Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen Ilmoitusasiat Kunnanjohtaja info Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen 317 muutoksen hyväksyminen 193 Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät/ Lausuntopyyntö Perämeren rannikon katalousstrategia / 320 kuntarahoitusosuus 195 Tuloveroprosentti vuodelle Kiinteistöveroprosentti vuodelle Toimeksiantosopimuksen Vakuutusmeklarit Novum Oy 326 hyväksyminen ja Hailuodon kuntakonsernin vakuutusten kilpailuttaminen/ vakuutusyhtiön valinta 198 Tilienkäyttöoikeuden myöntäminen Kunnanviraston aukioloajat Kunnanviraston sulkeminen Kotihoidon sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi Hailuodon kunnan jäsenyyden irtisanominen Oulun Matkailu 332 Oy:stä 203 Muut asiat Kokouksen päättäminen 335

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tanskanen Oiva Puheenjohtaja Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Välimäki Marko Varajäsen POISSA Ranta Timo Jäsen MUU Karinen Tero Kunnanjohtaja Parrila Maarit vt.kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Oiva Tanskanen Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodossa Marko Välimäki Pöytäkirjantarkastaja Teija Siekkinen Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 189 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Välimäki ja Teija Siekkinen. Päätetiin ottaa käsiteltäväksi kokoukselle jaetulla lisälistalla oleva asia ennen muita asioita ja kokouksen päättämistä (asiakohdat: 185 Kotihoidon sairanhoitajan toimen muuttaminen viraksi ja 186 Hailuodon kunnan jäsenyyden irtisanominen Oulun Matkailu Oy:stä). Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Kiinteistönluovutusilmoitukset 1 kpl 2. Perusturvalautakunta, Kokuksen pöytäkirja 3. Eurooppatiedotus.fi, Suomen Eu-kansanäänestyksestä 20 vuotta 4. Suomen Kuntaliitto, Eurooppalainen naisten ja miesten paikallishallinnon tasa-arvon peruskirja kunnan tasa-arvon edistämisen välineeksi, Yleiskirje Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2013 nettokuluista, Yleiskirje Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna Pohjois-Pohjanmaan AVI, Työsuojelun tarkastuskertomus Asiakaspalvelu 2014, Asiakaspalvelu 2014-hanke tiedottaa 8/ Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 10/2014 esityslista Pirkanmaan ELY-keskus, Tiedote paperin tuottajavastuusta 9. Terveempi Pohjois-Suomi 2-hanke, Matkalla hyvinvointiin 10. Anne Seppänen, Cafe Purseri, Aloitteita 11. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Valtuuston kokouskutsu Opetus- ja kulttuuriministeriö, Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtion erityisavustuksen hakeminen 13. Kuntatyönantajat, Pääsopijajärjestöt lukien ja paikallinen luottamusmiesjärjestelmä 14. Sisäasiainministeriö, Road Show-seminaari Oulu 15. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Suomen huoltovarmuuspäivä Aira Kurikka, VilliVoima, aloitteita 17. Valtiovarainministeriö, Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuudenseminaari Hailuodon luonnonsuojeluyhditys ry, Koulumetsäopas 19. Hailuodon Vesihuolto Oy: hallituksen kokousten ja pöytäkirjat ja kouskutsu Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntalaiset ovat voineet osallistua strategiatyöhön jättämällä palautetta mm. kunnan kotisivun kautta.todettiin, että ilmoitusasiat nro 10 ja 16 ovat kuntastrategian valmistelumateriaalia, eikä niitä ole tarkoitettu kuntalaisaloitteeksi.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja info Khall 191 Keskustellaan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista 1. Saaristoliikenteen neuvottelukunnan kokous , Turku Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. 1. Asianajajan palkkaaminen kunnan sopimusoikeudellisiin asiantuntijatehtäviin - Pyydetään tarjouksia ja referenssejä suositelluilta lakimiehiltä. Valmistellaan valinta kunnanhallituksen päätettäväksi. 2. Kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylän jatkorakentamisen edellytysten selvittämisestä - Kuultiin selostus valmistelutilanteesta. 3. Vastineen antaminen Pohjois-Suomen AVI:n selvityspyyntöön - Haetaan jatkoaikaa lausunnon antamiselle, lausunto tuodaan tiedoksi seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. 4. Saaristoliikenteen neuvottelukunnan kokous , Turku - Valittiin kunnan edustajiksi neuvottelukunnan kokoukseen Sauli Pramila ja varalle Oiva Tanskanen.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen 60/ /2012 Khall 192 Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Ammattikorkeakoululainsäädännön muutosten johdosta Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on päättänyt muuttaa yhtiöjärjestystä ja esittää muutosta omistajien hyväksyttäväksi. Muutokset koskevat mm. osingon jakoa ja muiden varojen jakoa, osakkeiden luovutus ja lunastuslauseketta, yhtiön hallitusta ja Ammattikorkeakoulun Oy:n hallintoa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osakassopimuksen muutosten hyväksymistä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Oamk osakassopimuksen muutos yhtiökokouksen esitys

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät/ Lausuntopyyntö 26/ /2014 Khall 193 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Taksiliikennelaissa (217/2007) säädetään luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittamisesta. Lain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa. Toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee lain 19 :n mukaan vuosittain vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. ELY-keskuksessa on nyt valmisteilla vuoden 2015 kiintiöpäätös. Lupien enimmäismäärää koskevassa kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Keskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Jos taksipalvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen, keskus voi hyödyntää myös kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja. Kiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Hailuodon kunnan lausuntoa mennessä taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueella. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös oikeuksien käyttää esteetöntä autoa määrästä, saatujen tarjousten lukumäärästä kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta sekä siitä kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Sosiaalipalveluilta saadun tiedon mukaan esteetöntä kuljetuspalvelukalustoa vammaislain tai sosiaalihuoltolain mukaisissa myönnetyissä kuljetuspäätöksissä tarvitsee muutama asiakas. Sivistystoimen koulukuljetukset järjestetään taksipalveluja hyödyntäen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Hailuodon kunnan järjestämät kuljetuspalvelut koostuvat keskeisesti koulukuljetuksista sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksista. Hailuodon kunnan tarpeita vastaavaksi lupien määräksi esitetään kaksi erillistä taksilupaa. Taksiluvista tulisi olla vähintään yksi esteettömän kaluston vaatimukset täyttävä taksilupa.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Jakelu Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Hailuodon kunnan tarpeita vastaavaksi lupien määräksi esitetään kaksi erillistä taksilupaa. Taksiluvista tulisi olla vähintään yksi esteettömän kaluston vaatimukset täyttävä taksilupa. Kunnan järjestämät kuljetuspalvelut koostuvat keskeisesti koulukuljetuksista sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksista. POPELY

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Perämeren rannikon katalousstrategia / kuntarahoitusosuus 4/ /2014 Khall 194 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Perämeren rannikon kalatalousryhmä on toiminut vuodesta 2008 lähtien seuraavien kuntien alueella: Kokkola, Kalajoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Lumijoki, Liminka, Hailuoto, Oulu, Ii, Simo, Kemi, Keminmaa ja Tornio. Kalatalousryhmän jäsenet edustavat laajasti alueen kalatalousalaa. Leaderperiaattein toimiva kalatalousryhmä on toteuttanut omaa strategiaansa ja rahoittanut lähes 50 kalastukseen, kalatalouteen, kalastusperinteeseen, yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvää hanketta. Ohjelmakauden aikana strategian avulla on kanavoitu em. toimenpiteisiin EU:n ja valtion sekä yksityistä rahoitusta noin 1,5 miljoonaa euroa, jossa työssä myös alueen kunnat ovat olleet mukana. Perämeren rannikon kalatalousstrategia kattaa Perämeren rannikkoalueen kunnat sekä rannikon läheiset jokialueet. Strategiaa toteutettavien kuntien alueella on ammattikalastajia ja sivutoimisia kalastajia. Kattavan kalasatamaverkoston ansiosta alueelta löytyy edellytyksiä ammattikalastuksen ja kalatalouden kehittämiselle. Perämeren rannikon kalatalousohjelman toteutuksen kohderyhmää ovat ammattikalastajat, sivutoimiset kalastajat, yritykset ja yhteisöt, joiden toiminnassa on mukana ammattikalastajia tai sivutoimisia kalastajia sekä kalanjalostus-, kalanviljely- ja kalastusmatkailuyrityksiä. Strategian tavoitteena on rannikkokalastuksen kehittyminen, lähikalan saaminen ruokapöytiin sekä osaamisen ja markkinoinnin kehittäminen sekä verkostoituminen. Perämeren rannikon kalatalousstrategian toteuttaminen edellyttää 10 % kuntarahoitusosuutta, joka jaetaan mukana olevien kuntien kesken tasan. Pääosa strategian toteuttamisen rahoituksesta saadaan EU:n Meri- ja kalatalousrahaston sekä valtion kautta Strategian budjetti on alueelle tulevan julkisen tuen osalta noin vuodessa, josta kuntien osuus on vuosittain noin Kunnittainen kuntarahoitus tarkennetaan ohjelmakauden käynnistyttyä, kun strategian lopullinen budjetti on vahvistunut. Oulun Seudun Leader pyytää alueen kuntien sitoutumista mennessä Perämeren rannikon kalatalousstrategian toteuttamiselle ajalle Kunnanjohtaja Hailuodon kunta sitoutuu Perämeren rannikon kalatalousstrategian toteuttamiseen vuosille Kokkola-Tornio välisellä alueella ja toteuttamisen vaatimaan 10 % kuntarahoitusosuuteen (1714 /2015). Hyväksyttiin yksimielisesti. Kalevi Tönkyrä ei osallistunut esteellisenä (HL 28 kohta 5) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 2 Perämeren rannikon kalatalousstrategia Jakelu Oulun Seudun Leader

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tuloveroprosentti vuodelle / /2014 Khall 195 Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava verohallitukselle kuntalain (365/95) 66 :ssä tarkoitettu kunnan tuloveroprosentti seuraavaa vuotta varten. Kunnan tuloveroprosentti on ollut 17,0 % vuodet Vuodet tuloveroprosentti on ollut 17,50 % ja vuodet tuloveroprosentti on ollut 18,0 %. Vuonna tuloveroprosentti oli %:ia. Vuodelle 2006 veroprosentti nostettiin %:iin, jona se pysynyt viime vuodet. Kunnallisverokertymä tilinpäätösten ja talousarvion ,25 %:n mukaan arvioituna on seuraava: Tilivuosi tp % 2010 tp % 2011 tp % 2012 tp % 2013 tp % 2014 ta arvio Vuosi Kertymä kuukaudet euroa euroa euroa euroa euroa Verotulot vuonna 2014 tulevat ylittymään arvioidusta n , mikä on huomioitu talousarvion tarkistuksessa. Maksuunpanotilitys 2013, joka peritään 2014 marraskuussa on n edellistä vuotta suurempi. Kunnan verotulokertymään vaikuttaa oleellisesti veroperustemuutokset sekä työllisyys- ja väestökehitys. Työttömyysprosentti on Hailuodossa alueellisesti edelleen hyvällä tasolla. Väestökehitys ei ole vielä kääntynyt kasvuuralle. Ansiotuloverotuksen veropohjassa palkkatulojen osuuden arvioidaan olevan vuonna milj (kasvuarvio -0,6 %) ja eläketulojen n. 9.0 milj. (kasvuarvio 3,6 %). Nämä tulolajit muodostavat pääosan Hailuodon kunnan kunnallisveron veropohjasta. Yhteisöverokantaa on alennettu nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin vuodesta 2014 alkaen. Veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Hailuodon kunnan osuus yhteisöverosta: arvio arvio Vuoden 2014 talousarvio laadittaessa pyrittiin tulojen ja menojen tasapainoon. Talousarvion tarkistuksen jälkeen arvio vuosikatteesta on negatiivinen e. Pyrkimys talouden tasapainoon ja positiiviseen vuosikatteeseen on sisällytetty vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeisiin. Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä. Kuntaliiton tuoreen verotuloennusteen mukaan verotulojen vähennys vuodelle 2015 tulee olemaan -0,9 %. Kunnallisveron tuottoa vähentää mm. eläketulovähennyksen korotus, kolmen alimman tuloluokan asteikkotarkistus, lapsivähennyksen käyttöönotto, työtulovähennyksen korotus ja perusvähennyksen korotus. Positiivisen vuosikatteen tavoittaminen edellyttää veroprosentin korottamista tai sitä vastaavia menojen leikkauksia. Veroprosentin korotus 0,75 %:lla, siten että veroprosentti on vuodesta 2015 lähtien 20 %, kasvattaa verotuloja vuodelle e Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2015 määrätään 20,00 %. Asiassa käydyssä keskustelussa Kalevi Tönkyrä teki esityksen veroprosentin korottamisesta 19,75 %:iin. Esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyy päätösesityksen. Kalevi Tönkyrä pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä perustelulla, ettei luottamushenkilöillä ole ollut käytössä talousarviota, johon veroprosentin korotus perustuu.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosentti vuodelle / /2014 Khall 196 Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa kunnallisveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero muista rakennuksista kuin vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista, ellei kesämökkien, yleishyödyllisten yhteisöjen ja voimaloiden osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Sen mukaan määrätään vero myös kaikista maa-alueista (myös asuinrakennusten tonteista), poikkeuksena yleishyödylliset yhteisöt ja rakentamattomat rakennuspaikat. Kiinteistöverolakia muutettiin vuoden 2010 alusta siten, että vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin ja yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotettiin. Lisäksi voimalaitosten kiinteistöveroprosentin ylärajaa nostettiin. Veroperustemuutokset vuodelle 2014 olivat rakennusten ja maapohjan verotusarvojen määräytymisperusteisiin tehtävät muutokset. Muutokset koskevat verotusarvon osuutta verotuksen pohjana käytettävästä jälleenhankita-arvon korottamisesta, asuinrakennusten ikäalennuksen maksimimäärän asteittaista alentamista, maapohjan verotusarvon korottamista 2 %. Vuonna 2015 kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin osalta. Muutoksen tuottoa vastaava lisäys leikataan pois kunnilta valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisesti. Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan niiltä kunnilta, joiden veroprosentit ovat alle uusien alarajojen, tullaan perimään valtiolle vanhan ja uuden alarajan välinen erotus. Uudet ala ja ylärajat 2015 Hailuoto 2014 yleinen 0,80-1,35 1,11 vakit. asuinrakennukset 0,37-0,75 0,40 rakentamaton rak.paikka 1,00-3,00 3,00 muut asuinrakennukset 0,60-1,35 - voimalaitos 0,60-2,85 2,85 Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja sen maapohjalle ei ole vahvistettu erillistä kiinteistöveroprosenttia. Kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2014 ovat: Yleinen Vakit. as. Muu as.rak Voimalaitos 0,94 0,43 1,05 2,81

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kaikki kunnat eivät ole määränneet erikseen kiinteistöveroa rakentamattomalle rakennuspaikalle eikä voimalaitoksia ole useissa kunnissa. Vuonna 2013 maksuunpantujen kiinteistöverojen määrä Hailuodossa oli euroa ja tilitykset euroa. Kiinteistöverotilitysten arvioidaan pysyvän Hailuodon kunnassa edellisen vuoden tasolla kiinteistöverotuksen painopisteen seudullisesta yhdenmukaistamisesta huolimatta. Oheismateriaali: Vertailu seudun kuntien kiinteistöveroprosenteista 2014 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 seuraavasti: vakituiset asuinrakennukset 0,51 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,11 % yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 % voimalaitos 2,85 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimeksiantosopimuksen Vakuutusmeklarit Novum Oy hyväksyminen ja Hailuodon kuntakonsernin vakuutusten kilpailuttaminen/ vakuutusyhtiön valinta 32/ /2014 Khall Vakuutusmeklarit Novum Oy on hoitanut Hailuodon kunnan vakuutuksi edellisen hankintajakson. Kuntahankinnat ovat kilpailuttaneet meklaripalvelut 2010 ja meklaripalvelu Novum Oy voitti kilpailutuksen. Kuntahankintojen kautta ei voi ottaa vakuutuksia. Asiakas tekee meklarin kanssa toimeksiantosopimuksen ja Kuntahankintojen kanssa sitoumuksen puitesopimukseen liittymisestä. Vakuutuslajikohtaisella kilpailutuksella saavutetaan parhaat säästöt vakuutusturvasta tinkimättä. Kilpailutuksen alkaessa meklari suorittaa vakuutusanalyysin, jonka perusteella sovitaan kilpailutettava vakuutusturva. - Vakuutusten tietojen hankinta ei työllistä asiakasta, koska meklarilla on suorat yhteydet vakuutusyhtiöiden tietokantaan. - Tarjouspyynnössä on valintaperusteena paras vakuutusturva ja edullisimmat hinnat. - Kuntahankintojen valtakunnallinen ostovoima antaa uuden mahdollisuuden, vaikka vakuutuksia ei keskitetä yhteen yhtiöön Vakuutusyhtiöt huomioivat meklarikanavan käytön vakuutusmaksuissa (meklarihyvitys). Asiakas asioi aina suoraan meklarin kanssa, vaikka vakuutukset ovatkin eri yhtiöissä. Kilpailutuksen kiinteä hinta on mahdollinen 25 %palkkio vakuutusmaksusäästöstä. Tämä vakuutusmaksusäästöön perustuva palkkio veloitetaan, jos se ylittää työmäärän mukaisen tuntihinnoittelun (2 000 ). Hailuodon kunnan meklaripalveluiden hallintopalvelukustannus oli vuonna e. Vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä voidaan tehdä riskien kartoitus ja arvioida omavastuu osuuksien tasoa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy toimeksiantosopimuksen ja käynnistää kuntakonsernin vakuutusten kilpailutuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 197 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Vakuutusmeklarit Novum on kilpailuttanut Hailuodon kunnan vakuutukset. Arviointimenettely tarjousten valinnalle on esitetty tarjouspyynnössä Tarjoukset on pyydetty laatimaan siten, että vakuutukset on ryhmiteltävissä seuraviin osiin: Osa 1: Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset Osa 2: Omaisuuden, ajoneuvojen ja toiminnan vakuutukset Vakuutusehtojen pistevertailun on suorittanut kolmen julkisyhteisöjen vakuuttamiseen erikoistuneiden vakuutusmeklareiden muodostama ryhmä, jonka antamia pisteitä on käytetty vertailussa. Tarjouspyynnön valintaperusteiden arviointikriteerien mukaisesti tarjousten hyväksymistä suositellaan seuraavasti: osatarjous 1: Pohjola osatarjous 2: Pohjola Kilpailutuksella saavutetaan yhteensä noin säästöt nykyisiin vakuutuskustannuksiin verrattuna, vaikka vakuutusturvaan on lisätty oikeusturvavakuutus sekä polttoaineen myynnin ja jakelun laajennettu vastuu. Oheismateriaalina: Tarjousvertailu , Novum Tarjousten arviointimenettely , Novum Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy vakuutusyhtiö Pohjolan tarjouksen osatarjousten 1 ja 2 osalta. Hyväksyttiin yksimielisesti Jakelu Novum Oy

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Tilienkäyttöoikeuden myöntäminen Khall 198 Valmistelu: Kunnanjohtaja Tero Karinen, p Hailuodon kunnan hallintopalveluiden henkilöstövaihdoksista johtuen rahalaitosten tilinkäyttöoikeudet on päivitettävä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet kunnanjohtaja Tero Kariselle ja vt.kunnansihteeri Maarit Parrilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanviraston aukioloajat Khall 199 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanviraston virastoaika eli viraston ovien kiinteä aukioloaika on ollut kunnanhallituksen mukaisesti ma-to klo ja pe klo 8-16 sekä muina aikoina ajanvarauksella. Kunnanviraston puhelinnumerosta palvelua saa arkisin klo Perjantaisin virastossa asioivia asiakkaita ei juurikaan ole. Kunnanviraston virastopalaverissa työntekijät esittivät virastoaikaa muutettavaksi seuraavasti: ma klo ti-to klo pe klo Kunnanjohtaja: Päätetään kunnanviraston virastoajaksi ma , ti-to ja pe Hyvän asiakaspalvelun tarpeen huomioiden asiakkaita palvellaan myös muuna työaikana etukäteen sovitun ajanvarauksen perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanviraston sulkeminen Khall 200 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanviraston virastopalaverissa työntekijät esittivät kunnan virastoa pidettäväksi suljettuna sekä välipäivina (pe) ja (ma) vapaiden keskittämiseksi. Kunnanjohtaja: Päätetään pitää kunnanvirasto suljettuna sekä 2. ja Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi Ptltk Valmistelu: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Kotisairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vanhuspalvelulain 16 :n mukaiset hoito- ja palvelusuunnitelmien tekeminen ja kotipalveluiden myöntämisestä tehtävä kirjallinen hallintopäätös. Tähän tehtävään kuuluu julkisen vallan käyttöä ja sairaanhoitaja joutuu työssään tekemään valituskelpoisia päätöksiä. Päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kotisairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen ja esittää kunnanhallitukselle kotisairaanhoitajan toimen muuttamista viraksi. Khall 201 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Julkista valtaa käytetään tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltanasa perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Myös käyttäessään delegoitua toimivaltaa henkilö käyttää julkista valtaa. Kuntalain 44 :n mukaisesti tehtävä, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaisia tehtäviä varten perustetaan virka. Viran perustamisesta päättää valtuusto. Hallintosäännön 8 :n mukaisesti virkojen sijoittamisesta päättää lautakunta tulosalueidensa osalta. Sijoituspaikkaa voi kunnanhallitus muuttaa, mikäli voimavarojen tehokas käyttö ja yhteistoiminta sitä edellyttää. Virkojen kelpoisuusehdoista on voimassa, mitä on säädetty tai viran perustamispäätöksessä mahdollisesti päätetty. Muuten kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, joka suorittaa virkavaalin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle kotisairaanhoitajan toimen muuttamisesta viraksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Hailuodon kunnan jäsenyyden irtisanominen Oulun Matkailu Oy:stä Khall 202 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Hailuodon kunta päätti lähteä osakkaaksi perustettavaan Oulun matkailu Oy:öön kunnanhallituksen päätöksellä Oulun Matkailu Oy on perustettu yhteismarkkinoinnin yrityselämävetoiseksi yhtiöksi johtamaan ja toteuttamaan Oulun matkailun yhteismarkkinointia Oulun seudun matkailun kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelma -hankkeen myötä. Yhtiön tehtävänä on osakassopimuksen mukaisesti Oulun yhteismarkkinoinnin johtaminen ja toteuttaminen. Yhteismarkkinoinnin tärkein tehtävä on markkinoida aluetta ja samalla paikkakuntia kärkituotteiden avulla. Yhteismarkkinointi ei tee kenenkään toimijan markkinointia. Uuden Oulun muodostumisen jälkeen kuntajäseninä Oulun Matkailu Oy:ssä ovat Oulu, Hailuoto, Liminka ja Muhos. Muhoksen kunnan jäsenyys päättyy ja Limingan kunta on päättänyt irtisanoa osakkuutensa alkaen. Osakassopimuksen 8 :n mukaisesti yhtiön äänivaltaisia osakkeita voivat omistaa ainoastaan tahot, jotka maksavat toimintaan sovitut rahoituskulut. Osakkuus täten edellyttää suunnitelman mukaisen markkinointimaksun maksamista vuosittain. Vuosittainen markkinointimaksu on Hailuodon kunnan osalta ollut (alv 0 %), josta on laadittu yhteistyösopimus. Sopimuksella taataan sopimuksessa kuvattu näkyvyys kansainvälisessä ja kotimaan markkinoinnissa osana Ouluon.fi kokonaisuutta. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota kirjallisesti kuluvan sopimuskauden lokakuun loppuun mennessä. Osakassopimuksen 16 :n mukaan osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään vuoden kuluessa irtisanomishetkestä lukien. Irtisanominen on laadittava kirjallisesti, ja se on saatettava muille osapuolille todistettavasti tiedoksi. Kunnassa on selvitetty Oulun Matkailu Oy:öön sijoitetun markkinointi panostuksen mahdollisimman tarkoituksen mukaista käyttöä. Asian selvittelyssä on päädytty siihen, että Hailuodon kunnan ei ole enää tarkoituksen mukaista olla jatkossa itse yhtiön osakas. Oheismateriaalina: Yhteistyösopimus, Mukaan Oulun seudun yhteismarkkinointiin, Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää irtisanoa Hailuodon kunnan osakkuuden Oulun Matkailu Oy:ssä alkaen. Kunnanhallitus päättää irtisanoa Hailuodon kunnan osakkuuden Oulun Matkailu Oy:ssä alkaen sekä yhteistyösopimuksen Oulun Matkailu Oy:n kanssa tämän kokouksen päivämäärällä. Jakelu Oulun Matkailu Oy

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 203 Kunnanhallitus keskusteli hallituksen jäsenten esille nostamista asioista mm. sisäisen kuukausittaisen vuokran käyttöön ottamiseksi Hailuodon kunnassa, kunnan kiinteistöjen vesikattojen korjausten kiirehtimisestä. Todettiin arviointikertomuksesta annettavan selvityksen ehtivän joulukuun valtuustoon. Keskusteltiin kunnan kotisivujen sisältökorjauksista mm. suostumuksen pyytämisestä valtuutettuilta yhteystietojen julkaisemiseksi, hallintosäännön muutosten lisäämisestä sivuille sekä etuajo-oikeustiedotteen ajantasaistamisesta. Päätettiin kunnanhallituksen kokousajan muutamisesta, siten että kokoukset alkavat klo

23 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kokouksen päättäminen Khall 204 Puheenjohtaja päättää kokouksen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

24 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: , , 201, 203 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 189, 194, , 202, 204 Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 189, 194, , 202, 204 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikauivaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot