Asia no

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia no 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Laitoshoidon ja palveluasuntojen paikkatilanne Katsaus elatustukeen Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset Kotihoidon asiakasmaksut (2202) Tukipalvelujen asiakasmaksut (2203) Palveluasuntojen asiakasmaksut Päiväkeskuksen vuokrahinnat (2204) Päiväkeskuksen asiakasmaksut (2204) Perhetyön asiakasmaksut (2115) Päivähoidon asiakasmaksut Hammashuollon asiakasmaksut Pitkäaikaisen laitoshoidon ja palveluasuntojen asiakasmaksun määrääminen Kutsu alkoholiohjelman kumppaniksi Päihdehuollon seminaari Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta vuonna 2005 Sosiaali- ja terveysjohtajan info Tiedoksi annettavat asiat Talousarvion toteutumisen seuranta Erikoishammashoitajan ammattinimikkeen muuttaminen suuhygienistiksi PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJANA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asutettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA No A 5/2006 Sivu 52 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Jäsenet: Teuvo Pikkuaho, puheenjohtaja Kaija-Leena Pohjola, vpj, saapui klo Olavi Ruottinen Juhani Vääräniemi Helena Kekäläinen Paula Juka, poistui klo Marja-Liisa Jakonen Ritva Hurme Väinö Kokkonen Varajäsenet: Lea Kinnunen Timo Pekkarinen --- Maija Ranta Mauri Viitajylhä Päivi Tajakka Vesa Juka Hannu Huusko Sirkka Klemetti Ari Kankaanpää MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Jouko Leinonen, kunnanhallituksen edustaja Raija Sajanti, sosiaali- ja terveysjohtaja/esittelijä Esko Haapamäki, johtava lääkäri, klo Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Toivo Tihinen, k-hall. puh.joht. Pirkko Leinonen, pöytäkirjanpitäjä Tarja Lammi, sosiaalityöntekijä, 43, klo Ulla Suojoki, vs. vanhustyön johtaja, 42, klo Tuula Kaiponen, vs. osastonhoitaja, 42, klo PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Jakonen ja Ritva Hurme. Puheenjohtaja Teuvo Pikkuaho Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Pirkko Leinonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksella Virka-asema Allekirjoitus

3 53 LAITOSHOIDON JA PALVELUASUNTOJEN PAIKKATILANNE Sote ltk 42 Vanhustenhuollossa pitkäaikaispaikkojen ja palveluasuntopaikkojen tilanne on ollut pitkään erittäin huono ja toiveita tilanteen paranemisesta ei ole näkyvissä. Uusia palveluasuntoja saadaan vuoden 2007 alkupuolella 12 lisää Töllintien palveluasuntojen valmistuttua. Mahdollisesti Armiitan 6 lisäpaikkaa valmistuvat samoihin aikoihin. Hoitopaikkoja on jouduttu käyttämään Utajärveltä, Päivärinteen kuntoutussairaalasta, ODL:stä sekä ostamaan palveluasuntopaikkoja Mikevasta. Henkilökunnan sairaslomat ovat vuoden aikana nousseet huomattavasti. Tilannetta pahentaa se, että hoitohenkilökuntaa lyhytkestoisiin sijaisuuksiin ei saada. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta keskustelee tilanteesta ja kuulee asiasta johtavaa lääkäriä, sairaalan osastonhoitajaa sekä vanhustyön johtajaa. KÄSITTELY: Kokouksen aluksi lautakunta kuuli vs. vanhustyönjohtaja Ulla Suojokea, vs. osastonhoitaja Tuula Kaiposta ja johtava lääkäri Esko Haapamäkeä asian johdosta. Sosiaali- ja terveysjohtaja velvoitettiin selvittämään lisähenkilökunnan palkkausmahdollisuus. Merkittiin, että johtava lääkäri Esko Haapamäki saapui kokoukseen klo

4 54 KATSAUS ELATUSTUKEEN Sote ltk 43 Elatusturvalain 671/1998 mukaan elatustukea maksetaan lapselle, kun 1) elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen; 2) isyyttä avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden ei ole lainvoimaisesti vahvistettu; 3) elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden vahvistamisen kanssa, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajan siitä, kun isyys on lainvoimaisesti vahvistettu, jollei kannetta elatusavun vahvistamiseksi ole pantu vireille mainitun ajan kuluessa; 4) elatusvelvollisuus on ratkaistu täytäntöönpanokelpoisella sopimuksella, päätöksellä tai tuomiolla, mutta elatusapua ei ole vahvistettu suoritettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi, taikka elatusavun määrä on mainitusta syystä vahvistettu 7 :n mukaista elatustuen määrää pienemmäksi; tai 5) ottovanhempi on yksin ottanut lapsen ottolapsekseen eikä lapsi ole ottovanhemman puolison lapsi tai ottolapsi taikka sellaisen henkilön lapsi, jonka kanssa ottovanhempi elää avioliitonomaisissa olosuhteissa. Elatustuen määrä vuonna 2005 oli 118,15. ELATUSTUKI Lapsia tuen piirissä (tilastopvm) Elatusvelvollisia Maksettu elatustukea Peritty elatusapua Peritty elatusapuun (lapselle) Peritty elatustukeen (kunnalle) Perittävää elatusapua Perittävää elatustukea Elatusturvalain tullessa voimaan myös elatusapujen perintä muuttui. Elatusavun ja -tuen perintä muuttui siten, että saatavia voidaan periä viisi vuotta. Aikaisemmin perintää on voitu tehdä niin kauan, kuin perittävää on ollut. Ensimmäinen velkojen vanhentuminen tapahtui , jolloin velkoja vanheni Tällöin vanheni kaikki ennen erääntyneet elatusavut ja -tuet. Vuoden 2005 vaihteessa vanheni kaikki ennen erääntyneet elatusavut ja -tuet yht Kunnan kirjanpidosta nämä summat poistetaan. Muhoksella otettiin käyttöön uusi elatusturvaohjelma alkaen. Vuodenvaihteen velan vanhentamisen jälkeen on perittävänä elatustukea kunnille Stakes muutti tilastointiperusteita ja vuoden 2005 tilastosta ei ole saatavissa erittelyä elatustukisaatavien oman kunnan ja muiden kuntien osalta.

5 55 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta kuulee asiasta sosiaalityöntekijä Tarja Lammia ja merkitsee asian tiedoksi. KÄSITTELY: Kokouksen aluksi lautakunta kuuli sosiaalityöntekijä Tarja Lammia asian johdosta. _ Merkittiin, että lautakunnan jäsen Kaija-Leena Pohjola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo _

6 56 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sote ltk 44 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset ovat nähtävissä päätöksentekoa seuraavana maanantaina. Lautakunnan puheenjohtaja käy viikoittain katsomassa viranhaltijapäätökset ja päättää kuntalain mukaisesta otto-oikeuden käytöstä. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätökset menevät lisäksi kunnanjohtajan nähtäväksi. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta merkitsee tiedoksi tehdyt viranhaltijapäätökset ja toteaa, ettei otto-oikeutta ole käytetty.

7 57 KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT (2202) Sote ltk 45 Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista on säädetty asiakasmaksulaissa (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734) ja asiakasmaksuasetuksessa (A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912). Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Valtioneuvosto on maksuasetuksella määrännyt henkilömäärän mukaan alimmat tulorajat, jonka alle menevistä tuloista ei maksua peritä sekä maksuprosentit tulorajan ylittäville tuloille. Lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt kuukausimaksut alkaen alla olevan taulukon mukaisesti. Kuukausimaksu tulee käyttöön henkilön saadessa kotihoitoa vähintään kerran viikossa. Aikaperusteinen kuukausimaksutaulukko: Hlö Tuloraja /kk * Tuettu1 Tuettu2 Tuettu3 Valvottu1 Valvottu2 Valvottu3 Tehostettu 1-5 h/kk 6-11 h/kk h/kk h/kk h/kk h/kk 61 h/kk- ** % % % % % % % * asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja ** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti Maksimihinnat tuoteryhmittäin: Tuettu1 1-5 h/kk Tuettu h/kk Tuettu h/kk Valvottu h/kk Valvottu h/kk Valvottu h/kk Tehostettu 61 h/kk- ** 117,70 258,94 470,80 682, , , ,94 Tätä tuntihintaa voidaan käyttää kuukausimaksua määriteltäessä myös sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka eivät halua ilmoittaa tulojaan.

8 58 Tilapäisen kotihoidon käyntihinnat Tilapäinen kotihoito, käynnin kesto alle 2 tuntia 7 Tilapäinen kotihoito, käynnin kesto 2-4 tuntia 11 Tilapäinen kotihoito, käynnin kesto yli 4 tuntia 21 Kauppa-asiointi sisältyy kuukausimaksuasiakkaalla maksuun ja muulloin laskutetaan tilapäisen kotihoidon maksu. (nykyinen maksu 7 ) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta pitää edellä esitetyt, voimassa olevat, kotihoidon asiakasmaksut ennallaan.

9 59 TUKIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT (2203) Sote ltk 46 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Lautakunta on hyväksynyt tukipalvelumaksut lukien. nykyinen hinta esitys - ateriapalvelu (kotiin) ateriat palveluasunnot 9 10 (kuuluu kaikki ateriat/vrk) - turvapuhelin 12,50 12,50 - ovihälytin /kk savuhälytin/kk siivouspalvelu 20 /tunti 20 /tunti SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta hyväksyy tukipalvelujen asiakasmaksut edellä esitetyn mukaisesti. Uudet hinnat tulevat voimaan alkaen.

10 60 PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT Sote ltk 47 Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista on säädetty asiakasmaksulaissa (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734) ja asiakasmaksuasetuksessa (A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912). Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Palveluasumisen asiakasmaksu on vuokran, ateriamaksun ja oman käyttövaraosuuden jälkeen jäljelle jäävä osuus. Käyttövaraosuus on 23 % nettotuloista. Tätä maksunmäärittelytapaa käytetään kunnan omissa ja ostopalveluna hankituissa palveluasunnoissa. Omasta kodistaan palveluasuntoon siirtyvän asukkaan asumiskustannukset entisestä asunnosta huomioidaan ensimmäisen vuoden ajalta maksua määriteltäessä. (Sote ltk ja ) Jos palveluasuntoon siirtyvä on välittömästi ennen muuttoa elänyt yhteistaloudessa avio- tai avopuolisonsa kanssa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, asiakasmaksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 40 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Puolisolle maksettavaa elatusapua ei huomioida maksua alentavana tekijänä. (Sote ltk ) Tilapäisen palveluasumisen asiakasmaksu (tilapäishoitoa tarvitsevat asiakkaat) kunnan omissa palveluasunnoissa on voimassa oleva sairaalan hoitopäivämaksu vähennettynä päivää kohti tuleva vuokran ja ruuan osuus. (Sote ltk ) Ostopalveluna hankitusta (Terveyspalvelut Mikeva Oy) tilapäisestä asumispalvelusta (esim. 1 vk/kk) peritään asiakasmaksua 10 /pv. (Sote ltk ) Tukiasunnon asiakasmaksu on viranhaltijan päätettävissä. (Sote ltk ) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta pitää edellä esitetyt, voimassa olevat, palveluasumisen asiakasmaksut ennallaan.

11 61 PÄIVÄKESKUKSEN VUOKRAHINNAT (2204) Sote ltk 48 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Lautakunta on päätöksellään hyväksynyt päiväkeskuksen vuokrahinnat lukien. Hinnat esitys Salivuokra Takkahuone Sauna / hlö 1,70 2 Salivuokra -eläkeläiset ja vammaisjärjestöt Takkahuone -eläkeläiset ja vammaisjärjestöt 5 5 Pöytäliinat 17 17,50 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta hyväksyy päiväkeskuksen vuokrahinnat edellä esitetyn mukaisesti. Uudet hinnat tulevat voimaan alkaen.

12 62 PÄIVÄKESKUKSEN ASIAKASMAKSUT (2204) Sote ltk 49 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt päiväkeskuksen asiakasmaksut lukien. nykyinen hinta esitys - aamupala 2 2,50 - lounas 4 4,50 - vieras ateria 5, päiväkahvi/ tee 1 1,50 - sauna 3 3 (omat pesuaineet) - kuljetus (yhteensuuntaan) 2,50 2,50 edestakainen kuljetus vaatteidenpesu/kone 3,50 3,50 (omat pesuaineet) kotihoidon ja päiväkeskuksen asiakkaat - ateriapalvelupaketti 9 10 (sis.aamu-/iltapala, lounas/päivällinen, kahvi/tee, jatkuvan ruokapalvelun asiakkaat) Lautakunta on päätöksellään sitonut päiväkeskuksen päivämaksun maksuasetuksen mukaiseen päivä- ja yöhoidon maksuun. (Nykyinen maksu 12 ) Edellisen lisäksi esitetään uusiksi päiväkeskuksen päivämaksuiksi alle 2 tuntia 4 alle 4 tuntia 7,50 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta hyväksyy päiväkeskuksen asiakasmaksut edellä esitetyn mukaisesti. Uudet hinnat tulevat voimaan alkaen.

13 63 PERHETYÖN ASIAKASMAKSUT (2115) Sote ltk 50 Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista on säädetty asiakasmaksulaissa (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734) ja asiakasmaksuasetuksessa (A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912). Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt perhetyön asiakasmaksut alkaen. Perhetyöntekijän palvelusta ei peritä korvausta perheiltä. Hoitajan työstä peritään tilapäisen kotihoidon maksu. Tilapäisen kotihoidon hinnat ovat: Tilapäinen kotihoito alle 2 tuntia 7 Tilapäinen kotihoito 2-4 tuntia 11 Tilapäinen kotihoito yli 4 tuntia 21 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta pitää edellä esitetyt, voimassa olevat, perhetyön asiakasmaksut ennallaan.

14 64 PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT Sote ltk 51 Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista on säädetty asiakasmaksulaissa (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734) ja asiakasmaksuasetuksessa (A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912). Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt lasten päivähoidon maksut. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Tulorajat ovat seuraavat: Perheen henki- Tuloraja Korkein maksulömäärä euroa/kk prosentti , , ,9 Korkein päivähoitomaksu on 200 ja alin perittävä maksu 18. Maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta tehtävä vähennys niissä tilanteissa, joissa perheessä on muita lapsia kuin kaksi päivähoitoikäistä lasta on 89 lasta kohden. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan uuden lain mukaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta on 200 /kk. Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on 180 /kk. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 18. Osapäivähoitomaksu Osapäivähoito tai poikkeava hoitoaika määritellään seuraavista vaihtoehdoista 1. Jos lapsi on päivähoidossa enintään 50 h / kahdessa viikossa on päivähoitomaksu 60 % kokopäivähoidon maksusta 2. Jos lapsi on päivähoidossa enintään 5 h/pv on päivähoitomaksu 60 % kokopäivähoidon maksusta 3. Jos hoitopäiviä on vähemmän kuin 16 pv/kk jaetaan kuukausimaksu 20:lla ja kerrotaan hoitopäivien määrällä.

15 65 Maksuttoman esiopetuksen huomioiminen lasten päivähoitomaksuissa 1. Jos lapsi on päivähoidossa esikoulun lisäksi päivähoitomaksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta. 2. Jos hoitopäiviä on vähemmän kuin 16 pv/kk jaetaan kuukausimaksu 20:lla ja kerrotaan hoitopäivien määrällä. Tilapäinen päivähoito Kokopäivähoito: 10 /pv/ lapsi Osapäivähoito: 6 /pv/lapsi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta pitää edellä esitetyt, voimassa olevat, lasten päivähoidon maksut ennallaan.

16 66 HAMMASHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sote ltk 52 Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista on säädetty asiakasmaksulaissa (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734) ja asiakasmaksuasetuksessa (A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912). Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Hammashuollon asiakasmaksut määräytyvät maksuasetuksen enimmäismaksujen mukaisesti. Asiakasmaksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään yli 15-vuotiailta 27. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta pitää edellä esitetyt, voimassa olevat, hammashuollon asiakasmaksut ennallaan.

17 67 PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON JA PALVELUASUNTOJEN ASIAKASMAKSUN MÄÄ- RÄÄMINEN Sote ltk 53 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 7 kohta 4 mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tehtäväalueensa maksuista. Lautakunta on päätöksellään ja hyväksynyt ohjeeksi maksua määriteltäessä, että omasta kodistaan sairaalaan tai palveluasuntoon siirtyvälle on huomioitu asumiskustannukset entisestä asunnosta ensimmäisen vuoden ajalle. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta poistaa ko. etuuden alkaen.

18 68 KUTSU ALKOHOLIOHJELMAN KUMPPANIKSI Sote ltk 54 Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut yhteistyössä eri hallinnonalojen, kuntien, kirkkojen, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa alkoholiohjelman vuosille Ohjelman tavoitteena on ehkäistä ja vähentää jatkuvasti kasvussa olevia alkoholihaittoja. Valtioneuvoston alkoholipolitiikan linjauksia koskevan periaatepäätöksen mukaan alkoholihaittojen ehkäisylle ja vähentämiselle on esitetty kolme osatavoitetta: alkoholin lasten ja perheiden hyvinvoinnille aiheuttamien haittojen vähentäminen, alkoholijuomien riskikäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentäminen sekä alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kääntäminen laskuun. Alkoholiohjelma on vuoteen 2007 asti ulottuva prosessi, joten kuntakumppaniksi voi liittyä koko ohjelman ajan. Vuoden 2005 loppuun mennessä kumppanuussopimuksen solmineita kuntia oli 130. SOSIAALI- JA TERVEUSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta päättää, että tässä vaiheessa kunta ei lähde alkoholiohjelman kumppaniksi, koska Muhoksen kunta on mukana Oulun seudun kuntien kanssa yhteisessä päihdehuollon projektissa, jonka valmistuttua asiaa on syytä harkita uudelleen.

19 69 PÄIHDEHUOLLON SEMINAARI Sote ltk 55 Kunnallinen päihdetyö Haaste vai mahdoton tehtävä -seminaari järjestetään Oulussa Koulutus on ilmainen. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta päättää osallistumisesta. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Teuvo Pikkuaho ja lautakunnan jäsen Helena Kekäläinen osallistuvat seminaariin. Maksetaan matkakulut ja ateriamaksu. Merkittiin, että lautakunnan jäsen Paula Juka poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo

20 70 OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN Sote ltk 56 Vs. osastonhoitaja Tuula Kaiponen on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jonka mukaan hän ei ole myöntänyt palkatonta virkavapautta sairaanhoitaja Sirkka Jukalle ajalle Perustelut: Sairaanhoitajista on kova pula. Muhoksen terveyskeskussairaalaan on haettu sairaanhoitajien lomituksiin sijaista koko alku talven. Hakijoita ei ole. Sairaanhoitajat hakeutuvat päivätöihin ja kolmivuorotyöhön ei ole halukkuutta. Sairaanhoitaja Sirkka Jukalle ei voida myöntää virkavapaata ko. ajalle, koska hänen tilalleen ei saada ketään tekemään sijaisuutta. Sirkka Juka on tehnyt oikaisuvaatimuksen, joka jaetaan lautakunnalle työkappaleena. Perusteluina oikaisuvaatimukseen on mm. se, että osastonhoitaja on siirtynyt tekemään vanhustyön johtajan lomitusta ja apulaisosastonhoitajan viransijaisuus täytettiin osastolla toimivasta sairaanhoitajasta. Kumpaankaan tehtävään ei haettu työntekijää yleisellä haulla. Asianomainen ei koe oikeudenmukaiseksi sitä, että ainoa vaihtoehto on sanoa irti nykyisestä virasta päästäkseen saman työnantajan toiseen yksikköön sijaiseksi. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta pitää vs. osastonhoitajan päätöksen olla myöntämättä palkatonta virkavapautta ennallaan. Muhoksen kunnan työntekijöille tai sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille ei ole yhteneväisiä ohjeita virkavapauden saamisesta. Yleisenä periaatteena on pidetty sitä, että sijainen on ollut mahdollista saada. Työpisteet eivät siltä osin ole tasavertaisia. Kielteisiä päätöksiä on jouduttu sijaispulan johdosta tekemään ainakin sairaalan henkilökunnan sekä sosiaalityöntekijöiden kohdalla. Vanhustyön johtajan sijaisuuspäätöstä tehtäessä tilanteessa ei ollut vaihtoehtoja ottaen huomioon mm. sairaustapaukset ja uuden ATK ohjelman sisäänajovaikeudet. Apulaisosastonhoitajan sijaisuus täytettiin sisäisellä haulla.

21 71 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINTA VUONNA 2005 Sote ltk 57 Muhoksen kunta on osallisena seudullisesti järjestetyssä sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnassa. Oulun seutukunnan sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen selvitykset vuodelta 2005 ovat valmistuneet. Muhokselta tuli sosiaaliasiamiehelle yhteydenottoja 34 ja potilasasiamiehelle 21 kpl. Lautakunnalle jaetaan työkappaleena Muhosta koskevat sivut. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta keskustelee asiasta ja merkitään selvitykset vuodelta 2005 tiedoksi.

22 72 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN INFO Sote ltk Seuraava kokous klo alkaen. 2. Lääkekaappi on siirretty Töllintien palveluasunnoista Päiväkeskukseen. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Merkitään tiedoksi.

23 73 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Sote ltk 59 Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntatiedote o 4/ / Sosiaalihuoltolakiin säännökset vanhusten palvelutarpeen arvioinnista Oulun lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto, tiedote o / Rikossovittelulain täytäntöönpanon valmistelu käynnistyi Oulun läänissä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä o kirje / Lintuinfluenssa epidemiaan varautuminen Kriistyön tilanne. Muhoksen kunta, kunnanhallitus o / Kylvettäjän viran lakkauttaminen ja sairaanhoitajan työsopimussuhteen perustaminen o / Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2006 o / Ruokapalvelu / aterioiden hinnat vuodelle 2006 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. _

24 74 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA Sote ltk 60 Talousarvion toteutumisen seurantaa varten lautakunnalle jaetaan työkappaleena väliraportti Ajankohdan keskimääräinen käyttöprosentti on 16,7 %. Toimintatuotot 14,9 % Toimintakulut 16,0 % Toimintakate 16,1 % SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumisen tilanne

25 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, ERIKOISHAMMASHOITAJAN AMMATTINIMIKKEEN MUUTTAMINEN SUUHYGIENIS- TIKSI Sote ltk 23 Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994) on muuttunut siten, että hammashuoltajan nimike on muutettu (614/2005) suuhygienistiksi. Muutoksen taustalla on ollut työelämässä olevien nimikkeiden kirjavuus ja runsaus. Suuhygienisti -nimike vastaa myös tutkintonimikettä. Muhoksen kunnassa vastaava nimike on erikoishammashoitaja. Valtuuston ( ) hyväksymän Muhoksen kunnan hallintosäännön mukaan lautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää alaistensa virkojen virkanimikkeiden muuttamisesta. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muuttaa kunnan palveluksessa olevien erikoishammashoitajien ammattinimikkeen lain 614/2005 mukaisesti suuhygienistiksi lukien. Sote ltk 61 Hallinto- ja talousjohtajan ohjeistuksen mukaan tuodaan hallintolain 50 :n mukaisena itseoikaisuna lautakunnan uuteen käsittelyyn erikoishammashoitajan ammattinimikkeen muuttaminen suuhygienistiksi. Asianomaisilta on pyydetty suostumukset nimikkeen muuttamiseen. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muuttaa kunnan palveluksessa olevien erikoishammashoitajien ammattinimikkeen lain 614/2005 mukaisesti suuhygienistiksi lukien. Asianomaiset henkilöt ovat antaneet suostumuksensa nimikkeen muuttamiseen. Tällä päätöksellä kumotaan lautakunnan tekemä päätös.

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU A Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 7.10.2004 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 117 118 119 Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot