Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta"

Transkriptio

1 air mail CAMFIL FARR'IN UUTISLEHTI Nro 2/2012 Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta Camfil Farr'in uusi Tech Centre Ruotsissa Uusia kuitumateriaaleja ja suodattimia pulssijärjestelmiin Genotoksisuuden kartoittaminen Tukholman vilkkaalla kadulla Sisäilman laatuyhteistyötä Eremitaasi-museon kanssa Suodattimia Facebookin uuteen tietokeskukseen Kirurgintarkat sairaalatoimitukset

2 Sitoutumisemme tutkimus- ja kehitystyöhön Tämä AirMail keskittyy tutkimus- ja kehitystyöhön, jotka ovat Camfil Farr Groupin arvokkaimpia resursseja ja vahvuuksia. Tutkimus ja kehitys ovat tärkeä osa innovaatioprosessiamme ja innovaatioiden tavoin ne ovat olennaisia tekijöitä yritysten menestykselle nykyisessä kilpailuympäristössä. Siksi olenkin ylpeä voidessani sanoa, että meillä on ennätykselliset tutkimus- ja kehitysresurssit. Olemme erittäin sitoutuneita viemään ilmansuodatinalaa eteenpäin. Teemme tutkimusta asiakkaillemme ja tuotamme heille lisää arvoa päivittäin kehittämällä uusia puhdasilmaratkaisuja, jotka ovat erittäin tehokkaita, kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa, kestävät pitkään ja vaikuttavat vähiten ympäristöön. Etsimme ja luomme uutta, asiakkaan tarpeisiin keskittyvää tietoa suodatintekniikasta. Tästä hyötyvät sekä asiakkaiden yritykset että loppukäyttäjät. Emme ainoastaan kehitä suodattimia suunnittelemme myös tuotantoprosesseja, jotta voimme varmistaa suodatintemme valmistamisen mahdollisimman laadukkaasti ja tiukimpien standardien mukaisesti maailman jokaisessa Camfil Farr -tehtaassa. Jatkuvan ja kestävän tutkimuksen ja kehityksen avulla meillä on paremmat mahdollisuudet kasvattaa kilpailuetuamme yhä kansainvälisemmillä markkinoilla. Uusi tutkimus- ja kehityskeskus Ruotsiin Tutkimuksen ja kehityksen kautta saadut tekniset hyödyt auttavat meitä säilymään suodatus- ja puhdasilma-alan innovaatioiden johtavana toimijana. Siksi investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat olennaisia tulevaisuutemme kannalta. Maksimoimme tutkimus- ja kehitysohjelmien hyödyt yhdistämällä ne oikeantyyppisiin investointeihin, kuten uuteen Ruotsissa sijaitsevaan Tech Centre -keskukseen, josta kerrotaan tarkemmin tässä numerossa. Uusi Tech Centre esittelee vahvuuksiamme tutkimuksessa ja kehityksessä. Se on suurin neljästä tutkimus- ja kehityskeskuksestamme, jotka tekevät yhteistyötä ja jakavat paikallisia kokemuksia käytettäväksi maailmanlaajuisesti. Tech Centre ja jatkuva keskittyminen kehitykseen ovat välineitä, joiden avulla Camfil Farr pystyy paremmin kohtaamaan huonoon ilmanlaatuun liittyvät ongelmat. Kun investoimme tutkimukseen ja kehitykseen puhtaamman ilman puolesta, myös tulevilla sukupolvilla on terveempi elämä ja vähemmän ympäristöön liittyviä haasteita. Camfil Farr on kuitenkin paljon muutakin kuin tutkimusta. Lehdestä voit lukea myös viimeisimmät uutiset dieselpakokaasuista, kiinnostavasta projektistamme Tukholman vilkkaan kadun hiukkas- ja kaasusaasteiden analysoimiseksi, yhteistyöstämme Venäjän Eremitaasi-museon kanssa, Facebook-palvelintilaan tekemästämme toimituksesta, uusista suodatintuotteista ja -ohjelmista sekä asiakastapauksista, jotka esittelevät hyötyjä ja etuja, jotka saat valitessasi Camfil Farr'in. Alan O Connell Pääjohtaja ja toimitusjohtaja 2 2/2012

3 Camfil Farr'in uusi Tech Centre Ruotsissa Ruotsalainen, Itämeren rannalla sijaitseva, Trosan kunta on Camfilin ja Camfil Farr Groupin synnyinpaikka, jossa toiminta alkoi lähes puoli vuosisataa sitten. Siellä ruotsalainen tytäryhtiö valmistaa ja toimittaa suodattimia kaikkialle Pohjoismaihin ja myös muualle maailmaan. Lokakuun 2012 lopussa kunta toimi näyttämönä virallisille avajaisille, joissa otettiin käyttöön yksi maailman suurimmista tutkimus- ja kehityskeskuksista ilmansuodatinten, puhdasilmaratkaisujen ja suodatinten tuotantotekniikan kehitystä varten. Trosassa sijaitseva Camfil Farr'in tutkimuskeskus, nimeltään Tech Centre, on varustettu viimeisimmällä laboratoriotekniikalla, jonka avulla voidaan analysoida ilmaa ja kehittää tehokkaita suodatustuotteita ja -järjestelmiä. Camfil Farr'in kiertävä Road Show -rekka oli myös mukana Tech Centren virallisissa avajaisissa Trosassa. Tämä ainutlaatuinen siirrettävä laboratorio ja näyttely on kiertänyt Eurooppaa teemalla Clean air - a Human Right? - Onko puhdas ilma ihmisoikeus? Näyttelyssä kerromme suodatuksen ja suodatinten tärkeydestä sekä sisäilman laadun hyödyistä ja terveydestä. Kiertävä laboratorio seuraa myös ilmansaastepitoisuuksia suurissa kaupungeissa. Tutkimuksen ja kehityksen voimanpesä Tässä huippuluokan tutkimus- ja kehityslaitoksessa työskentelee noin 30 suodatinalan ammattilaista ja työntekijää. He kehittävät suodattimia ja puhdasilmaratkaisuja Camfil Farr Groupille ja asiakkaille. Keskuksen asiantuntijat ovat hiukkas- ja molekyylisuodatuksen tohtoreita tai heillä on tutkinto kone- ja kemian tekniikasta tai muulta alalta. Tutkimukselle ja kehitykselle on varattu kuusi pääaluetta neliömetrin suuruisessa keskuksessa: Molekyylilaboratorio: tutkimusta ja mittaustekniikoita ilmassa syntyvän ja leviävän molekyylikontaminaation (AMC) suodatusratkaisuihin. GT-/APC-laboratorio: suodatusjärjestelmien kehittämistä kaasuturbiiniteollisuudelle (GT) ja pölynpoistojärjestelmiin (APC). Tämä laboratorio on varustettu Camfil Farr'in kehittämällä ainutlaatuisella kaasuturbiinisuodatinten testauslaitteistolla. Prosessikehityksen työpaja: Prosessilaitteiden kehitystä ilmansuodatinten valmistukseen ja asennukseen Camfil Farr'in tuotantotehtaissa. Kyseessä on täysin varusteltu konepaja, jossa on myös 3D-painokone konesuunnittelun prototyyppejä varten. >>> 2/2012 3

4 Hiukkaslaboratorio 1: Yleisilmanvaihto- ja HEPA (High-Efficiency Particulate Air) -suodattimien kehitys. Tutkimuksessa keskitytään suodatinten tehokkuuteen, erotusasteisiin, suorituskykyyn ja suodatinmateriaaleihin. Laboratoriossa tehdään aerosoli- ja hiukkastestejä ja se on varustettu myös nanoluokan mittauksiin tarkoitetulla hiukkaslaskurilla sekä sähköstaattisella lajittelulaitteella. Hiukkaslaboratorio 2: Tällä osastolla on laitteisto, jonka avulla suodattimia testataan ja luokitellaan eurooppalaisen EN 779:2012- ja USA:n ASHRAE standardien mukaisesti. Laboratoriossa mitataan ja luokitellaan lisäksi suodatinten energiankulutusta ja arvioidaan niiden suorituskykyä koko elinkaaren aikana. Sisäilmalaboratorio: IAQ-laboratoriossa analysoidaan ilmanäytteitä, joiden avulla tutkitaan ja ratkaistaan asiakkaiden ongelmia ja arvioidaan kentältä lähetettyjen näytteiden ilmanlaatua. Camfil Farr'in suodattimien mikrorakennetta tutkitaan, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä suodatinkyky ja jatkuva tasainen tuotelaatu. Suodatinten keräämiä hiukkasia analysoidaan huipputeknologiaa edustavalla pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), ja analysointiin käytetään myös röntgenspektrometriä (EDAX) ja kaasukromatografilaitteistoa. suunnittelemme ja rakennamme omia laitteita suodatinten valmistukseen. Tämä maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitysverkosto takaa, että tuotevalikoimaa pidetään jatkuvasti yllä, parannetaan ja kehitetään kaikilla Camfil Farr'in toiminta-alueilla. Se myös edistää uusien innovatiivisten suodatinten ja ratkaisujen kehitystä. Asiakkaan arvon maksimoiminen Näin laaja tutkimus- ja kehitystyö maksimoi arvon asiakkaillemme, Anders Sundvik jatkaa. Teemme yhteistyötä ja jaamme kokemuksia ympäri maailmaa sijaitsevien yksiköiden välillä. Kehitämme tuotteita ja myös suunnittelemme niiden valmistusprosesseja. Asiakkaat saavat tuotteen, joka sopii juuri heidän suodatustarpeisiinsa ja ottaa huomioon erotuskyvyn, energiankulutuksen, käyttöiän ja ympäristövaikutukset. Koulutustilat Tutkimuksen ja kehityksen lisäksi Tech Centre -keskuksessa myös koulutetaan työntekijöitä ja asiakkaita muiden aiheiden lisäksi suodattimiin ja suodatintekniikkaan liittyvissä asioissa. Teoreettisen opetuksen lisäksi tarjolla on myös käytännön harjoittelua, johon käytetään laboratorioita ja teknisiä laitteita. Asiakkaat käyvät Tech Centressä viikoittain katsomassa suodatinesittelyjä tai saamassa lisätietoa ratkaisuista, jotka on kehitetty ja testattu heidän erityisiin suodatusongelmiinsa tai -tarpeisiinsa. Lisää asiantuntemusta Camfil Farr'in toiminnan laajentuessa yritys on lisännyt suodatusasiantuntemustaan, minkä avulla voidaan palvella yhä useampien alojen asiakkaita, viime aikoina esimerkiksi tärkeillä kaasuturbiinimarkkinoilla. Nämä markkinat kasvavat nopeasti ja me olemme parantaneet tilojamme rakentamalla erityisen laboratorion ja testilaitteiston turbiinisuodattimille, jotka ovat Camfil Farr Power Systemsin erikoisuus. Käytämme testilaitteistoa ratkaisujemme testaamiseen simuloimalla erilaisia ilmastoja ja muita äärimmäisiä toimintaolosuhteita. Näin voimme vahvistaa suodatinten luotettavuuden ja suorituskyvyn, mikä on elintärkeää turbiinien käyttöiän ja toiminnan kannalta. Tämän tutkimuksen tuloksena on ollut esimerkiksi aivan uuden suodatusmateriaalin kehittäminen kaasuturbiineille, uusi CamPulse GTD -suodatin (sivulla 5), Anders Sundvik sanoo. Trosan uuden Tech Centren ja ryhmän muiden innovaatiokeskusten avulla pystymme hyvin täyttämään asiakkaidemme tarpeet, Anders Sundvik päättää. Maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitysverkosto Tutkimus ja kehitys ovat ajaneet Camfil Farr Groupia eteenpäin vuosien ajan ja auttaneet yritystä nousemaan ilmansuodatusalan- ja puhdasilmaratkaisujen johtavaksi yritykseksi. Trosan innovaatiokeskuksen lisäksi yrityksellä on paikallisia tutkimus- ja kehityslaitoksia Saksassa ilmansuodattimia ja puhdastilojen suodatusta varten, Ranskassa ja USA:ssa ilmanvaihtojärjestelmiä varten, Malesiassa ilmanvaihto-, puhdastila- ja AMC-suodatusta varten sekä Kiinassa ilmanvaihdon suodattimia varten. Näistä kansainvälisistä tutkimus- ja kehityskeskuksista käsin voimme tutkia ja kehittää tuotteita koko maailman ilmansuodatusmarkkinoille, esimerkiksi suodattimia kaasuturbiiniteollisuuteen, sanoo Anders Sundvik, tutkimuksen ja kehityksen apulaisjohtaja. Meillä on eri puolilla maailmaa myös useita liikkuvia laboratorioasemia, joissa testataan suodattimia asiakkaan tiloissa, lähes kaikenlaisilla aloilla. Suodatintutkimukseemme kuuluu suodatinten kehittäminen käyttäen moderneimpia suodatinmateriaaleja, kuten nanokuituja. Me myös Sisäilman laadun testauslaitteesta saatujen suodatinnäytteiden valmistelua hiukkassisällön analysoimiseksi Camfil Farr'in pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. 4 2/2012

5 Tutkimusta tulevaisuuden hyväksi 3 kysymystä Anders Sundvikille, tuotekehityksen apulaisjohtajalle Miksi tutkimus ja kehitys ovat niin tärkeitä Camfil Farr'ille? Anders Sundvik: Camfil Farr on perheyritys, joka on erittäin kiinnostunut teknologiasta ja sitoutunut siihen. Olemme tehneet merkittäviä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen alusta lähtien ja uskomme, että se on yksi tärkeimmistä tekijöistä tulevaisuutemme ja ilmansuodatuksen tulevaisuuden kannalta. Osaamisalueeseemme kuuluvat esimerkiksi kaikki ilmansuodatuksen osa-alueet. Ilmanlaadun analysointitekniikkamme tunnetaan alalla hyvin. Mainittakoon esimerkiksi menetelmämme hiukkasten keräämiseen ja mahdollisuutemme analysoida näitä näytteitä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, röntgenspektrometrillä ja kaasukromatografialaitteistolla. Niiden avulla voimme määrittää hiukkasten tyypin ja koon tai kaasuprofiilin. Näin pääsemme syvemmälle asiakkaan suodatusongelmaan ja voimme kehittää ja esitellä ratkaisun oman suodatinvalikoimamme avulla. Kuka siitä hyötyy? AS: Tutkimuksemme hyödyttää ihmisiä, koska voimme kehittää puhdasilmaratkaisuja, jotka parantavat elämänlaatua, suojelevat terveyttä ja edistävät hyvinvointia. Suodatusratkaisumme suojelevat asiakkaan prosesseja ja parantavat heidän tulostaan. Suodatusala taas hyötyy yleisesti, koska edistämme tekniikkaa ja kehitämme kestäviä ratkaisuja, jotka myös säästävät energiaa ja auttavat vähentämään jätettä. Verkostoidutteko te myös? AS: Vaihdamme kokemuksia ryhmän sisällä ja lisäksi teemme yhteistyötä akateemisessa maailmassa työskentelemällä yliopistojen, teknisten oppilaitosten ja muiden lääketieteellisten, ympäristöalan tai tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa. Kehitämme ja neuvomme uusiin ISO-, CENja ASHRAE-standardeihin liittyvissä asioissa joko suoraan tai läheisessä yhteistyössä organisaatioiden kanssa, joiden palveluksessa useat Camfil Farr'in suodatinammattilaiset työskentelevät tai joita he johtavat, ammatillisten komiteoiden ja muiden työryhmien kautta. Näin pystymme kattamaan kaikki alamme tutkimusja kehitysalueet. Anders Sundvik Uusia kuitumateriaaleja ja suodattimia pulssijärjestelmiin Camfil Farr Power Systemsillä on yli 40 vuoden kokemus suodatinten ja kaasuturbiinien ilmanottojärjestelmien johtavana kehittäjänä. Nyt yritys on vienyt pulssisuodattimet askeleen pidemmälle tuomalla tuotevalikoimaan kaksi uutta tuotetta CamPulse GTC ja GTD. Molemmissa on uusi sähköstaattisesti latautumaton kuitumateriaali, jonka suodatusominaisuudet ovat ainutlaatuiset. Kuten muutkin Power Systems -valikoiman tuotteet, CamPulse GTC ja GTD tyydyttävät täysin turbiinisuodatuksen tavoitteet: hiukkaserotusasteen optimoiminen ja turbiinin käyttöiän pidentäminen suojaamalla sitä pölyltä ja kosteudelta. Ainutlaatuinen HemiPleat -teknologia CamPulse GTC- ja GTD-suodattimissa käytetään Camfil Farr'in ainutlaatuista patentoitua HemiPleat-teknologiaa. Painehäviö on pienempi avointen ja leveämpien laskosvälien ansiosta. Ne myös parantavat pölyn poistumista puhdistuspulssien aikana ja vähentävät energiakustannuksia säästämällä polttoainetta ja parantamalla turbiinien tehoa. Suodatukseen on saatavana myös lisää materiaaleja, jotka lisäävät turbiinin suorituskykyä ja käyttöikää. Ei-purkautuvan kuitumateriaalin ansiosta suodattimet säilyvät erittäin tehokkaina koko niiden käyttöiän ajan. Kestävällä synteettisellä materiaalilla on erittäin hyvä pölynkeräyskapasiteetti. Kaikkien näiden ominaisuuksien ansiosta turbiinien valmistajat ja loppukäyttäjät saavat alhaisemmat elinkaarikustannukset koko järjestelmälleen. GTC korkeaan ilmankosteuteen Koska päivittäinen sumu voi olla ongelma itsepuhdistuville pulssisuodattimille, CamPulse GTC on optimoitu säilyttämään alhainen painehäviö silloinkin, kun suhteellinen ilmankosteus on tavallista korkeampi. GTD aavikko-oloihin CamPulse GTD:ssä on kerros nanokuituja synteettisen materiaalin päällä, jolloin pölyn keräämistä materiaalin pinnalta ja pölyn vapautusta pulssin aikana saadaan parannettua huomattavasti. Tämä suodatin on ihanteellinen erittäin pölyisiin ympäristöihin, kuten aavikoille ja muille kuiville alueille. CamPulse GTC ja GTD on sertifioitu EN 779:2012 -standardin suodatinluokan F9 mukaisesti ja ASHRAE , MERV 16 -standardin mukaisesti. Molempia on saatavana lieriömäisenä ja kartiomaisena versiona ja ne on helppo vaihtaa. Suodattimet myydään kahden kappaleen pakkauksissa, jossa yhdessä yksikössä on kaksi suodatinta. Näin optimoidaan säilytys ja puolitetaan kuljetuskustannukset. GTC- ja GTD-materiaalit ovat saatavana myös Tenkay-versioina. 2/2012 5

6 Pidetään kaupunki ULKONA Pakokaasut, dieselhiukkaset ja otsoni huonontavat kaupunkien ilmaa ja heikentävät ilmanlaatua merkittävästi. Kuten tässä numerossa on kerrottu, rikkidioksidi, typpioksidi ja muut ilmansaasteet aiheuttavat vakavia terveysongelmia. Samalla määräyksistä tulee tiukempia. Camfil Farr in kaupunkien ilmansaasteisiin tarkoitettu City-sarja City-Flo XL, CityCarb, City-Flo ja CitySorb edustaa äärimmäistä suodatusratkaisua sisäilman laadun hallintaan. Suodattimissa yhdistyvät suorituskykyinen hiukkassuodatin ja erittäin tehokas laajaspektrinen hiilisuodatin yhdessä ja samassa suodattimessa. Esimerkiksi CityCarb- ja City-Flo-suodattimia käytetään sisäilman laadun parantamiseen ja hajunpoistoon yleisilmastointisovelluksissa. Erittäin energiatehokas City-Flo XL on kehitetty paremman sisäilmaston saavuttamiseksi. CitySorb-suodatinta käytetään kaasujen ja hajujen adsorbointiin järjestelmissä, joissa on jo erillinen hiukkassuodatin. Nämä suodattimet on kehitetty erityisesti kaupunkiympäristöjen rakennuksiin ja ovat erityisen tehokkaita pakokaasuja ja hajuja vastaan. Ne ovat myös energiatehokkaita. City-suodattimet sopivat ihanteellisesti toimistorakennuksiin, ostoskeskuksiin, kouluihin ja muihin julkisiin rakennuksiin, jotka sijaitsevat vilkkaasti liikennöityjen katujen ja teiden varsilla. Ne sisältävät aktiivihiiltä, jonka avulla poistetaan suuri määrä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Ilmankäsittelylaitteisiin ei tarvitse tehdä muutoksia City-suodatinten asentamiseksi. Niitä käytetään tavallisten pussisuodattimien tilalla kaupunkialueilla, joilla ilmansaasteet ovat huolenaihe ja joilla halutaan parempaa sisäilman laatua terveyden suojelemiseksi ja paremman työympäristön takaamiseksi. Ensimmäiset otsoniluokitellut suodattimet Camfil Farr esitteli myös suodatusalan ensimmäisen järjestelmän ilmansuodatinten otsoninpoistotehokkuuden luokitteluun. Luokittelujärjestelmän avulla asiakkaat voivat arvioida City-molekyylisuodatinten tehokkuutta. Kyseiset suodattimet poistavat tehokkaasti myös otsonia, jonka arvioidaan olevan yksi vakavimmista uhkista ihmisten terveydelle. Otsoninpoistoluokitus voidaan ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa, jotta varmistetaan, että hyvä sisäilman laatu saavutetaan myös molekyylinäkökulmasta. Otsoninpoistoluokitus antaa asiakkaille enemmän tietoa Camfil Farr'in molekyylisuodattimista ja auttaa heitä ymmärtämään kaikki hyödyt, jotka saavutetaan valitsemalla Camfil Farr'in tuotteet ilmankäsittelykoneisiin. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Camfil Oy:öön. Tuotetietoja ja esitteitä löydät myös uusituilta kotisivuiltamme camfilfarr.fi. Lisäksi Suomen Allergia- ja astmaliitto on myöntänyt City-Flo XL -yhdistelmäsuodattimelle Allergiatunnuksen käyttöoikeuden. 6 2/2012

7 Dieselkaasujen vaarat WHO luokittelee dieselpäästöt syöpää aiheuttaviksi Vuoden 2012 puolivälissä kansainvälinen syöpätutkimusjärjestö IARC, joka on osa Maailman terveysjärjestö WHO:ta, luokitteli dieselmoottorien päästöt syöpää aiheuttaviksi ihmisille. Tähän tulokseen tullakseen IARC:in asiantuntijat Ranskan Lyonissa ovat analysoineet julkaistuja tutkimuksia, todistusaineistoa eläimistä ja rajoitettua ihmisille tehtyä tutkimusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että on syytä keskittyä hallitsemaan ihmisten altistumista dieselpäästöille. IARC:n lehdistötiedote järisytti uutismaailmaa ja se on ollut yksi vuoden 2012 suurimmista terveyteen liittyvistä uutisista. Varsinaisesti IARC ilmoitti, että dieselkaasut aiheuttavat keuhkosyöpää ja aiheuttavat enemmän syöpiä kuin passiivinen tupakointi. 24 vuotta sitten IARC sanoi dieselpäästöjen olevan todennäköisesti syöpää aiheuttavia, mutta nyt dieselpäästöt on luokiteltu uudelleen järjestön mukaan vakuuttavien tieteellisten todisteiden perusteella. Järjestön päätös on ensimmäinen, joka nostaa dieselpäästöt tunnetulle syöpää aiheuttavalle tasolle. Tämä tarkoittaa, että dieselpäästöt ovat nyt WHO:n luokituksessa ensimmäisen luokan karsinogeeni. Kyseiseen luokkaan kuuluvat myös tupakointi, asbesti, ultraviolettisäteily, alkoholi ja muut syöpää aiheuttavat tekijät. Hyödyllistä luettavaa: IARC -lehdistötiedote nro 213: Diesel Exhaust Carcinogenic The Lancet Oncology: Carcinogenicity of diesel-engine and gasoline-engine exhausts and some nitroarenes PIIS (12) /fulltext Road show -näyttelyssämme käsitellään kaupunki-ilman huolenaiheita Onko kotisi todella turvapaikkasi? Sisäilma voi olla jopa 50 kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma. Siksi ilmastointijärjestelmät ovat tärkeitä sisäilman saasteiden vähentämiseksi. Siksi me myös tarvitsemme tehokkaita suodattimia ilmankäsittely-yksiköihin, jotta likaista ulkoilmaa voidaan estää tunkeutumasta rakennuksiin, etenkin saastuneilla kaupunkialueilla. Tämä on yksi pääviesteistä Camfil Farr'in Road show -näyttelyssä, joka on kiertänyt yli kymmenessä maassa Pohjois- ja Etelä-Euroopassa teemalla Clean air a Human Right? Onko puhdas ilma ihmisoikeus? Ainutlaatuinen pyörien päällä kulkeva liikkuva laboratorio ja näyttely sijaitsevat 13 metriä pitkässä ympäristöystävällisessä rekassa, jonka mittausasemat näyttävät kulloisenkin kohteen paikallisen ilmanlaadun. Se on täydellinen paikka oppia, miten ilma vaikuttaa Sinuun ja terveyteesi ja miten ilmansuodatus hyödyttää ihmisiä. Katso Road show -sivumme osoitteesta camfilfarr.fi/roadshow ja tarkista, kulkeeko reittimme läheltä Sinua. 2/2012 7

8 Genotoksisuuden kartoittaminen vilkkaalla kadulla Kreikkalaisessa mytologiassa Aether oli jumala, joka loi ilman. Hän hengitti jumalten puhtaampaa, ylempää ilmaa, kun taas kuolevaisten keuhkot joutuvat tyytymään tavalliseen ilmaan. Ruotsissa Aether on herätetty henkiin Camfil Farr'in kokeneiden suodatusasiantuntijoiden ja Tukholman yliopiston kahden osaston yhteisen projektin nimenä. Tavoitteena on dokumentoida, miten hiukkas- ja molekyyli-ilmansuodattimet pystyvät keräämään ja poistamaan haitalliset hiukkaset ja kaasut Hornsgatan-kadun varrella. Tukholmalaisella kadulla on huono maine, sillä kadulla kulkee paljon raskasta liikennettä ja sen ilma on saastunutta. Tammikuussa 2010 kyseinen katu oli ensimmäinen ruotsalainen katu, jolla kiellettiin nastarenkaiden käyttö talvella, jotta saataisiin vähennettyä metallinastojen levittämiä hiukkasia, jotka lisäävät ilmansaasteita. Hornsgatan-kadulla on Tukholman suurin mitattu määrä hiukkasia, ja vuonna 2011 sallitut rajat ylittyivät jopa 58 kertaa päivässä. Tutkimus- ja kehitysyhteistyötä yliopistoverkoston kanssa Camfil Farr tekee yhteistyötä merkittävien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ympäri maailmaa ja pyrkii näin kehittämään huipputason puhdasilmaratkaisuja. Aether-projektissa kaksi Tukholman yliopiston asiantuntijaa työskentelee yhdessä Camfil Farr'in suodatusalan ammattilaisten kanssa Ruotsin Trosassa sijaitsevassa Tech Centre -keskuksessa (katso sivu 3). He ovat Ulf Rannug, genetiikan, mikrobiologian ja toksikologian laitoksen professori sekä Roger Westerholm, analyyttisen kemian laitoksen apulaisprofessori. Professori Rannug on tunnettu dieselpäästöjen ja muiden ympäristösaasteiden vaikutusta terveyteen ja syöpää aiheuttavia vaikutuksia käsittelevästä tutkimuksestaan. Professori Westerholm tunnetaan liikkuvista lähteistä peräisin olevien saasteiden kemiallisesta luokittelusta ja muista ajoneuvojen polttoaineita ja kaupungin ilmansaasteita käsittelevistä tutkimuksistaan. Pienhiukkaset PM2.5- ja PM10-hiukkaset ovat Tukholman suurimpia huolenaiheita. PM10-hiukkaset ovat pienempiä kuin millimetrin kymmenestuhannesosa ja ne ovat peräisin pääasiassa autonrenkaista, metalleista, noesta, hapoista, siitepölystä ja homeista. Pienemmät mikroskooppiset PM2.5-hiukkaset (pienempiä kuin 2,5 µm) ovat pakokaasuja palamishiukkasia tai ajoneuvoista peräisin olevia dieselhiukkasia. Ne ovat niin pieniä, että ne pystyvät ohittamaan kehon mekanismit ja siirtymään hengitysteihin, keuhkoihin ja verenkiertoon. PM2.5-hiukkaset vaikuttavat hengitysteiden terveyteen ihmisten hengittäessä suuria määriä hiukkassaastetta. Oireita ovat yskä ja hengityksen vinkuminen. Muita vaikutuksia ovat keuhkovahingot, jotka saattavat aiheuttaa sydän- tai keuhkosairauksista kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman ja rajuja astmakohtauksia lapsille. Pienhiukkasten (<2,5 µm) ja sydän- ja verisuoni- sekä hengitystiesairauksien aiheuttamien lisääntyneiden kuolemien välillä on todettu suora yhteys. Tukholmassa tienpintojen kuluminen talviliikenteen aikana on hiukkassaasteen lähde. Muita lähteitä ovat ajoneuvojen jarruista tulevat hiukkaset sekä pakokaasut ja hiekka, jota levitetään talvella liukuesteeksi jäisille kävelyteille. Tieliikenne ja teiden kuluminen ovat kuitenkin suurin lähde, noin 85 % kaikista hiukkasista. Tämä on aiheuttanut huolestuneisuutta kaupungissa, joka tunnetaan vahvasta ympäristöprofiilistaan. Hornsgatanilla ei ole saanut käyttää nastarenkaita lähes kolmeen vuoteen ja Tukholman kaupunki saattaa kieltää ne myös muilla vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla. 8 2/2012

9 Pyyhkäisyelektronimikroskoopin kuva Hornsgatan-testiyksikön suodatinnäytteestä. Suurin osa pienistä hiukkasista on peräisin epätäydellisistä palamisreaktioista, kun taas suuremmat hiukkaset ovat pääasiassa siitepölyä, soraa ja hiekkaa. Hiukkas- ja molekyylisuodatinten testaaminen Ihmiset ja hallitukset ovat yhä huolestuneempia kaupunkien ilmanlaadusta ja uusia suodatinten tehokkuutta koskevia standardeja, kuten EN 779:2012 on otettu käyttöön. Siksi Aether-projektissa tutkitaan myös, miten hiukkas- ja molekyylisuodattimet poistavat haitalliset polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), jotka ovat hiukkasista ja saasteiden kaasuvaiheesta löydettyjä kemiallisia kaasumaisia epäpuhtauksia. Dieselmoottoreista peräisin olevissa pakokaasuissa on useita ilmansaastekomponentteja, kuten erittäin pieniä nokihiukkasia, pienempiä hiukkasia, typpioksideja ja orgaanisia yhdisteitä, kuten haitallisia polysyklisiä hiilivetyjä, joiden uskotaan olevan tärkeä tekijä dieselpäästöistä aiheutuvien hengitystiesairauksien synnyssä. Ensimmäiset testit vuonna 1985 Camfil Farr testasi ilmansuodatinten kykyä poistaa genotoksisia (syöpää aiheuttavia) aineita ulkoilmasta ensimmäisen kerran vuonna 1985 käyttämällä Amesin testiä ja erityisiä aerosolitestauslaitteita. Tässä projektissa Camfil Farr teki yhteistyötä professori Rannugin kanssa. Koe suoritettiin sijoittamalla testiyksikkö Tukholman keskustassa sijaitsevan rakennuksen ilmanottokammioon. Alkuperäinen testi osoitti selvästi, kuinka genotoksisten aineiden määrä vähenee suodattimen tehokkuuden lisääntyessä. Uusien suodatinmateriaalien ja -mallien, etenkin molekyylisuodatinten, kehittyessä on kuitenkin mielenkiintoista arvioida suodattimia uudelleen ottamalla testiin mukaan kemiallisia analyysejä ja testaamalla sekä hiukkas- että kaasusaasteiden määrää. Amesin testiä käytetään uudelleen arvioitaessa saasteiden genotoksisia ominaisuuksia. Vuoden 2012 testissä Camfil Farr vastaa suodatusasiantuntemuksesta sekä testauslaitteistosta ja Tukholman yliopistossa suoritetaan genotoksisuustestien kemiallinen analyysi. Käynnissä oleva projekti Testi aloitettiin syksyllä 2012 ja kerromme tuloksista tulevassa AirMailin numerossa. Tukholman testauslaitteisto Tukholman testauslaitteisto (kuva alla) on sijoitettu erityiseen paikkaan Hornsgatan-kadulla. Se ottaa huomioon saasteet, olemassa olevat ilmanvaihtojärjestelmät ja laitteiston etäisyyden Tukholman kaupungin virallisiin saasteiden tarkkailupisteisiin. Laitteistossa on viisi sylinteriä ja joukko erilaisia suodatinmateriaaleja, joiden erotusasteet ovat % 0,4 µm:n kokoisilla hiukkasilla. Kaasumaisten epäpuhtauksien poistamiseen käytetään aktiivihiiltä. Ilmanäytteitä analysoidaan myöhemmin Hyvä aloite Camfil Farr'in huipputason pyyhkäisyelektronimikroskoopilla Trosan Tech Centressä (katso artikkeli sivulla 3). Tukholman yliopisto määrittää suodatinten poistamien PAH-yhdisteiden sisällön. Seuraavia saasteita mitataan jatkuvasti tutkimuspaikalla: NO x, NO, NO 2, CO, O 3, noki ja PM1-, PM 2.5- ja PM10-hiukkaset. Hiukkaslaskuri rekisteröi hiukkasten koon paikan päällä 10 nanometristä ylöspäin ja 16 eri osassa. Kaikki nämä testiparametrit tuottavat luotettavia taustatietoja mittaustuloksille. Sen lisäksi, että tulokset kertovat hiukkas- ja molekyylisuodatinten tehokkuuden poistettaessa ajoneuvoista peräisin olevia hiukkasia ja kaasuja, ne todennäköisesti tekevät Tukholman liikenteenja ympäristönhallinnasta vieläkin katuystävällisempää. Laitteistossa on viisi sylinteriä ja erilaisia suodatinmateriaaleja, joiden erotusasteet ovat % 0,4 µm:n kokoisilla hiukkasilla. Kaasumaisten aineiden poistoon käytetään aktiivihiiltä. Tukholman kaupungin aloite keskikaupungin ilman parantamiseksi on erittäin kiinnostava Camfil Farr'ille, koska me uskomme ilmanlaadun olevan erittäin tärkeä ihmisten terveydelle. Olemme erityisen kiinnostuneita kartoittamaan, mitä haitallisia vaikutuksia on mikrometriä pienemmillä hiukkasilla PM1:n kokoisilla, jotka pääsevät keuhkoihin ja verenkiertoon hengitettäessä. Camfil Farr pyrkii tulevaisuudessa tutkimaan tätä ongelmaa edelleen käyttämällä Amesin testiä ja kehittyneitä laserhiukkaslaskimia, joiden avulla mitataan hiukkasten massapitoisuuksia kaupunki-ilmassa sekä määritetään hiukkasten kokoja, määriä ja koostumuksia. Näiden tutkimus- ja kehityshankkeiden lisäksi analysoimme myös molekyylisaasteita perustaksi tuleville lisämittauksille tällä tutkimusalueella. 2/2012 9

10 Sisäilman laatuyhteistyötä Eremitaasi-museon kanssa Valokuva: Getty images Vuosina Camfil Farr'in suodatusasiantuntijat ovat osallistuneet projektiin, jossa kehitetään tieteellistä ja muotoiludokumentaatiota Talvipalatsin toisessa kerroksessa sijaitsevan Petrovsky Hallin lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien (LVI) kunnostuksesta ja korjauksesta. Talvipalatsi on yksi viidestä rakennuksesta, jotka kuuluvat Pietarissa sijaitsevaan maailmankuuluun Eremitaasimuseokompleksiin. Yhteistyön tavoitteena on luoda ympäristöystävällinen suodatustekniikka ja lisätä LVI-järjestelmien energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä. Projektissa on mitattu ilmanlaatua huoneissa ja ilmastointijärjestelmissä, tutkittu ilmankäsittelykoneiden toimintaa ja vaihdettu vanhoja suodattimia Camfil Farr'in suodattimiin, joiden ominaisuuksiin kuuluvat paremmat erotusasteet, vihreämmät profiilit ja alhaisempi energiankulutus. Camfil Farr'in Ruotsin tutkimus- ja kehityskeskuksessa sijaitsevaa pyyhkäisyelektronimikroskooppia on myös käytetty suodatinten ja materiaalien analysoimiseen. Tämän tutkimuksen pohjalta Camfil Farr on ehdottanut ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseksi Petrovsky Hallissa vuosina Muut Eremitaasi-projektit Lisäksi on allekirjoitettu sopimus Talvipalatsin suurkirkon LVI-järjestelmien kunnostukseen ja korjaamiseen liittyvien tieteellisten ja muotoiludokumenttien kehittämisestä. Käynnissä olevan Eremitaasiin liittyvän tieteellisen yhteistyön puitteissa Camfil Farr'in asiantuntijat on kutsuttu osallistumaan seminaariin nimeltä Climate Control in the Museum The Conservation of the Cultural Heritage (Ilmastonhallinta museossa kulttuuriperinnön konservoiminen). Se on osa museon International Research and Practice -konferenssia, joka järjestetään Tämä pitkäaikainen yhteistyö on molemminpuolinen oppimismahdollisuus sekä Eremitaasille että Camfil Farr'ille. Olemme tyytyväisiä saadessamme osallistua näin arvovaltaisen museon projekteihin, sanoo Lennart Schröder, Camfil Internationalin pääjohtaja. Eremitaasi keskittyy vihreään teknologiaan ja energiatehokkuuteen ja me voimme auttaa heitä tässä elintärkeässä kestävyyskysymyksessä, joka liittyy yhden maailman hämmästyttävimmän taide- ja aarrekokoelman entisöimiseen, hän päättää. 10 2/2012

11 Facebook ja Bravida Camfil Farr! Valokuva: Getty images Facebook on sijoittanut uuden tietokeskuksensa aivan Pohjoisen napapiirin alapuolelle Luulajaan, Ruotsin pohjoisosiin, useista strategisista syistä. Yksi on tietysti nopeamman palvelun tarjoaminen eurooppalaisille ja kyseessä onkin sosiaalisen verkostoyrityksen ensimmäinen tietokeskus USA:n ulkopuolella. Toinen syy on kylmä ilmasto, jonka ansiosta tehokkaiden tietokoneiden rivit pystytään pitämään viileinä huomattavasti alhaisemmilla kustannuksilla ja pienemmällä hiilijalanjäljellä. Syynä oli myös luotettava sähkönjakelu: Luulaja sijaitsee lähellä joen varrella sijaitsevaa vesivoimalaitosta, joka tuottaa paljon sähköä. Paikallisessa sähköverkossa ei olekaan ollut sähkökatkoksia vuoden 1979 jälkeen. Kylmä ilmasto ja luotettava sähkönjakelu tarkoittaa myös 70 % vähemmän dieselillä toimivia varageneraattoreita Facebookin muihin keskuksiin verrattuna, mikä puolestaan vähentää hiilipäästöjä. Kylmä ilmasto on houkutteleva Facebookilla on enemmän käyttäjiä USA:n ulkopuolella kuin USA:ssa. Verkkoyritys päättikin, että oli aika laajentua Eurooppaan. Euroopan mantereella sijaitseva tietoliikennekeskus takaa eurooppalaisille käyttäjille nopeamman suorituskyvyn ja tarjoaa myös varmuuskopiointiresursseja. Luulajan tietokeskus on neliömetrin suuruinen palvelinrakennus, joka valmistuu maaliskuussa Ruotsin pohjoisosissa lämpötila on talvella reilusti nollan alapuolella ja nousee kesällä harvoin yli 25 C:een. Ilmasto on edullinen lämpöä tuottavien palvelinhyllyjen kannalta, sillä ne vaativat jatkuvaa jäähdytystä. Bravida tarjoaa LVI- ja rakennusjärjestelmät Päärakennuttajana toimineen NCC:n alihankkija Bravida Skandinavian johtava rakennuksiin ja tehtaisiin tarvittavien teknisten asennusten ja palveluratkaisujen integroitu toimittaja toimitti kaikki sähkö-, lämmitys-, putki- ja LVI-järjestelmät Luulajan tietokeskukseen. Keskuksen jäähdytystarpeisiin Bravida toimittaa järjestelmän, jonka jäähdyttimen toiminta perustuu täysin ulkoilmaan ja sumuttimeen. Tätä menetelmää kutsutaan haihduttavaksi jäähdytykseksi. Kahdeksan kuukautta vuodesta tehdas kuitenkin jäähdyttää itsensä kylmän ulkoilman avulla. Palvelimien tuottamaa lämpöä käytetään myös toimistotilojen lämmitykseen talvella. Tämä ratkaisu tekee huipputeknisestä keskuksesta yhden maailman energiatehokkaimmista keskuksista. Facebook sanoo, että Luulajan tietokeskuksen energiankulutus on 38 % alhaisempi kuin sen muissa palvelinkeskuksissa. Kahdessa suodatinkammiossa Opakfil Energy -suodatinta LVI-järjestelmää suunniteltaessa Bravida teki yhteistyötä Camfil Farr'in kanssa elintärkeän suodatusratkaisun osalta. Yhteensä käytössä on kaksi suodatinseinää, joissa kummassakin on 660 Opakfil Energy -suodatinta. Esisuodattimina käytetään AeroPleat Eco -suodattimia. Suodatus on erittäin tärkeää, koska suuria määriä ulkoilmaa käytetään palvelinrakennusten jäähdyttämiseen ja koska toimintaympäristöltä vaaditaan pölyttömyyttä. Kylmää ulkoilmaa tuodaan palvelinhalliin ja sekoitetaan lämmitetyn kiertoilman kanssa, jotta saadaan aikaan oikea lämpötila. AeroPleat Eco -suodattimet huolehtivat esisuodatuksesta, minkä jälkeen ilma suodatetaan uudelleen kahden Opakfil Energy -suodatinseinän avulla. Sen jälkeen ilmaa sumutetaan, jotta saavutetaan oikea kosteustaso. Puhaltimet siirtävät ilman palvelinhallissa sijaitsevaan ilmasulkuun, josta se siirtyy palvelinten yli jäähdyttäen niitä. Jokaisessa telineessä on kolme tasoa, joissa jokaisessa on 30 palvelinta ja niiden vara-akut. Opakfil ja AeroPleat Opakfil Energy on pitkäikäinen kompaktisuodatin, joita käytetään yleensä tehokasta suodatusta ja alhaista energiankulutusta vaativissa ilmastointijärjestelmissä. Niitä käytetään myös esisuodattimena puhdastilasovelluksissa. AeroPleat Eco kuuluu tehokkaiden vekattujen kasettisuodatinten tuoteperheeseen ja sitä käytetään yleensä esisuodattimena kaksiportaisissa suodatusjärjestelmissä. Suodattimessa on kosteutta kestävä pahvikehys ja käytettyinä ne voidaan hävittää myös polttamalla. Molemmissa suodattimissa on alhainen painehäviö ja ne tunnetaan energiatehokkuudestaan, käytössä kestävästä rakenteestaan ja luotettavasta toiminnastaan. 2/

12 Roche valitsi Gold Series -keräimet tablettipölylle Roche, terveydenhoidon innovaattori ja maailman suurin biotekniikka-alan yritys, on saanut aikaan ensimmäisenä useita läpimurtoja keinohedelmöitysdiagnostiikassa, syöpälääkkeissä ja siirteissä. Lääkintäalan erikoisuuksia ovat autoimmuuni- ja tulehdustaudit, virologia, aineenvaihdunnan vaivat ja keskushermoston sairaudet. Tämä tutkimukselle perustuva yritys etsi pölynkeräysratkaisua Leganésin (Madrid) tehtaalleen Espanjaan, jossa kuusi lääkkeiden valmistukseen tarkoitettua huonetta on varustettu viidellä Fette ja yhdellä Fette karusellipuristimella. Yritys suunnitteli aluksi käyttävänsä kilpailijan pölynkeräintä. Tähän ratkaisuun kuului BIBOturvavaihtojärjestelmä (Bag-in/bag-out) käytetyille suodatinpatruunoille ja jatkuva linjaerotusjärjestelmä kerätylle pölylle. Roche kuitenkin asettaa etusijalle terveyden ja turvallisuuden tuotantotehtaissa. Pölyn myrkyllisten ominaisuuksien ja pölyräjähdysmahdollisuuksien vuoksi yritys päätti suunnitelman tarvitsevan parannusta, koska yksi ainoa keräin saattaisi aiheuttaa kuuden huoneen ristikontaminaatiosaastumisen. Kuusi energiaa säästävää keräintä Roche Spain otti yhteyttä Camfil Farr'iin, joka ehdotti yhtä pölynkeräintä huonetta kohden. Tässä ratkaisussa Roche pystyisi käyttämään pölynkeräimiä toisistaan riippumatta kunkin huoneen tuotantovaatimusten mukaisesti ja säästämään näin energiaa. Roche käyttää nyt kuutta ATEXylipaineventtiileillä varustettua Gold Series GSCO2 -suodatinyksikköä, turvallista BIBO-järjestelmää käytetyille suodatinpatruunoille ja kaksinkertaisella läppäventtiilillä varustettua sulkusyötintä pölynkeräykseen. Etäisyys keräyspisteestä pölynkeräimiin ja suhteellisen pieni ilmavirta vaativat vain keskipaineiset puhaltimet, mikä säästää enemmän energiaa. Käyttäjien turvallisuus on yksi lääkealan suurimmista prioriteeteista. Gold Series -pölynkeräinten laadukkuus, tehokas suodatus ja turvalliset suodatinvaihto-ominaisuudet täyttävät nämä vaatimukset täysin. Sycatec asensi keräimet, ja Rochen, Camfil Farr'in ja Sycatecin nopean ja tehokkaan yhteistyön tuloksena oli erittäin tehokas pölynkeräysratkaisu Espanjaan. Kestävyyspalkinto TERVEYS Camfil Farr on voittanut Nobelux-ympä - r istöpalkinnon yleisestä kestävästä kehityksestä vuonna Ruotsin ympäristöministeriön valtiosihteeri jakoi palkinnon Myriam Tryjefaczkalle, Camfil Farr'in kestävän kehityksen johtajalle, Nobelux-palkintoseremoniassa, joka järjestettiin syksyllä Brysselissä. Camfil Farr on ollut alan johtava kestävien ja ympäristötehokkaiden suodatusratkaisujen tarjoaja jo vuosien ajan. Tämä on saavutettu hallitsemalla tuotteiden suorituskykyä ja energiatehokkuutta ennakoivasti reagoivuuden sijaan. Tuloksena pystymme tarjoamaan terveellistä sisäilmaa ja auttamaan asiakkaita säästämään energiaa ja pienentämään ympäristöjalanjälkeään. 'Walking the talk' on avaintekijä Camfil Farr'in sitoutumisessa kestävyyteen. Vähennämme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme ja resurssien intensiteettiä. Monet tehtaamme ovat olleet maansa ensimmäisiä tehtaita, jotka ovat saaneet EN ja ISO standardien mukaisen energianhallintasertifikaatin, sanoi Myriam Tryjefaczka vastaanottaessaan palkintoa. Nobelux on Ruotsin kauppakamari Belgiaa ja Luxemburgia varten. Se toimii myös kahdenvälisenä kauppakamarina Pohjoismaiden (Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Islanti), Belgian ja Luxemburgin välillä. Yhdistys kehittää ja vahvistaa liiketoiminta- ja kauppasuhteita kyseisten maiden välillä. Saat lisätietoja Camfil Farr'in kestävyysaloitteista lataamalla uusimman Kestävän kehityksen ILMANLAATU ENERGIA TUOTTAVUUS raportin osoitteesta camfilfarr.fi tai lukemalla sivuston aiheeseen liittyvät sivut. 12 2/2012

13 Käytä liikkuessasi uutta mobiilisovellustamme! Uusi mobiilisovelluksemme on nyt saatavana. Sen avulla voit selata Camfil Farr'in tietoarkistoa nopeasti ja helposti ollessasi liikkeellä tai poissa tietokoneesi luota. Tiedostojen avaamiseen ja selaamisen tarvitset vain älypuhelimen, jossa on Android-käyttöjärjestelmä tai Apple ipadin, ipodin tai ios:llä varustetun iphonen sekä PDF-selaimen, kuten Adobe Reader. Camfil Farr'in arkistosta löydät kaiken tiedon Camfil Farr -yhtymästä. Voit lukea liiketoiminta-alueistamme ja tuotteistamme ja pääset myös lukemaan esite-, markkinointi- ja myyntimateriaaliamme. Käy sovelluskaupassasi jo tänään ja lataa sovellus ilmaiseksi Androidälypuhelimellasi tai Applen laitteella. AstraZeneca päihittää pinnoituspölyn AstraZenecan tuotantotehdas Ruotsin Södertäljessä, aivan Tukholman eteläpuolella, on lääkeyrityksen suurin tuotanto- ja toimitusyksikkö ja yksi Euroopan suurimmista lääkeannosten tuotantopisteistä. Camfil Farr on jo useiden vuosien ajan toimittanut tehtaaseen yleisilmanvaihdon suodattimia ja Cambox-koteloita, joissa käytetään BIBOtekniikkaa. Nyt tätä hedelmällistä yhteistyötä on laajennettu, ja siihen kuuluvat HemiPleat Nano -patruunasuodattimet, joiden avulla pölynkeräinten suodatustehokkuus ja erotusaste päivitetään vastaamaan vaativan lääkkeiden päällystyssovelluksen tarpeita. HemiPleat vs. kilpailijoiden suodattimet AstraZeneca on käyttänyt kilpailijan suodattimia päällystyslinjan pölynkeräimissä. Koska pölynkeräinten vaihtosuodattimet olivat alue, jolla Camfil Farr ei ole aiemmin työskennellyt AstraZenecan kanssa, järjestettiin vertailutesti sylinterisuodattimillemme, joissa on huipputason HemiPleatlaskostekniikka ja nanokuitukerros. HemiPleat-suodatinmateriaali käyttää synteettisiä erottimia, jotka pitävät sylinterin vekkilaskokset auki. Laskosten välit ovat sen ansiosta laajempia kuin kilpailevissa sylinterisuodattimissa, jotka on pakattu liian tiukasti, jotta materiaalia voitaisiin yrittää hyödyntää maksimaalisesti. HemiPleat-sylinterisuodattimissa suodatinmateriaalia käytetään vastaavasti niin, että saadaan kerättyä enemmän pölyä ja luotua turvallisempi ja puhtaampi työympäristö. Parempi erotusaste ja pidempi käyttöikä Testi osoitti HemiPleatin suorituskyvyn olevan ylivoimainen. Nykyään Södertäljessä käytetään yli HemiPleat Nano -vaihtosuodatinta. Niiden avulla AstraZeneca hyötyy alhaisemmasta painehäviöstä, minkä ansiosta säästetään energiaa, parannetaan suodatustehokkuutta, pidennetään suodatinten käyttöikää nanokuitutekniikalla ja vähennetään huolto- ja elinkaarikustannuksia. HemiPleat-suodattimet ovat osa Camfil Farr'in Air Pollution Control -valikoimaa ja niitä on saatavana myös vaihtosuodattimiksi kaikkia kokoja ja malleja lähes kaikkiin markkinoilla oleviin pölynkeräimiin. 2/

14 Kirurgintarkat sairaalatoimitukset Sydän- ja rintakehäkirurgia on erittäin monimutkaista ja vaatii mahdollisimman steriilit työskentelyolot, jotta vältetään leikkauksen jälkeiset infektiot. Camfil Farr'in leikkaussaleihin tarkoitettu CamHosp-Rlaminaarikatto on suunniteltu erityisesti täyttämään korkeimmat kirurgiavaatimukset ja -standardit. Tästä on esimerkkinä tuore toimitus ranskalaiseen, Pariisin lähellä sijaitsevaan sairaalakeskukseen. Sairaala tarvitsi leikkaussaliin uuden katon, jossa on vertikaalinen, laminaarinen ilmavirta. Muita vaatimuksia olivat nopea toimitus henkilökuntaan oli tulossa uusi kirurgitiimi sekä miellyttävä, meluton ja vedoton työympäristö. Tärkeää oli myös alhainen energiankulutus. Tekniset rajoitukset olivat myös haastavia, esimerkiksi leikkaussalin katon mataluus. Monipuolinen ratkaisu Camfil Farr in laminaarinen CamHosp-Rkiertoilmakatto on suunniteltu kolmannen tai neljännen tason riskiluokkaan leikkaussalien ilmastointia koskevan NFS standardin mukaisesti. Siinä on erillinen, yksisuuntaisella ilmavirtauksella varustettu laminaarikatto ja kiertoilmayksikkö. Järjestelmässä on kaksiportainen suodatus: Eurovent-hyväksytyt F7luokan kiertoilmasuodattimet (energiatehokkuusluokka A) ja tehokkaat Megalam Absolute H14 -hiukkassuodattimet leikkauspöytien ilmavirtausta varten. Asennuksen nopea toteutusaikataulu oli äärimmäisen haastava. Yleensä kattojärjestelmän kiertoilmakone sijaitsee leikkaussalin ulkopuolella ja koska käsiteltävä ilmamäärä on suuri, ilmakanavat ovat myös suuria ja asennus on monimutkaista. CamHosp-R:n ansiosta kaikki sijoitettiin samaan tilaan, minkä ansiosta asennus oli paljon yksinkertaisempaa, nopeampaa ja edullisempaa. CamHosp-R:n muut hyödyt CamHosp-R tarjoaa myös muita hyötyjä. Useimmissa sovelluksissa käytettyjen neljän puhaltimen sijaan Camfil Farr'in katossa on kuusi AC-puhallinta, minkä ansiosta käyttöä ja melutasoa saadaan vähennettyä. Myös integroitu ja erityisesti suunniteltu Camfil Farr -äänenvaimennin alentaa äänen voimakkuutta merkittävästi. Useimmat kattojärjestelmät toimivat kellon ympäri, kun taas CamHosp-R-kattojärjestelmä voidaan asettaa sairaalassa valmiustilaan esim. kello väliseksi ajaksi, jolloin säästetään energiaa. Kiertoilmajärjestelmä kytketään pois päältä mutta jatkuvasti virtaava pieni make-up -ulkoilma säilyttää huoneen ylipaineen. Tarvittaessa kiertoilmajärjestelmä käynnistyy ja huone voidaan valmistella leikkausta varten muutamissa minuuteissa. Raitista ulkoilmaa sekoitetaan huoneilman kanssa tarkasti, jotta ilmavirran lämpötila pysyy tasaisena. Potilaan yläpuolella ilmanvirtaus on täysin valvottua ja Megalam Absolute H14 -suodattimet suodattavat ilman tehokkaasti. Myös muualla leikkaussalissa on hyötyä käsitellystä ilmasta eikä huoneessa ole turbulenttisia ilmavirtauksia. Koska tuloilma on äärimmäisen puhdasta, päätesuodattimilla on pitkä käyttöikä ja niiden erittäin alhainen painehäviö (n. 50 Pa) vähentää myös energiankulutusta. CamHosp-R:n ansiosta sairaalan sydän- ja rintakehäkirurgian keskuksessa on nyt monipuolinen, joustava ja aikaa kestävä leikkaussali, joka noudattaa tiukimpia leikkaus- ja laatustandardeja. 14 2/2012

15 Arena säästää Hi-Flo ES -suodattimen avulla Valokuva: Getty images Euroopan markkinoilla Hi-Flo ES -suodatinta vastaa energiaa säästävä Hi-Flo XLT. USA:ssa Verizon Wireless Arena (Manchester, New Hampshire) on Uuden-Englannin johtava sisäurheilu- ja viihdeareena. Areena sijaitsee kaupunkiympäristössä ja sinne otetaan paljon ulkoilmaa. Ilmankäsittelykoneet ovat käynnissä vain noin tuntia vuodessa, mutta ilmavirtavaatimukset ovat suuria käytön aikana. Erityisesti monster truck -esitykset ja muut moottoriurheilutapahtumat kuormittavat suodattimia merkittävästi. Areena vaihtoi vekatut tasosuodattimensa kahdesti vuodessa ja hienojakoisista kuiduista valmistetut MERV 13 (F7) -päätesuodattimet (metallikehys) kerran vuodessa, mutta halusi uuden suodatinratkaisun, jonka avulla pystyttäisiin vähentämään työ- ja toimintakustannuksia sekä säilyttämään hyvä ilmanlaatu. Toisena tavoitteena oli vähentää suodatinten hävittämis- ja kaatopaikkakustannuksia. Camfil Farr suoritti elinkaarikustannusmallinnuksen olemassa olevalle suodatinohjelmalle ja ehdotti yksivaiheista suodatusratkaisua. Siinä käytettäisiin Hi-Flo ES MERV 13 -pussisuodatinta (Euroopassa Hi-Flo XLT F7), joka poisti esisuodattimen tarpeen. Elinkaarimallinnuksen tuloksena oli 12 kuukauden käyttöikä käytettäessä Hi-Flo ES -suodatinta. Hyödyt Kasettisuodatinten tyypillinen ilmamäärä on noin 400 cfm (noin 680 m 3 /h) ja useimmat ilmankäsittelykoneet toimivat 100-prosenttisesti ulkoilmalla. Kuudessa kuukaudessa pussisuodatinten kuormitus oli tasainen ja painehäviössä oli vain pieni nousu. Camfil Farr on arvioinut, että Hi-Flo ES kestää todennäköisimmin jopa 18 kuukautta, mikä on huomattavasti enemmän kuin taattu 12 kuukauden raja. Hi-Flo ES säilyttää tasaisen kuormituksen myös New Hampshiren kovassa ja kosteassa säässä, pienentää kokonaisomistuskustannuksia ja säilyttää jatkuvasti korkean erotusasteensa. Energiasäästöt ovat yli 30 USD (noin 23 euroa) suodatinta kohden ja areena on ennustanut pystyvänsä pienentämään hävittämisen ja kaatopaikalle viennin nettokustannuksia 75 %:lla. Sama hiukkaserotusaste saavutetaan 45 % pienemmillä vuosittaisilla kustannuksilla. Muutos on myös pienentänyt energiankulutusta 56 % ( kwh), CO 2 -päästöjä 56 % ja kaatopaikkakustannuksia 84 %. Verizon Wireless Arenaa hoitaa SMG, johtava kansallinen kiinteistöorganisaatio. 2/

16 Road show poliittisessa huipputapahtumassa Tänä vuonna ruotsalainen ilmankäsittelyalan yhdistys lainasi Camfil Farr'in road show -rekkaa ja näyttelyä poliittiseen huipputapahtumaan Gotlannin Visbyssä, Itämeren saarella. Tilaisuuden nimi oli Almedalen ja se on yksi suurimmista ruotsalaisille poliitikoille järjestetyistä tilaisuuksista. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ilmaista erilaisia huolenaiheita. Vuonna 2012 virallisessa ohjelmassa oli tapahtumaa, jotka houkuttelivat 900 järjestäjää ja ihmistä. Rekan avulla kerrottiin hyvän ilmastoinnin ja sisäilman laadun tärkeydestä. Paikalla oli Camfil Farr'in asiantuntijoita ja useita ruotsalaisia LVI-tuotevalmistajia sekä Ruotsin astma- ja allergiayhdistyksen edustajia. Yhdistys järjesti myös seminaarin yhdessä Ruotsin eduskunnan poliitikkojen kanssa. Seminaarissa keskusteltiin tiukemmista säädöksistä ilmanlaadulle kouluissa ja julkisissa rakennuksissa sekä ilmansuodatuksen ja hyvän Ainutlaatuinen liikkuva laboratorio ja näyttely Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Camfil Oy:öön tai soita, kirjoita tai faksaa Camfil Farr'n pääkonttoriin. Yhdistys edistää terveen ja terveellisen ilmastoinnin käyttöä asuin- ja kauppakeskusrakennuksissa. Sen tunnuslause, joka näkyy kuvassa ilmalaivan muotoisessa ilmapallossa, on Our future hangs in the air (Tulevaisuutemme riippuu ilmasta). ilmanvaihdon tärkeydestä. Tapahtumaan osallistui myös useita työympäristösäädöksistä ja uusista rakennusstandardeista vastaavia hallinnon edustajia. Road show -rekka on ainutlaatuinen ja Almedalen-tapahtuma on hyvä esimerkki siitä, miten Camfil Farr edistää sisäilman laatua ja kestäviä ilmansuodatusratkaisuja tekemällä yhteistyötä alan jäsenten ja kauppaorganisaatioiden kanssa. Road show on kiertänyt Skandinaviaa ja Euroopan kaupunkeja. Sivustoltamme osoitteesta com/campaigns/camfil-farr-road-show/ näet kiertueaikataulun ja saat lisätietoja kiertueesta. Road show on myös Facebookissa. Katso, käymmekö Sinua lähellä olevassa kaupungissa! Pääkonttori Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM, Sweden. Puh Faksi Suomessa Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, Espoo puh. (09) , Faksi: (09) , NÄYTTELY- JA MESSUKALENTERI Marraskuu , World Drug Manufacturing Summit, Düsseldorf, Saksa , Pollutec, Road Show, Lyon, Ranska , Ajour, Odense, Tanska 2013 Tammikuu , The First Myanmar Manufacturing Equipment, Components & Engineering Technical Exhibition, Yangon, Myanmar , Bio-manufacturing San Diego, USA Helmikuu 4.-7., USDA ARS 2nd International Biosafety and Biocontainment Symposium, Washington D.C., USA 4.-6., PowerGen Middle East, Doha, Qatar 6.-7., Sairaalatekniikan päivät ja näyttely, Teknologiakeskus Pripoli, Tiedepuisto 4, Pori , Waste Management Conference Phoenix, USA , PharmConnect 2013, Budapest, Unkari Maaliskuu 5. 6., Russia Power, Moskova, Venäjä 5.-7., HVARC Vietnam 2013, Ho Chi Minh City, Vietnam 6.-7., FM Ireland, Dublin, Irlanti , Cfia (Food industry Fair), Rennes, Ranska 14., ISPE SFO Bay Area Chapter Vendor Night California, USA , 2013 International Conference on Biocontainment Facilities, San Diego, USA 26., ISPE Carolina-Atlantic Chapter (CASA) Pohjois-Carolina, USA , Contaminexpo, Pariisi, Ranska Huhtikuu , Camfil Global Cleanroom Meeting, New Jersey, USA , INTERPHEX New York, New York, USA , Estech-San Diego, USA Toukokuu 6.-8., PowerGen India and Central Asia 2013 Bombay Exhibition Centre, Mumbai, Intia , R3 Nordic Symposium, Göteborg, Ruotsi Roadshow Show/ Camfil Farr AirMail on Camfil Farr'in kansainvälinen asiakasjulkaisu, joka on saatavana yhdeksällä kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM, Sweden Puh Faksi Sähköposti: Julkaisija: Alain Berard Senior Vice President Sales & Marketing Päätoimittaja: Liza Braaw, Puh , Faksi , Sähköposti: Tuotanto: Camfil-Farr, Thorn PR Sweden and kaigan. Painos: kappaletta. Painettu Ruotsissa.

Kaupunkien saasteet NOPEA TURBIINISUODATUKSEN JÄLKIASENNUS INTIASSA PUHTI POIS PÖLYRÄJÄHDYKSISTÄ

Kaupunkien saasteet NOPEA TURBIINISUODATUKSEN JÄLKIASENNUS INTIASSA PUHTI POIS PÖLYRÄJÄHDYKSISTÄ N. 2 / 2014 Kaupunkien saasteet N UNUDUKN JÄKNNU N UH ÖYÄJÄHDYKÄ ÄMN UHDMNN UKHM, J N CMF uhdasilmaratkaisut ÄÄKJU MGNU YNGN MU J NÄYY, joulukuu 2014 kesäkuu 2015 uhtaampaa ilmaa kaupungin asukkaille Maailma

Lisätiedot

P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a

P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a air mail C A M F I L F A R R I N U U T I S L E H T I 1 / 2 0 0 7 P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a 2 3 7 8 12 Aidosti maailmanlaajuinen ja hyvissä asemissa Camfil Farr sai Eurovent-sertifikaatin

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. Armando Brunetti jalkapallolupauksesta USA:n Camfilin pääjohtajaksi. Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi

Asiakaspalvelu. Armando Brunetti jalkapallolupauksesta USA:n Camfilin pääjohtajaksi. Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi 1 2014 siakaspalvelu Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi rmando Brunetti jalkapallolupauksesta :n Camfilin pääjohtajaksi Verkkokauppa helpottaa suodattimien hallintaa Camab auttaa turbiinivalmistajaa CMF Puhdasilmaratkaisut

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 Mitä teemme saadaksemme aikaan muutosta parempaan... Ennen tätä projektia ajattelin, että ympäristöasiat eivät kuulu minulle. Nyt tiedän, että voin tehdä oman osani muuttaakseni

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia Combining Skills & attitude Orbion Consultingin lehti Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin 870 miljoonan euron kaapeli Ruotsin jättiinvestoinnin syyt Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy

Lisätiedot

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen.

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen. PostNord Logistics vakuutti meidät asiakaslähtöisellä toiminnalla. Pär-Olof Ekström, Kärcher Suomi Tempo Logistiikan yrityslehti #3 2013 UUSI TAVARAMERKKI Nyt julkistetaan PostNord Logistics KURKISTUS

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Enston sidosryhmälehti 2013. Designin vaikea kysymys: Miksi? ABB ja Ensto: Leena Mörttisen. Vallankumous. alhaalta ylöspäin

Enston sidosryhmälehti 2013. Designin vaikea kysymys: Miksi? ABB ja Ensto: Leena Mörttisen. Vallankumous. alhaalta ylöspäin Enston sidosryhmälehti 2013 Designin vaikea kysymys: Miksi? ABB ja Ensto: Erään kumppanuuden anatomia Leena Mörttisen Vallankumous alhaalta ylöspäin 1 Sisältö 5 6 10 13 14 18 20 24 26 28 30 32 33 34 36

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

Täysillä eteenpäin! 2010 Vuonna 2003 määritimme Rejlersille vision: meillä on

Täysillä eteenpäin! 2010 Vuonna 2003 määritimme Rejlersille vision: meillä on Rejlerskonsernin henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tarkoitettu lehti numero 9 kevät 2011 Taikuutta, tekniikkaa, mekaniikkaa Taikuri Axel Adlercreutz on illuusion mestari sivu 12 SUOMEN TEOLLISUUS

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIAKASTAPAHTUMIA 2011 Työskentelet missä tahansa, sinulle on vuoden 2011 aikana useita mahdollisuuksia tutustua siihen, millä tavoin Emersonin laaja tuote- ja palveluvalikoima

Lisätiedot

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S.

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. nro 3 2004 TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. 15 TIKKURILA ETSII OSTETTAVAA ITÄISESTÄ EUROOPASTA S. 32 Muurahainen tankkiin ja päästöt kuriin KEMIRAN

Lisätiedot

VIHREÄ SUURLÄHETTILÄS AUTOTEOLLISUUS UUSI TULEMINEN. ENSTO INTIASSA Amerikan. Älykäs ja ekologisempi. Sähkölämmityksen. Balladi idästä ja lännestä

VIHREÄ SUURLÄHETTILÄS AUTOTEOLLISUUS UUSI TULEMINEN. ENSTO INTIASSA Amerikan. Älykäs ja ekologisempi. Sähkölämmityksen. Balladi idästä ja lännestä ENSTON SIDOSRYHMÄLEHTI 2012 Älykäs ja ekologisempi AUTOTEOLLISUUS Sähkölämmityksen UUSI TULEMINEN Balladi idästä ja lännestä ENSTO INTIASSA Amerikan VIHREÄ SUURLÄHETTILÄS 1 Sisältö 4 Bruce Oreck: Amerikan

Lisätiedot

Casco Adhesives. Vuosikerta 58, nro 1, 2011

Casco Adhesives. Vuosikerta 58, nro 1, 2011 Casco Adhesives Vuosikerta 58, nro 1, 2011 Kestävä kehitys - haasteita ja mahdollisuuksia Alvar Aallon huonekalujen hovivalmistaja HKT Korhonen Oy 100 vuotta Kiinan huonekaluteollisuuden kehityslinjoja

Lisätiedot

VAHTERUS NEWS 1/2013 UUTUUS! LAAJA KÄYTTÖALUE RATKAISI HÖYRYNKEHITTIMEN HANKINNAN s. 10. s. 13

VAHTERUS NEWS 1/2013 UUTUUS! LAAJA KÄYTTÖALUE RATKAISI HÖYRYNKEHITTIMEN HANKINNAN s. 10. s. 13 VAHTERUS NEWS 1/2013 UUTUUS! s. 13 LAAJA KÄYTTÖALUE RATKAISI HÖYRYNKEHITTIMEN HANKINNAN s. 10 Hyvä yhteistyökumppani VAHTERUS NEWS 1/2013 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto

Lisätiedot

VAHTERUS NEWS 3 / 2012. VahterUKSEN UUTUUS! Ensiesittelyssä. -messuilla s. 12

VAHTERUS NEWS 3 / 2012. VahterUKSEN UUTUUS! Ensiesittelyssä. -messuilla s. 12 UUTUUS! Ensiesittelyssä Chillventa 2012 -messuilla s. 12 VahterUKSEN LÄMMÖNSIIRTIMET VALTAAVAT MARKKINOITA KYLMÄLAITE- TEOLLISUUDESSA s. 13 Hyvä yhteistyökumppani VAHTERUS NEWS 3 / 2012 Julkaisija Vahterus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen BULLETIN pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002 TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen toimitusjohtajan katsaus Ympäristökysymykset ovat avainkysymyksiä Matias Uusikylä»

Lisätiedot

news www.ad-europe.com-sivustolla on nyt uusi ilme Tässä numerossa Painos: 12/2013 p. 12 p. 10 p. 11 p. 13 p. 14 p. 16 p. 18 p. 19 p.

news www.ad-europe.com-sivustolla on nyt uusi ilme Tässä numerossa Painos: 12/2013 p. 12 p. 10 p. 11 p. 13 p. 14 p. 16 p. 18 p. 19 p. Päätoimittaja: Autodistribution International, Kortenberg, Belgium news w w w. a d - e u r o p e. c o m Painos: 12/2013 www.ad-europe.com-sivustolla on nyt uusi ilme Tässä numerossa Pääkirjoitus Olivier

Lisätiedot

Hyvä vastine hyvälle ruoalle.

Hyvä vastine hyvälle ruoalle. NEAR jäähdytys ja ilmastointi nro 2, 2007 Hyvä vastine hyvälle ruoalle. On harvinaista, että voimme toivottaa 135 uutta jäsentä tervetulleeksi Alfa Lavalin perheeseen. Näin kuitenkin teimme 12. kesäkuuta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO

VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO ZINZINO ZINZINO Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Virossa, Puolassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa toimiva Zinzino AB kuuluu johtavien

Lisätiedot