KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta UPOFLOOR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR"

Transkriptio

1 KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta UPOFLOOR

2 Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat... 3 Aluslattia betonia... 4 Aluslattia rakennuslevyä... 7 Päällysteiden kiinnitys... 7 Laattojen kiinnitys... 8 Muovimattojen kiinnitys... 9 Muovipäällysteiden hitsaus Muovimatot märkätiloissa Seinänpäällysteiden kiinnitys Sähköteknisten päällysteiden asennus Linoleumin asennus LifeLine-laattojen asennus LifeLine CS -mattojen asennus Laminaattien asennus Urheilupinnoitteet Muoviset rakennuslistat Lautaparkettien asennus Lukkoponttiparketti Liimattava parketti Korjausrakentaminen Asentajan muistilista

3 UPOFLOOR LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTEIDEN SUUNNITTELU- JA KIINNITYSOHJEET YLEISTÄ Lattian- ja seinänpäällysteiden valinnassa ja asennustyössä noudatetaan ensisijaisesti rakennushankkeeseen liittyviä yleisiä ja hankekohtaisia asiakirjoja, Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMk/RT-säännöstiedosto), RT-ohjetiedoston sekä Rakennustöiden Yleisten Laatuvaatimusten (Sisä-RYL-2000) sisältöä sekä erillisiä tila- tai rakennekohtaisia standardeja ja normeja. Rakennuskohteen työselityksessä, mikäli se poikkeaa edellisistä, tulee olla viite tarkoitetusta ohjeesta tilakohtaisesti. Upofloor Oy:n julkaisemat ohjeet on tuotetyyppikohtaisina tarkoitettu helpottamaan työselityksen laadintaa sekä antamaan kullekin materiaalille valmistajan sille parhaaksi katsoman käsittelyohjeen. Tuotteisiin liittyvät tekniset tiedot sekä viranomaisviitteet on julkaistu tuotekorteissamme ja/tai infokansiossamme.

4 2 PINNOITUSTYÖN SUUNNITTELU Suunnittelun lähtökohtana tulee kaikissa tapauksissa olla tilan käyttötarkoitus ja rakenteeseen kohdistuva rasitustyyppi. Tällöin saman rakennuskohteen sisällä voi esiintyä erilaisia tiloja, joissa työsuoritusta koskevat ohjeet poikkeavat toisistaan. Korjausrakentamisessa on syytä korostaa rakenneosien purkuun ja käsittelyyn liittyviä erikoistoimenpiteitä, jotta urakkatarjouksia laskettaessa riittävä työturvallisuus tulisi otetuksi huomioon. Tarkemmat tiedot teknisestä neuvonnastamme Nokialta puh Tuotetietoja sekä päällysteittemme asennus- ja hoito-ohjeita on saatavissa esitteistämme, kansioistamme, edustajiltamme ja myös Internet-sivuiltamme osoitteesta Päällysteiden valinta Lattianpäällystettä valittaessa tulee suunnittelijan tuntea lattiaan kohdistuva rasitustyyppi ja mitä ominaisuuksia lattialta edellytetään. Lattianpäällysteiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta eri käyttökohteisiin määritellään eri SFS- ja/tai EN-normeissa. Päällysteen valinnassa on otettava huomioon tila, johon päällyste tulee, päällysteen alla olevat rakenteet, olosuhteet, joissa päällystettä käytetään ja päällysteelle asetettavat esteettiset vaatimukset osana sisustusta (värit, kuosit, lämpimyys, valoisuus) sekä hoidettavuus. Päällyste on yksi osa toiminnallisesta kokonaisuudesta, lattiasta. Tätä rakenneosaa on tarkasteltava aina kokonaisuutena, jonka voidaan katsoa muodostuvan: kantavasta alusrakenteesta tasauskerroksesta kiinnitystarvikkeista asennustyöstä päällysteestä hoidosta ja huollosta Se, mitä osaa näistä kulloinkin painotetaan, riippuu lattiaan kohdistuvasta rasituksesta. Rasitustyypit Betonilattioita koskeva ohje by 45 (BLY 7) jaottelee rasitustyypit seuraavasti: Taulukko 4.2. Lattiaan kohdistuvat rasitustyypit ja käyttötilat Taulukon jaottelu on suuntaa-antava. Lattian päällystettävyyttä tarkasteltaessa lähtökohtana tulee olla lattiaan kohdistuva todellinen rasitus. Lattiaan kohdistuva rasitus Pienet rasitukset Keskisuuret rasitukset Suuret rasitukset Esimerkinomainen käyttötilajaotus Asuintilat Rasituksen kannalta asumiseen verrattavat käyttötilat Liiketilat Sairaalat Toimistot Koulut Teollisuustilat Varastotilat Liikennetilat Erikoistilat

5 3 Muita rakenteen toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kosteus ilman suhteellinen kosteus lattiaan kohdistuva yläpuolinen vedenpaine alustan rakennekosteus alapuolisesta tilasta tai maaperästä siirtyvä kosteus liikkeet mekaaninen kuormitus, pistemäinen tai liikkuva lämpötilan vaihtelu kosteusvaihtelu alustan liikkeet (taipuma, kutistumat, liikuntasaumat) akustiikka askeläänen/ilmaäänen eristävyys äänenvaimennus absorptio palonkesto rakenteelta kokonaisuutena vaadittava luokka pinnoitteelta edellytettävä luokka, joka perustuu syttymisherkkyyteen, palonlevittämisominaisuuteen tai savukaasujen ominaisuuksiin kemiallinen rasitus käyttöolosuhteista johtuva rasitus rakenteen eri materiaalien keskinäisestä vaikutuksesta johtuva rasitus UV-valon vaikutus/hapettuminen Työselityksen laadinta Työselitys, joka koostuu vain rungosta ja siihen liitetyistä viittauksista mielletään vaikealukuiseksi ja tämä saattaa aiheuttaa sen, ettei laskennassa ja toteutuksessa kaikkia osatekijöitä huomioida riittävästi. Toisaalta ohje, johon viitataan, ei välttämättä sisällä kaikkia tarpeellisia tietoja. Parempi tapa on viittauksen ohella tarpeellisin osin täydentää selitystekstiä, käyttäen esim. rakenneleikkausta. Esim.: mattopäällystys suoritetaan Sisä-RYL 2000, luvun 75, mukaisesti seuraavin tarkennuksin... Jäljempänä on esitetty eräs työohjeen laadintamalli. Työselityksen liitteenä voi olla myös tämän esitteen asennusohjeosa tai sen osakopio. Tärkeintä on kuitenkin, että kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on samansisältöinen työselitys käytettävissään ja työsuoritus toteutetaan sen mukaisesti. Näin varmistetaan lattiarakenteen toimivuus tarkoitetulla tavalla. Työselitysmalli tavaratalot, suuret rasitukset, Sisä-RYL 75.4 seuraavin lisäyksin: 1. pintamateriaali puristettu kvartsivinyylilaatta (esim. Hovi Mosaic), väri huoneselityksen mukaan, paksuus 2,0 mm, paloluokka L laatat vuoroladontana puolen laatan limityksellä kiinnitys akryylidispersioliimalla, märkäliimaus, liimamäärä 4 5 m 2 /litra, liimalastan hammastus ohjeen mukaan valmis laattapinta jyrätään ristiin 1 2 tunnin kuluessa kiinnityksestä jalkalista Upofloor JL 60, väri teräsbetonilaatta by 45 (BLY 7) luokka A-X-40 pintahionta, ei tasoitetta pohjustussively (primer) lämpötila asennushetkellä ja sen jälkeen min. +18 C kosteus max. 85 % RH, yksi mittaus/x m 2 valujärjestyksen mukaan. Mittaustulokset sisällytetään erillisliitteenä työmaan pöytäkirjoihin alapuoliset kerrokset kosteus-/lämpöeristeet täyttökerrokset salaojitus jne. Valmis, puhdistettu laattalattia suojataan kiinnityksen jälkeen puhtaalla pahvilla. Vältettävä voimakkaita kuormituksia ennen liimauksen kuivumista (4 6 vrk). Perushoito valmistajan kirjallisen ohjeen mukaan (liite). pintamateriaali teräsbetonilaatta alapuoliset kerrokset ALUSLATTIAT Aluslattian on oltava tasainen, kuiva, liikkumaton, kiinteä ja pölyämätön. Siinä ei saa olla aineita (öljyt, maalit, hartsit jne.), jotka vaikuttavat haitallisesti käytettäviin materiaaleihin (tasoite, liima, päällyste). Virheellinen aluslattia saattaa aiheuttaa tasoitteen ja päällysteen irtoamisen tai vaurioitumisen sekä myös poikkeuksellisen nopean kulumisen, joten aluslattia on aina kunnostettava ennen päällystämistä. Märkätiloissa on huomioitava riittävät lattiakallistukset.

6 4 Aluslattia betonia Suomen ilmasto-olosuhteet sekä joissakin tapauksissa maaperä aiheuttavat betonilattian rakentamiselle ja kosteustekniselle toimivuudelle joskus vaikeitakin ongelmia. Erityisesti maanvaraisten lattioiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava oikeista työtavoista ja materiaaleista sorastuksen, mahdollisten kosteus- ja lämpöeristeiden ja salaojituksen suhteen. Täyttökerrosten osalta on tarkoin tunnettava veden kapillaarinen nousukorkeus kyseisessä maa-aineksessa. Suunnittelussa pidetään lähtökohtana, että täyttömaan ns. huokoskosteus on 100 % RH. Betoni on materiaali, jonka ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa betonin suhteituksen, käsittelyn (betonoinnin) ja olosuhteiden kautta. Päällystettävyyden kannalta betonointi tulee suorittaa niin, että lujuus- ja koossapysyvyysominaisuudet säilyvät. Betoni ei saa erottua suhteituksen eikä tiivistyksen seurauksena. Betonin pintaan ei saa muodostua paksua erottunutta sementtiliima- tai vesikerrosta. Pintaa hierrettäessä betonin pintaan ei saa lisätä vettä hiertotyön helpottamiseksi. Veden lisääminen nostaa pintakerroksen vesisideainesuhdetta heikentäen samalla pintakerroksen puristus- ja vetolujuutta lisäten pintakerroksen kutistumaa. Hierron tarkoituksena on tasoittaa ja kaunistaa näkyvä pinta, mutta ennen kaikkea tiivistää ja lujittaa aluslattian rasitetuin osa. Jos on kyseessä kiinnitetty pintabetonilattia, on tartunta kantavaan rakenteeseen varmistettava huolellisella työtekniikalla, etteivät jännitykset varsinkin ohuissa betonikerroksissa saa aikaan pintabetonin irtoamista alustasta. Kosteuden enimmäisarvot Betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvo (keskimääräinen kosteus betonirakenteessa), jolloin päällystystyö on mahdollinen. Kosteuden enimmäisarvot Betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvo, % Päällyste Huomautuksia 80 Betonin pintaosan Alustaan liimattava Puun kosteusliikkeet (2 3 cm) oltava < 75 % lautaparketti 85 Kaikki muovipäällysteet, Liimojen kosteudenkestämättölinoleumi myys, mitta- ja värimuutokset Lautaparketti uiva asennus + kosteuseristys Useimmat liimatyypit eivät kestä suurta alkalista kosteutta, päällysteessä muutoksia. Mittaussyvyyden määrittäminen betonin kosteusmittauksessa Kuivumissuunta laatat Mittaussyvyys laatat lattiapinta 0,2xd 0,4xd 0,2xd alapinta avoin alapinta osittain avoin kattopinta 0,2... 0,4xd 0,4xd alapinta tiivis maanvarainen alapohja mittaussyvyys riippuu alapinnan tiiviydestä Mittaussyvyyden määrittäminen ala- tai välipohjatyypin ja betonilaatan paksuuden mukaan (RT ).

7 5 pienin mittaussyvyys mittari tiivistemassa keskimääräinen mittaussyvyys poraus puhdistus mahdollinen putkitus tiivistys mittaus Suhteellisen kosteuden mittausmenetelmän vaiheet. Kosteuden tulee tasaantua tiivistetyssä porareiässä 3 7 vrk ennen mittausta (RT ). Betonin kosteus Usein toistuva virhe, joka aiheuttaa myös huomattavia korjauskustannuksia on se, että päällyste kiinnitetään liian kostealle alustalle. Kosteus voi olla lähtöisin maaperästä, se voi olla ns. rakennekosteutta, tai liika kosteus on tullut virheellisestä jälkihoidosta. Betonin kovettuessa osa sen sisältämästä vesimäärästä sitoutuu kemiallisesti, jolloin se ei ole haitta päällystämiselle. Useille päällysteille asetettu kosteuden enimmäisarvo 85 % RH tarkoittaa kuitenkin sitä, että betonista pitää poistaa vettä n. 50 litraa/m 3 ennen pinnoitusta. Kuivattamistarve vähenee käytettäessä ns. korkealujuusmassoja. Toisaalta kuivumista voidaan helpottaa/nopeuttaa käyttämällä massassa lisähuokostusta. Kuivumista arvioitaessa ei pidä luottaa vain aikaan, koska jälkihoito, kastuminen, tasoitus, ilman lämpötila ja ilman kosteus sekä tuuletus ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kuivumisnopeuteen. Kylmänä vuodenaikana, jolloin ulkoilman sisältämä vesimäärä on pienimmillään, ei helposti tuuletettavien tilojen kuivattaminen ole vaikeaa. Sateisena ja lämpimänä vuodenaikana huonosti tuuletettavien tilojen kuivatus on vaikeaa ilman sisältämän vesimäärän ollessa suurimmillaan. Uuden betonilattian kosteus on aina mitattava hyvissä ajoin ennen päällystystyön aloitusta. Näin jää aikaa tarvittaville kuivatustoimenpiteille työaikataulua häiritsemättä. Kosteuden mittaus Betonin suhteellinen kosteus määritetään mittaamalla betoniin poratun reiän suhteellinen kosteus tai betonista otettujen näytepalojen suhteellinen kosteus koeputkessa punnituskuivausmenetelmällä. Luotettavin kosteusmittaus on punnituskuivausmenetelmä, jossa lattiasta otettu näyte kuivataan 105 C:n lämpötilassa ja kosteuspitoisuus lasketaan painon vähenemisestä. Menetelmä on kuitenkin hankala ja sitä käytetäänkin vain erikoistapauksissa. Suhteellisen kosteuden (RH) mittaustapaa pidetään nykyisin oikeana menetelmänä. Käytettävät laitteet vaativat käyttäjältään perehtymistä oikeaan mittaustapaan sekä laitteen jatkuvaa huoltoa. Betonin suhteellisen kosteuden mittausmenetelmä on esitetty RT-kortissa Betonirakenteen päällystettävyyskosteusmittausten mittaussyvyydet vaihtelevat rakenneratkaisun ja rakenteen paksuuden mukaan. Jos kyseessä on rakenne, joka kuivuu kahteen suuntaan, päällystettävyyskosteus tulee määrittää syvyydeltä, joka on 20 % koko rakenteen paksuudesta. Yhteen suuntaan kuivumissa rakenteissa ja maanvastaisissa rakenteissa vastaava mittaussyvyys on 40 % koko rakenteen paksuudesta. Maksimi mittaussyvyytenä voidaan kuitenkin pitää 7 cm. Mittauspisteitä on valittava pinta-alan mukaan niin, että saadaan luotettava Vaisala-kosteusmittari.

8 6 kuva kosteuspitoisuuksista koko päällystettävän alan osalta. Suuremmissa tiloissa tämä tulee hitaaksi ja hankalaksi suorittaa. Näissä tapauksissa voi käyttää rinnakkaismenetelmänä ns. pintakosteusmittareita, joilla etsitään selvästi poikkeavat alueet ja näistä kohdin suoritetaan varsinainen mittaus. Saadut tulokset tulee aina merkitä työmaan pöytäkirjoihin. Suhteellisen kosteuden mittalaite. Betonin lujuudella on oleellinen merkitys päällysteen kannalta. Betonin on oltava niin lujaa, että se kestää murtumatta suuriakin päällysteen läpi välittyviä pistekuormia. Useimmiten kuitenkin tulee eteen betonin lujuus päällysteen tartunnan kannalta. Tällöin on kyse ennen kaikkea betonin pintakerroksen lujuudesta, johon voidaan vaikuttaa betonin suhteituksella, hierrolla ja jälkihoidolla. Jos betonin jälkihoito on laiminlyöty tai se on jäätynyt, on seurauksena betonin korppuuntuminen, jota ei voi enää edullisesti korjata. Vaihtoehtoina on lattian poistaminen ja uusi valu tai epoksin imeyttäminen koko kerrospaksuuteen. Korppuuntumisen seurauksena pintakerroksen lisäksi on useimmiten vaurioitunut myös pintabetonin tartunta kantavaan rakenteeseen. Halkeamat tai pintabetonin irtoamiset on korjattava ennen tasoitusta tai päällystämistä. Korjaustarvikkeina käytettävät aineet (hartsi+kovetin) saattavat väärin annosteltuina aiheuttaa vaurioita päällysteille. Niiden käytössä on tarkoin huomioitava oikeat seossuhteet, huolellinen sekoitus ja riittävä kuivumisaika. Epävarmoissa tapauksissa on lisäksi mahdollista käyttää siveltäviä pohjusteita, jotka estävät aineiden suoran yhteyden päällysteeseen. Yleensäkin aineet, jotka eivät ole sitoutuneet kemiallisesti tai fysikaalisesti betoniin, pääsevät kulkemaan betonin sisällä. Suuremmat halkeamat ja muut rakenneviat korjataan betonoimalla. Suunnitelmista poikkeavia työsaumoja ei saa tehdä. Teräshierretyistä aluslattioista on keskisuuren rasituksen alaisissa tiloissa (liiketilat, sairaalat, toimistot, koulut) tasoitteiden ja kiinnitysliimojen tarttuvuuden varmistamiseksi poistettava hiomalla betonin pintaan muodostuva sementtiliimakerros. Tarvittaessa suoritetaan pölynsidonta ja pinnan tiivistys pohjustusaineella. Suuntaa-antavana kosteusmittauksena voidaan pitää myös lattiaan tiiviisti teipattua n. 1 m 2 :n kokoista muovikalvoa. Mikäli sen alapuoli 4 6 vrk:n jälkeen on kostunut tai betonin väri selvästi tummunut, ei päällystystä saa aloittaa. Suuntaa-antava kosteusmittaus. Betonin lujuus Betonilattian tasoitus Tasoitus suoritetaan sementtipohjaisilla tasoitteilla. Joillakin päällystetyypeillä (parketti, linoleumi, korkki) on käytettävä kaseiinittomia tasoitteita päällysteen värjääntymisvaaran vuoksi. Tasoitetyyppi valitaan oikaisutarpeen/rasitustyypin mukaan. Tasoitustyö tehdään puhtaalle, kuivalle alustalle, joka tarvittaessa on esikäsitelty pohjustusaineella. Erityisesti on huomioitava tasoitteiden oikea seossuhde ja sekoitus sekä tasoitetyypille suositellut vähimmäis- ja enimmäispaksuudet. Liian montaa tasoitekerrosta (yli 3) on pidettävä lujuuden kannalta huonona. Tasoitteelle on varattava riittävä kuivumisaika, kerrospaksuudesta riippuen 1 3 vrk. Itsestään siliävillä tasoitteilla (nk. pumpputasoitteet) kuivumisaika voi olla jopa 2 3 viikkoa. Erikoistasoitteilla voi päällystäminen tapahtua muutaman tunnin kuluttua. Tasoitteissa voidaan käyttää valmistajan suosittelemaa määrää lujuutta parantavaa lisäainetta (betoniemulsio). Tätä suositellaan kaikissa keskisuuren rasituksen alaisissa tiloissa. Betoni- tai tasoitepinnan tasaisuudessa ja sileydessä on noudatettava annettuja luokitusohjeita sekä huomioitava eri päällystetyyppien asettamat vaatimukset. Kaikissa betonilattioissa noudatetaan by 45 (BLY 7)/2000 ja Sisä-RYL-2000:ssa esitettyjä luokitusohjeita. Tiloissa, joissa esiintyy suuria lattiaan kohdistuvia rasituksia (teollisuus, varastot, liikenne- ja erikoistilat) ei tasoitteita ole syytä käyttää, vaan pinnoite kiinnitetään suoraan virheettömälle, hiotulle betonialustalle.

9 7 Aluslattia rakennuslevyä Rakennuslevyjen tulee olla lattiakäyttöön tarkoitettuja. Alusmateriaaliksi soveltuvien levyjen on yksikerrosrakenteena oltava pontattuja. Mikäli käytetään useita levykerroksia ja levyjä, joissa ei synny mittamuutoksia, ei ponttaus ole välttämätöntä. Levypaksuudet alustan päälle asennettavissa levyissä mm, kannakkeitten päälle tai uivana asennettavissa levyissä kannatinjaosta ja materiaalista riippuen mm. Seinille jätetään vähintään 10 mm liikkumavaraa. Levyt liimataan narinan ehkäisemiseksi kannatteisiin tai aluslattiaan. Vanhojen lautalattioiden kiinteys varmistetaan naulaamalla. Levyjen kiinnitysnaulojen tai -ruuvien pituus on 3 4 kertaa levyn paksuus, vähintään kuitenkin mm. Naulausväli levyjen reunoilla mm ja keskellä mm eri levytyypeillä. Kiinnikkeiden kannat upotetaan 1 2 mm:n syvyyteen. Kantoja ei saa kitata, koska kuivunut tasoite saattaa irrota ja aiheuttaa kohoumia päällysteeseen. Levyjen saumojen hammastukset poistetaan hiomalla. Joissakin tapauksissa on mahdollista käyttää myös ylitasoitusta, tällöin levy on esikäsiteltävä pohjustusaineella. Mikäli käytetään pinnoitettuja levyjä tai levyt pintakäsitellään ennen päällystämistä, on huomioitava, että käsittely tiivistää levypinnan ja vaikeuttaa näin liimaustyötä. On myöskin varmistettava, ettei käsittelyyn käytetty aine reagoi haitallisesti liiman ja päällysteen kanssa. Seurauksena saattaa olla esim. värimuutoksia päällysteissä. Märkätiloissa on varmistuttava levyn kosteudenkestävyydestä. Rakennuslevyjen on saavutettava käyttöolosuhteita vastaava kosteustila, eli niitä on pidettävä varastoituina vastaavissa olosuhteissa 1 2 viikkoa ennen asentamista. Tasapainokosteuden saavuttaminen on erittäin tärkeää, koska levyjen kosteusliikkeet saattavat olla 2 3 mm/m (35 80 % RH). Tällöin esim. lasikuiturunkoiset joustovinyylimatot saattavat irrota alustasta sen kutistumisen johdosta. Lastulevyt on syytä pohjustaa primerilla liiman liiallisen imeytymisen estämiseksi. Tarkemmat ohjeet selviävät Sisä-RYL-2000:sta sekä levyjen/tasoitteen valmistajien julkaisuista. Puulattian saneeraus/työvaiheet: lautojen naulaus alustan hionta/tasaus levytys (tai erikoistasoite) päällysteen liimaus vanha puulattia pohjustus PÄÄLLYSTEIDEN KIINNITYS Ennen kiinnitystyön alkua todetaan aluslattian ja käytettävien materiaalien asianmukaisuus sekä työn edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolosuhteet. Jos toimitetuissa tarvikkeissa havaitaan valmistuksesta tai raaka-aineista johtuvia vikoja, ei kiinnitystä saa suorittaa, vaan kiinnittäjän on otettava yhteys tuotteen valmistajaan, joka tekee päätöksen tarvittavista toimenpiteistä. Kiinnitystyön jälkeisiä tämän luonteisia valituksia ei huomioida. Työn aikana todetaan vaadittujen ominaisuuksien ja olosuhteiden pysyvyys. Aluslattia on aina ennen kiinnitystä puhdistettava perusteellisesti kaikista epäpuhtauksista. Tavallisesti tarvitaan irtonaisen aineksen poistamiseen sekä mekaaninen harjaus että imurointi. Öljy-, rasva- ja maalitahrat on aina poistettava emulgoivia liuotinaineita käyttäen tai mekaanisesti. Tarvittaessa käytetään pohjustusainetta betonin pinnassa. Päällysteet varastoidaan ja kiinnitetään siinä lämpö- ja kosteustilassa, mikä tulee olemaan päällystettävän tilan normaaliolosuhde. Aluslattian, materiaalien ja kiinnityslämpötilan on oltava kuitenkin vähintään +18 C. Lisäksi parkettia ja linoleumia kiinnitettäessä tulisi ilman suhteellisen kosteuden olla alle 65 %. Kiinnitystyö ajoitetaan siten, että nämä vaatimukset ovat täytettävissä. Kiinnitystyötä helpottaa, jos päällyste pidetään pakkauksesta avattuna (ei lautaparketti) ja sopiviin mittoihin katkaistuna n. vuorokausi ennen asennusta. Alhaisissa lämpötiloissa on päällysteitä käsiteltävä erityisen varovaisesti. Lattianpäällysteet kiinnitetään pääasiallisesti kokopintaliimauksella. Ensisijainen liimaustapa on märkäliimaus; imemättömillä alustoilla käytetään ns. myöhäistä märkäliimausta. Liimat ovat pääosin akryyli- (akrylaatti-)liimoja. Lattianpäällysteelle valitaan oikea liimatyyppi ja sen käytössä noudatetaan tarkoin valmistajan antamia ohjeita. Liima levitetään hammastetulla lastalla. Oikea liimamäärä saadaan käyttämällä kullekin liimatyypille suositeltua lastan hammastusta. Välineet on käytön jälkeen puhdistettava huolellisesti, jotta oikea hammasjako lastassa säilyy. Liima levitetään vain niin suurelle alalle kerrallaan kuin liiman työskentelyaika (avoin aika) sallii. Avoin aika on riippuvainen lämpötilasta, ilman kosteudesta ja ilman pölyisyydestä. Pöly aiheuttaa liimakerroksen pintaan päällysteen tarttuvuutta haittaavan kalvon. Tiloissa, joissa käytetään lattialämmitystä, on korkein sallittu lämpötila lattian pinnassa +28 C. Korkeammat lämpötilat saattavat aiheuttaa muutoksia liimassa ja päällysteessä.

10 8 Laattojen kiinnitys. Merkitään aloituslinjat. Laattojen asennusjärjestys. Laattoja ladottaessa ei saa syntyä porrastusta. Ensin haetaan mittaamalla päällystettävän alan aloituspiste, jonka kautta piirretään aloituslinjat sekä pituus- että poikkisuuntaan. Pisteen merkitsemisen jälkeen on kuitenkin syytä tarkistaa, ettei seinien vierustoille jää liian kapeita liuskoja. Seinien viereisen laattarivin leveys ei saa millään reunalla olla pienempi kuin neljäsosa laatan leveydestä. Aloituslinjat siirretään tarvittaessa (kuva 1). Laatoitus aloitetaan linjojen leikkauspisteestä aloitusviivaa seuraten kumpaankin suuntaan ja ulospäin pyramidin muotoon latoen (kuva 2). Ladontana voidaan käyttää joko rinnakkaisladontaa tai ns. T-ladontaa, jossa käytetään puolen laatan limitystä. Mikäli laatoista muodostetaan kuvioita, on suunnittelussa ja asennuksessa huomioitava laattojen välinen mahdollinen kokoero (toleranssi ±0,3 mm, Sisä-RYL-2000, taulukko 75:T1). Suurissa yhtenäisissä tiloissa ala jaetaan pienempiin alueisiin. Tällä varmistetaan laattarivien suoruus ja ehkäistään mahdollista porrastusta. Ensimmäiset laatat ladotaan hyvin kevyesti ja tarkistetaan, ettei synny porrastusta. Työtä jatketaan pyramidia kasvattaen, jolloin kahden kiinnitetyn laatan sivut määräävät paikan seuraaville laatoille (kuva 3). Reunimmainen laattarivi mitoitetaan seuraavasti: asetetaan viimeisen ehjän laattarivin päälle tarkasti irrallinen laatta. Toisella laatalla merkitään etäisyys seinästä. Leikataan laatta. Tarvittaessa jokainen laatta mitoitetaan erikseen (kuva 4). Reunalaatan mitoitus. Laatat painetaan tiukasti alustaan ja toisiinsa kiinni. Saumoista mahdollisesti pursunut liima poistetaan välittömästi kostealla rievulla. Liiman ja päällysteen välisen kosteuspinnan tulisi olla vähintään 70 %. Laattoja ei saa asentaa tiloihin, joissa lattialle saattaa tulla vettä! Yhtenäisissä tiloissa on käytettävä samasta valmistuserästä olevia laattoja. Jyräyksellä varmistetaan liimakerroksen tartunta. Liimakerroksen ollessa vielä tuore on mahdollisimman suuren tartuntapinnan aikaansaamiseksi laattalattiat aina jyrättävä 1 2 tunnin aikana kiinnityksestä. Jyrän paino kg. Jyräyksellä ehkäistään liimalastan kuvioiden esiintuloa ja kalusteiden aiheuttamia painumajälkiä valmiissa lattiapinnassa.

11 9 Muovimattojen kiinnitys Saumat asetetaan valon suuntaisesti. Mattovuodat limitetään 2 3 cm. Tarkka sauma leikataan molempien vuotien läpi. Vuodat käännetään puolen huoneen osalta kaksinkerroin. Liima levitetään tasaiseksi kerrokseksi. Matto hierretään kiinni huomioiden erityisesti saumat. Valmis sauma tiivistetään Upofloorjuotosnesteellä. Kaikki muovimatot kiinnitetään periaatteessa samalla tavalla, joskin joissakin mattotyypeissä on huomioitava oikea asennusjärjestys. Joustovinyylimatoissa on kuviosta riippuen joka toinen vuota käännettävä siten, että samat reunat mattovuodista tulevat vastakkain. Tämä siksi, että kuviot ja värisävyt sopivat paremmin yhteen. Huom! Vuodat leikataan läheltä reunaa. Maton pohjassa olevat merkinnät helpottavat sovitusta/asennussuunnan tarkistusta. Yhtenäisissä tiloissa on käytettävä samaa valmistuserää olevia mattovuotia. Aluslattian kunnostuksen jälkeen suunnitellaan kiinnitystyön järjestys. Kiinnitys tehdään niin, että päällysteeseen tulee mahdollisimman vähän saumoja. Mattorullasta leikataan huonetilan mittaiset palat eli vuodat huomioiden riittävät leikkuuvarat. Kuvioiduissa matoissa on lisäksi huomioitava kuviosovitusvara eli raportti. Saumat asetetaan valon suuntaisesti ikkunaseinää kohti tai kulkusuunnan mukaan. Poikittaissaumoja ei yleensä suositella (kuva 1). Aluslattiaan piirretään linjaviiva, jotta matot tulevat suoraan. Lattialle levitetyt vuodat asetetaan siten, että reunat ovat 2 3 cm limittäin. Maton reunat eivät aina ole täysin suorat, minkä vuoksi tarkka sauma leikataan molempien vuotien läpi. Vuodat sovitetaan huoneen mukaisiksi (kuva 2). Tämän jälkeen vuodat käännetään puolen huoneen alalta kaksinkerroin ja levitetään liima. Matto käännetään takaisin liimapinnalle linjaviivaa seuraten ja hierretään voimakkaasti kiinni edeten vuodan keskustasta reunalle päin (kuvat 3, 4, 5). Kun toinen puoli on valmis, käsitellään toinen puoli saman ohjeen mukaisesti. Liimauksessa on huolehdittava, ettei vuotien taitekohtaan synny paksua liimakerrosta. Saumat varmistetaan hiertämällä ne erikseen esim. vasaralla. Lopuksi suoritetaan puhtaaksileikkaus mm. putket ja kulmat huomioiden. Saumoista pursunut liima poistetaan välittömästi kostealla rievulla. Liimauksen kuivuttua (n. vrk) sauma tiivistetään hitsauslangalla tai juotosnesteellä mattotyypistä riippuen. Asuintiloissa voidaan joissakin mattotyypeissä käyttää ns. irralleenasennusta (ks. Korjausrakentaminen ) Liimakerroksen ollessa vielä tuore on mahdollisimman suuren tartuntapinnan aikaansaamiseksi täysmuoviset matot julkisissa ja raskaan liikenteen alaisissa tiloissa aina jyrättävä 1 2 tunnin aikana kiinnityksestä. Jyrän paino kg. Jyräyksellä ehkäistään liimalastan kuvioiden esiintuloa ja kalusteiden aiheuttamia painumajälkiä valmiissa lattiapinnassa.

12 10 Muovipäällysteiden hitsaus Täysmuovimatot hitsataan saumoistaan kaikissa tiloissa. Hitsausta ei saa suorittaa liimauksen ollessa tuore. Päällysteet asennetaan puskusaumaan. Hitsauslankaa varten tehdään saumaan ura erikoisveitsellä tai urajyrsimellä. Suurin tartuntapinta aikaansaadaan kun ura on langan muotoinen (kuva). Hitsauslanka sulatetaan uraan kuumailmahitsauslaitteella. Käyttämällä sopivaa hitsausnopeutta ja -lämpötilaa saadaan saumalle vaadittava lujuus. Liian korkeaa lämpötilaa käytettäessä saattaa päällyste vahingoittua. Saumanauhan leikkaus päällysteen tasoon suoritetaan vasta, kun hitsaussauma on täysin jäähtynyt. Kodin kuivien tilojen kalvopintaiset matot tiivistetään Upofloor-juotosnesteellä. HUOM! Asentajalta edellytetään voimassaolevaa tulityölupaa. Väärin Oikein Hitsauslangan määrä keskimäärin Matot, leveys 200 cm 0,50 jm/m cm 0,55 jm/m cm 0,67 jm/m 2 Laatat, koko 60x60 cm 3,3 jm/m 2 50x50 cm 4,0 jm/m 2 30x30 cm 6,7 jm/m 2 Muovimatot märkätiloissa Vaatimusten mukainen muovimatto toimii oikein asennettuna märkätilojen lattioissa ja seinissä riittävänä veden- ja kosteudeneristeenä, jolloin ei ole tarpeen käyttää mitään lisäeristyskerroksia. Märkätilojen päällystämiseen saa käyttää muovimatoista ainoastaan sellaisia, jotka täyttävät RT- RakMK C2 ja RIL-107 vaatimukset (katso taulukko). Ominaisuudet on tarvittaessa osoitettava virallisilla koestuksilla. Lattianpäällysteitä koskevat tiedot on esitetty kunkin tuotteen tuotekortissa. Korkean teknisen vaatimustason vuoksi märkätilojen päällystäminen edellyttää erityistä huolellisuutta sekä ammattimiehen taitoa ja välineitä. Asennustyö suoritetaan normaalilla tavalla huomioiden mattovuotien mitoituksessa seinillenostotarve. HUOM! Asentajalla tulisi olla vedeneristäjän ammattitutkinto! Mikäli käytetään liuotinperustaisia liimoja, on käytettävä hengityssuojaimia ja/tai huolehdittava tilan riittävästä tuulettamisesta. Avotulen teko ja tupakonti on kielletty. Maton reunat käännetään seinille mm ja saumat tiivistetään lankahitsauksella (katso edellinen luku), juotosneste ei sovellu tähän tarkoitukseen. Nurkat ja kulmat hitsataan langalla. Tiivistyspastaa käytetään vain, jos hitsaus on teknisesti mahdoton suorittaa. Pasta on itsekovettuvaa. Hitsauslangat ja pastat toimitetaan päällysteiden väreihin sävytettyinä, tai vaihtoehtoisesti värittöminä. Läpiviennit tiivistetään erillisillä tiivistysholkeilla tai liimamassoilla. Saumat pyritään sijoittamaan vähemmän rasitetuille alueille, ei esim. lattiakaivon läheisyyteen. Lattioissa käytetään kiristysrenkaallista lattiakaivomallia. Ennen kiristysrenkaan asentamista tiivistetään maton ja kaivon väli elastisella liimamassalla. Uusimmissa kaivomalleissa tämä on varmistettu erillisellä tiivisteellä myös korokerenkaan osalta. Muovimattoa voi käyttää myös keraamisten laattojen vesieristyksessä. Tarkemmat tiedot teknisestä neuvonnastamme. Mikäli muovimattoa joudutaan käsittelyn helpottamiseksi lämmittämään, on varottava vahingoittamasta päällystettä! Suositeltavaa on tehdä lämmitys kuumailmapuhallinta käyttäen, ja varottava liiallista venytystä. Maton kiristysrengas hitsaussauman sijainti ylösnosto seinälle sovituskappale ulkokulmassa Lattiakaivon ja korotusrenkaan välisen sauman huono tiivistys johtaa helposti vaurioihin veden tunkeutuessa rakenteeseen. Muovimaton asentaminen nurkissa.

13 11 RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohje Märkätilojen lattioissa käytettävien muovimattojen vaatimusprofiilit Ominaisuus Yksikkö Menetelmä Vaatimus Mitat pituus m EN 426 ei nimellisarvoa alhaisempi leveys m 2 -massa mm g/m 2 EN 426 EN 430 ei nimellisarvoa alhaisempi välillä % paksuus mm EN 428/EN ,5 Jäännöspainuma mm EN 433 0,1 Dimensiostabiliteetti % EN 434 0,4 Reunan nousu mm 8 Taipuisuus Taivutus ø 10 mm sylinterin ympäri EN 435/EN ehjä Sauman lujuus N/50 mm EN 684/EN Vesitiiviys/sauma EN13553, Annex A tiivis Alkalin kestävyys N/50 mm ja 56 vrk kyll. Ca(OH)2 Sauman ja maton lujuus ja venymä% ja EN 684 venymä eivät saa oleellisesti /sauma muuttua Lattiakaivon ja vedeneristeen NKB:n tuotesääntö nro 17 Ilmoitetaan soveltuva kaivo ja laippa/tiivistys liitoksen vesitiiviys Emissiot mg/m 2 h viite 1 M1 1 Julkaisun Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien käyttöluokitus, , Sisäilmayhdistys, julkaisu 5, määrittelemillä testimenetelmillä. Märkätilojen seinissä käytettävien muovipäällysteiden (tapettien) vaatimusprofiilit Ominaisuus Menetelmä Vaatimus Paksuus 1 mm Vesitiiviys SFS 3930/SP 1737 Vesitiivis/painonnousu 10 g Veden vaikutus mittoihin SFS 3933 Muutos 0,3 % Lämmön vaikutus mittoihin SFS 3934 Muutos 0,3 % Lämmön vaikutus painoon SFS 3934 Muutos 0,3 % Liiman tartunta NT Build N Seinänpäällysteiden kiinnitys Kiinnitysalustan on oltava kiinteä, liikkumaton, kuiva, tasainen ja pölytön. Siinä ei saa olla aineosia, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti kiinnitysliimaan ja/tai päällysteeseen. Tarvittaessa alustan kosteus mitataan. Maalatuilla pinnoilla on varmistettava, ettei kiinnitysliima/päällyste reagoi maalin kanssa. Kiinnitysalustaksi soveltuvat parhaiten kiviai- neiset pinnat. Rakennuslevyjä käytettäessä on varmistuttava niiden kosteudenkestävyydestä ja huomioitava käytettävän materiaalin vaatima pohjustuskäsittely sekä nurkissa riittävä liikkumatila. Noudata levyvalmistajan ohjeita. Huokoiset tai pinnaltaan heikot alustat voidaan joissakin tapauksissa tiivistää sivelemällä pinta pohjustusaineella. Kipsilevyjä ei tarvitse pohjustaa muovipinnoitteen al-

14 12. Seinän kiinnityspinta viimeistellään huolellisesti Päällyste mitoitetaan huonekorkeuden mukaan. Mahdollinen kuviosovitusvara lisätään. Liima levitetään tasaiseksi kerrokseksi Hierretään pehmustetulla lastalla keskeltä reunoihin päin. Vierekkäiset vuodat sovitetaan saumakohdaltaan kuvion mukaan. Kaikki saumat tiivistetään juotosnesteellä (täysmuovisissa hitsaamalla). la. Epätasaisuudet silotetaan kosteisiin tiloihin tarkoitetulla seinätasoitteella (rakennuslevyt hiotaan tasaisiksi) (kuva 1). Seinien ulkokulmissa on hyvä käyttää ns. kynäpyöristystä kiinnitystyön helpottamiseksi. Asennustyössä tarkistetaan, että päällysterullat ovat samasta valmistuserästä. Mikäli päällysteissä havaitaan virheitä, niitä ei saa asentaa. Virheestä on ilmoitettava joko tavaran myyjälle tai valmistajalle. Kiinnityksen jälkeisiä tämän luonteisia valituksia ei huomioida. Materiaalien, alustan ja kiinnityslämpötilan on oltava vähintään +18 C. Tarvikkeet on varastoitava tässä lämpötilassa. Vuodat leikataan yhdestä rullasta kerrallaan huonekorkeuden mukaan huomioiden mahdollinen raportti-(kuvio-)sovitusvara sekä mm:n leikkausvara. Huomioitava on myös, että seinänpäällyste limitetään lattianpäällysteen kanssa mm (kuva 2). Päällystystyötä aloitettaessa piirretään seinään pystysuora aloituslinja. Seinänpäällyste liimataan kokopintaliimauksena. Liima levitetään telalla/lastalla alustaan/päällysteen takapinnalle 1 2 vuodan leveydeltä kerrallaan. Liimakerroksen on oltava tasainen (kuva 3). Vuodat hierretään hierrinlastalla voimakkaasti liimapinnalle, työskennellen ylhäältä alaspäin ja keskeltä reunoille. Ilmaa ei saa jäädä alustan ja päällysteen väliin. Hierrinlastassa ei saa olla teräviä särmiä (kuva 4). TÄYSMUOVISISSA seinänpäällysteissä (esim. Pisara) saumaus on paras tehdä asettaen vuodat mm limittäin. Tarkka sauma leikataan viivainta apuna käyttäen molempien vuotien läpi. Seinällä leikattaessa on varottava vahingoittamasta alustaa (esim. kipsilevy). Saumasta pursunut liima poistetaan välittömästi kostealla rievulla. Saumaan tehdään ura käyttäen urajyrsintä tai -veistä (ks. s. 10). Seinänpäällyste asetetaan muutaman sentin matkalta lattianpäällysteen päälle. Siisti lopputulos saadaan kun yhtymäkohta tasoitetaan massalla ennen seinänpäällysteen kiinnittämistä. Tahnamainen juotosneste estää kosteuden tunkeutumisen limityksen liimasaumaan. Tasoite Juotosneste 7.

15 13 Sauma tiivistetään muovisella hitsauslangalla kuumailmahitsauslaitteen avulla. Käyttämällä sopivaa hitsausnopeutta ja -lämpötilaa saadaan saumalle vaadittava lujuus. Liian korkeata lämpötilaa käytettäessä päällyste saattaa vahingoittua. Hitsausta ei saa suorittaa liimauksen ollessa tuore. Saumanauhan leikkaus päällysteen tasoon suoritetaan vasta, kun hitsaussauma on täysin jäähtynyt. Mikäli halutaan käyttää limisaumausta, on limityksen oltava mm ja liimaus on tehtävä huolellisesti. Saumasta pursunut liima poistetaan kostealla rievulla ja liimauksen kuivuttua reuna tiivistetään juotosnesteellä. Märkätiloissa kaikki saumat on aina tiivistettävä. KUITUPOHJAISISSA (esim. Norona) seinänpäällysteissä on reunat leikattu valmiiksi tehtaalla, joten vuodat asennetaan puskusaumaan samansuuntaisesti, ellei toisin ole ilmoitettu rullakortissa (kuva 5). Mikäli kulmat eivät ole täysin suorat, voidaan päällyste asentaa siten, että vuota viedään mm kulman yli ja leikataan ylimääräinen osa vuodasta pois. Seuraava vuota, tai mikäli kuviosovitus niin vaatii, edellisen vuodan jäljelle jäänyt osa, liimataan pystysuorasti kulmasta lähtien limittäin halkaistun vuodan kanssa. Saumasta mahdollisesti pursunut liima poistetaan välittömästi kostealla rievulla. Limityksen reuna, samoin kuin kaikki muutkin saumat, tiivistetään aina märkätiloissa tarkoitukseen soveltuvalla juotosnesteellä (kuva 6). Käyttöohjetta on tarkoin noudatettava. Työn ajaksi lattia on suojattava. Saumaustyössä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Seinänpäällysteiden saumat pyritään sijoittamaan vähiten rasitetuille kohdille. Samoin on vältettävä niiden tekoa alustan saumojen kohdalle tai välittömään läheisyyteen. Puskusaumoja ei saa tehdä nurkkiin. Mahdolliset putkiläpimenojen ja alustaan kiinnitettyjen kalusteiden tiivistykset suoritetaan joko tarkoitukseen soveltuvilla holkeilla tai renkailla tai käyttäen esim. itsekovettuvaa väritöntä tiivistyspastaa/liimamassaa. Märkätiloissa on lattianja seinänpäällysteen limityksen alusta tasoitettava. Huom! Vaakalimityksen reuna tiivistetään aina valumattomalla tahnamaisella juotosnesteellä! (ks. kuva 7). Vaaka-asennuksesta pyydä erilliset ohjeet teknisestä neuvonnastamme puh Sähköteknisten päällysteiden asennus Sähköä johtavat/upofloor Estrad/ESD 1. Kiinnitysalustaksi sopivat kaikki normaaleille muovimatoille tarkoitetut aluslattiat. 2. Aluslattian kosteus kiinnityshetkellä: suht. kosteus max. 85 %. 3. Maton asennuslämpötilan on oltava vähintään +18 C. 4. Päällysteen alapinta on riittävästi sähköäjohtava, joten kiinnitykseen ei tarvita ns. sähköäjohtavaa liimaa. Samasta syystä ei tarvita metalliverkkoa aluslattiassa. Kiinnitysliimoiksi soveltuvat normaalit muovimattoliimat. 5. Sähkön johtavuus mattovuotien välillä saadaan aikaan kytkemällä vuodat n. 30x165 mm, S<0,1 mm (S=paksuus) kupariliuskoilla, joita asennetaan 1 kpl/2 jm saumaa kohti, vähintään sauman kumpaankin päähän lähelle seinää, ei kuitenkaan heti oven eteen. Kupariliuskojen on oltava puhtaita, eikä liimaa saa olla maton ja liuskan välissä (kupariliuskat tulevat päällysteen mukana). 6. Päällysteet maadoitetaan maton pohjan ja liiman väliin asennetusta, esim. 60 mm x 200 mm:n kupariliuskasta tähän tarkoitukseen varattuun johtimeen. Maadoitusliuskoja käytetään 2 kpl enintään 100 m 2 :n alalle, tätä suuremmissa tiloissa lisäksi 1 kpl jokaista alkavaa 100 m 2 :ä kohti. Erilliset tilat maadoitetaan kukin omasta pisteestään. 7. Päällyste hitsataan aina normaalilla hitsauslangalla tavanomaisin menetelmin. 8. Paksu vahakerros saattaa heikentää päällysteen sähkönjohtavuutta! Sähköä johtavat linoleumit kuten muovimatoissa 4. Kupariverkko: kuparinauha (toimitus Upofloorin kautta) liimataan lattiaan sähköäjohtavalla liimalla jokaisen mattovuodan (tai laattarivin) kohdalle pituussuuntaan keskelle, sekä lisäksi molempiin päihin poikittain koko huoneen leveydelle. Maadoitus kuparinauhasta tähän tarkoitukseen varattuun johtimeen. 5. Kiinnitykseen käytetään aina sähköäjohtavaa liimaa. Liima levitetään myös kuparinauhojen yli. 6. Maadoituspisteitä tehdään 2 kpl enintään 100 m 2 alalle, tätä suuremmissa tiloissa lisäksi 1 kpl jokaista alkavaa 100 m 2 :ä kohti. Erilliset tilat maadoitetaan kukin omasta pisteestään kuten Upofloorin tuotteissa. Sähköturvallisuus Tiloissa, joissa vaaditaan lattian eristysvastus >50 kω (sähkökeskukset, korjaamot, muuntamot jne.), käytetään tavanomaisia 2 mm:n täysmuovimattoja tai linoleumia. Asennus yleisohjeen mukaisesti hitsatuin saumoin. (Elsafe: pyydä erillinen esite)

16 14 Linoleumin asennus Yleistä Linoleumin kiinnityksessä noudatetaan aluslattian ja olosuhteiden osalta yleisiä ohjeita (Sisä-RYL- 2000). Betonialustan kosteus kiinnityshetkellä ja sen jälkeen saa olla max. 85 % suhteellista kosteutta (RH). Asennuslämpötila min. +18 C, myös alustan ja tarvikkeiden osalta. Ilman suhteellinen kosteus tulisi olla alle 65 % (RH). Levyalustan on saavutettava käyttöolosuhteita vastaava tila ennen asennusta. Linoleumin varastointi ja käsittely Mattorullat varastoidaan pystyasennossa kuivassa ja lämpimässä tilassa vähintään 24 h ennen kiinnitystä. Rullia on käsiteltävä varoen varsinkin kylmänä vuodenaikana. Päällystettävän tilan mattovuodat katkotaan valmiiksi ja kierretään rullalle sekä varastoidaan pystyasennossa. Kiinnitystyö suoritetaan seuraavana päivänä. Työkalut: tavanomaisten työkalujen lisäksi tarvitaan reunaleikkuri, saumapiirrin, uraveitsi ja hitsauslangan tasaukseen ns. kuuveitsi aluslevyineen. Vuotien päistä poistetaan jännitys taivuttelemalla. Vuodan reunasta leikataan pois mahdollinen vauriokohta. Viereisen vuodan reunaleikkaus merkitään liimauksen yhteydessä piirtimellä niin, että väliin jää n. 2 mm:n rako. 1 2 vrk:n jälkeen sauma urataan veitsellä. Hitsauslanka leikataan välittömästi välikkeen kanssa, langan jäähdyttyä tehdään lopullinen leikkaus maton tasoon. Linoleumin asennus/leikkaus Betonilattia käsitellään tarvittaessa pohjustusaineella ennen tasoitusta. Käsittelyllä varmistetaan tasoitteen tartunta alustaan. Tasoitteessa voidaan käyttää lujuutta parantavia lisäaineita (binder) valmistajan ilmoittamassa suhteessa. HUOM! Alustan kosteus mitataan ennen tasoitusta! Suosittelemme tasoitetta, joka ei sisällä kaseiinia. Levyalustoilla levyjen hammastukset hiotaan. Puuaineiset levyt käsitellään pohjustusaineella liiman tartunnan varmistamiseksi. Valmiiksi katkotut vuodat levitetään huolellisesti puhdistetulle lattialle valon suuntaisesti. Vastakkain tulevat vuodan reunat leikataan seuraavasti: Ensimmäisen vuodan reunaa ei leikata, paitsi mahdolliset vauriot poistetaan (ks. kuva). Vuodat asetetaan n. 20 mm päällekkäin. Ensimmäisen vuodan reuna toimii ohjaimena toisen reunan leikkauksessa, jonka kohta merkitään piirtimellä ja leikataan mattopuukolla vastakkaiseen suuntaan. Saumat leikataan liimauksen yhteydessä, seinillä olevat ulkonemat, putket jne. esisovitetaan ennen liimausta. On tarkoin seurattava, ettei liima pääse kuivumaan! Vuotien välisen raon tulisi olla n. 2 mm, kun sauma tiivistetään hitsauslangalla. Mikäli sauma tehdään ilman hitsausta, vuotien välinen rako ei saa liimattuna olla yli 0,5 mm. Reunat leikataan niin, että leikkausjälki on hieman vino alapintaan päin.

17 15 Liimaus Liiman on oltava linoleumille soveltuvaa tyyppiä. Liimalla on oltava hyvä alkutartunta ja loppulujuus, jolloin se estää mahdollisia linon mittamuutoksia. HUOM! Tavanomaiset muovimattoliimat eivät kaikki sovellu linoleumin kiinnitykseen. Käytetyn liimamäärän tulee olla riittävä, niin että maton aluskudos kostuu kauttaaltaan. Liimaus suoritetaan märkäliimauksena, joten liiman ns. avointa aikaa on tarkoin seurattava. Huomioi liimalastan oikea hammastus. Mikäli vuotia joudutaan jatkamaan, jätetään jatkoskohdasta n. 1,5 m liimaamatta. Tämä osa liimataan, kun muu osa liimauksesta on kuivunut. Tällä estetään pituussuuntainen mittamuutos jatkossaumassa. Samoin toimitaan, kun vuodan pää puhtaaksileikataan, esim. kynnystä vastaan. Kiinnitys Leikatut vuodat käännetään puolen huoneen osalta kaksinkerroin. Aluslattia puhdistetaan. Liiman levityksen jälkeen vuota työnnetään liimapinnalle välittömästi ja saumataan. Vuotien päissä esiintyvä jännitys poistetaan taivuttamalla (venyttämällä) pohjapuolen tukikudosta. HUOM! Imemättömillä alustoilla suoritetaan ns. vuodan kastaminen, eli alas laskettu vuota nostetaan ylös ja lasketaan alas uudelleen. Vuota (vuodat) hierretään pehmustetulla lastalla huolellisesti kiinni ja suoritetaan sauman leikkaus. Vuotien toinen pää käsitellään samoin. Valmis mattopinta jyrätään ristiin 1 2 tunnin kuluessa liimauksesta. Jyrän paino on kg. Tässä yhteydessä tarkistetaan, ettei mattoon jää ilmapusseja. Irtonaiset kohdat hierretään erikseen kiinni. Tarvittaessa mattovuotaa voi lämmittää kuumailmapuhaltimella. Saumat hierretään erikseen esim. leveäkärkisellä vasaralla. Mahdollisesti saumasta pursuava liima poistetaan välittömästi kostealla pesimellä. Sauman hitsaus Liimauksen annetaan kuivua 1 2 vrk olosuhteista riippuen. Sauma avataan uraveitsellä tai -jyrsimellä. Uraus tehdään juuttikerrokseen asti, kuitenkin enintään 2,5 mm. Uran leveys n. 3,5 mm. Hitsauslanka on päällysteen väriin sävytettyä sulateliimaa. Sopiva hitsauslämpötila on n. 400 C, yksivärisellä linoleumilla (Uni Walton) n. 300 C. Varsinkin aloituskohdassa on toimittava huolellisesti, ettei lanka sula liian nopeasti, jolloin se saattaa tahrata päällysteen pinnan. Hitsattu lanka leikataan ns. aluslevykkeen avulla välittömästi. Lopullinen langan tasaus tehdään langan jäähdyttyä. Linoleumin erityispiirteitä Linoleumirullissa esiintyy täysissä rullissa (n. 30 jm) keskivaiheilla valmistuksen yhteydessä syntyvä lievä vekki. Tältä kohdin liimaustyössä tarvitaan erityistä huolellisuutta kiinnihierrettäessä. Myös vuotien päissä esiintyy jännityksiä, jolloin pää pyrkii kuperaksi. Tällöin tulee vuota taivuttaa lyhyeltä matkalta pohja ylöspäin ja painelemalla venyttää juuttikudosta niin, että jännitys häviää. Linoleumirullissa olevissa etiketeissä esitetyt rullanumerot määräävät rullien asennusjärjestyksen. Samaan tilaan tulevien rullien numeroiden tulee olla mahdollisimman lähekkäiset, yli 30 rullanumeron eroa ei saa asentaa! Valmiissa lattioissa saattaa esiintyä lieviä sävyeroja, jotka tasaantuvat valon vaikutuksesta muutamassa päivässä (ns. hapettumisilmiö). Valmis pinta suojataan esim. pahvilla. Muovikalvot, muovitetut tai värjätyt paperit eivät sovellu suojaukseen! LifeLine-laatat Laattoja asennettaessa saa betonilattian suhteellinen kosteus olla enintään RH 85 %. Kiinnityslämpötilan tulee olla vähintään +18 C. Liiman levitys tehdään pienihampaisella lastalla ja liimamäärä on alustasta, liimasta ja olosuhteista riippuen noin g/m 2. Laattojen pohja on karhennettu mahdollisimman suuren tartuntapinnan aikaansaamiseksi. Laatat asennetaan myöhäisenä märkäliimauksena. Huomaa, että liiman avoin aika vaihtelee paljon alustasta ja olosuhteista riippuen. Vanhan päällysteen päälle ei saa asentaa. Liimaus tulee suorittaa Upofloorin hyväksymillä liimoilla (luettelo liimoista sekä pakkauksissa). Laatat asennetaan pohjaan merkityn asennussuunnan mukaisesti hiertämällä jokainen laatta huolellisesti kiinni.

18 16 Tarkistetaan, että päällysteen tausta on kastunut liimasta tasaisesti. Lattiat on jyrättävä liimakerroksen ollessa vielä tuore! Jyrän paino kg. Jyräyksellä vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Vältettävä liikkumista ja kalustamista liimakerroksen ollessa tuore. Laattojen saumat voidaan haluttaessa hitsata LifeLine -hitsauslangalla. Kiiltoerojen välttämiseksi on käytettävä sopivaa hitsauslämpötilaa ja -nopeutta. Laatoissa saattaa satunnaisesti esiintyä poikkeavia muruvärejä. LifeLine CS -matto LifeLine CS:n materiaali Enomer TM on täysin uudenlainen lattiamateriaali, joka tarjoaa useita kilpailijoitaan parempia käyttöominaisuuksia. Se asennetaan normaalein asennustavoin, mutta hyvän lopputuloksen kannalta on tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita. Liimaus tulee suorittaa Upofloorin hyväksymillä liimoilla (luettelo liimoista sekä pakkauksissa). Mattoja asennettaessa saa betonilattian suhteellinen kosteus olla enintään RH 85 %. Kiinnityslämpötilan tulee olla vähintään +18 C. Matot on asennettava Upofloorin hyväksymillä vesipohjaisilla akryylidispersioliimoilla. Liiman levitys tehdään pienihampaisella lastalla ja liimamäärä on alustasta, liimasta ja olosuhteista riippuen noin g/m 2. Lattiat on jyrättävä liimakerroksen ollessa vielä tuore. Jyrän paino kg. Jyräyksellä vältetään liimalastan kuvioiden esiintulo ja liikenteen sekä kalusteiden aiheuttamat painumajäljet valmiissa lattiapinnassa. Vältettävä liikkumista ja kalustamista liimakerroksen ollessa tuore. Maton saumat ja seinillenostot hitsataan LifeLine-hitsauslangalla. Myös nurkat ja kulmat hitsataan. Kiiltoerojen välttämiseksi on käytettävä sopivaa hitsauslämpötilaa ja -nopeutta. Huom! Pinnan vaurioitumisen estämiseksi seiniilenostoissa ja lattiakaivoasennuksissa mattoa ei saa lämmittää liikaa. Laminaatti Tarkista ennen asennusta, että kaikki laminaattilaudat ovat ehjiä. Varastoi pakkaukset asennuspaikan olosuhteissa noin 1 2 viikon ajan ennen asentamista. Uusissa taloissa on rakennuskosteuden vähentämiseksi huoneistoa Iämmitettävä ja tuuletettava vähintään 1 kk:n ajan ennen lattian asennusta. Asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja: pienihampainen saha, suorakulmamitta, mahdollisesti käsipora, metrimitta, lyijykynä, puukiiloja ja hieman liimaa. Aluslattian tulee olla, kuiva, tasainen ja kiinteä esim. betoni, lastulevy, puhdas muovimatto ja vanha puulattia ovat sopivia alustoja. Tarkista alustan kosteus. Betonialustan kosteuden on oltava alle 3 p-% tai suhteellisen kosteuden alle 85% Tuplex-alusmateriaalia käytettäessä. Huoneilman suhteellisen kosteuden on asennusaikana oltava 40-60% sekä lämpötilan C. Myös asennuksen jälkeen kosteus ja lämpötila on pidettävä tällaisena. Alustan tasaisuus Käytä vähintään 2 m:n pituista linjaaria tai ehdottoman suoraa lautaa ja tarkista koko lattiapinta huolellisesti (kuva 1). Jos 2 m:n matkalla esiintyy vaatimuksesta riippuen yli 2 3 mm:n epätasaisuuksia, on alusta oikaistava sopivalla tasoitteella (kuva 2). Epätasainen puualusta hiotaan tai levytetään. Alusmateriaali Uusissa rakennuksissa on aina betonialustan

19 17 päälle levitettävä kosteutta eristävä 0,2 mm:n muovikalvo limittäen vähintään 200 mm (kuva 3). Muovikalvon päälle levitetään askeläänieristeeksi Upofloorin Tuplex-aluskate. Tuulettuvilla ja/tai puurakenteisilla ala- ja välipohjilla ei yleensä tarvita erillistä kosteussulkua Tuplexin lisäksi. Lattialämmitys Laminaattilattian pintalämpötila ei saa koskaan ylittää +28 C:ta. Lattialämmön tulee jakautua tasaisesti koko lattiapinta-alalle. Lämpö on hyvä kytkeä alemmalle tasolle asennuksen ajaksi. Elämisvarat Laminaatti laajenee ja supistuu ilman kosteuden mukaan. Sen vuoksi on lattian ja seinien väliin asennettaessa jätettävä 7 10 mm:n rako tavallisissa asuinhuoneissa. Suurempien Iattioiden, yli 8 m, elämisvaraksi on jätettävä 1,5 mm lattian pituus- ia leveysmetriä kohti mitattuna poikittain lautojen pituussuuntaan nähden. Liikuntasauma tehdään esim. oviaukkoon tai kulmaukseen ja peitetään erillisellä listalla. Myös esim. putkien, kynnysten, karmien ja pylväiden ympärille on jätettävä samanlainen rako. Mikäli laminaatti ei mahdu aluskatteineen oven karmin alle, sahaa karmin alaosasta pois tarpeeksi suuri pala (kuva 4). Kohdassa, jossa lattia liittyy toiseen lattiaan, jätetään ns. liikuntasauma. Liikuntasauma vaaditaan myös, jos lattialeveys on yli 8 m, tai jos tila on monimuotoinen. Elämisvarat tehdään asennettaessa laittamalla puukiilat seinien vierille laminaatin ja seinän väliin (kuva 5). Asennus Laminaatti asennetaan yleensä huonetilaan pääasiallisesti lankeavan päivänvalon suuntaisesti eli kohtisuoraan ikkunaan nähden. Jos kuitenkin alustana on lautalattia, asennetaan laminaattilattia siihen nähden poikittain. Laudat asennetaan kiinnittämällä ne toisiinsa laudan syrjiin työstetyllä lukkoponttirakenteella (kuva 6). Voit aloittaa asentamisen nurkasta tai keskilattialta. Upofloor-laminaatti voidaan asentaa oikealta vasemmalle tai päinvastoin (kuva 7). Mittaa tilan leveys jotta viimeinen lautarivi ei jää kovin kapeaksi; kavenna aloituslaudat tarvittaessa. Aloita aina lukitsemalla seuraavaksi asennettavien 2 laudan päät ensin ja vasta sitten niiden pitkät sivut jo paikoillaan olevan lautaan (kuva 8). Mikäli huomaat vahingoittuneen tai viallisen laudan (myös esim. värivirhe tai kolhu) älä asenna sitä. Saumakohdat Asenna siten, että poikittaissaumat ovat vierekkäisissä lautariveissä vähintään 40 cm:n päässä toisistaan. Putket ja lämpöjohdot Lämpöputkea tms. varten porataan lautaan aukko terällä, joka on vähintään 16 mm suurempi kuin putken halkaisija. Kun lauta on asennettu paikoilleen, liimaa irtisahattu pala kiinni ja peitä rako putken ympärille asetettavalla holkilla. Viimeinen rivi Mittaa viimeisen rivin lautojen tarvitsema leveys muutamasta kohdasta (huom. liikuntavara), piirrä sahauslinja ia sahaa sopivan levyiseksi (kuva 9). Poista lukkonasta tarvittavin osin esim. taltalla sellaisissa asennustilanteissa, joissa lautaa ei pystytä kallistamaan pituus- tai leveyssuunnassa riittävästi. Lauta liu utetaan paikalleen ja saumassa käytetään hieman liimaa. Tällaisia tilanteita saattaa esiintyä esim. rivin viimeisen laudan sovituksessa, portaiden tai pattereiden alle asennettaessa, oviaukkojen läpivienneissä, karmien alituksissa tms. Viimeistely Kun viimeinen lauta on asennettu, poista kaikki kiilat lattian ympäriltä ja peitä elämisvarat jalkalistalla, jonka tavallisissa asuinhuoneissa tulisi olla vähintään 12 mm leveä. Älä paina listaa liian tiukasti lattian päälle, jotta eläminen ei esty. Suojaa lattia asennuksen jälkeen, mikäli tiloissa tehdään vielä muita töitä. Huolehdi siitä, että huoneessa on hyvä tuuletus. Näin rakennuskosteus ei pääse vahingoittamaan vasta-asennettua laminaattilattiaa. Uusissa rakennuksissa tulisi lattia-asennuksen olla viimeisin sisustustyö. Lattian kunnostus/purkaminen Tarpeen tullen vahingoittunut lauta voidaan korvata uudella laudalla. Pura laudat vauriokohtaan asti ja nosta poistettava lauta kulmassa pois ja laita uusi samalla tavalla paikoilleen

20 18 Urheilupinnoitteet Urheilukäyttöön tarkoitetuista tuotteista toimitamme asennusohjeet pinnoitekohtaisesti. Liikuntasalit: KARELIA SPRING -urheiluhallipäällysteet HERCULAN-urheiluhallipäällysteet LINODUR-urheiluhallipäällysteet FINNTRED SPORT -urheiluhallipäällysteet Kuntosalit: KRAIBURG SPORTEC -urheiluhallipäällysteet Luistimien ja piikkarien käyttötilat: KRAIBURG SPORTEC -urheiluhallipäällysteet Muoviset rakennuslistat Pehmeät muovilistat Kiinnitetään kunnostetulle alustalle kontaktiliimalla. Käytettävät liimat ovat liuotinperustaisia, joten työaikana on käytettävä hengityssuojaimia ja/tai huolehdittava tilan riittävästä tuuletuksesta. Avotulen teko ja tupakointi on kielletty. Mikäli rakennuslistaa on käsittelyn helpottamiseksi lämmitettävä, se tehdään kuumailmapuhallinta käyttäen. Askelmakulmalistojen asennuksessa on huolehdittava, että askelman etureunan kulma vastaa tarkoin listan muotoa. Kaidemuovien pysyvyyttä voi parantaa hitsaamalla alapuolelle reunojen välille muutama panta saman värisellä muovimattosoirolla. Jalkalistat Lista kiinnitetään lattianpäällysteen asentamisen jälkeen kunnostetulle alustalle kontaktiliimalla tai -hyytelöllä (kaksipuolinen liimaus). Haluttaessa asentaa lista nurkan/kulman yli katkaisematta listaa, voidaan sitä lämmittää muokkauksen helpottamiseksi. Asennus pyritään aloittamaan kulma- tai nurkka-alueelta, koska lista palautuu jonkin verran jäähtyessään. Taitoksesta tulee terävämpi, jos listan takapintaan koverretaan ura taitoskohtaan (G100PF, JL 140 T, TS 160). Mahdolliset jatkokset tehdään huolellisesti puskusaumaan. Vaahdotetut muovilistat Ovat työstettävissä samoilla välineillä kuin puiset listat. Kiinnitykseen käytetään joko nauloja tai ruuveja, kiinnitysväli n. 40 cm. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös liimausta. Tällöin on huolehdittava, että alusta on kiinteä, tiivis ja tasainen. Törmäyslista TL 160 Asennusohjeet Törmäyslistat - näytekortista Lautaparketin asennus Alusta 14 mm:n lamellilaudat asennetaan nk. uivaksi lattiaksi kiinnittämättä alustaan. (Alustaan liimaus; pyydä erillinen ohje! Alustan kosteus max. 80 % RH.) Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä, esim. betonia, rakennuslevyä, vanha puulattia tai muovimatto (ei tekstiilimatto). 14 mm:n lamellilaudat eivät sovi itsekantavaksi lattiaksi. Varmista ennen asennusta, että aluslattia on riittävän kuiva: betonin suhteellinen kosteus Tuplex-kosteussulun kanssa < 85 %. Maanvaraisten uusien betonilattioiden päälle asennettaessa voi olla tarpeen käyttää lisäeristystä. Huoneilman suhteellisen kosteuden on asennuksen aikana ja sen jälkeen oltava % ja parketit olisi hyvä varastoida tässä tilassa 1 2 viikkoa ennen asennusta. Avaa pakkaukset vasta asennettaessa! 1. Tarkista aluslattian tasaisuus suoralla viivaimella tai laudalla. Aluslattian tasaisuuspoikkeama saa olla 2000 mm:n matkalla enintään 3 mm. Betonialuslattiat tasoitetaan sementtipohjaisella lattiatasoitteella. Levy- tai puulattiat hiotaan. Vanhan puulattian kiinnitys tarkastetaan ja korjataan naulaamalla sekä oikaistaan tarvittaessa levyttämällä tai tasoitteella (ks. korjausrakentaminen). 2. Maanvaraisissa betonialuslattioissa suositellaan käytettäväksi kosteussulkuna 0,2 mm paksua vanhenemista kestävää muovikalvoa. Kalvot asennetaan limittäin 200 mm ja saumat teipataan muoviteipeillä. Alustan ja parketin väliin asennetaan aina puskusaumoilla soveltuva materiaali, esim. Upofloorin Tuplex, askeläänen eristäjäksi. Lattialämmityksessä ei lämpö saa ylittää +28 C. Samanaikaisesti on huolehdittava huoneilman kosteudesta kaikkina vuodenaikoina (40 60 % RH). Ennen asennusta lämpötila lasketaan C:een ja nostetaan hitaasti käyttölämpötilaan seuraavien 1 2 viikon aikana.

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen.

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. 1 Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. VALMISTELU Suosittelemme tilaamaan saman lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti. 2 Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Massiivipuulattiat

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

POLYFLOR BLOC PUR ASENNUSOHJE

POLYFLOR BLOC PUR ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 Polyflorin kalvopintainen muovimatto toimii pitkäikäisenä julkisen tilan lattiapäällysteenä, ja voi altistua hyvinkin voimakkaalle rasitukselle. Tämän vuoksi on tärkeää, että matto asennetaan

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Asennusohje. Päivitetty

Asennusohje. Päivitetty Asennusohje Päivitetty 02.02.2017 1/5 Yleistä Perusedellytys on, että bambulattian asentaja on ammattilainen. Nordic Bamboo Oy ei vastaa väärästä asennustavasta aiheutuneista virheistä eikä lattiaan jo

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Varastointi ja asennusohje Alustal e asetettavat vaatimukset Parketin asentaminen Elämisvarat Ensimmäiset lautarivit

Varastointi ja asennusohje Alustal e asetettavat vaatimukset Parketin asentaminen Elämisvarat Ensimmäiset lautarivit PARLAFIX- LAUTAPARKETIN ASENNUSOHJE Varastointi ja asennusohje Lautaparketti varastoidaan suoralla ja kuivalla alustalla pakkaukset avaamattomina. Parketit on varastoitava huoneolosuhteita vastaavissa

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

ULTITHERM. -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

ULTITHERM. -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan ULTITHERM -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Ultitherm Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Ultitherm tuo tehoa työmaalle nopea ja helppo asentaa, asennusajassa säästöä yli 50

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Suorakulmaisten askelmien seinän ja kaiteen puoleisiin reunoihin tarjoamme kulmakappaleita reunalistoiksi.

Suorakulmaisten askelmien seinän ja kaiteen puoleisiin reunoihin tarjoamme kulmakappaleita reunalistoiksi. Asennussuositukset nora -porrasratkaisut Sopivia alustoja ovat puu-, kivi-, tasoite- ja metallipintaiset portaat sekä muut kovat ja kiinteät alustat. Alustan on täytettävä asennusvalmiuden maakohtaiset

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

PST AL MAT ASENNUSOHJE

PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT lattialämmitysmatto Yleiseistä PST AL MAT -lattialämmitysmaton käytöstä: Lämmitysmatot toimivat osana rakennuksen lämmitystä. PST AL MAT -lämmitysmatto on suunniteltu

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane 0809 GVK Coating Technology Oy FI- 21600 Parainen Finland 14 0809- CPR- 1080 ETA- 14/0146 ETAG 022-1 Vedeneristysjärjestelmä märkätilojen laatoitettaville pinnoille DoP 002GVK www.gvk.fi Max Stop Helppo

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJEET

ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJEET 0 2 0 7 3 4 1 2 4 0 W W W.W A L L P L U S. F I WALL+ -sisustuslaattojen asennusohjeet Kiitos ja onneksi olkoon, että valitsit WALL+ -sisustuslaatan. Tuotteet valmistetaan Suomessa

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot