Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT / Suomen Terveysilma Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy"

Transkriptio

1 Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT / Suomen Terveysilma Oy

2 TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL Helsinki Tilauksenne /Päivi Honkanen Käsittelijä Tutkija Aimo Taipale, VTT Automaatio,, PL 137 (Tekniikankatu 1 Tampere), 3311 Tampere, puh. (3) , faksi (3) , Suodatintesti Mittausaika Mittauskohde Mittausten sisältö Tilaajan toimittamat suodatinmateriaalit (3 puhdasta ja 2 käytettyä). Tutkimus sisälsi kohteena olevien suodatinmateriaalien painehäviön ja hiukkaskokoluokittaisen erotusasteen määrittämisen. Sähköisen suodatusmekanismin merkityksen selvittämiseksi materiaaleille tehtiin myös ns. isopropanolikoe. Lisäksi puhtaille materiaaleille suoritettiin kuormituskoe SAE Fine testipölyn ja dieselpakokaasun seoksella. Mittausmenetelmät Suodattimien mittaukset suoritettiin laitteistolla, jonka periaate on esitetty kuvassa 1. Tutkittava suodatinnäyte kiinnitettiin mittauskanavaan sijoitettuun testipenkkiin. Näytteen läpi kulkeva ilmavirta mitattiin venturiputkella kalibroidulla laminaarielementillä. Mittaukset tehtiin otsapintanopeuksia 1.2 ja 6.2 cm/s vastaavilla ilmavirta arvoilla. Suodattimen paine ero mitattiin mikromanometrilla DPM TT 47 S, jonka tarkkuudeksi valmistaja ilmoittaa.3. Suodattimien erotusastemittauksissa käyetttiin sumutin tyyppisellä hiukkasgeneraattorilla tuotettuja DEHS (Di(ethylhexyl) Sebacate) hiukkasia, jotka johdettiin puhdistettuun ilmavirtaukseen neutralointilaitteen (TSI 354) läpi. Testihiukkasten kokojakauma mitattiin tutkittavan suodattimen kummaltakin puolelta optisella hiukkaskokoanalysaattorilla (PMS LAS X) hiukkaskokoalueella.2 5 µm. Suodattimen hiukkaskokoluokittainen erotusaste E(d p ) laskettiin lausekkeesta E( d p C2( d ) ) = 1* 1 p, 1( ) C d p missä C 1 (d p ) on tietyn kokoisten hiukkasten pitoisuus suodattimelle tulevassa ilmassa ja C 2 (d p ) vastaava pitoisuus suodatetussa ilmassa. VTT AUTOMAATIO Tekniikankatu 1 PL TAMPERE Puh. (3) Faksi (9)

3 3 (6) Kuva 1. Testilaitteiston periaate Isopropanolikokeen tarkoituksena on selvittää sähköisen suodatusmekanismin vaikutusta materiaalin erotusasteeseen. Kokeessa suodatinmateriaalista poistettiin sähköiset varaukset kastamalla näyte isopropanoliin. Näytteen kuivuttua sen erotuskyky mitattiin uudelleen otsapintanopeudella 6.2 cm/s. Tuloksia vertaamalla saatiin selville sähköisten voimien merkitys tutkittavan materiaalin erotuskykyyn. Menetelmä on kuvattu tarkemmin Nordtest raportissa Development of test methods for electret filters (Lehtimäki 1995). Suodattimia kuormitettiin SAE Fine testipölyn ja diesel pakokaasun seoksella (75% / 25%). SAE Fine testipöly generoitiin pölynsyöttölaitteella (las RBG 1) ja diesel pakokaasu tuotettiin dieselmoottorilla (Yanmar L4E D). Kokeen aikana mitatut pitoisuudet olivat 23,2 36,1 mg/m³. Suodattimille syötetty pölymäärä mitoitettiin siten, että se vastaa noin 1 vuoden käyttöä pölypitoisuudessa 15 µg/ m³. Kuormituksen mittarina käytettiin altistusta (yksikkö mg/m³*h), joka on ilman pölypitoisuuden ja suodattimen käyttöajan tulo. Suodatinmateriaalien erotusaste mitattiin kuormituskokeen alussa, keskellä ja lopussa. Kokeet tehtiin otsapintanopeudella 6.2 cm/s. Tulokset Suodatinmateriaalien hiukkaskokoluokittaiset erotusasteet eri tilanteissa on esitetty kuvissa 2 6. Tulosten perusteella näyttää siltä, että materiaaleissa on voimakas sähköinen varaus, jonka vaikutus suodattimen erotuskykyyn on merkittävä. Sähköinen vaikutus heikkenee suodatinta kuormitettaessa, jolloin suodattimen erotuskyky heikkenee.

4 4 (6) 1 8 G LAM 1, Näyte 1, Puhdas, 1.2 cm/s,.8 G LAM 1, Näyte 1, Puhdas, 6.2 cm/s, G LAM 1, Näyte 1, Isopropanolik., 6.2 cm/s, 4.3 G LAM 1, Näyte 2, Puhdas, 6.2 cm/s, 4.8 G LAM 1, Näyte 2, 1 kuorm. jakso, 6.2 cm/s, 6.4 G LAM 1, Näyte 2, 2 kuorm. jaksoa, 6.2 cm/s, 12.3 G_1_puhdas.XLS, Kuva 2. Materiaalin G LAM 1 erotusasteet GS 1, Näyte 1, Puhdas, 1.2 cm/s,.6 GS 1, Näyte 1, Puhdas, 6.2 cm/s, 2.5 GS 1, Näyte 1, Isopropanolik., 6.2 cm/s, 2.8 GS 1, Näyte 2, Puhdas, 6.2 cm/s, 3.2 GS 1, Näyte 2, 1 kuorm. jakso, 6.2 cm/s, 4 GS 1, Näyte 2, 2 kuorm. jaksoa, 6.2 cm/s, 4.8 GS_1_puhdas.XLS, Kuva 3. Materiaalin GS 1 erotusasteet GSB 7, Näyte 1, Puhdas, 1.2 cm/s,.3 GSB 7, Näyte 1, Puhdas, 6.2 cm/s, 1.6 GSB 7, Näyte 1, Isopropanolik., 6.2 cm/s, 2 GSB 7, Näyte 2, Puhdas, 6.2 cm/s, 1.9 GSB 7, Näyte 2, 1 kuorm. jakso, 6.2 cm/s, 2.2 GSB 7, Näyte 2, 2 kuorm. jaksoa, 6.2 cm/s, 2.6 GSP_7_puhdas.XLS, Kuva 4. Materiaalin GSB 7 erotusasteet.

5 5 (6) GS 1, 5.5 kk Käytetty, 1.2 cm/s,.4 GS 1, 5.5 kk Käytetty, 6.2 cm/s, 3 GS 1, 5.5 kk Käytetty, Isopropanolik., 6.2 cm/s, 3 5_kk_käytetty.XLS, Kuva kk käytetyn (tilaajan ilmoittama aika) materiaalin GS 1 erotusasteet GS 1, 2.5 vuotta käytetty, 1.2 cm/s,.5 GS 1, 2.5 vuotta käytetty, 6.2 cm/s, 3 GS 1, 2.5 vuotta käytetty, Isopropanolik., 6.2 cm/s, 3 GS_1_käytetty.XLS, Kuva vuotta käytetyn (tilaajan ilmoittama aika) materiaalin GS 1 erotusasteet.

6 6 (6) Materiaalien paine eron kasvu kuormituskokeessa on esitetty kuvassa 7. Suodattimen kuormitusta on kuvattu suureella altistus, joka tarkoittaa ilman hiukkaspitoisuuden ja suodattimen käyttöajan tuloa. Merkittävää paine eron kasvua kokeen aikana oli havaittavissa ainoastaan materiaalilla G LAM Kuormituskoe inehäviö () G LAM 1 GS 1 GSB Altistus (mg/m³ h) Kuva 7. Suodattimien paine eron kasvu kuormituskokeessa. Tampere Johtava tutkija Matti Lehtimäki Tutkija Aimo Taipale LIITTEET JAKELU 3 kpl Tilaaja 1 kpl VTT Automaatio 1 kpl

Ravintolailmanpuhdistimien ominaisuudet

Ravintolailmanpuhdistimien ominaisuudet Ravintolailmanpuhdistimien ominaisuudet Raportti TUR B016 Seppo Enbom Julkaistu Työsuojelurahaston avustuksella Tampere 30.5.2000 AUTOMAATIO 2(22) Luokitus: A Työraportti B Julkinen raportti X C Luottamuks.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004. Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä

TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004. Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P3018/05 25.4.2005 BUSSIKALUSTON PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN EVALUOINTI: YHTEENVETORAPORTTI 2002-2004 Kirjoittajat: Nils-Olof Nylund & Kimmo Erkkilä Suorittajaorganisaatio ja osoite VTT Prosessit,

Lisätiedot

Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille

Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01720-15 Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille Raportti Trafin vuonna 2014 TransSmart-ohjelman puitteissa rahoittamasta toiminnasta. Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset

Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02777-07 26.3.2007 (Oulu: Kasarmintien ylikulkusilta 10.2.06) Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset Tilaaja: Tiehallinto Valtion ydinjätehuoltorahasto Ratahallintokeskus

Lisätiedot

Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun

Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

RAKETRUCK 2004: Euro 3 kuorma-autokaluston polttoaineen kulutus ja pakokaasupäästöt

RAKETRUCK 2004: Euro 3 kuorma-autokaluston polttoaineen kulutus ja pakokaasupäästöt TUTKIMUSSELOSTUS PRO3/P5166/05 10.2.2005 RAKETRUCK 2004: Euro 3 kuorma-autokaluston polttoaineen kulutus ja pakokaasupäästöt Kirjoittajat: Nils-Olof Nylund, Kimmo Erkkilä & Christer Söderström Julkisuus:

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

Nanomateriaaleille altistumisen arviointi

Nanomateriaaleille altistumisen arviointi Nanomateriaaleille altistumisen arviointi Ohje altistumisen arviointiin ja torjuntateknisiin mittauksiin käsiteltäessä teollisesti tuotettuja nanomateriaaleja 1 NANOMATERIAALILLEALTISTUMISENARVIOINTIOhje

Lisätiedot

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN- RESEARCH NOTES 1799 Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät Leena Aunela-Tapola, Pauli Jormanainen, Anja Laukkarinen, Arvo

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Suomalaisten ikkunoiden

Suomalaisten ikkunoiden ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2285 Sälekaihtimien tyyppi Lasien paksuudet Puhtaanapito Sälekaihtimien asennus ja käyttö Ikkunoiden käyttö Huolto Käyttö Käyttäjä Suunnittelijat Eristyslasin lasiväli Ei osittaista

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. Armando Brunetti jalkapallolupauksesta USA:n Camfilin pääjohtajaksi. Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi

Asiakaspalvelu. Armando Brunetti jalkapallolupauksesta USA:n Camfilin pääjohtajaksi. Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi 1 2014 siakaspalvelu Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi rmando Brunetti jalkapallolupauksesta :n Camfilin pääjohtajaksi Verkkokauppa helpottaa suodattimien hallintaa Camab auttaa turbiinivalmistajaa CMF Puhdasilmaratkaisut

Lisätiedot

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01365-09 Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi Kirjoittajat: Pellikka, T., Puustinen, H. Luottamuksellisuus: julkinen 2(12) Raportin nimi Päästömittauslaboratorioiden

Lisätiedot

Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa

Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa Raimo O. Salonen, Arto Pennanen, Anni-Mari Pulkkinen, Arja Asikainen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Outi Kammonen, Matti Leikas, Pertti Närhi, Arto Säämänen, Sinikka Vainiotalo, Tapani Tuomi RAPORTTI

Lisätiedot

Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt

Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2372 Nils-Olof Nylund, Kimmo Erkkilä & Tuukka Hartikka Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt Uusimman dieseltekniikan suorituskyky VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Osku Kaijalainen puh : +358-9-451 5706 Autotekniikan laboratorio Tutkija osku.kaijalainen@hut.fi Tommi

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 3 0 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Jouko Rantamäki, Hannu Kääriäinen, Kauko Tulla, Hannu Viitanen, Pentti Kalliokoski, Timo Keskikuru, Helmi Kokotti & Anna-Liisa Pasanen Rakennusten

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

Kaukolämmön lämmönjakokeskusten luokittelu Esiselvitys

Kaukolämmön lämmönjakokeskusten luokittelu Esiselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 05836 07 20.6.2007 A2 max: 91,2 C A1 max: 100,7 C 100,0 C 100 P1: 98,1 C 80 60 40 20 20,0 C Kaukolämmön lämmönjakokeskusten luokittelu Esiselvitys Kirjoittajat Krzysztof Klobut

Lisätiedot

ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2168. Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara. Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet

ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2168. Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara. Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2168 Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2168 Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet Tuomo Ojanen

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET COST 244 Kotimainen projekti TUTKIMUSOHJELMA SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET Tutkimuksen yhteenveto 21.5.1997 Kuopion Yliopisto Työterveyslaitos Säteilyturvakeskus Valtion teknillinen

Lisätiedot

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT / LOKAKUU 2003 TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO. Hydrometallurgisen prosessin tutkimuskohteita osa 2: Raman analytiikan käyttömahdollisuudet. Jari Näsi ja Pentti Niemelä

SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO. Hydrometallurgisen prosessin tutkimuskohteita osa 2: Raman analytiikan käyttömahdollisuudet. Jari Näsi ja Pentti Niemelä SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO Hydrometallurgisen prosessin tutkimuskohteita osa : Raman analytiikan käyttömahdollisuudet Jari Näsi ja Pentti Niemelä Raportti B No 44, Huhtikuu 003 Oulun yliopisto Säätötekniikan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013

PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013 1 ILMANLAADUN VUOSIRAPORTTI PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013 2 TIIVISTELMÄ Pieksämäellä ilmanlaatuun vaikuttavista päästöistä on selvästi merkittävin liikenne. Ilmoitusvelvollisista laitoksista merkittävin on Savon

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Turve kestokuivikkeena sikaloissa

Turve kestokuivikkeena sikaloissa Jukka Mäittälä, Helvi Heinonen-Tanski, Sirpa Herve, Juhani Kangas, Kyösti Louhelainen, Tiina Nikkola, Merja Paasonen, Maarit Puumala, Sirpa Rautiala, Markku Seuri ja Anja Veijanen Turve kestokuivikkeena

Lisätiedot

IV-KANAVIEN PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILUTUTKIMUS

IV-KANAVIEN PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILUTUTKIMUS IV-KANAVIEN PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILUTUTKIMUS Rauno Holopainen 1, Vesa Asikainen 2, Pertti Pasanen 2, Olli Seppänen 1 1 Teknillinen korkeakoulu, LVI-laboratorio 2 Kuopion Yliopisto, Ympäristötieteiden

Lisätiedot

Järvien kunnostuksen menetelmät

Järvien kunnostuksen menetelmät ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2307 Jukka Sassi & Antton Keto Järvien kunnostuksen menetelmät Hapetuslaitteiden laboratorioja kenttäkokeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2307 Järvien kunnostuksen menetelmät

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN Tomi Pakkanen SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN Diplomityö Tarkastajat: tutkimusjohtaja Juha Vinha ja professori Ralf Lindberg Tarkastajat ja aihe on hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot