Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE"

Transkriptio

1 Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE LOPPURAPORTTI TAMMIKUU 2012

2 1 Yhteystiedot: Pöyry Finland Oy Urheilukatu 5-7 FI Rovaniemi Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh

3 1 YHTEENVETO NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA-AJANKESKUSHANKE Jurikka - Ekologisesti kestävään elämäntapaan innostava alue Lähtöajatuksena Kurikan Niinistönjärven lähialueen kehittämiselle on turvetuotannosta vapautuvan 40 ha alueen jalostaminen, hyödyntäminen ja maisemointi. Tavoitteena on luonnonmukainen, ekologinen jatkokäyttö, joka luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Turpeentuotannon päättymisen ja turvekerroksen alla olevien maaainesten hyödyntämisen jälkeen muodostuu suunnittelukohteeseen vähintään kahden tekojärven muodostama järvi- ja ranta-alue. On mahdollista, että nykyisellään vielä laajassa turvetuotannossa olevasta alueesta muodostuu suurempi tekojärvi. Tekeillä on pitkän aikavälin suunnitelma ulottuen vuoteen Suunnitelmaa ovat Kurikan kaupungin ja Kurikan Hieta Oy:n kanssa laatineet Pöyryn konsultit vuoden 2011 lopulta. Pitkän aikavälin suunnitelman pohjalta voidaan aloittaa turvetuotannosta vähitellen vapautuvan alueen maisemointi sekä valmistella tulevaisuuden yritystoiminnan edellytyksiä. Kurikan Hieta Oy ja yrittäjänä toimiva Mikko Ojainväli on Niinistönjärven järvi- ja vapaa-ajan keskuksen käynnistävä voima, joka tulevaisuuden suunnitelmissa keskittyy toimivien yritysverkostojen sekä aloittavien toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. Aluetta ei haluta rajata yhden yrityksen toiminta-alueeksi, vaan siitä tulisi laajempi toimintaympäristö. Niinistönjärven kehittämishanke on vielä varsin alkuvaiheissaan. Suunnitelmat tulevat aivan lähivuosina täsmentymään, erityisesti järvi- ja vapaakeskuksen toteutuksen osalta. Aikaisen julkistamisen tavoitteena on saattaa yhteen lähialueen kylät, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja muut toimijat, jotka voivat antaa oman osaamispanoksensa tuleviin toimintoihin. Aikaisessa vaiheessa julkistettava suunnitelma antaa mahdollisuuden luoda uusia ideoita kehityshankkeen tueksi ja taustaksi. Jurikan perusideologiana on toimia ekologisesti ympäröivän luonnon arvo ja merkitys huomioon ottaen.

4 1 Sisällysluettelo YHTEENVETO TAUSTAA Lähtötilanne NYKYTILA-ANALYYSI TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTI Kilpailutilanne, yhteistyömahdollisuudet Sidosryhmä- ja tiedotustilaisuus VISIO TOIMINTA-AJATUS Asiakasryhmät ja keskeiset tuoteryhmät Ydinalueen lay-out suunnitelmat Keskeiset mitoitusluvut Mitoituksesta johdettavat investointisuurusluokat Tarvittavat infrastruktuuri-investoinnit TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS TALOUDELLINEN TOTEUTETTAVUUS TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSITASOLLA KAAVOITUSTILANNE JA TARVITTAVAT LUPAKYSYMYKSET LOPPUYHTEENVETO LIITTEET... 25

5 2 1 TAUSTAA Ajatus Kurikan Niinistönjärven läheisyyteen sijoittuvasta uudesta matkailu- ja vapaaajan keskuksesta on lähtenyt syntymään n. vuonna 2008, jolloin n. 40 ha maa-alueen turpeenottoalueella omistava Kurikan Hieta Oy:n omistaja Mikko Ojainväli sai turpeennostoa harjoittavalta Vapo Oy:ltä esitteen turpeennostoalueiden tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista turpeennoston loputtua. Käytöstä poistuvan turpeennostoalueen käytölle on useita vaihtoehtoja. Kyseisellä uuden Niinistön alueella voi harjoittaa ensinnä maa-aineisten myyntiä. Eräs käyttömuotomahdollisuus olisi tuulivoimatuotanto. Muina mahdollisuuksina voisivat soveltuvin osin olla maanviljelyskäyttö, metsäntuotanto, pintaturpeen jatkojalostus esim. puutarhakäyttöön. Uuden Niinistön ensimmäisenä turvetuotannosta vapautuneella alueella on jo suoritettu maa-aineisten myyntiä. Nostetun turpeen alla on hietamaata, soraa ja jääkauden pyöristämiä pieniä ja keskikokoisia kiviä. Maa-aineisten muokkaamisen ja noston myötä on turvetuotannolta vapautuneelle alueelle jo syntynyt pieni tekojärvi. Maa-alueen omistajalla Kurikan Hieta Oy:lla oli Vapo Oy:n turvesoiden jälkihyödyntämiseen liittyvästä esitteestä herännyt ajatus, että koko 40 ha turpeentuotannosta vapautuva alue muokattaisiin kahden tekojärven kokonaisuudeksi. Kuva 1 Maa-aineisten nostoa aiemmalta turvetuotantoalueelta. Kuva: Pöyry

6 3 Kuva 2 Jääkauden pyöristämiä kiviä ja tekojärvi. Kuva: Pöyry Suunnittelun edetessä päädyttiin siihen ratkaisuun, että ensisijaisesti keskitytään ensimmäisen pienemmän tekojärven ympäristöön ja toiminnalliseen kehittämiseen. Toinen suurempi turvetuotantoalue poistuu turvetuotannosta myöhemmin 2010-luvun lopulla ja alueen uutta hyötykäyttömuotoa voi pohtia tulevaisuudessa. Kuva 3 Käytössä oleva turvetuotantoalue. Kuva: Pöyry Uuden Niinistönjärven tulevaisuuden käyttöön liittyen toteutti Kurikan kaupunki yhdessä Kurikan Hieta Oy:n kanssa tarjouskilpailun kesän ja syksyn 2011 aikana, jonka pohjalta ns, master plan suunnnitelmaa valittiin totetuttamaan Pöyry Finland Oy.

7 Suunnittelutyö on toteutettu yhdessä Kurikan kaupungin ja Kurikan Hieta Oy:n kanssa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kurikan kaupunki sekä Kurikan Hieta Oy ovat rahoittaneet kehittämishanketta. Suunnitteluhankkeeseen liittyi tammikuussa 2011 järjestetty yleisötilaisuus Uuden Niinistönjärven kohteen potentiaalisille yhteistyökumppaneille sekä muille osallisille Lähtötilanne Kurikan Hieta Oy:n tavoitteena omistamansa maa-alueen tulevaisuuden käytön suhteen on kehittää ekologisesti kestävästi toteutettu matkailu- ja vapaa-ajan toimintoihin keskittyvä alue. Alueen tulisi hyödyntää ekologisia energialähteitä sekä harjoitettavien toimintojen tulisi olla sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Tavoitteena on palauttaa kohteen luonto sellaiseen tilaan, että turpeennoston jäljet voidaan peittää ja samalla muokata alue maisemallisesti siistiksi. Samanaikaisesti matkailu- ja vapaa-aikakohteen suunnittelun kanssa on Kurikan alueella ja laajemminkin Etelä-Pohjanmaalla menossa tuulivoimayhtiöiden aluekartoitukset potentiaalisten tuulivoima-alueiden hankkimiseksi. Tuulivoiman roolia pohditaan tuulivoimayhtiöiden lisäksi kunnissa ja erityisesti maakuntahallinnossa mietitään aluevarauksia, jotka tulevassa maakuntakaavoituksessa varattaisiin tuulivoimatuotannolle. Kurikan osalta suunnittelutyön aikana saatiin virkamiestasolta linjausta, että Uuden Niinistön kohteen kehittämistä voidaan jatkaa. Kaupungin viralliset kannanotot maankäyttömuotojen suhteen vahvistuvat viimeistään kaavoituksen yhteydessä. Käytännön työt turvetuotannosta vapautuneen alueen maisemoimiseksi on käynnistetty. Kurikan Hieta Oy:n omistaja on päätyönsä ohessa harrastusmuotoisesti muokannut maa-aluetta ja tulevan tekojärven paikkaa kaivinkoneella. Kaivinkoneella ja muulla maansiirtokalustolla on samalla siirretty, läjitetty ja jalostettu maa-aineksia myyntiä varten. Osa maa-aineksista on jopa säkitetty paikan päällä ja toimitettu myyntiin jälleenmyyjille. Suunnittelualueella toteutetuissa maa-ainesten muokkauksessa ja maisemoinnissa on huomioitu maa-ainesten ottolupaan liittyvät ehdot pohjaveden tasosta sekä ympäristölliset reunaehdot. Suunnittelualueen läheisyydessä on toisen maanomistajan omistama pienehkö maa-alue, jossa turvetuotanto on jo useita vuosia sitten päättynyt. Kyseisellä on alueella on pieni tekojärvi, jota voitaisiin hyödyntää Uuden Niinistön alueen palvelutarjonnassa kalastuslampena. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on varsinainen Niinistönjärvi, joka on luonnontilainen soistuva järvi, joka on erinomainen pesintä- ja levähdysalue monille lintulajeille. Niinistönjärven ympäristö on suoluontoretkeilyaluetta. Niinistönjärven ympärille on kaupungin ja ELY-keskuksen toimesta toteutettu mm. retkeilyrakenteita. Retkeilyrakenteita sekä lintutornia voi hyödyntää sekä kesä- että talviaikana.

8 5 Kuva 4 Niinistönjärven retkeilymahdollisuuksia (kuvat: Pöyry) Uusi Niinistön hankealue, jolle suunnitteluprosessin aikana mietittiin iskevää nimeä, sijaitsee lähes Kurikan ja Jurvan taajamien puolivälissä vajaan kahden kilometrin etäisyydellä Kurikka Jurva maantiestä. Seuraavilla kartoilla on esitetty suunnittelualueen sijainti. Suunnittelun kohteena olevan alueen työnimeksi otettiin käyttöön JURIKKA.

9 Kuva 5 Sijaintikartta, laaja (taustakartta:google) 6 Jurikan tulevaisuuden suunnittelun kannalta on haastavaa, että kohde sijaitsee keskeisten taajama-alueiden ulkopuolella ja sellaisella alueella, jossa lähiympäristössä ei ole kovin vahvoja matkailullisia perinteitä, lähistöllä sijaitsevaa Reinon Tupaa lukuun ottamatta. Toisaalta sopivien yhteyksien päässä ovat Kurikan ja Jurvan taajamien lisäksi Seinäjoki, Ilmajoki, Kauhajoki, Teuva, Laihia ja Ylistaro. Jäljempänä raportissa tarkastellaan potentiaalisia asiakaskohderyhmiä ja lähtöalueita tulevien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Lähialueen yksi potentiaalisista yhteiskumppaneista on Jurvan Botniaring, jolla on omia laajentamissuunnitelmiaan tapahtumakävijöiden lisäämiseksi sekä rata-alueen laajemmaksi hyödyntämiseksi.

10 Kuva 6 Sijaintikaavio (taustakartta: Google) 7 Vierellä olevassa sijaintikaaviossa on osoitettu lähimpien luontomatkailukohteiden, reittien sekä Botniaringin sijainti uuteen Niinistön alueeseen, Jurikkaan nähden. Kehittyessään Jurikan alueen läheisyyteen on toki syytä lisätä lähireittitarjontaa. Levanevan suojelualue, Kurjen kierros sekä Polvenkylän suoalue ovat (päivä)kävelyetäisyyttä ajatellen liian kaukana, mutta autolla kuljettaessa kytkettävissä Jurikan palvelukokonaisuuteen.

11 Kuva 7 Suunnittelualueen, "Jurikan" toimintojen sijoittumisen kuvasovite 8

12 2 NYKYTILA-ANALYYSI Jurikan nykytila-analyysi on tarkasteltu nelikenttäanalyysin eli SWOT-analyysin kautta. Analyysissä on tarkasteltu kohteen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden kannalta uhkia ja mahdollisuuksia. 9 VAHVUUDET suuri käytettävissä oleva maa-alue yhdellä omistajalla 40 ha maa-alue käytettävissä turpeennostoon päätyttyä 2020 mennessä turpeennoston jälkeen paljastunut maaaines helposti muokattavissa ja maisemoitavissa sijainti Kurikan ja Jurvan puolivälissä kohtuullisen tieyhteyden päässä lähdepohjaisen pienemmän tekojärven olemassaolo maan muokkaukseen ja maisemointiin käytettävissä oleva osaaminen ja konekalusto pääyrittäjällä myös muita elinkeinolähteitä (ei tarvitse sijoittaa kaikkia munia samaan koriin ) edellytykset verkostomaiseen yritystoimintaan matkailu- ja vapaa-ajan käytössä mahdollisuuksia valtakunnalliseen markkina-alueeseen yhteistyössä muiden yritysten kohtuullinen investointivalmius turpeen, soran ja muiden maa-ainesten myynnin kautta valmius soveltaa uusinta käytettävissä olevaa teknologiaa mm. energiantuotannon suhteen maaseutukylien läheisyys ja kylistä saatava luonto- ja ruokaosaaminen Botniaringin läheisyys ja Botniaringin laajentumisen tuomat liiketoimintamahdollisuudet HEIKKOUDET sijainti tärkeimpien liikenneväylien ulkopuolella kohteella ei minkäänlaista aikaisempaa matkailullista profiilia investointi muun palvelurakenteen ulkopuolelle on arvokas (mm. vesijohtojen ja viemäröinnin toteutus laajalle kokonaisuudelle) mahdollinen matkailullisen toiminnan osaaminen yritysverkostolla puutteellinen sijainti turpeennostoalueen vieressä (pöly, melu) uuden tekojärvialueen toteutuksen ajallinen kesto (turpeennosto jatkuu ehkä 2018 asti) sijainti mahdollisen tuulivoima-alueen läheisyydessä (tuulivoimaloiden ääni- ja välkevaikutus sekä maisemavaikutus) alueen epävarma kaavallinen tilanne (tuulivoima energiantuotanto matkailutoiminta) rakentamisen mahdollisuudet vain rakennusluvalla tai poikkeamisluvalla ei suoraa tieyhteyttä Botniaringille

13 10 MAHDOLLISUUDET UHKAT lähialueen ostovoima elinvoimaisen maaseudun tuomat mahdollisuudet osa-aikaiseen yrittäjyyteen (maaseutuyritysten osa-aikainen toimintaympäristö) lähiruoan ja muiden maaseudun palvelujen myyntiin tähtäävän toimintaympäristön rakentaminen uniikin toimintaprofiilin valinta (tarjotaan jotain sellaista palvelua, millä ei ole lähialueilla todellista kilpailua) laaditaan selkeä toimintakonsepti (ei tarjota kaikille kaikkea, vaan valituille kohderyhmille kohdistettuja) suoluonnon tarkkailuun liittyvän matkailun kysyntä palveluliiketoiminnan pitäminen hallittavassa kokoluokassa niin palvelutarjonnan, investointien kuin toimintakulujen suhteen kansainvälisen eco-village ajattelun mukainen toteutuskonsepti (ei ideologista viherkylää). Kts. viitekuvat jäljempänä. Ansainta perustuisi tonttimyyntiin. lähialueen asukkaiden ekohenkinen lähimökkikohde, pienmökkikohde järvien huolellinen maisemointi, luontainen kasvialue metsästysmajatyyppinen yhteinen päärakennus tuulivoiman sijoittuminen aivan suunnitellun palvelukeskittymän läheisyyteen suuremman suunnitellun tekojärvialueen pitkään jatkuva turpeennosto pitkään jatkuva alueen keskeneräisyys luontaisen kysynnän puute = kysyntä on rakennettava oman profiilin ja brandin varaan maisemoitava alue on laaja ja maisemointi vie paljon aikaa sekä resursseja kaavaratkaisujen venyminen suora kilpaileva toiminta lähimmän yrittäjän kanssa 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTI 3.1 Kilpailutilanne, yhteistyömahdollisuudet Perustoimintalinja on tullut suunnitteluprosessin myötä valittua siten, että Jurikassa keskitytään tulevaisuudessa enimmäkseen matkailun, vapaa-ajan palvelujen ja virkistyksen kehittämiseen ekologisessa toimintaympäristössä. Etelä-Pohjanmaan aluetta tarkastellen on olemassa muutamia yrityksiä ja kohteita, jotka hyödyntävät asiakaskohderyhminään erityisesti lähialueen asukkaita. Koska perusajatukseltaan hiukan kilpailevia yrityksiä on olemassa kilpailemassa erityisesti ryhmäasiakkaista, on Jurikan kilpailussa pärjätäkseen luotava aivan erityinen toimintaprofiili sellaisista

14 tuotteista ja palveluista, joilla voidaan erottautua kilpailijoista. Lähimmässä toimintaympäristössä muutaman kilometrin päässä Niinistönjärven toisella puolella toimii Reinon Tupa, joka tuotteissaan hyödyntää suoluontoa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä toimintoja ja yritysryhmille suunnattavia palveluita. Pikaisesti ajatellen Reinon Tupa voisi toimia Jurikalle suorana kilpailijana, mutta yrityshaastattelun sekä järjestetyn sidosryhmätyöpajan pohjalta on todettavissa, että Reinon Tuvasta ja Jurikasta voi muodostua tärkeimmät yhteistyökumppanit toisilleen. Reinon Tupa on päättänyt olla toteuttamatta majoituspalveluja omassa yrityksessään, vaikka niille valtakunnallisten yritysryhmien myötä olisikin kysyntää. Nykyisin Reinon Tuvan yritysasiakasryhmät majoittuvat yli yön toteutettavissa kokous- tai ohjelmapalvelutuotteissa lähikaupunkien hotelleissa. Botniaring on vahva tulevaisuuden yhteistyökumppani. Ratakeskuksessa on laadittu tulevaisuuden kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti rata-alueen kävijämäärä vuositasolla nostettaisiin :een. Botniaringin lähistölle ei todennäköisesti toteuteta mitään merkittävää majoituskohdetta. Botniaringin käyttäjät, tapahtumakävijät sekä erilaisiin moottoriajoneuvokoulutuksiin osallistuvat henkilöt voivat hyödyntää Jurikan majoitustarjontaa tulevaisuudessa. Jurikan maa-alueen omistajan Kurikan Hieta Oy:n tavoitteena on luoda Jurikasta lähikylien asukkaiden ja esimerkiksi maaseutuelinkeinojen harjoittajien sekä erilaisten harrasteryhmien yhteinen toimintaympäristö, jonka puitteissa on mahdollisuus harrastaa monenlaista liiketoimintaa. Jurikan kohteen eräänä varteenotettava tulevaisuuden yhteistyökumppanina on Viitalan ja kylä siellä erityisesti Viitalan nuorisoseura, jolla on kylässä toimiva nuorisoseurantalo. Nuorisoseurantalon tiloja voi hyödyntää Jurikan kohteen tulevassa toiminnassa. Merkittävä yhteistyökumppani sekä yhteisöille että matkailijoille suunnattavien tuotteiden sisällön kannalta on paikallinen Koivistonkylän metsästysseura. Metsästysseura on myös luvannut talkooapua Jurikan toimintaympäristön toteutuksen aikana. Koivistonkylän metsästysseuran jäsenistö on n. 150 hengen laajuinen, joten talkootyöapu on hyvin merkittävää. Suupohjan lintutieteellinen yhdistys on tehnyt suunnittelun kohdealueella sekä Niinistönjärven alueella yleensä monien vuosien aikana linnusto- ja luontoselvityksiä. Alueen lintuihin, muihin eläimiin sekä kasveihin liittyvä dokumentoitu tieto on tärkeä sisällöllinen tekijä tulevaisuuden matkailupalvelutuotteita luotaessa. Jurikan matkailu- ja vapaaajan kohteentavoitteena on säilyttää alue mahdollisimman pitkälle luonnontilaisena. Näin ollen tavoitteena on turvata ja jopa edistää alueella viihtyvien lintujen ja muiden eläin- ja eliölajien elinolosuhteita. Jurikan yksi kantavia ideoita on, että tuotettavia palveluita koostetaan mahdollisimman pitkälti verkostomaisella toimintatavalla. Eräänä toiminnallisena mahdollisuutena on, että Kurikan Hieta Oy maanomistajana luo tulevaisuuden puitteet elinkeinotoiminnalle sekä lähialueen kylien ja yhteisöjen toiminnalle, mutta mahdollisesti Kurikan Hieta vuokraisi tai myisi varsinaisen operatiivisen liiketoiminnan jollekin ulkopuoliselle toimijalle tai yritykselle. Vapo Oy tulee toteuttamaan Jurikan suunnitellun ydinalueen lounaispuolelle kosteikon jo vuodesta 2012 alkaen. Kosteikko tulee luomaan aivan uudenlaisen luontoympäristön Jurikan palveluiden lähelle. Kosteikosta muodostuu oma erityinen ympäristö kosteikko-olosuhteissa viihtyville kasveille ja eläimille. 11

15 3.2 Sidosryhmä- ja tiedotustilaisuus Tammikuun 10. päivä 2012 pidettiin Kurikan kaupungin valtuustosalissa Jurikkahankkeen sidosryhmä- ja tiedotustyöpaja. Työpajan tarkoituksena oli avoimesti ja yhtäaikaisesti tiedottaa Jurikan suunnittelun nykyvaiheesta ja tulevaisuuden näkymistä. Julkisesti kokoonkutsuttuun tilaisuuteen saapui n. 30 osallistuja paikalle kuulemaan usean vuoden päähän ulottuvista suunnitelmista sekä kommentoimaan suunnitelmia. Keskustelu oli hyvin positiivista ja usea taho tilaisuuden yhteydessä tarjoutui toimimaan yhteistyössä suunnittelukohdetta kehitettäessä, mm. edellisessä kappaleessa mainitut tahot. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus nähtiin erittäin tarpeelliseksi sekä hankkeen potentiaalisten toteuttajien että sidosryhmien kannalta. Koska hankkeen varsinainen toteutus kaavoitus- ja suunnitteluvaiheen jälkeen on muutaman vuoden päässä, jää kaikille osallisille reilusti aikaa pohtia mahdollista osallistumaan hankkeen toteutukseen ja luotaviin yhteistyöverkostoihin VISIO 2020 Edellä esitetyn analyysin pohjalta on laadittu seuraava kaksivaiheinen visio tavoitevuotenaan Visio ulotetaan varsin pitkälle ajalle, koska turvetuotanto jo vapautuneen alueen vieressä jatkuu arviolta vuoteen 2018 saakka, mahdollisesti pidempäänkin. Vuoteen 2015 mennessä luodaan kaavallinen, teknillinen, kaupallinen ja sisällöllinenvalmiusuudenpalvelukohteen, J urikan toteutukselle. Vuoteen 2020 mennessä Niinistönjärven turvetuotantoalueiden tilalla on tekojärvialue, jonka rannoilla on virkistys- ja vapaa-ajankäytöön keskittyvä ekologinen ja energiaomavarainen matkailupalvelukeskus. Kohde tarjoaa majoitusta, luontomatkailua ja luonnonantimiin perustuvia hyvinvointi- ja elämyspalveluja. Kohde on lähialueen verkosto- ja maaseutuyritysten toimintaympäristö. 5 TOIMINTA-AJATUS Päätoimintamuotona on majoitustoiminta, johon on alueella toimintaympäristö- ja nykytilakartoituksen perusteella kysyntää. Jurikka voi majoitustoiminnan tueksi tarjota luontoon perustuvia hyvinvointipalveluita, kuten esimerkiksi turvehoitoja. Jurikka kohteena on hyvin soveltuva ns. Green Care ajatteluun. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämän laatua. Se kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja taajamaympäristöissä. Green Care ajattelussa hyödynnetään voimauttajina mm. eläimiä, puutarhoja ja luonnonympärsitöjä. (Lähde: Green Care Finland ry).

16 Yhtenä vetovoimatekijänä on järviympäristö, joka luodaan turvetuotannolta vapautuvalle alueelle maisemoiden sekä ympäröivään luontoalueeseen sopeuttaen. Ympäröivän luonnon kunnioittaminen, osin toteutettava ennallistaminen, luontoon tukeutuvat palvelutuotteet sekä ekologinen toimintatapa ovat keskeisiä periaatteita toiminnassa. Jurikan palvelukokonaisuus toteutetaan ns. Slow Life ajattelulla, jonka pohjalta kohteen kävijöille tarjotaan kiireettömiä ekologisuuteen ja vieraanvaraisuuteen perustuvia elämyksiä. Ohjelmapalveluna toteutetaan luontoretkiä, erityisesti Niinistönjärven suoluontoon tutustuen. Luontoon liittyvät retket ja palvelutuotteet toteutetaan pääasiassa maksullisina palvelutuotteina eli palveluun kytketään asiansa osaava opas. Samalla rakennetaan luontomatkailutuotteille kattava sisältö. Jurikka sopii kohteena paikallisten maaseutuyritysten ja kylien toimijoiden myyntipaikaksi ja toimintaympäristöksi. Kohde tarjoaa toimintaympäristön verkostomaiselle yritystoiminnalle, jolloin valitaan parhaat eri alojen osaajat yhteistyökumppaneiksi. Myynti voidaan toteuttaa vahvimman tuotekokonaisuuden ja brandin kautta. Majoitusrakentamisessa tarjotaan vieraille erilaisia vaihtoehtoja: aittaratkaisuja, ryhmämajoitustiloja, mahdollisesti hyvin korkeatasoista suunnattuna yritysvieraiden käyttöön. Majoitusrakentamisen toteutussuunnitelmaa tehdään tarkemmin toimintakonseptin suunnittelun edetessä. Jurikan alueelle tulee toimintoja ja palveluja yhdistävä päärakennus, joka toimii esimerkiksi kokoontumis- ja ruokailutilana sekä mahdollisesti majoituskäytössä. Tulevaisuuden yhtenä toimintamuotona on mahdollisuus rajattuun määrään harrasteviljelijöiden ekotiloja, joiden tuotantoa mahdollisesti tulee myyntiin tai harrasteviljelijöiden omaan käyttöön. Eräs mahdollisuus markkinoida ekotiloja tai orgaanisen tuotannon mahdollisuuksia, on käyttää WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) palvelua, jonka puitteissa esim. eläkeikäisille tarjotaan mahdollisuutta työskennellä neljänä päivänä viikossa ekotilalla majoitusta ja ruokaa vastaan (Lähde: Jurikan tuleva yritystoiminta on mahdollisesti osa-vuotista. Tavoitteena on kuitenkin ympärivuotisen toiminnan kehittäminen Asiakasryhmät ja keskeiset tuoteryhmät Seuraavalla sivulla esitetään taulukkona asiakkaiden ja päätuoteryhmien keskeistä sopivuutta. Taulukon avulla arvioidaan alustavasti asiakkaiden lähtöalueita maantieteellisesti ja yrityksen talouden kannalta. Tarkempi asiakaskohderyhmäsuunnittelu tapahtuu yrityksen oman suunnittelun edetessä. Keskeisenä ajatuksena on, että toiminta tulee olemaan asiakaslähtöistä, jolloin asiakastarpeet ovat keskeisellä sijalla yrityksen liiketoiminnan suunnittelussa.

17 14 Tuoteryhmä- / asiakasryhmämatriisi Lomamökkitonttien myynti Edellyttää suunnittelutarveratkaisua / asemakaavaa Vuokrattavat lomamökit lomakeskusajatuksella: toimiva yritys vuokraa. Edellytyksenä mökkien lisäksi muitakin palveluita. Myyntivalmius > Suoluontoon perustuvat ohjelmapalvelut (alan huippuosaaminen) Alueelliset käyttäjät maakunnasta Mahdollista, edellyttää muuta palvelurakennetta Mahdollista viikonloppuisin ja loma-aikoina Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Käyttäjät koko Suomen alueelta Edellyttää omaleimaista aluetta Mahdollista ajoittain viikonloppuisin ja loma-aikoina. Edellyttää erityissisältöä Ennakkoon myytäviä ryhmäkäyttäjiä. Luontoharrastajat Kansainväliset käyttäjät Edellyttää vahvaa markknointia ja uniikkia profiilia Vuokraukset mahdollisia ennalta myydyille, teemaryhmille Ennakkoon myydyt aktiiviluontoharrastajat Botniaringin ja/tai yhteistyöyritysten asiakkaat Markkinointikanava Vuokraukset tapahtumiin ja muiden yritysten asiakasryhmiin liittyen Yhteistyöyritysten myymät majoitusasiakkaat Taloudellinen arvio Hyvä myyntitulo tonteista, toteutuu viiveellä. Kysyntä vaihtee vuodenaikojen ja viikonpäivien mukaan. Kysyntä epätasaista, jakaantuu osin alihankkijoille Suoluontoon perustuvat hyvinvointipalvelut (alan huippuosaaminen) Alueellinen vapaa-aika ja hyvinvointikohde (järvi ja turvesaunat) Kokouskäyttö ja tilaisuudet Tukikohtana päärakennus Terveys- ja hyvinvointi-käyttäjät, yhteisöt Yhteisöt ja yksityiset Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Terveys- ja hyvinvointiasiakkaat Ei kovin todennäköistä Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Erityisterveys-intoilijat Ei todennäköistä Ei todennäköistä Ryhmät, special interest Mahdollista tapahtumien yhteydessä Vuokraukset tapahtumiin ja muiden yritysten asiakkaisiin liittyen Tasaa kassavirran piikkejä Tasaa kassavirran piikkejä Ympärivuotinen Käytössä vaihtelua sesongin mukaan Matkailuvaunualue Alueellisen yhdistyksen jäsenalue. Ympärivuotinen säilytys Edellyttää omaleimaista profiilia Ei todennäköistä Mahdollista tapahtumien yhteydessä Voi toimia muun toiminnan tukena, ei ole sellaisenaan kannattava

18 Ydinalueen lay-out suunnitelmat Alla esitetään hahmotelma ydinalueen lay-out suunnitelmasta. Kyseiset havainnekuvat eivät ole lopullisia, eikä niitä suoraan voi käyttää esim. tulevan kaavoituksen pohjana. Vastaanottokeskus Matkailutoiminnot keskittyvät Jurikkajärveksi ja Jurikkalammeksi nimettyjen tekojärvien rannoille. Alueen toiminnallisen keskuksen, tapahtuma-aukion ympärille sijoittuvat vastaanottorakennus ja yhteismajoitustilat sekä muita mahdollisia rakennuksia, kuten ekovillagen tuotteiden myyntipiste ja kalustorakennuksia. Tapahtuma-aukion keskellä on paikka ulkotulelle ja aukion laidalle on varattu tilaa katsomolle. Päärakennuksesta ja tapahtuma-aukiolta on suora näköyhteys Jurikkalammelle. Majoitus Vesialueiden rannoille sijoittuu varustetasoltaan ja kooltaan erityyppisiä loma-asuntoja. Jurikkajärven rannalle sijoittuvat tiiviinä nauhamaisema ketjuna ranta-aittoja muistuttavat mökit. Mökit voidaan yhdistää toisiinsa ja Jurikkajärveen esim. puutasoin ja -laiturein. Monipuolisesti varustellut 6-8 henkilön mökit sijoittuvat omana kokonaisuutenaan Jurikkalammen länsipäähän. Muita majoitusmuotoja tarjoavat tapahtuma-aukion tuntumassa sijaitsevat kodat ja yhteismajoitus sekä asuntovaunualue. Vesistöt ja maisemakuva Alueen yleisilmettä hallitsevat Jurikkajärvi ja lampi, mäntyvaltainen puusto ja paikallinen maa-aines. Kasvillisuudessa suositaan karun maaperän kasveja kuten mäntyjä ja mäntyvaltaiselle metsälle tyypillistä aluskasvillisuutta kuten varpuja. Rakennettavien alueiden maisemoinnissa suositellaan käytettäväksi esim. kunttaa voimakkaasti lannoitetun kasvualustan ja paikalle vieraiden kasvillisuustyyppien sijasta. Vesialueiden rantojen ja näitä erottavan kannaksen maisemoinnissa käytetään mahdollisimman paljon pyöreäksi hioutunutta kiveä sekä soraa ja hiekkaa. Asfaltointia ja ladottuja kiveyksiä ei suositella. Muut toiminnot Veteen liittyviä toimintoja ovat mm. uinti, soutu ja melonta sekä talvella luistelu, kelkkailu ja avantouinti. Rantasaunat sijoittuvat Jurikkalammen rannalle, turvesaunat Jurikkajärven luoteispuolelle, turvetuotannosta poistuvan alueen tuntumaan. Turvesaunojen lähelle on sijoitettu myös suojalkapallokenttä ja paikoitusta. Luontoretket ja luonnontarkkailu Jurikkajärveltä on yhteydet seudun merkittäville retkeily- ja ulkoilureiteille ja se toimii näiden tukipisteenä. Alueen lounaiskulmaan on muodostumassa uusi kosteikko, jonka reunalle sijoitetaan lintutorni. Ekovillage Käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueelle rakennetaan tekojärvi ja sen äärelle ekokylä, jossa tonttikoko on riittävän suuri pienimuotoiselle viljelylle. Järven vettä voidaan käyttää kastelussa. Kosteikko Vapo Oy on toteuttamassa kosteikkoa suunnittelualueen lounaispuolelle vuodesta 2012 alkaen. Kosteikon sijainti ilmenee alla olevasta kartasta.

19 16

20 17

21 Keskeiset mitoitusluvut Edellä esitetyissä maankäyttösuunnitelmissa mitoituslukuina on käytetty seuraavia lukuja, jotka eivät siis ole lopulliset, eivätkä sitovat: Mökit: 21 kpl, 2-5 hengen mökkejä: 10 kpl, 2 hlö mökki (25m 2 ) 6 kpl, 2+2 hlö mökki (35m 2 ) 5 kpl 2+3 hlö (45m 2 ) yht. 64 hlö/ vuodepaikkaa (685 m 2 ) 12 kpl, 6-8 hengen mökkejä: 4 kpl, 4+2 hlö (70 m 2 ) 32 vuodepaikkaa 4 kpl, 4+3 hlö (80m 2 ) 28 vp 2 kpl, 6+2 hlö (90 m 2 ) 16 vp 2 kpl, 10+2 hlö (145m 2 ) 24 vp yht. 100 hlö ( 1070 m 2 ) Mökit yhteensä 164 hlö / vuodepaikkaa (1775 m 2 ) Yhteismajoitustilat: 26 hlö yhteistilassa 5 kpl 2 hlö huoneita yht. 36 hlö / vuodepaikkaa (xxx m 2 ) Vuodepaikkamäärätavoite J urikassa yhteensä: 240 vuodepaikkaa Saunat: 3 kpl turvesaunoja 3 kpl rantasaunoja Päärakennus + mahdollinen ekokauppa (xxx m 2 ) 5.4 Mitoituksesta johdettavat investointisuurusluokat Rakentamisen investoinnit toteutetaan vaiheittain siten, että majoitusrakentamisen alkuvaiheissa saadaan toteutettua palvelutason ja kannattavuuden kannalta ihanteellinen majoituspaikkojen määrä. Edellytyksinä n. 50 vuodepaikan ylittäville investoinneille on riittävän kysynnän varmistaminen. Luonnostason neliömetrimääräsuunnitelman mukaan rakennettavia tiloja olisi n m 2. Ilman diskonttausarvoa tuleviin vuosiin, voidaan arvioida rakennuskustannusten olevan n EUR / k-m 2, jolloin majoitustilojen investointikustannus on n. 5,75 miljoonaa euroa.

22 5.5 Tarvittavat infrastruktuuri-investoinnit Alla on kustannusarvio kunnallistekniikan rakentamisesta ja tien perusparannuksesta. Kunnallistekniikan rakentaminen tarkoittaa tässä yhteydessä Jurikan alueen liittymistä Kurikka Jurva välille suunniteltuun siirtoviemäriverkostoon ja vesijohtojärjestelmään. Ydinalueelle johtavan tien perusparantaminen sisältää tiepohjan vahvistamisen ja leventämisen kunnallistekniikan kaivuutöiden yhteydessä. Tien valaistus ja päällystys eivät sisälly kustannusarvioon. Arvio on laskettu 2011 / 2012 kustannustasolla alustavana. Vesi ja viemärilinjojen kaivuu ja asentaminen Putket Pumppaamot yht TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS Ilman erillistä pohjatutkimusta Uuden Niinistönjärven turvetuotannolta vapautuva alue on kohtuullisen helposti rakennettavissa maaston ja maaperän osalta. Turvekerroksen alla on hietaa, soraa sekä jääkausien hiomaa pyöreää kiviainesta. Maa-ainekset ovat helposti muokattavissa haluttuun muotoon varsinkin kun aluetta hallitsevalla yrityksellä on maanmuokkaukseen liittyvää osaamista sekä konekalustoa. Haasteen alueen teknisen toteutettavuuden kannalta luo alueen pohjaveden taso sekä pohja- ja pintavesien johtaminen siten, että tuleva rakentaminen mahdollistuu. Vesien virtaamien hallitsemiseksi muodostettavan ydinalueen tekojärvi jaetaan kahteen osaan, jotta kahden eri vesialtaan pinnan korkeutta voidaan säädellä. Kosteikkoalueen ja entisen suoalueen rakentamisessa ja perustuksissa tulee huomioida alueen vaativat pohjaolosuhteet. Ennen alueen rakentamisen käynnistämistä tulee tekniseen suunnitteluun sisällyttää pohjasuunnittelu. Kuva 8 Maaperän muokattavuus. Kuva: Pöyry

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Maaseutumatkailu Perinteisesti maaseutumatkailuun on yhdistetty maatilatalous, mutta maaseudun rakennemuutoksen myötä matkailu on elinkeinona ohittanut

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Turun Vaasanpuiston aluekehitys

Turun Vaasanpuiston aluekehitys Turun Vaasanpuiston aluekehitys 2 Hankkeen yleiskuvaus Entisen jätevedenpuhdistamon alueelle, Linnakaupungin ensimmäiseen rakennettavaan osaan Vaasanpuistoon on suunniteltu asuinkerrostaloja, liiketilaa

Lisätiedot

Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3.

Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3. Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3.2014 Ähtäri Jaana Rintala, projektikoordinaattori MATKO3-hanke SeAMK Elintarvike

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Kaavaselostus Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2012 Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 3 2 Tiivistelmä 6 3 Lähtökohdat 9 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 9

Lisätiedot

SENNI-projekti esittäytyy

SENNI-projekti esittäytyy SENNI-projekti esittäytyy Aloitusseminaari 26.01.2012 Projektipäällikkö Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopisto Green Care Green Care on käsite, jolle ei vielä toistaiseksi ole yksiselitteistä suomenkielistä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Aktiivisille ihmisille rakennettu aktiviteettikeskus. Paikka on aidosti ympärivuotinen. Jatkuvaa yhteistyötä, kehittämistä

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Laajavuoren alueen master plan

Laajavuoren alueen master plan Laajavuoren alueen master plan Toimeksiannon prosessi Page 2 Lähtökohta Laajavuorella on paljon hyödyntämätöntä liiketoiminta- ja kehittämispotentiaalia, joiden mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää eri

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 SIIKAISTEN KUNTA 28.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KALLIJÄRVEN RANNALLA TILOJA: MARJAMÄKI 747-411-3-207 JA RANTAMÄKI 747-411-3-218 2 1.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YRITYSPALVELUJA VAKKASUOMALAISILLE MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA

YRITYSPALVELUJA VAKKASUOMALAISILLE MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA Ulla Kallio GREEN CARE LÄHDE: http://www.gcfinland.fi Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön

Lisätiedot