BIOETANOLIN TUOTANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOETANOLIN TUOTANTO"

Transkriptio

1 Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio Kemiateollisuuden prosessit BIOETANOLIN TUOTANTO Tekijät: Taneli Kiviranta, tuta 2 Ville Siitonen, tuta

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Bioetanolin valmistus sokeri- ja tärkkelyspitoisista raaka-aineista Maissi Kuivajauhatusteknologia Märkäjauhatusteknologia Sokeriruoko ja sokerijuurikas Ohra Peruna Melassi Muut sokeri- ja tärkkelyspitoiset raaka-aineet Bioetanolin valmistus biomassasta Rikkihappoprosessi Entsyymiprosessi Bioetanolin käyttö Bioetanolin hyvät ja huonot puolet...9 Lähdeluettelo...10

3 2 1 Johdanto Bioetanoli on etanolia, joka valmistetaan sokeri- ja tärkkelyspitoisista kasveista tai jätteiden biohajoavasta osasta käytettäväksi biopolttoaineena. Bioetanoliin liittyvään kehitystyöhön käytetään huomattavia määriä resursseja maailmanlaajuisesti, koska sillä voidaan saada aikaan merkittäviäkin ympäristöllisiä ja energiataloudellisia parannuksia. 2 Bioetanolin valmistus sokeri- ja tärkkelyspitoisista raaka-aineista Bioetanolia voidaan tuottaa käymisprosessin avulla kaikista sokeripitoisista tai sokeriksi muunnettavissa olevista raaka-aineista. Kuvasta 1 nähdään, että sokeripitoiset raaka-aineet voidaan käyttää suoraan etanoliksi, kun taas tärkkelyspitoisesta raaka-aineesta tärkkelys on ennen käyttämisprosessia hydrolysoitava entsyymejä käyttäen sokeriksi. [1, s. 829] Kuva 1. Bioetanolin tuotantoprosessi yleisessä muodossa. 2.1 Maissi Suurin osa kasveista tuotetusta etanolista valmistetaan maissista, koska se on eniten käytetty bioetanolin raaka-aine monissa suurimmissa tuottajamaissa, kuten Yhdysvalloissa ja Kiinassa. [1, s. 830] Maissista valmistettaessa käytetään yleensä märkä- tai kuivajauhatusteknologiaa, joiden välinen ero liittyy maissin käsittelyyn prosessin alkuvaiheessa. Näitä menetelmiä käytetään jotakuinkin yhtä paljon ja kummankin konversiot ovat samaa suuruusluokkaa [2].

4 Kuivajauhatusteknologia Kuvan 2 mukaisesti kuivajauhatuksessa maissin jyvät jauhetaan hienoksi jauhoksi, joka lietetään veteen ja entsyymien avulla muunnetaan lietteestä tärkkelysdekstroosiksi eli rypälesokeriksi. Tämän jälkeen seosta keitetään keittimessä korkeassa lämpötilassa käymisvaiheen bakteeripitoisuuden vähentämiseksi. Jäähdytetty mäski siirretään käymissäiliöön, jossa hiivan lisäyksen jälkeen sokeri käytetään etanoliksi yleensä tuntia kestävällä prosessilla. Käymisprosessin jälkeen etanoli erotetaan muusta tislausjätteestä, joka jatkokäsittelyn kautta saadaan hyödynnettyä esimerkiksi kuivattuna rehuna. Etanoli konsentroidaan ensin perinteisellä tislauksella ja tämän jälkeen atseotrooppisen seoksen vesi poistetaan dehydratoinnilla molekyyliseulassa. [2] Kuva 2. Etanolin valmistus kuivajauhatuksella [2] Märkäjauhatusteknologia Märkäjauhatuksessa maissia liotetaan vedessä sekä laimeassa rikkihapossa 1-2 vuorokautta, mikä helpottaa jyvien erottamista maissin muista osista. Tämän jälkeen lietteestä erotetaan useita eri jauhimia käyttäen maissin keskusosat, joista

5 4 saadaan jatkokäsiteltynä maissiöljyä. Jäljelle jääneistä komponenteista kuitu ja gluteeni erotetaan karjan ravinnoksi ja tärkkelys käytetään etanoliksi hyvin samankaltaisella prosessilla kuin kuivajauhatuksessa tai vaihtoehtoisesti se voidaan kuivata myytäväksi maissitärkkelyksenä. [2] 2.2 Sokeriruoko ja sokerijuurikas Sokeriruo on sanotaan olevan energiataseeltaan paras ruokakasvi etanolin tuotantoon. Sokeriruoko on tunnettu maataloudellisesta tuotettavuudestaan ja se on uusiutuva luonnonvara, joka on helposti muunnettavissa etanoliksi. Nämä sokeriruo on ominaisuudet puoltavat sen käyttöä bioetanolin raaka-aineena, mutta vaihtoehtoisesti se on myös arvokasta ravintoa kuten maissikin. Eniten sokeriruokoa käytetään Brasiliassa. Siellä raaka-aineena käytetään jonkin verran myös sokerijuurikasta, jonka saannot ovat kuitenkin selvästi sokeriruokoa alhaisemmat [1, s.830]. Brasilian lisäksi myös Intia ja Etelä-Afrikka ovat omavaraisia bioetanolin suhteen ja tuottavat sitä pääosin sokeriruo osta [3]. Suurin osa Brasilian etanolista tuotetaan vanhalla, epäjatkuvalla Melle-Boinot - prosessilla, jonka heikkouksia ovat esimerkiksi jatkuva sentrifugointi hiivan kierrättämiseksi ja tuottamattomat vaiheet, joihin kuluu aikaa jopa enemmän kuin alkoholin käyttämiseen. Brasilian teolliseen etanolin valmistukseen ei ole enää juuri odotettavissa tehokkuusparannuksia nykyisillä teknologioilla, vaan tehokkuusparannukset vaatisivat uusia innovaatioita. Jatkuvan prosessin kehittyminen nykyisestään toisi merkittäviä etuja epäjatkuvaan prosessiin verrattuna. Jatkuvaan prosessiin liittyvä suurin haaste tällä hetkellä on liian alhainen saanto. [4] 2.3 Ohra Ohrasta etanolia valmistaa Suomessa Altia Oyj:n Koskenkorvan tehdas, joka on pohjoismaiden suurin tärkkelystehdas ja maailman ainoa ohratärkkelyksen tuottaja [5]. Tehtaan kapasiteetti on tonnia vuodessa 96,4- tilavuusprosenttista viljaviinaa [6, s. 236].

6 5 Etanolin jatkuvatoiminen tuotantoprosessi lähtee liikkeelle ohran käsittelystä ohratärkkelykseksi. Ensimmäiseksi ohra jauhetaan ja siitä erotetaan kuoriosa eli lese. Tämän jälkeen jauho lietetään veteen ja lisätään tarvittavat apuaineet. Lietteestä erotetaan seulomalla kuidut, jotka kuivataan ohrarehuksi ja jäljelle jäävästä tärkkelys-proteiinilietteestä separoidaan proteiinit. Saatu tärkkelys jaetaan isojyväisempiin A-, ja pienijyväisempiin B-tärkkelysjakeisiin, joista jälkimmäinen käytetään etanolin valmistukseen. [6, s. 234] B-tärkkelysjakeeseen lisätään pieni määrä alfa-amylaasientsyymiä, joka estää jähmettymisen tuotantoprosessissa. Seos pumpataan esilämmittimen kautta keittimeen, missä viljan tärkkelys hydrolysoidaan eli liisteröidään kuumentamalla. Seuraavaksi lisätään amyloglukosidaasientsyymiä, joka muuttaa tärkkelyksen sokeriksi puolen tunnin reaktiossa lämpötilassa 60 C. Näin saatu seos eli mäski jäähdytetään käymislämpötilaan ja pumpataan käymissäiliöön, jossa mäskiin lisätään hiivaa ja sitä käytetään 30 C lämpötilassa noin kaksi vuorokautta, minkä jälkeen siinä olevat 8-10 % alkoholia otetaan talteen jatkuvatoimisella tislauksella. Esilämmitetty mäski syötetään mäskikolonniin, josta alkoholi johdetaan noin 30- prosenttisena höyrynä vahvistuskolonniin, jonka yläpäästä erotetaan prosenttinen raaka viljaväkiviina. Raakatisle pumpataan jatkokäsittelyyn, jossa se tislataan puhtaaksi viljaväkiviinaksi kolmessa kolonnissa kuvan 3 esittämän prosessin mukaisesti. [6, s ] Kuva 3. Viljaviinan puhdistustislaus [6, s. 237].

7 6 2.4 Peruna Suomessa Oy Shaman Spirits Ltd. valmistaa lähellä Oulua sijaitsevalla Tyrnävän tehtaalla etanolia paikallisten maataloustuottajien ylijäämäperunasta [7]. Perunatärkkelyksen valmistus on helpompaa kuin viljapohjaisten tärkkelysten valmistus. Valmistusprosessissa perunan soluseinämät murskataan suspensioksi, joka sisältää lisäksi soluseinämien jäännökset ja solunesteen. Perunatärkkelys otetaan talteen seulonta-, pesu- ja kuivausvaiheiden avulla ja muunnetaan etanoliksi samanlaisten välivaiheiden avulla kuin ohrasta valmistettaessa [6, s. 234]. 2.5 Melassi Eniten käytetty sokeripitoinen etanolin valmistusraaka-aine 1970-luvun lopulle asti oli melassi, jota saadaan sokeriruo on valmistuksen sivutuotteena. Melassi sisältää painoprosenttia sakkaroosia ja painoprosenttia muita sokereita, kuten glukoosia ja fruktoosia. Tuotantoprosessissa melassi laimennetaan painoprosenttiseksi mäskiksi, jonka ph säädetään välille 4-5 mineraalihapon avulla. Tämän jälkeen seosta käytetään hiivan avulla yhdestä kolmeen vuorokautta lämpötilassa C. Käymistuote, joka sisältää 6-10 painoprosenttia alkoholia, johdetaan edelleen tuotteen talteenottoon ja puhdistukseen. [1, s. 829] Melassista tuotetaan etanolia jonkin verran vielä nykyäänkin. Sen markkinahinta on kuitenkin halvempi kuin viljoista valmistetulla etanolilla. Esimerkiksi vuonna 2001 melassipohjaisen bioetanolin Euroopan markkinahinta oli 0,59 / l, kun taas viljapohjaisen bioetanolin vastaava hinta oli 0,64 / l. [8] 2.6 Muut sokeri- ja tärkkelyspitoiset raaka-aineet Bioetanolia voidaan valmistaa ohran lisäksi myös muista viljoista, kuten vehnästä ja kaurasta, joiden tuotantoprosessi on varsin samankaltainen kuin ohralla. Vehnästä etanolia tuotetaan monissa Euroopan maissa sekä Aasiassa. Muita

8 7 käytettyjä raaka-aineita ovat esimerkiksi juurekset ja hedelmät, mutta esimerkiksi hedelmäteollisuuden sokeripitoisesta jätteestä valmistaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska jätteestä joudutaan poistamaan suuria määriä vettä. Muista valmistusraaka-aineista esimerkkinä voidaan mainita viinituotantoon kelpaamattomat viinirypäleet Ranskassa ja riisi Aasiassa. [1, s. 830, 9, 10] 3 Bioetanolin valmistus biomassasta Bioetanolia on periaatteessa erittäin helppo valmistaa selluloosaa ja hemiselluloosaa sisältävistä raaka-aineista, kuten hakkeesta, oljista tai biojätteestä. Valmistus käynnistyy raaka-aineen murskauksella, minkä jälkeen sekä selluloosa että hemiselluloosa pilkotaan hydrolyysin avulla sokeriksi. Saatu sokeri käytetään etanoliksi ja jatkojalostetaan haluttuun muotoon. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin selluloosan ja hemiselluloosan kiteinen rakenne, sekä niitä suojaava ligniini. Selluloosan ja hemiselluloosan rakenteet ovat nimittäin erittäin kestävä ja siksi niiden pilkkomiseen tarvitaan vaativat reaktio-olosuhteet. [11, s. 831] 3.1 Rikkihappoprosessi Selluloosa ja hemiselluloosa voidaan pilkkoa vesihöyryn ja rikkihapon avulla. Tämä tapahtuu kaksivaiheisessa prosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa esimerkiksi hake viedään jatkuvatoimiseen reaktoriin, jossa hakkeen lämpötila nostetaan höyryn avulla 180 ºC:een. Tämä vaihe kestää noin 8 minuuttia ja sen aikana 60 prosenttia hemiselluloosasta hydrolysoituu. Seuraavaksi hake siirretään toiseen reaktoriin, jossa sen lämpötila nostetaan 225 ºC:een ja sekaan lisätään väkevää rikkihappoa. Toisessa vaiheessa kaikki jäljellä oleva hemiselluloosa hydrolysoituu, sekä ajasta riippuen prosenttia selluloosasta. [12] Prosessin teollinen hyödyntäminen on kuitenkin ongelmallista huonon hyötysuhteen ja rikkihapon takia. Prosessin kuluessa nimittäin ⅔ selluloosasta häviää hiilidioksidina, vaikka reaktorit saataisiin toimimaan 100 prosentin höytysuhteella. Rikkihapon käyttö vaatii monia erikoisjärjestelyjä, jotka nostavat

9 8 prosessin hintaa. Happo muun muassa syövyttää reaktoreita, vaatii korkean lämpötilan ja se täytyy kierrättää. [12] 3.2 Entsyymiprosessi Selluloosa ja hemiselluloosa voitaisiin myös pilkkoa entsyymien avulla. Prosessi olisi muuten samanlainen kuin rikkihappoa käytettäessä, mutta toisessa vaiheessa käytetty väkevä rikkihappo korvattaisiin entsyymeillä. Tämä helpottaisi prosessin teollista hyödyntämistä poistamalla rikkihapon aiheuttamat ongelmat. Entsyymejä käytettäessä prosessin lämpötilaa pystyttäisiin laskemaan ja prosessin kustannukset laskisivat, kun happoa ei enää tarvitsisi kierrättää ja reaktorit pystyttäisiin valmistamaan edullisemmista materiaaleista. Ongelmana on kuitenkin entsyymien korkea hinta, ja se että niiden kierrättäminen on hankalaa, minkä takia prosessi ei ole tällä hetkellä taloudellisesti kannattava. Tulevaisuudessa entsyymien hinta tulee luultavasti laskemaan huomattavasti, jolloin tämän prosessin käyttö saattaa muuttua kannattavaksi vaihtoehdoksi. [12] 4 Bioetanolin käyttö Bioetanolia voitaisiin käyttää sellaisenaan autojen polttoaineena, mutta se ei kuitenkaan ole kannattavaa, koska bioetanolista saadaan vähemmän energiaa kuin tavallisesta bensiinistä. Bioetanolin käyttö vaatisi myös muutoksia autojen moottoreihin, mikä nostaisi niiden hintaa jonkin verran. Siksi bioetanolista valmistetaankin useimmiten biobensiiniä. Tällöin etanolia sekoitetaan bensiinin sekaan, jolloin se nostaa bensiinin oktaanilukua ja happimäärää. Lisääntynyt happimäärä vähentää haitallisia hiilimonoksidipäästöjä ja oktaaniluvun nousu taas vähentää MTBE:n tarvetta. MTBE:tä käytetään yleisesti bensiinin oktaaniluvun nostamiseen, mutta se on luonnolle erittäin haitallista ja käyttö on kielletty Yhdysvalloissa. Bioetanolia voitaisiinkin siis käyttää eräänlaisena luontoystävällisenä korvaajana. [11, s , 12, 13] Yhdysvalloissa on viime aikoina perustettu kymmeniä tuotantolaitoksia, joissa etanolia jalostetaan maissista bensiinin komponentiksi. Tämä on seurausta useiden

10 9 osavaltioiden päätöksestä kieltää MTBE terveyshaittaepäilyjen takia sekä Yhdysvaltojen liittovaltion tarjoamista verovähennyksiä bensiininjakelijoille etanolin lisäämisestä bensiiniin. Suosiota voidaan perustella myös poliittisesti, sillä etanolin kysynnän lisääntyminen luo uusia työpaikkoja ja pitää maissin hinnan korkeammalla, mikä on tärkeää Yhdysvaltojen maataloudelle. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa myytävässä autojen polttoaineessa on noin kolme prosenttia etanolia. [13] 5 Bioetanolin hyvät ja huonot puolet Bioetanolin käyttöä puoltavat monet seikat. Se vähentää ainakin periaatteessa haitallisia hiilimonoksidi- ja hiilidioksidipäästöjä, joita tavallisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa. Sen avulla pystyttäisiin myös vähentämään haitallisten bensiinin lisäaineiden käyttöä ja käyttö polttoaineena vähentäisi myös jonkin verran riippuvuutta raakaöljystä. [11, s , 12] Monista hyödyistään huolimatta bioetanoli ei ole ainakaan vielä varteenotettava kilpailija fossiilisille polttoaineille. Bioetanolin valmistus kuluttaa useilla prosesseilla enemmän fossiilisia polttoaineita kuin niiden avulla pystytään tuottamaan bioetanolia. Maissista ja viljasta valmistetun bioetanolin energiatase on myös negatiivinen, kun huomioidaan raaka-aineen tuotantoon, keräykseen ja kuljetuksiin kuluva energiamäärä. [11, s , 12] Bioetanolin valmistukseen liittyy myös merkittäviä eettisiä ongelmia, kun huomioidaan tuotantoon käytettävien raaka-aineiden vaihtoehtoinen käyttö ravintona. Bioetanolia voidaan tietysti valmistaa ravinnoksi kelpaamattomista materiaaleista, kuten puuhakkeesta, mutta riittävän volyymin saavuttamiseksi raaka-aineita olisi pakko tuottaa myös viljelemällä. Tällöin viljelyyn käytetyt pellot olisivat pois ruoantuotannosta. [11, s , 12]

11 10 Lähdeluettelo 1. Logsdon John E., Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, volume 9, New York, Renewable Fuels Association, luettu Mäkitalo Joni, Joka kolmas kulkee etanolilla, Turun Sanomat, De Vasconcelos J. N., Lopes C. E., Continuous ethanol production using yeast immolized sugar-cane stalks, Brazilian Juornal of Chemical Engineering, Volume 21, No 3, São Paulo, July/Sept Altia oyj:n kotisivut; luettu Laitila Jorma, Riistama Kyösti, Vuori Merja, Suomen kemianteollisuus, Chemas Oy, Tampere Oy Shaman Spirits Ltd:n kotisivut, luettu Euroopan unionin portaali, numdoc&lg=fi&numdoc =32003D0238&model=lex, luettu Institute of Chemical Process Fundamentls, luettu Green Fuel Ethanol Information India, luettu Jackson Michael D., Moyer Carl B., Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, volume 1, New York, DiPardo Joseph, Outlook for Biomass Ethanol Production and Demand, luettu Toivanen-Visti Outi, Etanoli sytyttää amerikkalaiset, Tekniikka & Talous,

Bioetanolista businesta - loppuraportti

Bioetanolista businesta - loppuraportti Bioetanolista businesta - loppuraportti Heikki Korpi 31.10.2011 0 Tiivistelmä Bioetanolista businesta-hankkeen tavoitteena oli kartoittaa investointihalukkuutta ja toteuttamismalleja bioetanoli-investoinnille

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Biomassa. BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemian- ja energiateollisuudessa. Kimmo Klemola 27.04.2011

Biomassa. BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemian- ja energiateollisuudessa. Kimmo Klemola 27.04.2011 Biomassa BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemian- ja energiateollisuudessa Kimmo Klemola 27.04.2011 Teknillisen kemian laboratorio Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Aluksi Former president

Lisätiedot

TEKNOLOGIASELVITYS. Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet. Juri Volama. Julkaisu 3 / 2012 30.3.

TEKNOLOGIASELVITYS. Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet. Juri Volama. Julkaisu 3 / 2012 30.3. Juri Volama TEKNOLOGIASELVITYS Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet Julkaisu 3 / 2012 30.3.2012 Miktech Oy Graanintie 5, 50190 Mikkeli www.miktech.fi TIIVISTELMÄ Selvityksen

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

Palmuöljystä biopolttoainetta

Palmuöljystä biopolttoainetta Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät Kaakkois-Aasiassa FinnWatch / Niko Humalisto Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa Marraskuu 2006 Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät

Lisätiedot

Akku ja vetypolttokenno sähköauton voimanlähteenä

Akku ja vetypolttokenno sähköauton voimanlähteenä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO KANDIDAATINTYÖ 28.02.2009 Akku ja vetypolttokenno sähköauton voimanlähteenä Petteri Palmumaa Korpimetsänkatu

Lisätiedot

RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN

RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN Iina Tuomola Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Helsinki University of Technology Publications in Engineering Physics

Helsinki University of Technology Publications in Engineering Physics Helsinki University of Technology Publications in Engineering Physics Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan julkaisuja Espoo 2003 TKK-F-B195 VETYTEKNOLOGIAT Tfy-56.170 Ydin- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1 2 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa 2006. Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner

Lisätiedot

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA Tiina Kiviluoto Pro gradu tutkielma 19.11.2007 Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian koulutusohjelma Matemaattis luonnontieteellinen

Lisätiedot

Talvi 2010-2011. Biomassa - uusiutuvan energian ydintä. Matkalla Kiinailmiön. ytimeen? Sivut 14-16. Sivut 3-7

Talvi 2010-2011. Biomassa - uusiutuvan energian ydintä. Matkalla Kiinailmiön. ytimeen? Sivut 14-16. Sivut 3-7 C O N S U L T I N G & E N G I N E E R I N G Talvi 2010-2011 Biomassa - uusiutuvan energian ydintä Sivut 3-7 Matkalla Kiinailmiön ytimeen? Sivut 14-16 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l l ö s t ä H iljattain

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Energiatekniikan laitos Matti Pellinen MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut...

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut... Bensiiniopas Sisällysluettelo Lukijalle... 6 Lyhenteet ja sanasto... 7 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8 1.1 Bensiinimoottoreiden kehitys... 8 1.2 Bensiinin suoraruiskutus... 8 1.3 Bensiiniautojen osuus

Lisätiedot

PUHEENVUOROJA 49. Iina Juutinen, Arttu Mussaari & Mikko Viinamäki

PUHEENVUOROJA 49. Iina Juutinen, Arttu Mussaari & Mikko Viinamäki OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 49 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Iina Juutinen, Arttu Mussaari & Mikko Viinamäki katsaus Ympäristöteknologiaan 2009 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 49 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Sami Repo Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Alkusanat i ALKUSANAT Opetusmonisteen teksti

Lisätiedot

Kohti vedyn ANTTI KURKELA. 28 Tekniikan Maailma 1/2001 Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.

Kohti vedyn ANTTI KURKELA. 28 Tekniikan Maailma 1/2001 Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin. net PDF -kopio Kohti vedyn Kivikausi ei loppunut kivien loppumisen takia. Öljyn aika loppuu, mutta ei öljyn loppumisen takia, Saudi-Arabian entinen öljyministeri Sheikki Ahmed Zaki Yamani totesi viime

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Ketsupin elinkaari. Laatinut Siret Talve, DSc (Tech)

Ketsupin elinkaari. Laatinut Siret Talve, DSc (Tech) Ketsupin elinkaari Laatinut Siret Talve, DSc (Tech) Tartto 2012 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Mitä elinkaaren arviointi tarkoittaa?... 3 Ketsupin elinkaaren vaiheet... 7 Ensimmäinen

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Teknologinen kehitys ajoneuvot ja polttoaineet

Teknologinen kehitys ajoneuvot ja polttoaineet Ajoneuvot 2015 strategia Teknologinen kehitys ajoneuvot ja polttoaineet Taustamuistio A2 Juhani Laurikko VTT JOHDANTO Tämä muistio on Ajoneuvostrategia 2015 hankkeen taustamuistio 2B, jossa kuvataan yleistä

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

PROSESSITEKNIIKKA SISÄLLYS. ISSN 0781-2213 vol. 20 14.03.2007 28 s. / 1000 kpl. Julkaisija: Prosessiteknillinen kerho PL 69 02151 Espoo prtk.tky.

PROSESSITEKNIIKKA SISÄLLYS. ISSN 0781-2213 vol. 20 14.03.2007 28 s. / 1000 kpl. Julkaisija: Prosessiteknillinen kerho PL 69 02151 Espoo prtk.tky. PROSESSITEKNIIKKA ISSN 0781-2213 vol. 20 14.03.2007 28 s. / 1000 kpl Julkaisija: Prosessiteknillinen kerho PL 69 02151 Espoo prtk.tky.fi Päätoimitus, taitto ja ulkoasu: Mikko Helisevä Muu toimitus: Heikki

Lisätiedot

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA AHOKAS J. (toim.) 25 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot