KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2004 KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä 2 Säädösmuutokset 2 Tiedotustoiminta 2 Yhteistoiminta 3 Aikuiskoulutustuki 3 Ammattitutkintostipendi 4 Eroraha 4 Aikuiskoulutuslisä 5 Muutoksenhaku 6 Talous 6 Tietoturva 7 Henkilöstö 7 Hallintoneuvosto 7 Hallitus 8 Tilintarkastajat 8 Valvonta 8 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 12 Tilintarkastuskertomus 15 TILASTOT Aikuiskoulutustuki 16 Ammattitutkintostipendi 23 LAKI KOULUTUSRAHASTOSTA 32

3 TOIMINTAKERTOMUS 2004 YLEISTÄ Koulutusrahasto ja sen edeltäjät ovat toimineet 35 vuotta. Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat eroraharahaston perustamissopimuksen 11. syyskuuta Rahasto aloitti toimintansa 1. maaliskuuta Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on myöntää ja maksaa aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukainen aikuiskoulutustuki sekä tukea työelämän tutkintojärjestelmän kehittämistä myöntämällä ammattitutkintostipendejä ja suorittaa muut koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) mukaiset tehtävät. Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. SÄÄDÖSMUUTOKSET Aikuiskoulutustuesta annetun lain takaisinperintäsäännöksiä täydennettiin saatavan vanhentumista koskevilla säännöksillä. Aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperinnästä voidaan luopua, jos takaisinperintä jää ilmeisen tuloksettomaksi tai perinnästä aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat takaisinperittävään rahamäärään nähden. Muutokset tulivat voimaan Aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin tehtiin lisäksi työeläkelainsäädännön muutoksista johtuvat tarkistukset. Muutokset tulivat voimaan Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 22. joulukuuta 2004 asetuksen, jonka mukaan ammattitutkintostipendin määrää korotetaan kahdella eurolla 238 euroon 1. tammikuuta 2005 alkaen. Tulosopimuksessa vuosille työmarkkinaosapuolet sopivat, että ammattitutkintostipendin määrä korotetaan 330 euroon alkaen. Samalla sosiaali- ja terveysministeriölle esitetään koulutusrahastolakia muutettavaksi siten, että stipendin saamisen ehtona oleva 30 vuoden alaikäraja poistetaan, 60 vuoden yläikäraja korotetaan 63 vuoteen ja että stipendin määrää voitaisiin tarvittaessa tarkistaa myös työmarkkinajärjestöjen esityksestä. TIEDOTUSTOIMINTA Aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendiesite julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi. Esite lähetettiin työvoimatoimistoille ja se oli saatavilla myös Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista. Rahaston toimintakertomus ja tiedotteita etuuksista sekä hakemismenettelystä toimitettiin työvoimatoimistoille, tutkintotoimikunnille ja tiedotusvälineille. Rahaston etuuksista kerrottiin puhelin- ja asiakasneuvonnassa, verkkosivuilla ja maksuttomassa puhelinpalveluautomaatissa. Sidosryhmien koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa esiteltiin rahaston etuuksien saamisedellytyksiä ja hakumenettelyä. 2

4 YHTEISTOIMINTA Työvoimatoimistojen kanssa oli koulutus- ja neuvontayhteistyötä rahaston etuuksien toimeenpanoa koskevissa asioissa. Kansaneläkelaitoksen kanssa oli koulutus- ja neuvontayhteistyötä aikuiskoulutustuen toimeenpanoa koskevissa asioissa. Eläketurvakeskus toimitti rahastolle etuushakijoiden työsuhdetiedot. Työttömyyskassoille toimitettiin tietoja erorahan saaneista henkilöistä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oli yhteistyötä rahastoa koskevien säädösten valmistelussa. Opetusministeriölle tehtiin esitys sähköisen asiointipalvelun toimintaedellytysten kehittämisestä opetustoimen hallinnon alalla. Systeemiratkaisu Oy suunnitteli ja toteutti yhteistyössä rahaston kanssa etuuksien käsittely- ja maksatusohjelmistoja sekä sähköisen asiointipalveluohjelmiston. Työttömyysvakuutusrahasto sai rahastolta toimistopalveluja. Rahastoilla oli yhteinen it-asiantuntija. AIKUISKOULUTUSTUKI Aikuiskoulutustukea myönnetään palkansaajalle ja yrittäjälle omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. Tuen saamisen edellytykset on määritelty aikuiskoulutustukilaissa. Oikeus etuuteen edellyttää, että hakijalla on 10 vuoden työeläkevakuutettu työhistoria, hän on palkattomalla opintovapaalla ja opiskelee tutkintoon johtavassa tai ammatillisessa lisäkoulutusohjelmassa. Etuuden saamisedellytykset eivät muuttuneet kertomusvuonna. Tuen perusosaa korotettiin 500 euroon/kk alkaen. Aikuiskoulutustukea on myönnetty tai sen jälkeen alkaneeseen koulutukseen. Yhdenjaksoisen opintovapaan hakemuksia pantiin vireille kpl ( 4 497), jaksottaisen opintovapaan hakemuksia 466 kpl (464) ja ennakkohakemuksia kpl (1 028). Ratkaisemattomia hakemuksia oli vuoden päättyessä 331 kpl (340). Edellisen vuoden vastaavat luvut on ilmoitettu sulkeissa. Yhdenjaksoisen opintovapaan myönteisiä maksupäätöksiä annettiin kpl (5 241) ja kielteisiä 313 kpl (277). Jaksottaisen opintovapaan maksupäätöksiä annettiin 339 kpl (310) ja kielteisiä 161 kpl (180). Myönteisiä ennakkopäätöksiä annettiin kpl (803) ja kielteisiä 164 kpl (119 ). Aikuiskoulutustukimenot olivat 26,7 miljoonaa euroa (25,2). Tuen suuruus oli keskimäärin 871 euroa/kk; suurin ja pienin 440 euroa/kk. Toimintavuonna tukea sai (6 469) opiskelijaa. Aikuiskoulutustukea oli takaisinperinnässä vuoden päättyessä euroa. Ennakkopäätöshakemuksista hylättiin 13,5 prosenttia, maksuhakemuksista 5,3 prosenttia ja jälkihakemuksista 32,2 prosenttia. 3

5 Yleisimmät hylkäysyyt olivat: hakijan työhistoria oli alle 10 vuotta, 165 kpl yhdenjaksoinen ansiomenetysaika oli alle kaksi kuukautta, 50 kpl hakija ei ollut opintovapaalla, 31 kpl hakijan ansiot eivät olleet alentuneet vähintään kolmanneksella, 31 kpl hakijalla ei ollut voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta, 30 kpl AMMATTITUTKINTOSTIPENDI Ammattitutkintostipendin saamisehdoista on säädetty koulutusrahastolailla, joka tuli voimaan Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen aikuiskoulutuslain (631/98) tarkoittaman ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittamisen lisäksi etuuden saamiseksi vaaditaan, että hakijalla on vähintään viisi vuotta työ- ja virkasuhdeaikaa suomalaisen työnantajan palveluksessa ja että hakija on tutkinnon suorittaessaan vähintään 30-vuotias, muttei 61-vuotias. Stipendin suuruus oli 236 euroa. Etuus oli veroton. Tukea on myönnetty alkaen. Hakemuksia pantiin vireille toimintavuoden aikana kpl (13 326). Myönteisiä päätöksiä annettiin kpl (13 183), toisen tutkinnon perusteella kpl (863). Kielteisiä päätöksiä annettiin 690 kpl (626) ja toisen tutkinnon perusteella 66 kpl (46). Hakemuksia oli ratkaisematta vuoden päättyessä 126 kpl (233). Tutkinnon suorittajista oli valtion palveluksessa 436 henkilöä. Ammattitutkintostipendin kulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,3). Yleisimmät tutkinnot olivat: johtamisen erikoisammattitutkinto (1 973 kpl), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (1 610 kpl), laitoshuoltajan ammattitutkinto (1 146 kpl), liiketalouden perustutkinto (828 kpl), taloushallinnon ammattitutkinto (646 kpl), myynnin ammattitutkinto (609 kpl), koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto (567 kpl), sihteerin ammattitutkinto (482 kpl), tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi) (373 kpl) ja talonrakennusalan ammattitutkinto (308 kpl). Hakemuksista hylättiin 4,4 prosenttia (4,8). Yleisimmät hylkäyssyyt olivat: hakijan työhistoria oli alle viisi vuotta, 300 kpl hakija oli alle 30-vuotias, 151 kpl suoritettu tutkinto ei ollut ns. näyttötutkinto,108 kpl hakemuksen vireillepano myöhästynyt, 79 kpl. hakija ei ole suorittanut tutkintoa kokonaan, 47 kpl ERORAHA Koulutusrahastolain siirtymäsäännöksen perusteella eroraha voidaan myöntää henkilölle, jonka työ- tai virkasuhde on päättynyt viimeistään Lisäksi edellytetään, että vuotias hakija on menettänyt työpaikkansa tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä ja ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai työskennellyt LEL - ja MEL -aloilla viimeiset kahdeksan vuotta. 4

6 Hakemuksia pantiin vireille 30 kpl (1 922). Hakemuksia ratkaistiin yhteensä 106 kpl (4 370). Eroraha maksettiin 69 hakijalle, joista LEL -ratkaisuja oli 9. Kielteisiä päätöksiä annettiin 37, joista LEL -ratkaisuja oli 5. Erorahamenot olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (6,9). Uusia hakemuksia ei voida laittaa vireille toimintavuoden päättymisen jälkeen. AIKUISKOULUTUSLISÄ Koulutusrahastolain siirtymäsäännöksen perusteella erorahan aikuiskoulutuslisää voidaan myöntää henkilölle, jonka työsuhde on päättynyt ja ammatillinen koulutus on alkanut viimeistään Tukea maksettiin 30 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka oli menettänyt työpaikkansa tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä ja hakeutunut työttömäksi jäätyään ammatilliseen koulutukseen. Aikuiskoulutuslisän perushakemuksia pantiin vireille 9 kpl (145) ja jatkohakemuksia 30 kpl (984). Myönteisiä peruspäätöksiä annettiin 5 (367) ja jatkopäätöksiä 24 kpl (1 060). Kielteisiä peruspäätöksiä annettiin 7 kpl (94) ja jatkopäätöksiä 10 kpl (107). Aikuiskoulutuslisämenot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,7). Tukea sai 156 opiskelijaa (1 732). Uusia hakemuksia ei voida laittaa vireille toimintavuoden päättymisen jälkeen. Maksetut etuudet vuonna ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Stipendi Eroraha Aikuiskoulutustuki Aikuiskoulutuslisä Maksettu 26,7 3,9 0,1 0,1 5

7 MUUTOKSENHAKU Työttömyysturvalautakunnassa oli toimintavuoden alussa vireillä 31 valitusasiaa. Uusia valituksia sekä purku- ja takaisinperintähakemuksia pantiin vireille 102 kpl. Vireillä olevia asioita oli vuoden päättyessä 25 kpl. Työttömyysturvalautakunta ratkaisi 108 valitusasiaa, joista hylättiin 87, jätettiin tutkimatta 5, muutettiin 9, palautettiin 5 ja todettiin rauenneiksi 2 kpl. Valitusasioista muutettiin 8,3 prosenttia (4,1) ja keskimääräinen vireillä oloaika oli 119 päivää. TALOUS Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti. Menoiksi arvioitiin 34,0 miljoonaa euroa ja menot olivat 31,8 Etuuksiin varattiin 33,1 miljoonaa euroa ja kulut olivat 30,9. Aikuiskoulutustukeen varattiin 30,0 miljoonaa euroa ja kulut olivat 26,7. Ammattitutkintostipendiin varattiin 3,0 miljoonaa euroa ja kulut olivat 3,9. Erorahaan varattiin 0,03 miljoonaa euroa ja kulut olivat 0,1. Erorahan aikuiskoulutuslisään varattiin 0,1 miljoonaa euroa ja kulut olivat 0,1. Hallinnollisiin kuluihin varattiin 0,9 miljoona euroa ja kulut olivat 0,9. Tuloiksi arvioitiin 27,3 miljoonaa euroa ja tulot olivat 22,9. Työttömyysvakuutusrahaston osuus aikuiskoulutustuesta oli 11,4 miljoonaa euroa, ammattitutkintostipendistä 3,7, erorahasta ja erorahan aikuiskoulutuslisästä 0,2 sekä hallintokuluista 0,9 miljoonaa euroa. Laskennallinen rahoitusosuus oli yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutusrahasto maksoi rahoitusosuutensa ennakkoa 7,0 miljoonaa euroa. Edelliseltä vuodelta kertyneistä ylijäämistä käytettiin Työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuuden kattamiseen 9,2 miljoonaa euroa. Valtion osuus aikuiskoulutustuen kuluista oli 15,6 miljoonaa euroa. Sosiaalija terveysministeriö maksoi rahoitusosuutensa ennakkoa 15,7 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö maksoi valtion työntekijöiden ammattitutkintostipendistä aiheutuneet kustannukset 0,1 miljoonaa euroa. Varat oli sijoitettu maksuliiketileille ja lyhytkorkorahastoon. Korkotuottoja ja muita tuottoja kertyi euroa. Takaisinperinnässä oli vuoden päättyessä perusteettomasti maksettuja etuuksia 42 henkilöltä yhteensä euroa. Kirjanpidossa on noudatettu soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Maksuvalmius oli toimintavuoden päättyessä hyvä. 6

8 TIETOTURVA Rahastossa suoritettiin IT-riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden kartoitus edellisenä toimintavuonna. Sen pohjalta laadittiin rahaston uudet tietoturvaperiaatteet ja käyttäjän tietoturvaohje, joita on noudatettu toimintavuoden aikana. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä oli toimintavuoden alkaessa 12 ja päättyessä seuraavat 11 toimihenkilöä: toimitusjohtaja Jarmo Tammenmaa, varatoimitusjohtaja Anja Laatunen (opintovapaalla vuonna 2004), toimistotyöntekijä Pia Flinck (perhevapaalla), it-asiantuntija Pirkko Levänen, taloussihteeri Johanna Mustanoja, toimistotyöntekijä Tiina-Riitta Nurminen, toimistotyöntekijä Tiia Riekkinen, esittelijä Anne Tykkyläinen, esittelijä Merli Vanala, esittelijä Kaarina Vilppula ja toimistotyöntekijä Hanna Vitikka. Rahaston toimitilat sijaitsivat Helsingissä, Kalevankatu 12. HALLINTONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriö nimitti 30. joulukuuta 2002 rahaston hallintoneuvoston jäsenet toimikaudeksi Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli sääntömääräiset asiat. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi puheenjohtaja Mikko Mäenpää ja varapuheenjohtajana johtaja Seppo Riski. Hallintoneuvoston kokoonpano oli vuoden päättyessä seuraava: Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Työnantajien edustajat: Työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Johtaja Markku Koponen Toimitusjohtaja Esko Murto Toimitusjohtaja Martti Mäenpää Johtaja Seppo Riski Hallitusneuvos Veikko Liuksia Sopimusjohtaja Risto Voipio Johtaja Heikki Ropponen Toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola Johtaja Kari Purhonen Varatoimitusjohtaja Martti Niskanen Neuvotteleva virkamies Kirsti Äijälä Palkansaajien edustajat: Liittosihteeri Harto Laine ( saakka) Varapuheenjohtaja Sihteeri Matti Huutola ( alkaen) Lauri Ainasto Puheenjohtaja Puheenjohtaja Jouko Ahonen Raimo Rannisto Puheenjohtaja Mikko Mäenpää Puheenjohtaja Tapio Kauppinen Puheenjohtaja Edunvalvonta-asiamies Jaana Laitinen-Pesola Riitta Lehtovirta Puheenjohtaja Risto Piekka Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi Koulutussihteeri Sointu Toivonen Neuvottelupäällikkö Jorma Löhman 7

9 HALLITUS Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Hallitus valmisteli sääntömääräiset ja hallintoneuvoston käsiteltävät asiat sekä toimintasuunnitelman vuodelle Hallituksen puheenjohtajana toimi työmarkkinajohtaja Risto Alanko ja varapuheenjohtajana työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne. Hallintoneuvoston vuodeksi 2004 nimittämä hallitus oli seuraava: Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Työnantajien edustajat Työmarkkinajohtaja Koulutuspoliittinen asiamies Risto Alanko Heikki Suomalainen Neuvotteleva virkamies Neuvotteleva virkamies Erik Strömberg Sinikka Wuolijoki Koulutuspoliittinen asiamies Kansainvälisten asiain päällikkö Tarja Tuominen Martti Huttunen Henkilöstön kehittämisen asiantunt. Neuvottelupäällikkö Terttu Pakarinen Vuokko Piekkala Palkansaajien edustajat Puheenjohtaja Pekka Hynönen Työvoima- ja koulutuspol. sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne Työvoimapoliittinen asiantuntija Leila Kurki Koulutus- ja työvoimapol. sihteeri Heikki Liede Koulutuspäällikkö Erkki Tapola Työvoima- ja koulutuspol. sihteeri Saana Siekkinen Koulutus- ja työvoimapol. asiamies Mervi Huuskonen Toiminnanjohtaja Heikki Kauppi TILINTARKASTAJAT Tilintarkastuslain mukaan rahaston tilintarkastajaksi voidaan valita hyväksytty tilintarkastaja. Hallintoneuvoston vuodeksi 2004 valitsemana tilintarkastajana toimi KTM, KHT Arto Kuusiola ja varalla KHT Harri Pärssinen. VALVONTA Koulutusrahastosta annetun lain 15 :n mukaan rahaston toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 8

10 Ylärivi, vasemmalta: Erik Stömberg, Jarmo Tammenmaa, Markku Koponen, Heikki Liede, Ari Sipilä, Hannu Koski Alarivi vasemmalta: Jari-Pekka Jyrkänne, Leila Kurki 9

11 TULOSLASKELMA EUR EUR TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,96 Eläkekulut , ,46 Muut henkilöstösivukulut , ,29 Henkilöstösivukulut yhteensä , ,75 Henkilöstökulut yhteensä , ,71 Matkakulut , ,53 Vieraat palvelut , ,59 Huoneistokulut , ,35 Toimistokulut , ,69 Atk-kulut , ,15 Hallinnon kulut , ,20 Veloitukset Työttömyysvakuutusrahastolta , ,00 Veloitukset Työturvallisuuskeskukselta 9 600, ,00 Muut henkilöstösidonnaiset kulut , ,91 Muut toimintakulut yhteensä , ,42 Poistot , ,53 Toimintakulut yhteensä , ,66 TUET Erorahat , ,93 Aikuiskoulutuslisät , ,52 Ammattikoulutusrahat -235, ,58 Osa-ammattikoulutusrahat 0, ,00 Ammattitutkintostipendit , ,00 Aikuiskoulutustuet , ,12 Maksetut tuet yhteensä , ,15 Etuusvelan muutos , ,22 Tuet yhteensä , ,93 TUOTOT Koulutusrahasto- ja aikuiskoulutuslain mukainen rahoitus Työttömyysvakuutusrahasto , ,00 Valtiovarainministeriö , ,00 Valtion osuus aikuiskoulutustukeen Sosiaali- ja terveysministeriö , ,14 Etuusrahoitusosuudet yhteensä , ,14 Sijoitustuotot ja muut tuotot Korkotuotot , ,48 Muut tuotot , ,67 Sijoitus- ja muut tuotot yhteensä , ,15 Tuotot yhteensä , ,29 TASAUSRAHASTON VÄHENNYS(-)/LISÄYS(+) , ,70 10

12 TASE VASTAAVAA EUR EUR Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 16,81 16,81 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,43 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,24 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Perittävät tuet , ,30 Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset 2 424, ,90 Rahoitusarvopaperit , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,66 Vastaavaa yhteensä , ,90 VASTATTAVAA Oma pääoma Tasausrahasto edell. vuodelta , ,90 Tasausrahaston vähennys(-)/lisäys(+)tilivuodelta , ,70 Tasausrahasto vuoden lopussa , ,80 Arvonkorotusrahasto , ,83 Oma pääoma yhteensä , ,63 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Etuusvelka , ,39 Muut lyhytaikaiset velat , ,11 Siirtovelat , ,77 Vieras pääoma yhteensä , ,27 Vastattavaa yhteensä , ,90 11

13 LIITETIEDOT Etuuksien jaksotus Etuudet on kirjattu kuluksi vuoden 2004 aikana tehtyjen etuuspäätösten mukaisina siten, että joulukuulle kuuluva etuus tai sen osa on kirjattu tilikauden kuluna, vaikka maksu onkin tapahtunut seuraavan tilikauden puolella. Maksamatta oleva osuus on esitetty taseessa etuusvelkana. 2. Lainmukaiset rahoitusosuudet vuodelta 2004 maksetuista etuuksista Koulutusrahastolain mukainen rahoitus sekä valtion osuus aikuiskoulutustukeen on kirjattu vuoteen 2004 kohdistuvan rahoitusosuuden mukaisesti. EUR EUR A. Koulutusrahastolain 13 :n mukainen rahoitusosuus Työttömyysvakuutusrahasto vuoden 2004 osuus ,63 Valtiovarainministeriö vuoden 2004 osuus , ,00 B. Aikuiskoulutustukilain 30 :n mukainen rahoitusosuus Sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 2004 osuus , ,93 Työttömyysvakuutusrahasto vuoden 2004 osuus ,20 C. Työttömyysvakuutusrahaston muu rahoitus vuoden 2004 osuus ,43 Työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuudet yhteensä ,26 Kertyneistä ylijäämistä katettu Työttömyysvakuutusrahaston osuus , ,00 Rahoitusosuudet yhteensä ,93 3. Henkilöstökulut Palkat , ,54 Palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,46 Muut henkilösivukulut , ,29 Palkat, edelleen veloitetut , ,58 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , ,71 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 9 12 Palkkioihin sisältyy: Hallituksen jäsenten palkkiot , ,00 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot 1 080,00 960, , ,00 4. Eläkkeet Koulutusrahaston henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole. 5. Muutokset aineettomissa ja aineellisissa hyödykkeissä Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Koulutusrahaston käytäntönä on kirjata vuosittaiset koneiden ja kaluston hankinnat poistoina tilikauden kuluiksi Kirjanpitoarvo ,81 16,81 Lisäykset , ,53 Vähennykset 0,00 0,00 Koneet ja kalusto yhteensä , ,34 Poistot , ,53 16,81 16,81 12

14 6. Osakkeet ja osuudet Kiinteistö Oy Saturnus ( 4182 kpl) Hankintamenot , ,58 Arvonkorotus (3 krs.) , , , ,41 Varasto , ,38 Kiinteistö Oy Saturnus kirjanpitoarvo , ,79 Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 11 Autohallipaikat 2 kpl 5 045, ,64 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,43 Koulutusrahasto omistaa ( ) 16 % Kiinteistö Oy Saturnuksen kaikista osakkeista. Koulutusrahaston omistamien Kiinteistö Oy Saturnuksen osakkeiden nimellisarvo on , Perittävät ja saamatta jääneet perinnät Tilikauden aikana perittäviin siirretyt etuudet ovat vähentäneet ja perittävistä kuitatut tai peruutetut sekä saamatta jääneet takaisinperinnät ovat lisänneet asianomaisen etuuden määrää tuloslaskelmassa Perittävät vuoden alussa , ,91 Siirretty perittäviin vuoden aikana , ,95 Saatu maksu, kuitatut tai peruutetut , ,09 Saamatta jääneet perinnät kirjattu kuluksi , ,47 Perittävät vuoden lopussa , ,30 Saamatta jääneet takaisinperinnät Erorahat 0, ,00 Aikuiskoulutuslisät 1 386, ,00 Ammattikoulutusrahat 235, ,70 Aikuiskoulutustuet 5 835, ,77 Saamatta jääneet takaisinperinnät yhteensä 7 457, ,47 8. Tehtyihin päätöksiin perustuva etuusvastuu Aikuiskoulutustukea koskeva päätös voi merkitä etuuden maksujen jatkumista seuraavan tilikauden aikana. Tämä osuus, yhteensä 19 miljoonaa euroa, on arvio ja se on esitetty vuoden 2004 liitetiedoissa etuusvastuuna. Etuusvastuu rahoitetaan aikuiskoulutustukilain perusteella. Seuraaville tilikausille kohdistuvat etuuksien määrät: Aikuiskoulutustuki , ,61 Aikuiskoulutuslisä 0, ,00 Etuusvastuu yhteensä , ,61 9. Tasausrahasto ja sen muutokset Tasausrahasto vuoden alussa , ,90 Tasausrahaston vähennys , ,70 Tasausrahasto vuoden lopussa , ,80 13

15 14

16 15

17 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 TULLEET JA RATKAISTUT HAKEMUKSET KUUKAUSITTAIN TULLEET RATKAISUT MAKSETTU Edunsaajat hakemukset/kpl Myönteiset päätökset/kpl EUR Kielteiset päätökset/kpl kpl EUR EUR lkm Kuukausi Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Tukipäivät Yhteensä Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Tukipäivät Perusosa Yhteensä Tammikuu , , , , , Helmikuu , , , , , Maaliskuu , , , , , Huhtikuu , , , , , Toukokuu , , , , , Kesäkuu , , , , , Heinäkuu , , , , , Elokuu , , , , , Syyskuu , , , , , Lokakuu , , , , , Marraskuu , , , , , Joulukuu , , , , , Yhteensä , , , , , Ed.vuosi , , , , , Muutos% 26,7 8,0 0,4 10,6 31,3 6,2 9,4 9,5 1,5 14,5 37,8 13,0-10,6 10,8-1,3 10,8 6,1 1,7 lkm EDUNSAAJIEN MÄÄRÄT JA MAKSETUT AIKUISKOULUTUSTUET VUOSINA MEUR ,3 26,8 21, , Edunsaajien määrä Maksetut aikuiskoulutustuet MEUR 16

18 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET TYÖNANTAJAN TOIMIALAN MUKAAN Toimiala kpl EUR %-osuus A MAATALOUS, RIISTATALOUS JA METSÄTALOUS ,11 1,4 01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut ,68 02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut ,43 B KALATALOUS ,80 0,0 05 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut ,80 C KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA ,18 0,0 CB Malmien ja mineraalien kaivu pl. energiamineraalit ,18 14 Muu mineraalien kaivu ,18 D TEOLLISUUS ,35 10,2 DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus ,18 15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ,18 DB Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus ,17 17 Tekstiilien valmistus ,85 18 Vaatteiden valmistus, turkisten muokkaus ,32 DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus ,14 19 Parkitseminen ja muu nahan valmistus, laukkujen ja jalkineiden valmistus ,14 DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus ,31 20 Sahatavaran, puutuotteiden sekä korkkija punontatuotteiden valmistus pl. huonekalut ,31 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen ,30 21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus ,64 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen ,66 DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus ,40 24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus ,40 DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,31 25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,31 DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus ,82 26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus ,82 DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus ,53 27 Metallien jalostus ,74 28 Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet ,79 DK Koneiden ja laitteiden valmistus ,50 29 Koneiden ja laitteiden valmistus ,50 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus ,37 30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus ,59 31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus ,34 32 Radio- ja televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus ,65 33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus ,79 DM Kulkuneuvojen valmistus ,20 34 Autojen ja perävaunujen valmistus ,60 35 Muu kulkuneuvojen valmistus ,60 DN Muu valmistus ,12 36 Huonekalujen valmistus, muu valmistus ,12 E SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO ,39 0,3 40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ,49 41 Veden puhdistus ja jakelu ,90 F RAKENTAMINEN ,79 1,6 45 Rakentaminen ,79 G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, MOOTTORIAJONEUVOJEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN ESINEIDEN JA KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS ,82 8,6 50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti ,47 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa ,79 52 Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot, kotitaloustavaroiden korjaus ,56 17

19 Toimiala kpl EUR %-osuus H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA ,27 3,3 55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,27 I KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE ,36 7,3 60 Maaliikenne, putkijohtokuljetus ,33 61 Vesiliikenne ,94 62 Ilmaliikenne ,32 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot ,98 64 Posti- ja teleliikenne ,79 J RAHOITUSTOIMINTA ,21 1,8 65 Rahoituksen välitys pl. vakuutustoiminta ,53 66 Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus ,51 67 Rahoitusta palveleva toiminta ,17 K KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS- JA TUTKIMUSPALVELUT, LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT ,88 7,1 70 Kiinteistöalan palvelut ,55 72 Tietojenkäsittelypalvelu ,27 73 Tutkimus ja kehittäminen ,58 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta ,48 L JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS, PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS ,33 13,2 75 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus ,33 M KOULUTUS ,76 8,7 80 Koulutus ,76 N TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT ,43 31,0 85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ,43 O MUUT YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVELUT ,17 4,8 90 Ympäristönhuolto ,18 91 Järjestötoiminta ,53 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta ,92 93 Muut palvelut ,54 P TYÖNANTAJAKOTITALOUDET SEKÄ KOTITALOUKSIEN ITSE TUOTTAMAT TAVARAT JA PALVELUT OMAAN KÄYTTÖÖN ,88 0,0 95 Työnantajakotitaloudet ,88 X TOIMIALA TUNTEMATON ,50 0,7 99 Toimiala tuntematon ,50 YHTEENSÄ ,23 100,00 18

20 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN Ikä Miehet %-osuus Naiset %-osuus Yhteensä %-osuus ,9 40 0,9 67 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 53 1,3 66 1, ,0 1 0,0 Yhteensä , , ,0 Keski-ikä 39,2 v 41,0 v 39,9 v AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN ELÄKEJÄRJESTELMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN Eläkejärj. Miehet %-osuus Naiset %-osuus Yhteensä %-osuus TEL , , ,9 LEL 28 3,4 10 0,2 41 0,8 MEL 6 0,7 14 0,3 21 0,4 VEL , , ,2 KVTEL , , ,1 KiEL 10 1,2 46 1,1 57 1,1 YEL 78 9, , ,2 MYEL 7 0,9 31 0,7 39 0,8 MUU 6 0,7 22 0,5 29 0,6 Yhteensä , , ,0 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN ASUINLÄÄNIN /TE-KESKUKSEN JA AMMATIN MUKAAN Ammattipääryhmä Asuinlääni/te-keskus Tekninen, luonnontieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ Terveydenhuolto ja sosiaalialan työ Hallinto- ja toimistotyö Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö ja kalastusala Kuljetus- ja liikennetyö Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö, rakennustyö Etelä-Suomen lääni ,5 Uusimaa ,7 Häme ,5 Kymi ,8 Länsi-Suomen lääni ,7 Varsinais-Suomi ,3 Satakunta ,1 Pirkanmaa ,6 Keski-Suomi ,2 Etelä-Pohjanmaa ,0 Pohjanmaa ,8 Itä-Suomen lääni ,2 Etelä-Savo ,4 Pohjois-Savo ,9 Pohjois-Karjala ,7 Oulun lääni ,4 Pohjois-Pohjanmaa ,7 Kainuu ,3 Lapin lääni ,3 Lappi ,0 Yhteensä ,0 Palvelutyö Muualla luokittelematon työ Yhteensä %-osuus 19

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Koulutusrahasto. Toimintakertomus

Koulutusrahasto. Toimintakertomus Koulutusrahasto 2003 Toimintakertomus SISÄLTÖ Toimintakertomus 2003 Tilastot Yleistä Koulutusrahastolaki ja -säännöt Yhteistoiminta Tiedotustoiminta Aikuiskoulutustuki Ammattitutkintostipendi Eroraha Aikuiskoulutuslisä

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037 SISÄLLYS N:o Sivu 1035 Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta... 4693 1036 Valtioneuvoston

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian-

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian- HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus 2 AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015) HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen Viittomakielisen ohjauksen Asioimistulkin

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta Annettu

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET pvm 15.9.2006 dnro 423/530/2006 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET Opetusministeriö

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 219/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan koulutus- ja erorahastoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 N:o 24 26 SISÄLLYS N:o Sivu 24 Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta...

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

HE 44/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi aikuiskoulutustuesta

HE 44/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi aikuiskoulutustuesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 :n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1006 1010 SISÄLLYS N:o Sivu 1006 Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta... 2719 1007 Laki kokoontumislain 25 ja 26 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN VIUSENKATU, LAHTI D2 D-RAKENNUS D1 G-RAKENNUS B2 C-RAKENNUS E-RAKENNUS B-RAKENNUS B1 A-RAKENNUS VIUSENKATU 5 Kahvila- ja ravintolapalvelut Vipusenkatu F-RAKENNUS VIUSENKATU 3 VIUSENKATU 12. - 13.11.2014

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt myös Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 6/2013

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 6/2013 Työttömät työnhakijat NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistai 23.7.2013 klo 9.00 18000 Työttömät työnhakijat Pohjois-Savossa kuukausittain

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys laskenut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA. Vapaa-aika ja nuorisotyö HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9.00 Työttömyys alentunut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyys kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 10/2013

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 10/2013 Työttömät työnhakijat NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11.2013 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Pohjois-Savossa kuukausittain

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Työttömyys laskenut edelleen Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot