KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2004 KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä 2 Säädösmuutokset 2 Tiedotustoiminta 2 Yhteistoiminta 3 Aikuiskoulutustuki 3 Ammattitutkintostipendi 4 Eroraha 4 Aikuiskoulutuslisä 5 Muutoksenhaku 6 Talous 6 Tietoturva 7 Henkilöstö 7 Hallintoneuvosto 7 Hallitus 8 Tilintarkastajat 8 Valvonta 8 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 12 Tilintarkastuskertomus 15 TILASTOT Aikuiskoulutustuki 16 Ammattitutkintostipendi 23 LAKI KOULUTUSRAHASTOSTA 32

3 TOIMINTAKERTOMUS 2004 YLEISTÄ Koulutusrahasto ja sen edeltäjät ovat toimineet 35 vuotta. Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat eroraharahaston perustamissopimuksen 11. syyskuuta Rahasto aloitti toimintansa 1. maaliskuuta Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on myöntää ja maksaa aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukainen aikuiskoulutustuki sekä tukea työelämän tutkintojärjestelmän kehittämistä myöntämällä ammattitutkintostipendejä ja suorittaa muut koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) mukaiset tehtävät. Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. SÄÄDÖSMUUTOKSET Aikuiskoulutustuesta annetun lain takaisinperintäsäännöksiä täydennettiin saatavan vanhentumista koskevilla säännöksillä. Aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperinnästä voidaan luopua, jos takaisinperintä jää ilmeisen tuloksettomaksi tai perinnästä aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat takaisinperittävään rahamäärään nähden. Muutokset tulivat voimaan Aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin tehtiin lisäksi työeläkelainsäädännön muutoksista johtuvat tarkistukset. Muutokset tulivat voimaan Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 22. joulukuuta 2004 asetuksen, jonka mukaan ammattitutkintostipendin määrää korotetaan kahdella eurolla 238 euroon 1. tammikuuta 2005 alkaen. Tulosopimuksessa vuosille työmarkkinaosapuolet sopivat, että ammattitutkintostipendin määrä korotetaan 330 euroon alkaen. Samalla sosiaali- ja terveysministeriölle esitetään koulutusrahastolakia muutettavaksi siten, että stipendin saamisen ehtona oleva 30 vuoden alaikäraja poistetaan, 60 vuoden yläikäraja korotetaan 63 vuoteen ja että stipendin määrää voitaisiin tarvittaessa tarkistaa myös työmarkkinajärjestöjen esityksestä. TIEDOTUSTOIMINTA Aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendiesite julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi. Esite lähetettiin työvoimatoimistoille ja se oli saatavilla myös Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista. Rahaston toimintakertomus ja tiedotteita etuuksista sekä hakemismenettelystä toimitettiin työvoimatoimistoille, tutkintotoimikunnille ja tiedotusvälineille. Rahaston etuuksista kerrottiin puhelin- ja asiakasneuvonnassa, verkkosivuilla ja maksuttomassa puhelinpalveluautomaatissa. Sidosryhmien koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa esiteltiin rahaston etuuksien saamisedellytyksiä ja hakumenettelyä. 2

4 YHTEISTOIMINTA Työvoimatoimistojen kanssa oli koulutus- ja neuvontayhteistyötä rahaston etuuksien toimeenpanoa koskevissa asioissa. Kansaneläkelaitoksen kanssa oli koulutus- ja neuvontayhteistyötä aikuiskoulutustuen toimeenpanoa koskevissa asioissa. Eläketurvakeskus toimitti rahastolle etuushakijoiden työsuhdetiedot. Työttömyyskassoille toimitettiin tietoja erorahan saaneista henkilöistä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oli yhteistyötä rahastoa koskevien säädösten valmistelussa. Opetusministeriölle tehtiin esitys sähköisen asiointipalvelun toimintaedellytysten kehittämisestä opetustoimen hallinnon alalla. Systeemiratkaisu Oy suunnitteli ja toteutti yhteistyössä rahaston kanssa etuuksien käsittely- ja maksatusohjelmistoja sekä sähköisen asiointipalveluohjelmiston. Työttömyysvakuutusrahasto sai rahastolta toimistopalveluja. Rahastoilla oli yhteinen it-asiantuntija. AIKUISKOULUTUSTUKI Aikuiskoulutustukea myönnetään palkansaajalle ja yrittäjälle omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. Tuen saamisen edellytykset on määritelty aikuiskoulutustukilaissa. Oikeus etuuteen edellyttää, että hakijalla on 10 vuoden työeläkevakuutettu työhistoria, hän on palkattomalla opintovapaalla ja opiskelee tutkintoon johtavassa tai ammatillisessa lisäkoulutusohjelmassa. Etuuden saamisedellytykset eivät muuttuneet kertomusvuonna. Tuen perusosaa korotettiin 500 euroon/kk alkaen. Aikuiskoulutustukea on myönnetty tai sen jälkeen alkaneeseen koulutukseen. Yhdenjaksoisen opintovapaan hakemuksia pantiin vireille kpl ( 4 497), jaksottaisen opintovapaan hakemuksia 466 kpl (464) ja ennakkohakemuksia kpl (1 028). Ratkaisemattomia hakemuksia oli vuoden päättyessä 331 kpl (340). Edellisen vuoden vastaavat luvut on ilmoitettu sulkeissa. Yhdenjaksoisen opintovapaan myönteisiä maksupäätöksiä annettiin kpl (5 241) ja kielteisiä 313 kpl (277). Jaksottaisen opintovapaan maksupäätöksiä annettiin 339 kpl (310) ja kielteisiä 161 kpl (180). Myönteisiä ennakkopäätöksiä annettiin kpl (803) ja kielteisiä 164 kpl (119 ). Aikuiskoulutustukimenot olivat 26,7 miljoonaa euroa (25,2). Tuen suuruus oli keskimäärin 871 euroa/kk; suurin ja pienin 440 euroa/kk. Toimintavuonna tukea sai (6 469) opiskelijaa. Aikuiskoulutustukea oli takaisinperinnässä vuoden päättyessä euroa. Ennakkopäätöshakemuksista hylättiin 13,5 prosenttia, maksuhakemuksista 5,3 prosenttia ja jälkihakemuksista 32,2 prosenttia. 3

5 Yleisimmät hylkäysyyt olivat: hakijan työhistoria oli alle 10 vuotta, 165 kpl yhdenjaksoinen ansiomenetysaika oli alle kaksi kuukautta, 50 kpl hakija ei ollut opintovapaalla, 31 kpl hakijan ansiot eivät olleet alentuneet vähintään kolmanneksella, 31 kpl hakijalla ei ollut voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta, 30 kpl AMMATTITUTKINTOSTIPENDI Ammattitutkintostipendin saamisehdoista on säädetty koulutusrahastolailla, joka tuli voimaan Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen aikuiskoulutuslain (631/98) tarkoittaman ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittamisen lisäksi etuuden saamiseksi vaaditaan, että hakijalla on vähintään viisi vuotta työ- ja virkasuhdeaikaa suomalaisen työnantajan palveluksessa ja että hakija on tutkinnon suorittaessaan vähintään 30-vuotias, muttei 61-vuotias. Stipendin suuruus oli 236 euroa. Etuus oli veroton. Tukea on myönnetty alkaen. Hakemuksia pantiin vireille toimintavuoden aikana kpl (13 326). Myönteisiä päätöksiä annettiin kpl (13 183), toisen tutkinnon perusteella kpl (863). Kielteisiä päätöksiä annettiin 690 kpl (626) ja toisen tutkinnon perusteella 66 kpl (46). Hakemuksia oli ratkaisematta vuoden päättyessä 126 kpl (233). Tutkinnon suorittajista oli valtion palveluksessa 436 henkilöä. Ammattitutkintostipendin kulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,3). Yleisimmät tutkinnot olivat: johtamisen erikoisammattitutkinto (1 973 kpl), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (1 610 kpl), laitoshuoltajan ammattitutkinto (1 146 kpl), liiketalouden perustutkinto (828 kpl), taloushallinnon ammattitutkinto (646 kpl), myynnin ammattitutkinto (609 kpl), koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto (567 kpl), sihteerin ammattitutkinto (482 kpl), tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi) (373 kpl) ja talonrakennusalan ammattitutkinto (308 kpl). Hakemuksista hylättiin 4,4 prosenttia (4,8). Yleisimmät hylkäyssyyt olivat: hakijan työhistoria oli alle viisi vuotta, 300 kpl hakija oli alle 30-vuotias, 151 kpl suoritettu tutkinto ei ollut ns. näyttötutkinto,108 kpl hakemuksen vireillepano myöhästynyt, 79 kpl. hakija ei ole suorittanut tutkintoa kokonaan, 47 kpl ERORAHA Koulutusrahastolain siirtymäsäännöksen perusteella eroraha voidaan myöntää henkilölle, jonka työ- tai virkasuhde on päättynyt viimeistään Lisäksi edellytetään, että vuotias hakija on menettänyt työpaikkansa tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä ja ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai työskennellyt LEL - ja MEL -aloilla viimeiset kahdeksan vuotta. 4

6 Hakemuksia pantiin vireille 30 kpl (1 922). Hakemuksia ratkaistiin yhteensä 106 kpl (4 370). Eroraha maksettiin 69 hakijalle, joista LEL -ratkaisuja oli 9. Kielteisiä päätöksiä annettiin 37, joista LEL -ratkaisuja oli 5. Erorahamenot olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (6,9). Uusia hakemuksia ei voida laittaa vireille toimintavuoden päättymisen jälkeen. AIKUISKOULUTUSLISÄ Koulutusrahastolain siirtymäsäännöksen perusteella erorahan aikuiskoulutuslisää voidaan myöntää henkilölle, jonka työsuhde on päättynyt ja ammatillinen koulutus on alkanut viimeistään Tukea maksettiin 30 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka oli menettänyt työpaikkansa tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä ja hakeutunut työttömäksi jäätyään ammatilliseen koulutukseen. Aikuiskoulutuslisän perushakemuksia pantiin vireille 9 kpl (145) ja jatkohakemuksia 30 kpl (984). Myönteisiä peruspäätöksiä annettiin 5 (367) ja jatkopäätöksiä 24 kpl (1 060). Kielteisiä peruspäätöksiä annettiin 7 kpl (94) ja jatkopäätöksiä 10 kpl (107). Aikuiskoulutuslisämenot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,7). Tukea sai 156 opiskelijaa (1 732). Uusia hakemuksia ei voida laittaa vireille toimintavuoden päättymisen jälkeen. Maksetut etuudet vuonna ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Stipendi Eroraha Aikuiskoulutustuki Aikuiskoulutuslisä Maksettu 26,7 3,9 0,1 0,1 5

7 MUUTOKSENHAKU Työttömyysturvalautakunnassa oli toimintavuoden alussa vireillä 31 valitusasiaa. Uusia valituksia sekä purku- ja takaisinperintähakemuksia pantiin vireille 102 kpl. Vireillä olevia asioita oli vuoden päättyessä 25 kpl. Työttömyysturvalautakunta ratkaisi 108 valitusasiaa, joista hylättiin 87, jätettiin tutkimatta 5, muutettiin 9, palautettiin 5 ja todettiin rauenneiksi 2 kpl. Valitusasioista muutettiin 8,3 prosenttia (4,1) ja keskimääräinen vireillä oloaika oli 119 päivää. TALOUS Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti. Menoiksi arvioitiin 34,0 miljoonaa euroa ja menot olivat 31,8 Etuuksiin varattiin 33,1 miljoonaa euroa ja kulut olivat 30,9. Aikuiskoulutustukeen varattiin 30,0 miljoonaa euroa ja kulut olivat 26,7. Ammattitutkintostipendiin varattiin 3,0 miljoonaa euroa ja kulut olivat 3,9. Erorahaan varattiin 0,03 miljoonaa euroa ja kulut olivat 0,1. Erorahan aikuiskoulutuslisään varattiin 0,1 miljoonaa euroa ja kulut olivat 0,1. Hallinnollisiin kuluihin varattiin 0,9 miljoona euroa ja kulut olivat 0,9. Tuloiksi arvioitiin 27,3 miljoonaa euroa ja tulot olivat 22,9. Työttömyysvakuutusrahaston osuus aikuiskoulutustuesta oli 11,4 miljoonaa euroa, ammattitutkintostipendistä 3,7, erorahasta ja erorahan aikuiskoulutuslisästä 0,2 sekä hallintokuluista 0,9 miljoonaa euroa. Laskennallinen rahoitusosuus oli yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutusrahasto maksoi rahoitusosuutensa ennakkoa 7,0 miljoonaa euroa. Edelliseltä vuodelta kertyneistä ylijäämistä käytettiin Työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuuden kattamiseen 9,2 miljoonaa euroa. Valtion osuus aikuiskoulutustuen kuluista oli 15,6 miljoonaa euroa. Sosiaalija terveysministeriö maksoi rahoitusosuutensa ennakkoa 15,7 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö maksoi valtion työntekijöiden ammattitutkintostipendistä aiheutuneet kustannukset 0,1 miljoonaa euroa. Varat oli sijoitettu maksuliiketileille ja lyhytkorkorahastoon. Korkotuottoja ja muita tuottoja kertyi euroa. Takaisinperinnässä oli vuoden päättyessä perusteettomasti maksettuja etuuksia 42 henkilöltä yhteensä euroa. Kirjanpidossa on noudatettu soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Maksuvalmius oli toimintavuoden päättyessä hyvä. 6

8 TIETOTURVA Rahastossa suoritettiin IT-riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden kartoitus edellisenä toimintavuonna. Sen pohjalta laadittiin rahaston uudet tietoturvaperiaatteet ja käyttäjän tietoturvaohje, joita on noudatettu toimintavuoden aikana. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä oli toimintavuoden alkaessa 12 ja päättyessä seuraavat 11 toimihenkilöä: toimitusjohtaja Jarmo Tammenmaa, varatoimitusjohtaja Anja Laatunen (opintovapaalla vuonna 2004), toimistotyöntekijä Pia Flinck (perhevapaalla), it-asiantuntija Pirkko Levänen, taloussihteeri Johanna Mustanoja, toimistotyöntekijä Tiina-Riitta Nurminen, toimistotyöntekijä Tiia Riekkinen, esittelijä Anne Tykkyläinen, esittelijä Merli Vanala, esittelijä Kaarina Vilppula ja toimistotyöntekijä Hanna Vitikka. Rahaston toimitilat sijaitsivat Helsingissä, Kalevankatu 12. HALLINTONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriö nimitti 30. joulukuuta 2002 rahaston hallintoneuvoston jäsenet toimikaudeksi Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli sääntömääräiset asiat. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi puheenjohtaja Mikko Mäenpää ja varapuheenjohtajana johtaja Seppo Riski. Hallintoneuvoston kokoonpano oli vuoden päättyessä seuraava: Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Työnantajien edustajat: Työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Johtaja Markku Koponen Toimitusjohtaja Esko Murto Toimitusjohtaja Martti Mäenpää Johtaja Seppo Riski Hallitusneuvos Veikko Liuksia Sopimusjohtaja Risto Voipio Johtaja Heikki Ropponen Toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola Johtaja Kari Purhonen Varatoimitusjohtaja Martti Niskanen Neuvotteleva virkamies Kirsti Äijälä Palkansaajien edustajat: Liittosihteeri Harto Laine ( saakka) Varapuheenjohtaja Sihteeri Matti Huutola ( alkaen) Lauri Ainasto Puheenjohtaja Puheenjohtaja Jouko Ahonen Raimo Rannisto Puheenjohtaja Mikko Mäenpää Puheenjohtaja Tapio Kauppinen Puheenjohtaja Edunvalvonta-asiamies Jaana Laitinen-Pesola Riitta Lehtovirta Puheenjohtaja Risto Piekka Puheenjohtaja Erkki Kangasniemi Koulutussihteeri Sointu Toivonen Neuvottelupäällikkö Jorma Löhman 7

9 HALLITUS Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Hallitus valmisteli sääntömääräiset ja hallintoneuvoston käsiteltävät asiat sekä toimintasuunnitelman vuodelle Hallituksen puheenjohtajana toimi työmarkkinajohtaja Risto Alanko ja varapuheenjohtajana työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne. Hallintoneuvoston vuodeksi 2004 nimittämä hallitus oli seuraava: Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Työnantajien edustajat Työmarkkinajohtaja Koulutuspoliittinen asiamies Risto Alanko Heikki Suomalainen Neuvotteleva virkamies Neuvotteleva virkamies Erik Strömberg Sinikka Wuolijoki Koulutuspoliittinen asiamies Kansainvälisten asiain päällikkö Tarja Tuominen Martti Huttunen Henkilöstön kehittämisen asiantunt. Neuvottelupäällikkö Terttu Pakarinen Vuokko Piekkala Palkansaajien edustajat Puheenjohtaja Pekka Hynönen Työvoima- ja koulutuspol. sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne Työvoimapoliittinen asiantuntija Leila Kurki Koulutus- ja työvoimapol. sihteeri Heikki Liede Koulutuspäällikkö Erkki Tapola Työvoima- ja koulutuspol. sihteeri Saana Siekkinen Koulutus- ja työvoimapol. asiamies Mervi Huuskonen Toiminnanjohtaja Heikki Kauppi TILINTARKASTAJAT Tilintarkastuslain mukaan rahaston tilintarkastajaksi voidaan valita hyväksytty tilintarkastaja. Hallintoneuvoston vuodeksi 2004 valitsemana tilintarkastajana toimi KTM, KHT Arto Kuusiola ja varalla KHT Harri Pärssinen. VALVONTA Koulutusrahastosta annetun lain 15 :n mukaan rahaston toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 8

10 Ylärivi, vasemmalta: Erik Stömberg, Jarmo Tammenmaa, Markku Koponen, Heikki Liede, Ari Sipilä, Hannu Koski Alarivi vasemmalta: Jari-Pekka Jyrkänne, Leila Kurki 9

11 TULOSLASKELMA EUR EUR TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,96 Eläkekulut , ,46 Muut henkilöstösivukulut , ,29 Henkilöstösivukulut yhteensä , ,75 Henkilöstökulut yhteensä , ,71 Matkakulut , ,53 Vieraat palvelut , ,59 Huoneistokulut , ,35 Toimistokulut , ,69 Atk-kulut , ,15 Hallinnon kulut , ,20 Veloitukset Työttömyysvakuutusrahastolta , ,00 Veloitukset Työturvallisuuskeskukselta 9 600, ,00 Muut henkilöstösidonnaiset kulut , ,91 Muut toimintakulut yhteensä , ,42 Poistot , ,53 Toimintakulut yhteensä , ,66 TUET Erorahat , ,93 Aikuiskoulutuslisät , ,52 Ammattikoulutusrahat -235, ,58 Osa-ammattikoulutusrahat 0, ,00 Ammattitutkintostipendit , ,00 Aikuiskoulutustuet , ,12 Maksetut tuet yhteensä , ,15 Etuusvelan muutos , ,22 Tuet yhteensä , ,93 TUOTOT Koulutusrahasto- ja aikuiskoulutuslain mukainen rahoitus Työttömyysvakuutusrahasto , ,00 Valtiovarainministeriö , ,00 Valtion osuus aikuiskoulutustukeen Sosiaali- ja terveysministeriö , ,14 Etuusrahoitusosuudet yhteensä , ,14 Sijoitustuotot ja muut tuotot Korkotuotot , ,48 Muut tuotot , ,67 Sijoitus- ja muut tuotot yhteensä , ,15 Tuotot yhteensä , ,29 TASAUSRAHASTON VÄHENNYS(-)/LISÄYS(+) , ,70 10

12 TASE VASTAAVAA EUR EUR Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 16,81 16,81 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,43 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,24 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Perittävät tuet , ,30 Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset 2 424, ,90 Rahoitusarvopaperit , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,66 Vastaavaa yhteensä , ,90 VASTATTAVAA Oma pääoma Tasausrahasto edell. vuodelta , ,90 Tasausrahaston vähennys(-)/lisäys(+)tilivuodelta , ,70 Tasausrahasto vuoden lopussa , ,80 Arvonkorotusrahasto , ,83 Oma pääoma yhteensä , ,63 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Etuusvelka , ,39 Muut lyhytaikaiset velat , ,11 Siirtovelat , ,77 Vieras pääoma yhteensä , ,27 Vastattavaa yhteensä , ,90 11

13 LIITETIEDOT Etuuksien jaksotus Etuudet on kirjattu kuluksi vuoden 2004 aikana tehtyjen etuuspäätösten mukaisina siten, että joulukuulle kuuluva etuus tai sen osa on kirjattu tilikauden kuluna, vaikka maksu onkin tapahtunut seuraavan tilikauden puolella. Maksamatta oleva osuus on esitetty taseessa etuusvelkana. 2. Lainmukaiset rahoitusosuudet vuodelta 2004 maksetuista etuuksista Koulutusrahastolain mukainen rahoitus sekä valtion osuus aikuiskoulutustukeen on kirjattu vuoteen 2004 kohdistuvan rahoitusosuuden mukaisesti. EUR EUR A. Koulutusrahastolain 13 :n mukainen rahoitusosuus Työttömyysvakuutusrahasto vuoden 2004 osuus ,63 Valtiovarainministeriö vuoden 2004 osuus , ,00 B. Aikuiskoulutustukilain 30 :n mukainen rahoitusosuus Sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 2004 osuus , ,93 Työttömyysvakuutusrahasto vuoden 2004 osuus ,20 C. Työttömyysvakuutusrahaston muu rahoitus vuoden 2004 osuus ,43 Työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuudet yhteensä ,26 Kertyneistä ylijäämistä katettu Työttömyysvakuutusrahaston osuus , ,00 Rahoitusosuudet yhteensä ,93 3. Henkilöstökulut Palkat , ,54 Palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,46 Muut henkilösivukulut , ,29 Palkat, edelleen veloitetut , ,58 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , ,71 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 9 12 Palkkioihin sisältyy: Hallituksen jäsenten palkkiot , ,00 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot 1 080,00 960, , ,00 4. Eläkkeet Koulutusrahaston henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole. 5. Muutokset aineettomissa ja aineellisissa hyödykkeissä Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Koulutusrahaston käytäntönä on kirjata vuosittaiset koneiden ja kaluston hankinnat poistoina tilikauden kuluiksi Kirjanpitoarvo ,81 16,81 Lisäykset , ,53 Vähennykset 0,00 0,00 Koneet ja kalusto yhteensä , ,34 Poistot , ,53 16,81 16,81 12

14 6. Osakkeet ja osuudet Kiinteistö Oy Saturnus ( 4182 kpl) Hankintamenot , ,58 Arvonkorotus (3 krs.) , , , ,41 Varasto , ,38 Kiinteistö Oy Saturnus kirjanpitoarvo , ,79 Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 11 Autohallipaikat 2 kpl 5 045, ,64 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,43 Koulutusrahasto omistaa ( ) 16 % Kiinteistö Oy Saturnuksen kaikista osakkeista. Koulutusrahaston omistamien Kiinteistö Oy Saturnuksen osakkeiden nimellisarvo on , Perittävät ja saamatta jääneet perinnät Tilikauden aikana perittäviin siirretyt etuudet ovat vähentäneet ja perittävistä kuitatut tai peruutetut sekä saamatta jääneet takaisinperinnät ovat lisänneet asianomaisen etuuden määrää tuloslaskelmassa Perittävät vuoden alussa , ,91 Siirretty perittäviin vuoden aikana , ,95 Saatu maksu, kuitatut tai peruutetut , ,09 Saamatta jääneet perinnät kirjattu kuluksi , ,47 Perittävät vuoden lopussa , ,30 Saamatta jääneet takaisinperinnät Erorahat 0, ,00 Aikuiskoulutuslisät 1 386, ,00 Ammattikoulutusrahat 235, ,70 Aikuiskoulutustuet 5 835, ,77 Saamatta jääneet takaisinperinnät yhteensä 7 457, ,47 8. Tehtyihin päätöksiin perustuva etuusvastuu Aikuiskoulutustukea koskeva päätös voi merkitä etuuden maksujen jatkumista seuraavan tilikauden aikana. Tämä osuus, yhteensä 19 miljoonaa euroa, on arvio ja se on esitetty vuoden 2004 liitetiedoissa etuusvastuuna. Etuusvastuu rahoitetaan aikuiskoulutustukilain perusteella. Seuraaville tilikausille kohdistuvat etuuksien määrät: Aikuiskoulutustuki , ,61 Aikuiskoulutuslisä 0, ,00 Etuusvastuu yhteensä , ,61 9. Tasausrahasto ja sen muutokset Tasausrahasto vuoden alussa , ,90 Tasausrahaston vähennys , ,70 Tasausrahasto vuoden lopussa , ,80 13

15 14

16 15

17 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 TULLEET JA RATKAISTUT HAKEMUKSET KUUKAUSITTAIN TULLEET RATKAISUT MAKSETTU Edunsaajat hakemukset/kpl Myönteiset päätökset/kpl EUR Kielteiset päätökset/kpl kpl EUR EUR lkm Kuukausi Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Tukipäivät Yhteensä Ennakko Maksu Jälki Yhteensä Tukipäivät Perusosa Yhteensä Tammikuu , , , , , Helmikuu , , , , , Maaliskuu , , , , , Huhtikuu , , , , , Toukokuu , , , , , Kesäkuu , , , , , Heinäkuu , , , , , Elokuu , , , , , Syyskuu , , , , , Lokakuu , , , , , Marraskuu , , , , , Joulukuu , , , , , Yhteensä , , , , , Ed.vuosi , , , , , Muutos% 26,7 8,0 0,4 10,6 31,3 6,2 9,4 9,5 1,5 14,5 37,8 13,0-10,6 10,8-1,3 10,8 6,1 1,7 lkm EDUNSAAJIEN MÄÄRÄT JA MAKSETUT AIKUISKOULUTUSTUET VUOSINA MEUR ,3 26,8 21, , Edunsaajien määrä Maksetut aikuiskoulutustuet MEUR 16

18 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET TYÖNANTAJAN TOIMIALAN MUKAAN Toimiala kpl EUR %-osuus A MAATALOUS, RIISTATALOUS JA METSÄTALOUS ,11 1,4 01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut ,68 02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut ,43 B KALATALOUS ,80 0,0 05 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut ,80 C KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA ,18 0,0 CB Malmien ja mineraalien kaivu pl. energiamineraalit ,18 14 Muu mineraalien kaivu ,18 D TEOLLISUUS ,35 10,2 DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus ,18 15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ,18 DB Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus ,17 17 Tekstiilien valmistus ,85 18 Vaatteiden valmistus, turkisten muokkaus ,32 DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus ,14 19 Parkitseminen ja muu nahan valmistus, laukkujen ja jalkineiden valmistus ,14 DD Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus ,31 20 Sahatavaran, puutuotteiden sekä korkkija punontatuotteiden valmistus pl. huonekalut ,31 DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen ,30 21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus ,64 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen ,66 DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus ,40 24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus ,40 DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,31 25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,31 DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus ,82 26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus ,82 DJ Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus ,53 27 Metallien jalostus ,74 28 Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet ,79 DK Koneiden ja laitteiden valmistus ,50 29 Koneiden ja laitteiden valmistus ,50 DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus ,37 30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus ,59 31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus ,34 32 Radio- ja televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus ,65 33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus ,79 DM Kulkuneuvojen valmistus ,20 34 Autojen ja perävaunujen valmistus ,60 35 Muu kulkuneuvojen valmistus ,60 DN Muu valmistus ,12 36 Huonekalujen valmistus, muu valmistus ,12 E SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO ,39 0,3 40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ,49 41 Veden puhdistus ja jakelu ,90 F RAKENTAMINEN ,79 1,6 45 Rakentaminen ,79 G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, MOOTTORIAJONEUVOJEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN ESINEIDEN JA KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS ,82 8,6 50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti ,47 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa ,79 52 Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot, kotitaloustavaroiden korjaus ,56 17

19 Toimiala kpl EUR %-osuus H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA ,27 3,3 55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,27 I KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE ,36 7,3 60 Maaliikenne, putkijohtokuljetus ,33 61 Vesiliikenne ,94 62 Ilmaliikenne ,32 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot ,98 64 Posti- ja teleliikenne ,79 J RAHOITUSTOIMINTA ,21 1,8 65 Rahoituksen välitys pl. vakuutustoiminta ,53 66 Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus ,51 67 Rahoitusta palveleva toiminta ,17 K KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS- JA TUTKIMUSPALVELUT, LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT ,88 7,1 70 Kiinteistöalan palvelut ,55 72 Tietojenkäsittelypalvelu ,27 73 Tutkimus ja kehittäminen ,58 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta ,48 L JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS, PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS ,33 13,2 75 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus ,33 M KOULUTUS ,76 8,7 80 Koulutus ,76 N TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT ,43 31,0 85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ,43 O MUUT YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVELUT ,17 4,8 90 Ympäristönhuolto ,18 91 Järjestötoiminta ,53 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta ,92 93 Muut palvelut ,54 P TYÖNANTAJAKOTITALOUDET SEKÄ KOTITALOUKSIEN ITSE TUOTTAMAT TAVARAT JA PALVELUT OMAAN KÄYTTÖÖN ,88 0,0 95 Työnantajakotitaloudet ,88 X TOIMIALA TUNTEMATON ,50 0,7 99 Toimiala tuntematon ,50 YHTEENSÄ ,23 100,00 18

20 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN Ikä Miehet %-osuus Naiset %-osuus Yhteensä %-osuus ,9 40 0,9 67 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 53 1,3 66 1, ,0 1 0,0 Yhteensä , , ,0 Keski-ikä 39,2 v 41,0 v 39,9 v AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN ELÄKEJÄRJESTELMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN Eläkejärj. Miehet %-osuus Naiset %-osuus Yhteensä %-osuus TEL , , ,9 LEL 28 3,4 10 0,2 41 0,8 MEL 6 0,7 14 0,3 21 0,4 VEL , , ,2 KVTEL , , ,1 KiEL 10 1,2 46 1,1 57 1,1 YEL 78 9, , ,2 MYEL 7 0,9 31 0,7 39 0,8 MUU 6 0,7 22 0,5 29 0,6 Yhteensä , , ,0 AIKUISKOULUTUSTUKI VUONNA 2004 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET EDUNSAAJAN ASUINLÄÄNIN /TE-KESKUKSEN JA AMMATIN MUKAAN Ammattipääryhmä Asuinlääni/te-keskus Tekninen, luonnontieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ Terveydenhuolto ja sosiaalialan työ Hallinto- ja toimistotyö Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö ja kalastusala Kuljetus- ja liikennetyö Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö, rakennustyö Etelä-Suomen lääni ,5 Uusimaa ,7 Häme ,5 Kymi ,8 Länsi-Suomen lääni ,7 Varsinais-Suomi ,3 Satakunta ,1 Pirkanmaa ,6 Keski-Suomi ,2 Etelä-Pohjanmaa ,0 Pohjanmaa ,8 Itä-Suomen lääni ,2 Etelä-Savo ,4 Pohjois-Savo ,9 Pohjois-Karjala ,7 Oulun lääni ,4 Pohjois-Pohjanmaa ,7 Kainuu ,3 Lapin lääni ,3 Lappi ,0 Yhteensä ,0 Palvelutyö Muualla luokittelematon työ Yhteensä %-osuus 19

Kansakoulukuja 1 PL 191 00121 Helsinki Puh. 09 680 3730 www.koulutusrahasto.fi vuosikertomus 2014

Kansakoulukuja 1 PL 191 00121 Helsinki Puh. 09 680 3730 www.koulutusrahasto.fi vuosikertomus 2014 vuosikertomus 2014 Toiminta-ajatus Koulutusrahasto edistää osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista työmarkkinoilla. Visio Olemme arvostettu toimija aikuiskoulutuksen alueella. Laadukkaat palvelumme

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TVR 1 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta... 4 Tulot... 8 Menot...9 Riskienhallinta...11 Rahaston varallisuusasema

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 SISÄLTÖ 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta 8 Tulot 9 Menot 11 Riskienhallinta 12 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009 Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt LIITE 1 1(10) Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Campus Entrepreneur Coop Osk. ja kotipaikka Lahti. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle 2013 2014 Sisällysluettelo Aikuiskoulutustuki lyhyesti................................................... 5 Aikuiskoulutustuen

Lisätiedot

AMMATTILUOKITUS 2005

AMMATTILUOKITUS 2005 AMMATTILUOKITUS 2005 TYÖMINISTERIÖ Työnvälitys ja työvoiman rekrytointi -tiimi OHJE 11.2.2005 AMMATTILUOKITUKSEN SOVELTAMISOHJE Sisällys: 1. Johdanto...1 2. Miksi ja mihin Pohjoismaista ammattiluokitusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T. Voimassa 1.1.2015 alkaen

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T. Voimassa 1.1.2015 alkaen TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T Voimassa 1.1.2015 alkaen 1 TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA avoinna Aleksis Kiven katu 10 E 56 4.krs ma, ke, to 10.00 15.30 33210 Tampere

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET

Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Porin KTV:n sairauskassa. Kassan kotipaikka on Pori. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT 01.06.2015 ALKAEN sairauskassa Säännöt 01.06.2015 alkaen 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Vammalan Kumiväen sairauskassa. Kassan kotipaikka on Sastamala.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto.

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 1 MUUSIKKOJEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT 14.5.2012 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Muusikkojen Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Helsinki. 1 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen

Lisätiedot

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Komet. Kassan kotipaikka on Kokkola. 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Sisällysluettelo 1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot... 4 1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto... 4 1.2 Harjun oppimiskeskus... 8 1.3 Kotkan aikuislukio...10 1.4 Kouvolan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92).

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). SAIRAUSKASSA KELLOPORTIN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Kelloportti. Kassan kotipaikka on Tampere. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot