Tiedon käyttö ja tiedon laadun arviointi / Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana/ Storgårds

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedon käyttö ja tiedon laadun arviointi. 11.6.2013 / Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana/ Storgårds"

Transkriptio

1 Tiedon käyttö ja tiedon laadun arviointi / Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana/ Storgårds

2 Sisällys 1. Evidence based desicion making 2. Tiedon käytön haasteet: tietolähteiden ja käyttötarkoitusten arviointi 3. Tiedon käytön mahdollisuudet: useita tietolähteitä valittavana 4. Laadun arviointi- mitä huomioitava? 5. yhteenveto; tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa

3 Evidence based desicion making Useita kansainvälisiä foorumeita joissa asia nostettu viime vuosina esille Esim. EU2020-strategian esittely (3/2011) ja OECD World Forum 2013 hyvinvoinnin mittaamisen kehittämisen seminaari (10/2012) Korostavat evidence based desicion making näkökulmaa Tiedon jakelusta (distribute) tiedosta viestimiseen (communicate) Yhteistyö käyttäjien/kohteiden kanssa esim. quality of life indeksin laatimisessa Yhteistyö tutkijat, tilastoijat, politiikantekijät, muut indikaattoreiden valitsemisessa ja tietopohjan arvioimisessa Datan avaaminen mahdollistaa tietojen paremman ja tarkemman hyödyntämisen Datan avaaminen mahdollistaa päätöksenteossa käytetyn tiedon arvioimisen esim. mikrosimulointimalli

4 Tietoon perustuvan päätöksenteon hyötyjä Suunnitellut politiikkatoimet vastaavat yhteiskunnan ja yhteisöjen tarpeita Kiireellistä huomiota vaativien toimenpiteiden tunnistaminen (esim. Rahoituksen tai resurssien turvaaminen) Päätöksentekoprosessin tehostuminen kun voidaan selvittää mitkä politiikkatoimenpiteet ovat toimineet ja mitkä eivät Voi vähentää julkisia menoja kun rahoituksen kohdentuminen tehostuu Varmistaa että päätökset tehdään avoimesti, luotettavasti ja läpinäkyvästi

5 Tilastotuotantoprosessi vs. poliittinen päätöksentekoprosessi; yhteistyöpaikat Yleinen tilastotuotannon prosessimalli (GSBPM, YK) Tiedon tarpeen selvitys Määrittely ja suunnittelu Tiedon hankinta Tietojärjestelmän rakentaminen Havaintoaineiston muokkaus Analyysi Julkaiseminen & jakelu Prosessin arviointi Ongelman tunnistus Ongelman tutkiminen Ratkaisuvaihtoehtojen tunnistus Politiikkavaihtoehtojen arviointi Politiikkatoimenpiteetnpano Täytäntöön- valinta Monitorointi ja raportointi tarkastus Poliittinen päätöksentekoprosessi (IEEPn kuvaamana) IEEP= International European Environmental Policy)

6 Tiedon hyödyntämisen haasteet; tietoa on paljon saatavilla eri muodoissa Tutkimustieto Hallinnolliset aineistot Tilastolliset tiedonkeruut Muut suorat tiedonkeruut Yhdistelmäindikaattorit Indikaattorit / indikaattori-kokoelmat Tilinpitojärjestelmät esim. KT ja ympäristötilinpito Primaari- ja sekundaaritieto (perustilastot) Erityisiin käyttötarkoituksiin Moniin käyttötarkoituksiin Lähde: Eurostat, Tilastotiedon pyramidi

7 Tiedon käyttötarkoitukset vaihtelevat (tarkkuus, aluetaso, aikasarja jne) Erilaiset jakaumatiedot ja ryhmittelyt Muuta? Ehdotuksia? Eri aluetasot; globaali, EU, kansallinen, paikallinen Tietotarve ja tiedon käyttö Suunnittelu, arviointi, seuranta Strategiat (EU2020, ministeriöt, virastot) Hallitusohjelma, politiikkaohjelmat (kv ja kansall)

8 Esimerkki tiedon käytöstä Hallitusohjelmassa (n. 80 sivua, paljon hankkeita ja tavoitteita, vähän selkeitä numeerisia tavoitteita): Hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nosto 72%:iin ja työttömyyden laskeminen 5% tasolle => selkeä tavoite, selkeät käsitteet Parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta ja saatavuutta => epäselvää mitä tehdään ja mitkä rekisterit kyseessä hyvinvoinnin seurantatietoja sisältävän mittariston yksityiskohdat täsmennetään asiantuntijatyönä => odotellaan Vaalikauden tki-menojen tavoitteena on 4%:n taso => selkeä tavoite, epäselvä käsite EU2020 strategian kansallisen ohjelman (14a/2011) tavoitteet: Työllisyysaste nostetaan 78%:iin (2020 mennessä) T&K menot vähintään 4%:n tasolle Selkeät tavoitteet, kuvattu myös toimenpiteitä

9 EU2020 strategiassa tietotarve on kuvattu hyvin Eurooppa 2020 tavoitteet, ennakko - Provisional Europe 2020 Targets: muutaman maan osalta Jäsenvaltioid en Työllisyys- T&K % Päästö- Uusiutuva Energiatehokkuu s Aikaisin Opetusal a Köyhyyden tavoitteet aste % kansantulost a tavoitteet energia *- energiavähennys koulunsa % vähentäminen, (vrt. v.2005) kulutus Mtoe - yks. lopettaneet % henkilö-lkm DK 78,50 % 3,00 % -20 % 30 % Ei tavoitetta NRP:ssa alle 10% 40 % EE 76 % 3,00 % 11 % 25 % 0,49 (vain loppukäyttö) 9,50 % 40 % FI 78 % 4,00 % -16 % 38 % 4,21 8 % 42 % FR 75 % 3,00 % -14 % 23 % 43 9,50 % 50 % v.2015 mennessä SI 75 % 3,00 % 17 % 25 % Ei tavoitetta NRP:ssa 5,10 % 40 % SK 71-73% 0,9-1,1% 5 % 14 % 1,08 (vain loppukäyttö) 6 % 30 % UK arvioitu EU Ei tavoitetta NRP:ssa 72,4-72,8 % 2,7-2,8% EU tavoite 75 % 3 % Ei tavoitetta NRP:ssa -16 % 15 % 20% (vrt.v.1990 Ei tavoitetta NRP:ssa Ei tavoitetta NRP:ssa Ei tavoitetta NRP:ssa taso) 20 % alle 10% 10,50 % 37,30 % 20% (vrt.v.1990 taso) 20 % Lasten köyhyyden väh. 20% lisäys energiatehokkuut teen 10 % 40 % ########

10 Tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet: useita tietolähteitä 1, Virallinen tilastotieto (TK, Tike, Tulli, THL, Eurostat, muut NSI't) => Eurostat, asetuspohjaista tilastointia 2. Kansainvälisten organisaatioiden (esim. OECD, YK) tilastoaineistot (perustuvat suosituksiin/sopimuksiin, ei lainsäädäntöön) 3. Hallinnolliset aineistot ja rekisterit (verottaja, PRH, ministeriöt jne) 4. Muut aineistot ja rekisterit (etujärjestöt, liitot, yritykset, kauppa jne) 5. Tutkimustieto (yliopistot, tutkimuslaitokset) ja tutkimusaineistot (yliopistot, tutkimuslaitokset, hallinnolliset aineistot, tilastoviranomaiset ja tilastoja tuottavat tahot) 6. Internet ja big data Miten valita oikea tietolähde?

11 Tietolähteen laadun arviointi- mitä huomioitava? Tietosuoja => tiukka suojaus voi heikentää aineiston analysointimahdollisuuksia Relevanssi => kuinka hyvin vastaavat tarpeeseen (esim. yrityksen liikevaihto vs. yrityksen myyty tuotanto) Tarkkuus ja luotettavuus => kuvaa täsmällisesti ao. ilmiötä Ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus => kuinka uusia/vanhoja tiedot ovat Yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus => suhteessa muihin tilastoihin, tilaston aikasarjoihin ja alueisiin Saatavuus ja selkeys => miten tiedot saatavissa (säännöllinen/epäsäännöllinen, kertaluonteinen, menetelmäkuvaus jne?) Tehokkuus => kuinka tehokkaasti tiedot tuotetaan prosessissa

12 Virallinen tilastotieto kertoo laatuselosteessa tiedon laadusta Entä muiden tietolähteiden tietojen laatu? Tutkimustiedot => - voi perustua pieneenkin otosjoukkoon + tutkimusmenetelmä yleensä kuvattu Hallinnolliset tiedot => aineiston kattavuus voi olla puutteellinen, ilmoitusvelvollisuus vai esim. tuen peruste? Internet => ei edustava/populaatiota vastaava tieto Tietolähteiden laatu voi vaihdella suurestikin Laadun arviointi on tärkeätä sillä laadukas tieto helpottaa sen käyttöä SVT-tilastojen laadun eri ulottuvuuksia voi hyödyntää myös muun tiedon arvioimisessa

13 Esimerkkejä keskustelua herättävistä indikaattoreista BKT => hyvä taloudellisen toimeliaisuuden mittari, mutta ei mittaa hyvinvointia (esim. NY:n hurrikaani) T&K menot per BKT => laajasti käytetty, saatavilla vertailutietoa maittain T&K&I menot per BKT =>?? HDI => komposiitti indeksi => arvioitava menetelmät, osatekijät ja painot? THI ja KHI vs. internetistä otettu tuotteen keskihinta

14 Miten hyödyntää optimaalisesti tietoa päätöksenteossa 1. määrittele selkeästi tietotarve ja ongelma /tavoite 2. käytä selkeitä (kansainvälisesti) hyväksyttyjä käsitteitä 3. varmista vakaa, jatkuva tietopohja (ainakin ohjelmakaudelle tmv.) 4. varmista tiedon vertailukelpoisuus globaalisti/ paikallisesti 5. muodosta käsitys tiedon laadusta 6. pidä huoli dokumentaatiosta: tarpeen kuvaus, valittu indikaattori, tietolähde ja laskentamenetelmä, arvo, tavoitearvo 7. ota tietoammattilainen mukaan työhön =>TK

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti 15/2009 Hallinnon kehittäminen Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa Tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen 47 miljoonan euron lisäys valtion vuoden talousarviossa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistot Global Reporting Initiative

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistot Global Reporting Initiative Yhteiskuntavastuuraportointi Kevät 2013 Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistot Global Reporting Initiative Mikael Niskala 22.4.2013 24.4.2013 Global Reporting Initiative (GRI) ohjeiston yleisesittely

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

Rekisteritoiminnan kehittäminen

Rekisteritoiminnan kehittäminen Rekisteritoiminnan kehittäminen erikoislääkäri Hanna Rautiainen Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12.3.2015 Hanna Rautiainen Rekisteri = tiettyä (määritettyä) tarkoitusta varten koottu, tiettyjä (määritettyjä)

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finl Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Matkaevääksi lukijalle Tämän kirjan tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä vastuullisuus on ruokaketjussa, ja tarjota yrityksille

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot