Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen Ilmoitusasiat Kunnanjohtaja info Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen 317 muutoksen hyväksyminen 193 Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät/ Lausuntopyyntö Perämeren rannikon katalousstrategia / 320 kuntarahoitusosuus 195 Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentti vuodelle Toimeksiantosopimuksen Vakuutusmeklarit Novum Oy 326 hyväksyminen ja Hailuodon kuntakonsernin vakuutusten kilpailuttaminen/ vakuutusyhtiön valinta 198 Tilienkäyttöoikeuden myöntäminen Kunnanviraston aukioloajat Kunnanviraston sulkeminen Kotihoidon sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi Hailuodon kunnan jäsenyyden irtisanominen Oulun Matkailu 332 Oy:stä 203 Muut asiat Kokouksen päättäminen 335

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tanskanen Oiva Puheenjohtaja Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Välimäki Marko Varajäsen POISSA Ranta Timo Jäsen MUU Karinen Tero Kunnanjohtaja Parrila Maarit vt.kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Oiva Tanskanen Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodossa Marko Välimäki Pöytäkirjantarkastaja Teija Siekkinen Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 189 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Välimäki ja Teija Siekkinen. Päätetiin ottaa käsiteltäväksi kokoukselle jaetulla lisälistalla oleva asia ennen muita asioita ja kokouksen päättämistä (asiakohdat: 185 Kotihoidon sairanhoitajan toimen muuttaminen viraksi ja 186 Hailuodon kunnan jäsenyyden irtisanominen Oulun Matkailu Oy:stä). Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Kiinteistönluovutusilmoitukset 1 kpl 2. Perusturvalautakunta, Kokuksen pöytäkirja 3. Eurooppatiedotus.fi, Suomen Eu-kansanäänestyksestä 20 vuotta 4. Suomen Kuntaliitto, Eurooppalainen naisten ja miesten paikallishallinnon tasa-arvon peruskirja kunnan tasa-arvon edistämisen välineeksi, Yleiskirje Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2013 nettokuluista, Yleiskirje Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna Pohjois-Pohjanmaan AVI, Työsuojelun tarkastuskertomus Asiakaspalvelu 2014, Asiakaspalvelu 2014-hanke tiedottaa 8/ Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 10/2014 esityslista Pirkanmaan ELY-keskus, Tiedote paperin tuottajavastuusta 9. Terveempi Pohjois-Suomi 2-hanke, Matkalla hyvinvointiin 10. Anne Seppänen, Cafe Purseri, Aloitteita 11. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Valtuuston kokouskutsu Opetus- ja kulttuuriministeriö, Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtion erityisavustuksen hakeminen 13. Kuntatyönantajat, Pääsopijajärjestöt lukien ja paikallinen luottamusmiesjärjestelmä 14. Sisäasiainministeriö, Road Show-seminaari Oulu 15. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Suomen huoltovarmuuspäivä Aira Kurikka, VilliVoima, aloitteita 17. Valtiovarainministeriö, Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuudenseminaari Hailuodon luonnonsuojeluyhditys ry, Koulumetsäopas 19. Hailuodon Vesihuolto Oy: hallituksen kokousten ja pöytäkirjat ja kouskutsu Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntalaiset ovat voineet osallistua strategiatyöhön jättämällä palautetta mm. kunnan kotisivun kautta.todettiin, että ilmoitusasiat nro 10 ja 16 ovat kuntastrategian valmistelumateriaalia, eikä niitä ole tarkoitettu kuntalaisaloitteeksi.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja info Khall 191 Keskustellaan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista 1. Saaristoliikenteen neuvottelukunnan kokous , Turku Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. 1. Asianajajan palkkaaminen kunnan sopimusoikeudellisiin asiantuntijatehtäviin - Pyydetään tarjouksia ja referenssejä suositelluilta lakimiehiltä. Valmistellaan valinta kunnanhallituksen päätettäväksi. 2. Kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylän jatkorakentamisen edellytysten selvittämisestä - Kuultiin selostus valmistelutilanteesta. 3. Vastineen antaminen Pohjois-Suomen AVI:n selvityspyyntöön - Haetaan jatkoaikaa lausunnon antamiselle, lausunto tuodaan tiedoksi seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. 4. Saaristoliikenteen neuvottelukunnan kokous , Turku - Valittiin kunnan edustajiksi neuvottelukunnan kokoukseen Sauli Pramila ja varalle Oiva Tanskanen.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen 60/ /2012 Khall 192 Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Ammattikorkeakoululainsäädännön muutosten johdosta Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on päättänyt muuttaa yhtiöjärjestystä ja esittää muutosta omistajien hyväksyttäväksi. Muutokset koskevat mm. osingon jakoa ja muiden varojen jakoa, osakkeiden luovutus ja lunastuslauseketta, yhtiön hallitusta ja Ammattikorkeakoulun Oy:n hallintoa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osakassopimuksen muutosten hyväksymistä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Oamk osakassopimuksen muutos yhtiökokouksen esitys

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät/ Lausuntopyyntö 26/ /2014 Khall 193 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Taksiliikennelaissa (217/2007) säädetään luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittamisesta. Lain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa. Toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee lain 19 :n mukaan vuosittain vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. ELY-keskuksessa on nyt valmisteilla vuoden 2015 kiintiöpäätös. Lupien enimmäismäärää koskevassa kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Keskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Jos taksipalvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen, keskus voi hyödyntää myös kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja. Kiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Hailuodon kunnan lausuntoa mennessä taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueella. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös oikeuksien käyttää esteetöntä autoa määrästä, saatujen tarjousten lukumäärästä kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta sekä siitä kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Sosiaalipalveluilta saadun tiedon mukaan esteetöntä kuljetuspalvelukalustoa vammaislain tai sosiaalihuoltolain mukaisissa myönnetyissä kuljetuspäätöksissä tarvitsee muutama asiakas. Sivistystoimen koulukuljetukset järjestetään taksipalveluja hyödyntäen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Hailuodon kunnan järjestämät kuljetuspalvelut koostuvat keskeisesti koulukuljetuksista sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksista. Hailuodon kunnan tarpeita vastaavaksi lupien määräksi esitetään kaksi erillistä taksilupaa. Taksiluvista tulisi olla vähintään yksi esteettömän kaluston vaatimukset täyttävä taksilupa.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Jakelu Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Hailuodon kunnan tarpeita vastaavaksi lupien määräksi esitetään kaksi erillistä taksilupaa. Taksiluvista tulisi olla vähintään yksi esteettömän kaluston vaatimukset täyttävä taksilupa. Kunnan järjestämät kuljetuspalvelut koostuvat keskeisesti koulukuljetuksista sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksista. POPELY

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Perämeren rannikon katalousstrategia / kuntarahoitusosuus 4/ /2014 Khall 194 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Perämeren rannikon kalatalousryhmä on toiminut vuodesta 2008 lähtien seuraavien kuntien alueella: Kokkola, Kalajoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Lumijoki, Liminka, Hailuoto, Oulu, Ii, Simo, Kemi, Keminmaa ja Tornio. Kalatalousryhmän jäsenet edustavat laajasti alueen kalatalousalaa. Leaderperiaattein toimiva kalatalousryhmä on toteuttanut omaa strategiaansa ja rahoittanut lähes 50 kalastukseen, kalatalouteen, kalastusperinteeseen, yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvää hanketta. Ohjelmakauden aikana strategian avulla on kanavoitu em. toimenpiteisiin EU:n ja valtion sekä yksityistä rahoitusta noin 1,5 miljoonaa euroa, jossa työssä myös alueen kunnat ovat olleet mukana. Perämeren rannikon kalatalousstrategia kattaa Perämeren rannikkoalueen kunnat sekä rannikon läheiset jokialueet. Strategiaa toteutettavien kuntien alueella on ammattikalastajia ja sivutoimisia kalastajia. Kattavan kalasatamaverkoston ansiosta alueelta löytyy edellytyksiä ammattikalastuksen ja kalatalouden kehittämiselle. Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteutuksen kohderyhmää ovat ammattikalastajat, sivutoimiset kalastajat, yritykset ja yhteisöt, joiden toiminnassa on mukana ammattikalastajia tai sivutoimisia kalastajia sekä kalanjalostus-, kalanviljely- ja kalastusmatkailuyrityksiä. Strategian tavoitteena on rannikkokalastuksen kehittyminen, lähikalan saaminen ruokapöytiin sekä osaamisen ja markkinoinnin kehittäminen sekä verkostoituminen. Perämeren rannikon kalatalousstrategian toteuttaminen edellyttää 10 % kuntarahoitusosuutta, joka jaetaan mukana olevien kuntien kesken tasan. Pääosa strategian toteuttamisen rahoituksesta saadaan EU:n Meri- ja kalatalousrahaston sekä valtion kautta Strategian budjetti on alueelle tulevan julkisen tuen osalta noin vuodessa, josta kuntien osuus on vuosittain noin Kunnittainen kuntarahoitus tarkennetaan ohjelmakauden käynnistyttyä, kun strategian lopullinen budjetti on vahvistunut. Oulun Seudun Leader pyytää alueen kuntien sitoutumista mennessä Perämeren rannikon kalatalousstrategian toteuttamiselle ajalle Kunnanjohtaja Hailuodon kunta sitoutuu Perämeren rannikon kalatalousstrategian toteuttamiseen vuosille Kokkola-Tornio välisellä alueella ja toteuttamisen vaatimaan 10 % kuntarahoitusosuuteen (1714 /2015). Hyväksyttiin yksimielisesti. Kalevi Tönkyrä ei osallistunut esteellisenä (HL 28 kohta 5) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 2 Perämeren rannikon kalatalousstrategia Jakelu Oulun Seudun Leader

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tuloveroprosentti vuodelle / /2014 Khall 195 Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava verohallitukselle kuntalain (365/95) 66 :ssä tarkoitettu kunnan tuloveroprosentti seuraavaa vuotta varten. Kunnan tuloveroprosentti on ollut 17,0 % vuodet Vuodet tuloveroprosentti on ollut 17,50 % ja vuodet tuloveroprosentti on ollut 18,0 %. Vuonna tuloveroprosentti oli %:ia. Vuodelle 2006 veroprosentti nostettiin %:iin, jona se pysynyt viime vuodet. Kunnallisverokertymä tilinpäätösten ja talousarvion ,25 %:n mukaan arvioituna on seuraava: Tilivuosi tp % 2010 tp % 2011 tp % 2012 tp % 2013 tp % 2014 ta arvio Vuosi Kertymä kuukaudet euroa euroa euroa euroa euroa Verotulot vuonna 2014 tulevat ylittymään arvioidusta n , mikä on huomioitu talousarvion tarkistuksessa. Maksuunpanotilitys 2013, joka peritään 2014 marraskuussa on n edellistä vuotta suurempi. Kunnan verotulokertymään vaikuttaa oleellisesti veroperustemuutokset sekä työllisyys- ja väestökehitys. Työttömyysprosentti on Hailuodossa alueellisesti edelleen hyvällä tasolla. Väestökehitys ei ole vielä kääntynyt kasvuuralle. Ansiotuloverotuksen veropohjassa palkkatulojen osuuden arvioidaan olevan vuonna milj (kasvuarvio -0,6 %) ja eläketulojen n. 9.0 milj. (kasvuarvio 3,6 %). Nämä tulolajit muodostavat pääosan Hailuodon kunnan kunnallisveron veropohjasta. Yhteisöverokantaa on alennettu nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin vuodesta 2014 alkaen. Veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Hailuodon kunnan osuus yhteisöverosta: arvio arvio Vuoden 2014 talousarvio laadittaessa pyrittiin tulojen ja menojen tasapainoon. Talousarvion tarkistuksen jälkeen arvio vuosikatteesta on negatiivinen e. Pyrkimys talouden tasapainoon ja positiiviseen vuosikatteeseen on sisällytetty vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeisiin. Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä. Kuntaliiton tuoreen verotuloennusteen mukaan verotulojen vähennys vuodelle 2015 tulee olemaan -0,9 %. Kunnallisveron tuottoa vähentää mm. eläketulovähennyksen korotus, kolmen alimman tuloluokan asteikkotarkistus, lapsivähennyksen käyttöönotto, työtulovähennyksen korotus ja perusvähennyksen korotus. Positiivisen vuosikatteen tavoittaminen edellyttää veroprosentin korottamista tai sitä vastaavia menojen leikkauksia. Veroprosentin korotus 0,75 %:lla, siten että veroprosentti on vuodesta 2015 lähtien 20 %, kasvattaa verotuloja vuodelle e Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2015 määrätään 20,00 %. Asiassa käydyssä keskustelussa Kalevi Tönkyrä teki esityksen veroprosentin korottamisesta 19,75 %:iin. Esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyy päätösesityksen. Kalevi Tönkyrä pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä perustelulla, ettei luottamushenkilöillä ole ollut käytössä talousarviota, johon veroprosentin korotus perustuu.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosentti vuodelle / /2014 Khall 196 Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa kunnallisveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero muista rakennuksista kuin vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista, ellei kesämökkien, yleishyödyllisten yhteisöjen ja voimaloiden osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Sen mukaan määrätään vero myös kaikista maa-alueista (myös asuinrakennusten tonteista), poikkeuksena yleishyödylliset yhteisöt ja rakentamattomat rakennuspaikat. Kiinteistöverolakia muutettiin vuoden 2010 alusta siten, että vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin ja yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotettiin. Lisäksi voimalaitosten kiinteistöveroprosentin ylärajaa nostettiin. Veroperustemuutokset vuodelle 2014 olivat rakennusten ja maapohjan verotusarvojen määräytymisperusteisiin tehtävät muutokset. Muutokset koskevat verotusarvon osuutta verotuksen pohjana käytettävästä jälleenhankita-arvon korottamisesta, asuinrakennusten ikäalennuksen maksimimäärän asteittaista alentamista, maapohjan verotusarvon korottamista 2 %. Vuonna 2015 kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin osalta. Muutoksen tuottoa vastaava lisäys leikataan pois kunnilta valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisesti. Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan niiltä kunnilta, joiden veroprosentit ovat alle uusien alarajojen, tullaan perimään valtiolle vanhan ja uuden alarajan välinen erotus. Uudet ala ja ylärajat 2015 Hailuoto 2014 yleinen 0,80-1,35 1,11 vakit. asuinrakennukset 0,37-0,75 0,40 rakentamaton rak.paikka 1,00-3,00 3,00 muut asuinrakennukset 0,60-1,35 - voimalaitos 0,60-2,85 2,85 Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja sen maapohjalle ei ole vahvistettu erillistä kiinteistöveroprosenttia. Kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2014 ovat: Yleinen Vakit. as. Muu as.rak Voimalaitos 0,94 0,43 1,05 2,81

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kaikki kunnat eivät ole määränneet erikseen kiinteistöveroa rakentamattomalle rakennuspaikalle eikä voimalaitoksia ole useissa kunnissa. Vuonna 2013 maksuunpantujen kiinteistöverojen määrä Hailuodossa oli euroa ja tilitykset euroa. Kiinteistöverotilitysten arvioidaan pysyvän Hailuodon kunnassa edellisen vuoden tasolla kiinteistöverotuksen painopisteen seudullisesta yhdenmukaistamisesta huolimatta. Oheismateriaali: Vertailu seudun kuntien kiinteistöveroprosenteista 2014 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 seuraavasti: vakituiset asuinrakennukset 0,51 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,11 % yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 % voimalaitos 2,85 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimeksiantosopimuksen Vakuutusmeklarit Novum Oy hyväksyminen ja Hailuodon kuntakonsernin vakuutusten kilpailuttaminen/ vakuutusyhtiön valinta 32/ /2014 Khall Vakuutusmeklarit Novum Oy on hoitanut Hailuodon kunnan vakuutuksi edellisen hankintajakson. Kuntahankinnat ovat kilpailuttaneet meklaripalvelut 2010 ja meklaripalvelu Novum Oy voitti kilpailutuksen. Kuntahankintojen kautta ei voi ottaa vakuutuksia. Asiakas tekee meklarin kanssa toimeksiantosopimuksen ja Kuntahankintojen kanssa sitoumuksen puitesopimukseen liittymisestä. Vakuutuslajikohtaisella kilpailutuksella saavutetaan parhaat säästöt vakuutusturvasta tinkimättä. Kilpailutuksen alkaessa meklari suorittaa vakuutusanalyysin, jonka perusteella sovitaan kilpailutettava vakuutusturva. - Vakuutusten tietojen hankinta ei työllistä asiakasta, koska meklarilla on suorat yhteydet vakuutusyhtiöiden tietokantaan. - Tarjouspyynnössä on valintaperusteena paras vakuutusturva ja edullisimmat hinnat. - Kuntahankintojen valtakunnallinen ostovoima antaa uuden mahdollisuuden, vaikka vakuutuksia ei keskitetä yhteen yhtiöön Vakuutusyhtiöt huomioivat meklarikanavan käytön vakuutusmaksuissa (meklarihyvitys). Asiakas asioi aina suoraan meklarin kanssa, vaikka vakuutukset ovatkin eri yhtiöissä. Kilpailutuksen kiinteä hinta on mahdollinen 25 %palkkio vakuutusmaksusäästöstä. Tämä vakuutusmaksusäästöön perustuva palkkio veloitetaan, jos se ylittää työmäärän mukaisen tuntihinnoittelun (2 000 ). Hailuodon kunnan meklaripalveluiden hallintopalvelukustannus oli vuonna e. Vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä voidaan tehdä riskien kartoitus ja arvioida omavastuu osuuksien tasoa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy toimeksiantosopimuksen ja käynnistää kuntakonsernin vakuutusten kilpailutuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 197 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Vakuutusmeklarit Novum on kilpailuttanut Hailuodon kunnan vakuutukset. Arviointimenettely tarjousten valinnalle on esitetty tarjouspyynnössä Tarjoukset on pyydetty laatimaan siten, että vakuutukset on ryhmiteltävissä seuraviin osiin: Osa 1: Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset Osa 2: Omaisuuden, ajoneuvojen ja toiminnan vakuutukset Vakuutusehtojen pistevertailun on suorittanut kolmen julkisyhteisöjen vakuuttamiseen erikoistuneiden vakuutusmeklareiden muodostama ryhmä, jonka antamia pisteitä on käytetty vertailussa. Tarjouspyynnön valintaperusteiden arviointikriteerien mukaisesti tarjousten hyväksymistä suositellaan seuraavasti: osatarjous 1: Pohjola osatarjous 2: Pohjola Kilpailutuksella saavutetaan yhteensä noin säästöt nykyisiin vakuutuskustannuksiin verrattuna, vaikka vakuutusturvaan on lisätty oikeusturvavakuutus sekä polttoaineen myynnin ja jakelun laajennettu vastuu. Oheismateriaalina: Tarjousvertailu , Novum Tarjousten arviointimenettely , Novum Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy vakuutusyhtiö Pohjolan tarjouksen osatarjousten 1 ja 2 osalta. Hyväksyttiin yksimielisesti Jakelu Novum Oy

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tilienkäyttöoikeuden myöntäminen Khall 198 Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Hailuodon kunnan hallintopalveluiden henkilöstövaihdoksista johtuen rahalaitosten tilinkäyttöoikeudet on päivitettävä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet kunnanjohtaja Tero Kariselle ja vt.kunnansihteeri Maarit Parrilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanviraston aukioloajat Khall 199 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanviraston virastoaika eli viraston ovien kiinteä aukioloaika on ollut kunnanhallituksen mukaisesti ma-to klo ja pe klo 8-16 sekä muina aikoina ajanvarauksella. Kunnanviraston puhelinnumerosta palvelua saa arkisin klo Perjantaisin virastossa asioivia asiakkaita ei juurikaan ole. Kunnanviraston virastopalaverissa työntekijät esittivät virastoaikaa muutettavaksi seuraavasti: ma klo ti-to klo pe klo Kunnanjohtaja: Päätetään kunnanviraston virastoajaksi ma , ti-to ja pe Hyvän asiakaspalvelun tarpeen huomioiden asiakkaita palvellaan myös muuna työaikana etukäteen sovitun ajanvarauksen perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanviraston sulkeminen Khall 200 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanviraston virastopalaverissa työntekijät esittivät kunnan virastoa pidettäväksi suljettuna sekä välipäivina (pe) ja (ma) vapaiden keskittämiseksi. Kunnanjohtaja: Päätetään pitää kunnanvirasto suljettuna sekä 2. ja Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi Ptltk Valmistelu: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Kotisairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vanhuspalvelulain 16 :n mukaiset hoito- ja palvelusuunnitelmien tekeminen ja kotipalveluiden myöntämisestä tehtävä kirjallinen hallintopäätös. Tähän tehtävään kuuluu julkisen vallan käyttöä ja sairaanhoitaja joutuu työssään tekemään valituskelpoisia päätöksiä. Päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kotisairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen ja esittää kunnanhallitukselle kotisairaanhoitajan toimen muuttamista viraksi. Khall 201 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Julkista valtaa käytetään tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltanasa perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Myös käyttäessään delegoitua toimivaltaa henkilö käyttää julkista valtaa. Kuntalain 44 :n mukaisesti tehtävä, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaisia tehtäviä varten perustetaan virka. Viran perustamisesta päättää valtuusto. Hallintosäännön 8 :n mukaisesti virkojen sijoittamisesta päättää lautakunta tulosalueidensa osalta. Sijoituspaikkaa voi kunnanhallitus muuttaa, mikäli voimavarojen tehokas käyttö ja yhteistoiminta sitä edellyttää. Virkojen kelpoisuusehdoista on voimassa, mitä on säädetty tai viran perustamispäätöksessä mahdollisesti päätetty. Muuten kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, joka suorittaa virkavaalin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle kotisairaanhoitajan toimen muuttamisesta viraksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Hailuodon kunnan jäsenyyden irtisanominen Oulun Matkailu Oy:stä Khall 202 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Hailuodon kunta päätti lähteä osakkaaksi perustettavaan Oulun matkailu Oy:öön kunnanhallituksen päätöksellä Oulun Matkailu Oy on perustettu yhteismarkkinoinnin yrityselämävetoiseksi yhtiöksi johtamaan ja toteuttamaan Oulun matkailun yhteismarkkinointia Oulun seudun matkailun kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelma -hankkeen myötä. Yhtiön tehtävänä on osakassopimuksen mukaisesti Oulun yhteismarkkinoinnin johtaminen ja toteuttaminen. Yhteismarkkinoinnin tärkein tehtävä on markkinoida aluetta ja samalla paikkakuntia kärkituotteiden avulla. Yhteismarkkinointi ei tee kenenkään toimijan markkinointia. Uuden Oulun muodostumisen jälkeen kuntajäseninä Oulun Matkailu Oy:ssä ovat Oulu, Hailuoto, Liminka ja Muhos. Muhoksen kunnan jäsenyys päättyy ja Limingan kunta on päättänyt irtisanoa osakkuutensa alkaen. Osakassopimuksen 8 :n mukaisesti yhtiön äänivaltaisia osakkeita voivat omistaa ainoastaan tahot, jotka maksavat toimintaan sovitut rahoituskulut. Osakkuus täten edellyttää suunnitelman mukaisen markkinointimaksun maksamista vuosittain. Vuosittainen markkinointimaksu on Hailuodon kunnan osalta ollut (alv 0 %), josta on laadittu yhteistyösopimus. Sopimuksella taataan sopimuksessa kuvattu näkyvyys kansainvälisessä ja kotimaan markkinoinnissa osana Ouluon.fi kokonaisuutta. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota kirjallisesti kuluvan sopimuskauden lokakuun loppuun mennessä. Osakassopimuksen 16 :n mukaan osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään vuoden kuluessa irtisanomishetkestä lukien. Irtisanominen on laadittava kirjallisesti, ja se on saatettava muille osapuolille todistettavasti tiedoksi. Kunnassa on selvitetty Oulun Matkailu Oy:öön sijoitetun markkinointi panostuksen mahdollisimman tarkoituksen mukaista käyttöä. Asian selvittelyssä on päädytty siihen, että Hailuodon kunnan ei ole enää tarkoituksen mukaista olla jatkossa itse yhtiön osakas. Oheismateriaalina: Yhteistyösopimus, Mukaan Oulun seudun yhteismarkkinointiin, Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää irtisanoa Hailuodon kunnan osakkuuden Oulun Matkailu Oy:ssä alkaen. Kunnanhallitus päättää irtisanoa Hailuodon kunnan osakkuuden Oulun Matkailu Oy:ssä alkaen sekä yhteistyösopimuksen Oulun Matkailu Oy:n kanssa tämän kokouksen päivämäärällä. Jakelu Oulun Matkailu Oy

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 203 Kunnanhallitus keskusteli hallituksen jäsenten esille nostamista asioista mm. sisäisen kuukausittaisen vuokran käyttöön ottamiseksi Hailuodon kunnassa, kunnan kiinteistöjen vesikattojen korjausten kiirehtimisestä. Todettiin arviointikertomuksesta annettavan selvityksen ehtivän joulukuun valtuustoon. Keskusteltiin kunnan kotisivujen sisältökorjauksista mm. suostumuksen pyytämisestä valtuutettuilta yhteystietojen julkaisemiseksi, hallintosäännön muutosten lisäämisestä sivuille sekä etuajo-oikeustiedotteen ajantasaistamisesta. Päätettiin kunnanhallituksen kokousajan muutamisesta, siten että kokoukset alkavat klo

23 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kokouksen päättäminen Khall 204 Puheenjohtaja päättää kokouksen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

24 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: , , 201, 203 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 189, 194, , 202, 204 Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 189, 194, , 202, 204 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikauivaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 klo 18:30-20:10 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 222 Kokouksen järjestäytyminen 3 223 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 180 Globe Hope Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Mannerheimintie 22-24 HEL 2016-008073 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 3.11.011 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitellyt asiat: Asia Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 48 valinta 47 49 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 4/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 4/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Rakennusvalvontaviraston työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2015 HEL 2015-005265 T 01 04 05 Päätös Päätöksen perustelut hyväksyi rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Helsingin ja Turun kaupunkien yhteistyö Finnishcourses.fi palvelun ylläpidossa HEL 2014-009324 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 191 Oulun Rakennusteho Oy:n vuokrasopimuksen irtisanominen Länsisatamassa HEL 2015-000150 T 10 01 01 04 S0120-324 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokrauspäätös Vuokralainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Töölön Kisahallin eteläpäädyssä sijaitsevan ravintolatilan vuokraaminen HEL 2014-014794 T 10 01 03 Päätös Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 1 Etelän terveysasemien johtavan ylilääkärin pöytäkirjan nähtävilläolo vuonna 2014 Päätös päätti, että Etelän terveysasemien johtavan ylilääkärin pöytäkirjat pidetään

Lisätiedot