Paritalon E-luvun laskelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paritalon E-luvun laskelma"

Transkriptio

1 Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY Hannele Haataja As Oy Sotilastorpantie 6 B Kohdetiedot: Lääni Etelä-Suomi Kortteli Kunta Espoo Tontti 1 Kaupunki Espoo Aloitusvuosi 2012 Kaupunginosa 50 Rakennustunnus - Osoite Sotilastorpantie 6 Valmistumisv ESPOO Kohteen laajuustiedot: Rakennus Puolilämmin tila Yksikkö Rakennuksen nettoala 161,0 Rakennuksen bruttoala 282,5 Rakennuksen tilavuus 108 m 3 Kerroskorkeus Huonekorkeus Ilmatilavuus lämpimät tilat Kerrostasoala maanpäällinen 747,6 282,5 Ulkoseinän pinta-ala eristetty sis. aukot 204,6 Ikkunoiden pinta-ala 47,4 0 Ovien pinta-ala 9,2 Yläpohjan pinta-ala 169,1 Alapohjan pinta-ala 161,0 Alapohjan piiri 55,6 Välipohjan piiri Yläpohjan piiri 56,6 US-US ulkonurkkien pituus 15,0 US-US sisänurkkien pituus 5,0 Ikkunoiden ja ovien piiri yhteensä 137,2 Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen seinä Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen YP Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen AP mm mm m 3 m m m m m m m 2 Rakennus Alapohja ryömintätilallinen Kyllä Ei 0 1 Kerrosten lukumäärä 1 Puolilämmin tila Alapohja ryömintätilallinen Kyllä 1 Ei 0 Kerrosten lukumäärä 1

2 Rakennus Rakennusosien tiedot: Rakennusosat Pinta-ala [ ] U-arvo [W/ K] Ulkoseinät: US1 ulkoilmaan rajoittuva 148,0 0,17 US2 maanvastainen 0 0,16 US3 lämpimän ja puolilämpimän tilan välinen seinä 0 0,32 Yläpohja: YP Rakennus 169,1 8 YP Rakennuksesta puolilämpimään tilaan 0,5 Alapohja: AP Rakennus 161,0 0,14 AP Rakennuksesta puolilämpimään tilaan 0,5 Ovet: 9,2 1 Ikkunat: Pohjoinen 0 0 Itä 0 0 Etelä 0 0 Länsi 0 0 Koillinen 6,34 0,84 Kaakko 9,85 0,84 Lounas 23,96 0,84 Luode 7,26 0,84 Rakenneosa Yksikkö Ominaislämpöhäviö Rakennuksen lämpöhäviöenergiat: Rakennuksen yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö H joht Muu joht. Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Ikkunat Ulko-ovet H joht W/K W/K W/K W/K W/K W/K W/K 0 25,2 13,5 22,5 39,8 9,2 110,3 Kuukausi Kuukauden pituus Rakenteiden läpi johtuva energia Ulko- Lämpötila Huone- Lämpötila Maan lämpötila Läpi johtuva energia Q joht Läpi johtuva energia Q muu Kylmäsiltojen lämpöhäviöt, Q kylmäsillat h C C C kwh kwh kwh kwh Vuotoilma lämmityksen tarvitsema energia, Q vuotoilma Tammikuu 744-3, Helmikuu 672-4, Maaliskuu 744-2, Huhtikuu 720 4, Toukokuu , Kesäkuu , Heinäkuu , Elokuu , Syyskuu , Lokakuu 744 6, Marraskuu 720 0, Joulukuu 744-2, Kokovuosi

3 Lisäkonduktanssi ikkunat ja ovet Lisäkonduktanssi yläpohja Lisäkonduktanssi alapohja Lisäkonduktanssi välipohja Lisäkonduktanssi ulkonurkka Lisäkonduktanssi sisänurkka T maa, vuosi Ilmanvuotoluku n50 Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 q vuotoilma Ilmantiheys ilman ominaislämpökapasiteetti 4 W/(m*k) 5 W/(m*k) 0,1 W/(m*k) 5 W/(m*k) C 4 [1/h] 4,00 m 3 /(h* ) 17 m 3 /s 1,2 kg/m Ws/(kg*K) Ulkoseinä puu puu puu Runkomateriaali puu betoni, maan-vast. puu Ilmanvaihdon lämmityksen energia Lto:n jälkeinen kk:n keskimääräinen Ilmanvaihdon lämmitysenergian tuloilmaläm- nettotarve, pötila, T lto Q iv Tuloilman lämpenemisen lämpöener- gian tarve, Q iv,tuloilma Ilmanvaihdosta talteenotet- tu energia, Q lto Korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, Q iv, korvaus- Kuukausi ilma C kwh kwh kwh kwh Tammikuu 14, Helmikuu 14, Maaliskuu 15, Huhtikuu 16, Toukokuu 18, Kesäkuu 19, Heinäkuu Elokuu 19, Syyskuu 18, Lokakuu 17, Marraskuu 15, Joulukuu 15, Kokovuosi q v,korvausilma q v,tuloilmavirta q v,poistoilmavirta Lämpötilan nousu puhaltimessa T Vuorokautinen käyntiaikasuhde viikottainen käyntiaikasuhde Muuntokerroin IV-koneen vuosihyötysuhde η a Muuntokerroin 1 Tuloilman l-tilan asetusarvo T ulko 00 m 3 /s 64 m 3 /s 64 m 3 /s 0,73 C 1 h/24h 1 vrk/7vrk 1 0, C

4 1) Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve Lämmitykseen tarvittava lämpöener Lämpimän veden kierron lämpöhäviö Käyttövesivaraajan lämpöhävi ö-energia Aurinkoenergialla tuotettu energia, Lämpimän käyttöveden lämpöener gian tarve, Lämpimän lämpöhäviö käyttövede energia Kuukausi n kulutus gia Q lkv,netto Q lkvkiertohäviö Q lkv,varastointi Q lkv,häviöt Q aurinko Q lämmitys, lkv m 3 kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu 8, Helmikuu 7, Maaliskuu 8, Huhtikuu 7, Toukokuu 8, Kesäkuu 7, Heinäkuu 8, Elokuu 8, Syyskuu 7, Lokakuu 8, Marraskuu 7, Joulukuu 8, Kokovuosi 96, ) Jos käyttövesi lämmitetään samalla varaajalla, millä tuotetaan lämmitysjärjestelmän käyttämä vesi, ei lämpöhäviöitä tarvitse enää huomioida erikseen. Esim. vesikiertoinen lattialämmitys Veden tiheys Veden omanaislämpökapasiteetti Veden lämpötilaero Henkilöiden lukumäärä Ominaiskulutus Kiertoveden lämpötilaero T Varaajan lämpöhäviöenergia Varaajan tilavuus Jäteveden lto:lla talteenotettu energia Kiertojohdon ominaispituus L lkv Ф lkv, kierto, omin Lkv:n lämmityslaitteiden lkm Käyttöveden siirron hyötysuhde 1000 kg/m 3 4,2 kj/kgk 50 C 3 kpl 600 dm 3 /( *a) 0 C 650 kwh/a 300 dm 3 0 kwh 0 m 15 W/m 0 kpl 0,92

5 Lämpökuormista saatavat energiat Lämpökuor ma Lämpökuor ma valaistus ja Lkv kierto kuluttajalait- ja henkilöistä teet varastointi Ikkunoiden kautta tuleva auringon säteilyener gia Lämpökuor mat yhteensä Q lämpökuor- Lämmityks essä hyödynnettävät lämpökuor mien energiat, Q sis.lämpö Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Henkilöiden luovuttama lämpöenergia Lämpökuorma valaistuksesta Lämpökuorma kuluttajalaitteista Käyttöaste Lämmityksen hyödynnettävyys Valaistus, IV ja muut laitteet Verhokerroin F verho Kehäkerroin F kehä Verhokerroin F verho 1 Varjostuksen korj.kerroin F varjostus Auringonsäteilyn läpäisykerroin g 2 W/m2 8 W/m2 3 vrk/7vrk 0,6 70 % 32 kwh/br 1 0,75 1 0,585 Lämpökuormien hyödyntämisaste Tilojen lämmitysen ergian tarve, Q tilat Lämpökuor mat yhteensä Q lämpökuormat Kuukausi mat kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Lämpökuorman suhde lämmitysen ergiantarpeeseen Ominaislämpöhävi ö, H Aikavakio Lämpökuormien hyödyntämisaste Kuukausi kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu , ,08 1,000 Helmikuu , ,88 0,999 Maaliskuu , ,38 0,978 Huhtikuu , ,36 0,849 Toukokuu , ,29 0,834 Kesäkuu , ,02 0,817 Heinäkuu , ,88 0,785 Elokuu , ,43 0,806 Syyskuu , ,49 0,841 Lokakuu , ,36 0,985 Marraskuu , ,11 1,000 Joulukuu , ,15 1,000 Kokovuosi ,908

6 Tehollinen lämpökapasiteetti C rak 70 Wh/br K Lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus, W lämmitys Lämmön Lämmön- Aurinkoläm- Lämpö- jakelujärj. Lämpimän tuottojärjestelmien pöjärjestel- pumpun Lämmitys- apulaittei- veden män Lämpö- apulaitteijärjestelpöjärjestel- den kiertopumpuden apulaittei- sähköener pumppujärj den män sähköenergian gian. sähköener sähköener sähk.en.kulutus, sähk.en.ku- kulutus, sähk.energi-gian gian kulutus, W lkv, lutus, W aurinko, an kulutus, kulutus, kulutus, Kuukausi W tila pumppu W tuotto, apu pumput W LP, lämmitys W LP, apu W lämmitys kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Lämmön jakelujärj. apulaitteiden omin.sähköenergian kulutus, Sähkö e tilat 2,5 kwh/( *a) Lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun ottoteho 0 W/dm 3 /s Käyttöveden kiertojohdon mitoitusvesivirta 0 dm 3 /s Apulaitteiden ominaiskulutus 0 kwh/(a* ) Aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköteho 0 W Q lämmitys, tilat / Q lämmitys, lkv 167 % Lämpöpumpun tuottama tilojen lämm.energia, Q LP, lämmitys, tilat kwh/a Tilojen lisälämmityksen energiantarve, Q lisälämmitys, tilat 0 kwh/a Lämpöpumpun tuottama lkv:n lämm.energia, Q LP, lämmitys, lkv 6777 kwh/a Lkv:n lisälämmityksen energiantarve, Q lisälämmitys, lkv 0 kwh/a Lämpöpumpun osuus tilojen ja lkv:n lämpöenergian tarpeesta, Q lp /Q lämmitys, tilat, lkv 1,00 Lämpöpumpun SPF tila -luku 3,00 Lämpöpumpun SPF lkv -luku 3,00 Lämpöpumpun apulaitteiden sähköteho kw Jäteilman lämpötila - C

7 Lämmitysjärjestelmän energian kulutus, Q lämmitys Tilojen lämmitysen Jakelujärje 1) Lämmitys Tilojen lämmitysen ergian ergian nettotarve hyötysuhteellmättömääenergiamönlähteet stelmän häviöt lämmittä- Omavarais energian lämmitys- Lisäläm- Lämmityksen järjestelmän lämpöener nettotarve lämpöener gian Q lämmitys,tilat,n Q lämmitys,tilat, tilaan, Q omavarais,, Q lisälämmön- gian tarve, kulutus, Kuukausi etto netto / η Q jakelu, ulos lämmitys, tilat lähteet Q lämmitys,tilat Q lämmitys kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi ) Jos kohteen lämmöntuotto lämpöpumpulla, niin Qlämmitys=0, ks. Qlp, lämmitys tilat + Qlp, lkv Lämmönjakelujärj. hyötysuhde η lämmitys,tilat 0,8 Lämmönjakoputkien ominaislämpöhäviö 0 kwh/(m*a) Lämmönjakoputkien meno- ja paluuputkien pituus 0 m Lisälämmönlähde, varaava tulisija 0 kwh/a Lisälämmönlähde, ilmalämpöpumppu 0 kwh/a Lämmitysenergian tuoton hyötysuhde η tuotto 3,00 Jäähdytysenergian tarve: Q jäähdytys,tilat kwh 0 kwh Q jäähdytys,tilat,netto η jäähdytys,tilat 0,9 W 0 kwh W jäähdytys

8 Kuukausi Ilmanvaiht ojärjestel- män sähköener Valaistuksen sähkön-kulutus, gian kulutus Laitteiden sähkönkulutus Jäähdytysjärjestelmän vuotuinen Laitteiden Rakennuksen Muiden sähköener sähkönkulutusähköener- Omavarais- laitteiden gian sähkönkul sähkönkulutus kulutus Yhteensä gia W käytetty u-tus W jäähdytys W laitesähkö omasähkö W iv W sähkö kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Valaistuksen kokonaissähkönteho Valaistuksen käyttöaste IV-koneen puhaltimien sähköteho IV-koneen ilmavirta 8 W/ 0,1 1,46 W/(dm 3 /s) 64 m 3 /s

9 E-luvun laskennan lähtötiedot Rakennuskohde Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus As Oy Sotilastorpantie 6 B Sotilastorpantie 6 Pientalo ESPOO Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala ,04 Ilmanvuotoluku n 50 4 m 3 /(h* ) Rakennusvaipan umpiosat A U U A % W/(m2*K) W/K Ulkoseinä 148,0 0,17 25,2 22,8 Yläpohja 169,1 8 13,5 12,3 Alapohja 161,0 0,14 22,5 20,4 Ikkunat 47,4 0,84 39,8 36,1 Ulko-ovet 9,2 1,00 9,2 8,3 Kylmäsillat Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo W/(m2*K) - pohj./koilinen 6,34 0,84 0,585 itä/kaakko 9,85 0,84 0,585 etelä/lounas 23,96 0,84 0,585 länsi/luode 7,26 0,84 0,585 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisen tulo/poisto SFP-luku lämpötila- esto suhde (m 3 /s) / (m 3 /s) kw / (m 3 /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 64 1,46 0,752 Erillispoistot Ilmanvaihojärjestelmä - - Lämmitysjärjestelmä Tuoton Siirron/jakelun Lämpökerroin 1 Apulaitteiden Maalämpö hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö 2 W Tilojen ja iv:n lämmitys 3,00 0,8 3 0 LKV:n valmistus 3,00 0, Vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle 2 lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin, LKV:n käyttö m 3 / ( *a) yhteensä m 3 /a 0,60 96,624 Sisäiset lämpökuormat Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Käyttöaste W / W / W / - 2,00 3,00 8,00 0,60 Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennös Esko Muikku

10 E-luvun laskennan tulokset Rakennuskohde Osoite Sotilastorpantie ESPOO Rakennuksen käyttötarkoitus Pientalo Rakennsvuosi 2012 Lämmitetty nettoala 161,0 E-luku 117,6 kwh / *a) (lämmitettyä nettoalaa kohti) E-luvun raja-arvo 161,7 kwh / *a) (lämmitettyä nettoalaa kohti) E-luku < E-luvun raja-arvo, OK! E-luvun erittely Ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon kertoimella kerroin painotettu energiankulutus kwh/a - kwh/a kwh/( *a) Sähkölaitteet , Jälkilämmityspatteri lämmitysjärjestelmä 217 1, Yhteensä Uusiutuva kokonaisenergia kwh/a kwh/( *a) Aurinkosähkö Aurinkolämpö Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia Rakennusten teknisten järjestelmien Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys energiankulutus kwh/( *a) kwh/( *a) kwh/( *a) Lämmitysjärjestelmä - Tilojen lämmitys 1 23,4 - Tuloilman lämmitys 12,6 - - Lämpimän käyttöveden valmistus 14,0 - Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 5,1 - - Jäähdytysjärjestelmä - Kuluttajalaitteet ja valaistus 22,8 - - Yhteensä 77,9 1 Ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve kwh/a kwh/( *a) Tilojen lämmitys ,3 56,2 Ilmanvaihdon lämmitys 3 652,0 4,0 Lämpimän käyttöveden valmistus 5636,4 35,0 Jäähdytys 2 Sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa 3 Laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat kwh/a kwh/( *a) Aurinko ,2 Ihmiset Kuluttajalaitteet ,8 Valaistus ,0 Laskentatyökalun nimi ja versionumero Rak-Mk D5 (2012), D3 (2012) Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennös Esko Muikku

11 Rakennuksen lämmitysteho Ilman tiheys Ilman ominaislämpökapasit. Veden tiheys Veden ominaislämpökapas. Rakennuksen bruttopinta-ala Käyttöveden mitoitusvesivirta Kiertojohdon ominaistehontarve Jäteilman alin lämpötila mitoituspisteessä Ulkoseinät johtumalla Yläpohja johtumalla Alapohja johtumalla Ulko-ovet johtumalla Ikkunat johtumalla 1,2 kg/m 3 Säävyöhyke Ws/(KgK) Mitoitus ulkolämpötila -26 C 1000 kg/m3 Sisälämpötila 21 C 4,2 kj/(kgk) Puolilämpimän tilan lämpötila 16 C 282,52 Kylmän ja lämpimän veden lämpötilaero 50 C 032 m 3 /s Huonelämmitysjärjesetelmän hyötysuhde 0,9 0 kw/br IV:n tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 1,0 5 C Käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 0,9 Vuoden keskimääräinen ulkoilman lämpötila 5,3 C 1182,4 W 636,0 W 308,8 W 432,4 W 1871,7 W Lämipimien ja puolilämpimien tilojen väliset rakenteet johtumalla Kylmäsillat johtumalla Johtumalla yhteensä W 675,8 W 5107,1 W Tilassa tapahtuvan tuloilman ja korvausilman lämpenemisen lämpötehon tarve 231,9 W Vuotoilma Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitystehontarve 957,4 W 2164,4 W Käyttöveden lämmityksen ja käyttöveden kiertojohdon lämmitystehontarpeet 672,0 W Rakennuksen lämmitystehontarve: Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpötehontarve Ilmanvaihdon lämmitystehontarve Käyttöveden lämmitystehontarve 6296,5 W 2164,4 W 672,0 W Rakennuksen lämmitystehontarve 9907 W

12 Rakennus Puolilämmin tila Vertailu RakMK:n määräykset täyttävään Rakenteet 1) US ,17 W/( K) 26,0 W/K 148 0,17 W/( K) 25,2 W/K 2) US2 0,16 W/( K) W/K 0,144 W/( K) W/K Ulkoseinät 0,26 W/( K) W/K 0,2 W/( K) W/K 2) Ulkoseinät 2 0,15 W/( K) W/K Yläpohja 169,1 9 W/( K) 15,2 W/K 169,1 8 W/( K) 13,5 W/K Yläpohja 0 0,14 W/( K) W/K 0 0,14 W/( K) W/K 3) Alapohja 161 0,16 W/( K) 25,8 W/K 161 0,14 W/( K) 22,5 W/K Alapohja 0 0,26 W/( K) W/K 0 0,153 W/( K) W/K Ulko-ovet 9,2 1 W/( K) 9,2 W/K 9,2 1 W/( K) 9,2 W/K Ulko-ovet 0 1,4 W/( K) W/K 0 1 W/( K) W/K Ikkunat rakennus pohj./koilinen 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 6,34 0,84 W/( K) 5,3 W/K itä/kaakko 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 9,85 0,84 W/( K) 8,3 W/K etelä/lounas 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 23,96 0,84 W/( K) 20,1 W/K länsi/luode 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 7,26 0,84 W/( K) 6,1 W/K Rakennus ikk.yht 42,38 42,378 W/K 47,41 39,824 W/K Ikkunat muut yht: 0 1,4 W/( K) W/K 0 1 W/( K) W/K Vuotoilma Ilmanvuotoluku q50 2 Ilmanvuotoluku q50 4,00 Rakennus 534,7 m m 3 /s 10,2 W/K 534,7 m m 3 /s 20,4 W/K Puolilämmin tila 0 m 3 2E-11 m 3 /s W/K 0 m m 3 /s W/K Ilmanvaihto LÄMPÖHÄVIÖIDEN TASAUS A vaippa q v, vuotoilma Ominaislämpöhäviö LTO:n vuosihyötysuhde Poistoilmanvirta Suunnitteluarvot Ominaislämpöhäviö Ominaislämpöhäviö A vaippa q v, vuotoilma Ominaislämpöhävi ö LTO:n vuosihyötysuhde Rakennus 45 % 64 m 3 /s 42,5 W/K 75,2 % 64 m 3 /s 19,2 W/K Puolilämmin tila 45 % 0 m 3 /s W/K 45 % 00 m 3 /s W/K U-arvo Poistoilmanvirta Ominaislämpöhäviö Pinta-ala U-arvo Pinta-ala Ominaislämpöhävi ö Yhteensä Rakennus 171,3 W/K Rakennus 149,8 W/K Puolilämmin tila W/K Talousrakennus W/K 1) Ulkoilmaa vasten oleva ulkoseinä 2) Maata vasten oleva ulkoseinä 3) Suunnitteluarvon U-arvossa voidaan ottaa huomioon kerroin 0,9, jos alapohja on ryömintätilallinen

13 Lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus Pinta-alat Vertailuikkunapinta-ala on 15% kerrostasoalasta, mutta kuintenkin enintään 50% julkisivupinta-alasta 16,8 % 23,17 % OK! Rakennusosien U-arvot ja johtumislämpöhäviöt Rakennus U-arvot ovat enintään enimmäisarvojen suuruisia Ulkoseinät Yläpohja Alapohja Ulko-ovet Ikkunat Suunnitelma vaatimus C3: 0,17 W/(m2K) 0,17 W/(m2K) OK! 8 W/(m2K) 9 W/(m2K) OK! 0,14 W/(m2K) 0,16 W/(m2K) OK! 1 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) OK! 0,84 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) OK! Rakennusvaipan ilmapitävyys Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 suunnitteluarvo on enintään enimmäisarvon suuruinen Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus Enimmäisarvo 4,00 Suunnitteluarvo 4,00 OK! Suunnitteluratkaisun lämpöhäviö on enintään vertailuratkaisun suuruinen Rakennus Vertailuarvo 171,3 Suunnitteluarvo 149,8 W/K W/K OK! Puolilämmin tila Vertailuarvo Suunnitteluarvo W/K W/K OK! Tarkistuslistan yhteenveto Suunnitteluratkaisu täyttää lämpöhäviövaatimukset OK!

14 Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho Ilmanvaihtokone Enervent Pingvin Enervent Pingvin Yhteensä Poistoilmavirta Tuloilmavirta Sähköteho 64 m 3 /s 6442 m 3 /s 64 m 3 /s 6442 m 3 /s 188 W SFP 1,46 kw/(m 3 /s) Max. 2,0 kw/(m 3 /s) -

Paritalon E-luvun laskelma

Paritalon E-luvun laskelma Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie 7 500 Ristiina Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 995 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Pientalo (Erilliset pientalot)

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Asuinrakennus Osoite 1: Mäenkyläntie 432 Osoite 2: 5146 Luusniemi Todistustunnus: 215212 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: 215 Valmistumisvuosi:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Pientalojen E-lukutarkastelu

Pientalojen E-lukutarkastelu Sivu 1 / 27 SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY Pientalojen E-lukutarkastelu Muutosten vaikutus laskettuun E-lukuun Jussi Jokinen 27.6.2012 Sivu 2 / 27 Yhteenveto Tässä raportissa on laskettu kolmen erilaisen

Lisätiedot

Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo

Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo 24.04.2008 Päivän agenda... Mitä energiaselvitys sisältää? Kuinka luodaan energiaselvitys DOF-Energialla? Kuinka luodaan energiatodistus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Karjapolku, 58 Mänttä Karjapolku 58 Mänttä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinrakennus Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudiskerrostalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudiskerrostalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudiskerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen tiedot...

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 25.9.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen tiedot... 6

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki rakennettu toimistotalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki rakennettu toimistotalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki 2006 rakennettu toimistotalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 30.4.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen

Lisätiedot

Esimerkkilaskelmia pientaloille

Esimerkkilaskelmia pientaloille Rakennusten energia 2012 Esimerkkilaskelmia pientaloille E-lukuvaatimusten täyttyminen Taru Suomalainen ja Timo Kalema TTY / Konstruktiotekniikka Syyskuu 2011 1 Sisältö Alkusanat... 3 1 E lukutarkastelu...

Lisätiedot

Tomi Perkiö. Päiväkotirakennuksen energialuvun laskenta. Opinnäytetyö Syksy 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma

Tomi Perkiö. Päiväkotirakennuksen energialuvun laskenta. Opinnäytetyö Syksy 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma Tomi Perkiö Päiväkotirakennuksen energialuvun laskenta Opinnäytetyö Syksy 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Tekniikka SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

PIENTALON E-LUKUVERTAILUA ERI ENERGIANLÄHTEILLÄ

PIENTALON E-LUKUVERTAILUA ERI ENERGIANLÄHTEILLÄ Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotannonjohtaminen 2014 Juhana Paloheinä PIENTALON E-LUKUVERTAILUA ERI ENERGIANLÄHTEILLÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

LASKENTAESIMERKIT. Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa

LASKENTAESIMERKIT. Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa LASKENTAESIMERKIT Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa 24.10.2016 ESIPUHE 2 Nämä laskentaesimerkit on laadittu havainnollistamaan 7.10.2016 lausunnolle

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet

Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet ECO2 Rakentamisen foorumi 1 Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos 28.9.2010), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS 1 Energiaselvitykseen tarvittavat tiedot... 2 2 Laskentaesimerkin lähtötiedot... 3 3 Energiaselvityksen

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 8.11.2016 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu

Lisätiedot

OMAKOTITALON ENERGIANKULUTUKSEN LASKENTA VUODEN 2012 RA- KENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA SEN TESTAUS PIENOISMALLIN AVULLA

OMAKOTITALON ENERGIANKULUTUKSEN LASKENTA VUODEN 2012 RA- KENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA SEN TESTAUS PIENOISMALLIN AVULLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Antti Kuosmanen ja Mikko Määttänen OMAKOTITALON ENERGIANKULUTUKSEN LASKENTA VUODEN 2012 RA- KENTAMISMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA SEN TESTAUS

Lisätiedot

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2016 Pekka

Lisätiedot

353/2016 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

353/2016 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN Liite 1 ENERIATODISTUKSEN KOKONAISENERIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan energiatodistukseen

Lisätiedot

Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA

Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA Jukka Rytilä E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA E-LUVUN LASKENTA PIENTALOISSA Jukka Rytilä Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki. Erillinen moottoriajoneuvosuoja

Energiatodistuksen laadintaesimerkki. Erillinen moottoriajoneuvosuoja Energiatodistuksen laadintaesimerkki Erillinen moottoriajoneuvosuoja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkiautotalli... 6 2.1 Rakennuksen tiedot... 6 2.2 Laskentasuureet... 7

Lisätiedot

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa Insinööritoimisto Vesitaito Oy Sisältö Keskeisiä muutoksia 1-3 Hirsirakenteiset pientalot Hirsirakenteiset muut rakennukset Päiväkodit

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus 1 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 110 Talonpojantie 5 AB Talonpojantie 5 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 110 Talonpojantie 5 AB Talonpojantie 5 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 0 Talonpojantie 5 AB Talonpojantie 5 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 975 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

8,8 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kw Täystehoinen

8,8 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kw Täystehoinen MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Bergheat46.xlsx Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu www.ekolammox.fi Kari Balk Energia asiantuntija, Ins EET pätevyys Motiva energiakatselmoija www.ekolammox.fi Energiatehokkuuden asiantuntija Pientalot ja

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.

Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9. Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.2016 YMa luonnos uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Soveltamisala

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

9,0 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kw Täystehoinen

9,0 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kw Täystehoinen MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Bergheat46.xlsx Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!

Lisätiedot

7,6 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kw Täystehoinen

7,6 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kw Täystehoinen MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Bergheat46.xlsx Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!

Lisätiedot

8,4 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 5,3 kw Liian pieni

8,4 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 5,3 kw Liian pieni MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Bergheat46.xlsx Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS Sisarustentie 2, Serkustentie 1 Sisarustentie 2 A 00430, Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS Sisarustentie 2, Serkustentie 1 Sisarustentie 2 A 00430, Helsinki. Luhtitalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Sisarustentie, Serkustentie Sisarustentie A 0040, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 987 Luhtitalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 266 Maakaari 6 talo 1 Maakaari 6 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 266 Maakaari 6 talo 1 Maakaari 6 00790, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 66 Maakaari 6 talo Maakaari 6 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan laadunohjaus:

Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Pekka Seppälä, Markku Hienonen, Aki Töyräs 8.10.2012 Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Rakennuksen E luvun laskenta Rakennuksen E luvun laskenta ja energiatehokkuus Mikä E luku? Mikä E luku? E luku l k on

Lisätiedot

7,3 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kw Täystehoinen

7,3 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kw Täystehoinen MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Bergheat46.xlsx Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!

Lisätiedot

14,0 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 13,0 kw Lähes täysteho

14,0 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 13,0 kw Lähes täysteho MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Bergheat46.xlsx Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!

Lisätiedot

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Integroitumisen hyödyt kolmessa esimerkkikohteessa Toimitusjohtaja Timo Luukkainen, Ensto Oy 21.11.2013 Timo Luukkainen 1 Hybriditalo on Enston talotekniikkaratkaisu

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

15,9 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 15,0 kw Lähes täysteho

15,9 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 15,0 kw Lähes täysteho MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Bergheat46.xlsx Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

32,4 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 33,0 kw Täystehoinen

32,4 kw OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 33,0 kw Täystehoinen MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle täystehoisella pumpulla) Bergheat46.ods Bergheat46.xlsx Ohje Laskelma on viitteellinen Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus

Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakennuksen energiatehokkuus Hannu Hirsi. Määritelmiä : Ilmanvuotoluvulla q 50 (m 3 /(h m 2 )) rakennusvaipankeskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa paine-erolla

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

Tasauslaskentaopas 2010

Tasauslaskentaopas 2010 Tasauslaskentaopas 2010 Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen 6.5.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tämä opas käsittelee Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C3/2010, D2/2010 ja

Lisätiedot

1 NIBE FIGHTER 410P ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta lämmöntarveluvuilla

1 NIBE FIGHTER 410P ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta lämmöntarveluvuilla 1/7 29.9.2008 1 NIBE FIGHTER 410P ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta lämmöntarveluvuilla 1.1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskentamenetelmä NIBE FIGHTER 410P

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Takuu-aika ssa asetetaan hankkeen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden vaikutuksia lyhyesti. Aalto Energiatekniikan vierailu Espoo, Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuuden vaikutuksia lyhyesti. Aalto Energiatekniikan vierailu Espoo, Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuuden vaikutuksia lyhyesti Aalto Energiatekniikan vierailu Espoo, 25.4.2016 Mikko Saari VTT Expert Services Oy 27.4.2016 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (=

Lisätiedot

COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen

COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen Jonathan Nyman ja Juha Jokisalo Aalto-yliopisto LVI-tekniikan ryhmä 28.1.2016 Tausta ja tavoite Simulointitutkimukseen

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 C 40420 Jyskä. 179-401-0017-0540-3 / Talo C 1997. Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 C 40420 Jyskä. 179-401-0017-0540-3 / Talo C 1997. Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 C 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo C 997 Rivi-

Lisätiedot