Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta"

Transkriptio

1 air mail CAMFIL FARR'IN UUTISLEHTI Nro 2/2012 Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta Camfil Farr'in uusi Tech Centre Ruotsissa Uusia kuitumateriaaleja ja suodattimia pulssijärjestelmiin Genotoksisuuden kartoittaminen Tukholman vilkkaalla kadulla Sisäilman laatuyhteistyötä Eremitaasi-museon kanssa Suodattimia Facebookin uuteen tietokeskukseen Kirurgintarkat sairaalatoimitukset

2 Sitoutumisemme tutkimus- ja kehitystyöhön Tämä AirMail keskittyy tutkimus- ja kehitystyöhön, jotka ovat Camfil Farr Groupin arvokkaimpia resursseja ja vahvuuksia. Tutkimus ja kehitys ovat tärkeä osa innovaatioprosessiamme ja innovaatioiden tavoin ne ovat olennaisia tekijöitä yritysten menestykselle nykyisessä kilpailuympäristössä. Siksi olenkin ylpeä voidessani sanoa, että meillä on ennätykselliset tutkimus- ja kehitysresurssit. Olemme erittäin sitoutuneita viemään ilmansuodatinalaa eteenpäin. Teemme tutkimusta asiakkaillemme ja tuotamme heille lisää arvoa päivittäin kehittämällä uusia puhdasilmaratkaisuja, jotka ovat erittäin tehokkaita, kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa, kestävät pitkään ja vaikuttavat vähiten ympäristöön. Etsimme ja luomme uutta, asiakkaan tarpeisiin keskittyvää tietoa suodatintekniikasta. Tästä hyötyvät sekä asiakkaiden yritykset että loppukäyttäjät. Emme ainoastaan kehitä suodattimia suunnittelemme myös tuotantoprosesseja, jotta voimme varmistaa suodatintemme valmistamisen mahdollisimman laadukkaasti ja tiukimpien standardien mukaisesti maailman jokaisessa Camfil Farr -tehtaassa. Jatkuvan ja kestävän tutkimuksen ja kehityksen avulla meillä on paremmat mahdollisuudet kasvattaa kilpailuetuamme yhä kansainvälisemmillä markkinoilla. Uusi tutkimus- ja kehityskeskus Ruotsiin Tutkimuksen ja kehityksen kautta saadut tekniset hyödyt auttavat meitä säilymään suodatus- ja puhdasilma-alan innovaatioiden johtavana toimijana. Siksi investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat olennaisia tulevaisuutemme kannalta. Maksimoimme tutkimus- ja kehitysohjelmien hyödyt yhdistämällä ne oikeantyyppisiin investointeihin, kuten uuteen Ruotsissa sijaitsevaan Tech Centre -keskukseen, josta kerrotaan tarkemmin tässä numerossa. Uusi Tech Centre esittelee vahvuuksiamme tutkimuksessa ja kehityksessä. Se on suurin neljästä tutkimus- ja kehityskeskuksestamme, jotka tekevät yhteistyötä ja jakavat paikallisia kokemuksia käytettäväksi maailmanlaajuisesti. Tech Centre ja jatkuva keskittyminen kehitykseen ovat välineitä, joiden avulla Camfil Farr pystyy paremmin kohtaamaan huonoon ilmanlaatuun liittyvät ongelmat. Kun investoimme tutkimukseen ja kehitykseen puhtaamman ilman puolesta, myös tulevilla sukupolvilla on terveempi elämä ja vähemmän ympäristöön liittyviä haasteita. Camfil Farr on kuitenkin paljon muutakin kuin tutkimusta. Lehdestä voit lukea myös viimeisimmät uutiset dieselpakokaasuista, kiinnostavasta projektistamme Tukholman vilkkaan kadun hiukkas- ja kaasusaasteiden analysoimiseksi, yhteistyöstämme Venäjän Eremitaasi-museon kanssa, Facebook-palvelintilaan tekemästämme toimituksesta, uusista suodatintuotteista ja -ohjelmista sekä asiakastapauksista, jotka esittelevät hyötyjä ja etuja, jotka saat valitessasi Camfil Farr'in. Alan O Connell Pääjohtaja ja toimitusjohtaja 2 2/2012

3 Camfil Farr'in uusi Tech Centre Ruotsissa Ruotsalainen, Itämeren rannalla sijaitseva, Trosan kunta on Camfilin ja Camfil Farr Groupin synnyinpaikka, jossa toiminta alkoi lähes puoli vuosisataa sitten. Siellä ruotsalainen tytäryhtiö valmistaa ja toimittaa suodattimia kaikkialle Pohjoismaihin ja myös muualle maailmaan. Lokakuun 2012 lopussa kunta toimi näyttämönä virallisille avajaisille, joissa otettiin käyttöön yksi maailman suurimmista tutkimus- ja kehityskeskuksista ilmansuodatinten, puhdasilmaratkaisujen ja suodatinten tuotantotekniikan kehitystä varten. Trosassa sijaitseva Camfil Farr'in tutkimuskeskus, nimeltään Tech Centre, on varustettu viimeisimmällä laboratoriotekniikalla, jonka avulla voidaan analysoida ilmaa ja kehittää tehokkaita suodatustuotteita ja -järjestelmiä. Camfil Farr'in kiertävä Road Show -rekka oli myös mukana Tech Centren virallisissa avajaisissa Trosassa. Tämä ainutlaatuinen siirrettävä laboratorio ja näyttely on kiertänyt Eurooppaa teemalla Clean air - a Human Right? - Onko puhdas ilma ihmisoikeus? Näyttelyssä kerromme suodatuksen ja suodatinten tärkeydestä sekä sisäilman laadun hyödyistä ja terveydestä. Kiertävä laboratorio seuraa myös ilmansaastepitoisuuksia suurissa kaupungeissa. Tutkimuksen ja kehityksen voimanpesä Tässä huippuluokan tutkimus- ja kehityslaitoksessa työskentelee noin 30 suodatinalan ammattilaista ja työntekijää. He kehittävät suodattimia ja puhdasilmaratkaisuja Camfil Farr Groupille ja asiakkaille. Keskuksen asiantuntijat ovat hiukkas- ja molekyylisuodatuksen tohtoreita tai heillä on tutkinto kone- ja kemian tekniikasta tai muulta alalta. Tutkimukselle ja kehitykselle on varattu kuusi pääaluetta neliömetrin suuruisessa keskuksessa: Molekyylilaboratorio: tutkimusta ja mittaustekniikoita ilmassa syntyvän ja leviävän molekyylikontaminaation (AMC) suodatusratkaisuihin. GT-/APC-laboratorio: suodatusjärjestelmien kehittämistä kaasuturbiiniteollisuudelle (GT) ja pölynpoistojärjestelmiin (APC). Tämä laboratorio on varustettu Camfil Farr'in kehittämällä ainutlaatuisella kaasuturbiinisuodatinten testauslaitteistolla. Prosessikehityksen työpaja: Prosessilaitteiden kehitystä ilmansuodatinten valmistukseen ja asennukseen Camfil Farr'in tuotantotehtaissa. Kyseessä on täysin varusteltu konepaja, jossa on myös 3D-painokone konesuunnittelun prototyyppejä varten. >>> 2/2012 3

4 Hiukkaslaboratorio 1: Yleisilmanvaihto- ja HEPA (High-Efficiency Particulate Air) -suodattimien kehitys. Tutkimuksessa keskitytään suodatinten tehokkuuteen, erotusasteisiin, suorituskykyyn ja suodatinmateriaaleihin. Laboratoriossa tehdään aerosoli- ja hiukkastestejä ja se on varustettu myös nanoluokan mittauksiin tarkoitetulla hiukkaslaskurilla sekä sähköstaattisella lajittelulaitteella. Hiukkaslaboratorio 2: Tällä osastolla on laitteisto, jonka avulla suodattimia testataan ja luokitellaan eurooppalaisen EN 779:2012- ja USA:n ASHRAE standardien mukaisesti. Laboratoriossa mitataan ja luokitellaan lisäksi suodatinten energiankulutusta ja arvioidaan niiden suorituskykyä koko elinkaaren aikana. Sisäilmalaboratorio: IAQ-laboratoriossa analysoidaan ilmanäytteitä, joiden avulla tutkitaan ja ratkaistaan asiakkaiden ongelmia ja arvioidaan kentältä lähetettyjen näytteiden ilmanlaatua. Camfil Farr'in suodattimien mikrorakennetta tutkitaan, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä suodatinkyky ja jatkuva tasainen tuotelaatu. Suodatinten keräämiä hiukkasia analysoidaan huipputeknologiaa edustavalla pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), ja analysointiin käytetään myös röntgenspektrometriä (EDAX) ja kaasukromatografilaitteistoa. suunnittelemme ja rakennamme omia laitteita suodatinten valmistukseen. Tämä maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitysverkosto takaa, että tuotevalikoimaa pidetään jatkuvasti yllä, parannetaan ja kehitetään kaikilla Camfil Farr'in toiminta-alueilla. Se myös edistää uusien innovatiivisten suodatinten ja ratkaisujen kehitystä. Asiakkaan arvon maksimoiminen Näin laaja tutkimus- ja kehitystyö maksimoi arvon asiakkaillemme, Anders Sundvik jatkaa. Teemme yhteistyötä ja jaamme kokemuksia ympäri maailmaa sijaitsevien yksiköiden välillä. Kehitämme tuotteita ja myös suunnittelemme niiden valmistusprosesseja. Asiakkaat saavat tuotteen, joka sopii juuri heidän suodatustarpeisiinsa ja ottaa huomioon erotuskyvyn, energiankulutuksen, käyttöiän ja ympäristövaikutukset. Koulutustilat Tutkimuksen ja kehityksen lisäksi Tech Centre -keskuksessa myös koulutetaan työntekijöitä ja asiakkaita muiden aiheiden lisäksi suodattimiin ja suodatintekniikkaan liittyvissä asioissa. Teoreettisen opetuksen lisäksi tarjolla on myös käytännön harjoittelua, johon käytetään laboratorioita ja teknisiä laitteita. Asiakkaat käyvät Tech Centressä viikoittain katsomassa suodatinesittelyjä tai saamassa lisätietoa ratkaisuista, jotka on kehitetty ja testattu heidän erityisiin suodatusongelmiinsa tai -tarpeisiinsa. Lisää asiantuntemusta Camfil Farr'in toiminnan laajentuessa yritys on lisännyt suodatusasiantuntemustaan, minkä avulla voidaan palvella yhä useampien alojen asiakkaita, viime aikoina esimerkiksi tärkeillä kaasuturbiinimarkkinoilla. Nämä markkinat kasvavat nopeasti ja me olemme parantaneet tilojamme rakentamalla erityisen laboratorion ja testilaitteiston turbiinisuodattimille, jotka ovat Camfil Farr Power Systemsin erikoisuus. Käytämme testilaitteistoa ratkaisujemme testaamiseen simuloimalla erilaisia ilmastoja ja muita äärimmäisiä toimintaolosuhteita. Näin voimme vahvistaa suodatinten luotettavuuden ja suorituskyvyn, mikä on elintärkeää turbiinien käyttöiän ja toiminnan kannalta. Tämän tutkimuksen tuloksena on ollut esimerkiksi aivan uuden suodatusmateriaalin kehittäminen kaasuturbiineille, uusi CamPulse GTD -suodatin (sivulla 5), Anders Sundvik sanoo. Trosan uuden Tech Centren ja ryhmän muiden innovaatiokeskusten avulla pystymme hyvin täyttämään asiakkaidemme tarpeet, Anders Sundvik päättää. Maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitysverkosto Tutkimus ja kehitys ovat ajaneet Camfil Farr Groupia eteenpäin vuosien ajan ja auttaneet yritystä nousemaan ilmansuodatusalan- ja puhdasilmaratkaisujen johtavaksi yritykseksi. Trosan innovaatiokeskuksen lisäksi yrityksellä on paikallisia tutkimus- ja kehityslaitoksia Saksassa ilmansuodattimia ja puhdastilojen suodatusta varten, Ranskassa ja USA:ssa ilmanvaihtojärjestelmiä varten, Malesiassa ilmanvaihto-, puhdastila- ja AMC-suodatusta varten sekä Kiinassa ilmanvaihdon suodattimia varten. Näistä kansainvälisistä tutkimus- ja kehityskeskuksista käsin voimme tutkia ja kehittää tuotteita koko maailman ilmansuodatusmarkkinoille, esimerkiksi suodattimia kaasuturbiiniteollisuuteen, sanoo Anders Sundvik, tutkimuksen ja kehityksen apulaisjohtaja. Meillä on eri puolilla maailmaa myös useita liikkuvia laboratorioasemia, joissa testataan suodattimia asiakkaan tiloissa, lähes kaikenlaisilla aloilla. Suodatintutkimukseemme kuuluu suodatinten kehittäminen käyttäen moderneimpia suodatinmateriaaleja, kuten nanokuituja. Me myös Sisäilman laadun testauslaitteesta saatujen suodatinnäytteiden valmistelua hiukkassisällön analysoimiseksi Camfil Farr'in pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. 4 2/2012

5 Tutkimusta tulevaisuuden hyväksi 3 kysymystä Anders Sundvikille, tuotekehityksen apulaisjohtajalle Miksi tutkimus ja kehitys ovat niin tärkeitä Camfil Farr'ille? Anders Sundvik: Camfil Farr on perheyritys, joka on erittäin kiinnostunut teknologiasta ja sitoutunut siihen. Olemme tehneet merkittäviä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen alusta lähtien ja uskomme, että se on yksi tärkeimmistä tekijöistä tulevaisuutemme ja ilmansuodatuksen tulevaisuuden kannalta. Osaamisalueeseemme kuuluvat esimerkiksi kaikki ilmansuodatuksen osa-alueet. Ilmanlaadun analysointitekniikkamme tunnetaan alalla hyvin. Mainittakoon esimerkiksi menetelmämme hiukkasten keräämiseen ja mahdollisuutemme analysoida näitä näytteitä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, röntgenspektrometrillä ja kaasukromatografialaitteistolla. Niiden avulla voimme määrittää hiukkasten tyypin ja koon tai kaasuprofiilin. Näin pääsemme syvemmälle asiakkaan suodatusongelmaan ja voimme kehittää ja esitellä ratkaisun oman suodatinvalikoimamme avulla. Kuka siitä hyötyy? AS: Tutkimuksemme hyödyttää ihmisiä, koska voimme kehittää puhdasilmaratkaisuja, jotka parantavat elämänlaatua, suojelevat terveyttä ja edistävät hyvinvointia. Suodatusratkaisumme suojelevat asiakkaan prosesseja ja parantavat heidän tulostaan. Suodatusala taas hyötyy yleisesti, koska edistämme tekniikkaa ja kehitämme kestäviä ratkaisuja, jotka myös säästävät energiaa ja auttavat vähentämään jätettä. Verkostoidutteko te myös? AS: Vaihdamme kokemuksia ryhmän sisällä ja lisäksi teemme yhteistyötä akateemisessa maailmassa työskentelemällä yliopistojen, teknisten oppilaitosten ja muiden lääketieteellisten, ympäristöalan tai tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa. Kehitämme ja neuvomme uusiin ISO-, CENja ASHRAE-standardeihin liittyvissä asioissa joko suoraan tai läheisessä yhteistyössä organisaatioiden kanssa, joiden palveluksessa useat Camfil Farr'in suodatinammattilaiset työskentelevät tai joita he johtavat, ammatillisten komiteoiden ja muiden työryhmien kautta. Näin pystymme kattamaan kaikki alamme tutkimusja kehitysalueet. Anders Sundvik Uusia kuitumateriaaleja ja suodattimia pulssijärjestelmiin Camfil Farr Power Systemsillä on yli 40 vuoden kokemus suodatinten ja kaasuturbiinien ilmanottojärjestelmien johtavana kehittäjänä. Nyt yritys on vienyt pulssisuodattimet askeleen pidemmälle tuomalla tuotevalikoimaan kaksi uutta tuotetta CamPulse GTC ja GTD. Molemmissa on uusi sähköstaattisesti latautumaton kuitumateriaali, jonka suodatusominaisuudet ovat ainutlaatuiset. Kuten muutkin Power Systems -valikoiman tuotteet, CamPulse GTC ja GTD tyydyttävät täysin turbiinisuodatuksen tavoitteet: hiukkaserotusasteen optimoiminen ja turbiinin käyttöiän pidentäminen suojaamalla sitä pölyltä ja kosteudelta. Ainutlaatuinen HemiPleat -teknologia CamPulse GTC- ja GTD-suodattimissa käytetään Camfil Farr'in ainutlaatuista patentoitua HemiPleat-teknologiaa. Painehäviö on pienempi avointen ja leveämpien laskosvälien ansiosta. Ne myös parantavat pölyn poistumista puhdistuspulssien aikana ja vähentävät energiakustannuksia säästämällä polttoainetta ja parantamalla turbiinien tehoa. Suodatukseen on saatavana myös lisää materiaaleja, jotka lisäävät turbiinin suorituskykyä ja käyttöikää. Ei-purkautuvan kuitumateriaalin ansiosta suodattimet säilyvät erittäin tehokkaina koko niiden käyttöiän ajan. Kestävällä synteettisellä materiaalilla on erittäin hyvä pölynkeräyskapasiteetti. Kaikkien näiden ominaisuuksien ansiosta turbiinien valmistajat ja loppukäyttäjät saavat alhaisemmat elinkaarikustannukset koko järjestelmälleen. GTC korkeaan ilmankosteuteen Koska päivittäinen sumu voi olla ongelma itsepuhdistuville pulssisuodattimille, CamPulse GTC on optimoitu säilyttämään alhainen painehäviö silloinkin, kun suhteellinen ilmankosteus on tavallista korkeampi. GTD aavikko-oloihin CamPulse GTD:ssä on kerros nanokuituja synteettisen materiaalin päällä, jolloin pölyn keräämistä materiaalin pinnalta ja pölyn vapautusta pulssin aikana saadaan parannettua huomattavasti. Tämä suodatin on ihanteellinen erittäin pölyisiin ympäristöihin, kuten aavikoille ja muille kuiville alueille. CamPulse GTC ja GTD on sertifioitu EN 779:2012 -standardin suodatinluokan F9 mukaisesti ja ASHRAE , MERV 16 -standardin mukaisesti. Molempia on saatavana lieriömäisenä ja kartiomaisena versiona ja ne on helppo vaihtaa. Suodattimet myydään kahden kappaleen pakkauksissa, jossa yhdessä yksikössä on kaksi suodatinta. Näin optimoidaan säilytys ja puolitetaan kuljetuskustannukset. GTC- ja GTD-materiaalit ovat saatavana myös Tenkay-versioina. 2/2012 5

6 Pidetään kaupunki ULKONA Pakokaasut, dieselhiukkaset ja otsoni huonontavat kaupunkien ilmaa ja heikentävät ilmanlaatua merkittävästi. Kuten tässä numerossa on kerrottu, rikkidioksidi, typpioksidi ja muut ilmansaasteet aiheuttavat vakavia terveysongelmia. Samalla määräyksistä tulee tiukempia. Camfil Farr in kaupunkien ilmansaasteisiin tarkoitettu City-sarja City-Flo XL, CityCarb, City-Flo ja CitySorb edustaa äärimmäistä suodatusratkaisua sisäilman laadun hallintaan. Suodattimissa yhdistyvät suorituskykyinen hiukkassuodatin ja erittäin tehokas laajaspektrinen hiilisuodatin yhdessä ja samassa suodattimessa. Esimerkiksi CityCarb- ja City-Flo-suodattimia käytetään sisäilman laadun parantamiseen ja hajunpoistoon yleisilmastointisovelluksissa. Erittäin energiatehokas City-Flo XL on kehitetty paremman sisäilmaston saavuttamiseksi. CitySorb-suodatinta käytetään kaasujen ja hajujen adsorbointiin järjestelmissä, joissa on jo erillinen hiukkassuodatin. Nämä suodattimet on kehitetty erityisesti kaupunkiympäristöjen rakennuksiin ja ovat erityisen tehokkaita pakokaasuja ja hajuja vastaan. Ne ovat myös energiatehokkaita. City-suodattimet sopivat ihanteellisesti toimistorakennuksiin, ostoskeskuksiin, kouluihin ja muihin julkisiin rakennuksiin, jotka sijaitsevat vilkkaasti liikennöityjen katujen ja teiden varsilla. Ne sisältävät aktiivihiiltä, jonka avulla poistetaan suuri määrä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Ilmankäsittelylaitteisiin ei tarvitse tehdä muutoksia City-suodatinten asentamiseksi. Niitä käytetään tavallisten pussisuodattimien tilalla kaupunkialueilla, joilla ilmansaasteet ovat huolenaihe ja joilla halutaan parempaa sisäilman laatua terveyden suojelemiseksi ja paremman työympäristön takaamiseksi. Ensimmäiset otsoniluokitellut suodattimet Camfil Farr esitteli myös suodatusalan ensimmäisen järjestelmän ilmansuodatinten otsoninpoistotehokkuuden luokitteluun. Luokittelujärjestelmän avulla asiakkaat voivat arvioida City-molekyylisuodatinten tehokkuutta. Kyseiset suodattimet poistavat tehokkaasti myös otsonia, jonka arvioidaan olevan yksi vakavimmista uhkista ihmisten terveydelle. Otsoninpoistoluokitus voidaan ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa, jotta varmistetaan, että hyvä sisäilman laatu saavutetaan myös molekyylinäkökulmasta. Otsoninpoistoluokitus antaa asiakkaille enemmän tietoa Camfil Farr'in molekyylisuodattimista ja auttaa heitä ymmärtämään kaikki hyödyt, jotka saavutetaan valitsemalla Camfil Farr'in tuotteet ilmankäsittelykoneisiin. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Camfil Oy:öön. Tuotetietoja ja esitteitä löydät myös uusituilta kotisivuiltamme camfilfarr.fi. Lisäksi Suomen Allergia- ja astmaliitto on myöntänyt City-Flo XL -yhdistelmäsuodattimelle Allergiatunnuksen käyttöoikeuden. 6 2/2012

7 Dieselkaasujen vaarat WHO luokittelee dieselpäästöt syöpää aiheuttaviksi Vuoden 2012 puolivälissä kansainvälinen syöpätutkimusjärjestö IARC, joka on osa Maailman terveysjärjestö WHO:ta, luokitteli dieselmoottorien päästöt syöpää aiheuttaviksi ihmisille. Tähän tulokseen tullakseen IARC:in asiantuntijat Ranskan Lyonissa ovat analysoineet julkaistuja tutkimuksia, todistusaineistoa eläimistä ja rajoitettua ihmisille tehtyä tutkimusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että on syytä keskittyä hallitsemaan ihmisten altistumista dieselpäästöille. IARC:n lehdistötiedote järisytti uutismaailmaa ja se on ollut yksi vuoden 2012 suurimmista terveyteen liittyvistä uutisista. Varsinaisesti IARC ilmoitti, että dieselkaasut aiheuttavat keuhkosyöpää ja aiheuttavat enemmän syöpiä kuin passiivinen tupakointi. 24 vuotta sitten IARC sanoi dieselpäästöjen olevan todennäköisesti syöpää aiheuttavia, mutta nyt dieselpäästöt on luokiteltu uudelleen järjestön mukaan vakuuttavien tieteellisten todisteiden perusteella. Järjestön päätös on ensimmäinen, joka nostaa dieselpäästöt tunnetulle syöpää aiheuttavalle tasolle. Tämä tarkoittaa, että dieselpäästöt ovat nyt WHO:n luokituksessa ensimmäisen luokan karsinogeeni. Kyseiseen luokkaan kuuluvat myös tupakointi, asbesti, ultraviolettisäteily, alkoholi ja muut syöpää aiheuttavat tekijät. Hyödyllistä luettavaa: IARC -lehdistötiedote nro 213: Diesel Exhaust Carcinogenic The Lancet Oncology: Carcinogenicity of diesel-engine and gasoline-engine exhausts and some nitroarenes PIIS (12) /fulltext Road show -näyttelyssämme käsitellään kaupunki-ilman huolenaiheita Onko kotisi todella turvapaikkasi? Sisäilma voi olla jopa 50 kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma. Siksi ilmastointijärjestelmät ovat tärkeitä sisäilman saasteiden vähentämiseksi. Siksi me myös tarvitsemme tehokkaita suodattimia ilmankäsittely-yksiköihin, jotta likaista ulkoilmaa voidaan estää tunkeutumasta rakennuksiin, etenkin saastuneilla kaupunkialueilla. Tämä on yksi pääviesteistä Camfil Farr'in Road show -näyttelyssä, joka on kiertänyt yli kymmenessä maassa Pohjois- ja Etelä-Euroopassa teemalla Clean air a Human Right? Onko puhdas ilma ihmisoikeus? Ainutlaatuinen pyörien päällä kulkeva liikkuva laboratorio ja näyttely sijaitsevat 13 metriä pitkässä ympäristöystävällisessä rekassa, jonka mittausasemat näyttävät kulloisenkin kohteen paikallisen ilmanlaadun. Se on täydellinen paikka oppia, miten ilma vaikuttaa Sinuun ja terveyteesi ja miten ilmansuodatus hyödyttää ihmisiä. Katso Road show -sivumme osoitteesta camfilfarr.fi/roadshow ja tarkista, kulkeeko reittimme läheltä Sinua. 2/2012 7

8 Genotoksisuuden kartoittaminen vilkkaalla kadulla Kreikkalaisessa mytologiassa Aether oli jumala, joka loi ilman. Hän hengitti jumalten puhtaampaa, ylempää ilmaa, kun taas kuolevaisten keuhkot joutuvat tyytymään tavalliseen ilmaan. Ruotsissa Aether on herätetty henkiin Camfil Farr'in kokeneiden suodatusasiantuntijoiden ja Tukholman yliopiston kahden osaston yhteisen projektin nimenä. Tavoitteena on dokumentoida, miten hiukkas- ja molekyyli-ilmansuodattimet pystyvät keräämään ja poistamaan haitalliset hiukkaset ja kaasut Hornsgatan-kadun varrella. Tukholmalaisella kadulla on huono maine, sillä kadulla kulkee paljon raskasta liikennettä ja sen ilma on saastunutta. Tammikuussa 2010 kyseinen katu oli ensimmäinen ruotsalainen katu, jolla kiellettiin nastarenkaiden käyttö talvella, jotta saataisiin vähennettyä metallinastojen levittämiä hiukkasia, jotka lisäävät ilmansaasteita. Hornsgatan-kadulla on Tukholman suurin mitattu määrä hiukkasia, ja vuonna 2011 sallitut rajat ylittyivät jopa 58 kertaa päivässä. Tutkimus- ja kehitysyhteistyötä yliopistoverkoston kanssa Camfil Farr tekee yhteistyötä merkittävien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ympäri maailmaa ja pyrkii näin kehittämään huipputason puhdasilmaratkaisuja. Aether-projektissa kaksi Tukholman yliopiston asiantuntijaa työskentelee yhdessä Camfil Farr'in suodatusalan ammattilaisten kanssa Ruotsin Trosassa sijaitsevassa Tech Centre -keskuksessa (katso sivu 3). He ovat Ulf Rannug, genetiikan, mikrobiologian ja toksikologian laitoksen professori sekä Roger Westerholm, analyyttisen kemian laitoksen apulaisprofessori. Professori Rannug on tunnettu dieselpäästöjen ja muiden ympäristösaasteiden vaikutusta terveyteen ja syöpää aiheuttavia vaikutuksia käsittelevästä tutkimuksestaan. Professori Westerholm tunnetaan liikkuvista lähteistä peräisin olevien saasteiden kemiallisesta luokittelusta ja muista ajoneuvojen polttoaineita ja kaupungin ilmansaasteita käsittelevistä tutkimuksistaan. Pienhiukkaset PM2.5- ja PM10-hiukkaset ovat Tukholman suurimpia huolenaiheita. PM10-hiukkaset ovat pienempiä kuin millimetrin kymmenestuhannesosa ja ne ovat peräisin pääasiassa autonrenkaista, metalleista, noesta, hapoista, siitepölystä ja homeista. Pienemmät mikroskooppiset PM2.5-hiukkaset (pienempiä kuin 2,5 µm) ovat pakokaasuja palamishiukkasia tai ajoneuvoista peräisin olevia dieselhiukkasia. Ne ovat niin pieniä, että ne pystyvät ohittamaan kehon mekanismit ja siirtymään hengitysteihin, keuhkoihin ja verenkiertoon. PM2.5-hiukkaset vaikuttavat hengitysteiden terveyteen ihmisten hengittäessä suuria määriä hiukkassaastetta. Oireita ovat yskä ja hengityksen vinkuminen. Muita vaikutuksia ovat keuhkovahingot, jotka saattavat aiheuttaa sydän- tai keuhkosairauksista kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman ja rajuja astmakohtauksia lapsille. Pienhiukkasten (<2,5 µm) ja sydän- ja verisuoni- sekä hengitystiesairauksien aiheuttamien lisääntyneiden kuolemien välillä on todettu suora yhteys. Tukholmassa tienpintojen kuluminen talviliikenteen aikana on hiukkassaasteen lähde. Muita lähteitä ovat ajoneuvojen jarruista tulevat hiukkaset sekä pakokaasut ja hiekka, jota levitetään talvella liukuesteeksi jäisille kävelyteille. Tieliikenne ja teiden kuluminen ovat kuitenkin suurin lähde, noin 85 % kaikista hiukkasista. Tämä on aiheuttanut huolestuneisuutta kaupungissa, joka tunnetaan vahvasta ympäristöprofiilistaan. Hornsgatanilla ei ole saanut käyttää nastarenkaita lähes kolmeen vuoteen ja Tukholman kaupunki saattaa kieltää ne myös muilla vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla. 8 2/2012

9 Pyyhkäisyelektronimikroskoopin kuva Hornsgatan-testiyksikön suodatinnäytteestä. Suurin osa pienistä hiukkasista on peräisin epätäydellisistä palamisreaktioista, kun taas suuremmat hiukkaset ovat pääasiassa siitepölyä, soraa ja hiekkaa. Hiukkas- ja molekyylisuodatinten testaaminen Ihmiset ja hallitukset ovat yhä huolestuneempia kaupunkien ilmanlaadusta ja uusia suodatinten tehokkuutta koskevia standardeja, kuten EN 779:2012 on otettu käyttöön. Siksi Aether-projektissa tutkitaan myös, miten hiukkas- ja molekyylisuodattimet poistavat haitalliset polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), jotka ovat hiukkasista ja saasteiden kaasuvaiheesta löydettyjä kemiallisia kaasumaisia epäpuhtauksia. Dieselmoottoreista peräisin olevissa pakokaasuissa on useita ilmansaastekomponentteja, kuten erittäin pieniä nokihiukkasia, pienempiä hiukkasia, typpioksideja ja orgaanisia yhdisteitä, kuten haitallisia polysyklisiä hiilivetyjä, joiden uskotaan olevan tärkeä tekijä dieselpäästöistä aiheutuvien hengitystiesairauksien synnyssä. Ensimmäiset testit vuonna 1985 Camfil Farr testasi ilmansuodatinten kykyä poistaa genotoksisia (syöpää aiheuttavia) aineita ulkoilmasta ensimmäisen kerran vuonna 1985 käyttämällä Amesin testiä ja erityisiä aerosolitestauslaitteita. Tässä projektissa Camfil Farr teki yhteistyötä professori Rannugin kanssa. Koe suoritettiin sijoittamalla testiyksikkö Tukholman keskustassa sijaitsevan rakennuksen ilmanottokammioon. Alkuperäinen testi osoitti selvästi, kuinka genotoksisten aineiden määrä vähenee suodattimen tehokkuuden lisääntyessä. Uusien suodatinmateriaalien ja -mallien, etenkin molekyylisuodatinten, kehittyessä on kuitenkin mielenkiintoista arvioida suodattimia uudelleen ottamalla testiin mukaan kemiallisia analyysejä ja testaamalla sekä hiukkas- että kaasusaasteiden määrää. Amesin testiä käytetään uudelleen arvioitaessa saasteiden genotoksisia ominaisuuksia. Vuoden 2012 testissä Camfil Farr vastaa suodatusasiantuntemuksesta sekä testauslaitteistosta ja Tukholman yliopistossa suoritetaan genotoksisuustestien kemiallinen analyysi. Käynnissä oleva projekti Testi aloitettiin syksyllä 2012 ja kerromme tuloksista tulevassa AirMailin numerossa. Tukholman testauslaitteisto Tukholman testauslaitteisto (kuva alla) on sijoitettu erityiseen paikkaan Hornsgatan-kadulla. Se ottaa huomioon saasteet, olemassa olevat ilmanvaihtojärjestelmät ja laitteiston etäisyyden Tukholman kaupungin virallisiin saasteiden tarkkailupisteisiin. Laitteistossa on viisi sylinteriä ja joukko erilaisia suodatinmateriaaleja, joiden erotusasteet ovat % 0,4 µm:n kokoisilla hiukkasilla. Kaasumaisten epäpuhtauksien poistamiseen käytetään aktiivihiiltä. Ilmanäytteitä analysoidaan myöhemmin Hyvä aloite Camfil Farr'in huipputason pyyhkäisyelektronimikroskoopilla Trosan Tech Centressä (katso artikkeli sivulla 3). Tukholman yliopisto määrittää suodatinten poistamien PAH-yhdisteiden sisällön. Seuraavia saasteita mitataan jatkuvasti tutkimuspaikalla: NO x, NO, NO 2, CO, O 3, noki ja PM1-, PM 2.5- ja PM10-hiukkaset. Hiukkaslaskuri rekisteröi hiukkasten koon paikan päällä 10 nanometristä ylöspäin ja 16 eri osassa. Kaikki nämä testiparametrit tuottavat luotettavia taustatietoja mittaustuloksille. Sen lisäksi, että tulokset kertovat hiukkas- ja molekyylisuodatinten tehokkuuden poistettaessa ajoneuvoista peräisin olevia hiukkasia ja kaasuja, ne todennäköisesti tekevät Tukholman liikenteenja ympäristönhallinnasta vieläkin katuystävällisempää. Laitteistossa on viisi sylinteriä ja erilaisia suodatinmateriaaleja, joiden erotusasteet ovat % 0,4 µm:n kokoisilla hiukkasilla. Kaasumaisten aineiden poistoon käytetään aktiivihiiltä. Tukholman kaupungin aloite keskikaupungin ilman parantamiseksi on erittäin kiinnostava Camfil Farr'ille, koska me uskomme ilmanlaadun olevan erittäin tärkeä ihmisten terveydelle. Olemme erityisen kiinnostuneita kartoittamaan, mitä haitallisia vaikutuksia on mikrometriä pienemmillä hiukkasilla PM1:n kokoisilla, jotka pääsevät keuhkoihin ja verenkiertoon hengitettäessä. Camfil Farr pyrkii tulevaisuudessa tutkimaan tätä ongelmaa edelleen käyttämällä Amesin testiä ja kehittyneitä laserhiukkaslaskimia, joiden avulla mitataan hiukkasten massapitoisuuksia kaupunki-ilmassa sekä määritetään hiukkasten kokoja, määriä ja koostumuksia. Näiden tutkimus- ja kehityshankkeiden lisäksi analysoimme myös molekyylisaasteita perustaksi tuleville lisämittauksille tällä tutkimusalueella. 2/2012 9

10 Sisäilman laatuyhteistyötä Eremitaasi-museon kanssa Valokuva: Getty images Vuosina Camfil Farr'in suodatusasiantuntijat ovat osallistuneet projektiin, jossa kehitetään tieteellistä ja muotoiludokumentaatiota Talvipalatsin toisessa kerroksessa sijaitsevan Petrovsky Hallin lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien (LVI) kunnostuksesta ja korjauksesta. Talvipalatsi on yksi viidestä rakennuksesta, jotka kuuluvat Pietarissa sijaitsevaan maailmankuuluun Eremitaasimuseokompleksiin. Yhteistyön tavoitteena on luoda ympäristöystävällinen suodatustekniikka ja lisätä LVI-järjestelmien energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä. Projektissa on mitattu ilmanlaatua huoneissa ja ilmastointijärjestelmissä, tutkittu ilmankäsittelykoneiden toimintaa ja vaihdettu vanhoja suodattimia Camfil Farr'in suodattimiin, joiden ominaisuuksiin kuuluvat paremmat erotusasteet, vihreämmät profiilit ja alhaisempi energiankulutus. Camfil Farr'in Ruotsin tutkimus- ja kehityskeskuksessa sijaitsevaa pyyhkäisyelektronimikroskooppia on myös käytetty suodatinten ja materiaalien analysoimiseen. Tämän tutkimuksen pohjalta Camfil Farr on ehdottanut ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseksi Petrovsky Hallissa vuosina Muut Eremitaasi-projektit Lisäksi on allekirjoitettu sopimus Talvipalatsin suurkirkon LVI-järjestelmien kunnostukseen ja korjaamiseen liittyvien tieteellisten ja muotoiludokumenttien kehittämisestä. Käynnissä olevan Eremitaasiin liittyvän tieteellisen yhteistyön puitteissa Camfil Farr'in asiantuntijat on kutsuttu osallistumaan seminaariin nimeltä Climate Control in the Museum The Conservation of the Cultural Heritage (Ilmastonhallinta museossa kulttuuriperinnön konservoiminen). Se on osa museon International Research and Practice -konferenssia, joka järjestetään Tämä pitkäaikainen yhteistyö on molemminpuolinen oppimismahdollisuus sekä Eremitaasille että Camfil Farr'ille. Olemme tyytyväisiä saadessamme osallistua näin arvovaltaisen museon projekteihin, sanoo Lennart Schröder, Camfil Internationalin pääjohtaja. Eremitaasi keskittyy vihreään teknologiaan ja energiatehokkuuteen ja me voimme auttaa heitä tässä elintärkeässä kestävyyskysymyksessä, joka liittyy yhden maailman hämmästyttävimmän taide- ja aarrekokoelman entisöimiseen, hän päättää. 10 2/2012

11 Facebook ja Bravida Camfil Farr! Valokuva: Getty images Facebook on sijoittanut uuden tietokeskuksensa aivan Pohjoisen napapiirin alapuolelle Luulajaan, Ruotsin pohjoisosiin, useista strategisista syistä. Yksi on tietysti nopeamman palvelun tarjoaminen eurooppalaisille ja kyseessä onkin sosiaalisen verkostoyrityksen ensimmäinen tietokeskus USA:n ulkopuolella. Toinen syy on kylmä ilmasto, jonka ansiosta tehokkaiden tietokoneiden rivit pystytään pitämään viileinä huomattavasti alhaisemmilla kustannuksilla ja pienemmällä hiilijalanjäljellä. Syynä oli myös luotettava sähkönjakelu: Luulaja sijaitsee lähellä joen varrella sijaitsevaa vesivoimalaitosta, joka tuottaa paljon sähköä. Paikallisessa sähköverkossa ei olekaan ollut sähkökatkoksia vuoden 1979 jälkeen. Kylmä ilmasto ja luotettava sähkönjakelu tarkoittaa myös 70 % vähemmän dieselillä toimivia varageneraattoreita Facebookin muihin keskuksiin verrattuna, mikä puolestaan vähentää hiilipäästöjä. Kylmä ilmasto on houkutteleva Facebookilla on enemmän käyttäjiä USA:n ulkopuolella kuin USA:ssa. Verkkoyritys päättikin, että oli aika laajentua Eurooppaan. Euroopan mantereella sijaitseva tietoliikennekeskus takaa eurooppalaisille käyttäjille nopeamman suorituskyvyn ja tarjoaa myös varmuuskopiointiresursseja. Luulajan tietokeskus on neliömetrin suuruinen palvelinrakennus, joka valmistuu maaliskuussa Ruotsin pohjoisosissa lämpötila on talvella reilusti nollan alapuolella ja nousee kesällä harvoin yli 25 C:een. Ilmasto on edullinen lämpöä tuottavien palvelinhyllyjen kannalta, sillä ne vaativat jatkuvaa jäähdytystä. Bravida tarjoaa LVI- ja rakennusjärjestelmät Päärakennuttajana toimineen NCC:n alihankkija Bravida Skandinavian johtava rakennuksiin ja tehtaisiin tarvittavien teknisten asennusten ja palveluratkaisujen integroitu toimittaja toimitti kaikki sähkö-, lämmitys-, putki- ja LVI-järjestelmät Luulajan tietokeskukseen. Keskuksen jäähdytystarpeisiin Bravida toimittaa järjestelmän, jonka jäähdyttimen toiminta perustuu täysin ulkoilmaan ja sumuttimeen. Tätä menetelmää kutsutaan haihduttavaksi jäähdytykseksi. Kahdeksan kuukautta vuodesta tehdas kuitenkin jäähdyttää itsensä kylmän ulkoilman avulla. Palvelimien tuottamaa lämpöä käytetään myös toimistotilojen lämmitykseen talvella. Tämä ratkaisu tekee huipputeknisestä keskuksesta yhden maailman energiatehokkaimmista keskuksista. Facebook sanoo, että Luulajan tietokeskuksen energiankulutus on 38 % alhaisempi kuin sen muissa palvelinkeskuksissa. Kahdessa suodatinkammiossa Opakfil Energy -suodatinta LVI-järjestelmää suunniteltaessa Bravida teki yhteistyötä Camfil Farr'in kanssa elintärkeän suodatusratkaisun osalta. Yhteensä käytössä on kaksi suodatinseinää, joissa kummassakin on 660 Opakfil Energy -suodatinta. Esisuodattimina käytetään AeroPleat Eco -suodattimia. Suodatus on erittäin tärkeää, koska suuria määriä ulkoilmaa käytetään palvelinrakennusten jäähdyttämiseen ja koska toimintaympäristöltä vaaditaan pölyttömyyttä. Kylmää ulkoilmaa tuodaan palvelinhalliin ja sekoitetaan lämmitetyn kiertoilman kanssa, jotta saadaan aikaan oikea lämpötila. AeroPleat Eco -suodattimet huolehtivat esisuodatuksesta, minkä jälkeen ilma suodatetaan uudelleen kahden Opakfil Energy -suodatinseinän avulla. Sen jälkeen ilmaa sumutetaan, jotta saavutetaan oikea kosteustaso. Puhaltimet siirtävät ilman palvelinhallissa sijaitsevaan ilmasulkuun, josta se siirtyy palvelinten yli jäähdyttäen niitä. Jokaisessa telineessä on kolme tasoa, joissa jokaisessa on 30 palvelinta ja niiden vara-akut. Opakfil ja AeroPleat Opakfil Energy on pitkäikäinen kompaktisuodatin, joita käytetään yleensä tehokasta suodatusta ja alhaista energiankulutusta vaativissa ilmastointijärjestelmissä. Niitä käytetään myös esisuodattimena puhdastilasovelluksissa. AeroPleat Eco kuuluu tehokkaiden vekattujen kasettisuodatinten tuoteperheeseen ja sitä käytetään yleensä esisuodattimena kaksiportaisissa suodatusjärjestelmissä. Suodattimessa on kosteutta kestävä pahvikehys ja käytettyinä ne voidaan hävittää myös polttamalla. Molemmissa suodattimissa on alhainen painehäviö ja ne tunnetaan energiatehokkuudestaan, käytössä kestävästä rakenteestaan ja luotettavasta toiminnastaan. 2/

12 Roche valitsi Gold Series -keräimet tablettipölylle Roche, terveydenhoidon innovaattori ja maailman suurin biotekniikka-alan yritys, on saanut aikaan ensimmäisenä useita läpimurtoja keinohedelmöitysdiagnostiikassa, syöpälääkkeissä ja siirteissä. Lääkintäalan erikoisuuksia ovat autoimmuuni- ja tulehdustaudit, virologia, aineenvaihdunnan vaivat ja keskushermoston sairaudet. Tämä tutkimukselle perustuva yritys etsi pölynkeräysratkaisua Leganésin (Madrid) tehtaalleen Espanjaan, jossa kuusi lääkkeiden valmistukseen tarkoitettua huonetta on varustettu viidellä Fette ja yhdellä Fette karusellipuristimella. Yritys suunnitteli aluksi käyttävänsä kilpailijan pölynkeräintä. Tähän ratkaisuun kuului BIBOturvavaihtojärjestelmä (Bag-in/bag-out) käytetyille suodatinpatruunoille ja jatkuva linjaerotusjärjestelmä kerätylle pölylle. Roche kuitenkin asettaa etusijalle terveyden ja turvallisuuden tuotantotehtaissa. Pölyn myrkyllisten ominaisuuksien ja pölyräjähdysmahdollisuuksien vuoksi yritys päätti suunnitelman tarvitsevan parannusta, koska yksi ainoa keräin saattaisi aiheuttaa kuuden huoneen ristikontaminaatiosaastumisen. Kuusi energiaa säästävää keräintä Roche Spain otti yhteyttä Camfil Farr'iin, joka ehdotti yhtä pölynkeräintä huonetta kohden. Tässä ratkaisussa Roche pystyisi käyttämään pölynkeräimiä toisistaan riippumatta kunkin huoneen tuotantovaatimusten mukaisesti ja säästämään näin energiaa. Roche käyttää nyt kuutta ATEXylipaineventtiileillä varustettua Gold Series GSCO2 -suodatinyksikköä, turvallista BIBO-järjestelmää käytetyille suodatinpatruunoille ja kaksinkertaisella läppäventtiilillä varustettua sulkusyötintä pölynkeräykseen. Etäisyys keräyspisteestä pölynkeräimiin ja suhteellisen pieni ilmavirta vaativat vain keskipaineiset puhaltimet, mikä säästää enemmän energiaa. Käyttäjien turvallisuus on yksi lääkealan suurimmista prioriteeteista. Gold Series -pölynkeräinten laadukkuus, tehokas suodatus ja turvalliset suodatinvaihto-ominaisuudet täyttävät nämä vaatimukset täysin. Sycatec asensi keräimet, ja Rochen, Camfil Farr'in ja Sycatecin nopean ja tehokkaan yhteistyön tuloksena oli erittäin tehokas pölynkeräysratkaisu Espanjaan. Kestävyyspalkinto TERVEYS Camfil Farr on voittanut Nobelux-ympä - r istöpalkinnon yleisestä kestävästä kehityksestä vuonna Ruotsin ympäristöministeriön valtiosihteeri jakoi palkinnon Myriam Tryjefaczkalle, Camfil Farr'in kestävän kehityksen johtajalle, Nobelux-palkintoseremoniassa, joka järjestettiin syksyllä Brysselissä. Camfil Farr on ollut alan johtava kestävien ja ympäristötehokkaiden suodatusratkaisujen tarjoaja jo vuosien ajan. Tämä on saavutettu hallitsemalla tuotteiden suorituskykyä ja energiatehokkuutta ennakoivasti reagoivuuden sijaan. Tuloksena pystymme tarjoamaan terveellistä sisäilmaa ja auttamaan asiakkaita säästämään energiaa ja pienentämään ympäristöjalanjälkeään. 'Walking the talk' on avaintekijä Camfil Farr'in sitoutumisessa kestävyyteen. Vähennämme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme ja resurssien intensiteettiä. Monet tehtaamme ovat olleet maansa ensimmäisiä tehtaita, jotka ovat saaneet EN ja ISO standardien mukaisen energianhallintasertifikaatin, sanoi Myriam Tryjefaczka vastaanottaessaan palkintoa. Nobelux on Ruotsin kauppakamari Belgiaa ja Luxemburgia varten. Se toimii myös kahdenvälisenä kauppakamarina Pohjoismaiden (Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Islanti), Belgian ja Luxemburgin välillä. Yhdistys kehittää ja vahvistaa liiketoiminta- ja kauppasuhteita kyseisten maiden välillä. Saat lisätietoja Camfil Farr'in kestävyysaloitteista lataamalla uusimman Kestävän kehityksen ILMANLAATU ENERGIA TUOTTAVUUS raportin osoitteesta camfilfarr.fi tai lukemalla sivuston aiheeseen liittyvät sivut. 12 2/2012

13 Käytä liikkuessasi uutta mobiilisovellustamme! Uusi mobiilisovelluksemme on nyt saatavana. Sen avulla voit selata Camfil Farr'in tietoarkistoa nopeasti ja helposti ollessasi liikkeellä tai poissa tietokoneesi luota. Tiedostojen avaamiseen ja selaamisen tarvitset vain älypuhelimen, jossa on Android-käyttöjärjestelmä tai Apple ipadin, ipodin tai ios:llä varustetun iphonen sekä PDF-selaimen, kuten Adobe Reader. Camfil Farr'in arkistosta löydät kaiken tiedon Camfil Farr -yhtymästä. Voit lukea liiketoiminta-alueistamme ja tuotteistamme ja pääset myös lukemaan esite-, markkinointi- ja myyntimateriaaliamme. Käy sovelluskaupassasi jo tänään ja lataa sovellus ilmaiseksi Androidälypuhelimellasi tai Applen laitteella. AstraZeneca päihittää pinnoituspölyn AstraZenecan tuotantotehdas Ruotsin Södertäljessä, aivan Tukholman eteläpuolella, on lääkeyrityksen suurin tuotanto- ja toimitusyksikkö ja yksi Euroopan suurimmista lääkeannosten tuotantopisteistä. Camfil Farr on jo useiden vuosien ajan toimittanut tehtaaseen yleisilmanvaihdon suodattimia ja Cambox-koteloita, joissa käytetään BIBOtekniikkaa. Nyt tätä hedelmällistä yhteistyötä on laajennettu, ja siihen kuuluvat HemiPleat Nano -patruunasuodattimet, joiden avulla pölynkeräinten suodatustehokkuus ja erotusaste päivitetään vastaamaan vaativan lääkkeiden päällystyssovelluksen tarpeita. HemiPleat vs. kilpailijoiden suodattimet AstraZeneca on käyttänyt kilpailijan suodattimia päällystyslinjan pölynkeräimissä. Koska pölynkeräinten vaihtosuodattimet olivat alue, jolla Camfil Farr ei ole aiemmin työskennellyt AstraZenecan kanssa, järjestettiin vertailutesti sylinterisuodattimillemme, joissa on huipputason HemiPleatlaskostekniikka ja nanokuitukerros. HemiPleat-suodatinmateriaali käyttää synteettisiä erottimia, jotka pitävät sylinterin vekkilaskokset auki. Laskosten välit ovat sen ansiosta laajempia kuin kilpailevissa sylinterisuodattimissa, jotka on pakattu liian tiukasti, jotta materiaalia voitaisiin yrittää hyödyntää maksimaalisesti. HemiPleat-sylinterisuodattimissa suodatinmateriaalia käytetään vastaavasti niin, että saadaan kerättyä enemmän pölyä ja luotua turvallisempi ja puhtaampi työympäristö. Parempi erotusaste ja pidempi käyttöikä Testi osoitti HemiPleatin suorituskyvyn olevan ylivoimainen. Nykyään Södertäljessä käytetään yli HemiPleat Nano -vaihtosuodatinta. Niiden avulla AstraZeneca hyötyy alhaisemmasta painehäviöstä, minkä ansiosta säästetään energiaa, parannetaan suodatustehokkuutta, pidennetään suodatinten käyttöikää nanokuitutekniikalla ja vähennetään huolto- ja elinkaarikustannuksia. HemiPleat-suodattimet ovat osa Camfil Farr'in Air Pollution Control -valikoimaa ja niitä on saatavana myös vaihtosuodattimiksi kaikkia kokoja ja malleja lähes kaikkiin markkinoilla oleviin pölynkeräimiin. 2/

14 Kirurgintarkat sairaalatoimitukset Sydän- ja rintakehäkirurgia on erittäin monimutkaista ja vaatii mahdollisimman steriilit työskentelyolot, jotta vältetään leikkauksen jälkeiset infektiot. Camfil Farr'in leikkaussaleihin tarkoitettu CamHosp-Rlaminaarikatto on suunniteltu erityisesti täyttämään korkeimmat kirurgiavaatimukset ja -standardit. Tästä on esimerkkinä tuore toimitus ranskalaiseen, Pariisin lähellä sijaitsevaan sairaalakeskukseen. Sairaala tarvitsi leikkaussaliin uuden katon, jossa on vertikaalinen, laminaarinen ilmavirta. Muita vaatimuksia olivat nopea toimitus henkilökuntaan oli tulossa uusi kirurgitiimi sekä miellyttävä, meluton ja vedoton työympäristö. Tärkeää oli myös alhainen energiankulutus. Tekniset rajoitukset olivat myös haastavia, esimerkiksi leikkaussalin katon mataluus. Monipuolinen ratkaisu Camfil Farr in laminaarinen CamHosp-Rkiertoilmakatto on suunniteltu kolmannen tai neljännen tason riskiluokkaan leikkaussalien ilmastointia koskevan NFS standardin mukaisesti. Siinä on erillinen, yksisuuntaisella ilmavirtauksella varustettu laminaarikatto ja kiertoilmayksikkö. Järjestelmässä on kaksiportainen suodatus: Eurovent-hyväksytyt F7luokan kiertoilmasuodattimet (energiatehokkuusluokka A) ja tehokkaat Megalam Absolute H14 -hiukkassuodattimet leikkauspöytien ilmavirtausta varten. Asennuksen nopea toteutusaikataulu oli äärimmäisen haastava. Yleensä kattojärjestelmän kiertoilmakone sijaitsee leikkaussalin ulkopuolella ja koska käsiteltävä ilmamäärä on suuri, ilmakanavat ovat myös suuria ja asennus on monimutkaista. CamHosp-R:n ansiosta kaikki sijoitettiin samaan tilaan, minkä ansiosta asennus oli paljon yksinkertaisempaa, nopeampaa ja edullisempaa. CamHosp-R:n muut hyödyt CamHosp-R tarjoaa myös muita hyötyjä. Useimmissa sovelluksissa käytettyjen neljän puhaltimen sijaan Camfil Farr'in katossa on kuusi AC-puhallinta, minkä ansiosta käyttöä ja melutasoa saadaan vähennettyä. Myös integroitu ja erityisesti suunniteltu Camfil Farr -äänenvaimennin alentaa äänen voimakkuutta merkittävästi. Useimmat kattojärjestelmät toimivat kellon ympäri, kun taas CamHosp-R-kattojärjestelmä voidaan asettaa sairaalassa valmiustilaan esim. kello väliseksi ajaksi, jolloin säästetään energiaa. Kiertoilmajärjestelmä kytketään pois päältä mutta jatkuvasti virtaava pieni make-up -ulkoilma säilyttää huoneen ylipaineen. Tarvittaessa kiertoilmajärjestelmä käynnistyy ja huone voidaan valmistella leikkausta varten muutamissa minuuteissa. Raitista ulkoilmaa sekoitetaan huoneilman kanssa tarkasti, jotta ilmavirran lämpötila pysyy tasaisena. Potilaan yläpuolella ilmanvirtaus on täysin valvottua ja Megalam Absolute H14 -suodattimet suodattavat ilman tehokkaasti. Myös muualla leikkaussalissa on hyötyä käsitellystä ilmasta eikä huoneessa ole turbulenttisia ilmavirtauksia. Koska tuloilma on äärimmäisen puhdasta, päätesuodattimilla on pitkä käyttöikä ja niiden erittäin alhainen painehäviö (n. 50 Pa) vähentää myös energiankulutusta. CamHosp-R:n ansiosta sairaalan sydän- ja rintakehäkirurgian keskuksessa on nyt monipuolinen, joustava ja aikaa kestävä leikkaussali, joka noudattaa tiukimpia leikkaus- ja laatustandardeja. 14 2/2012

15 Arena säästää Hi-Flo ES -suodattimen avulla Valokuva: Getty images Euroopan markkinoilla Hi-Flo ES -suodatinta vastaa energiaa säästävä Hi-Flo XLT. USA:ssa Verizon Wireless Arena (Manchester, New Hampshire) on Uuden-Englannin johtava sisäurheilu- ja viihdeareena. Areena sijaitsee kaupunkiympäristössä ja sinne otetaan paljon ulkoilmaa. Ilmankäsittelykoneet ovat käynnissä vain noin tuntia vuodessa, mutta ilmavirtavaatimukset ovat suuria käytön aikana. Erityisesti monster truck -esitykset ja muut moottoriurheilutapahtumat kuormittavat suodattimia merkittävästi. Areena vaihtoi vekatut tasosuodattimensa kahdesti vuodessa ja hienojakoisista kuiduista valmistetut MERV 13 (F7) -päätesuodattimet (metallikehys) kerran vuodessa, mutta halusi uuden suodatinratkaisun, jonka avulla pystyttäisiin vähentämään työ- ja toimintakustannuksia sekä säilyttämään hyvä ilmanlaatu. Toisena tavoitteena oli vähentää suodatinten hävittämis- ja kaatopaikkakustannuksia. Camfil Farr suoritti elinkaarikustannusmallinnuksen olemassa olevalle suodatinohjelmalle ja ehdotti yksivaiheista suodatusratkaisua. Siinä käytettäisiin Hi-Flo ES MERV 13 -pussisuodatinta (Euroopassa Hi-Flo XLT F7), joka poisti esisuodattimen tarpeen. Elinkaarimallinnuksen tuloksena oli 12 kuukauden käyttöikä käytettäessä Hi-Flo ES -suodatinta. Hyödyt Kasettisuodatinten tyypillinen ilmamäärä on noin 400 cfm (noin 680 m 3 /h) ja useimmat ilmankäsittelykoneet toimivat 100-prosenttisesti ulkoilmalla. Kuudessa kuukaudessa pussisuodatinten kuormitus oli tasainen ja painehäviössä oli vain pieni nousu. Camfil Farr on arvioinut, että Hi-Flo ES kestää todennäköisimmin jopa 18 kuukautta, mikä on huomattavasti enemmän kuin taattu 12 kuukauden raja. Hi-Flo ES säilyttää tasaisen kuormituksen myös New Hampshiren kovassa ja kosteassa säässä, pienentää kokonaisomistuskustannuksia ja säilyttää jatkuvasti korkean erotusasteensa. Energiasäästöt ovat yli 30 USD (noin 23 euroa) suodatinta kohden ja areena on ennustanut pystyvänsä pienentämään hävittämisen ja kaatopaikalle viennin nettokustannuksia 75 %:lla. Sama hiukkaserotusaste saavutetaan 45 % pienemmillä vuosittaisilla kustannuksilla. Muutos on myös pienentänyt energiankulutusta 56 % ( kwh), CO 2 -päästöjä 56 % ja kaatopaikkakustannuksia 84 %. Verizon Wireless Arenaa hoitaa SMG, johtava kansallinen kiinteistöorganisaatio. 2/

16 Road show poliittisessa huipputapahtumassa Tänä vuonna ruotsalainen ilmankäsittelyalan yhdistys lainasi Camfil Farr'in road show -rekkaa ja näyttelyä poliittiseen huipputapahtumaan Gotlannin Visbyssä, Itämeren saarella. Tilaisuuden nimi oli Almedalen ja se on yksi suurimmista ruotsalaisille poliitikoille järjestetyistä tilaisuuksista. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ilmaista erilaisia huolenaiheita. Vuonna 2012 virallisessa ohjelmassa oli tapahtumaa, jotka houkuttelivat 900 järjestäjää ja ihmistä. Rekan avulla kerrottiin hyvän ilmastoinnin ja sisäilman laadun tärkeydestä. Paikalla oli Camfil Farr'in asiantuntijoita ja useita ruotsalaisia LVI-tuotevalmistajia sekä Ruotsin astma- ja allergiayhdistyksen edustajia. Yhdistys järjesti myös seminaarin yhdessä Ruotsin eduskunnan poliitikkojen kanssa. Seminaarissa keskusteltiin tiukemmista säädöksistä ilmanlaadulle kouluissa ja julkisissa rakennuksissa sekä ilmansuodatuksen ja hyvän Ainutlaatuinen liikkuva laboratorio ja näyttely Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Camfil Oy:öön tai soita, kirjoita tai faksaa Camfil Farr'n pääkonttoriin. Yhdistys edistää terveen ja terveellisen ilmastoinnin käyttöä asuin- ja kauppakeskusrakennuksissa. Sen tunnuslause, joka näkyy kuvassa ilmalaivan muotoisessa ilmapallossa, on Our future hangs in the air (Tulevaisuutemme riippuu ilmasta). ilmanvaihdon tärkeydestä. Tapahtumaan osallistui myös useita työympäristösäädöksistä ja uusista rakennusstandardeista vastaavia hallinnon edustajia. Road show -rekka on ainutlaatuinen ja Almedalen-tapahtuma on hyvä esimerkki siitä, miten Camfil Farr edistää sisäilman laatua ja kestäviä ilmansuodatusratkaisuja tekemällä yhteistyötä alan jäsenten ja kauppaorganisaatioiden kanssa. Road show on kiertänyt Skandinaviaa ja Euroopan kaupunkeja. Sivustoltamme osoitteesta com/campaigns/camfil-farr-road-show/ näet kiertueaikataulun ja saat lisätietoja kiertueesta. Road show on myös Facebookissa. Katso, käymmekö Sinua lähellä olevassa kaupungissa! Pääkonttori Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM, Sweden. Puh Faksi Suomessa Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, Espoo puh. (09) , Faksi: (09) , NÄYTTELY- JA MESSUKALENTERI Marraskuu , World Drug Manufacturing Summit, Düsseldorf, Saksa , Pollutec, Road Show, Lyon, Ranska , Ajour, Odense, Tanska 2013 Tammikuu , The First Myanmar Manufacturing Equipment, Components & Engineering Technical Exhibition, Yangon, Myanmar , Bio-manufacturing San Diego, USA Helmikuu 4.-7., USDA ARS 2nd International Biosafety and Biocontainment Symposium, Washington D.C., USA 4.-6., PowerGen Middle East, Doha, Qatar 6.-7., Sairaalatekniikan päivät ja näyttely, Teknologiakeskus Pripoli, Tiedepuisto 4, Pori , Waste Management Conference Phoenix, USA , PharmConnect 2013, Budapest, Unkari Maaliskuu 5. 6., Russia Power, Moskova, Venäjä 5.-7., HVARC Vietnam 2013, Ho Chi Minh City, Vietnam 6.-7., FM Ireland, Dublin, Irlanti , Cfia (Food industry Fair), Rennes, Ranska 14., ISPE SFO Bay Area Chapter Vendor Night California, USA , 2013 International Conference on Biocontainment Facilities, San Diego, USA 26., ISPE Carolina-Atlantic Chapter (CASA) Pohjois-Carolina, USA , Contaminexpo, Pariisi, Ranska Huhtikuu , Camfil Global Cleanroom Meeting, New Jersey, USA , INTERPHEX New York, New York, USA , Estech-San Diego, USA Toukokuu 6.-8., PowerGen India and Central Asia 2013 Bombay Exhibition Centre, Mumbai, Intia , R3 Nordic Symposium, Göteborg, Ruotsi Roadshow Show/ Camfil Farr AirMail on Camfil Farr'in kansainvälinen asiakasjulkaisu, joka on saatavana yhdeksällä kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM, Sweden Puh Faksi Sähköposti: Julkaisija: Alain Berard Senior Vice President Sales & Marketing Päätoimittaja: Liza Braaw, Puh , Faksi , Sähköposti: Tuotanto: Camfil-Farr, Thorn PR Sweden and kaigan. Painos: kappaletta. Painettu Ruotsissa.

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari Huomioita puhdistimien hankinnassa Varkaus seminaari 28.10.2016 Mitä on sisäilmasto SISÄILMASTO Ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia rakennuksen ympäristötekijöitä Laatuun vaikuttavat: Ilmankosteus

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Yhteystiedot: Hindrek Pikk Commercial Marketing Manager Nordic +372 565 5880 hindrek_pikk@goodyear.com LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Goodyearin uusimpien polttoainetehokkaiden

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130 Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Arno Amberla Version 20071130 5.12.2007 1 1 Sisältö Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Proventia Yleistä jälkiasennuksista Teknologiat bensiinimoottorit

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Ilmasta nautintoa Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Sisäilma kaipaa puhdistusta Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa kotona, työpaikalla, koulussa jne. Hengitämme vuorokauden aikana 15

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012

Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012 Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012 25.1.2012 Maria Myllynen, HSY 1 Tekstiviestipalvelu huonosta ilmanlaadusta Tavoitteena altistumisen ja terveyshaittojen

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Atlas Copco Jäähdytyskuivaimet. FD 5-4000 6 4000 l/s / 12 8480 cfm

Atlas Copco Jäähdytyskuivaimet. FD 5-4000 6 4000 l/s / 12 8480 cfm Atlas Copco Jäähdytyskuivaimet FD 5-4000 6 4000 l/s / 12 8480 cfm Taitoa ja vastuuta kokonaisvaltaisesti Atlas Copcon kompressorit tuottavat luotettavasti ja taloudellisesti ensiluokkaista paineilmaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esittely/Palvelut 3-7. Jakorasiat mm 2, IP KV-moduulikotelot A:han, 3-54 moduulia, IP 54-65

Sisällysluettelo. Esittely/Palvelut 3-7. Jakorasiat mm 2, IP KV-moduulikotelot A:han, 3-54 moduulia, IP 54-65 Sisällysluettelo Esittely/Palvelut 3-7 Jakorasiat 8-119 1.5-240 mm 2, IP 54-67 KV-moduulikotelot 120-159 63 A:han, 3-54 moduulia, IP 54-65 Ovellinen keskusjärjestelmä 160-227 250 A:han, IP 66 Mi keskusjärjestelmä

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE Kuvittele lattia, joka tuo luonnon kauneuden ja alkuperäisyyden tiloihisi. Lattia, joka säteilee lämpöä, valoa ja rauhaa. Ajattele täydellistä

Lisätiedot

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja

Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Uusi ATTIX 33- ja 44 -sarja Se hoitaa homman Jotta pystyn hoitamaan omani Koska vain paras on riittävän hyvää... Uusi sukupolvi. Luokkansa paras. ATTIX 33- ja 44 -sarjan märkä-/kuivaimurit suunniteltiin

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com KAESER-tuotevalikoima Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla www.kaeser.com Tuotteemme yhdellä silmäyksellä Kompressorit käsityöammattien ja verstaiden tarpeisiin CLASSIC-sarja Paineenkorotuskompressorit

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Plena-yleisäänentoistoja -äänievakuointijärjestelmä Nopein reitti turvaan

Plena-yleisäänentoistoja -äänievakuointijärjestelmä Nopein reitti turvaan Plena-yleisäänentoistoja -äänievakuointijärjestelmä Nopein reitti turvaan 2 Plena-yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmä Nopein reitti turvaan Plena-yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmä

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset Spandeck telinejärjestelmä Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset UpRight INSTANT Zip-Up SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä,

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha

Lisätiedot

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki,

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA 23.11.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä 2 Yksinkertaistamme rakentamista Meitä Lindabilla ohjaa vahva halu

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA

HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA Nopea kaupungistuminen on vieraannuttanut ihmiset luonnosta Tarvitsemme luonnon intervention palauttaaksemme tasapainon Mielestämme terveellinen

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 23. huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q1 2009: Hyvä kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa Q1/2009 Q1/2008 Historiallinen muutos 2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA Spandeckkävelysillat ja -työtasojärjestelmät LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä, kaikki samassa tuotteessa.

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Energiatehokasta tietojenkäsittelyä

Energiatehokasta tietojenkäsittelyä Energiatehokasta tietojenkäsittelyä Johdanto Googlen tavoite on järjestää kaikki maailman tieto ja tarjota se kaikkien käyttöön ja hyödynnettäväksi. Sadat miljoonat ihmiset käyttävät palvelujamme internetissä

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee Paint with Pride Sisältö 5/2011 Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee...1 MAZ Black Erityisosaamista vaativan tuotekehityksen tulos... 2-3 Täyden palvelun Complete Coating Services... 4-5 Julkaisija:

Lisätiedot

Vallox Loimaan tehdas

Vallox Loimaan tehdas Vallox Loimaan tehdas 40 vuotta ilmanvaihdon huipputekniikkaa Loimaalla 4800 m² laajennus 2011 Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl CNC -ohjatut särmäyspuristimet Automaattinen jauhemaalauslinja Loppukokoonpanolinjat

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Fuso Canter kuorma-auto on tehnyt edistyksellistä historiaa jo 50 vuotta Lehdistötiedote

Fuso Canter kuorma-auto on tehnyt edistyksellistä historiaa jo 50 vuotta Lehdistötiedote Fuso Canter kuorma-auto on tehnyt edistyksellistä historiaa jo 50 vuotta Lehdistötiedote 23.5.2013 Vuoden 1963 jälkeen, jolloin Canter esiteltiin, on sitä myyty 3,7 miljoonaa kappaletta. Canter kärkenään

Lisätiedot

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja www.rexel.fi/osram Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja Koska meille kelpaa vain paras Light is OSRAM Kampanjapartneri OSRAM ja Rexel yhteistyössä eduksesi Kaltaisesi

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Sovellus lintuharrastajille

Sovellus lintuharrastajille Sovellus lintuharrastajille Bird Alarm on matkapuhelinsovellus, joka on suunniteltu lintuja koskevan tiedon jakamiseen lintuharrastajien kesken ympäri maailmaa. Bird Alarm -sovelluksen avulla lintuharrastajat

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot