkärit Physicians licensed in Finland, 1900 to 2010 Viime vuosisadan alussa lääkärit olivat enimmäkseen miehiä. Vuonna 2010 ammattikunnasta yli puolet oli naisia. In the early 20th century, the majority of physicians were male. In 2010, more than half were female n Laillistetut lääkärit Licensed physicians n Erikoislääkärit Specialists n Naislääkärit Female physicians Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Kuvio 2 Figure 2 Suomessa laillistetut lääkärit Physicians licensed in Finland, 2000 to 2011 Lääkärikunnan kasvu on jatkunut tasaisena viimeiset kymmenen vuotta. The number of physicians has grown steadily over the past decade n Laillistetut lääkärit Licensed physicians n Maassa asuvat lääkärit Physicians resident in Finland n Työikäiset lääkärit Working-age physicians Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 8 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

9 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Kuvio 3 Figure3 Työikäiset lääkärit ikäryhmän mukaan Working-age physicians by age group, 2000 to 2011 Lääkärikunta ikääntyy. Yli 55-vuotiaiden osuus on kaksinkertaistunut vuodesta The medical profession is ageing. The proportion of those over 55 has doubled since n n n n % 75 % 50 % 25 % 0 % Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Kuvio 4 Figure 4 Työikäiset lääkärit ikäryhmän mukaan Working-age physicians by age group, 2000 to 2011 Nuorten lääkärien määrä on kasvussa. The number of young physicians is increasing n n n n Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 9 Statistics on physicians and the health care system

10 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Kuvio 5 Figure 5 Työikäiset naislääkärit ikäryhmän mukaan Working-age female physicians by age group, 2000 to 2011 Lääkäreistä 57 prosenttia on naisia. Fifty-seven percent of physicians are female n n n n Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Kuvio 6 Figure 6 Työikäiset mieslääkärit ikäryhmän mukaan Working-age male physicians by age group, 2000 to 2011 Mieslääkärien määrä on pysynyt samalla tasolla vuodesta The number of male physicians has remained unchanged since n n n n Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 10 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

11 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lähes kolmasosa työskentelee pääkaupunkiseudulla. Almost one in three works in the Helsinki region. Taulukko 1 Työikäiset lääkärit sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen mukaan vuosina Table 1 Working-age physicians by hospital district and expert responsibility area, 2000 to 2011 Sairaanhoitopiiri / Erityisvastuualue (Erva) Hospital district / Expert responsibility area (ERA) Helsinki ja Uusimaa Kymenlaakso Etelä-Karjala HYKS Erva yhteensä HUCH ERA, total Varsinais-Suomi Satakunta TYKS Erva yhteensä TUCH ERA, total Pirkanmaa Kanta-Häme Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Vaasa TAYS Erva yhteensä TAUH ERA, total Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Savo Itä-Savo Pohjois-Karjala KYS Erva yhteensä KUH ERA, total Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Kainuu Länsi-Pohja Lappi OYS Erva yhteensä OUH ERA, total Ahvenanmaa Yhteensä Total Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 11 Statistics on physicians and the health care system

12 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Kuvio 7 Figure 7 Alueelliset erot ovat suuria. Esimerkiksi Kainuussa on vain 2 lääkäriä tuhatta asukasta kohti, kun Pohjois-Savossa on 5 lääkäriä tuhatta asukasta kohti. Regional variation is considerable. For instance, Kainuu only has 2 physicians per 1,000 inhabitants, while Pohjois-Savo has 5. n 2000 n 2011 * Itä-Savosta on Parikkalan kunta siirtynyt Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriin vuonna * Parikkala municipality, previously in the Itä-Savo hospital district, is a member of the Etelä-Karjala hospital district since Sairaanhoitopiirissä työikäisiä lääkäreitä asukasta kohti vuosina 2000 ja 2011 Working-age physicians per 1,000 inhabitants by hospital district in 2000 and 2011 Sairaanhoitopiiri Hospital district Pohjois-Savo Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Helsinki ja Uusimaa Ahvenanmaa Keski-Suomi Päijät-Häme Vaasa Itä-Savo* Etelä-Savo Lappi Kanta-Häme Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Etelä-Karjala Satakunta Kymenlaakso Kainuu Länsi-Pohja Lääkäreitä/1 000 asukasta Physicians/1,000 inhabitants 2000 Koko maa / 2000 All of Finland 2011 Koko maa / 2011 All of Finland Lähde: Suomen Lääkäriliitto ja Tilastokeskus Source: Finnish Medical Association and Statistics Finland 12 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

13 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Jatkuvaa osaamisen kehittämistä Continuous development of professional skills Suomessa voi opiskella lääketiedettä Five Finnish universities viidessä yliopistossa. teach medicine. Vuosittain tiedekuntiin hyväksytään Medical faculties admit more than yli 600 opiskelijaa. 600 students annually. Yleislääketieteeseen erikoistuneita There are almost 2,400 specialists lääkäreitä on lähes in General Practice. Foniatreja eli puhe- ja äänihäiriöiden Specialists in Phoniatrics (treating erikoislääkäreitä on 24. speech and voice disorders) total Statistics on physicians and the health care system

14 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Kuvio 8 Figure 8 Lääketiedettä voi opiskella viidessä yliopistossa. Opiskelumotivaatio on hyvä, ja keskeyttäminen harvinaista. Five Finnish universities teach medicine. Students are highly motivated, and drop-out rates are low. Opetushenkilöstö* Teaching staff * Opintonsa aloittaneet Students starting their medical studies Valmistuneet Graduates *Budjettivaroin palkatun opetushenkilökunnan kalenterivuoden aikana tekemien henkilötyövuosien määrä. * Number of person-years of work performed by teaching staff whose salaries are covered by budget funds during the calendar year. Lääketieteen opinnot aloittaneet, valmistuneet ja opetushenkilöstö yliopiston mukaan Students starting medical studies, medical graduates and teaching staff by university, 1990 to Helsinki Oulu Kuopio Turku Tampere Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, KOTA-tietokanta Source: Ministry of Education and Culture, KOTA database 14 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

15 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Kuvio 9 Figure 9 Vuodesta 2002 alkaen lääketieteen opintojen aloituspaikkoja on yli 600. Opiskelijoiden määrän kasvun rinnalla opetushenkilökunta on vähentynyt vuodesta 1990 noin sadalla. Since 2002, more than 600 students have been admitted to study medicine annually. While student numbers have increased, the number of teaching staff has fallen by about 100 since Opetushenkilöstö* Teaching staff * Opintonsa aloittaneet Students starting their medical studies Valmistuneet Graduates * Budjettivaroin palkatun opetushenkilökunnan kalenterivuoden aikana tekemien henkilötyövuosien määrä. * Number of person-years of work performed by teaching staff whose salaries are covered by budget funds during the calendar year. Lääketieteen opinnot aloittaneet, valmistuneet ja opetushenkilöstö yhteensä Students starting medical studies, medical graduates and teaching staff, 1990 to 2010 total Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, KOTA-tietokanta Source: Ministry of Education and Culture, KOTA database Taulukko 2 Table ja 2000-luvuilla valmistuneiden lääkärien sijoittuminen 2011 Physicians completing their medical degrees in the 1990s and 2000s, location in 2011 Helsingin yliopistossa opiskelleista lääkäreistä yli 80 prosenttia on nykyisin HYKSin alueella, minne on siirtynyt lähes viidennes muidenkin yliopistojen lääkäreistä. More than 80% of physicians with a Helsinki University medical degree currently work in the HUCH area. Almost one in five physicians who have completed their studies elsewhere have also moved to this region. Yliopisto Erva-alueet University Ulkomaat % ERA Helsinki % Turku % Tampere % Kuopio % Oulu % Abroad, % HYKS Erva HUCH ERA TYKS Erva TUCH ERA TAYS Erva TAUH ERA KYS Erva KUH ERA OYS Erva OUH ERA Ahvenanmaa Åland Yhteensä % Total, % Yhteensä lkm Total 86,0 21,9 19,7 23,9 14,3 48,0 1,7 59,5 5,6 2,8 2,3 6,2 7,6 12,1 68,0 16,4 14,2 23,1 2,8 4,5 5,3 52,8 7,6 10,7 1,6 2,0 1,4 4,1 61,6 8,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 15 Statistics on physicians and the health care system

16 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Kuvio 10 Figure 10 Yhä useampi 2000-luvun erikoislääkäri on nainen. In the 21st century, an increasing proportion of specialists are female. n Miehet Men n Naiset Women Erikoislääkärien osuus työikäisistä sukupuolen mukaan 2000, 2005 ja Proportion of specialists among working-age physicians by gender, years 2000, 2005 and 2010 to % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Kuvio 11 Figure 11 Erikoislääkärit ikäryhmän mukaan 2000, 2005 ja Specialists by age, years 2000, 2005 and 2010 to 2011 Joka kolmas työikäinen erikoislääkäri on yli 55-vuotias. One in three working-age specialists is aged over 55. n n n n % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 16 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

17 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Suomessa on yli erikoislääkäriä. Heistä lähes on erikoistunut yleislääketieteeseen. There are more than 11,600 specialists in Finland. Almost 2,400 of them have a specialist license in General Practice. Taulukko 3 Erikoisoikeudet työikäisillä lääkäreillä erityisvastuualueen mukaan Table 3 Specialist licenses of working-age physicians, by expert responsibility area. Data as of 1 January 2011 Erva-alueet /ERA Erikoisala HYKS TYKS TAYS KYS OYS Yhteensä* Specialty HUCH TUCH TAUH KUH OUH Total* Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Endokrinologia / Endocrinology Foniatria / Phoniatrics Fysiatria / Physical and Rehabilitation Medicine Gastroenterologia / Gastroenterology Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterological Surgery Geriatria / Geriatrics Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology Infektiosairaudet / Infectious Diseases Kardiologia / Cardiology Keuhkosairaudet ja allergologia / Respiratory Medicine and Allergology Kl. farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy Kl. fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology and Nuclear Medicine Kl. hematologia / Clinical Haematology Kl. kemia / Clinical Chemistry Kl. mikrobiologia / Clinical Microbiology Kl. neurofysiologia / Clinical Neurophysiology Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology Käsikirurgia / Hand Surgery Lastenkirurgia / Paediatric Surgery Lastenneurologia / Child Neurology Lastenpsykiatria / Child Psychiatry Lastentaudit / Paediatrics Liikuntalääketiede / Sports Medicine Naistentaudit ja synnytykset / Obstetrics and Gynaecology Nefrologia / Nephrology Neurokirurgia / Neurosurgery Neurologia / Neurology Nuorisopsykiatria / Adolescent Psychiatry Oikeuslääketiede / Forensic Medicine Oikeuspsykiatria / Forensic Psychiatry Ortopedia ja traumatologia / Orthopaedics and Traumatology Patologia / Pathology Perinnöllisyyslääketiede / Clinical Genetics Plastiikkakirurgia / Plastic Surgery Psykiatria / Psychiatry Radiologia / Radiology Reumatologia / Rheumatology Silmätaudit / Ophthalmology Sisätaudit / Internal Medicine Suu- ja leukakirurgia / Oral and Maxillofacial Surgery Sydän- ja rintaelinkirurgia / Cardiothoracic Surgery Syöpätaudit / Oncology Terveydenhuolto / Public Health Työterveyshuolto / Occupational Health Urologia / Urology Verisuonikirurgia / Vascular Surgery Yleiskirurgia / General Surgery Yleislääketiede / General Practice Erikoislääkärinoikeuksia yhteensä / Specialist licences, total Erikoislääkäreitä / Specialists Lääkäreitä yhteensä / Physicians, total * Sisältää Ahvenanmaan tiedot. * Includes data for Åland. Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 17 Statistics on physicians and the health care system

18 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Lastenneurologeista 86 prosenttia ja lastenpsykiatreista 90 prosenttia on naisia. Myös perinnöllisyyslääketiede kiinnostaa naisia (81 %). Eighty-six percent of specialists in Child Neurology and 90% of those in Child Psychiatry are female. The proportion of female specialists is also particularly high in Clinical Genetics (81%). Taulukko 4 Työikäiset erikoislääkärit viimeksi suoritetun oikeuden mukaan Table 4 Working-age specialists listed by their most recent licence. Data as of 1 January 2011 Erikois- Erikoisala lääkäreitä Keski-ikä Naiset, % Yli 55-v, % Väitelleet, % Specialty Specialists Mean age Women, % Over 55, % D.Med.Sc., % Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Endokrinologia / Endocrinology Foniatria / Phoniatrics Fysiatria / Physical and Rehabilitation Medicine Gastroenterologia / Gastroenterology Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterological Surgery Geriatria / Geriatrics Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology Infektiosairaudet / Infectious Diseases Kardiologia / Cardiology Keuhkosairaudet ja allergologia / Respiratory Medicine and Allergology Kl. farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy Kl. fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology and Nuclear Medicine Kl. hematologia / Clinical Haematology Kl. kemia / Clinical Chemistry Kl. mikrobiologia / Clinical Microbiology Kl. neurofysiologia / Clinical Neurophysiology Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology Käsikirurgia / Hand Surgery Lastenkirurgia / Paediatric Surgery Lastenneurologia / Child Neurology Lastenpsykiatria / Child Psychiatry Lastentaudit / Paediatrics Liikuntalääketiede / Sports Medicine Naistentaudit ja synnytykset / Obstetrics and Gynaecology Nefrologia / Nephrology Neurokirurgia / Neurosurgery Neurologia / Neurology Nuorisopsykiatria / Adolescent Psychiatry Oikeuslääketiede / Forensic Medicine Oikeuspsykiatria / Forensic Psychiatry Ortopedia ja traumatologia / Orthopaedics and Traumatology Patologia / Pathology Perinnöllisyyslääketiede / Clinical Genetics Plastiikkakirurgia / Plastic Surgery Psykiatria / Psychiatry Radiologia / Radiology Reumatologia / Rheumatology Silmätaudit / Ophthalmology Sisätaudit / Internal Medicine Suu- ja leukakirurgia / Oral and Maxillofacial Surgery Sydän- ja rintaelinkirurgia / Cardiothoracic Surgery Syöpätaudit / Oncology Terveydenhuolto / Public Health Työterveyshuolto / Occupational Health Urologia / Urology Verisuonikirurgia / Vascular Surgery Yleiskirurgia / General Surgery Yleislääketiede / General Practice Erikoisalat yhteensä / All specialities Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 18 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

19 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Suomen Lääkäriliitolla on 36 erityispätevyysohjelmaa. Yhdellä erikoislääkärillä voi olla useita erityispätevyyksiä. The Finnish Medical Association has 36 special competence programmes. One specialist may have several special competences. Taulukko 5 Erityispätevyydet työikäisillä erikoislääkäreillä Table 5 Special competences among working-age specialists. Data as of 1 January 2011 Erva-alueet / ERA Erityispätevyys HYKS TYKS TAYS KYS OYS Yht.* Special competence HUCH TUCH TAUH KUH OUH Total* Andrologia / Andrology Diabeteksen hoito / Treatment of Diabetes Ensihoitolääketiede / Prehospital Emergency Medicine Hematologiset laboratoriotutkimukset / Laboratory Haematology Kansainvälinen terveydenhuolto / International Health Care Kehitysvammalääketiede / Medical Aspects of Intellectual Disability Kivunhoitolääketiede / Pain Management Kuntoutus / Rehabilitation Lastenanestesiologia ja tehohoito / Child Anaesthesia and Intensive Care Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyö / Child and School Health Care Lastenortopedia ja -traumatologia / Child Orthopaedics and Traumatology Lastenpsykoterapia / Child Psychotherapy Lastenpsykoterapian kouluttaja / Training of Child Psychotherapy Lastenreumatologia / Paediatric Rheumatology Liikennelääketiede / Traffic Medicine Lääkeala / Pharmaceutical Medicine Lääkärikouluttaja / Medical Education Musiikkilääketiede / Musician s Medicine Neuroanestesiologia / Neuroanaesthesiology Obstetrinen anestesiologia / Obstetric Anaesthesiology Palliatiivinen lääketiede / Palliative Medicine Psykoterapian kouluttaja / Training of Psychotherapy Psykoterapia / Psychotherapy Päihdelääketiede / Addiction Medicine Päivystyslääketiede / Emergency Medicine Reumaortopedia / Rheuma Orthopaedics Sairaalahygienia / Hospital Hygiene Seulontamammografia / Screening Mammography Silmäkirurgia / Eye Surgery Sotilaslääketiede / Military Medicine Sukelluslääketiede ja ylipainehappihoito / Diving Medicine and Hyperbaric Oxygen Treatment Sydänanestesia / Cardiac Anaesthesia Tehohoitolääketiede / Intensive Care Medicine Unilääketiede / Sleep Medicine Vakuutuslääketiede / Insurance Medicine Yleissairaalapsykiatria / General Hospital Psychiatry Erityispätevyyksiä yhteensä / Special competences, total Lääkäreitä yhteensä / Physicians, total * Sisältää Ahvenanmaan tiedot. * Includes data for Åland. Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 19 Statistics on physicians and the health care system

20 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Kuvio 12 Figure 12 Toimipaikan ulkopuolinen täydennyskoulutus erikoisalan mukaan 2010 Continuing medical education organised outside the physician s site of practice, by specialty, 2010 Suomen Lääkäriliitto suosittelee, että lääkärit osallistuvat toimipaikkansa ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään kymmenen päivää vuodessa. The Finnish Medical Association recommends that physicians participate in continuing medical education organised outside their site of practice on at least 10 days each year. n Ei osallistunut Did not participate n Alle 5 päivää Less than 5 days n 5 9 päivää 5 9 days n 10 päivää tai enemmän 10 days or more A Koulutuspäiviä keskimäärin/osallistuja Average number of days/participant Neurologia Neurology Lastentaudit Paediatrics Korva-, nenä-, ja kurkkutaudit Otorhinolaryngology Naistentaudit ja synnytykset Obstetrics and Gynaecology Työterveyshuolto Occupational Health Care Kirurgiset alat Surgical specialties Sisätautien erikoisalat Internal Medicine specialties Silmätaudit Ophthalmology Yleislääketiede General Practice Psykiatriset alat Psychiatric specialties Radiologia Radiology Anestesiologia ja tehohoito Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Muut alat Other specialties Erikoislääkärit yhteensä Specialists, total Erikoistumassa olevat Specialising physicians Muut lääkärit Other physicians Yhteensä Total A 8, % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % A 8,0 A 8,0 A 8,8 A 8,3 A 9,9 A 8,6 A 7,3 A 7,8 A 7,5 A 7,5 A 7,2 A 8,8 A 8,3 A 7, A 6, A 7,9 Lähde: Suomen Lääkäriliitto, Työmarkkinatutkimus 2011 Source: Finnish Medical Association, Labour market survey 2011 Kuvio 13 Figure 13 Toimipaikan ulkopuolinen täydennyskoulutus toimipaikan mukaan 2010 Continuing medical education organised outside the physician s site of practice, by site of practice, 2010 Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan. Valtaosa eri sektoreilla työskentelevistä lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. Physicians want to maintain, update and increase their professional skills. The majority of physicians working in different sectors regularly participate in continuing medical education. n Ei osallistunut Did not participate n Alle 5 päivää Less than 5 days n 5 9 päivää 5 9 days n 10 päivää tai enemmän 10 days or more A Koulutuspäiviä keskimäärin/osallistuja Average number of days/participant Työterveyshuolto* Occupational health care* A 7,4 Sairaala Hospital Lääkäriasema tai -keskus Medical centre or clinic Terveyskeskus Health centre Muu yksityinen toimipaikka Other private site of practice Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice Lääkärityövoimaa vuokraava yritys Company providing contracted medical services Yhteensä Total % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % * Työterveyshuolto sisältää julkisen ja yksityisen toiminnan. * Occupational health care covers both the public and the private sector. Lähde: Suomen Lääkäriliitto, Työmarkkinatutkimus 2011 Source: Finnish Medical Association, Labour market survey 2011 A 8,0 A 8,2 A 7,2 A 7,8 A 8,1 A 7, A 7,9 20 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Sisältö

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025 Hyks-erva-erikoislääkärit 25 Erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne ja koulutuksen tarve Hyks erityisvastuualueella vuoteen 25 Olli Meretoja JOHTOPÄÄTÖKSET Useimpien erikoisalojen koulutusmäärät vastaavat

Lisätiedot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:17 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen UUDISTAMISTARPEET Erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO 17:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Erikoishammaslääkärikoulutuksen työryhmä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2012

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2012 RAPORTTI Anni Helldán Satu Helakorpi Suvi Virtanen Antti Uutela Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2012 Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2)

Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2) Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2) 305.8 (21.) 1. Identità 2. Multiculturalismo I. Ellis, Steven

Lisätiedot