VANHOJEN RAKENNUSTEN UUSIOKÄYTTÖ MAASEUDULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHOJEN RAKENNUSTEN UUSIOKÄYTTÖ MAASEUDULLA"

Transkriptio

1 Emilia Rönkkö TkT, arkkitehti Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta VANHOJEN RAKENNUSTEN UUSIOKÄYTTÖ MAASEUDULLA

2 Kohteen omistajan näkökulma 1 Maaseudun elinkeinot muuttuvat, uudenlaiset vaatimukset toiminnalle ja tuotannolle, tekniikka- ja tilavaatimukset rakennuskantaa jää vajaakäyttöön tai tyhjilleen. Rakennuskannan hyödyntäminen koko sen elinkaaren ajan on kestävää kehitystä (kansantaloudellisesti, kulttuurisesti, ekologisesti) sidottu työtä, pääomia, energiaa Maaseudulla merkittävä osa uudesta yritystoiminnasta voi tukeutua olevaan rakenteeseen ja rakennuskantaan. Valmis ympäristö + tarvittava infrastruktuuri olemassa. Rakennetun ympäristön kulttuuriset arvot säilyvät parhaiten elävän toimintaympäristön osana. Kehittämisen ja vaalimisen näkökulmat oltava tasapainossa nämä eivät ole toisiaan poissulkevia näkökulmia.

3 Suunnittelun näkökulma 2 Tarkoituksenmukaisen käyttötarkoituksen löytäminen rohkea mielikuvitus + tarkka harkinta. Teknisten ratkaisujen, tilankäytön, arkkitehtonisten valintojen onnistuminen: Usein eteen tulee yllätyksiä. Pintapuolisesti rapistuneen näköinen rakennus voi olla vielä täysin kunnostettavissa. Usein haastaviltakin vaikuttavia vaurioita kannattaa korjata, kunhan vaurion aiheuttaja saadaan poistetuksi. Väliaikaiset toimenpiteet rakennusten hyödyntämismahdollisuudet tuleville sukupolville, harkinta-aikaa. Ylikorjaamisen välttäminen, kustannuksien järkevyys. Suunnitteluvaiheessa sidotaan jopa 80% kustannuksista.

4 Viranomaisnäkökulma 3 Rakennuksen on täytettävä lainsäädännön vaatimukset Käyttötarkoituksen muutokset ja toimenpiteet edellyttävät lupia (rakennus-/toimenpide) Toiminnasta riippuen lisäksi esim. ympäristölupa tai lupa elintarvikkeiden käsittelyyn jne. Paloturvallisuus, poistumisreitit, saniteettitilojen määrä, esteettömyys Ennakointi: Neuvoja ja tietoja asiantuntijoilta jo ideointivaiheessa, jotta vältytään suunnitelmien muutoksilta myöhemmässä vaiheessa.

5 Opas Oppaaseen on koottu esimerkkejä tyhjillään tai vajaakäytössä olleiden rakennusten uusiokäytöstä. Esimerkkien toivotaan antavan ideoita rakennusten omistajille, maaseutuyrittäjille tai yritystoimintaa suunnitteleville sekä suunnittelijoille. Tavoitteena on kannustaa ideoimaan, kysymään neuvoa, tutustumaan kohteisiin ja hakemaan rahoitusta omalle hankkeelle. Kysely Ely-keskuksille v.2010/ Pohjoismainen NordFram-hanke Esimerkit ovat päivittäisen toimintaympäristön arkisia kohteita vrt. museoviraston kohteet, rakennusperinnön hoitoavustus Keskeisellä sijalla maaseudun yritystoiminnan tukeminen. Myös maaseudun yhteisöllisyyttä edistäviä tukimuotoja (Leader) Esimerkkikohteita 1800-l uvulta1960-luvulle.

6 Reittulan riihi, Iisalmi Vanha riihi on muutettu kesäteatteriksi v (Leader-tuki). Rakennus istuu hyvin maisemaan, ja vastavuoroisesti rakennuksen sisältä avautuu hieno näkymä alas järven selälle. Riihen paksut hirret antavat kesällä viileyttä.

7 Reittulan riihi, Iisalmi Riiheen sopii kerralla n. 150 katsojaa, ja yleisöä on ollut hyvin. Reittulan riihi on toiminnallaan pitänyt kylän historiaa ja kyläkulttuuria hengissä tanssin ja teatterin keinoin, sillä kaikki teatterin esittämät tuotannot ovat pohjanneet suoraan kylän historiaan.

8 Westers, Kemiönsaari Vanhasta kivinavetasta on tehty ravintola ja juhlatila v (Leader). Jo useita muutoksia läpikäynyt rakennus haluttiin säilyttää tuleville sukupolville sijoittamalla siihen uutta yritystoimintaa. Rakennus on lämmin ympärivuotisesti, vaikkakin kylmimpänä vuodenaikana navetta palvelee vain tilausravintolana.

9 Westers, Kemiönsaari Korjaustöissä suosittiin alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Vanhoja, hyväkuntoisia rakennusosia ei myöskään haluttu uusia vain varmuuden vuoksi. Vanha rakennus on osoittautunut uudessa käyttötarkoituksessaan monien ratkaisujen osalta toimivaksi.

10 Stall Biskop, Kruunupyy Vanha 1960-luvun navetta muutettiin hevoskuntoutuskeskukseksi v (yritystuki). Jo olemassa olleet tilat vähensivät yrittäjän alkuinvestointitarvetta toimintaa aloitettaessa ja helpottivat päätöstä ryhtyä uudenlaiseen, ennakkoluulottomaan yritystoimintaan.

11 Stall Biskop, Kruunupyy Kuntoutuskeskus oli valmistuttuaan ainoa laatuaan Suomessa. Toiminnalliseen suunnitteluun on haettu malleja Ruotsista ja Tanskasta, jossa vastaavanlaisia hevosalan kuntoutuskeskuksia on ollut jo aikaisemmin.

12 Lauttamäki, Pylkönmäki Lauttamäen tilan 1800-luvun lopulta peräisin olevat rakennukset toimivat kotina ja palvelevat majoitus- ja juhlatiloina yritystoimintaa. Korjaus uusiokäyttöön tehtiin v (yritystuki/investointituki). Keskellä vanha meijeri, jossa valmistettiin entisaikoina voita hevoskiertoisella kirnulla

13 Lauttamäki, Pylkönmäki Hirsirakenteinen navetta on kooltaan noin 40x15m. Karjanpito on lopetettu vuonna Navetta korjattiin juhlatilaksi vuonna Tämä voitiin tehdä ilman suuria rakenteellisia muutoksia. Navettaan on tehty mm. keittiötilat pitopalvelua varten, uusi laipio sekä lautalattia vanhan betonisen lattian päälle.

14 Savon tila, Kuorevesi Alkujaan Turun yliopiston verotilana toiminut Savo on ollut säännöllisesti asuttu 1500-luvulta asti saman suvun omistuksessa. Tilan toimintaa on pyritty kehittämään monipuolisesti ja tilan tuotteita on aina myöskin jatkojalostettu tavalla tai toisella. Uusin yritystoiminta on jäätelön valmistus, johon kunnostettiin autotallina toiminut piharakennus v (yritystuki).

15 Savon tila, Kuorevesi Elintarvikkeiden valmistukseen ja myymiseen vaadittavat muutostyöt saatiin sovitettua hyvin vanhaan rakennukseen. Omistajat olivat muutostöiden osalta hyvissä ajoin yhteydessä terveystarkastajaan.

16 Automuseo, Karstula Automuseo Wanhat vehkeet on rakennettu v vanhaan tyhjillään olleeseen perunajauhotehtaaseen. Rakennus sisältää mm. myös juhlatilan, majoitustilat, kahvion ja keilahallin. (Yritystuki/Leader).

17 Automuseo, Karstula Vanhaan teollisuusrakennukseen tukeutuva yritystoiminta on laajentunut varsin monipuoliseksi. Vanhan rakennuksen eri vaiheista kertovia rakenteita on jätetty näkyville. Kuvassa keilahallin vanha pilaririvistö.

18 Tuomolan perinneriihi, Orivesi Tuomolan tilan perinneriihiprojekti on hyvä esimerkki maaseudun yhteisöllisyyden edistämisestä. Muutostyö valmistui vuonna 2007, ja riihessä sijaitsee nyt kokoustila, museotilat, tanssilattia, keittiöja wc-tilat sekä höyrykonehuone. (Leader)

19 Tuomolan perinneriihi, Orivesi Vuosittain pidettävät perinneriihipäivät, joilla järjestetään mm. työnäytöksiä vanhoista työmenetelmistä, ovat paikallinen ykköstapahtuma. Riihessä järjestetään myös monia muitakin tapahtumia sekä yritystilaisuuksia. Tunnelmallinen riihi kiinnostaa myös häiden viettopaikkana.

20 Saksan esimerkkejä Heinähotelli

21 Saksan esimerkkejä

22 Mahdollisuuksia ja haasteita

23 Mahdollisuuksia ja haasteita Vanha rakennus yritystoiminnan erityinen mahdollisuus vai rasite? Parhaimmillaan lisäarvo yrityksen imagolle (esim. matkailuelinkeinot, ohjelmapalvelut) Huonoimmillaan keinotekoinen kulissi ylikorjaus? Säädösympäristön kiristyminen korjaus- ja muutostyöt uudisrakentamisen normein? Muodostuuko kynnys ryhtyä uusiokäyttöhankkeeseen liian korkeaksi? Muodostuvatko kustannukset kohtuuttomiksi? Onko purku ja uudisrakentaminen kannattavampaa?

24 Haasteita UUDET KORJAUSRAKENTAMISEN SÄÄDÖKSET vs. SUOJELUTAVOITTEET vs. ENERGIATEHOKKUUSTAVOITTEET: Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU) edellyttää kansallisia rakentamismääräyksiä laajoille(* peruskorjauksille. Korjausrakentamista koskevat yksityiskohtaiset määräykset ovat uutta lainsäädäntöä ( ). Korjausrakentamisen tarve tulee arvioida teknistaloudellisesti, mikä voi joissain tapauksissa johtaa rakennuksen purkamiseen (ERA17 raportti 2010, 63). Kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa kokonaisenergiatehokkuutta parantavat toimenpiteet sovitettava yhteen suojeluvaatimusten kanssa. Näissä kohteissa suurempaa energiankulutusta voidaan tarvittaessa kompensoida esimerkiksi päästöoikeuksia ostamalla? (emt.) (* Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaan laajamittaisella korjauksella tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten kokonaiskustannukset ovat yli 25 % rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien; tai b) korjaus koskee yli 25 % rakennuksen vaipan pinta-alasta. Jäsenvaltiot voivat valita vaihtoehdon a tai b soveltamisen. Tätä säännöstä tulkitaan eri tavoin eri maissa.trendi on kohdistaa uudisrakentamisen vaatimukset yhä pienempiin kokonaisuuksiin jopa rakennusosatasolle. (ERA17-raportti 2010, 43).

25 Mahdollisuuksia ja haasteita Kynnyksen ryhtyä toimeen pitäisi pysyä riittävän matalana!

26 Taloudelliset kannustimet Investointitukia rahoitetaan EU:n maaseuturahaston osarahoittamasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Investointituki antaa mahdollisuuden vanhojen rakennusten korjaamisen maaseutuyritystoiminnan käyttöön (esim. työtilaksi) Yleishyödyllinen investointihanke: voidaan edistää asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai kylän viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta (esim. kylätaloprojektit) Korjausavustukset (Ely / MV) (esim. katon korjaus) Rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen tarkoitettu tuki, joka kattaa osan energiasäästöinvestoinnin kustannuksista (esim. lämmöneristyksen parantaminen, ikkunat, lämpöpumput, lämmityskattilan huolto tai uusinta, aurinkosähkö, aurinkolämpö ) Edulliset lainat, verovähennykset? Rakennusoikeuden laajentaminen?

27 Pähkinänkuoressa 1. Pohdi rakennukselle sovelias uusi käyttötarkoitus. 2. Huomioi myös tulevaisuuden tarpeet. 3. Teetä kuntoarvio rakennusalan ammattilaisella. 4. Etsi osaava suunnittelija. 5. Selvitä uuden käytön edellyttämät korjaus- ja muutostarpeet - ajoissa. 6. Laadi kustannusarvio ja budjetti. 7. Pyri löytämään sellaiset muutos- ja korjaustavat, joilla rakennuksen alkuperäinen tyyli ja siihen sitoutuneet arvot säilytetään. 8. Uusi vain tarpeellinen. 9. Silloin, kun uusia materiaaleja tai osia on käytettävä, annetaan niiden myös näyttää uudelta. 10. Huolehdi tarvittavista luvista.

28 Emilia Rönkkö, TkT, arkkitehti

MA A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Tuotantorakennusten uusiokäyttö maaseudulla 1

MA A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Tuotantorakennusten uusiokäyttö maaseudulla 1 MA A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Tuotantorakennusten uusiokäyttö maaseudulla 1 Valokuvat: Emilia Rönkkö, Antti Jaatinen, kohteiden omistajat sekä Maaseutuverkosto Taitto: Emilia Rönkkö Maaseudun

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Kylätalot kuntoon hankkeen toteutus:

Kylätalot kuntoon hankkeen toteutus: Kylätalot kuntoon hankkeen toteutus: Kirjoittajat: Matti Pollari, Ekokumppanti Oy Anneli Halme, Tampereen ammattikorkeakoulu Eveliina Asikainen, Tampereen ammattikorkeakoulu Asta Laari, Ekokumppanit Oy

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1

Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1 Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1 Maakohtaisia tavoitteita Monissa EU:n jäsenmaissa on vilkasta toimintaa uusien ja olemassaolevien rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

Asuinalueen parannusopas

Asuinalueen parannusopas Rakennustekniikan laitos Juha-Matti Junnonen & Jessica Karhu Asuinalueen parannusopas Aalto-yliopisto Asuinalueen parannusopas Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu TIEDE + TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon rakennussuojelu esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon arkkitehtuurin historian diplomityö valvoja: professori Vilhelm Helander ohjaaja: arkkitehti Satu Åkerblom tekijä: Sasu Hälikkä Sotera

Lisätiedot

Hella Hernberg Urban Dream Management. tyhjät tilat. Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön

Hella Hernberg Urban Dream Management. tyhjät tilat. Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön Hella Hernberg Urban Dream Management tyhjät tilat Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön Helsinki 2014 YM Y M PÄR R iis stö Mi i ni si ste T E R IRÖ I Ö Tyhjät tilat 2014 1

Lisätiedot

Rakennusperintö suojelun kohteena...3

Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusperintö suojelun kohteena Lukijalle...2 Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusten suojelu...4 Osallistujat...4 Lait ja säädökset...5 Kaavoittaminen rakennussuojelun välineenä...7 Inventoinnit

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Yleistä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjaaminen ei ole uudisrakentamista

Korjaaminen ei ole uudisrakentamista K O R J A A M I S E N P E R U S T E E T Korjaaminen ei ole uudisrakentamista Uudisrakentaja aloittaa tyhjältä pöydältä. Mitään ei vielä ole tontilla ja kaikki voidaan tehdä valtavan monella eri tavalla.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / /

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU Katso kutsu takakannesta LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Osakkaiden tahto määrää kiinteistön kunnon I s. 2

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / /

POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 4 / 2013 JOULUKUU Katso kutsu takakannesta LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Osakkaiden tahto määrää kiinteistön kunnon I s. 2 Taloyhtiön

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot