Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Aika klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautjärven kunnan markkinointisuunnitelma Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 8 täytäntöönpano 272 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu Vuoden 2015 eduskuntavaalien äänestyspaikat Tiiliruukin kaavoitustilanne Rautjärven kunnan riskien arviointi Vuokrasopimus kunnantalon toimistotilasta Taloushallinnon palvelujen ulkoistaminen Rautjärven kunnan työsuojelun toimintasuunnitelma Tyky-suunnitelma Koulutussuunnitelma Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat ekarjalan tuottamien palveluiden järjestäminen v alkaen 28

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:44-17:17 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:44-17:17 1. varapj Europaeus Teemu 14:44-17:17 2. varapj ptk.tark Kuru Katja 14:44-17:17 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:44-17:17 Jäsen ptk. tark. Tervonen Timo 14:44-17:17 jäsen Vanhatalo Mika 14:44-17:17 jäsen Terävä Liisa 14:44-17:17 valtuuston pj Paajanen Timo 14:44-17:17 valt 2. varapj Anttila Harri 14:44-17:17 kj, pöytäkirjanpitäjä Rita Annaleena 14:44-17:17 kehitysjohtaja Hinkkanen Paula 14:44-16:30 talouspäällikkö Natunen Juha-Pekka 14:44-15:25 projektipäällikkö :t Poissa Luumi Kari valt 1. varapj Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Teemu Europaeus Pöytäkirjantarkastaja Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupiste klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teemu Europaues ja Helena Lensu-Saukkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Europaeus ja Helena Lensu-Saukkonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rautjärven kunnan markkinointisuunnitelma 174/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Juha-Pekka Natunen, projektipäällikkö, p , s-posti: Rautjärven hyväksytyssä kuntastrategiassa on kärkihankkeeksi määritelty markkinointi ja tiedotus. Kunnanjohtajan toimeksiannosta projektipäällikkö Juha-Pekka Natunen on laatinut markkinointisuunnitelman, joka on käsitelty kunnan johtoryhmässä. Suunnittelun tavoitteena on ollut löytää markkinoinnin kärjet ja erottumistekijät huomioiden kunnan strategiset tavoitteet ja alueen ominaislaadun. Markkinoinnin tavoitteena on nostaa kunnan/alueen profiilia sekä parantaa sen imagoa, niin kunnan sisällä, lähialueella ja muualla Suomessa. Suurin osa markkinoinnin toimenpiteistä toteutetaan lähialueella (Rautjärvi + lähikunnat) ja Suomen laajuinen markkinointi tehdään huolella valituilla nostoilla. Yhtenä markkinointisuunnitelman kärkiajatuksena on erottautua positiivisella tavalla muista kunnista ja välittää positiivista viestiä kunnassa asuville ja siellä toimiville ihmisille. Markkinointisuunnitelman toteuttamiseen liittyvät toimenpide-esitykset: 1. Kasataan markkinointiryhmä (ryhmä suunnittelee ja määrittelee tässä esityksessä mainitut asiat) 2. Valitaan mitkä ovat kunnan ja alueen markkinoinnin sisällöt (brändi ja imago) 3. Laaditaan markkinointisuunnitelma 3-vuodella ja valitaan mitkä toimenpiteet toteutetaan 4. Laaditaan markkinointibudjetti ja hankitaan rahoitusta markkinoinnin toteuttamiseen 5. Suunnitelman toteuttamista valvotaan ja arvioidaan säännöllisesti. 6. Valintoja ei voida tehdä sisäpiirissä, vaan suunnittelussa tulee kuunnella paikallisia ihmisiä (esim. avoin markkinointiseminaari) Ehdotus markkinointiryhmän kokoonpanoksi Kunnan edustus (eri toimialat) Markkinointisuunnitelman kirjoittaja/toimeenpanija Yrityksien edustajat (2-3 kpl) Yhdistyksien edustaja (2-3 kpl) Imatran Seudun Kehitysyhtiön edustaja Kylä-/asukasyhdistyksien edustajat (2-3 kpl) Juha-Pekka Natunen on jäämässä alkaen osa-aikaiseksi Kehittyvä Rautjärvi -hankeen projektipäälliköksi. Juha-Pekka Natunen on kokouksessa selostamassa asiaa.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Kunnanhallitus hyväksyy laaditun markkinointisuunnitelman kunnan markkinoinnin jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Markkinointiryhmän tulee raportoida työn edistymisestä säännöllisesti kunnan johtoryhmää ja kunnanhallitusta. Kunnanhallitus kutsuu markkinointiryhmään edustajat: Hallintokeskuksesta Sivistyskeskuksesta Teknisestä keskuksesta Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:stä Rautjärven Yrittäjät ry:stä Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaalta Rautjärven Asemanseudun kyläyhdistys ry:stä Innasennurkka-Kaljusenkylän kyläyhdistys ry:stä MLL:n Simpeleen osastosta Miettilän nuorisoseurasta Lions Club Simpeleestä Simpeleen Urheilijat ry:stä Kunnanhallitus nimeää edustajansa markkinointiryhmän puheenjohtajaksi. Markkinointisuunnitelman kirjoittajaksi ja markkinointiryhmän sihteeriksi palkataan osa-aikaisena väliseksi ajaksi projektipäällikkö Juha-Pekka Natunen. Kunnanhallitys nimesi markkinointiryhmän puheenjohtajaksi khall pj Taina Longan ja varapuheenjohtajaksi kvalt pj Liisa Terävän. Valmistelijat: Juha-Pekka Natunen, projektipäällikkö, p , s-posti Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Markkinointiryhmä on hyväksynyt esityksen Rautjärven alueen mark ki nointi suun ni tel mak si Juha-Pekka Natunen on kokouksessa esit te lemäs sä asiaa. Esityslistan oheisena myös kehittämishankkeiden budjettiarvio vuodelle Kunnanhallitus hyväksyy Rautjärven alueen markkinointisuunntelman toimeenpantavaksi ja otettavaksi huomioon kuntastrategian päi vityk ses sä. Kehittämistoimenpiteden jatkamiseksi Juha-Pekka Natusen työsuhdetta

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus jat ke taan saakka. Palkkausta rahoitetaan myös hankkeiden oma ra hoi tus osuu teen varatuilla määrärahoilla. Hankkeiden toteutuessa osa palkkauskuluista siirretään hankekustannuksiksi. Työsuhteen jatkoa ar vioi daan toteutuvien kehittämishankkeiden perusteella. Liitteet Budjettiarvio kehittämishankkeille 2015 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma Jakelu Juha-Pekka Natunen Kehitysjohtaja Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraava toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 49 Pöytäkirjan tarkistajien valinta - ei toimenpiteitä 50 Vuoden 2014 talousarviomuutoksien yhteenvetoon lisäyksiä - tiedoksi kunnanjohtaja, toimialajohtajat, talouspäällikkö, kirjanpito 51 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma tiedoksi kunnanjohtaja, toimialajohtajat, talouspäällikkö, kirjanpito 52 Hyvinvointikertomus tiedoksi kunnanjohtaja, toimialajohtajat, talouspäällikkö, kirjanpito 53 Simpeleen Harjun kiinteistön myynti - pöytäkirjanote: Jukka Lifländer, kunnanjohtaja, tekninen keskus 54 Eron myöntäminen Teppo Nygrenille kunnan luottamustehtävistä - pöytäkirjanote: Teppo Nygren, kunnanjohtaja 55 Etelä-Karjalan hankintapalveluja koskevan makaunnallisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen - Etelä-Karjalan hankintapalvelut, tekninen johtaja 56 Simpele-Änkilä osayleiskaavan muutos Ilmarinkatu - tiedoksi tekninen keskus, kunnanjohtaja 57 Ilmarinkadun asemakaavan muutos Simpeleen asemakaava-alueella - tiedoksi tekninen keskus, kunnanjohtaja 58 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys - Asia jäi käsittelemättä, koska valtuuston kokous tuli päätösvallattomaksi valtuutettujen poistuttua kokouksesta. Asian käsittelyn määräaika oli

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää kutsua kunnanvaltuuston koolle käsittelemään asian. 59 Tiedoksi / muut asiat - ei käsitelty.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu / /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Hallintosäännön 4. luvun 2 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan koh dan ja paikan. Lisäksi kokous voidaan pitää myös, kun pu heen johta ja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Rautjärven kunnassa on kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspäiväksi va kiin tu nut maanantai. Päällekkäisyyksien välttämiseksi myös maakunnan muis sa kunnissa maanantait ovat olleet varattuna kunnanhallituksille ja -val tuus toil le, jolloin muiden toimielinten kokoukset on sijoitettu muihin viikon päi viin ja kunnanhallitusten jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto ovat voi neet osallistua niihin ilman päällekkäisyyksiä. Kunnanhallitus on kokoontunut säännönmukaisiin kokouksiin noin 3 viikon vä lein, joka on osoittautunut sopivaksi niin asiamäärien kuin määräaikojen nou dat ta mi sen osalta. Liitteeseen on tehty suunnitelma vuoden 2015 kunnanhallituksen ja -valtuus ton kokouksista. Suunnitelmaan valtuustolle on varattu seitsemän kokoon tu mis ta, joista kesäkuu, marraskuu ja joulukuu ovat varsinaisia päätös ko kouk sia. Muut kokoontumiset voidaan järjestää tarvittaessa ko kouk sina tai iltakouluina. Aikataulussa tulee ottaa huomioon mahdollisesti tarvittavat valtuuston il takou lut kuntastrategian päivityksessä sekä kuntajakoselvityksen tarvitsema uu si valtuustokäsittely. Mahdollisia valtuuston lisäkokoontumispäiviä oli sivat 19.1., 9.2. ja 2.3. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kokousaikataulun ja päättää, että kun nan hal li tuk sen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Kunnanhallitus hyväksi esityksen sillä muutoksella, että kunnanvaltuuston kokous pidetään klo alkaen, jonka jälkeen kokoontumista jatketaan valtuuston iltakouluna. Kokousaikatauluun lisättiin valtuuston iltakoulu Liitteet Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 2015 Jakelu yhteispalvelupiste kunnan kotisivut luottamushenkilöiden ekstranet

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalien äänestyspaikat 322/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimi te taan kotimaassa Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Kunnanhallituksen on hy vissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaa li lauta kun ta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useam pi vaalitoimikunta. Kunnanhallituksen on myös hyvissä ajoin päätettävä kunnassa olevista ylei sis tä ennakkoäänestyspaikoista sekä määrättävä en nak ko ää nes tyspaik koi na olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Kunnanhallituksen on myös hyvissä ajoin määrättävä äänestysalueen vaalipäivän ää nes tys paikat. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kun nan kin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. Kunnassa tulee olla vähintään yksi äänesteysalue ja yksi en nak ko ää nestys paik ka. Kunnan tulee huolehtia, että äänesetyspaikkoja on kunnassa riit tä väs ti suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta ää nes tä minen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta. Kunnassa yhden en nakko ää nes tys pai kan tulee olla avoinna jokaisena en nak ko ää nes tys ajan jakson päivänä. Ennakkoäänestyspaikat suositellaan sijoitettavaksi paikkoihin, joihin äänes tä jien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. En nak ko äänes tys pai kan tulisi olla aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mah dolli sim man puolueeton. Yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ei saa sijoittaa sellai seen paikkaan, johon kaikilla äänioikeutetuilla ei ole pääsyä. En nak koää nes tys paik ko jen ja aukioloaikojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Jos kunta järjestää vaalipäivän tai ennakkoäänestystyksen jonkin ul ko puoli sen tahon tiloissa, kunta sopii siitä itsenäisesti suoraan asianomaisen tahon kanssa. Äänestyspaikat tulee rekisteröidä vaalitietokantaan mennessä. Rautjärven kunnassa on valtuuston tekemän ää nes tys alue muutos pää tök sen mukaisesti kaksi äänestysaluetta: 1. Rautjärven äänestysalue 2. Simpeleen äänestysalue Europarlamenttivaaleissa 2014 vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat kun nan ta lo ja Rautjärven aseman koulu. Ennakkoäänestyspaikat olivat kun nan ta lo ja Rautjärven Aseman kirjasto.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus määrää vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalipäivän ää nestys pai kat seuraavasti: Äänestysalue 001, Rautjärvi Rautjärven aseman koulu Urheilijankatu Rautjärvi Äänestysalue 002, Simpele Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Molemmat äänestyspaikat ovat avoinna klo Kunnanhallitus määrää vuoden 2015 eduskuntavaalien en nak ko ää nes tyspai kat ja niiden aukioloajat seuraavasti: Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Aukioloaika: klo klo klo Rautjärven Aseman kirjasto Rautjärventie Rautjärvi Aukioloaika: klo klo klo Liitteet Jakelu Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen Keskusvaalilautakunta Ruokoniemi Hanna Kirjastonjohtaja yhteispalvelupiste kehitysjohtaja

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Tiiliruukin kaavoitustilanne 383/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Simpele-Änkilä osayleiskaava- ja Tiiliruukin asemakaavaehdotukset ovat ol leet virallisesti nähtävillä ja niistä on saatu pyydetyt lausunnot. Lausunnot on käsitelty viranomaisneuvottelussa Lisäksi suunnit te lu ti lan ne on ollut käsittelyssä kunnan ja K-Vizit Oy:n neu vot te lus sa Lausuntojen perusteella ratkaistavana on vielä, millä tavoin kaavoissa otetaan huomioon Museoviraston lausunnossa edellytetty tutkimus mui naisjään nös re kis te riin merkittyjen kiviröykkiöiden osalta. Erityisesti kaavaan merkityn Tiliruukinkadun toteutukseen asialla on mer kitys tä. Jos kadun alkupäässä olevat viljelyröykkiö osoittautuu arkelogisesti ar vok kaak si, asuntoalueen pääkokojakatua ei voida rakentaa kaavan mukai ses ti. Asemakaava voidaan hyväksyä ehdollisella kaavamääräyksellä tai tehdä en nen kaavan hyväksymistä arkeologinen tutkimus, jonka perusteella voidaan määrittää rakennettava tielinjaus. Arkeologinen tutkimus kuitenkin viiväs tyt tää kaavan hyväksymisprosessia, koska tutkimus voidaan toteuttaa vas ta kevään 2015 aikana. Simpeleen Lämpö Oy:n lausunnon perusteella kaukolämpöön lii ty mis velvol li suus poistetaan asemakaavasta, koska verkoston rakentaminen ilman lo ma kes kuk sen toteutumista olisi yhtiölle kohtuutonta. Lomakeskuksen kau ko läm mön toteuttaminen perustuu maankäyttösopimukseen sekä kiinteis tö kau pan esisopimukseen. Lomakeskuksen toteutus ei käynnisty vuoden 2015 aikana ja K-Vizit Oy:n kans sa on sovittu, että jatkoaikatauluista käydään neuvottelut, kun ase makaa va on saanut lainvoiman. Kunnanhallitus merkitsee kaavojen laadintavaiheen tiedokseen ja päättää, et tä kaavaehdotus otetaan päätöskäsittelyyn, kun Tiiliruukinkadun tie linjauk seen liittyvä arkeologinen tutkimus on tehty. Jakelu Kaavoittaja Ulla Karjalainen Tekninen johtaja

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Rautjärven kunnan riskien arviointi 540/ /2013 Kh Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Kunnanvaltuusto hyväksyi Suomen Kuntaliiton suo si tuksen noudatettavaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Joh to ryh mä ja toimialojen asiantuntijat ovat valmistelleet riskien arvioinnin Kun ta lii ton riskienarviointilomakkeistoa käyttäen. Riskienarvioinnissa on - tunnistettu ja kuvattu riskit - arvioitu niiden toteutumisen vaikutus (merkittävyys) ja toteutumisen toden nä köi syys - kuvattu toimenpiteet riskien ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi sekä - kuvattu riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi. Vaikutuksen arvioinnissa ja toteutumisen todennäköisyyden arvioinnissa on käytetty kuusiportaisia numeraalisia asteikoita. Riskin kokonaisarviointi muo dos tuu kertomalla vaikutuksen arvioinnin ja todennäköisyyden saamat pis teet keskenään, pistemäärä voi vaihdella välillä Kokonaispisteiden avul la riskit määrittyvät riskiluokkiin. Vaikutukset toimintaan, asiak kai siin, hen ki löstöön, talouteen ja/tai mai nee seen Riskin toteutumisen toden nä köi syys Kokonaisarviointi / ris kiluok ka 1. Ei vaikutusta 1. Ei juurikaan to den näköis 1-2 mitätön riski tä 2. Mitätön vaikutus 2. Harvoin (kerran pieni riski vuo des sa) 3. Pieni vaikutus 3. Mahdollinen (kerran 5-8 kohtalainen riski vuo des sa) 4. Kohtalainen vaikutus 4. Todennäköinen (kerran 9-16 tuntuva riski kuukaudessa) 5. Merkittävä vaikutus 5. Erittäin to den nä köinen merkittävä riski (kerran viikossa) 6. Sietämätön vaikutus 6. Toteutuu varmasti sietämätön riski Arvioinnin perusteella määritellään ne riskit, joihin tulee ottaa kantaa riskien hal lin ta suun ni tel mas sa. Riskienhallintasuunnitelmassa tulee määritellä toi men pi teet vähintään 17 pistettä saaneille riskeille (17-25 pistettä mer kittä vä riski, pistettä sietämätön riski) ja 9-16 pistettä (tuntuva riski) saa neil le riskeille. Riskienhallintasuunnitelma työstetään strategiaprosessin yhteydessä vuoden 2015 alkupuolella.riskienarviointiaineisto on myös osa stra te gia proses sin pohja-aineistoa. Kunnanhallitus vahvistaa riskienarvioinnin käytettäväksi kuntastrategian

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus päi vit tä mi sen yhteydessä laadittavan riskienhallintasuunnitelman pohjana. Kunnanhallitus jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen virheellisen liitteen vuoksi. Jakelu talouspäällikkö kehitysjohtaja

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Vuokrasopimus kunnantalon toimistotilasta 400/ /2014 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven seurakunnan kanssa on käyty neuvotteluja toimistotilan vuokraa mi ses ta kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistohenkilöiden työ tilo jen käytön osalta. Pankkikatu 3. kiinteistöstä toimistotilat siirrettäisiin kun nan ta lon kokoussiiven yläkertaan, jossa on aiemmin toiminut Eksoten so si aa li toi mis to. Toimistotilan koko on 150,0 m 2. Vuokra sisältää; huoneet kalustettuna (työtuoleja lukuun ottamatta) tilojen siivouksen kunnan käyttämällä toimistomitoituksella lämmön, sähkön, valaistuksen ja veden kulunvalvontajärjestelmän kiinteistöhuollon ja pihan kunnossapidon varavoiman sähkökatkoksissa sekä atk-laitteille akustoon kytketyn virta jär jes tel män kunnantalon yhteisten tilojen käytön, kahvio, neuvotteluhuoneet, le pohuo ne sekä suihkut alakerrassa Vuokran määrä on 15,00 euroa/m 2 kuukaudessa, eli 2.250,00 euroa kuukaudessa (vuosivuokra ). Toiminta alkaa kunnantalolla tai erillisen päätöksen mukaisesti. Tilat tulevat seurakunnan arvonlisäverottomaan käyttöön. Koska tilat tulevat arvonlisäverottomaan käyttöön, vuokra ei voi sisältää arvonlisäveroa. Rautjärven kunnan tulee laskuttaa seurakuntaa verottomilla vuokralaskuilla. Koska tilat tulevat verottomaan käyttöön, kunta ei voi tehdä AVL 111 :ssä tar koi tet tua vähennystä energiahyödykelaskuista. Kiinteistön vuok raus toimin taan liittyvät kustannukset ovat kunnalle palautus- ja vä hen nys kel vot tomia. Autolämmityspaikkoja Eksoten työntekijöiltä vapautuu 6 kpl vuoden alusta. Raut jär ven seurakunta voi halutessaan varata autopaikkoja työntekijöilleen tai työntekijät itselleen kunnan laskutussihteeriltä. Pistokepaikan hinta on täl lä hetkellä 30 euroa/vuosi/paikka. Rautjärven seurakunnan puolelta vuokrasopimuksen allekirjoittaa kirk koher ra Ulla Soikkeli ja talouspäällikkö Jouko Pokkinen. Kunnanhallitus hyväksyy toimistotilan vuokraamisen Rautjärven seu ra kunnal le ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Vuok ra on 2250 /kk (alv 0).

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Jakelu Rautjärven ev.lut.srk talouspäällikkö tekninen keskus

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Taloushallinnon palvelujen ulkoistaminen 408/02.00/2014 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnan ja kuntakonsernin taloushallinto on hoidettu kunnan omana työnä. Ny kyi sen taloushallinnon hoitamiseksi käytössämme olevilla järjestelmillä tar vi taan viiden kokoaikaisen henkilön työpanos ja lisäksi riittävä si jais resurs si vuosilomien ja sairauspoissaolojen aikaisen toiminnan tur vaa mi seksi, mutta myös ylityömääräyksiin on jouduttu turvautumaan vuosittain. Talous hal lin to tii mi hoitaa neljän organisaation talousprosessit; Rautjärven kun ta, Rautjärven kuntakonserni, Rautjärven Vuokratalot Oy ja Simpeleen Läm pö Oy. On myös huomioitava, että kunnan taloushallinnon henkilöstön ko ko nais mää räs tä kolmella on eläkeikä saavutettuna jo vuosien aikana. Lisäksi vuoden 2019 alkupuolella vielä yksi henkilö saavuttaa elä ke iän. Rautjärven kunta on osakkaana Saimaan talous ja tieto Oy:ssä (Saita). Ta lous hal lin non toimintavarmuuden järjestämistä suunniteltaessa on Saita:l ta pyydetty tarjous taloushallinnon palvelujen toteuttamisesta ja käyty alus ta va neuvottelu taloushallinto prosessien vastuunjaosta. Saita:n kautta hankittavan taloushallinnon palvelun etu kunnan omaan toimin taan verrattuna on toimintavarmuus (henkilöstöriskien hallinta, mm. sijais re surs sit). Palkanlaskentapalvelu on siirtynyt Saitan hoidettavaksi tehdyn kunnanhallituksen päätösken mukaisesti. Tie to hallin non palvelut ovat myös Saitan hoidossa. Kunnan käytössä oleva taloushallinnon Pro Economica-järjestelmä jou dutaan konvertoimaan viimeistään v alkuun mennessä yhteisten tau lujen osalta. Nykyisen version tuki päättyy samassa ajankohdassa. Uusi Pre ni um ohjelmisto todennäköisesti lanseerataan CGI:n toimesta kon version jälkeen asiakkaille jollakin aikataululla. Uuden järjestelmän käyt töönot to kus tan nuk set lisättynä 4 yhtiön konversion kustannuksilla ja työmäärän li säyk sel lä ovat lähes samat kuin Saita:n palvelun käyt töön ot to kus tan nukset (45.640,00 euroa). Kunnan talousarvion investointiosiossa on huo mioitu ulkoistamisen aiheuttaman ohjelmistojen muutoksen osuus vuodella Kunnan kannalta huono puoli on työpaikkojen siirtyminen pois oman kunnan alueelta, ellei Saita:n kanssa päästä sopimukseen nykyisistä teh tä vistä vapautuvien henkilöiden palkkaamisesta Saitaan. Saita:n tarjouksen mukaan käyttöönottoprojekti pyritään aloittamaan kuukau den (1) kuluessa tilauksesta tai myöhemmin sovittuna ajankohtana. Käyt töön ot to pro jek ti on valmis ja palvelutuotanto alkaa kuuden (6) kuu kauden kuluttua käyttöönoton aloituksesta. Toimintojen kannalta paras ajankoh ta siirtää toiminnot Saitaan on vuodenvaihde eli alkaen. Tässä ajankohdassa voi muuttaa kirjanpidon tilinumerointia ja myös kun ta konser nin pankkipalvelut on kilpailutettava mennessä. Rautjärven kuntakonsernin taloustiimin taloushallinnon kustannukset kun-

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus nan omana työnä sisältäen ainoastaan viiden kokoaikaisen toimihenkilön nor maa lin työajan palkkauskustannukset ja ProEcomomican ohjelmiston ai heut ta mat kustannukset sekä Enfo Zenderin laskuttamat laskujen vä li tyspal ve lu mak sut ovat tällä hetkellä n euroa/kk ja eu roa/vuosi. Saita:n tarjouksen kustannukset, jotka sisältävät palvelun käyt töön ot to projek tin kustannukset 3 vuoden poistosuunnitelman mukaan sekä jatkuvan pal ve lun kokonaishinnan ovat n euroa/kk ja euroa/vuosi. Käyttöönottoprojektin ohjelmistojen suunnitelman mukaisten poistojen pois ta mi sen jälkeen, kun kunnan jäljelle jäävän taloustiimin tehtävänkuvat ja prosessit on saatu sopeutettua toimintaan, olisi kustannussäästö n euroa/kk, euroa vuodessa varovaisen arvion mukaan pelkkien palkkakulujen osalta. Saitan taloushallinnon palvelun tarkempi sisältö, vastuiden jako kunnan ja Sai ta:n kesken sekä kustannusvertailu esitellään kokouksessa. Ohessa Saimaan talous ja tieto Oy:n yleisesittely. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle ja kehitysjohtajalle valtuudet jatkaa val mis te lu pro ses sia, tehdä yhteistoimintamenettelyn mukaiset henkilöstön kuu le mi set ja pyytää lausunnot toimialajohtajilta. Jakelu kunnanjohtaja kehitysjohtaja talouspäällikkö Saimaan talous- ja tieto Oy

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Rautjärven kunnan työsuojelun toimintasuunnitelma / /2014 Tyhttmk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja/vs.työsuojelupäällikkö p , Työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Lain 17 :ssä on määräykset työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta, jonka mukaan työturvallisuutta on ylläpidettävä ja parannettava työpaikalla yhteistyössä lain mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Oheisena: Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2015 Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta hyväksyy ja ehdottaa edelleen kunnanhallituksen vahvistettavaksi Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaohjelman 2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus vahvistaa Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaohjelman Jakelu työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus työyhteisötoimikunta henkilöstösihteeri

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Tyky-suunnitelma / /2014 Tyhttmk Valmistelija:Riitta Hellsten, henkilöstösihteeri, p , s-posti: Työkykyä ylläpitävä toiminta on työnantajan, yhteistyöorganisaatioiden ja työntekijöiden yhteistyötä. Työterveyshuolto osallistuu työterveyshuoltolain mukaan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun työpaikoilla. Vastuu toiminnasta on työnantajalla ja työpaikan henkilöstöllä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 päivitetään joulukuun 2014 aikana ja se tuleetyöyhteisötoimikunnan käsiteltäväksi tammikuussa Sivistys- ja tekninen keskus laatii oman tyky-suunnitelman. Kunnantalon henkilöstölle laaditaan yhteinen tyky-suunnitelma. Oheisena: kooste tyky-suunitelmista 2015 Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta käsittelee vuoden 2015 tyky-suunnitelman ja ehdottaa edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 tyky-suunnitelman. Jakelu Hallintokeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus henkilöstösihteeri

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/ Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Koulutussuunnitelma / /2014 Tyhttmk Valmistelija:Riitta Hellsten, henkilöstösihteeri, p , s-posti: Koulutuksen tavoitteena on organisaation ja yksilön ammattitaidon kehittäminen vastaamaan työelämän ja Rautjärven kunnan vaatimuksia ja tarpeita. Koulutus on osa osaamisen johtamisesta, jonka tarpeet käydään vuosittain läpi kehityskeskusteluissa. Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen päämääränä on tuottavuuden parantamisen ohella myös työhyvinvoinnin kehittäminen. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa pitää vuosittain määritellä koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen korvaamisesta ovat tulleet voimaan vuoden 2014 alusta lukien. Työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä koulutuskorvauksen saamiselle on voimassaoleva koulutussuunnitelma. Oheisena: Hallintotiimin-, sivistyskeskuksen- ja siivouspalvelujen koulutussuunnitelma Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta merkitsee tiedoksi ja edelleen kunnanhallituksen vahvistettavaksi koulutussuunnitelman Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus hyväksyy koulutussuunnitelman 2015.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 05.05.2014 klo 14:00-16:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot