HALLITUKSEN KOKOUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN KOKOUS 26.8.2010"

Transkriptio

1 Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 5/2010, Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta kanavasta Kennelliitto Kenneluutiset. Jos Sinulla on tärkeitä, uutisoitavia kennelyhteisöasioita, lähetäthän niistä tiedon Kennelliittoon sähköpostitse. Näin Kenneluutiset pystyy tarjoamaan yhä monipuolisempaa tietoa kennelyhteisön asioista. Kenneluutiset koostaa tiedottaja Elina Kelola, puh. (09) tai Lähetä materiaalit ja yhteystiedot hänelle sähköpostitse, joka on muotoa kennelliitto.fi. Seuraava Kenneluutiset ilmestyy viikolla 42, ja materiaalin viimeinen toimituspäivä on HALLITUKSEN KOKOUS KOIRAREKISTERIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN Hallitus hyväksyi kokouksessaan päivitetyn koirarekisteriohjeen, joka tulee voimaan Päivitetty koirarekisteriohje on luettavissa Kennelliiton internetsivuilla osoitteessa > Lomakkeet ja säännöt > Jalostus ja kasvatus. Ohjeen keskeisiä muutoksia ovat: Kohta 2.1: Pennut tulee rekisteröidä puolen vuoden kuluessa niiden syntymästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asianmukaisesti täytetty pentueilmoitus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa ennen kuin pennut ovat täyttäneet 6 kk. Myös kuolleena syntyneet ja ennen rekisteröintiä kuolleet pennut ilmoitetaan. Kuolleita pentuja ei rekisteröidä, vaan tarkoitus on vain kerätä tilastotietoa. Kohta 3.1: Vapaaehtoisetkin polveutumisen varmistukset pitää tehdä koirarekisteriohjeen kohdan 3.2 mukaisesti, jotta Kennelliitto huomioi tuloksen. Polveutuminen pitää varmistaa, jos on pienikin epävarmuus pennun tai pentueen vanhemmista. Koirarekisteriohjeen kohdan 3.2 ehdot ovat samat kuin aiemminkin. Ehtoihin kuuluu muun muassa, että näytteet ottaa eläinlääkäri tai Kennelliiton hyväksymä henkilö (kennelneuvoja tai aluekouluttaja tai Kennelliiton hyväksymän laboratorion edustaja), koirien tunnistusmerkintä tarkistetaan ja käytetään Kennelliiton lähetettä. Näytteet pitää myös tutkia Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa. Kohta 5: Poikkeuslupa pitää olla myönnetty ennen astutusta tai pentue voidaan merkitä ainoastaan EJ-rekisteriin (ei jalostukseen). Kasvattajalle rekisteröidään vain yksi pentue EJ-rekisteriin tällä perusteella. Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry. Kennelliiton pääyhteistyökumppani: Kennelliitto ei enää käsittele jälkikäteen tulleita poikkeuslupaanomuksia. Poikkeuslupaa pitää ryhtyä anomaan hyvissä ajoin ennen astutusta ja kasvattajan allekirjoittaman anomuksen lisäksi tarvitaan rotujärjestön allekirjoitettu lausunto. Rotujärjestö ottaa anomukseen kantaa sen perusteella, täyttävätkö koirat/ yhdistelmä rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen geneettinen riski. 1 Kenneluutisten materiaalia saa julkaista Kennelliiton jäsenyhdistysten lehdissä. Jos tarvitset materiaalia Wordmuodossa, lähetä sähköpostia osoitteeseen: elina.kelola(at)kennelliitto.fi.

2 Kohta 7: Jos koiran polveutuminen on epäselvä, eikä sitä saada varmistettua, voi Kennelliitto rekisteristä poistamisen asemesta perustellussa tapauksessa myös siirtää koirat EJ-rekisteriin (ei jalostukseen) niin, että niiltä poistetaan se osa sukutaulua, joka on väärä tai jonka oikeellisuutta epäillään. Tällaisessa tapauksessa EJ-rekisteriin siirretään myös koiran mahdolliset jälkeläiset. Koirat voivat edelleen olla mukana virallisessa harrastustoiminnassa ja niistä kerätään tietoa, mutta jalostuskäyttö on kielletty. Koska polveutuminen on epäselvä, ei koiria myöskään voi siirtää pois EJ-rekisteristä. Kohta 10.2: Muutaman rodun rotukohtaiset erityisehdot mahdollistavat rotuunotot. Asiaa on nyt tarkennettu niin, että rotuunotto ei ole tarkoitettu Kennelliitossa rekisteröityjen koirien jälkeläisille. Kohta 11.2: Tässä kohdassa kerrataan, missä tapauksissa koira rekisteröidään EJ-rekisteriin. Kohtaan on nyt tarkennettu, että ei jalostukseen -rekisteröity tuontikoira merkitään EJ-rekisteriin. Kohta 11.3: Kohdassa kerrotaan, miten siirrot rekisterien välillä tapahtuvat. Kohtaan tehdyillä muutoksilla on tarkoitus saada sujuvampi käytäntö sille, miten vanhemmalta astutushetkellä puuttuvan PEVI- SA-tutkimustuloksen vuoksi EJ-rekisteriin merkittyjen pentujen kohdalla toimitaan. Pennun omistaja odottaa, että koira aikuistuu ja varmistuu siitä, että se täyttää rotunsa PEVISAvaatimukset ja hankkii rotujärjestön lausunnon siitä, täyttääkö koira rodun JTO:n terveyssuositukset. Sen jälkeen hän voi anoa Kennelliitolta koiransa siirtoa pois EJ-rekisteristä. Kennelliitto voi tapauksesta riippuen edellyttää jotain muutakin selvitystä ennen kuin asia käsitellään. Jos pentue on merkitty EJ-rekisteriin sen vuoksi, että sen vanhemmalla ei astutushetkellä ollut rodun PEVISA-ehtojen mukaista tutkimustulosta, tarkistaa Kennelliitto pentueeseen kuuluvan koiran EJrekisteristä siirtoa koskevan anomuksen yhteydessä, onko vanhemman puuttuva tutkimus tehty astutuksen jälkeen ja täyttääkö tulos rodun PEVISA-vaatimukset. Vanhemmat kannattaa siis aina tutkia, vaikka jälkikäteenkin, jotta jalostusyksilön vaatimukset ja suositukset aikanaan täyttävien pentujen omistajilla olisi parempi mahdollisuus saada koiransa siirrettyä EJ-rekisteristä pois. Jos koira on merkitty EJ-rekisteriin jonkin perinnöllisen sairauden tai vian tai epäselvän polveutumisen vuoksi, ei koiraa voi siirtää pois tästä rekisteristä. Nartun pennuttamiseen liittyvät keskeiset ohjeet: Nartulle rekisteröidään korkeintaan 5 pentuetta (edellyttäen, että rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettama jälkeläisraja ei ylity jo ennen tätä pentuemäärää). Näistä viidestä pentueesta yksi saa syntyä niin, että väli edelliseen pentueeseen on alle 10 kk. Tähän ei tarvita poikkeuslupaa, mutta nartun seuraavaan synnytykseen pitää jättää vähintään vuoden väli. Kaikkien muiden pentueiden välin on aina oltava vähintään 10 kk. Yli 8-vuotias narttu: Jos astuttaa 8 vuotta täyttäneen nartun, pitää pentueilmoitukseen liittää ennen nartun astuttamista annettu eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus ei astutushetkellä saa olla 6 kk vanhempi. Jos tällaista todistusta ei ole, voidaan pentue merkitä vain EJ-rekisteriin. Yli 8-vuotiasta narttua ei saa astuttaa niin, että synnytysten väliin jää alle 10 kk. Pentueen vanhempien pitää astutushetkellä täyttää rotukohtaisen PEVISA-ohjelman ehdot tai pentueen rekisteröintiin pitää ennen astutusta saada Kennelliiton myöntämä poikkeuslupa. Rotukohtaiset erityisehdot (sisältää PEVISA-ehdot) löytyvät linkistä /NR/ rdonlyres/1f85d915-11e6-4d2f-be20-5ac7cc03744c/0/koirarekisteriohje_liite1.pdf. 2

3 Epävarmoissa tilanteissa tulisi etukäteen tarkistaa Kennelliitosta täyttääkö pentue rekisteröinnin ehdot. Kennelliittoon voi myös toimittaa kopion ulkomaisen koiran rekisteritodistuksesta tai terveystutkimuslausunnosta ja tarkistaa hyväksytäänkö se. Lisätietoja: Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry. Jalostusneuvoja Päivi Rantasalo, puh. (09) , paivi.rantasalo(at)kennelliitto.fi Jalostussihteeri Hanna Bragge, puh. (09) , hanna.bragge(at)kennelliitto.fi JTO-MALLIN UUSIMINEN JA JTO-OHJEEN PÄIVITTÄMINEN Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan suurilukuisille roduille tarkoitetun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) uudistetun mallirungon. Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Mallirungon tarkoitus on helpottaa ohjelman laatimista ja kertoa selkeästi, mitä tietoa JTO:ssa pitäisi olla, mihin kysymyksiin ohjelman pitäisi vastata ja mistä tietoa on löydettävissä. Harvalukuisten rotujen JTO-mallirunko on hyväksytty jo hallituksen kokouksessa Hallitus päivitti kokouksessaan myös JTO-ohjeen ajan tasalle. JTO on keskeinen apukeino ja tiedonlähde rodun jalostuksen ohjauksessa ja Kennelliitto hyödyntää sitä muun muassa käsitellessään rotuun liittyviä poikkeuslupa-anomuksia. Kaikkien rotujärjestöjen on laadittava ja toimitettava Kennelliitolle edustamiensa rotujen JTO. JTO:n laatimisvelvoite koskee myös rotuja, joille ei haeta rotukohtaista PEVISA-ohjelmaa. Jos rodun viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on alle 50, eikä rodulla ole PEVISAohjelmaa, on rotu vapautettu JTO:n laatimisvelvoitteesta. Kun rodun viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä ylittää 50 yksilöä, on JTO laadittava ja esitettävä Kennelliiton hyväksyttäväksi kahden vuoden kuluessa tästä. Rotujärjestöjen tulee myös huolehtia siitä, että ohjelma päivitetään asianmukaisesti vähintään viiden vuoden välein. Jalostuksen tavoiteohjelman mallirunko suurilukuisille roduille, jalostuksen tavoiteohjelman mallirunko harvalukuisille roduille ja päivitetty JTO-ohje löytyvät Kennelliiton nettisivuilta osoitteesta > Lomakkeet ja säännöt > Jalostus ja kasvatus. Lisätietoja: Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry. Jalostusneuvoja Päivi Rantasalo, puh. (09) , paivi.rantasalo(at)kennelliitto.fi Jalostussihteeri Hanna Bragge, puh. (09) , hanna.bragge(at)kennelliitto.fi UUSI NÄYTTELYOHJAAJA Hallitus nimitti Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n esityksestä Maritta Niemen Lohtajalta kennelpiirin näyttelyohjaajaksi. KAIKKIEN ROTUJEN ARVOSTELUOIKEUDET Hallitus nimesi Marja Talvitien kaikkien rotujen tuomariksi. UUSIA NUORISOVASTAAVIA Hallitus nimesi Mona Lindforsin Salpausselän Kennelpiiri ry:n nuorisovastaavaksi ja Jaana Oinaksen Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n nuorisovastaavaksi. 3

4 HALLITUKSEN KOKOUKSIEN AIKATAULU VUONNA 2011 Hallitus hyväksyi vuoden 2011 kokousaikataulun. Hallituksen kokouksien päivämäärät: Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous ja järjestäytymiskokous PÄÄERIKOISNÄYTTELYIDEN LISÄSERTIFIKAATIT VUONNA 2011 Uudet näyttelysäännöt tulevat voimaan Rotujärjestöjä ja rotua harrastavia yhdistyksiä pyydetään huomioimaan, että lisäsertifi kaatteja ei jaeta enää vuoden 2011 päänäyttelyissä. EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PKU:N KOIRATANSSITYÖRYHMÄÄN Hallitus nimesi Kennelliiton edustajaksi PKU:n koiratanssityöryhmään Hannele Parviaisen. JALOSTUSSTRATEGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Hallitus nimesi jalostusstrategiatyöryhmään seuraavat henkilöt: Suomen Pystykorvajärjestö ry Sauli Laaksonen Suomen Ajokoirajärjestö ry Jari Fors (varalla Esa Ojanen) Lappalaiskoirat ry Suvi Anttila Suomen Seurakoirayhdistys ry Mari Jänisniemi-Honkala Suomen Kääpiökoirayhdistys ry Leena Parviainen Suomen Mäyräkoiraliitto ry Ulla Kotro-Kervinen Saksanpaimenkoiraliitto ry Erkki Läike Seisojat Saija Suomaa Noutajat ja spanielit Eeva Rautala (varalla Tiina Illukka) Vinttikoirat Marina Aaltio (varalla Eija Sandholm) Terrierit Tuire Okkola Suomen Koirankasvattajat SUKOKA ry Juha Kares Lisäksi hallitus nimesi työryhmään jalostustoimikunnasta Kirsi Sainion puheenjohtajaksi ja jäseniksi Maaret Tapion, Juha Kallion ja Katariina Mäen. UUDET JÄSENYHDISTYKSET Hallitus hyväksyi Suomen Kennelliiton jäseniksi seuraavat jäsenyyttä anoneet yhdistykset: Munakan Metsästysseura ry, Ilmajoki Polven Metsästysseura ry, Kurikka Suomen Shiba ry, Helsinki Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry, Vihti UUSIA ULKOMUOTOTUOMARIOIKEUKSIA Vt. toiminnanjohtaja on hyväksynyt seuraavat uudet ulkomuototuomarioikeudet ajalta : (Vt. toiminnanjohtaja Markku Mähösen oikeudet on hyväksynyt hallituksen puheenjohtaja Helena Suni.) 4 Aaltonen Pirjo, Paimio: prahankääpiökoira, azawakh, espanjanvinttikoira, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira Ahlman-Stockmari Tanya, Koski TL: amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira

5 5 Eerola Päivi, Helsinki: amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Fagerström Rune, Lohja: norfolkinterrieri, baijerinvuoristovihikoira, bassert artésien normand, hannoverinvihikoira, azawakh, espanjanvinttikoira, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira Finne Leni, Dragsfjärd: amerikankääpiökettuterrieri, jackrussellinterrieri, bichon frisé, prahankääpiökoira Fors Jari, Yppäri: grand basset griffon vendeén Holm Marianne, Siuntio KK: bordeauxindoggi, englanninbulldoggi, mastiffi, länsigöötanmaanpystykorva, azawakh, espanjanvinttikoira, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira Honkanen Kirsi, Vantaa: harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva Hyvönen Helena, Myllyoja: alentejonkoira, anatolianpaimenkoira, broholminkoira, englanninbulldoggi, hollanninsmoushond, itävallanpinseri, kanariandoggi, karstinpaimenkoira, mallorcandoggi, sao miguelinfi la, tornjak, tosa Jokisilta Hannele, Espoo: amerikankääpiökettuterrieri, borderterrieri, azawakh, espanjanvinttikoira, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira Juutilainen Saija, Vantaa: belgianpaimenkoirat, lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira, amerikankääpiökettuterrieri, cairnterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri, prahankääpiökoira Järventölä Marjo, Oulu: bordeauxindoggi Kares Juha, Ojakkala: amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Kipinä Markku, Lumijoki: amerikankääpiökettuterrieri, karjalankarhukoira, suomenpystykorva, alpenländische dachsbracke, amerikankettukoira, anglo-francais de petite vénerie, ariegeois, beagle harrier, billy, bosanski ostrodlaki gonic barak, briquet griffon vendeen, chien d artois, crnogorski planinski gonic, dunkerinajokoira, eestinajokoira, englanninkettukoira, englantilais-venäläinen ajokoira, francais blanc et noir, francais blanc et orange, francais tricolore, gonzcy polski, gotlanninajokoira, grand anglo-francais blanc et noir, grand anglofrancais blanc et orange, grand anglo-francais tricolore, grand gascon saintongeois, grand griffon vendeen, griffon bleu de gascogne, griffon fauve de bretagne, griffon nivernais, haldeninajokoira, hamiltoninajokoira, harrieri, hygeninajokoira, iso gascognenajokoira, itävallanajokoira, karkeakarvainen istrianajokoira, karkeakarvainen italianajokoira, kopo, kreikanajokoira, lyhytkarvainen istrianajokoira, lyhytkarvainen italianajokoira, pesukarhukoira, petit bleu de gascogne, petit gascon saintongeois, pienet sveitsinajokoirat, plott, poitevin, porcelaine, posavinanajokoira, puolanajokoira, sabueso espanol, saksanajokoira, schillerinajokoira, serbianajokoira, slovensky kopov, smoolanninajokoira, srpski gonic, steirische rauhhaarbracke, sveitsinajokoirat, tiroler bracke, westfälische dachsbracke, prahankääpiökoira Koskelo Arja, Turku: borderterrieri Kosonen Marja, Sipoo: prahankääpiökoira Kumpumäki Veli-Pekka, Helsinki: amerikankääpiökettuterrieri, länsigöötanmaanpystykorva Kuusisto Jukka, Hämeenkyrö: azawakh, espanjanvinttikoira, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira Kärkäs Leila, Mietoinen: alpenländische dachsbracke, amerikankettukoira, anglo-francais de petite vénerie, ariegeois, beagle harrier, billy, bosanski ostrodlaki gonic barak, briquet griffon vendeen, chien d artois, crnogorski planinski gonic, dunkerinajokoira, eestinajokoira, englanninkettukoira, englantilais-venäläinen ajokoira, francais blanc et noir, francais blanc et orange, francais tricolore, gonzcy polski, gotlanninajokoira, grand anglo-francais blanc et noir, grand anglo-francais blanc et orange, grand anglo-francais tricolore, grand gascon saintongeois, grand griffon vendeen, griffon bleu de gascogne, griffon fauve de bretagne, griffon nivernais, haldeninajokoira, hamiltoninajokoira, harrieri, hygeninajokoira, iso gascognenajokoira, itävallanajokoira, karkeakarvainen istrianajokoira, karkeakarvainen italianajokoira, kopo, kreikanajokoira, lyhytkarvainen istrianajokoira, lyhytkarvainen italianajokoira, pesukarhukoira, petit bleu de gascogne, petit gascon saintongeois, pienet sveitsinajokoirat, plott, poitevin, porcelaine, posavinanajokoira, puolanajokoira, sabueso espanol, saksanajokoira, schillerinajokoira, serbianajokoira, slovensky kopov, smoolanninajokoira, srpski gonic, steirische rauhhaarbracke, sveitsinajokoirat, tiroler bracke, westfälische dachsbracke Lackman Mari, Pankakoski: harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva Lehkonen Harri, Luhtikylä: englanninbulldoggi, amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Lehmussaari Aila, Murakka: punavalkoinen irlanninsetteri

6 Lehtonen Vesa, Otalampi: amerikankääpiökettuterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri Liimatainen Jussi, Helsinki: harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva Louhi Kirsti, Pori: lyhytkarvainen collie, azawakh, espanjanvinttikoira, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira Markio Marina, Espoo: vihikoira Mustonen Kimmo, Helsinki: amerikankääpiökettuterrieri, borderterrieri Mähönen Markku, Lahnajärvi: karjalankarhukoira, pohjanpystykorva, siperianhusky, suomenpystykorva Nygård Marjo, Kajaani: borderterrieri Okkola Tuire, Nummela: amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Palosaari Juha, Otalampi: amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Piisi-Putta Outi, Lieto: harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva Poletaeva Irina, Vantaa: belgianpaimenkoirat, pyreneittenpaimenkoira, bordeauxindoggi, mastiffi, amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira, azawakh, espanjanvinttikoira, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira Pronin Joanna, Vantaa: isomünsterinseisoja, lyhytkarvainen saksanseisoja, karkeakarvainen saksanseisoja, pitkäkarvainen saksanseisoja, punavalkoinen irlanninsetteri Putkonen Juha, Tampere: bordeauxindoggi, englanninbulldoggi, mastiffi, amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, Liminka: pitkäkarvainen collie, amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Ranta Tapio, Kalanti As: amerikankääpiökettuterrieri Rautala Eeva, Helsinki: amerikankääpiökettuterrieri, länsigöötanmaanpystykorva, prahankääpiökoira Rekiranta Paula, Klaukkala: prahankääpiökoira Ruotsalainen Esa, Lammi: harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva Sainio Kirsi, Helsinki: airedalenterrieri, amerikankääpiökettuterrieri, jackrussellinterrieri Salmi-Aalto Teija, Järvenpää: englanninbulldoggi Salminen Kari, Turku: amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Salminen Marja, Turku: amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Salohalla Hilkka, Veikkola: englanninbulldoggi Sjöholm Pauliina, Siuntio: borderterrieri Skalin Bo, Hollola: norwichinterrieri, keeshond, kleinspitzit, mittelspitzit, cesky fousek, deutsch stichelhaar, karkeakarvainen slovakianseisoja, punavalkoinen irlanninsetteri, villakoirapointteri, azawakh, espanjanvinttikoira, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, sloughi, unkarinvinttikoira Stenroos Satu, Turku: amerikankääpiökettuterrieri Stockmari Harto, Koski TL: amerikankääpiökettuterrieri Sylgrén Maija, Kouvola: bergamasco, bouvier des ardennes, ceskoslovensky vlcak, katalonianpaimenkoira, kroatianpaimenkoira, lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira, mallorcanpaimenkoira, pitkäkarvainen collie, romanianpaimenkoira, saarloos wolfhond Talvi Hannu, Oulainen: länsigöötanmaanpystykorva Talvitie Marja, Oitti: amerikankääpiökettuterrieri, punavalkoinen irlanninsetteri, kingcharlesinspanieli, prahankääpiökoira Taulos Tiina, Klaukkala: amerikankääpiökettuterrieri, prahankääpiökoira Teini Pekka, Harjavalta: punavalkoinen irlanninsetteri, unkarinvizslat, weimarinseisojat Timonen Unto, Hyvinkää: lyhytkarvainen collie, pitkäkarvainen collie, prahankääpiökoira Toivakka Minna, Seinäjoki: punavalkoinen irlanninsetteri Vakkilainen Sanna, Lohja: alentejonkoira, anatolianpaimenkoira, bordeauxindoggi, broholminkoira, englanninbulldoggi, hollnninsmoushond, itävallanpinseri, kanariandoggi, karstinpaimenkoira, mallorcandoggi, mastiffi, sao miguelinfi la, tornjak, tosa Valakari Paula, Helsinki: amerikankääpiökettuterrieri Vitikainen Auli, Pajulankylä: karjalankarhukoira, pohjanpystykorva, suomenpystykorva 6 Vt. toiminnanjohtaja on hyväksynyt seuraavat uudet ulkomuototuomarioikeudet ajalta : (Vt. toiminnanjohtaja Markku Mähösen oikeudet on hyväksynyt hallituksen puheenjohtaja Helena Suni.) Finne Leni, Dragsfjärd: amerikancockerspanieli Itkonen Pia, Kiukainen: labradorinnoutaja

7 Kosonen Marja, Sipoo: labradorinnoutaja Kärkäs Leila, Mietoinen: auvergnenseisoja, bourbonnaisinseisoja, braque de l ariege, braque saint-germain, bretoni, cesky fousek, deutsch stichelhaar, isomünsterinseisoja, karkeakarvainen slovakianseisoja, karkeakarvainen unkarinvizsla, korthalsingriffoni, lyhytkarvainan unkarivizsla, picardienspanieli, pienimünsterinseisoja, pitkäkarvainen saksanseisoja, pont-audemerinspanieli, punavalkoinen irlanninsetteri, ranskanseisoja, gascognelaistyyppi, ranskanseisoja, pyreneläistyyppi, ranskanspanieli, sininenpicardienspanieli, villakoirapointteri, weimarinseisojat Lehtonen Vesa, Otalampi: englanninkääpiöterrieri, lakelandinterrieri Mustonen Kimmo, Helsinki: englanninkääpiöterrieri, lakelandinterrieri Mähönen Markku, Lahnajärvi: chesapeakelahdennoutaja, labradorinnoutaja Nygård Marjo, Kajaani: lakelandinterrieri Poletaeva Irina, Vantaa: labradorinnoutaja, sileäkarvainen noutaja Pronin Joanna, Vantaa: bretoni, pienimünsterinseisoja Putkonen Juha, Tampere: lakelandinterrieri Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, Liminka: lakelandinterrieri, venäjäntoyt Resko Eeva, Orimattila: lakelandinterrieri Savolainen Tuula, Evitskog: lakelandinterrieri Skalin Bo, Hollola: basset hound Taulos Tiina, Klaukkala: amerikancockerspanieli Teini Pekka, Harjavalta: bretoni, pienimünsterinseisoja Valakari Paula, Helsinki: lakelandinterrieri Vt. toiminnanjohtaja on hyväksynyt seuraavat uudet ulkomuototuomarioikeudet ajalta : (Vt. toiminnanjohtaja Markku Mähösen oikeudet on hyväksynyt hallituksen puheenjohtaja Helena Suni.) Heiskanen Kati, Nurmijärvi: chesapeakelahdennoutaja, kiharakarvainen noutaja Honkanen Kirsi, Vantaa: hokkaido, kai, lapinporokoira, suomenlapinkoira Itkonen Pia, Kiukainen: chesapeakelahdennoutaja Kares Juha, Ojakkala: suomenlapinkoira Kosonen Marja, Sipoo: amerikanvesispanieli, barbet, chesapeakelahdennoutaja, kiharakarvainen noutaja, wetterhoun, viiriäiskoira Kumpumäki Veli-Pekka, Helsinki: hokkaido, kai Lackman Mari, Pankakoski: hälleforsinkoira, musta norjanhirvikoira, valkoinen ruotsinhirvikoira Lahokoski Viveca, Jorvas: kultainennoutaja Liimatainen Jussi, Helsinki: hokkaido, kai, lapinporokoira, suomenlapinkoira Lehtonen Vesa, Otalampi: karkeakarvainen kettuterrieri, sileäkarvainen kettuterrieri Mustonen Kimmo, Helsinki: karkeakarvainen kettuterrieri, sileäkarvainen kettuterrieri Mähönen Markku, Lahnajärvi: kultainennoutaja Niemelä Riitta, Jorvas: chesapeakelahdennoutaja, kultainennoutaja Palosaari Juha, Otalampi: chesapeakelahdennoutaja Pronin Joanna, Vantaa: auvergnenseisoja, bourbonnaisinseisoja, braque de l ariege, braque saint-germain, cesky fousek, deutsch srichelhaar, karkeakarvainen slovakinaseisoja, karkeakarvainan unkarinvizsla, korthalsingriffoni, lyhytkarvainen unkarinvizsla, picardienspanieli, pont-audemerinspanieli, ranskanseisoja; gascognelaistyyppi, ranskanseisoja; pyreneläistyyppi, ranskanspanieli, sininenpicardienspanieli, villakoirapointteri, weimarinseisojat Putkonen Juha, Tampere: karkeakarvainen kettuterrieri, sileäkarvainen kettuterrieri Ruotsalainen Esa, Lammi: hokkaido, kai, lapinporokoira, suomenlapinkoira Savolainen Tuula, Evitskog: kultainennoutaja Taulos Tiina, Klaukkala: amerikanvesispanieli, barbet, chesapeakelahdennoutaja, wetterhoun, viiriäiskoira Teini Pekka, Harjavalta: karkeakarvainen kettuterrieri, sileäkarvainen kettuterrieri, kiharakarvainen noutaja 7

8 MUUTOKSIA KENNELNIMISSÄ Arktiska: omistajat Teronen Liisa, Pello ja Maaninen Tiina, Oulu, entinen omistaja Teronen Liisa Aziz: omistajat Jalkanen Stina ja Janette, Veneranta, entinen omistaja Jalkanen Stina Bitterblue: omistaja Ruotsalainen Katja, Paukarlahti, entiset omistajat Ruotsalainen Tarja ja Katja Gironin: omistaja Heinonen Laura, Lieto, entiset omistajat Heinonen Laura ja Vähä Juha- Pekka Najaf s: omistaja Kortesniemi Ville, Nurmo, entiset omistajat Kortesniemi Ville ja Harju-Säntti Mari Paronilan: omistaja Taskinen Sami, Nilsiä, entiset omistajat Sutinen Sanna ja Taskinen Sami Silent Key s: omistajat Rytkönen-Tetri Anni ja Rytkönen Maria, Hyvinkää, entinen omistaja Rytkönen-Tetri Anni Tarkinrannan: omistajat Hiitiö Antero, Panelia ja Malmi Mikael, Eura, entinen omistaja Hiitiö Antero Tuulen-Unelmien: omistaja Rossi Hannele, Karkkila, entiset omistajat Rossi Hannele ja Rinkinen Pekka Unisilmän: omistaja Voutilainen Kimmo, Ilmajoki, entiset omistajat Voutilainen Kimmo ja Päivi Wolfpower: omistajat Luoma Jarkko ja Teija, Rintala, entinen omistaja Luoma Jarkko Xtravaschnauza: omistaja Lillbacka Heli, Inkoo, entiset omistajat Lillbacka Heli ja Timo Örnbacka: omistaja Örn Kirsi, Kantele, entinen omistaja Örn Markku HALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ Hallituksen kokous Hallituksen kokous Valtuusto Yleiskokous Hallituksen kokous ja järjestäytymiskokous MUITA TAPAHTUMIA Helsinki Winner koiranäyttely, Helsingin Messukeskus voittaja.kennelliitto.fi /FI/helsinkiwinner2010/ Voittaja koiranäyttely, Helsingin Messukeskus voittaja.kennelliitto.fi /FI/voittaja2010/ KoiraExpo 2011, Vantaa Maailman Voittaja koiranäyttely, Helsinki KENNELLIITON YLEISKOKOUS Kennelliiton ylintä päätösvaltaa käyttää yleiskokous, joka pidetään joka kolmas vuosi marraskuussa. Seuraava yleiskokous pidetään Yleiskokous-kutsu on julkaistu Koiramme-lehdessä 7-8/2010 (sivu 93). Kennelliiton säännöt 13 Kennelliiton päätäntävaltaa käyttävät Kennelliiton yleiskokous ja valtuusto. Kennelliiton hallinnosta vastaa hallitus Kennelliiton varsinainen yleiskokous pidetään joka kolmas vuosi marraskuussa. Hallitus kutsuu Kennelliiton jäsenet yleiskokoukseen ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta Kennelliiton jäsenlehdessä. Yleiskokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Kennelliiton henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.

9 Lisäksi hän saa valtakirjalla edustaa neljää (4) muuta henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksen edustaja saa yhdistyksen äänimäärän lisäksi edustaa valtakirjalla 29 henkilöjäsentä eli siis käyttää oman äänensä mukaan lukien 30 henkilöjäsenen äänen. Henkilöjäsen voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä ja jäsenyhdistyksellä voi olla vain yksi edustaja. Kennelpiirillä ja rotujärjestöllä on yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien omien henkilöjäsenten ja jäsenyhdistysten omien henkilöjäsenten yhteenlasketun lukumäärän alkavaa 100-lukua kohti, ei kuitenkaan 30 ääntä enempää. Muilla jäsenyhdistyksillä on yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien yhdistyksen omien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 100-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan kolme (3) ääntä. Yleiskokouksen asioista 1, 4 ja 5 äänestettäessä on jokaisella kokouksessa saapuvilla olevalla äänivaltaisella henkilöllä kuitenkin vain yksi ääni. Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle Kennelliiton toimistoon viimeistään toimiston työaikana 21 päivää ennen yleiskokousta edellä tarkoitetut edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmäärä ja yleiskokoukseen valtuuttamansa edustaja. Kaikki valtakirjat on toimitettava Kennelliiton toimistoon viimeistään toimiston työaikana 21 päivää ennen yleiskokousta. Myöhemmin esitetyillä valtakirjoilla ei voida käyttää äänivaltaa yleiskokouksessa. Kennelpiirien ja rotujärjestöjen valtuustoehdokkaiden sekä heidän varajäsentensä nimet on esitettävä kirjallisesti hallitukselle Kennelliiton toimistoon toimiston työaikana viimeistään 21 päivää ennen Kennelliiton varsinaista yleiskokousta. Kennelliiton säännöt kokonaisuudessaan > Lomakkeet ja säännöt > Kennelliiton säännöt VUODEN 2011 KOIRAEXPO JÄRJESTETÄÄN VANTAALLA Kennelliiton järjestää Tapiola/Agria KoiraExpon ensi vuonna Vantaalla, Rantasipi Airportissa Kutsut KoiraExpoon lähetetään lokakuussa KoiraExpo on kennelpiireille, rotujärjestöille, rotua harrastaville yhdistyksille ja rotuyhdistyksille suunnattu monipuolinen järjestötoiminnan koulutustilaisuus. Myös piirien ja yhdistysten tiedottajille ja toimittajille järjestetään KoiraExpon yhteydessä omaa koulutusta. UUSI KASVATTAJASITOUMUS ALLEKIRJOITETTAVA VUODEN 2010 LOPPUUN MENNESSÄ Kennelliiton valtuusto hyväksyi kokouksessaan uuden kasvattajasitoumuksen. Nykyinen kasvattajasitoumus on voimassa vuoden loppuun ja uusi sitoumus tulee voimaan Kaikkien kasvattajien on siis allekirjoitettava uusi sitoumus vuoden 2010 loppuun mennessä. Uuden kasvattajasitoumuksen voi allekirjoittaa Omakoira-jäsenpalvelun kautta 1.9. lähtien. Uusi kasvattajasitoumus on lisätty myös Kennelliiton nettisivuille pdf-muodossa osoitteeseen Lisäksi uusi sitoumus tulee jaettavaksi painettuna myöhemmin syksyn aikana ja sitoumus julkaistaan myös Koiramme-lehdessä. Uuden sitoumuksen keskeisiä muutoksia 9 Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaminen on edellytyksenä kennelnimen saamiselle. Uuteen kasvattajasitoumukseen on muun muassa lisätty pentueen rekisteröimisen lisäksi vaatimus pentueen tunnistusmerkinnästä koirarekisteriohjeen mukaisesti. Sitoumukseen on myös lisätty kokonaan uutena kohtana: Mikäli välitän muiden kasvattamia/omistamia koiria, noudatan tämän sitoumuksen määräyksiä ja huolehdin siitä, että koirat ovat rekisteröityjä ja tunnistusmerkittyjä.

10 Uuden sitoumuksen mukaan kasvattaja suostuu siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastuksen ja koirien pitoon liittyvän neuvonnan lisäksi suorittaa kennelneuvontakäyntejä ja ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä koirista. Uuden kasvattajasitoumuksen voi purkaa vain kirjallisella irtisanomisella eli sitoumus on voimassa Kennelliiton jäsenyydestä riippumatta. Tarkemmat muutokset voi lukea uudesta kasvattajasitoumuksesta. Sopimus on kätevintä allekirjoittaa Omakoirassa Uusi kasvattajasitoumus on kätevintä tehdä Omakoira-palvelun kautta, jossa sen voi allekirjoittaa sähköisesti lähtien. Kasvattajasitoumus löytyy palvelusta omana kohtanaan Jäsentiedotvälilehdeltä. Kennelliiton jäsenet pääsevät kirjautumaan Omakoiran palveluun osoitteessa omakoira.kennelliitto.fi Lisätietoja palvelusta voi lukea Kennelliiton nettisivuilta /FI/jasenyys/omakoirapalvelu/. Kasvattajasitoumuksesta tarkemmin Koiramme-lehdessä 10/2010. Lisätietoja: Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry. Viestintäpäällikkö Kaija Unhola, puh. (09) , kaija.unhola(at)kennelliitto.fi Kasvattajatoimikunnan esittelijä Eva Bensky, puh. (09) , eva.bensky(at)kennelliitto.fi Omakoira-palveluun liittyvät kysymykset: Koiranet-projektipäällikkö Jaana Haarni, puh. (09) , omakoira(at)kennelliitto.fi Kennelliiton tiedote valtuuston kokouksesta : /FI/kennelliitto/uutiset/2010/ _valtuustonkokous.htm TURO-MATCHSHOWLLA KERÄTTIIN LÄHES EUROA KOIRIEN TERVEYSTUTKIMUKSEEN Suomen Kennelliiton ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan järjestämään Turo-matchshowhun osallistui kaikkiaan 241 koiraa. Matchshown parhaaksi koiraksi valittiin pesukarhukoira Coonie, jonka omistaa Niina Haatainen. Koneen kentällä lämpimissä tunnelmissa järjestetty matchshow tuotti noin euroa. Koko tuotto ohjataan lyhentämättömänä Koirien terveystutkimusrahaston hyväksi. Turo-koiraksi valittiin amerikanakita Matchshown juontaja Piia Koriseva valitsi kaikkien tapahtumaan osallistuneiden koirien joukosta päivän Turo-koiran. Turon kriteereinä olivat muun muassa seuraavat seikat: koira on iloinen ja elinvoimainen, sillä on hyvä vartalo, älykäs ilme ja hyvä suhde omistajaan. Valinta ei Korisevan mukaan ollut helppo, sillä Koneen kentällä oli lukuisia kriteerit täyttäviä koiria. Ensimmäiseksi Turokoiraksi kruunattiin amerikanakita Mörskä, jonka omistaa Marella Närkki. - Vuoden ikäisellä Mörskällä on upea luonne ja se tulee hyvin juttuun niin ihmisten kuin kaikkien koirienkin kanssa. Olemme erittäin ylpeitä hienosta koirasta ja tittelistä, iloitsi Mörskän omistaja Marella Närkki. Rahastolla tuetaan koirien terveyttä Koirien terveystutkimusrahasto on Suomen Kennelliiton ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteishanke. Koirien terveystutkimusrahaston tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä ja geenitutkimusta. 10 Jokaisen koiranystävän tuella, pienellä tai suurella, on suuri merkitys koirien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen edistämisessä. Rahastoa voit tukea myös tekemällä lahjoituksen maksamalla

11 haluamasi summan tilille: Helsingin yliopiston rahastot, Nordea , viitteeksi Koirien terveystutkimusrahasto, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi rahaston pääoman kartuttamiseksi voit myös ostaa Turo-maskotin erilaisista koiratapahtumista tai ohjata mahdolliset merkkipäivämuistamiset rahaston hyväksi. Tarkemmat tulokset ja kuvia Turo-showsta Kennelliiton internetsivuilla: /FI/kennelliitto/uutiset/2010/ _turomatchshow.htm Lue lisää rahastosta: SUOMELLE VOITTO PELASTUSKOIRIEN MM-JOUKKUEKISOISSA Suomen joukkue voitti kultaa Italiassa järjestetyissä pelastuskoirien maailmanmestaruuskisoissa Suomi kilpaili MM-kisojen haku-osuudessa. Suomen kultaa voittaneessa joukkueessa kilpailivat Harri Kuusisto ja saksanpaimenkoira Sonorian Cherubino, Nina Pulli ja bordercollie Tronic Ibizorr sekä Virpi Nieminen ja kultainennoutaja Greenhill s Golden Wind. Suomen joukkueenjohtajana toimi Majka Borgström. Pelastuskoirien MM-kisaan osallistui joukkueita 11 eri maasta. Joukkuetasolla MM-kisat järjestettiin vasta toista kertaa, vaikka yksilökilpailuja on järjestetty jo kymmeniä vuosia. MM-kisojen kotisivut: SUOMALAISELLE ITALIANVINTTIKOIRALLE RATAJUOKSUN MM-KULTA Suomalainen italianvinttikoira Soltar s Fleur-De-Lis on voittanut vinttikoirien ratajuoksun MMkultaa Unkarin Rababatonassa. Koiran omistavat Miia-Maria ja Mari-Anne Mäntysaari Helsingistä. Samainen koira voitti aiemmin heinäkuussa vinttikoirien maastojuoksun EMM-2010 kultaa ja viime vuonna ratajuoksun EM-kultaa sekä vuonna 2008 maastojuoksun EMM-kultaa. Tällaista historiallista voittoa ei yksikään suomalainen vinttikoira ole aiemmin saavuttanut. MM-titteleistä kisamaan oli ilmoitettu yli 300 koiraa ympäri Eurooppaa, ja 14 italianvinttikoiranarttua kilpaili MM-tittelistä. Suomalaisen MM-voittajan kasvattaja on Jukka Lillstrang von Wendt, Ilmajoelta. Tapahtuman kotisivut: KOE- JA KILPAILUTOIMIKUNTA TIEDOTTAA UUDET YLITUOMARIOIKEUDET Koe- ja kilpailutoimikuntaan 4.8. tiedoksi viedyt uudet ylituomarioikeudet: 11 Asuintupa Sami Kortesjärvi LUME Arminen Krista Riihimäki VERI Turunen Vesa Kempele NOME-B Juuti Matti Tuusula KAME, KAKE, KATU Isopahkala Sami Kalajoki PK Räsänen Piia Siilinjärvi PK Flytström Tiina Helsinki VIC-R Havia Arja Kirkkonummi VIC-R Heikkinen Jari Helsinki VIC-R Helpi Tapio Karjaa VIC-R Hietala Jari Mynämäki VIC-R

12 Huovinen Jouko Masku VIC-R Kotti-Rantala Seija Hämeenkyrö VIC-R Kulmala Päivi Tampere VIC-R Mähönen Markku Salo VIC-R Nyman Mika Karkkila VIC-R Päivärinta Pertti Nummi-Pusula VIC-R Rönn Peter Mustasaari VIC-R Salmela Eeva Vihti VIC-R Salovaara Kalle Tuusula VIC-R Savolainen Tanu Espoo VIC-R Waenerberg Hannu Kuopio VIC-R Örn Pentti Hyvinkää VIC-R Hilska Kaisa Rymättylä PAIM-BC&AK Nietosvaara Päivi Kiikala PAIM-BC&AK Wikberg Michaela Korsnäs PAIM-BC&AK Bast Marina Pietarsaari MH Timberg Carina Mustasaari MH Packalen Marita Padasjoki KT Nousiainen Heli Laukaa KT Saariluoma Johanna Äänekoski KT Meriharju Henna Rusko KT Parviainen Hannele Hämeenlinna KT Jalli Laura Hämeenlinna KT Väänänen Mari Janakkala KT Jounio Tiina Oulu KT Seuraavat henkilöt ovat luopuneet omasta pyynnöstään ylituomarioikeuksista: Luukkonen Esa Salo PK Piiroinen Jorma Vihti PK Koponen Risse Sipoo AGI Seuraavat henkilöt ovat luopuneet omasta pyynnöstään arvosteluoikeuksista: Gråhn Kenneth Alajärvi KAME Vilhunen Matti Pieksämäki AJOK, BEAJ AUSTRALIANKELPIEIDEN JA BORDERCOLLIEIDEN PAIMENNUSKOKEEN ARVOSTELU-, TOIMINTA- JA TULKINTAOHJE Australiankelpieiden ja bordercollieiden paimennuskokeen arvostelu-, toiminta- ja tulkintaohjeeseen tehtiin lisäys Lisäys tuli voimaan välittömästi. AJANKOHTAISTA KENNELLIITOSTA KENNELLIITTO HAKEE KEHÄTOIMITSIJOITA VOITTAJA-NÄYTTELYIHIN Kennelliitto hakee pätevöityjä kehätoimitsijoita Helsingin Messukeskuksessa järjestettäviin Helsinki Winner - ja Voittaja -koiranäyttelyihin Ilmoittaudu kehätoimitsijaksi Voittaja-näyttelyiden sivuilta löytyvän linkin kautta osoitteessa: /FI/helsinkiwinner2010/ajankohtaista/ Lisätietoja: Showlink, Tuula Laitinen, puh. (09) , tuula.laitinen(at)showlink.fi 12

13 ROTUJÄRJESTÖLEHTIEN TOIMITTAJIEN AKKREDITOITUMINEN VOITTAJA-NÄYTTELYIHIN Rotujärjestölehtien toimittajat (1henkilö/lehti) voivat akkreditoitua ennakkoon Winner ja Voittaja koiranäyttelyihin osoitteessa /FI/helsinkiwinner2010/lehdisto/akkreditoituminen/. Ennakkoakkreditoituminen päättyy Kulkuluvat ovat noudettavissa tapahtuman aikana Helsingin Messukeskuksen lehdistötilasta, jonne on kulku Eteläisen sisäänkäynnin aulasta. Lue lisää näyttelyistä: voittaja.kennelliitto.fi ILMOITTAUDU NUORTEN VALMENNUSVIIKONLOPPUUN MENNESSÄ Kennelliitto järjestää valmennusviikonlopun aktiivisesti harrastaville vuotiaille nuorille Lempäälässä Viikonlopun lajeina ovat agility, junior handler ja TOKO. Agilityssä treenataan ja hiotaan kuvioita aktiivisesti kilpailevien ja kouluttavien huippujen johdolla. Agility-valmennukseen ilmoittautuvalla nuorella on oltava kilpailukokemusta vähintään 2-luokasta. Junior handler -valmennusviikonloppu muodostuu käytännön harjoituksista ja luennoista. Pääsyvaatimuksena junior handler -valmennusviikonloppuun on aktiivinen kilpaileminen virallisissa junior handler -kilpailuissa. TOKOn valmennusviikonlopussa harjoitellaan eri luokkien liikkeitä. Viikonlopun aikana kuullaan myös tottelevaisuuskoulutukseen liittyviä luentoja, joissa saa tietoa koiran kouluttamisesta. TOKO-valmennusviikonlopun pääsyvaatimus on kilpailukokemus vähintään alokasluokasta. Valmennusviikonlopun hinta Kennelliiton jäsenelle on 120. Ilmoittautuminen edellyttää jäsenyyttä. Lue lisää valmennusviikonlopusta ja ilmoittaudu osoitteessa Ilmoittautuminen valmennusviikonloppuun päättyy

Hallituksen kokous 30.5.2008

Hallituksen kokous 30.5.2008 Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 4/2008, 18.6.2008 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO SUOMEN KENNELLIITTO- FINSKA KENNELKLUBBEN ry THE FINNISH KENNEL CLUB SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN ry. THE FINNISH KENNEL CLUB www.kennelliitto.fi Tuomareiden arvostelukielet

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO SUOMEN KENNELLIITTO- FINSKA KENNELKLUBBEN ry THE FINNISH KENNEL CLUB SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN ry. THE FINNISH KENNEL CLUB www.kennelliitto.fi Tuomareiden arvostelukielet

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO SUOMEN KENNELLIITTO- FINSKA KENNELKLUBBEN ry THE FINNISH KENNEL CLUB SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN ry. THE FINNISH KENNEL CLUB www.kennelliitto.fi Tuomareiden arvostelukielet

Lisätiedot

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 7/2008, 14.11.2008

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 7/2008, 14.11.2008 Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 7/2008, 14.11.2008 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

ROTUKOODIT A C B D E

ROTUKOODIT A C B D E ROTUKOODIT A 186 affenpinseri 228 afgaaninvinttikoira 247 aidi 7 airedalenterrieri 255 akita 243 alaskanmalamuutti 96 alentejonkoira 254 alpenländische dachsbracke 344 amerikanakita 167 amerikancockerspanieli

Lisätiedot

KENNELUUTISET SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 1/2013 16.1.2013

KENNELUUTISET SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 1/2013 16.1.2013 Hyvä lukija, Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voi käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta kanavasta Kennelliitto > Kenneluutiset. Jos

Lisätiedot

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 8/2008, 19.12.2008

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 8/2008, 19.12.2008 Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 8/2008, 19.12.2008 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 5/2008, 31.7.2008

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 5/2008, 31.7.2008 Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 5/2008, 31.7.2008 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

ROTUKOODIT lista päivitetty

ROTUKOODIT lista päivitetty ROTUKOODIT lista päivitetty 16.9.2013 FCI 1 Lammas- ja karjakoirat 287 australiankarjakoira 293 australiankelpie 342 australianpaimenkoira 351 australian töpöhäntäinen karjakoira 44 beaucenpaimenkoira

Lisätiedot

Hallituksen kokous 20.5.2009

Hallituksen kokous 20.5.2009 Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 3/2009, 24.6.2009 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

KENNELLIITON REKISTERÖINNIT KASVUSSA, LABRADORINNOUTAJA KIILASI KÄRKEEN

KENNELLIITON REKISTERÖINNIT KASVUSSA, LABRADORINNOUTAJA KIILASI KÄRKEEN Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 1/2011, 7.1.2011 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

Liite 6. Rodut, joita on rekisteröity Kennelliitossa viimeisen viiden vuoden aikana (vuodet )

Liite 6. Rodut, joita on rekisteröity Kennelliitossa viimeisen viiden vuoden aikana (vuodet ) 1 Liite 6. Rodut, joita on rekisteröity Kennelliitossa viimeisen viiden vuoden aikana (vuodet 2010 2014) Ryhmä 1 australiankarjakoira australiankelpie australianpaimenkoira beaucenpaimenkoira / beauceron

Lisätiedot

SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 6/2011 3.11.2011

SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 6/2011 3.11.2011 SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 6/2011 3.11.2011 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voi käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO SUOMEN KENNELLIITTO- FINSKA KENNELKLUBBEN ry THE FINNISH KENNEL CLUB SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN ry. THE FINNISH KENNEL CLUB www.kennelliitto.fi Tuomareiden arvostelukielet

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISTA KOIRANPÄIVÄÄ VIETETÄÄN 24.4.

VALTAKUNNALLISTA KOIRANPÄIVÄÄ VIETETÄÄN 24.4. S u o m e n K e n n e l l i i t o n s i s ä i n e n t i e d o t e 2/2 0 1 0, 2 3.4.2 0 1 0 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO SUOMEN KENNELLIITTO- FINSKA KENNELKLUBBEN ry THE FINNISH KENNEL CLUB SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN ry. THE FINNISH KENNEL CLUB www.kennelliitto.fi Tuomareiden arvostelukielet

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO SUOMEN KENNELLIITTO- FINSKA KENNELKLUBBEN ry THE FINNISH KENNEL CLUB SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN ry. THE FINNISH KENNEL CLUB www.kennelliitto.fi Tuomareiden arvostelukielet

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO SUOMEN KENNELLIITTO- FINSKA KENNELKLUBBEN ry THE FINNISH KENNEL CLUB SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN ry. THE FINNISH KENNEL CLUB www.kennelliitto.fi Tuomareiden arvostelukielet

Lisätiedot

SUNNUNTAI SUNDAY

SUNNUNTAI SUNDAY SUNNUNTAI - 5.5.2013 - SUNDAY KEHÄ 1 ERWIN DEUTSCHER, REPUBLIK ÖSTERREICH 83 *cockerspanieli (pennut ja veteraanit) 8 09:00 *parsonrussellinterrieri (pennut ja veteraanit) 6 berninpaimenkoira 49 - urokset

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO

ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO ULKOMUOTOTUOMARILUETTELO SUOMEN KENNELLIITTO- FINSKA KENNELKLUBBEN ry THE FINNISH KENNEL CLUB SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN ry. THE FINNISH KENNEL CLUB www.kennelliitto.fi Tuomareiden arvostelukielet

Lisätiedot

KEHÄ 2 Boris Chapiro, Ranska 93 rottweiler 46 10:00 pennut 4, urokset 22, nartut 20 leonberginkoira 47 12:30 pennut 1, urokset 24, nartut 22

KEHÄ 2 Boris Chapiro, Ranska 93 rottweiler 46 10:00 pennut 4, urokset 22, nartut 20 leonberginkoira 47 12:30 pennut 1, urokset 24, nartut 22 LAUANTAI KEHÄ 1 Tino Pehar, Kroatia 89 chow chow 36 10:00 pennut 1, urokset 19, nartut 16 volpino italiano 6 cirneco dell'etna 15 12:30 thai ridgeback 1 siperianhusky 14 alaskanmalamuutti 17 KEHÄ 2 Boris

Lisätiedot

==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé TLOMMSI=OSKNMKOMMS

==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé TLOMMSI=OSKNMKOMMS ==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé TLOMMSI=OSKNMKOMMS Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELY. Helatorstai 5.5.2016. Kangasniemi

KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELY. Helatorstai 5.5.2016. Kangasniemi KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELY Helatorstai 5.5.2016 Kangasniemi Järjestäjät: Kangasniemen kennelkerho, Kangasniemen Eräveikot, Kangasniemen Paukku, Läpsyöstin Eränkävijät, Sulkulan Erä, Vihaven metsästysseura,

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

Järjestäjä: Lappeenrannan Metsästäjät, Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ja Lappeenrannan Seudun Samojediyhdistys

Järjestäjä: Lappeenrannan Metsästäjät, Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ja Lappeenrannan Seudun Samojediyhdistys Järjestäjä: Lappeenrannan Metsästäjät, Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ja Lappeenrannan Seudun Samojediyhdistys Tervetuloa Lappeenrantaan! Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koirasi näyttelynumero,

Lisätiedot

KENNELUUTISET SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 6/2013 11.9.2013

KENNELUUTISET SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 6/2013 11.9.2013 Hyvä lukija, Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voi käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta. Jos Sinulla on tärkeitä, uutisoitavia kennelyhteisöasioita,

Lisätiedot

KOIRIEN GEENITUTKIMUSRYHMÄLLE KERÄTYT NÄYTTEET ROTU VARIANTTI LKM

KOIRIEN GEENITUTKIMUSRYHMÄLLE KERÄTYT NÄYTTEET ROTU VARIANTTI LKM KOIRIEN GEENITUTKIMUSRYHMÄLLE KERÄTYT NÄYTTEET 6.11.2017 ROTU VARIANTTI LKM apinapinseri 40 afgaaninvinttikoira 365 airedalenterrieri 395 akita 160 alaskanmalamuutti 467 amerikanakita 224 amerikancockerspanieli

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

vähäisiä lipsahduksia vai jalostuksessa huomioitavia virheitä?

vähäisiä lipsahduksia vai jalostuksessa huomioitavia virheitä? Markku Juuti TULOKSETON SEISONTA, TÖRMÄYS JA VÄLIINJÄTTÖ vähäisiä lipsahduksia vai jalostuksessa huomioitavia virheitä? Kanakoirien metsästyskokeiden tuomarin ohjeissa (1.1) todetaan mm. seuraavaa: toistuvat

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KEHÄ 3 TAPIO EEROLA 83 #sileäkarvainen collie 41 10:00 - urokset 20 - nartut 21 bolognese 8 12:30 coton de tuléar 26 maltankoira 4

KEHÄ 3 TAPIO EEROLA 83 #sileäkarvainen collie 41 10:00 - urokset 20 - nartut 21 bolognese 8 12:30 coton de tuléar 26 maltankoira 4 LAUANTAI - 4.5.2013 - SATURDAY * merkityt ovat tuomarinmuutoksia # merkityt ovat siirtoja ennakkoon ilmoitetulle varatuomarille, eivätkä oikeuta maksun palautukseen KEHÄ 1 LYUDMILA TCHISTIAKOVA, RUSSIAN

Lisätiedot

Kennelliiton hallitus vahvisti uuden organisaatiomallin

Kennelliiton hallitus vahvisti uuden organisaatiomallin Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 1/2008, 6.3.2008 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

www.showlink.fi/winterdogshow08

www.showlink.fi/winterdogshow08 www.showlink.fi/winterdogshow08 Tervetuloa Turun kansainväliseen koiranäyttelyyn 26.-27.1.2008! Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön

Lisätiedot

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä

Lisätiedot

Tiedotevastaavana toimi Tarja Koski. Verkkotiedotteesta vastasi ja nettisivujen päivityksen hoiti Mari Jänisniemi-Honkala.

Tiedotevastaavana toimi Tarja Koski. Verkkotiedotteesta vastasi ja nettisivujen päivityksen hoiti Mari Jänisniemi-Honkala. SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Vuosi oli rotujärjestön toiminnan 92. vuosi. Suomen Seurakoirayhdistys ry - Finlands Sällskapshundsförening ry rf (jäljempänä SSKY) on pyrkinyt

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2014

ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2014 ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2014 Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta. Määräykset koskevat ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita. Kaikkia rotuja

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY INTERNATIONAL DOG SHOW 16.-17.1.2016 TURKU ARVOSTELUAIKATAULU TIDSCHEMA SCHEDULE

KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY INTERNATIONAL DOG SHOW 16.-17.1.2016 TURKU ARVOSTELUAIKATAULU TIDSCHEMA SCHEDULE KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY INTERNATIONAL DOG SHOW 16.-17.1.2016 TURKU LAUANTAI/SATURDAY FCI 1, 3, 4, 5, 7, 10 SUNNUNTAI/SUNDAY FCI 2, 6, 8, 9 WINTER DOG SHOW 2016 ARVOSTELUAIKATAULU TIDSCHEMA SCHEDULE

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY

KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY 9.-10.7.2016 OULU Lauantaina 9.7.2016 FCI:n ryhmät 2, 5, 7, 8, 10 Sunnuntaina 10.7.2016 FCI:n ryhmät 1, 3, 4, 6, 9 Järjestäjät: Oulun Seudun Vinttikoiraharrastajat, Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Tervetuloa Turun kansainväliseen koiranäyttelyyn 22.-23.1.2011!

Tervetuloa Turun kansainväliseen koiranäyttelyyn 22.-23.1.2011! Tervetuloa Turun kansainväliseen koiranäyttelyyn 22.-23.1.2011! Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Tarkista koirasi

Lisätiedot

Pure Country Weavers - Koira-aiheiset tuotteet

Pure Country Weavers - Koira-aiheiset tuotteet Pure Country Weavers - Koira-aiheiset tuotteet Yleistä kaikista tuotteista: Valmistetaan Jacquard-kudontatekniikalla USA:ssa paikallisista raaka-aineista, 100% puuvillaa. Tuotteet viimeistellään käsin.

Lisätiedot

HEINOLA URHEILUPUISTO - Urheilukatu 2

HEINOLA URHEILUPUISTO - Urheilukatu 2 KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELY 23.8.2015 HEINOLA URHEILUPUISTO - Urheilukatu 2 Tervetuloa näyttelyymme! Oheisena näyttelyn ohjeellinen aikataulu ja koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja yhden

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 17.12.2009

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 17.12.2009 Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 6/2009, 21.12.2009 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 2/2009, 21.4.2009. Koiranpäivää vietetään ympäri Suomen 24.4. Hyvä Lukija

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 2/2009, 21.4.2009. Koiranpäivää vietetään ympäri Suomen 24.4. Hyvä Lukija Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 2/2009, 21.4.2009 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

KENNELUUTISET SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 5/2013 27.6.2013

KENNELUUTISET SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 5/2013 27.6.2013 Hyvä lukija, Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voi käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta. Jos Sinulla on tärkeitä, uutisoitavia kennelyhteisöasioita,

Lisätiedot

KENNELUUTISET SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 3/2011 17.5.2011. Kennelliiton ja Tapiolan yhteistyösopimus

KENNELUUTISET SUOMEN KENNELLIITON SISÄINEN TIEDOTE 3/2011 17.5.2011. Kennelliiton ja Tapiolan yhteistyösopimus Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta kanavasta Kennelliitto > Kenneluutiset. Jos

Lisätiedot

ULKOMUOTOTUOMAREIDEN KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJEET Kennelliiton hallitus 23.11.2012, voimassa 1.1.2013 lähtien.

ULKOMUOTOTUOMAREIDEN KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJEET Kennelliiton hallitus 23.11.2012, voimassa 1.1.2013 lähtien. ULKOMUOTOTUOMAREIDEN KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJEET Kennelliiton hallitus 23.11.2012, voimassa 1.1.2013 lähtien. 1. Ulkomuototuomarin yleiset vaatimukset 2. Ulkomuototuomarikoulutukseen valmistautuminen

Lisätiedot

Suomen Seurakoirayhdistys ry VERKKOTIEDOTE 1/2016 1/6

Suomen Seurakoirayhdistys ry VERKKOTIEDOTE 1/2016 1/6 Suomen Seurakoirayhdistys ry VERKKOTIEDOTE 1/2016 1/6 Rotujärjestön, Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaisuuteen kuuluu 63 rotua, joista 35.llä on oma yhdistys. Suoria henkilöjäseniä on parisen sataa. Rotujärjestönä

Lisätiedot

AIKATAULUTUS - OULU SUNNUNTAI

AIKATAULUTUS - OULU SUNNUNTAI AIKATAULUTUS - OULU SUNNUNTAI KEHÄ 1 Isolde Huber, Germany 58 snautseri, pippuri & suola 16 09:00 snautseri, musta 2 kääpiösnautseri, valkoinen 6 10:00 kääpiösnautseri, pippuri & suola 12 kääpiösnautseri,

Lisätiedot

SUOMEN MAAILMAN VOITTAJA -KOIRANÄYTTELY JÄRJESTETÄÄN ELOKUUSSA 2014 TURO-MATCH SHOW 17.8. KONEEN KENTÄLLÄ

SUOMEN MAAILMAN VOITTAJA -KOIRANÄYTTELY JÄRJESTETÄÄN ELOKUUSSA 2014 TURO-MATCH SHOW 17.8. KONEEN KENTÄLLÄ Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 4/2010, 5.7.2010 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

AIKATAULUTUS - OULU LAUANTAI

AIKATAULUTUS - OULU LAUANTAI AIKATAULUTUS - OULU LAUANTAI KEHÄ 1 Kornelija Butrimova, Liettua 75 kääpiösnautseri, musta 4 10:00 kääpiösnautseri, musta-hopea 21 kääpiösnautseri, pippuri & suola 13 11:30 kääpiösnautseri, valkoinen 6

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle Suomen Kennelliitto ry. 27.5.2014 2(7) Pikaperehdytys kasvattajalle Sisältö: Omakoira-palvelusta tärkeä työkalu kasvattajalle...

Lisätiedot

Suomeen voidaan rekisteröidä koira, jonka omistajalla tai kasvattajalla on vakituinen asuinpaikka Suomessa.

Suomeen voidaan rekisteröidä koira, jonka omistajalla tai kasvattajalla on vakituinen asuinpaikka Suomessa. Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry JALOSTUKSEN POIKKEUSLUPAOHJEISTUS YLEISTÄ REKISTERÖINNEISTÄ Kennelliiton koirarekisteriohje (voimassa 01.01.2013 alkaen). Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.

Lisätiedot

Suomen. Kennelliitto

Suomen. Kennelliitto Suomen Kennelliitto Kennelliitto on koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto on suomalainen koira-alan asiantuntijajärjestö. Liitto toimii koiraharrastajien etujärjestönä ja ajaa koirien etuja sekä

Lisätiedot

Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri

Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 2006261 AALTONEN RAIJA SALO 0407052307 dubsidaa@gmail.com VARSINAIS-SUOMEN 605426 ÅBY KAIJA ALAJÄRVI 040 703 9456 kaija.aby@japo.fi ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Suomen Kennelliitto Show Media Oy PL 20 79101 Leppävirta. Suomen Kennelliitto Show Media Oy Näyttely- ja koetulokset PL 20 79101 Leppävirta

Suomen Kennelliitto Show Media Oy PL 20 79101 Leppävirta. Suomen Kennelliitto Show Media Oy Näyttely- ja koetulokset PL 20 79101 Leppävirta Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 4/2009, 22.9.2009 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖ RY HAASTELISTA

SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖ RY HAASTELISTA SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖ RY HAASTELISTA Beaglein terveystutkimusten rahoittamiseksi on käynnistetty haastekeräys. Haastekeräykseen osallistuvat julkaistaan Beagle-lehdessä sekä internetsivuillamme. Keräykseen

Lisätiedot

Sijoitus Nro Rotu Koiran nimi Omistaja

Sijoitus Nro Rotu Koiran nimi Omistaja Uotilan Ratsastajat Match Show 10.3.2013 tulokset Best in Show (tuomari Viveca Lahokoski) 1 212 villakoira Elton Henna Kortesmäki 2 110 cairnterrieri Taika Heidi Sormunen 3 310 belgianpaimenk. tervueren

Lisätiedot

BENTO KRONEN SHOW 2008

BENTO KRONEN SHOW 2008 BENTO KRONEN SHOW 2008 Seinäjoki Areena Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki 25.-26.10.2008 KANSAINVÄLINEN KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELY järjestäjä Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri TERVETULOA SEINÄJOELLE! Oheisena

Lisätiedot

Kenneluutiset Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 5/2009, 16.10.2009

Kenneluutiset Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 5/2009, 16.10.2009 Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 5/2009, 16.10.2009 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé RLOMMSI=NNKTKOMMS

==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé RLOMMSI=NNKTKOMMS ==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé RLOMMSI=NNKTKOMMS Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010 Aika 26.11.2010 klo 18.00 Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Seppo Goman kutsuttuna Vesa-Pekka

Lisätiedot

Kennelliitto mukana koirapuistojen siivoustalkoissa 3.5.

Kennelliitto mukana koirapuistojen siivoustalkoissa 3.5. Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 3/2007, 27.4.2007 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

VOITTAJA-VIIKONLOPPUUN OSALLISTUI LÄHES 14 000 KOIRAA

VOITTAJA-VIIKONLOPPUUN OSALLISTUI LÄHES 14 000 KOIRAA Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 7/2010, 16.12.2010 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

JALOSTUSSTRATEGIAN VALMISTELURYHMÄÄN KUTSUTAAN MUKAAN ROTUJÄRJESTÖJEN JA -RYHMIEN EDUSTAJIA

JALOSTUSSTRATEGIAN VALMISTELURYHMÄÄN KUTSUTAAN MUKAAN ROTUJÄRJESTÖJEN JA -RYHMIEN EDUSTAJIA S u o m e n K e n n e l l i i t o n s i s ä i n e n t i e d o t e 3/2 0 1 0, 1 1.6.2 0 1 0 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida

Lisätiedot

VOITTAJA-KOIRANÄYTTELYIHIN ODOTETAAN NOIN 16 000 KOIRAA

VOITTAJA-KOIRANÄYTTELYIHIN ODOTETAAN NOIN 16 000 KOIRAA Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 6/2010, 22.10.2010 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Tervetuloa Turun kansainväliseen koiranäyttelyyn 23.-24.1.2010!

Tervetuloa Turun kansainväliseen koiranäyttelyyn 23.-24.1.2010! Tervetuloa Turun kansainväliseen koiranäyttelyyn 23.-24.1.2010! Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Tarkista koirasi

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Kehätoimitsijan peruskurssi 16.-17.4.2011. Helsingin kennelpiirin näyttelyohjaajat ja työryhmä

Kehätoimitsijan peruskurssi 16.-17.4.2011. Helsingin kennelpiirin näyttelyohjaajat ja työryhmä Kehätoimitsijan peruskurssi 16.-17.4.2011 Helsingin kennelpiirin näyttelyohjaajat ja työryhmä Kehätoimitsijan peruskurssi Aiheet lauantaina 16.4. Kurssin tavoitteet Koiranäyttelyn kulku Koiranäyttelysäännöt

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri

Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 2006261 AALTONEN RAIJA SALO 0407052307 dubsidaa@gmail.com VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI 605426 ÅBY KAIJA ALAJÄRVI 040 703 9456 kaija.aby@japo.fi

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KENNELKERHO RY Vuoden koira - 2014

KANGASNIEMEN KENNELKERHO RY Vuoden koira - 2014 KANGASNIEMEN KENNELKERHO RY Vuoden koira - 2014 PARAS NÄYTTELYKOIRA Bernhardinkoira pk, uros KING-BARONEN'S ZAPPA Om. Kirsi Okker Lhasa apso, uros CHIC CHOIX MADE OF STARS Om. Eeva Talvitie-Lehtonen Lhasa

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

Suomen Seurakoirayhdistys ry VERKKOTIEDOTE 2/2015

Suomen Seurakoirayhdistys ry VERKKOTIEDOTE 2/2015 HALLITUKSEN KOKOUKSET syksyn 2015 aikana seuraavasti * 24.pv elokuuta * 21.pv syyskuuta * 26.pv lokakuuta * 23.pv marraskuuta * 21.pv joulukuuta (tarvittaessa) Hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat

Lisätiedot

KAJAANI 10. 11.1.2015

KAJAANI 10. 11.1.2015 KAJAANI 10. 11.1.2015 Hyvää Uutta Vuotta ja tervetuloa elämysmatkalle 42. Kajaanin Tamminäyttelyyn! Tässä kirjeessä on näyttelymme ohjeellinen aikataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran

Lisätiedot

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 6/2007, 1.10.2007. Olli Rahi Kennelliiton toimitusjohtajaksi

Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 6/2007, 1.10.2007. Olli Rahi Kennelliiton toimitusjohtajaksi Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote 6/2007, 1.10.2007 Hyvä Lukija Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton internetsivuilta

Lisätiedot

==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé NLOMMSI=OUKOKOMMS

==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé NLOMMSI=OUKOKOMMS ==pìçãéå=héååéääááíçå=ëáë áåéå=íáéççíé NLOMMSI=OUKOKOMMS Hyvä Lukija KennelUutiset on Suomen Kennelliiton sisäinen tiedote, joka lähetetään sähköpostitse, tai sen voida käydä lukemassa Kennelliiton Internet-sivuilta

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

J A L O S T U S L O M A K E A.

J A L O S T U S L O M A K E A. J A L O S T U S L O M A K E A. RASTI HALUAMASI VAIHTOEHTO! JALOSTUSTIEDUSTELU Mikäli etsit nartullesi sopivaa urosta. Jalostustoimikunnan esittämää urosta käyttämällä sinun ei tarvitse enää täyttää jalostusilmoitusta

Lisätiedot

ILOISEN KOIRAN NÄYTTELY 18.5.2014

ILOISEN KOIRAN NÄYTTELY 18.5.2014 OULUN KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY ILOISEN KOIRAN NÄYTTELY 18.5.2014 Tervetuloa näyttelyymme! Ohessa näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koiran näyttelynumero. Otathan mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirjan,

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry. Vuosikertomus 2011

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry. Vuosikertomus 2011 Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry Vuosikertomus 2011 YLEISTÄ Vuonna 2011 tuli yhdistyksen perustamisesta kuluneeksi 38 vuotta. Itsenäisenä rotujärjestönä yhdistys on toiminut 24 vuotta.

Lisätiedot

KOIRANÄYTTELYSÄÄNNÖT

KOIRANÄYTTELYSÄÄNNÖT Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry. Kamreerintie 8 02770 Espoo Puh. (09) 887 300 Fax (09) 8873 0331 Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 9.5.2002. Voimassa 1.1.2003. Myöhemmin tehdyt muutokset merkitty

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Hyvää uutta vuotta ja tervetuloa elämysmatkalle

Hyvää uutta vuotta ja tervetuloa elämysmatkalle Kajaanin Tamminäyttely 13.-14.1.2018 Kajaanin Pallohalli, os. Kuntokatu 6 Hyvää uutta vuotta ja tervetuloa elämysmatkalle Kajaanin Tamminäyttelyyn! Tervetuloa Kajaaniin! Tässä kirjeessä on näyttelymme

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot