SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 13,70 3 x vuodessa Tutkimus- tai poliklinikkakäynti yksityissektorilla 27, Jalkojenhoidon asiakasmaksu/yksitt.45 min 14,90 1, 2 Jalkojenhoidon asiakasmaksu/yksitt.90 min 23,00 1, 2 Sarjassa annettava hoito (jalkojenhoito) 7, Lääkärintodistukset 33, Peritään 18 v. täyttäneiltä. Ei peritä kun maksukatto on täyttynyt. Ei peritä sotiemme veteraaneilta. Muu kuin omaan toimintaan kuuluva käynti. Peritään myös alle 18-vuotialta. Peritään joka käynnistä.ei peritä kun maksukatto on täyttynyt Peritään 18 v täyttäneiltä. Sotiemme veteraaneille maksuton. Peritään 18 v täyttäneiltä. Enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Ei peritä kun maksukatto on täyttynyt. Jalkojenhoito on sotiemme veteraaneille maksutonta palveluseteleiden muodossa, korvaus kaupungille valtion veteraanikuntoutusrahasta. Sotiemme veteraaneilta ei peritä maksua lääkärinlausunnosta veteraanikuntoutusta varten. Suppea lääkärintodistus 13, Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi/säilyttämiseksi 40, Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 33, Peritään 15 vuotta täyttäneiltä Röntgenin kuvatulostemaksu 6,40 1, 2 Ensimmäinen tuloste per vuosi on maksuton. ulkomaalaisen vastaanottokäynnin maksu (käynti lääkärillä) 1 24 ulkomaalaisen vastaanottokäynnin maksu (käynti sairaanhoitajalla) 1 24 mukainen hinta. mukainen hinta.

2 Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto 13,70 3 x vuodessa Lääkäripalvelun käyntimaksu Lääkärintodistukset 33, Suppea lääkärintodistus 13, Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä 33,80 palvelusta perittävä maksu 3 25 ulkomaalaisen maksu opiskelijaterveydenhuollossa 1 24 Tutkimus ja hoito - Suuhygienisti 7, Sairaanhoitokäynti lääkärillä opiskeluterveydenhuollossa. Peritään 18 v täyttäneiltä Ei peritä kun maksukatto on täyttynyt Sairaanhoitokäynti lääkärillä opiskeluterveydenhuollossa. Peritään 15 vuotta täyttäneiltä mukainen hinta. Toimenpiteistä on erillinen hinnasto. Peritään 18 v. täyttäneiltä. Maksua ei peritä sotiemme veteraaneilta asikasmaksuasetuksen 9 6 kohdan perusteella. - Hammaslääkäri 9,60 - Erikoishammaslääkäri 13,90 - Hammashoitomaksut Hinnaston mukaan a Lääkärintodistukset 33, Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 33, Peritään 15 v. täyttäneiltä ulkomaalaisen kiireellisen hammashoitokäynnin maksu alle 18 v ulkomaalaisen kiireellisen hammashoitokäynnin maksu yli 18 v mukainen hinta mukainen hinta

3 Aikuispsykiatria ja päihdepalvelut Lyhytaikaisen psykiatrisen palveluasumisen maksu (esim. asumiskokeilu) 15, Rinnastus asetuksen 12 :ään Psykiatrisen palveluasumisen maksu 1, 7c 3 Ateriakorvaus/vrk pitkäaikaisessa palveluasumisessa 12, ,80 Lääkärintodistukset Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (päihdepalvelut) 32, Palveluasumisesta peritään asukkaan maksukyvyn mukainen asiakasmaksu, joka voi olla vuokran, henkilökohtaisen käyttövaran (168 ) ja ateriapalvelumaksujen jälkeen jäävästä nettotulosta enintään 60 %. Jos asiakas siirtyy laitoksesta toiseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. Muuttuu ylläpitomaksuksi kun maksukatto on täyttynyt Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu/vrk maksukaton täyttymisen jälkeen 15,00 6 a 26 a Kuntoutuspalvelut Yksilökohtainen fyioterapia 7, , 11 Sarjassa annettava hoito (lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava fysio- ja toimintaterapia) 7, Peritään myös alle 18 vuotiailta. Ei peritä sotaveraaneilta. Ei peritä kun maksukatto on täyttynyt. Peritään 18 v täyttäneiltä Ei peritä kun maksukatto on täyttynyt. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta. Enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Odottavien äitien kuntovoimistelu ja rentoutus/kevät- tai syyskausi 17,10 1 Eritysliikuntaryhmät/kevät- tai syyskausi 28,70 1 Terveyskeskussairaala Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 32, Maksuttomia veteraanikuntoutus-, aivohalvauspotilas-,vanhainkodin ja päiväkeskusten ryhmät ja mielenterveyspotilaiden kuntoliikunta. Jos asiakas siirtyy laitoksesta toiseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. Muuttuu ylläpitomaksuksi kun maksukatto on täyttynyt Päivä- ja yöhoidon maksu/vrk 15, Ei peritä kun maksukatto on täyttynyt. Pitkäaikainen laitoshoidon maksu 7 b, 7 c, 10 b 15 Maksu määräytyy maksukyvyn mukaan, enintään kuitenkin 85 % kuukausituloista. Voidaan periä lyhytaikaisosastolla, kun pitkäaikaispäätöksen tekemisen jälkeen hoito jatkuu lyhytaikaisyksikössä (esim. pitkäaikaispaikan odottaminen) Kuntoutushoidon maksu/vrk 11, Ei peritä kun maksukatto on täyttynyt. Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu/vrk maksukaton täyttymisen jälkeen 15,00 6 a 26 a Lääkärintodistukset 33, Suppea lääkärintodistus 13,

4 ASIAKASMAKSUT LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUISSA Yksikkö Lasten päivähoito Kokopäivähoitomaksu (lukuunottamatta ympärivuorokautista hoitoa Tapiolan päiväkodissa) Ympärivuorokautinen hoito Tapiolan päiväkodissa Osapäivähoito Säännönmukaista vähäisempi hoidontarve 00,00-254,00/kk 7 a 00,00-254,00/kk 7 a 00,00-152,40/kk 7 a 00,00-190,50/kk 7 a Tilapäisen hoidon maksu, päiväkodit ja perhepäivähoito 15,00/pv 7 a Kerhomaksu 18,00 tai 35,00/kk 7 a Esiopetuksessa olevan päivähoitomaksu 00,00-152,40/kk 7 a Lasten päivähoidon maksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen tulojen ja koon perusteella. Korkein päivähoidosta perittävä maksu on 254 /kk ja alin perittävä maksu on 23 /kk. Maksu peritään varattujen hoitoaikojen perusteella tuntiperusteisesti. Jos varattu hoitoaika on tuntia/kk, maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta. Jos varattu hoitoaika on tuntia/kk, maksu on 80 % kokopäivähoitomaksusta. Jos hoitoaika on väh Osapäivähoidosta (alle 5 tuntia/ päivä) peritään 60 prosenttia kokopäivähoidon maksusta. Alin perittävä maksu on 23 /kk. Perhe voi valita lapselle hoitopaikan 10 tai 15 päiväksi kuukaudessa, jos lapsen hoidontarve on vähintään kolmen kuukauden ajan säännönmukaista vähäisempi. Maksu on 10 hoitopäivästä 50 % koko kuukauden maksusta ja 15 hoitopäivästä 75 % koko kuukauden maks Tilapäisestä hoidosta peritään 15 /pv riippumatta hoitopäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta lapsilta. Maksut peritään kuukausimaksuna: 18 /kk, jos kerho on 1 x vko ja 35 /kk, jos kerho on 2 x vko. Esiopetuksessa olevan lapsen esiopetuksen jälkeisen päivähoidon asiakasmaksu astuu voimaan 1.8. alkaen. Alin perittävä maksu on 23 /kk.

5 ASIAKASMAKSUT VANHUS- JA VAMMAISPALVELUISSA Yksikkö Kotihoito Kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1 3 Henkilömäärä Tuloraja Tunnit kuukaudessa Alle 1 tunti 1 - alle 2 tuntia 2 - alle 4 tuntia 4 - alle 6 tuntia 6 - alle 8 tuntia 8 - alle 12 tuntia 12 - alle 16 tuntia 16 - alle 22 tuntia 22 - alle 30 tuntia 30 tuntia tai enemmän prosenttio suus prosenttio suus Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelunkäyttäjän maksukyvyn, bruttotulorajan sekä perheen koon mukaan. Palvelut perustuvat käyttäjän kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon kuukausimaksu määräytyy käyntiajan mukaisena prosenttiosuutena tulorajan ylittävistä bruttotuloista. Säännöllisen kotihoidon maksua ei peritä asiakkaan laitoshoidon ajalta. Kun säännöllinen kotihoito keskeytyy muutoin kuin laitoshoidon johdosta, ei kotihoidon maksua peritä yli viiden vuorokauden kestävän keskeytyksen osalta. Säännöllinen kotihoito sisältää ylläpitosiivouksen, kun tulot jäävät alle kansaneläkkeen perusosan ja erityishoitotuen suuruisen summan. Kun perheen koko on suurempi kuin kaksi henkeä, tulorajaa korotetaan ja maksuprosenttia alennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mukaisesti. Tilapäismaksu kotihoidosta Käyntimaksu lääkärin tai hammaslääkärin 13,70 kotikäynnistä 1 3 Peritään jokaisesta käynnistä Käyntimaksu muun henkilön kotikäynnistä 8, Peritään jokaisesta käynnistä Tukipalvelumaksut 1 3 Turvapalvelu Bruttotulot alle 520 maksuton Bruttotulot ,00 Bruttotulot 847 tai enemmän 23,00 Kaupungin omistama turvapuhelin voidaan myöntää henkilölle, jonka bruttotulot jäävät alle kansaneläkkeen perusosan ja erityishoitotuen suuruisen summan. Kaupungin turvapuhelimen myöntämisessä otetaan tuloina huomioon myös asiakkaan varallisuus (säästöt yli 1700 ). Useamman kuin yhden henkilön taloudessa huomioidaan myös perheenjäsenten tulot.

6 Kotihoito Ateriapalvelut Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa aterialta Koulu tai päiväkoti 5,00 Lounas 6,00 Päivällinen 4,00 Aamupala 3,00 Kahvi/tee 2,00 Kotiin toimitettu lounas kuljetuksineen 7,50 Kotiin toimitettu päivällinen 6,00 Vuorokautinen ruokailu 12,00 Päiväkeskuspalvelu 3 Pakettihinta (kuljetus, ateria, kahvi, kylvetys/sauna) 16,00 Osittainen paketti (esim. ilman kuljetusta) 13,00 Kylpy, kylvetys ja sauna 4,00 Kylvetys + kuljetus 6,00 Vaatehuolto 6,00 Apuvälinekuljetukset Asiakas maksaa kuljetuskustannukset kaupungin kilpailuttamalle palveluntuottajalle. Korpilahden asiointikuljetus Matka 1-10 km 5,00 Matka km 8,00 Matka yli 30 km 11,00 Kauppapalvelu 6,00 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut hoidettavalle/vrk. 10,60 6 b

7 Palveluasuminen Palveluasuminen 3 Palveluasumisesta asukas maksaa vuokran ja muut vuokrasopimuksessa määritellyt asumiskulut. Vuokran osuus lasketaan huoneiston todellisen neliövuokran mukaan siten, että perusvuokra on kunkin asiakkaan käytössä olevien neliöiden mukainen ja sen lisäksi yhteistilojen vuokra jaetaan kullekin asukkaalle asukaspaikkojen mukaisessa suhteessa. Vuokria korotetaan yleisten vuokrankorotusten yhteydessä. Palveluasunnoissa asuvilta peritään ateriamaksut sekä palvelumaksu, joka koostuu tukipalvelu maksusta ja palveluista perittävistä hoitomaksuista. Tukipalvelumaksun suuruus määräytyy palvelusisällön perusteella. Tukipalvelumaksu sisältää mm. ympärivuorokautisen turvallisuuden, henkilökunnan läsnäolon ja palvelun. Palvelumaksut on porrastettu yksikön palvelutason mukaisesti. Tukipalvelumaksun lisäksi peritään asukkaan maksukyvyn mukainen hoitomaksu, joka voi olla vuokran, henkilökohtaisen käyttövaran, ateriapalvelumaksujen ja palveluasumisen perusmaksujen jälkeen jäävästä nettotulosta enintään 60 %. Palveluasunnoissa asuvien henkilökohtaiseksi käyttövaraksi tulee jäädä vähintään 168 euroa kuukaudessa. Käyttövaraa käytetään sairaus- ja lääkekulujen ym. henkilökohtaisten menojen kattamiseen. Palveluasuminen Tukipalvelumaksu (turva, vaatehuolto, siiv) 200,00 Tukipalvelumaksu (turva, vaatehuolto, siiv) 150,00 Muut asumismaksut, jos ko. kulu ei sisälly huoneiston kokonaisvuokraan * vesimaksu/kk 8,00 * sähkömaksu/kk 8,00 * saunamaksu/kk 7,00 Pitkäaikaishoito * liinavaatemaksu/kk 9,00 Palveluasumisen lyhytaikaishoidon maksu 32,50 12 Rinnastus asetuksen 12 :ään Apuvälinekuljetukset Asiakas maksaa kuljetuskustannukset kaupungin kilpailuttamalle palveluntuottajalle. Lyhytaikainen laitoshoito 1 12 * hoitopäivämaksu 32,50 Jos asiakas siirtyy laitoksesta toiseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. Muuttuu ylläpitomaksuksi kun maksukatto on täyttynyt Päivä- ja yöhoidon maksu 15, Ei peritä kun maksukatto on täyttynyt. Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 15,00 6 a 26 a Pitkäaikainen laitoshoito 7 b, 7 c, 10 b 15 * pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy maksukyvyn mukaan, enintään kuitenkin 85 % hoidossa olevan kuukausituloista 7 c, 10 b * pitkäaikaisen laitoshoidon käyttövara vähintään 97,00 33

8 Vammaispalvelut Ryhmäkodit Vuokra perustuu Tilapalvelun määrittämään kokonaisneliövuokraan Ylläpitomaksu/kk/asukas 58,00-102,00 * autettu asuminen 7 c 12, 21 Hinta vaihtelee tuotantokustannuksista riippuen. * ohjattu asuminen 33,00 * perhehoito, ohjattu 44,00 * perhehoito, autettu 93,00 pitkäaikaisen asumisen käyttövara vähintään 168,00 Tilapäishoidon vuorokausimaksu 12, 21 * alle 16-vuotiaat maksuton * autettu asuminen, yli 16 v. 32,50 * ohjattu asuminen, yli 16 v. 32,50 Laitoshoito ja perhehoito 85 % tuloista 7 c 12, 21 Pitkäaikaisen laitos- ja perhehoidon käyttövara vähintään 97,00 7 c Tilapäishoidon vuorokausimaksu (laitos- ja perhehoito) 6 a 12, 21 * alle 18-vuotiaat 32,50 7 c 12, 21 Huom. maksukatto 633 (kertymän jälkeen 0 ) * yli 18-vuotiaat 32,50 7 c 12, 21 Huom. maksukatto 633, kertymän jälkeen 15 Vuorokautinen ruokailu, enintään 12,00 1 Aamupala 3,00 Lounas 6,00 Päiväkahvi 2,00 Päivällinen 4,00 Iltapala 2,00 Satunnaisen aterian käyttämättä jättämisestä hyvitetään puolet aterian hinnasta, mikäli asiakkaan ateriakustannukset ovat alle 12 /vrk Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut hoidettavalle/vrk. 10,60 6 b Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen, keskeytymätön matka. Paluu lähtöosoitteeseen on uusi matka. Kuljetuspalveluasiakkaan mukana Kuljetuspalvelun omavastuu = kulloinkin voimassa oleva Matkahuollon kertalipputaksa 6 matkustavista muista henkilöistä peritään matkustajaluvun mukainen lisämaksu (paitsi mahd.saattaja/avustaja). Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta 1. ja 2. kouluvuosi Perusopetuslaki 48 f * kuukausimaksu 80,00 Toiminta-aika 5 tuntia klo * kuukausimaksun sisaralennus 60,00 Toiminta-aika 5 tuntia klo * päivämaksu 7,00 Enintään 10 päivää kuukaudessa 3. kouluvuosi Maksuton kehitysvammalain perusteella, 16 vuotta täyttäneiltä peritään ateriamaksu

9 ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA PERHEPALVELUISSA Yksikkö Aikuissosiaalityö ja perusturva Sallaajärven palvelukoti Asumispalvelumaksut * palvelumaksu/kk 100,00 1 * vuokra yhden hengen huone/kk 203,45 Tilapalvelun määrittelemä * kahden hengen huone/kk 183,10 Tilapalvelun määrittelemä * ateriakorvaus/vrk 12,00 1 * Lyhytaikaishoidon maksu/vrk 32, Henkilökohtainen käyttövara 168,00 33 Vuoroparin hoitoisuusluokka I (ostopalvelu) Asumispalvelumaksut * palvelumaksu/kk 100,00 1 Lasten ja perheiden palvelut Yksittäisinä maksusitoumuksina hankittavat asumispalvelut 1 5 Asumispalvelusta peritään asukkaan maksukyvyn mukainen asiakasmaksu, joka voi olla vuokran, henkilökohtaisen käyttövaran (168 ) ja ateriapalvelumaksujen jälkeen jäävästä nettotulosta enintään 60 %. Turvakotimaksu/hoitopäivä * alle 15-vuotiaat 16,25 * tätä vanhemmat 32,50 Rinnastus asiakasmaksuasetus 12 Perhehoito, laitoshuolto tai asumispalvelut avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona/kk: lapsen tai nuoren tuloista 7 perittävä maksu enintään 1 337,20 /kk (1 247,30) Lapsen vanhemmilta voidaan periä enintään elatusavun suuruinen maksu. Kunta voi periä elatustuen sekä vanhemmille tulevat etuudet (mm. lapsilisä, työttömyyskorvauksen lapsikorotukset hoidon korvaukseksi. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Käynnin pituus /vrk 0,5 - alle 1 tunti 1 - alle 2 tuntia 2 - alle 3 tuntia 3 - alle 4 tuntia 4 - alle 5 tuntia 5 - alle 6 tuntia 6 - alle 7 tuntia 7 - alle 8 tuntia 8-9 tuntia Perheenjäsenten lukumäärä 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 56,00 64,00 82,00 Maksuttomuuden yläraja/kk 1 3 Lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta peritään maksu, joka määräytyy palvelun tuntimäärän, palvelunkäyttäjän maksukyvyn, bruttotulorajan sekä perheen koon mukaan ,00 892, , , , ,00 Tilapäisen kotipalvelun maksua ei peritä maksuluokan alittavalta osalta

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa

Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteinen arviointikohde vuonna 2013 1 Sisällys Johdanto... 2 Asiakasmaksuista päättävät tahot... 2 Maksut

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot