Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Tuina Juhani puheenjohtaja varajäsen poissa 5 40/klo MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laine Pekka Perälahti Raimo Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri Kuronen Aino Ala-Paavola Sinikka KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö pääemäntä YV-keräyspäällikkö 1 20, -klo , ASIAT 1 39 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Aila Haapamäki Taisto Heimonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5. Sääksin kappelihanke 6. Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot vuonna Ruokapalvelujen tilannekatsaus 8. Kirkon yhteyteen otetut 9. Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan valinta vuodeksi 2008 Henrik Korpikallaksen eronpyyntö 10. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen 16. Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 17. Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 18. Hallinto-organisaatiouudistuksen arviointi- ja kehittämisilta Diakonian viran täyttäminen 20. Maa-alueen myynti kaupungille 21. Seurakunnan maa-alueiden hallinnollisten järjestelyjen eteneminen ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutoksen eteneminen 22. Kassantarkastuspöytäkirja 23. Puhelinkorvauskäytäntöjen kehittämistarpeet 24. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna Selvitys sijoituksista vuonna 2007 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen 28. Ennakkotietoja vuoden 2007 tilinpäätöksestä 29. Esitys perheneuvojan viran vaativuusryhmän tarkistamisesta 30. Sijoituspalvelusopimus Nordean kanssa 31. Vahingonkorvausesitys/salainen 32. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 33. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat 34. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimikaudeksi Hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaali toimikaudeksi Kirkkovaltuuston kokouksen asiat 37. Keittiöapulaisen tehtävän uudelleen täyttäminen 38. Muita asioita 39. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 448 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi seurakuntamme Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola kertoi kirkkoneuvoston jäsenille alkavasta yhteisvastuukeräyksestä, sen kohteista ja keräysvarojen jakautumisesta sekä innosti kaikkia luottamushenkilöitä osallistumaan lipaskerääjinä mukaan. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Haapamäki ja Taisto Heimonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 4 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 20 Maa-alueen myynti kaupungille käsitellään heti 6 jälkeen ja 19 Diakonian viran täyttäminen käsitellään ennen 39 Muita asioita.

4 Kirkkoneuvosto Sääksin kappelihanke (Halme) Sääksin leirikeskuksen kappelihanke hyväksyttiin joulukuun valtuuston kokouksessa ( ) budjetin käsittelyn yhteydessä. Vuonna 2002 on tehty hankesuunnitelma ja piirustukset. Arkkitehtikuvat on suunnitellut arkkitehtitoimisto Sipponen-Teerenmaa Oy. Tällä valtuustokaudella on tarkoitus käynnistää kappelihanke, suunnittelu v ja toteutus. Liitteenä 1 on Sääksjärven leirikeskuksen kappelin hankesuunnitelma (2002) ja liitteenä 2 piirustukset 4 kpl (2004) Hyväksytään vanha hankesuunnitelma ja kuvat jatkosuunnittelun pohjaksi ja jatketaan yhteistyötä arkkitehtitoimisto Sipponen-Teerenmaa Oy:n kanssa. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 6 Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot vuonna 2007 (Halme) Liitteessä 3 on kooste vuoden 2007 aikana tapahtuneista rikoksista ja ilkivallasta sekä vahingoista. Lista on laadittu kiinteistöittäin. Merkitään tiedoksi Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi. 7 Ruokapalvelujen tilannekatsaus (Lätti) Kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa päätettiin pyytää pääemäntää kertomaan ruokapalvelujen ajankohtaisista asioista kirkkoneuvostolle. Puheenjohtajan kanssa käydyssä keskustelussa tuli esille mm. seuraavat näkökohdat, joita pääemäntä Aino Kurosta on pyydetty esittelemään: - tämän päivän ja tulevat haasteet ruokapalveluissa - vapaaehtoistilanne (mm. vapaaehtoisten määrä, uusien rekrytointi, vapaaehtoisille asetetut osaamis- tms. vaateet, vapaaehtoisten opastus ja koulutus)

5 Kirkkoneuvosto tilakysymykset (yhteistyö salien käytössä eri tarkoituksiin, keittiötila, varastot) - viranomaisvaateet ja riskit - Sääksin ruokapalvelujen tilanne - Vuoden 2006 lopussa valmistuneen konsulttiselvityksen ehdotusten toimeenpanotilanne. Tausta-aineistoa 1. Talousarviot 2008 ja 2007 sekä toimintakertomus Yhteenveto konsulttiselvityksestä (erillinen liite) 3. Menettelytapa jäljelle jääneiden tarjoilujen mukaan antamisessa (erillinen liite) Pääemäntä Aino Kuronen esittelee ruokapalvelujen toimintaa. Käydään yleiskeskustelu ruokapalveluista. Aino Kuronen kertoi mm. pitopalvelun tilaus- ja työtilanteesta, työalan vapaaehtoistyöntekijöistä ja heidän käyttämisestään ja kouluttamisestaan sekä Sääksin leirikeskuksen toiminnasta ja käytöstä pitopalvelun näkökulmasta. Kysymyksiä esitettiin ja keskustelua käytiin mm. tilojen/pöytien järjestämisestä eri tilaisuuksia varten, juhlatilaisuuksien jäljelle jääneiden tarjoilujen ja koristelujen mukaan antamisesta sekä ruokapalvelun ja työalojen yhteistyön sujuvuudesta. Vuonna 2006 tehdyn ruokahuollon konsulttiselvityksen johtopäätökset ja suositukset päätettiin käydä systemaattisesta läpi ja antaa kirkkoneuvostolle niihin vastine toimintakertomuksen yhteydessä. 8 Kirkon yhteyteen otetut Kirkkoon liittyneiden kokonaismäärä v oli 113. Liittyneistä naisia oli 58 ja miehiä 55 (2006 liittyneitä oli 103). Kirkosta eronneita v oli 384. Eronneista naisia oli 174 ja miehiä 210 (2006 eronneita oli 368) Kirkkoon liittyneitä mennessä on 3 henkilöä ja kirkosta eronneita 18 henkilöä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Kirkkoneuvosto Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan valinta vuodeksi 2008 Henrik Korpikallaksen eronpyyntö Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kytäjän alueneuvostoon vuosiksi Henrik Korpikallaksen puheenjohtajaksi (varajäsen Ossi Rouhiainen), Jukka Haatainen (Tero Kuparinen), Krista Jokivalli (Anja Kivi), Terttu Kuparinen (Jaana Ahokas), Tauno Löytty (Aimo Tuominen), Ritva Saukkonen (Aino Löytty) ja Mimmu Seitsonen (Heljä Kuokka). Puheenjohtaja Henrik Korpikallas pyytää päiväämällään kirjeellä vapautusta lukien Kytäjän alueneuvoston jäsenyydestä ja sen puheenjohtajan tehtävästä (liite 4). Kirkkoherra on käynyt keskusteluja Henrik Korpikallaksen kanssa ja syyt vapautukseen ovat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 7 lukujen mukaisia. Myönnetään Henrik Korpikallakselle ero Kytäjän alueneuvoston jäsenyydestä ja sen puheenjohtajuudesta. Valitaan alueneuvostoon uusi jäsen. Valitaan alueneuvostolle puheenjohtaja vuodeksi Kirkkoneuvosto myönsi Henrik Korpikallakselle eron Kytäjän alueneuvoston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. Eeva-Liisa Paananen esitti, että alueneuvoston uudeksi jäseneksi valitaan Eeva Rouhiainen, joka esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Eeva-Liisa Paananen esitti, että alueneuvoston puheenjohtajaksi valitaan Mimmu Seitsonen. Marja-Leena Virtanen esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Ritva Saukkonen. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajasta oli tehty kaksi esitystä, joten valinnasta suoritetaan suljettu lippuäänestys. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Vaalissa annettiin 13 ääntä, joista Mimmu Seitsonen sai 8, Ritva Saukkonen 4 ja yksi äänesti tyhjää, joten äänin 8 4, yhden äänestäessä tyhjää Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2008 oli valittu Mimmu Seitsonen.

7 Kirkkoneuvosto Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2008 Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuonna 2007 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin sekä niiden tilintarkastajat. Nimetään Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2008 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2008 nimettiin varsinaisiksi jäseniksi Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäseneksi Eija Koski-Sipilä. 11 Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2008 Yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n valitaan kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Seurakunta valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Vuonna 2007 on seurakunnan valitsemana tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja varatilintarkastajana Aarre T. Ahvenainen. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 valittiin Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenainen. 12 Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2008 Vuonna 2007 on seurakunnan edustajana talousjohtaja Jouni Lätti käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa. Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2008 käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2008 käyttämään puheja äänivaltaa valittiin talousjohtaja Jouni Lätti.

8 Kirkkoneuvosto Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2008 Vuonna 2007 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2008 vuosikokouksessa. Seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2008 vuosikokouksessa valittiin kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme. 14 Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2008 Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti. Vuonna 2007 kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2008 vuosikokouksessa. Seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2008 vuosikokouksessa valittiin kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme.

9 Kirkkoneuvosto Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen Pirkonkotisäätiön sääntöjen mukaan Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee säätiön hallitukseen kaksi jäsentä. Vuonna 2007 ovat hallituksessa olleet Ilkka Järvinen ja Taisto Heimonen. Tapio Turusen erottua kesken kauden ulkomaille lähdön vuoksi, kirkkoneuvosto nimesi Ilkka Järvisen kokouksessaan toimikaudeksi Taisto Heimonen valittiin toimikaudeksi kokouksessa Ilkka Järvisen toimikausi päättyi Pirkonkodin isännöitsijä Mervi Nikkanen on pyytänyt seurakuntaa nimeämään edustajansa Pirkonkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi Nimetään edustaja Pirkonkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi Marja-Leena Virtanen esitti, että edustajaksi Pirkonkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi valitaan kirkkoherra Ilkka Järvinen. Tehty esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 16 Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Pirkonkotisäätiön sääntöjen mukaan seurakunta nimeää toisen säätiön tilintarkastajista ja hänen varamiehensä kalenterivuosittain. Vuonna 2007 on tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja hänen varamiehenään Aarre T. Ahvenainen. Nimetään Pirkonkotisäätiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Eeva-Liisa Paananen esitti, että Pirkonkotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 valitaan Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenainen. Tehdyt esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunta on kirkkoneuvoston tekemällä päätöksellä liittynyt Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n jäseneksi. Ylipuutarhuri Markku Husso on toiminut kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokoukseen v käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Tuula Karhunen esitti, että seurakunnan edustajaksi Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokoukseen v käyttämään puheja äänivaltaa valitaan ylipuutarhuri Markku Husso. Tehty esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 18 Hallinto-organisaatiouudistuksen arviointi- ja kehittämisilta Vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa on kirjattu hallinnon painopisteeksi tarkkailla ja tukea uuden hallinto-organisaation toimivuutta ja tarvittaessa johtaa prosessin välitarkastelua. Tarkastelun toteutustavaksi on kirjattu esim. kysely hallintoelimille uuden organisaation toimivuudesta. Kyselyn ajankohdaksi on mainittu vuosien vaihde. Kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri ja sittemmin hallintotyöryhmä ovat keskustelleet asiasta ja päätyneet esittämään hallinto-organisaatiouudistuksen arviointi- ja kehittämisillan järjestämistä Iltaan kutsutaan luottamushenkilöitä sekä työntekijöitä. Ennen kyseistä tilaisuutta erikseen luottamushenkilöille ja työntekijöille lähetetään kysely uuden organisaation toimivuudesta. Kyselylomakkeet lähetään jokaiselle henkilökohtaisesti. Näin toivotaan saatavan aidosti sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden näkemyksiä esille. Kyselylomakkeet ovat vielä työn alla. Kysymysaiheet liittyvät mm. hallintoelinten käsittelemiin asiakokonaisuuksiin: onko tehtäväjako hallintoelinten kesken oikea, lisäksi tarkastellaan mm. käytännön työskentelyyn liittyviä kysymyksiä, puheenjohtaja- ja sihteeritoimintaa, asioiden valmistelua ja esittelyä, hallintoelinten kokoontumisaikatauluja yms.

11 Kirkkoneuvosto Kyselylomakkeet on tarkoitus postittaa helmikuun alkupuolella. Hallintoiltaan kootaan vastauksista yhteenveto, jonka pohjalta illan työskentelyä myös rakennetaan. Järjestetään hallinto-organisaatiouudistuksen arviointi- ja kehittämisilta seurakuntakeskuksessa. Iltaan kutsutaan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenet sekä johto- ja toimikuntien ja alueneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Työntekijöistä iltaan kutsutaan väliesimiehet sekä papisto ja kanttorit. Toteutetaan kysely uuden hallinto-organisaation toimivuudesta esittelyssä kuvatulla tavalla sekä täydennetään tarkasteltavia asioita kirkkoneuvostossa mahdollisesti esille tulevilla näkökohdilla. Kirkkoneuvosto piti hyvänä arviointi- ja kehittämistilaisuuden järjestämistä. Tilaisuus päätettiin järjestää Kutsut iltaan sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille lähetetään viimeistelyn jälkeen esitetyllä tavalla. 19 Diakonian viran täyttäminen Maahanmuuttajatyöhön suuntautunut diakonian virka julistettiin haettavaksi Kotimaa-lehdessä, seurakunnan kotisivuilla sekä Oikotiellä. Määräaikaan hakemuksia tuli yhdeksän kappaletta. Hakijoista palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto, diakoniasihteeri Tuija Mattila ja hallintosihteeri Ritva Marjamäki valitsivat haastatteluun neljä. Haastattelut suoritettiin Haastattelemassa olivat kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoherra Ilkka Järvinen, palvelujohtokunnan puheenjohtaja Jorma Leppänen, johtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimiva Tuula Karhunen, palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto, diakoniasihteeri Tuija Mattila ja sihteerinä hallintosihteeri Ritva Marjamäki. Haastateltavat olivat Päivi Lammela Jokelasta, Marjut Tikkanen Vantaalta, Anu Valkama Hyvinkäältä ja Kirsi Åberg Riihimäeltä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 5 ja haastattelulausunto liitteenä 6 (toimitetaan myöhemmin). Palvelujohtokunta antaa oman lausuntonsa kokouksessaan (tuodaan kokoukseen). Valitaan diakoniatyöntekijä haastatteluryhmän ja palvelujohtokunnan lausuntojen tarkastelun sekä keskustelun jälkeen.

12 Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja totesi aluksi, että palvelujohtokunta oli kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää lausuntonaan haastatteluryhmän esityksen mukaisesti virkaan diakoni Päivi Lammelaa. Keskustelun jälkeen diakonian virkaan valittiin yksimielisesti Päivi Lammela. 20 Maa-alueen myynti kaupungille (Lätti) Puolimatkan hautausmaan lohkomisen yhteydessä on tullut ilmi, että seurakunnan omistuksessa on 62 m 2 :n maa-ala, joka on ollut katualueena. Alue sijaitsee Penttilänkadun ja Puolimatkan kadun kulmauksessa, kiinteistöllä numero (kartta liitteenä numero 7). Maa-alalla on kaupungin rakentama kevyenliikenteen väylä, eli maa-ala ei ole ollut hautausmaan käytössä. Kauppahinnaksi kaupunki esittää 5 euroa/m 2 eli yhteensä 310 euroa. Kaupunki on myynyt kyseisen alueen seurakunnalle allekirjoitetulla kauppa- ja vaihtokirjalla. Kauppahintaehdotus on laskettu tuolloisesta kauppahinnasta elinkeinoindeksiä käyttäen. Hinta vastaa mittausteknikko Putkosen mukaan kaupungin tällä hetkellä maksamaa yleistä hintatasoa. Kauppakirjan luonnos on liitteenä numero 8. Kirkkolain 14:4:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan kirkkovaltuustossa määräenemmistö (KL 9:3). Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy omistamaltaan kiinteistöltä numero karttaan merkityn 62 m 2 :n määräalan Hyvinkään kaupungille hintaan 5 euroa/m 2. Alistetaan kirkkovaltuuston päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Seurakunnan maa-alueiden hallinnollisten järjestelyjen eteneminen ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutoksen eteneminen (Lätti) Seurakunnan maa-alueet Kirkkohallitus on antanut seurakunnille ohjeita lainhuudatusasioista erityisesti vanhoille kiinteistöille vuonna Samalla annettiin ohje, että seurakuntien olisi tarkistettava, ovatko ne hakeneet lainhuudot kaikkiin muihinkin kiinteistöihinsä kuin virkatalo- ja kirkonmaa-kiinteistöihin. Taloudellinen jaosto on seurannut maa-alueiden järjestelyä ja tehnyt tarvittavia päätöksiä. Lainhuudatusprosessit ja eräät vähäiset omistusjärjestelyt ovat vieneet arvioitua pidemmän ajan. Viimeksi lainhuudatusasioita on käsitelty joulukuun 2006 kokouksessa. Lainhuudatusten ja maa-alueiden järjestelyjen tilanne: - Puolimatkan hautausmaan kaikki tontit on lainhuudatettu. Kaupungin kanssa on vielä rajojen käynti kesken. Lohkomistoimitus tonttien rajojen tarkistamista yms. varten pidetään Koko hautausmaan yhdistäminen yhdeksi tontiksi tehdään rajakäynnin ja määräalan myymisen jälkeen. - Vanhan kirkon maa-alue muodostuu useammasta tontista. Vuoden 2007 aikana selvisi, että yhden tontin osalta tarvitaan vielä asemakaavan muutoskin ennen lainhuudatusta ja eri tonttien yhdistämistä yhdeksi tontiksi. Kaupungilta on ilmoitettu, että tämä asemakaavamuutos ei ole luonteeltaan kiireellinen ja kestää noin vuoden. - Muilta osin lainhuudatusasiat ja tonttien yhdistely ovat kunnossa. Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muuttaminen Kirkkoneuvosto on esittänyt ( , 218) Hyvinkään kaupungille, että Kaukasten Palvelutalon hallinta- ja omistusjärjestelyt toteutetaan siten, että yhtiömuoto tarkistetaan ajan tasalle ja omistussuhde jakautuu nykyisen omistussuhteen mukaisesti (Hyvinkään kaupunki 59,5 % ja Hyvinkään seurakunta 40,5 %). Kaupungin toimesta on luonnosteltu yhtiöjärjestyksen luonnos, josta seurakunta on antanut palautteensa lokakuussa Asia ei ole edennyt sen jälkeen. Viimeisimmän tiedon mukaan asia etenee alkuvuodesta Merkitään maa-alueiden järjestelyn ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutosvaihe tiedoksi. Merkittiin maa-alueiden järjestelyn ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutosvaihe tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Kassantarkastuspöytäkirja 1/2007 (Lätti) Taloussäännön 10 :n mukaisesti talousjohtajan on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain, kassojen rahavarat. Kassojen tarkastuksesta on erillinen raportti liitteenä 9. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 23 Puhelinkorvauskäytäntöjen kehittämistarpeet (Lätti) Seurakunnan puhelinkorvausperusteet on hyväksytty viimeksi vuonna 1998 (liite 10). Matkapuhelimien yleistyminen on muuttanut olennaisesti puhelinkäytäntöjä sen jälkeen. Kannettavien mikrotietokoneiden käyttö on muuttanut muita työtapoja. Suurella osalla työntekijöitä on käytössään seurakunnan omistama matkapuhelin sekä työpaikan pöytäpuhelin. Lisäksi joillakin on käytössään lankapuhelin (kotiliittymä). Toisaalta esimerkiksi nuorisotyössä on useita työntekijöitä, jotka hoitavat kaiken puhelinliikenteensä matkapuhelimilla. Matkapuhelimilla saa hoitaa 151-koodin avulla myös henkilökohtaiset puhelut, jotka laskutetaan työntekijältä palkanlaskennan yhteydessä. Työntekijöiden kotipuhelinten määrä on vähitellen laskenut. Tällä hetkellä noin 20 työntekijällä on kotipuhelin, joista maksetaan puhelinkorvauksia. Näistä puhelinliittymistä vajaa 10 on samalla kytketty modemiyhteydellä seurakunnan tietoverkkoon ja sitä kautta edelleen Internet-verkkoon (pappien kotitietokoneita). Matkapuhelimia on käytössä noin 80 (yhteensä seurakunnassa on 110 vakinaista työntekijää). Kirkkohallituksessa valmistellaan menettelytapoja, joiden avulla on tarkoitus hyödyntää seurakuntien työssä nykyistä selvästi laajemmin tietotekniikan mahdollisuuksia mm. kannettavien tietokoneiden, kotikoneiden ja matkapuhelimien avulla. Ratkaisut edellyttävät korkeatasoista tietoturvaa ja käyttäjien tunnistamista. Valmistelutyö on edennyt em. syistä toivottua hitaammin.

15 Kirkkoneuvosto Puhelinkulut seurakunnassa ovat työntekijää kohti kohtuulliset. Kuluja voidaan kuitenkin alentaa mm. vähentämällä samalla henkilöllä olevien puhelinlaitteiden määrää ja vaihtamalla osa kiinteistä lankaliittymistä matkapuhelimiksi (erillispisteet). Kuluja lisäävät toisaalta tulevaisuudessa matkapuhelinpalvelujen monipuolistuminen, uusien langattomien viestintäratkaisujen käyttöönotto sekä työnantajan eräille työntekijäryhmille koteihin mahdollisesti kustantamat laajakaistayhteydet. Nykytilanteesta voidaan tehdä mm. seuraavat johtopäätökset: - matkapuhelimien määrä on ylittänyt selvästi lankapuhelimien määrän, joiden osuus vähenee edelleen - työntekijöiden ajasta ja paikasta riippumatonta mahdollisuutta viestintään (puhelinliikenne ja internet-yhteydet) ja liittymistä seurakunnan eräisiin peruspalveluihin (erityisesti kalenteri ja sähköposti sekä niiden lisäksi seurakunnan asiakirja-arkisto) tulee edistää mahdollisuuksien mukaan - useissa tapauksissa ei ole enää perusteltua jatkaa kotilankapuhelimien korvauksia, koska niiden tarve työasioiden hoitamiseen on varsin vähäinen ja käytännössä puhelinliikenne voidaan lähes kaikissa tilanteissa hoitaa jo käytössä olevien matkapuhelimien avulla - matkapuhelinten uusia ominaisuuksia voidaan hyödyntää aiempaa laajemmin, ohjeissa tulee erikseen rajata ominaisuuksien käyttö työtehtävien hoitamisessa tarvittaviin palveluihin - puhelinkulttuurissa voidaan lisääntyvästi siirtyä kohti yhden henkilökohtaisen (tai joiltakin osin työtehtävä/työpistekohtaisen) puhelimen ja puhelinnumeron käytäntöä. Puhelinkorvauskäytäntöjen muuttamisesta on käyty keskustelu myös työympäristötoimikunnassa, jolla ei ollut huomautettavaa korvauskäytäntöjen muuttamissuunnitelmista. Esitys: Sovelletaan puhelinkorvausta alkaen siten, että vain seurakunnan tietoverkkoon kotoa käsin liittymistä tarvitseville ja siihen tällä hetkellä oikeutetuille työntekijöille korvataan asuntopuhelimista perusmaksut ja viiden euron kuukausittain kiinteä korvaus (vanhan tekniikan modemiyhteydellä seurakunnan tietoverkkoon järjestetyt liittymät eli käytännössä pappien kotitietokoneita). Tarjotaan työntekijöille mahdollisuus siirtää henkilökohtaiseen käyttöön muut seurakunnan asuntopuhelimet (lankapuhelinliittymät). Mikäli työntekijä ei halua lunastaa henkilökohtaiseen käyttöön ko. asuntopuhelimia, ne irtisanotaan. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2007 (Lätti) Kuukausittainen ja saajakohtainen yhteenveto kolehtitilityksistä vuodelta 2007 on liitteenä 11. Kolehtien yhteissumma oli euroa, mistä lähetysjuhliin liittyvien kolehtien osuus oli euroa ja muiden kolehtien euroa. Vuonna 2006 kolehtituloja kertyi euroa ja vuonna 2005 vastaavasti euroa. Merkitään kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2007 tiedoksi. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2007 merkittiin tiedoksi. 25 Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna 2007 (Lätti) Luottotappiot Talousjohtaja on poistanut vuoden 2007 tileistä maksamatta jätetyt saatavat. Yhteenveto poistetuista saatavista ja maksuvapautuksista laskutusryhmittäin on liitteessä 12. Luottotappioiden määrä oli 98 kappaletta ja euroa eli 0,7 % seurakunnan vastaavien myynti-, maksu- ja vuokratuottojen kokonaismäärästä (ulkoisesta laskutuksesta). Edellisessä tilinpäätöksessä luottotappioita kirjattiin 122 kappaletta, ja niiden määrä oli euroa. Vuoden aikana saatiin perinnän kautta omaehtoisina suorituksina tai ulosoton kautta noin 1840 euroa aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista saatavista. Käräjäoikeuden käsittelyssä tai ulosottovaiheessa oli tilinpäätöshetkellä noin 20 keskeneräisessä perinnässä olevaa laskua. Maksuvapautukset Taloudellinen jaosto antoi ohjeet vapautuksen myöntämisestä kerho- ja leirimaksuista Taloudellinen jaosto päätti samalla, että jaostolle annetaan vuosittain selvitys hakemusten määrästä ja myönnetyistä vapautuksista. Vuonna 2007 myönnettiin vapautuksia liitteessä 12 kuvattu määrä. Maksuvapautusten yhteismäärä oli 110 kpl ja euroa. Vuonna 2006 vapautuksia myönnettiin 129 kpl, raha-arvoltaan euroa. Maksuvapautusten määrä on 3-10 %:n suuruusluokkaa vastaavien kerho- tai leiriryhmien osallistujien määrästä.

17 Kirkkoneuvosto Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi kirjattiin, että kirkkoneuvostolle tuodaan päivittämistä varten käsiteltä väksi ohjeet leirimaksujen vapautusten myöntämisestä, mm. käytettävistä tulorajoista. 26 Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna 2007 (Lätti) Seurakunnan työterveyshuoltopalveluista vastaa Lääkärikeskusyhtymän Hyvinkään toimipiste (Pipetti). Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä ikäryhmäterveystarkastukset 40 ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein. Lisäksi fysikaaliset hoidot sisältyvät rajoituksin työterveyshuollon piiriin. Taloudellinen jaosto on hyväksynyt työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosiksi Työterveyshuollon kanssa pidetään vuosipalaveri , jossa arvioidaan palvelujen toimivuutta ja kartoitetaan mahdollisia erityistoimenpiteitä vaativia kysymyksiä, kuten työpaikkakäyntien tarvetta. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2007 olivat yhteensä noin euroa ( euroa vuonna 2006). Yhteenveto työterveyshuollon kulujen ja palvelujen kehityksestä vuosina on liitteessä 13. Kansaneläkelaitos korvaa työterveydenhuollon kuluista noin euroa, joten työterveyshuollon nettokustannukset olivat lähes euroa vuonna Listattujen sairauspoissaolojen määrä oli kalenteripäivää (sisältää työtapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä 503) eli keskimäärin 23 päivää/työntekijä (vuonna päivää, vuonna päivää, vuonna päivää ja vuosina vastaavasti päivää). Alle 10-vuotiaan lapsen palkallisia hoitovapaita kertyi yhteensä 26 päivää (19 päivää vuonna 2006 ja 40 päivää vuonna 2005). Työterveyshuollon kokonaiskulut olivat noin 582 euroa työvuotta kohti. Esitys: Merkitään selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista tiedoksi. Merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi.

18 Kirkkoneuvosto Selvitys sijoituksista vuonna 2007 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen (Lätti) Talousjohtajan tulee laatia seurakunnan sijoitusohjeen mukaan vuosittain kirkkoneuvostolle selvitys sijoituksista. Liitteenä 14 on yhteenveto seurakunnan sijoituksista ja niiden tuotosta vuonna Seurakunnan rahavarat olivat vuoden lopussa 2,7 milj. euroa, missä oli lisäystä euroa. Rahastojen osuus varoista oli euroa. Talousarvioon budjetoidut korko- ja sijoitustuotot euroa ylittyivät eurolla. Tavoitteeksi asetettu pitkien ja lyhyiden sijoitusten tuottotaso (viiden vuoden ja kolmen kuukauden markkinakorkotaso) toteutui pitkäaikaisissa sijoituksissa. Lyhytaikaisissa sijoituksissa tavoitetasoa ei saavutettu korkorahastoissa olleiden varojen osalta korkojen nousun vuoksi. Seurakunnan rahastojen varat ovat vuoden lopussa noin euroa. Ne on sijoitettu yhdessä seurakunnan muiden rahavarojen kanssa, ja niille maksetaan pitkäaikaisten sijoitusten mukainen sisäinen korkotuotto. Koroksi esitetään 5,0 %, mikä vastaa vuoden aikana olleiden erilaisten pitkäaikaisimpien sijoitusten keskituottoa. Rahastojen korkotuotto ja samalla seurakunnan korkokulu on yhteensä euroa vuonna Merkitään selvitys tiedoksi. Hyvitetään hautainhoitorahaston sekä lahjoitusrahastojen (Sihvo ja diakonia) varoja 5,0 %:n korolla. Merkittiin selvitys tiedoksi. Hautainhoitorahaston sekä lahjoitusrahastojen (Sihvo ja diakonia) varoja päätettiin hyvittää 5,0 %:n korolla. 28 Ennakkotietoja vuoden 2007 tilinpäätöksestä (Lätti) Vuoden 2007 ennakkotiedot tilinpäätöksestä ovat liitteessä 15. Raportissa on sovellettu osavuosikatsausten raportointipohjaa. Juoksevat toimintatuotot ja -kulut ovat jo lähes lopullisia tietoja. Kirjanpitoon ei ole vielä ajettu kustannuslaskennan tietoja (poistoja ja sisäisiä korkoja, sisäisiä tilakuluja eikä yleishallinnon vyörytyseriä).

19 Kirkkoneuvosto Merkitään tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedoksi. Talousjohtajan suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen tilinpäätöksen ennakkotiedot merkittiin tiedoksi. 29 Esitys perheneuvojan viran vaativuusryhmän tarkistamisesta (Lätti) Talousjohtajalle toimitettiin aamupäivällä esitys perheneuvojan viran vaativuusryhmän tarkistamisesta (liite 16, salainen). Esityksen perusteluja ja taustaa on käyty läpi joulukuussa pidetyssä neuvottelussa. Vaativuusryhmäsijoittelua koskevan päätöksenteon yhteydessä perheneuvojan viran vaativuusryhmään sijoittamisesta ei ollut eriävää näkemystä työnantajalla eikä luottamusmiehellä. Tältä osin luottamusmies on tarkistanut päätöksenteon jälkeen omaa kantaansa ja esittää nyt muutosta vaativuusryhmään. Järjestöt ovat kokoamassa riitautetuista vaativuusryhmäpäätöksistä esityksiä keskustason neuvotteluihin. Kirkon työmarkkinalaitoksella ei ole mitään vahvistettua aikataulua riitautusten käsittelyyn. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan on suositeltavaa, että tarvittaessa paikallisesti tarkistetaan päätöstä ennen keskusjärjestötasolle viemistä (mistä joka tapauksessa tullaan pyytämään paikalliselta seurakunnalta myös lausunto riitautuksista). Tarvittaessa riitautuksen voi tehdä myöhemmän tarkistuskäsittelyn jälkeenkin. Hyvinkäällä on vielä tarkistettava ja vahvistettava kaikkien tehtävien yksityiskohtaiset vaativuuskriteerit ja erityisperusteet. Marraskuun päätöksen yhteydessä käsiteltiin vain tehtävien (kokonais)vaativuusryhmät. Tuo tarkistustyö on käytännössä tehtävä pääosin helmikuun aikana samalla kun järjestelyvaraerien käyttöä ja jakoa valmistellaan. Vaativuuskriteerien yksityiskohtainen tarkistus voi tuoda myös joitakin muita vaativuusryhmittelyn muutostarpeita esille. Lisäksi joudutaan tarkastelemaan eri vaativuusryhmien sisäisiä palkkaeroja ja niiden perusteita. Perusteltua on siirtää perheneuvojan viran vaativuusryhmän tarkistuskäsittely samaa tarkastelu- ja päätöskäsittelyyn. Merkitään esitys tiedoksi. Käsitellään esitys perheneuvojan viran vaativuusryhmän tarkistamisesta viimeistään kirkkoneuvoston maaliskuun kokouksessa samalla kun kaikkien tehtävien yksityiskohtaiset vaativuuskriteerit vahvistetaan ja niistä mahdollisesti aiheutuvat muutkin muutokset käsitellään. Esitys merkittiin tiedoksi ja päätösehdotus muilta osin hyväksyttiin.

20 Kirkkoneuvosto Sijoituspalvelusopimus Nordean kanssa (Lätti) Euroopan unionin alueella rahoituspalveluja säätelevät rahoitusdirektiivit. Niiden tarkoituksena on osaltaan parantaa sijoituspalveluiden yhtenäisyyttä ja sijoittajan suojaa. Käytännössä rahoituspalvelujen tarjoaja luokittelee sijoittajan suojan tason asiakkaan sijoitusosaamisen perusteella. Rahoituspalvelujen tarjoajan tulee kartoittaa sijoittajan asiantuntemusta ja tietämystä, jotka koskevat sijoituskohteina olevia rahoitusinstrumentteja sekä sijoittajan taloudellista tilannetta ja sijoitustavoitteita. Nordean Private Banking varallisuudenhoitopalvelu on esittänyt, että seurakunta tekisi sijoituspalvelusopimuksen pankin kanssa. Sopimuksessa määriteltäisiin seurakunnan sijoituspolitiikka ja yhteistyön muodot. Käytännössä seurakunta saisi määrämuotoisen raportoinnin Nordeaan tekemistään sijoituksista ja kaksi vuosittaista etukäteen valmisteltua tapaamista, joissa seurakunnan sijoitustoimintaan ja sijoituksiin liittyviä asioita käydään läpi. Lisäksi palveluun kuuluu tarvittavat muut tapaamiset ja puhelinneuvonta. Sijoituspäätökset seurakunta tekisi edelleen itse. Palvelun hinta olisi arvonlisäveroineen kiinteä, noin 670 euroa vuodessa. Liitteenä 17 on yleisesite asiasta. Seurakunta voi pitäytyä myös nykykäytännössä, mutta asiointi ohjautuu silloin jatkossa pääosin paikalliseen konttoriin ja sen sijoitusneuvontaan. Solmitaan Nordean kanssa ehdotettu sijoituspalvelusopimus. Ehdotus hyväskyttiin. 31 Vahingonkorvausesitys (Lätti)/salainen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.02.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE N:O 1 - Kokouksen avaus,

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Asialista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot