BIOETANOLIN TUOTANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOETANOLIN TUOTANTO"

Transkriptio

1 Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio Kemiateollisuuden prosessit BIOETANOLIN TUOTANTO Tekijät: Taneli Kiviranta, tuta 2 Ville Siitonen, tuta

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Bioetanolin valmistus sokeri- ja tärkkelyspitoisista raaka-aineista Maissi Kuivajauhatusteknologia Märkäjauhatusteknologia Sokeriruoko ja sokerijuurikas Ohra Peruna Melassi Muut sokeri- ja tärkkelyspitoiset raaka-aineet Bioetanolin valmistus biomassasta Rikkihappoprosessi Entsyymiprosessi Bioetanolin käyttö Bioetanolin hyvät ja huonot puolet...9 Lähdeluettelo...10

3 2 1 Johdanto Bioetanoli on etanolia, joka valmistetaan sokeri- ja tärkkelyspitoisista kasveista tai jätteiden biohajoavasta osasta käytettäväksi biopolttoaineena. Bioetanoliin liittyvään kehitystyöhön käytetään huomattavia määriä resursseja maailmanlaajuisesti, koska sillä voidaan saada aikaan merkittäviäkin ympäristöllisiä ja energiataloudellisia parannuksia. 2 Bioetanolin valmistus sokeri- ja tärkkelyspitoisista raaka-aineista Bioetanolia voidaan tuottaa käymisprosessin avulla kaikista sokeripitoisista tai sokeriksi muunnettavissa olevista raaka-aineista. Kuvasta 1 nähdään, että sokeripitoiset raaka-aineet voidaan käyttää suoraan etanoliksi, kun taas tärkkelyspitoisesta raaka-aineesta tärkkelys on ennen käyttämisprosessia hydrolysoitava entsyymejä käyttäen sokeriksi. [1, s. 829] Kuva 1. Bioetanolin tuotantoprosessi yleisessä muodossa. 2.1 Maissi Suurin osa kasveista tuotetusta etanolista valmistetaan maissista, koska se on eniten käytetty bioetanolin raaka-aine monissa suurimmissa tuottajamaissa, kuten Yhdysvalloissa ja Kiinassa. [1, s. 830] Maissista valmistettaessa käytetään yleensä märkä- tai kuivajauhatusteknologiaa, joiden välinen ero liittyy maissin käsittelyyn prosessin alkuvaiheessa. Näitä menetelmiä käytetään jotakuinkin yhtä paljon ja kummankin konversiot ovat samaa suuruusluokkaa [2].

4 Kuivajauhatusteknologia Kuvan 2 mukaisesti kuivajauhatuksessa maissin jyvät jauhetaan hienoksi jauhoksi, joka lietetään veteen ja entsyymien avulla muunnetaan lietteestä tärkkelysdekstroosiksi eli rypälesokeriksi. Tämän jälkeen seosta keitetään keittimessä korkeassa lämpötilassa käymisvaiheen bakteeripitoisuuden vähentämiseksi. Jäähdytetty mäski siirretään käymissäiliöön, jossa hiivan lisäyksen jälkeen sokeri käytetään etanoliksi yleensä tuntia kestävällä prosessilla. Käymisprosessin jälkeen etanoli erotetaan muusta tislausjätteestä, joka jatkokäsittelyn kautta saadaan hyödynnettyä esimerkiksi kuivattuna rehuna. Etanoli konsentroidaan ensin perinteisellä tislauksella ja tämän jälkeen atseotrooppisen seoksen vesi poistetaan dehydratoinnilla molekyyliseulassa. [2] Kuva 2. Etanolin valmistus kuivajauhatuksella [2] Märkäjauhatusteknologia Märkäjauhatuksessa maissia liotetaan vedessä sekä laimeassa rikkihapossa 1-2 vuorokautta, mikä helpottaa jyvien erottamista maissin muista osista. Tämän jälkeen lietteestä erotetaan useita eri jauhimia käyttäen maissin keskusosat, joista

5 4 saadaan jatkokäsiteltynä maissiöljyä. Jäljelle jääneistä komponenteista kuitu ja gluteeni erotetaan karjan ravinnoksi ja tärkkelys käytetään etanoliksi hyvin samankaltaisella prosessilla kuin kuivajauhatuksessa tai vaihtoehtoisesti se voidaan kuivata myytäväksi maissitärkkelyksenä. [2] 2.2 Sokeriruoko ja sokerijuurikas Sokeriruo on sanotaan olevan energiataseeltaan paras ruokakasvi etanolin tuotantoon. Sokeriruoko on tunnettu maataloudellisesta tuotettavuudestaan ja se on uusiutuva luonnonvara, joka on helposti muunnettavissa etanoliksi. Nämä sokeriruo on ominaisuudet puoltavat sen käyttöä bioetanolin raaka-aineena, mutta vaihtoehtoisesti se on myös arvokasta ravintoa kuten maissikin. Eniten sokeriruokoa käytetään Brasiliassa. Siellä raaka-aineena käytetään jonkin verran myös sokerijuurikasta, jonka saannot ovat kuitenkin selvästi sokeriruokoa alhaisemmat [1, s.830]. Brasilian lisäksi myös Intia ja Etelä-Afrikka ovat omavaraisia bioetanolin suhteen ja tuottavat sitä pääosin sokeriruo osta [3]. Suurin osa Brasilian etanolista tuotetaan vanhalla, epäjatkuvalla Melle-Boinot - prosessilla, jonka heikkouksia ovat esimerkiksi jatkuva sentrifugointi hiivan kierrättämiseksi ja tuottamattomat vaiheet, joihin kuluu aikaa jopa enemmän kuin alkoholin käyttämiseen. Brasilian teolliseen etanolin valmistukseen ei ole enää juuri odotettavissa tehokkuusparannuksia nykyisillä teknologioilla, vaan tehokkuusparannukset vaatisivat uusia innovaatioita. Jatkuvan prosessin kehittyminen nykyisestään toisi merkittäviä etuja epäjatkuvaan prosessiin verrattuna. Jatkuvaan prosessiin liittyvä suurin haaste tällä hetkellä on liian alhainen saanto. [4] 2.3 Ohra Ohrasta etanolia valmistaa Suomessa Altia Oyj:n Koskenkorvan tehdas, joka on pohjoismaiden suurin tärkkelystehdas ja maailman ainoa ohratärkkelyksen tuottaja [5]. Tehtaan kapasiteetti on tonnia vuodessa 96,4- tilavuusprosenttista viljaviinaa [6, s. 236].

6 5 Etanolin jatkuvatoiminen tuotantoprosessi lähtee liikkeelle ohran käsittelystä ohratärkkelykseksi. Ensimmäiseksi ohra jauhetaan ja siitä erotetaan kuoriosa eli lese. Tämän jälkeen jauho lietetään veteen ja lisätään tarvittavat apuaineet. Lietteestä erotetaan seulomalla kuidut, jotka kuivataan ohrarehuksi ja jäljelle jäävästä tärkkelys-proteiinilietteestä separoidaan proteiinit. Saatu tärkkelys jaetaan isojyväisempiin A-, ja pienijyväisempiin B-tärkkelysjakeisiin, joista jälkimmäinen käytetään etanolin valmistukseen. [6, s. 234] B-tärkkelysjakeeseen lisätään pieni määrä alfa-amylaasientsyymiä, joka estää jähmettymisen tuotantoprosessissa. Seos pumpataan esilämmittimen kautta keittimeen, missä viljan tärkkelys hydrolysoidaan eli liisteröidään kuumentamalla. Seuraavaksi lisätään amyloglukosidaasientsyymiä, joka muuttaa tärkkelyksen sokeriksi puolen tunnin reaktiossa lämpötilassa 60 C. Näin saatu seos eli mäski jäähdytetään käymislämpötilaan ja pumpataan käymissäiliöön, jossa mäskiin lisätään hiivaa ja sitä käytetään 30 C lämpötilassa noin kaksi vuorokautta, minkä jälkeen siinä olevat 8-10 % alkoholia otetaan talteen jatkuvatoimisella tislauksella. Esilämmitetty mäski syötetään mäskikolonniin, josta alkoholi johdetaan noin 30- prosenttisena höyrynä vahvistuskolonniin, jonka yläpäästä erotetaan prosenttinen raaka viljaväkiviina. Raakatisle pumpataan jatkokäsittelyyn, jossa se tislataan puhtaaksi viljaväkiviinaksi kolmessa kolonnissa kuvan 3 esittämän prosessin mukaisesti. [6, s ] Kuva 3. Viljaviinan puhdistustislaus [6, s. 237].

7 6 2.4 Peruna Suomessa Oy Shaman Spirits Ltd. valmistaa lähellä Oulua sijaitsevalla Tyrnävän tehtaalla etanolia paikallisten maataloustuottajien ylijäämäperunasta [7]. Perunatärkkelyksen valmistus on helpompaa kuin viljapohjaisten tärkkelysten valmistus. Valmistusprosessissa perunan soluseinämät murskataan suspensioksi, joka sisältää lisäksi soluseinämien jäännökset ja solunesteen. Perunatärkkelys otetaan talteen seulonta-, pesu- ja kuivausvaiheiden avulla ja muunnetaan etanoliksi samanlaisten välivaiheiden avulla kuin ohrasta valmistettaessa [6, s. 234]. 2.5 Melassi Eniten käytetty sokeripitoinen etanolin valmistusraaka-aine 1970-luvun lopulle asti oli melassi, jota saadaan sokeriruo on valmistuksen sivutuotteena. Melassi sisältää painoprosenttia sakkaroosia ja painoprosenttia muita sokereita, kuten glukoosia ja fruktoosia. Tuotantoprosessissa melassi laimennetaan painoprosenttiseksi mäskiksi, jonka ph säädetään välille 4-5 mineraalihapon avulla. Tämän jälkeen seosta käytetään hiivan avulla yhdestä kolmeen vuorokautta lämpötilassa C. Käymistuote, joka sisältää 6-10 painoprosenttia alkoholia, johdetaan edelleen tuotteen talteenottoon ja puhdistukseen. [1, s. 829] Melassista tuotetaan etanolia jonkin verran vielä nykyäänkin. Sen markkinahinta on kuitenkin halvempi kuin viljoista valmistetulla etanolilla. Esimerkiksi vuonna 2001 melassipohjaisen bioetanolin Euroopan markkinahinta oli 0,59 / l, kun taas viljapohjaisen bioetanolin vastaava hinta oli 0,64 / l. [8] 2.6 Muut sokeri- ja tärkkelyspitoiset raaka-aineet Bioetanolia voidaan valmistaa ohran lisäksi myös muista viljoista, kuten vehnästä ja kaurasta, joiden tuotantoprosessi on varsin samankaltainen kuin ohralla. Vehnästä etanolia tuotetaan monissa Euroopan maissa sekä Aasiassa. Muita

8 7 käytettyjä raaka-aineita ovat esimerkiksi juurekset ja hedelmät, mutta esimerkiksi hedelmäteollisuuden sokeripitoisesta jätteestä valmistaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska jätteestä joudutaan poistamaan suuria määriä vettä. Muista valmistusraaka-aineista esimerkkinä voidaan mainita viinituotantoon kelpaamattomat viinirypäleet Ranskassa ja riisi Aasiassa. [1, s. 830, 9, 10] 3 Bioetanolin valmistus biomassasta Bioetanolia on periaatteessa erittäin helppo valmistaa selluloosaa ja hemiselluloosaa sisältävistä raaka-aineista, kuten hakkeesta, oljista tai biojätteestä. Valmistus käynnistyy raaka-aineen murskauksella, minkä jälkeen sekä selluloosa että hemiselluloosa pilkotaan hydrolyysin avulla sokeriksi. Saatu sokeri käytetään etanoliksi ja jatkojalostetaan haluttuun muotoon. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin selluloosan ja hemiselluloosan kiteinen rakenne, sekä niitä suojaava ligniini. Selluloosan ja hemiselluloosan rakenteet ovat nimittäin erittäin kestävä ja siksi niiden pilkkomiseen tarvitaan vaativat reaktio-olosuhteet. [11, s. 831] 3.1 Rikkihappoprosessi Selluloosa ja hemiselluloosa voidaan pilkkoa vesihöyryn ja rikkihapon avulla. Tämä tapahtuu kaksivaiheisessa prosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa esimerkiksi hake viedään jatkuvatoimiseen reaktoriin, jossa hakkeen lämpötila nostetaan höyryn avulla 180 ºC:een. Tämä vaihe kestää noin 8 minuuttia ja sen aikana 60 prosenttia hemiselluloosasta hydrolysoituu. Seuraavaksi hake siirretään toiseen reaktoriin, jossa sen lämpötila nostetaan 225 ºC:een ja sekaan lisätään väkevää rikkihappoa. Toisessa vaiheessa kaikki jäljellä oleva hemiselluloosa hydrolysoituu, sekä ajasta riippuen prosenttia selluloosasta. [12] Prosessin teollinen hyödyntäminen on kuitenkin ongelmallista huonon hyötysuhteen ja rikkihapon takia. Prosessin kuluessa nimittäin ⅔ selluloosasta häviää hiilidioksidina, vaikka reaktorit saataisiin toimimaan 100 prosentin höytysuhteella. Rikkihapon käyttö vaatii monia erikoisjärjestelyjä, jotka nostavat

9 8 prosessin hintaa. Happo muun muassa syövyttää reaktoreita, vaatii korkean lämpötilan ja se täytyy kierrättää. [12] 3.2 Entsyymiprosessi Selluloosa ja hemiselluloosa voitaisiin myös pilkkoa entsyymien avulla. Prosessi olisi muuten samanlainen kuin rikkihappoa käytettäessä, mutta toisessa vaiheessa käytetty väkevä rikkihappo korvattaisiin entsyymeillä. Tämä helpottaisi prosessin teollista hyödyntämistä poistamalla rikkihapon aiheuttamat ongelmat. Entsyymejä käytettäessä prosessin lämpötilaa pystyttäisiin laskemaan ja prosessin kustannukset laskisivat, kun happoa ei enää tarvitsisi kierrättää ja reaktorit pystyttäisiin valmistamaan edullisemmista materiaaleista. Ongelmana on kuitenkin entsyymien korkea hinta, ja se että niiden kierrättäminen on hankalaa, minkä takia prosessi ei ole tällä hetkellä taloudellisesti kannattava. Tulevaisuudessa entsyymien hinta tulee luultavasti laskemaan huomattavasti, jolloin tämän prosessin käyttö saattaa muuttua kannattavaksi vaihtoehdoksi. [12] 4 Bioetanolin käyttö Bioetanolia voitaisiin käyttää sellaisenaan autojen polttoaineena, mutta se ei kuitenkaan ole kannattavaa, koska bioetanolista saadaan vähemmän energiaa kuin tavallisesta bensiinistä. Bioetanolin käyttö vaatisi myös muutoksia autojen moottoreihin, mikä nostaisi niiden hintaa jonkin verran. Siksi bioetanolista valmistetaankin useimmiten biobensiiniä. Tällöin etanolia sekoitetaan bensiinin sekaan, jolloin se nostaa bensiinin oktaanilukua ja happimäärää. Lisääntynyt happimäärä vähentää haitallisia hiilimonoksidipäästöjä ja oktaaniluvun nousu taas vähentää MTBE:n tarvetta. MTBE:tä käytetään yleisesti bensiinin oktaaniluvun nostamiseen, mutta se on luonnolle erittäin haitallista ja käyttö on kielletty Yhdysvalloissa. Bioetanolia voitaisiinkin siis käyttää eräänlaisena luontoystävällisenä korvaajana. [11, s , 12, 13] Yhdysvalloissa on viime aikoina perustettu kymmeniä tuotantolaitoksia, joissa etanolia jalostetaan maissista bensiinin komponentiksi. Tämä on seurausta useiden

10 9 osavaltioiden päätöksestä kieltää MTBE terveyshaittaepäilyjen takia sekä Yhdysvaltojen liittovaltion tarjoamista verovähennyksiä bensiininjakelijoille etanolin lisäämisestä bensiiniin. Suosiota voidaan perustella myös poliittisesti, sillä etanolin kysynnän lisääntyminen luo uusia työpaikkoja ja pitää maissin hinnan korkeammalla, mikä on tärkeää Yhdysvaltojen maataloudelle. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa myytävässä autojen polttoaineessa on noin kolme prosenttia etanolia. [13] 5 Bioetanolin hyvät ja huonot puolet Bioetanolin käyttöä puoltavat monet seikat. Se vähentää ainakin periaatteessa haitallisia hiilimonoksidi- ja hiilidioksidipäästöjä, joita tavallisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa. Sen avulla pystyttäisiin myös vähentämään haitallisten bensiinin lisäaineiden käyttöä ja käyttö polttoaineena vähentäisi myös jonkin verran riippuvuutta raakaöljystä. [11, s , 12] Monista hyödyistään huolimatta bioetanoli ei ole ainakaan vielä varteenotettava kilpailija fossiilisille polttoaineille. Bioetanolin valmistus kuluttaa useilla prosesseilla enemmän fossiilisia polttoaineita kuin niiden avulla pystytään tuottamaan bioetanolia. Maissista ja viljasta valmistetun bioetanolin energiatase on myös negatiivinen, kun huomioidaan raaka-aineen tuotantoon, keräykseen ja kuljetuksiin kuluva energiamäärä. [11, s , 12] Bioetanolin valmistukseen liittyy myös merkittäviä eettisiä ongelmia, kun huomioidaan tuotantoon käytettävien raaka-aineiden vaihtoehtoinen käyttö ravintona. Bioetanolia voidaan tietysti valmistaa ravinnoksi kelpaamattomista materiaaleista, kuten puuhakkeesta, mutta riittävän volyymin saavuttamiseksi raaka-aineita olisi pakko tuottaa myös viljelemällä. Tällöin viljelyyn käytetyt pellot olisivat pois ruoantuotannosta. [11, s , 12]

11 10 Lähdeluettelo 1. Logsdon John E., Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, volume 9, New York, Renewable Fuels Association, luettu Mäkitalo Joni, Joka kolmas kulkee etanolilla, Turun Sanomat, De Vasconcelos J. N., Lopes C. E., Continuous ethanol production using yeast immolized sugar-cane stalks, Brazilian Juornal of Chemical Engineering, Volume 21, No 3, São Paulo, July/Sept Altia oyj:n kotisivut; luettu Laitila Jorma, Riistama Kyösti, Vuori Merja, Suomen kemianteollisuus, Chemas Oy, Tampere Oy Shaman Spirits Ltd:n kotisivut, luettu Euroopan unionin portaali, numdoc&lg=fi&numdoc =32003D0238&model=lex, luettu Institute of Chemical Process Fundamentls, luettu Green Fuel Ethanol Information India, luettu Jackson Michael D., Moyer Carl B., Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, volume 1, New York, DiPardo Joseph, Outlook for Biomass Ethanol Production and Demand, luettu Toivanen-Visti Outi, Etanoli sytyttää amerikkalaiset, Tekniikka & Talous,

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2.1 Reaktorit Teolliset reaktorit voidaan toimintansa perusteella jakaa seuraavasti: panosreaktorit (batch) panosreaktorit (batch) 1 virtausreaktorit

Lisätiedot

Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys

Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys BioRefine innovaatioita ja liiketoimintaa 27.11.2012 Ilmo Aronen, T&K-johtaja, Raisioagro Oy Taustaa Uusiutuvien energialähteiden käytön

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku BIOJALOSTUKSEN INNOVAATIOPÄIVÄ 30.5.2013, Lappeenranta Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku St1 Biofuels Oy Patrick Pitkänen Globaali energiahaaste

Lisätiedot

Jätteistä ja tähteistä kohti uusia raakaaineita

Jätteistä ja tähteistä kohti uusia raakaaineita Jätteistä ja tähteistä kohti uusia raakaaineita Tulevaisuuden liikennepolttoaineet teemapäivä 18.9.2014 Pekka Tuovinen Helsingin keskusta inversiotilanteessa Kuvattu 10.2.1999 Keilaniemestä itään 18.9.2014

Lisätiedot

Biotekniikka elintarviketeollisuudessa. Matti Leisola TKK/Bioprosessitekniikka

Biotekniikka elintarviketeollisuudessa. Matti Leisola TKK/Bioprosessitekniikka Biotekniikka elintarviketeollisuudessa Matti Leisola TKK/Bioprosessitekniikka Merkittävä teollisuudenala on neljänneksi suurin teollisuudenala työllistää 37 800 henkeä, teollisuudenaloista kolmanneksi

Lisätiedot

Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy

Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy Bioetanoli liikennepolttoaineena RES - direktiivi (artikla 3(4)): uusiutuvien energialähteiden osuus liikenteen energiankulutuksesta koko EU:ssa 10 % vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Entsyymit ja niiden tuotanto. Niklas von Weymarn, VTT Erikoistutkija ja tiiminvetäjä

Entsyymit ja niiden tuotanto. Niklas von Weymarn, VTT Erikoistutkija ja tiiminvetäjä Entsyymit ja niiden tuotanto Niklas von Weymarn, VTT Erikoistutkija ja tiiminvetäjä Mitä ovat entsyymit? Entsyymit ovat proteiineja (eli valkuaisaineita), jotka vauhdittavat (katalysoivat) kemiallisia

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Maantiede Luonnonmaantiede

Pro gradu -tutkielma Maantiede Luonnonmaantiede Pro gradu -tutkielma Maantiede Luonnonmaantiede RAPSISTA TUOTETUN BIODIESELIN JA VEHNÄSTÄ TUOTETUN BIOETANOLIN ENERGIAVIRRAT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET EUROOPAN UNIONISSA Mikko Ristimäki 2008 Ohjaajat: Olli

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

BIOMETANOLIN TUOTANTO

BIOMETANOLIN TUOTANTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio Ke3330000 Kemianteollisuuden prosessit BIOMETANOLIN TUOTANTO Tekijä: Hiltunen Salla 0279885, Ke2 20.2.2006 SISÄLLYS

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Miten syntyy luomuelintarvike? Elintarvikkeet - > 50 % maatalousperäisiä ainesosia - 95 % sääntö -

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä Teollisuuden metsänhoitajien syysseminaari 2014, 06.11.2014 Sari Mannonen/UPM Biopolttoaineet UPM tänään The Biofore Company UPM Biorefining

Lisätiedot

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija HALUAMME ANTAA IHMISILLE MAHDOLLISUUDEN PAREMPAAN Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija 25.10.2015 Snellmanin Lihanjalostus Oy Snellmans Köttförädling Ab 1 Mistä on kyse? HALUAMME ANTAA

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa BIOTULI-Hanke Risto Korhonen, KyAMK 29.11.2012 Hanasaari BIOTULI-hanke 1.9.2010 31.8.2013 Biojalostamon uudet tuotteet ja Liiketoimintamallit

Lisätiedot

TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET

TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Marina Congress Center Pekka Jokela Manager, Technology Development UPM BIOPOLTTOAINEET Puusta on moneksi liiketoiminnaksi Kuidut

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset

Lisätiedot

Elovena Pro Kuitukaurat Kauran pehmeä maku ja hyvät ominaisuudet

Elovena Pro Kuitukaurat Kauran pehmeä maku ja hyvät ominaisuudet Elovena Pro Kuitukaurat Kauran pehmeä maku ja hyvät ominaisuudet Elovena Pro Kuitukaurat sisältävät runsaasti beetaglukaania Kauran beetaglukaanin on osoitettu alentavan veren kolesterolia. Korkea kolesteroli

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Bioenergian tulevaisuus Itä-Suomessa Joensuu 12.12.2006 Timo Tahvanainen - Metsäntutkimuslaitos (Metla) Eteneminen: - laajapohjainen valmistelutyö 2006 -

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 6.9.2013 Jyväskylä Outi Pakarinen Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Jätteistä kierrättämällä etanolia. Kemianteollisuuden Teemafoorumi 23.4.2015 Mika Aho, St1 Biofuels Oy

Jätteistä kierrättämällä etanolia. Kemianteollisuuden Teemafoorumi 23.4.2015 Mika Aho, St1 Biofuels Oy Jätteistä kierrättämällä etanolia Kemianteollisuuden Teemafoorumi 23.4.2015 Mika Aho, St1 Biofuels Oy St1 pähkinänkuoressa Perustettu 1995 Yksityisomisteinen Liikevaihto 6,8 Mrd (proforma 13) Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006 BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS VUOTEEN 2025 MENNESSÄ Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN BIOENERGIARATKAISUT, TBE

TULEVAISUUDEN BIOENERGIARATKAISUT, TBE TULEVAISUUDEN BIOENERGIARATKAISUT, TBE TAVOITE Keskeinen TBE-tavoite on ollut löytää uusia potentiaalisia, mielellään isoja bioenergian tuotanto- ja käyttömuotoja Koillismaan hyödyntämättömälle nuorien

Lisätiedot

Kauratuotteet. terveellisiin leipomuksiin

Kauratuotteet. terveellisiin leipomuksiin terveellisiin leipomuksiin Kaura (Avena sativa) Kauran vatsaa hellivä vaikutus on tiedetty jo pitkään. Kaurapuuro on kuulunut moniin suomalaisiin aamiaispöytiin jo vuosikymmenet. Viime vuosien tutkimuksissa

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman

Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman Neste Oilin historiaa 1948 Neste perustetaan Suomen öljynsaannin turvaamiseksi 1957 Naantalin jalostamo aloittaa toimintansa

Lisätiedot

omenaraaka-ainetta (KATE) ostetaan omenoita (OMENATAS)

omenaraaka-ainetta (KATE) ostetaan omenoita (OMENATAS) ALKOHOLITEHDAS Aktiviteettianalyysi mallia varten Raaka-ainelohko 1. Ostetaan omenoita x 1 kg (muuttujana mallissa OMENAT) kulutetaan tuotetaan rahaa omenaraaka-ainetta (KATE) ostetaan omenoita (OMENATAS)

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Uusiutuvien ja kestävien raakaaineiden

Uusiutuvien ja kestävien raakaaineiden Uusiutuvien ja kestävien raakaaineiden kokonaisvaltainen hyötykäyttö TkT Risto Korpinen Luonnonvarakeskus Uudet liiketoimintamahdollisuudet Uudet tuotteet, palvelut ja teknologia Biokomponenttien erotus

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op

BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op Luennoitsija: Yliassistentti Kimmo Klemola Luennot ja seminaarit 2013: 3. periodi, to klo 14 17, sali 1303 4. periodi ke

Lisätiedot

Olki energian raaka-aineena

Olki energian raaka-aineena Olki energian raaka-aineena Olki Isokyrö Vilja- ala 6744 ha Koruu ala 70% Energia 50324 MW Korjuu kustannus 210 /ha Tuotto brutto ilman kustannuksia 3,4 mijl. Vehnä ala 1100 ha Vähäkyrö Vilja- ala 5200

Lisätiedot

BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op

BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op Luennoitsija: Yliassistentti Kimmo Klemola Luennot ja seminaarit 2011: 3. periodi, pe klo 10 13, 7339 4. periodi ke klo

Lisätiedot

MAATALOUDEN SIVUTUOTTEIDEN JALOSTAMINEN BIOPOLTTOAINEIKSI -ESISELVITYS

MAATALOUDEN SIVUTUOTTEIDEN JALOSTAMINEN BIOPOLTTOAINEIKSI -ESISELVITYS MAATALOUDEN SIVUTUOTTEIDEN JALOSTAMINEN BIOPOLTTOAINEIKSI -ESISELVITYS Jouko Mannonen PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY 1 MAATALOUDEN SIVUTUOTTEIDEN JALOSTAMINEN BIOPOLTTOAINEIKSI -ESISELVITYS JOHDANTO Pyhäjärven

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Amylaasi ja tärkkelyksen hydrolyysi Pauliina Lankinen, Antti Savin ja Sari Timonen

Amylaasi ja tärkkelyksen hydrolyysi Pauliina Lankinen, Antti Savin ja Sari Timonen Amylaasi ja tärkkelyksen hydrolyysi Pauliina Lankinen, Antti Savin ja Sari Timonen Mikrobiologian ja biotekniikan osasto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Työn tavoite Työssä on tarkoitus osoittaa

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Tulevaisuuden biopolttoaine valmistetaan puusta

Tulevaisuuden biopolttoaine valmistetaan puusta Tulevaisuuden biopolttoaine valmistetaan puusta PÄÄTTÄJIEN 34. METSÄAKATEMIA Maastojakso 22.-24.5.2013 Jaakko Nousiainen/UPM Biopolttoaineet SISÄLTÖ 1. Kestävä perusta Biofore 2. Uudistu rohkeasti BioVerno

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Suomi tarvitsee uutta liiketoimintaa, työpaikkoja, vientiä ja energian huoltovarmuutta Sievi Biofuels Oy Markku Koski 20.05.2014 Sievi Biofuels Oy SBF Oy:n

Lisätiedot

Teollisten symbioosien globaalit markkinat ja suomalaiset mahdollisuudet. Tiina Pursula, Gaia Group Oy Teollisuuden vanhan kumous, 4.4.

Teollisten symbioosien globaalit markkinat ja suomalaiset mahdollisuudet. Tiina Pursula, Gaia Group Oy Teollisuuden vanhan kumous, 4.4. eollisten symbioosien globaalit markkinat ja suomalaiset mahdollisuudet iina ursula, Gaia Group Oy eollisuuden vanhan kumous, 4.4.2013 eollisten symbioosien markkinamahdollisuuksia Kehittyvien kaupunkien

Lisätiedot

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: Biojalostamo pelastaa Kaasutuksessa muhii miljardibisnes Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3. Metsäbiojalostamot Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.2009 Klaus Niemelä 1 Metsäbiojalostamoista Mistä oikein on kysymys

Lisätiedot

Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi?

Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi? Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi? Lappeenrannan teknillinen yliopisto Biodieselin tuotannon koulutus 30-31.03.2006 Hämeen ammattikorkeakoulu Mustiala Tieliikenteen polttoaineet

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

siirtyy uuteen bioteknologian aikakauteen!

siirtyy uuteen bioteknologian aikakauteen! siirtyy uuteen bioteknologian aikakauteen! Bioteknologia tähtää luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseen. HomCare Finland Oy:n ranskalainen yhteistyökumppani on LUONTO ON TULEVAISUUTEMME Bioaktiivisten

Lisätiedot

Biodieselin (RME) pientuotanto

Biodieselin (RME) pientuotanto Biokaasu ja biodiesel uusia mahdollisuuksia maatalouteen Laukaa, 15.11.2007 Biodieselin (RME) pientuotanto Pekka Äänismaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bioenergiakeskus BDC 1 Pekka Äänismaa Biodieselin

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

BIOMASSAN ESIKÄSITTELYN MERKITYS BIOMASSA ARVOKETJUSSA. Jana Holm

BIOMASSAN ESIKÄSITTELYN MERKITYS BIOMASSA ARVOKETJUSSA. Jana Holm BIOMASSAN ESIKÄSITTELYN MERKITYS BIOMASSA ARVOKETJUSSA Jana Holm 8.4.2014 Lähtötilanne Biotaloudessa keskeisiä globaaleja haasteita ovat: Kasvava energian tarve Vähenevät fossiiliset öljyvarannot Tarve

Lisätiedot

Mitä teollinen biotekniikka oikein on?

Mitä teollinen biotekniikka oikein on? 1 Mitä teollinen biotekniikka oikein on? Seminaari 17.8.2006 Biotekniikan neuvottelukunta 2 Bioteknologia! Bioteknologia on eliöiden, solujen, solujen osien tai solussa esiintyvien molekyylien toimintojen

Lisätiedot

Uusiutuvat liikennepolttoaineet oljestako dieseliä?

Uusiutuvat liikennepolttoaineet oljestako dieseliä? Uusiutuvat liikennepolttoaineet oljestako dieseliä? Olki energiantuotantoon seminaari Loimaa 27.5.2014 Sisällysluettelo 1. Tarvitaanko uusiutuvia polttoaineita Fossiilisten polttoaineiden riittävyys Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli,

Lisätiedot

Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous. Prof. Merja Penttilä VTT

Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous. Prof. Merja Penttilä VTT Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous Prof. Merja Penttilä VTT ÖLJYJALOSTAMO Yhteiskuntamme on öljystä riippuvainen Öljyn riittämättömyys ja hinta CO 2 Ilmaston muutos BIOJALOSTAMO Iso haaste - mutta

Lisätiedot

Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset

Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset Suomen kemianteollisuus biotaloudessa 2013 toteutetun selvityksen tulokset Katme Consulting Oy 2013 Selvityksen tulokset 2 Selvityksen tausta Jo kauan ennen kuin varsinaista biotalouden käsitettä oli edes

Lisätiedot

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5.

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5. ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5.2015 SISÄLTÖ Energia- ja ympäristöosaaminen Rambollissa

Lisätiedot

Porkkanaa possuille, naurista naudoille?

Porkkanaa possuille, naurista naudoille? Porkkanaa possuille, naurista naudoille? Arja Seppälä, Vanhempi tutkija, Luonnonvarakeskus Mitä kotieläintuottaja haluaa tietää rehusta? Pysyyhän eläin terveenä syötyään rehua? Täyttyväthän viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Loimaa 16.4.2013 Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Biokaasuseminaari 27.2.2014

Biokaasuseminaari 27.2.2014 Biokaasuseminaari 27.2.2014 Mitä on biokaasu tuotantoa maatiloilla. 27.2.2014 Liminganlahden luontokeskus Liminka Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy Envitecpolis Oy lyhyesti: Perustettu vuonna 2008. Sonkajärvi,

Lisätiedot

ENPOS Maaseudun Energiaakatemia

ENPOS Maaseudun Energiaakatemia ENPOS Maaseudun Energiaakatemia Jukka Ahokas Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Hannu Mikkola Energian käyttö ja säästö maataloudessa 1.3.2011 1 Maaseudun

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

KIINTOAINEEN JA NESTEEN EROTUSPROSESSIT LIGNOSELLULOOSAETANOLIN TUOTANNOSSA

KIINTOAINEEN JA NESTEEN EROTUSPROSESSIT LIGNOSELLULOOSAETANOLIN TUOTANNOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kemia Erotustekniikan laboratorio Kandidaatintyö KIINTOAINEEN JA NESTEEN EROTUSPROSESSIT LIGNOSELLULOOSAETANOLIN TUOTANNOSSA Solid-liquid

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Jori Leskinen BIOPOHJAISET LIIKENTEEN POLTTONESTEET

Jori Leskinen BIOPOHJAISET LIIKENTEEN POLTTONESTEET Jori Leskinen BIOPOHJAISET LIIKENTEEN POLTTONESTEET Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot