City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Viranomainen Pöytäkirja No 3//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä Kokousaika Maanantaina klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) City Hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi Pirjo Seurujärvi, pj Pertti Ahokas Antero Pantsar Riitta Näkkäläjärvi, vpj Raili Kerola Reijo Sulasalmi klo Esa Pokka Kaisa Rättyä Helena Peltoniemi Raimo Haapakoski Juha-Matti Kivistö Anita Uusitalo Antero Hyvärinen Uula Tapiola Hilpi Ahola Mikko Rundgren Mikko Ekorre Kirsi Suoheimo Sirkka Pikkuvirta Jukka Paakki valtuuston puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, esittelijä pöytäkirjan pitäjä talouspäällikkö Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Antero Pantsar. Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pirjo Seurujärvi Anita Uusitalo Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika / Allekirjoitukset Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä

2 Kokousaika Ma , klo 12 Kokouspaikka City Hotelli Pöytäkirjan nähtävänä pito Käsiteltävät asiat 22 Kuntayhtymän johtajan viran täyttämisen valmistelumenettely 23 Hallintorakennuksen tilanne 24 Vaatimus oikeudesta ruokailla työaikana 25 Kevään työsuunnitelma 26 Kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö sairausloma-anomus 27 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat 28 Vuoden 2013 tilinpäätöstiedot Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pirjo Seurujärvi Pirjo Seurujärvi hallituksen puheenjohtaja

3 Kuntayhtymän johtajan viran täyttämisen valmistelumenettely Hall Kuntayhtymän johtaja Yhtymävaltuuston ja hallituksen päätöksiin perustuen on kuntayhtymässä julistettu mennessä haettavaksi kuntayhtymän johtajan vakinainen virka. Lehdissä julkaistu hakuilmoitus jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Viran täyttämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto, jonka kokous on päätetty pitää Hallituksen on syytä keskustella ja päättää viran täyttämisen valmistelusta ja siihen liittyvistä käytännön menettelytavoista. Hakuajan päätyttyä tulee ensimmäisessä vaiheessa mm. haastateltavien valinta ja haastattelujen toteuttaminen. Seuraavassa vaiheessa on varauduttava mahdollisiin soveltuvuustesteihin, varsinaisen esityksen tekemiseksi yhtymävaltuustolle. päättää avoinna olevan kuntayhtymän johtajan viran täyttämisen valmistelusta käytännön menettelyineen ja aikatauluineen. kokoontuu maanantaina klo valitsemaan haastateltavat. Hall Vs. kuntayhtymän johtaja Hallituksen esityslistan toimittamisen aikana viran hakuaika on vielä meneillään klo 15 saakka. Hallituksen jäsenille toimitetaan ennen kokousta yhdistelmä kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista. Hakupaperit ovat nähtävänä kokouksessa. Haastatteluajankohta on mielekästä yhdistää hallituksen kokouksen yhteyteen siten, että haastattelut olisivat perjantaina Lisäksi hallitus sopii jatkoaikataulusta mahdollisine soveltuvuustesteineen. valitsee kokouksessa haastateltavat, sopii haastatteluajankohdasta sekä sopii jatkoaikataulusta. Haastatteluun kutsutaan Sami Baas, Merja Honkanen, Anna-Liisa Kainulainen, Kaisa Kostamo- Pääkkö, Maarit Rantakurtakko Harri Tiuraniemi ja Katja Valkama. Haastattelut järjestetään keskiviikkona ja jatketaan torstaina aamupäivällä. Virkamiehet valmistelevat haastatteluky-

4 symykset ja lähettävät ne hallituksen jäsenille etukäteen. Haastattelujen perusteella valitaan 2-3 hakijaa, joille tehdään soveltuvuustestit. Anita Uusitalo ja Antero Hyvärinen poistuivat esteellisinä pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Kaisa Rättyä.

5 Hallintorakennuksen tilanne Hall Hallinto-neuvolarakennuksen remonttitilanne ja käyttöön ottaminen Hall Kuntayhtymä johtaja Kolpeneen palvelukeskuksen hallinto-neuvolarakennus on kuluvan vuoden huhtikuusta alkaen ollut huoneilmaan liittyvien puhdistusten ja korjaustöiden vuoksi tyhjillään. Toiminta on ollut pääosin siirrettynä lähistöllä oleviin Attendon hoivakodin vuokratiloihin. Asiaa ja tähänastisia toimenpiteitä on käsitelty hallituksen rakennus- ja kiinteistötoimikunnassa, jonka viime kokouksessa hallituksen tiedoksi saatetun pöytäkirjan po. asiaa koskeva kohta jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Toimenpiteiden ja asiassa etenemisen lähtökohtana on ollut, että toiminta palaa tiloihin, mikäli suoritetun ilmastoinnin puhdistuksen jälkeen suoritetut ilman laskeumamittaukset ovat puhtaat. Tiloissa on suoritettu po. rakennustoimikunnan kokouksessa sovitut yläpohjan avaukset, joissa ei ole tullut esiin uutta asiaan vaikuttavaa informaatiota. Laskeumamittaukset ovat parhaillaan menossa, ja niiden tuloksia voidaan odottaa parin viikon kuluessa. Asiaa selvitellään ja tarkempi päätösehdotus annetaan hallitukselle kokouksessa. siirtää asian rakennus- ja kiinteistötoimikunnan valmisteltavaksi. hyväksyi yksimielisesti johtajan päätösehdotuksen Rak.tmk Tiloissa on vuoden aikana tehtyjen korjausten ja ilmastoinnin puhdistusten jälkeen suoritettu villakuitu- ja mikrobipitoisuuksia koskeva kontrollitutkimus Kiratek Oy:n toimesta päivätty tutkimusraportti jaetaan toimikunnalle esityslistan mukana. Tutkimusraportin johtopäätöksenä todetaan, että estettä tilojen käyttöön otolle ei tämän tutkimuksen perusteella havaittu. Edelleen todetaan, että Tutkimustulosten perusteella merkittäviin jatkotoimenpiteisiin ei ole tarvetta. Mikäli tiloihin muutetaan, Työterveyslaitoksen asiantuntija J. Latvalan mukaan jatketaan tiloissa edelleen tehostettua siivousta, seurataan henkilöstön työhyvinvointia sekä tehdään tarpeellisia jatkotutkimuksia mm. sääolojen kuivumista edellyttävien mittausten osalta. Asiaa on em. tutkimuksen pohjalta käsitelty mm hallinto-neuvolahenkilöstön työyhteisökokouksessa. Siinä kävi ilmi, että n. puolen kymmentä yhteisön 15 työntekijästä eivät voi siirtyä hallintolan tiloihin, toimistotilan ohella he eivät myöskään katso voivansa osallistua rakennuksessa oleviin neuvola- ym. palavereihin. Heidän arvionsa perustuu sekä ennen nyt korjattujen ilmastointi-

6 kanavien villakuitu- ja kostumisongelmien ilmaantumista koettuihin huoneilmaongelmiin, että kokemuksiin suoritetun remontin jälkeen tiloissa käyntien pohjalta. Kokouksessa kävi myös ilmi, että useat tiloissa palavereissa yms. käyneet ulkopuoliset henkilöt ovat tuoneet esiin huoneilmaan liittyviä oireita. Asiaa käsiteltiin kuntayhtymän yleisjohdon johtoryhmässä. Tältä pohjalta tilanteessa on syytä ottaa huomioon ja selvittää seuraavat näkökulmat ja vaihtoehdot: 1. Muuton edelleen siirtäminen siten, että tiloissa ehditään tehdä vielä tarpeelliset lisäselvitykset ja rakenteiden tutkimukset. LSHP:n teknisen vastuuhenkilön ehdotuksesta on jo sovittu viemärin puhdistamisesta ja kuvaamisesta. Lisäksi esim. homesieniä koskevat tutkimukset voidaan tehdä vasta pakkasilmojen vakiintumisen myötä. 2. Vaihtoehtojen ja mahdollisen osittaisen muuton selvittäminen. Vaihtoehtoisia vuokratiloja ei suoralta kädeltä ole tiedossa, ottaen huomioon myös etäisyydet ym. kustannuksiinkin vaikuttavat käytännön tekijät. Toimistopalvelujen ja johdon nykytilanne on hankala, ja osa toiminnasta voitaisiin muuttaa, mikäli työntekijät ovat siihen valmiita. Kuitenkin toimintojen pidempiaikainen hajauttaminen väistämättä tuottaa haittoja ja myöskin kustannuksia. 3. Strategisella tasolla tilanne korostaa valtuustolle jo taloussuunnitelmassa esitetyn uudisrakennuksen tarpeellisuutta. Hallintolan lisäksi myös muissa tiloissa on lisääntyvässä määrin rakenteellisia ja huoneilmassakin tuntuvia puutteita, joten tilanne ei tule hoitumaan pelkästään vanhojen rakenteiden pohjalle tehtävillä korjauksilla. Esitetty uudisrakennus on tarkoitus toteuttaa pidemmän näkymän kuntoutuksen tarpeisiin, mutta se voi ensi vaiheessa osin toimia akuuttien tarpeiden ratkaisuna. Kuntayhtymän taholta on myöskin neuvoteltu ja sovittu Lapin sh-piirin kanssa että polikliinisen toiminnan tilatarpeet otetaan huomioon alustavasti v tienoilla valmistumaan kaavaillussa sh-piirin lisärakennuksessa. Tällöin Kolpeneen uudistilat voisivat kokonaisuudessaan vapautua varsinaisen perhe- ym. kuntoutuksen käyttöön. Nykyiset evakkotilat ovat käytössä tämänhetkisen sopimuksen pohjalta v tammikuun loppuun saakka. Attendon taholta on ilmoitettu valmius vuokrasopimuksen jatkamiseen. Asiaa selvitellään lähemmin kokouksessa. Toimenpiteistä päättää yhtymähallitus Hyväksytään rakennustoimikunnan esitys asiantuntijan tekemästä rakennetutkimuksesta. Väistötilojen vuokrausta jatketaan maaliskuun loppuun asti. hyväksyttiin yksimielisesti. Rak.tmk Hallituksen päätöksen mukaisesti insinööritoimisto Lapikas Oy:n (Aslak Riippa) kanssa on sovittu tiloja koskevan tehdyt selvitykset ja mittaukset kokoavan selvityksen sekä vielä tarpeellisten toimenpide-ehdotusten tekemisestä.

7 Selvityksen tekeminen on käynnistynyt tammikuun aikana, ensimmäisenä vaiheena tiloissa vuoden alkupäivinä tapahtuneen vesivuodon mahdollisten seurausten arviointi sekä mittausten tekeminen. Vuotoalue ja sen läheiset alueet on avattu kuivatusta ja mittauksia varten, minkä lisäksi on korjausurakoitsijan kanssa sovittu po. alueella olevien vielä kapseloimattomien lattioiden korjaaminen ja käsitteleminen. Tavoitteena on ollut nyt evakkotiloissa olevien toimintojen ja henkilöstön siirtyminen takaisin maaliskuun loppuun mennessä. Tilanteessa joudutaan myös varautumaan edelleen poikkeustilanteen jatkamiseen ainakin osan henkilöstöstä osalta. Attendon taholta on ilmoitettu valmiudet jatkaa vuokrasopimusta maaliskuusta eteenkin päin. Hall Kuntayhtymän johtaja Lapikas Oy:n käynnistämään selvitystyöhön liittyen saatujen FLEC-analyysien (ml. VVOC ja VOC yhdisteet) pohjalta on yhdessä Lapikas Oy:n ja Lapin sairaanhoitopiirin asiantuntijan kanssa sovittu lisäselvityksistä ja analyyseistä, joita selvitellään kokouksessa lähemmin. merkitsee tiedoksi asiaa koskevan tilanneselvityksen toimenpiteineen siten, että asiasta päätetään tarkemmin seuraavassa kokouksessa, siihen mennessä saatavien lisäanalyysien tulosten sekä Lapikas Oy:n toimintasuositusten pohjalta. hyväksyttiin yksimielisesti. Hall Vs. kuntayhtymän johtaja Hallintorakennuksesta otettujen lisänäytteiden vastaukset ja Lapikas Oy:n toimintasuositukset eivät olleet esityslistaa laadittaessa saapuneet, mutta ovat käytettävissä hallituksen kokoukseen mennessä. Asiaa selvitellään tarkemmin kokouksessa em. selvitysten pohjalta. Päätösehdotus annetaan hallitukselle kokouksessa. merkitsee tutkimustulokset tiedoksi ja siirtää asian valmisteltavaksi rakennustoimikunnalle. hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Vaatimus oikeudesta ruokailla työaikana Vs. kuntayhtymän johtaja/henk.asioiden hoitaja Kolpeneen palvelukeskuksessa on siirrytty ns. muodollisesta jaksotyöstä yleistyöaikaan (hall ) alkaen. Päätös koski Myllärin koulun ja Pajan ohjaajia, hoitajia ja koulunkäynninohjaajia sekä fysioterapeutteja, suuhygienistiä sekä ruokahuollon laitoshuoltajaa. Samassa hallituksen kokouksessa 106 myönnettiin oikeus ruokailla työaikana luokissa ja ryhmissä työskenteleville ja siihen liittyen oppilas- ja asiakasruokailua ohjaaville ohjaajille, hoitajille ja koulunkäynninohjaajille sekä ruokahuollon laitoshuoltajalle, jonka kiireisin työaika on klo , jolloin muut ruokailevat. Em työntekijöille ei ole mahdollista järjestää 30 minuutin taukoa työpäivän aikana, jolloin heillä olisi mahdollisuus poistua työpaikalta. Ruokatauko on tarkoitettu lepo- ja virkistäytymistauoksi. Se on tarpeellinen sekä työajantehokkaan käytön kannalta että työsuojelullisista syistä. Pääsääntö on, että viranhaltijalle/työntekijälle annetaan lepotauko, jota ei lueta työaikaan. Tauon aikana voi poistua työpaikalta. Tähän pääsääntöön on poikkeusmääräys, joka tulee sovellettavaksi vain niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ruokailutauon järjestäminen ei ole työtehtävien laadun vuoksi mahdollista. Tällöin työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työaikana työpaikalla eli tauko luetaan työaikaan. Työnantaja voi siis jättää ruokailutauon antamatta vain silloin, kun sitä ei voida antaa sen vuoksi, että työtä ei voida keskeyttää ja työ vaatii henkilöstön keskeytymätöntä läsnäoloa työpaikalla. Sillä seikalla poistuuko henkilö työpaikalta ruokailutauon ajaksi, onko työnantaja järjestänyt ruokailumahdollisuuksia tai työpaikkaruokailua, onko lähistöllä ruokailupaikkoja tai ehtiikö henkilö kotiin ruokailemaan, ei ole merkitystä ruokailutauon antamisessa. Ruokatauot tulee ajoittaa toiminnan mukaan. Kaikkien ei tarvitse olla ruokailemassa yhtä aikaa eikä samaan aikaan joka päivä. Ruokailutaukoa ei myöskään saa käyttää työajan lyhentämiseen. Ruokailutauko voidaan järjestää porrastetusti tai tiettyjen kellonaikojen välisenä aikana silloin kun se on työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaisinta esim. asiakkaiden tarpeisiin ja hoitoon perustuvat näkökohdat. Tällöin tarkan ajankohdan määrää esimies tai työntekijä itse. Seitsemän työntekijää (kuntoutusluokan koulunkäynninohjaaja ja ohjaaja), suuhygienisti, poliklinikan osastonhoitaja, kuntoutussuunnittelija ja kaksi fysioterapeuttia) on jättänyt vaatimuksen oikeudesta ruokailla työaikana. Vaatimus liitteineen on jaettu jäsenille edellisessä kokouksessa. Perusteena vaatimukselleen he mainitsevat työn luonteen ja tehtävien laadun ja pitävät kohteluaan epäoikeudenmukaisena. Tarkasteltaessa fysioterapeuttien, suuhygienistin, kuntoutussuunnittelijan ja poliklinikan osastonhoitajan toimenkuvia ja työn luonnetta, ei estettä ruokailutauon järjestämiseen ja poistumiseen työpaikalta ole. Kaikkien edellä mainittujen työntekijöiden työ on luonteeltaan itsenäistä ja he pystyvät pitkälti suunnittelemaan ja sopimaan aikataulunsa itse, mikä tulee ilmi mm. heidän itse laatimissa tehtävänkuvissa. Työtehtävät eivät ole päivystysluonteisia eivätkä estä puolen tunnin irtaantumista työtehtävistä klo välillä. Asiaa voidaan tarvittaessa myös työnjohdollisesti järjestellä. Myös muut moniammatillisessa verkostotyössä toimivat asiantuntijatyöntekijät ruokailevat omalla ajallaan.

9 Kuntoutusluokan työntekijät ovat asiakas työssä (opetuksen ohjaamisessa) neljänä päivänä viikossa aamupäivisin klo saakka ja yhtenä päivänä ja Muun työajan rytmityksen he voivat suunnitella itsenäisesti työtehtävät huomioiden. Työtehtävät eivät estä puolen tunnin irtaantumista työtehtävistä klo /13.00 välillä. Asiaa voidaan tarvittaessa myös työnjohdollisesti järjestellä. Kuntayhtymässä on valmisteilla virka- ja virantoimitusmatkoihin liittyvän ohjeistuksen päivittäminen. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös matkatyötä tekevien työntekijöiden työnkuvaa ja ajankäyttöä sekä ruokailutaukojen järjestämistä virantoimitusmatkojen yhteydessä. Kuntoutusluokan koulunkäynninohjaajien ja ohjaajan, suuhygienistin, poliklinikan osastonhoitajan, kuntoutussuunnittelijan ja fysioterapeuttien toimenkuvat ja työtehtävät ovat sellaisia, ettei estettä ruokailutauon järjestämiseen ole. Em työntekijöillä on työpäivän aikana omalla ajalla tapahtuva ruokailutauko. Virantoimitusmatkoihin liittyvän ohjeistuksen päivittämisen yhteydessä tarkastellaan ruokailutauon järjestämistä virantoimitusmatkoilla erikseen. Kuntoutusluokan koulunkäynninohjaajien ja ohjaajan, suuhygienistin, poliklinikan osastonhoitajan, kuntoutussuunnittelijan ja fysioterapeuttien toimenkuvat ja työtehtävät ovat sellaisia, ettei estettä ruokailutauon järjestämiseen ole. Em työntekijöillä on työpäivän aikana omalla ajalla tapahtuva ruokailutauko. Virantoimitusmatkoihin liittyvän ohjeistuksen päivittämisen yhteydessä tarkastellaan ruokailutauon järjestämistä virantoimitusmatkoilla erikseen. Poikkeuksellisissa ja yllättävissä tilanteissa, jolloin em. työntekijöillä ei ole mahdollisuutta ruokatauon pitämiseen, voidaan ruokatauko esimiehen niin erikseen päättäessä katsoa kuuluvaksi työaikaan. Johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kevään työsuunnitelma Vs. kuntayhtymän johtaja Hallituksen työsuunnitelmasta on sovittuna ns. tilinpäätöskokous Kokouksen yhteydessä henkilöstöjärjestöjen edustajilla on mahdollisuus tavata hallituksen jäseniä. Hallituksen kokouksessa viikolla 19 asiana on mm. Sodankylän urakkatarjouksen hyväksyminen. Torstaina Simon Duffy luennoi Lapin yliopistolla ja iltapäivällä pidetään kuntakokous Kolpeneella. Hallituksen kokous klo 9.00 ja Kunnon Keväthumaus -tapahtuma klo eteenpäin. Valtuuston ja hallituksen kokoukset ovat hyväksyy kevätkauden työsuunnitelman ja päättää kokousohjelmasta..

11 Kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö sairausloma-anomus Vs. kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö anoo esittämäänsä lääkärintodistukseen vedoten palkallista sairauslomaa ajaksi Lääkärintodistus on tarvittaessa nähtävänä kokouksessa. Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus

12 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Vs. kuntayhtymän johtaja Hallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat Valtiovarainministeriö Yksityiset opetuksen järjestäjät ; Lausuntopyyntö selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Ositum tilastovertailu hallintorakennuksen materiaalien FLEC-analyyseistä Kunnan Taitoa Oy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän asiakkaaksitulon suunnitteluprojektin loppuraportti merkitsee tiedoksi hallitukselle osoitetut kirjelmät.

13 Puheenjohtajien kokouspalkkiokäytäntö Vs. kuntayhtymän johtaja Kolpeneen palvelukeskuksen Luottamushenkilöiden palkkiosäännössä (voimassa alkaen) määritellään perusteet puheenjohtajien kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista. 2 Kokouspalkkiot Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille kuntayhtymän valtuuston vuosittain syyskokouksessa määräämät kokouspalkkiot. Toimielinten puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. 4 Vuosipalkkiot Valtuuston ja hallituksen sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan edellä 2 :n 1 mom määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota, jonka määrän vahvistaa valtuusto vuosittain syyskokouksessaan. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän puheenjohtajien kokouspalkkiokäytäntö perustuu hallituksen sihteerin Eila Viikin allekirjoittamaan ohjeeseen (valtuusto ), joka nojautuu Kunnallisliiton yleiskirjeeseen Yleiskirjeessä todetaan vuosipalkkioista, että Mikäli, säännön mukaan puheenjohtajalle halutaan suorittaa 50 %:lla korotettu kokouspalkkio vuosipalkkion lisäksi, tulee 4 :n 1 mom viitata koko 2 :ään. Tarkoitus on, että vuosipalkkio tällöin on määrältään pienempi kuin silloin, jos korotettua kokouspalkkiota ei makseta. Tässä tapauksessa 4 :n 1 mom viitataan 2 :n 1 momenttiin. Keskustellaan tarpeesta päivittää luottamushenkilöiden palkkiosääntö.

14 Vuoden 2013 tilinpäätöstiedot Kuntayhtymän johtaja Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana vuoden 2013 alustavat tilinpäätöstiedot; tuloslaskelma ja palvelusuoritteiden toteutuminen. Tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Palvelusuoritteiden toteutuma on 104,1 %. Tilinpäätös ja toimintakertomus valmistellaan seuraavan hallituksen kokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Hallituksen on tässä vaiheessa syytä mm. keskustella esityksestä valtuustolle koskien tilikauden tuloksen käsittelyä. merkitsee tiedoksi vuoden 2013 tilinpäätöstiedot sekä käy evästävää keskustelua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelua varten, mm. liittyen esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä.

15 Oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle, Myllärintie 35, ROVANIEMI Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt ensin oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: * Rovaniemen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, Rovaniemi Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan

16 on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas. Viranomainen Esityslista No 5/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 2.5.2014 Kokousaika Perjantaina 9.5.2014 klo 12 - Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 1//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 19.1.2014 Kokousaika Torstaina 23.1.2014 klo 15.30- Kokouspaikka Terveyskeskuksen hallinto, Sairaalakatu 1, 3. krs, Tornio

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot