Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE"

Transkriptio

1 Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE LOPPURAPORTTI TAMMIKUU 2012

2 1 Yhteystiedot: Pöyry Finland Oy Urheilukatu 5-7 FI Rovaniemi Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh

3 1 YHTEENVETO NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA-AJANKESKUSHANKE Jurikka - Ekologisesti kestävään elämäntapaan innostava alue Lähtöajatuksena Kurikan Niinistönjärven lähialueen kehittämiselle on turvetuotannosta vapautuvan 40 ha alueen jalostaminen, hyödyntäminen ja maisemointi. Tavoitteena on luonnonmukainen, ekologinen jatkokäyttö, joka luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Turpeentuotannon päättymisen ja turvekerroksen alla olevien maaainesten hyödyntämisen jälkeen muodostuu suunnittelukohteeseen vähintään kahden tekojärven muodostama järvi- ja ranta-alue. On mahdollista, että nykyisellään vielä laajassa turvetuotannossa olevasta alueesta muodostuu suurempi tekojärvi. Tekeillä on pitkän aikavälin suunnitelma ulottuen vuoteen Suunnitelmaa ovat Kurikan kaupungin ja Kurikan Hieta Oy:n kanssa laatineet Pöyryn konsultit vuoden 2011 lopulta. Pitkän aikavälin suunnitelman pohjalta voidaan aloittaa turvetuotannosta vähitellen vapautuvan alueen maisemointi sekä valmistella tulevaisuuden yritystoiminnan edellytyksiä. Kurikan Hieta Oy ja yrittäjänä toimiva Mikko Ojainväli on Niinistönjärven järvi- ja vapaa-ajan keskuksen käynnistävä voima, joka tulevaisuuden suunnitelmissa keskittyy toimivien yritysverkostojen sekä aloittavien toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. Aluetta ei haluta rajata yhden yrityksen toiminta-alueeksi, vaan siitä tulisi laajempi toimintaympäristö. Niinistönjärven kehittämishanke on vielä varsin alkuvaiheissaan. Suunnitelmat tulevat aivan lähivuosina täsmentymään, erityisesti järvi- ja vapaakeskuksen toteutuksen osalta. Aikaisen julkistamisen tavoitteena on saattaa yhteen lähialueen kylät, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja muut toimijat, jotka voivat antaa oman osaamispanoksensa tuleviin toimintoihin. Aikaisessa vaiheessa julkistettava suunnitelma antaa mahdollisuuden luoda uusia ideoita kehityshankkeen tueksi ja taustaksi. Jurikan perusideologiana on toimia ekologisesti ympäröivän luonnon arvo ja merkitys huomioon ottaen.

4 1 Sisällysluettelo YHTEENVETO TAUSTAA Lähtötilanne NYKYTILA-ANALYYSI TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTI Kilpailutilanne, yhteistyömahdollisuudet Sidosryhmä- ja tiedotustilaisuus VISIO TOIMINTA-AJATUS Asiakasryhmät ja keskeiset tuoteryhmät Ydinalueen lay-out suunnitelmat Keskeiset mitoitusluvut Mitoituksesta johdettavat investointisuurusluokat Tarvittavat infrastruktuuri-investoinnit TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS TALOUDELLINEN TOTEUTETTAVUUS TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSITASOLLA KAAVOITUSTILANNE JA TARVITTAVAT LUPAKYSYMYKSET LOPPUYHTEENVETO LIITTEET... 25

5 2 1 TAUSTAA Ajatus Kurikan Niinistönjärven läheisyyteen sijoittuvasta uudesta matkailu- ja vapaaajan keskuksesta on lähtenyt syntymään n. vuonna 2008, jolloin n. 40 ha maa-alueen turpeenottoalueella omistava Kurikan Hieta Oy:n omistaja Mikko Ojainväli sai turpeennostoa harjoittavalta Vapo Oy:ltä esitteen turpeennostoalueiden tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista turpeennoston loputtua. Käytöstä poistuvan turpeennostoalueen käytölle on useita vaihtoehtoja. Kyseisellä uuden Niinistön alueella voi harjoittaa ensinnä maa-aineisten myyntiä. Eräs käyttömuotomahdollisuus olisi tuulivoimatuotanto. Muina mahdollisuuksina voisivat soveltuvin osin olla maanviljelyskäyttö, metsäntuotanto, pintaturpeen jatkojalostus esim. puutarhakäyttöön. Uuden Niinistön ensimmäisenä turvetuotannosta vapautuneella alueella on jo suoritettu maa-aineisten myyntiä. Nostetun turpeen alla on hietamaata, soraa ja jääkauden pyöristämiä pieniä ja keskikokoisia kiviä. Maa-aineisten muokkaamisen ja noston myötä on turvetuotannolta vapautuneelle alueelle jo syntynyt pieni tekojärvi. Maa-alueen omistajalla Kurikan Hieta Oy:lla oli Vapo Oy:n turvesoiden jälkihyödyntämiseen liittyvästä esitteestä herännyt ajatus, että koko 40 ha turpeentuotannosta vapautuva alue muokattaisiin kahden tekojärven kokonaisuudeksi. Kuva 1 Maa-aineisten nostoa aiemmalta turvetuotantoalueelta. Kuva: Pöyry

6 3 Kuva 2 Jääkauden pyöristämiä kiviä ja tekojärvi. Kuva: Pöyry Suunnittelun edetessä päädyttiin siihen ratkaisuun, että ensisijaisesti keskitytään ensimmäisen pienemmän tekojärven ympäristöön ja toiminnalliseen kehittämiseen. Toinen suurempi turvetuotantoalue poistuu turvetuotannosta myöhemmin 2010-luvun lopulla ja alueen uutta hyötykäyttömuotoa voi pohtia tulevaisuudessa. Kuva 3 Käytössä oleva turvetuotantoalue. Kuva: Pöyry Uuden Niinistönjärven tulevaisuuden käyttöön liittyen toteutti Kurikan kaupunki yhdessä Kurikan Hieta Oy:n kanssa tarjouskilpailun kesän ja syksyn 2011 aikana, jonka pohjalta ns, master plan suunnnitelmaa valittiin totetuttamaan Pöyry Finland Oy.

7 Suunnittelutyö on toteutettu yhdessä Kurikan kaupungin ja Kurikan Hieta Oy:n kanssa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kurikan kaupunki sekä Kurikan Hieta Oy ovat rahoittaneet kehittämishanketta. Suunnitteluhankkeeseen liittyi tammikuussa 2011 järjestetty yleisötilaisuus Uuden Niinistönjärven kohteen potentiaalisille yhteistyökumppaneille sekä muille osallisille Lähtötilanne Kurikan Hieta Oy:n tavoitteena omistamansa maa-alueen tulevaisuuden käytön suhteen on kehittää ekologisesti kestävästi toteutettu matkailu- ja vapaa-ajan toimintoihin keskittyvä alue. Alueen tulisi hyödyntää ekologisia energialähteitä sekä harjoitettavien toimintojen tulisi olla sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Tavoitteena on palauttaa kohteen luonto sellaiseen tilaan, että turpeennoston jäljet voidaan peittää ja samalla muokata alue maisemallisesti siistiksi. Samanaikaisesti matkailu- ja vapaa-aikakohteen suunnittelun kanssa on Kurikan alueella ja laajemminkin Etelä-Pohjanmaalla menossa tuulivoimayhtiöiden aluekartoitukset potentiaalisten tuulivoima-alueiden hankkimiseksi. Tuulivoiman roolia pohditaan tuulivoimayhtiöiden lisäksi kunnissa ja erityisesti maakuntahallinnossa mietitään aluevarauksia, jotka tulevassa maakuntakaavoituksessa varattaisiin tuulivoimatuotannolle. Kurikan osalta suunnittelutyön aikana saatiin virkamiestasolta linjausta, että Uuden Niinistön kohteen kehittämistä voidaan jatkaa. Kaupungin viralliset kannanotot maankäyttömuotojen suhteen vahvistuvat viimeistään kaavoituksen yhteydessä. Käytännön työt turvetuotannosta vapautuneen alueen maisemoimiseksi on käynnistetty. Kurikan Hieta Oy:n omistaja on päätyönsä ohessa harrastusmuotoisesti muokannut maa-aluetta ja tulevan tekojärven paikkaa kaivinkoneella. Kaivinkoneella ja muulla maansiirtokalustolla on samalla siirretty, läjitetty ja jalostettu maa-aineksia myyntiä varten. Osa maa-aineksista on jopa säkitetty paikan päällä ja toimitettu myyntiin jälleenmyyjille. Suunnittelualueella toteutetuissa maa-ainesten muokkauksessa ja maisemoinnissa on huomioitu maa-ainesten ottolupaan liittyvät ehdot pohjaveden tasosta sekä ympäristölliset reunaehdot. Suunnittelualueen läheisyydessä on toisen maanomistajan omistama pienehkö maa-alue, jossa turvetuotanto on jo useita vuosia sitten päättynyt. Kyseisellä on alueella on pieni tekojärvi, jota voitaisiin hyödyntää Uuden Niinistön alueen palvelutarjonnassa kalastuslampena. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on varsinainen Niinistönjärvi, joka on luonnontilainen soistuva järvi, joka on erinomainen pesintä- ja levähdysalue monille lintulajeille. Niinistönjärven ympäristö on suoluontoretkeilyaluetta. Niinistönjärven ympärille on kaupungin ja ELY-keskuksen toimesta toteutettu mm. retkeilyrakenteita. Retkeilyrakenteita sekä lintutornia voi hyödyntää sekä kesä- että talviaikana.

8 5 Kuva 4 Niinistönjärven retkeilymahdollisuuksia (kuvat: Pöyry) Uusi Niinistön hankealue, jolle suunnitteluprosessin aikana mietittiin iskevää nimeä, sijaitsee lähes Kurikan ja Jurvan taajamien puolivälissä vajaan kahden kilometrin etäisyydellä Kurikka Jurva maantiestä. Seuraavilla kartoilla on esitetty suunnittelualueen sijainti. Suunnittelun kohteena olevan alueen työnimeksi otettiin käyttöön JURIKKA.

9 Kuva 5 Sijaintikartta, laaja (taustakartta:google) 6 Jurikan tulevaisuuden suunnittelun kannalta on haastavaa, että kohde sijaitsee keskeisten taajama-alueiden ulkopuolella ja sellaisella alueella, jossa lähiympäristössä ei ole kovin vahvoja matkailullisia perinteitä, lähistöllä sijaitsevaa Reinon Tupaa lukuun ottamatta. Toisaalta sopivien yhteyksien päässä ovat Kurikan ja Jurvan taajamien lisäksi Seinäjoki, Ilmajoki, Kauhajoki, Teuva, Laihia ja Ylistaro. Jäljempänä raportissa tarkastellaan potentiaalisia asiakaskohderyhmiä ja lähtöalueita tulevien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Lähialueen yksi potentiaalisista yhteiskumppaneista on Jurvan Botniaring, jolla on omia laajentamissuunnitelmiaan tapahtumakävijöiden lisäämiseksi sekä rata-alueen laajemmaksi hyödyntämiseksi.

10 Kuva 6 Sijaintikaavio (taustakartta: Google) 7 Vierellä olevassa sijaintikaaviossa on osoitettu lähimpien luontomatkailukohteiden, reittien sekä Botniaringin sijainti uuteen Niinistön alueeseen, Jurikkaan nähden. Kehittyessään Jurikan alueen läheisyyteen on toki syytä lisätä lähireittitarjontaa. Levanevan suojelualue, Kurjen kierros sekä Polvenkylän suoalue ovat (päivä)kävelyetäisyyttä ajatellen liian kaukana, mutta autolla kuljettaessa kytkettävissä Jurikan palvelukokonaisuuteen.

11 Kuva 7 Suunnittelualueen, "Jurikan" toimintojen sijoittumisen kuvasovite 8

12 2 NYKYTILA-ANALYYSI Jurikan nykytila-analyysi on tarkasteltu nelikenttäanalyysin eli SWOT-analyysin kautta. Analyysissä on tarkasteltu kohteen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden kannalta uhkia ja mahdollisuuksia. 9 VAHVUUDET suuri käytettävissä oleva maa-alue yhdellä omistajalla 40 ha maa-alue käytettävissä turpeennostoon päätyttyä 2020 mennessä turpeennoston jälkeen paljastunut maaaines helposti muokattavissa ja maisemoitavissa sijainti Kurikan ja Jurvan puolivälissä kohtuullisen tieyhteyden päässä lähdepohjaisen pienemmän tekojärven olemassaolo maan muokkaukseen ja maisemointiin käytettävissä oleva osaaminen ja konekalusto pääyrittäjällä myös muita elinkeinolähteitä (ei tarvitse sijoittaa kaikkia munia samaan koriin ) edellytykset verkostomaiseen yritystoimintaan matkailu- ja vapaa-ajan käytössä mahdollisuuksia valtakunnalliseen markkina-alueeseen yhteistyössä muiden yritysten kohtuullinen investointivalmius turpeen, soran ja muiden maa-ainesten myynnin kautta valmius soveltaa uusinta käytettävissä olevaa teknologiaa mm. energiantuotannon suhteen maaseutukylien läheisyys ja kylistä saatava luonto- ja ruokaosaaminen Botniaringin läheisyys ja Botniaringin laajentumisen tuomat liiketoimintamahdollisuudet HEIKKOUDET sijainti tärkeimpien liikenneväylien ulkopuolella kohteella ei minkäänlaista aikaisempaa matkailullista profiilia investointi muun palvelurakenteen ulkopuolelle on arvokas (mm. vesijohtojen ja viemäröinnin toteutus laajalle kokonaisuudelle) mahdollinen matkailullisen toiminnan osaaminen yritysverkostolla puutteellinen sijainti turpeennostoalueen vieressä (pöly, melu) uuden tekojärvialueen toteutuksen ajallinen kesto (turpeennosto jatkuu ehkä 2018 asti) sijainti mahdollisen tuulivoima-alueen läheisyydessä (tuulivoimaloiden ääni- ja välkevaikutus sekä maisemavaikutus) alueen epävarma kaavallinen tilanne (tuulivoima energiantuotanto matkailutoiminta) rakentamisen mahdollisuudet vain rakennusluvalla tai poikkeamisluvalla ei suoraa tieyhteyttä Botniaringille

13 10 MAHDOLLISUUDET UHKAT lähialueen ostovoima elinvoimaisen maaseudun tuomat mahdollisuudet osa-aikaiseen yrittäjyyteen (maaseutuyritysten osa-aikainen toimintaympäristö) lähiruoan ja muiden maaseudun palvelujen myyntiin tähtäävän toimintaympäristön rakentaminen uniikin toimintaprofiilin valinta (tarjotaan jotain sellaista palvelua, millä ei ole lähialueilla todellista kilpailua) laaditaan selkeä toimintakonsepti (ei tarjota kaikille kaikkea, vaan valituille kohderyhmille kohdistettuja) suoluonnon tarkkailuun liittyvän matkailun kysyntä palveluliiketoiminnan pitäminen hallittavassa kokoluokassa niin palvelutarjonnan, investointien kuin toimintakulujen suhteen kansainvälisen eco-village ajattelun mukainen toteutuskonsepti (ei ideologista viherkylää). Kts. viitekuvat jäljempänä. Ansainta perustuisi tonttimyyntiin. lähialueen asukkaiden ekohenkinen lähimökkikohde, pienmökkikohde järvien huolellinen maisemointi, luontainen kasvialue metsästysmajatyyppinen yhteinen päärakennus tuulivoiman sijoittuminen aivan suunnitellun palvelukeskittymän läheisyyteen suuremman suunnitellun tekojärvialueen pitkään jatkuva turpeennosto pitkään jatkuva alueen keskeneräisyys luontaisen kysynnän puute = kysyntä on rakennettava oman profiilin ja brandin varaan maisemoitava alue on laaja ja maisemointi vie paljon aikaa sekä resursseja kaavaratkaisujen venyminen suora kilpaileva toiminta lähimmän yrittäjän kanssa 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTI 3.1 Kilpailutilanne, yhteistyömahdollisuudet Perustoimintalinja on tullut suunnitteluprosessin myötä valittua siten, että Jurikassa keskitytään tulevaisuudessa enimmäkseen matkailun, vapaa-ajan palvelujen ja virkistyksen kehittämiseen ekologisessa toimintaympäristössä. Etelä-Pohjanmaan aluetta tarkastellen on olemassa muutamia yrityksiä ja kohteita, jotka hyödyntävät asiakaskohderyhminään erityisesti lähialueen asukkaita. Koska perusajatukseltaan hiukan kilpailevia yrityksiä on olemassa kilpailemassa erityisesti ryhmäasiakkaista, on Jurikan kilpailussa pärjätäkseen luotava aivan erityinen toimintaprofiili sellaisista

14 tuotteista ja palveluista, joilla voidaan erottautua kilpailijoista. Lähimmässä toimintaympäristössä muutaman kilometrin päässä Niinistönjärven toisella puolella toimii Reinon Tupa, joka tuotteissaan hyödyntää suoluontoa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä toimintoja ja yritysryhmille suunnattavia palveluita. Pikaisesti ajatellen Reinon Tupa voisi toimia Jurikalle suorana kilpailijana, mutta yrityshaastattelun sekä järjestetyn sidosryhmätyöpajan pohjalta on todettavissa, että Reinon Tuvasta ja Jurikasta voi muodostua tärkeimmät yhteistyökumppanit toisilleen. Reinon Tupa on päättänyt olla toteuttamatta majoituspalveluja omassa yrityksessään, vaikka niille valtakunnallisten yritysryhmien myötä olisikin kysyntää. Nykyisin Reinon Tuvan yritysasiakasryhmät majoittuvat yli yön toteutettavissa kokous- tai ohjelmapalvelutuotteissa lähikaupunkien hotelleissa. Botniaring on vahva tulevaisuuden yhteistyökumppani. Ratakeskuksessa on laadittu tulevaisuuden kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti rata-alueen kävijämäärä vuositasolla nostettaisiin :een. Botniaringin lähistölle ei todennäköisesti toteuteta mitään merkittävää majoituskohdetta. Botniaringin käyttäjät, tapahtumakävijät sekä erilaisiin moottoriajoneuvokoulutuksiin osallistuvat henkilöt voivat hyödyntää Jurikan majoitustarjontaa tulevaisuudessa. Jurikan maa-alueen omistajan Kurikan Hieta Oy:n tavoitteena on luoda Jurikasta lähikylien asukkaiden ja esimerkiksi maaseutuelinkeinojen harjoittajien sekä erilaisten harrasteryhmien yhteinen toimintaympäristö, jonka puitteissa on mahdollisuus harrastaa monenlaista liiketoimintaa. Jurikan kohteen eräänä varteenotettava tulevaisuuden yhteistyökumppanina on Viitalan ja kylä siellä erityisesti Viitalan nuorisoseura, jolla on kylässä toimiva nuorisoseurantalo. Nuorisoseurantalon tiloja voi hyödyntää Jurikan kohteen tulevassa toiminnassa. Merkittävä yhteistyökumppani sekä yhteisöille että matkailijoille suunnattavien tuotteiden sisällön kannalta on paikallinen Koivistonkylän metsästysseura. Metsästysseura on myös luvannut talkooapua Jurikan toimintaympäristön toteutuksen aikana. Koivistonkylän metsästysseuran jäsenistö on n. 150 hengen laajuinen, joten talkootyöapu on hyvin merkittävää. Suupohjan lintutieteellinen yhdistys on tehnyt suunnittelun kohdealueella sekä Niinistönjärven alueella yleensä monien vuosien aikana linnusto- ja luontoselvityksiä. Alueen lintuihin, muihin eläimiin sekä kasveihin liittyvä dokumentoitu tieto on tärkeä sisällöllinen tekijä tulevaisuuden matkailupalvelutuotteita luotaessa. Jurikan matkailu- ja vapaaajan kohteentavoitteena on säilyttää alue mahdollisimman pitkälle luonnontilaisena. Näin ollen tavoitteena on turvata ja jopa edistää alueella viihtyvien lintujen ja muiden eläin- ja eliölajien elinolosuhteita. Jurikan yksi kantavia ideoita on, että tuotettavia palveluita koostetaan mahdollisimman pitkälti verkostomaisella toimintatavalla. Eräänä toiminnallisena mahdollisuutena on, että Kurikan Hieta Oy maanomistajana luo tulevaisuuden puitteet elinkeinotoiminnalle sekä lähialueen kylien ja yhteisöjen toiminnalle, mutta mahdollisesti Kurikan Hieta vuokraisi tai myisi varsinaisen operatiivisen liiketoiminnan jollekin ulkopuoliselle toimijalle tai yritykselle. Vapo Oy tulee toteuttamaan Jurikan suunnitellun ydinalueen lounaispuolelle kosteikon jo vuodesta 2012 alkaen. Kosteikko tulee luomaan aivan uudenlaisen luontoympäristön Jurikan palveluiden lähelle. Kosteikosta muodostuu oma erityinen ympäristö kosteikko-olosuhteissa viihtyville kasveille ja eläimille. 11

15 3.2 Sidosryhmä- ja tiedotustilaisuus Tammikuun 10. päivä 2012 pidettiin Kurikan kaupungin valtuustosalissa Jurikkahankkeen sidosryhmä- ja tiedotustyöpaja. Työpajan tarkoituksena oli avoimesti ja yhtäaikaisesti tiedottaa Jurikan suunnittelun nykyvaiheesta ja tulevaisuuden näkymistä. Julkisesti kokoonkutsuttuun tilaisuuteen saapui n. 30 osallistuja paikalle kuulemaan usean vuoden päähän ulottuvista suunnitelmista sekä kommentoimaan suunnitelmia. Keskustelu oli hyvin positiivista ja usea taho tilaisuuden yhteydessä tarjoutui toimimaan yhteistyössä suunnittelukohdetta kehitettäessä, mm. edellisessä kappaleessa mainitut tahot. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus nähtiin erittäin tarpeelliseksi sekä hankkeen potentiaalisten toteuttajien että sidosryhmien kannalta. Koska hankkeen varsinainen toteutus kaavoitus- ja suunnitteluvaiheen jälkeen on muutaman vuoden päässä, jää kaikille osallisille reilusti aikaa pohtia mahdollista osallistumaan hankkeen toteutukseen ja luotaviin yhteistyöverkostoihin VISIO 2020 Edellä esitetyn analyysin pohjalta on laadittu seuraava kaksivaiheinen visio tavoitevuotenaan Visio ulotetaan varsin pitkälle ajalle, koska turvetuotanto jo vapautuneen alueen vieressä jatkuu arviolta vuoteen 2018 saakka, mahdollisesti pidempäänkin. Vuoteen 2015 mennessä luodaan kaavallinen, teknillinen, kaupallinen ja sisällöllinenvalmiusuudenpalvelukohteen, J urikan toteutukselle. Vuoteen 2020 mennessä Niinistönjärven turvetuotantoalueiden tilalla on tekojärvialue, jonka rannoilla on virkistys- ja vapaa-ajankäytöön keskittyvä ekologinen ja energiaomavarainen matkailupalvelukeskus. Kohde tarjoaa majoitusta, luontomatkailua ja luonnonantimiin perustuvia hyvinvointi- ja elämyspalveluja. Kohde on lähialueen verkosto- ja maaseutuyritysten toimintaympäristö. 5 TOIMINTA-AJATUS Päätoimintamuotona on majoitustoiminta, johon on alueella toimintaympäristö- ja nykytilakartoituksen perusteella kysyntää. Jurikka voi majoitustoiminnan tueksi tarjota luontoon perustuvia hyvinvointipalveluita, kuten esimerkiksi turvehoitoja. Jurikka kohteena on hyvin soveltuva ns. Green Care ajatteluun. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämän laatua. Se kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja taajamaympäristöissä. Green Care ajattelussa hyödynnetään voimauttajina mm. eläimiä, puutarhoja ja luonnonympärsitöjä. (Lähde: Green Care Finland ry).

16 Yhtenä vetovoimatekijänä on järviympäristö, joka luodaan turvetuotannolta vapautuvalle alueelle maisemoiden sekä ympäröivään luontoalueeseen sopeuttaen. Ympäröivän luonnon kunnioittaminen, osin toteutettava ennallistaminen, luontoon tukeutuvat palvelutuotteet sekä ekologinen toimintatapa ovat keskeisiä periaatteita toiminnassa. Jurikan palvelukokonaisuus toteutetaan ns. Slow Life ajattelulla, jonka pohjalta kohteen kävijöille tarjotaan kiireettömiä ekologisuuteen ja vieraanvaraisuuteen perustuvia elämyksiä. Ohjelmapalveluna toteutetaan luontoretkiä, erityisesti Niinistönjärven suoluontoon tutustuen. Luontoon liittyvät retket ja palvelutuotteet toteutetaan pääasiassa maksullisina palvelutuotteina eli palveluun kytketään asiansa osaava opas. Samalla rakennetaan luontomatkailutuotteille kattava sisältö. Jurikka sopii kohteena paikallisten maaseutuyritysten ja kylien toimijoiden myyntipaikaksi ja toimintaympäristöksi. Kohde tarjoaa toimintaympäristön verkostomaiselle yritystoiminnalle, jolloin valitaan parhaat eri alojen osaajat yhteistyökumppaneiksi. Myynti voidaan toteuttaa vahvimman tuotekokonaisuuden ja brandin kautta. Majoitusrakentamisessa tarjotaan vieraille erilaisia vaihtoehtoja: aittaratkaisuja, ryhmämajoitustiloja, mahdollisesti hyvin korkeatasoista suunnattuna yritysvieraiden käyttöön. Majoitusrakentamisen toteutussuunnitelmaa tehdään tarkemmin toimintakonseptin suunnittelun edetessä. Jurikan alueelle tulee toimintoja ja palveluja yhdistävä päärakennus, joka toimii esimerkiksi kokoontumis- ja ruokailutilana sekä mahdollisesti majoituskäytössä. Tulevaisuuden yhtenä toimintamuotona on mahdollisuus rajattuun määrään harrasteviljelijöiden ekotiloja, joiden tuotantoa mahdollisesti tulee myyntiin tai harrasteviljelijöiden omaan käyttöön. Eräs mahdollisuus markkinoida ekotiloja tai orgaanisen tuotannon mahdollisuuksia, on käyttää WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) palvelua, jonka puitteissa esim. eläkeikäisille tarjotaan mahdollisuutta työskennellä neljänä päivänä viikossa ekotilalla majoitusta ja ruokaa vastaan (Lähde: Jurikan tuleva yritystoiminta on mahdollisesti osa-vuotista. Tavoitteena on kuitenkin ympärivuotisen toiminnan kehittäminen Asiakasryhmät ja keskeiset tuoteryhmät Seuraavalla sivulla esitetään taulukkona asiakkaiden ja päätuoteryhmien keskeistä sopivuutta. Taulukon avulla arvioidaan alustavasti asiakkaiden lähtöalueita maantieteellisesti ja yrityksen talouden kannalta. Tarkempi asiakaskohderyhmäsuunnittelu tapahtuu yrityksen oman suunnittelun edetessä. Keskeisenä ajatuksena on, että toiminta tulee olemaan asiakaslähtöistä, jolloin asiakastarpeet ovat keskeisellä sijalla yrityksen liiketoiminnan suunnittelussa.

17 14 Tuoteryhmä- / asiakasryhmämatriisi Lomamökkitonttien myynti Edellyttää suunnittelutarveratkaisua / asemakaavaa Vuokrattavat lomamökit lomakeskusajatuksella: toimiva yritys vuokraa. Edellytyksenä mökkien lisäksi muitakin palveluita. Myyntivalmius > Suoluontoon perustuvat ohjelmapalvelut (alan huippuosaaminen) Alueelliset käyttäjät maakunnasta Mahdollista, edellyttää muuta palvelurakennetta Mahdollista viikonloppuisin ja loma-aikoina Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Käyttäjät koko Suomen alueelta Edellyttää omaleimaista aluetta Mahdollista ajoittain viikonloppuisin ja loma-aikoina. Edellyttää erityissisältöä Ennakkoon myytäviä ryhmäkäyttäjiä. Luontoharrastajat Kansainväliset käyttäjät Edellyttää vahvaa markknointia ja uniikkia profiilia Vuokraukset mahdollisia ennalta myydyille, teemaryhmille Ennakkoon myydyt aktiiviluontoharrastajat Botniaringin ja/tai yhteistyöyritysten asiakkaat Markkinointikanava Vuokraukset tapahtumiin ja muiden yritysten asiakasryhmiin liittyen Yhteistyöyritysten myymät majoitusasiakkaat Taloudellinen arvio Hyvä myyntitulo tonteista, toteutuu viiveellä. Kysyntä vaihtee vuodenaikojen ja viikonpäivien mukaan. Kysyntä epätasaista, jakaantuu osin alihankkijoille Suoluontoon perustuvat hyvinvointipalvelut (alan huippuosaaminen) Alueellinen vapaa-aika ja hyvinvointikohde (järvi ja turvesaunat) Kokouskäyttö ja tilaisuudet Tukikohtana päärakennus Terveys- ja hyvinvointi-käyttäjät, yhteisöt Yhteisöt ja yksityiset Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Terveys- ja hyvinvointiasiakkaat Ei kovin todennäköistä Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Erityisterveys-intoilijat Ei todennäköistä Ei todennäköistä Ryhmät, special interest Mahdollista tapahtumien yhteydessä Vuokraukset tapahtumiin ja muiden yritysten asiakkaisiin liittyen Tasaa kassavirran piikkejä Tasaa kassavirran piikkejä Ympärivuotinen Käytössä vaihtelua sesongin mukaan Matkailuvaunualue Alueellisen yhdistyksen jäsenalue. Ympärivuotinen säilytys Edellyttää omaleimaista profiilia Ei todennäköistä Mahdollista tapahtumien yhteydessä Voi toimia muun toiminnan tukena, ei ole sellaisenaan kannattava

18 Ydinalueen lay-out suunnitelmat Alla esitetään hahmotelma ydinalueen lay-out suunnitelmasta. Kyseiset havainnekuvat eivät ole lopullisia, eikä niitä suoraan voi käyttää esim. tulevan kaavoituksen pohjana. Vastaanottokeskus Matkailutoiminnot keskittyvät Jurikkajärveksi ja Jurikkalammeksi nimettyjen tekojärvien rannoille. Alueen toiminnallisen keskuksen, tapahtuma-aukion ympärille sijoittuvat vastaanottorakennus ja yhteismajoitustilat sekä muita mahdollisia rakennuksia, kuten ekovillagen tuotteiden myyntipiste ja kalustorakennuksia. Tapahtuma-aukion keskellä on paikka ulkotulelle ja aukion laidalle on varattu tilaa katsomolle. Päärakennuksesta ja tapahtuma-aukiolta on suora näköyhteys Jurikkalammelle. Majoitus Vesialueiden rannoille sijoittuu varustetasoltaan ja kooltaan erityyppisiä loma-asuntoja. Jurikkajärven rannalle sijoittuvat tiiviinä nauhamaisema ketjuna ranta-aittoja muistuttavat mökit. Mökit voidaan yhdistää toisiinsa ja Jurikkajärveen esim. puutasoin ja -laiturein. Monipuolisesti varustellut 6-8 henkilön mökit sijoittuvat omana kokonaisuutenaan Jurikkalammen länsipäähän. Muita majoitusmuotoja tarjoavat tapahtuma-aukion tuntumassa sijaitsevat kodat ja yhteismajoitus sekä asuntovaunualue. Vesistöt ja maisemakuva Alueen yleisilmettä hallitsevat Jurikkajärvi ja lampi, mäntyvaltainen puusto ja paikallinen maa-aines. Kasvillisuudessa suositaan karun maaperän kasveja kuten mäntyjä ja mäntyvaltaiselle metsälle tyypillistä aluskasvillisuutta kuten varpuja. Rakennettavien alueiden maisemoinnissa suositellaan käytettäväksi esim. kunttaa voimakkaasti lannoitetun kasvualustan ja paikalle vieraiden kasvillisuustyyppien sijasta. Vesialueiden rantojen ja näitä erottavan kannaksen maisemoinnissa käytetään mahdollisimman paljon pyöreäksi hioutunutta kiveä sekä soraa ja hiekkaa. Asfaltointia ja ladottuja kiveyksiä ei suositella. Muut toiminnot Veteen liittyviä toimintoja ovat mm. uinti, soutu ja melonta sekä talvella luistelu, kelkkailu ja avantouinti. Rantasaunat sijoittuvat Jurikkalammen rannalle, turvesaunat Jurikkajärven luoteispuolelle, turvetuotannosta poistuvan alueen tuntumaan. Turvesaunojen lähelle on sijoitettu myös suojalkapallokenttä ja paikoitusta. Luontoretket ja luonnontarkkailu Jurikkajärveltä on yhteydet seudun merkittäville retkeily- ja ulkoilureiteille ja se toimii näiden tukipisteenä. Alueen lounaiskulmaan on muodostumassa uusi kosteikko, jonka reunalle sijoitetaan lintutorni. Ekovillage Käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueelle rakennetaan tekojärvi ja sen äärelle ekokylä, jossa tonttikoko on riittävän suuri pienimuotoiselle viljelylle. Järven vettä voidaan käyttää kastelussa. Kosteikko Vapo Oy on toteuttamassa kosteikkoa suunnittelualueen lounaispuolelle vuodesta 2012 alkaen. Kosteikon sijainti ilmenee alla olevasta kartasta.

19 16

20 17

21 Keskeiset mitoitusluvut Edellä esitetyissä maankäyttösuunnitelmissa mitoituslukuina on käytetty seuraavia lukuja, jotka eivät siis ole lopulliset, eivätkä sitovat: Mökit: 21 kpl, 2-5 hengen mökkejä: 10 kpl, 2 hlö mökki (25m 2 ) 6 kpl, 2+2 hlö mökki (35m 2 ) 5 kpl 2+3 hlö (45m 2 ) yht. 64 hlö/ vuodepaikkaa (685 m 2 ) 12 kpl, 6-8 hengen mökkejä: 4 kpl, 4+2 hlö (70 m 2 ) 32 vuodepaikkaa 4 kpl, 4+3 hlö (80m 2 ) 28 vp 2 kpl, 6+2 hlö (90 m 2 ) 16 vp 2 kpl, 10+2 hlö (145m 2 ) 24 vp yht. 100 hlö ( 1070 m 2 ) Mökit yhteensä 164 hlö / vuodepaikkaa (1775 m 2 ) Yhteismajoitustilat: 26 hlö yhteistilassa 5 kpl 2 hlö huoneita yht. 36 hlö / vuodepaikkaa (xxx m 2 ) Vuodepaikkamäärätavoite J urikassa yhteensä: 240 vuodepaikkaa Saunat: 3 kpl turvesaunoja 3 kpl rantasaunoja Päärakennus + mahdollinen ekokauppa (xxx m 2 ) 5.4 Mitoituksesta johdettavat investointisuurusluokat Rakentamisen investoinnit toteutetaan vaiheittain siten, että majoitusrakentamisen alkuvaiheissa saadaan toteutettua palvelutason ja kannattavuuden kannalta ihanteellinen majoituspaikkojen määrä. Edellytyksinä n. 50 vuodepaikan ylittäville investoinneille on riittävän kysynnän varmistaminen. Luonnostason neliömetrimääräsuunnitelman mukaan rakennettavia tiloja olisi n m 2. Ilman diskonttausarvoa tuleviin vuosiin, voidaan arvioida rakennuskustannusten olevan n EUR / k-m 2, jolloin majoitustilojen investointikustannus on n. 5,75 miljoonaa euroa.

22 5.5 Tarvittavat infrastruktuuri-investoinnit Alla on kustannusarvio kunnallistekniikan rakentamisesta ja tien perusparannuksesta. Kunnallistekniikan rakentaminen tarkoittaa tässä yhteydessä Jurikan alueen liittymistä Kurikka Jurva välille suunniteltuun siirtoviemäriverkostoon ja vesijohtojärjestelmään. Ydinalueelle johtavan tien perusparantaminen sisältää tiepohjan vahvistamisen ja leventämisen kunnallistekniikan kaivuutöiden yhteydessä. Tien valaistus ja päällystys eivät sisälly kustannusarvioon. Arvio on laskettu 2011 / 2012 kustannustasolla alustavana. Vesi ja viemärilinjojen kaivuu ja asentaminen Putket Pumppaamot yht TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS Ilman erillistä pohjatutkimusta Uuden Niinistönjärven turvetuotannolta vapautuva alue on kohtuullisen helposti rakennettavissa maaston ja maaperän osalta. Turvekerroksen alla on hietaa, soraa sekä jääkausien hiomaa pyöreää kiviainesta. Maa-ainekset ovat helposti muokattavissa haluttuun muotoon varsinkin kun aluetta hallitsevalla yrityksellä on maanmuokkaukseen liittyvää osaamista sekä konekalustoa. Haasteen alueen teknisen toteutettavuuden kannalta luo alueen pohjaveden taso sekä pohja- ja pintavesien johtaminen siten, että tuleva rakentaminen mahdollistuu. Vesien virtaamien hallitsemiseksi muodostettavan ydinalueen tekojärvi jaetaan kahteen osaan, jotta kahden eri vesialtaan pinnan korkeutta voidaan säädellä. Kosteikkoalueen ja entisen suoalueen rakentamisessa ja perustuksissa tulee huomioida alueen vaativat pohjaolosuhteet. Ennen alueen rakentamisen käynnistämistä tulee tekniseen suunnitteluun sisällyttää pohjasuunnittelu. Kuva 8 Maaperän muokattavuus. Kuva: Pöyry

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf Järvikeskus Porla Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 204/2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU 204/2010 Sanna

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS

RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 1 (26) (Kuva Katja Soikkeli. Purjelennon SM2010, Lähde: www.rayskala.fi) YritysVoimala Oy RÄYSKÄLÄ AIR PARK - HANKKEEN MARKKINASELVITYS Loppuraportti 13.10.2011

Lisätiedot

KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025

KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025 KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1 LÄHTÖKOHDAT...4 1.1 Suunnittelun tavoitteet...4 1.2 Suunnitteluprosessi...5 1.3 Nykytilan analyysi...5 1.3.1 Asutus ja

Lisätiedot

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 96 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Kunnan hallinto-osasto / elinkeinotoimisto hallinnoi mm.. Tunturi-Lapin kehitys ry on seutukunnallinen kehittämisyhdistystä,

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

ANNANMÄKI-ISONIEMENKANGAS KÄYTTÖSUUNNITELMA LUONNOS 31.1.2009

ANNANMÄKI-ISONIEMENKANGAS KÄYTTÖSUUNNITELMA LUONNOS 31.1.2009 ANNANMÄKI-ISONIEMENKANGAS KÄYTTÖSUUNNITELMA LUONNOS 31.1.2009 SINISIÄ AJATUKSIA JA VIHREÄÄ ENERGIAA HAUKIPUTAAN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot