Paritalon E-luvun laskelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paritalon E-luvun laskelma"

Transkriptio

1 Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY Hannele Haataja As Oy Sotilastorpantie 6 B Kohdetiedot: Lääni Etelä-Suomi Kortteli Kunta Espoo Tontti 1 Kaupunki Espoo Aloitusvuosi 2012 Kaupunginosa 50 Rakennustunnus - Osoite Sotilastorpantie 6 Valmistumisv ESPOO Kohteen laajuustiedot: Rakennus Puolilämmin tila Yksikkö Rakennuksen nettoala 161,0 Rakennuksen bruttoala 282,5 Rakennuksen tilavuus 108 m 3 Kerroskorkeus Huonekorkeus Ilmatilavuus lämpimät tilat Kerrostasoala maanpäällinen 747,6 282,5 Ulkoseinän pinta-ala eristetty sis. aukot 204,6 Ikkunoiden pinta-ala 47,4 0 Ovien pinta-ala 9,2 Yläpohjan pinta-ala 169,1 Alapohjan pinta-ala 161,0 Alapohjan piiri 55,6 Välipohjan piiri Yläpohjan piiri 56,6 US-US ulkonurkkien pituus 15,0 US-US sisänurkkien pituus 5,0 Ikkunoiden ja ovien piiri yhteensä 137,2 Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen seinä Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen YP Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välinen AP mm mm m 3 m m m m m m m 2 Rakennus Alapohja ryömintätilallinen Kyllä Ei 0 1 Kerrosten lukumäärä 1 Puolilämmin tila Alapohja ryömintätilallinen Kyllä 1 Ei 0 Kerrosten lukumäärä 1

2 Rakennus Rakennusosien tiedot: Rakennusosat Pinta-ala [ ] U-arvo [W/ K] Ulkoseinät: US1 ulkoilmaan rajoittuva 148,0 0,17 US2 maanvastainen 0 0,16 US3 lämpimän ja puolilämpimän tilan välinen seinä 0 0,32 Yläpohja: YP Rakennus 169,1 8 YP Rakennuksesta puolilämpimään tilaan 0,5 Alapohja: AP Rakennus 161,0 0,14 AP Rakennuksesta puolilämpimään tilaan 0,5 Ovet: 9,2 1 Ikkunat: Pohjoinen 0 0 Itä 0 0 Etelä 0 0 Länsi 0 0 Koillinen 6,34 0,84 Kaakko 9,85 0,84 Lounas 23,96 0,84 Luode 7,26 0,84 Rakenneosa Yksikkö Ominaislämpöhäviö Rakennuksen lämpöhäviöenergiat: Rakennuksen yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö H joht Muu joht. Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Ikkunat Ulko-ovet H joht W/K W/K W/K W/K W/K W/K W/K 0 25,2 13,5 22,5 39,8 9,2 110,3 Kuukausi Kuukauden pituus Rakenteiden läpi johtuva energia Ulko- Lämpötila Huone- Lämpötila Maan lämpötila Läpi johtuva energia Q joht Läpi johtuva energia Q muu Kylmäsiltojen lämpöhäviöt, Q kylmäsillat h C C C kwh kwh kwh kwh Vuotoilma lämmityksen tarvitsema energia, Q vuotoilma Tammikuu 744-3, Helmikuu 672-4, Maaliskuu 744-2, Huhtikuu 720 4, Toukokuu , Kesäkuu , Heinäkuu , Elokuu , Syyskuu , Lokakuu 744 6, Marraskuu 720 0, Joulukuu 744-2, Kokovuosi

3 Lisäkonduktanssi ikkunat ja ovet Lisäkonduktanssi yläpohja Lisäkonduktanssi alapohja Lisäkonduktanssi välipohja Lisäkonduktanssi ulkonurkka Lisäkonduktanssi sisänurkka T maa, vuosi Ilmanvuotoluku n50 Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 q vuotoilma Ilmantiheys ilman ominaislämpökapasiteetti 4 W/(m*k) 5 W/(m*k) 0,1 W/(m*k) 5 W/(m*k) C 4 [1/h] 4,00 m 3 /(h* ) 17 m 3 /s 1,2 kg/m Ws/(kg*K) Ulkoseinä puu puu puu Runkomateriaali puu betoni, maan-vast. puu Ilmanvaihdon lämmityksen energia Lto:n jälkeinen kk:n keskimääräinen Ilmanvaihdon lämmitysenergian tuloilmaläm- nettotarve, pötila, T lto Q iv Tuloilman lämpenemisen lämpöener- gian tarve, Q iv,tuloilma Ilmanvaihdosta talteenotet- tu energia, Q lto Korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, Q iv, korvaus- Kuukausi ilma C kwh kwh kwh kwh Tammikuu 14, Helmikuu 14, Maaliskuu 15, Huhtikuu 16, Toukokuu 18, Kesäkuu 19, Heinäkuu Elokuu 19, Syyskuu 18, Lokakuu 17, Marraskuu 15, Joulukuu 15, Kokovuosi q v,korvausilma q v,tuloilmavirta q v,poistoilmavirta Lämpötilan nousu puhaltimessa T Vuorokautinen käyntiaikasuhde viikottainen käyntiaikasuhde Muuntokerroin IV-koneen vuosihyötysuhde η a Muuntokerroin 1 Tuloilman l-tilan asetusarvo T ulko 00 m 3 /s 64 m 3 /s 64 m 3 /s 0,73 C 1 h/24h 1 vrk/7vrk 1 0, C

4 1) Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve Lämmitykseen tarvittava lämpöener Lämpimän veden kierron lämpöhäviö Käyttövesivaraajan lämpöhävi ö-energia Aurinkoenergialla tuotettu energia, Lämpimän käyttöveden lämpöener gian tarve, Lämpimän lämpöhäviö käyttövede energia Kuukausi n kulutus gia Q lkv,netto Q lkvkiertohäviö Q lkv,varastointi Q lkv,häviöt Q aurinko Q lämmitys, lkv m 3 kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu 8, Helmikuu 7, Maaliskuu 8, Huhtikuu 7, Toukokuu 8, Kesäkuu 7, Heinäkuu 8, Elokuu 8, Syyskuu 7, Lokakuu 8, Marraskuu 7, Joulukuu 8, Kokovuosi 96, ) Jos käyttövesi lämmitetään samalla varaajalla, millä tuotetaan lämmitysjärjestelmän käyttämä vesi, ei lämpöhäviöitä tarvitse enää huomioida erikseen. Esim. vesikiertoinen lattialämmitys Veden tiheys Veden omanaislämpökapasiteetti Veden lämpötilaero Henkilöiden lukumäärä Ominaiskulutus Kiertoveden lämpötilaero T Varaajan lämpöhäviöenergia Varaajan tilavuus Jäteveden lto:lla talteenotettu energia Kiertojohdon ominaispituus L lkv Ф lkv, kierto, omin Lkv:n lämmityslaitteiden lkm Käyttöveden siirron hyötysuhde 1000 kg/m 3 4,2 kj/kgk 50 C 3 kpl 600 dm 3 /( *a) 0 C 650 kwh/a 300 dm 3 0 kwh 0 m 15 W/m 0 kpl 0,92

5 Lämpökuormista saatavat energiat Lämpökuor ma Lämpökuor ma valaistus ja Lkv kierto kuluttajalait- ja henkilöistä teet varastointi Ikkunoiden kautta tuleva auringon säteilyener gia Lämpökuor mat yhteensä Q lämpökuor- Lämmityks essä hyödynnettävät lämpökuor mien energiat, Q sis.lämpö Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Henkilöiden luovuttama lämpöenergia Lämpökuorma valaistuksesta Lämpökuorma kuluttajalaitteista Käyttöaste Lämmityksen hyödynnettävyys Valaistus, IV ja muut laitteet Verhokerroin F verho Kehäkerroin F kehä Verhokerroin F verho 1 Varjostuksen korj.kerroin F varjostus Auringonsäteilyn läpäisykerroin g 2 W/m2 8 W/m2 3 vrk/7vrk 0,6 70 % 32 kwh/br 1 0,75 1 0,585 Lämpökuormien hyödyntämisaste Tilojen lämmitysen ergian tarve, Q tilat Lämpökuor mat yhteensä Q lämpökuormat Kuukausi mat kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Lämpökuorman suhde lämmitysen ergiantarpeeseen Ominaislämpöhävi ö, H Aikavakio Lämpökuormien hyödyntämisaste Kuukausi kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu , ,08 1,000 Helmikuu , ,88 0,999 Maaliskuu , ,38 0,978 Huhtikuu , ,36 0,849 Toukokuu , ,29 0,834 Kesäkuu , ,02 0,817 Heinäkuu , ,88 0,785 Elokuu , ,43 0,806 Syyskuu , ,49 0,841 Lokakuu , ,36 0,985 Marraskuu , ,11 1,000 Joulukuu , ,15 1,000 Kokovuosi ,908

6 Tehollinen lämpökapasiteetti C rak 70 Wh/br K Lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus, W lämmitys Lämmön Lämmön- Aurinkoläm- Lämpö- jakelujärj. Lämpimän tuottojärjestelmien pöjärjestel- pumpun Lämmitys- apulaittei- veden män Lämpö- apulaitteijärjestelpöjärjestel- den kiertopumpuden apulaittei- sähköener pumppujärj den män sähköenergian gian. sähköener sähköener sähk.en.kulutus, sähk.en.ku- kulutus, sähk.energi-gian gian kulutus, W lkv, lutus, W aurinko, an kulutus, kulutus, kulutus, Kuukausi W tila pumppu W tuotto, apu pumput W LP, lämmitys W LP, apu W lämmitys kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Lämmön jakelujärj. apulaitteiden omin.sähköenergian kulutus, Sähkö e tilat 2,5 kwh/( *a) Lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun ottoteho 0 W/dm 3 /s Käyttöveden kiertojohdon mitoitusvesivirta 0 dm 3 /s Apulaitteiden ominaiskulutus 0 kwh/(a* ) Aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköteho 0 W Q lämmitys, tilat / Q lämmitys, lkv 167 % Lämpöpumpun tuottama tilojen lämm.energia, Q LP, lämmitys, tilat kwh/a Tilojen lisälämmityksen energiantarve, Q lisälämmitys, tilat 0 kwh/a Lämpöpumpun tuottama lkv:n lämm.energia, Q LP, lämmitys, lkv 6777 kwh/a Lkv:n lisälämmityksen energiantarve, Q lisälämmitys, lkv 0 kwh/a Lämpöpumpun osuus tilojen ja lkv:n lämpöenergian tarpeesta, Q lp /Q lämmitys, tilat, lkv 1,00 Lämpöpumpun SPF tila -luku 3,00 Lämpöpumpun SPF lkv -luku 3,00 Lämpöpumpun apulaitteiden sähköteho kw Jäteilman lämpötila - C

7 Lämmitysjärjestelmän energian kulutus, Q lämmitys Tilojen lämmitysen Jakelujärje 1) Lämmitys Tilojen lämmitysen ergian ergian nettotarve hyötysuhteellmättömääenergiamönlähteet stelmän häviöt lämmittä- Omavarais energian lämmitys- Lisäläm- Lämmityksen järjestelmän lämpöener nettotarve lämpöener gian Q lämmitys,tilat,n Q lämmitys,tilat, tilaan, Q omavarais,, Q lisälämmön- gian tarve, kulutus, Kuukausi etto netto / η Q jakelu, ulos lämmitys, tilat lähteet Q lämmitys,tilat Q lämmitys kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi ) Jos kohteen lämmöntuotto lämpöpumpulla, niin Qlämmitys=0, ks. Qlp, lämmitys tilat + Qlp, lkv Lämmönjakelujärj. hyötysuhde η lämmitys,tilat 0,8 Lämmönjakoputkien ominaislämpöhäviö 0 kwh/(m*a) Lämmönjakoputkien meno- ja paluuputkien pituus 0 m Lisälämmönlähde, varaava tulisija 0 kwh/a Lisälämmönlähde, ilmalämpöpumppu 0 kwh/a Lämmitysenergian tuoton hyötysuhde η tuotto 3,00 Jäähdytysenergian tarve: Q jäähdytys,tilat kwh 0 kwh Q jäähdytys,tilat,netto η jäähdytys,tilat 0,9 W 0 kwh W jäähdytys

8 Kuukausi Ilmanvaiht ojärjestel- män sähköener Valaistuksen sähkön-kulutus, gian kulutus Laitteiden sähkönkulutus Jäähdytysjärjestelmän vuotuinen Laitteiden Rakennuksen Muiden sähköener sähkönkulutusähköener- Omavarais- laitteiden gian sähkönkul sähkönkulutus kulutus Yhteensä gia W käytetty u-tus W jäähdytys W laitesähkö omasähkö W iv W sähkö kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kokovuosi Valaistuksen kokonaissähkönteho Valaistuksen käyttöaste IV-koneen puhaltimien sähköteho IV-koneen ilmavirta 8 W/ 0,1 1,46 W/(dm 3 /s) 64 m 3 /s

9 E-luvun laskennan lähtötiedot Rakennuskohde Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus As Oy Sotilastorpantie 6 B Sotilastorpantie 6 Pientalo ESPOO Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala ,04 Ilmanvuotoluku n 50 4 m 3 /(h* ) Rakennusvaipan umpiosat A U U A % W/(m2*K) W/K Ulkoseinä 148,0 0,17 25,2 22,8 Yläpohja 169,1 8 13,5 12,3 Alapohja 161,0 0,14 22,5 20,4 Ikkunat 47,4 0,84 39,8 36,1 Ulko-ovet 9,2 1,00 9,2 8,3 Kylmäsillat Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo W/(m2*K) - pohj./koilinen 6,34 0,84 0,585 itä/kaakko 9,85 0,84 0,585 etelä/lounas 23,96 0,84 0,585 länsi/luode 7,26 0,84 0,585 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisen tulo/poisto SFP-luku lämpötila- esto suhde (m 3 /s) / (m 3 /s) kw / (m 3 /s) - C Pääilmanvaihtokoneet 64 1,46 0,752 Erillispoistot Ilmanvaihojärjestelmä - - Lämmitysjärjestelmä Tuoton Siirron/jakelun Lämpökerroin 1 Apulaitteiden Maalämpö hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö 2 W Tilojen ja iv:n lämmitys 3,00 0,8 3 0 LKV:n valmistus 3,00 0, Vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle 2 lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin, LKV:n käyttö m 3 / ( *a) yhteensä m 3 /a 0,60 96,624 Sisäiset lämpökuormat Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Käyttöaste W / W / W / - 2,00 3,00 8,00 0,60 Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennös Esko Muikku

10 E-luvun laskennan tulokset Rakennuskohde Osoite Sotilastorpantie ESPOO Rakennuksen käyttötarkoitus Pientalo Rakennsvuosi 2012 Lämmitetty nettoala 161,0 E-luku 117,6 kwh / *a) (lämmitettyä nettoalaa kohti) E-luvun raja-arvo 161,7 kwh / *a) (lämmitettyä nettoalaa kohti) E-luku < E-luvun raja-arvo, OK! E-luvun erittely Ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon kertoimella kerroin painotettu energiankulutus kwh/a - kwh/a kwh/( *a) Sähkölaitteet , Jälkilämmityspatteri lämmitysjärjestelmä 217 1, Yhteensä Uusiutuva kokonaisenergia kwh/a kwh/( *a) Aurinkosähkö Aurinkolämpö Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia Rakennusten teknisten järjestelmien Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys energiankulutus kwh/( *a) kwh/( *a) kwh/( *a) Lämmitysjärjestelmä - Tilojen lämmitys 1 23,4 - Tuloilman lämmitys 12,6 - - Lämpimän käyttöveden valmistus 14,0 - Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 5,1 - - Jäähdytysjärjestelmä - Kuluttajalaitteet ja valaistus 22,8 - - Yhteensä 77,9 1 Ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve kwh/a kwh/( *a) Tilojen lämmitys ,3 56,2 Ilmanvaihdon lämmitys 3 652,0 4,0 Lämpimän käyttöveden valmistus 5636,4 35,0 Jäähdytys 2 Sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa 3 Laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat kwh/a kwh/( *a) Aurinko ,2 Ihmiset Kuluttajalaitteet ,8 Valaistus ,0 Laskentatyökalun nimi ja versionumero Rak-Mk D5 (2012), D3 (2012) Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennös Esko Muikku

11 Rakennuksen lämmitysteho Ilman tiheys Ilman ominaislämpökapasit. Veden tiheys Veden ominaislämpökapas. Rakennuksen bruttopinta-ala Käyttöveden mitoitusvesivirta Kiertojohdon ominaistehontarve Jäteilman alin lämpötila mitoituspisteessä Ulkoseinät johtumalla Yläpohja johtumalla Alapohja johtumalla Ulko-ovet johtumalla Ikkunat johtumalla 1,2 kg/m 3 Säävyöhyke Ws/(KgK) Mitoitus ulkolämpötila -26 C 1000 kg/m3 Sisälämpötila 21 C 4,2 kj/(kgk) Puolilämpimän tilan lämpötila 16 C 282,52 Kylmän ja lämpimän veden lämpötilaero 50 C 032 m 3 /s Huonelämmitysjärjesetelmän hyötysuhde 0,9 0 kw/br IV:n tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 1,0 5 C Käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 0,9 Vuoden keskimääräinen ulkoilman lämpötila 5,3 C 1182,4 W 636,0 W 308,8 W 432,4 W 1871,7 W Lämipimien ja puolilämpimien tilojen väliset rakenteet johtumalla Kylmäsillat johtumalla Johtumalla yhteensä W 675,8 W 5107,1 W Tilassa tapahtuvan tuloilman ja korvausilman lämpenemisen lämpötehon tarve 231,9 W Vuotoilma Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitystehontarve 957,4 W 2164,4 W Käyttöveden lämmityksen ja käyttöveden kiertojohdon lämmitystehontarpeet 672,0 W Rakennuksen lämmitystehontarve: Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpötehontarve Ilmanvaihdon lämmitystehontarve Käyttöveden lämmitystehontarve 6296,5 W 2164,4 W 672,0 W Rakennuksen lämmitystehontarve 9907 W

12 Rakennus Puolilämmin tila Vertailu RakMK:n määräykset täyttävään Rakenteet 1) US ,17 W/( K) 26,0 W/K 148 0,17 W/( K) 25,2 W/K 2) US2 0,16 W/( K) W/K 0,144 W/( K) W/K Ulkoseinät 0,26 W/( K) W/K 0,2 W/( K) W/K 2) Ulkoseinät 2 0,15 W/( K) W/K Yläpohja 169,1 9 W/( K) 15,2 W/K 169,1 8 W/( K) 13,5 W/K Yläpohja 0 0,14 W/( K) W/K 0 0,14 W/( K) W/K 3) Alapohja 161 0,16 W/( K) 25,8 W/K 161 0,14 W/( K) 22,5 W/K Alapohja 0 0,26 W/( K) W/K 0 0,153 W/( K) W/K Ulko-ovet 9,2 1 W/( K) 9,2 W/K 9,2 1 W/( K) 9,2 W/K Ulko-ovet 0 1,4 W/( K) W/K 0 1 W/( K) W/K Ikkunat rakennus pohj./koilinen 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 6,34 0,84 W/( K) 5,3 W/K itä/kaakko 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 9,85 0,84 W/( K) 8,3 W/K etelä/lounas 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 23,96 0,84 W/( K) 20,1 W/K länsi/luode 10,59 1 W/( K) 10,6 W/K 7,26 0,84 W/( K) 6,1 W/K Rakennus ikk.yht 42,38 42,378 W/K 47,41 39,824 W/K Ikkunat muut yht: 0 1,4 W/( K) W/K 0 1 W/( K) W/K Vuotoilma Ilmanvuotoluku q50 2 Ilmanvuotoluku q50 4,00 Rakennus 534,7 m m 3 /s 10,2 W/K 534,7 m m 3 /s 20,4 W/K Puolilämmin tila 0 m 3 2E-11 m 3 /s W/K 0 m m 3 /s W/K Ilmanvaihto LÄMPÖHÄVIÖIDEN TASAUS A vaippa q v, vuotoilma Ominaislämpöhäviö LTO:n vuosihyötysuhde Poistoilmanvirta Suunnitteluarvot Ominaislämpöhäviö Ominaislämpöhäviö A vaippa q v, vuotoilma Ominaislämpöhävi ö LTO:n vuosihyötysuhde Rakennus 45 % 64 m 3 /s 42,5 W/K 75,2 % 64 m 3 /s 19,2 W/K Puolilämmin tila 45 % 0 m 3 /s W/K 45 % 00 m 3 /s W/K U-arvo Poistoilmanvirta Ominaislämpöhäviö Pinta-ala U-arvo Pinta-ala Ominaislämpöhävi ö Yhteensä Rakennus 171,3 W/K Rakennus 149,8 W/K Puolilämmin tila W/K Talousrakennus W/K 1) Ulkoilmaa vasten oleva ulkoseinä 2) Maata vasten oleva ulkoseinä 3) Suunnitteluarvon U-arvossa voidaan ottaa huomioon kerroin 0,9, jos alapohja on ryömintätilallinen

13 Lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus Pinta-alat Vertailuikkunapinta-ala on 15% kerrostasoalasta, mutta kuintenkin enintään 50% julkisivupinta-alasta 16,8 % 23,17 % OK! Rakennusosien U-arvot ja johtumislämpöhäviöt Rakennus U-arvot ovat enintään enimmäisarvojen suuruisia Ulkoseinät Yläpohja Alapohja Ulko-ovet Ikkunat Suunnitelma vaatimus C3: 0,17 W/(m2K) 0,17 W/(m2K) OK! 8 W/(m2K) 9 W/(m2K) OK! 0,14 W/(m2K) 0,16 W/(m2K) OK! 1 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) OK! 0,84 W/(m2K) 1,0 W/(m2K) OK! Rakennusvaipan ilmapitävyys Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q 50 suunnitteluarvo on enintään enimmäisarvon suuruinen Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus Enimmäisarvo 4,00 Suunnitteluarvo 4,00 OK! Suunnitteluratkaisun lämpöhäviö on enintään vertailuratkaisun suuruinen Rakennus Vertailuarvo 171,3 Suunnitteluarvo 149,8 W/K W/K OK! Puolilämmin tila Vertailuarvo Suunnitteluarvo W/K W/K OK! Tarkistuslistan yhteenveto Suunnitteluratkaisu täyttää lämpöhäviövaatimukset OK!

14 Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho Ilmanvaihtokone Enervent Pingvin Enervent Pingvin Yhteensä Poistoilmavirta Tuloilmavirta Sähköteho 64 m 3 /s 6442 m 3 /s 64 m 3 /s 6442 m 3 /s 188 W SFP 1,46 kw/(m 3 /s) Max. 2,0 kw/(m 3 /s) -

Paritalon E-luvun laskelma

Paritalon E-luvun laskelma Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com

Lisätiedot

Paritalon energiatodistuksen laskelma

Paritalon energiatodistuksen laskelma Paritalon energiatodistuksen laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku Rakennusinsinööri (AMK) TKENERGIATODISTUS JA RAKENNUSPALVELU KY ( www.tkrakennuspalvelu.com

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8.5 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi-

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 62200 Kauhava. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 62200 Kauhava. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkitalo Valmistumisvuosi: 2013 Notkokuja 1 Rakennustunnus: 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lämmitetty

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 185 Kilonportti 1 talo 1 Kilonportti , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 185 Kilonportti 1 talo 1 Kilonportti , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 85 Kilonportti talo Kilonportti 060, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 999 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Keskussairaalankuja 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740--8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 980 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari 7, talo Veteraanintie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4- Rakennuksen valmistumisvuosi: 985 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Silva, talo A Aholahdentie 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 996 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa:

ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennustyyppi: Osoite: Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: Lämmitystapa: Ilmastointi: Pientalo Valmistumisvuosi: 2008 Pientalonkuja

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Autotalli Antero Vahvaselkä Osoite : Vanhamäentie 96 Osoite : 577 Korpikoski Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala:

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2013

Energiatodistusopas 2013 Energiatodistusopas 2013 Rakennuksen energiatodistus ja kokonaisenergiankulutus Uudispientalo 6.6.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 4 2.1 Rakennuksen tiedot...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Ominaislämpöhäviö, W/K [H joht. Suunnitteluarvo. Vertailu- arvo 0,24

Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Ominaislämpöhäviö, W/K [H joht. Suunnitteluarvo. Vertailu- arvo 0,24 Laajennettu versio 2.0.2 (D3-2007) Rakennuskohde: Eeva ja Tuomo Rossinen Rakennuslupatunnus: Rakennustyyppi: 2-kerroksinen pientalo Pääsuunnittelija: Tasauslaskelman tekijä: rkm Urpo Manninen, FarmiMalli

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, 33101 Tampere

Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, 33101 Tampere RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU Optiplan Oy Y-tunnus 07757- www.optiplan.fi Puh. 00 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 05 PL 48, 008 Helsinki Turku Helsinginkatu 5 PL 4, 00 Turku Tampere Åkerlundinkatu

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5) ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

Pientalon D5/2007 energialaskentaopas

Pientalon D5/2007 energialaskentaopas Pientalon D5/2007 energialaskentaopas rakennuksen energiankulutus ja ostoenergiankulutus sekä ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, rakennuksen lämmitysteho ja arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen

Lisätiedot

Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Esimerkkipientalo

Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Esimerkkipientalo Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Laskija: Pekka

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Karjapolku, 58 Mänttä Karjapolku 58 Mänttä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinrakennus Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka

Lisätiedot

Pientalojen E-lukutarkastelu

Pientalojen E-lukutarkastelu Sivu 1 / 27 SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY Pientalojen E-lukutarkastelu Muutosten vaikutus laskettuun E-lukuun Jussi Jokinen 27.6.2012 Sivu 2 / 27 Yhteenveto Tässä raportissa on laskettu kolmen erilaisen

Lisätiedot

Riihenmäen Yhtenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys

Riihenmäen Yhtenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys Riienmäen Ytenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys Riienmäen Ytenäiskoulu Laajennus Energiaselvitys R01274.P000 21.10.2014 GRANLUND OY Kristian Bäckström 3 SISÄLTÖ Tämä energiaselvitys sisältää seuraavat

Lisätiedot

Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo

Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo Energiaselvityksen ja todistuksen luominen DOF-Energialla Case: uudispientalo 24.04.2008 Päivän agenda... Mitä energiaselvitys sisältää? Kuinka luodaan energiaselvitys DOF-Energialla? Kuinka luodaan energiatodistus

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu. Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT

Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu. Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT Sisältö Tausta ja lähtötiedot Tavoiteltavat tasot; matalaenergiatalojen ja passiivitalojen määrittelyt Mahdolliset järjestelmävariaatiot

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.

ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11. ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä:

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä: ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki Uudispientalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 25.9.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen tiedot... 6

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Kohteesta on esitetty nämä tiedot kustannuslaskennan perusteiksi

Kohteesta on esitetty nämä tiedot kustannuslaskennan perusteiksi FInZEB-TARKASTELUT: SUURI KERROSTALO Kohteesta on esitetty nämä tiedot kustannuslaskennan perusteiksi Tekniikkakuvaus Energialaskennan tulokset Tilaluettelo Tiedot iv-koneista Lämpöhäviötuloste Vaipan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2013. 176/2013 Ympäristöministeriön asetus. rakennuksen energiatodistuksesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2013. 176/2013 Ympäristöministeriön asetus. rakennuksen energiatodistuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2013 176/2013 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ

Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ Ilkka Tyynelä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki rakennettu toimistotalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki rakennettu toimistotalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki 2006 rakennettu toimistotalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 30.4.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen

Lisätiedot