Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Tuina Juhani puheenjohtaja varajäsen poissa 5 40/klo MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laine Pekka Perälahti Raimo Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri Kuronen Aino Ala-Paavola Sinikka KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö pääemäntä YV-keräyspäällikkö 1 20, -klo , ASIAT 1 39 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Aila Haapamäki Taisto Heimonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5. Sääksin kappelihanke 6. Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot vuonna Ruokapalvelujen tilannekatsaus 8. Kirkon yhteyteen otetut 9. Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan valinta vuodeksi 2008 Henrik Korpikallaksen eronpyyntö 10. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen 16. Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 17. Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 18. Hallinto-organisaatiouudistuksen arviointi- ja kehittämisilta Diakonian viran täyttäminen 20. Maa-alueen myynti kaupungille 21. Seurakunnan maa-alueiden hallinnollisten järjestelyjen eteneminen ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutoksen eteneminen 22. Kassantarkastuspöytäkirja 23. Puhelinkorvauskäytäntöjen kehittämistarpeet 24. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna Selvitys sijoituksista vuonna 2007 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen 28. Ennakkotietoja vuoden 2007 tilinpäätöksestä 29. Esitys perheneuvojan viran vaativuusryhmän tarkistamisesta 30. Sijoituspalvelusopimus Nordean kanssa 31. Vahingonkorvausesitys/salainen 32. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 33. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat 34. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimikaudeksi Hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaali toimikaudeksi Kirkkovaltuuston kokouksen asiat 37. Keittiöapulaisen tehtävän uudelleen täyttäminen 38. Muita asioita 39. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 448 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi seurakuntamme Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola kertoi kirkkoneuvoston jäsenille alkavasta yhteisvastuukeräyksestä, sen kohteista ja keräysvarojen jakautumisesta sekä innosti kaikkia luottamushenkilöitä osallistumaan lipaskerääjinä mukaan. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Haapamäki ja Taisto Heimonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 4 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 20 Maa-alueen myynti kaupungille käsitellään heti 6 jälkeen ja 19 Diakonian viran täyttäminen käsitellään ennen 39 Muita asioita.

4 Kirkkoneuvosto Sääksin kappelihanke (Halme) Sääksin leirikeskuksen kappelihanke hyväksyttiin joulukuun valtuuston kokouksessa ( ) budjetin käsittelyn yhteydessä. Vuonna 2002 on tehty hankesuunnitelma ja piirustukset. Arkkitehtikuvat on suunnitellut arkkitehtitoimisto Sipponen-Teerenmaa Oy. Tällä valtuustokaudella on tarkoitus käynnistää kappelihanke, suunnittelu v ja toteutus. Liitteenä 1 on Sääksjärven leirikeskuksen kappelin hankesuunnitelma (2002) ja liitteenä 2 piirustukset 4 kpl (2004) Hyväksytään vanha hankesuunnitelma ja kuvat jatkosuunnittelun pohjaksi ja jatketaan yhteistyötä arkkitehtitoimisto Sipponen-Teerenmaa Oy:n kanssa. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 6 Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot vuonna 2007 (Halme) Liitteessä 3 on kooste vuoden 2007 aikana tapahtuneista rikoksista ja ilkivallasta sekä vahingoista. Lista on laadittu kiinteistöittäin. Merkitään tiedoksi Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi. 7 Ruokapalvelujen tilannekatsaus (Lätti) Kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa päätettiin pyytää pääemäntää kertomaan ruokapalvelujen ajankohtaisista asioista kirkkoneuvostolle. Puheenjohtajan kanssa käydyssä keskustelussa tuli esille mm. seuraavat näkökohdat, joita pääemäntä Aino Kurosta on pyydetty esittelemään: - tämän päivän ja tulevat haasteet ruokapalveluissa - vapaaehtoistilanne (mm. vapaaehtoisten määrä, uusien rekrytointi, vapaaehtoisille asetetut osaamis- tms. vaateet, vapaaehtoisten opastus ja koulutus)

5 Kirkkoneuvosto tilakysymykset (yhteistyö salien käytössä eri tarkoituksiin, keittiötila, varastot) - viranomaisvaateet ja riskit - Sääksin ruokapalvelujen tilanne - Vuoden 2006 lopussa valmistuneen konsulttiselvityksen ehdotusten toimeenpanotilanne. Tausta-aineistoa 1. Talousarviot 2008 ja 2007 sekä toimintakertomus Yhteenveto konsulttiselvityksestä (erillinen liite) 3. Menettelytapa jäljelle jääneiden tarjoilujen mukaan antamisessa (erillinen liite) Pääemäntä Aino Kuronen esittelee ruokapalvelujen toimintaa. Käydään yleiskeskustelu ruokapalveluista. Aino Kuronen kertoi mm. pitopalvelun tilaus- ja työtilanteesta, työalan vapaaehtoistyöntekijöistä ja heidän käyttämisestään ja kouluttamisestaan sekä Sääksin leirikeskuksen toiminnasta ja käytöstä pitopalvelun näkökulmasta. Kysymyksiä esitettiin ja keskustelua käytiin mm. tilojen/pöytien järjestämisestä eri tilaisuuksia varten, juhlatilaisuuksien jäljelle jääneiden tarjoilujen ja koristelujen mukaan antamisesta sekä ruokapalvelun ja työalojen yhteistyön sujuvuudesta. Vuonna 2006 tehdyn ruokahuollon konsulttiselvityksen johtopäätökset ja suositukset päätettiin käydä systemaattisesta läpi ja antaa kirkkoneuvostolle niihin vastine toimintakertomuksen yhteydessä. 8 Kirkon yhteyteen otetut Kirkkoon liittyneiden kokonaismäärä v oli 113. Liittyneistä naisia oli 58 ja miehiä 55 (2006 liittyneitä oli 103). Kirkosta eronneita v oli 384. Eronneista naisia oli 174 ja miehiä 210 (2006 eronneita oli 368) Kirkkoon liittyneitä mennessä on 3 henkilöä ja kirkosta eronneita 18 henkilöä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Kirkkoneuvosto Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan valinta vuodeksi 2008 Henrik Korpikallaksen eronpyyntö Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kytäjän alueneuvostoon vuosiksi Henrik Korpikallaksen puheenjohtajaksi (varajäsen Ossi Rouhiainen), Jukka Haatainen (Tero Kuparinen), Krista Jokivalli (Anja Kivi), Terttu Kuparinen (Jaana Ahokas), Tauno Löytty (Aimo Tuominen), Ritva Saukkonen (Aino Löytty) ja Mimmu Seitsonen (Heljä Kuokka). Puheenjohtaja Henrik Korpikallas pyytää päiväämällään kirjeellä vapautusta lukien Kytäjän alueneuvoston jäsenyydestä ja sen puheenjohtajan tehtävästä (liite 4). Kirkkoherra on käynyt keskusteluja Henrik Korpikallaksen kanssa ja syyt vapautukseen ovat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 7 lukujen mukaisia. Myönnetään Henrik Korpikallakselle ero Kytäjän alueneuvoston jäsenyydestä ja sen puheenjohtajuudesta. Valitaan alueneuvostoon uusi jäsen. Valitaan alueneuvostolle puheenjohtaja vuodeksi Kirkkoneuvosto myönsi Henrik Korpikallakselle eron Kytäjän alueneuvoston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. Eeva-Liisa Paananen esitti, että alueneuvoston uudeksi jäseneksi valitaan Eeva Rouhiainen, joka esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Eeva-Liisa Paananen esitti, että alueneuvoston puheenjohtajaksi valitaan Mimmu Seitsonen. Marja-Leena Virtanen esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Ritva Saukkonen. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajasta oli tehty kaksi esitystä, joten valinnasta suoritetaan suljettu lippuäänestys. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Vaalissa annettiin 13 ääntä, joista Mimmu Seitsonen sai 8, Ritva Saukkonen 4 ja yksi äänesti tyhjää, joten äänin 8 4, yhden äänestäessä tyhjää Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2008 oli valittu Mimmu Seitsonen.

7 Kirkkoneuvosto Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2008 Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuonna 2007 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin sekä niiden tilintarkastajat. Nimetään Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2008 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2008 nimettiin varsinaisiksi jäseniksi Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäseneksi Eija Koski-Sipilä. 11 Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2008 Yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n valitaan kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Seurakunta valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Vuonna 2007 on seurakunnan valitsemana tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja varatilintarkastajana Aarre T. Ahvenainen. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 valittiin Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenainen. 12 Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2008 Vuonna 2007 on seurakunnan edustajana talousjohtaja Jouni Lätti käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa. Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2008 käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2008 käyttämään puheja äänivaltaa valittiin talousjohtaja Jouni Lätti.

8 Kirkkoneuvosto Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2008 Vuonna 2007 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2008 vuosikokouksessa. Seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2008 vuosikokouksessa valittiin kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme. 14 Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2008 Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti. Vuonna 2007 kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2008 vuosikokouksessa. Seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2008 vuosikokouksessa valittiin kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme.

9 Kirkkoneuvosto Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen Pirkonkotisäätiön sääntöjen mukaan Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee säätiön hallitukseen kaksi jäsentä. Vuonna 2007 ovat hallituksessa olleet Ilkka Järvinen ja Taisto Heimonen. Tapio Turusen erottua kesken kauden ulkomaille lähdön vuoksi, kirkkoneuvosto nimesi Ilkka Järvisen kokouksessaan toimikaudeksi Taisto Heimonen valittiin toimikaudeksi kokouksessa Ilkka Järvisen toimikausi päättyi Pirkonkodin isännöitsijä Mervi Nikkanen on pyytänyt seurakuntaa nimeämään edustajansa Pirkonkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi Nimetään edustaja Pirkonkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi Marja-Leena Virtanen esitti, että edustajaksi Pirkonkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi valitaan kirkkoherra Ilkka Järvinen. Tehty esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 16 Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Pirkonkotisäätiön sääntöjen mukaan seurakunta nimeää toisen säätiön tilintarkastajista ja hänen varamiehensä kalenterivuosittain. Vuonna 2007 on tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja hänen varamiehenään Aarre T. Ahvenainen. Nimetään Pirkonkotisäätiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Eeva-Liisa Paananen esitti, että Pirkonkotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 valitaan Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenainen. Tehdyt esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunta on kirkkoneuvoston tekemällä päätöksellä liittynyt Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n jäseneksi. Ylipuutarhuri Markku Husso on toiminut kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokoukseen v käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Tuula Karhunen esitti, että seurakunnan edustajaksi Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokoukseen v käyttämään puheja äänivaltaa valitaan ylipuutarhuri Markku Husso. Tehty esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 18 Hallinto-organisaatiouudistuksen arviointi- ja kehittämisilta Vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa on kirjattu hallinnon painopisteeksi tarkkailla ja tukea uuden hallinto-organisaation toimivuutta ja tarvittaessa johtaa prosessin välitarkastelua. Tarkastelun toteutustavaksi on kirjattu esim. kysely hallintoelimille uuden organisaation toimivuudesta. Kyselyn ajankohdaksi on mainittu vuosien vaihde. Kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri ja sittemmin hallintotyöryhmä ovat keskustelleet asiasta ja päätyneet esittämään hallinto-organisaatiouudistuksen arviointi- ja kehittämisillan järjestämistä Iltaan kutsutaan luottamushenkilöitä sekä työntekijöitä. Ennen kyseistä tilaisuutta erikseen luottamushenkilöille ja työntekijöille lähetetään kysely uuden organisaation toimivuudesta. Kyselylomakkeet lähetään jokaiselle henkilökohtaisesti. Näin toivotaan saatavan aidosti sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden näkemyksiä esille. Kyselylomakkeet ovat vielä työn alla. Kysymysaiheet liittyvät mm. hallintoelinten käsittelemiin asiakokonaisuuksiin: onko tehtäväjako hallintoelinten kesken oikea, lisäksi tarkastellaan mm. käytännön työskentelyyn liittyviä kysymyksiä, puheenjohtaja- ja sihteeritoimintaa, asioiden valmistelua ja esittelyä, hallintoelinten kokoontumisaikatauluja yms.

11 Kirkkoneuvosto Kyselylomakkeet on tarkoitus postittaa helmikuun alkupuolella. Hallintoiltaan kootaan vastauksista yhteenveto, jonka pohjalta illan työskentelyä myös rakennetaan. Järjestetään hallinto-organisaatiouudistuksen arviointi- ja kehittämisilta seurakuntakeskuksessa. Iltaan kutsutaan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenet sekä johto- ja toimikuntien ja alueneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Työntekijöistä iltaan kutsutaan väliesimiehet sekä papisto ja kanttorit. Toteutetaan kysely uuden hallinto-organisaation toimivuudesta esittelyssä kuvatulla tavalla sekä täydennetään tarkasteltavia asioita kirkkoneuvostossa mahdollisesti esille tulevilla näkökohdilla. Kirkkoneuvosto piti hyvänä arviointi- ja kehittämistilaisuuden järjestämistä. Tilaisuus päätettiin järjestää Kutsut iltaan sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille lähetetään viimeistelyn jälkeen esitetyllä tavalla. 19 Diakonian viran täyttäminen Maahanmuuttajatyöhön suuntautunut diakonian virka julistettiin haettavaksi Kotimaa-lehdessä, seurakunnan kotisivuilla sekä Oikotiellä. Määräaikaan hakemuksia tuli yhdeksän kappaletta. Hakijoista palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto, diakoniasihteeri Tuija Mattila ja hallintosihteeri Ritva Marjamäki valitsivat haastatteluun neljä. Haastattelut suoritettiin Haastattelemassa olivat kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoherra Ilkka Järvinen, palvelujohtokunnan puheenjohtaja Jorma Leppänen, johtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimiva Tuula Karhunen, palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto, diakoniasihteeri Tuija Mattila ja sihteerinä hallintosihteeri Ritva Marjamäki. Haastateltavat olivat Päivi Lammela Jokelasta, Marjut Tikkanen Vantaalta, Anu Valkama Hyvinkäältä ja Kirsi Åberg Riihimäeltä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 5 ja haastattelulausunto liitteenä 6 (toimitetaan myöhemmin). Palvelujohtokunta antaa oman lausuntonsa kokouksessaan (tuodaan kokoukseen). Valitaan diakoniatyöntekijä haastatteluryhmän ja palvelujohtokunnan lausuntojen tarkastelun sekä keskustelun jälkeen.

12 Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja totesi aluksi, että palvelujohtokunta oli kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää lausuntonaan haastatteluryhmän esityksen mukaisesti virkaan diakoni Päivi Lammelaa. Keskustelun jälkeen diakonian virkaan valittiin yksimielisesti Päivi Lammela. 20 Maa-alueen myynti kaupungille (Lätti) Puolimatkan hautausmaan lohkomisen yhteydessä on tullut ilmi, että seurakunnan omistuksessa on 62 m 2 :n maa-ala, joka on ollut katualueena. Alue sijaitsee Penttilänkadun ja Puolimatkan kadun kulmauksessa, kiinteistöllä numero (kartta liitteenä numero 7). Maa-alalla on kaupungin rakentama kevyenliikenteen väylä, eli maa-ala ei ole ollut hautausmaan käytössä. Kauppahinnaksi kaupunki esittää 5 euroa/m 2 eli yhteensä 310 euroa. Kaupunki on myynyt kyseisen alueen seurakunnalle allekirjoitetulla kauppa- ja vaihtokirjalla. Kauppahintaehdotus on laskettu tuolloisesta kauppahinnasta elinkeinoindeksiä käyttäen. Hinta vastaa mittausteknikko Putkosen mukaan kaupungin tällä hetkellä maksamaa yleistä hintatasoa. Kauppakirjan luonnos on liitteenä numero 8. Kirkkolain 14:4:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan kirkkovaltuustossa määräenemmistö (KL 9:3). Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy omistamaltaan kiinteistöltä numero karttaan merkityn 62 m 2 :n määräalan Hyvinkään kaupungille hintaan 5 euroa/m 2. Alistetaan kirkkovaltuuston päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Seurakunnan maa-alueiden hallinnollisten järjestelyjen eteneminen ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutoksen eteneminen (Lätti) Seurakunnan maa-alueet Kirkkohallitus on antanut seurakunnille ohjeita lainhuudatusasioista erityisesti vanhoille kiinteistöille vuonna Samalla annettiin ohje, että seurakuntien olisi tarkistettava, ovatko ne hakeneet lainhuudot kaikkiin muihinkin kiinteistöihinsä kuin virkatalo- ja kirkonmaa-kiinteistöihin. Taloudellinen jaosto on seurannut maa-alueiden järjestelyä ja tehnyt tarvittavia päätöksiä. Lainhuudatusprosessit ja eräät vähäiset omistusjärjestelyt ovat vieneet arvioitua pidemmän ajan. Viimeksi lainhuudatusasioita on käsitelty joulukuun 2006 kokouksessa. Lainhuudatusten ja maa-alueiden järjestelyjen tilanne: - Puolimatkan hautausmaan kaikki tontit on lainhuudatettu. Kaupungin kanssa on vielä rajojen käynti kesken. Lohkomistoimitus tonttien rajojen tarkistamista yms. varten pidetään Koko hautausmaan yhdistäminen yhdeksi tontiksi tehdään rajakäynnin ja määräalan myymisen jälkeen. - Vanhan kirkon maa-alue muodostuu useammasta tontista. Vuoden 2007 aikana selvisi, että yhden tontin osalta tarvitaan vielä asemakaavan muutoskin ennen lainhuudatusta ja eri tonttien yhdistämistä yhdeksi tontiksi. Kaupungilta on ilmoitettu, että tämä asemakaavamuutos ei ole luonteeltaan kiireellinen ja kestää noin vuoden. - Muilta osin lainhuudatusasiat ja tonttien yhdistely ovat kunnossa. Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muuttaminen Kirkkoneuvosto on esittänyt ( , 218) Hyvinkään kaupungille, että Kaukasten Palvelutalon hallinta- ja omistusjärjestelyt toteutetaan siten, että yhtiömuoto tarkistetaan ajan tasalle ja omistussuhde jakautuu nykyisen omistussuhteen mukaisesti (Hyvinkään kaupunki 59,5 % ja Hyvinkään seurakunta 40,5 %). Kaupungin toimesta on luonnosteltu yhtiöjärjestyksen luonnos, josta seurakunta on antanut palautteensa lokakuussa Asia ei ole edennyt sen jälkeen. Viimeisimmän tiedon mukaan asia etenee alkuvuodesta Merkitään maa-alueiden järjestelyn ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutosvaihe tiedoksi. Merkittiin maa-alueiden järjestelyn ja Kaukasten palvelutalon yhtiöjärjestyksen muutosvaihe tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Kassantarkastuspöytäkirja 1/2007 (Lätti) Taloussäännön 10 :n mukaisesti talousjohtajan on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain, kassojen rahavarat. Kassojen tarkastuksesta on erillinen raportti liitteenä 9. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 23 Puhelinkorvauskäytäntöjen kehittämistarpeet (Lätti) Seurakunnan puhelinkorvausperusteet on hyväksytty viimeksi vuonna 1998 (liite 10). Matkapuhelimien yleistyminen on muuttanut olennaisesti puhelinkäytäntöjä sen jälkeen. Kannettavien mikrotietokoneiden käyttö on muuttanut muita työtapoja. Suurella osalla työntekijöitä on käytössään seurakunnan omistama matkapuhelin sekä työpaikan pöytäpuhelin. Lisäksi joillakin on käytössään lankapuhelin (kotiliittymä). Toisaalta esimerkiksi nuorisotyössä on useita työntekijöitä, jotka hoitavat kaiken puhelinliikenteensä matkapuhelimilla. Matkapuhelimilla saa hoitaa 151-koodin avulla myös henkilökohtaiset puhelut, jotka laskutetaan työntekijältä palkanlaskennan yhteydessä. Työntekijöiden kotipuhelinten määrä on vähitellen laskenut. Tällä hetkellä noin 20 työntekijällä on kotipuhelin, joista maksetaan puhelinkorvauksia. Näistä puhelinliittymistä vajaa 10 on samalla kytketty modemiyhteydellä seurakunnan tietoverkkoon ja sitä kautta edelleen Internet-verkkoon (pappien kotitietokoneita). Matkapuhelimia on käytössä noin 80 (yhteensä seurakunnassa on 110 vakinaista työntekijää). Kirkkohallituksessa valmistellaan menettelytapoja, joiden avulla on tarkoitus hyödyntää seurakuntien työssä nykyistä selvästi laajemmin tietotekniikan mahdollisuuksia mm. kannettavien tietokoneiden, kotikoneiden ja matkapuhelimien avulla. Ratkaisut edellyttävät korkeatasoista tietoturvaa ja käyttäjien tunnistamista. Valmistelutyö on edennyt em. syistä toivottua hitaammin.

15 Kirkkoneuvosto Puhelinkulut seurakunnassa ovat työntekijää kohti kohtuulliset. Kuluja voidaan kuitenkin alentaa mm. vähentämällä samalla henkilöllä olevien puhelinlaitteiden määrää ja vaihtamalla osa kiinteistä lankaliittymistä matkapuhelimiksi (erillispisteet). Kuluja lisäävät toisaalta tulevaisuudessa matkapuhelinpalvelujen monipuolistuminen, uusien langattomien viestintäratkaisujen käyttöönotto sekä työnantajan eräille työntekijäryhmille koteihin mahdollisesti kustantamat laajakaistayhteydet. Nykytilanteesta voidaan tehdä mm. seuraavat johtopäätökset: - matkapuhelimien määrä on ylittänyt selvästi lankapuhelimien määrän, joiden osuus vähenee edelleen - työntekijöiden ajasta ja paikasta riippumatonta mahdollisuutta viestintään (puhelinliikenne ja internet-yhteydet) ja liittymistä seurakunnan eräisiin peruspalveluihin (erityisesti kalenteri ja sähköposti sekä niiden lisäksi seurakunnan asiakirja-arkisto) tulee edistää mahdollisuuksien mukaan - useissa tapauksissa ei ole enää perusteltua jatkaa kotilankapuhelimien korvauksia, koska niiden tarve työasioiden hoitamiseen on varsin vähäinen ja käytännössä puhelinliikenne voidaan lähes kaikissa tilanteissa hoitaa jo käytössä olevien matkapuhelimien avulla - matkapuhelinten uusia ominaisuuksia voidaan hyödyntää aiempaa laajemmin, ohjeissa tulee erikseen rajata ominaisuuksien käyttö työtehtävien hoitamisessa tarvittaviin palveluihin - puhelinkulttuurissa voidaan lisääntyvästi siirtyä kohti yhden henkilökohtaisen (tai joiltakin osin työtehtävä/työpistekohtaisen) puhelimen ja puhelinnumeron käytäntöä. Puhelinkorvauskäytäntöjen muuttamisesta on käyty keskustelu myös työympäristötoimikunnassa, jolla ei ollut huomautettavaa korvauskäytäntöjen muuttamissuunnitelmista. Esitys: Sovelletaan puhelinkorvausta alkaen siten, että vain seurakunnan tietoverkkoon kotoa käsin liittymistä tarvitseville ja siihen tällä hetkellä oikeutetuille työntekijöille korvataan asuntopuhelimista perusmaksut ja viiden euron kuukausittain kiinteä korvaus (vanhan tekniikan modemiyhteydellä seurakunnan tietoverkkoon järjestetyt liittymät eli käytännössä pappien kotitietokoneita). Tarjotaan työntekijöille mahdollisuus siirtää henkilökohtaiseen käyttöön muut seurakunnan asuntopuhelimet (lankapuhelinliittymät). Mikäli työntekijä ei halua lunastaa henkilökohtaiseen käyttöön ko. asuntopuhelimia, ne irtisanotaan. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2007 (Lätti) Kuukausittainen ja saajakohtainen yhteenveto kolehtitilityksistä vuodelta 2007 on liitteenä 11. Kolehtien yhteissumma oli euroa, mistä lähetysjuhliin liittyvien kolehtien osuus oli euroa ja muiden kolehtien euroa. Vuonna 2006 kolehtituloja kertyi euroa ja vuonna 2005 vastaavasti euroa. Merkitään kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2007 tiedoksi. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2007 merkittiin tiedoksi. 25 Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna 2007 (Lätti) Luottotappiot Talousjohtaja on poistanut vuoden 2007 tileistä maksamatta jätetyt saatavat. Yhteenveto poistetuista saatavista ja maksuvapautuksista laskutusryhmittäin on liitteessä 12. Luottotappioiden määrä oli 98 kappaletta ja euroa eli 0,7 % seurakunnan vastaavien myynti-, maksu- ja vuokratuottojen kokonaismäärästä (ulkoisesta laskutuksesta). Edellisessä tilinpäätöksessä luottotappioita kirjattiin 122 kappaletta, ja niiden määrä oli euroa. Vuoden aikana saatiin perinnän kautta omaehtoisina suorituksina tai ulosoton kautta noin 1840 euroa aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista saatavista. Käräjäoikeuden käsittelyssä tai ulosottovaiheessa oli tilinpäätöshetkellä noin 20 keskeneräisessä perinnässä olevaa laskua. Maksuvapautukset Taloudellinen jaosto antoi ohjeet vapautuksen myöntämisestä kerho- ja leirimaksuista Taloudellinen jaosto päätti samalla, että jaostolle annetaan vuosittain selvitys hakemusten määrästä ja myönnetyistä vapautuksista. Vuonna 2007 myönnettiin vapautuksia liitteessä 12 kuvattu määrä. Maksuvapautusten yhteismäärä oli 110 kpl ja euroa. Vuonna 2006 vapautuksia myönnettiin 129 kpl, raha-arvoltaan euroa. Maksuvapautusten määrä on 3-10 %:n suuruusluokkaa vastaavien kerho- tai leiriryhmien osallistujien määrästä.

17 Kirkkoneuvosto Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi kirjattiin, että kirkkoneuvostolle tuodaan päivittämistä varten käsiteltä väksi ohjeet leirimaksujen vapautusten myöntämisestä, mm. käytettävistä tulorajoista. 26 Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna 2007 (Lätti) Seurakunnan työterveyshuoltopalveluista vastaa Lääkärikeskusyhtymän Hyvinkään toimipiste (Pipetti). Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä ikäryhmäterveystarkastukset 40 ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein. Lisäksi fysikaaliset hoidot sisältyvät rajoituksin työterveyshuollon piiriin. Taloudellinen jaosto on hyväksynyt työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosiksi Työterveyshuollon kanssa pidetään vuosipalaveri , jossa arvioidaan palvelujen toimivuutta ja kartoitetaan mahdollisia erityistoimenpiteitä vaativia kysymyksiä, kuten työpaikkakäyntien tarvetta. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2007 olivat yhteensä noin euroa ( euroa vuonna 2006). Yhteenveto työterveyshuollon kulujen ja palvelujen kehityksestä vuosina on liitteessä 13. Kansaneläkelaitos korvaa työterveydenhuollon kuluista noin euroa, joten työterveyshuollon nettokustannukset olivat lähes euroa vuonna Listattujen sairauspoissaolojen määrä oli kalenteripäivää (sisältää työtapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä 503) eli keskimäärin 23 päivää/työntekijä (vuonna päivää, vuonna päivää, vuonna päivää ja vuosina vastaavasti päivää). Alle 10-vuotiaan lapsen palkallisia hoitovapaita kertyi yhteensä 26 päivää (19 päivää vuonna 2006 ja 40 päivää vuonna 2005). Työterveyshuollon kokonaiskulut olivat noin 582 euroa työvuotta kohti. Esitys: Merkitään selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista tiedoksi. Merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi.

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot