Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Aika klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautjärven kunnan markkinointisuunnitelma Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 8 täytäntöönpano 272 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu Vuoden 2015 eduskuntavaalien äänestyspaikat Tiiliruukin kaavoitustilanne Rautjärven kunnan riskien arviointi Vuokrasopimus kunnantalon toimistotilasta Taloushallinnon palvelujen ulkoistaminen Rautjärven kunnan työsuojelun toimintasuunnitelma Tyky-suunnitelma Koulutussuunnitelma Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat ekarjalan tuottamien palveluiden järjestäminen v alkaen 28

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:44-17:17 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:44-17:17 1. varapj Europaeus Teemu 14:44-17:17 2. varapj ptk.tark Kuru Katja 14:44-17:17 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:44-17:17 Jäsen ptk. tark. Tervonen Timo 14:44-17:17 jäsen Vanhatalo Mika 14:44-17:17 jäsen Terävä Liisa 14:44-17:17 valtuuston pj Paajanen Timo 14:44-17:17 valt 2. varapj Anttila Harri 14:44-17:17 kj, pöytäkirjanpitäjä Rita Annaleena 14:44-17:17 kehitysjohtaja Hinkkanen Paula 14:44-16:30 talouspäällikkö Natunen Juha-Pekka 14:44-15:25 projektipäällikkö :t Poissa Luumi Kari valt 1. varapj Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Teemu Europaeus Pöytäkirjantarkastaja Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupiste klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teemu Europaues ja Helena Lensu-Saukkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Europaeus ja Helena Lensu-Saukkonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rautjärven kunnan markkinointisuunnitelma 174/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Juha-Pekka Natunen, projektipäällikkö, p , s-posti: Rautjärven hyväksytyssä kuntastrategiassa on kärkihankkeeksi määritelty markkinointi ja tiedotus. Kunnanjohtajan toimeksiannosta projektipäällikkö Juha-Pekka Natunen on laatinut markkinointisuunnitelman, joka on käsitelty kunnan johtoryhmässä. Suunnittelun tavoitteena on ollut löytää markkinoinnin kärjet ja erottumistekijät huomioiden kunnan strategiset tavoitteet ja alueen ominaislaadun. Markkinoinnin tavoitteena on nostaa kunnan/alueen profiilia sekä parantaa sen imagoa, niin kunnan sisällä, lähialueella ja muualla Suomessa. Suurin osa markkinoinnin toimenpiteistä toteutetaan lähialueella (Rautjärvi + lähikunnat) ja Suomen laajuinen markkinointi tehdään huolella valituilla nostoilla. Yhtenä markkinointisuunnitelman kärkiajatuksena on erottautua positiivisella tavalla muista kunnista ja välittää positiivista viestiä kunnassa asuville ja siellä toimiville ihmisille. Markkinointisuunnitelman toteuttamiseen liittyvät toimenpide-esitykset: 1. Kasataan markkinointiryhmä (ryhmä suunnittelee ja määrittelee tässä esityksessä mainitut asiat) 2. Valitaan mitkä ovat kunnan ja alueen markkinoinnin sisällöt (brändi ja imago) 3. Laaditaan markkinointisuunnitelma 3-vuodella ja valitaan mitkä toimenpiteet toteutetaan 4. Laaditaan markkinointibudjetti ja hankitaan rahoitusta markkinoinnin toteuttamiseen 5. Suunnitelman toteuttamista valvotaan ja arvioidaan säännöllisesti. 6. Valintoja ei voida tehdä sisäpiirissä, vaan suunnittelussa tulee kuunnella paikallisia ihmisiä (esim. avoin markkinointiseminaari) Ehdotus markkinointiryhmän kokoonpanoksi Kunnan edustus (eri toimialat) Markkinointisuunnitelman kirjoittaja/toimeenpanija Yrityksien edustajat (2-3 kpl) Yhdistyksien edustaja (2-3 kpl) Imatran Seudun Kehitysyhtiön edustaja Kylä-/asukasyhdistyksien edustajat (2-3 kpl) Juha-Pekka Natunen on jäämässä alkaen osa-aikaiseksi Kehittyvä Rautjärvi -hankeen projektipäälliköksi. Juha-Pekka Natunen on kokouksessa selostamassa asiaa.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Kunnanhallitus hyväksyy laaditun markkinointisuunnitelman kunnan markkinoinnin jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Markkinointiryhmän tulee raportoida työn edistymisestä säännöllisesti kunnan johtoryhmää ja kunnanhallitusta. Kunnanhallitus kutsuu markkinointiryhmään edustajat: Hallintokeskuksesta Sivistyskeskuksesta Teknisestä keskuksesta Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:stä Rautjärven Yrittäjät ry:stä Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaalta Rautjärven Asemanseudun kyläyhdistys ry:stä Innasennurkka-Kaljusenkylän kyläyhdistys ry:stä MLL:n Simpeleen osastosta Miettilän nuorisoseurasta Lions Club Simpeleestä Simpeleen Urheilijat ry:stä Kunnanhallitus nimeää edustajansa markkinointiryhmän puheenjohtajaksi. Markkinointisuunnitelman kirjoittajaksi ja markkinointiryhmän sihteeriksi palkataan osa-aikaisena väliseksi ajaksi projektipäällikkö Juha-Pekka Natunen. Kunnanhallitys nimesi markkinointiryhmän puheenjohtajaksi khall pj Taina Longan ja varapuheenjohtajaksi kvalt pj Liisa Terävän. Valmistelijat: Juha-Pekka Natunen, projektipäällikkö, p , s-posti Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Markkinointiryhmä on hyväksynyt esityksen Rautjärven alueen mark ki nointi suun ni tel mak si Juha-Pekka Natunen on kokouksessa esit te lemäs sä asiaa. Esityslistan oheisena myös kehittämishankkeiden budjettiarvio vuodelle Kunnanhallitus hyväksyy Rautjärven alueen markkinointisuunntelman toimeenpantavaksi ja otettavaksi huomioon kuntastrategian päi vityk ses sä. Kehittämistoimenpiteden jatkamiseksi Juha-Pekka Natusen työsuhdetta

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus jat ke taan saakka. Palkkausta rahoitetaan myös hankkeiden oma ra hoi tus osuu teen varatuilla määrärahoilla. Hankkeiden toteutuessa osa palkkauskuluista siirretään hankekustannuksiksi. Työsuhteen jatkoa ar vioi daan toteutuvien kehittämishankkeiden perusteella. Liitteet Budjettiarvio kehittämishankkeille 2015 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Jakelu Juha-Pekka Natunen Kehitysjohtaja Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraava toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 49 Pöytäkirjan tarkistajien valinta - ei toimenpiteitä 50 Vuoden 2014 talousarviomuutoksien yhteenvetoon lisäyksiä - tiedoksi kunnanjohtaja, toimialajohtajat, talouspäällikkö, kirjanpito 51 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma tiedoksi kunnanjohtaja, toimialajohtajat, talouspäällikkö, kirjanpito 52 Hyvinvointikertomus tiedoksi kunnanjohtaja, toimialajohtajat, talouspäällikkö, kirjanpito 53 Simpeleen Harjun kiinteistön myynti - pöytäkirjanote: Jukka Lifländer, kunnanjohtaja, tekninen keskus 54 Eron myöntäminen Teppo Nygrenille kunnan luottamustehtävistä - pöytäkirjanote: Teppo Nygren, kunnanjohtaja 55 Etelä-Karjalan hankintapalveluja koskevan makaunnallisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen - Etelä-Karjalan hankintapalvelut, tekninen johtaja 56 Simpele-Änkilä osayleiskaavan muutos Ilmarinkatu - tiedoksi tekninen keskus, kunnanjohtaja 57 Ilmarinkadun asemakaavan muutos Simpeleen asemakaava-alueella - tiedoksi tekninen keskus, kunnanjohtaja 58 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys - Asia jäi käsittelemättä, koska valtuuston kokous tuli päätösvallattomaksi valtuutettujen poistuttua kokouksesta. Asian käsittelyn määräaika oli

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää kutsua kunnanvaltuuston koolle käsittelemään asian. 59 Tiedoksi / muut asiat - ei käsitelty.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu / /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Hallintosäännön 4. luvun 2 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan koh dan ja paikan. Lisäksi kokous voidaan pitää myös, kun pu heen johta ja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Rautjärven kunnassa on kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspäiväksi va kiin tu nut maanantai. Päällekkäisyyksien välttämiseksi myös maakunnan muis sa kunnissa maanantait ovat olleet varattuna kunnanhallituksille ja -val tuus toil le, jolloin muiden toimielinten kokoukset on sijoitettu muihin viikon päi viin ja kunnanhallitusten jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto ovat voi neet osallistua niihin ilman päällekkäisyyksiä. Kunnanhallitus on kokoontunut säännönmukaisiin kokouksiin noin 3 viikon vä lein, joka on osoittautunut sopivaksi niin asiamäärien kuin määräaikojen nou dat ta mi sen osalta. Liitteeseen on tehty suunnitelma vuoden 2015 kunnanhallituksen ja -valtuus ton kokouksista. Suunnitelmaan valtuustolle on varattu seitsemän kokoon tu mis ta, joista kesäkuu, marraskuu ja joulukuu ovat varsinaisia päätös ko kouk sia. Muut kokoontumiset voidaan järjestää tarvittaessa ko kouk sina tai iltakouluina. Aikataulussa tulee ottaa huomioon mahdollisesti tarvittavat valtuuston il takou lut kuntastrategian päivityksessä sekä kuntajakoselvityksen tarvitsema uu si valtuustokäsittely. Mahdollisia valtuuston lisäkokoontumispäiviä oli sivat 19.1., 9.2. ja 2.3. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kokousaikataulun ja päättää, että kun nan hal li tuk sen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Kunnanhallitus hyväksi esityksen sillä muutoksella, että kunnanvaltuuston kokous pidetään klo alkaen, jonka jälkeen kokoontumista jatketaan valtuuston iltakouluna. Kokousaikatauluun lisättiin valtuuston iltakoulu Liitteet Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 2015 Jakelu yhteispalvelupiste kunnan kotisivut luottamushenkilöiden ekstranet

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalien äänestyspaikat 322/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimi te taan kotimaassa Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Kunnanhallituksen on hy vissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaa li lauta kun ta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useam pi vaalitoimikunta. Kunnanhallituksen on myös hyvissä ajoin päätettävä kunnassa olevista ylei sis tä ennakkoäänestyspaikoista sekä määrättävä en nak ko ää nes tyspaik koi na olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Kunnanhallituksen on myös hyvissä ajoin määrättävä äänestysalueen vaalipäivän ää nes tys paikat. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kun nan kin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. Kunnassa tulee olla vähintään yksi äänesteysalue ja yksi en nak ko ää nestys paik ka. Kunnan tulee huolehtia, että äänesetyspaikkoja on kunnassa riit tä väs ti suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta ää nes tä minen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta. Kunnassa yhden en nakko ää nes tys pai kan tulee olla avoinna jokaisena en nak ko ää nes tys ajan jakson päivänä. Ennakkoäänestyspaikat suositellaan sijoitettavaksi paikkoihin, joihin äänes tä jien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. En nak ko äänes tys pai kan tulisi olla aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mah dolli sim man puolueeton. Yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ei saa sijoittaa sellai seen paikkaan, johon kaikilla äänioikeutetuilla ei ole pääsyä. En nak koää nes tys paik ko jen ja aukioloaikojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Jos kunta järjestää vaalipäivän tai ennakkoäänestystyksen jonkin ul ko puoli sen tahon tiloissa, kunta sopii siitä itsenäisesti suoraan asianomaisen tahon kanssa. Äänestyspaikat tulee rekisteröidä vaalitietokantaan mennessä. Rautjärven kunnassa on valtuuston tekemän ää nes tys alue muutos pää tök sen mukaisesti kaksi äänestysaluetta: 1. Rautjärven äänestysalue 2. Simpeleen äänestysalue Europarlamenttivaaleissa 2014 vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat kun nan ta lo ja Rautjärven aseman koulu. Ennakkoäänestyspaikat olivat kun nan ta lo ja Rautjärven Aseman kirjasto.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus määrää vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalipäivän ää nestys pai kat seuraavasti: Äänestysalue 001, Rautjärvi Rautjärven aseman koulu Urheilijankatu Rautjärvi Äänestysalue 002, Simpele Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Molemmat äänestyspaikat ovat avoinna klo Kunnanhallitus määrää vuoden 2015 eduskuntavaalien en nak ko ää nes tyspai kat ja niiden aukioloajat seuraavasti: Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Aukioloaika: klo klo klo Rautjärven Aseman kirjasto Rautjärventie Rautjärvi Aukioloaika: klo klo klo Liitteet Jakelu Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen Keskusvaalilautakunta Ruokoniemi Hanna Kirjastonjohtaja yhteispalvelupiste kehitysjohtaja

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Tiiliruukin kaavoitustilanne 383/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Simpele-Änkilä osayleiskaava- ja Tiiliruukin asemakaavaehdotukset ovat ol leet virallisesti nähtävillä ja niistä on saatu pyydetyt lausunnot. Lausunnot on käsitelty viranomaisneuvottelussa Lisäksi suunnit te lu ti lan ne on ollut käsittelyssä kunnan ja K-Vizit Oy:n neu vot te lus sa Lausuntojen perusteella ratkaistavana on vielä, millä tavoin kaavoissa otetaan huomioon Museoviraston lausunnossa edellytetty tutkimus mui naisjään nös re kis te riin merkittyjen kiviröykkiöiden osalta. Erityisesti kaavaan merkityn Tiliruukinkadun toteutukseen asialla on mer kitys tä. Jos kadun alkupäässä olevat viljelyröykkiö osoittautuu arkelogisesti ar vok kaak si, asuntoalueen pääkokojakatua ei voida rakentaa kaavan mukai ses ti. Asemakaava voidaan hyväksyä ehdollisella kaavamääräyksellä tai tehdä en nen kaavan hyväksymistä arkeologinen tutkimus, jonka perusteella voidaan määrittää rakennettava tielinjaus. Arkeologinen tutkimus kuitenkin viiväs tyt tää kaavan hyväksymisprosessia, koska tutkimus voidaan toteuttaa vas ta kevään 2015 aikana. Simpeleen Lämpö Oy:n lausunnon perusteella kaukolämpöön lii ty mis velvol li suus poistetaan asemakaavasta, koska verkoston rakentaminen ilman lo ma kes kuk sen toteutumista olisi yhtiölle kohtuutonta. Lomakeskuksen kau ko läm mön toteuttaminen perustuu maankäyttösopimukseen sekä kiinteis tö kau pan esisopimukseen. Lomakeskuksen toteutus ei käynnisty vuoden 2015 aikana ja K-Vizit Oy:n kans sa on sovittu, että jatkoaikatauluista käydään neuvottelut, kun ase makaa va on saanut lainvoiman. Kunnanhallitus merkitsee kaavojen laadintavaiheen tiedokseen ja päättää, et tä kaavaehdotus otetaan päätöskäsittelyyn, kun Tiiliruukinkadun tie linjauk seen liittyvä arkeologinen tutkimus on tehty. Jakelu Kaavoittaja Ulla Karjalainen Tekninen johtaja

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Rautjärven kunnan riskien arviointi 540/ /2013 Kh Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Kunnanvaltuusto hyväksyi Suomen Kuntaliiton suo si tuksen noudatettavaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Joh to ryh mä ja toimialojen asiantuntijat ovat valmistelleet riskien arvioinnin Kun ta lii ton riskienarviointilomakkeistoa käyttäen. Riskienarvioinnissa on - tunnistettu ja kuvattu riskit - arvioitu niiden toteutumisen vaikutus (merkittävyys) ja toteutumisen toden nä köi syys - kuvattu toimenpiteet riskien ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi sekä - kuvattu riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi. Vaikutuksen arvioinnissa ja toteutumisen todennäköisyyden arvioinnissa on käytetty kuusiportaisia numeraalisia asteikoita. Riskin kokonaisarviointi muo dos tuu kertomalla vaikutuksen arvioinnin ja todennäköisyyden saamat pis teet keskenään, pistemäärä voi vaihdella välillä Kokonaispisteiden avul la riskit määrittyvät riskiluokkiin. Vaikutukset toimintaan, asiak kai siin, hen ki löstöön, talouteen ja/tai mai nee seen Riskin toteutumisen toden nä köi syys Kokonaisarviointi / ris kiluok ka 1. Ei vaikutusta 1. Ei juurikaan to den näköis 1-2 mitätön riski tä 2. Mitätön vaikutus 2. Harvoin (kerran pieni riski vuo des sa) 3. Pieni vaikutus 3. Mahdollinen (kerran 5-8 kohtalainen riski vuo des sa) 4. Kohtalainen vaikutus 4. Todennäköinen (kerran 9-16 tuntuva riski kuukaudessa) 5. Merkittävä vaikutus 5. Erittäin to den nä köinen merkittävä riski (kerran viikossa) 6. Sietämätön vaikutus 6. Toteutuu varmasti sietämätön riski Arvioinnin perusteella määritellään ne riskit, joihin tulee ottaa kantaa riskien hal lin ta suun ni tel mas sa. Riskienhallintasuunnitelmassa tulee määritellä toi men pi teet vähintään 17 pistettä saaneille riskeille (17-25 pistettä mer kittä vä riski, pistettä sietämätön riski) ja 9-16 pistettä (tuntuva riski) saa neil le riskeille. Riskienhallintasuunnitelma työstetään strategiaprosessin yhteydessä vuoden 2015 alkupuolella.riskienarviointiaineisto on myös osa stra te gia proses sin pohja-aineistoa. Kunnanhallitus vahvistaa riskienarvioinnin käytettäväksi kuntastrategian

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus päi vit tä mi sen yhteydessä laadittavan riskienhallintasuunnitelman pohjana. Kunnanhallitus jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen virheellisen liitteen vuoksi. Jakelu talouspäällikkö kehitysjohtaja

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Vuokrasopimus kunnantalon toimistotilasta 400/ /2014 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven seurakunnan kanssa on käyty neuvotteluja toimistotilan vuokraa mi ses ta kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistohenkilöiden työ tilo jen käytön osalta. Pankkikatu 3. kiinteistöstä toimistotilat siirrettäisiin kun nan ta lon kokoussiiven yläkertaan, jossa on aiemmin toiminut Eksoten so si aa li toi mis to. Toimistotilan koko on 150,0 m 2. Vuokra sisältää; huoneet kalustettuna (työtuoleja lukuun ottamatta) tilojen siivouksen kunnan käyttämällä toimistomitoituksella lämmön, sähkön, valaistuksen ja veden kulunvalvontajärjestelmän kiinteistöhuollon ja pihan kunnossapidon varavoiman sähkökatkoksissa sekä atk-laitteille akustoon kytketyn virta jär jes tel män kunnantalon yhteisten tilojen käytön, kahvio, neuvotteluhuoneet, le pohuo ne sekä suihkut alakerrassa Vuokran määrä on 15,00 euroa/m 2 kuukaudessa, eli 2.250,00 euroa kuukaudessa (vuosivuokra ). Toiminta alkaa kunnantalolla tai erillisen päätöksen mukaisesti. Tilat tulevat seurakunnan arvonlisäverottomaan käyttöön. Koska tilat tulevat arvonlisäverottomaan käyttöön, vuokra ei voi sisältää arvonlisäveroa. Rautjärven kunnan tulee laskuttaa seurakuntaa verottomilla vuokralaskuilla. Koska tilat tulevat verottomaan käyttöön, kunta ei voi tehdä AVL 111 :ssä tar koi tet tua vähennystä energiahyödykelaskuista. Kiinteistön vuok raus toimin taan liittyvät kustannukset ovat kunnalle palautus- ja vä hen nys kel vot tomia. Autolämmityspaikkoja Eksoten työntekijöiltä vapautuu 6 kpl vuoden alusta. Raut jär ven seurakunta voi halutessaan varata autopaikkoja työntekijöilleen tai työntekijät itselleen kunnan laskutussihteeriltä. Pistokepaikan hinta on täl lä hetkellä 30 euroa/vuosi/paikka. Rautjärven seurakunnan puolelta vuokrasopimuksen allekirjoittaa kirk koher ra Ulla Soikkeli ja talouspäällikkö Jouko Pokkinen. Kunnanhallitus hyväksyy toimistotilan vuokraamisen Rautjärven seu ra kunnal le ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Vuok ra on 2250 /kk (alv 0).

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Jakelu Rautjärven ev.lut.srk talouspäällikkö tekninen keskus

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Taloushallinnon palvelujen ulkoistaminen 408/02.00/2014 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnan ja kuntakonsernin taloushallinto on hoidettu kunnan omana työnä. Ny kyi sen taloushallinnon hoitamiseksi käytössämme olevilla järjestelmillä tar vi taan viiden kokoaikaisen henkilön työpanos ja lisäksi riittävä si jais resurs si vuosilomien ja sairauspoissaolojen aikaisen toiminnan tur vaa mi seksi, mutta myös ylityömääräyksiin on jouduttu turvautumaan vuosittain. Talous hal lin to tii mi hoitaa neljän organisaation talousprosessit; Rautjärven kun ta, Rautjärven kuntakonserni, Rautjärven Vuokratalot Oy ja Simpeleen Läm pö Oy. On myös huomioitava, että kunnan taloushallinnon henkilöstön ko ko nais mää räs tä kolmella on eläkeikä saavutettuna jo vuosien aikana. Lisäksi vuoden 2019 alkupuolella vielä yksi henkilö saavuttaa elä ke iän. Rautjärven kunta on osakkaana Saimaan talous ja tieto Oy:ssä (Saita). Ta lous hal lin non toimintavarmuuden järjestämistä suunniteltaessa on Saita:l ta pyydetty tarjous taloushallinnon palvelujen toteuttamisesta ja käyty alus ta va neuvottelu taloushallinto prosessien vastuunjaosta. Saita:n kautta hankittavan taloushallinnon palvelun etu kunnan omaan toimin taan verrattuna on toimintavarmuus (henkilöstöriskien hallinta, mm. sijais re surs sit). Palkanlaskentapalvelu on siirtynyt Saitan hoidettavaksi tehdyn kunnanhallituksen päätösken mukaisesti. Tie to hallin non palvelut ovat myös Saitan hoidossa. Kunnan käytössä oleva taloushallinnon Pro Economica-järjestelmä jou dutaan konvertoimaan viimeistään v alkuun mennessä yhteisten tau lujen osalta. Nykyisen version tuki päättyy samassa ajankohdassa. Uusi Pre ni um ohjelmisto todennäköisesti lanseerataan CGI:n toimesta kon version jälkeen asiakkaille jollakin aikataululla. Uuden järjestelmän käyt töönot to kus tan nuk set lisättynä 4 yhtiön konversion kustannuksilla ja työmäärän li säyk sel lä ovat lähes samat kuin Saita:n palvelun käyt töön ot to kus tan nukset (45.640,00 euroa). Kunnan talousarvion investointiosiossa on huo mioitu ulkoistamisen aiheuttaman ohjelmistojen muutoksen osuus vuodella Kunnan kannalta huono puoli on työpaikkojen siirtyminen pois oman kunnan alueelta, ellei Saita:n kanssa päästä sopimukseen nykyisistä teh tä vistä vapautuvien henkilöiden palkkaamisesta Saitaan. Saita:n tarjouksen mukaan käyttöönottoprojekti pyritään aloittamaan kuukau den (1) kuluessa tilauksesta tai myöhemmin sovittuna ajankohtana. Käyt töön ot to pro jek ti on valmis ja palvelutuotanto alkaa kuuden (6) kuu kauden kuluttua käyttöönoton aloituksesta. Toimintojen kannalta paras ajankoh ta siirtää toiminnot Saitaan on vuodenvaihde eli alkaen. Tässä ajankohdassa voi muuttaa kirjanpidon tilinumerointia ja myös kun ta konser nin pankkipalvelut on kilpailutettava mennessä. Rautjärven kuntakonsernin taloustiimin taloushallinnon kustannukset kun-

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus nan omana työnä sisältäen ainoastaan viiden kokoaikaisen toimihenkilön nor maa lin työajan palkkauskustannukset ja ProEcomomican ohjelmiston ai heut ta mat kustannukset sekä Enfo Zenderin laskuttamat laskujen vä li tyspal ve lu mak sut ovat tällä hetkellä n euroa/kk ja eu roa/vuosi. Saita:n tarjouksen kustannukset, jotka sisältävät palvelun käyt töön ot to projek tin kustannukset 3 vuoden poistosuunnitelman mukaan sekä jatkuvan pal ve lun kokonaishinnan ovat n euroa/kk ja euroa/vuosi. Käyttöönottoprojektin ohjelmistojen suunnitelman mukaisten poistojen pois ta mi sen jälkeen, kun kunnan jäljelle jäävän taloustiimin tehtävänkuvat ja prosessit on saatu sopeutettua toimintaan, olisi kustannussäästö n euroa/kk, euroa vuodessa varovaisen arvion mukaan pelkkien palkkakulujen osalta. Saitan taloushallinnon palvelun tarkempi sisältö, vastuiden jako kunnan ja Sai ta:n kesken sekä kustannusvertailu esitellään kokouksessa. Ohessa Saimaan talous ja tieto Oy:n yleisesittely. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle ja kehitysjohtajalle valtuudet jatkaa val mis te lu pro ses sia, tehdä yhteistoimintamenettelyn mukaiset henkilöstön kuu le mi set ja pyytää lausunnot toimialajohtajilta. Jakelu kunnanjohtaja kehitysjohtaja talouspäällikkö Saimaan talous- ja tieto Oy

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Rautjärven kunnan työsuojelun toimintasuunnitelma / /2014 Tyhttmk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja/vs.työsuojelupäällikkö p , Työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Lain 17 :ssä on määräykset työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta, jonka mukaan työturvallisuutta on ylläpidettävä ja parannettava työpaikalla yhteistyössä lain mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Oheisena: Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2015 Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta hyväksyy ja ehdottaa edelleen kunnanhallituksen vahvistettavaksi Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaohjelman 2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus vahvistaa Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaohjelman Jakelu työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus työyhteisötoimikunta henkilöstösihteeri

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Tyky-suunnitelma / /2014 Tyhttmk Valmistelija:Riitta Hellsten, henkilöstösihteeri, p , s-posti: Työkykyä ylläpitävä toiminta on työnantajan, yhteistyöorganisaatioiden ja työntekijöiden yhteistyötä. Työterveyshuolto osallistuu työterveyshuoltolain mukaan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun työpaikoilla. Vastuu toiminnasta on työnantajalla ja työpaikan henkilöstöllä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 päivitetään joulukuun 2014 aikana ja se tuleetyöyhteisötoimikunnan käsiteltäväksi tammikuussa Sivistys- ja tekninen keskus laatii oman tyky-suunnitelman. Kunnantalon henkilöstölle laaditaan yhteinen tyky-suunnitelma. Oheisena: kooste tyky-suunitelmista 2015 Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta käsittelee vuoden 2015 tyky-suunnitelman ja ehdottaa edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 tyky-suunnitelman. Jakelu Hallintokeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus henkilöstösihteeri

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Koulutussuunnitelma / /2014 Tyhttmk Valmistelija:Riitta Hellsten, henkilöstösihteeri, p , s-posti: Koulutuksen tavoitteena on organisaation ja yksilön ammattitaidon kehittäminen vastaamaan työelämän ja Rautjärven kunnan vaatimuksia ja tarpeita. Koulutus on osa osaamisen johtamisesta, jonka tarpeet käydään vuosittain läpi kehityskeskusteluissa. Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen päämääränä on tuottavuuden parantamisen ohella myös työhyvinvoinnin kehittäminen. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa pitää vuosittain määritellä koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen korvaamisesta ovat tulleet voimaan vuoden 2014 alusta lukien. Työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä koulutuskorvauksen saamiselle on voimassaoleva koulutussuunnitelma. Oheisena: Hallintotiimin-, sivistyskeskuksen- ja siivouspalvelujen koulutussuunnitelma Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta merkitsee tiedoksi ja edelleen kunnanhallituksen vahvistettavaksi koulutussuunnitelman Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus hyväksyy koulutussuunnitelman 2015.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2017 49 Tarkastuslautakunta Aika 09.08.2017 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2017 52 Keskusvaalilautakunta Aika 30.11.2017 klo 16:00-16:32 Paikka Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 18 Keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeäminen 54 19 Vuoden 2018 presidentinvaalin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2016 22 Vanhusneuvosto Aika 13.09.2016 klo 14:00-15:33 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen 24 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.12.2017 klo 18:05-19:20 Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Sivu 18 Koulutuksen järjestäminen vaaliviranomaisille

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Itäinen aluejohtokunta Aika 30.11.2017 klo 19:34-19:54 Paikka Valtuustosali Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Taavila Marko pj. Koskimaa Päivi vpj. Autio Raimo

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 2/ Henkilöstöjaosto. Aika kello 11:30-12:00

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 2/ Henkilöstöjaosto. Aika kello 11:30-12:00 Pöytäkirja 2/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 30.03.2015 kello 11:30-12:00 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot