Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkärit Suomessa Physicians in Finland"

Transkriptio

1 Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association

2 Sisältö Contents Lääkärit Suomessa Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Julkaisija Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, 51 Helsinki Puhelin Faksi Sisällöntuotanto Piitu Parmanne Juho Ruskoaho Jukka Vänskä Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Graafit Heikki Pälviä ISBN (verkkojulkaisu) Julkaistu Physicians in Finland Statistics on physicians and the health care system 214 Publisher The Finnish Medical Association Mäkelänkatu 2, P.O. Box 49, FI-51 Helsinki Tel Fax Content production Piitu Parmanne Juho Ruskoaho Jukka Vänskä Layout Workshop Pälviä Oy Graphs Heikki Pälviä ISBN (online) Published Esipuhe... 4 Foreword Lääkärikunta kasvanut, isot alueelliset erot... 7 Number of physicians has increased, major regional differences Jatkuvaa osaamisen kehittämistä Continuous development of professional skills Lääkärit työssä Physicians in employment Tulevaisuuden haasteena erikoislääkärien riittävyys Future challenges: ensuring a sufficient number of specialists Perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa Primary care and specialist health care Palkat vaihtelevat työnantajan ja tehtävän mukaan Salaries vary depending on employers and tasks Lyhenteet I Abbreviations Lähteet I References Luettelo kuvioista ja taulukoista List of tables and figures Statistics on physicians and the health care system 214 3

3 Tiedot lääkäreistä ja terveydenhuollosta päivitetty Updated information on physicians and health care Olemme päivittäneet Lääkärit Suomessa -tilastojulkaisua ajantasaisin tiedoin. Päivitys tehtiin nyt neljättä kertaa. Tilastossa on yksiin kansiin kerätty keskeisiä tietoa lääkäreistä ja terveydenhuollosta. Toivomme sen palvelevan laajaa lukijajoukkoa, johon kuuluu niin lääkäreitä, terveydenhuollon kehittäjiä, tutkijoita, toimittajia, viranomaisia kuin muita aiheesta kiinnostuneita. Tilastoraportin sisältö noudattaa Suomen Lääkäriliiton tutkimusstrategian painopistealueita. Tarjoamme tietoja lääkäreistä ja lääkärityövoimasta, työssäolosta, lääkärien koulutuksesta ja ammatillisesta kehittymisestä, terveyspalvelujärjestelmästä ja lääkärien ansioista. Tilastossa esitellään laajasti myös alueellista tietoa. Toivomme tästä olevan hyötyä erityisesti siinä valmistelutyössä, joka tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen. Olemme pyrkineet vastaamaan meille useimmin esitettyihin kysymyksiin ja antamaan havainnollisia tai joskus yllättäviäkin näkökulmia lukijalle. Valtaosa tiedoista on peräisin Lääkäriliiton omista tutkimuksista, mutta mukana on myös muiden tilastotuottajien tietoja. Julkaisun kuviot löytyvät sähköisenä esitysmateriaalina Lääkäriliiton verkkosivuilta. Suomen Lääkäriliiton edunvalvonnallinen ja terveyspoliittinen vaikuttaminen perustuvat tutkittuun tietoon. Tutkimustietoja käytetään niin liiton omassa toiminnassa kuin lääkärintyön ja koko terveydenhuollon kehittämisessä. Toivomme, että nyt valmistuneen julkaisun tiedot ovat hyödyksi niin jäsenille kuin Lääkäriliiton keskeisille sidosryhmille. We have again updated the statistical publication Physicians in Finland. This is the fourth update. The publication presents essential information on physicians and health care in a single package. We hope that it will serve a wide circle of readers consisting of physicians, health care developers, researchers, editors, authorities, and other parties interested in this subject. The contents of the statistical report reflect the focal areas of the Finnish Medical Association s research strategy. We provide information on physicians and the medical workforce, the number actually working, medical education and professional development, the health service system and physicians income. In addition, we provide extensive regional information. We hope this will be particularly helpful when preparing structural reforms of the social and health care services. We have done our best to answer the questions most often presented and to provide readers with illustrative and sometimes even surprising perspectives. Most of the data were obtained through research conducted by the Finnish Medical Association but there are also data from other producers of statistics. The figures are available as electronic presentation material at the Finnish Medical Association website. All lobbying and health political influencing by the Finnish Medical Association is based on research data. Such data are used for activities of the Association as well as for developing medical work and health care in general. We hope that the publication now issued will be useful for the members of the Finnish Medical Association as well as for the Association s primary stakeholders. Helsinki Jukka Vänskä tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Helsinki Jukka Vänskä Research Chief Finnish Medical Association 4 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 5

4 Lääkärikunta kasvanut, isot alueelliset erot Number of physicians has increased, major regional differences Lääkärien määrä lähes kymmen- The number of physicians has increased kertaistunut 5 vuodessa. almost tenfold over the last 5 years. Ammatti on naisistunut. The proportion of women has grown. Neljäsosa työikäisistä on yli 55-vuotiaita. One in four working-age physicians is over 55. Länsi-Pohjassa on 2 ja Pohjois-Savossa For each 1, inhabitants, there are 2 physicians 5 lääkäriä tuhatta asukasta kohti. in Länsi-Pohja and 5 in Pohjois-Savo. 6 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 7

5 Kuvio 1 Figure 1 Suomessa laillistetut lääkärit Physicians licensed in Finland, 19 to 21 Kuvio 3 Figure 3 Työikäiset lääkärit ikäryhmän mukaan Working-age physicians by age group, 2 to 214 Viime vuosisadan alussa lääkärit olivat enimmäkseen miehiä. Vuonna 21 ammattikunnasta yli puolet oli naisia. In the early 2th century, the majority of physicians were male. In 21, more than half were female. Laillistetut lääkärit Licensed physicians Erikoislääkärit Specialists Naislääkärit Female physicians Lääkärikunta ikääntyy. Joka neljäs lääkäri on yli 55-vuotias. The medical profession is ageing. One-fourth of physicians are over 55 years old. n55 64 n n n 34 1 % 75 % 5 % 25 % % Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Kuvio 2 Figure 2 Suomessa laillistetut lääkärit Physicians licensed in Finland, 2 to 214 Kuvio 4 Figure 4 Työikäiset lääkärit ikäryhmän mukaan Working-age physicians by age group, 2 to 214 Lääkärikunnan kasvu on jatkunut tasaisena yli kymmenen vuotta. The number of physicians has grown steadily for more than ten years. Laillistetut lääkärit Licensed physicians Maassa asuvat lääkärit Physicians resident in Finland Työikäiset lääkärit Working-age physicians Työikäiset erikoislääkärit Working-age specialists Nuorten lääkärien määrä on kasvussa. The number of young physicians is increasing Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 8 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 9

6 Kuvio 5 Figure 5 Työikäiset naislääkärit ikäryhmän mukaan Working-age female physicians by age group, 2 to 214 Kolmasosa työskentelee pääkaupunkiseudulla. One in three is working in the Helsinki region. Työikäisistä lääkäreistä 59 prosenttia on naisia. Fifty-nine percent of workingage physicians are female. n55 64 n n n Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Taulukko 1 Työikäiset lääkärit sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen mukaan Table 1 Working-age physicians by hospital district and expert responsibility area (ERA), 2 to 214 Sairaanhoitopiiri / Erityisvastuualue (erva) Hospital district / Expert responsibility area (ERA) Helsinki ja Uusimaa Kymenlaakso Etelä-Karjala HYKS erva yhteensä HUCH ERA, total Varsinais-Suomi Satakunta Vaasa* TYKS erva yhteensä TUCH ERA, total Pirkanmaa Kanta-Häme Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Kuvio 6 Figure 6 Työikäiset mieslääkärit ikäryhmän mukaan Working-age male physicians by age group, 2 to 214 Mieslääkärien määrä on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2. The number of male physicians has remained unchanged since 2. n55 64 n n n TAYS erva yhteensä TAUH ERA, total Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Savo Itä-Savo Pohjois-Karjala KYS erva yhteensä KUH ERA, total Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Kainuu Länsi-Pohja Lappi OYS erva yhteensä OUH ERA, total Ahvenanmaa Yhteensä Total Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association * Vuonna 213 Vaasan sairaanhoitopiiri liittyi TYKS ervaan * In 213, Vaasa hospital district became a member of TUCH ERA Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 1 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

7 Kuvio 7 Figure 7 Työikäisiä lääkäreitä 1 asukasta kohti vuosina 24 ja 214 Working-age physicians per 1, inhabitants in 24 and 214 Alueelliset erot ovat suuria. Esimerkiksi Länsi-Pohjassa on alle 2 lääkäriä tuhatta asukasta kohti, kun Pohjois- Savossa on yli 5 lääkäriä tuhatta asukasta kohti. Regional variation is considerable. For instance, Länsi-Pohja has less than 2 physicians per 1, inhabitants, while Pohjois- Savo has over 5. n 24 n 214 Sairaanhoitopiiri Hospital district Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Helsinki ja Uusimaa Keski-Suomi Lappi Vaasa Kanta-Häme Päijät-Häme Pohjois-Karjala Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Kainuu Etelä-Karjala Satakunta Ahvenanmaa Itä-Savo Kymenlaakso Länsi-Pohja Lääkäreitä/1 asukasta Physicians/1 inhabitants Lähde: Suomen Lääkäriliitto ja Tilastokeskus Source: Finnish Medical Association and Statistics Finland 24 Koko maa / 24 All of Finland 214 Koko maa / 214 All of Finland Jatkuvaa osaamisen kehittämistä Continuous development of professional skills Suomessa voi opiskella lääketiedettä viidessä yliopistossa. Five Finnish universities teach medicine. Vuonna 214 tiedekuntiin hyväksyttiin In 214, medical faculties 696 uutta opiskelijaa. admitted 696 new students. Yleislääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä on lähes 2 4. There are almost 2,4 specialists in General Practice. Foniatreja eli puhe- ja äänihäiriöiden Specialists in Phoniatrics (treating speech erikoislääkäreitä on 24. and voice disorders) total Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

8 Kuvio 8 Figure 8 Lääketieteen opinnot aloittaneet yliopiston mukaan Students starting medical studies by university, 199 to 214 Kuvio 1 Figure 1 Lääketieteen opinnot aloittaneet ja valmistuneet yhteensä Students starting medical studies and medical graduates, 199 to 214 Lääketiedettä voi opiskella viidessä yliopistossa. Opiskelumotivaatio on hyvä, ja keskeyttäminen harvinaista. Five Finnish universities teach medicine. Students are highly motivated, and drop-out rates are low Lääketieteen opintojen aloituspaikkoja lisätään 75 opiskelijaan vuoteen 216 mennessä. Medical student admittance is to be increased to 75 new students per year by the year Helsingin yliopisto University of Helsinki Oulun yliopisto University of Oulu Itä-Suomen yliopisto University of Eastern Finland Turun yliopisto University of Turku Tampereen yliopisto University of Tampere Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, KOTA ja Vipunen , opiskelijavalintatilasto 214 Source: Ministry of Education and Culture, KOTA , Vipunen , Admissions statistics Opintonsa aloittaneet Students starting their medical studies Valmistuneet Graduates Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, KOTA ja Vipunen , opiskelijavalintatilasto 214 Source: Ministry of Education and Culture, KOTA , Vipunen , Admissions Statistics Kuvio 9 Figure 9 Lääketieteen opiskelijoiden kokonaismäärä yliopiston mukaan Total numbers of medical students by university, Taulukko 2 Table ja 2-luvulla valmistuneiden lääkärien sijoittuminen 214 Physicians completing their medical degrees in the 199s and 2s, domicile in 214 Suomessa lääketiedettä opiskelee 42 opiskelijaa. Opiskelijamäärä on suurin Itä-Suomen yliopistossa. There are 4,2 medical students in Finland. The University of Eastern Finland has the largest number of medical students. Helsingin yliopisto University of Helsinki Oulun yliopisto University of Oulu Itä-Suomen yliopisto University of Eastern Finland Turun yliopisto University of Turku Tampereen yliopisto University of Tampere Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, KOTA ja Vipunen Source: Ministry of Education and Culture, KOTA , Vipunen Helsingin yliopistossa opiskelleista lääkäreistä yli 8 prosenttia on nykyisin HYKSin alueella, minne on siirtynyt lähes viidennes muualla valmistuneista lääkäreistä. More than 8% of physicians with Helsinki University medical degrees currently work in the HUCH area. Almost one in five physicians who completed their studies elsewhere has also moved to this region. Yliopisto Erva-alueet University Ulkomaat % ERA Helsinki % Turku % Tampere % Kuopio % Oulu % Abroad % Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 14 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system HYKS HUCH TYKS TUCH TAYS TAUH KYS KUH OYS OUH Ahvenanmaa Åland Yhteensä % Total % Yhteensä Total

9 Kuvio 11 Figure 11 Työikäiset erikoislääkärit sukupuolen mukaan Working-age specialists by gender, 2 to 214 Yhä useampi 2-luvun erikoislääkäri on nainen. In the 21st century, an increasing proportion of specialists are female. n Naiset Female n Miehet Male Joka kolmas työikäinen erikoislääkäri on yli 55-vuotias. One in three working-age specialists is aged over 55. n55 64 n45 54 n n Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Kuvio 12 Figure 12 Erikoislääkärit ikäryhmän mukaan Specialists by age group, 2 to Taulukko 3 Erikoisoikeudet työikäisillä lääkäreillä erityisvastuualueen mukaan 214 Table 3 Specialist licences of working-age physicians, by specific catchment area, 214 Erva-alueet / ERA Erikoisala HYKS TYKS TAYS KYS OYS Yhteensä* Specialty HUCH TUCH TAUH KUH OUH Total* Akuuttilääketiede / Emergency Medicine Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Endokrinologia / Endocrinology Foniatria / Phoniatrics Fysiatria / Physical and Rehabilitation Medicine Gastroenterologia / Gastroenterology Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterological Surgery Geriatria / Geriatrics Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology Infektiosairaudet / Infectious Diseases Kardiologia / Cardiology Keuhkosairaudet ja allergologia / Respiratory Medicine and Allergology Kl. farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy Kl. fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology and Nuclear Medicine Kl. hematologia / Clinical Haematology Kl. kemia / Clinical Chemistry Kl. mikrobiologia / Clinical Microbiology Kl. neurofysiologia / Clinical Neurophysiology Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology Käsikirurgia / Hand Surgery Lastenkirurgia / Paediatric Surgery Lastenneurologia / Child Neurology Lastenpsykiatria / Child Psychiatry Lastentaudit / Paediatrics Liikuntalääketiede / Sports Medicine Naistentaudit ja synnytykset / Obstetrics and Gynaecology Nefrologia / Nephrology Neurokirurgia / Neurosurgery Neurologia / Neurology Nuorisopsykiatria / Adolescent Psychiatry Oikeuslääketiede / Forensic Medicine Oikeuspsykiatria / Forensic Psychiatry Ortopedia ja traumatologia / Orthopaedics and Traumatology Patologia / Pathology Perinnöllisyyslääketiede / Clinical Genetics Plastiikkakirurgia / Plastic Surgery Psykiatria / Psychiatry Radiologia / Radiology Reumatologia / Rheumatology Silmätaudit / Ophthalmology Sisätaudit / Internal Medicine Suu- ja leukakirurgia / Oral and Maxillofacial Surgery Sydän- ja rintaelinkirurgia / Cardiothoracic Surgery Syöpätaudit / Oncology Terveydenhuolto / Public Health Työterveyshuolto / Occupational Health Urologia / Urology Verisuonikirurgia / Vascular Surgery Yleiskirurgia / General Surgery Yleislääketiede / General Practice Erikoislääkärinoikeuksia yhteensä / Specialist licences, total Erikoislääkäreitä / Specialists Lääkäreitä yhteensä / Physicians, total Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association * Sisältää Ahvenanmaan tiedot. * Includes data for Åland. 16 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

10 Lastenneurologeista 85 prosenttia ja lastenpsykiatreista 91 prosenttia on naisia. Myös perinnöllisyyslääketiede kiinnostaa naisia (88 %). Eighty-five percent of specialists in Child Neurology and 91% of those in Child Psychiatry are female. The proportion of female specialists is also high in Clinical Genetics (88%). Taulukko 4 Työikäiset erikoislääkärit viimeksi suoritetun erikoisoikeuden mukaan 214 Table 4 Working-age specialists listed by their most recent licence, 214 Erikois- Erikoisala lääkäreitä Keski-ikä Naiset, % Yli 54-v, % Specialty Specialists Mean age Women, % Over 54, % Akuuttilääketiede / Emergency Medicine Anestesiologia ja tehohoito / Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Endokrinologia / Endocrinology Foniatria / Phoniatrics Fysiatria / Physical and Rehabilitation Medicine Gastroenterologia / Gastroenterology Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterological Surgery Geriatria / Geriatrics Ihotaudit ja allergologia / Dermatology and Allergology Infektiosairaudet / Infectious Diseases Kardiologia / Cardiology Keuhkosairaudet ja allergologia / Respiratory Medicine and Allergology Kl. farmakologia ja lääkehoito / Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy Kl. fysiologia ja isotooppilääketiede / Clinical Physiology and Nuclear Medicine Kl. hematologia / Clinical Haematology Kl. kemia / Clinical Chemistry Kl. mikrobiologia / Clinical Microbiology Kl. neurofysiologia / Clinical Neurophysiology Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Otorhinolaryngology Käsikirurgia / Hand Surgery Lastenkirurgia / Paediatric Surgery Lastenneurologia / Child Neurology Lastenpsykiatria / Child Psychiatry Lastentaudit / Paediatrics Liikuntalääketiede / Sports Medicine Naistentaudit ja synnytykset / Obstetrics and Gynaecology Nefrologia / Nephrology Neurokirurgia / Neurosurgery Neurologia / Neurology Nuorisopsykiatria / Adolescent Psychiatry Oikeuslääketiede / Forensic Medicine Oikeuspsykiatria / Forensic Psychiatry Ortopedia ja traumatologia / Orthopaedics and Traumatology Patologia / Pathology Perinnöllisyyslääketiede / Clinical Genetics Plastiikkakirurgia / Plastic Surgery Psykiatria / Psychiatry Radiologia / Radiology Reumatologia / Rheumatology Silmätaudit / Ophthalmology Sisätaudit / Internal Medicine Suu- ja leukakirurgia / Oral and Maxillofacial Surgery Sydän- ja rintaelinkirurgia / Cardiothoracic Surgery Syöpätaudit / Oncology Terveydenhuolto / Public Health Työterveyshuolto / Occupational Health Urologia / Urology Verisuonikirurgia / Vascular Surgery Yleiskirurgia / General Surgery Yleislääketiede / General Practice Erikoisalat yhteensä / All Specialities Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Suomen Lääkäriliitolla on 37 erityispätevyysohjelmaa. Yhdellä erikoislääkärillä voi olla useita erityispätevyyksiä. The Finnish Medical Association has 37 special competence programmes. One specialist may have several special competences. Taulukko 5 Erityispätevyydet työikäisillä erikoislääkäreillä 214 Table 5 Special competences among working-age specialists, 214 Erva-alueet / ERA Erityispätevyys HYKS TYKS TAYS KYS OYS Yht.* Special competence HUCH TUCH TAUH KUH OUH Total* Andrologia / Andrology Diabeteksen hoito / Treatment of Diabetes Ensihoitolääketiede / Prehospital Emergency Medicine Hematologiset laboratoriotutkimukset / Laboratory Haematology Kansainvälinen terveydenhuolto / International Health Care Kehitysvammalääketiede / Medical Aspects of Intellectual Disability Kivunhoito / Pain Management Kuntoutus / Rehabilitation Lastenanestesiologia / Child Anaesthesia and Intensive Care Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyö / Child and School Health Care Lastenortopedia ja -traumatologia / Child Orthopaedics and Traumatology Lastenpsykoterapia / Child Psychotherapy Lastenpsykoterapian kouluttaja / Training of Child Psychotherapy Lastenreumatologia / Paediatric Rheumatology Liikennelääketiede / Traffic Medicine Lääkeala / Pharmaceutical Medicine Lääkärikouluttaja / Medical Education Musiikkilääketiede / Music Medicine Neuroanestesiologia / Neuroanaesthesiology Obstetrinen anestesiologia / Obstetric Anaesthesiology Palliatiivinen lääketiede / Palliative Medicine Psykoterapia / Psychotherapy Psykoterapian kouluttaja / Training of Psychotherapy Päihdelääketiede / Addiction Medicine Päivystyslääketiede / Emergency Medicine Reumaortopedia / Rheuma-Orthopaedics Sairaalahygienia / Hospital Hygiene Seulontamammografia / Screening Mammography Silmäkirurgia / Eye Surgery Sotilaslääketiede / Military Medicine Sukelluslääketiede ja ylipainehappihoito / Diving Medicine and Hyperbaric Oxygen Treatment Sydänanestesia / Cardiac Anaesthesia Tehohoitolääketiede / Intensive Care Medicine Terveydenhuollon tietotekniikka / Healthcare Information Technology Unilääketiede / Sleep Medicine Vakuutuslääketiede / Insurance Medicine Yleissairaalapsykiatria / General Hospital Psychiatry Erityispätevyyksiä yhteensä / Special competences, total Erikoislääkäreitä yhteensä / Specialists, total * Sisältää Ahvenanmaan tiedot. * Includes data for Åland. Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association 18 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

11 Kuvio 13 Figure 13 Toimipaikan ulkopuolinen täydennyskoulutus erikoisalan mukaan 212 Continuing medical education organised outside the physician s site of practice, by specialty, 212 Kuvio 15 Figure 15 Toimipaikan ulkopuoliset täydennyskoulutuspäivät erikoisalan mukaan 212 Continuing medical education organised outside the site of practice, average number of days by specialty, 212 Suomen Lääkäriliitto suosittelee, että lääkärit osallistuvat toimipaikkansa ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään kymmenen päivää vuodessa. The Finnish Medical Association recommends that physicians participate in continuing medical education organised outside their site of practice on at least 1 days each year. n Alle 1 päivää Less than 1 days n 1 päivää tai enemmän 1 days or more n Ei osallistunut Did not participate Korva-, nenä-, ja kurkkutaudit Otorhinolaryngology Silmätaudit Ophthalmology Anestesiologia ja tehohoito Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Työterveyshuolto Occupational Health Care Sisätautien erikoisalat Internal Medicine specialties Neurologia Neurology Naistentaudit ja synnytykset Obstetrics and Gynaecology Lastentaudit Paediatrics Yleislääketiede General Practice Kirurgiset alat Surgical specialties Psykiatriset alat Psychiatric specialties Radiologia Radiology Muut erikoisalat Other specialties Muut lääkärit Other physicians Yhteensä Total Lääkäri osallistuu täydennyskoulutukseen työpaikan ulkopuolella keskimäärin kahdeksan päivää vuodessa. Physicians participate in out-of-work-site CME on an average eight days a year. n Palkallisella työajalla Working hours or paid leave n Virkavapaalla tai vapaa-ajalla Unpaid leave or leisure time Kirurgiset alat Surgical specialties Lastentaudit Paediatrics Neurologia Neurology Sisätautien erikoisalat Internal Medicine specialties Naistentaudit ja synnytykset Obstetrics and Gynaecology Silmätaudit Ophthalmology Työterveyshuolto Occupational Health Care Psykiatriset alat Psychiatric specialties Anestesiologia ja tehohoito Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Yleislääketiede General Practice Korva-, nenä-, ja kurkkutaudit Otorhinolaryngology Radiologia Radiology Muut erikoisalat Other specialties Muut lääkärit Other physicians Yhteensä Total 7,6 2,5 6,5 2,3 6,9 1,7 6,9 1,7 4,8 3,7 4,3 3,4 5,2 2,4 5,4 2, 6,1 1,1 5,1 1,8 4,8 1,8 5,6,9 6,4 1,8 5,2 1,8 5,9 2, % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 213 Source: Finnish Medical Association, labour market survey Päivät / Days Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 213 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 213 Kuvio 14 Figure 14 Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan. Valtaosa eri sektoreilla työskentelevistä lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. Physicians want to maintain, update and increase their professional skills. The majority of physicians working in different sectors regularly participate in continuing medical education. n Alle 1 päivää Less than 1 days n 1 päivää tai enemmän 1 days or more n Ei osallistunut Did not participate Toimipaikan ulkopuolinen täydennyskoulutus toimipaikan mukaan 212 Continuing medical education organised outside the physician s site of practice, by site of practice, 212 Lääkäriasema ja -keskus, yksityinen vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice Sairaala Hospital Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice Terveyskeskus Health centre Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association or organisation Muu toimipaikka Other sites Valtion virasto tai laitos State office or institution Yliopisto University Yhteensä Total % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 213 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 213 Kuvio 16 Figure 16 Täydennyskoulutukseen osallistuminen vaihtelee toimipaikan mukaan. Terveyskeskuksissa on toimipaikan ulkopuolista täydennyskoulutusta muita vähemmän. Employment sector has an effect on CME attendance. Health-centre physicians have less out-of-work-site CME days than others. n Palkallisella työajalla Working hours or paid leave n Virkavapaalla tai vapaa-ajalla Unpaid leave or leisure time Toimipaikan ulkopuoliset täydennyskoulutuspäivät toimipaikan mukaan 212 Continuing medical education organised outside the site of practice, average number of days by site of practice, 212 Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice Yliopisto University Sairaala Hospital Valtion virasto tai laitos State office or institution Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association or organisation Lääkäriasema ja -keskus, yksityinen vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice Terveyskeskus Health centre Muu toimipaikka Other sites Yhteensä Total 8,2 2, 7,5 1,4 6,9 1,4 7,1,8 6,6 1,3 2,7 4,9 5,6 1,2 5, 1,5 5,9 2, Päivät / Days Lähde: Suomen Lääkäriliitto,työmarkkinatutkimus 213 Source: Finnish Medical Association, labour market survey Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

12 Lääkärit työssä Physicians in employment Suomessa on yli 2 There are over 2, työikäistä lääkäriä. working-age physicians in Finland. Lääkärien työllisyysaste on The physician employment rate lähes 9 prosenttia. is almost 9%. Kaksi kolmesta työskentelee sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Two out of three work at a hospital or health centre. Lääkärit tekevät työtä keskimäärin On average, physicians work 44 tuntia viikossa. 44 hours a week. 22 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

13 Kuvio 17 Figure 17 Suomessa laillistetut lääkärit ja osallistuminen työelämään 214 Physicians licensed in Finland; working status, 214 Kuvio 19 Figure 19 Työssä olevat lääkärit toimipaikan mukaan 214 Working physicians by site of practice, 214 Lääkärien työllisyysaste on lähes 9 prosenttia. Tärkein syy työelämään osallistumattomuuteen on äitiys-, isyys- tai hoitovapaa. The physician employment rate is almost 9%. The most common reasons for nonemployment are maternity, paternity and child-care leave. Työssäolotiedot perustuvat Lääkäriliiton työmarkkinatutkimukseen maaliskuussa 214, muut tiedot ovat Suomen Lääkäriliiton rekisteristä Data on working status are based on the Finnish Medical Association s labour market survey in March 214. Other data are taken from the Finnish Medical Association s register (1 Jan 214). Suomessa laillistetut lääkärit Physicians licensed in Finland Suomessa asuvat lääkärit Physicians resident in Finland Työikäiset lääkärit (alle 65v.) Working-age physicians (under 65) 2 11 (1 %) Työssä Working (89 %) Ulkomailla asuvat Suomessa laillistetut lääkärit Physicians licensed in Finland but living abroad Yli 64 -vuotiaat lääkärit Physicians aged over Äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla, osallistuu työelämään, 45 (2 %) On maternity, paternity or child-care leave, working Äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla, ei osallistu työelämään, 6 (3 %) On maternity, paternity or child-care leave, not working Kokoaikaisella eläkkeellä, osallistuu työelämään, 35 (2 %) Retirees on full pension, working Kokoaikaisella eläkkeellä, ei osallistu työelämään, 25 (1 %) Retirees on full pension, not working Muusta syystä pois työelämästä, 5 (2 %) Non-employed for other reasons Kaksi lääkäriä kolmesta työskentelee sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Two physicians out of three work at a hospital or health centre. Muu kunnallinen toimipaikka on muu kuin sairaala tai terveyskeskus. Muu toimipaikka -ryhmä sisältää mm. lääketeollisuuden, työvoimaa välittävät yritykset ja ei tietoa -ryhmän. The category Other municipal site of practice covers sites other than hospitals or health centres. The group Other sites covers sites such as the pharmaceutical industry, companies providing contracted medical services and physicians for whom no data are available. Lääkäriasema ja -keskus, yksityinen vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice 17 % Yliopisto University 4 % Valtion virasto tai laitos State office or institution 3 % Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice 4 % or organisation 2 % Muu toimipaikka Other sites 5 % Terveyskeskus Health centre 21 % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Sairaala Hospital 44 % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Kuvio 2 Figure 2 Lääkärit toimipaikan ja sukupuolen mukaan 214 Physicians by site of practice and gender, 214 Kuvio 18 Figure 18 Työssä olevat lääkärit työnantajan sektorin mukaan 214 Terveyskeskuslääkäreistä yli Muu kunnallinen toimipaikka Working physicians by employment sector, 214 puolet on naisia. Miehet ovat Other municipal site of practice naisia useammin sijoittuneet Terveyskeskus opetuksen, tutkimuksen ja Health centre Lääkäreistä 7 prosenttia hallinnon tehtäviin. Lääkäriasema ja -keskus, työskentelee julkisella sektorilla. yksityinen vastaanotto Yksityinen Private medical centre or clinic, Kunnat on suurin työllistäjä. Private sector 28 % More than half of health-centre private practice 3 % 3 % physicians are female. Men Säätiö, yhdistys tai järjestö Seventy percent of physicians Foundation, association are more likely than women to or organisation work in the public sector. work in educational, research Sairaala The majority of them are or administrative posts. Hospital employed by municipalities. Valtio State 3 % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Kunnat Municipalities 68 % n Nainen / Female nmies / Male Muu kunnallinen toimipaikka on muu kuin sairaala tai terveyskeskus. Muu toimipaikka -ryhmä sisältää mm. lääketeollisuuden, työvoimaa välittävät yritykset ja ei tietoa -ryhmän. The category Other municipal site of practice covers sites other than hospitals or health centres. The group Other sites covers sites such as the pharmaceutical industry, companies providing contracted medical services and physicians for whom no data are available. Muu toimipaikka Other sites Valtion virasto tai laitos State office or institution Yliopisto University Yhteensä Total % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

14 Kuvio 21 Figure 21 Lääkärit toimipaikan ja erikoistumisen mukaan 214 Physicians by site of practice and specialisation status, 214 Yli 6 prosenttia on suorittanut erikoislääkärin jatkotutkinnon. Valtaosa työskentelee päätoimisesti erikoissairaanhoidossa ja yksityisvastaanotoilla. More than 6% are licensed specialists. The majority work full time in specialist health care and in the private sector. nerikoislääkäri / Specialist n Erikoistumassa / Specialising n Muut / Other Muu kunnallinen toimipaikka on muu kuin sairaala tai terveyskeskus. Muu toimipaikka -ryhmä sisältää mm. lääketeollisuuden, työvoimaa välittävät yritykset ja ei tietoa -ryhmän. The category Other municipal site of practice covers sites other than hospitals or health centres. The group Other sites covers sites such as the pharmaceutical industry, companies providing contracted medical services and physicians for whom no data are available. Sairaala Hospital Lääkäriasema ja -keskus, yksityinen vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice Yliopisto University Muu toimipaikka Other sites Valtion virasto tai laitos State office or institution Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association or organisation Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice Terveyskeskus Health centre Yhteensä Total % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Kuvio 22 Figure 22 Lääkärit toimipaikan ja ikäryhmän mukaan 214 Physicians by site of practice and age group, 214 Suomen sairaaloissa työskentelee noin 7 85 lääkäriä, heistä puolet yliopistollisissa keskussairaaloissa. About 7,85 physicians work in Finnish hospitals. Half of them work in university central hospitals. Taulukko 6 Sairaaloiden lääkärit tehtävänimikkeen mukaan 214 Table 6 Physicians working in hospitals by job title, 214 Ikäluokkien osuudet, % Lääkärit, % Naiset, % Erikoislääkärit, % Age group, % Keski-ikä Physicians, % Women, % Specialists, % Mean age Sairaaloiden lääkärit N = 7 85 Physicians working in hospitals Tehtävänimike / Title Johtajaylilääkäri, ylilääkäri, apulaisylilääkäri Medical Director, Chief Physician, Deputy Chief Physician Erikois- tai osastonlääkäri Specialist or Senior Ward Physician Erikostuva lääkäri tai sairaalalääkäri Specialising physician Muu / Other Yliopistollinen sairaala N = 4 15 University hospitals Tehtävänimike / Title Johtajaylilääkäri, ylilääkäri, apulaisylilääkäri Medical Director, Chief Physician, Deputy Chief Physician Erikois- tai osastonlääkäri Specialist or Senior Ward Physician Erikostuva lääkäri tai sairaalalääkäri Specialising physician Muu / Other Nuoret lääkärit työskentelevät terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Young physicians work in health centres and hospitals. n 34 n35 44 n45 54 n55 64 Muu kunnallinen toimipaikka on muu kuin sairaala tai terveyskeskus. Muu toimipaikka -ryhmä sisältää mm. lääketeollisuuden, työvoimaa välittävät yritykset ja ei tietoa -ryhmän. The category Other municipal site of practice covers sites other than hospitals or health centres. The group Other sites covers sites such as the pharmaceutical industry, companies providing contracted medical services and physicians for whom no data are available. Terveyskeskus Health centre Yliopisto University Sairaala Hospital Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association or organisation Muu toimipaikka Other sites Lääkäriasema ja -keskus, yksityinen vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice Valtion virasto tai laitos State office or institution Yhteensä Total % Muu sairaala N = 3 7 Other hospitals Tehtävänimike / Title Johtajaylilääkäri, ylilääkäri, apulaisylilääkäri Medical Director, Chief Physician, Deputy Chief Physician Erikois- tai osastonlääkäri Specialist or Senior Ward Physician Erikostuva lääkäri tai sairaalalääkäri Specialising physician Muu / Other Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

15 Kunnan sijaan lääkärin työnantaja voi olla työvoimaa vuokraava yritys. Terveyskeskuslääkäreistä 8 prosenttia oli vuokrafirmojen palkkalistoilla vuonna 214. Instead of a municipality, a physician may be employed by a company providing contracted medical services. In 214, 8% of health-centre physicians were employed by such companies. Taulukko 7 Terveyskeskusten lääkärit tehtävänimikkeen mukaan 214 Table 7 Physicians working in health centres by job title, 214 Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Yksityissektorin lääkäreistä kolmannes on päätoimisia ammatinharjoittajia. A third of physicians working in the private sector are full-time private practitioners. Taulukko 8 Lääkärit yksityisellä sektorilla toimipaikan ja ammattiaseman mukaan 214 Table 8 Private-sector physicians by site of practice and position, 214 Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Ikäluokkien osuudet, % Lääkärit, % Naiset, % Erikoislääkärit, % Age group, % Keski-ikä Physicians, % Women, % Specialists, % Mean age Terveyskeskusten lääkärit N = Physicians working in health centres Työnantajan sektori / Employing sector Julkinen Public Yksityinen Private Tehtävänimike / Title Ylilääkäri, johtava lääkäri Chief Physician, Director of Health Services Apulaisylilääkäri Deputy Chief Physician Terveyskeskuslääkäri, erikoislääkärin oikeudet Health-centre physician, specialist Terveyskeskuslääkäri, vähintään 3 vuotta työkokemusta Health-centre physician, over 3 years of work experience Terveyskeskuslääkäri, alle 3 vuotta työkokemusta Health-centre physician, less than 3 years of work experience Ikäluokkien osuudet, % Lääkärit, % Naiset, % Erikoislääkärit, % Age group, % Keski-ikä Physicians, % Women,% Specialists, % Mean age Yksityissektorin lääkärit N = Private-sector physicians Toimipaikka / Site of practice Terveyskeskus / Health centre Yliopisto / University Lääkäriasema ja -keskus, yksityinen vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association or organisation Muu toimipaikka / Other sites Ammattiasema / Position Työsuhteiset / Employed Ammatinharjoittajat / Private practitioners Yksityissektorin lääkärien keski-ikä on 49 vuotta. Kolmasosa sektorin lääkäreistä on yli 54-vuotiaita. The mean age of physicians working in the private sector is 49 years. A third of physicians working in the private sector are over 54 years old. Taulukko 9 Lääkärit yksityisellä sektorilla tehtävänimikkeen mukaan 214 Table 9 Private-sector physicians by job title, 214 Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Ikäluokkien osuudet, % Lääkärit, % Naiset, % Erikoislääkärit, % Age group, % Keski-ikä Physicians, % Women, % Specialists, % Mean age Yksityissektorin lääkärit N = 5 3 Private-sector physicians Tehtävänimike / Title Johtava lääkäri, johtaja, ylilääkäri, apulaisylilääkäri Medical Director, Director, Chief Physician, Deputy Chief Physician Erikois- tai osastonlääkäri Specialist or Senior Ward Physician Terveyskeskuslääkäri Health-centre physician Työterveyslääkäri, vastaava työterveyslääkäri Occupational health physician, Occupational health physician in charge Professori Professor Apulaisopettaja, kliin. opettaja, yliassistentti Clinical Lecturer, Senior Assistant Yksityislääkäri Private medical practitioner Muu Other Viidennes työterveyshuollon lääkäreistä toimii ammatinharjoittajina. Työterveyslääkärin keski-ikä on 48 vuotta. A fifth of occupational health care physicians work as private practitioners. The mean age of occupational health care physicians is 48 years. Taulukko 1 Lääkärit työterveyshuollossa 214 Table 1 Physicians working in occupational health care, 214 Työterveyshuollon lääkärit N = 2 Physicians working in occupational health care Ikäluokkien osuudet, % Lääkärit, % Naiset, % Erikoislääkärit, % Age group, % Keski-ikä Physicians, % Women, % Specialists, % Mean age Työnantajan sektori / Employing sector Julkinen Public Yksityinen Private Työsuhde / Employment status Työsuhteiset Employed Ammatinharjoittajat Private practitioners Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

16 Kuvio 23 Figure 23 Yksityisvastaanotolla työskentelevien lääkärien osuus erikoisalan mukaan 214 Proportion of physicians working in private practice, by specialty, 214 Kuvio 25 Figure 25 Osa-aikatyötä tekevät lääkärit toimipaikan mukaan 214 Physicians working part time by site of practice, 214 Kolmannes lääkäreistä työskentelee päätai sivutoimisesti yksityisvastaanotolla. A third of physicians work in private practice as primary or secondary occupation. npäätoimi Main occupation n Sivutoimi Secondary occupation Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Otorhinolaryngology Silmätaudit Ophthalmology Naistentaudit ja synnytykset Obstetrics and Gynaecology Radiologia Radiology Kirurgiset alat Surgical specialties Lastentaudit Paediatrics Psykiatriset alat Psychiatric specialties Neurologia Neurology Sisätautien erikoisalat Internal Medicine specialties Työterveyshuolto Occupational Health Care Yleislääketiede General Practice Anestesiologia ja tehohoito Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Muut erikoisalat Other specialties Erikoistuvat lääkärit Specialising physicians Muut lääkärit Other physicians Yhteensä Total % Lääkärien osa-aikatyöskentely on yleistynyt samalle tasolle muiden palkansaajien kanssa. The proportion physicians working part time has increased and is now on a par with that of other wage and salary earners. Muu kunnallinen toimipaikka on muu kuin sairaala tai terveyskeskus. Muu toimipaikka -ryhmä sisältää mm. lääketeollisuuden, työvoimaa välittävät yritykset ja ei tietoa -ryhmän. The category Other municipal site of practice covers sites other than hospitals or health centres. The group Other sites covers sites such as the pharmaceutical industry, companies providing contracted medical services and physicians for whom no data are available. Muu toimipaikka Other sites Lääkäriasema ja -keskus, yksityinen vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association or organisation Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice Terveyskeskus Health centre Sairaala Hospital Yliopisto University Valtion virasto tai laitos State office or institution Yhteensä Total % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Kuvio 24 Figure 24 Päivystykseen osallistuvat lääkärit toimipaikan ja tehtävänimikkeen mukaan 214 Physicians working on call, by site of practice and title, 214 Kuvio 26 Figure 26 Osa-aikatyötä tekevät lääkärit ikäryhmän ja sukupuolen mukaan 214 Physicians working part time by age group and gender, 214 Sairaalat ja terveyskeskukset huolehtivat sairaanhoidon päivystyksestä. Keskittäminen ja ulkoistaminen ovat vähentäneet lääkärien päivystystarvetta terveyskeskuksissa. Hospitals and health centres are responsible for providing emergency medical services. The need for health-centre physicians to work on call has decreased due to centralisation and outsourcing. Sairaalat / Hospitals Johtava ylilääkäri, ylilääkäri, apulaisylilääkäri Medical Director, Chief Physician, Deputy Chief Physician Erikois- tai osastonlääkäri Specialist or Senior Ward Physician Erikoistuva lääkäri tai sairaalalääkäri Specialising physician Sairaalat yhteensä Hospitals, total Terveyskeskukset / Health Centres Ylilääkäri, johtava lääkäri,apulaisylilääkäri Chief Physician, Director of Health Services, Deputy Chief Physician Terveyskeskuslääkäri, erikoislääkärin oikeudet Health-centre physician, specialist Terveyskeskuslääkäri, vähintään 3 vuotta työkokemusta Health-centre physician, over 3 years of work experience Terveyskeskuslääkäri, alle 3 vuotta työkokemusta Health-centre physician, less than 3 years of work experience Terveyskeskukset yhteensä Health centres, total % Kaikenikäiset naislääkärit tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin mieslääkärit. Irrespective of age, female physicians are more likely to work part time than male physicians. n Miehet Male n Naiset Female 5 % 45 % 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Yhteensä / Total Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

17 Kuvio 27 Figure 27 Potilastyötä tekevät lääkärit toimipaikan mukaan 214 Physicians working with patients, by site of practice, 214 Yhteensä 16 3 työikäistä lääkäriä tekee potilastyötä joko pää- tai sivutoimessaan. A total of 16 3 working-age physicians are seeing patients in either their main or their secondary occupation. n Päätoimessa Main occupation n Pää- ja sivutoimessa Main and secondary occupation n Sivutoimessa Secondary occupation n Ei potilastyössä Not working with patients Muu kunnallinen toimipaikka on muu kuin sairaala tai terveyskeskus. Muu toimipaikka -ryhmä sisältää mm. lääketeollisuuden, työvoimaa välittävät yritykset ja ei tietoa -ryhmän. The category Other municipal site of practice covers sites other than hospitals or health centres. The group Other sites covers sites such as the pharmaceutical industry, companies providing contracted medical services and physicians for whom no data are available. Lääkäriasema ja -keskus, yksityinen vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice Terveyskeskus Health centre Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice Sairaala Hospital Muu toimipaikka Other sites Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association or organisation Valtion virasto tai laitos State office or institution Yliopisto University Yhteensä Total % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 214 Tulevaisuuden haasteena erikoislääkärien riittävyys Future challenges: ensuring a sufficient number of specialists Syksyllä 213 julkisessa terveyden- In autumn 213,the shortfall in the number huollossa oli täyttämättä 735 virkaa. of public-sector physicians was 735. Terveyskeskusten lääkärivaje on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Eläkkeelle siirtyvien lääkärien määrä kasvaa vuosikymmenen lopulla. The shortage in the number of physicians in health centres has remained at the same level for several years. The number of physicians retiring will increase by the end of the decade. Kuvio 28 Figure 28 Kokoaikaisen lääkärin viikkotyötunnit toimipaikan mukaan 212 Total weekly working hours of physicians in full-time employment, by site of practice, 212 Sairaaloissa ja yliopistolla työskentelevien lääkärien työaika on pisin päivystyksen ja sivutoimien takia. Because of on-call duties and secondary occupations, physicians in hospitals and universities work the longest hours. npäätoimen päiväaikainen työaika Weekly working hours of main occupation n Päivystys ja sivutoimet On-call duties and secondary occupation Yliopisto University Sairaala Hospital Säätiö, yhdistys tai järjestö Foundation, association or organisation Terveyskeskus Health centre Valtion virasto tai laitos State office or institution 38 3 Muu toimipaikka Other sites Yksityinen lääkäriasema tai vastaanotto Private medical centre or clinic, private practice Muu kunnallinen toimipaikka Other municipal site of practice Yhteensä Total Tuntia/Hours Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 212 Source: Finnish Medical Association, labour market survey Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

18 Kuvio 29 Figure 29 Terveyskeskusten lääkärivaje helpottui ja ulkoistamisen kasvu pysähtyi vuonna 29. In 29, the shortage in the number of health-centre physicians diminished and the rise in outsourcing ceased. Lääkärivaje Physician shortage Ostopalvelu Contracted services Ulkoistetut tehtävät Outsourced services * Vuodesta 24 lähtien on tutkittu myös lääkärityövoiman vuokrausta ja ulkoistamista. * The use of contracted services and outsourcing has been studied since 24. Lääkärivajeen, ostopalveluiden ja ulkoistamisen osuus terveyskeskusten lääkärintehtävistä Physician shortage, contracted services and outsourcing, percentage of health-centre physicians posts, 2 to % 12 % 9 % 6 % 3 % % * Lähde: Suomen Lääkäriliitto, Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimus Source: Finnish Medical Association, study on physician availability in health centres Kuvio 31 Figure 31 Sairaaloiden tilanne on aiempiin vuosiin verrattuna hieman parantunut. Ostopalveluiden määrä on vähäinen. Hospitals are faring somewhat better than in previous years. The use of contracted services is low. nlääkärivaje Physician shortage n Ostopalvelu Contracted services Vuonna 28 puuttuivat 2 sairaanhoitopiirin tiedot, vuosina yhden tiedot ja vuonna 213 kolmen tiedot. Data for two hospital districts are missing for 28, for one hospital district for 29 to 212 and for three hospital districts for 213. Lääkärivajeen ja ostopalveluiden osuus erikoissairaanhoidon lääkärintehtävistä Physician shortage and contracted services, percentage of physicians posts in specialist health care, 26 to % 8 % 6 % 4 % 2 % % 8,8,8 8,5 1, 9,4 1, Lähde: KT Kuntatyönantajat, Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne -tutkimus Source: KT Local government employers, study on physician availability in hospitals 7,3 1,2 7,5 1,3 9, 1,8 7,9 1,4 7,7 1,6 Kuvio 3 Figure 3 Terveyskeskusten lääkäritilanne sairaanhoitopiireittäin 214 Occupancy of health-centre posts by hospital district, 214 Kuvio 32 Figure 32 Sairaaloiden lääkärivaje erikoisalan mukaan 213 Shortage of physicians in hospitals by specialty in 213 Perusterveydenhuollon lääkärivaje vaihtelee alueellisesti. Syksyllä 214 huonoin tilanne oli Kainuussa. The physician shortage in primary care varies by region. In autumn 214, the situation was most acute in Kainuu. nlääkärivaje Physician shortage n Sijainen tai ei sijaistarvetta Deputy, or no need for a deputy n Ostopalvelu Contracted services n Viranhaltija työssä Occupied posts n Ulkoistetut tehtävät Outsourced services Koko maa All of Finland Kainuu Ahvenanmaa Vaasa Satakunta Etelä-Savo Lappi Länsi-Pohja Etelä-Pohjanmaa Etelä-Karjala Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa HUS Pohjois-Savo Pirkanmaa Varsinais-Suomi Itä-Savo Päijät-Häme Erikoissairaanhoidon keskimääräinen lääkärivaje on 8 prosenttia. Eniten on pulaa nuorisopsykiatrian erikoislääkäreistä. In specialist health care, the mean physician shortage is 8%. The shortage is greatest among adolescent psychiatrists. * Kyselyyn vastasi 17 sairaanhoitopiiriä. * Responses were obtained from 17 hospital districts. Nuorisopsykiatria Adolescent Psychiatry Lastenpsykiatria Child Psychiatry Psykiatria Psychiatry Syöpätaudit Oncology Kardiologia Cardiology Radiologia Radiology Neurologia Neurology Keuhkosairaudet ja allergologia Respiratory Medicine and Allergology Patologia Pathology Urologia Urology Kaikki alat yhteensä All specialties Sisätaudit Internal Medicine Silmätaudit Ophthalmology Yleiskirurgia General Surgery Ortopedia ja traumatologia Orthopaedics and Traumatology Ihotaudit ja allergologia Dermatology and Allergology Gastroenterologinen kirurgia Gastroenterological Surgery Naistentaudit ja synnytykset Obstetrics and Gynaecology Anestesiologia ja tehohoito Anaesthesiology and Intensive Care Med. Lastentaudit Paediatrics Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Otorhinolaryngology 3,4 3,2 3,2 2,7 5,8 5,2 5,1 4,9 4,5 8,9 8,7 8,6 8,1 7,7 7, 12,8 12,2 11,6 11,3 14,9 15, % % Lähde: Suomen Lääkäriliitto, Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimus Source: Finnish Medical Association, study on physician availability in health centres Lähde: KT Kuntatyönantajat, Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne -tutkimus Source: KT Local government employers, study on physician availability in hospitals 34 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

19 Kuvio 33 Figure 33 Julkisesta terveydenhuollosta puuttui 735 lääkäriä syksyllä 213. In autumn 213, the shortage in the number of public sector physicians was 735. Vuonna 28 puuttuivat 2 sairaanhoitopiirin tiedot, vuosina yhden tiedot ja vuonna 213 kolmen tiedot. Data for two hospital districts are missing for 28, for one hospital district for 29 to 212 and for three hospital districts for 213. n Sairaala Hospital n Terveyskeskus Health centre Täyttämättömien lääkärintehtävien lukumäärä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Number of unfilled physicians posts in health centres and hospitals, 26 to Kuvio 35 Figure 35 Vuosittain 65 vuotta täyttävät lääkärit Number of physicians turning 65 per year, 214 to 23 Eläkkeelle siirtyvien lääkärien määrä kasvaa ja on korkeimmillaan seuraavan vuosikymmenen alussa. The number of physicians retiring will increase and will peak in the early 22s. Lääkärit yhteensä Physicians total Erikoislääkärit Specialists Erikoistumattomat lääkärit Physicians without specialisation Lähde: Suomen Lääkäriliitto, Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimus, KT Kuntatyönantajat, Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne -tutkimus Source: Finnish Medical Association, study on physician availability in health centres, KT Local government employers, study on physician availability in hospitals Lähde: Suomen Lääkäriliitto Source: Finnish Medical Association Kuvio 34 Figure 34 Ennuste kunta-alan lääkärien eläkepoistumasta Estimated number of physicians retiring, municipal sector, 213 to 23 Kuvio 36 Figure 36 Lääkärien lukumäärä ja kokoaikainen työpanos Number of physicians and physician workforce calculated in man-years, 214 to 23 Noin 3 lääkäriä siirtyy vuosittain vanhuuseläkkeelle julkisesta terveydenhuollosta. About 3 public sector physicians will retire annually. n Työkyvyttömyyseläkkeet Disability pensions n Vanhuuseläkkeet Old age pensions Ennuste perustuu kuntien ja valtion eläkevakuutettujen ikään ja lukumäärään. Estimate based on age and number of municipal and state pension plan holders Lähde: Keva Source: Local Government Pensions Institution Keva Työikäisten lääkärien kokonaismäärä kasvaa noin 2 lääkärillä vuoteen 23 mennessä. The total number of working-age physicians will increase by about 2, physicians by the year 23. Työikäiset lääkärit Working-age physicians Alle 7-vuotiaiden lääkärien työpanos Workforce of physicians aged under 7 Työikäisten työpanos Workforce of working-age physicians 36 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system Lähde: Suomen Lääkäriliitto, Työvoimaennuste Source: Finnish Medical Association, Workforce forecast

20 Työvoimavajetta on odotettavissa psykiatrian, geriatrian, fysiatrian ja syöpätautien erikoisaloilla. The shortage of specialists is likely to worsen in Psychiatry, Geriatrics, Oncology, and Physical and Rehabilitation Medicine. Taulukko 11 Arvio erikoislääkärimäärän kehityksestä eräillä erikoisaloilla vuoteen 225 Table 11 Estimated demand for specialists in some specialties, until 225 Vuonna 212 Vuonna 225 Year 212 Year 225 Työikäiset Erva-alueet, joilla Erikoisalan erikoislääkärit ennakoidaan työvoimavajausta palvelutarpeen kasvu * Erikoisala Working-age Yli 54-vuotiaat Specific catchment areas Increase in need for Specialty specialists Over 54 years where lack of workforce is anticipated services by specialty * lkm / number % % Psykiatria HYKS TYKS TAYS KYS OYS Psychiatry HUCH TUCH TAUH KUH OUH Anestesiologia ja tehohoito KYS OYS Anaesthesiology, Intensive Care Medicine KUH OUH Naistentaudit ja synnytykset HYKS TAYS KYS Obstetrics and Gynaecology HUCH TAUH KUH Radiologia TYKS TAYS OYS Radiology TUCH TAUH OUH Lastentaudit HYKS KYS OYS Paediatrics HUCH KUH OUH Silmätaudit Ophthalmology HYKS HUCH Korva-, nenä- ja kurkkutaudit HYKS TYKS KYS Otorhinolaryngology HUCH TUCH KUH Neurologia HYKS TAYS KYS Neurology HUCH TAUH KUH Kardiologia Cardiology KYS KUH Geriatria HYKS TYKS TAYS KYS OYS Geriatrics HUCH TUCH TAUH KUH OUH Lastenpsykiatria HYKS TYKS TAYS KYS OYS Child Psychiatry HUCH TUCH TAUH KUH OUH Keuhkosairaudet ja allergologia TYKS TAYS KYS OYS Respiratory Medicine and Allergology TUCH TAUH KUH OUH Ihotaudit ja allergologia TYKS KYS Dermatology and Allergology TUCH KUH Fysiatria HYKS TYKS TAYS KYS OYS Physical and Rehabilitation Medicine HUCH TUCH TAUH KUH OUH Nuorisopsykiatria HYKS KYS OYS Adolescent Psychiatry HUCH KUH OUH Patologia TYKS TAYS KYS Pathology TUCH TAUH KUH Syöpätaudit HYKS TYKS TAYS KYS OYS Oncology HUCH TUCH TAUH KUH OUH Perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa Primary care and specialist health care Keskivertokansalainen käy terveyskeskuslääkärissä 1,2 kertaa vuodessa. Yhä useampi suomalainen hoidattaa sairautensa työterveyslääkärillä. The average Finn consulted a health centre physician 1.2 times a year. An increasing number of Finns have their illnesses treated by occupational health physicians. Erikoissairaanhoidon menot Specialist health care expenditure olivat 6,3 miljardia euroa vuonna 212. totalled 6.3 billion euros in 212. Terveydenhuollon osuus bruttokansantuotteesta on 9,1 prosenttia. A total of 9.1% of gross domestic product is spent on health care. Lähde: Suomen Lääkäriliitto, Alueellisten erikoisalaselvitysten yhteenveto Source: Finnish Medical Association, Summary of regional specialty reports * Keskiarvo alueiden ennusteista * Average of regional estimates 38 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

21 Kuvio 37 Figure 37 Käynnit perusterveydenhuollon lääkärien vastaanotolla ovat tasaisesti vähentyneet 2-luvulla. Visits to primary care physicians decreased steadily in the 2s. nkäynnit lääkärin vastaanotolla Visits to a physician n Käynnit muun avoterveydenhuollon ammattilaisen luona Visits to other outpatient health care professionals * Tilastoinnin muutos: uusi aikasarja vuodesta 211 alkaen. * Change in time series: starting from year 211. Kuvio 38 Figure 38 Erikoissairaanhoidon avohoidon kokonaiskäyntimäärä on kasvanut. The total number of outpatient appointments in specialist health care has increased. n Psykiatrian avohoitokäynnit Outpatient visits in psychiatry n Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit Outpatient visits in specialised somatic health care Tiedot sisältävät käynnit kunnallisissa sairaaloissa ja erikoislääkärijohtoisissa terveyskeskuksissa. The data include visits to municipal hospitals and to health centres run by specialist physicians. Käynnit terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ja muun ammattihenkilökunnan luona Visits to health-centre physicians and to other health care professionals, 2 to 213 Miljoonaa käyntiä / Million visits Miljoonaa käyntiä / Million visits * Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Source: National Institute for Health and Welfare (THL), SOTKAnet Statistics and Indicator Bank Somaattisen erikoissairaanhoidon ja psykiatrian avohoitokäynnit Outpatient visits in specialised somatic health care and psychiatry, 2 to 213 Kuvio 39 Figure 39 Lääkärikäynnit julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa Visits to physicians in the public and private sector, 2 to 213 Kela maksoi vuonna 213 korvauksia noin 3,7 miljoonasta yksityislääkärikäynnistä. 12 Sairauskäyntien määrä työterveyslääkärin vastaanotolla on lisääntynyt 1,2 miljoonalla 1 vuodesta 2. In 213, the Finnish Social Insurance Institution (Kela) paid reimbursements for about 3.7 million visits to private physicians. The number of illness-related visits to occupational health care physicians has increased by 1.2 million since 2. Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit All outpatient visits to primary care physicians Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit Outpatient visits, specialist health care Kelan korvaamat yksityislääkärikäynnit Visits to private physicians reimbursed by Kela Työterveyshuollon lääkärin sairaanhoitokäynnit Illness-related visits to occupational health care physicians Sairaalahoidon hoitopäivät, -jaksot ja potilaat ovat vähentyneet 2-luvulla. Hospital treatment days, treatment periods and patient numbers fell in the 2s. Hoitojaksot Admissions Potilaat Patients Hoitopäivät Length of stay (days) Luvut sisältävät sekä julkisen että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. The numbers cover hospital treatment provided by both the public and the private sectors. Miljoonaa käyntiä / Million visits Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet, Kelan työterveyshuoltotilasto Source: National Institute for Health and Welfare (THL), SOTKAnet Statistics and Indicator Bank, Kela, the Social Insurance Institution of Finland, Occupational health statistics Kuvio 4 Figure 4 Terveydenhuollon sairaalahoito Health care system, hospital treatment, 1996 to 213 Ind 2 = Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Source: National Institute for Health and Welfare (THL), SOTKAnet Statistics and Indicator Bank Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Source: National Institute for Health and Welfare (THL), SOTKAnet Statistics and Indicator Bank 4 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

22 KYS Ervan alueella asuvat kävivät keskimäärin 1,4 kertaa kunnallisen terveyskeskuslääkärin vastaanotolla vuonna 213. Vastaava luku HYKS Ervan alueella oli 1,1. On average, those resident in KUH ERA saw municipal health-centre physicians on 1.4 occasions in 213. In HUCH ERA the corresponding number was 1.1. Taulukko 12 Väestö ja käynnit/asukas kunnallisten ja yksityislääkärien vastaanotolla 213 Table 12 Population and visits/inhabitant to municipal and private-sector physicians, 213 Sairaanhoitopiiri Väestö Ikäryhmän %-osuus väestöstä Erikoissairaanhoidon Perusterveydenhuollon avo- Kelan korvaamat Erityisvastuualue (erva) Population Age group % of population avohoitokäynnit hoidon kaikki lääkärikäynnit yksityislääkärikäynnit Hospital district Outpatient visits to All outpatient visits to Visits to private physicians Expert responsibility area (ERA) specialist health care primary care physicians reimbursed by Kela Helsinki ja Uusimaa ,1 1,1,9 Etelä-Karjala ,3 1,1,5 Kymenlaakso ,4 1,1,8 HYKS erva yhteensä HUCH ERA, total ,1 1,1,9 Pohjois-Savo ,4 1,5,5 Etelä-Savo ,4 1,2,4 Itä-Savo ,6 1,3,3 Keski-Suomi ,3 1,3,4 Pohjois-Karjala ,3 1,4,5 KYS erva yhteensä KUH ERA, total ,4 1,4,5 Pohjois-Pohjanmaa ,9 1,1,4 Länsi-Pohja ,4 1,5,4 Lappi ,1 1,5,4 Kainuu ,4 1,1,4 Keski-Pohjanmaa ,2 1,2,4 OYS erva yhteensä OUH ERA, total ,1 1,2,4 Pirkanmaa ,3 1,3,7 Etelä-Pohjanmaa ,2 1,9,5 Kanta-Häme ,3 1,,6 Päijät-Häme ,2 1,1,6 Vaasa ,3 1,1,4 TAYS erva yhteensä TAUH ERA, total ,2 1,3,6 Varsinais-Suomi ,5 1,3,8 Satakunta ,4 1,4,8 TYKS erva yhteensä TUCH ERA, total ,4 1,3,8 Ahvenanmaa* ,2 1,,3 Koko maa yhteensä All of Finland, total * Tilastointi poikkeaa muun maan käytännöstä. * The statistical practices differ from those used elsewhere in Finland ,2 1,2,7 Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Source: National Institute for Health and Welfare (THL), SOTKAnet Statistics and Indicator Bank Kuvio 41 Figure 41 Terveyskeskusten lukumäärä ja väestö Number of health centres and population, 24 to 214 Pienten, alle 1 asukkaan terveyskeskusten lukumäärä on vähentynyt kolmasosaan vuodesta 24. Since 24, the number of small health centres covering less than 1 inhabitants has decreased to one-third. n 1 n n n n Kuvio 42 Figure 42 Lääkärikeskuksien osuus työterveyshuollon palveluista on kasvanut suurimmaksi. Private medical centres or clinics have become the biggest providers of occupational health services. Lääkärikeskus Private medical centre or clinic Terveyskeskus Health centre Oma työterveysasema Company s own occupational health station Yhteinen työterveysasema Joint occupational health station Toisen työnantajan työterveysasema Other employer s occupational health station Muu palvelun tuottaja Other service provider Lähde: Suomen Lääkäriliitto, Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimus Source: Finnish Medical Association, Study on physician availability in health centres Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt palveluiden pääasiallisen tuottajan mukaan Occupational health service users by main provider of services, 22 to Lähde: Kela Source: Kela, the Social Insurance Institution of Finland 42 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

23 Kuvio 43 Figure 43 Terveydenhuoltomenojen rahoitusosuudet Health care financing, 2 to 212 Terveydenhuoltomenoista 75 prosenttia rahoitetaan julkisin 1 % varoin. Valtion osuus on kasvanut viime vuosina. Kotitalouksien, 9 % työnantajien ja muun yksityisen rahoituksen sekä Kelan osuudet 8 % ovat pysyneet ennallaan. Seventy-five percent of health care expenditure is covered by public funding. The proportion covered by the state has increased in recent years. The proportions covered by households, employers, other private funding sources and Kela have remained unchanged. n Muu yksityinen rahoitus Other private expenditure ntyönantajat Employers nkotitaloudet Households nkela Finnish Social Insurance Institution (Kela) nkunnat Municipalities nvaltio State 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus 212 Source: National Institute for Health and Welfare (THL), Health expenditure and financing in 212 Kuvio 45 Figure 45 Terveydenhuoltomenojen osuus bruttokansantuotteesta Health expenditure as a share of GDP, 2 to 212 Terveydenhuoltomenojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta (BKT) on kansainvälisesti verrattuna matala. Health care expenditure only accounts for a small proportion of Finland s gross domestic product (GDP) compared with other countries. EU-15 Pohjoismaat Nordic countries OECD Suomi Finland 11, % 1,5 % 1, % 9,5 % 9, % 8,5 % 8, % 7,5 % 7, % 6,5 % 6, % Lähde: OECD Health Statistics 214 Source: OECD Health Statistics 214 Kuvio 44 Figure 44 Terveydenhuoltomenot pääryhmittäin Health expenditure by main category, 2 to 212 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 17,5 miljardia euroa vuonna 212. Menot ovat kasvaneet hitaasti ja ovat kansainvälisesti verrattuna matalat. Finland s health care expenditure was 17.5 billion in 212. The expenditure has grown slowly and is low compared to the international level. n Muut menot Other expenditure n Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit Gross health investment n Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat Pharmaceuticals and other medical non-durables n Muu terveydenhuolto Other health expenditure n Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto Private health care reimbursed under national health insurance n Perusterveydenhuolto Primary care n Erikoissairaanhoito Specialised health care Miljardia euroa / Billion euros Vuoden 212 hinnoin Prices for Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus 212 Source: National Institute for Health and Welfare (THL), Health expenditure and financing in 212 Kuvio 46 Figure 46 Suomen terveydenhuoltomenot vastaavat OECDmaiden keskimääräistä tasoa. Yhden kansalaisen terveydenhuolto maksoi euroa vuonna 212. Finland s health care expenditure was on a par with the OECD average. In 212, health care expenditure amounted to 3,229 per capita. njulkinen rahoitus Public expenditure on health n Yksityinen rahoitus Private expenditure on health Eri maiden välisessä vertailussa käytetään rahayksikkönä ostovoimapariteetilla korjattua Yhdysvaltain dollaria US$ PPP. International comparisons are based on US dollars adjusted for purchasing power parity (US$ PPP). Terveydenhuoltomenot asukasta kohti OECD-maissa yksityinen ja julkinen rahoitus 212 Health expenditure per capita in OECD countries private and public expenditure, US$ PPP Lähde: OECD Health Statistics 214 Source: OECD Health Statistics Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system Yhdysvallat United States Norja Norway Saksa Germany Tanska Denmark Ranska France Ruotsi Sweden Irlanti Ireland Suomi Finland Islanti Iceland OECD Iso-Britannia United Kingdom Italia Italy Espanja Spain Portugali Portugal Kreikka Greece

24 Kuvio 47 Figure 47 Lääkärit ja sairaanhoitajat OECD-maissa 212 Physicians and nurses in OECD countries, 212 Lääkärien määrä Suomessa on kansainvälisesti verraten keskitasoa. The number of physicians in Finland is close to the international average. nsairaanhoitajia/lääkäri Nurses/physician n Lääkärit/1 asukasta Physicians/1 inhabitants Maiden välillä voi olla eroja tilastointikriteereissä. OECD:n aineistossa tilastoidaan potilastyötä tekeviä lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Statistical criteria may differ between countries. OECD statistics indicate the numbers of practicing physicians and nurses. Irlanti Ireland Yhdysvallat United States Tanska Denmark Islanti Iceland Norja Norway Suomi Finland Iso-Britannia United Kingdom Saksa Germany Ruotsi Sweden Ranska France OECD Italia Italy Portugali Portugal Espanja Spain Kreikka Greece Palkat vaihtelevat työnantajan ja tehtävän mukaan Salaries vary depending on employers and tasks Kuntasektorilla palkat nousivat In the municipal sector, salaries increased vuoden 21 lääkärilakon ansiosta. as a result of the physicians strike in 21. Säännöllisen työajan ansioista lääkäri maksaa veroa 4 prosenttia. Kolmasosa erikoistuvan lääkärin palkasta on päivystys- ja ylityökorvauksia. A physician s salary for regular working hours is subject to 4% tax. One-third of the earnings of those specialising comes from on-call duty and overtime hours. Lähde: OECD Health Statistics 214 Source: OECD Health Statistics Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

25 Kuvio 48 Figure 48 BKT:n, kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin vuosimuutokset Year-by-year changes in GDP, consumer price index and wage and salary index for 199 to 213 Viimeisen 15 vuoden aikana ansiotaso on kasvanut hintoja nopeammin ja nostanut palkansaajien ostovoimaa. Vuonna 28 Suomen talouden ennätysnopea käänne johti BKT:n voimakkaaseen laskuun. Over the past 15 years, salaries have increased faster than prices, resulting in increased purchasing power among wage and salary earners. The marked downturn in the Finnish economy in 28 resulted in a sharp decline in GDP. BKT GDP Kuluttajahintaindeksi Consumer price index Ansiotasoindeksi Index of wage and salary earnings 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 % -6 % -8 % -1 % Lähde: Tilastokeskus Source: Statistics Finland Kuvio 49 Figure 49 Kuntasektorin lääkärien ja muiden palkansaajien ansiokehitys Earnings of municipal-sector physicians and other wage and salary earners, 2 to 213 Kuntasektorin lääkärien palkat nousivat vuoden 21 lakon ansiosta. Taso on sen jälkeen noudattanut muiden sektorien kehitystä. In the municipal sector, salaries increased as a result of the physicians strike in 21. Since then, physicians salaries have kept pace with those in other sectors. Lääkärisopimus Collective agreement for physicians Valtio State Yksityinen Private sector Kunnat Municipalities Ind 2 = Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat ja Ansiotasoindeksi Source: Statistics Finland, Local government sector wages and salaries and Index of wage and salary earnings Kuvio 5 Figure 5 Lääkärien säännöllisen työajan ansiot maaliskuussa 214 Physicians earnings for regular working hours, March 214 Palkat vaihtelevat työnantajan ja tehtävän mukaan. Tehtäväkohtainen vaihtelu on suurin terveyskeskusten lääkäreillä. Salaries vary depending on employers and tasks. Variation caused by differences in tasks is greatest among health-centre physicians. F1 F5 F9 Fraktiilit eli prosenttipisteet F1, F5 ja F9 rajaavat ilmoitetun prosenttimäärän havaintoja alapuolelleen. Fractiles (here F1, F5 and F9) indicate the points below which the stated percentage of the observations lie. Keskipalkka euroa/kk Mean salary in euros/month Kunta Municipal sector Yksityinen (työsuhteiset) Private sector (employees) Yliopisto University Valtio State Kaikki All SAIRAALAT HOSPITALS Johtajaylilääkäri, tulosaluejohtaja ym. Medical Director, Head of Division etc. Ylilääkäri, osastonylilääkäri Chief Physician, Head of Department Apulaisylilääkäri Deputy Chief Physician Erikoislääkäri tai osastonlääkäri Specialist or Senior Ward Physician Erikoistuva lääkäri Specialising physician Sairaalat yhteensä Hospitals total TERVEYSKESKUKSET HEALTH CENTRES Ylilääkäri, johtava lääkäri Chief Physician, Director of Health Services Apulaisylilääkäri Deputy Chief Physician Terveyskeskuslääkäri, erikoislääkärin oikeudet Health-centre physician, specialist Terveyskeskuslääkäri, vähintään 3 vuotta työkokemusta Health-centre physician, over 3 years of work experience Terveyskeskuslääkäri, alle 3 vuotta työkokemusta Health-centre physician, under 3 years of work experience Terveyskeskukset yhteensä Health centres total TYÖTERVEYSHUOLTO OCCUPATIONAL HEALTH CARE Julkinen sektori Public sector Yksityinen sektori Private sector Euroa/kk Euros/month Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

26 Kuvio 51 Figure 51 Kuntasektorin lääkärien palkkarakenne yleisimmissä nimikkeissä 213 Salary structure among municipal-sector physicians (covers the most common posts only), 213 Kuvio 53 Figure 53 Palkansaajien tuloveroprosentit eri palkkatasoilla 214 Income tax rates for wage and salary earners, 214 Kolmannes erikoistuvan ja neljännes erikoislääkärin palkasta muodostuu päivystys- ja ylityökorvauksista. Terveyskeskuslääkärin palkasta suoriteperusteisten osien osuus on suurin. One-third of the earnings of those specialising comes from on-call duty and overtime hours. For specialists the proportion is one-quarter. The proportion of the total salary accounted for by performance-based elements is highest among health-centre physicians. n Tehtäväkohtainen palkka Task-specific salary component n Säännöllisen työajan lisät Additional components for regular working hours n Päivystys- ja ylityökorvaukset Compensation for on-call duty and overtime hours Työterveyslääkäri Occupational Health Physician Johtava ylilääkäri Medical Director Johtava lääkäri Director of Health Services Ylilääkäri Chief Physician Terveyskeskuslääkäri Health-centre Physician Apulaisylilääkäri Deputy Chief Physician Osastonylilääkäri Head of Department Erikoistuva lääkäri Specialising Physician Osastonlääkäri Senior Ward Physician Erikoislääkäri Specialist % Säännöllisen työajan lisät sisältävät henkilökohtaiset lisät sekä suoritepalkkiot (mm. käynti- ja toimenpide-) sekä todistus- ja lausuntopalkkiot. Additional components for regular working hours include personal performance salary components, performance-based components (e.g. fees per appointment or procedure) and compensation for issuing certificates and statements. Raja- eli marginaaliveroaste kertoo, kuinka paljon veroja maksetaan tulojen lisäyksestä. The marginal tax rate indicates the taxation rate applicable to additional income. Marginaaliveroprosentti Marginal tax rate Veroprosentti Tax rate 7 % 65 % 6 % 55 % 5 % 45 % 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Vuositulot, 1 euroa Annual income, 1, Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat, lokakuu 213 Source: Statistics Finland, Local government sector wages and salaries, October 213 Lähde: Veronmaksajain keskusliitto ry Source: Taxpayers Association of Finland Kuvio 52 Figure 52 Maksettavat tuloverot ja nettotulo kuukaudessa vuonna 214, palkka 6 /kk Income tax due and net income per month in 214 (for a 6 monthly salary) Säännöllisen työajan ansioista lääkäri maksaa veroa 4 prosenttia, tulonlisäyksen veroprosentti on 5. A physician s salary for regular working hours is subject to 4% tax; the taxation rate applicable to additional income is 5%. Kunnallisvero Municipal income tax 1 8 (18, %) Sairasvakuutuksen päivärahamaksu Health insurance contribution, daily allowance component 5 (,8 %) Kirkollisvero Church tax 78 (1,3 %) Valtion tulovero State income tax 723 (12, %) Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu Health insurance contribution, medical care component 72 (1,2 %) Työttömyysvakuutusmaksu Unemployment insurance contribution 3 (,5 %) TyEL-maksu TyEL contribution 333 (5,6%) Lähde: Veronmaksajain keskusliitto ry Source: Taxpayers Association of Finland Yle-vero Public service broadcasting tax 11 (,2 %) Nettopalkka Net salary (6,4 %) 5 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

27 Yksityislääkärin vastaanottopalkkiot ja -ajat vaihtelevat erikoisalan mukaan. Consultation fees and duration of consultations of private physicians vary depending on the physicians specialty. Taulukko 13 Yksityisvastaanotolla perityt palkkiot ja potilasmäärät erikoisalan mukaan Table 13 Consultation fees and number of consultations with physicians in private practice by specialty Potilaskäynnit viikossa (mediaani) / Consultations per week (median) Yleisin vastaanottopalkkio Päätoimiset Sivutoimiset Tyypillisin (keskiarvo), yksityislääkärit yksityislääkärit vastaanottoaika, min Most common consultation Full-time Part-time Most common consultation fee (mean), private physicians private physicians duration, min Erikoislääkärit Specialists Kirurgiset alat Surgical specialties Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Otorhinolaryngology Lastentaudit Paediatrics Naistentaudit ja synnytykset Obstetrics and Gynaecology Neurologia Neurology Psykiatriset alat Psychiatric specialties Radiologia Radiology Silmätaudit Ophthalmology Sisätautien erikoisalat Internal Medicine specialties Työterveyshuolto Occupational Health Care Yleislääketiede General Practice Muut erikoisalat Other specialties Erikoistumattomat lääkärit Physicians without specialisation Kaikki lääkärit All physicians Lähde: Suomen Lääkäriliitto, työmarkkinatutkimus 211 ja 214 Source: Finnish Medical Association, labour market survey 211 and 214 Lyhenteet BKT Bruttokansantuote Erva Erityisvastuualue HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HYKS Helsingin yliopistollinen keskussairaala Kela Kansaneläkelaitos Keva Kuntien eläkevakuutus KYS Kuopion yliopistollinen sairaala OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OYS Oulun yliopistollinen sairaala SNAPS Pohjoismaisten Lääkäriliittojen työryhmä TAYS Tampereen yliopistollinen sairaala THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tk Terveyskeskus TyEL Työntekijän eläkelaki TYKS Turun yliopistollinen keskussairaala Abbreviations CME Continuing medical education ERA Expert responsibility area GDP Gross domestic product HUCH Helsinki University Central Hospital HUS Hospital district of Helsinki and Uusimaa Kela Social Insurance Institution of Finland Keva Local Government Pensions Institution KUH Kuopio University Hospital OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OUH Oulu University Hospital SNAPS A working group of the Medical Associations in the Nordic Countries TAUH Tampere University Hospital THL National Institute for Health and Welfare TUCH Turku University Hospital TyEL Employees Pensions Act 52 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

28 Lähteet Kela. Kelan työterveyshuoltotilasto SVT. [viitattu: ] Keva. Ennuste kunta-alan lääkärien eläkepoistumasta Petra Sohlman ( ). KT Kuntatyönantajat. Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne tilastot/tiedustelut-ja-selvitykset/tyovoimatiedustelut/kuntasektorin-tyovoimatilanne-213/sivut/default.aspx [viitattu ]. OECD Health Statistics 214: Key indicators frequently-requested-data.htm [viitattu ]. Opetus- ja kulttuuriministeriö. KOTA-tietokanta. [viitattu ]. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vipunen-tilastopalvelu. [viitattu ]. Suomen Lääkäriliitto. Alueellisten erikoisalaselvitysten yhteenveto. Parmanne P, Heikkilä T, Meretoja O ym. Suomen Lääkärilehti 213;68: Suomen Lääkäriliitto. Lääkärirekisteri. Rekisteri sisältää tietoja kaikista Suomessa laillistetuista lääkäreistä. Rekisterin henkilö- ja laillistustiedot saadaan Valviran rekisteristä. Suomen Lääkäriliitto. Terveyskeskusten lääkäritilanne [viitattu ]. Suomen Lääkäriliitto. Työmarkkinatutkimus 214. Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluivat Suomessa asuvat alle 7-vuotiaat lääkärit, joiden sähköpostiosoite oli Lääkäriliiton rekisterissä. Kysely toteutettiin maaliskuussa 214. Tutkimukseen vastasi lääkäriä. THL. Terveydenhuollon menot ja rahoitus 212. SVT. Tilastoraportti 7/214. THL. Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet-verkkopalvelu. [viitattu ]. Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit (id: 1552), Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki muut kuin lääkärikäynnit (id: 1553), Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit (id: 1561), Psykiatrian avohoitokäynnit (id: 1562), Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit (id: 156), Sairaalahoidon hoitojaksot (id: 1253), Sairaalahoidon hoitopäivät (id: 1255), Sairaalahoidon potilaat (id: 1256), Väestö (id: 127), Yksityislääkärikäynnit (id: 2288). Tilastokeskus. Ansiotasoindeksi. SVT. [viitattu: ]. Tilastokeskus. Kansantalouden tilinpito. SVT. [viitattu: ]. Tilastokeskus. Kuluttajahintaindeksi. SVT. [viitattu: ]. Tilastokeskus. Kuntasektorin palkat. SVT. [viitattu: ]. Tilastokeskus. Väestörakenne. SVT. [viitattu: ]. Veronmaksajain keskusliitto ry. Tuloverotus. [viitattu ]. Veroaste. [viitattu ]. References Finnish Medical Association. Labour market survey 214. The survey population consisted of physicians aged under 7, resident in Finland and having a registered address in the Finnish Medical Association s register. The survey was carried out electronically in March 214. A total of 4,562 physicians responded. Finnish Medical Association. Register of physicians. The register contains data for all physicians licensed in Finland. Personal data and data on licences are obtained from registers maintained by Valvira (National Supervisory Authority for Welfare and Health). Finnish Medical Association. Study on physician availability in health centres in 214. In Finnish. [Terveyskeskusten lääkäritilanne 214] [accessed 11 December 214]. Finnish Medical Association. Summary of regional specialty reports. In Finnish. Parmanne P, Heikkilä T, Meretoja O ym. Finnish Medical Journal 213;68: Keva. Estimate of retirement attrition among municipal-sector physicians in Petra Sohlman (26 April 213). KT Local government employers. Study on physician availability in hospitals 213. In Finnish. [Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne.] Tyovoimatiedustelut/kuntasektorin-tyovoimatilanne-213/Sivut/default.aspx [accessed 26 November 214]. Ministry of Education and Culture. KOTA database. [accessed 2 October 214]. Ministry of Education and Culture. The reporting portal Vipunen. aspx [accessed 2 October 214]. National Institute for Health and Welfare (THL). Health expenditure and financing in 212. Official Statistics of Finland. Statistical report 7/214. National Institute for Health and Welfare (THL). SOTKAnet online Statistics and Indicator Bank. www. sotkanet.fi [accessed 26 November 214]. All outpatient physician visits in primary health care (id: 1552), All primary health care outpatient visits other than physician visits (id: 1553), Outpatient visits in specialised somatic health care (id: 1561), Outpatient visits to Psychiatry (id: 1562), Outpatient visits in specialised health care (id: 156), Hospital care periods (id: 1253), Hospital care days (id: 1255), Hospitalised patients (id: 1256), Population at year end (id: 127), Visits to private physicians (id: 2288). OECD Health Statistics 214: Key indicators frequently-requested-data.htm [accessed 13 November 214]. Social Insurance Instution of Finland [Kela]. Occupational health care statistics Official Statistics of Finland. [accessed 26 November 214] Statistics Finland. Index of wage and salary earnings. Official Statistics of Finland. html. [accessed 29 September 214]. Statistics Finland. Annual national accounts. Official Statistics of Finland. [accessed 29 September 214]. Statistics Finland. Consumer price index. Official Statistics of Finland September 214]. Statistics Finland. Local government sector wages and salaries. Official Statistics of Finland. ksp/index.html. [accessed 29 September 214]. Statistics Finland. Population structure. Official Statistics of Finland. [accessed 29 September 214]. Taxpayers Association of Finland. Income taxation. [accessed 29 September 214]. Tax rate. [accessed 29 September 214]. 54 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

29 Luettelo kuvioista ja taulukoista Lääkärikunta kasvanut, isot alueelliset erot... 7 Kuvio 1 Suomessa laillistetut lääkärit Kuvio 2 Suomessa laillistetut lääkärit Kuvio 3 Työikäiset lääkärit ikäryhmän mukaan Kuvio 4 Työikäiset lääkärit ikäryhmän mukaan Kuvio 5 Työikäiset naislääkärit ikäryhmän mukaan Kuvio 6 Työikäiset mieslääkärit ikäryhmän mukaan Kuvio 7 Työikäisiä lääkäreitä 1 asukasta kohti vuosina 24 ja Taulukko 1 Työikäiset lääkärit sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen mukaan Jatkuvaa osaamisen kehittämistä Kuvio 8 Lääketieteen opinnot aloittaneet yliopiston mukaan Kuvio 9 Lääketieteen opiskelijoiden kokonaismäärä yliopiston mukaan Kuvio 1 Lääketieteen opinnot aloittaneet ja valmistuneet yhteensä Kuvio 11 Työikäiset erikoislääkärit sukupuolen mukaan Kuvio 12 Erikoislääkärit ikäryhmän mukaan Kuvio 13 Toimipaikan ulkopuolinen täydennyskoulutus erikoisalan mukaan Kuvio 14 Toimipaikan ulkopuolinen täydennyskoulutus toimipaikan mukaan Kuvio 15 Toimipaikan ulkopuoliset täydennyskoulutuspäivät erikoisalan mukaan Kuvio 16 Toimipaikan ulkopuoliset täydennyskoulutuspäivät toimipaikan mukaan Taulukko ja 2-luvulla valmistuneiden lääkärien sijoittuminen Taulukko 3 Erikoisoikeudet työikäisillä lääkäreillä erityisvastuualueen mukaan Taulukko 4 Työikäiset erikoislääkärit viimeksi suoritetun erikoisoikeuden mukaan Taulukko 5 Erityispätevyydet työikäisillä erikoislääkäreillä Lääkärit työssä Kuvio 17 Suomessa laillistetut lääkärit ja osallistuminen työelämään Kuvio 18 Työssä olevat lääkärit työnantajan sektorin mukaan Kuvio 19 Työssä olevat lääkärit toimipaikan mukaan Kuvio 2 Lääkärit toimipaikan ja sukupuolen mukaan Kuvio 21 Lääkärit toimipaikan ja erikoistumisen mukaan Kuvio 22 Lääkärit toimipaikan ja ikäryhmän mukaan Kuvio 23 Yksityisvastaanotolla työskentelevien lääkärien osuus erikoisalan mukaan Kuvio 24 Päivystykseen osallistuvat lääkärit toimipaikan ja tehtävänimikkeen mukaan Kuvio 25 Osa-aikatyötä tekevät lääkärit toimipaikan mukaan Kuvio 26 Osa-aikatyötä tekevät lääkärit ikäryhmän ja sukupuolen mukaan Kuvio 27 Potilastyötä tekevät lääkärit toimipaikan mukaan Kuvio 28 Kokoaikaisen lääkärin viikkotyötunnit toimipaikan mukaan Taulukko 6 Sairaaloiden lääkärit tehtävänimikkeen mukaan Taulukko 7 Terveyskeskusten lääkärit tehtävänimikkeen mukaan Taulukko 8 Lääkärit yksityisellä sektorilla toimipaikan ja ammattiaseman mukaan Taulukko 9 Lääkärit yksityisellä sektorilla tehtävänimikkeen mukaan Taulukko 1 Lääkärit työterveyshuollossa Tulevaisuuden haasteena erikoislääkärien riittävyys Kuvio 29 Lääkärivajeen, ostopalveluiden ja ulkoistamisen osuus terveyskeskusten lääkärintehtävistä Kuvio 3 Terveyskeskusten lääkäritilanne sairaanhoitopiireittäin Kuvio 31 Lääkärivajeen ja ostopalveluiden osuus erikoissairaanhoidon lääkärintehtävistä Kuvio 32 Sairaaloiden lääkärivaje erikoisalan mukaan Kuvio 33 Täyttämättömien lääkärintehtävien lukumäärä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Kuvio 34 Ennuste kunta-alan lääkärien eläkepoistumasta Kuvio 35 Vuosittain 65 vuotta täyttävät lääkärit Kuvio 36 Lääkärien lukumäärä ja kokoaikainen työpanos Taulukko 11 Arvio erikoislääkärimäärän kehityksestä eräillä erikoisaloilla vuoteen Perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa Kuvio 37 Käynnit terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ja muun ammattihenkilökunnan luona Kuvio 38 Somaattisen erikoissairaanhoidon ja psykiatrian avohoitokäynnit Kuvio 39 Lääkärikäynnit julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa Kuvio 4 Terveydenhuollon sairaalahoito Kuvio 41 Terveyskeskusten lukumäärä ja väestö Kuvio 42 Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt palveluiden pääasiallisen tuottajan mukaan Kuvio 43 Terveydenhuoltomenojen rahoitusosuudet Kuvio 44 Terveydenhuoltomenot pääryhmittäin Kuvio 45 Terveydenhuoltomenojen osuus bruttokansantuotteesta Kuvio 46 Terveydenhuoltomenot asukasta kohti OECD-maissa yksityinen ja julkinen rahoitus Kuvio 47 Lääkärit ja sairaanhoitajat OECD-maissa Taulukko 12 Väestö ja käynnit/asukas kunnallisten ja yksityislääkärien vastaanotolla Palkat vaihtelevat työnantajan ja tehtävän mukaan Kuvio 48 BKT:n, kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin vuosimuutokset Kuvio 49 Kuntasektorin lääkärien ja muiden palkansaajien ansiokehitys Kuvio 5 Lääkärien säännöllisen työajan ansiot maaliskuussa Kuvio 51 Kuntasektorin lääkärien palkkarakenne yleisimmissä nimikkeissä Kuvio 52 Maksettavat tuloverot ja nettotulo kuukaudessa vuonna 214, palkka 6 1/kk... 5 Kuvio 53 Palkansaajien tuloveroprosentit eri palkkatasoilla Taulukko 13 Yksityisvastaanotolla perityt palkkiot ja potilasmäärät erikoisalan mukaan Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

30 List of tables and figures Number of physicians has increased, major regional differences... 7 Figure 1 Physicians licensed in Finland, 19 to Figure 2 Physicians licensed in Finland, 2 to Figure 3 Working-age physicians by age group, 2 to Figure 4 Working-age physicians by age group, 2 to Figure 5 Working-age female physicians by age group, 2 to Figure 6 Working-age male physicians by age group, 2 to Figure 7 Working-age physicians per 1, inhabitants in 24 and Table 1 Working-age physicians by hospital district and expert responsibility area (ERA), 2 to Continuous development of professional skills Figure 8 Students starting medical studies by university, 199 to Figure 9 Total numbers of medical students by university, Figure 1 Students starting medical studies and medical graduates, 199 to Figure 11 Working-age specialists by gender, 2 to Figure 12 Specialists by age group, 2 to Figure 13 Continuing medical education organised outside the physician s site of practice, by specialty, Figure 14 Continuing medical education organised outside the physician s site of practice, by site of practice, Figure 15 Continuing medical education organised outside the site of practice, average number of days by specialty, Figure 16 Continuing medical education organised outside the site of practice, average number of days by site of practice, Table 2 Physicians completing their medical degrees in the 199s and 2s, domicile in Table 3 Specialist licences of working-age physicians, by specific catchment area, Table 4 Working-age specialists listed by their most recent licence, Table 5 Special competences among working-age specialists, Physicians in employment Figure 17 Physicians licensed in Finland; working status, Figure 18 Working physicians by employment sector, Figure 19 Working physicians by site of practice, Figure 2 Physicians by site of practice and gender, Figure 21 Physicians by site of practice and specialisation status, Figure 22 Physicians by site of practice and age group, Figure 23 Proportion of physicians working in private practice, by specialty, Figure 24 Physicians working on call, by site of practice and title, Figure 25 Physicians working part time by site of practice, Figure 26 Physicians working part time by age group and gender, Figure 27 Physicians working with patients, by site of practice, Figure 28 Total weekly working hours of physicians in full-time employment, by site of practice, Table 6 Physicians working in hospitals by job title, Table 7 Physicians working in health centres by job title, Table 8 Private-sector physicians by site of practice and position, Table 9 Private-sector physicians by job title, Table 1 Physicians working in occupational health care, Future challenges: ensuring a sufficient number of specialists Figure 29 Physician shortage, contracted services and outsourcing, percentage of health-centre physicians posts, 2 to Figure 3 Occupancy of health-centre posts by hospital district, Figure 31 Physician shortage and contracted services, percentage of physicians posts in specialist health care, 26 to Figure 32 Shortage of physicians in hospitals by specialty in Figure 33 Number of unfilled physicians posts in health centres and hospitals, 26 to Figure 34 Estimated number of physicians retiring, municipal sector, 213 to Figure 35 Number of physicians turning 65 per year, 214 to Figure 36 Number of physicians and physician workforce calculated in man-years, 214 to Table 11 Estimated demand for specialists in some specialties, until Primary care and specialist health care Figure 37 Visits to health-centre physicians and to other health care professionals, 2 to Figure 38 Outpatient visits in specialised somatic health care and psychiatry, 2 to Figure 39 Visits to physicians in the public and private sector, 2 to Figure 4 Health care system, hospital treatment, 1996 to Figure 41 Number of health centres and population, 24 to Figure 42 Occupational health service users by main provider of services, 22 to Figure 43 Health care financing, 1995 to Figure 44 Health expenditure by main category, 1995 to Figure 45 Health expenditure as a share of GDP, 1995 to Figure 46 Health expenditure per capita in OECD countries private and public expenditure, Figure 47 Physicians and nurses in OECD countries, Table 12 Population and visits/inhabitant to municipal and private-sector physicians, Salaries vary depending on employers and tasks Figure 48 Year-by-year changes in GDP, consumer price index and wage and salary index for 199 to Figure 49 Earnings of municipal-sector physicians and other wage and salary earners, 2 to Figure 5 Physicians earnings for regular working hours, March Figure 51 Salary structure among municipal-sector physicians (covers the most common posts only), Figure 52 Income tax due and net income per month in 214 (for a j 6 monthly salary)... 5 Figure 53 Income tax rates for wage and salary earners, Table 13 Consultation fees and number of consultations with physicians in private practice, by specialty Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system

31 ISBN (verkkojulkaisu online) Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Sisältö

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2013 Statistics on physicians and the health care system 2013 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Lääkärit

Lisätiedot

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2016 Statistics on physicians and the health care system 2016 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Lääkärit

Lisätiedot

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2011 Statistics on physicians and the health care system Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Suomen

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Lääkäriliiton sanastoja suomi-englanti: - Lääkärien virka- ja arvonimikkeitä - Lääketieteen erikoisalat - Terveydenhuollon organisaatio ja laitoksia

Lääkäriliiton sanastoja suomi-englanti: - Lääkärien virka- ja arvonimikkeitä - Lääketieteen erikoisalat - Terveydenhuollon organisaatio ja laitoksia Lääkäriliiton sanastoja suomi-englanti: - Lääkärien virka- ja arvonimikkeitä - Lääketieteen erikoisalat - Terveydenhuollon organisaatio ja laitoksia Lisääntyneet kansainvälisen yhteydet ovat lisänneet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä 3 Biomedicum, Helsinki 14.5.2013 Hannu Halila LKT, naistentautien erikoislääkäri varatoiminnanjohtaja, Suomen

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Lääkärien palkkataso. Lääkärien palkkataso ja -hajonta eri sektoreilla ja tehtävissä.

Lääkärien palkkataso. Lääkärien palkkataso ja -hajonta eri sektoreilla ja tehtävissä. Lääkärien palkkataso Lääkärien palkkataso ja -hajonta eri sektoreilla ja tehtävissä. Käytettävät käsitteet ja aineistot Kokoaikaisesti työskentelevien lääkärien säännöllisen työajan ansiot. Jakaumakuviossa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Kirurgian alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Matalan erikoistumisen skenaario: Muutos, lkm Korkean erikoistumisen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain

Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JUHO RUSKOAHO VTM, tutkija HANNU HALILA LKT, dosentti, koulutusjohtaja JUKKA VÄNSKÄ VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Yksityisen sektorin tilastotietoja Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Työmarkkinatutkimus 2016 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona alle 70-vuotiaat lääkärit,

Lisätiedot

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä 3 Biomedicum, Helsinki 13.5.2014 Hannu Halila LKT, naistentautien erikoislääkäri varatoiminnanjohtaja, Suomen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Työvoimapoliittisia laskelmia. Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Työvoimapoliittisia laskelmia. Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto Työvoimapoliittisia laskelmia Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi 11.5.2017 Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto Työvoimaennustemalli Koulutus Suomessa Aloituspaikat, OPM:n tilastot, valmistumisaste

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Diagnostiset alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Diagnostiset erikoisalat Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Perusura: Muutos, lkm Perusura: Muutos,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Kirurgian tulevaisuus julkisessa erikoissairaanhoidossa

Kirurgian tulevaisuus julkisessa erikoissairaanhoidossa Kirurgian tulevaisuus julkisessa erikoissairaanhoidossa Professori Martti Talja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Tulevaisuuden megatrendejä (1) Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kansantuotetta

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI Työryhmän vastattavaksi on toimeksiannossa on annettu seuraavat kysymykset: millainen oppiainevalikoima alalla tarvitaan

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Kyselyssä pääsee etenemään ilman, että vastaa kaikkiin kysymyksiin (poikkeuksena tähdellä merkityt taustatietokysymykset).

Kyselyssä pääsee etenemään ilman, että vastaa kaikkiin kysymyksiin (poikkeuksena tähdellä merkityt taustatietokysymykset). Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä VASTAUSOHJE Tervetuloa vastaamaan potilastietojärjetelmien käytettävyyttä koskevaan tutkimukseen. Arvioi lomakkeella olevia kysymyksiä ja väittämiä tämänhetkisen

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 1 Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 2 Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.10.2007

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 5.10.2016 Julkaisuvapaa 26.1.2017 klo 10.00 Lisätietoja Tutkija Piitu Parmanne piitu.parmanne@laakariliitto.fi, p 09 3930 832 www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat

Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta, puheenjohtaja Kuntoutuspäivät,

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018 VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 7.4.2017 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät. LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010

Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät. LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010 Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010 Esityksen rakenne Lääkäri 2008 -tutkimuksen esittely Erikoisalan valintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot