Suomi tarvitsee kasvua kaikkiin kokoluokkiin - matka start-upista suuryritykseksi vaatii rohkeutta ja järjestelmällistä kehittämistä alusta asti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi tarvitsee kasvua kaikkiin kokoluokkiin - matka start-upista suuryritykseksi vaatii rohkeutta ja järjestelmällistä kehittämistä alusta asti"

Transkriptio

1 Suomi tarvitsee kasvua kaikkiin kokoluokkiin - matka start-upista suuryritykseksi vaatii rohkeutta ja järjestelmällistä kehittämistä alusta asti Esitys Kauppalehden Kasvajat-kiertueella Helsinki, v2.3 Reddal Inc. This material is Reddal proprietary.

2 Yritysten määrä Suomessa kasvaa, mutta kasvuhakuisuutta tarvitaan lisää, jotta kilpailukykymme säilyy Suomen yritysten lukumäärän kehitys Tuhatta yritystä Kasvuyritysten syntyminen on elintärkeää Suomen kansantalouden pitkän aikavälin talouskasvun, tuottavuuskehityksen ja työllisyyden kannalta - Työ- ja elinkeinoministeriö Yritysten lukumäärän kasvu ei yksistään luo kasvua kansantaloudelle, vaan yrityksiin tarvitaan lisää kasvua 2000-luvulla on syntynyt uutta yritystä, joista osa on tosin jakautumisia ja muita järjestelyjä Uusia työpaikkoja syntynyt kpl 2/3 yrityksistämme on yksinyrittäjiä ja 60 % yrityksistä ei koko elinaikanaan työllistä kuin yhden henkilön Yrityksistä alle 10 % voimakkaasti kasvuhakuisia Lähde: Tilastokeskus

3 Kasvu on ollut nopeinta kokoluokassa M, mutta kaikenkokoiset yritykset ovat tärkeitä kansantaloudelle Suomalaisten yritysten kasvu eri liikevaihtoluokissa Yhteenlaskettu liikevaihto Keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti Osuus luodusta liikevaihdosta 2-10M M M 1000M + 231B 7% 13% 22% 58% 344B 9% 17% 23% 52% 2-10M M M 1000M + 7,8% 8,4% 5,7% 3,6% 113B 13% 24% 25% 38% Keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti on laskettu koko yritysryhmälle siten, että kaikkien yritysten liikevaihtojen kasvu on summattu yhteen ja sitten verrattu vuoteen 2000 Kokoluokat on määritelty vuoden 2000 mukaan, eli esimerkiksi luokan yrityksillä saattoi vuonna 2008 olla yli 100M liikevaihtoa Liikevaihto 2000 Liikevaihto 2008 Uusi liikevaihto Reddal Inc. This material is Reddal proprietary. 3

4 Keskisuurten nopean kasvun ansiosta Suomessa on yli 50% enemmän yrityksiä kokoluokissa M ja M Erikokoisten yritysten lukumäärä 2000 ja 2008 eri liikevaihtoluokissa Yritysten lukumäärä eri liikevaihtoluokissa vuosina 2000 ja 2008 Yritysten lukumäärän kasvu eri liikevaihtoluokissa vuosien 2000 ja 2008 välillä Vaikeinta kasvu on ollut kaikista pienimmissä ja isoimmissa yrityksissä 10M ja 100M rajapyykit ohitetaan useimmiten 52,0% 57,9% 37,8% 36,1% M M M 1000M M M M 1000M + Reddal Inc. This material is Reddal proprietary. 4

5 Kasvun ylläpitäminen matkalla start-upista monikansalliseksi yritykseksi vaatii muutoksia strategiassa, organisaatiossa ja rahoituksessa Tyypilliset ominaispiirteet matkalla nollasta 10+ miljardin euron liikevaihtoluokkaan* 1. Ideasta yritykseksi (0-10M ) 2. PK-sektorilta pörssiin (10-100M ) 3. Lähialueilta kansainväliseksi (100M -1mrd. ) 4. Kansainvälisestä monikansalliseksi (1-10+ mrd. ) Tyypilliset kasvumekanismit Kasva orgaanisesti niche-markkinoita ja ketteryyttä hyödyntämällä Hyödynnä markkina- /teknologiamurrosta, monista liiketoimintamallia uusille alueille orgaanisesti ja roll-up tyylisillä yritysostoilla Hyödynnä globaalia verkostoa laajentamalla tarjoamaa orgaanisesti ja/tai ostamalla innovatiivisia yrityksiä ja skaalaamalla niitä Suurtuotannon etujen ja brändin hyödyntäminen innovaatioita ja uusia bisnesyksiköitä ostamalla sekä toimialan rakennejärjestelyillä Markkinavalinnat Valitse rajattu markkina ja kasvata markkinaosuutta kotimarkkinassa/ rajaa vielä enemmän ja kasva globaalisti Laajenna maantieteellisesti lähialueella, kasvata tuote-/palveluportfoliota Laajenna maantieteellisesti globaaleille markkinoille, uusiin tuoteryhmiin ja arvoketjussa Laajenna fokusta tarpeen mukaan, jotta on riittävästi tilaa kasvaa (rajattu markkina toimii yleensä vain B2C:ssä) Organisaatiorakenne Luo hallitus- ja johtoryhmätyöskentely, palkkaa asiantuntijoita ydintoimintoihin Rakenna funktionaalinen organisaatio (myös tukifunktioille) Rakenna matriisiorganisaatio (liiketoiminta-alueilla) sekä vahvemmat maayksiköt Rakenna 100% globaali organisaatio (myös hallitus ja johtoryhmä), divisioonarakenne mahdollinen B2B-liiketoiminnassa Rahoitus (ulkoinen pääoma) Perhe, tuttavat, venture capital, bisnesenkelit Pääomasijoittajat isossa roolissa, pörssi vaihtoehtona Pörssi sekä suuret pääomasijoittajat Pörssi, kansainväliset sijoittajat *) Esitetyt liikevaihtoluokat ovat viittellisiä esimerkkejä, joita on käytetty kuvaamaan tyypillistä yritystä. Rajat voivat vaihdella yrityksen toiminnan luonteesta ja toimialasta riippuen. Reddal Oy

6 Suurimmat kasvun pullonkaulat ovat rekrytoinnissa ja rahoituksessa, menestys tulee riskinottokyvyllä ja myyntiosaamisella Merkittävimmät kasvua edistäneet ja hidastaneet tekijät % kysymykseen vastanneista Edistänyt Ei merkitystä Hidastanut 64% 62% 75% 84% 84% 84% 82% 17% 31% 16% 16% 15% 13% 22% 20% 1% 4% 3% 4% 21% 37% 66% 49% 15% 13% Omistajien riskinottokyky Johdon riskinottokyky Myynti- ja markkinointiosaaminen Asiakaskysyntä Tuote- ja palveluinnovaatiot Järjestelmällinen toiminta (mittarit ym.) Rekrytointi Rahoituksen hankkiminen Julkisen sektorin tukipalvelut Lähde: Kauppalehden ja Reddalin kyselytutkimus kasvajayrityksille. Reddal Inc. This material is Reddal proprietary. 6

7 Suurella osalla pienistä hyvin kasvaneista yrityksistä on hyvin samantyylinen strategia Hyviä toimintamalleja pienelle kasvuhakuiselle yritykselle kokoluokassa 0-50M Strategia painottaa Suomea ja fokusoitua tuotevalikoimaa Markkinaosuuden kasvattaminen on yleensä helpointa kotimarkkinoilla, joissa kulttuurierot eivät vaikeuta myyntityötä On kustannustehokkaampaa keskittää tuotevalikoimaa kuin asiakaspohjaa, sillä asiakkaiden ylläpito vaatii vähemmän resursseja kuin tuotteiden kehittäminen Suomalaiseen mielenlaatuun sopii paremmin B2B-myynti, jossa fakta-argumentit ovat mielikuvamarkkinointia tärkeämpiä Myyntiosaaminen, riskinottokyky ja innovatiivisuus ovat tärkeitä menestystekijöitä Kasvuun sisältyy aina riskiä ja monesti investointeja, joiden tuotoista ei voida olla varmoja; kasvun edellytyksenä onkin, että omistajat hyväksyvät tämän epävarmuuden Parhaat kasvutarinat ovat usein syntyneet toimialojen ja teknologioiden murroksessa, jossa yrityksen uusi innovaatio on muuttanut liiketoimintamalleja Myyntiosaaminen on itsestäänselvä, mutta helposti unohdettu osa kasvua; hyväkään innovaatio harvoin myy itse itseään ja myyntityössä kerätty palaute on usein kehitystyön kannalta tärkeää Työvoiman ja rahoituksen saanti ovat suurimpia haasteita, ja ne tulee varmistaa hyvissä ajoin Osaajia tulee rekrytoida etupainotteisesti, vaikka se lisääkin kustannuksia; jos yritys on koko ajan aliresurssoitu, työhyvinvointi laskee ja kehittämiseen ja rekrytointiin käytettävä aika meneekin akuuttien ongelmien ratkomiseen Rahoituksen voi hankkia sekä sisäisesti että ulkoisesti; liiketoimintamallia järkeistämällä käyttöpääomasta saa usein paljon irti ja ulkoista rahoitusta taas saa helpoiten, kun pystyy esittämään uskottavan, arvoa luovan kasvustrategian Lähde: Kauppalehden kyselytutkimus, johon vastasi yli 70 erittäin nopeasti kasvanutta PK-yritystä Reddal Inc. This material is Reddal proprietary. 7

8 Yrityksen alkutaipaleella tärkeää on systemaattisten toimintatapojen luominen ja valmistautuminen tulevaan kasvuun Luo strategiaprosessi ja varmista liiketoimintamallin skaalautuvuus 5-10M Luo vahva yrityskulttuuri ja hae kasvua järjestelmällisesti rajatulta markkinalta 0-5M Rajaa markkinafokus tarkasti ensimmäisten vuosien aikana ja kasva orgaanisesti Kehitä toimiva ja järjestelmällinen yrityskulttuuri, joka tukee innovaatiota ja omaaloitteisuutta Rekrytoi erikoisosaajia ydintoimintoihin etupainotteisesti Luo prosessit tavoitteiden asettamiselle ja niiden mittaamiselle 2-8M Jatka kasvua rajatulla markkinalla orgaanisesti ja kartoita mahdolliset laajentumiskohteet Luo prosessit tavoitteiden asettamiselle ja niiden mittaamiselle, jotta yrityksen arvonluontia, kasvua ja tavoitteiden toteutumista on helpompi seurata Tavoitteet tulisi asettaa samaan aikaan vuosittain sekä ylätasolla, että mahdollisuuksien mukaan henkilöittäin tai henkilöryhmittäin Luo strategiaprosessi, johon kuuluu budjetoinnin lisäksi pitkän tähtäimen strategian luominen ja tarkistaminen ja operatiivinen vuosisuunnittelu Varmista strategian toimivuus pitkällä aikavälillä etsi ja luo liiketoimintamalleja, jotka hyödyntävät teknologia-/toimialamurrosta Luo johtoryhmä ja uskalla antaa osaajille vastuuta kehittää omaa osa-aluettaan, jotta ydinprosessien kehittäminen skaalautuvaksi saa riittävän huomion Perustaja-toimitusjohtajan on vältettävä kaikkien lankojen pitämistä käsissään ja oltava valmis siirtymään tarvittaessa sivuun, jos omat vahvuudet eivät enää toimi isommassa yrityksessä Reddal Inc. This material is Reddal proprietary. 8

9 Kasvu 100M luokkaan vaatii funktionaalisen organisaation luomista ja rohkeaa laajentumista useilla kasvumekanismeilla Ala systemaattisesti kartoittaa yritysostoja, laajenna uusiin tuoteryhmiin ja palveluihin M Laajenna ulkomaille ja uusiin tuotteisiin, uskalla investoida kasvuun 30-70M Luo funktionaalinen organisaatio, jolla on Hae uutta myyntiä viimeistään tässä selkeät tavoitteet ja tulosvastuu vaiheessa lähialueilta, esimerkiksi 10-40M pohjoismaista, ja uusista tuotteista, jotka hyödyntävät samaa osaamista ja jakeluverkostoa kuin vanhat tuotteet Pienelle yritykselle riittää yksittäiset Kasvata markkinaosuutta ostamalla tukihenkilöt, mutta kasvun mahdollistamiseksi pienempiä kilpailijoita on luotava tukiorganisaatiot (talous, HR, IT) Investoi rohkeasti kasvuun kriittisen Erillisillä tukiorganisaatioilla on aikaa keskittyä massan saavuttamiseksi omistajien toimintansa kehittämiseen ja samalla muulle on uskallettava ottaa myös riskejä ja organisaatiolle jää enemmän aikaa myynnille käyttää tarvittaessa pääomasijoittajia Funktioille tulee antaa päätösvaltaa ja tulosvastuuta Hae ensimmäiset kokemukset lähimarkkinoiden ulkopuolelta viimeistään tässä vaiheessa, jotta yrityksellä on riittävästi tilaa kasvaa 100M kokoluokan jälkeenkin Suurella yrityksellä on mahdollisuus ostaa pienempiä yrityksiä, jotka usein tuovat uusia innovaatioita ja osaamista mukanaan Valmistava yritys voi alkaa tehdä myyntiä myös tuotteiden ympärille rakennetuilla palveluilla Palveluyritys voi alkaa myydä palveluunsa liittyviä tuotteita tai tuotteistaa palvelunsa uusia liiketoimintamalleja ja sovelluskohteita varten Reddal Inc. This material is Reddal proprietary. 9

10 Lisää tutkimusta ja tietoa yritysten kasvumatkasta ja PK-yritysten kasvun turvaamisesta löytyy Reddalin kotisivuilta Tervetuloa tutustumaan! Reddal Inc. This material is Reddal proprietary. 10

11 Ota yhteyttä, mikäli haluat jatkaa keskustelua kaikenkokoisten yritysten kasvun varmistamisesta Yhteystiedot Paavo Räisänen, , Iiro Kulvik, , Reddal Inc. This material is Reddal proprietary. 11

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus Siili Solutions Seurannan aloitus Inderes on tuottanut tämän raportin sijoittajien informatiiviseen käyttöön. Raportilla esitetyt tiedot perustuvat markkinoilla yleisesti käytettävissä oleviin tietoihin

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Nuorten teknologiayritysten menestystekijät

Nuorten teknologiayritysten menestystekijät SITRAN RAPORTTEJA 28 Nuorten teknologiayritysten menestystekijät Mika Naumanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 28 2002 Sitra ja kirjoittajat Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto:

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ Pro gradu tutkielma Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot