KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2004 KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä 2 Säädösmuutokset 2 Tiedotustoiminta 2 Yhteistoiminta 3 Aikuiskoulutustuki 3 Ammattitutkintostipendi 4 Eroraha 4 Aikuiskoulutuslisä 5 Muutoksenhaku 6 Talous 6 Tietoturva 7 Henkilöstö 7 Hallintoneuvosto 7 Hallitus 8 Tilintarkastajat 8 Valvonta 8 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 12 Tilintarkastuskertomus 15 TILASTOT Aikuiskoulutustuki 16 Ammattitutkintostipendi 23 LAKI KOULUTUSRAHASTOSTA 32

3 TOIMINTAKERTOMUS 2004 YLEISTÄ Koulutusrahasto ja sen edeltäjät ovat toimineet 35 vuotta. Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat eroraharahaston perustamissopimuksen 11. syyskuuta Rahasto aloitti toimintansa 1. maaliskuuta Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on myöntää ja maksaa aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukainen aikuiskoulutustuki sekä tukea työelämän tutkintojärjestelmän kehittämistä myöntämällä ammattitutkintostipendejä ja suorittaa muut koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) mukaiset tehtävät. Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. SÄÄDÖSMUUTOKSET Aikuiskoulutustuesta annetun lain takaisinperintäsäännöksiä täydennettiin saatavan vanhentumista koskevilla säännöksillä. Aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperinnästä voidaan luopua, jos takaisinperintä jää ilmeisen tuloksettomaksi tai perinnästä aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat takaisinperittävään rahamäärään nähden. Muutokset tulivat voimaan Aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin tehtiin lisäksi työeläkelainsäädännön muutoksista johtuvat tarkistukset. Muutokset tulivat voimaan Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 22. joulukuuta 2004 asetuksen, jonka mukaan ammattitutkintostipendin määrää korotetaan kahdella eurolla 238 euroon 1. tammikuuta 2005 alkaen. Tulosopimuksessa vuosille työmarkkinaosapuolet sopivat, että ammattitutkintostipendin määrä korotetaan 330 euroon alkaen. Samalla sosiaali- ja terveysministeriölle esitetään koulutusrahastolakia muutettavaksi siten, että stipendin saamisen ehtona oleva 30 vuoden alaikäraja poistetaan, 60 vuoden yläikäraja korotetaan 63 vuoteen ja että stipendin määrää voitaisiin tarvittaessa tarkistaa myös työmarkkinajärjestöjen esityksestä. TIEDOTUSTOIMINTA Aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendiesite julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi. Esite lähetettiin työvoimatoimistoille ja se oli saatavilla myös Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista. Rahaston toimintakertomus ja tiedotteita etuuksista sekä hakemismenettelystä toimitettiin työvoimatoimistoille, tutkintotoimikunnille ja tiedotusvälineille. Rahaston etuuksista kerrottiin puhelin- ja asiakasneuvonnassa, verkkosivuilla ja maksuttomassa puhelinpalveluautomaatissa. Sidosryhmien koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa esiteltiin rahaston etuuksien saamisedellytyksiä ja hakumenettelyä. 2

4 YHTEISTOIMINTA Työvoimatoimistojen kanssa oli koulutus- ja neuvontayhteistyötä rahaston etuuksien toimeenpanoa koskevissa asioissa. Kansaneläkelaitoksen kanssa oli koulutus- ja neuvontayhteistyötä aikuiskoulutustuen toimeenpanoa koskevissa asioissa. Eläketurvakeskus toimitti rahastolle etuushakijoiden työsuhdetiedot. Työttömyyskassoille toimitettiin tietoja erorahan saaneista henkilöistä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oli yhteistyötä rahastoa koskevien säädösten valmistelussa. Opetusministeriölle tehtiin esitys sähköisen asiointipalvelun toimintaedellytysten kehittämisestä opetustoimen hallinnon alalla. Systeemiratkaisu Oy suunnitteli ja toteutti yhteistyössä rahaston kanssa etuuksien käsittely- ja maksatusohjelmistoja sekä sähköisen asiointipalveluohjelmiston. Työttömyysvakuutusrahasto sai rahastolta toimistopalveluja. Rahastoilla oli yhteinen it-asiantuntija. AIKUISKOULUTUSTUKI Aikuiskoulutustukea myönnetään palkansaajalle ja yrittäjälle omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. Tuen saamisen edellytykset on määritelty aikuiskoulutustukilaissa. Oikeus etuuteen edellyttää, että hakijalla on 10 vuoden työeläkevakuutettu työhistoria, hän on palkattomalla opintovapaalla ja opiskelee tutkintoon johtavassa tai ammatillisessa lisäkoulutusohjelmassa. Etuuden saamisedellytykset eivät muuttuneet kertomusvuonna. Tuen perusosaa korotettiin 500 euroon/kk alkaen. Aikuiskoulutustukea on myönnetty tai sen jälkeen alkaneeseen koulutukseen. Yhdenjaksoisen opintovapaan hakemuksia pantiin vireille kpl ( 4 497), jaksottaisen opintovapaan hakemuksia 466 kpl (464) ja ennakkohakemuksia kpl (1 028). Ratkaisemattomia hakemuksia oli vuoden päättyessä 331 kpl (340). Edellisen vuoden vastaavat luvut on ilmoitettu sulkeissa. Yhdenjaksoisen opintovapaan myönteisiä maksupäätöksiä annettiin kpl (5 241) ja kielteisiä 313 kpl (277). Jaksottaisen opintovapaan maksupäätöksiä annettiin 339 kpl (310) ja kielteisiä 161 kpl (180). Myönteisiä ennakkopäätöksiä annettiin kpl (803) ja kielteisiä 164 kpl (119 ). Aikuiskoulutustukimenot olivat 26,7 miljoonaa euroa (25,2). Tuen suuruus oli keskimäärin 871 euroa/kk; suurin ja pienin 440 euroa/kk. Toimintavuonna tukea sai (6 469) opiskelijaa. Aikuiskoulutustukea oli takaisinperinnässä vuoden päättyessä euroa. Ennakkopäätöshakemuksista hylättiin 13,5 prosenttia, maksuhakemuksista 5,3 prosenttia ja jälkihakemuksista 32,2 prosenttia. 3

5 Yleisimmät hylkäysyyt olivat: hakijan työhistoria oli alle 10 vuotta, 165 kpl yhdenjaksoinen ansiomenetysaika oli alle kaksi kuukautta, 50 kpl hakija ei ollut opintovapaalla, 31 kpl hakijan ansiot eivät olleet alentuneet vähintään kolmanneksella, 31 kpl hakijalla ei ollut voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta, 30 kpl AMMATTITUTKINTOSTIPENDI Ammattitutkintostipendin saamisehdoista on säädetty koulutusrahastolailla, joka tuli voimaan Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen aikuiskoulutuslain (631/98) tarkoittaman ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittamisen lisäksi etuuden saamiseksi vaaditaan, että hakijalla on vähintään viisi vuotta työ- ja virkasuhdeaikaa suomalaisen työnantajan palveluksessa ja että hakija on tutkinnon suorittaessaan vähintään 30-vuotias, muttei 61-vuotias. Stipendin suuruus oli 236 euroa. Etuus oli veroton. Tukea on myönnetty alkaen. Hakemuksia pantiin vireille toimintavuoden aikana kpl (13 326). Myönteisiä päätöksiä annettiin kpl (13 183), toisen tutkinnon perusteella kpl (863). Kielteisiä päätöksiä annettiin 690 kpl (626) ja toisen tutkinnon perusteella 66 kpl (46). Hakemuksia oli ratkaisematta vuoden päättyessä 126 kpl (233). Tutkinnon suorittajista oli valtion palveluksessa 436 henkilöä. Ammattitutkintostipendin kulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,3). Yleisimmät tutkinnot olivat: johtamisen erikoisammattitutkinto (1 973 kpl), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (1 610 kpl), laitoshuoltajan ammattitutkinto (1 146 kpl), liiketalouden perustutkinto (828 kpl), taloushallinnon ammattitutkinto (646 kpl), myynnin ammattitutkinto (609 kpl), koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto (567 kpl), sihteerin ammattitutkinto (482 kpl), tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi) (373 kpl) ja talonrakennusalan ammattitutkinto (308 kpl). Hakemuksista hylättiin 4,4 prosenttia (4,8). Yleisimmät hylkäyssyyt olivat: hakijan työhistoria oli alle viisi vuotta, 300 kpl hakija oli alle 30-vuotias, 151 kpl suoritettu tutkinto ei ollut ns. näyttötutkinto,108 kpl hakemuksen vireillepano myöhästynyt, 79 kpl. hakija ei ole suorittanut tutkintoa kokonaan, 47 kpl ERORAHA Koulutusrahastolain siirtymäsäännöksen perusteella eroraha voidaan myöntää henkilölle, jonka työ- tai virkasuhde on päättynyt viimeistään Lisäksi edellytetään, että vuotias hakija on menettänyt työpaikkansa tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä ja ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai työskennellyt LEL - ja MEL -aloilla viimeiset kahdeksan vuotta. 4

6 Hakemuksia pantiin vireille 30 kpl (1 922). Hakemuksia ratkaistiin yhteensä 106 kpl (4 370). Eroraha maksettiin 69 hakijalle, joista LEL -ratkaisuja oli 9. Kielteisiä päätöksiä annettiin 37, joista LEL -ratkaisuja oli 5. Erorahamenot olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (6,9). Uusia hakemuksia ei voida laittaa vireille toimintavuoden päättymisen jälkeen. AIKUISKOULUTUSLISÄ Koulutusrahastolain siirtymäsäännöksen perusteella erorahan aikuiskoulutuslisää voidaan myöntää henkilölle, jonka työsuhde on päättynyt ja ammatillinen koulutus on alkanut viimeistään Tukea maksettiin 30 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka oli menettänyt työpaikkansa tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä ja hakeutunut työttömäksi jäätyään ammatilliseen koulutukseen. Aikuiskoulutuslisän perushakemuksia pantiin vireille 9 kpl (145) ja jatkohakemuksia 30 kpl (984). Myönteisiä peruspäätöksiä annettiin 5 (367) ja jatkopäätöksiä 24 kpl (1 060). Kielteisiä peruspäätöksiä annettiin 7 kpl (94) ja jatkopäätöksiä 10 kpl (107). Aikuiskoulutuslisämenot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,7). Tukea sai 156 opiskelijaa (1 732). Uusia hakemuksia ei voida laittaa vireille toimintavuoden päättymisen jälkeen. Maksetut etuudet vuonna ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Stipendi Eroraha Aikuiskoulutustuki Aikuiskoulutuslisä Maksettu 26,7 3,9 0,1 0,1 5

7 MUUTOKSENHAKU Työttömyysturvalautakunnassa oli toimintavuoden alussa vireillä 31 valitusasiaa. Uusia valituksia sekä purku- ja takaisinperintähakemuksia pantiin vireille 102 kpl. Vireillä olevia asioita oli vuoden päättyessä 25 kpl. Työttömyysturvalautakunta ratkaisi 108 valitusasiaa, joista hylättiin 87, jätettiin tutkimatta 5, muutettiin 9, palautettiin 5 ja todettiin rauenneiksi 2 kpl. Valitusasioista muutettiin 8,3 prosenttia (4,1) ja keskimääräinen vireillä oloaika oli 119 päivää. TALOUS Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti. Menoiksi arvioitiin 34,0 miljoonaa euroa ja menot olivat 31,8 Etuuksiin varattiin 33,1 miljoonaa euroa ja kulut olivat 30,9. Aikuiskoulutustukeen varattiin 30,0 miljoonaa euroa ja kulut olivat 26,7. Ammattitutkintostipendiin varattiin 3,0 miljoonaa euroa ja kulut olivat 3,9. Erorahaan varattiin 0,03 miljoonaa euroa ja kulut olivat 0,1. Erorahan aikuiskoulutuslisään varattiin 0,1 miljoonaa euroa ja kulut olivat 0,1. Hallinnollisiin kuluihin varattiin 0,9 miljoona euroa ja kulut olivat 0,9. Tuloiksi arvioitiin 27,3 miljoonaa euroa ja tulot olivat 22,9. Työttömyysvakuutusrahaston osuus aikuiskoulutustuesta oli 11,4 miljoonaa euroa, ammattitutkintostipendistä 3,7, erorahasta ja erorahan aikuiskoulutuslisästä 0,2 sekä hallintokuluista 0,9 miljoonaa euroa. Laskennallinen rahoitusosuus oli yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutusrahasto maksoi rahoitusosuutensa ennakkoa 7,0 miljoonaa euroa. Edelliseltä vuodelta kertyneistä ylijäämistä käytettiin Työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuuden kattamiseen 9,2 miljoonaa euroa. Valtion osuus aikuiskoulutustuen kuluista oli 15,6 miljoonaa euroa. Sosiaalija terveysministeriö maksoi rahoitusosuutensa ennakkoa 15,7 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö maksoi valtion työntekijöiden ammattitutkintostipendistä aiheutuneet kustannukset 0,1 miljoonaa euroa. Varat oli sijoitettu maksuliiketileille ja lyhytkorkorahastoon. Korkotuottoja ja muita tuottoja kertyi euroa. Takaisinperinnässä oli vuoden päättyessä perusteettomasti maksettuja etuuksia 42 henkilöltä yhteensä euroa. Kirjanpidossa on noudatettu soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Maksuvalmius oli toimintavuoden päättyessä hyvä. 6

8 TIETOTURVA Rahastossa suoritettiin IT-riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden kartoitus edellisenä toimintavuonna. Sen pohjalta laadittiin rahaston uudet tietoturvaperiaatteet ja käyttäjän tietoturvaohje, joita on noudatettu toimintavuoden aikana. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä oli toimintavuoden alkaessa 12 ja päättyessä seuraavat 11 toimihenkilöä: toimitusjohtaja Jarmo Tammenmaa, varatoimitusjohtaja Anja Laatunen (opintovapaalla vuonna 2004), toimistotyöntekijä Pia Flinck (perhevapaalla), it-asiantuntija Pirkko Levänen, taloussihteeri Johanna Mustanoja, toimistotyöntekijä Tiina-Riitta Nurminen, toimistotyöntekijä Tiia Riekkinen, esittelijä Anne Tykkyläinen, esittelijä Merli Vanala, esittelijä Kaarina Vilppula ja toimistotyöntekijä Hanna Vitikka. Rahaston toimitilat sijaitsivat Helsingissä, Kalevankatu 12. HALLINTONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriö nimitti 30. joulukuuta 2002 rahaston hallintoneuvoston jäsenet toimikaudeksi Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli sääntömääräiset asiat. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi puheenjohtaja Mikko Mäenpää ja varapuheenjohtajana johtaja Seppo Riski. Hallintoneuvoston kokoonpano oli vuoden päättyessä seuraava: Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Työnantajien edustajat: Työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Johtaja Markku Koponen Toimitusjohtaja Esko Murto Toimitusjohtaja Martti Mäenpää Johtaja Seppo Riski Hallitusneuvos Veikko Liuksia Sopimusjohtaja Risto Voipio Johtaja Heikki Ropponen Toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola Johtaja Kari Purhonen Varatoimitusjohtaja Martti Niskanen Neuvotteleva virkamies Kirsti Äijälä Palkansaajien edustajat: Liittosihteeri Harto Laine ( saakka) Varapuheenjohtaja Sihteeri Matti Huutola ( alkaen) Lauri Ainasto Puheenjohtaja Puheenjohtaja Jouko Ahonen Raimo Rannisto Puheenjohtaja Mikko Mäenpää Puheenjohtaja Tapio Kauppinen Puheenjohtaja Edunvalvonta-asiamies Jaana Laitinen-Pesola Riitta Lehtovirta Puheenjohtaja Risto Piekka Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi Koulutussihteeri Sointu Toivonen Neuvottelupäällikkö Jorma Löhman 7

9 HALLITUS Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Hallitus valmisteli sääntömääräiset ja hallintoneuvoston käsiteltävät asiat sekä toimintasuunnitelman vuodelle Hallituksen puheenjohtajana toimi työmarkkinajohtaja Risto Alanko ja varapuheenjohtajana työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne. Hallintoneuvoston vuodeksi 2004 nimittämä hallitus oli seuraava: Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Työnantajien edustajat Työmarkkinajohtaja Koulutuspoliittinen asiamies Risto Alanko Heikki Suomalainen Neuvotteleva virkamies Neuvotteleva virkamies Erik Strömberg Sinikka Wuolijoki Koulutuspoliittinen asiamies Kansainvälisten asiain päällikkö Tarja Tuominen Martti Huttunen Henkilöstön kehittämisen asiantunt. Neuvottelupäällikkö Terttu Pakarinen Vuokko Piekkala Palkansaajien edustajat Puheenjohtaja Pekka Hynönen Työvoima- ja koulutuspol. sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne Työvoimapoliittinen asiantuntija Leila Kurki Koulutus- ja työvoimapol. sihteeri Heikki Liede Koulutuspäällikkö Erkki Tapola Työvoima- ja koulutuspol. sihteeri Saana Siekkinen Koulutus- ja työvoimapol. asiamies Mervi Huuskonen Toiminnanjohtaja Heikki Kauppi TILINTARKASTAJAT Tilintarkastuslain mukaan rahaston tilintarkastajaksi voidaan valita hyväksytty tilintarkastaja. Hallintoneuvoston vuodeksi 2004 valitsemana tilintarkastajana toimi KTM, KHT Arto Kuusiola ja varalla KHT Harri Pärssinen. VALVONTA Koulutusrahastosta annetun lain 15 :n mukaan rahaston toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 8

10 Ylärivi, vasemmalta: Erik Stömberg, Jarmo Tammenmaa, Markku Koponen, Heikki Liede, Ari Sipilä, Hannu Koski Alarivi vasemmalta: Jari-Pekka Jyrkänne, Leila Kurki 9

11 TULOSLASKELMA EUR EUR TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,96 Eläkekulut , ,46 Muut henkilöstösivukulut , ,29 Henkilöstösivukulut yhteensä , ,75 Henkilöstökulut yhteensä , ,71 Matkakulut , ,53 Vieraat palvelut , ,59 Huoneistokulut , ,35 Toimistokulut , ,69 Atk-kulut , ,15 Hallinnon kulut , ,20 Veloitukset Työttömyysvakuutusrahastolta , ,00 Veloitukset Työturvallisuuskeskukselta 9 600, ,00 Muut henkilöstösidonnaiset kulut , ,91 Muut toimintakulut yhteensä , ,42 Poistot , ,53 Toimintakulut yhteensä , ,66 TUET Erorahat , ,93 Aikuiskoulutuslisät , ,52 Ammattikoulutusrahat -235, ,58 Osa-ammattikoulutusrahat 0, ,00 Ammattitutkintostipendit , ,00 Aikuiskoulutustuet , ,12 Maksetut tuet yhteensä , ,15 Etuusvelan muutos , ,22 Tuet yhteensä , ,93 TUOTOT Koulutusrahasto- ja aikuiskoulutuslain mukainen rahoitus Työttömyysvakuutusrahasto , ,00 Valtiovarainministeriö , ,00 Valtion osuus aikuiskoulutustukeen Sosiaali- ja terveysministeriö , ,14 Etuusrahoitusosuudet yhteensä , ,14 Sijoitustuotot ja muut tuotot Korkotuotot , ,48 Muut tuotot , ,67 Sijoitus- ja muut tuotot yhteensä , ,15 Tuotot yhteensä , ,29 TASAUSRAHASTON VÄHENNYS(-)/LISÄYS(+) , ,70 10

12 TASE VASTAAVAA EUR EUR Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 16,81 16,81 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,43 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,24 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Perittävät tuet , ,30 Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset 2 424, ,90 Rahoitusarvopaperit , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,66 Vastaavaa yhteensä , ,90 VASTATTAVAA Oma pääoma Tasausrahasto edell. vuodelta , ,90 Tasausrahaston vähennys(-)/lisäys(+)tilivuodelta , ,70 Tasausrahasto vuoden lopussa , ,80 Arvonkorotusrahasto , ,83 Oma pääoma yhteensä , ,63 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Etuusvelka , ,39 Muut lyhytaikaiset velat , ,11 Siirtovelat , ,77 Vieras pääoma yhteensä , ,27 Vastattavaa yhteensä , ,90 11

13 LIITETIEDOT Etuuksien jaksotus Etuudet on kirjattu kuluksi vuoden 2004 aikana tehtyjen etuuspäätösten mukaisina siten, että joulukuulle kuuluva etuus tai sen osa on kirjattu tilikauden kuluna, vaikka maksu onkin tapahtunut seuraavan tilikauden puolella. Maksamatta oleva osuus on esitetty taseessa etuusvelkana. 2. Lainmukaiset rahoitusosuudet vuodelta 2004 maksetuista etuuksista Koulutusrahastolain mukainen rahoitus sekä valtion osuus aikuiskoulutustukeen on kirjattu vuoteen 2004 kohdistuvan rahoitusosuuden mukaisesti. EUR EUR A. Koulutusrahastolain 13 :n mukainen rahoitusosuus Työttömyysvakuutusrahasto vuoden 2004 osuus ,63 Valtiovarainministeriö vuoden 2004 osuus , ,00 B. Aikuiskoulutustukilain 30 :n mukainen rahoitusosuus Sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 2004 osuus , ,93 Työttömyysvakuutusrahasto vuoden 2004 osuus ,20 C. Työttömyysvakuutusrahaston muu rahoitus vuoden 2004 osuus ,43 Työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuudet yhteensä ,26 Kertyneistä ylijäämistä katettu Työttömyysvakuutusrahaston osuus , ,00 Rahoitusosuudet yhteensä ,93 3. Henkilöstökulut Palkat , ,54 Palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,46 Muut henkilösivukulut , ,29 Palkat, edelleen veloitetut , ,58 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , ,71 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 9 12 Palkkioihin sisältyy: Hallituksen jäsenten palkkiot , ,00 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot 1 080,00 960, , ,00 4. Eläkkeet Koulutusrahaston henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole. 5. Muutokset aineettomissa ja aineellisissa hyödykkeissä Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Koulutusrahaston käytäntönä on kirjata vuosittaiset koneiden ja kaluston hankinnat poistoina tilikauden kuluiksi Kirjanpitoarvo ,81 16,81 Lisäykset , ,53 Vähennykset 0,00 0,00 Koneet ja kalusto yhteensä , ,34 Poistot , ,53 16,81 16,81 12

14 6. Osakkeet ja osuudet Kiinteistö Oy Saturnus ( 4182 kpl) Hankintamenot , ,58 Arvonkorotus (3 krs.) , , , ,41 Varasto , ,38 Kiinteistö Oy Saturnus kirjanpitoarvo , ,79 Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 11 Autohallipaikat 2 kpl 5 045, ,64 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,43 Koulutusrahasto omistaa ( ) 16 % Kiinteistö Oy Saturnuksen kaikista osakkeista. Koulutusrahaston omistamien Kiinteistö Oy Saturnuksen osakkeiden nimellisarvo on , Perittävät ja saamatta jääneet perinnät Tilikauden aikana perittäviin siirretyt etuudet ovat vähentäneet ja perittävistä kuitatut tai peruutetut sekä saamatta jääneet takaisinperinnät ovat lisänneet asianomaisen etuuden määrää tuloslaskelmassa Perittävät vuoden alussa , ,91 Siirretty perittäviin vuoden aikana , ,95 Saatu maksu, kuitatut tai peruutetut , ,09 Saamatta jääneet perinnät kirjattu kuluksi , ,47 Perittävät vuoden lopussa , ,30 Saamatta jääneet takaisinperinnät Erorahat 0, ,00 Aikuiskoulutuslisät 1 386, ,00 Ammattikoulutusrahat 235, ,70 Aikuiskoulutustuet 5 835, ,77 Saamatta jääneet takaisinperinnät yhteensä 7 457, ,47 8. Tehtyihin päätöksiin perustuva etuusvastuu Aikuiskoulutustukea koskeva päätös voi merkitä etuuden maksujen jatkumista seuraavan tilikauden aikana. Tämä osuus, yhteensä 19 miljoonaa euroa, on arvio ja se on esitetty vuoden 2004 liitetiedoissa etuusvastuuna. Etuusvastuu rahoitetaan aikuiskoulutustukilain perusteella. Seuraaville tilikausille kohdistuvat etuuksien määrät: Aikuiskoulutustuki , ,61 Aikuiskoulutuslisä 0, ,00 Etuusvastuu yhteensä , ,61 9. Tasausrahasto ja sen muutokset Tasausrahasto vuoden alussa , ,90 Tasausrahaston vähennys , ,70 Tasausrahasto vuoden lopussa , ,80 13

15 14

16 15

17 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 TULLEET JA RATKAISTUT HAKEMUKSET KUUKAUSITTAIN TULLEET RATKAISUT MAKSETTU Edunsaajat hakemukset/kpl Myönteiset päätökset/kpl EUR Kielteiset päätökset/kpl kpl EUR EUR lkm Kuukausi Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Tukipäivät Yhteensä Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Tukipäivät Perusosa Yhteensä Tammikuu , , , , , Helmikuu , , , , , Maaliskuu , , , , , Huhtikuu , , , , , Toukokuu , , , , , Kesäkuu , , , , , Heinäkuu , , , , , Elokuu , , , , , Syyskuu , , , , , Lokakuu , , , , , Marraskuu , , , , , Joulukuu , , , , , Yhteensä , , , , , Ed.vuosi , , , , , Muutos% 26,7 8,0 0,4 10,6 31,3 6,2 9,4 9,5 1,5 14,5 37,8 13,0-10,6 10,8-1,3 10,8 6,1 1,7 lkm EDUNSAAJIEN MÄÄRÄT JA MAKSETUT AIKUISKOULUTUSTUET VUOSINA MEUR ,3 26,8 21, , Edunsaajien määrä Maksetut aikuiskoulutustuet MEUR 16

18 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET TYÖNANTAJAN TOIMIALAN MUKAAN Toimiala kpl EUR %-osuus A MAATALOUS, RIISTATALOUS JA METSÄTALOUS ,11 1,4 01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut ,68 02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut ,43 B KALATALOUS ,80 0,0 05 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut ,80 C KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA ,18 0,0 CB Malmien ja mineraalien kaivu pl. energiamineraalit ,18 14 Muu mineraalien kaivu ,18 D TEOLLISUUS ,35 10,2 DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus ,18 15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ,18 DB Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus ,17 17 Tekstiilien valmistus ,85 18 Vaatteiden valmistus, turkisten muokkaus ,32 DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus ,14 19 Parkitseminen ja muu nahan valmistus, laukkujen ja jalkineiden valmistus ,14 DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus ,31 20 Sahatavaran, puutuotteiden sekä korkkija punontatuotteiden valmistus pl. huonekalut ,31 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen ,30 21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus ,64 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen ,66 DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus ,40 24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus ,40 DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,31 25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,31 DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus ,82 26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus ,82 DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus ,53 27 Metallien jalostus ,74 28 Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet ,79 DK Koneiden ja laitteiden valmistus ,50 29 Koneiden ja laitteiden valmistus ,50 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus ,37 30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus ,59 31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus ,34 32 Radio- ja televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus ,65 33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus ,79 DM Kulkuneuvojen valmistus ,20 34 Autojen ja perävaunujen valmistus ,60 35 Muu kulkuneuvojen valmistus ,60 DN Muu valmistus ,12 36 Huonekalujen valmistus, muu valmistus ,12 E SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO ,39 0,3 40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ,49 41 Veden puhdistus ja jakelu ,90 F RAKENTAMINEN ,79 1,6 45 Rakentaminen ,79 G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, MOOTTORIAJONEUVOJEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN ESINEIDEN JA KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS ,82 8,6 50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti ,47 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa ,79 52 Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot, kotitaloustavaroiden korjaus ,56 17

19 Toimiala kpl EUR %-osuus H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA ,27 3,3 55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,27 I KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE ,36 7,3 60 Maaliikenne, putkijohtokuljetus ,33 61 Vesiliikenne ,94 62 Ilmaliikenne ,32 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot ,98 64 Posti- ja teleliikenne ,79 J RAHOITUSTOIMINTA ,21 1,8 65 Rahoituksen välitys pl. vakuutustoiminta ,53 66 Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus ,51 67 Rahoitusta palveleva toiminta ,17 K KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS- JA TUTKIMUSPALVELUT, LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT ,88 7,1 70 Kiinteistöalan palvelut ,55 72 Tietojenkäsittelypalvelu ,27 73 Tutkimus ja kehittäminen ,58 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta ,48 L JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS, PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS ,33 13,2 75 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus ,33 M KOULUTUS ,76 8,7 80 Koulutus ,76 N TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT ,43 31,0 85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ,43 O MUUT YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVELUT ,17 4,8 90 Ympäristönhuolto ,18 91 Järjestötoiminta ,53 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta ,92 93 Muut palvelut ,54 P TYÖNANTAJAKOTITALOUDET SEKÄ KOTITALOUKSIEN ITSE TUOTTAMAT TAVARAT JA PALVELUT OMAAN KÄYTTÖÖN ,88 0,0 95 Työnantajakotitaloudet ,88 X TOIMIALA TUNTEMATON ,50 0,7 99 Toimiala tuntematon ,50 YHTEENSÄ ,23 100,00 18

20 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN Ikä Miehet %-osuus Naiset %-osuus Yhteensä %-osuus ,9 40 0,9 67 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 53 1,3 66 1, ,0 1 0,0 Yhteensä , , ,0 Keski-ikä 39,2 v 41,0 v 39,9 v AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN ELÄKEJÄRJESTELMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN Eläkejärj. Miehet %-osuus Naiset %-osuus Yhteensä %-osuus TEL , , ,9 LEL 28 3,4 10 0,2 41 0,8 MEL 6 0,7 14 0,3 21 0,4 VEL , , ,2 KVTEL , , ,1 KiEL 10 1,2 46 1,1 57 1,1 YEL 78 9, , ,2 MYEL 7 0,9 31 0,7 39 0,8 MUU 6 0,7 22 0,5 29 0,6 Yhteensä , , ,0 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN ASUINLÄÄNIN /TE-KESKUKSEN JA AMMATIN MUKAAN Ammattipääryhmä Asuinlääni/te-keskus Tekninen, luonnontieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ Terveydenhuolto ja sosiaalialan työ Hallinto- ja toimistotyö Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö ja kalastusala Kuljetus- ja liikennetyö Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö, rakennustyö Etelä-Suomen lääni ,5 Uusimaa ,7 Häme ,5 Kymi ,8 Länsi-Suomen lääni ,7 Varsinais-Suomi ,3 Satakunta ,1 Pirkanmaa ,6 Keski-Suomi ,2 Etelä-Pohjanmaa ,0 Pohjanmaa ,8 Itä-Suomen lääni ,2 Etelä-Savo ,4 Pohjois-Savo ,9 Pohjois-Karjala ,7 Oulun lääni ,4 Pohjois-Pohjanmaa ,7 Kainuu ,3 Lapin lääni ,3 Lappi ,0 Yhteensä ,0 Palvelutyö Muualla luokittelematon työ Yhteensä %-osuus 19

Erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 1439 LIITE LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto Kengityssepän ammattitutkinto Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto Maatalouskoneasentajan

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä %-osuus HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 84 364 448 2,0 Vapaa-aika

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2010 AMMTTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Vapaa-aika ja nuorisotyö 19 113 132 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT 4276 N:o 1249 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998) 13 :SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Karjatalouden ammattitutkinto

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2008 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 64 349 413 1,8 Vapaa-aika ja nuorisotyö 54 192 246 59,6 Ammatilliset

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset yhteensä 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2009 Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 55 354 409 1,7 Vapaa-aika ja nuorisotyö 38 185 223 Ammatilliset

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 4698 N:o 1037 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto N:o 953 2945 Liite AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 :N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Koulutusrahasto. Toimintakertomus

Koulutusrahasto. Toimintakertomus Koulutusrahasto 2003 Toimintakertomus SISÄLTÖ Toimintakertomus 2003 Tilastot Yleistä Koulutusrahastolaki ja -säännöt Yhteistoiminta Tiedotustoiminta Aikuiskoulutustuki Ammattitutkintostipendi Eroraha Aikuiskoulutuslisä

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013. 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013. 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2013 693/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 1247. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1247 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1247 Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista

Lisätiedot

Koulutusrahasto Toimintakertomus 2005

Koulutusrahasto Toimintakertomus 2005 Koulutusrahasto Toimintakertomus 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...2 Yleistä...3 Säädösmuutokset...3 Rahaston kehittäminen...3 Tiedotustoiminta...3 Yhteistoiminta...4 Tietohallinto...4 Aikuiskoulutustuki...4

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037. Valtioneuvoston asetus. N:o 1035 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1035 1037 SISÄLLYS N:o Sivu 1035 Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta... 4693 1036 Valtioneuvoston

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - on 13 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Omistajakunnat ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee,

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT

Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Hattelmalantie 25, rak. K 13100 Hämeenlinna OPPISOPIMUSTUTKINNOT Sisällysluettelo: Humanistinen ja kasvatusala 3 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä 658 N:o 216 LIITE AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2001 ALKAEN Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike LUONNONVARA-ALA Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden 10104 Maaseutuyrittäjä 1581 Hevostalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2006

KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2006 KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...2 Yleistä...3 Säädösmuutokset...3 Tiedotustoiminta...3 Yhteistoiminta...3 Tietohallinto...4 Aikuiskoulutustuki...4 Ammattitutkintostipendi...5

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian-

1 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessikemian- HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Lasten ja nuorten erityisohjaajan Kielitieteet

Lisätiedot

arboristin ammattitutkinto

arboristin ammattitutkinto ajojärjestelijän erikois ajoneuvonosturinkuljettajan ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettaja ammatillinen opettajankoulutus, opinto-ohjaaja ammattisukeltajan apuvälinetekniikan arboristin arkkitehti

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA NIMIKE Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja 1609 Viittomakielisen ohjauksen

Lisätiedot

Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873

Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873 Toimikunta numero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8840 Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tutkintotoimikunta 8873 Asioimistulkin tutkintotoimikunta 8866 Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo

Oppisopimuskoulutus. Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus Tutkintoluettelo Oppisopimuskoulutus 2 AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015) HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen Viittomakielisen ohjauksen Asioimistulkin

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 3193 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Liite Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 1609 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lisätiedot

Ammattilaiseksi oppisopimuksella

Ammattilaiseksi oppisopimuksella Ammattilaiseksi oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus; mitä se on? Oppisopimuskoulutus soveltuu perustuu työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) niin nuorille kuin aikuisille niin

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Tutkintoluettelo. Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista

Tutkintoluettelo. Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista Tutkintoluettelo Tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintovaihtoehdoista Tutkintoluettelo sisältää Opetushallituksen hyväksymät toisen asteen tutkinnot. Suurin osa on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton. Oppisopimuksella unelmien ammattiin www.keuda.fi/oppisopimus TUTKINTOLUETTELO Tiestitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Lisätiedot

Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle. Perustuu työsuhteeseen

Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle. Perustuu työsuhteeseen Oppisopimus sopii niin nuorelle kuin aikuiselle, uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle sekä yrittäjälle Perustuu työsuhteeseen Sisältää työssäoppimista työpaikalla (n. 80 %) ja tietopuolista koulutusta

Lisätiedot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot

Oppisopimus ON HYVÄ DIILI. Ammatilliset näyttötutkinnot Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Ammatilliset näyttötutkinnot MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton. Oppisopimuksella unelmien ammattiin www.keuda.fi/oppisopimus TUTKINTOLUETTELO Tiestitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Lisätiedot

Tutkintoluettelo. kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto. vanhustyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus

Tutkintoluettelo. kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto. vanhustyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS Tutkintoluettelo Opetushallituksen hyväksymät toisen asteen tutkinnot rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

Opetushallitus. Toimialaan kuuluvat tutkinnot lukien

Opetushallitus. Toimialaan kuuluvat tutkinnot lukien Opetushallitus Liite TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAT TOIMIKAUDELLA 1.1.2018-31.12.2020 Toimikunnan nimi Jäsenten määrä Ajoneuvoalan työelämätoimikunta Elintarvikealan työelämätoimikunta Esittävien alojen työelämätoimikunta

Lisätiedot

TERVETULOA HELSINKIIN!

TERVETULOA HELSINKIIN! TERVETULOA HELSINKIIN! ARVOKKAASTI KÄDENTAITAJIEN TIELLÄ Helsingin Mestarikilta on saanut kunnian toimia tänä vuonna 2012 Valtakunnallisen Mestarimöötin järjestäjänä. Oltermanni Katja Anttilan vireän toiminnan

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA KULTTUURIALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Opetus- ja kasvatustyö Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Lapsi- ja perhetyön osaamisala - Lastenohjaaja Vapaa-aika ja nuorisotyö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2008 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Saara Hurmerinta Jukka Lampi Katariina Vapalahti Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot AmmAtilliset perustutkinnot koulutusaloittain HumAnistinen JA kasvatusala Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Viittomakielen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta /2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014. 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014. 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014 835/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

1 koulutustoimikunta Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta

1 koulutustoimikunta Nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta 1 (21) TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT/ PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/ KOULUTUSTOIMIKUNNAT/TUTKINTOTOIMIKUNNAT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA ULLA AUNOLA, opetusneuvos / AMTU 3 pt (3 ko ),

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Tutkinnot. Tiesitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää. yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa

Tutkinnot. Tiesitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää. yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa uusi ammatti rekrytointi ammattitutkinto uudet työtehtävät yrittäjän oppisopimus Tutkinnot Oppisopimus on mahdollisuus! henkilöstön lisäkoulutus sukupolven vaihdos TUTKINTOLUETTELO Tiesitkö, että Keudan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu kevät 217 13.4.217 Lempäälän kunta, Vesilahden kunta 4.5.217 Pälkäneen kunta 5.5.217 1.5.217 Virtain kaupunki 3.5.217 Kangasalan kunta 2.6.217

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Sivu 1 Tampereen kaupunki EHDOTUS OKM/59153112017 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018 LUKIEN 1) Tutkinnot ja koulutukset Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

SISÄLLYS. N:o24. Opetusministeriön asetus. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 N:o 24 26 SISÄLLYS N:o Sivu 24 Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta...

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 219/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan koulutus- ja erorahastoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 3/2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 3/2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat

TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat TUTKINTOKOHTAISET VASTUUHENKILÖT Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot/koulutustoimikunnat/tutkintotoimikunnat AMTU= Ammattikoulutuksen Tutkinnot yksikkö YLOP= Yleissivistävän koulutuksen Opetussuunnitelmat

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot