m a t k a k i r j a Opettajan aineisto SUOMALAINEN USKONTO Katja Kajava-Huhta ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "m a t k a k i r j a Opettajan aineisto SUOMALAINEN USKONTO Katja Kajava-Huhta ISBN 951-607-414-6"

Transkriptio

1 U s k o n n o n m a t k a k i r j a SUOMALAINEN USKONTO Opettajan aineisto Katja Kajava-Huhta ISBN

2 Tekijä ja Kirjapaja Helsinki 2006 Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja Lamberg, Macset Oy ISBN

3 Sisällys I Suomen uskontohistoria 1. Aika ennen kristinuskoa Materiaalit Kalvopohja 1 Mielikuva-ryhmätyö suomalaisesta muinaisuskosta Kalvopohja 1 Muistiinpanot Suomalainen muinaisusko ja uskonnon ulottuvuudet Monistepohja 1 Aika ennen kristinuskoa Monistepohja 2 Sanaselitykset Kristinusko saapui Suomeen tuhat vuotta sitten Materiaalit Kalvopohja 1 Kertaus UE2-kurssilta Kalvopohja 2 Kristinusko saapui Suomeen tuhat vuotta sitten Monistepohja 1 Piispa Henrikistä alkaa kirkon historia Suomessa (Simo Heininen) Luterilainen kirkko vakiintui suomalaisten valtauskonnoksi Materiaalit Kalvopohja 1 Lööpit Kalvopohja 2 Käsitekartta Monistepohja 1 Dramatisoinnit 1700-luvun elämästä Pohjois-Karjalassa Monistepohja 2 Opettajalle vinkkejä draamojen työstöön Kirkon uudet haasteet Materiaalit Monistepohja 1 Kansanherätykset uuden aikakauden kynnyksellä Monistepohja 2 Tehtävä artikkeliin Monistepohja 3 Esseen arviointi Kirkko itsenäisessä Suomessa Materiaalit Kalvopohja1 Mitä muistat Suomen itsenäistymisestä? Kalvopohja 2 Muistiinpanot Kirkko itsenäisessä Suomessa Monistepohja Kertaus

4 II Kirkko ja yhteiskunta 6. Kirkko ja valta Materiaalit Kalvopohja 1 Uskonnon ja vallan suhde Kalvopohja 2 Käsitekartta: Kirkko ja valta Suomessa Kalvopohja 3 Nopeat kysymykset Kalvopohja 4 Nopeiden kysymysten vastaukset Monistepohja 1 Juha Seppo: Miksi ei NYT kirkon ja valtion eroa? Uskonnonvapaus Suomessa Materiaalit Monistepohja 1 Roolileikki Monistepohja 2 Sanaselitys Kalvopohja 1 Uskonnonvapauden historia Suomessa Kirkon hallinto Materiaalit Monistepohja 1 Nettitehtävä kirkon hallinnosta Monistepohja 2 Vaalikampanja seurakuntavaaleihin Kirkko yhteiskunnallisen vastuun kantajana Materiaalit Kalvopohja1 Muistiinpanot kirkko ja koulu III Kristinusko ja suomalainen kulttuuri 10. Kristillisen kulttuurin juurtuminen Suomeen Materiaalit Kalvopohja Käsitekartta Monistepohja 1 Kaari Utrio Viipurin kaunotar Monistepohja 2 Kirkkokierros Kansalle kieli ja mieli Materiaalit Kalvopohja 1 Kertausympyrä Monistepohja Papintappajasta nunnamittariin Uskonto ja suomalaisen identiteetin rakentaminen Materiaalit Monistepohja Millainen on hyvä suomalainen?

5 13. Uskonnon ja kulttuurin kohtaamisia itsenäisessä Suomessa Materiaalit Monistepohja 1 Kotimaista kaunokirjallisuutta Monistepohja 2 Koirankynnen leikkaaja Uskonto monikulttuurisessa media-suomessa IV Uskonnolliset yhteisöt 15. Suomalaisten sitoutuminen uskonnollisiin yhteisöihin Materiaalit Kalvopohja 1 Keneltä olen saanut uskonnollista kasvatusta? Kalvopohja 2 Suomalaisten uskonnollinen aktiivisuus Kalvopohja 3 Suomalaisten uskonnollisuustyypit Kalvopohja 4 Uskonnollisuus eri väestöryhmissä Monistepohja 1 Suomalaiset uskonnollisuustyypit Yhteisö yhteisössä: herätysliikkeet kirkossa Materiaalit Kalvopohja 1 Herätysliikkeet Suomessa Monistepohja 1 Oikea ja väärä Monistepohja 2 Seurapuhe: Mitä kotiin kuuluu? Monistepohja 3 Tanssista kaikki alkoi Muut kristilliset kirkot Muut kristilliset ja kristinuskon pohjalta syntyneet yhteisöt Ei-kristilliset yhteisöt Materiaalit Monistepohja 1 Uskonnolliset yhteisöt tulevaisuuden Suomessa

6 4

7 Hyvä opettaja! Lukion UE5-kurssi Mihin suomalainen uskoo? on mielenkiintoinen, mutta samalla haastava kokonaisuus opettajalle. Kurssin aikana opiskelijan tulisi saada yleiskuva niin suomalaisen uskonnollisuuden historiasta kuin nykypäivästä. Suomalaisen uskonnollisuuden kenttää tulisi tarkastella niin historian, kulttuurin kuin sosiologiankin näkökulmista. Uskonnon matkakirjan luvut jakautuvat siten, että ensimmäisessä pääluvussa käsitellään suomalaista uskontohistoriaa, toisessa pääluvussa uskonnon ja yhteiskunnan suhdetta, kolmannessa pääluvussa uskonnon ja kulttuurin leikkauspintoja ja viimeisessä pääluvussa uskonnollisia yhteisöjä. Kirjan jäsennys mahdollistaa useita erilaisia kurssirunkoja. On mahdollista suunnitella kurssi kirjan jäsennyksen varaan tai pilkkoa kirjan näkökulmat ja kuljettaa niitä mukana koko kurssin ajan. Olen pyrkinyt kokoamaan opettajan oppaan, jolla sinä, joka vedät ensimmäistä UE5-kurssiasi selviäisit siitä ilman, että puurrat kaiket yöt tuntisuunnitelmia. Lisäksi toivon, että sinä, joka olet jo kokenut konkari uskonnonopetuksen saralla löytäisit tästä oppaasta ideoita, joita voit hyödyntää osana omia materiaalejasi. UE5-kurssille osallistuvat opiskelijat, jotka ovat halunneet syventää osaamistaan uskonnossa. Se antaa yleensä hyvän pohjan kurssille. Tee yhdessä opiskelijoidesi kanssa tästä kurssista antoisa ja uusia näkökulmia avaava kurssi! Katja Kajava-Huhta 5

8 Kurssirunko kirjan jäsennystä mukaellen Tunti + kirjan sivut Teema 1. Johdanto työskentelyyn Aika ennen kristinuskoa Kristinusko saapui Suomeen tuhat vuotta sitten Luterilainen kirkko vakiintui suomalaisten valtauskonnoksi Kirkon uudet haasteet Kirkko Itsenäisessä Suomessa Kertaus Suomen uskontohistoria Kirkko ja valta Uskonnonvapaus Suomessa Kirkon hallinto Kirkko yhteiskunnallisen vastuun kantajana Kertaus Kirkko ja yhteiskunta Kristillisen kulttuurin juurtuminen Suomeen 14. Kulttuuriekskursio Kansalle kieli ja mieli Uskonto ja suomalaisen identiteetin rakentaminen Uskonnon ja kulttuurin kohtaamisia itsenäisessä Suomessa Uskonto monikulttuurisessa media-suomessa Kertaus Kristinusko ja kulttuuri Suomessa Suomalaisten sitoutuminen uskonnollisiin yhteisöihin Yhteisö yhteisössä: herätysliikkeet kirkossa Muut kristilliset kirkot Muut kristilliset ja kristinuskon pohjalta syntyneet yhteisöt Ei-kristilliset yhteisöt Kertaus Uskonnolliset yhteisöt 6

9 Kurssirunko kronologisesti hajottamalla kirjan jäsennys Tunti + sivut Teema 1. Johdanto työskentelyyn Aika ennen kristinuskoa Kristinusko saapui Suomeen tuhat vuotta sitten Kristillisen kulttuurin juurtuminen Suomeen Kirkko ja valta Muut kristilliset kirkot 7. Kertaus Luterilainen kirkko vakiintui suomalaisten valtauskonnoksi Kansalle kieli ja mieli Kirkon hallinto Yhteisö yhteisössä: herätysliikkeet kirkossa Uskonto ja suomalaisen identiteetin rakentaminen 13. Kulttuuriekskursio Kirkon uudet haasteet Uskonnonvapaus Suomessa Suomalaisten sitoutuminen uskonnollisiin yhteisöihin Muut kristilliset ja kristinuskon pohjalta syntyneet yhteisöt 18. Kertaus Kirkko itsenäisessä Suomessa Uskonnon ja kulttuurin kohtaamisia itsenäisessä Suomessa Kirkko yhteiskunnallisen vastuun kantajana 22. Kertaus Ei-kristilliset yhteisöt Uskonto monikulttuurisessa media-suomessa 7

10 I Suomen uskontohistoria Tavoite: Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys kristinuskon historiasta Suomessa ja hän osaa peilata sitä Euroopan uskontohistoriaan. 1. Aika ennen kristinuskoa ORIENTOINTI Tarina Opettaja lukee Sakari Topeliuksen Maamme-kirjasta lappalaisen kansansadun. Opiskelijat miettivät vastauksia kysymyksiin: Mikä myytti-tyyppi? Mitä tarinan on tarkoitus selittää? Mitä aiemmista kursseista tuttuja kertomuksia tarina muistuttaa? Vedenpaisumus Lappalaiset ovat muinaisina aikoina poroineen kuljeksineet pitkin koko Suomenmaata sen asujamina, ja siksi on vielä tänä päivänä monella paikalla nimensä heistä. Mutta lappalaiset itse sanovat, että ennen heitä täällä asui vanhempi kansa, ennen kuin Jumala kaatoi maailman kumoon. Tämä tapahtui siten, että Jumala (Jubmel) pyöräytti maan ylösalaisin, niin että vesi järvistä ja joista virtasi maan yli ja hukutti kaikki ihmiset, paitsi kaksi lasta, pojan ja tytön. Nämä Jumala otti kainaloonsa ja vei heidät korkealle vuorelle, jonka nimi oli Passevaare eli pyhä vuori. Kun vaaraa ei enää ollut ja Jumala oli laskenut lapset menemään, erkanivat nämä toisistaan ja menivät eri suunnille katsomaan, olisiko maailmassa muita ihmisiä. Kun olivat kulkeneet kolme vuotta, ihmisiä löytämättä, kohtasivat ja tunsivat he taas toisensa. Sitten he erkanivat, vaelsivat taas kolme vuotta, kohtasivat ja tunsivat toisensa. Mutta vieläkin kolme vuotta samalla lailla vaellettuaan he eivät enää toisiansa tunteneet. Heistä tuli silloin mies ja vaimo, ja näistä kaikki nykyään elävät ihmiset polveutuvat. Lähde: Sakari Topelius. Maamme-kirja. 1993, Näköispainos teoksen 1930 ilmestyneestä 34. korjatusta painoksesta. Kuvatehtävä Kevään 2003 YO-tehtävävihossa on R.W. Ekmanin maalaus Pakeneva pakanuus. Kuva jaetaan opiskelijoille tutkittavaksi ja kysytään: Millaisia mielikuvia maalaus herättää suomalaisen kansanuskon ja kristinuskon kohtaamisesta? 8

11 Mielikuva-ryhmätyö (Kalvopohja 1) Opiskelijat miettivät neljän hengen ryhmissä suomalaista kansanuskonnollisuutta uskonnon ulottuvuuksien kautta. Minkälaisia piirteitä eri ulottuvuuksille tuli Suomen varhaishistoriassa? Pohdinnoissa on syytä ottaa huomioon, että heimot elivät aikalailla omissa yhteisöissään, pääelinkeinona metsästys ja kalastus. Lisäksi on syytä korostaa, että tässä vaiheessa opiskelijoiden ei tarvitse tietää suomalaisesta kansanuskosta. Tehtävän idea on, että he pyrkivät eläytymään varhaisen suomalaisen heimon elämään ja sitä kautta luomaan mielikuvia, joiden pohjalta hahmottelevat uskontotieteellisen kokonaisuuden. Samalla tulevat uskonnon ulottuvuudet kerrattua. Ryhmätyö voidaan purkaa joko keskustelulla tai ryhmät voivat tuottaa mielikuva julisteen. PROSESSOINTI Itsenäinen tehtävä (Monistepohja 1) Opiskelijat vastaavat itsenäisesti tehtävämonisteen kysymyksiin oppikirjan avulla. Luento (Kalvopohja 2) Opettaja hyödyntää uskonnon ulottuvuuksia esitellessään suomalaisen muinaisuskon keskeisiä piirteitä. KOONTI Sanaselitys parityöskentelynä (Monistepohja 2) Parin osapuolet saavat oman sanalistansa. Ideana on selittää toiselle mahdollisimman hyvin termin sisältö, jotta toinen osapuoli voisi arvata, mistä termistä on kysymys. Sanaselityspeli Aliaksen idea. Opettajan kannattaa korostaa, että selitysten on tarkoitus olla asiasisällöllisesti osuvia eikä suinkaan kannata keksiä esimerkiksi sanan kirjaimista monimutkaisia muistisääntöjä, jotka eivät helpota asian mieleen palauttamista myöhemmin. Pohdintatehtävä Suomalaiset haltijat oppikirjasta Kirjassa sivulla 41 on Agricolan Psalttarin suomennoksen alkupuhe. Opiskelijat lukevat tekstin ja vastaavat kirjan kysymyksiin. MATERIAALIT Kalvopohja 1 Mielikuva-ryhmätyö suomalaisesta muinaisuskosta Kalvopohja 1 Suomalainen muinaisusko ja uskonnon ulottuvuudet Monistepohja 1 Aika ennen kristinuskoa Monistepohja 2 Sanaselitykset 9

12 Kalvopohja 1 Tehtävä: Mihin ja miten suomalaiset uskoivat ennen kristinuskon saapumista? Hahmotelkaa mielikuvianne uskonnon ulottuvuuksien avulla. Mielikuva suomalaisesta muinaisuskosta Uskonnon ulottuvuudet (kertaus UE1 kurssista) Tiedollinen Minkälainen maailmankuva vallitsi? Mitä asioita oli tarve selittää uskonnon avulla? Toiminnallinen Miten uskontoa harjoitettiin? Missä uskontoa harjoitettiin? Oliko joillakin henkilöillä erityisrooli uskonnon harjoittamisen kannalta? Sosiaalinen Minkälainen tiiviysaste yhteisössä vallitsi? Mikä oli uskonnon rooli yhteisön kannalta? Minkä kokoista yhteisöä uskonto yhdisti? Mitkä arvot olivat yhteisön kannalta merkityksellisiä? Minkälaiset myytit olivat tarpeellisia kyseisten arvojen siirtämisen kannalta? Emotionaalinen Minkälaisia tunteita oli tarve ottaa haltuun uskonnon avulla? Miten tunteet näyttäytyvät esimerkiksi siirtymäriiteissä? Kulttuurinen Minkälaista kulttuuria kansanusko synnytti? Minkälaisia jälkiä kansanuskosta jäi kulttuuriin? Esimerkiksi A) konkreettisia: rakennuksia, pyhiä paikkoja B) tapoja C) mentaalisia: kansan mielessä vaikuttavia uskomuksia 10

13 Kalvopohja 2 Suomalainen muinaisusko ja uskonnon ulottuvuudet Tiedollinen ulottuvuus Maailmankuva Samanistinen kolmikerroksinen maailmankuva: maanylinen maa maanalinen Ihmiskäsitys Henki-sielu vastasi fyysisestä elämästä. Itse-sielu vastasi sosiaalisesta elämästä, alkoi nimenannosta ja jatkui niin kauan kuin vainajaa muistettiin. Yliluonnolliset Kullakin elämänalueella HALTIJA, jonka suopeutta olennot tarvittiin toimien onnistumiseksi. Maanalisessa asuvat MAAHISET, joiden uskottiin vahingoittavan yhteisöä. Toiminnallinen ulottuvuus Samaanit Yhteisön uskonnollinen johtaja, joka kykeni liikkumaan maailmankuvan eri kerrostumissa. Yhteys vainajiin Liikkuva elämänmuoto ei mahdollistanut haudoilla tapahtuvaa palvontaa, siksi samaanien kyvyillä merkitystä. Myöhemmin siirtyminen maanviljelykseen, vakiinnutti asutusta ja se mahdollisti hautakalmistojen syntymisen. Sosiaalinen ulottuvuus Totemismi Suvun jäsenillä kytkös tiettyyn eläimeen, tavallisimmin karhuun tai hirveen, joiden vahvat ominaisuudet haluttiin myös ihmiselle. Yhteys luontoon Elinkeino, elämäntapa, kulttuuri ja uskonto tiiviisti sidoksissa. Emotionaalinen ulottuvuus Maailman selitys Tarve jäsentää maailmaa. Rituaalit Emotionaalinen merkitys korostui kriisin tai vaaran uhatessa. Kulttuurinen ulottuvuus Tärkeät paikat Esimerkiksi seitakivet, kalliomaalaukset luonnossa Käyttöesineet Eläinhahmojen hyödyntäminen 11

14 Monistepohja 1 Aika ennen kristinuskoa -tehtävät 1. Mitkä seikat olivat tyypillisiä elinolosuhteille Suomen varhaishistoriassa? 2. Miten elinolosuhteet vaikuttivat uskontoon? 3. Mikä rooli samaanilla oli yhteisössä? 4. Mistä kahdesta osasta ihminen muodostui? 5. Miten selitettiin sairauksia? 6. Mikä oli muinaissuomalaisten maailmankuva? 7. Miten totemismi näkyi varhaisessa suomalaisessa kulttuurissa? 8. Mikä rooli oli haltijoilla, tontuilla ja maahisilla? 12

15 Monistepohja 2 Sanaselitykset Lista A 1. Samaani 2. Itse-sielu 3. Henki-sielu 4. Tapio 5. Haltijat 6. Maahiset Lista B 1. Maanylinen 2. Maanalinen 3. Maa 4. Ahti 5. Totemismi 6. Karhu 13

16 2. Kristinusko saapui Suomeen tuhat vuotta sitten ORIENTOINTI Lukutehtävä Ote Juhani Ahon romaanista Panu Oppikirjassa s. 42 on ote Juhani Ahon romaanista Panu ja valmiit pohdintakysymykset. Luetaan teksti ja pyritään ajoittamaan tapahtumat. Ryhmätyö: Kertaus UE2-kurssilta (Kalvopohja 1) Opiskelijat muodostavat kolmen tai neljän hengen ryhmiä. He tekevät yhdessä muistiinpanojen muotoon kokonaisuuden, jossa tiivistävät näkemyksensä kalvolla esiin tuoduista teemoista. Muistiinpanot voivat olla käsitekartan muodossa, ranskalaisilla viivoilla tai muuten sovitulla tavalla. Kukin ryhmä tekee muistiinpanot erilliselle paperille, joka monistetaan myöhemmin ryhmän jäsenille. Ryhmätyö puretaan teemoittain. PROSESSOINTI Ryhmätyö jatkuu (Kalvopohja 2) Kun on kerrattu yleinen eurooppalainen tilanne, niin siirrytään tarkastelemaan Suomea. Opiskelijat lukevat kirjan kappaleen ja jatkavat yhteisten muistiinpanojen tekemistä ryhmässä. Muistiinpanojen muoto on vapaa. Opettaja voi suositella piirrosten käyttämistä tekstin ohessa, jolloin kuvien avulla voi myöhemmin muistaa myös laajoja asiasisältöjä. Kukin ryhmä tekee muistiinpanot erilliselle paperille, joka monistetaan myöhemmin ryhmän jäsenille. Tämä työskentelytapa yleensä motivoi kaikkia ryhmiä työskentelemään asiallisesti: ei voi laskea sen varaan, että saa myöhemmin jonkun toisen muistiinpanot. Itsenäinen työskentely (Monistepohja 1) Simo Heinisen artikkeli kristinuskon saapumisesta Suomeen. Kirjoita referaatti artikkelista. KOONTI Kolme parasta termiä voittaa Opettaja rajaa suikaleen taulun yläreunasta. Jokainen opiskelija käy kirjoittamassa taulun alareunaan vähintään yhden termin, joka kuvaa hänen mielestään parhaiten kristinuskon saapumista Suomeen. Tarkastellaan termejä yhdessä ja käydään keskustelu, jonka perusteella valitaan kolme parhaiten kristinuskon saapumista Suomeen kuvaavaa termiä. Valitut termit kirjoitetaan taulun yläreunaan varattuun tilaan. 14

17 Miten Viivi ja Wagner tämän kertoisivat? Opettaja on monistanut päivän lehdestä sarjakuvasivut virikemateriaaliksi. Parityönä opiskelijat miettivät mihin sarjakuvaan sijoittaisivat kristinuskon saapumisen Suomeen. Opiskelijat luonnostelevat pareittain nopeasti kolmen stripin idean sarjakuvasta, joka kertoisi olennaiset seikat kristinuskon saapumisesta Suomeen. Kirkko Suomessa 850 vuotta sivustolta löytyy sarjakuva virikemateriaaliksi MATERIAALIT Kalvopohja 1 Kertaus UE2-kurssilta Kalvopohja 2 Kristinusko saapui Suomeen tuhat vuotta sitten Monistepohja 1 Piispa Henrikistä alkaa kirkon historia Suomessa (Simo Heininen) 15

18 Kalvopohja 1 Kertaus UE2-kurssilta MITÄ MUISTAT? Idän ja lännen kirkkojen muotoutuminen Keskiaika ja katolinen kirkko Luostarit ja kerjäläisveljistöt 16

19 Kalvopohja 2 Kristinusko saapui Suomeen tuhat vuotta sitten a) Milloin ensimmäisten kristillisten vaikutteiden arvellaan tulleen Suomeen? Millä perusteella? b) Tuliko kristinusko Suomeen ryskymällä valloitusristiretkien myötä vai tulivatko vaikutteet pikku hiljaa ilman massiivista lähetystyötä? Perustelkaa. c) Minkälaisia piirteitä liittyi suomalaisen kansanuskon ja kristinuskon kohtaamiseen? Verratkaa kristinuskon levittäytymiseen muualla ennen 1000 lukua. d) Mitä katolisen kirkon aseman vakiintuminen Suomessa merkitsi suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta? e) Mitkä kerjäläisveljistöt tai luostariyhteisöt vaikuttivat Suomessa? Miten ne vaikuttivat lähiympäristöönsä? 17

20 Monistepohja 1, 1/2 Piispa Henrikistä alkaa kirkon historia Suomessa kristinusko vaikutti jo aiemmin Milloin kristinusko tuli Suomeen? Selvään kysymykseen annettiin aikaisemmin selvä vastaus. Mikael Agricola kertoo Uuden testamentin esipuheessaan, kuinka Ruotsin kuningas Eerik lähti suuren sotajoukon kanssa Suomeen ja otti mukaansa Pyhän Henrikin. Hän ryhtyi taisteluun suomalaisia vastaan, voitti heidät, mutta otti sitten heidät ystävikseen ja antoi saarnata heille Jumalan sanaa. Palatessaan kotiin Eerik jätti Pyhän Henrikin tänne piispaksi ja sananjulistajaksi, mutta tämä tapettiin jo seuraavana vuonna. Kuningas Eerik ja piispa Henrik toivat siis kristinuskon Suomeen. Robert Wilhelm Ekman maalasi 1850 luvun alussa Turun tuomiokirkon kuoriin freskon, jossa Henrik täydessä piispallisessa komeudessa kastaa kansallispukuisia suomalaisia Kupittaan lähteellä. Kruunupäinen Eerik rukoilee haarniskoitujen ritariensa edessä. Sotajoukon yläpuolella liehuvat liput, joihin on ommeltu Ruotsin kolme kruunua. Kristinusko tuli siis Suomeen 850 vuotta sitten lännestä, ja sen mukana tuli myös Ruotsin ylivalta. Hautaustavan muutos kertoo kristinuskon tulosta Totuus ei ole näin yksinkertainen. Historiantutkijat ja arkeologit osoittivat 1900-luvun alussa, että kristillisiä vaikutteita tuli maahamme jo niin sanotulla viikinkiajalla ensimmäisen vuosituhannen lopulla. Tämän ajan haudoista on löydetty ristejä, krusifikseja ja Neitsyt Marian kuvia. Ne eivät vielä kerro kantajansa vakaumuksesta, vaan paremminkin siitä, että suomalaiset olivat kauppamatkoillaan joutuneet tekemisiin uuden uskon kannattajien ja saarnaajien kanssa. Eräät keskeiset kristilliset käsitteet, kuten pappi, risti ja raamattu ovat tulleet kieleemme idästä. Itäinen vaikutus peittyi kuitenkin pian läntisen alle. Suurin osa keskiaikaista kirkollista sanastoa on tullut suomen kieleen ruotsin välityksellä. Läntisen kristinuskon tulo Suomeen näkyy pakanallisen polttohautauksen väistymisessä kristillisen ruumishautauksen tieltä. Luovuttiin aseiden, työkalujen ja korujen panemisesta hautaan. Kristilliseen hautaukseen siirryttiin Ahvenanmaalla vuosituhannen vaihteen tienoilla, Uudenkaupungin seuduilla noin 1050, koko Lounais Suomessa ja Hämeessä sata vuotta myöhemmin sekä Karjalassa vuoden 1300 paikkeilla. Ensimmäiset kristinuskon saarnaajat olivat vierasmaalaisia, useimmat heistä munkkeja. He pystyttivät puuristinsä ja kivisen alttarin, saarnasivat tulkin välityksellä ja kastoivat. Emme tiedä heistä juuri mitään. Piispa Henrik tavoitteli kirkollista järjestystä Mitä sitten tapahtui 850 vuotta sitten? Eerikin ja Henrikin retkeä Suomeen enempää kuin Henrikin marttyyrikuolemaakaan ei ole syytä epäillä. Tämä niin sanottu ensimmäinen ristiretki tehtiin Lounais Suomeen. Tarkkaa paikkaa ei tiedetä; myös vuosi on epävarma, luultavasti retki tehtiin vuonna Kyseessä ei kuitenkaan ollut sotilaallinen valloitus. Eerikillä oli mukanaan vain pieni sotajoukko, jonka voimin voitiin enintään saada aikaan höllä liittosuhde. Piispa Henrik, Suomen apostoli ja Turun tuomiokirkon suojeluspyhimys aloittaa Turun piispojen listan, jossa nykyisen arkkipiispan järjestysnumero on 53. Henrik ei vielä ollut Turun piispa, vaan hänen tukikohtansa oli Nousiaisissa, jonne hänet haudattiin. Hän oli niin sanottu lähetyspiispa, eikä hän tullut tuomaan Suomeen uutta uskontoa, vaan perustamaan seurakuntia, vihkimään kirkkoja ja pappeja eli saattamaan voimaan saman kirkollisen järjestyksen kuin läntisessä Euroopassa. 18

21 Monistepohja 1, 2/2 Lalli vastusti uutta vallanpitäjää Kirveenisku Köyliönjärven jäällä lopetti lähetyspiispan työn. Lalli ei kuitenkaan ollut paha pakana vaan hänellä ja hänen vaimollaan oli jo kristillinen nimi. Kirkollisen legendan mukaan surman syynä oli piispan määräämä kirkollinen rangaistus, kun taas kansanrunon mukaan piispan vaatima kestitys nosti Lallin vihan. Sekä legenda että kansanruno kuvaavat pakanallista reaktiota, jollaiset olivat yleisiä keskiajan lähetysalueilla. Uusi usko otettiin vastaan, mutta sen sisältö selvisi vasta vähitellen. Se toi mukanaan uusia ja outoja oikeuskäsityksiä ja vaati luopumaan vanhoista tavoista, kuten verikostosta, orjien pidosta ja lasten heitteille jätöstä. Kirkkojen ja pappiloiden rakentaminen sekä piispan ja pappien palkkaaminen toi kansalle uusia rasitteita. Alussa oli piispa Henrik. Hän ei tuonut kristinuskoa Suomeen vaan tuli organisoimaan kirkollista elämää. Hänestä alkaa järjestäytyneen Suomen kirkon historia. Englantilaissyntyisestä lähetyspiispasta alkaa myös sen Suomen historia, joka on osa länsimaista kulttuuripiiriä. TT Simo Heininen, yleisen kirkkohistorian professori Helsingin yliopisto KT 19

22 3. Luterilainen kirkko vakiintui suomalaisten valtauskonnoksi ORIENTOINTI Onko lööppi totta? (Kalvopohjat 1, 2 ja 3) Opettaja näyttää oheisia lööppejä ja pyytää opiskelijoita ottamaan kantaa lööppeihin. Opettajan on syytä toimia lähinnä puheenvuorojen jakajana ja varottava vyöryttämästä omaa tietämystään orientoivaan tilanteeseen. PROSESSOINTI Käsitekartta-muistiinpanot Tehdään opettajajohtoisesti muistiinpanot käsitekartan muotoon. Lukurinki Opiskelijat muodostavat kuuden hengen lukuringin ja lukevat kirjan kappaleen. Sen jälkeen opettaja määrää, kuka kussakin ringissä aloittaa selittämään kirjan kappaletta toisille. Tarkoituksena on, että ilman kirjan apua jokainen lukurinkiläinen selittää osan kirjan kappaleesta. Ideaali tilanne on, että lukurinki istuu ympyrässä ilman pulpetteja. Luku voidaan toistaa useita kertoja niin, että lopulta rinki pystyy selittämään koko kappaleen omin sanoin. Opettaja voi vaihdella aloittajaa, jolloin jokainen yrittää oivaltaa kokonaisuuden, eikä vain tiettyä pätkää siitä. On hyvä ohjeistaa alussa, että tarkoitus on, että jokaiselle jää jotakin kerrottavaa eli ensimmäiset puheenvuorojen käyttäjät eivät saisi syödä kaikkien eväitä. Harjoitus opettaa hahmottamaan kokonaisuutta ja arvioimaan eri osien roolia kokonaisuudessa. KOONTI Draamaharjoitukset Oheiset draamapätkät on työstetty Pentti Laasosen tutkimuksen Pohjois-Karjalan luterilainen kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin vallan aikana pohjalta. Draamapätkissä on valmis alkutilanne ja opiskelijoiden on tarkoitus työstää ryhmissä tilannetta eteenpäin. Olisi hyvä purkaa draamat pala kerrallaan ja yhdessä pohtia, kuinka hyvin draaman työstö onnistui, jos sitä tarkastellaan historian perspektiivistä. Taustatietoja opettajalle Laasosen tutkimuksen pohjalta Pentti Laasonen käsittelee tutkimuksessaan pohjoiskarjalaista kirkkorahvasta seurakuntaelämän näkökulmasta. Erityisesti on huomioitava Pohjois-Karjalan erityisasema alueena: Pohjois-Karjala oli Ruotsin suurvallan puskurialue Venäjää vastaan. Pohjois- Karjala oli suomalaisestakin hallinnosta katsoen periferiaa ja elinolosuhteiltaan ankaraa aluetta. Laasosen mukaan Pohjois-Karjalassa oli 1600-luvulla useita talonpoikasmellakoita, sillä erityisesti katovuodet koettelivat maasta elävän väestön kärsivällisyyttä. Pohjois-Karjalan väestö vaihtui 1600-luvulla karjalaisesta kantaväestöstä Savosta ja 20

23 Pohjanmaalta tulleeseen uudisväestöön. Ortodoksiväestö muutti Venäjälle erityisesti 1600-luvun puolivälissä. Luterilaisen kirkon aseman vakiinnuttaminen valtion johdon taholta sai ortodoksit etsimään elintilaa rajan toiselta puolen. Pohjois-Karjalan elinkeinoja olivat kaskiviljelys, kalastus ja tervanpoltto. Raudanvalmistus ja metsästys olivat tärkeimmät sivuelinkeinot. Kaskiviljelykset olivat käräjäjuttujen perusteella voimakkaimmin yhteisöä hiertäneet riitakysymykset luvun loppupuolella oli havaittavissa selkeää asutuksen vakiintumista, mikä ilmeni siinä, että peltoviljelyksen määrä suhteessa kaskiviljelyyn tasoittui. On huomattava, että luvun tärkeä elinkeino tervanpoltto hävisi lähes kokonaan 1700-luvulla. Luterilaisuus juurtui Pohjois-Karjalaan vähitellen. Seurakunnat syntyivät muuttojärjestyksessä: ensin vesistöjen varrella sijaitseviin pitäjiin. Syrjäseudulla oli paljon huomautettavaa papiston elintavoista. Papistoa moitittiin opintojen laiminlyönnistä, juopottelusta, pahoinpitelyistä sekä siveellisyysrikoksista. Alueella ilmeni myös uhkarohkeaa teologista yksityisyritteliäisyyttä: Etelä-Suomessa erotetut papit hakeutuivat syrjäalueille seurakuntansa elätettäviksi. Papiston palkkauksessa oli kuitenkin köyhällä ja toimeentuloltaan epävarmalla alueella paljon vaikeuksia. Läheskään kaikki seurakuntalaiset eivät pystyneet hoitamaan taloudellisia velvoitteitaan. Toisilla alueilla pappien palkkauksesta jopa käräjöitiin, mutta esimerkiksi Pielisjärvellä rahvaan ja papiston välit olivat sopuisat luvulla pappi esiintyi Pohjois-Karjalassa myös rahvaan omana miehenä, puolustajana ja johtajana vuokraajia ja vouteja vastaan. Jumalanpalveluksia pidettiin pirteissä ja kesäisin myös ulkosalla. Kirkkoja alkoi valmistua 1640-luvulta lähtien. Yleensä kirkot olivat yksinkertaisia, samoin jumalanpalveluskalustot ja puvustot: köyhällä alueella ei ollut soveliasta kirkonkaan elää leveästi. Esimerkiksi ehtoollisastiat olivat useimmiten puisia, myöhemmin seurakunnan varat riittivät tinaisen tai hopeisen ehtoolliskaluston hankintaan. Muutamassa emäseurakunnassa kirkot olivat olosuhteisiin nähden varsin hienoja jo 1600-luvun lopulla. Kirkoissa pyrittiin hoitamaan jumalanpalveluksen lisäksi kasteet, vihkimiset, kirkottamiset, rippikirjoitukset ja kuulustelut. Tavallisin käräjillä käsitelty kirkkohäiriötapaus oli juopumus. Rahvaan siveellisestä tilasta 1600-luvun Pohjois-Karjalassa on esitetty synkkiä tilastoja. Sukupuolisiveellisyyttä koskevat kysymykset olivat suurin ryhmä käräjien kiistakäsittelyissä. Tosin tästä oli myös alueellisia poikkeamia: Ilomantsissa ja Liperissä sukupuolirikoksia oli poikkeuksellisen vähän käräjillä. Tämä oli selitettävissä sillä, että näihin kahteen pitäjään jäi huomattavasti enemmän ortodoksista kantaväestöä. Taikauskoon liittyvät käsittelyt eivät olleet käräjillä yleisiä. Todennäköisesti niitä katsottiin sormien läpi, jottei olisi ajauduttu konfliktiin rahvaan kanssa. Tietysti on otettava myös huomioon, että yhteisössä pyrittiin pitämään perinteiset tavat myös salassa taholta, jonka tiedettiin suhtautuvan niihin kielteisesti. Ensimmäisten luterilaisten pappien tullessa Pohjois-Karjalaan ortodoksisilla seurakunnilla oli pitkä historia takanaan luvulla luterilainen papisto pyrki harjoittamaan aktiivista käännytystyötä ortodoksien keskuudessa, tässä kuitenkaan onnistumatta. Luterilaisen ja ortodoksisen väestön keskuudessa esiintyi sekä perinteiden erilaisuudesta johtuvaa hankausta, mutta myös yhteistoimintaa. Esimerkiksi kirkon kellojen hankkimisesta koituneet kustannukset puolitettiin, osallistuttiin molemmin puolin kirkkojen rakennustalkoisiin ja annettiin puutavaralahjoituksia kirkon rakennusprojekteihin. 21

24 MATERIAALIT Kalvopohja 1 Lööpit Kalvopohja 2 Käsitekartta Monistepohja 1 Dramatisoinnit 1700-luvun elämästä Pohjois-Karjalassa Monistepohja 2 Opettajalle vinkkejä draamojen työstöön 22

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana 1 Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana Kadotettu yhteisöllisyys tulevaisuuden mahdollisuus Pieksämäki 16.3.2012 TT, YTT, tutkija Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Herätysliikkeet 2000-luvun 2 kirkossa

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Kristinuskon historia Suomessa (OT)

Kristinuskon historia Suomessa (OT) Kristinuskon historia Suomessa (OT) Suomesta kristitty maa Ensimmäiset kristilliset vaikutteet rantautuvat Suomeen kaupungin myötä 800-luvulla. Silloin Suomessa oli muinaisusko. Uuden uskonnon tultua suomeen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994.

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994. Kertomus Sehrezadesta Viisaan ja rakastetun sulttaanin valtasi viha, kun hänelle selvisi, että hänen kaunis puolisonsa oli pettänyt häntä. Hän surmautti puolisonsa ja otti käyttöön sellaisen tavan, että

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Juha Muukkonen Rinnetie Tornio puh s-posti: gen.fi kotisivu:

Juha Muukkonen Rinnetie Tornio puh s-posti: gen.fi kotisivu: LASTEN EHTOOLLINEN? (Ote 26.7.2016 ystävälle lähetetystä kirjeestä.) Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@ gen.fi kotisivu: www.gen.fi Lasten osallistuminen

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Evankelisluterilainen uskonto

Evankelisluterilainen uskonto 5.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on syventää aikuisopiskelijan oman uskonnon ja sen kulttuuriperinnön tuntemusta. Opiskelussa perehdytään uskonnosta nousevaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto 1 7.10. Uskonto 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo Birger Jaarlin katu 15 PL 150 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1 Antti Laakkosen jälkeläisiä 14.6.2011 TAULU 1 I Antti Laakkonen, s. noin 1690, k. 26.4.1758 Liperi, Tutjunniemi. Tutjunniemen kylän N:o 4 eli Laakkolan isäntänä oli vuoteen 1758 saakka Antti Laakkonen.

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kevään 2009 valtakunnallinen 5-6 luokan FyKe koe tilanne FyKe kevät 2009

Kevään 2009 valtakunnallinen 5-6 luokan FyKe koe tilanne FyKe kevät 2009 Kevään 2009 5-6 FyKe koe Oppilasmäärä 14 12 10 8 6 4 2 0 5 6 FyKe kevät 2009 10 10 9,5 9, + 9 9 8,5 8 + 8 8 7,5 7 + 7 7 6,5 6 + 6 6 5,5 5 + 5 5 4,5 4 + 4 Arvosana 122 oppilasta, keskiarvo 7,56 Tehtäväkohtaiset

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli PELIOHJEET JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelin tarkoituksena on oppia uutta mielekkäällä ja hauskalla tavalla. Pelissä ei varsinaisesti ole voittajaa,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Ortodoksinen uskonto HUOM!! Vantaan eri koulujen käytäntö koulujen/ alueiden opetussuunnitelmia laadittaessa on riemunkirjavaa Joillakin kouluilla opetussuunnitelmaa laadittaessa ja kirjoitettaessa toistetaan

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Pulkkinen 1. Olen Vastaajien määrä: 201 2. Minkä ikäinen olet? 29 39-vuotiaita yht. 43 40 49-vuotiaita

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja

tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja Sanasto 2 tutkimusmatka = eurooppalaiset tekivät tutkimusmatkoja Afrikan mantereelle. He matkustivat tutkimaan Afrikkaa. tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja löytöretkeilijä

Lisätiedot

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija Muokattu suomalaiseen kouluun sopivaksi Miksi? lyhyet opetustuokiot, paljon mallittamista lapsi saa valita itse kirjansa luetaan oikeita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot