Paritalon E-luvun laskelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paritalon E-luvun laskelma"

Transkriptio

1 Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY Hannele Haataja As Oy Sotilastorpantie 6 B Kohdetiedot: Lääni Etelä-Suomi Kortteli Kunta Espoo Tontti 1 Kaupunki Espoo Aloitusvuosi 2012 Kaupunginosa 50 Rakennustunnus - Osoite Sotilastorpantie 6 Valmistumisv ESPOO Kohteen laajuustiedot: Rakennus Puolilämmin tila Yksikkö Rakennuksen nettoala 161,0 Rakennuksen bruttoala 282,5 Rakennuksen tilavuus 108 m 3 Kerroskorkeus Huonekorkeus Ilmatilavuus lämpimät tilat Kerrostasoala maanpäällinen 747,6 282,5 Ulkoseinän pinta-ala eristetty sis. aukot 204,6 Ikkunoiden pinta-ala 47,4 0 Ovien pinta-ala 9,2 Yläpohjan pinta-ala 169,1 Alapohjan pinta-ala 161,0 Alapohjan piiri 55,6 Välipohjan piiri Yläpohjan piiri 56,6 US-US ulkonurkkien pituus 15,0 US-US sisänurkkien pituus 5,0 Ikkunoiden ja ovien piiri yhteensä 137,2 Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen seinä Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen YP Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen AP mm mm m 3 m m m m m m m 2 Rakennus Alapohja ryömintätilallinen Kyllä Ei 0 1 Kerrosten lukumäärä 1 Puolilämmin tila Alapohja ryömintätilallinen Kyllä 1 Ei 0 Kerrosten lukumäärä 1

2 Rakennus Rakennusosien tiedot: Rakennusosat Pinta-ala [ ] U-arvo [W/ K] Ulkoseinät: US1 ulkoilmaan rajoittuva 148,0 0,17 US2 maanvastainen 0 0,16 US3 lämpimän ja puolilämpimän tilan välinen seinä 0 0,32 Yläpohja: YP Rakennus 169,1 8 YP Rakennuksesta puolilämpimään tilaan 0,5 Alapohja: AP Rakennus 161,0 0,14 AP Rakennuksesta puolilämpimään tilaan 0,5 Ovet: 9,2 1 Ikkunat: Pohjoinen 0 0 Itä 0 0 Etelä 0 0 Länsi 0 0 Koillinen 6,34 0,84 Kaakko 9,85 0,84 Lounas 23,96 0,84 Luode 7,26 0,84 Rakenneosa Yksikkö Ominaislämpöhäviö Rakennuksen lämpöhäviöenergiat: Rakennuksen yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö H joht Muu joht. Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Ikkunat Ulko-ovet H joht W/K W/K W/K W/K W/K W/K W/K 0 25,2 13,5 22,5 39,8 9,2 110,3 Kuukausi Kuukauden pituus Rakenteiden läpi johtuva energia Ulko- Lämpötila Huone- Lämpötila Maan lämpötila Läpi johtuva energia Q joht Läpi johtuva energia Q muu Kylmäsiltojen lämpöhäviöt, Q kylmäsillat h C C C kwh kwh kwh kwh Vuotoilma lämmityksen tarvitsema energia, Q vuotoilma Tammikuu 744-3, Helmikuu 672-4, Maaliskuu 744-2, Huhtikuu 720 4, Toukokuu , Kesäkuu , Heinäkuu , Elokuu , Syyskuu , Lokakuu 744 6, Marraskuu 720 0, Joulukuu 744-2, Kokovuosi

3 Lisäkonduktanssi ikkunat ja ovet Lisäkonduktanssi yläpohja Lisäkonduktanssi alapohja Lisäkonduktanssi välipohja Lisäkonduktanssi ulkonurkka Lisäkonduktanssi sisänurkka T maa, vuosi Ilmanvuotoluku n50 Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 q vuotoilma Ilmantiheys ilman ominaislämpökapasiteetti 4 W/(m*k) 5 W/(m*k) 0,1 W/(m*k) 5 W/(m*k) C 4 [1/h] 4,00 m 3 /(h* ) 17 m 3 /s 1,2 kg/m Ws/(kg*K) Ulkoseinä puu puu puu Runkomateriaali puu betoni, maan-vast. puu Ilmanvaihdon lämmityksen energia Lto:n jälkeinen kk:n keskimääräinen Ilmanvaihdon lämmitysenergian tuloilmaläm- nettotarve, pötila, T lto Q iv Tuloilman lämpenemisen lämpöener- gian tarve, Q iv,tuloilma Ilmanvaihdosta talteenotet- tu energia, Q lto Korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, Q iv, korvaus- Kuukausi ilma C kwh kwh kwh kwh Tammikuu 14, Helmikuu 14, Maaliskuu 15, Huhtikuu 16, Toukokuu 18, Kesäkuu 19, Heinäkuu Elokuu 19, Syyskuu 18, Lokakuu 17, Marraskuu 15, Joulukuu 15, Kokovuosi q v,korvausilma q v,tuloilmavirta q v,poistoilmavirta Lämpötilan nousu puhaltimessa T Vuorokautinen käyntiaikasuhde viikottainen käyntiaikasuhde Muuntokerroin IV-koneen vuosihyötysuhde η a Muuntokerroin 1 Tuloilman l-tilan asetusarvo T ulko 00 m 3 /s 64 m 3 /s 64 m 3 /s 0,73 C 1 h/24h 1 vrk/7vrk 1 0, C

4 1) Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve Lämmitykseen tarvittava lämpöener Lämpimän veden kierron lämpöhäviö Käyttövesivaraajan lämpöhävi ö-energia Aurinkoenergialla tuotettu energia, Lämpimän käyttöveden lämpöener gian tarve, Lämpimän lämpöhäviö käyttövede energia Kuukausi n kulutus gia Q lkv,netto Q lkvkiertohäviö Q lkv,varastointi Q lkv,häviöt Q aurinko Q lämmitys, lkv m 3 kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu 8, Helmikuu 7, Maaliskuu 8, Huhtikuu 7, Toukokuu 8, Kesäkuu 7, Heinäkuu 8, Elokuu 8, Syyskuu 7, Lokakuu 8, Marraskuu 7, Joulukuu 8, Kokovuosi 96, ) Jos käyttövesi lämmitetään samalla varaajalla, millä tuotetaan lämmitysjärjestelmän käyttämä vesi, ei lämpöhäviöitä tarvitse enää huomioida erikseen. Esim. vesikiertoinen lattialämmitys Veden tiheys Veden omanaislämpökapasiteetti Veden lämpötilaero Henkilöiden lukumäärä Ominaiskulutus Kiertoveden lämpötilaero T Varaajan lämpöhäviöenergia Varaajan tilavuus Jäteveden lto:lla talteenotettu energia Kiertojohdon ominaispituus L lkv Ф lkv, kierto, omin Lkv:n lämmityslaitteiden lkm Käyttöveden siirron hyötysuhde 1000 kg/m 3 4,2 kj/kgk 50 C 3 kpl 600 dm 3 /( *a) 0 C 650 kwh/a 300 dm 3 0 kwh 0 m 15 W/m 0 kpl 0,92

5 Lämpökuormista saatavat energiat Lämpökuor ma Lämpökuor ma valaistus ja Lkv kierto kuluttajalait- ja henkilöistä teet varastointi Ikkunoiden kautta tuleva auringon säteilyener gia Lämpökuor mat yhteensä Q lämpökuor- Lämmityks essä hyödynnettävät lämpökuor mien energiat, Q sis.lämpö Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Henkilöiden luovuttama lämpöenergia Lämpökuorma valaistuksesta Lämpökuorma kuluttajalaitteista Käyttöaste Lämmityksen hyödynnettävyys Valaistus, IV ja muut laitteet Verhokerroin F verho Kehäkerroin F kehä Verhokerroin F verho 1 Varjostuksen korj.kerroin F varjostus Auringonsäteilyn läpäisykerroin g 2 W/m2 8 W/m2 3 vrk/7vrk 0,6 70 % 32 kwh/br 1 0,75 1 0,585 Lämpökuormien hyödyntämisaste Tilojen lämmitysen ergian tarve, Q tilat Lämpökuor mat yhteensä Q lämpökuormat Kuukausi mat kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Lämpökuorman suhde lämmitysen ergiantarpeeseen Ominaislämpöhävi ö, H Aikavakio Lämpökuormien hyödyntämisaste Kuukausi kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu , ,08 1,000 Helmikuu , ,88 0,999 Maaliskuu , ,38 0,978 Huhtikuu , ,36 0,849 Toukokuu , ,29 0,834 Kesäkuu , ,02 0,817 Heinäkuu , ,88 0,785 Elokuu , ,43 0,806 Syyskuu , ,49 0,841 Lokakuu , ,36 0,985 Marraskuu , ,11 1,000 Joulukuu , ,15 1,000 Kokovuosi ,908

6 Tehollinen lämpökapasiteetti C rak 70 Wh/br K Lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus, W lämmitys Lämmön Lämmön- Aurinkoläm- Lämpö- jakelujärj. Lämpimän tuottojärjestelmien pöjärjestel- pumpun Lämmitys- apulaittei- veden män Lämpö- apulaitteijärjestelpöjärjestel- den kiertopumpuden apulaittei- sähköener pumppujärj den män sähköenergian gian. sähköener sähköener sähk.en.kulutus, sähk.en.ku- kulutus, sähk.energi-gian gian kulutus, W lkv, lutus, W aurinko, an kulutus, kulutus, kulutus, Kuukausi W tila pumppu W tuotto, apu pumput W LP, lämmitys W LP, apu W lämmitys kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Lämmön jakelujärj. apulaitteiden omin.sähköenergian kulutus, Sähkö e tilat 2,5 kwh/( *a) Lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun ottoteho 0 W/dm 3 /s Käyttöveden kiertojohdon mitoitusvesivirta 0 dm 3 /s Apulaitteiden ominaiskulutus 0 kwh/(a* ) Aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköteho 0 W Q lämmitys, tilat / Q lämmitys, lkv 167 % Lämpöpumpun tuottama tilojen lämm.energia, Q LP, lämmitys, tilat kwh/a Tilojen lisälämmityksen energiantarve, Q lisälämmitys, tilat 0 kwh/a Lämpöpumpun tuottama lkv:n lämm.energia, Q LP, lämmitys, lkv 6777 kwh/a Lkv:n lisälämmityksen energiantarve, Q lisälämmitys, lkv 0 kwh/a Lämpöpumpun osuus tilojen ja lkv:n lämpöenergian tarpeesta, Q lp /Q lämmitys, tilat, lkv 1,00 Lämpöpumpun SPF tila -luku 3,00 Lämpöpumpun SPF lkv -luku 3,00 Lämpöpumpun apulaitteiden sähköteho kw Jäteilman lämpötila - C

7 Lämmitysjärjestelmän energian kulutus, Q lämmitys Tilojen lämmitysen Jakelujärje 1) Lämmitys Tilojen lämmitysen ergian ergian nettotarve hyötysuhteellmättömääenergiamönlähteet stelmän häviöt lämmittä- Omavarais energian lämmitys- Lisäläm- Lämmityksen järjestelmän lämpöener nettotarve lämpöener gian Q lämmitys,tilat,n Q lämmitys,tilat, tilaan, Q omavarais,, Q lisälämmön- gian tarve, kulutus, Kuukausi etto netto / η Q jakelu, ulos lämmitys, tilat lähteet Q lämmitys,tilat Q lämmitys kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi ) Jos kohteen lämmöntuotto lämpöpumpulla, niin Qlämmitys=0, ks. Qlp, lämmitys tilat + Qlp, lkv Lämmönjakelujärj. hyötysuhde η lämmitys,tilat 0,8 Lämmönjakoputkien ominaislämpöhäviö 0 kwh/(m*a) Lämmönjakoputkien meno- ja paluuputkien pituus 0 m Lisälämmönlähde, varaava tulisija 0 kwh/a Lisälämmönlähde, ilmalämpöpumppu 0 kwh/a Lämmitysenergian tuoton hyötysuhde η tuotto 3,00 Jäähdytysenergian tarve: Q jäähdytys,tilat kwh 0 kwh Q jäähdytys,tilat,netto η jäähdytys,tilat 0,9 W 0 kwh W jäähdytys

8 Kuukausi Ilmanvaiht ojärjestel- män sähköener Valaistuksen sähkön-kulutus, gian kulutus Laitteiden sähkönkulutus Jäähdytysjärjestelmän vuotuinen Laitteiden Rakennuksen Muiden sähköener sähkönkulutusähköener- Omavarais- laitteiden gian sähkönkul sähkönkulutus kulutus Yhteensä gia W käytetty u-tus W jäähdytys W laitesähkö omasähkö W iv W sähkö kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Valaistuksen kokonaissähkönteho Valaistuksen käyttöaste IV-koneen puhaltimien sähköteho IV-koneen ilmavirta 8 W/ 0,1 1,46 W/(dm 3 /s) 64 m 3 /s

9 E-luvun laskennan lähtötiedot Rakennuskohde Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus As Oy Sotilastorpantie 6 B Sotilastorpantie 6 Pientalo ESPOO Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala ,04 Ilmanvuotoluku n 50 4 m 3 /(h* ) Rakennusvaipan umpiosat A U U A % W/(m2*K) W/K Ulkoseinä 148,0 0,17 25,2 22,8 Yläpohja 169,1 8 13,5 12,3 Alapohja 161,0 0,14 22,5 20,4 Ikkunat 47,4 0,84 39,8 36,1 Ulko-ovet 9,2 1,00 9,2 8,3 Kylmäsillat Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo W/(m2*K) - pohj./koilinen 6,34 0,84 0,585 itä/kaakko 9,85 0,84 0,585 etelä/lounas 23,96 0,84 0,585 länsi/luode 7,26 0,84 0,585 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisen tulo/poisto SFP-luku lämpötila- esto suhde (m 3 /s) / (m 3 /s) kw / (m 3 /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 64 1,46 0,752 Erillispoistot Ilmanvaihojärjestelmä - - Lämmitysjärjestelmä Tuoton Siirron/jakelun Lämpökerroin 1 Apulaitteiden Maalämpö hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö 2 W Tilojen ja iv:n lämmitys 3,00 0,8 3 0 LKV:n valmistus 3,00 0, Vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle 2 lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin, LKV:n käyttö m 3 / ( *a) yhteensä m 3 /a 0,60 96,624 Sisäiset lämpökuormat Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Käyttöaste W / W / W / - 2,00 3,00 8,00 0,60 Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennös Esko Muikku

10 E-luvun laskennan tulokset Rakennuskohde Osoite Sotilastorpantie ESPOO Rakennuksen käyttötarkoitus Pientalo Rakennsvuosi 2012 Lämmitetty nettoala 161,0 E-luku 117,6 kwh / *a) (lämmitettyä nettoalaa kohti) E-luvun raja-arvo 161,7 kwh / *a) (lämmitettyä nettoalaa kohti) E-luku < E-luvun raja-arvo, OK! E-luvun erittely Ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon kertoimella kerroin painotettu energiankulutus kwh/a - kwh/a kwh/( *a) Sähkölaitteet , Jälkilämmityspatteri lämmitysjärjestelmä 217 1, Yhteensä Uusiutuva kokonaisenergia kwh/a kwh/( *a) Aurinkosähkö Aurinkolämpö Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia Rakennusten teknisten järjestelmien Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys energiankulutus kwh/( *a) kwh/( *a) kwh/( *a) Lämmitysjärjestelmä - Tilojen lämmitys 1 23,4 - Tuloilman lämmitys 12,6 - - Lämpimän käyttöveden valmistus 14,0 - Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 5,1 - - Jäähdytysjärjestelmä - Kuluttajalaitteet ja valaistus 22,8 - - Yhteensä 77,9 1 Ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve kwh/a kwh/( *a) Tilojen lämmitys ,3 56,2 Ilmanvaihdon lämmitys 3 652,0 4,0 Lämpimän käyttöveden valmistus 5636,4 35,0 Jäähdytys 2 Sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa 3 Laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat kwh/a kwh/( *a) Aurinko ,2 Ihmiset Kuluttajalaitteet ,8 Valaistus ,0 Laskentatyökalun nimi ja versionumero Rak-Mk D5 (2012), D3 (2012) Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennös Esko Muikku

11 Rakennuksen lämmitysteho Ilman tiheys Ilman ominaislämpökapasit. Veden tiheys Veden ominaislämpökapas. Rakennuksen bruttopinta-ala Käyttöveden mitoitusvesivirta Kiertojohdon ominaistehontarve Jäteilman alin lämpötila mitoituspisteessä Ulkoseinät johtumalla Yläpohja johtumalla Alapohja johtumalla Ulko-ovet johtumalla Ikkunat johtumalla 1,2 kg/m 3 Säävyöhyke Ws/(KgK) Mitoitus ulkolämpötila -26 C 1000 kg/m3 Sisälämpötila 21 C 4,2 kj/(kgk) Puolilämpimän tilan lämpötila 16 C 282,52 Kylmän ja lämpimän veden lämpötilaero 50 C 032 m 3 /s Huonelämmitysjärjesetelmän hyötysuhde 0,9 0 kw/br IV:n tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 1,0 5 C Käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 0,9 Vuoden keskimääräinen ulkoilman lämpötila 5,3 C 1182,4 W 636,0 W 308,8 W 432,4 W 1871,7 W Lämipimien ja puolilämpimien tilojen väliset rakenteet johtumalla Kylmäsillat johtumalla Johtumalla yhteensä W 675,8 W 5107,1 W Tilassa tapahtuvan tuloilman ja korvausilman lämpenemisen lämpötehon tarve 231,9 W Vuotoilma Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitystehontarve 957,4 W 2164,4 W Käyttöveden lämmityksen ja käyttöveden kiertojohdon lämmitystehontarpeet 672,0 W Rakennuksen lämmitystehontarve: Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpötehontarve Ilmanvaihdon lämmitystehontarve Käyttöveden lämmitystehontarve 6296,5 W 2164,4 W 672,0 W Rakennuksen lämmitystehontarve 9907 W

12 Rakennus Puolilämmin tila Vertailu RakMK:n määräykset täyttävään Rakenteet 1) US ,17 W/( K) 26,0 W/K 148 0,17 W/( K) 25,2 W/K 2) US2 0,16 W/( K) W/K 0,144 W/( K) W/K Ulkoseinät 0,26 W/( K) W/K 0,2 W/( K) W/K 2) Ulkoseinät 2 0,15 W/( K) W/K Yläpohja 169,1 9 W/( K) 15,2 W/K 169,1 8 W/( K) 13,5 W/K Yläpohja 0 0,14 W/( K) W/K 0 0,14 W/( K) W/K 3) Alapohja 161 0,16 W/( K) 25,8 W/K 161 0,14 W/( K) 22,5 W/K Alapohja 0 0,26 W/( K) W/K 0 0,153 W/( K) W/K Ulko-ovet 9,2 1 W/( K) 9,2 W/K 9,2 1 W/( K) 9,2 W/K Ulko-ovet 0 1,4 W/( K) W/K 0 1 W/( K) W/K Ikkunat rakennus pohj./koilinen 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 6,34 0,84 W/( K) 5,3 W/K itä/kaakko 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 9,85 0,84 W/( K) 8,3 W/K etelä/lounas 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 23,96 0,84 W/( K) 20,1 W/K länsi/luode 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 7,26 0,84 W/( K) 6,1 W/K Rakennus ikk.yht 42,38 42,378 W/K 47,41 39,824 W/K Ikkunat muut yht: 0 1,4 W/( K) W/K 0 1 W/( K) W/K Vuotoilma Ilmanvuotoluku q50 2 Ilmanvuotoluku q50 4,00 Rakennus 534,7 m m 3 /s 10,2 W/K 534,7 m m 3 /s 20,4 W/K Puolilämmin tila 0 m 3 2E-11 m 3 /s W/K 0 m m 3 /s W/K Ilmanvaihto LÄMPÖHÄVIÖIDEN TASAUS A vaippa q v, vuotoilma Ominaislämpöhäviö LTO:n vuosihyötysuhde Poistoilmanvirta Suunnitteluarvot Ominaislämpöhäviö Ominaislämpöhäviö A vaippa q v, vuotoilma Ominaislämpöhävi ö LTO:n vuosihyötysuhde Rakennus 45 % 64 m 3 /s 42,5 W/K 75,2 % 64 m 3 /s 19,2 W/K Puolilämmin tila 45 % 0 m 3 /s W/K 45 % 00 m 3 /s W/K U-arvo Poistoilmanvirta Ominaislämpöhäviö Pinta-ala U-arvo Pinta-ala Ominaislämpöhävi ö Yhteensä Rakennus 171,3 W/K Rakennus 149,8 W/K Puolilämmin tila W/K Talousrakennus W/K 1) Ulkoilmaa vasten oleva ulkoseinä 2) Maata vasten oleva ulkoseinä 3) Suunnitteluarvon U-arvossa voidaan ottaa huomioon kerroin 0,9, jos alapohja on ryömintätilallinen

13 Lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus Pinta-alat Vertailuikkunapinta-ala on 15% kerrostasoalasta, mutta kuintenkin enintään 50% julkisivupinta-alasta 16,8 % 23,17 % OK! Rakennusosien U-arvot ja johtumislämpöhäviöt Rakennus U-arvot ovat enintään enimmäisarvojen suuruisia Ulkoseinät Yläpohja Alapohja Ulko-ovet Ikkunat Suunnitelma vaatimus C3: 0,17 W/(m2K) 0,17 W/(m2K) OK! 8 W/(m2K) 9 W/(m2K) OK! 0,14 W/(m2K) 0,16 W/(m2K) OK! 1 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) OK! 0,84 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) OK! Rakennusvaipan ilmapitävyys Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 suunnitteluarvo on enintään enimmäisarvon suuruinen Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus Enimmäisarvo 4,00 Suunnitteluarvo 4,00 OK! Suunnitteluratkaisun lämpöhäviö on enintään vertailuratkaisun suuruinen Rakennus Vertailuarvo 171,3 Suunnitteluarvo 149,8 W/K W/K OK! Puolilämmin tila Vertailuarvo Suunnitteluarvo W/K W/K OK! Tarkistuslistan yhteenveto Suunnitteluratkaisu täyttää lämpöhäviövaatimukset OK!

14 Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho Ilmanvaihtokone Enervent Pingvin Enervent Pingvin Yhteensä Poistoilmavirta Tuloilmavirta Sähköteho 64 m 3 /s 6442 m 3 /s 64 m 3 /s 6442 m 3 /s 188 W SFP 1,46 kw/(m 3 /s) Max. 2,0 kw/(m 3 /s) -

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Esimerkkipientalo

Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Esimerkkipientalo Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Laskija: Pekka

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN Teknillinen korkeakoulu. LVI-tekniikka. B Helsinki University of Technology. Heating, Ventilating and Air Conditioning. B Espoo 2009 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot

KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla

KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla 2000-luvun asuinkerrostalon laskentaesimerkki (Energiatodistus isännöitsijätodistuksessa) SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU 20.03.2015 Insinööritoimisto Vesitaito Oy Alma Koivu ja

Lisätiedot

Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020

Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020 1 2 Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020 Kokonaisenergiatarkastelu E-luku = Rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen rakennustyyppikohtainen yläraja E-luvun laskennassa otetaan huomioon rakennuksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

Tehontarpeen ja energiankäytön laskentaesimerkkejä

Tehontarpeen ja energiankäytön laskentaesimerkkejä TkT, Jarek Kurnitski TKK LVI-tekniikan laboratorio 16.5.2009 Tehontarpeen ja energiankäytön laskentaesimerkkejä Seuraavat 1-krs pientalon ja 2-krs kompaktin pientalon esimerkit osoittavat tehontarpeet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Lämpöpumppujen energialaskentaopas

Lämpöpumppujen energialaskentaopas Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ESIPUHE Lisätään myöhemmin (oppaan laatimiseen ovat osallistuneet tutkija Lari Eskola, erikoistutkija Juha Jokisalo sekä professori Kai Sirén Aalto-yliopistosta.)

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot