Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE"

Transkriptio

1 Tammikuu 2012 KURIKAN NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA- AJANKESKUS EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN INNOSTAVA ALUE LOPPURAPORTTI TAMMIKUU 2012

2 1 Yhteystiedot: Pöyry Finland Oy Urheilukatu 5-7 FI Rovaniemi Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh

3 1 YHTEENVETO NIINISTÖN UUSI JÄRVI- JA VAPAA-AJANKESKUSHANKE Jurikka - Ekologisesti kestävään elämäntapaan innostava alue Lähtöajatuksena Kurikan Niinistönjärven lähialueen kehittämiselle on turvetuotannosta vapautuvan 40 ha alueen jalostaminen, hyödyntäminen ja maisemointi. Tavoitteena on luonnonmukainen, ekologinen jatkokäyttö, joka luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Turpeentuotannon päättymisen ja turvekerroksen alla olevien maaainesten hyödyntämisen jälkeen muodostuu suunnittelukohteeseen vähintään kahden tekojärven muodostama järvi- ja ranta-alue. On mahdollista, että nykyisellään vielä laajassa turvetuotannossa olevasta alueesta muodostuu suurempi tekojärvi. Tekeillä on pitkän aikavälin suunnitelma ulottuen vuoteen Suunnitelmaa ovat Kurikan kaupungin ja Kurikan Hieta Oy:n kanssa laatineet Pöyryn konsultit vuoden 2011 lopulta. Pitkän aikavälin suunnitelman pohjalta voidaan aloittaa turvetuotannosta vähitellen vapautuvan alueen maisemointi sekä valmistella tulevaisuuden yritystoiminnan edellytyksiä. Kurikan Hieta Oy ja yrittäjänä toimiva Mikko Ojainväli on Niinistönjärven järvi- ja vapaa-ajan keskuksen käynnistävä voima, joka tulevaisuuden suunnitelmissa keskittyy toimivien yritysverkostojen sekä aloittavien toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. Aluetta ei haluta rajata yhden yrityksen toiminta-alueeksi, vaan siitä tulisi laajempi toimintaympäristö. Niinistönjärven kehittämishanke on vielä varsin alkuvaiheissaan. Suunnitelmat tulevat aivan lähivuosina täsmentymään, erityisesti järvi- ja vapaakeskuksen toteutuksen osalta. Aikaisen julkistamisen tavoitteena on saattaa yhteen lähialueen kylät, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja muut toimijat, jotka voivat antaa oman osaamispanoksensa tuleviin toimintoihin. Aikaisessa vaiheessa julkistettava suunnitelma antaa mahdollisuuden luoda uusia ideoita kehityshankkeen tueksi ja taustaksi. Jurikan perusideologiana on toimia ekologisesti ympäröivän luonnon arvo ja merkitys huomioon ottaen.

4 1 Sisällysluettelo YHTEENVETO TAUSTAA Lähtötilanne NYKYTILA-ANALYYSI TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTI Kilpailutilanne, yhteistyömahdollisuudet Sidosryhmä- ja tiedotustilaisuus VISIO TOIMINTA-AJATUS Asiakasryhmät ja keskeiset tuoteryhmät Ydinalueen lay-out suunnitelmat Keskeiset mitoitusluvut Mitoituksesta johdettavat investointisuurusluokat Tarvittavat infrastruktuuri-investoinnit TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS TALOUDELLINEN TOTEUTETTAVUUS TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSITASOLLA KAAVOITUSTILANNE JA TARVITTAVAT LUPAKYSYMYKSET LOPPUYHTEENVETO LIITTEET... 25

5 2 1 TAUSTAA Ajatus Kurikan Niinistönjärven läheisyyteen sijoittuvasta uudesta matkailu- ja vapaaajan keskuksesta on lähtenyt syntymään n. vuonna 2008, jolloin n. 40 ha maa-alueen turpeenottoalueella omistava Kurikan Hieta Oy:n omistaja Mikko Ojainväli sai turpeennostoa harjoittavalta Vapo Oy:ltä esitteen turpeennostoalueiden tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista turpeennoston loputtua. Käytöstä poistuvan turpeennostoalueen käytölle on useita vaihtoehtoja. Kyseisellä uuden Niinistön alueella voi harjoittaa ensinnä maa-aineisten myyntiä. Eräs käyttömuotomahdollisuus olisi tuulivoimatuotanto. Muina mahdollisuuksina voisivat soveltuvin osin olla maanviljelyskäyttö, metsäntuotanto, pintaturpeen jatkojalostus esim. puutarhakäyttöön. Uuden Niinistön ensimmäisenä turvetuotannosta vapautuneella alueella on jo suoritettu maa-aineisten myyntiä. Nostetun turpeen alla on hietamaata, soraa ja jääkauden pyöristämiä pieniä ja keskikokoisia kiviä. Maa-aineisten muokkaamisen ja noston myötä on turvetuotannolta vapautuneelle alueelle jo syntynyt pieni tekojärvi. Maa-alueen omistajalla Kurikan Hieta Oy:lla oli Vapo Oy:n turvesoiden jälkihyödyntämiseen liittyvästä esitteestä herännyt ajatus, että koko 40 ha turpeentuotannosta vapautuva alue muokattaisiin kahden tekojärven kokonaisuudeksi. Kuva 1 Maa-aineisten nostoa aiemmalta turvetuotantoalueelta. Kuva: Pöyry

6 3 Kuva 2 Jääkauden pyöristämiä kiviä ja tekojärvi. Kuva: Pöyry Suunnittelun edetessä päädyttiin siihen ratkaisuun, että ensisijaisesti keskitytään ensimmäisen pienemmän tekojärven ympäristöön ja toiminnalliseen kehittämiseen. Toinen suurempi turvetuotantoalue poistuu turvetuotannosta myöhemmin 2010-luvun lopulla ja alueen uutta hyötykäyttömuotoa voi pohtia tulevaisuudessa. Kuva 3 Käytössä oleva turvetuotantoalue. Kuva: Pöyry Uuden Niinistönjärven tulevaisuuden käyttöön liittyen toteutti Kurikan kaupunki yhdessä Kurikan Hieta Oy:n kanssa tarjouskilpailun kesän ja syksyn 2011 aikana, jonka pohjalta ns, master plan suunnnitelmaa valittiin totetuttamaan Pöyry Finland Oy.

7 Suunnittelutyö on toteutettu yhdessä Kurikan kaupungin ja Kurikan Hieta Oy:n kanssa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kurikan kaupunki sekä Kurikan Hieta Oy ovat rahoittaneet kehittämishanketta. Suunnitteluhankkeeseen liittyi tammikuussa 2011 järjestetty yleisötilaisuus Uuden Niinistönjärven kohteen potentiaalisille yhteistyökumppaneille sekä muille osallisille Lähtötilanne Kurikan Hieta Oy:n tavoitteena omistamansa maa-alueen tulevaisuuden käytön suhteen on kehittää ekologisesti kestävästi toteutettu matkailu- ja vapaa-ajan toimintoihin keskittyvä alue. Alueen tulisi hyödyntää ekologisia energialähteitä sekä harjoitettavien toimintojen tulisi olla sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Tavoitteena on palauttaa kohteen luonto sellaiseen tilaan, että turpeennoston jäljet voidaan peittää ja samalla muokata alue maisemallisesti siistiksi. Samanaikaisesti matkailu- ja vapaa-aikakohteen suunnittelun kanssa on Kurikan alueella ja laajemminkin Etelä-Pohjanmaalla menossa tuulivoimayhtiöiden aluekartoitukset potentiaalisten tuulivoima-alueiden hankkimiseksi. Tuulivoiman roolia pohditaan tuulivoimayhtiöiden lisäksi kunnissa ja erityisesti maakuntahallinnossa mietitään aluevarauksia, jotka tulevassa maakuntakaavoituksessa varattaisiin tuulivoimatuotannolle. Kurikan osalta suunnittelutyön aikana saatiin virkamiestasolta linjausta, että Uuden Niinistön kohteen kehittämistä voidaan jatkaa. Kaupungin viralliset kannanotot maankäyttömuotojen suhteen vahvistuvat viimeistään kaavoituksen yhteydessä. Käytännön työt turvetuotannosta vapautuneen alueen maisemoimiseksi on käynnistetty. Kurikan Hieta Oy:n omistaja on päätyönsä ohessa harrastusmuotoisesti muokannut maa-aluetta ja tulevan tekojärven paikkaa kaivinkoneella. Kaivinkoneella ja muulla maansiirtokalustolla on samalla siirretty, läjitetty ja jalostettu maa-aineksia myyntiä varten. Osa maa-aineksista on jopa säkitetty paikan päällä ja toimitettu myyntiin jälleenmyyjille. Suunnittelualueella toteutetuissa maa-ainesten muokkauksessa ja maisemoinnissa on huomioitu maa-ainesten ottolupaan liittyvät ehdot pohjaveden tasosta sekä ympäristölliset reunaehdot. Suunnittelualueen läheisyydessä on toisen maanomistajan omistama pienehkö maa-alue, jossa turvetuotanto on jo useita vuosia sitten päättynyt. Kyseisellä on alueella on pieni tekojärvi, jota voitaisiin hyödyntää Uuden Niinistön alueen palvelutarjonnassa kalastuslampena. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on varsinainen Niinistönjärvi, joka on luonnontilainen soistuva järvi, joka on erinomainen pesintä- ja levähdysalue monille lintulajeille. Niinistönjärven ympäristö on suoluontoretkeilyaluetta. Niinistönjärven ympärille on kaupungin ja ELY-keskuksen toimesta toteutettu mm. retkeilyrakenteita. Retkeilyrakenteita sekä lintutornia voi hyödyntää sekä kesä- että talviaikana.

8 5 Kuva 4 Niinistönjärven retkeilymahdollisuuksia (kuvat: Pöyry) Uusi Niinistön hankealue, jolle suunnitteluprosessin aikana mietittiin iskevää nimeä, sijaitsee lähes Kurikan ja Jurvan taajamien puolivälissä vajaan kahden kilometrin etäisyydellä Kurikka Jurva maantiestä. Seuraavilla kartoilla on esitetty suunnittelualueen sijainti. Suunnittelun kohteena olevan alueen työnimeksi otettiin käyttöön JURIKKA.

9 Kuva 5 Sijaintikartta, laaja (taustakartta:google) 6 Jurikan tulevaisuuden suunnittelun kannalta on haastavaa, että kohde sijaitsee keskeisten taajama-alueiden ulkopuolella ja sellaisella alueella, jossa lähiympäristössä ei ole kovin vahvoja matkailullisia perinteitä, lähistöllä sijaitsevaa Reinon Tupaa lukuun ottamatta. Toisaalta sopivien yhteyksien päässä ovat Kurikan ja Jurvan taajamien lisäksi Seinäjoki, Ilmajoki, Kauhajoki, Teuva, Laihia ja Ylistaro. Jäljempänä raportissa tarkastellaan potentiaalisia asiakaskohderyhmiä ja lähtöalueita tulevien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Lähialueen yksi potentiaalisista yhteiskumppaneista on Jurvan Botniaring, jolla on omia laajentamissuunnitelmiaan tapahtumakävijöiden lisäämiseksi sekä rata-alueen laajemmaksi hyödyntämiseksi.

10 Kuva 6 Sijaintikaavio (taustakartta: Google) 7 Vierellä olevassa sijaintikaaviossa on osoitettu lähimpien luontomatkailukohteiden, reittien sekä Botniaringin sijainti uuteen Niinistön alueeseen, Jurikkaan nähden. Kehittyessään Jurikan alueen läheisyyteen on toki syytä lisätä lähireittitarjontaa. Levanevan suojelualue, Kurjen kierros sekä Polvenkylän suoalue ovat (päivä)kävelyetäisyyttä ajatellen liian kaukana, mutta autolla kuljettaessa kytkettävissä Jurikan palvelukokonaisuuteen.

11 Kuva 7 Suunnittelualueen, "Jurikan" toimintojen sijoittumisen kuvasovite 8

12 2 NYKYTILA-ANALYYSI Jurikan nykytila-analyysi on tarkasteltu nelikenttäanalyysin eli SWOT-analyysin kautta. Analyysissä on tarkasteltu kohteen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden kannalta uhkia ja mahdollisuuksia. 9 VAHVUUDET suuri käytettävissä oleva maa-alue yhdellä omistajalla 40 ha maa-alue käytettävissä turpeennostoon päätyttyä 2020 mennessä turpeennoston jälkeen paljastunut maaaines helposti muokattavissa ja maisemoitavissa sijainti Kurikan ja Jurvan puolivälissä kohtuullisen tieyhteyden päässä lähdepohjaisen pienemmän tekojärven olemassaolo maan muokkaukseen ja maisemointiin käytettävissä oleva osaaminen ja konekalusto pääyrittäjällä myös muita elinkeinolähteitä (ei tarvitse sijoittaa kaikkia munia samaan koriin ) edellytykset verkostomaiseen yritystoimintaan matkailu- ja vapaa-ajan käytössä mahdollisuuksia valtakunnalliseen markkina-alueeseen yhteistyössä muiden yritysten kohtuullinen investointivalmius turpeen, soran ja muiden maa-ainesten myynnin kautta valmius soveltaa uusinta käytettävissä olevaa teknologiaa mm. energiantuotannon suhteen maaseutukylien läheisyys ja kylistä saatava luonto- ja ruokaosaaminen Botniaringin läheisyys ja Botniaringin laajentumisen tuomat liiketoimintamahdollisuudet HEIKKOUDET sijainti tärkeimpien liikenneväylien ulkopuolella kohteella ei minkäänlaista aikaisempaa matkailullista profiilia investointi muun palvelurakenteen ulkopuolelle on arvokas (mm. vesijohtojen ja viemäröinnin toteutus laajalle kokonaisuudelle) mahdollinen matkailullisen toiminnan osaaminen yritysverkostolla puutteellinen sijainti turpeennostoalueen vieressä (pöly, melu) uuden tekojärvialueen toteutuksen ajallinen kesto (turpeennosto jatkuu ehkä 2018 asti) sijainti mahdollisen tuulivoima-alueen läheisyydessä (tuulivoimaloiden ääni- ja välkevaikutus sekä maisemavaikutus) alueen epävarma kaavallinen tilanne (tuulivoima energiantuotanto matkailutoiminta) rakentamisen mahdollisuudet vain rakennusluvalla tai poikkeamisluvalla ei suoraa tieyhteyttä Botniaringille

13 10 MAHDOLLISUUDET UHKAT lähialueen ostovoima elinvoimaisen maaseudun tuomat mahdollisuudet osa-aikaiseen yrittäjyyteen (maaseutuyritysten osa-aikainen toimintaympäristö) lähiruoan ja muiden maaseudun palvelujen myyntiin tähtäävän toimintaympäristön rakentaminen uniikin toimintaprofiilin valinta (tarjotaan jotain sellaista palvelua, millä ei ole lähialueilla todellista kilpailua) laaditaan selkeä toimintakonsepti (ei tarjota kaikille kaikkea, vaan valituille kohderyhmille kohdistettuja) suoluonnon tarkkailuun liittyvän matkailun kysyntä palveluliiketoiminnan pitäminen hallittavassa kokoluokassa niin palvelutarjonnan, investointien kuin toimintakulujen suhteen kansainvälisen eco-village ajattelun mukainen toteutuskonsepti (ei ideologista viherkylää). Kts. viitekuvat jäljempänä. Ansainta perustuisi tonttimyyntiin. lähialueen asukkaiden ekohenkinen lähimökkikohde, pienmökkikohde järvien huolellinen maisemointi, luontainen kasvialue metsästysmajatyyppinen yhteinen päärakennus tuulivoiman sijoittuminen aivan suunnitellun palvelukeskittymän läheisyyteen suuremman suunnitellun tekojärvialueen pitkään jatkuva turpeennosto pitkään jatkuva alueen keskeneräisyys luontaisen kysynnän puute = kysyntä on rakennettava oman profiilin ja brandin varaan maisemoitava alue on laaja ja maisemointi vie paljon aikaa sekä resursseja kaavaratkaisujen venyminen suora kilpaileva toiminta lähimmän yrittäjän kanssa 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTI 3.1 Kilpailutilanne, yhteistyömahdollisuudet Perustoimintalinja on tullut suunnitteluprosessin myötä valittua siten, että Jurikassa keskitytään tulevaisuudessa enimmäkseen matkailun, vapaa-ajan palvelujen ja virkistyksen kehittämiseen ekologisessa toimintaympäristössä. Etelä-Pohjanmaan aluetta tarkastellen on olemassa muutamia yrityksiä ja kohteita, jotka hyödyntävät asiakaskohderyhminään erityisesti lähialueen asukkaita. Koska perusajatukseltaan hiukan kilpailevia yrityksiä on olemassa kilpailemassa erityisesti ryhmäasiakkaista, on Jurikan kilpailussa pärjätäkseen luotava aivan erityinen toimintaprofiili sellaisista

14 tuotteista ja palveluista, joilla voidaan erottautua kilpailijoista. Lähimmässä toimintaympäristössä muutaman kilometrin päässä Niinistönjärven toisella puolella toimii Reinon Tupa, joka tuotteissaan hyödyntää suoluontoa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä toimintoja ja yritysryhmille suunnattavia palveluita. Pikaisesti ajatellen Reinon Tupa voisi toimia Jurikalle suorana kilpailijana, mutta yrityshaastattelun sekä järjestetyn sidosryhmätyöpajan pohjalta on todettavissa, että Reinon Tuvasta ja Jurikasta voi muodostua tärkeimmät yhteistyökumppanit toisilleen. Reinon Tupa on päättänyt olla toteuttamatta majoituspalveluja omassa yrityksessään, vaikka niille valtakunnallisten yritysryhmien myötä olisikin kysyntää. Nykyisin Reinon Tuvan yritysasiakasryhmät majoittuvat yli yön toteutettavissa kokous- tai ohjelmapalvelutuotteissa lähikaupunkien hotelleissa. Botniaring on vahva tulevaisuuden yhteistyökumppani. Ratakeskuksessa on laadittu tulevaisuuden kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti rata-alueen kävijämäärä vuositasolla nostettaisiin :een. Botniaringin lähistölle ei todennäköisesti toteuteta mitään merkittävää majoituskohdetta. Botniaringin käyttäjät, tapahtumakävijät sekä erilaisiin moottoriajoneuvokoulutuksiin osallistuvat henkilöt voivat hyödyntää Jurikan majoitustarjontaa tulevaisuudessa. Jurikan maa-alueen omistajan Kurikan Hieta Oy:n tavoitteena on luoda Jurikasta lähikylien asukkaiden ja esimerkiksi maaseutuelinkeinojen harjoittajien sekä erilaisten harrasteryhmien yhteinen toimintaympäristö, jonka puitteissa on mahdollisuus harrastaa monenlaista liiketoimintaa. Jurikan kohteen eräänä varteenotettava tulevaisuuden yhteistyökumppanina on Viitalan ja kylä siellä erityisesti Viitalan nuorisoseura, jolla on kylässä toimiva nuorisoseurantalo. Nuorisoseurantalon tiloja voi hyödyntää Jurikan kohteen tulevassa toiminnassa. Merkittävä yhteistyökumppani sekä yhteisöille että matkailijoille suunnattavien tuotteiden sisällön kannalta on paikallinen Koivistonkylän metsästysseura. Metsästysseura on myös luvannut talkooapua Jurikan toimintaympäristön toteutuksen aikana. Koivistonkylän metsästysseuran jäsenistö on n. 150 hengen laajuinen, joten talkootyöapu on hyvin merkittävää. Suupohjan lintutieteellinen yhdistys on tehnyt suunnittelun kohdealueella sekä Niinistönjärven alueella yleensä monien vuosien aikana linnusto- ja luontoselvityksiä. Alueen lintuihin, muihin eläimiin sekä kasveihin liittyvä dokumentoitu tieto on tärkeä sisällöllinen tekijä tulevaisuuden matkailupalvelutuotteita luotaessa. Jurikan matkailu- ja vapaaajan kohteentavoitteena on säilyttää alue mahdollisimman pitkälle luonnontilaisena. Näin ollen tavoitteena on turvata ja jopa edistää alueella viihtyvien lintujen ja muiden eläin- ja eliölajien elinolosuhteita. Jurikan yksi kantavia ideoita on, että tuotettavia palveluita koostetaan mahdollisimman pitkälti verkostomaisella toimintatavalla. Eräänä toiminnallisena mahdollisuutena on, että Kurikan Hieta Oy maanomistajana luo tulevaisuuden puitteet elinkeinotoiminnalle sekä lähialueen kylien ja yhteisöjen toiminnalle, mutta mahdollisesti Kurikan Hieta vuokraisi tai myisi varsinaisen operatiivisen liiketoiminnan jollekin ulkopuoliselle toimijalle tai yritykselle. Vapo Oy tulee toteuttamaan Jurikan suunnitellun ydinalueen lounaispuolelle kosteikon jo vuodesta 2012 alkaen. Kosteikko tulee luomaan aivan uudenlaisen luontoympäristön Jurikan palveluiden lähelle. Kosteikosta muodostuu oma erityinen ympäristö kosteikko-olosuhteissa viihtyville kasveille ja eläimille. 11

15 3.2 Sidosryhmä- ja tiedotustilaisuus Tammikuun 10. päivä 2012 pidettiin Kurikan kaupungin valtuustosalissa Jurikkahankkeen sidosryhmä- ja tiedotustyöpaja. Työpajan tarkoituksena oli avoimesti ja yhtäaikaisesti tiedottaa Jurikan suunnittelun nykyvaiheesta ja tulevaisuuden näkymistä. Julkisesti kokoonkutsuttuun tilaisuuteen saapui n. 30 osallistuja paikalle kuulemaan usean vuoden päähän ulottuvista suunnitelmista sekä kommentoimaan suunnitelmia. Keskustelu oli hyvin positiivista ja usea taho tilaisuuden yhteydessä tarjoutui toimimaan yhteistyössä suunnittelukohdetta kehitettäessä, mm. edellisessä kappaleessa mainitut tahot. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus nähtiin erittäin tarpeelliseksi sekä hankkeen potentiaalisten toteuttajien että sidosryhmien kannalta. Koska hankkeen varsinainen toteutus kaavoitus- ja suunnitteluvaiheen jälkeen on muutaman vuoden päässä, jää kaikille osallisille reilusti aikaa pohtia mahdollista osallistumaan hankkeen toteutukseen ja luotaviin yhteistyöverkostoihin VISIO 2020 Edellä esitetyn analyysin pohjalta on laadittu seuraava kaksivaiheinen visio tavoitevuotenaan Visio ulotetaan varsin pitkälle ajalle, koska turvetuotanto jo vapautuneen alueen vieressä jatkuu arviolta vuoteen 2018 saakka, mahdollisesti pidempäänkin. Vuoteen 2015 mennessä luodaan kaavallinen, teknillinen, kaupallinen ja sisällöllinenvalmiusuudenpalvelukohteen, J urikan toteutukselle. Vuoteen 2020 mennessä Niinistönjärven turvetuotantoalueiden tilalla on tekojärvialue, jonka rannoilla on virkistys- ja vapaa-ajankäytöön keskittyvä ekologinen ja energiaomavarainen matkailupalvelukeskus. Kohde tarjoaa majoitusta, luontomatkailua ja luonnonantimiin perustuvia hyvinvointi- ja elämyspalveluja. Kohde on lähialueen verkosto- ja maaseutuyritysten toimintaympäristö. 5 TOIMINTA-AJATUS Päätoimintamuotona on majoitustoiminta, johon on alueella toimintaympäristö- ja nykytilakartoituksen perusteella kysyntää. Jurikka voi majoitustoiminnan tueksi tarjota luontoon perustuvia hyvinvointipalveluita, kuten esimerkiksi turvehoitoja. Jurikka kohteena on hyvin soveltuva ns. Green Care ajatteluun. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämän laatua. Se kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja taajamaympäristöissä. Green Care ajattelussa hyödynnetään voimauttajina mm. eläimiä, puutarhoja ja luonnonympärsitöjä. (Lähde: Green Care Finland ry).

16 Yhtenä vetovoimatekijänä on järviympäristö, joka luodaan turvetuotannolta vapautuvalle alueelle maisemoiden sekä ympäröivään luontoalueeseen sopeuttaen. Ympäröivän luonnon kunnioittaminen, osin toteutettava ennallistaminen, luontoon tukeutuvat palvelutuotteet sekä ekologinen toimintatapa ovat keskeisiä periaatteita toiminnassa. Jurikan palvelukokonaisuus toteutetaan ns. Slow Life ajattelulla, jonka pohjalta kohteen kävijöille tarjotaan kiireettömiä ekologisuuteen ja vieraanvaraisuuteen perustuvia elämyksiä. Ohjelmapalveluna toteutetaan luontoretkiä, erityisesti Niinistönjärven suoluontoon tutustuen. Luontoon liittyvät retket ja palvelutuotteet toteutetaan pääasiassa maksullisina palvelutuotteina eli palveluun kytketään asiansa osaava opas. Samalla rakennetaan luontomatkailutuotteille kattava sisältö. Jurikka sopii kohteena paikallisten maaseutuyritysten ja kylien toimijoiden myyntipaikaksi ja toimintaympäristöksi. Kohde tarjoaa toimintaympäristön verkostomaiselle yritystoiminnalle, jolloin valitaan parhaat eri alojen osaajat yhteistyökumppaneiksi. Myynti voidaan toteuttaa vahvimman tuotekokonaisuuden ja brandin kautta. Majoitusrakentamisessa tarjotaan vieraille erilaisia vaihtoehtoja: aittaratkaisuja, ryhmämajoitustiloja, mahdollisesti hyvin korkeatasoista suunnattuna yritysvieraiden käyttöön. Majoitusrakentamisen toteutussuunnitelmaa tehdään tarkemmin toimintakonseptin suunnittelun edetessä. Jurikan alueelle tulee toimintoja ja palveluja yhdistävä päärakennus, joka toimii esimerkiksi kokoontumis- ja ruokailutilana sekä mahdollisesti majoituskäytössä. Tulevaisuuden yhtenä toimintamuotona on mahdollisuus rajattuun määrään harrasteviljelijöiden ekotiloja, joiden tuotantoa mahdollisesti tulee myyntiin tai harrasteviljelijöiden omaan käyttöön. Eräs mahdollisuus markkinoida ekotiloja tai orgaanisen tuotannon mahdollisuuksia, on käyttää WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) palvelua, jonka puitteissa esim. eläkeikäisille tarjotaan mahdollisuutta työskennellä neljänä päivänä viikossa ekotilalla majoitusta ja ruokaa vastaan (Lähde: Jurikan tuleva yritystoiminta on mahdollisesti osa-vuotista. Tavoitteena on kuitenkin ympärivuotisen toiminnan kehittäminen Asiakasryhmät ja keskeiset tuoteryhmät Seuraavalla sivulla esitetään taulukkona asiakkaiden ja päätuoteryhmien keskeistä sopivuutta. Taulukon avulla arvioidaan alustavasti asiakkaiden lähtöalueita maantieteellisesti ja yrityksen talouden kannalta. Tarkempi asiakaskohderyhmäsuunnittelu tapahtuu yrityksen oman suunnittelun edetessä. Keskeisenä ajatuksena on, että toiminta tulee olemaan asiakaslähtöistä, jolloin asiakastarpeet ovat keskeisellä sijalla yrityksen liiketoiminnan suunnittelussa.

17 14 Tuoteryhmä- / asiakasryhmämatriisi Lomamökkitonttien myynti Edellyttää suunnittelutarveratkaisua / asemakaavaa Vuokrattavat lomamökit lomakeskusajatuksella: toimiva yritys vuokraa. Edellytyksenä mökkien lisäksi muitakin palveluita. Myyntivalmius > Suoluontoon perustuvat ohjelmapalvelut (alan huippuosaaminen) Alueelliset käyttäjät maakunnasta Mahdollista, edellyttää muuta palvelurakennetta Mahdollista viikonloppuisin ja loma-aikoina Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Käyttäjät koko Suomen alueelta Edellyttää omaleimaista aluetta Mahdollista ajoittain viikonloppuisin ja loma-aikoina. Edellyttää erityissisältöä Ennakkoon myytäviä ryhmäkäyttäjiä. Luontoharrastajat Kansainväliset käyttäjät Edellyttää vahvaa markknointia ja uniikkia profiilia Vuokraukset mahdollisia ennalta myydyille, teemaryhmille Ennakkoon myydyt aktiiviluontoharrastajat Botniaringin ja/tai yhteistyöyritysten asiakkaat Markkinointikanava Vuokraukset tapahtumiin ja muiden yritysten asiakasryhmiin liittyen Yhteistyöyritysten myymät majoitusasiakkaat Taloudellinen arvio Hyvä myyntitulo tonteista, toteutuu viiveellä. Kysyntä vaihtee vuodenaikojen ja viikonpäivien mukaan. Kysyntä epätasaista, jakaantuu osin alihankkijoille Suoluontoon perustuvat hyvinvointipalvelut (alan huippuosaaminen) Alueellinen vapaa-aika ja hyvinvointikohde (järvi ja turvesaunat) Kokouskäyttö ja tilaisuudet Tukikohtana päärakennus Terveys- ja hyvinvointi-käyttäjät, yhteisöt Yhteisöt ja yksityiset Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Terveys- ja hyvinvointiasiakkaat Ei kovin todennäköistä Potentiaalia yrityskäyttäjistä ja ryhmistä Erityisterveys-intoilijat Ei todennäköistä Ei todennäköistä Ryhmät, special interest Mahdollista tapahtumien yhteydessä Vuokraukset tapahtumiin ja muiden yritysten asiakkaisiin liittyen Tasaa kassavirran piikkejä Tasaa kassavirran piikkejä Ympärivuotinen Käytössä vaihtelua sesongin mukaan Matkailuvaunualue Alueellisen yhdistyksen jäsenalue. Ympärivuotinen säilytys Edellyttää omaleimaista profiilia Ei todennäköistä Mahdollista tapahtumien yhteydessä Voi toimia muun toiminnan tukena, ei ole sellaisenaan kannattava

18 Ydinalueen lay-out suunnitelmat Alla esitetään hahmotelma ydinalueen lay-out suunnitelmasta. Kyseiset havainnekuvat eivät ole lopullisia, eikä niitä suoraan voi käyttää esim. tulevan kaavoituksen pohjana. Vastaanottokeskus Matkailutoiminnot keskittyvät Jurikkajärveksi ja Jurikkalammeksi nimettyjen tekojärvien rannoille. Alueen toiminnallisen keskuksen, tapahtuma-aukion ympärille sijoittuvat vastaanottorakennus ja yhteismajoitustilat sekä muita mahdollisia rakennuksia, kuten ekovillagen tuotteiden myyntipiste ja kalustorakennuksia. Tapahtuma-aukion keskellä on paikka ulkotulelle ja aukion laidalle on varattu tilaa katsomolle. Päärakennuksesta ja tapahtuma-aukiolta on suora näköyhteys Jurikkalammelle. Majoitus Vesialueiden rannoille sijoittuu varustetasoltaan ja kooltaan erityyppisiä loma-asuntoja. Jurikkajärven rannalle sijoittuvat tiiviinä nauhamaisema ketjuna ranta-aittoja muistuttavat mökit. Mökit voidaan yhdistää toisiinsa ja Jurikkajärveen esim. puutasoin ja -laiturein. Monipuolisesti varustellut 6-8 henkilön mökit sijoittuvat omana kokonaisuutenaan Jurikkalammen länsipäähän. Muita majoitusmuotoja tarjoavat tapahtuma-aukion tuntumassa sijaitsevat kodat ja yhteismajoitus sekä asuntovaunualue. Vesistöt ja maisemakuva Alueen yleisilmettä hallitsevat Jurikkajärvi ja lampi, mäntyvaltainen puusto ja paikallinen maa-aines. Kasvillisuudessa suositaan karun maaperän kasveja kuten mäntyjä ja mäntyvaltaiselle metsälle tyypillistä aluskasvillisuutta kuten varpuja. Rakennettavien alueiden maisemoinnissa suositellaan käytettäväksi esim. kunttaa voimakkaasti lannoitetun kasvualustan ja paikalle vieraiden kasvillisuustyyppien sijasta. Vesialueiden rantojen ja näitä erottavan kannaksen maisemoinnissa käytetään mahdollisimman paljon pyöreäksi hioutunutta kiveä sekä soraa ja hiekkaa. Asfaltointia ja ladottuja kiveyksiä ei suositella. Muut toiminnot Veteen liittyviä toimintoja ovat mm. uinti, soutu ja melonta sekä talvella luistelu, kelkkailu ja avantouinti. Rantasaunat sijoittuvat Jurikkalammen rannalle, turvesaunat Jurikkajärven luoteispuolelle, turvetuotannosta poistuvan alueen tuntumaan. Turvesaunojen lähelle on sijoitettu myös suojalkapallokenttä ja paikoitusta. Luontoretket ja luonnontarkkailu Jurikkajärveltä on yhteydet seudun merkittäville retkeily- ja ulkoilureiteille ja se toimii näiden tukipisteenä. Alueen lounaiskulmaan on muodostumassa uusi kosteikko, jonka reunalle sijoitetaan lintutorni. Ekovillage Käytöstä poistuvalle turvetuotantoalueelle rakennetaan tekojärvi ja sen äärelle ekokylä, jossa tonttikoko on riittävän suuri pienimuotoiselle viljelylle. Järven vettä voidaan käyttää kastelussa. Kosteikko Vapo Oy on toteuttamassa kosteikkoa suunnittelualueen lounaispuolelle vuodesta 2012 alkaen. Kosteikon sijainti ilmenee alla olevasta kartasta.

19 16

20 17

21 Keskeiset mitoitusluvut Edellä esitetyissä maankäyttösuunnitelmissa mitoituslukuina on käytetty seuraavia lukuja, jotka eivät siis ole lopulliset, eivätkä sitovat: Mökit: 21 kpl, 2-5 hengen mökkejä: 10 kpl, 2 hlö mökki (25m 2 ) 6 kpl, 2+2 hlö mökki (35m 2 ) 5 kpl 2+3 hlö (45m 2 ) yht. 64 hlö/ vuodepaikkaa (685 m 2 ) 12 kpl, 6-8 hengen mökkejä: 4 kpl, 4+2 hlö (70 m 2 ) 32 vuodepaikkaa 4 kpl, 4+3 hlö (80m 2 ) 28 vp 2 kpl, 6+2 hlö (90 m 2 ) 16 vp 2 kpl, 10+2 hlö (145m 2 ) 24 vp yht. 100 hlö ( 1070 m 2 ) Mökit yhteensä 164 hlö / vuodepaikkaa (1775 m 2 ) Yhteismajoitustilat: 26 hlö yhteistilassa 5 kpl 2 hlö huoneita yht. 36 hlö / vuodepaikkaa (xxx m 2 ) Vuodepaikkamäärätavoite J urikassa yhteensä: 240 vuodepaikkaa Saunat: 3 kpl turvesaunoja 3 kpl rantasaunoja Päärakennus + mahdollinen ekokauppa (xxx m 2 ) 5.4 Mitoituksesta johdettavat investointisuurusluokat Rakentamisen investoinnit toteutetaan vaiheittain siten, että majoitusrakentamisen alkuvaiheissa saadaan toteutettua palvelutason ja kannattavuuden kannalta ihanteellinen majoituspaikkojen määrä. Edellytyksinä n. 50 vuodepaikan ylittäville investoinneille on riittävän kysynnän varmistaminen. Luonnostason neliömetrimääräsuunnitelman mukaan rakennettavia tiloja olisi n m 2. Ilman diskonttausarvoa tuleviin vuosiin, voidaan arvioida rakennuskustannusten olevan n EUR / k-m 2, jolloin majoitustilojen investointikustannus on n. 5,75 miljoonaa euroa.

22 5.5 Tarvittavat infrastruktuuri-investoinnit Alla on kustannusarvio kunnallistekniikan rakentamisesta ja tien perusparannuksesta. Kunnallistekniikan rakentaminen tarkoittaa tässä yhteydessä Jurikan alueen liittymistä Kurikka Jurva välille suunniteltuun siirtoviemäriverkostoon ja vesijohtojärjestelmään. Ydinalueelle johtavan tien perusparantaminen sisältää tiepohjan vahvistamisen ja leventämisen kunnallistekniikan kaivuutöiden yhteydessä. Tien valaistus ja päällystys eivät sisälly kustannusarvioon. Arvio on laskettu 2011 / 2012 kustannustasolla alustavana. Vesi ja viemärilinjojen kaivuu ja asentaminen Putket Pumppaamot yht TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS Ilman erillistä pohjatutkimusta Uuden Niinistönjärven turvetuotannolta vapautuva alue on kohtuullisen helposti rakennettavissa maaston ja maaperän osalta. Turvekerroksen alla on hietaa, soraa sekä jääkausien hiomaa pyöreää kiviainesta. Maa-ainekset ovat helposti muokattavissa haluttuun muotoon varsinkin kun aluetta hallitsevalla yrityksellä on maanmuokkaukseen liittyvää osaamista sekä konekalustoa. Haasteen alueen teknisen toteutettavuuden kannalta luo alueen pohjaveden taso sekä pohja- ja pintavesien johtaminen siten, että tuleva rakentaminen mahdollistuu. Vesien virtaamien hallitsemiseksi muodostettavan ydinalueen tekojärvi jaetaan kahteen osaan, jotta kahden eri vesialtaan pinnan korkeutta voidaan säädellä. Kosteikkoalueen ja entisen suoalueen rakentamisessa ja perustuksissa tulee huomioida alueen vaativat pohjaolosuhteet. Ennen alueen rakentamisen käynnistämistä tulee tekniseen suunnitteluun sisällyttää pohjasuunnittelu. Kuva 8 Maaperän muokattavuus. Kuva: Pöyry

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 SIIKAISTEN KUNTA 28.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KALLIJÄRVEN RANNALLA TILOJA: MARJAMÄKI 747-411-3-207 JA RANTAMÄKI 747-411-3-218 2 1.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Kaavaselostus Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2012 Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 3 2 Tiivistelmä 6 3 Lähtökohdat 9 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 9

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen CO 2 -ominaispäästö (g/sähkö kwh) Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Mynälahti Kosteikkotalouden pilotoinnin ydinalueeksi Anders Blom 12.1.2015 Turku

Mynälahti Kosteikkotalouden pilotoinnin ydinalueeksi Anders Blom 12.1.2015 Turku Mynälahti Kosteikkotalouden pilotoinnin ydinalueeksi Anders Blom 12.1.2015 Turku Mynälahti Pintavesien ekologinen tila 2014: välttävä Ruovikkoa: xx ha USGS/NASA Landsat Program Sensori: Landsat 8 OLI,

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja Voimametsistä viherkattoihin -työpaja 1 Teppo Tutkija 12.6.2015 Voimametsistä viherkattoihin Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun 1.1.2015-31.12.2017

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitusjärjestelmä Kaavat maaseudun maankäytön ohjaajana Itäsuomalainen kylä suunnittelualustana Janne Nulpponen Maakuntasuunnittelija Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytönsuunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava Suomen hallinto-oikeudelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0208-D1850 1 (5) Sisällysluettelo 3 Pekka Turkki... 2 FCG Suunnittelu ja Tekniikka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

TOTEUTUS Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista

TOTEUTUS Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista TOTEUTUS 10-12-14 Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista Vapon ympäristösitoumukset 2011 TOTEUTETUT YMPÄRISTÖSITOUMUKSET 1. 100 % BAT turvetuotannon vesiensuojelussa 2. Turvetuotannon

Lisätiedot

Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan

Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan Soidensuojelutyöryhmän kokous 19.11.2013 Hannu Salo aluepäällikkö, MH Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun strategian sekä VnP:n

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot