PUHTAIDEN LUONNONVAROJEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHTAIDEN LUONNONVAROJEN"

Transkriptio

1 PUHTAIDEN LUONNONVAROJEN Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

2 2 Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

3 Viljelijä, yrittäjä, elinkeinojen, ympäristöjen ja palvelujen kehittäjä ja asukas! Maaseutuohjelmasta työkaluja yrittämiseen ja oman paikkakunnan kehittämiseen! Ohjelman avulla voit: kehittää oman tilan tai yrityksen toimintaa kehittää palveluja, kyliä ja järjestötoimintaa panostaa ympäristötyöhön ja hyviin viljelymenetelmiin parantaa tuotantoa rakennusinvestoinneilla etsiä uusi yhteistyökumppaneita myös kansainvälisesti tehdä työtä oman lähiympäristön hyväksi kehittää maakunnan elinkeinotoimintaa UUSI KASVU ÄLYKKÄÄSTI laadukas ruoka puhdas vesi uusiutuva energia runsaat luonnonvarat OSALLISTAVASTI ME YHDESSÄ asiakaslähtöisyys innovatiivisuus resurssitehokkuus osaavat ihmiset ja yritykset innostavat yhteisöt uusiutuvat palvelut KESTÄVÄSTI Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

4 Luonnonvarojen kestävä ja älykäs hyödyntäminen 4 Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

5 Pohjois-Karjalan maaseudun luonnonvarat ovat monipuoliset; puhdas ilma, puhtaat vesistöt ja pohjavedet, monin eri tavoin hyödynnettävät laajat metsäalueet, kasvukelpoinen maaperä ja mineraalivarat. Maakunnassa on myös erilaista osaamista luonnonvarojen kestävään käyttöön, koulutukseen ja yhteistyöhön. Huolehdimme hyvin luonnonvarojen uusiutumisesta ja jatkojalostamme ne mahdollisimman pitkälle omassa maakunnassa. Tämä edellyttää luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevan tietouden lisäämistä, sen tehokasta jakamista ja tarvetta löytää etenkin yritystoiminnassa entistä älykkäämpiä ratkaisuja. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on maakunnan pysyvän huoltoturvan, elämisen laatutekijöiden, imagon ja tulevien sukupolvien elinehtojen mukaista toimintaa. Tavoitteet: Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Tutkimuksen ja yritystoiminnan yhteistyön edistäminen Innovaatioiden syntyminen ja tiedonsiirron edistäminen Ilmaston muutokseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvän osaamisen kehittäminen Uusiutuvan energian hajautetun tuotannon tukeminen Osaamisen siirron tehostaminen vahvistamalla alueiden välistä ja kansainvälistä verkostoa Elinkeinotoiminnan osaamisen kehittäminen Elinikäistä oppimista tukevan sekä maa- ja metsätalouden ammatillisen koulutuksen edistäminen Luonnontuotealan tuotteistaminen Tuemme esimerkiksi: Yhteistyön vahvistamista biotaloudessa ja elintarvike- ja energiantuotannossa niin alueellisesti kuin kansainvälisesti Maaseudun yritystoiminnan omistajavaihdoksia helpottavia koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteitä Luonnonvaroja koskevan tutkimustiedon tehokasta siirtoa Maaseudun asukkaiden, maatilojen ja maaseutuyrittäjien osaamista energia- ja resurssitehokkuudessa Luonnontuotteita monipuolisesti ja kestävästi hyödyntävää kansalais- ja yritystoimintaa Energiaomavaraisuuden edistämistä ja paikallistaloutta vahvistavia hajautettuja bioenergiaratkaisuja Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

6 kilpailukykyiset ja uusiutuvat maaseutuyritykset 6 Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

7 Liiketaloudellisesti kannattava yritystoiminta on kivijalka toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Kehittyvät maatilat turvaavat Pohjois-Karjalan aseman yhtenä eniten maitoa ja naudanlihaa tuottavista maakunnista. Tavoitteena on, että Pohjois- Karjala on vuonna 2020 lähiruoan tuotannon ja luomuviljelyn johtava maakunta. Maaseutu tarjoaa perinteisen maa- ja metsätalouden lisäksi monia mahdollisuuksia eri toimialoilla. Tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan maaseudun yritystoiminnan vahvuusalueita ovat hajautettu biotalous, metsien moninaiskäyttö, elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden monipuolinen jatkojalostus sekä uudet yksityiset ja kolmannen sektorin palveluratkaisut. Lisäksi etenkin matkailuyritykset voivat hyödyntää Venäjän läheisyyttä ja sieltä tulevaa kysyntää. Tavoitteet: Turvallisen ja puhtaan ruuan tuottaminen pellolta pöytään Maatilojen ja yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistäminen Tilanpidon jatkuvuuden turvaaminen ja maisemien säilyttäminen avoimina ja viljeltyinä Maataloudesta maaperään, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvan kuormituksen vähentäminen Ravinnekierron tehostaminen Uudenlaisten toimintatapojen edistäminen Tuemme esimerkiksi: Paikallista maidon ja lihan jatkojalostuksen kehittämistä Luomu- ja lähiruokatuotantoa sekä paikallisten elintarvikkeiden jatkojalostusta Uusien viljelymenetelmien ja kasvien käyttöönottoa Puutarhatuotannon, avomaanviljelyn ja marjantuotannon kehittämistä Maatilojen sukupolvenvaihdoksia sekä maa- ja metsätilojen omistajavaihdoksia Maa-, metsä- ja biotalouden imagon nostamista Ravinnekierron tehostamista Uusia metsäbiotalouden innovaatioita Maataloustuotannon monimuotoisuutta ja maiseman hoitoa Vesien hoitoa ja ympäristön kunnostusta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

8 Yhteisöllisyys, yhteistyö ja osallisuus Kylätoiminta, erilaiset harrasteseurat ja myös maakunnallisesti toimivat järjestöt ylläpitävät paikallista identiteettiä ja myös kehittämisvirettä. Tärkeä osa yhteisöllisen toiminnan aktivointia ovat maakunnan kolme Leader-ryhmää. Tiivis maaseututoimijoiden yhteistyö mahdollistaa yhteistoimintojen syventämisen ja uudet, myös kansainväliset, yhteistyöratkaisut. Erityisen tärkeää on tukea yhteisöllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta nuorten ja nuorten aikuisten sekä maakuntaan tulomuuttajina saapuvien keskuudessa. Yhteisötyön tavoitteena on vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta. 8 Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

9 Tavoitteet: Vahvistuva sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne Vahvistuva identiteetti Hyvä kehittämisvire Tuemme esimerkiksi: Yhteisöllisen identiteetin ja paikalliskulttuurin kehittämistä Monikulttuurisen toiminnan edistämistä Yhteisöllisyyden rakentamista ja taajamasuunnittelua Yhteisö- ja kylätalojen kunnostamista ja uudistamista Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamista Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

10 Osaaminen ja uudistuminen 10 Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

11 Osaamisen vahvistaminen ja jatkuva uusiutuminen ovat avainasemassa maaseudun menestymiselle. Pohjois-Karjalan maaseutuosaamista ylläpitävät koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteet ovat monipuoliset. Vahvoja osaamisalueita ovat metsä-, ympäristö-, biotalous-, hyvinvointi- ja terveysosaaminen, Venäjä-osaaminen sekä uusi teknologia. Myös maatalouden perusosaaminen ja maaseudun kehittämisosaaminen ovat korkeata tasoa. Huolehdimme maaseutuelinkeinojen riittävästä ja osaavasta työvoimasta nuorten ikäluokkien pienentymisestä huolimatta. Pohjois-Karjalan maaseudun vahvuus on eri toimijoiden hyvä keskinäinen tuntemus sekä matala kynnys yhdistää osaamista nopeasti ja joustavasti. Jatkuva uusiutumistarve edellyttää maaseudun asukkaiden, yritysten, tutkijoiden, käyttäjien ja kehittäjien törmäyttämistä, avointa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa. Keskeistä on maaseudulla olevan käytännön tiedon luonteva ja nopea yhdistäminen ajankohtaiseen asiantuntija- sekä tutkimustietoon. Tavoitteet: Yritystoiminnan monipuolistaminen; uusien pienyritysten perustaminen, työpaikkojen luominen ja sukupolvenvaihdosten edistäminen Tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun parantaminen Suomen ja Venäjän välisen rajan hyödyntäminen Tuemme esimerkiksi: Yritysmuotojen monipuolistumista (osuuskunnat, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset yritykset) Nuorten kannustamista maaseutuyrittäjyyteen Uudenlaiseen osaamiseen liittyvää yrittäjyyttä Luonto- ja ympäristöpalveluihin liittyvän liiketoiminnan ja palveluratkaisujen kehittämistä Ikääntyneille tarjottavien palvelujen kehittämistä ja osallisuuden edistämistä Paikallisen kulttuurin tuotteistamista ja esiin nostamista Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

12 Asuminen, työja vapaa-aika Pohjois-Karjalan maaseudulla yhdistyvät laadukas asuminen, työnteko ja vapaa-aika. Maaseutu tarjoaa vaihtoehtoja monille elämäntavoille ja -tyyleille. Toimivat perusrakenteet kuten tiestö ja tietoliikenneyhteydet takaavat asumisen jakautumisen eri puolille maakuntaa. Myös vapaa-ajan viettoon ja virkistykseen tarkoitetuista rakenteista kuten esimerkiksi retkeily- ja vesistöreiteistä, puhtaista ja kalaisista vesistöistä sekä kokoontumispaikoista oheispalveluineen on pidettävä huolta. 12 Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

13 Tavoitteet: Asuinympäristö niin kylillä kuin taajamissakin on viihtyisä Virkistäytymismahdollisuudet paranevat entisestään Maakunta koetaan houkuttelevana Tuemme esimerkiksi: Vapaa-ajan rakenteiden, retkeilyreittien, vesistöreittien ja rantarakenteiden rakentamista sekä kunnostamista Aidon pohjoiskarjalaisen maaseutubrändin syntymistä Tulomuuton edistämistä Asumisen ja yrittämisen kannalta merkittävien, pienimuotoisten vesihuolto- ja liikennerakenteiden sekä kyläverkkojen rakentamista Tietoverkkojen hyödyntämistä yritys-, asukas- ja kylätoiminnassa Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

14 Leader-ryhmät Maakunnan kolme Leader-ryhmää; Vaara-Karjalan Leader, Joensuun seutu ja Keski-Karjalan Jetina täydentävät maaseutuohjelmaa paikallistasolla tuomalla asukkaat mukaan päätöksentekoon ja suuntaamalla resurssinsa pieniin hankkeisiin. Leader-rahoitukselle ominaista on myös uusien asioiden hakeminen ja kokeilemisen tukeminen. Paikallisuuden lisäksi Leader-toiminnassa korostuu yhteistyö niin Suomen sisällä kuin kansainvälisestikin. Leader-ryhmät ovat tehneet omat strategiansa vuosille Strategiat ohjaavat Leader-ryhmän toimintaa ja suuntaavat hankerahoitusta. Leader-ryhmät tukevat esimerkiksi: Yhdistysten ja yritysten välisen yhteistyön lisäämistä Viihtyisyyden ja harrastusmahdollisuuksien parantamista Yhteisten kokoontumispaikkojen kunnostamista Yritysten investointeja ja kehittämistä Paikallisen kulttuurin ja perinteen esiin nostamista Tietoverkkojen hyödyntämistä Luonnontuotteiden hyödyntämistä Yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti 14 Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

15 Vaara-Karjalasta virtaa kehittämiseen Lieksa, Juuka, Nurmes, Valtimo ja Ilomantsi Vaara-Karjalassa tavoitteena on, että alue säilyy elinvoimaisena ja miellyttävänä asuinympäristönä. Strategian painopisteet: Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt Elinvoimainen yritystoiminta Luonnonvarat ja kestävä kehitys Alueiden- ja kansainvälinen yhteistyö Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

16 Joensuun seutu on väylä sujuvaan arkeen Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun seudulla lähtökohtana on kansalaistoiminnan, kansalaisyhteiskunnan sekä paikallisen yrittäjyyden tukeminen. Strategian painopisteet: Ympäristö, oivallus omasta ympäristöstä avaa uusia mahdollisuuksia Yhteisöt, sujuva arki syntyy yhdessä tehden Yrittäjyys, työ muodostuu monesta eri osasta ja osaamisesta 16 Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

17 Keski-Karjalassa mennään rohkeasti eteenpäin Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä Keski-Karjalan Jetinan rooliin kuuluvat paikallisen kehittämistoiminnan tukeminen, alueen viihtyisyyden, imagon ja tunnettuuden parantaminen sekä osaamisen kehittäminen. Strategian painopisteet: Viihtyisä asuinympäristö Rajaseudun rohkeat yrittäjät Ympäristö ja luonto Osaamisen edistäminen Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma

18 Joko teillä hyrrää ja asiat rullaa? EI ENÄÄ KAHVITAHROJA TAI HIKIPISAROITA LOMAKKEISSA, EI KADONNEEN KYNÄN ETSINTÄÄ, EI PAPERIEN RAPINAA KESKIYÖN TUNTEINA! Hyrrä on maaseudun hanke-, yritys-, ja rakennetukien uusi asiointiväylä netissä. Selaa tukihakemustietoja, jätä hakemuksia. Sen kautta on helppo pistää tuet pyörimään: Maataloustuotantosidonnaiset investointituet Elinkeinosuunnitelmat Maaseudun kehittämistuet Yleishyödylliset investointituet Maaseutuyritysten yritystuet Nuorten viljelijöiden aloitustuet Hyrrä on suunniteltu otettavaksi hanke-, yritys- ja rakennetukien hakijoiden käyttöön vuonna Lisätietoja saat ELY-keskuksista ja Leader-ryhmiltä tai

19 Lisätietoa maaseutuohjelman mahdollisuuksista: Maakaista.fi Maaseutu.fi

20 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kauppakatu 40 B, 3 krs., Joensuu puh Pielisentie 26, Lieksa puh Niskakatu 4 A, Joensuu puh Kanttorintie 3, Kitee puh Lisäksi mukana ovat kuntien maaseutupalvelut ja Maakaista.fi.

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri

YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri LEADER 2007-2013 YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri LEADER 2007-2013 Mitä on Leader-toiminta? Ykkösakseli Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020

SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020 SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020 2 Sisältö 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. SAARIJÄRVEN MAATILOJEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Saarijärven maaseudun nykytila... 4 2.2. Maaseudun tulevaisuudennäkymät...

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet. Eira Varis 29.4.2014 luonnos

POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet. Eira Varis 29.4.2014 luonnos POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet Eira Varis 29.4.2014 luonnos Maakuntaohjelma (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, voimaan 1.1. 2014) Maakunnan liitto laatii

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot