Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Tiina Kaartinen, varajäsen Pekka Kaartinen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi Irja Sokka Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja markkinointijohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginkansliassa Nelli Berg-Väänänen Pauli Ruotsalainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 77 85, 87 ja 91 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 86, ja 92, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien 86, ja 92 osalta liite A

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat * Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen alkaen alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Pitkälahden koulun lakkauttaminen alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kettulan koulun lakkauttaminen alkaen Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys vuoteen 2030 / asumispalvelut ja sairaalapalvelut 7 83 Lausunto luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta * Kuopion kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Rautavaaran kunnan hakemus selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisesta Valtuuksien myöntäminen kuntatodistusten liikkeelle laskemiseen Kuukausiseuranta tammikuu ja ennuste loppuvuodelle Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuonna 2014 ja korkosuojausten tekeminen Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohankeen vertaisseminaari Maanvaihto Kuopion seurakuntayhtymän kanssa * Kh:n tiedonantoja Ylimääräinen asia / Hiihtäjä Iivo Niskasen huomioiminen 63 Muutoksenhaku 86, ja 92 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus 65 Sivu

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Nelli Berg-Väänänen ja Pauli Ruotsalainen. Päätös Valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Nelli Berg-Väänänen ja Pauli Ruotsalainen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen alkaen alkaen Kasvun ja oppimisen lautakunta : Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut Kasvun ja oppimisen lautakunta : Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita. Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista. Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 79 vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet. Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 :n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan. Kemppaanmäen koulu Kemppaanmäen koulu sijaitsee 2-3 kilometrin päässä Syvänniemen kylätaajamasta, liikenteellisesti vaaralliseksi todetun Karttulantien pohjoispuolella. Sijainti on hankaloittanut oppilaiden koulumatkojen järjestämistä ja on edellyttänyt koulukuljetuksia 551 -tien eteläpuolisilta alueilta. Oppilaista on 84 % koulukuljetuksessa. Syvänniemeltä on Pihkainmäen kouluun matkaa 11km ja Karttulanlahden kouluun 12 km. Lukuvuonna koulussa on 75 oppilasta ( joista 13 esikoululaista). Karttulanlahden ja Pihkainmäen koulujen opetusryhmiin mahtuu lisää oppilaita ottaen huomioon opetuksen kustannustehokkuus. Väestöennusteen mukaan oppilasmäärässä ei ole odotettavissa muutoksia lähivuosina. Koulukiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Koululla on painovoimainen ilmanvaihto, joka ei täytä viranomaisvaatimuksia. Peruskorjaus edellyttäisi mittavaa rakenteiden ja talotekniikan uusimista. Korjausaste nousisi niin korkeaksi, että uudisrakentamisvaihtoehto tulisi todennäköisesti kyseeseen. Vaihtoehto 1: Koulu lakkautetaan alkaen ja oppilaat sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti (kartta) Karttulanlahden (myöhemmin Karttulan koulukeskus) ja Pihkainmäen kouluihin. Oppilaat mahtuvat olemassa oleviin ryhmiin, joten Karttulan koulujen opetusryhmät vähenevät kolmella ja esiopetuksesta yhdellä. Koulukuljetuskustannukset lisääntyvät jossain määrin. Kuljetukset järjestetään siten, ettei oppilaiden koulumatkojen turvallisuus heikkene. Kuljetusjärjestelyissä pyritään ensisijaisesti hyödyntämään avoimen joukkoliikenteen vuoroja ja olemassa olevaa liikennettä. Koulukuljetuksia järjestetään tilausajoina linja-autoilla, koulutakseilla sekä syöttökuljetuksia linja-autopysäkeille/-terminaaliin. Koska yläkoululaiset kuljetetaan jo Kissakuusen koululle, niin tavoitteena on yhdistää alakoululaisten kuljetuksia samoihin kyyteihin. Yhdistämisen jälkeen Karttulanlahden koulussa olisi alkaen 160 oppilasta (joista 20 esioppilasta) ja Pihkainmäen koulussa 136 (joista 13 esioppilasta). Väestöennusteen mukaan koulun oppilasmäärässä ei ole odotettavissa lähivuosina muutoksia. Karttulanlahden koulu tulisi olemaan oppilasmäärältään pedagogisesti hyvin toimivia 1-sarjaisnen koulu. Koulu on tarkoitus yhdistää yhtenäiskouluksi Kissakuusen koulun kanssa vuonna Toimenpiteellä turvataan mm. aineenopettajien työllistyminen ja vähennetään hallinnon kuluja. Opetus siirtyy Karttulataloon sen valmistuttua. Karttulatalon

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 79 rakentaminen alkanee v Kemppaanmäen koulurakennus jää kokonaan muuhun käyttöön tai purettavaksi. Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Välittömät kustannusvähennykset ovat yhteensä euroa, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset on otettu huomioon. Vaihtoehto 2: Tilojen muuttaminen päivähoitokäyttöön edellyttäisi myös lupamenettelyä, koska kyseessä olisi tilojen käyttötarkoituksen muutos. Ottaen huomioon mittavat muutostyöt, koulurakennuksen muuttaminen päivähoidon käyttöön ei liene tarkoituksenmukaista. Kemppaanmäen koulun talousarviovaikutukset tilat ja opetus/vuosi alkaen Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu)muuttamisen talousvaikutusten vertailu yhteensä: 1 vaihtoehto 2 vaihtoehto tilat ja opetus/vuosi alkaen Vuositasolla vaihtoehto yksi pienentää kustannuksia euroa enemmän kuin vaihtoehto kaksi. Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Kemppaanmäen koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Karttulanlahden ja Pihkainmäen kouluihin. Päätös Kokouksessa pidettiin tauko klo tämän asian käsittelyn aikana. Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosesityksen:

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 79 Muutosehdotus 1 (Kemppaanmäki): Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kemppaamäen koulu jatkaa lukuvuoden luokkien 0-2 kouluna (esiopetus ja alkuopetuksen ryhmät). Lautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi mahdollinen uusi päiväkoti- ja koulurakennus Syvänniemelle, johon sijoittuisi päivähoito, esiopetus ja alkuopetuksen ryhmät. Selvitys tehdään nk. paviljonki-mallista investointi ja vuokraus vaihtoehdoilla sekä selvitetään olisiko muualta Kuopiosta tarpeetonta viipaletta siirrettäväksi Syvänniemelle. Lautakunta edellyttää kasvun ja oppimisen palvelualueen laatimaan lukuvuoden järjestelyistä tarkemman suunnitelman talousvaikutusarvioineen kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokoukseen mennessä. Jäsen Petri Kaunisto kannatti puheenjohtajan muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 4 (neljä) ääntä (Kontiainen, Ruusunen, Taipale, Turtiainen) ja puheenjohtajan esitys 7 (seitsemän) ääntä (Eskelinen, Saarinen, Heinonen, Kaunisto, Mönkkönen, Saukko, Willman), joten puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Äänestystulokseksi todettiin 4 (neljä) JAA ääntä ja 7 (seitsemän) EI ääntä ja puheenjohtajan tekemä muutosehdotus tuli lautakunnan päätökseksi. Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas jätti asiaan eriävän mielipiteen: Jätän eriävän mielipiteen lautakunnan tekemään päätökseen. Päätös on valtuuston hyväksymän talousarvion vastainen, sillä kasvun ja oppimisen palvelualue ei pysy talousarviossaan. Lisäksi päätös on valtuuston hyväksymän kouluverkostoselvityksen vastainen. Kaupunginhallituksen edustaja Neeta Röppänen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana. Lukiotoimenjohtaja Leena Auvinen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana. Kaupunkisuunnittelija Katri Hiltunen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana. Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen ja toimitilapäällikkö Harri Korkalainen poistuivat kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 79 Liitteet 8 260/2014 Kemppaanmäen koulun talousvaikutukset ja yhteenveto 9 260/2014 IP-toiminnan ja esikoulun kuljetusjärjestelyt (Pihkainmäen koulu ja Karttulanlahden koulu) Viiteaineisto 8 260/2014 Talousarvion 2014 tasapainottamisen vaikutusten arviointi 9 260/2014 Kuntalaisten ja henkilökunnan kuulemisprosessi /2014 Alakoulujen oppilasennuste /2014 Yläkoulujen oppilasennuste /2014 Tutkimustuloksia koulun ja luokkakoon yhteydestä oppimiseen ja syrjäytymiskehitykseen /2014 Lausunto Kalevalan koulusta /2014 Koulujen lakkauttamiseen liittyvät kysymykset Em. viiteaineisto on yhteinen jäljempänä tällä esityslistalla seuraavien Pitkälahden koulun ja Kettulan koulun lakkauttamiseen liittyvien asioiden kanssa. Valmistelija Kari Raninen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Merkitään, että talousarviossa käyttötalouden sitovuudesta todetaan seuraavaa: Talousarviossa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja toiminta toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava toiminta- ja käyttösuunnitelmia. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on lisäksi edellytetty, että kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan on valmisteltava toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää palauttaa esityksen kasvun ja oppimisen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ottaen huomioon talousarvion määräykset ja esityksen taloudelliset vaikutukset. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Kasvun ja oppimisen lautakunta : Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita. Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista. Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet. Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 :n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 79 (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan. Kemppaanmäen koulu Kemppaanmäen koulu sijaitsee 2-3 kilometrin päässä Syvänniemen kylätaajamasta, liikenteellisesti vaaralliseksi todetun Karttulantien pohjoispuolella. Sijainti on hankaloittanut oppilaiden koulumatkojen järjestämistä ja on edellyttänyt koulukuljetuksia 551 -tien eteläpuolisilta alueilta. Oppilaista on 84 % koulukuljetuksessa. Syvänniemeltä on Pihkainmäen kouluun matkaa 11km ja Karttulanlahden kouluun 12 km. Lukuvuonna koulussa on 75 oppilasta ( joista 13 esikoululaista). Karttulanlahden ja Pihkainmäen koulujen opetusryhmiin mahtuu lisää oppilaita ottaen huomioon opetuksen kustannustehokkuus. Väestöennusteen mukaan oppilasmäärässä ei ole odotettavissa muutoksia lähivuosina. Koulukiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Koululla on painovoimainen ilmanvaihto, joka ei täytä viranomaisvaatimuksia. Peruskorjaus edellyttäisi mittavaa rakenteiden ja talotekniikan uusimista. Korjausaste nousisi niin korkeaksi, että uudisrakentamisvaihtoehto tulisi todennäköisesti kyseeseen. Vaihtoehto 1: Koulu lakkautetaan alkaen ja oppilaat sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti (kartta) Karttulanlahden (myöhemmin Karttulan koulukeskus) ja Pihkainmäen kouluihin. Oppilaat mahtuvat olemassa oleviin ryhmiin, joten Karttulan koulujen opetusryhmät vähenevät kolmella ja esiopetuksesta yhdellä. Koulukuljetuskustannukset lisääntyvät jossain määrin. Kuljetukset järjestetään siten, ettei oppilaiden koulumatkojen turvallisuus heikkene. Kuljetusjärjestelyissä pyritään ensisijaisesti hyödyntämään avoimen joukkoliikenteen vuoroja ja olemassa olevaa liikennettä. Koulukuljetuksia järjestetään tilausajoina linja-autoilla, koulutakseilla sekä syöttökuljetuksia linja-autopysäkeille/-terminaaliin. Koska yläkoululaiset kuljetetaan jo Kissakuusen koululle, niin tavoitteena on yhdistää alakoululaisten kuljetuksia samoihin kyyteihin. Yhdistämisen jälkeen Karttulanlahden koulussa olisi alkaen 160 oppilasta (joista 20 esioppilasta) ja Pihkainmäen koulussa 136 (joista 13 esioppilasta). Väestöennusteen mukaan koulun oppilasmäärässä ei ole odotettavissa lähivuosina muutoksia. Karttulanlahden koulu tulisi olemaan oppilasmäärältään pedagogisesti hyvin toimivia 1-sarjaisnen koulu. Koulu on tarkoitus yhdistää yhtenäiskouluksi Kissakuusen koulun kanssa vuonna Toimenpiteellä turvataan mm. aineenopettajien työllistyminen ja vähennetään hallinnon kuluja. Opetus siirtyy Karttulataloon sen valmistuttua. Karttulatalon rakentaminen alkanee v Kemppaanmäen koulurakennus jää kokonaan muuhun käyttöön tai purettavaksi. Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Välittömät kustannusvähennykset ovat yhteensä , kun lisääntyneet kuljetuskustannukset on otettu huomioon.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 79 Vaihtoehto 2: Tilojen muuttaminen päivähoitokäyttöön edellyttäisi myös lupamenettelyä, koska kyseessä olisi tilojen käyttötarkoituksen muutos. Ottaen huomioon mittavat muutostyöt, koulurakennuksen muuttaminen päivähoidon käyttöön ei liene tarkoituksenmukaista. Mikäli esi- ja alkuopetus jäisivät Kemppaanmäen kouluun, kustannusvähennys vuositasolla jää euroon ( ). Kemppaanmäen koulun talousarviovaikutukset tilat ja opetus/vuosi alkaen 1 vaihtoehto Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu) muuttamisen talousvaikutusten vertailu yhteensä: tilat ja opetus/vuosi alkaen 1 vaihtoehto vaihtoehto Vuositasolla vaihtoehto yksi pienentää kustannuksia enemmän kuin vaihtoehto kaksi. Jos lautakunnan päätökseksi tulisi vaihtoehto, jossa Kemppaanmäen kouluun jää alku- ja esiopetus, perusopetuksen katettavaksi jää joko muusta toiminnasta tai lisätalousarviossa Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Kemppaanmäen koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Karttulanlahden ja Pihkainmäen kouluihin. Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta Käytiin laaja-alaista keskustelua. Lisätään liitteiden 2, 4 ja 5 yhteenvetoihin Kemppaanmäen koulun kakkosvaihtoehtoa koskevat laskelmat sekä vaihtoehto 2:n laskelma liitteelle 2, Kemppaanmäen koulun talousvaikutukset. Muutettu liite jaettiin pöydälle. Kokouksessa pidettiin tauko klo

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 79 Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto, toimitilapäällikkö Harri Korkalainen ja rehtori Merja Laininen poistuivat klo Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon 2, jossa Kemppaanmäen kouluun sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) ja koulu yhdistetään hallinnollisesti Karttulanlahden kouluun. Lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi vaihtoehdot mahdollisesta uudesta päiväkoti- ja koulurakennuksesta Syvänniemelle, johon sijoittuisi päivähoito, esiopetus ja alkuopetuksen ryhmät. Selvitys tehdään nk. paviljonki-mallista, muualta siirrettävästä viipaleesta sekä vuokrausmahdollisuuksista. Jäsen Annu Saukko kannatti puheenjohtajan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 6 (kuusi) ääntä (Turtiainen, Taipale, Ruusunen, Kontiainen, Heinonen ja Alho-Törrönen) ja puheenjohtajan esitys 5 (viisi) ääntä (Willman, Saukko, Mönkkönen, Vanhanen ja Eskelinen). Äänestystulokseksi todettiin 6 (kuusi) JAA ääntä ja 5 (viisi) EI ääntä, jolloin esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 260/2014 Kemppaanmäen koulun talousvaikutukset ja yhteenveto 2 260/2014 IP-toiminnan ja esikoulun kuljetusjärjestelyt (Pihkainmäen koulu ja Karttulanlahden koulu) 3 260/2014 Heidi Komulaisen muutosesitys Viiteaineisto 1 260/2014 Talousarvion 2014 tasapainottamisen vaikutusten arviointi 2 260/2014 Kuntalaisten ja henkilökunnan kuulemisprosessi /2014 Alakoulujen oppilasennuste /2014 Yläkoulujen oppilasennuste /2014 Tutkimustuloksia koulun ja luokkakoon yhteydestä oppimiseen ja syrjäytymiskehitykseen 6 260/2014 Lausunto Kalevalan koulusta 7 260/2014 Koulujen lakkauttamiseen liittyvät kysymykset

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 79 Em. viiteaineisto on yhteinen jäljempänä tällä esityslistalla seuraavien Pitkälahden koulun ja Kettulan koulun lakkauttamiseen liittyvien asioiden kanssa. Valmistelija Kari Raninen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. ehdottaa kv:lle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Kemppaanmäen koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Karttulanlahden ja Pihkainmäen kouluihin. Päätös Jäsen Komulainen ehdotti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Kemppaanmäen koulua ei lakkauteta lukien. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Komulaisen ehdotus kokonaisuudessaan LIITE 3. Jäsen Tolppanen jäsen Rytsyn kannattamana ehdotti hyväksyttäväksi vaihtoehto 2., jossa Kemppaanmäen kouluun sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) ja koulu yhdistetään hallinnollisesti Karttulanlahden kouluun. Lautakunta valmistelee vuoden 2015 talousarvioon päätettäväksi vaihtoehdot mahdollisesta uudesta päiväkoti- ja koulurakennuksesta Syväniemelle, johon sijoittuisi päivähoito, esiopetus ja alkuopetuksen ryhmät. Selvitys tehdään nk. paviljonki-mallista, muualta siirrettävästä viipaleesta sekä vuokrausmahdollisuudesta. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat jäsen Tolppasen tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen Pekka, Kaartinen Tiina ja Toppinen) ja 5 ei-ääntä (Auvinen, Komulainen, Rytsy, Savolainen ja Tolppanen) yhden jäsenen pidättäytyessä äänestyksestä (Ruotsalainen), joten puheenjohtajan äänestäessä jaa kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 422/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Pitkälahden koulun lakkauttaminen alkaen Kasvun ja oppimisen lautakunta : Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut Kasvun ja oppimisen lautakunta : Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita. Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista. Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 80 vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet. Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 :n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan. Pitkälahden koulu Koulu sijaitsee Pitkälahdessa. Pääosa oppilaista tulee kouluun lähialueelta. Pienelle osalle oppilaista kuuluu koulukuljetusoikeus. Lähin peruskoulu on Pyörön koulu. Koulujen välimatka on noin 1 kilometri. Pitkälahden ja Pyörön koulujen oppilasalueiden väestöennusteen mukaan oppilasmäärä on edelleen laskeva. Lukuvuonna koulussa on 234 oppilasta, joista on muodostettu 12 perusopetusryhmää. Opetus on järjestetty kolmessa eri rakennuksessa (yht.2385 m2). Koulun tilat on mitoitettu 12 opetusryhmälle (n. 280 oppilasta). Tilojen vuokrakustannus on tällä hetkellä euroa, josta päärakennuksen (A) osuus on euroa ja lisärakennusten (B ja C) osuus on euroa. Pitkälahden koulun seuraaville vuosille tulevien korjausten kustannusarvio euroa. Viipalerakennus (c) on käyttöikänsä päässä. Vastaavan tilan uusimiskustannus on noin euroa. Purkukustannukset ovat noin euroa. Vaihtoehto 1: Koulun oppilaat sijoitetaan Pyörön kouluun ja Pitkälahden koulu lakkautetaan alkaen. Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä euroa, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset on otettu huomioon. Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulukiinteistö kokonaisuudessaan jää muuhun käyttöön. Vaihtoehto 2: Päärakennus (A) jää koulun käyttöön ja muut rakennukset (A, B) poistuvat. Kouluun sijoitetaan alueen alku- ja esiopetusryhmät. Tällöin kouluun jäisi 4 alkuopetuksen luokkaa ja 2 esiopetusryhmää yhteensä noin 120 oppilasta. Esiopetusvuoden jälkeen lapset voivat jatkaa koulua samassa talossa vielä kaksi vuotta, minkä jälkeen he siirtyvät Pyörön yhtenäiskouluun. Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä euroa.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 80 Vaihtoehto 3: On esitetty selvitettäväksi, olisiko perusteltua, että Pitkälahden kouluun sijoitettaisiin Hiltulanlahden koulun 5-6 luokat. Tällöin olisi mahdollista siirtää Hiltulanlahden investointia muutamalla vuodella. Tällä hetkellä kouluun ei voida ottaa lisäryhmiä, koska koulu on mitoitettu 12 opetusryhmälle. Hiltulanlahden koulun ikäryhmät ovat yli 25 oppilasta, joten ne eivät mahdu Pitkälahden nykyisiin ryhmiin. Hiltulanlahteen on hyväksytty asemakaava, jonka mukaan koulun läheisyyteen suunniteltu asuinalueen rakentaminen käynnistynee lähivuosina. Suunniteltu väestöpohja edellyttää alueelle noin 300 oppilaan koulun tiloja. Siirtymävaiheessa mahdollisesti lukuvuodesta alkaen koulu tarvitsee lisätilaa 2 ryhmälle. Tilapäiset tilat voitaneen järjestää joko koulun tontilla olevan päiväkodin tiloihin tai ns. paviljonkirakennukseen. On esitetty myös selvitettäväksi vaihtoehtoa Länsirannan koulujen (Rytky, Kaislastenlahti, Hirvilahti) oppilaiden sijoittamisesta Pitkälahden koulun tiloihin. Länsirannan kouluissa on yhteensä noin 140 oppilasta ja väestöennusteen mukaan oppilasmäärässä ei ole odotettavissa muutoksia lähivuosina. Kaikkien oppilaiden yhtäaikainen sijoittaminen Pitkälahden kouluun ei ole mahdollista, jollei nykyisiä oppilaita siirretä ensin alta pois Pyörön kouluun. Länsirannan päivähoito- ja esiopetusjärjestelyt ovat sidoksissa koulujen yhteydessä oleviin tiloihin. Kouluverkostosuunnitelman (2011) mukaan tavoitteena on yhdistää Länsirannan koulut ja rakentaa pedagogisesti toimiva kokonaisuus paremmin saavutettavissa olevaan paikkaan. Samalla otetaan huomioon alueen päivähoidon tilatarpeet. Yhteenvetona todettakoon, etteivät vaihtoehto 3:ssa esitetyt ratkaisut ole pitkällä tähtäimellä pedagogisesti eikä talousvaikutuksiltaan perusteltuja. Pitkälahden koulun vaihtoehtojen talousarviovaikutukset: tilat ja opetus/ vuosi alkaen 1.vaihtoehto vaihtoehto Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu) muuttamisen talousvaikutusten vertailu yhteensä: tilat ja opetus/vuosi alkaen 1vaihtoehto vaihtoehto Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia euroa enemmän kuin vaihtoehto kaksi.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 80 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Pitkälahden koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Pyörön kouluun. Päätös Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosesityksen: Muutosehdotus 2 (Pitkälahti): Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että lukuvuoden ajan edetään vaihtoehdon 2 mukaisesti soveltuvien osin siten, että Pyörön yläkoululaisten määrää on tulevaisuudessa mahdollisuus kasvattaa. Lautakunta edellyttää kasvun ja oppimisen palvelualueen laatimaan lukuvuoden järjestelyistä tarkemman suunnitelman talousvaikutusarvioineen kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokoukseen mennessä. Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle myös, että kasvun ja oppimisen palvelualue valmistelee yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa perusopetuksen palveluverkostomuutoksien jatkovaiheet päätettäväksi vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Jäsenet Veera Willman ja Petri Kaunisto kannattivat puheenjohtajan muutosehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 4 (neljä) ääntä (Kontiainen, Ruusunen, Taipale, Turtiainen) ja puheenjohtajan esitys 7 (seitsemän) ääntä (Eskelinen, Saarinen, Heinonen, Kaunisto, Mönkkönen, Saukko, Willman), joten puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Äänestystulokseksi todettiin 4 (neljä) JAA ääntä ja 7 (seitsemän) EI ääntä ja puheenjohtajan tekemä muutosehdotus tuli lautakunnan päätökseksi. Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas jätti asiaan eriävän mielipiteen: Jätän eriävän mielipiteen lautakunnan tekemään päätökseen. Päätös on valtuuston hyväksymän talousarvion vastainen, sillä kasvun ja oppimisen palvelualue ei pysy talousarviossaan. Lisäksi päätös on valtuuston hyväksymän kouluverkostoselvityksen vastainen.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 80 Liitteet /2014 Pitkälahden koulun talousvaikutukset ja yhteenveto Valmistelija Kari Raninen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Merkitään korjauksena, että Pitkälahden koulun neliömäärä on 2712 m2. Merkitään, että talousarviossa käyttötalouden sitovuudesta todetaan seuraavaa: Talousarviossa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja toiminta toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava toiminta- ja käyttösuunnitelmia. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on lisäksi edellytetty, että kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan on valmisteltava toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää palauttaa esityksen kasvun ja oppimisen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ottaen huomioon talousarvion määräykset ja esityksen taloudelliset vaikutukset. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen Kasvun ja oppimisen lautakunta Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita. Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 80 Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista. Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet. Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 :n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan. Pitkälahden koulu Koulu sijaitsee Pitkälahdessa. Pääosa oppilaista tulee kouluun lähialueelta. Pienelle osalle oppilaista kuuluu koulukuljetusoikeus. Lähin peruskoulu on Pyörön koulu. Koulujen välimatka on noin 1 kilometri. Pitkälahden ja Pyörön koulujen oppilasalueiden väestöennusteen mukaan oppilasmäärä on edelleen laskeva. Lukuvuonna koulussa on 234 oppilasta, joista on muodostettu 12 perusopetusryhmää. Opetus on järjestetty kolmessa eri rakennuksessa (yht.2712 m2). Koulun tilat on mitoitettu 12 opetusryhmälle (n. 280 oppilasta). Tilojen vuokrakustannus on tällä hetkellä euroa, josta päärakennuksen (A) osuus on euroa ja lisärakennusten (B ja C) osuus on euroa.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 80 Pitkälahden koulun seuraaville vuosille tulevien korjausten kustannusarvio euroa. Viipalerakennus (c) on käyttöikänsä päässä. Vastaavan tilan uusimiskustannus on noin euroa. Purkukustannukset ovat noin euroa. Vaihtoehto 1: Koulun oppilaat sijoitetaan Pyörön kouluun ja Pitkälahden koulu lakkautetaan alkaen. Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä , kun lisääntyneet kuljetuskustannukset on otettu huomioon. Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulukiinteistö kokonaisuudessaan jää muuhun käyttöön. Vaihtoehto 2: Päärakennus (A) jää koulun käyttöön ja muut rakennukset (A, B) poistuvat. Kouluun sijoitetaan alueen alku- ja esiopetusryhmät. Tällöin kouluun jäisi 4 alkuopetuksen luokkaa ja 2 esiopetusryhmää yhteensä noin 120 oppilasta. Esiopetusvuoden jälkeen lapset voivat jatkaa koulua samassa talossa vielä kaksi vuotta, minkä jälkeen he siirtyvät Pyörön yhtenäiskouluun Pitkälahden koulun vaihtoehtojen talousarviovaikutukset: 1vaihtoehto 2vaihtoehto tilat ja opetus/ v alkaen Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu) muuttamisen talousvaikutusten vertailu yhteensä: 1 vaihtoehto 2 vaihtoehto tilat ja opetus/vuosi Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia enemmän kuin vaihtoehto kaksi.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 80 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna vaihtoehdon 1. mukaan eli Pitkälahden koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Pyörön kouluun. Kh. ehdottaa kv:lle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna vaihtoehdon 1. mukaan eli Pitkälahden koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Pyörön kouluun. Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon 2, jossa Pitkälahden kouluun sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) ja koulu yhdistetään hallinnollisesti Pyörön kouluun. Lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi perusopetuksen palveluverkostomuutoksien jatkovaiheet. Jäsen Veera Willman kannatti puheenjohtajan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 6 (kuusi) ääntä (Turtiainen, Taipale, Ruusunen, Kontiainen, Heinonen ja Alho-Törrönen) ja puheenjohtajan esitys 5 (viisi) ääntä (Willman, Saukko, Mönkkönen, Vanhanen ja Eskelinen). Äänestystulokseksi todettiin 6 (kuusi) JAA ääntä ja 5 (viisi) EI ääntä, jolloin esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 4 422/2014 Pitkälahden koulun talousvaikutukset ja yhteenveto 5 422/2014 Heidi Komulaisen muutosesitys Valmistelija Kari Raninen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 80 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. ehdottaa kv:lle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna vaihtoehdon 1. mukaan eli Pitkälahden koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Pyörön kouluun. Päätös Jäsen Komulainen ehdotti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Pitkälahden koulua ei lakkauteta alkaen. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Komulaisen ehdotus kokonaisuudessaan LIITE 5. Jäsen Auvinen jäsen Tolppasen ja jäsen Ruotsalaisen kannattamana ehdotti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon 2., jossa Pitkälahden kouluun sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) ja koulu yhdistetään hallinnollisesti Pyörön kouluun. Koulukäytöstä vapautuviin tiloihin sijoitetaan myös tällä hetkellä vuokratiloissa toimivia päiväkotiryhmiä lähialueelta. Lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi perusopetuksen palveluverkostomuutosten jatkovaiheet. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat jäsen Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen Pekka, Kaartinen Tiina ja Toppinen) ja 6 ei-ääntä (Auvinen, Komulainen, Rytsy, Ruotsalainen, Savolainen ja Tolppanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt jäsen Auvisen tekemän ehdotuksen.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 423/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kettulan koulun lakkauttaminen alkaen Kasvun ja oppimisen lautakunta : Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut Kasvun ja oppimisen lautakunta : Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita. Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista. Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet. Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 :n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan. Kettulan koulu Kettulan koulua lähimpänä sijaitsevat koulut ovat Puijonsarven koulu (n. 3 km:n päässä) ja Kalevalan koulun Pohjantien yksikkö (n. 2,5 km). Oppilaat tulevat pääasiassa Kettulanlahden, Rahusenkankaan ja Pihlajalaakson alueilta. Väestöennusteen mukaan oppilasmäärä pysyy lähivuosina nykytasolla. Alakoulun jälkeen oppilaat siirtyvät 7. luokalle joko Puijonsarven, Kalevalan tai johonkin keskustan kouluun. Koillisen alueen (Puijonsarven, Kettulan ja Kalevalan koulujen alueet) oppilasmäärä pysyy vuoteen 2030 ennusteen mukaan samana. Lukuvuonna koulussa on 164 oppilasta, joista on muodostettu 8 perusopetusryhmää. Koululla on tilat (2385 m2) 12 opetusryhmälle, joten koulurakennus on vajaakäytössä. Koulun lähivuosien arvioitu peruskorjaustarve on tämän päivän kustannustason mukaan noin euroa (tarkemmin liitteessä). Vaihtoehto 1: Kettulan koulu lakkautetaan ja oppilaat sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti Puijonsarven ja Pohjantien kouluihin. Oppilassiirtojen jälkeen koulujen opetusryhmien määrä vähenee yhteensä kahdella. Koulurakennus jää kokonaan muuhun käyttöön. Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulukuljetuksen piiriin tulisi muutamia 1-2 luokkien oppilaita. Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä euroa, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset otetaan huomioon. Vaihtoehto 2: Kettulan koulun 1. luokille otetaan enintään 23 oppilasta, jolloin koulu muuttuu pysyvästi 1-sarjaiseksi, suurimmillaan 140 oppilaan kouluksi. Kouluun sijoitetaan myös esiopetusryhmä Pikku- Inkilän päiväkodista. Muita päivähoidon tilatarpeita ei alueella ole. Kouluun jää kuitenkin kustannukset huomioon ottaen runsaasti tilallista väljyyttä, mikäli kaikki nykyiset tilat jäisivät opetuskäyttöön. Käytännössä opetuksen käyttöön tarvitaan enintään puolet (yksi kerros) koulurakennuksesta. Loput tiloista on varattavissa muuhun käyttöön. Muutos toteutetaan lukuvuoden alusta lukien siten, että erillisen oppilassijoittelun mukaan koulusta vähennetään 2 opetusryhmää.

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 Myöhemmin Kettulan koulu on mahdollista liittää hallinnollisesti toiseen kouluun, jolloin hallinnon kustannuksia voidaan vähentää. Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä euroa. Vaihtoehto 3: Vaihtoehtona on pyydetty selvittämään olisiko mahdollista lakkauttaa Kalevalan koulun Linnanpellolla sijaitseva huonokuntoinen yksikkö. Oppilaita siirrettäisiin alakoulun osalta Pohjantien yksikköön ja Kettulaan sekä yläkoulun osalta Puijonsarveen (4-sarjaiseksi) sekä keskustan yläkouluihin, jolloin voi tulla tarvetta vyöryttää oppilaita Minna Canthin ja Hatsalan kouluista Pyöröön. Kalevalan koulun yhtenäiskoulussa on yhteensä 752 oppilasta. Koulu huolehtii myös merkittävän osan kaupungin vammaisopetuksesta ja maahanmuuttajien opetuksesta. Kalevalan koulussa on 5-6 luokkia tällä hetkellä 7 yleisopetuksen ryhmää ja kaksi erityisopetuksen ryhmää. Yhdeksän ryhmän sijoittaminen ei ole mahdollista Pohjanteille tila-ahtauden vuoksi. Mikäli ryhmät siirrettäisiin Pohjantielle, tulisi sieltä vastaavasti sijoittaa Maria Jotunin sekä autistien ryhmät toiseen kouluun, jotta luokkatiloja vapautuisi. Huomioitava on, että Maria Jotunin 5 opetusryhmää siirtyivät Pohjantien yksikköön. Keskustassa sijaitsevat Minna Canthin ja Hatsalan koulut eivät voi ainakaan tällä hetkellä ottaa merkittävää määrää lisäoppilaita.verkostosuunnitelman mukaan Minna Canthin koulu muutetaan kokonaan yläkoulukäyttöön, kun Minna Canthin ja Kuopion yhteiskoulun musiikkilukio yhdistetään. Yläkoulun oppilaita tulisi olemaan 525. Lukioratkaisu mahdollistaisi Saaristokaupungin oppilaiden ohjaamisen erityisesti Lehtoniemestä keskustan kouluihin. Kalevalan koulu toimii myös koulun saavutettavuuden näkökulmasta oikeassa paikassa. Vaihtoehto 3 ei voida perustella taloudellisesti eikä koulun saavutettavuuden. Kettulan koulun vaihtoehtojen talousarviovaikutukset: tilat ja opetus/vuosi alkaen 1. vaihtoehto euroa euroa 2. vaihtoehto Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia enemmän kuin vaihtoehto kaksi. Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu) muuttamisen talousvaikutusten vertailu: tilat ja opetus/vuosi alkaen 1. vaihtoehto vaihtoehto

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia euroa enemmän kuin vaihtoehto kaksi. Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Kettulan koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Puijonsarven ja Kalevalan Pohjantien kouluihin. Päätös Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosesityksen: Muutosehdotus 3 (Kettula): Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että lukuvuoden ajan edetään vaihtoehdon 2 mukaisesti siten, etteivät muut mahdolliset verkostomuutokset lukuvuonna alusta lukien esty. Lautakunta edellyttää kasvun ja oppimisen palvelualueen laatimaan lukuvuoden järjestelyistä tarkemman suunnitelman talousvaikutusarvioineen kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokoukseen mennessä. Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle myös, että kasvun ja oppimisen palvelualue valmistelee yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa perusopetuksen palveluverkostomuutoksien jatkovaiheet päätettäväksi vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon yläkouluverkosto, erityisesti vaihtoehdossa 3 esitetty ratkaisu eli Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön lopettaminen. Jäsen Petri Kaunisto kannatti puheenjohtajan muutosehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 3 (kolme) ääntä (Kontiainen, Ruusunen, Taipale) ja puheenjohtajan esitys 8 (kahdeksan) ääntä (Eskelinen, Saarinen, Heinonen, Kaunisto, Mönkkönen, Saukko, Turtiainen, Willman), joten puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Äänestystulokseksi todettiin 3 (kolme) JAA ääntä ja 8 (kahdeksan) EI ääntä ja puheenjohtajan tekemä muutosehdotus tuli lautakunnan päätökseksi. Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas jätti asiaan eriävän mielipiteen: Jätän eriävän mielipiteen lautakunnan tekemään päätökseen. Päätös on valtuuston hyväksymän talousarvion vastainen, sillä kasvun ja oppimisen palvelualue ei pysy talousarviossaan. Lisäksi päätös on valtuuston hyväksymän kouluverkostoselvityksen vastainen.

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 Liitteet /2014 Kettulan koulun talousvaikutukset ja yhteenveto /2014 Koulumatkojen turvallisuusarviointi, maastokatselmus/muistio Valmistelija Kari Raninen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Merkitään, että talousarviossa käyttötalouden sitovuudesta todetaan seuraavaa: Talousarviossa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja toiminta toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava toiminta- ja käyttösuunnitelmia. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on lisäksi edellytetty, että kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan on valmisteltava toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää palauttaa esityksen kasvun ja oppimisen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ottaen huomioon talousarvion määräykset ja esityksen taloudelliset vaikutukset. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen Kasvun ja oppimisen lautakunta Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita. Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen.

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista. Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet. Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 :n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan. Kettulan koulu Kettulan koulua lähimpänä sijaitsevat koulut ovat Puijonsarven koulu (n. 3 km:n päässä) ja Kalevalan koulun Pohjantien yksikkö (n. 2,5 km). Oppilaat tulevat pääasiassa Kettulanlahden, Rahusenkankaan ja Pihlajalaakson alueilta. Väestöennusteen mukaan oppilasmäärä pysyy lähivuosina nykytasolla. Alakoulun jälkeen oppilaat siirtyvät 7. luokalle joko Puijonsarven, Kalevalan tai johonkin keskustan kouluun. Koillisen alueen (Puijonsarven, Kettulan ja Kalevalan koulujen alueet) oppilasmäärä pysyy vuoteen 2030 ennusteen mukaan samana. Lukuvuonna koulussa on 164 oppilasta, joista on muodostettu 8 perusopetusryhmää. Koululla on tilat (2385 m2) 12 opetusryhmälle, joten koulurakennus on vajaakäytössä. Koulun lähivuosien arvioitu peruskorjaustarve on tämän päivän kustannustason mukaan noin euroa (tarkemmin liitteessä).

32 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 Vaihtoehto 1: Kettulan koulu lakkautetaan ja oppilaat sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti Puijonsarven ja Pohjantien kouluihin. Oppilassiirtojen jälkeen koulujen opetusryhmien määrä vähenee ensimmäisenä vuonna yhteensä kahdella. Seuraavina vuosina opetusryhmiä voidaan vähentää muutama lisää, kun ne voidaan muodostaa alusta saakka sopivan kokoisiksi. Koulurakennus jää kokonaan muuhun käyttöön. Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulukuljetuksen piiriin tulisi muutamia 1-2 luokkien oppilaita. Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä , kun lisääntyneet kuljetuskustannukset otetaan huomioon. Vaihtoehto 2: Vaihtoehtona on selvitetty mahdollisuuksia lakkauttaa Linnanpellon kaupunginosassa sijaitseva Kalevalan koulu. Kalevalan koulu on noin 800 oppilaan yhtenäiskoulu (samassa koulussa vuosiluokat esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan). Opetus järjestetään kahdessa yksikössä (Pohjantie ja Kalevala). Pohjantielle on sijoitettu yleisopetuksen 1-4 luokat sekä kehitysvammaisten, autististen ja dysfaattisten oppilaiden luokkamuotoinen opetus. Pohjantien yksikön tilojen saneerauksessa ja kalustamisessa (valmistui v. 2013) on otettu huomioon oppilaiden erityisopetustarpeet. Maria Jotunin koulu lakkautettiin alkaen ja toiminta siirrettiin Martti Ahtisaaren ja Kalevalan kouluihin Kalevalan koulussa on merkittävä osa kaupungin maahanmuuttajaopetuksesta. Kalevalan koulu on peruskorjausta odottavien kiinteistöjen listalla kiireellisyysjärjestyksessä Karttulatalon valmistumisen jälkeen. Tällä hetkellä on selvitettävänä rakennuksen akuuteimmat peruskorjaustarpeet kuten peltikaton korjaaminen/uusiminen. Kattovuodot ja kondenssivesi ovat aiheuttaneet sisätilojen korjaustarvetta. Alustava investointitarve on noin 10 miljoonaa euroa, johon sisältyy talotekninen peruskorjaus ja liikuntasalin laajennus. Kaupungin kokonaisverkostotarkastelussa Männistö-Linnanpellon alue on yksi Kuopion palvelukeskuksista, jossa Kalevalan yläkoulu on säilytettävä koulu ja tärkeä alueen palvelutarjonnan kannalta. Alueen palveluverkostosuunnittelussa on otettava huomioon tulevat uudet asumisen täydennysrakentamiskohteet, jotka tulevat toteutukseen lähivuosina tai viimeistään luvulla. Näistä tällä hetkellä tiedossa olevia ovat: Gottlundinkadun, Sokeain koulun alueen, Itkonniemen ranta-alueen, VR:n vanhan aseman alueen, Männistön liikekeskustan ja Kelloniemen asemakaavat Kalevalan koulun lakkauttamisselvitys edellyttää mm. oppilaiden sijoittelusuunnitelman tekemistä. Yläkoululaisten sijoittelu muihin kouluihin (Puijonsarvi, Hatsala ja Minna Canth) on mahdollista toteuttaa käytännössä siten, että keskustan kahdesta yläkoulusta varataan oppilaspaikat Kalevalan koulun oppilaille, jolloin muista kouluista tulevia oppilaita ohjataan Neulamäen ja Pyörön kouluihin. Ratkaisu edellyttää, että Minna Canthin lukion tilat saadaan perusopetuksen käyttöön. Myös koillisen alueen alakoululaisten oppilasottoalueet tulee suunnitella uudelleen ja ratkaista maahanmuuttajien opetuksen sijoittaminen.

33 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 Oppilaiden ja opetuksen sijoittelusuunnitelma on mahdollista valmistella siten, että toimintamuutokset voidaan ottaa huomioon vuoden 2015 talousarviossa. Tässä vaihtoehdossa ei ole mahdollista lakkauttaa Kettulan koulua, koska se tarvitaan alakoulukäyttöön, mikäli Kalevalan koulu lakkautetaan. Kettulan koulu on mitoitettu 12 perusopetusryhmälle eli noin 250 oppilaalle. Koululle jää tilallista väljyyttä, mikäli kaikki nykyiset tilat jäisivät opetuskäyttöön. Käytännössä 1-sarjaisen koulun opetuksen käyttöön tarvitaan enintään puolet (yksi kerros) koulurakennuksesta. Loput tiloista on varattavissa muuhun käyttöön. Kouluun on sijoitettavissa myös esiopetusryhmä Pikku- Inkilän päiväkodista alkaen, jolloin päiväkodin tiloista voidaan luopua. Muita päivähoidon tilatarpeita ei alueella ole. Lukuvuoden valmistelussa Puijonsarven, Kettulan ja Kalevalan koulujen tulee yhteistoiminnallisesti valmistella oppilassijoittelu uudelleen siten, että Kettulan koulun opetusryhmiä voidaan vähentää alkaen 2-3 ryhmällä. Samasta ajankohdasta oppilaiden ohjauksen ja opetusryhmien muodostamisen tehostamiseksi tulisi yhdistää hallinnollisesti Kettulan ja Kalevalan koulut. Kettulan koulun vaihtoehtojen talousarviovaikutukset: tilat ja opetus/vuosi vaihtoehto vaihtoehto Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia ( alkaen) enemmän kuin vaihtoehto kaksi. Vaihtoehdon 2 arvioitu säästö on kuitenkin tilapäinen ja vaikutus ulottuu siihen saakka, kunnes lopullinen verkostoratkaisu on saatu toteutettua. Vaihtoehdon 2 toteutuessa vuoden 2014 talousarviossa katettavaa jää muusta toiminnasta tai lisätalousarviosta. Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna 1. vaihtoehdon mukaan ja Kettulan koulu lakkautetaan lukien. Oppilaat siirretään Puijonsarven ja Kalevalan Pohjantien kouluihin. Kh. ehdottaa kv:lle hyväksyttäväksi vaihtoehdon, jossa Kettulan koulun osalta hyväksytään 2. vaihtoehto yhdeksi lukuvuodeksi eteenpäin ja samalla selvitetään Kalevalan koulun tuleva käyttö.

34 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon 2, jossa Kettulan koulu yhdistetään hallinnollisesti Kalevalan kouluun ja Puijonsarven, Kettulan sekä Kalevalan koulut valmistelevat oppilassijoittelun uudelleen alkaen säästötavoitteen mukaisesti. Lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi perusopetuksen palveluverkostomuutoksien jatkovaiheet. Tarkastelussa tulee selvittää mahdollisuudet tiivistää yläkouluverkostoa ja vähentää tulevia investointitarpeita. Jäsen Annu Saukko kannatti puheenjohtajan esitystä. Jäsen Sirpa Alho-Törrönen teki muutosehdotuksen seuraavasti: Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon, jossa Kettulan koulun osalta hyväksytään 2.vaihtoehto yhdeksi lukuvuodeksi eteenpäin ja samalla selvitetään Kalevalan koulun tuleva käyttö. Jäsen Upi Heinonen kannatti Alho-Törrösen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettua muutosesitystä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys siten, että ensin äänestetään kahden muutosehdotuksen välillä ja sen jälkeen voittaneen ja esittelijän ehdotuksen välillä. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat jäsen Alho-Törrösen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtajan ja Alho-Törrösen esitysten välillä puheenjohtajan esitys sai 5 (viisi) JAA-ääntä (Eskelinen, Vanhanen, Mönkkönen, Saukko ja Willman) ja Alho-Törrösen esitys 6 (kuusi) EIääntä (Turtiainen, Taipale, Ruusunen, Kontiainen, Heinonen, Alho- Törrönen). Todettiin Alho-Törrösen esityksen tulleen äänestetyksi seuraavaan vaiheeseen. Toiseksi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä voittaneen muutosesityksen (Alho-Törrönen) ja esittelijän ehdotuksen välillä esittelijän esitys sai 0 (nolla) JAA ääntä ja Alho-Törrösen esitys yksimielisesti 11 (yksitoista) EI ääntä. Äänestystulokseksi todettiin 0 (nolla) JAA ääntä ja 11 (yksitoista) EI ääntä, jolloin jäsen Sirpa Alho-Törrösen muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

35 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 81 Liitteet 6 423/2014 Kettulan koulun talousvaikutukset ja yhteenveto 7 423/2014 Koulumatkojen turvallisuusarviointi, maastokatselmusmuistio 8 423/2014 Heidi Komulaisen muutosesitys Valmistelija Kari Raninen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. ehdottaa kv:lle hyväksyttäväksi vaihtoehdon, jossa Kettulan koulun osalta hyväksytään 2. vaihtoehto yhdeksi lukuvuodeksi eteenpäin ja samalla selvitetään Kalevalan koulun tuleva käyttö. Päätös Jäsen Komulainen ehdotti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Kettulan koulua ei lakkauteta lukien. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Komulaisen ehdotus kokonaisuudessaan LIITE 8. Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

36 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 6332/ /2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys vuoteen 2030 / asumispalvelut ja sairaalapalvelut Perusturva- ja terveyslautakunta : Valmistelijat: Markku Tervahauta, Pirjo Saarinen, Tuija Jääskeläinen, Mari Antikainen, Kauko Pursiainen, Merja Ylönen, Anna-Maija Antikainen, Mervi Happonen, Anneli Hautsalo Kuopion kaupunki on tehnyt v puitesopimusjärjestelyyn perustuen hankintasopimuksen Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen laatimisesta. Suunnitelman laatiminen on jaettu osiin, ja nyt käsittelyssä oleva ensimmäinen vaihe käsittää ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelut sekä sairaalapalvelut. Tavoiteaikatauluna oli ensimmäisen vaiheen osalta, että selvitys valmistuu vuoden 2013 keväällä. Konsultteina ovat toimineet Sisustusarkkitehdit Gullsten-Inkinen Oy:stä arkkitehdit Eija Niemelä ja Jari Inkinen, sekä Ramboll Management Consulting-yhtiöstä KTM Lassi Köppä ja KTM Laura Valkonen. Selvitystyö on toteutettu palvelualueiden ja konserniyhtiöiden rajat ylittävänä poikkihallinnollisena työnä. Palveluverkostoselvityksen aihepiirejä on käsitelty erilaisissa työpajoissa ja tapaamisissa niin Kuopiossa kuin videotyöpajoissakin. Selvitystyön pohjana ovat Perusturvan ja terveydenhuollon johdon strategiset linjaukset. Osallistujia selvitystyöhön on ollut lukuisia eri hallinnonaloilta: Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilta, Hyvinvoinnin palvelualueelta, Kaupunkiympäristön palvelualueelta, Konsernipalveluista, Konserniyhtiöistä Niiralankulma Oy ja Kuopas Oy ja lisäksi yhteistyökumppanina Kuopion Vanhustenkotiyhdistyksen edustus. Palveluverkostojen selvitys on laadittu perusturvan ja terveydenhuollon palvelujen pitkän tähtäimen tueksi. Työ pohjautuu toimintaympäristössä tulevina vuosina tapahtuviin muutoksiin kuntalaisten asumispalvelutarpeiden näkökulmasta. Selvitys on pohjana myös kaupungin Konserniohjauksen ja tilapalvelujen varautumisessa toiminnallisiin muutoksiin ja sitä kautta kasvavaan asumispalveluiden tilatarpeeseen. Selvitys on siten apuna kun hahmotellaan tulevien vuosien investointeja. Työn tavoitteena on ollut tuottaa uusia em. Kuopion kaupungin tavoitteet mahdollistavia asumiskonsepteja sekä suunnitelma nämä mahdollistavasta palveluverkostosta ja toteutusmalleista. Tulevaisuuden ennakoinnin avuksi selvitystyössä hahmotetaan vuoden 2030 tulevia asumispalveluiden paikkamäärätarpeita palveluiden järjestämistapoja palveluiden sijaintia tilallisia perusteita sekä asuntojen että palvelukeskusten osalta.

37 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 82 Selvityksessä on keskitytty tarkastelemaan seuraavien asiakasryhmien asumispalveluja, jotka ovat Kuopion kaupungin (perusturvan) järjestämisvastuulla: ikääntyneet (yli 75-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat päihdekuntoutujat kehitysvammaiset vammaiset. Selvitystyö jakautuu karkeasti kolmeen osioon: Asumispalveluiden nykytilan kartoitukseen Kokonaispaikkatarvearvioon vuonna 2030 perustuen Perusturvan ja terveydenhuollon johdon strategisiin linjauksiin ja väestönkasvuennusteisiin Visio- osuuteen asumispalveluiden järjestämiseksi vuonna 2030 perustuen paikkatarvearvioon sekä perusturvan ja terveydenhuollon johdon että valtakunnallisiin linjauksiin. Esitys Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Perusturva- ja terveyslautakunta päättää 1. hyväksyä Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen vuoteen 2030 / asumispalvelut ja sairaalapalvelut 2. pyytää selvityksestä lausunnon Vanhusneuvostolta 3. esittää kehittämisselvityksen ja sen sisältämät linjaukset vuoteen 2030 kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta täydensi päätösehdotuksen 2. kohtaa siten, että lausunto pyydetään myös vammaisneuvostolta. Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan täydennetyn ehdotuksen. Liitteet /2013 Loppuraportti /2013 Kuopion vammaisneuvoston lausunto /2013 Vanhusneuvoston lausunto Valmistelija Anneli Hautsalo puh Pirjo Saarinen puh Anna-Maija Antikainen puh Tuija Jääskeläinen puh Mari Annika Antikainen puh Merja Ylönen puh Kauko Pursiainen puh Mervi Happonen puh

38 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 82 Markku Tervahauta puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle hyväksyttäväksi kehittämisselvityksen ja sen sisältämät linjaukset vuoteen Päätös Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

39 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 382/ /2014 Lausunto luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta Kehittämisjohtaja Heikki Helve Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut Valtiovarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt Kuopion kaupungilta ja muilta jakelussa mainitulta 47 kaupungilta tai kunnalta sekä laajalta toimijajoukolta lausuntoa mennessä luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta. Kuntarakenneuudistusta ohjaava kuntarakennelaki tuli voimaan Lakiin lisättiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä muutettiin kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Hallituksen syksyllä 2013 päättämän rakennepoliittisen ohjelman mukaan aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palveluiden tehokkaan järjestämisen turvaamiseksi valmistellaan kuntarakennelain täydennys. Tällä lisätään perustuslain asettamien reunaehtojen mukaisesti kuntien yhdistymistä koskevaa valtioneuvoston toimivaltaa kuntarakennelain 4 d :n 3 mom:ssa tarkoitetulla yhteisellä työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennealueilla. Valtioneuvoston toimivallan lisääminen rajoitetaan selkeillä reunaehdoilla ja alueen asukkaiden enemmistön tahtotilaan sitoutumisella. Toimivallan käyttö rajoitettaisiin tilanteisiin, joissa kuntarakennelain tavoitteet eivät ole toteutettavissa vapaaehtoisesti. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta yleisesti sekä erityisesti lausumaan seuraavista kysymyksistä: kaupunkiseutuperusteista menettelystä valtioneuvoston päätösvallan rajoista vaikutusarvioinnista Esitys Esitän, että Kuopion kaupunki lausuu kuntarakennelain muuttamisesta seuraavaa: Kuntarakenteiden tarkastelu keskeisillä kaupunkiseuduilla nousi vahvasti esille jo vuonna 2006 silloisen lain Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (ns. Paras-laki) valmistelun yhteydessä. Tuolloin asetettu tavoite eheästä ja luontaisiin toiminnallisiin alueisiin perustuvasta kuntarakenteesta on yhä ajankohtainen. Nyt lausunnolla olevan esityksen tavoitteena on kilpailukyvyn vahvistaminen, yhdyskuntarakenteen hallinnan sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun edistäminen niillä kaupunkiseuduilla, jotka ovat asukkaiden, työssäkäynnin, asioinnin sekä palveluiden käytön kannalta toiminnallisesti yhteneväisiä.

40 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 83 Kaupunkiseutuperusteet Kuntarakenteiden muutoksia on 2000 luvulla tapahtunut Suomessa runsaasti. Vuosina on toteutunut 85 kuntaliitosta, joiden seurauksena kuntien lukumäärä on vähentynyt 132:lla. Kuopion alueella vapaaehtoisin, tasavertaisesti neuvotellen ja tulevaisuuden palveluiden turvaamiskykyä hakevin tavoittein Kuopioon ovat liittyneet Vehmersalmen ja Karttulan kunnat sekä Nilsiän kaupunki. Maaningan kunta tulee liittymään vuoden 2015 alusta. Yhdistymisselvitykset ovat käynnissä Juankosken kaupungin ja Tuusniemen kunnan kanssa. Selvitykset valmistuvat kevään 2014 aikana. Selvityksiä ja keskusteluja palveluyhteistyön syvällisestä integroinnista on aikaisemmin käyty myös Suonenjoen kaupungin ja Leppävirran kunnan kanssa. Kuopion kaupunki on vuosia korostanut tarvetta avoimeen vuoropuheluun kaikkien naapurikuntiensa kanssa. Keskustelun pohjaksi tuotettavan yhteismitallisen ja yhdessä hyväksytyn nykytilannetta ja tulevaisuuden haasteita käsittelevien aineistojen merkitys on tärkeä. Vaikka Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin välit ovat yleisesti ongelmattomat, on kyseisen yhteisen aineiston puute vaikeuttanut keskustelua Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin kesken sekä yhdistymisestä käytävää aktiivista kansalaiskeskustelua. Kyseiset kunnat muodostavat koko Pohjois-Savon, Itä-Suomen ja kansallisestikin yhden merkittävimmistä toiminnallisista alueista, jonka kokonaisvaltaisella kehittymisellä on ratkaiseva vaikutus koko Pohjois-Savon maakunnan kilpailukykyyn, elinvoimaisuuteen ja kehittymiseen. Yleisiä huomioita esityksestä kuntarakennelain muutoksesta Tavoite kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi yhdyskuntarakenteen hallinnan sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen edistämiseksi niillä kaupunkiseuduilla, jotka ovat asukkaiden työssäkäynnin, asioinnin sekä palveluiden käytön kannalta toiminnallisesti yhteneväisiä on kannatettava. Kokonaisvaltaisella toiminnalla voidaan ehkäistä yhdyskuntarakenteen epätervettä hajautumiskehitystä, edistää oikeudenmukaista ja sosiaalisesti tasapainosta aluerakennetta, vastata nykyistä paremmin alueen asukkaiden arjen vaatimiin palveluiden tuottamishaasteisiin, tarjota tasapuolisesti erikoistunutta osaamista eri palvelualoilla sekä vahvistaa elinkeinopolitiikan toteuttamista. Kuntarakenteiden uudistamisen tulee olla kannustava. Esitykset valtionosuusuudistuksesta, joka on liitosneutraali selkeyttää osaltaan tilannetta. Kuntakokeilun ja sen tulosten hyödyntäminen kuntarakenteiden uudistamisessa yhteneväisesti toiminnallisella alueella yhteistyössä valtion kanssa tulee tukea kuntarakenteiden uudistamista. Näillä toimenpiteillä tulee edistää sekä kuntarakenteiden uudistamista että kuntien ja muiden eri toimijoiden yhteistyörakenteiden vahvistamista. Esityksessä kuntarakennelain muutoksesta on tuotu esille runsaasti tilastotietoa alueiden kehityksestä. Nykytilan kuvaamista sekä tapahtunutta kehitystä on avattu riittävän laajasti kokonaiskuvan saamiseksi. Hallituksen esityksessä kuntarakennelain muuttamiseksi on tavoitteena vahvistaa erityisen kuntajakoselvityksen tekemisen sitovuutta. Selvitysten rajaaminen koskemaan lähtökohtaisesti niitä kuntia, jotka muodostavat kaupunkiseutuperusteiden perusteella yhtenäisen alueen on kannatettava. Kuopion

41 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 83 kaupunki näkee, että kyseisten selvitysten strateginen merkittävyys puoltaa niiden rajaamista omaksi kokonaisuudekseen. Määritellyt kriteerit (työssäkäyntiperuste, lähitaajamaperuste, työpaikkaomavaraisuusperuste, asuntomarkkinaperuste ja alueen taloudellinen erityisperuste) ovat selkeitä ja arvioivat kuntien välistä toiminnallista suhdetta monesta eri näkökulmasta. Perusteet ovat yhtenäisin tilastollisin tiedoin määriteltävissä ulkopuolisten sitoutumattomien toimijoiden toimesta. Näin ollen turvataan kaikille osapuolille tasapuolinen lähtökohta tehtävälle tarkastelulle. Kaupunkiseutuperusteiden määritteille asetetut raja-arvot ovat erittäin korkeat, mitä Kuopion kaupunki pitää hyvänä. Näin erityinen tarkastelu voidaan määrittää koskemaan vain niitä kuntia, joiden keskinäinen koheesio on aidosti hyvin syvää ja monipuolista. Valtioneuvoston päätösvallan rajat ja menettelytapa Kuopion kaupunki korostaa, että parhaimpiin ja nopeimpiin tuloksiin kuntarakenteiden kehittämisessä päästään kuntien vapaaehtoisin toimin. Tilanteessa, jossa sitä kautta ei ole nähtävissä lähestymistä keskusteluyhteyden saamiseksi ja rakenneselvityksen toteuttamiseksi on tarpeen määrittää ne keinot, joilla valtiovallan toimin selvitys ja viime kädessä alueen elinvoimaisuuden ja kuntalaisten kannalta hyödylliseksi mahdollisesti todettava yhdistyminen voidaan päättää. Menettelytapana tämä on kuitenkin nähtävä vain poikkeustapauksessa käytettävissä olevana keinona. Sinällään menettely ei ole uusi, vaan valtioneuvoston toimivaltaa on käytetty Suomessa aikaisemmin jo 22 kertaa ja on jo nyt olemassa olevaa lainsäädäntöä taloudellisten kriisikuntien osalta. Valtioneuvoston toimivalta on määritelty lakiluonnoksessa riittävän selkeästi ja sen monivaiheisuus on tuotu hyvin esille. Menettelyn edellytyksenä olevat useat eri vaiheet ja erityinen kuntajakoselvitys sekä sen perusteet painottavat oikein eroavaisuutta normaalista kuntajakoselvityksestä. Selvitystyössä pitää arvioida laajan kokonaistarkastelun lisäksi erityisesti yhdyskuntarakenteen toimivuus ja kehittäminen maakäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja toteuttamisen näkökulmasta. Selvityksessä tulee myös kuvata yhdyskuntarakenteen toimivuuden ongelmat sekä määrittää vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kyseisellä alueella. Erityisen kuntajakoselvityksen tulee arvioida sitä, ovatko yhdyskuntarakenteen toimivuuden ja kehittämisen ongelmat niin merkittäviä, ettei niitä voida ratkaista ilman kuntajaon muutosta. Tämän lisäksi Valtioneuvoston toimivallan käyttöä ohjaisi alueen taloudelliseen eriytymiseen liittyvät perusteet. Valtioneuvoston päätösvallan edellytyksenä olevan kunnallisen kansanäänestyksen määrittämisessä hyvää on alueen asukkaiden kokonaismielipiteen saaminen erityisen kuntajakoselvittäjän ehdotukseen. Äänestyksen tuloksen kautta mahdollisesti syntyvän toimivallan osalta Kuopion kaupunki katsoo, että asian määritteleminen suhteessa olemassa olevaan muuhun lainsäädäntöön tulee olla selkeä. Tältä osin Kuopion kaupunki yhtyy Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jossa korostetaan kuntarakenteiden muuttamisen valtioneuvoston toimin olevan mahdollista painavin syin ja muutokset tulee olla kokonaisuutena perusteltu. Perustusvaliokunnan näkemykset huomioiden korkealle asetetut kaupunkiseutuperusteita määrittelevien kriteerien

42 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 83 Vaikuttavuusarviointi rajat ovat Kuopion kaupungin mielestä perusteltuja ja siten lain tarkoittamat alueet on voitu rajata koskemaan vain kaikkein tiiveimpiä kaupunkialueiden ydinalueita. Osaliitosten osalta nykyisin voimassa olevaan valtioneuvoston toimivaltaan Kuopion kaupungilla ei ole huomauttamista. Esityksessä kuntarakennelain muuttamiseksi esitetty yleinen kuvaus vaikutuksista kuvaa hyvin nykytilannetta, mutta ei varsinaisesti sisällä arvioita kuntarakenteen muutosdynamiikasta. Kyseistä tietoa kehityksestä on kuitenkin esitetty laajasti nykytilan kuvaamisessa, joten aineisto tulee nähdä yhtenä kokonaisuutena. Sen sijaan eri teemakohtaiset arvioinnit ovat hyvin tehtyjä. Taloudellisten vaikutusten osalta on tuotu perustellusti esille kuntarakenteiden muutoksen kautta avautuva mahdollisuus tarkastella toiminnallista aluetta kokonaisuutena, jolla talouden kestävyyteen vaikuttavia uudistava tekijöitä ja toimenpiteitä voidaan tarkastella. Tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat ikärakenteen muutoksesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannuspaineet. Yhdistymisavustuksen määrä suhteessa talouden ja toimintojen haasteisiin on vähäinen. Kuopion kaupunki esittääkin, että nyt mainittujen kuntarakenneuudistusten yhteyteen valmisteltaisiin monialainen kuntien ja valtion muutostukipaketti, jossa edistetään laadittujen kasvusopimusten yhteydessä määriteltyjen kehittämiskohteiden toteuttamista osana kuntarakenneuudistusta. Kotitalouksien osalta saman toiminnallisen alueen sisällä epätasaisesti jakautuva kunnallisverorasitus tulisi tasaantumaan. Samoin maksut ja taksat yhtenäistyisivät ja lisäisivät alueen sisäistä koheesiota. Tältä osin uudistus olisi toiminnallisesti yhtenäisen alueen kuntalaisille tasa-arvoisuutta lisäävä uudistus. Ympäristövaikutusten osalta Kuopion kaupunki katsoo tärkeäksi näkökulmaksi vähähiilisyyden edistämisen. Yhdyskuntarakenteen tehokas hallinta edistää tätä tavoitetta poistamalla osaoptimointia ja mahdollistamalla tehokkaan joukko- ja kevyenliikenteen suunnittelun, katu-, vesi- ja energiahuollon sekä palveluverkostojen kokonaiskehittämisen. Nämä näkökulmat on esityksessä tuotu esille. Viranomaistehtäviin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta Kuopion kaupungilla ei ole huomautettavaa. Kuopion kaupunki korostaa henkilöstön aseman keskeistä merkitystä kuntarakennetarkastelussa. Osaavan henkilöstön saatavuuden haasteet yhdessä kuntatalouden kireyden kanssa on kokonaisuus, jonka merkitys tehtävissä selvityksessä on keskeinen. Esityksessä mainitut tavoitteet ovat oikean suuntaiset, mutta selvitykset itsessään vasta voivat antaa vastauksen vaikutuksista henkilöstön asemaan. Vaikutukset kunnalliseen demokratiaan tulee olla keskeisessä roolissa tehtävissä selvityksissä. Kuopion kaupunki korostaa lähidemokratian merkitystä ja haluaa tuoda esille sen kehittämisen monipuolisia mahdollisuuksia vahvistettaessa paikallista yhteisöllisyyttä, asioiden avointa valmistelua sekä riittävää

43 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 83 paikallista päätösvaltaa. Yhdessä kuntalain uudistuksen kanssa tähän on hyvät mahdollisuudet. Valmistelija Heikki Helve puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy kehittämisjohtajan esityksen ja päättää esittää sen edelleen kv:lle hyväksyttäväksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

44 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 34/ /2014 Kuopion kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Konsernipalvelu Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa lakiesityksestä mennessä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä (liite) ja annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntopyynnön mukaan lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan Liitteenä oleva Kuopion kaupungin lausuntoluonnos noudattelee pääosin kaupungin aiempia linjauksia (joitakin tarkennuksia aiempiin linjauksiin on, koska hallituksen esitys on mm. vastuukuntamallin osalta täsmentynyt). Kuopion kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena mahdollisimman laajoja väestöpohjia erityisesti yliopistollisen sairaalan, tutkimuksen, opetuksen ja tieteen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kaupunki pitää perusteltuna yksiportaista rakennetta, missä palvelujen järjestäjänä olisivat vain sote-alueet (ei perustason järjestämisalueita eikä erva-kuntayhtymiä). Kuopion kaupunki esittää maahan perustettavaksi viittä yliopistollista sotealuetta erityisvelvoittein ja valtion rahoitustuin tai vaihtoehtoisesti metropolialueen erityisratkaisua ja neljää yliopistollista sote-aluetta. Sote-alueet tulisi perustaa yliopistollisten sairaaloiden sijaintiin perustuen (ml. Pohjois-Savo) ja ne toimisivat ns. yliopistollisina sote-alueina Vaikutusten arviointi Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan asia on neutraali. Esitys Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan lausunnon sekä vastaukset sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn.

45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 84 Liitteet 12 34/2014 Hallituksen esitys sote-laiksi 13 34/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 14 34/2014 Kuopion kaupungin lausunto 15 34/2014 Kuopion kaupungin vastaukset kyselyyn Viiteaineisto 8 34/2014 Sote-uudistuksen perusesitys Valmistelija Markku Tervahauta puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

46 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 915/ /2014 Rautavaaran kunnan hakemus selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisesta Kehittämisjohtaja Heikki Helve Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut Valtiovarainministeriön kuntaosasto on kirjeellään pyytänyt Kuopion kaupungin ja 8 muun kaupungin ja kunnan lausuntoa koskien Rautavaaran kunnan valtiovarainministeriöltä hakemaa poikkeamista selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Valtionvarainministeriön lausuntopyynnön mukaan selvitysalueiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen edellytyksenä on, että selvitysalueella on riittävät edellytykset vastata lakisääteisten palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen vain palveluiden edellyttämää väestöpohjaa koskevaan selvitysperusteen osoittamasta alueesta. Poikkeaminen on vastoin alueen etua silloin, kun se estää alueen muita kuntia muodostamasta toiminnallisia ja alueellisesti ehyttä selvitysaluetta. Rautavaaran kunnassa on 1813 asukasta. Vaikutusten arviointi Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan asia on neutraali. Esitys Esitän, että Kuopion kaupunki lausuu asiasta seuraavaa: Kuopion kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä toiminnallisen alueensa kuntien kesken. Kuntarakenteiden muutoksia on 2000-luvulla tapahtunut siten, että Vehmersalmi liittyi Kuopioon vuona 2005, Karttula 2011 ja Nilsiä Maaningan kunnan liittymisestä 2015 on päätöksen olemassa ja se odottaa valtioneuvoston vahvistusta. Parhaillaan on menossa selvitykset Juankosken kaupungin ja Tuusniemen kunnan kanssa. Kuopion kaupunki katsoo, ettei Rautavaaran kunnan hakema poikkeaminen vaikuta kielteisesti Kuopion kaupungin edellytyksiin saavuttaa kuntarakennelain edellyttämiä tavoitteita. Kuopion kaupunki ei näe tällä hetkellä tarvetta toteuttaa kuntarakennelain mukaista selvitystä Rautavaaran kunnan kanssa. Kuopion kaupunki on valmis jatkossakin käymään rakentavaa vuoropuhelua Rautavaaran kunnan rajoilla sijaitsevien asukkaiden palveluiden joustavaksi tuottamiseksi yli kuntarajan molempiin suuntiin tapahtuvassa asioinnissa. Liitteet /2014 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Valmistelija Heikki Helve puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

47 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 85 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy kehittämisjohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

48 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 1283/02.05/2014 Valtuuksien myöntäminen kuntatodistusten liikkeelle laskemiseen Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen Talous- ja strategiapalvelu Kuntatodistus on kunnan rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on nopea ja joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Rahoituskustannus määräytyy Kuntatodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan. Kuopion kaupungilla on tällä hetkellä voimassa 50 milj. euron puitesopimukset kuntatodistuksen liikkeeseen laskusta Kuntarahoitus Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n, Danske Bank Oyj:n ja Nordea Pankki Oyj:n kanssa. Kuntatodistuksen liikkeelle laskemisesta päättää konsernipalvelun toimintasäännön 7 :n mukaan talousjohtaja ja asemansa perusteella strategiajohtaja. Maksuvalmiuden ja kassanhallinnan turvaamiseksi on tarpeen olla useampia viranhaltioita, joilla on oikeus päättää kuntatodistuksen liikkeelle laskemisesta. Voimassa olevan konsernipalvelun toimintasäännön 7 : n 3 momentin mukaan talousjohtaja päättää kaupungin kassavarojen sijoittamisesta, lyhytaikaisten kassalainojen ottamisesta kaupunginvaltuuston määräämissä rajoissa ja kaupunginhallituksen hyväksymän luotonotto-ohjelman mukaisten haltijapapereiden (kuntatodistukset, obligaatiot, muut joukkovelkakirjat) myymisestä. Esitys Esitän, että kaupunginhallitus päättää valtuuttaa talouspäällikkö Riitta Kokkosen ja talousarviopäällikkö Pirjo Salmelaisen päättämään kuntatodistusten liikkeelle laskemisesta kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntatodistusohjelman puitteissa ja että konsernipalvelun toimintasäännön 7 :n 3 momentti muutetaan kuulumaan lukien seuraavasti: Konsernipalvelun toimintasääntö 7 3 mom. Talousjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan talousarviopäällikkö tai konsernipalvelun talouspäällikkö päättää kaupungin kassavarojen sijoittamisesta, lyhytaikaisten kassalainojen ottamisesta kaupunginvaltuuston määräämissä rajoissa ja kaupunginhallituksen hyväksymän luotonotto-ohjelman mukaisten haltijapapereiden (kuntatodistukset, obligaatiot, muut joukkovelkakirjat) myymisestä. Valmistelija Sirpa Lätti-Hyvönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

49 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 86 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy strategiajohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

50 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 115/ /2014 Kuukausiseuranta tammikuu ja ennuste loppuvuodelle 2014 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Raportti sisältää ydinkaupungin yhden kuukauden toteuman ja ennusteen koko tilikauden tulokseksi. Ydinkaupungin ennuste perustuu palvelualueiden itse laatimiin ennusteisiin. Raportin lopussa on yhteenveto ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennusteen mukaan ydinkaupungin toimintamenot tulevat olemaan noin 696 milj. euroa, joka 1,7 milj. euroa budjetoitua enemmän. Merkittävin ylitys kohdistuu kaupunkiympäristön palvelualueen vuokrakuluihin, mihin on jäänyt budjetoimatta torin alla olevan pysäköintilaitoksen vuokra. Henkilöstömenoissa eläkemaksut tulevat olemaan Kevalta saadun laskelman mukaan ennakoitua suuremmat, nettovaikutukseltaan n. 0,4 milj. euroa. Joillekin palvelualueille koituu lisää maksettavaa ja joillekin ennakoitua vähemmän. Toimintatuottojen arvioidaan toistaiseksi toteutuvan liki talousarvion mukaisina, joten toimintakate on toteutumassa noin 1,4 milj. euroa valtuuston päättämää talousarviota heikompana. Talousarvioon sisältyy talousarviovalmistelun yhteydessä yhdessä päätettyjä sopeutustoimenpiteitä yhteensä 12,6 milj. euroa, johon sisältyy henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan palkat tulevat ylittymään 0,9 milj. euroa. Kuopion kaupunki on aloittanut yt-neuvottelut tukemaan sopeutustoimenpiteiden etenemistä. Verotuloennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Verotuloarvion mahdolliseen tarkistamiseen on riittäviä perusteita toukokuussa, kun kuntakohtaiset tulokehitystiedot vuodelta 2013 ovat käytettävissä ja kansantalouden palkkasumman alkuvuoden kehitysluvut sekä ensimmäiset vuoden 2014 ennakonpidätysperusteisiin pohjautuvat kuukausitilitykset ovat tiedossa. Valtionosuudet toteutuvat 1,4 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu 24,2 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 2,1 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Taseyksiköt ja liikelaitokset arvioivat tilikauden tuloksensa toteutuvan budjetoidun mukaisena. Siten ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 21,2 milj. euroa, kun talousarviossa tilikauden alijäämä on 19,2 milj. euroa. Tilikauden suuren alijäämän seurauksena taseeseen tulee tilinpäätöksessä kertymään alijäämää, joka tulee kattaa suunnitelmakauden aikana. Epäonnistuminen kuluvana vuonna sopeutustoimenpiteiden toteuttamisessa merkitsee suurempaa katettavaa alijäämää ja suurempia sopeutustoimenpiteitä seuraavina vuosina.

51 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 87 Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali Liitteet /2014 Tammikuun kuukausiseuranta Valmistelija Petteri Paronen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. keskustelee taloustilanteesta ja linjaa, että menojen lisäykset tulee kattaa ensisijaisesti palvelualueiden käyttösuunnitelmien sisältä. Kh. merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Päätös Asia käsiteltiin pöytäkirjantarkastajien valinnan jälkeen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

52 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 1309/ /2014 Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuonna 2014 ja korkosuojausten tekeminen Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupungin lainakanta oli 248,7 milj. euroa. Talousarviossa on varauduttu ottamaan uutta lainaa kuluvana vuonna enintään 56,2 milj. euroa. Lainoja lyhennetään 28,7 milj. euroa, joten lainakanta kasvaa 27,5 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohti tulee olemaan vuoden lopussa n euroa. Kesäkuun loppuun mennessä lainoja lyhennetään 11,3 milj. euroa. Laaditun maksuvalmiussuunnitelman mukaan ensimmäinen erä pitkäaikaisesta lainasta on nostettava maaliskuussa ja seuraava erä kesäkuussa. Markkinakorot ovat pysyneet alhaisella tasolla eikä koroissa odoteta tapahtuvan suuria muutoksia lähiaikoina. Heikko taloustilanne ja alhaiset inflaatioodotukset pitävät korkotasoa alhaalla. Esimerkiksi 10 vuoden korko on tällä hetkellä alle 2 %. Kuopion kaupunki on tehnyt Suomessa toimivien rahalaitosten kanssa kaupunginhallituksen tekemän päätöksen ( , 148 ) mukaiset sopimukset johdannaisten käyttämisestä korkoriskiltä suojautumiseen tarvittaessa. Kuopion kaupungin lainoista n. 74 % on sidottu kiinteään korkoon suoraan tai johdannaisten välityksellä ja n. 26 % on vaihtuvakorkoista. Lainasalkun suojaus korkoriskiltä on syytä pitää vähintään tämän hetkisellä tasolla. Korkosuojaus voidaan tehdä valitsemalla uusien lainojen korkoehdoksi kiinteä korko tai tekemällä koronsuojaussopimuksia rahalaitosten kanssa. Suojaus voidaan tehdä myös myöhemmin alkavaksi ja suojaustoimenpiteet voidaan tehdä myös vaiheittain. Vaikutusten arviointi Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan asia on neutraali. Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää - ottaa pitkäaikaista lainaa yhteensä enintään 56,2 miljoonaa euroa. Lainat nostetaan kuluvan vuoden aikana vaiheittain maksuvalmiuden sitä vaatiessa. - valtuuttaa strategiajohtajan sopimaan rahalaitosten kanssa kilpailutusten jälkeen tarkemmat lainaehdot ja nostoajankohdat. - suojata mahdollista korkojen nousua vastaan kaupungin lainakannasta 75 % siten, että korot ovat kiinteän tyyppiset vähintään viiden vuoden ajan.

53 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 88 - valtuuttaa strategiajohtajan kilpailutuksen jälkeen sopimaan mahdollisesti tarvittavasta korkosuojauksesta edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Päätös Asia käsiteltiin asian numero 11 jälkeen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

54 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 277/00.04/2012 Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohankeen vertaisseminaari Kuntaliiton ja Audiopro Oy:n yhteistyönä toteutettiin vuosina Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen-hanke, johon Kuopion kaupunkia pyydettiin mukaan kehittäjäkumppaniksi. päätti kokouksessaan , että Kuopion kaupunki lähtee mukaan hankkeeseen. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toimintakentän sekä saadun palautteen pohjalta käynnistettiin USO2-jatkohanke, joka toteutetaan vuoden 2013 alusta vuoden 2014 loppuun. USO2-hanke painottuu erityisesti strategisen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luottamushenkilötyön ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. Käytännössä hankkeen kautta tuetaan mm. seuraavia kuntajohtamisen osa-alueita: kuntastrategiaprosessit, strategian toimeenpano ja valtuustosopimukset, strategian seuranta ja arviointi, hyvä hallitustyöskentely sekä konsernirakenteet ja - ohjaus. Keskeisessä roolissa on myös verrokkikaupungeilta saatava benchmarking-tuki omaan johtamiseen, kehittämistyöhön ja käytettäviin työkaluihin. Suuret USO2-Kuntavertaiset järjestetään torstaina torstaina Helsingissä, Kuntatalolla. Vertaisseminaarin teemana on elinvoiman strateginen johtaminen. Ohjelma jaetaan esityslistan liiteaineistona. Liitteet /2012 USO2-suurten kaupunkien vertaisseminaarin ohjelma Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää edustajansa seminaariin. Päätös nimesi edustajikseen seminaariin jäsen Savolaisen, varajäsen Ranisen, jäsen Röppäsen tai hänen estyneenä ollessa hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ja jäsen Auvisen.

55 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) Asianro 530/ /2014 Maanvaihto Kuopion seurakuntayhtymän kanssa Kaupunkirakennelautakunta : Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kesken on viime vuosina ollut jatkuva neuvottelukäytäntö maa- ja vesiomaisuuden omistuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Kuntaliitosten ja muidenkin muutosten johdosta on todettu tarpeelliseksi jatkuvasti tarkastella puolin ja toisin maa- ja vesialueiden omistuksen sijaintia; maa- ja vesialueita on vaihdettu sen mukaan, minkä alueen omistus on kulloinkin eri osapuolille tarkoituksenmukaista ja järkevää. Viimeisissä neuvotteluissa on tarkasteltu seuraavia alueita: 1) Seurakunta omistaa maa-alueita Karttulan keskustaajaman pohjoispuolella. Kyseiset alueet soveltuvat sijaintinsa puolesta seurakuntaa paremmin kaupungille. Osittain ne rajautuvat kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on nykyisten seurakunnan omistamien alueiden avulla mahdollista turvata Karttulan keskustaajaman alueen kehitystä. Seurakunta on hoitanut kyseisiä metsäalueita talousmetsinä ja lisäksi seurakunta omistaa Hirvijärven rannassa kolme yleiskaavan mukaista lomarakennuspaikkaa sekä leirikeskusalueen. Alueet on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan ja lomarakennuspaikat sekä leirikeskusalue lomarakennuspaikkoina. Alueiden kokonaispinta-ala on yhteensä n. 93 ha. Seurakunnan maanomistus tummennettuna ja kaupungin maanomistus vihreällä rasterilla.

56 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 90 2) Syvänniemen alueella seurakunta omistaa Kirkkoharjun tilan Keihäsjoen ja kirkon/hautausmaan välisellä alueella. Kyseinen tila soveltuu sijaintinsa puolesta seurakuntaa paremmin kaupungille. Keihäsjoen rannassa tila rajautuu kaupungin maanomistukseen. Kaupungilla on nykyisten seurakunnan omistaman alueen avulla mahdollista turvata Syvänniemen alueen kehitystä. Seurakunta on hoitanut kyseistä metsäaluetta talousmetsänä. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tilan kokonaispinta-ala on yhteensä n. 40 ha. Seurakunnan maanomistus tummennettuna ja kaupungin maanomistus vihreällä rasterilla. 3) Kuopion kaupunki omistaa Soisalon saaressa Räsälän kylässä Kuusela nimisen metsätilan. Kyseinen tila on ollut metsätalouskäytössä, eikä sillä ole muuta käyttöä. Kaupunki voi luopua tilasta maanvaihdossa. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Tilan pinta-ala n. 48 ha. Kuuselan tila vihreällä rasterilla

57 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 90 4) Kuopion kaupunki omistaa Vehmersalmella Kohmanveden rannalla Salo nimisen tilan. Tilalla on kaksi palstaa, joista toinen sijoittuu Lammassaareen; Lammassaaren rannat on lohkottu aiemmin mökkitonteiksi ja myyty yksityisille. Kyseisellä Lammassaaren palstalla ei ole merkitystä seurakunnalle, mutta mantereelle sijoittuva n. 53 ha:n suuruinen palsta voi toimia vaihtomaana. Kaupunki käyttää aluetta talousmetsänä, eikä sillä ole muuta käyttöä. Tilalla ei ole rantarakennusoikeutta jäljellä. Kaupunki voi luopua määräalasta maanvaihdossa. Alue on hinnoiteltu metsätalousarvon mukaan. Vaihdon kohteena mantereelle sijoittuva n. 53 ha:n määrä tilasta Salo vihreällä. 5) Kuopion kaupunki laatii parhaillaan asemakaavaa Keilanrinteen alueelle, missä myös seurakunta omistaa maata. Asemakaavaehdotuksessa pääosa seurakunnan omistamista maista kaavoitetaan rakennusmaaksi, mutta 576 m2:n suuruinen osa maasta jää katualueeksi ja 102 m2:n suuruinen osa tulee olemaan puistoaluetta. Rakennusmaaksi kaavoitettavat alueet tulevat olemaan omarantaisia pientalotontteja ja ne jäävät edelleen seurakunnalle myytäviksi/vuokrattaviksi. Pientalotonttien arvonnoususta perittävä kehittämiskorvaus tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi erikseen; asia on alustavasti sovittu seurakunnan kanssa samassa yhteydessä ja kehittämiskorvaus on määritetty samoilla periaatteilla muiden vastaavassa tilanteessa olevien omistajien kanssa. Luovutettavan katualueen osuus on niin pieni, että se luovutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ilmaisluovutuksen periaatteella. Puistoalueen hinnaksi on sovittu raakamaan hinta 1,6 euroa / m2, mikä on normaali käytäntö.

58 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (65) 90 6) Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä on toteutettu maanvaihto vuonna Maanvaihdossa seurakunta luovutti laajoja yleiskaavan mukaisia virkistysalueita mm. Rautaniemestä sekä Luhastensalon ja Pönttöluotujen saaristosta. Maanvaihdossa seurakunta pidätti itsellään vahvistetun yleiskaavan mukaiset huvilapalstat, mutta virkistysalueelle sijoittuvat huvilapalstat siirtyivät kaupungille. Maanvaihdon lohkomistoimituksen jälkeen on tullut ilmi, että kauppakirjan perusteella kaupungille siirtyvä Lipsu-niminen saari on lohkomisessa erehdyksessä jäänyt seurakunnan omistukseen. Virhe on tapahtunut lohkomisessa, mutta virheen korjaaminen on käytännöllisintä tehdä nyt valmisteltavan maanvaihdon yhteydessä. Seurakunnan edustajien kanssa on alustavasti sovittu, että seurakunnan omistukseen jäänyt Lipsu-niminen saari siirtyy Kuopion kaupungin omistukseen korvauksetta tämän maanvaihdon yhteydessä.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 422/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 422/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 5 Asianro 422/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Pitkälahden koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 422/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 422/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 80 Asianro 422/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Pitkälahden koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.2.2014: Perusopetusjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 423/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 423/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 6 Asianro 423/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kettulan koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 42 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.1.2014 4: Perusopetusjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 422/02.02/2014. Kaupunginhallitus 24.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 422/02.02/2014. Kaupunginhallitus 24.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 16 Asianro 422/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Pitkälahden koulun järjestelyt Kaupunginhallitus 24.2.2014 80: Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.2.2014:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (24) Kasvun ja oppimisen lautakunta Kokouksessa pidettiin tauko klo

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (24) Kasvun ja oppimisen lautakunta Kokouksessa pidettiin tauko klo Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (24) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-18:32 Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.48 18.07 Paikka Kasvun ja oppimisen palvelualue, lautakuntien kokoushuone, 2.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 423/02.02/2014. Kaupunginhallitus 24.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 423/02.02/2014. Kaupunginhallitus 24.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 17 Asianro 423/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kettulan koulun järjestelyt Kaupunginhallitus 24.2.2014 81: Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.2.2014:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 127 08.12.2014. 127 Asianro 7205/00.01.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 127 08.12.2014. 127 Asianro 7205/00.01.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 127 Asianro 7205/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Särkiniemen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7202/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7202/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 416 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7202/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7202/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 126 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7191/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7191/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 415 Asianro 7191/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön lakkauttaminen ja vuosiluokkien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 12 Asianro 7198/ /2017

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 12 Asianro 7198/ /2017 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/2017 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22 27.9.2017 Kaupunginhallitus 134 9.10.2017 12 Asianro 7198/02.05.01.00/2017 Yhteistyösopimus Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 2037/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 2037/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 14 Asianro 2037/02.05.00.00/2016 Kuopion kaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan jen tarkistaminen 1.8.2016 alkaen Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7205/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7205/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 64 Asianro 7205/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Särkiniemen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 16:45-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Antti Kivelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-15:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 315 24.10.2016 24 Asianro 6246/03.00/2016 Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (12) Kasvun ja oppimisen lautakunta. Vuorikatu 27, 2. kerroksen lautakuntien kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (12) Kasvun ja oppimisen lautakunta. Vuorikatu 27, 2. kerroksen lautakuntien kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:05-17:38 Paikka Vuorikatu 27, 2. kerroksen lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:20 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (34) Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (34) Kasvun ja oppimisen lautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (34) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-18:52 Paikka Vuorikatu 27, 2. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja Sirpa

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7247/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7247/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (1) 355 Asianro 7247/02.02.00/2013 Vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien 2014-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (7) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 12:00-14:30 Paikka Pirtin koulu, Pirtintie 21, 70820 KUOPIO Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4 Sivistyslautakunta 10 19.02.2014 Kaupunginhallitus 98 26.05.2014 Sivistyslautakunta 82 27.11.2014 Kaupunginhallitus 218 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 46 30.12.2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (9) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (11) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (11) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 12:00-15:20 Paikka Kaarisairaala, Kabinetti 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-15:50 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Varikkokatu 2, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:05-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:50 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Lähidemokratiajaosto. Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Lähidemokratiajaosto. Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00-17:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31 Lisätietoja Kokouksen alussa projektipäällikkö

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:05 Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs., Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 Koulutuslautakunta Aika 02.05.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:50-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (7) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 250 Asianro 5922/00.01.01/2016 Ylimääräinen asia / Savo-Pielisen jätelautakunnan johtosäännön muuttaminen historia (asianumerolta 2388/2016) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (14) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (14) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (14) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3582/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3582/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2016 1 (1) 323 Asianro 3582/02.02.00/2016 Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Kasvun ja oppimisen lautakunta. Vuorikatu 27, 2. kerroksen lautakuntien kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Kasvun ja oppimisen lautakunta. Vuorikatu 27, 2. kerroksen lautakuntien kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:03 15.08 Paikka Vuorikatu 27, 2. kerroksen lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 128 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 24.11.2014 Talousarviopäällikkö Pirjo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (13) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (13) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:30-15:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sivistyslautakunta 75 31.8.2016 Asianro 754/01.00.01/2016 93 Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Päätöshistoria Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Kasvun ja oppimisen lautakunta. Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 (opettajainhuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Kasvun ja oppimisen lautakunta. Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 (opettajainhuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:05-17:13 Paikka Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 (opettajainhuone, 2. krs) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5727/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5727/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 42 Asianro 5727/00.02.03/2013 Tiedonantoja 28.8.2013 Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym.: 5592/2013 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:00-17:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Tirkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:40 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot