v PIF Salibandy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v. 20.11.2013 PIF Salibandy"

Transkriptio

1 PIF Salibandy Toimintalinja 2013

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. PIF Salibandy toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot 3. Organisaatio ja hallitus 3.1 Jaoston hallituksen muodostaminen 3.2 Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät 3.3 Jaoston toimihenkilöiden tehtävät 3.4 Jaoston vastuualueiden vetäjien tehtävät 3.5 Pelaajan vanhemman tai huoltajan tehtävät 4. Uuden joukkueen perustaminen 4.1 Näin perustat joukkueen, keskeiset tehtävät 4.2 Joukkuekohtaiset pelisäännöt 5. Koulutus ja valmennus 6. Seuran talous 7. Harjoitus ja jäsenmaksut 8. Viestintä 9. Toimintamuodot 9.1 Joukkueiden kokosuositus 9.2 Salivuorojen jakaminen 9.3 Lapsijoukkueet 9.4 Juniorijoukkueet 9.5 Aikuisjoukkueet 9.6 Harjoituspaikat 10. Palkitseminen ja kannustaminen 11. Hallituksen yhteystiedot

3 1. Johdanto Tervetuloa Salibandyn pariin! Salibandy sopii harrastuksena kaikille, peli on helppo omaksua eikä sen harrastaminen edellytä kalliita varustehankintoja. Haluamme juuri sinut mukaan toimintaamme. Voit osallistua pelaajana harraste- tai kilpajoukkueisiin, toimia joukkueiden valmentajana tai huoltotiimeissä tai osallistua muuten vain seura-aktiivina. Toimintamme perustuu vapaa-ehtoiseen talkootyöhön ja kaikki apu on arvokasta. Tämä toimintalinja on tarkoitettu jokaiselle PIF Salibandyn jäsenelle tai jäsenen huoltajalle. Tästä oppaasta löydät tietoa seuran toiminnasta, organisaatiosta ja käytännön asioista. Hallituksen jäseniltä saat aina lisätietoa. Rohkeasti mukaan! 2. PIF Salibandy toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot PIF salibandyn missio Mitä me olemme, mitä me teemme? o PIF Salibandyn tehtävänä on mahdollistaa ja edistää salibandyurheilua Paraisilla sekä harrastus- että kilpatasolla suomeksi ja ruotsiksi o Tarjoamme lajin edellyttämät toimintaympäristöt ja valmennusta tai ohjattua toimintaa mahdollisimman monelle ikäryhmälle. Panostamme erityisesti lapsi- ja junioritoimintaan o Edistämme jäseniemme kehittymistä salibandyssa niin pelaajina, valmentajina kuin toimitsijoina o Haluamme omalta osaltamme antaa positiivisen kuvan urheilusta ja terveellisistä elämäntavoista sekä antaa kaikille positiivista liikunnan ja onnistumisen iloa taitotasoon katsomatta. PIF Salibandyn visio Mitkä ovat tavoitteemme? o Tarjoamme kaikille ikäryhmille laadukasta valmennusta omalla tasollaan ja mahdollisuuden harjoitella, kehittyä ja pelata salibandya turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. o Jokaiselle lapsi- ja junioripelaajalle löytyy peliseuraa. Strategiamme miten saavutamme tavoitteemme? o Suunnittelemme, organisoimme ja parannamme jatkuvasti jaoston toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi o Tarjoamme aktiivisesti kaikille halukkaille mahdollisuuden osallistua salibandyurheiluun niin pelaajina, valmentajina kuin seura-aktiiveina o Tarjoamme jäsenillemme ikäryhmän mukaiset tarpeet huomioon ottaen parhaat edellytykset harjoitteluun o Luomme seuramme uusille ja vanhoille valmentajille mahdollisuuden kouluttautua valmennustehtävänsä vaatimalla tavalla o Ohjatussa harrastustoiminnassa jäsenemme nauttivat kehityksestä ja onnistumisesta turvallisessa ympäristössä o Teemme yhteistyötä vanhempien, urheiluseurojen ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa o Kuuntelemme junioreja, aikuisia ja yhteyshenkilöitä: kaikki ovat yhtä tärkeitä o Muistamme jäsenistöä hyvästä toiminnasta. o Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Arvomme Mitkä arvot ohjaavat toimintaamme? o Positiivisuus o Yksilön ja yhteistyön arvostus

4 o o Avoimuus ja vuorovaikutus Esimerkillinen toiminta

5 1. Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden tehtävät Jalkapallo Salibandy Yleisurheilu Käsipallo Suunnistus Voimistelu Hiihto Hallitus Puheenjohtaja/ Varapuheenjohtaja. Sihteeri, Rahastonhoitaja, Jäsenet Varajäsenet Nettivastaava Mediavastaava Junioritoiminta Harrastetoiminta Kim Lindell Laura Johansson Toni Luoto Tom Törnqvist Valmennus- ja koulutustoiminta Toni Luoto

6 3.1 Jaoston hallituksen muodostaminen Salibandyjaoston hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan kutsumassa vuosikokouksessa syyskuussa. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Äänestystilanteissa yksinkertaisen enemmistön saanut ehdokas valitaan. Hallituksen muut jäsenet pyritään valitsemaan samassa kokouksessa sekä nimetään vastuualueiden vetäjät. Uusi hallitusjäsen hyväksytään hallituksen enemmistön päätöksellä. Hallituksen jäsenen erotessa kesken kauden voidaan hänen tilalleen nimittää uusi jäsen. 3.2 Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät Joukkueen organisaatio Jokaisessa joukkueessa tulee olla valmentajan lisäksi nimetty joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä kuten nettivastaava, huoltaja, apuohjaaja jne. Valmentajat Joukkueella on valmentaja ja tavallisesti 0-2 apuvalmentajaa tai ohjaajaa. Valmentaja ottaa vastuun joukkueen pelillisistä asioista, tekee valmennussuunnitelman, suunnittelee harjoitusaikataulun ja kauden kilpailutoiminnan sekä laatii kauden harjoitusohjelman sisällön ja periaatteet. Valmentaja on velvollinen toimimaan seuran sääntöjen mukaisesti ja hänen tulee toimessaan olla johdonmukainen ja esimerkillinen etenkin junioritoiminnassa. Joukkueenjohtaja Jojo Jojo koordinoi joukkueen toiminnan seuran toimintamallien mukaisesti. Hän toimii linkkinä ja tiedottajana vanhempien ja valmentajien välillä, jaoston ja vanhempien välillä sekä joukkueen ja yhteistyökumppanien välillä. Jojo vastaa kilpajoukkueiden ottelujärjestelyistä, ottelupöytäkirjoista, tulospalvelusta ja peliolosuhteista sekä toimii vierasotteluiden ja turnausmatkojen matkanjohtajana. Joukkueen rahastonhoitaja Rahastonhoitaja hoitaa ja ottaa vastuun joukkueen maksuliikenteestä sekä vastaa joukkueen budjetista. Hänellä on tilinkäyttöoikeus joukkueen tiliin. Hän valvoo, että kirjanpitoon tarvittavat tositteet kerätään ja arkistoidaan jaoston ohjeiden mukaisesti ja toimitetaan tilitoimistoon tilinpäätöksen tekemistä varten jaoston rahastonhoitajan antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Nettivastaava Joukkue nimeää halutessaan nettivastaavan, jonka vastuulla on joukkueen nettisivujen ylläpito. Sivujen ylläpitoon saat ohjeita seuran nettivastaavalta. Joukkueen huoltaja Vastaa joukkueen huollosta ja ensiavusta joukkueen harjoituksissa ja peleissä. Vastaa seuran peliasujen ja varusteiden kunnosta ja kierrättämisestä.

7 3.3 Jaoston toimihenkilöiden tehtävät Jaoston puheenjohtajan tehtävät: Johtaa jaoston ja hallituksen toimintaa Vastaa sisäisestä tiedottamisesta Pitää aktiivisesti yhteyttä hallituksen jäsenien ja vastuualueiden vetäjien kanssa. Allekirjoittaa jaostosta ulospäin lähtevän postin. Kehittää jaoston toimintaa yhdessä hallituksen kanssa. Jakaa vastuualueet jäsenille yhdessä hallituksen kanssa. Huolehtii jaoston toimintalinjan vuosittaisesta päivityksestä ja toiminnan pysymisestä ajan tasalla muulloin vuoden aikana Kutsuu koolle hallituksen sääntömääräiset kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat Äänestystilanteissa jossa lopputuloksena on tasatilanne puheenjohtajan kanta ratkaisee. KSH edustaja Tukee jaoston puheenjohtajaa päätösasioissa Edustaa PIF salibandyjaostoa KSH- kokouksissa Hoitaa tiedottamisen ja raportoinnin KSH:n ja jaoston välillä Valvoo PIF salibandyjaoston toimintaa KSH:n edellyttämällä tavalla. Seuran varapuheenjohtajan tehtävät: Hoitaa kaikki puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt Seuran sihteerin tehtävät: Kirjoittaa hallituksen kokouksien pöytäkirjat ja muut tarvittavat dokumenti suomeksi ja ruotsiksi Laatii jaoston toimintakertomuksen. Seuran rahastonhoitajan tehtävät: Vastaa seuran käytännön asioiden hoidosta kuten esimerkiksi salivuorojen ja avustusten anomisesta laatii ehdotuksen jaoston talousarvioksi ja tilinpäätökseksi ja esittelee ne hallitukselle valmistelee ja esittää muita talousasioita hallitukselle hoitaa laki- ja sääntömääräisten tai hallituksen hyväksymien laskujen maksamisen seuraa yhdistyksen taloudellista asemaa ja tarvittaessa antaa selvityksiä hallitukselle Seuraa jaoston nauttimien tukien jakokriteereitä ja tiedottaa niiden muutoksista hallitusta valvoo jäsenmaksujen kertymää ja hoitaa liiton jäsenmaksun maksamisen ajallaan Vastaa, että tehtävän saanut tilitoimisto hoitaa ajallaan yhdistyksen kirjanpidon lakien ja asetusten mukaan.

8 Hallituksen jäsenien tehtävät: Toteuttavat hallituksen kokouksissa sovitut tehtävät Osallistuvat seuran toiminnan kehittämiseen. Toteuttavat tiedottamista jaoston hallituksen ja joukkueiden välillä. Osallistuvat seuran yhteisten tilaisuuksien ja seurajulkaisun valmisteluun. Osallistuvat seuran asioiden päätösten tekemiseen. Hallitus: Edustaa jaostoa ja toimii edustamiensa jäsenien parhaaksi Tekee jaoston puolesta sitoumuksia Valvoo jaoston kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista Hoitaa taloutta Laatii ja päivittää jaoston toimintasuunnitelman ja budjetin Toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarvittavat tehtävät. Toimii lakien, asetusten PIF Ry:n ja PIF Salibandy jaoston toimintalinjan mukaisesti. 3.4 Seuran vastuualueiden vetäjien tehtävät Valmennus- ja koulutustoimintavastaava Tekee vuosittaisen koulutustarvekyselyn joukkueille sekä organisoi tarvittavat koulutukset joukkueiden toimihenkilöille. Hankkii tarpeelliset valmennusmateriaalit ja vastaa niiden jakelusta ja säilyttämisestä Toimii valmennustutorina ja auttaa kaikin tavoin etenkin aloittavia valmentajia Ylläpitää valmennus- ja koulutusrekisteriä kaikista lajiin liittyvistä koulutuksista mm. tuomari, toimitsija, valmennus, EA jne. Junioritoiminnasta vastaava Suunnittelee nuorisotoiminnan periaatteet ja linjauksen Seuraa jaoston lasten ja nuorten toiminnan toteutumista yhdessä joukkueiden toimihenkilöiden kanssa. Toimii joukkueiden tukena pelisääntökeskusteluiden järjestämisessä sekä aiheeseen liittyvien materiaalien hankinnassa. Pitää aktiivisesti yhteyttä SSBL:n aluevastaavaan sekä liiton nuorisopäällikköön. Seuraa junioritoiminnan yleistä kehitystä ja esittelee uudet ideat jaoston hallitukselle Harrastetoiminnasta vastaava Edustaa aikuisten harrastetoimintaa harjoittavia joukkueita hallituksessa Informoi harrastejoukkueita hallituksen päätöksistä ja hallitusta joukkueiden tarpeista. Kannustaa, mainostaa ja tukee uusien harrastejoukkueiden aloittamista

9 Nettivastaava Ylläpitää ja päivittää jaoston kotisivuja ja muita mahdollisia netin tiedotuskanavia kuten Facebook -ryhmää. Antaa admin oikeudet sitä tarvitseville Opastaa joukkueita omien joukkuekohtaisten nettisivujen käytöstä Suunnittelee nettisivujen sisältöä ja vastaa siitä, että ne toimivat toimintalinjassa esitettyjen tarpeiden mukaan. Mediavastaava Vastaa jaoston vuosijulkaisusta ja satunnaisesta varainkeruusta Organisoi vuosijulkaisuun tarvittavan materiaalin yhdessä joukkueiden kanssa Toimii yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa ja markkinoi mainostilaa julkaisusta Vastaa vuosijulkaisun visuaalisesta ilmeestä ja valvoo että se on linjassa seuran periaatteiden ja jaoston toimintalinjan mukaan. Vastaa tapauskohtaisesti sellaisen satunnaisen informaation sisällöstä, jota hallitus haluaa esittää jaoston ulkopuolelle. 3.5 Pelaajan vanhemman tai huoltajan tehtävät Tuo juniori ajoissa harjoituksiin ja huolehdi varusteista: etenkin suojavarusteista Harjoituksissa ja peleissä on paljon puuhaa - annetaan valmentajille ja pelaajille työrauha Halutessasi keskustele ennen ja jälkeen harjoituksen ja anna palautetta valmennuksesta: - kerro mikä on ollut kivaa ja mikä kurjaa. Kannustaminen ja kehuminen ovat aina sallittuja myös valmentajien Kerro selkeästi mikäli haluat osallistua toimintaan kaikkien apu on tärkeää. Salibandy on hauska, sosiaalinen ja monipuolinen harrastus pidetään se sellaisena Vanhemmat hoitavat kuljetukset tai huolehtivat yhteiskyydeistä 4 Uuden joukkueen perustaminen PIF Salibandy perustaa säännöllisesti ja tarvittaessa uusia joukkueita. Halutessaan jokainen voi itse tehdä aloitteen uudesta joukkueesta. Uusi joukkue hyväksytään hallituksen päätöksellä. Joukkueen perustaja vastaa sen organisaatiosta. PIF Salibandyn juniori- tai harrastetoiminnan vetäjä auttaa uuden joukkueen toiminnan alkuun. 4.1 Näin perustat joukkueen, keskeiset tehtävät: Ota yhteys salibandy jaostoon Varataan harjoitusvuorot jaostolta: harjoitusvuoroja on rajatusti. Tilataan harjoitusvälineet mm. pallot, kartiot yms. sekä ensiapupakkaus jaostolta.

10 Kerätään pelaajien (joukkueen jäsenten) ja junioripelaajien vanhempien yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköpostiosoitteet, syntymäaika). Joukkueen vastuuvalmentaja päättää ryhmän koosta ottaen huomioon jaoston suositukset: katso kohta 9. Toimintamuodot. Joukkue valitsee rahastonhoitajan ja joukkueenjohtajan. Toimitetaan yhteystiedot jaoston rahastonhoitajalle. Katso tehtävien sisältö kohdasta 3.2 Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät. Varataan tarvittaessa valmennus- ja toimitsijakoulutus Mikäli joukkue osallistuu kilpatoimintaan hallituksen jäsenet auttavat alkuun. Jokainen joukkue vastaa omasta toiminnastaan ja huolehtii siitä että toiminta on jaoston toimintalinjan mukaista. 4.2 Joukkuekohtaiset pelisäännöt Lapsi- ja juniorijoukkueiden valmentajat laativat joka kaudelle yhdessä pelaajien ja vanhempien kanssa joukkuekohtaiset pelisäännöt. Joukkue ja vanhemmat sitoutuvat yhteisesti laadittujen ohjeiden noudattamiseen. Juniorivastaava antaa ohjeita ja apua pelisääntökeskustelun suorittamisesta seuran toimintalinjan mukaisesti. 5 Koulutus ja valmennus Piffenissä Etsimme jatkuvasti uusia valmentajia ja ohjaajia osallistumaan jaoston toimintaan. Valmentajana mahdollistat monen lapsen ja nuoren urheiluharrastuksen, toimit esimerkkinä muille ja saat itsellesi haastetta ja hyvää mieltä. Tätä tukeaksemme PIF Salibandy kouluttaa kaikki sitoutuneet valmentajat ja ohjaajat jaoston kustannuksella. Valmennus on vapaaehtoista eikä siitä makseta korvausta. Koulutusta pyritään järjestämään paikallisesti vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Uudet valmentajat saavat tukea valmennusvastaavalta sekä kokeneemmilta valmentajilta. Kaikki valmentajat saavat hyödyntää jaoston valmennusmateriaalia. Lisäksi joukkueen vastuuvalmentajalle lahjoitetaan jaoston valmentajan urheilupuku. Pyrimme valmennuksessa ottamaan huomioon kunkin ryhmän tarpeet ja löytämään sopivan tasoisen valmentajan jokaiselle pelaajalle. Valmennuksessa kiinnitämme huomiota pelaamisen kehittämisen ohella myös henkisten ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Opetamme nuoria joukkuepelaamisen arvoihin ja toimimaan ryhmässä. Toimitsijakoulutusta ja muita tarvittavia koulutuksia järjestetään samoin tarpeen mukaan.

11 6 Jaoston ja joukkueen talous PIF Salibandyn toiminnan rahoitus perustuu kolmeen pääkohtaan: Jaostolla on pankkitili Paraisten Ålandsbankenissa. Jaoston rahastonhoitaja ilmoittaa sähköpostitse keväisin ja syksyisin harjoitusmaksujen keräämisestä. Harjoitusmaksujen suuruus on mainittu kohdassa harjoitus- ja jäsenmaksut. Kaikessa jaoston, joukkueen ja seuran varainhoitoon ja talouteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä jaoston rahastonhoitajaan. 7 Harjoitus- ja jäsenmaksut Harjoitus ja jäsenmaksuilla rahoitetaan jaoston toimintaa. Maksut käytetään salivuokriin ja materiaalihankintoihin. Vuosittaisista harjoittelumaksuista päättää salibandyjaoston hallitus. PIF Salibandyn harjoitusmaksut kaudella on 55 aikuispelaajalta ja 35 junioripelaajalta. Harjoitusmaksuilla mahdollistetaan pelaajan osallistuminen harjoituksiin, peleihin ja muihin seuran tapahtumiin. Joukkue kerää harjoitusmaksut annettujen ohjeiden mukaan ja tilittää ne jaoston päätilille. Mahdollisista pelaajalisensseistä ja vakuutuksista jokainen joukkue ja pelaaja vastaa itse. Kaikki PIF Salibandyn pelaajat ovat samalla PIF ry:n jäseniä. PIF Ry kerää jäsenmaksut erikseen. Jäsenmaksu kaudelle on 10. Lisätietoja ks. 8 Viestintä ja tiedottaminen Salibandy jaoston toiminnasta tiedotetaan internet- sivuilla. Täältä löytyy kaikki virallinen tieto ja sellaiset asiat, joka on tarkoitettu kaikille jaoston jäsenille. Kotisivuilta löytyy seuran ja jaoston perustietojen lisäksi jokaisen joukkueen omat alasivut. Jaoston nettivastaava antaa jokaisen joukkueen joukkueenjohtajalle tai muulle joukkueen nimeämälle toimihenkilölle riittävän perehdytyksen ja oikeudet joukkueen sivujen ylläpitoon. Joukkueen sivujen ylläpitäjä huolehtii joukkueen sivuista, pelaajien pelaajakorttitietojen sisällöstä ja joukkueen sisäisestä sähköisestä tiedottamisesta mikäli näin on joukkueessa sovittu. Kotisivujen lisäksi joukkueet huolehtivat joukkueen riittävästä sisäisestä tiedottamisesta pelaajille ja vanhemmille sähköpostitse ja kiireellisissä tapauksissa puhelimitse. Koko seuran toimintaa koskevasta ulkoisesta viestinnästä vastaa seuran puheenjohtaja tai tapauskohtaisesti nimetty tiedottaja. Joukkuekohtaisia uutisia maakunnallisiin sekä paikallisiin medioihin toimittaa joukkueen sisäisesti nimittämä henkilö.

12 9 Toimintamuodot PIF Salibandyjaostossa on erilaisia toimintamuotoja eri-ikäisille. Pyrimme toiminnassamme huomioimaan kaikki liikkujat ja tarjoamaan jokaiselle mahdollisuuden osallistua. Vakituinen toimintamme jakaantuu tällä hetkellä lapsi-, juniori ja aikuispelaajiin. Näiden ryhmien sisällä voi olla sekä harraste- että kilpajoukkueita. 9.1 Joukkueiden kokosuositus Joukkueen vastuuvalmentaja päättää joukkueen koosta tämän toimintalinjan suositusten mukaan. Käytössä olevien tilojen, vetäjien määrän ja kokemuksen sekä yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi pelaajien määrää voidaan joutua muokkaamaan. Liian suuret tai pienet ryhmät eivät ole kenenkään etu. Ylisuuret ryhmät pyritään jakamaan sopivan kokoisiksi ja vastaavasti alikokoiset yhdistämään suuremmiksi. Tavoite on että kaikki halukkaat pääsevät pelaamaan. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä jaoston hallitukseen. 9.2 Salivuorojen jakaminen Salivuorot jaetaan syksyisin jaoston puheenjohtajan kutsumassa joukkuejohtajien kokouksessa. Ryhmille pyritään löytämään parhaat harjoitteluolosuhteet pelaajien määrä ja ikä huomioiden. Vuosittaisissa harjoitteluajoissa ja paikoissa saattaa tapahtua muutoksia. Jokaiselle joukkueelle pyritään löytämään vähintään yksi vuoro viikossa. Salibandyliiton sarjoissa kilpailevat joukkueet ovat etuoikeutettuja Puntin harjoitusvuoroihin. Juniorijoukkueilla on etuoikeus aikaisempiin vuoroihin esim. kello Lapsijoukkueet Naperosalibandy pojat ja tytöt Naperosalibandy pojat ja tytöt 9.4 Juniorijoukkueet Juniorit (7-9 v.) Juniorit (9-10 v.) Juniorit (12-13 v.) Juniorit (14-15 v.) Juniorit (15-16 v.) Nuoret (16-17.) P04-05 pojat P03 pojat P00 pojat P98 pojat P97 pojat P96 pojat

13 9.5 Aikuisjoukkueet Edustus naiset Edustus Miehet Harrastusryhmä naiset Harrastusryhmä miehet 9.6 harjoituspaikat Harjoittelemme ja pelaamme pääsääntöisesti Paraisten urheilutiloissa: Paraisten urheilu- ja nuorisotalo (PUNT), Koulumestarinkatru 5 Axxell ammattikoulu, Vapparintie 4 Sarlinin koulu, Koulukatu Palkitseminen ja kannustaminen PIF Salibandyjaosto järjestää vuosittain seuran toimihenkilöille joulukuussa vuosijuhlan. Juhlaan voivat ottaa osaa kaikki jaoston toimihenkilöt. Se on jaoston toimihenkilöille maksuton, ellei toisin sovita.pif Ry valitsee keskuudestaan vuosittain ansioituneet toimijat ja kiittää heitä seuran järjestyssääntöjen mukaisesti. Salibandyjaoston hallitus voi myöntää erityisesti ansioituneille henkilöille tunnustuksen. Suosittelemme joukkueita huomioimaan erityisesti ansioituneet ja esimerkillisesti toimineet jäsenensä pienimuotoisilla huomionosoituksilla. Juniorijoukkueiden ja juniorijäsenien palkitsemisessa huomioidaan ensisijaisesti ryhmä mutta myös tarvittaessa yksilö. Kannustamme kaikkia jäseniä, pelaajia ja toimihenkilöitä ikään ja tasoon katsomatta. 11. Hallituksen yhteystiedot Puheenjohtaja: Toni Luoto Varapuheenjohtaja: John Aspegren Sihteeri: Törnqvist Tom Rahastonhoitaja: Lindell Kim Jäsenet: Mikaela Jakobsson Laura Johansson Kristian Österman Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta salibandyjaostossa? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Joukkueenjohtajana PEPissä

Joukkueenjohtajana PEPissä Joukkueenjohtajana PEPissä (Jalkapallo 2013) Kari Alho Sisältö PEP organisaatio Työntekijät + vapaaehtoiset Missio, Visio, Arvot Joukkueenjohtajien tehtävät (jalkapallo) Tukiryhmän (vanhempien) tapaamiset

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

FC WILD Tyytyväisyyskysely 2014 24.04.2013

FC WILD Tyytyväisyyskysely 2014 24.04.2013 FC WILD Tyytyväisyyskysely 214 24.4.213 Yleistä/taustaa Tyytyväisyyskysely järjestettiin kolmatta kertaa Kyselyn tavoitteena on saada kuuluviin kentän ääni, jotta seura pystyy ottamaan jäsenistön toiveet

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Foot PASS Finland Auditoini 1

Foot PASS Finland Auditoini 1 Turun Nappulaliiga Turun Nappulaliiga, TuNL 20400 Turku 20500 Turku 19/03/2012 03/05/2010 yhteispisteet 5500 3525 64 5500 3272 59 organisaatio 300 290 97 300 270 90 strategia 500 436 87 500 424 85 pelaajakartoitus

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2014-2015

KAUSIJULKAISU 2014-2015 KAUSIJULKAISU 2014-2015 www.salibandy.ols.fi TERVETULOA MUKAAN OLS-SALIBANDYN TOIMINTAAN! OULUN LUISTINSEURA Oulun Luistinseura (OLS) on perustettu vuonna 1880. Toiminnassa olevista palloiluseuroista OLS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintalinjan runkosuunnitelma...3 Oushinkan Ry:n visio...3 Eettiset linjaukset...3 Seuratoiminnan tavoitteet 2009-2011...4 Käytännön toimintatapoja...5

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

LePa P01 vanhempien palaveri

LePa P01 vanhempien palaveri LePa P01 vanhempien palaveri Toimintamalli syksystä 2012 eteenpäin / Merja Toimihenkilö valinnat talvikausi 2012-2013 / Merja Maksut & Varainkeruu 2013 / Merja Talvisarjat / Merja Muut asiat / Kaikki Tarvittavat

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA)

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) Oulunsalo Pesäpallojaosto 14.11.2012 Sisältö YLEISTÄ...3 Jaosto... 4 Vastuuhenkilöt... 4 Jäsenistö... 4 TOIMINTA...5 Junioritoiminta... 5 Tuomaritoiminta...

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä.

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. Aloittelijana vanhemmalla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa tietoa tai kokemusta amerikkalaisesta jalkapallosta

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura

Vantaan Jalkapalloseura Vantaan Jalkapalloseura 2008-syntyneiden joukkueiden perustaminen Vantaan Jalkapalloseura ry - Vantaalainen Jalkapalloseura - N. 1500 lisenssipelaajaa - Suomen yksi suurimmista jalkapalloseuroista - Oma

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Tampereen Harrasteurheilijat ry

Toimintasuunnitelma 2015. Tampereen Harrasteurheilijat ry Toimintasuunnitelma 2015 Tampereen Harrasteurheilijat ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 1.1 Yleiset tavoitteet 1.2 Järjestäytyminen 2. VARSINAINEN TOIMINTA...4 2.1 Harrastejalkapallo 2.2 Futsal 2.3

Lisätiedot

Tähtiainesta! Tähtiainesta! Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa

Tähtiainesta! Tähtiainesta! Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa Tähtiainesta! Wikipedia: Isännän ääni 2014 Komeettojen hallintotapa 1500 Jyväskylä (1500 Jyvaskyla) is a small Main belt asteroid. It was discovered by Y. Väisälä on October 16, 1938, and is named after

Lisätiedot

Seuran päämäärä ja tavoite

Seuran päämäärä ja tavoite Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle. Seuran tavoitteena

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma... 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet... 3 Sisäinen viestintä... 3 Tavoitteet:... 3 Kanavat... 4 Joukkueiden sisäisen viestinnän kanavat... 4 Ulkoinen

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

Johtokunta ja urheilutoimen johtoryhmä

Johtokunta ja urheilutoimen johtoryhmä 2015 Johtokunta ja urheilutoimen johtoryhmä JOHTOKUNTA Nokian Palloseuran hallinnosta ja toiminnan ohjaamisesta vastaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan muodostaa puheenjohtaja (valitaan

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

Seuratoimintaopas 27.2.2016 Kellon Lyönti Ry. KeLy, salibandy Seuratoimintaopas Nuorisojaosto v.1.0 27.2.2016

Seuratoimintaopas 27.2.2016 Kellon Lyönti Ry. KeLy, salibandy Seuratoimintaopas Nuorisojaosto v.1.0 27.2.2016 Kellon Lyönti Ry KeLy, salibandy Seuratoimintaopas Nuorisojaosto v.1.0 27.2.2016 Sisällysluettelo 1. KeLy ry. (nuorisojaoston) yleisesittely 2. Nuorisojaoston johtaminen a. Arvot b. Juniorijaoston visio

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Tämä opas on tarkoitettu tukemaan Vihdin Salisusien joukkueenjohtajien toimintaa. Joukkueenjohtajalla on paljon tehtäviä, joten vastuuta suositellaan jakamaan useamman henkilön kesken

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 22.11.2014 klo. 17.00 Paikka: Oulun Remonttimylly Oy, Riihitie 13 Läsnä: Helena Jokikokko, Marjo Meriruoko, Mervi Meriruoko, Mari Meriruoko, Riikka Hyrkäs,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

KALPAVELJET RY TOIMINTALINJA 2014-15

KALPAVELJET RY TOIMINTALINJA 2014-15 KALPAVELJET RY TOIMINTALINJA 2014-15 Vastuuhenkilöt: Ritva-Leena Lehtonen, Suvi Lehtonen, Ivan Blagoev, Hristo Popov, Veli-Pekka Somari sisältö: 1. Visio... 2 2. Eettiset linjaukset... 2 3. Seuran tavoitteet...

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

LePa P01 vanhempien palaveri

LePa P01 vanhempien palaveri LePa P01 vanhempien palaveri Katsaus kuluneeseen kesäkauteen / Valmentajat Maksut & Varainkeruu 2012 / Merja Maksut & Varainkeruu 2013 / Merja Tavoite, Haaste ja Harraste joukkueet / Anton Toimintamalli

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013. 5.9.2013 Tuija Nikkanen

Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013. 5.9.2013 Tuija Nikkanen Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013 5.9.2013 Tuija Nikkanen Pelaajakysely yhteenveto kevät 2013 Seurakysely pelaajille ikäluokat B-00 Vastaajia 42 pelaajaa Vastaaja määrät: Pelaajakysely yhteenveto kevät

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja 1 Johdanto Seuramme valittiin Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen syksyllä 2014. Tämän seurauksena teimme toimintalinjan luomaan selkeyttä seuran

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot