Arvoisa rouva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, arvoisat kuulijat!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvoisa rouva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, arvoisat kuulijat!"

Transkriptio

1 Kuopio ja Pietari J. V. Snellmanin ajattelussa Juhlaesitelmä Kuopion kaupunginvaltuuston istunnossa klo Juhlavuoden pääsihteeri, dosentti Raimo Savolainen, Valtioneuvoston kanslia Arvoisa rouva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, arvoisat kuulijat! Tänä vuonna saamme juhlia suomalaisen kansakunnan rakentajan Johan Vilhelm Snellmanin syntymän 200-vuotisjuhlaa. Melkein 100 päivänä useissa sadoissa erilaisissa tilaisuuksissa tämä suomalaisen sivistyksen esitaistelija ja modernin kansalaisyhteiskunnan rakenteen kehittäjän elämäntyötä ja merkitystä esitellään monipuolisesti kansalaisille. Snellmanin elämäntyötä sävyttivät kansainvälisyys, läheiset kontaktit eurooppalaiseen sivistyshistoriaan ja kaupankäynnin globaalit mahdollisuudet. Tällaiseen ajatteluun hänet kouli eläminen kahden metropolin vaikutuspiirissä, Tukholman ja Pietarin. Ensimmäisen 40 vuoden aikana Snellmanista kypsyi näkijä siinä eurooppalaisessa kontekstissa, johon porttina toimi Tukholma. Melkein toiset 40 vuotta hän toimi toimintanäkynsä julistajana ja toteuttajana Pietari-keskeisessä toimintaympäristössä, jonka alku toteutui täällä Kuopiossa. Syntyminen, varttuminen ja koulunkäyminen Ruotsin suurvallan pääkaupungin sivistyksellisessä ja taloudellisessa vaikutuspiirissä kasvatti Snellmanista tiedonjanoisen kosmopoliitin. Snellmanin Oulusta ja Kokkolasta kotoisin olevat vanhemmat olivat ensimmäinen sukupolvi, joka korjasi konkreettisesti hyödyn Pohjanmaan säännöllisistä yhteyksistä Tukholmaan ja sitä kautta ulkomaille. Kehitys oli alkanut jo 1600-luvun alussa Ruotsin kuninkaiden perustaessa Pohjanmaan rannikolle kaupunkeja maakunnan kaupan keskittämiseksi. Ulkomaankauppaoikeuden saaminen kytki nämä rannikkokaupungit nopeasti säännöllisen kansainvälisen kaupan piiriin luvun puolivälissä tapulioikeuden 1

2 saaneet Oulu ja Kokkola, Snelmanin kotikaupungit, kohosivat nopeasti Suomen vauraimpien kaupunkien kärkeen ja pitivät asemansa aina 1850-luvun puoliväliin saakka. Kannattavuus perustui siihen, että tervaa vietiin suoraan Tukholmaan, jossa sen suurkauppiailla oli vanhat ja hyvin toimivat liikesuhteet useisiin Euroopan kauppakeskuksiin. Heillä oli luotonantomahdollisuus ja tarkat tiedot suhdannevaihteluista maailmalla. Snellmanin esivanhemmat olivat 1600-alusta asti kuuluneet Pohjanmaan rannikkokaupunkien varakkaaseen porvaristoon. Merenkulun tuoma aineellinen vauraus ja sen synnyttämä henkinen sivistys vaikutti sukujen kehittymiseen virkamiessuvuiksi, kun varallisuuden kasvaessa poikia alettiin lähettää yliopistoon johtaviin kouluihin papeiksi valmistumaan. Lisäksi vuonna 1800 Kokkolan kaupunkiin oli perustettu Suomen ensimmäisiä kirjastoja heti Vaasan ja Turun jälkeen. Yli tuhannen niteen kirjasto karttui Tukholman tervanvientimatkoilla. Tätä monipuolista kirjastoa Snellman käytti ahkerasti kouluaikanaan ja kotiopettajana ollessaan. Myös Venäjän vallan aikana merenkulkuun perustuva Pohjanmaan vauraus haluttiin säilyttää ennallaan, kun Porvoon valtiopäivillä porvarit hakivat oikeutta jatkaa kauppaa Tukholman kanssa. Turun ja Suomenlahden kaupunkien kanssa Pohjanmaan kaupungeilla oli tästä vastakkaisia mielipiteitä. Pohjalaisten perusteluna oli se, että Venäjän oma kauppalaivasto oli pieni, jolloin valtakunnan oma etu oli, että Suomi saisi edelleen kehittää ulkomaankauppaa länteen ja erityisesti Ruotsiin. Toive toteutui Suomen saadessa Venäjän rinnalla käydä itsenäistä ulkomaankauppaa. Huolimatta Pohjanmaan suvereenisuudesta ulkomaankaupassa ja sen tuomista henkisistä ja aineellisista eduista Snellman ei rakentanut henkistä ja aineellista herätysohjelmaansa kuitenkaan Tukholman keskeisen pohjalaisen merenkulkukulttuurin esikuvista käsin vaan hänen mielestään sivistyksen voima oli 2

3 löydettävä monipuolisemmin. Vaikkakin ylpeänä pohjalaisuudestaan Snellman varoitteli kuitenkin nurkkapatrioottisuuden vaaroista seuraavasti: On hyvä ja oikein, että ihminen rakastaa paikkaa, jossa hänen kehtonsa on keinahdellut, ympäristöjä ja oloja, jotka ovat suojanneet hänen nuoruuttaan. --- Toisaalta sivistys kuitenkin perustuu siihen, että yksilö pystyy laajentamaan näköpiiriään ja suuntaamaan mielenkiintoaan yhteisen isänmaan ja ihmiskunnan yleisiin asioihin. Snellmanin mielestä kun tässä onnistuu, tietää mitä nurkkapatrioottisesti pitää tehdä tai olla tekemättä. Ongelma poistuu, kun yksilö oppii tuntemaan oman maansa. Kirjatieto ei sitä pelkästään ratkaise vaan henkilökohtainen kokemus, jolla oma maa ja kansa opitaan tuntemaan. Snellmanin mukaan pohjalaisilla on tässä erityinen haasteensa suuren omavaraisuutensa vuoksi, koska sitä seuraa tietämättömyys kaikesta, mikä on hieman kauempana kotinurkista. Hyvät kuulijat! Snellman itse toimi tarkasti neuvonsa mukaan. Kirjatiedon lisäksi Snellman hankki elämänsä aikana runsaasti kokemuksia asuessaan ja liikkuessaan eri puolella Suomea Helsingistä Ouluun ja Turusta Kuopioon. Hän tunsi hyvin Tukholman, Pietarin, Saksan monet kaupungit ja paljon muita kaupunkeja kuten Pariisin ja Lontoon. Juuri Tukholma-keskeisen nuoruutensa ja sen jälkeen Ruotsissa ja Keski-Euroopassa tekemänsä pitkän ulkomaanmatkan jälkeen ei ollut yllättävää, että hän täysin vapaaehtoisesti valitsi toimintapaikakseen Kuopion. Maailmaanähneenä hän helposti tunnisti kaupungin resurssit ja näki sen tulevaisuuteen. Monikaan hänen ystäväpiirissään ei nähnyt Snellmanin kaukokatseisuutta vaan ratkaisu koettiin lähinnä järkytyksenä. Itse A. I. Arwidsson koetti parhaansa mukaan houkutella Snellmania jättämään Suomen tämän karkotuksen takia. Kuopioon muutosta kuultuaan hän vakuutti, että Snellman ei ollut niitä, joita kasvoi Suomen 3

4 kaikilla naurismailla ja nyt hänet aiottiin heittää kuin hyödytön riepu kirjallisuuden autiomaahan Kuopioon. Arwidssonin mielestä järjen ja kieliopin takominen Savon villien päähän ei ollut oikea palkka. Ystävien suhtautuminen Kuopioon muuttamiseen oli ymmärrettävää, koska Suomen ollessa teollistuneen Euroopan reuna-aluetta Kuopion lääni näyttäytyi Helsingin horisontista helposti erämaalta. Sitä voitiin pitää suuriruhtinaanmaan kehitysalueena monen tuntomerkin perusteella. Tänä aikana Pohjois-Savossa vallitsi nopea väestönkasvu, elinkeinoelämää leimasi maatalouden alkeellisuus. Erikoistuminen, vaihto ja kauppa laajassa mitassa olivat kaukaisia ja vähämerkityksisiä. Snellmania ei houkutellutkaan kaupunkiin sen alkeelliset olot vaan henkinen vireys. Kaupungissa asuvien sukulaistensa ja ystäviensä kautta hän oli jo etukäteen tiennyt Kuopion alueen henkireikänä, jonka kautta ja suodattamana hänen ulkomailla vankistuneet näkemyksensä voitiin kansanomaistaa ja levittää kansan. Kun Kuopio perustettiin, se muistutti savupirttikylää mutta 1800-luvun puoliväliin mennessä siitä oli kehittynyt Suomen oloissa sivistyskeskus, jonka maine perustui näkyviin ja Snellmanin hyvin tuntemiin persooniin. Varkauden ruukin omistaja E. J. Längman ja Kuopion monipuolinen apteekkari August Kellgren tähyilivät teollistuvaan Keski- Eurooppaan ja odottivat pääsevänsä soveltamaan teollisen vallankumouksen keksintöjä tuotantoonsa. Heidän lisäkseen kaupungin henkisiä johtajia olivat kansanvalistusmies, kirkkoherra Matias Ingman, piirilääkäri Mårten Lindfors, herännäisjohtaja, kruununvouti Johan Jacob Malmberg ja suomalaisuusmies, majuri Johan Anton Karsten, joka oli perustanut kaupunkiin sisämaan ensimmäisen kirjapainon. Yksi suuri tekijä Snellmanilla Kuopion valintaan oli Pietarin läheisyys. Vain 10 vuotta ennen Snellmanin muuttoa Tukholma-keskeinen kaupankäynti oli alkanut muuttua, kun vuonna 1834 Venäjän kauppaa oli laajennettu uudella 4

5 kauppasopimuksella. Snellmanin Suomeen paluun aikoina finanssitoimituskunnan päälliköksi nimitetyn Lars Gabriel von Haartmanin tehtävänä oli erilaisilla taloudellisilla toimenpiteillä etäännyttää Suomi Ruotsin yhteydestä. Asiamiehiä asetettiin tärkeisiin satamakaupunkeihin Pietariin, Tallinnaan ja Riikaan. Toimenpiteet olivat tehokkaita, koska 1840-luvulle tultaessa Venäjän kauppa oli nousu 40 %:iin ja Ruotsin osuus samaan aikaan pudonnut 10 %:iin. Muutoksesta kärsivät Pohjanmaan rannikkokaupungit ja hyötyivät Vanha - Suomen kaupungit. Muutosta vahvisti se, että vuoden 1840 rahareformi poisti Ruotsin rahan liikenteestä ja asetti Venäjän ruplan ainoaksi maksuvälineeksi Suomessa. Maantieyhteydet olivat linkittäneet Kuopion jo kauan Pietariin, koska se sijaitsi Ruotsin rajalta Torniosta Oulun kautta Viipuriin ja Pietariin johtavan tien varrella, jota kautta kulki harvinaisen runsas matkustajajoukko, kauppiaita, käsityöläisiä ja taiteilijoita. Myös kuopiolaiset liikemiehet kävivät säännöllisesti Pietarissa, jossa esimerkiksi Kellgreni-likööri oli hienostoseurapiirien suosittu herkku. Luopuessaan apteekistaan Kellgren keksi vuonna 1839 puutarhansa runsaat marjasadot hyväksi liiketoimeksi ja alkoi jalostaa marjoja hilloksi ja likööriksi, jota vietiin ulkomaille. Sivistynyt ja avakatseinen Kellgren teki säännöllisiä liikematkoja Viipuriin ja Pietariin, jossa hänellä oli suorat kontaktit myös keisarin luottomieheen ministerivaltiosihteeri Alexander Armfeltiin. Kuopio oli pikkukaupunki mutta säännölliset liikemies- tai tilanomistajaperheet Pohjanmaalta, Etelä-Suomesta tai Pietarista viipyivät aina pari päivää Kellgrenin perheessä ja pitivät heidät ajan tasalla maailman menosta, mihin myös Snellman säännöllisesti osallistui. Hyvät kuulijat! Pietarin läheisyyden merkitys Kuopiolle ja koko Itä-Suomelle konkretisoitui Saimaan kanavan rakentamisessa, missä hankkeessa paikan päällä toiminut Snellman pääsi avainrooliin pääkaupungin hallituspiirien kiivaissa neuvotteluissa. Vesitieyhteys 5

6 Saimaalta Suomenlahdelle ja edelleen Eurooppaan oli ikivanha ajatus. Ensimmäiset yritykset Saimaan kanavan rakentamiseksi tehtiin ja 1600-luvun alussa. Ensimmäinen Saimaan kanava, jossa oli 28 sulkukammiota, valmistui vuonna Maaliskuussa 1844 kolmannen kustannusarvion valmistuttua ystävä J. J. Nervander kirjoitti Helsingistä Snellmanille, että nyt alkaa kuitenkin olla oikea aika puhua Saiman kanavan puolesta. --- Monet suuriääniset tahot vastustavat koko hanketta. Nämä olivat Etelä- ja Länsi-Suomessa asuvia aatelisia ja porvareita, jotka pelkäsivät kauppavirtojen kääntyvän itään ja johtavan taloudellisiin menetyksiin. Kolmessa perusteellisessa Saima-lehtensä artikkelissa maalis-huhtikuussa 1844 Snellman seikkaperäisesti osoitti, miten välttämätön kanava oli Suomen kansallisvarallisuuden kehittymisen kannalta. Kateellisia ja epärealistisia länsisuomalaisia kritisoijia hän ojensi muistuttamalla, että Itä-Suomen kauppa oli jo kääntynyt Pietariin eikä Savon ja Karjalan kauppa Venäjälle koskaan kulkisi Pohjanmaan kautta. Snellmanin artikkelit olivat enemmän kuin tervetullut tuki viranomaisille. Jatkossakin pohjalaisen merenkulkukulttuurin perillinen latasi kanava-asiassa isänmaalliset argumentit pöytään. Snellmanin mielestä tuskinpa on ketään, joka ei ymmärtäisi sen vaatimuksen epäoikeudenmukaisuutta, että Itä-Suomen pitäisi jäädä vaille uusia kulkuyhteyksiä jotta maan läntisen osan kauppa kukoistaisi. Hänen mielestään vääryys olisi sitäkin suurempaa, koska tosiasiat osoittavat ettei Itä- Suomen tuotteiden myyminen Pohjanlahden satamien kautta ole kannattavaa. Mitä nimenomaan Pietariin tulee, Snellmanin arvion mukaan itäisellä Suomella tullee sijaintinsa puolesta aina olemaan sikäläisillä elintarvikemarkkinoilla etulyöntiasema. Snellman kuitenkin varoitti, että tavaroiden kuljettaminen Pietariin myytäväksi ei automaattisesti ratkaissut Itä-Suomen taloudellista tilaa, jos pysyttiin raaka-aineiden viennissä. Tilastoilla hän todisti, miten maasta vietiin raaka-aineita, jotka ostettiin takaisin muualla jalostettuina. Snellmanin mukaan Kuopiossa pumpulilankaa, 6

7 tehdastupakkaa ja karkeampia sepäntöitä lukuun ottamatta kaikki muut tuotteet olivat venäläistä perua. Sieltä tuotiin ruplan edestä tavaraa mutta vietiin ainoastaan ruplan edestä voita. Maassa, jossa ei valmistettu edes lapiota tai lukkoa ei voitu haaveilla uusista vientiartikkeleista puun ja tervan lisäksi. Snellmanin asiantuntemus Itä-Suomen olojen arvioinnissa korostui lisää, kun Turkukeskeisen Suomi-ajattelun edustaja finanssipäällikkö von Haartman tiedusteli kiertomatkansa jälkeen syytä elinkeinojen ja moraalin lamaan Itä-Suomessa. Snellmanin tyhjentävä vastaus tähän kysymykseen tuli Saiman pitkässä artikkelisarjassa Itä-Suomen oloista. Hänen mukaansa 50 vuodessa alueen väestö oli kaksinkertaistunut, mikä aiheutti jatkuvan viljantuonnin. Loislaumat kaskesivat kesäisin ja elivät talvisin laiskuudessa ja kerjuulla. Maanviljelyksen kehno taso ei voinut elättää koko väestöä. Pietarin läheisyyden kuten laukkuryssien tuottamat huonot vaikutteet heikensivät moraalia kaikella tavalla. Saiman kirjoituksilla Snellman halusi luoda mahdollisuuksia, jotta ihmiset omalla kokemuksellaan ja mietiskelyllään havahtuisivat olojensa kehittämiseen tiedon ja tahdon avulla. Snellmanin kokemuksen mukaan sivistyksen puute ei ollut ainoastaan kurjuuden seuralainen vaan kaikkialla myös sen merkittävä aiheuttaja. Massojen sivistäminen oli kaikissa maissa varma keino köyhyyden ehkäisemiseen. Koulu ja opetus eivät olleet ainoa keino vaan Snellman viittasi ihmisen vapauteen käyttää kykyään ja voimiaan. Ne maat, joissa ammattikuntalaitos ja privilegiot olivat yhä voimassa kuten Suomessa, olivat elinkeinojensa suhteen verrattain alhaisella kehitysasteella. Hyvät kuulijat! Snellmanin uudistusvaatimuksia pidettiin Tukholmasta liian vanhoillisena ja hallitusmielisenä, mutta kotimaassa hän herätti epäluuloja liian vapaamielisenä. 7

8 Saiman vaarallisuus Pietarin näkökulmasta oli siinä, että se ei tyytynyt itsevaltaisen virkakoneiston kuuliaiseksi rattaaksi vaan levitti tietoja sosiaalisista ja taloudellisista epäkohdista. Niiden pelättiin synnyttävän kumouksellisia uudistusvaatimuksia. syynä oli Snellmanin liian eurooppalainen pää. Kuopion totuudentorven kohtaloksi muodostui Pietarin valtakäsky, vaikka Pohjois- Savon integroiminen Pietariin oli ollut juuri Snellmanin lääke alueen elvyttämiseen. Saima kuitenkin lakkautettiin, koska viranomaisten mukaan tarpeelliset uudistukset ja muut toimenpiteet tulisivat ylhäältä. Olevat olot, sääty-yhteiskunnan järkkymättömyys ja olojen rauhallisuus piti säilyttää. Lopulta tämä periaate kaatui Venäjän kannalta huonosti menneeseen Krimin sotaan. Keisarikunnan sisäpoliittiseen tyytymättömyyteen piti vastata laajalla uudistusohjelmalla, joka ulotettiin Suomeen. Uudistusaallon kaunis alkunäytös oli, kun Saimaan kanava, tämä Sisä-Suomen elinsuoni ja koko Suomen sininen kunnianauha, avattiin virallisesti liikenteelle , samana päivänä kun Aleksanteri II kruunattiin Pietarissa. Samalla kun Itä- Suomelle avautui yhteys merelle ja talouselämä astui uuteen aikaan uuden hallitsijan sanelemalla uudistusohjelmalla otettiin suuria harppauksia eteenpäin. Kuten Saimaan kanavan synnyttäjänäkin Snellman sai toimia arkkitehtinä useille uudistuksille, joiden käytännöllisen sisällön hän oli esitellyt lehtikirjoituksissaan. Saiman työn jatkajan Litteraturblad lehden kirjoituksissa hän otti mielipidejohtajan aseman takaamaan uudistusten keskeytymättömän jatkumisen keisarin hyvällä tahdolla. Hän halusi tarkkaan hillitä ruotsalaisten lehtien vastuutonta ja lyhytnäköistä tyytymättömyyden viljelyä pitkän tauon jälkeen käynnistyneen valtiopäivätoiminnan takaamiseksi. Tärkeimmät kirjoitukset oli suunnattu Ruotsissa oleskelevien suomalaisten loukkaavia kirjoituksia kohtaan Venäjää vastaan: On ero sen kansallisen itsetunnon välillä, joka sanoo, että kansakunta luo itse ja sen julkean kiittämättömyyden välillä, joka kieltäytyy tunnustamasta kansakunnan kiitollisuutta 8

9 sille, jonka kaitselmus on kutsunut näiden kohtaloiden johdattajaksi ja joka tällä paikalla on osoittanut käsittävänsä kansallisen tietoisuuden vaatimukset, sekä osoittanut niiden täyttämisessä jaloa vapaamielisyyttä ja lämmintä haluaan toimia kansan parhaaksi. Hyvät kuulijat! Perinpohjaisena Tukholman ja Pietarin tien kulkijana Snellman oli kuitenkin reaalipoliitikko, joka taitavasti hyödynsi muuttuvat olosuhteet tinkimättä omista periaatteistaan. Hänen ajattelussaan suhde minkään valtakunnan metropoliin ei taannut yksittäisen kansakunnan tulevaisuutta. Elämänsä loppuun saakka hän ajoi tietoisen itsevarmasti suomalaisen kansallisuuden ja suomen kielen asemaa perustana maan kehittämiselle. Hän oli vakuuttunut, että jos suomalaiset eivät herää valtiolliseen ja sivistykselliseen itsetietoisuuteen, se oli kuoleva kansa. Snellmanin 75-vuotissyntymäpäivän kansalaisjuhlassa ylioppilastalolla Yrjö-Koskinen totesi puheessaan, että Snellman oli lähetetty kätilöksi ihmiskunnan synnytyskivuissa: Ja sille kansallisuuden liikkeelle, joka Saiman äänestä heräsi itsetietoisuuteen, on tämä johtajan maltillinen konservatismi ollut äärettömän tärkeä. Snellmanille sivistyksen voima merkitsi ponnistamista omalta pohjalta. Muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa hän lausuu nuorisolle: Katsokaa ympärillenne, mitä Euroopassa tapahtuu. Jokainen päivä on todisteena siitä, mitä merkitsee työ kansan kansallistietoisuuden herättämiseksi ja kansakunnan johtamiseksi selvempään tietoisuuteen siitä, mitä kansa on ja mikä sen tarkoituksen tulee olla.--- ja vain sille voidaan luja Suomi perustaa, Suomi, joka voi toivoa kestävänsä tulevaisuudessa. Morgonbladet Puhe 75-vuotisjuhlassa Hyvät kuulijat! 9

10 Viimeisen kymmenen vuoden aikana viimeistään Euroopan integraatio on merkinnyt Suomelle paluuta 200 vuoden jatkumoon eurooppalaisella kentällä. Hedelmällinen toiminta tällä kentällä edellyttää entistä suurempaa tietoisuutta suomalaisen kansakunnan juurista, joita juhlavuoden aikana monipuolinen ohjelmisto pyrkii kirkastamaan ja tätä kautta rohkaisemaan oman identiteetin tunnustamiseen. Tältä perustalta voidaan hahmottaa oma rooli Euroopan integraatiossa toimimiselle. Tässä ajatuksessa teille kuopiolaisille ole mitään uutta. Snellman valitsi aikoinaan Kuopion, koska tässä kaupungissa elettiin kansakunnan juurista ja sillä itsetunnolla oltiin hedelmällisessä kanssakäymisessä aina ulkomaille asti. Näin on tänäkin päivänä, kun Kuopion kaupunki ottaa vastuuta koko isänmaan kehittämisestä. Tätä kuvaa loistavasti se, että viimeisen 20 vuoden aikana Kuopion kaupunki on tehnyt kaikki aloitteet juurien avaamiseksi kansakunnan tietoisuuteen Snellmanin elämäntyön avulla. Sen seurauksena on saatu alkukieliset kootut, niiden suomennos, elämäkerta ja juhlavuosi. Siksi valtioneuvosto valitsi Kuopion juhlavuoden itseoikeutetuksi avaajaksi. Tammikuun alussa kuopiolaiset ja me heidän vierainaan saimme elää todeksi sen, miten hyvä maku aikoinaan Snellmanilla oli, kun tämä kosmopoliitti halusi maailmalta juuri Kuopioon tulla herättämään suomalaiset. Juhlavuoden avauksessa näimme kaikki miten kansakunnan pulssilla Kuopio tänäänkin elää ja sitä kautta omalta pohjaltaan menestyy kansainvälisissäkin haasteissa. Haluan onnitella Kuopiota tästä esikuvallisesta toiminnasta ja toivotan menestystä Snellmanin hengessä sivistyksen voimalla tästäkin eteenpäin. 10

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

Ohjelmallinen tuokio Runebergin lähteellä 5.7.2006 Ruovesi juhlapuhe, pääsihteeri Raimo Savolainen. Hyvät kuulijat!

Ohjelmallinen tuokio Runebergin lähteellä 5.7.2006 Ruovesi juhlapuhe, pääsihteeri Raimo Savolainen. Hyvät kuulijat! Ohjelmallinen tuokio Runebergin lähteellä 5.7.2006 Ruovesi juhlapuhe, pääsihteeri Raimo Savolainen Hyvät kuulijat! Suomessa on viime vuosina melkein kahden vuoden välein saatu tarkastella suomalaisen kansakunnan

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010

Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010 1 M Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010 MATKAKERTOMUS s. 4 5 Moskovan metsäpaloista kantautuva savu leijuu Viipurin yllä. Tiivistelmä puheenjohtajan Aamulehdessä 20.5. julkaisemasta artikkelista. Järki

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Pulloposteja Itämeren alueesta

Pulloposteja Itämeren alueesta PULLOPOSTI 2014 Pulloposteja Itämeren alueesta Tiettävästi maailman vanhin pulloposti löytyi Itämerestä huhtikuussa 2014. Saksalaisen kalastajan verkkoon tarttunut viesti oli ollut matkalla yli sata vuotta.

Lisätiedot

Ville Jalovaara. Paasikiven diktaatista homoiltaan Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet

Ville Jalovaara. Paasikiven diktaatista homoiltaan Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet Ville Jalovaara Paasikiven diktaatista homoiltaan Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet Sapere aude 1 Vartija 2014 Vartija ja kirjoittajat ISBN: 978-952-67760-2-6 (PDF) ISSN: 978-952-67760-3-3

Lisätiedot

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.)

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimelleS Tenaw ViSa heinonen Sami Karhu PeTri ollila (toim.) kirjoittajat ja

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 17 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17 Monikulttuurisuuden aika Viipurissa toimittaneet Pentti Paavolainen & Sanna Supponen HELSINKI

Lisätiedot

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 188 FINLAND GIVES YOU A LESSON FINLAND GIVES YOU A LESSON 189 SUOMALAISET OVAT MAAILMAN PARHAITA OPETTAMAAN JA OPPIMAAN Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta

Lisätiedot

Rajaton raja. Muonio 18.9.2009 Tapani Ruokanen juhlapuhe. Rakkaat Pohjolan piispat, juhlavieraat, sisaret ja veljet

Rajaton raja. Muonio 18.9.2009 Tapani Ruokanen juhlapuhe. Rakkaat Pohjolan piispat, juhlavieraat, sisaret ja veljet Muonio 18.9.2009 Tapani Ruokanen juhlapuhe Rajaton raja Rakkaat Pohjolan piispat, juhlavieraat, sisaret ja veljet Mikä on meidän aikamme vaikuttavin valokuva? Se otettiin jo neljä vuosikymmentä sitten.

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905

Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905 Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan lakko 1904 1905 Pro gradu- tutkielma Lauri Strengell 14.9.2005 Joensuu Joensuun yliopisto Tutkimustiedote Tutkimuksen kohteena on ns. Voikkaan lakko 1904 1905,

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

Insinöörikoulutusta 100 vuotta suomessa

Insinöörikoulutusta 100 vuotta suomessa INSINÖÖRIKOULUTUSTA vuotta 1912 2012 Insinöörikoulutusta 100 vuotta suomessa juhlakirja Valtiomies, Suomen kielen puolestapuhuja J. V. Snellman kysyi Litteraturbladetissa: Mitä tekee maamme kaikilla näillä

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ Kimmo Ikonen TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ 140 vuotta yleissivistävää opetusta 1872 2012 TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ HISTORIATOIMIKUNTA Timo Jalonen (puheenjohtaja) Pirjo Skyttä (sihteeri) Tapio Alapaattikoski

Lisätiedot

Askelmerkit tulevaisuuteen

Askelmerkit tulevaisuuteen Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Tuovi Allén (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 34 Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Toim. Tuovi Allén S I T R A H E L S

Lisätiedot

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT ELOKUVAN LUMOAMAT PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982-2012 Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT Pirkanmaan Elokuvakeskus ry. Tampere 2012 Pirkanmaan elokuvakeskus

Lisätiedot

Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 * *

Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 * * 1 (10) EURO TULEE ONKO SUOMI VALMIS Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 Hyvät kuulijani, olen iloinen siitä, että minut on kutsuttu tänne kuntapäiville keskustelemaan kanssanne

Lisätiedot

Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla?

Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla? ACTA LAPPONICA FENNIAE 21 Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla? Toimittaneet Pertti Sarala, Pasi Lehmuspelto ja Leena Suopajärvi Lapin tutkimusseura Acta Lapponica Fenniae Rovaniemi 2009 Acta Lapponica

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen YRITTÄJYYDEN PARADOKSI Karl-Erik Michelsen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Rahasto maakuntaa rakentamassa

Rahasto maakuntaa rakentamassa Jorma Julkunen Rahasto maakuntaa rakentamassa NeljäkymmeNtä vuotta Päijät-HämeeN rahaston apurahoja tieteelle ja taiteelle 1972 2011 Rahasto maakuntaa rakentamassa Rahasto maakuntaa rakentamassa Neljäkymmentä

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi Suomen valtuuskunta Kevät 2011 Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net Maaliskuu 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

SIVISTYKSEN ETULINJASSA

SIVISTYKSEN ETULINJASSA SIVISTYKSEN ETULINJASSA Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto 1961 2011 Jutta Julkunen, Tripylon Oy SIVISTYKSEN ETULINJASSA SUOMEN KULTTUURIRAHASTON ETELÄ-SAVON RAHASTO 1961 2011 Jutta Julkunen,

Lisätiedot